Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 62001 — 63000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
62001 1748 Tc2 & Endrik alasti heina sees Heinputk Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (174)
62002 1748 Td & Hidrik all heinamaal kähara juustega Putk Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (28)
62003 1748 Te & Hindrek all heinamaal, tops pealael Heinputkes Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (39)
62004 1748 Tf% & Endrik istub hainamaal, kaabukübär pään Hainaküin Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (46) 1064
62005 1748 Tg & Endrik sais küüräkile, küpär pään Pütsk San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (150)
62006 1748 U% & Väikene Hans saisab hainamaa pääl, kuldkübar pään Pütsk San 1888 P. Koolmeister H III 10, 522 (31) 1099B
62007 1748 V1/ & Kukrik kuusikus, taprik tammikus, hele kell põõsa sees, Hendrek üksi heinamaal Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (96) kküs
62008 1748 V2/ & Pudrik puus, madrik maas, vilepill põõsas, kilep kuusikus, Hindrik all heinamaal Pähkel, maasikamari, madu, siin, putk MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 688 (2a-b) kküs
62009 1748 V3a1/ & Punder puus, mander maas, Hindrek all heinamaal, kire pill põesas Pähkel, jõhvikas, heinputk, maduuss Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 187 (22) kküs
62010 1748 V3a1/ Punder puus, mander maas, Hindrek all heinamal, kire pill põesas Maasikas, pähkel, heinputk, nõeluss Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 80 (95) kküs
62011 1748 V3a2/ & Punder puus, mander maas, Hindrik all heinamaal, vilepill põõsa all Pähkel, maasikas, putk, uss MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (16-17) kküs
62012 1748 V3a3/ & Mander maas, punder puus, sirepill põesas, Hindrik all heinamaa[l] Rohi, leht, uss ja hunt Kad 1897 A. K. Kivi E 31557 (2) kküs
62013 1748 V3b/ & Punder puus ja matter maas, vilepill põõsas ja Hindrik all heinamaal Pähkel, mari, uss, putk MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (51) kküs
62014 1748 V3c/ & Pundar puus, madrik maas, vilepill põõsas, Hindrik all heinamaal Pähkel, marjatera, maduuss ja heinputk Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (8) kküs
62015 1748 V3d/ & Mandel maas, pundel puus, Hindrek all heinamaal, sile saba silla all Rohi, lehed, putk ja kala Kad 1899 A. K. Kivi E 39799 (5) kküs
62016 1748 V4a/ & Indrik all heinamaal, vilepill põõsas Putkrohi, uss põõsas Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 238 (12) kküs
62017 1748 V4b/ & Keega-kääga põõsas, Hendrik istub heinamaal Uss ja vikat Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (86) kküs
62018 1748 W/ & Hindrik heenamaal, vilepill põesas, kanamuna kannu ots Hindrik heinamaal on putke, vilepill põõsas on uss, kanamuna kannu ots on seen Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (54) 2221L kküs
62019 1748 # 1058 1508
62020 1749 & Punnsilm puuokste vahel Meesterahva asi Pil 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 116 (12)
62021 1750 & Puntjad paled, nonjas nina, harva hingab Perse PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (100)
62022 1751 & Pupsakad palged ja paha hingehais Jõh 1937 A. Hallik ERA II 166, 421 (24)
62023 1751 # nlj: ATU 1456
62024 1752 & Puts maas, türa keskel Kuhjalava Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 28 (163)
62025 1752 # 1753 1780
62026 1753 A1 & Puts istukille maas, türad töögivad kallal Supikauss ja lusikad Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 400 (16)
62027 1753 A2 & Puts põigiti maas, türad torgivad sisse Kausis lusikad Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 91 (14)
62028 1753 A3a* Puts põhjuli maas, türad töngivad sees Kausist söömine Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 137 (134)
62029 1753 A3a* & Puts põhjuli maas, türad tongivad sees Supi söömine kausist Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 128 (75)
62030 1753 A3b & Puts põhjuli moas, türad tõõgivad sees Lusikad käivad söögi aeg kausis Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 906 (890)
62031 1753 A4a & Puts põrandal, türad tükivad kallale Supikauss ja lusikad Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 49 (7)
62032 1753 A4b & Üits puts põrmandul, kaks türa töökivad Kirve ihumine tahu peal Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (3)
62033 1753 A4c & Puts põrmandal, türad jooksevad ümber Kauss ja lusikad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (162)
62034 1753 A4d & Puts põrandal, vaesed türad vahivad juures Kauss ja lusikad Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 104 (2)
62035 1753 A4e & Üks puts põrandal ja kõik saevad sisse Leemekauss Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 739 (10)
62036 1753 A4f & Üks v[it]t põrandal, kõik m[unni]d sees Lusikad, vaagnad HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 342 (7)
62037 1753 B & Kõik türad tüögivad ühte auku Pudrusilma kastmine Rak 1892? J. Lilienbach E 1715 (48)
62038 1753 C & Üks puts, üheksa türa Vaagen ja lusikad Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 229 (4)
62039 1753 # 1752 1822
62040 1754 & Putsitäüs suurmit Maagõ kukk Se 1930 V. Ruusamägi S 25955 (34)
62041 1755 & Putukas ronib puhta peal, punased suoled kõhtus Triikraud 1897 A. Kuldsaar E 32473 (13)
62042 1755 Putukas ronib puhta pääl, punased sooled kõhus Triikraud 1913 E EM2 113 (1572)
62043 1755 # 2439
62044 1756 a & Puu all, liha pääl Sängüh maadas Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (24)
62045 1756 b & All on puu, pääl on liha Inimene istub tooli pääl Saa 1896 J. A. Kangur E 25124 (28)
62046 1756 # 728 1021 1388 1757 2107
62047 1757 & Puu all, purre peal Prees Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (99)
62048 1757 # 106A7a 459N* 1756 2785
62049 1758 & Puu kumuli tare läve all Kõht Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (203)
62050 1758 # 832Gb1 1295Nb
62051 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämmedane Das Herz des Holzes, puu süda 1814 Beitr. III (1814) 116 (2)
62052 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämmedane Puun sydän 1844 Lönnrot 159
62053 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda 1869 Ahlqvist 74
62054 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda 1890 E EM 129 (1204)
62055 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda 1913 E EM2 113 (1581)
62056 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda 1939 Nugis 293 ja 314 (197)
62057 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda 1955 ÜÕÕ 120 (6)
62058 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda 1992 Metstak2 53
62059 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (3)
62060 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Lai 1890 A. Sommer H III 9, 84 (20)
62061 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (8)
62062 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (94)
62063 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (40)
62064 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (57)
62065 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (38)
62066 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (29)
62067 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (13)
62068 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (68)
62069 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 857 (5)
62070 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Vig 1894 J. Getreu H II 47, 210 (27)
62071 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (9)
62072 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 607 (2)
62073 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (10)
62074 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (65)
62075 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (78)
62076 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (68)
62077 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 901 (848)
62078 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 457 (10)
62079 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 202 (125)
62080 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (12)
62081 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (51)
62082 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (18)
62083 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (173)
62084 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (47)
62085 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 167 (144)
62086 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (7)
62087 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (10)
62088 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (101)
62089 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (16)
62090 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (75)
62091 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (90)
62092 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 391 (6)
62093 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 (17)
62094 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda 1895 J. Kukrus E 16840 (4)
62095 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Trt 1927 K. Pormeister E 59835 (186)
62096 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 120 (19)
62097 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 144 (175)
62098 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
62099 1759 A1a1 & Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (13)
62100 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (18)
62101 1759 A1a1 & Puu pikkune, pilliroo jämedune Tapud PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 326 (2)
62102 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 703 (2)
62103 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämedune Puu süda Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (4)
62104 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (8)
62105 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Hlj 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 528 (65)
62106 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 49 (5)
62107 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (26)
62108 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 266 (9)
62109 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Pee 1947 O. Viide RKM II 11, 34 (54)
62110 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Lih 1968 K. Salve KKI 48, 355 (50)
62111 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 153 (15)
62112 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämmedane Das Herz des Holzes, puu süda Tor 1660–1876 J. H. Rosenplänter KM EKLA, ÕES, M. A. 153, l. 63p.
62113 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (25)
62114 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (35)
62115 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda JJn 1888 J. Piber H III 1, 172 (8)
62116 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (41)
62117 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (168)
62118 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (20)
62119 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 111 ja 117 (87)
62120 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (37)
62121 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (31)
62122 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (147)
62123 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Tür 1888 M. Tults H II 13, 577 (77)
62124 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliruu jämedune Puu südä Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (48)
62125 1759 A1a1 Puu pikune, pilliruu jämedune Puu süda MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (32)
62126 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliruu jämedune Puu süda Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (62)
62127 1759 A1a1 Puu pikkuine, pilliroo jämeduine Puu südä Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (31)
62128 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämune Puu süda Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (28)
62129 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämune Puu süda Saa 1936 J. Sõggel ERA II 134, 59 (103)
62130 1759 A1a1 & Puu pikune, pilliroo jämune Puu süda Trv 1889 J. Käger H III 6, 306 (14)
62131 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämune Puu süda Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 294 (131)
62132 1759 A1a1 Puu pitkune, pilliroo jämune Puu süda Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (72)
62133 1759 A1a1 Puu pidune, pilliroo jämune Puu süda Vll 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1037
62134 1759 A1a1 Puu pikune, pilliruu jämune Puu süda Trv 1894 J. Sirul H III 21, 462 (25)
62135 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämmune Puu süda Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (202)
62136 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (25)
62137 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämmune Puu süda Trv 1894 J. Kala E 14277 (98)
62138 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämmune Puu südä Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 51 (61)
62139 1759 A1a1 Puu pikkune, pilliroo jämmune Puu süda Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (26)
62140 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämune Puu süa San 1895 J. Kuldsep E 19083 (16)
62141 1759 A1a1 Puu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 162 (186)
62142 1759 A1a1 Puu pikune, pilliruo jämmune Puu söä Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (3)
62143 1759 A1a2 Puu pitkune ja pilliroo jämmedune Das Mark im Holze Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 51 (7)
62144 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämedane Puu süda 1888 Ol. Lisa nr. 15 (1888) 239 (16)
62145 1759 A1a2 Puu pikune ja pilliroo jämedune Puu süda Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (34)
62146 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämedune Puu süda Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (9)
62147 1759 A1a2 Puu pikune ja pilliroo jämedune Puu süda PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (21)
62148 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämedune Puu süda Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (38)
62149 1759 A1a2 Puu pikune ja pilliroo jämedune Puu süda Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (45)
62150 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämedune Puu süda JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 379 (5)
62151 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämedune Puu süda Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 237 (63)
62152 1759 A1a2 Puu pikune ja pilliroo jämedune Puu süda Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 488 (109)
62153 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämedune Puu süda Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 272 (46)
62154 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämedune Puu süda Muh 1951 S. Kõrtsmik RKM II 36, 132 (4)
62155 1759 A1a2 Puu pikune ja pilliruo jämedune Puu süda Iis 1937 L. Maalma KKI MS
62156 1759 A1a2 Puu pitkune ja pilliroo jämune Puu süda Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 197
62157 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämmune Puu süda Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (5)
