Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 27001 — 28000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
27001 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50 (7)
27002 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 206 (4)
27003 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 353 (9)
27004 821 A1a1 Kure kael üle mere Sang pajal pääl Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 673 (134)
27005 821 A1a1 Kure kael üle mere Katel Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (100)
27006 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1939 L. Haas ERA II 211, 549 (2)
27007 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 372 (9)
27008 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (56)
27009 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 122 (272)
27010 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 414 (30)
27011 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 368 (79)
27012 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 172 (47)
27013 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Kad 1966 J. Valdur RKM II 217, 421 (16)
27014 821 A1a1 Kure kael üle mere Pua säng, vikerkuar kua Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 467 (24)
27015 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang üle katla, milles vesi Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 67 (24)
27016 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Ote 1955–1956 H. Samuel RKM II 84, 164 (32)
27017 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (16)
27018 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 443 (318)
27019 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja vang Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 457 (30)
27020 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 132 (44)
27021 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Lai 1939 P. Tammepuu RKM II 192, 695 (606)
27022 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Lai 1936 P. Tammepuu RKM II 192, 259 (6)
27023 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
27024 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 537
27025 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 593 (366)
27026 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 546 (28)
27027 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tt 1954 U. Talvis KKI 28, 186 (37)
27028 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Lih 1968 K. Salve KKI 48, 355 (48)
27029 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1971 T. Kaljumäe EKRK I 71, 27
27030 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada ja sang Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (16)
27031 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 452 (8)
27032 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1971 A. Mälk EKRK I 71, 287
27033 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 459 (1)
27034 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 292 (39)
27035 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 9 (3)
27036 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (29)
27037 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 137 (137)
27038 821 A1a1 Kure kaal üle mere Katla vang Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232 (40)
27039 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 402 (41)
27040 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (33)
27041 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (53)
27042 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (34)
27043 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (21)
27044 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (6)
27045 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (46)
27046 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (42)
27047 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (58)
27048 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (42)
27049 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (40)
27050 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (16)
27051 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1894 J. Sikk H II 49, 149 (2)
27052 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa sang Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (44)
27053 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1892 J. Kill H III 14, 227 (22)
27054 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paja sang Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (46)
27055 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 793 (18)
27056 821 A1a1 & Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1890 A. Rull H III 16, 362 (14)
27057 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paja vang Trv 1893 J. Kuusk E 8107 (4)
27058 821 A1a1 Kure kaal üle mere Vikerkaar Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (22)
27059 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 616 (8)
27060 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (17)
27061 821 A1a1 Kure kaal üle mere Pangi vang Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (45)
27062 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Plv 1660–1876 J. Hurt H, R 6, 473 (115)
27063 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (33)
27064 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (16)
27065 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa sang Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (43)
27066 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa sang Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (28)
27067 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa sang Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 754 (77)
27068 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paea vang Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (91)
27069 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa sang Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1013 (20)
27070 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (23)
27071 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 144 (5)
27072 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 535 (24)
27073 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 535 (24)
27074 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (26)
27075 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paja vang Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (30)
27076 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (31)
27077 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (17)
27078 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Ran 1889 H. Raag H II 30, 303 ja 313 (45)
27079 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 814 (13)
27080 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (13)
27081 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (18)
27082 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Krk 1889 J. Kivisäk H III 5, 919 (7)
27083 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (22)
27084 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang San 1888 K. Gross H II 31, 804 (9)
27085 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (6)
27086 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (7)
27087 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (46)
27088 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (58)
27089 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (43)
27090 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (48)