62158 1759 A1a2 Puu pikkune ja pilliroo jämune Puu süda Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (7)
62159 1759 A1a2 & Puu pikune ja pilliroo jämune Puu süda Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (65)
62160 1759 A1a2 Puu pikune ja pilliroo jämmukene Puu süda Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (77)
62161 1759 A1b1 & Pilliroo jämedune, puu pikkune Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (47)
62162 1759 A1b2 & Roo jämune, puu pikkune Tapuvene Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 820 (76)
62163 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus (die Länge eines Baumes, die Dicke eines Rohres) Das Mark im Baume 1876 Wied. 285
62164 1759 A1c1 Puu pitkus, pilliroo jämedus Puu süda Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 24 ja 54 (101)
62165 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (16)
62166 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
62167 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu üdi SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (36)
62168 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (59)
62169 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (54)
62170 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Iis 1888 A. Valter H III 1, 430 (15)
62171 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Pil 1895 J. Kuldkepp H IV 7, 229 (8)
62172 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Tapuväät (humal) Pal 1897 H. Karro H IV 8, 576 (10)
62173 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämmedus Puu süda Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (19)
62174 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (6)
62175 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (32)
62176 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (33)
62177 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (26)
62178 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (9)
62179 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (89)
62180 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (7)
62181 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (74)
62182 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (55)
62183 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Vil 1877–1917 J. Täht E 1383 (96)
62184 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 565 (33)
62185 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 323 (4)
62186 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (73)
62187 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (46)
62188 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (40)
62189 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (80)
62190 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (26)
62191 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (148)
62192 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (78)
62193 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Pil 1894 H. Keller E 10049 (74)
62194 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (21)
62195 1759 A1c1 & Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Lai 1904 J. Ermann E 44371 (83)
62196 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu südä KJn 1925 A. Kruus E 56314 (46)
62197 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Pil 1927 A. Tensing E 61332
62198 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 556 (3)
62199 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (87)
62200 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (26)
62201 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Lai 1941 P. Tammepuu ERA II 299, 431 (315)
62202 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
62203 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 314, 76 (3)
62204 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 229 (44)
62205 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (23)
62206 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedus Puu süda Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (22)
62207 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliruu jämedus Puu süda SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (12)
62208 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliruo jämedus Puu südä KJn 1898 C. Sööt H II 66, 726 (51a)
62209 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliruo jämedus Puu süta Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (24)
62210 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliruo jämejus Puu süda Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (11)
62211 1759 A1c1 Puu pitkus, pilliruo jämedus Puu süda Vai 1891 M. Treuberg H II 37, 86 (2)
62212 1759 A1c1 Puu pitkus, pilliroo jämedus Puu süda Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (11)
62213 1759 A1c1 Puu pitkus, pilliroo jämedus Puu süda Vai 1893 J. Sorro H II 36, 427 (57)
62214 1759 A1c1 Puu pitkus, pilliroo jämedus Puu süda Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 813 (116)
62215 1759 A1c1 Puu pitkus, pilliroo jämedus Puu süda KJn 1889 J. Saks H II 26, 1100 (4)
62216 1759 A1c1 Puu pitkus, pilliroo jämedus Puu süda Ris 1892 J. Holts E 1846 (37)
62217 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämmus Puu süda Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (27)
62218 1759 A1c1 Puu pikus, pilliruu jämmus Puu süa Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (35)
62219 1759 A1c1 Puu pitkune, pilliroo jämedus Puu süda Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (41)
62220 1759 A1c1 Puu pikkus, pilliroo jämedune Puu süda Var 1888 M. Karotom H III 4, 590 (40)
62221 1759 A1c1 Puu pikku, pilliroo jämedune Puu süda Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (32)
62222 1759 A1c2* Puu pikkus ja pilliroo jämedus Puu süda Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 221 (117)
62223 1759 A1c2* Puu pikkus ja pilliroo jämedus Puu süda Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 997 (9)
62224 1759 A1c2* Puu pikkus ja pilliruu jämedus Puu süda Vil 1937 A. Mikk ERA II 170, 541 (80)
62225 1759 A1c2* & Puu pikkus ja pilliruo jämejus Puu süda Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 241 (38)
62226 1759 A1c2* Puu pikkus, aga pilliroo jämedus Puu süda Trm 1895 S. Sommer H II 56, 141 (14)
62227 1759 A1c2* Puu pikkus, aga pilliroo jämedus Puu süda VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (141)
62228 1759 A1c2* Puu pikkus, aga pilliroo jämus Puu süda Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (57)
62229 1759 A1c2* Puu pikkus, aga pilliruo jämejus Puu süda Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 10 (23)
62230 1759 A1d & Pilliroo jämedus ja puu pikkus Puu süda Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 740 (24)
62231 1759 A1e* Puu pikku, pilliroo jämmu Puu süda Saa 1892 H. Langholts H III 13, 510 (74)
62232 1759 A1e* Puu piku, pilliroo jämmu Puu süda Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (61)
62233 1759 A1e* Puu piku, pilliroo jämmu Puu söä Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (37)
62234 1759 A1e* Puu piku, pilliroo jämmu Puu südä Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (137)
62235 1759 A1e* & Puu pikku, pilliroo jämmu Puu süda Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (40)
62236 1759 A1e* Puu piku ja pilliroo jämmu Puu süda Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 147 ja 165 (20)
62237 1759 A1f+ & Pikk kui puu, jäme kui pilliroog Puu süda HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (38)
62238 1759 A1f+ Puu pikkunä, pilliruo pienune Puu süda Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (4)
62239 1759 A1f+ & Puu pikkus, pilliroo peenus Puu süda Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (60)
62240 1759 A1f+ Puu pikkus, pilliroo paksus Puu süda Vl 1932 A. Zimmermann E 82137 ja 82145 (36)
62241 1759 A1f+ & Puu pikune, pilliroo arvoline Puu süa Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (27)
62242 1759 A2 Pika puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (15)
62243 1759 A2 & Pika puu pikune, pilliroo jämune Puu süda Rõn 1930 J. Aab E 66328 (26)
62244 1759 A3 & Suure puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (46)
62245 1759 A4 & Mitme puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (125)
62246 1759 A5a Iga puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 109 (24)
62247 1759 A5a Iga puu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 528 (304)
62248 1759 A5a & Igä puu pikku, pilliruu jämmu Puu süä San 1888 K. Gross H II 31, 804 (7)
62249 1759 A5b & Pilliroo jämedune, iga puu pikkune Puu süda Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (25)
62250 1759 A6a* Metsapuu pitkune, pilliroo jämedune Puu süda 1885 Kündja nr. 16 ja 17 (1885) 87 ja 95 (7)
62251 1759 A6a* Metsapuu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 206 (77)
62252 1759 A6a* Metsapuu pikkune, pilliroo jämune Puu süda Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (79)
62253 1759 A6a* Metsapuu pikune, pilliroo jämune Puu süda Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (65)
62254 1759 A6a* Metsapuu pikune, pilliroo jämune Puu süda Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (4)
62255 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliruu jämune Puu süa Hel 1889 J. Keernik H III 6, 94 (39)
62256 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliroo jämune Puu süda Pst 1889 J. Henno H IV 3, 370 ja 381 (10)
62257 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliroo jämune Puu süda Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (24)
62258 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 571 (26)
62259 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliruu jämune Puu süä Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (51)
62260 1759 A6a* & Mõtsapuu pikune, pilliruu jämune Puu süä Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (75)
62261 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliruu jämune Puu süda Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (5)
62262 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliruu jämune Puu süda Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 439 (125)
62263 1759 A6a* Metsapuu pikkune, pilliroo jämmune Puu süda Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (13)
62264 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliroo jämmune Puu süä Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (46)
62265 1759 A6a* Metsapuu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (7)
62266 1759 A6a* Metsapuu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (154)
62267 1759 A6a* Metsapuu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 552 (64)
62268 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (47)
62269 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliroo jämmune Puu süä Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (125)
62270 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliruu jämmune Puu süa Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (18)
62271 1759 A6a* Mõtsapuu pikkune, pilliruu jämmune Puu südämik Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 122 (62)
62272 1759 A6a* Mõtsapuu pikune, pilliroo jämmüne Puu söä Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (75)
62273 1759 A6a* Mõtsapuu piku, pilliroo jämmü Puu süda Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 31 (40)
62274 1759 A6a* Metsapuu pikkune, pilliroo jämmune Puu süda Hls 1893 M. Kuum E 1375 (5)
62275 1759 A6a* Mõtsapuu pikune ja pilliruu jämune Puu süda Pst 1913 J. Müür E 48016 (36)
62276 1759 A6a* Mõtsapuu pikune ja pilliruu jämune Puu süda Trv 1913 J. Müür E 48016 (36)
62277 1759 A6b Pilliruu jämmune, metsapuu pikkune Puu süda Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 233 (26)
62278 1759 A6b Pilliroo jämmune, mõtsapuu pikune Puu süda Hls 1894 J. Riiet H III 19, 830 (5)
62279 1759 A6b & Pilliruu jämmune, mõtsapuu pikune Puu südä Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (45)
62280 1759 A6b Pilliruu jämmune, mõtsapuu pikune Puu süda Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (13)
62281 1759 A6c & Pilliroo jämedus, metsapuu pikus Puu süda Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (95)
62282 1759 A7* Metsa pikkune, pilliroo jämedune Puu süda JJn 1939 L. Kullerkupp ERA II 219, 696 (9)
62283 1759 A7* & Metsa pitkune ja pilliroo jämedune Puu süda Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (16)
62284 1759 A8 Kõikide puude pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 190 (44)
62285 1759 A8 & Kõikide puude pitkune, pilliroo jämedune Puu süda Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 334 (23)
62286 1759 A8 Kõige puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (22)
62287 1759 A9 & Teiste puude pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 ja 907 (68)
62288 1759 A9 Teiste puide pikune, pilliroo jämmune Puu süda Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 536 (18)
62289 1759 A10a1* Muide puide pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Pär 1888 H. Martinson H III 5, 344 (5)
62290 1759 A10a1* Muide puide pikune, pilliroo jämedune Puu süda Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (66)
62291 1759 A10a1* Muide puude pikkune, pilliroo jämmune Puu süda Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (36)
62292 1759 A10a1* Muude puude pitkune, pilliroo jämmune Puu süda Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (21)
62293 1759 A10a1* & Muude puie piiunõ, pilliruu jämmune Puu süä Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (74)
62294 1759 A10a1* Muide puie piukene, pilliroo jämukene Puu südä Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 447 (53)
62295 1759 A10a1* Muide puide pikune, a pilliroo jämmune Puu süda Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 56 (38)
62296 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämedus Puu süda Hää 1889 E. Martinson H III 5, 720 (11) 1610E4g
62297 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (103) 1610E4g
62298 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Kod 1896 K. Ader H I 10, 139 (8) 1610E4g
62299 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Rõu 1931 J. Gutves E 72371 (11a) 1610E4g
62300 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (62) 1610E4g
62301 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 309 ja 333 (8) 1610E4g
62302 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämedune Puu süda Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (2) 1610E4g
62303 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliruu jämedune Puu süda TMr 1889 J. Mägi H III 9, 509 (35) 1610E4g
62304 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämune Puu söä Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 192 (159) 1610E4g
62305 1759 A10a2*% Muu puu pitkune, pilliroo jämune Puu süda Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (33) 1610E4g
62306 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämune Puu söa Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (48) 1610E4g
62307 1759 A10a2*% & Muu puu pikune, pilliruu jämune Puu süda Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (70) 1610E4g
62308 1759 A10a2*% Muu puu pikkunõ, pilliruu jämüne Puu südä Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (79) 1610E4g
62309 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämmune Puu süda Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (56) 1610E4g
62310 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (82) 1610E4g
62311 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmune Puu süa Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (87) 1610E4g
62312 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (9) 1610E4g
62313 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämmune Puu süda Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (9) 1610E4g
62314 1759 A10a2*% Muu puu pikkune, pilliroo jämmune Puu söä Vas 1895 P. Saar H III 22, 334 (60) 1610E4g
62315 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (29) 1610E4g
62316 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (65) 1610E4g
62317 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (93) 1610E4g
62318 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmune Puu süda Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (45) 1610E4g
62319 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliruu jämmüne Puu süda Võn 1889 J. Kripson H II 29, 786 (24) 1610E4g
62320 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmune Puu söä Ote 1895 E. Palm E 20129 (11) 1610E4g
62321 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliruu jämmune Puu süda Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (51) 1610E4g
62322 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliruu jämmune Puu süda Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (14) 1610E4g
62323 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliruu jämmune Puu süä Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (115) 1610E4g
62324 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliruu jämmune Puu süda Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (7) 1610E4g
62325 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmüne Puu süä Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (9) 1610E4g
62326 1759 A10a2*% Muu puu pikkunõ, pilliruu jämmüne Puu süä Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1013 (75) 1610E4g
62327 1759 A10a2*% Muu puu piune, pillirou jämune Puu süda Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (68) 1610E4g
62328 1759 A10a2*% Muu puu piiune, pilliroo jämmune Puu süda Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 338 (17) 1610E4g
62329 1759 A10a2*% Muu puu piiune, pilliruu jämmune Puu süda Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344 (12) 1610E4g
62330 1759 A10a2*% Muu puu piune, pilliruu jämmune Puu süda Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (41) 1610E4g
62331 1759 A10a2*% Muu puu piunõ, pilliroo jämmüne Puu süda Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 1 1610E4g
62332 1759 A10a2*% & Muu puu piiune, pilliruu jämmüne Puu südä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (68) 1610E4g
62333 1759 A10a2*% Muu puu piiune, pilliruvva jämmüne Puu süa Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (13) 1610E4g
62334 1759 A10a2*% Muu puu piiune, pilliroo jämmüne Puu süä San 1962 H. Kukk RKM II 155, 36 (15) 1610E4g
62335 1759 A10a2*% Muu puu pitkune, pilliroo jämukene Puu süda Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (8) 1610E4g
62336 1759 A10a2*% Muu puu pikuke, pilliroo jämmukene Puu söä Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (24) 1610E4g
62337 1759 A10a2*% Muu puu pitkukene, pillliroo jämmikene Puu söa Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (23) 1610E4g
62338 1759 A10a2*% Muu puu piukene, pilliroo jämmukene Süsi Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 276 (46) 1610E4g
62339 1759 A10a2*% Muu puu piiukõne, pilliruu jämmukõne Puu südä San 1925 E. Päss E 56005 (20) 1610E4g
62340 1759 A10a2*% Muu puu piiukõnõ, pilliruu jämmükene Puu süda Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (8) 1610E4g
62341 1759 A10a2*% Muu puu piiukene, pilliroo jämukene Puu süa Kan 1888 J. Väggi H III 11, 487 (98) 1610E4g
62342 1759 A10a2*% Muu puu piukanõ, pilliruu jämükene Puu süa Se 1929 I. Sonts S 124443 (93) 1610E4g
62343 1759 A10a2*% Muu puu piukõnõ, pilliruu jämükene Puu süä Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 246 (72) 1610E4g
62344 1759 A10a2*% Muu puu piukõnõ, pilliruu jämükene Puu süä Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 643 (42) 1610E4g
62345 1759 A10a2*% Muu puu piukene, pilliroo jämäkene Puu süda San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 417 (8) 1610E4g
62346 1759 A10a2*% Muu puu piiukõnõ, pilliroo jämmükene Puu süä Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (42) 1610E4g
62347 1759 A10a2*% Muu puu pikune, pilliroo jämmu Puu söa Kan 1888 G. Veski H III 11, 521 (106) 1610E4g
62348 1759 A10a2*% Muu puu piku, pilliroo jämu Puu süda TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (9) 1610E4g
62349 1759 A10a2*% Muu puu pikku, pilliroo jämmu Puu süda Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 407 (16) 1610E4g
62350 1759 A10a2*% Muu puu pikku, pilliroo jämme Puu süü Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 418 (47) 1610E4g
62351 1759 A10a2*% Muu puu pittu, pilliroo jämmü Puu süa Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 268 (37) 1610E4g
62352 1759 A10a2*% Muu puu piiu, pilliroo jämmu Puu söa San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (3) 1610E4g
62353 1759 A10a2*% & Muu puu piu', pilliruu jämmü' Puu südä Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 14 (4) 1610E4g
62354 1759 A10a2*% Muu puu piiu, pilliroo jämmü Puu süä Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 454 (51) 1610E4g
62355 1759 A10a2*% Muu puu piiu, pilliruu jämmü Puu süä Har 1889 J. Pähn H II 32, 198 (43) 1610E4g
62356 1759 A10a2*% Muu puu piiu ja pilliroo jämmü Puu süda Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1132 (21) 1610E4g
62357 1759 A10b Pilliroo jämmune, muide puie pikkune Puu süda Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (37)
62358 1759 A10b & Pilliroo jämmune, muu puu piiune Puu südä Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (84)
62359 1759 B1a* Muu puu pikkune, kistavarre jämedune Puu süda Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (24)
62360 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämedune Puu süda Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 312 (5)
62361 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämkene Puu süä Se 1930 V. Ruusamägi S 25952 (11)
62362 1759 B1a* Muu puu pikunõ, kistavarrõ jämmüne Puu söä Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 309 (71)
62363 1759 B1a* Muu puu pikune, kistavarre jämmüne Puu süä Vas 1895 J. Tint H III 26, 464 (49)
62364 1759 B1a* Muu puu pikune, kistavarre jämmüne Puu süä Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (9)
62365 1759 B1a* Muu puu pittunõ, kistavarrõ jämmüne Puu süä Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 549 (65)
62366 1759 B1a* & Muu puu pitunõ, kistavarre jämmüne Puu süda Rõu 1896 G. Raup H III 28, 689 (1)
62367 1759 B1a* Muu puu pitunõ, kistavarrõ jämunõ Puu süa Se 1888 E. Aun H II 27, 748 (53)
62368 1759 B1a* Muu puu pikkunõ, kistavarrõ jämükene Puu süä Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (10)
62369 1759 B1a* Muu puu pikkunõ, kistavarrõ jämükene Puu süä Se 1935 M. Podrätšikov S 102207 (9)
62370 1759 B1a* Muu puu pikunõ, kistavarrõ jämkene Se 1927 M. Pihlapuu S 1944 (149)
62371 1759 B1a* Muu puu pikunõ, kistavarrõ jämukene Puu süä Se 1934 M. Peramets S 73747 (9)
62372 1759 B1a* Muu puu pikukene, kistavarre jämükene Puusäsi, süda Võn 1892 J. Pint E 502 (2)
62373 1759 B1a* Muu puu pittukõnõ, kistavarrõ jämmükene Puu süda Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 273 (3)
62374 1759 B1a* Muu puu pitukene, kistavarrre jämmukene Puu süda Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (6)
62375 1759 B1a* Muu puu pittukõnõ, kistavarrõ jämmükene Puu süä Rõu 1938 L. Raudsepp ERA II 180, 620 (1)
62376 1759 B1a* & Muu puu pitukõnõ, kistavarrõ jämmekene Puu süä Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (74)
62377 1759 B1a* Muu puu pitukõnõ, kistavarrõ jämmükene Puu söä Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (7)
62378 1759 B1a* Muu puu pitukõnõ, kistavarrõ jämmukene Puu süä Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (4)
62379 1759 B1a* Muu puu piukane, kistavarre jämkäne Puu süä Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (14)
62380 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämukene Puu süa Se 1934 M. Peramets S 78515 (55)
62381 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämükene Puu süä Se 1934 A. Kits S 81842 (4)
62382 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämekene Puu süä Se 1935 A. Kits S 100025 (80)
62383 1759 B1a* Muu puu piukanõ, kistavarrõ jämmükäne Puu süä Se 1930 A. Nurmetu S 20414 (41)
62384 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämmukene Puu süä Se 1936 M. Vabarna S 121936 (55)
62385 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämükene Puu süä Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 309 (26)
62386 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämükõnõ Puu süä Se 1929 P. Toomeorg S 12480 (2)
62387 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämkene Puu süä Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 265 (17)
62388 1759 B1a* Muu puu piukene, kistavarre jämkene Puu süa Se 1927 E. Põllula S 563 (14)
62389 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämmükene Se 1956 V. Pino RKM II 51, 395 (14)
62390 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämmekõnõ Puu süä Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 308 (6)
62391 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämmükene Puu süä Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 635 (5)
62392 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämkene Puu süä Se 1928 T. Haak S 4329 (3)
62393 1759 B1a* & Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämmükene Puu süä Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 287 (8)
62394 1759 B1a* Muu puu piukene, kistavarre jämmükene Puu süda Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (48)
62395 1759 B1a* Muu puu piukene, kistavarre jämükene Puu süä Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 456 (66)
62396 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämükene Puu süä, pikk ja peenukõnõ Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
62397 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämmükene Puu süda Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (10)
62398 1759 B1a* Muu puu piukanõ, kistavarrõ jämmükene Puu süä Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (47)
62399 1759 B1a* Muu puu piukanõ, kistavarrõ jämmükäne Puu süä Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34074 (43)
62400 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämmükene Puu süä Se 1930 A. Põhi S 24832 (22)
62401 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämmükene Puu süä Se 1934 A. Põhi S 76939 (11)
62402 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämükene Puu süä Se 1936 A. Tammeorg S 122506 (5)
62403 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämkene Puu süä Se 1933 N. Oinas S 67367 (20)
62404 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämükene Puu süä Se 1933 A. Tammeorg S 57835 (89)
62405 1759 B1a* Muu puu piukõnõ, kistavarrõ jämkõnõ Sarapuu Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 51 (38)
62406 1759 B1a* Muu puu piu, kistavarre jämü Puu söä Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (117)
62407 1759 B1a* Muu puu piukanõ, kistavarrõ jämmü Puu süä Se 1928 T. Linna S 9125 (15)
62408 1759 B1a* Muido puu pikku, a' kistavarrõ jämmü Puu süä Se 1929 A. Gehrke S 17303 (5)
62409 1759 B1b & Muu puu piutus, kistavarrõ jämmütüs Puu süä Se 1932 A. Nurmetu S 49051 (39)
62410 1759 B2 & Kõiki puie pikune, kistavarrõ jämmükene Puu süä Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (65)
62411 1759 B3 & Nii pikk om, ku pikä puu innõ omma, aga kistavarrõ jämmukene Puu süä Se 1936 A. Raadla ERA II 125, 209 (5)
62412 1759 B4 & Muude puude pitkune, kettervarre jämedune Puu süda Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (30)
62413 1759 C1 & Teiste puude pitkune, õmmuslõnga jämmune Puu süda Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (46)
62414 1759 C1 Teiste puude pitkune, õmbluslõnga jämune (So lang wie andere Bäume, so dick wie ein Nähefaden) Das Mark im Baume 1876 Wied. 288
62415 1759 C1 Teiste puude pikkune, õmbluslõnga jämedune Puu süda 1890 E EM 151 (1436)
62416 1759 C1 Teiste puude pikkune, õmbluslõnga jämedune Puu süda 1913 E EM2 131 (1878)
62417 1759 C1 Teiste puude pikkune, õmbluslõnga jämedune Puu süda 1914 E MM 16 ja 45 (244)
62418 1759 C1 Teiste puude pikkune, õmbluslõnga jämedune Puu süda 1920 E MM2 16 ja 48 (247)
62419 1759 C1 Teiste puude pikkune, õmbluslõnga jämedune Puu süda 1994 E MM3 13 ja 39 (247)
62420 1759 C1 Teiste puude pikkune, õmbluslõnga jämedune Puu süda 1926 Raud KL III 214 (27)
62421 1759 C1 Teiste puude pikkune, õmbluslõnga jämedune Puu süda 1934 Raud VMj 214 (27)
62422 1759 C2 & Muude puude pikune, õmmuslõnga jämune Humalas Pöi 1902 J. Prooses E 42385 (22)
62423 1759 C2 Muude puude pikkune, õmbluslõnga jämedune Humalas 1913 E EM2 95 (1258)
62424 1759 C3 & Kiikidä puude pekkos, ömbloslönga jämos Puu söda Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (6)
62425 1759 D1a1 & Hiirehänna jämus, kõikide puude pikkus Puu süda Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 235 (17)
62426 1759 D1a1 Hiirehänna jämus, kõikide puude pitkus Puu süda Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (12)
62427 1759 D1a1 Hiirehänna jämus, kiikide puude pitkus Puu süda Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (66)
62428 1759 D1a2 Hiirehänna jämus ja kõikide puude pikkus Puu süda Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (96)
62429 1759 D1a2 & Hiirehänna jämus ja kõikide puude pikus Puu süda Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 334 (21)
62430 1759 D1a2 Hiirehänna jämune ja kõikide puude pikkus Puu süda Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 147 (65)
62431 1759 D1b Kõikide puude pitkus, hiirihänna jämus Puu süda Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (11)
62432 1759 D1b & Kõikide puude pikkus, hiirehänna jämus Puu süda Phl 1937 E. Steinberg ERA II 147, 387 (5)
62433 1759 D1c & Hiirisaba jämune, keige puu pitkune Puu süda Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (15)
62434 1759 D2 & Hiirehänna jämus ja metsapuude pikus Puu süda Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 212 (27)
62435 1759 E1a & Rotihänna jämune, keikide puude pitkune Puu süda Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (41)
62436 1759 E1b & Rotisaba jämus, kõikide puude pikkus Puu süda Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (52)
62437 1759 E2 & Mis on peenem kui roti saba ja pikem kui kõik metsapuud Puu süda Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (13)
62438 1759 E2 Peenike nagu roti saba, aga pikk nagu mets Puu süda 1890 E EM 119 (1084)
62439 1759 E2 Peenike nagu roti saba, aga pikk nagu mets Puu süda 1913 E EM2 105 (1433)
62440 1759 E2 Peenike nagu roti saba, aga pikk nagu mets Puu süda 1914 E MM 13 ja 44 (190)
62441 1759 E2 Peenike nagu roti saba, aga pikk nagu mets Puu süda 1920 E MM2 14 ja 47 (192)
62442 1759 E2 Peenike nagu roti saba, aga pikk nagu mets Puu süda 1994 E MM3 11 ja 39 (192)
62443 1759 F1 Puu pikkune, kõrre jämedune Puu süda HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (23)