27091 821 A1a1 & Kure kaal üle mere Paja sang Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (41)
27092 821 A1a1 Kure kaal üle mere Katla, pangi vang Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (30)
27093 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang üle paa San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 420 (30)
27094 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paja sang Vil 1892 H. Pihlap E 724 (18)
27095 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang San 1895 J. Kuldsep E 19083 (25)
27096 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa sang Vil 1895 J. Täht E 16078 (13)
27097 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paja vang üle paja Hel 1913 J. Müür E 48019 (53)
27098 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paja sang Saa 1933 J. Seeman E 85455 (4)
27099 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paja vang Krk 1926 A. Johanson E 58314 (6)
27100 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (15)
27101 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 16 (122)
27102 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa sang Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 679 (58)
27103 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 204 (71)
27104 821 A1a1 Kure kaal üle mere Katla vang Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 175 (61)
27105 821 A1a1 Kure kaal üle mere Pada Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 516 (83)
27106 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 12 (23)
27107 821 A1a1 Kure kaal üle mere Pada vanguga Ote 1958 M. Kaupmees RKM II 83, 607 (2)
27108 821 A1a1 Kure kaal üle mere Pada Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 150 ja 168 (40)
27109 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang, paan om vesi, too om meri Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 423 (23)
27110 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang; vikerkaar Har 1959 A. Rõõm EKRK I 24, 107 (18)
27111 821 A1a1 & Kurõ kaal üle mere Pangi vang Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (50)
27112 821 A1a1 Kurõ kaal üle mere Paa vang Har 1890 J. Pähn H II 32, 196 (22)
27113 821 A1a1 Kurõ kaal üle mere Katla vang Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (20)
27114 821 A1a1 & Kurõ kaal üle mere Katla vang Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (28)
27115 821 A1a1 Kurõ kaal üle mere Paa vang Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1133 (23)
27116 821 A1a1 Kurõ kaal üle mere Paja vang Urv 1936 A. Jeret ERA II 143, 42 (4)
27117 821 A1a1 Kurõ kaal üle mere Paja vang Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3
27118 821 A1a2 Üle mere kure kaal Paa vang Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (30)
27119 821 A1a2 Üle mere kure kaal Paa vang Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 326 (63)
27120 821 A1a2 & Üle mere kure kaal Paa vang San 1925 E. Päss E 56006 (23)
27121 821 A1a2 Üle mere kurõ kaal Paa vang Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (3)
27122 821 A1a2 Üle mere kurõ kaal Katla vang Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (11)
27123 821 A1a2 Üle mere kurõ kaal Paja vang Rõu 1893 P. Kanger E 9126 (6)
27124 821 A1b Kure kael ulatab üle mere Paea ehk katla sang Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 13 ja 52 (48)
27125 821 A1b Kure kael ulatab üle mere Paja sang üle paja Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (69)
27126 821 A1b Kure kael ulatab üle mere Paa sang Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 620 (636)
27127 821 A1b & Kure kael ulatab üle mere Paa sang Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (61)
27128 821 A1b Kure kael ulatab üle mere Paja sang KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (116)
27129 821 A1c Kure kael käib üle mere Paa sang Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (30)
27130 821 A1c Kure kael käib üle mere Paea sang Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (14)
27131 821 A1c & Kure kael käib üle mere Sang Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (9)
27132 821 A1d & Kure kael paistab üle mere Paja sang Pee 1927 R. Viidebaum E 59539 (4)
27133 821 A1e & Kure kael on üle mere Vikerkaar Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 369 (1)
27134 821 A2a & Kure kaal üle musta mere Paa vang Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (52)
27135 821 A2b & Kure kael üle soolase mere Pada sang Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (36)
27136 821 A2c & Kure kael üle palava mere Keeva katla vang Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 32 (11)
27137 821 A3a & Kure saba üle mere Paja sang Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (3)
27138 821 A3b Kure nokk üle mere Paea sang Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (18)
27139 821 A3b & Kure nokk üle mere Katla sang Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (19)
27140 821 A3b Kure nokk üle mere Paja sang Vän 1936 A. Vain ERA II 211, 231 (20)
27141 821 A4a & Kure kael üle jõe Paea sang Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (26)
27142 821 A4a Kure kael üle jõe Paja sang Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 159 (62)
27143 821 A4b & Kure kael üle vee Pada PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 711 (24)
27144 821 A4c & Üle soo kure kaal Paa vang Urv 1890 A. Koort H III 11, 438 (47)
27145 821 B1 Hane kael üle mere Paja sang Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (11)
27146 821 B1 & Hane kael üle mere Katla sang Ans 1891 F. Peters H II 41, 398 (9)
27147 821 B1 Hane kael üle mere Paja sang üle paja Kad 1890 F. Krass H III 2, 653 (3)
27148 821 B1 Hani kaal üle mere Vikerkaar Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (106)
27149 821 B2 Hane kõri ulatab üle mere Paja sang 1890 E EM 36 (130)
27150 821 B2 Hane kõri ulatab üle mere Paja sang 1913 E EM2 34 (161)
27151 821 B2 & Hane kõri ulatab üle mere Paea sang Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 132 (183)
27152 821 C1a1 Kati saba üle mere Pada sang 1996 EMrd IV 228 (123)
27153 821 C1a1 Kati saba üle mere Pada sang Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (6)
27154 821 C1a1 Kati saba üle mere Paja sang Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 407 (3)
27155 821 C1a1 Kati saba üle mere Pada sang Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (16)
27156 821 C1a1 Kati saba üle mere Pada sang Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
27157 821 C1a1 Kassi saba üle mere Katla vang Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 80 (28)
27158 821 C1a1 Kassi saba üle mere Sang üle pada Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (25)
27159 821 C1a1 Kassi saba üle mere Vikerkaar üle mere; paja sang Kos 1892 T. Wiedemann E 9045 (19)
27160 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paea sang Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (21)
27161 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (47)
27162 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paa sang Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (4)
27163 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paa sang Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (9)
27164 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (16)
27165 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (35)
27166 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (99)
27167 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang MMg 1891 G. Puus H II 28, 774 (10)
27168 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (17)