62444 1759 F1 & Puu pitkune, kõrre jämune Puu süda Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1046
62445 1759 F2 & Õlekõrre jämune, keikide puude pitkune Puu süda Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (41)
62446 1759 F3 & Õlekõrre jämune, iga puu pikkune Puu süda Sa 1904 A. Valtin H III 31, 154 (7)
62447 1759 F4 & Pikk kui puu, peenike kui õlekõrs Puu süda Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 240 (29)
62448 1759 G & Puu pitkunõ, ruõ jämedunõ Puu südä Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 535 (74)
62449 1759 H & Puu pikune, kasteheina jämedune Puu süda Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (4)
62450 1759 Ia/ & Puu pitkune, pilliroo jämune, ilmas pääv pääle ei pasta Puu süda Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (33) 2775Ca
62451 1759 Ib/ & Puu pikkune, pilliroo jämedune, aga ilmaski päikesevalgust ei näe Puu süda (säsi) Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 85 2775Cb
62452 1759 # 1610B2d
62453 1760 & Puu põhjal linakuhi, vaskise vardaga Koonlalaud, koonal ja varras Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 334 (137)
62454 1760 Puu põhjal linakuhi, vaskise vardaga Koonlalaud, koonal, varras 1890 E EM 130 (1205)
62455 1760 Puu põhjal linakuhi, vaskise vardaga Koonlalaud, koonal, varras 1913 E EM2 113 (1582)
62456 1761 & Puu ta on, aga varrast taast ei saa Humalas Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (58)
62457 1761 # 1615
62458 1762 & Puust luudel nahk peal, hing sees Lõõts Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (14)
62459 1763 A & Puine inimene, ravadsõ' jala' Atr Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (156)
62460 1763 Ba* Puust mees, raudsed sukad 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
62461 1763 Ba* Puust mees ja raudsed sukad Harkader 1955 ÜÕÕ 14 (4)
62462 1763 Ba* Puust mees, raudsed sukad 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
62463 1763 Ba* Puust mees, raudsed sukad Ader, hang 1979 Metstak 22 ja 35 (213)
62464 1763 Ba* Puust mees, raudsed sukad Ader, hang 1992 Metstak2 59 ja 61
62465 1763 Ba* Puust mees, raudsed suusad Kelk, saan, kassovka, regi – ise nad on puust, aga nende jalaste all on raud 1995 Eas I 194 (285)
62466 1763 Ba* & Puust mees ja raudsed sukad Ader Trt 1895 A. Rühka E 18053 (5)
62467 1763 Ba* Puust mees, raudsed sukad Ader Trt 1944 S. Lõhmus RKM II 12, 22 (18)
62468 1763 Bb% & Puune poiss ja raudsed saapad Adra VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (145) 2356
62469 1763 C & Puused jalad, raudsed sukad Adra rauapuu Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (92)
62470 1763 C Puust jalad, raudsed sukad 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
62471 1763 D & Puust puusad, rauast küüned Sahk Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (619)
62472 1763 D Puust puusad, rauast küüned Sahk, ader 1890 E EM 131 (1221)
62473 1763 D Puust puusad, rauast küüned Sahk, ader 1913 E EM2 114 (1599)
62474 1763 D Kel on puust puusad, aga rauast küüned 1923 Puus. KH 5
62475 1763 D Puust puusad, rauast küüned 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
62476 1763 D Puust puusad, rauast küüned Ader, äke 1992 Metstak2 59 ja 61
62477 1763 D Puust puusad, rauast küüned Äke on puust, pulgad on rauast; [teiseks] vokivärtne: lühi on ise puust, hambad traadist 1995 Eas I 194 (285)
62478 1763 # 1001 1709 2356B
62479 1764 & Puust pada, heintest roog Piip 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (618)
62480 1764 Puust pada, heintest roog Piip 1890 E EM 130 (1213)
62481 1764 Puust pada, heintest roog Piip 1913 E EM2 114 (1590)
62482 1764 Puust pada, heintest roog Piip 1914 E MM 14 ja 45 (202)
62483 1764 Puust pada, heintest roog Piip 1920 E MM2 14 ja 48 (204)
62484 1764 Puust pada, heintest roog Piip 1994 E MM3 11 ja 39 (204)
62485 1764 Puust pada, heintest roog Piip 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (20)
62486 1764 Puust pada, heintest roog 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (17)
62487 1764 Puust pada, heintest roog 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
62488 1765 A1a1* Puust puegutid, luust luegutid, nahksed nibi-nabinad Härjaike, sarved ja kõrvad KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 455 (76)
62489 1765 A1a1* Puust puegutid ja luust luegutid, nahksed nibi-nabinad Härjaike Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 176 (216)
62490 1765 A1a1* Puust puigutumad, luust luigutumad, nahksed nibi-nabinad Härja sarved ja ike Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 997 (11)
62491 1765 A1a1* Puust puigutimad, luust luigutimad, nahast nibi-nabinad Härjad ikkes Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 7 (1)
62492 1765 A1a1* Puust puigutimid, luust luigutimid, nahksed nibi-nabinad Härjaike KJn 1889 J. Saks H II 26, 1100 (3)
62493 1765 A1a1* Puust puigutimid, luust luigutimid, nahksed nibi-nabinad Lusikas, hambad, mokad MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 727 (125)
62494 1765 A1a1* & Puust puigutimid, luust luigutimid, nahksed nibi-nabinad Härjaike Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 293 (19)
62495 1765 A1a1* Puust puigutimad, luust luigutimad, nahksed nibi-nabinad Härjaike, sarbed ja ikke keited SJn 1894 H. Raid H II 49, 609 (2)
62496 1765 A1a1* Puust põigutimid, luust lõigutimid, nahke nibi-nabine Härgä ikkesse pannan Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (132)
62497 1765 A1a2* & Puust puigutimid, luust luigutimid, nahksed on nibu-nabunad Härg on ikkes KJn 1925 A. Kruus E 56307 (7)
62498 1765 A1a2* Puust puigutid, luust luigutid, nahksed nibu-nabunad Härjaike Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (90)
62499 1765 A1a2* Puust puigutimad, luust luigutimad, nahast nibu-nabulad Härjaike Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (62)
62500 1765 A1a2* Luust luiguti, puust puiguti, nahast nibu-nabunad Linalõuget Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (19)
62501 1765 A1a2* Puust puigutimad, luust luigutimad, nahkased nibu-nabulad Härjad ikkes Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 158 (53)
62502 1765 A1a3* & Puust puiguti, luust luiguti, nahksed nibid-nabid Härjaike Var 1938 L. Roos A 16506 (14)
62503 1765 A1a3* Luust luigutid, puust puigutid, nahksed nibinatid Vanaaegne härjaike Pal 1930 M. Jürgenson E 70345 (4)
62504 1765 A1a3* Puust puigutimid, luust luigutimid, nahksed nibu-näbumäd Härjaike KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (98)
62505 1765 A1a3* Puust puigutimad, luust luigutimad, nahkne niba-nabaline Härjaike Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 259 (151)
62506 1765 A1a4* & Puust puiguti, luust luiguti, nahast nipunobinad Härjaike Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (53)
62507 1765 A1a4* Puust puigutimid, luust luigutimid, nahast nipi-näpitimid Härjaike, millega veohärjad koorma ette rakendati Tln 1926 M. Sengbusch E 57369
62508 1765 A1a4* Puused puigutid, luused luigutid, nahkased nigi-nagitsad Härjaike Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (23)
62509 1765 A1a4* Puust puigutimed, luust luigutimed, nahksed nigi-näginad Härjaike VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (2)
62510 1765 A1a4* Puust puigutid, luust luigutid, nahk nikk-nakka ümber Härjad ikkes 1992 Metstak2 40 ja 43
62511 1765 A1a4* Puust puigutid, luust luigutid, nahk nikka-näkka ümber Härjad LNg 1895 J. Prooses E 21362 (39)
62512 1765 A1b & Puust puigutumad, luust luigutumad, nahast nibi-nabina rihmad Ikked JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (65)
62513 1765 A1c & Puisid puigutemed, luisid luigutemed, nahksid naputemed, tamme takka värava Soll ein Ochsen-Joch oder Backtrog seyn; die Wörter sind meistens fingirt Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (96)
62514 1765 A1c Puised pukutimed, luised lukutimed, nahksed nuputimed, tamme taga värava Ike või küna 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (90)
62515 1765 A2* Luised luigud, puised puigud, nahkased nibi-nabilad Härg vankri ees Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 498 (320)
62516 1765 A2* & Puust puigud, luust luigud, nahast nipud-napud külgis Härjad ikkes Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 412 (12)
62517 1765 A2* Puust puigud, luust luigud, nahkased nibu-nabulad Härjaike Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (29)
62518 1765 A2* Luust luigud, puust puigud, nibeli-näbeli nahka ümmer Härjad ikkes Jür 1978 E. Leek KKI KS
62519 1765 A3* & Puist puigat, luist luigat, nahkine tibu-täbu Härjäike Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 557 (237)
62520 1765 A3* Puust puigitud, luust luigitud, nahksed nibi-nabinad Härjaike Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (3)
62521 1765 A3* Puust puigutis, luust luigutis, nahka nibi-nabi Härjad ikkes Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (16)
62522 1765 A3* Puust puiguke, luust luiguke, nahkased nibu-nabunad Härjaike Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (48)
62523 1765 A4* Puust puik, luust luik, nahast nika-naka ümber Ike 1890 E EM 131 (1216)
62524 1765 A4* Puust puik, luust luik, nahast nika-naka ümber Ike 1913 E EM2 114 (1593)
62525 1765 A4* Puust puik, luust luik, nahast nika-naka ümber Härjaike Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (7)
62526 1765 A4* & Puust puik, luust luik, nahast nibinad-nabinad Härjaike Hää 1889 E. Martinson H III 5, 720 (16)
62527 1765 A4* Puused puiked, luused luiked, nahkased nibu-nabulad Härjaike Kuu 1909 A. Ploompuu E 46414 (5)
62528 1765 A4* Puupuika, luuluika, nahk nibina-nabina Härjaike PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 238
62529 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahksed nigi-naginad Härjaike, sarved ja jutad Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 9 ja 10 (1883) lk-ta
62530 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahksed nigi-naginad Härjaike, sarved ja jutad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (64)
62531 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahkised nigi-naginad Vokk Trv 1962 L. Briedis RKM II 145, 58 (11)
62532 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahast nigi-naginad Härjaike Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 190 (26)
62533 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahkased nigi-naginad Härg, ike VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (22)
62534 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahkased nigi-naginad Härjaike Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (41)
62535 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahast nigi-naginad Härja sarved ja ikke Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (27)
62536 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahast nigi-naginad Härjaike Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (61)
62537 1765 A5* & Puust puginad, luust luginad, nahast nigi-naginad Härjaike MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 573 (26)
62538 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahast nigi-naginad Härjaike Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (10)
62539 1765 A5* Puust puginad, luust luginad ja nahast nigi-naginad Härjaike Kuu 1964 H. Viires Vilbaste 1, 85
62540 1765 A5* Puust puginad, luust luginad ja nahkade nigi-naginad Härjaike Lai 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 494 (77)
62541 1765 A5* Puust puginad ja luust luginad ja nihk-nahkadi naginad Leivasõtkumine Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 499 (84)
62542 1765 A5* Puust puginad, luust luginad, nahast naginad Vokk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (108)
62543 1765 A5* Luust luginad, puust puginad, nahast nigi-nuginad Trt 1928 J. Mägiste ERA II 1, 100 (22)
62544 1765 A5* Puust puginat, luust luginat, nahkset nibi-näbinat Suu: puust puginat, s.o., mis sa sööd, luust luginat – hambad, nahkset nibi-näbinat – huuled Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 210 (89)
62545 1765 A5* & Puust puginad, luust luginad, nahksed nibi-nabinad Puulusikad, hambad ja mokad (huuled) KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 363 (7)
62546 1765 A6* Puust pugudimid, luust lugudimid, nihksed-nahksed nibi-nabinad Härjaike Ksi 1933 A. Lübek E 84417 (2)
62547 1765 A6* Puust pugadi, luust lugadi, nahksed nibi-nabinad Härjaike Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (27)
62548 1765 A6* Puust pugudine, luust lugudine, nahast nipu-napuksed Vokk Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 219 (11)
62549 1765 A6* & Puust tettu pugunits, luust tettu lugunits, nahk nibi-nabina küllen Härjaike Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 9 (3)
62550 1765 A7a1* Puust pukadi, luust lukadi, nahk nibu-nabu Lõõtsapill Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (17)
62551 1765 A7a1* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahast nibu-nabud Ike Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (70)
62552 1765 A7a1* Puust pukutsid, luust lukutsid, nahksed nibud-nabud Voki Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (5)
62553 1765 A7a1* Puust pukuti, luust lukuti, natuke nahk nibu-nabu kah Härjaike SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 443 (4)
62554 1765 A7a1* Puust pukatsed, luust lukatsed, nahk nibu-nabu Härjaike SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 75 (16)
62555 1765 A7a1* & Puust teen pukatimid, luust teen lukatimid, nahast teen nibu-näbisid Härjäike Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 50 (52)
62556 1765 A7a1* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahk nibi-nabi Härjaike SJn 1889 J. Tammann H II 20, 673 (2)
62557 1765 A7a1* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibid-nabid peal Härjaike SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (42)
62558 1765 A7a2* Puust pukatid, luust lukatid, nahast nibi-nabinad Härjaike Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (81)
62559 1765 A7a2* Puust pukuti, luust lukuti, nahk nibi-nabinad Härjaike Hls 1893 O. Sapas E 3354 (1)
62560 1765 A7a2* Puust pukatime, luust lukatime, nahk nibi-nabinad Härjaike SJn 1890 E. Saabas H II 26, 724 (4)
62561 1765 A7a2* Puust pukatimid, luust lukatimid, nahk nibi-nabinad Härjaike SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (48)
62562 1765 A7a2* Puust pukutid, luust lukutid, nahksed nibi-nabinad Lusik, hammas, keel, huul Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 542 (72)
62563 1765 A7a2* Puist pukutid, luist lukutid, nahksed nibi-nabinad Härg äestab Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (106)
62564 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibi-nabinad Härjaike Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (38)
62565 1765 A7a2* & Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibi-nabinad Härjaike SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 563 (20)
62566 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibi-nabinad Ike Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (19)
62567 1765 A7a2* Puust pukutimed, luust lukutimed, nahksed nibi-nabinad Härjaike Vil 1893 J. Täht E 7374 (6)
62568 1765 A7a2* Puust pukutimad, luust lukutimad, nahk nibi-nabinad Härjaike Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (35)
62569 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahk nibi-nabinad Härjaike, rihmad SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (19)
62570 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahk nibinad-nabinad Härjaike Tt 1877–1917 Anonüüm 001 Veske 3, 253 (1)
62571 1765 A7a2* Puust pukutimud, luust lukutimud, nahksed nibi-nabinad Lusikas ja suu Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 32 (3)
62572 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibi-nabinad Härjäike SJn 1889 T. Köstner H II 26, 389 (95)
62573 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibi-nabinad Härjaike Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (56)
62574 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibi-nabinad Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1090 (40)
62575 1765 A7a2* Puust pukutimad, luust lukutimad, nahksed nibi-nabinad Härjaike KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 348 ja 369 (143)
62576 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibi-nabinad Vokk Tt 1985 L. Gross RKM II 390, 274 (11)
62577 1765 A7a2* Puust pukutid, luust lukutid, nahksed nibi-nabinad Vokk Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 457 (37)
62578 1765 A7a2* Puust pukutimind, luust lukutimind, nahast nibi-nabinad Härjaike Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (52)
62579 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahast nibinad-nabinad Ike Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (60)
62580 1765 A7a2* Puust pukutimad, luust lukutimad ja nahk nibinad-nabinad Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 523 (291)
62581 1765 A7a2* Puust pukatimid, luust lukatimid, nahast nibinad-nabinad Härjaike SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (22)
62582 1765 A7a2* Puust pukutimmid, luust lukutimmid, nahast nibi-nabinad Härjaike Ote 1959 I. Sarv RKM II 84, 566 (529)
62583 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahast nibi-nabinad Härjaike KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 507 (31)
62584 1765 A7a2* Puust pukutimad, luust lukutimad ja nahksed nibi-nabinad Puulusik, hambad, mokad Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 607 (119)
62585 1765 A7a2* Puust pukutimid, luust lukutimid ja nahk nibi-nabinad Künnihärja sarved, ikked jne. SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (33)
62586 1765 A7a3* Puust pukutid, luust lukutid, nahast nibu-nabunad Muistne härjaike, s.o. veorakend Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 454 (17)
62587 1765 A7a3* Puu pukutid, luu lukutid, naha nibu-nabunaid Vokk Trt 1927 K. Pormeister E 59836/7 (200)
62588 1765 A7a3* Puust pukatsimad, luust lukatsimad, nahksed nibu-nabunad Härjaike Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58834 (1)
62589 1765 A7a3* Puust pukutid, luust lukutid, nahksed nibu-nabunad Vokk Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 538 (59)
62590 1765 A7a3* Puust pukutid, luust lukutid, nahksed nibu-nabunad Härjaike Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (16)
62591 1765 A7a3* Puust pukutimed, luust lukutimed, nahksed nibu-nabunad Härjaike Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 343 (2)
62592 1765 A7a3* Puust pukutimad, luust lukutimad, nahksed nibu-nabunad Suu Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (44)
62593 1765 A7a3* & Puust pukutimned, luust lukutimned, nahksed nibu-nabunad Härjad ikkes Plt 1889 G. Seen H III 9, 695 (2)
62594 1765 A7a3* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibu-nabunad Härjaike Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (10)
62595 1765 A7a3* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibu-nabunad Härjaike Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (153)
62596 1765 A7a3* Puust pukutimmed, luust lukutimmed, nahk nibu-nabunad Vokk Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 400 (24)
62597 1765 A7a3* Puust pukatimid, luust lukatimid, nahksed nibu-nabinad Kangakudumise telled KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 630
62598 1765 A7a3* Luust lukatsimad, puust pukatsimad, nahksed nibu-nabunid Härja ikken Nõo 1895 M. Obst E 18940 (4)
62599 1765 A7a3* Puust pukutid ja luust lukutid ja nahksed nibu-nabunid Härjaike VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 280 (7)
62600 1765 A7a3* Puust pukutid, luust lukutid, nahksed niibu-naabunid Makipahl Muh 1939 J. Arike KKI WS
62601 1765 A7a3* Puust pukutid, luust lukutid, nahksed nibu-nabunid Härjaike Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (5)
62602 1765 A7a3* Puust pukatid, luust lukatid, nahk nibu-nabu otsas Härjaike Kei 1943 E. Pae KKI, KT 47, 70
62603 1765 A7a4* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibu-nabumid Härjaike puust, sarved luust ja nahksed rihmad, kellega kinni niiutakse Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 25 ja 54 (104)
62604 1765 A7a4* Puust pukutimid, luulukutimed, nahk nibu-nabumid Härjaike 1890 E EM 131 (1217)
62605 1765 A7a4* Puupukutimid, luulukutimed, nahk nibu-nabumid Härjaike 1890 E EM 130 (1207)
62606 1765 A7a4* Puupukutimid, luulukutimed, nahk nibu-nabumid Härjaike 1913 E EM2 113 (1584)
62607 1765 A7a4* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahk nibu-nabumid Vokk Plt 1894 M. Luu H IV 5, 498 (65)
62608 1765 A7a4* Puust pukatsimid, luust lukatsimid, nahksed nibu-nabumid Härjaike Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (23)
62609 1765 A7a4* Puust pukatsimid, luust lukatsimid, nahksed nibu-nabumid Härjaike Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 603 (17)
62610 1765 A7a4* Puust pukutimad, luust lukutimad, nahast nibu-nabulad Kangasteljed JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 380 (34)
62611 1765 A7a4* & Puust pukutimid, luust lukutimid, nahast nibu-nabulad Vokk Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (36)
62612 1765 A7a4* Luust lukutsimmid ja puust pukutsimmid ja nahksed nibu-nabulad Härjaike Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 1010 (965)
62613 1765 A7a4* Puust pukutid, luust lukutid, nahksed nibu-nabulad Vokk Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 339 (57)
62614 1765 A7a4* Puust pukutid, luust lukutid, nahk nibi-nabilad Härg ikkes JMd? 1938 J. Lunts ERA II 183, 531 (136)
62615 1765 A7a4* Puust pukutimed, luust lukutimed, nahksed nibu-nabudid Voki 1907 Rõuk 36 (3)
62616 1765 A7a4* Puust pukutimed, luust lukutimed, nahksed nibu-nabudid Vokk Pde 1934 H. Neumann ERA II 90, 219 (12)
62617 1765 A7a4* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibu-nabudid Härjaike Pil 1927 A. Tensing E 61333
62618 1765 A7a4* Puust pukutimed, luust lukutimed, nahksed nibu-nabudid Vokk Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 53 (28)
62619 1765 A7a4* Puupukutimid, luulukutimid, nahk nibidi-nabidi Härjaike MMg 1925 V. Lille E 59999
62620 1765 A7a4* Puupukutimid, luulukutimid, nahk nibidi-nabidi Härjaike Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 690 (42)
62621 1765 A7a5* Puust pukutimed, luust lukutimed, nahast nibi-näbemed Härjaike VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (52)
62622 1765 A7a5* Puust pukutimed, luust lukutimed, nahksed nibu-narud Härjad ikkes Äks 1933 P. Lukk E 83273 (17)
62623 1765 A7a5* Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nidu-nabumid Paaris härjad Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 250 (148)
62624 1765 A7a5* Puust pukutid, luust lukutid ja nahast nigi-naginad Härjaike Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (8)
62625 1765 A7a5* Puust pukutid, luust lukutid, nahkised nigi-naginad Härjäike Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (12)
62626 1765 A7a5* & Puust pukuti, luust lukuti, nahast nika-nakati Kangruteljed PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (14)
62627 1765 A7a5* Puust pukuti ja luust lukuti ja nahast nika-nakati Härjaike Tln 1926 M. Sengbusch E 57366
62628 1765 A7a5* Puust pukutid, luust lukutid, nahast nika-nakatid Telled ehk kangaspuud Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (35)
62629 1765 A7a5* Puust pukatimid, luust lukatimid, nahast nakatid Härjaike Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (92)
62630 1765 A7a5* Puust pukuti, luust lukuti, nahk nigadi-nägadi Härg ja härjaike Pld 1927 M. Mirka E 74041 (3)
62631 1765 A7a5* Puust pukutid, luust lukutid, nahast nigi-nägijad Härjad ikkes Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (33)
62632 1765 A7a5* Luust lukutimad, puust pukutimad, nahksed niga-nagamused Härjaike Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 401 (32)
62633 1765 A7b* Puust pukuti, luust lukuti, emanahast nikat-näkat Härjaike HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (53)
62634 1765 A7b* & Puust pukuti, luust lukuti, emanahast nikuti Härjaike VNg 1892 H. Lohk H II 34, 357 (72)
62635 1765 A7b* Puupukutse, luulukutse ja emanahka nakatse Aidalukk Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (17)
62636 1765 A7c & Puist pukatimed, luist lukatimed, nahkadest kokku nabitud Härjaike Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (42)
62637 1765 A7d% & Puust pukutimid, luust lukutimid, nahksed nibi-nabinad, käivad kokku kabinal Härjad ikkes KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (149) 1603Äa
62638 1765 A8 Puust pukutud, luust lukutud, nahkest nibinad-nabinad Härjaike KJn 1870 J. Tiedemann E 132 (44)
62639 1765 A8 & Puust pukutud, luust lukutud, nahksed nibi-nabinad Vokk Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 258 (2)
62640 1765 A9 & Puust pukuke, luust lukuke, nahkest nipenäpeline Härjaike Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (17)
62641 1765 A10* Puust pukikese ja luust lukikese ja nahkse nibi-nabina Ader ja hobene Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (28)
62642 1765 A10* Puust pukikese, luust lukikese ja nahkse nibi-nabina Härjaike Puh 1889 D. Arak H II 30, 112 (45)
62643 1765 A10* Puust pukikese, luust lukikese, nahkse nibi-näbina Ketraja vokk Puh 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 655 (3)
62644 1765 A10* & Puust pukikese, luust lukikese, nahkadse nibinabilise Vokk Krl 1889 E. Kornel H III 10, 632 (2)
62645 1765 A10* Puust pukikese, luust lukikese, nahkase nibi-nabilise Vokk Äks 1930 A. Kriisa ERA II 22, 87 (2)
62646 1765 A10* Puust pukikese, luust lukikese, nahkatse nibi-nabilise Vokist, ketramisest Hel 1889 K. Gross H II 31, 878 (2)
62647 1765 A10* Puust pukike, luust lukike, nahast nibi-nabina Vokk Puh 1913 Koni E 48250 (2)
62648 1765 A10* Puust pukike, luust lukike, nahk nibi-nabina Härjaike; vokk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (75)
62649 1765 A10* Luutse luki, puutse puki, nahatse nipi-napi küllen Härjaike Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (12)
62650 1765 A11a* Puust puksid, luust luksid, nahk nigu-näguline Vokk 1890 E EM 130 (1215)
62651 1765 A11a* Puust puksid, luust luksid, nahk nigu-näguline Vokk 1913 E EM2 114 (1592)
62652 1765 A11a* & Puust puksid, luust luksid, nahk nigunäguline Voki Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 191 (3)
62653 1765 A11a* Puust puksmed, luust luksmed, nahast nidemed-nademed Härjaike PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (87)
62654 1765 A11b & Luised luksid, puised puksid, nahksed venitsed Kangateled Saa 1939 M. Lensment ERA II 212, 685 ja 687 (1)
62655 1765 A12% & Puust tehas puka-paka, luust tehas luka-laka, nahksed nibinad-nabinad Härjaike TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (56) 1769B1a3
62656 1765 A13* & Puupoogatsi, luuloogatsi, nahk nibunabulitsi Härjaike Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (79)
62657 1765 A13* Puupookatsi, luuloogatsi, nahk nibu-nabulitsi Härjaike Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (63)
62658 1765 A13* Puust pukats, luust lukats, nahk nissise-nässise Härjaike Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 53 (29)
62659 1765 A14* Puust pulgutimad, luust lukutimad, nahast nibid-nabid Härjaike HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (97)
62660 1765 A14* Puust pulgutimad, luust lukutimad, nahast nibed-nabid Härjaike Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (26)
62661 1765 A14* & Luust lukutid, puust pulgutid, nahast nibi-nabinad Kangasuga ja niitsed Juu 1893 J. Trull H II 38, 849 (90)
62662 1765 A14* Luust lukuke, puust pulguke, nahksed nibi-nabinad Härjaike Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (26)
62663 1765 A15+ & Puust kolgotid ja luust lolgotid, nahast nibi-nabinad Härjakütke Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (26)
62664 1765 A15+ Puust pulgutid, luust luigutid, nahast nibi-nabinad Härja sarved, ike, jutad Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 883 (3)
62665 1765 A15+ Puust pulguti, luust mulguti, nahkased niibid-näbid Härjaike Rkv 1934 E. Siirak ERA II 70, 527 (3)
62666 1765 A16a1* Puust pulguti, luust lulguti ja nahkaset nipi-napinat Vergu kutumine: pulguti on käpi, luust lulguti on luust kalts, kus vergusilma suurus vuetta ja näpput on nie nipi-napinat 1995 EMrd V 73 (13)
62667 1765 A16a1* & Puust pulguti, luust lulguti ja nahkaset nipi-napinat Vergu kutumine: pulguti on käpi, luust lulguti on luust kalts, kus vergusilma suurus vuetta, ja näpput on nie nipi-napinat Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 24 (10)
62668 1765 A16a1* Puust puegutimid, luust luegutimid, nahksed nibi-nobinad Härjäike KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (32)
62669 1765 A16a1* Puust pulgutid, luust lulgutid, nahkade nibi-nabinad Härjaikked MMg 1888 G. Tenter H II 28, 403 (19)
62670 1765 A16a1* Puust pulgutid, luust lulgutid, nahast nibi-nabinad Härjaike VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (41)
62671 1765 A16a1* Puust pulgutid, luust lulgutid, nahksed nibi-nabinad Lusik, hambad, mokad Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 24 (5)
62672 1765 A16a1* Puust pulgutimad, luust lulgutimad, nahkesed nibi-nabinad Härjaike Amb 1890 J. Freimann H II 14, 503 (3)
62673 1765 A16a1* Puust pulkutimad, luust lulkutimad, nahksed nibi-nabinad Härjaike, sarved ja jutad JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (25)
62674 1765 A16a1* Puus pulgutid, luus lulgutid, nahas nibinad-näbinad Härg ja härja iis MMg 1891 G. Puus H II 28, 773 (2)
62675 1765 A16a2* Puust pulgutimid, luust lulgutimid, nahksed nibu-nabunad Härjad ikkes KJn 1877–1917 I. Kampus E 862 (16)
62676 1765 A16a2* Puust pulgutimud, luust lulgutimud, nahkjad nibu-nabunad Härjaike Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 300 (14)
62677 1765 A16a2* Puust pulgatsinid, luust nulgatsinid, nahast nibu-nabunad Härjaike eP 1889 J. Pint H II 33, 727 (16)
62678 1765 A16a2* Puust pulgutimad, luust lulgutimad, nahksed nibu-nabud Härjal ike peas Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (3)
62679 1765 A16a2* & Luust lulgutimad, puust pulgutimad, nahast nibid-näbid külles Ike HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (86)
62680 1765 A16a2* Puupulgutid, luululgutid, naha nibilad-nabilad Vokk Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 85
62681 1765 A16a2* Puust pulgutid, luust lulgutid, nahkmest nibu-nabulad Härjaike Kos 1890 J. Härg H IV 1, 828 (6)
62682 1765 A16a2* Puust pulgutimad, luust lulgutimad, nahk niber-nabulised ümmerringi Härjaike Kos 1892 T. Wiedemann E 8985 (56)
62683 1765 A16a2* Puust pulgutimed, luust lulgutimed, nahast nipid-näpitimed Härjaike Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (48)
62684 1765 A16a2* Puust pulgutimad, luust lulgutimad, nahast nippi-näppiline Härjaike Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (41)
62685 1765 A16a3* Puust pulgutsid, luust lulgutsid, nahast nigi-naginad Härjaike Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 109 (21)
62686 1765 A16a3* Puust pulgutid ja luust lulgutid, nahast nigi-naginad Härjaike Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 363 (43)
62687 1765 A16a3* Puust pulgutimed, luust lulgutimed, nahast nigi-naginad Härjaike Lai 1904 J. Ermann E 44365 (17)
62688 1765 A16a3* Puust pulgutid, luust lulgutid, nahast nigi-naginad Härjaike Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (47)
62689 1765 A16a3* & Puust pulgutid, luust lulgutid ja nahast nigi-naginad Härjaike Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 54 (27)
62690 1765 A16a3* Puust pulgutsid, luust lulgutsid, nahast nigi-näginad Härjad ikkes Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 204 (5)
62691 1765 A16a3* Puust pulguti, luust lulgutid, nahast nigi-näginad Vokk VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 129 (1)
62692 1765 A16a3* Puust pulgutid, luust lulgutid, nahksed nigi-näginad Härjaikked VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 200 (113)
62693 1765 A16a4* Puust pulgutid, luust lulgutid, nahk niga-nagadi Härjad ikkes Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50 (10)
62694 1765 A16a4* & Puused pulgutimed, luused lulgutimed, nahkased nidi-nadimed Kangajalad Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 342 (1)
62695 1765 A16a4* Puupulgutimad, luululgutimad, nahksed nide-nademed Kangaspuude jäud Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (20)
62696 1765 A16a4* Puust pulguteie, luust lulguteie, nahkise nisi-nasine Härjaga küntakse: puust ikes, härg ise luust sarvedega Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 28 (2)
62697 1765 A16b* Puost pulgutimid, luost lulgutimid, nigadi-nagadi nahksed paelad Härjaike, jutad Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (25)
62698 1765 A16b* & Puust pulgutimad, luust lulgutimad, niga-naga nahksed paelad Ikkejutad ja härja sarved Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 53 ja 56 (6)
62699 1765 A16c & Puust pulgutimad, luust lulgutimad, nigadi-nagadi nahksed rihmad Hobuse rakendamine As 1993 A. Korb RKM II 459, 156 (30)
62700 1765 A17* & Puust pulgutud, luust lulgutud, nahast lipe-lapitud Härjaike Trm 1896 J. Soodla E 25878 (4)
62701 1765 A17* Puust pulgutud, luust lulgutud, nahksed nigi-naginad Härja ikkesse panemine Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (9)
62702 1765 A17* Puust pulgutid, luust lulgutid, nahast nibi-nabinad Vanaaegne orjaike Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (11)
62703 1765 A18* Puust pulgukesed, luust lulgukesed, nahk nibu-nabukad Härjaike Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (37)
62704 1765 A18* Puust pulgukene, luust lulgukesed, nahast nigi-naginad Härjaike, nahast nigi-naginad on jutad Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 510 (445)
62705 1765 A18* Puust pulgukene, luust lulgakesed, nahast nigi-näginad Härjaike Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 240 (95)
62706 1765 A18* & Puust pulgakesed, luust lulgakesed, nahka nibi-nabinad Härg ikkes Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (15)
62707 1765 A19 & Puupulguke, luujulguke, nahkised nide-nädemed Härjaike Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (8)
62708 1765 A20* Puised pulgad, luised julgad, nahast nibinad-nabinad Taku ketramine Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (11)
62709 1765 A20* & Puised pulgad, luised julgad, nahksed nigi-naginad Härjad, jutad Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (7)
62710 1765 A21 & Luust lulgud, puust pulgud, kaks nahknest nipi-näpi Härjaige ja pinu Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (47)
62711 1765 A22 & Puust pulk, luust julgad, nahksed neupaelad Härjaike Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (124)
62712 1765 A23 & Puust pulk ja luust lulk, tagant nahkne nibi-nobiga Torupill Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (95)
62713 1765 A24* Puust pulbutid, luust lulbutid, nahksed nibid-nabid Ike, sarved, nahkrihmad MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 477 (5)
62714 1765 A24* & Puust pulbutsid, luust lulbutsid, nahksed nibi-nabinad Härjaike MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 752 (21)
62715 1765 A24* Puust pulbutid, luust lulbutid, nahast nipat-näpat Härjaike Lai 1926 H. Nigul E 57616
62716 1765 A25a* & Puused pullikad, luused lullikad, nahksed nipi-napinad Härjad ikkes Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (79)
62717 1765 A25a* Puust puljuke, luust luljuke, nahksed niga-nademed Härg ikkes VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 292 (2)
62718 1765 A25b* Puust pulluke, luust lulluke, nahk niopael sees Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 537 (201)
62719 1765 A25b* Puust pulluke, luust lulluke, nahk niopaelad Härjaike Vän 1898 E. Tetsmann H II 66, 487 (7)
62720 1765 A25b* Puupulluksed, luululluksed, nahksed niupailad Härjaike Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (173)
62721 1765 A25b* & Puust puluksed, luust luluksed, nahksed niupaelad Ike, sarved ja jutad Ris 1896 J. Niinas E 26296 (3)
62722 1765 A25b* Puust pullike ja luust lullike, nahksed niopaelad ümber Härjaike Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (22)
62723 1765 A26+ Puune plokk, luune lokk, nahk niburits Härjäike San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 368 (429)
62724 1765 A26+ Puust plunksutid, luust lunksutid, nahkast nibu-napsutid Härjaike Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 314, 76 (2)
62725 1765 A26+ & Puuplukatsi, luulukatsi, nahatse nipi-napi Härjaike Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (136)
62726 1765 A27a* Puust pudemed, luust ludemed, nahksed nibi-nabinad Härjaike MMg 1888 A. Artis H II 28, 354a (99)
62727 1765 A27a* & Puust pudemed, luust ludemed, nahast nidi-nädinäd Härg ikkes Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 436 (55)
62728 1765 A27a* Puust pudinad, luust ludinad, nahast nibi-nabinad Härjaike Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (23)
62729 1765 A27a* Puust pudinad, luust ludinad, nahast nigi-naginad Härja-üksik (ikked), sarved ja rihmad Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (10)
62730 1765 A27b & Luust ludimed, puust pudimed, nahksed vedimed Härg ja härjaike Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (9)
62731 1765 A27c & Puu pudilõid, luu ludinõid, nahk lidi-ladinaid Vokk Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 269 (40)
62732 1765 A28*% & Puust pupsud, luust lupsud, nahk nigina nook-naak Härjaike Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (64) 1769E2
62733 1765 A28*% Puust pupsuti, luust lupsutid ja nahk nipsutid ja napsutid Härjaike ja sarved, jutad ja rahkmed Tln 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 141 (3) 1769E2
62734 1765 A28*% Puust pupsiksed, luust lupsiksed, nahk nigi-nägimaksed Ike härjä pääs Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 757 (100) 1769E2
62735 1765 A29 & Puust puputid, luust luputid, nahast nibingid-nabingid Härjaike Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (10)
62736 1765 A30 & Puust pubinad, luust lubinad, nahksed nibi-nabinad Söömine Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (4)
62737 1765 A30 Puust pubinad, luust lubinad, nahast nibi-näbinad Härjad rakkes, härjad adra ees: pubinad on puurangid, nahast on päitsed ja sarved on luust lubinad Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 11
62738 1765 A31* Puupusarad, luulusarad, nahk lidi-ladinad Ike 1905 Lasteleht nr. 5 (1905) 80 (7)
62739 1765 A31* Puupusarad, luulusarad, nahk lidi-ladinad Härjaike Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 372 (105)
62740 1765 A31* Luust lusarad, puust pusarad, nahksed lüdi-lädilad Härjad ikkes Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 806 ja 813 (143)
62741 1765 A31* Puust pusarad, luust lusarad, nahksed lidi-lädinad Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 291 (223)
62742 1765 A31* & Puust pusarad ja luust lusarad ja nahk lidi-lädi Leiva-astas Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 259 (19)
62743 1765 A31* Puust pusarad, luust lusarad, nahk lidi-ladinad ümber Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 205 (109)
62744 1765 A31* Puust pusarad, luust lusarad, nahk ludinad Härjaike Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 145 (74)
62745 1765 A32a* & Puust pusimus, luust lusimus, nahk lidinäd ja lädinäd Vokk Aud 1931 H. Tampere ERA II 39, 155 (47)
62746 1765 A32a* Puust pusimus, luust lusimus, nahk lidinadi-ladinad Vokk Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 417 (32)
62747 1765 A32b* Puutse pusika, luutse lusika, nahatse nibu-näbu Härjaike Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (9)
62748 1765 A32b* & Puune puska, luune luska, nahkne niburits Härjäike San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (175)
62749 1765 A32c & Puune pusi, luune lüsi, nahatse nibinä-näbinä Vokk Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 454 (41)
62750 1765 A33+ Puust-luust lukutsed ja nahksed nipp-nabinad Härjaike Kõp 1970 P. Kippar KKI 50, 225 (31)
62751 1765 A33+ Puu ja luu, nahk nipsuti ja napsuti Härjaike: puu on härjaike, luu on sarved, nahk nipsutid on ikke jutad ja napsuti on ikke rahe Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 255 (59)
62752 1765 A33+ Puuputiki, luulutiki, peotäis nahka vahel Härjaike Tt 1888 A. J. H III 16, 699 (2)
62753 1765 A33+ Puust nututid, luust lukutid, nahk nibu-nabutid Vokk Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 7 (106)
62754 1765 A33+ Puust puised, luust luised, nahkased nibi-nabinad Herjaike Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 80 (94)
62755 1765 A33+ & Puust paugutid, luust laugutid, nahast nigi-naginad Härjaike Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (15)
62756 1765 B* & Puust pulgakesed, luust lulgakesed, niinest nigi-naginad Härjaike Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (61)
62757 1765 B* Puust pukutsid ja luust lukutsid, niinepuust nigi-naginad Härgade ike Pai 1947 O. Viide RKM II 11, 202 (238)
62758 1765 Ca & Puupulgoti, luululgoti, niga-naga nolgoti Härjo üksik [sic!] Iis 1889 J. Pikkat H III 1, 534 (9)
62759 1765 Cb & Puust pudemed, luust ludemed, niksat-naksat naburitsid Härjaikked MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 696 (85)
62760 1765 D* & Puust pulgutumad, luust lulgutumad, ise nigi-näginad Looma päitsed Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 39 (7)
62761 1765 D* Puust puigutimad, luust luigutimad, ise nigisevad-nägisevad Künnihärjad ja tööriistad Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 27 (7)
62762 1765 E* & Puust pukerdaja, nahast nakerdaja Vart Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (89)
62763 1765 E* Puust tehtud puka-paka, nahast tettu niburi-naburi Regi, hobuseriistad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 58 (1)
62764 1765 E* & Puustimmit ja pukutimmit, emanahka näkutimmit Härjad ikkes Noa? 1888 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (9)
62765 1765 E* & Puu pugudi-lugudi, nahk nibudi-nabudi Härjaike Kul 1932 O. Loorits ERA II 34, 402 (26)
62766 1765 E* Puust pluginad ja plaginad, nahast niginad ja naginad Koot Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (9)
62767 1765 E* Puust pligi-plaginad, nahast nigi-naginad Koot Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (54)
62768 1765 F & Puust pukutis, luust lukutis Härja ike ja härja sarved Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 224 (145)
62769 1765 G+ & Luust lukutu, puust pukutu, vasknibu vahel Härjäike Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (15)
62770 1765 G+ & Puised-puised pulgutimad, luised-luised lulgutimad, ilvessed saavad eest vedama Äästamine? Tt 1901 A. Raudkell E 41310 (51)
62771 1765 G+ Rauast luikatimed, puust puikatimed, ise päkapikkune Ader Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 85 (504)
62772 1765 H1/ & Kaks pead, kaheksa jalga, puust puik, luust luik Härjad ikkes Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (3) 580M5
62773 1765 H2/ & Karu tuleb kalda'asta, [kaks] pääd, [kaheksa] jalga, neli silmä pöllükillä, neli korva kuulatavad, luust luigud ja puust puigud, nahkased nibu-nabulad Paaris härjäd Kuu 1891 M. Odenberg E 52801 (8) 580M1
62774 1765 H3/ & Karu tuleb Kaanemetsast, kaks piad ja kaheksa jalga, puised pulgutid, luised lulgutid, nahkased nigi-näginad Paar härgi ikkes Hlj 1889 V. Klaas H III 2, 498 (1) 580M2
62775 1765 H4/ & Kaks pead, kaheksa jalga, neli silma siiluvad peas, puust pulgutid, luust lulgutid, nahkased nigi-naginad Härjad ikkes Vai 1889 H. Masing H II 7, 82 (69) 580M3
62776 1765 H5/ & Kahte piad ja nelja silma, kaheksat jalga mulda-malda, puust pulgutid, emanahka nakatsid Paar härgi künnavad Jõh 1937 A. Hallik ERA II 166, 253 (47) 580M4
62777 1765 I1/ & Pund puud, raasike rauda, nahkised nibunabunid Vokk Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 238 (67) 973Ä1
62778 1765 I2/ & Puust pukutimed, luust lukutimid, nahk nips-nalii, natuke nahka, nael rauda Voki Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (24) 973Ä2
62779 1765 J1/ & Mõista ära, mõlle-rõlle, mõlle-rõlle mõkutimid, kõlle-rõlle kõkutimid, nahknahatsid, puupugatsid Vokk Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 444 (7) 1364Q1
62780 1765 J2/ & Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõlgutimid kõlle-rõlle, puust pukatimid, luust lukatimid, nahksed nibu-nabunad Kangatelled KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 29 (1) 1364Q2
62781 1765 Ka/ & Puust pulgutimad, luust tulgutimad, sõsaratest sõnn-põnn, näsiniintest traksman Adra Tln 1889 G. G. H III 3, 302 (3) 1769Wa
62782 1765 Kb/ & Puune pulk, luune lulk, nahkasta nidi-nädina, sõmerasta rääskopp Härg ja härjaike Jõh 1963 I. Sarv KKI 47, 684 (62) 1769Wb
62783 1765 L/ & Puust kits ja kibist sõrad, nahast nibid-nabid Tuba LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (12) 1709D
62784 1765 M/ & Luised luisad, puised pulgad, kaks karust vastastikku, pikk ja sile vahel Härja sarved, ike, härjad ise ja ader Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (71) 1533J
62785 1765 M/ Luised luisad, puised pulgad, kaks karust vastastikku, pikk ja sile vahel Sarved, ike, härjad, sahk 1890 E EM 86 (706) 1533J
62786 1765 M/ Luised luisad, puised pulgad, kaks karust vastastikku, pikk ja sile vahel Sarved, ike, härjad, sahk 1913 E EM2 75 (902) 1533J
62787 1765 # 973 1349 1713 1780
62788 1766 a & Puust puuri-luurikene, kivist kegre [sic!] urukene Sann Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (382)
62789 1766 b & Puust pullu-lulluke, kivist kenä uruke Kirik Trv 1894 A. Rull H III 20, 139 (26)
62790 1766 # 1713 1769Td
62791 1767 & Puust punn, rauast raksmann Kiim 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (16)
62792 1767 Puupunn, rauast raksmann Kiim 1890 E EM 130 (1208)
62793 1767 Puupunn, rauast raksmann Kiim 1913 E EM2 113 (1585)
62794 1768 & Puust puuritud, vitsust väänetud, sees elavad vagad kui inglid, väljas kurjad kui kuradid Linnupuu KJn 1870 J. Tiedemann E 158 (255)
62795 1768 Puust puuritud, vitsust väänetud, sees vagad kui inglid, väljas kurjad kui kuradid Mesipuu ja mesilased 1890 E EM 131 (1220)
62796 1768 Puust puuritud, vitsust väänetud, sees vagad kui inglid, väljas kurjad kui kuradid Mesipuu ja mesilased 1913 E EM2 114 (1598)
62797 1769 A1a1 & Puunõ puka-paka, savinõ sika-saka, nitsine nika-naka Mõhk, ahi, sõkl Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (43)
62798 1769 A1a1 Puune puka-paka, savine sika-saka, niidsine nika-naka Ahu ja siik, tuuga tuuvas jahu ja pandas ahju, ahu om savine, niidse tuu seega man kiik Har 1944 S. Tanning KKI WS
62799 1769 A1a2 & Puune puka-paka, niidsine nika-naka, savine sika-saka Leivaküdsämise riista: mõhk, sõel, ahi Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (67)
62800 1769 A1a3* & Savinõ sika-saka, puunõ pika-paka, niidsinõ nika-naka Ahju, levävann, sõgõl Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 131 (19)
62801 1769 A1a3* Savine sika-saka, puune puka-paka, niidsine nika-naka Savine om ahu, sääl küdsetäs leibä, puune om siik, minga jahu tuuvase, niidsiga om siik kinni ummeld Har 1948 S. Nigol KKI WS
62802 1769 A1a4* Niidsõne nika-naka, puudsõne puka-paka, savine sika-saka Sõel Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (3)
62803 1769 A1a4* Niidsine nika-naka, puudsene puka-paka, savine sika-saka Sõgõl, leivamõhk, ahi Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (52)
62804 1769 A1a4* & Niidsine nika-naka, puunõ puka-paka, savinõ suka-saka Sõgõl, leevämõhk, ahi Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (113)
62805 1769 A1a5 Niinest tehti nika-naka, puust tehti puka-paka Sõel 1890 E EM 111 (995)
62806 1769 A1a5 Niinest tehti nika-naka, puust tehti puka-paka Sõel 1913 E EM2 98 (1324)
62807 1769 A1a5 & Niinest tehti nika-naka, puust tehti puka-paka Sõel Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (4)
62808 1769 A1a5 Niitsist tettu nika-naka, puust tettu puka-paka Sõel Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (28)
62809 1769 A1a6* & Puust tehtud puka-paka, niinest tehtud nika-naka Sari Vil 1893 J. Evert E 1422 (31)
62810 1769 A1a6* & Puust tettu puka-paka, niitsepinnust nika-naka Sõgel Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (29)
62811 1769 A1a6* Puust on tehtud puka-paka, niinest nika-näka Sõel Lai 1895 V. Ervart E 18383 (16)
62812 1769 A1a6* Puust tehtud puka-paka, niidist tehtud nika-näka Niied Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (69)
62813 1769 A1a6* & Puust pika-paka, niinest nika-naka Sõel Kod 1889 J. Moisa H II 27, 948 (2)
62814 1769 A1a7 & Rauast tehti rika-raka, puust tehti puka-paka Püss Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (63)
62815 1769 A1a8 & Niinest tehtud niga-naga Sõel Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (38)
62816 1769 A1b1 & Puust tettü puhka-pahka, niidsist tettü nihka-nahka Sõgel Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (198)
62817 1769 A1b2* & Puunõ puhka-pahka, niidsene nihka-nahka, savine sihka-sahka Leivanõu, sõel, ahi Krl 1959 A. Reigo EKRK I 24, 444 (20)
62818 1769 A1b2* Puune puhka-pahka, savine sihka-sahka ja niidsinõ nihka-nahka Leevavann, ahi ja sõkl Rõu 1936 A. Raadla ERA 126, 219 (9)
62819 1769 A1b3 & Puunõ puhka-pahka, savinõ sihka-sahka, niidsinõ nihka-nahka, pikk hand hiit, must suu võtt Leeväannum, ahi, sõgõl, leevälapju, ahusuu Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 362 (10)
62820 1769 A1b4 & Savinõ lihka-lahka, puunõ plihka-plahka, leeväne lihka-lahka Leib ja lapja ja ahu Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
62821 1769 A1c1 & Puinõ pukõr-pakõr, savinõ sikõr-sakõr, niidsine nikõr-nakõr Vasna, ahi ja sõgõl Se 1934 M. Peramets S 78515 (65)
62822 1769 A1c1 Puinõ pukor-pakõr, savinõ sikor-sakõr, niitsine nikor-nakõr Leevämõhk, ahi ja sõgõl Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (22)
62823 1769 A1c1 Puinõ pukõr-pakõr, savinõ sikõr-sakõr, niidsinõ nikõr-nakõr Puinõ pukõr-pakõr om leevävasna, savinõ sikõr-sakõr om ahi, niidsinõ nikõr-nakõr om sõgõl Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 311 (21)
62824 1769 A1c2* Puinõ puker-pakõr, niitsine nikõr-nakõr, savinõ sikõr-sakõr Leevavasna, sõgõl, ahi Se 1888 E. Aun H II 27, 744 (12)
62825 1769 A1c2* & Puinõ pukri-pakri, niitsine nikri-nakri, savinõ sikri-sakri Leivävasna, sõgel, tarõahi Se 1935 A. Kits S 100021 (59-61)
62826 1769 A1c3* & Siker-saker savine, piker-puker puune, niker-näker niidsine Ahi, leivamõhk, sõgel Urv 1890 J. Teder H III 11, 342 (137)
62827 1769 A1c3* Savinõ sikõr-sakõr, puunõ pukõr-pakõr, niitsine nikõr-nakõr Ahi, leevämõhk, sõgõl Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (88)
62828 1769 A1c4 & Savine sikõr-sakõr, niidsine nikõr-nakõr, puunõ pukõr-pukõr Leivatahas, sõgõl, leivamõhk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (30)
62829 1769 A1c4 Savinõ sikõr-sakõr, niitsinõ nikõr-nakõr, puinõ pukõr-pakõr Leibä küdsetäs: ahi, sõgõl, leivavasna Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 58 (4)
62830 1769 A1c5* & Niker-naker niidine, puker-paker puine, siker-saker savinõ Sõel Se 1937 N. Ress ERA II 163, 43 (1)
62831 1769 A1c5* Niiene niker-naker, puine puker-paker, savine siker-saker Sõgel, leivaküna, ahi Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 492 (7)
62832 1769 A1c5* Niinene niker-naker, puine puker-paker, savine siker-saker Jahusõgel, leivamõhk, ahi TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 425 (36)
62833 1769 A1c5* & Niitsinõ nikõr-nakõr, puinõ pukõr-pakõr, savinõ sikõr-sakõr Sõgõl, vasna ja leeväkohetus Se 1930 V. Ruusamägi S 25960/1 (72)
62834 1769 A1c5* Niidsine nikõr-nakõr, puinõ pukõr-pakõr ja savinõ sikõr-sakõr Sõgul, pago, ahi Se 1929 A. Gehrke S 17309 (51)
62835 1769 A1c5* Nikõr-nakõr niidsinõ, sikõr-sakõr savinõ ja pukõr-päkõr puinõ Sõgel, ahi, uhmõr Se 1934 M. Peramets S 73746 (2)
62836 1769 A1c6* & Puune pukõr-pakõr, savine sikõr-sakõr Leevämõhk ja sõkõl ja ahju Se 1901 E. Kaiv H II 64, 702 (10)
62837 1769 A1c6* Savinõ sikõr-sakõr, puinõ pukõr-pakõr Ahi tarõh Se 1935 A. Põhi S 116158 (34)
62838 1769 A1c7 & Puust tehtud pukker-pakker, niinest tehtud nikker-nakker Viisk Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (69)
62839 1769 A1c8 & Siidine sikõr-sakõr, niidsine nikõr-nakõr, puinõ pukõr-pakõr Sõgil Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (1)
62840 1769 A1d1 & Puust pikerdud-päkerdud, savist sikerdud-säkerdud, niinest nikerdud-näkerdud Maja, ahi, viis Hls 1891 J. Riiet H III 13, 591 (164)
62841 1769 A1d2 & Niidsine nikõrd-näkõrd, puinõ pikõrd-pakõrd, savinõ sikõrd-sakõrd Niidsine sõgõl, puinõ leevävasna, savinõ ahi Se 1928 T. Linna S 9125 (19)
62842 1769 A1e & Nikel-näkel niinest tehtud, pikel-pukel puust tehtud Maja, ahi, korsten Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 206 (3)
62843 1769 A2a & Kupõr-kapõr kuusinõ, nipõr-napõr niidsinõ, jamps üle jaahumäe ja sõit üle sõmmerpalo Sõgõl Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 81 (6)
62844 1769 A2b & Niidest tehtud nipa-napa Sõel Tt 1907 Anonüüm XXX Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (11)
62845 1769 A2c & Niinest nippi-nappi Sõel JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (58)
62846 1769 A2d & Kivine kimbel-kambel, niitsine nimbel-nambel, puune pumbel-pambel Ahi, sõgel, leivamõhk Urv 1990 A. Koort H III 11, 435 (11-13)
62847 1769 A2e & Niidsist tettu niper-naper, puust tettu pomber-pamber Sõgel, leivaanum Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 360 (14)
62848 1769 A2f & Savine siker-saker, puine puper-paper, niidsine niker-näker Ahi, leivamõhk, sõel Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 53 (57)
62849 1769 A2g Puust tehtud punder-pander, niinest tehtud niker-naker Sõel Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 883 (1)
62850 1769 A2g & Puust tehtud punder-pander, niinest tehtud niker-naker Sõel VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (19)
62851 1769 B1a1 & Puust tehtud puka-päka, niinest tehtud nika-näka, sõmerane räästik Sõel MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 393 (20)
62852 1769 B1a1 Puust tehtud puka-paka, niinest tehtud nika-naka, sõmerine räästik Sõel 1890 E EM 131 (1223)
62853 1769 B1a1 Puust tehtud puka-paka, niinest tehtud nika-naka, sõmerine räästik Sõel 1913 E EM2 114 (1601)
62854 1769 B1a2* Puust puka-paka, niidsist nika-naka, sõrmikust rääskott Sõgel Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (13)
62855 1769 B1a2* Puust puka-paka, niinest nika-naka, sõmerane rääskop Sõel TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (1)
62856 1769 B1a2* Puust tehtud puka-paka, niidist tehtud nika-naka, sai sõmerane rääskop Sõel Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (10)
62857 1769 B1a2* Puust tettu puka-paka, niidist tettu nika-naka, sõmerane rääskop Sõel Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (21)
62858 1769 B1a2* Puust tettu puka-paka, niitsist tettu nika-naka, sõmerine rääskop Sann ja sannakeres Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (60)
62859 1769 B1a2* Puust tehtud puka-paka, niinest tehtud nika-naka, sõmerane rääsikop Sõul Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (19)
62860 1769 B1a2* & Puust tettu puka-paka, niidsist tettu nika-naka, sõmerine räätskop Leivamõhk, sõgel, ahi Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (98)
62861 1769 B1a2* Puust tettü puka-paka, niidist tettü nika-naka, sõmerine rääskop Mõhk, sõgel, ahi; leevaküdsamine Plv 1893 J. Tobre H III 15, 441 (4-6)
62862 1769 B1a2* Puust tettu puka-paka, niidist tettu nika-naka, sõmerane pääspuk Leivamõhk, kerilaua, ahi Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (1)
62863 1769 B1a3% & Puust tehtud puka-paka, niinest tehtud nika-näka, sõmerane rääskup Sõel Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (43) 1765A12
62864 1769 B1a4 & Puust tettu pikka-poka, niidsest tettu nikka-noka, sõmerane rääskop Sõel TMr 1890 J. Mägi H II 29, 444 (11)
62865 1769 B1a5 & Puust tettü pika-peka, niidist tettü nika-naka, sõrmiline rääskukene Sõgel ehk sari Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (17)
62866 1769 B1b* Nitsikene nika-naka, puune puka-paka, sõmerine räidskop Leivamõhk (küna), sõel ja ahi Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 340 (34)
62867 1769 B1b* Niidsine nika-naka, puune puka-paka, sõmerine rääskop Sõgel, mõhk, ahi Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (11)
62868 1769 B1b* Niinest tehtud nika-näka, puust tehtud puka-päka, sõmerane rääskop Sõel Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (27)
62869 1769 B1b* Niidist tettu nika-naka, puust tettu puka-paka, sõmerane rääspukk Mõrd Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (41)
62870 1769 B1b* & Niidsist tehtud nika-naka, puust tehtud pika-paka, sõmerine rääskuk Sõel, mõhk, ahi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (180)
62871 1769 B1b* Niidist tettas nika-naka, puust tettas puka-paka, sõmerene rääskopp Leivategem[ine] Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 220 (28)
62872 1769 B1c1 & Puust tehtud puka-paka, savist tehtud sika-saka, niidsene rääskop Leivaküpsetamise ahi, sõel eP 1889 J. Pint H II 33, 727 (17)
62873 1769 B1c2% & Puust tetäs pika-paka, luust tetäs luka-laka, sõmerane rääskop Härjäike Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (162) 1713
62874 1769 B1d & Puust tettu puka-paka, niitsepinnest nühka-nähka, sõmerine rööskopp Annum, anuma mõskmise tuust ja anumamold Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 822 (107)
62875 1769 B1e* & Puust tettu puhka-pahka, niidsist tettu nihka-nahka, sõmerine räätskukene Maja, katus, ahi Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (77)
62876 1769 B1e* & Puust tehtud puhka-pähka, niinepinnast nühka-nähka, sõmerine räästik Riistapesemise nuustik Lai 1897 H. Asper H III 28, 537/8 (225)
62877 1769 B1e* Niidsine nihka-nahka, puune puhka-pahka, sõmerine rääskop Sõgel, leivämõhk ja ahi Ote 1895 E. Palm E 20128 (2)
62878 1769 B1f1 & Puune pukker-pakker, niidine nikker-näkker, sõmerine rääskop Leivämõhk, sõgel, ahi Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (9)
62879 1769 B1f2 & Niidsist tetas niker-näker, sõmerine rääskopp Sõgel Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (33)
62880 1769 B1f3* & Niidsist tettu niker-näker, puust tettu puker-paker, sõmerist tettu räädskopp Viis, levämõhk, ahi Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 536 (35)
62881 1769 B1f3* Niidsist tettü niker-näker, puust tettü puker-paker, sõmerist sai räädskop Sõgel, leivämõhk ja leib Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (105)
62882 1769 B1g* Puust tettu punker-panker, niisist tettu niker-naker, sõmerine rääskop Sõgel Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (23)
62883 1769 B1g* & Niitsist tettu niker-naker, puust tettu punker-panker, sõmerist tettu räätskop Viis, leivamõhk, ahi Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 592 (1)
62884 1769 B1h & Niidist tettas nikku-nakku, puust tettas pukku-pakku, sõmerine rääskop Sannan käimine Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (75)
62885 1769 B1i & Nigiseb, nagiseb, prigiseb, pragiseb, sõmerane rääsiskupp, otsa ei ole ega tule Kangakudumine TMr 1926 L. Berg E 57149
62886 1769 B2a & Puust tehtod pupä-päpä, niinest tehtod nipä-näpä, suab kokko suur rääsikopp Sõul Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (74)
62887 1769 B2b* Niidist tettü nipa-napa, puust tettü pumba-pamba, sõmärinõ rääskopp Sõel, leivamõhk ja ahi 1887 Meelej. nr. 33 (1887) 263 (16)
62888 1769 B2b* Niidist tehtud nipa-napa, puust tehtud pumba-pamba, sõmarine rääskopp Sõel, leivamõhk ja ahi 1890 E EM 111 (994)
62889 1769 B2b* Niidist tehtud nipa-napa, puust tehtud pumba-pamba, sõmarine rääskopp Sõel, leivamõhk ja ahi 1913 E EM2 98 (1322)
62890 1769 B2b* Niidist tehtud nipa-napa, puust tehtud pumba-pamba, sõmerine rääskopp Sõel, leivamõhk ja ahi Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 461 (274)
62891 1769 B2b* Niidist tettü nipa-napa, puust tettü pumba-pamba, sõmõrine rääskopp Sõel, leivaastjas ja ahi Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (19)
62892 1769 B2b* Niidist tehtud nipa-napa, puust tehtud pumpa-pampa, sõmerine rääskopp Sõel, leivamõhk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (92)
62893 1769 B2b* & Niidist tehtud nipa-napa, puust tehtud pumba-pamba, söömalinnu rääskopp Sõõl, levanõu, ahi Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (27)
62894 1769 B2c1 & Puune pumber-pamber, närune nimber-namber, sõmerine räätskopp sisen Saun, viht ja keris Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (48)
62895 1769 B2c2 & Puust oll tettü pumbõr-pambõr, niitsist tettü nimbõr-nambõr, sõmõrinõ vääskop Leivavann, sõel, ahi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 121 (70)
62896 1769 B2d & Niitsist nimbõrdi-nambõrdi, puust pumbõrdi-pambõrdi, sõmerene rääskopp Sõgõl, leevamõhk, ahi Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 798 (64a)
62897 1769 B2e & Niidist tettu niperdi-naperdi, puust tettu pomberdi-pamberdi, sõmerine rääskopp Sõgel, leevämõhk ja ahi Kan 1889 J. Väggi H II 32, 482 (12)
62898 1769 B2f & Puune pummerdi-pammerdi, niidsine nimmerdi-nämmerdi, sõmerine rääsk Leivaküdsämise riista: mõhk, sõel, ahi Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (67)
62899 1769 B2f Puune pummerdi-nammerdi, niidsine nimmerdi-nammerdi, sõmerine rääsk Leivamõhk, sõel, ahi 1890 E EM 129 (1203)
62900 1769 B2f Puune pummerdi-nammerdi, niidsine nimmerdi-nammerdi, sõmerine rääsk Leivamõhk, sõel, ahi 1913 E EM2 113 (1579)
62901 1769 B2g* & Niidsist nipõrdi-näperdi, sõmõrine räädsigukõnõ Sõgõl, ahi Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (84)
62902 1769 B2g* Puust tettü pupõrdi-papõrdi, niidsist tettü nipõrdi-napõrdi, sõmõrine rääskop Leevämõhk, sõgõl, ahi Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (37)
62903 1769 B2g* Puust puperdi-päperdi, nitsist niperdi-näperdi, sõmerine rääskupp Leivalabidas, sõel ja ahi Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (55)
62904 1769 B2h & Niitsest tetas niper-naper, puust tetas pommer-pammer, sõmerane rääskopp Sõgel, levamõhk, ahi Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 89 (198)
62905 1769 B2i* & Niidsist tehtas niper-naper, puust tehtas pumber-pamber, sõmerine räästkop Sõgel, leivamõhk, ahi Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (41)
62906 1769 B2i* Punane pomber-pamber, niitsine niper-naper, sõmerine rääskop Leivamõhk, sõgel, ahi Plv 1889 G. Pennert H III 11, 537 (8-10)
62907 1769 B2i* Puust tettü pomber-pamber, niitsest tettü niper-naper, sõmerine rääskopp Leivaküna, sõel, ahi Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (1)
62908 1769 B2j1 & Niidile niper-naper, sõrmele rääskop Sõrmkübar Plv 1893 J. Melzov E 8376 (1)
62909 1769 B2j2* & Niidine nipper-näpper, puune pupper-papper, sõmõrane rääskopp Sõgel, mõhk, ahi Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (5)
62910 1769 B2j2* Niitsine nipper-napper, puune pupper-pappõr, sõmõranõ räätskopp Sõel, mõhk ja ahi; leivaküpsetamine Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (9)
62911 1769 B2j2* Niitsine nipar-napar, puune puper-paper, sõmerine rääskop Seinakell Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (35)
62912 1769 B2j2* Niitsõkene niper-naper, sõmerõne räätskopp, puune puper-paper Ahi, leivamõhk Plv 1939 E. Luht ERA II 268, 51/2 (7-8)
62913 1769 B2k* Niidine niper-näper, kuusine kuper-kaper, sõmerine rääskop Sõgel, leevämõhk ja ahi Plv 1893 J. Tobre H II 45, 195 (19)
62914 1769 B2k* Niidsine nipõr-napõr, kuusinõ kupõr-kapõr, sõmõrene rääskopp Sõgõl, mõhk, ahi Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 276 (20)
62915 1769 B2k* & Nipõr-napõr niitsine, kupõr-kapõr kuutsinõ, sõmõrine rääskupp Sõkl (sõel) Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (20)
62916 1769 B2k* Niper-naper niitsine, kuper-kaper kuusine, sõmerine rääskop Sõgel, leivamõhk, tareahi Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 448 (56-58)
62917 1769 B2k* Niper-naper niidine, kuper-kaper kuusine, sõmerine rääskop Sõgel Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 14 (2)
62918 1769 B2k* Niper-näper niidsine, kuper-kaper kuusinõ, sõmerine räädskop Sõgel, leeväannum, ahi Urv 1956 K. Antsov RKM II 60, 602 (5)
62919 1769 B2k* Nipper-näpper niidsine, kupper-kapper kuusine, sõmerane rääskopp Sõgel, märss, savipada Se 1929–1930 E. Põllula S 17895 (80)
62920 1769 B2k* Kuper-kaper kuusine, nepõr-napõr niidsine, sõmõrine rääskop Kuusine – leivamõhk, niidsine – sõgel, rääskop – ahi Räp 1905 V. Songi H III 31, 363 ja 364 (2)
62921 1769 B2k* Niper-näper niitsine, kuper-kaper kuusine, sõmerine rääsku Sõgel, levämõhk (künä), ahi Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (37)
62922 1769 B2k* & Kuperdi-kaperdi kuusine, niperdi-naperdi niitsine, sõmerine rääskopp Sõel Räp 1908 H. Heering EKnSc 162 (3)
62923 1769 B2k* Nipõrd-napõrd niitsine, kupard-kapõrd kuusine, sõmõrine rääskopp Sõgõl Räp 1891 S. Keerd H II 32, 929 (9)
62924 1769 B2k* Niidsi-näädsi niidsine, kummer-kammer kuusine, sõmerine rääskop Sõel, leivamõhk ja ahi Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (15)
62925 1769 B2l & Nibadi-nabadi, sibadi-sabadi, sõmerane rääsiskupi Niied TMr 1926 L. Berg E 57150
62926 1769 B2m1* Nipped-näpped niinepinnast, sõmerast räätskot Sõel 1913 E EM2 99 (1329)
62927 1769 B2m1* & Nipet-näpet niitsepinda, sõmerast sai räätskopp Varessapesa Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (6)
62928 1769 B2m1* Nipat-näpat niitsepinda, sõmerest sai räätskop Varessepesa Trv 1893 J. Sikk E 2743 ja 2744 (4)
62929 1769 B2m2 & Nipet-näpet niidsekott, sõmerest sai räädskott Pääsukesepesa ehk jahusõel Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (6)
62930 1769 B3a & Niidist tettäs nika-naka, puust tettäs pupa-papa, sõmerine räätskopp Sõel, labidas, ahi Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 36 (35)
62931 1769 B3b & Puust tettu piker-põker, niitsepinnest niper-näper, sõmerist räätspulgake Leivamõhk, sõel, keres Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 669 (2)
62932 1769 B3c & Niidsist tetäs niker-naker, puust tetäs pomber-pamber, kivist tetäs sõmerkop Sõgel, mõhk, ahi Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (71)
62933 1769 B3d & Puine pomber-pamber, nitsine nikerpuu, sõmõrine rääskopp Leevämõhk, sõgõl, ahi Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 84 (2)
62934 1769 B3e & Niidsist tettu nikker-näkker, puust tettu pommer-pammer, sõmerine rääskop Sõgel, leivamõhk ja ahi Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (59)
62935 1769 B3f & Puust tetas pomberdi-pamberdi, niidsist tetas nikerdi-nakerdi, sõmerine rääskopp Leivamõhk, sõgel, ahi Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (58-60)
62936 1769 B3g & Puust tettu pukerdi-pakerdi, niidsepinnust niperdi-näperdi, sõmerest sai räädskop Ägel, sõgel, ahi Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (28)
62937 1769 B4a & Puust pundsa-pandsa, niidsist nikerdi-näkerdi, sõmerist räätskull Leevämõhk, viis ja sannakeres Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 921 (32)
62938 1769 B4b & Puust on tehtu pungerid, niinist nidi-nadinad, somerist on rääskop Leivaasti, soel, ahi VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (1)
62939 1769 B5a & Puust tehtud puta-pata, niitest tehtud nipa-napa, sõmerine rääskopp väikseid mune täis Leivaküna, sõel, ahi Võn 1926 Anonüüm 039 A 8697 (8-10)
62940 1769 B5b* Puunõ punder-pander, niidsine niper-naper, sõmõrine räätskopp Leevämõhk, sõgõl, ahi Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (2)
62941 1769 B5b* & Puust punder-pander, niinest niper-naper, sõredast rääskop Sõel Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (5)
62942 1769 B5c & Puust punder-pander, niinest nipper-napper, sõrmedega ress, lähker ja heinakess [Lähker ja heinakess] Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 255 (49)
62943 1769 B6a* Puust on tehtud punderikud, niinesta nibi-näbinad, sõmerasta raskopp Sõel Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 60 ja 85 (194)
62944 1769 B6a* & Puust tehtud punderika, niinistä nidi-nädinä, sõmerista rääskoppi Siul (sõel) Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 270 (1)
62945 1769 B6b* & Puust tehtüd punderigu, niidist tehtüd nigä-nägä, someradi, someradi raspun Vergü meresse laskemine Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 715 (4)
62946 1769 B6b* Puust tehtud punderikku, niidist tehtud nika-naka, someradi-someradi raspun Võrgu meresse laskmine Kuu 1903 J. Mikiver E 43931 (1)
62947 1769 B6b* Puust tehtud punderiku, niinest nika-naka, someradi-someradi rospon Vergu laskemine meresse Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (14)
62948 1769 B6c* & Puust on tehtud punderikku, niinest nibi-nabina, solmerusta rääskoppi Niinest sõelapõhi ja sõel VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 54 (8)
62949 1769 B6c* Puust on tehtud punderiku, niinista nide-nõdemi, sererista rääskop Leivaasti, siul, ahi Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 405 (5)
62950 1769 B6d* & Puust on tehtud punderiku, maast on tehtud manderiku, niinist nirbe-näberiku, sumerist reiskopp Leiva küpset[amine] Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 1 (2)
62951 1769 B6d* Puust saab punderiku ja moast saab manderiku, sõmerast saab rääskop Leivaasti, leib, ahi Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (45)
62952 1769 B7*% Puust pulululuke, niinest niperkuudike, sõmerine räätskop Ahjuluud Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (97) 1769E3b* 1769Td
62953 1769 B7*% Puust pullulullukene, niinest niperkoodikene, sõmerine räätskop Puust pullululluke on ahjuroop, niinest niperkoodikene on ahjuluud, sõmerine räätskop on ahi Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (10) 1769E3b* 1769Td
62954 1769 B7*% & Puust pullulullukene, niinest nipperkoodikene, sõmerane räädsakene Ahjuluud Hel 1893 J. Karu E 2914 (7) 1769E3b* 1769Td
62955 1769 B8a & Kuusinõ kupli, savinõ sakri, sõmõranõ räätskulp Tare, ahi, sõel Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (16)
62956 1769 B8b & Puinõ pokri, nidsine nikri ja sõmõrinõ räätskop Mõhk, sõgõl, ahi Se 1935 D. Karnask S 101881/2 (37)
62957 1769 B8c & Puine pukri, savine sakri, sõmõrinõ raaskupp Kistavars Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (10)
62958 1769 C & Puust tehtud punder-pander, niinepuust nikker-nakker, sõmerist press Siul (sõel) Jõh 1890 N. Otto H II 7, 852 (64)
62959 1769 D1a & Niinest nikerted, puust pokerted, sõmerest sai natsva Sõõl Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (2)
62960 1769 D1b* Puust on tehtud puker-vaker, niidist tehtud niker-näker, sõmerist taatsvaat Sõgel Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (55)
62961 1769 D1b* & Puust tehtud piker-poker, niinest tehtud niker-naker, sõmerikust tatsvaar Sõel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (89)
62962 1769 D1b* Niintest tehtud nika-naka, puidest tehtud puka-paka, sõmerik tatsvaaru Sõel Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (13)
62963 1769 D1c & Puust tehtud pinker-punker, niinest tehtud nikker-nukker, sõmeraist staar Lähker, märss, leib MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 751 (16)
62964 1769 D2* Puust pimmer-pommer, niidsist niper-näper, sõmerist tatsvaar Nõu (laua, vitsa, liiv) Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (55)
62965 1769 D2* Niidsest niper-näper, puust pimper-pomper, sõmerikust tatsvaar Sibul Pst 1925 S. Lõhmus E 56095 (3)
62966 1769 D2* & Puust pimber-pomber, niitsist niper-näper, sõmerist tatsvaar Annum ehk pütt Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 822 (109)
62967 1769 D3a & Puust tehti punder-pander, niinist tehti nika-naka, sõmerist sõtsvar Lähker, leevamärss, ahi Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (116)
62968 1769 D3b & Puu punter-vunter, niines nikker-näkker, sõmeras tutsvaar Piimapütik, leivamärss ja leib MMg 1891 G. Puus H II 28, 774 (12)
62969 1769 D3c & Puust tehtud punder-pander, niinest tehtud nikker-nakker, sõmerik tatvaar Viisk, mis jalgas on karjastel KJn 1870 J. Tiedemann E 137 (84)
62970 1769 D3d & Puust punder-pander, niinest nikker-näkker, sõrmes sõtsvaader Puust punder-pander on lähker, niinest nikker-näkker on märss, sõrmes sõtsvaader on lusikas Pal 1890 L. Arst H III 8, 300 (7)
62971 1769 D3e & Puust punder-pander, niinest nister-naster, sõmerast atsva Pütt, märss ja leib Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (12)
62972 1769 D4 & Matska tirka paskraud, sõmerikust tatsvaar Villkraasid, ahi KJn 1870 J. Tiedemann E 155 (233)
62973 1769 E1a & Puust tehtud pukker-pakker, kivist tehtud kikker-käkker, savist tehtud tätsvaar Ahi Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 598 (78)
62974 1769 E1b* Niinest niker-naker, puust puker-paker, sauest satva Viisk, lähker, ahi Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (111-113)
62975 1769 E1b* & Puust puker-paker, niinest niker-näker, sauest satsvaar Lähker, köis, ahi VJg 1889 J. Müllerbeck H II 10, 720 (4)
62976 1769 E1b* Puust puker-paker, niinest niker-naker, sauest satsva Lähker, köis, ahi Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 208 (7-9)
62977 1769 E1c & Niist nikker-nakker, puust pukker-pakker, suust sukker-sakker, sauest satsvaar Ahi Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 218 (9)
62978 1769 E1d1 & Puust tehtud puka-paka, niidsist tehtud nika-naka, savist-kivist satsvaar Tuba, sõel, ahi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (204)
62979 1769 E1d2 & Niitsest tetti nika-näka, savist-kivist tatsvaar, puust tetti puntsel-pantsel Maja Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 509 (30)
62980 1769 E2% & Puust pupsike, luust lupsike, niinest nipsike ja sauest tatsvaar Lebategu Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (37) 1765A28*
62981 1769 E3a & Puust puuliluulikene, sauest tatsva Leivanõu ja ahi Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (10)
62982 1769 E3b*% Puust pullilullikene, niinest nipsinäpsikene, sauest tatsva Pääsukesepesa Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (166) 1769B7* 1769Td
62983 1769 E3b*% Puust puuliluulike, niinest nipsikepsik, sauest tatsvar Sõel Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (94) 1769B7* 1769Td
62984 1769 E3b*% Puust puuluulike, niinest nipsukepike, sauest tatsva Leivategemine: nipsukepike – levalõimel jalad all, tatsva – leib ise Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 354 (13) 1769B7* 1769Td
62985 1769 E3b*% & Puust puuliluulike, niinest tipsinipsike, sauest tatsvaa Leivaküna, sõel ja leib künas Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (88) 1769B7* 1769Td
62986 1769 Fa & Puust puka-paka, niinest nika-näka, saab valmis, siis on üks tutsvaar Sõel Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (120)
62987 1769 Fb & Puust tehtaks putter-patter, niinest tehtaks nipper-napper, käed teevad tatsva Jahusõel ja sõelumine Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (44)
62988 1769 Fb Puust tehaks puter-pater, niinest tehaks niper-naper, käed teevad tetsva Jahusõel ja sõelumine 1890 E EM 131 (1222)
62989 1769 Fb Puust tehaks puter-pater, niinest tehaks niper-naper, käed teevad tetsva Jahusõel ja sõelumine 1913 E EM2 114 (1600)
62990 1769 G & Puust tehtud punderlass, näsiniinest näksmann, sauest taga tatsvader Maja õlest katukse ja sauest ahjuga Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (58)
62991 1769 H1 & Rauast tehtud raksumunni Kell, kara Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (48)
62992 1769 H2* & Niiest tehti nika-naka, puust tehti puka-paka, rauast tehti raksmann Sõel, lähker ja kirves Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (21)
62993 1769 H2* Puust tehti puka-paka, niiest tehti nika-naka, rauast tehti raksman Matt, sõel ja pada Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 266 (12)
62994 1769 H3a & Puust tehti puksmann, rauast tehti raksmann, niker-naker niinepuust Vokk Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 91 (8)
62995 1769 H3b & Niinest tehtud nika-naka, puust tehtud panderaka, rauast tehtud raksmann Sõel Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 186 (15)
62996 1769 H4a & Puust tehti punderlassi, näsarikust näksmann, sõsarikust sõnnpunn Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (18)
62997 1769 H4b & Puust tehtud punderlassi, niinest tehtud nika-naka, rauast tehtud rakskell Lähker, sõel, pada Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 883 (2)
62998 1769 I* Puust tehtud punder-pander, niinepuust nikas-nakas, rauapuust kaatsahobune Kangateljed Tln 1898 A. Borner E 37547 (3)
62999 1769 I* & Puust tehtud punder-pander, niinepuust nika-naka, rauapuust ratsahobune Kangaspuud Hag 1937 H. Mesikäpp ERA II 132, 477 (7)
63000 1769 I* & Niinest tegin nika-naka, puust tegin punda-panda, rauast tegin ratsahobuse Sõel, lähker, pada HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (21)