27169 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 574 (37)
27170 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (11)
27171 821 C1a1 Kassi saba üle mere Vikerkaar Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (7)
27172 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 199 (34)
27173 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paea sang VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (35)
27174 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (9)
27175 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (20)
27176 821 C1a1 Kassi saba üle mere Katla (paja) sang Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (14)
27177 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (24)
27178 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (6)
27179 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (85)
27180 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (10)
27181 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (28)
27182 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paea sang Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (9)
27183 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (13)
27184 821 C1a1 & Kassi saba üle mere Paja sang Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 37 (19)
27185 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (57)
27186 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Pal 1909 H. Karro E 46483 (20)
27187 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Pal 1897 H. Karro H IV 8, 513 (12)
27188 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (5)
27189 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Pal 1889 L. Arst H III 8, 264 (9)
27190 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (10)
27191 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paa sang üle paa Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (60)
27192 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (9)
27193 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (89)
27194 821 C1a1 Kassi saba üle mere Katla, paa sang Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 11 (31)
27195 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (16)
27196 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (5)
27197 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Plt 1891 J. Reinthal E 480 (2)
27198 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (75)
27199 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paa vang Trt 1895 A. Eglon E 19039 (1)
27200 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paa vang Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (31)
27201 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Võn 1896 P. Rootslane E 24271 (23)
27202 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Kad 1897 A. K. Kivi E 31557 (14)
27203 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pajal sang Koe 1927 A. Jürgen E 61378 (2)
27204 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Trt 1928 A. Saat E 62813 (8)
27205 821 C1a1 Kassi saba üle mere Iis 1924 E. Ruuben A 5143 (26)
27206 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 7 (4)
27207 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 49 (9)
27208 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (147)
27209 821 C1a1 Kassi saba üle mere Katla sang Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (256)
27210 821 C1a1 Kassi saba üle mere Poti sang Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (168)
27211 821 C1a1 Kassi saba üle mere Katla sang Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 493 (18)
27212 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada sang Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (107)
27213 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paja sang üle veepaja Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 166 (19)
27214 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 123 (128)
27215 821 C1a1 Kassi saba üle mere Pada Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 340 ja 356 (44)
27216 821 C1a1 Kassi saba üle mere Paa sang Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 180 (12)
27217 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paja vang 1887 Meelej. nr. 38 (1887) 304 (61)
27218 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paja sang Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (67)
27219 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (39)
27220 821 C1a2 Kassi händ üle mere Sang üle katla Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (50)
27221 821 C1a2 Kassi händ üle mere Katla vang Se 1930 N. Sõrmus S 28610 (85)
27222 821 C1a2 Kassi händ üle mere Võn 1897 P. Sika E 30976 (5)
27223 821 C1a2 Kassi händ üle mere Katla vang Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 645 (61)
27224 821 C1a2 Kassi händ üle mere Katla vang Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 223 (3)
27225 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 243 (41)
27226 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paa vang Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (3)
27227 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (28)
27228 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paa vang Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (67)
27229 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paja sang Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (49)
27230 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paja vang Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (91)
27231 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paa vang Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (38)
27232 821 C1a2 & Kassi hand üle mere Paa vang Kan 1888 J. Väggi H III 11, 481 (16)
27233 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paa vang Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (35)
27234 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paa vang Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (161)
27235 821 C1a2 Kassi hand üle mere Se 1932 A. Altin E 81714 (3)
27236 821 C1a2 & Kassi hand üle mere Katla vang Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 55 (73)
27237 821 C1a2 Kassi hand üle mere Paa vang Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (1)
27238 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 443 (53)
27239 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1928 T. Linna S 9127 (42)
27240 821 C1a2 Kassi hand üle mere Se 1927 Linnasaar S 1474 (7)
27241 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1932 A. Nurmetu S 49052 (44)
27242 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang üle katla Se 1930 N. Nurmetu S 19854 (5)
27243 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1930 J. Ojavere S 19784 (17)
27244 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1934 M. Peramets S 78515 (64)
27245 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1927 M. Pihlapuu S 1932 (41)
27246 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1934 M. Podrätšikov S 85765 (33)
27247 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1927 E. Põllula S 2691 (4)
27248 821 C1a2 Kassi hand üle mere Se 1933 N. Oinas S 58590 (36)
27249 821 C1a2 Kassi hand üle mere Se 1933 N. Oinas S 58647 (51)
27250 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1934 A. Tammeorg S 84028 ja 84209 (4)
27251 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1930 A. Tammeorg S 23866 (33)
27252 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1933 N. Oinas S 66675 (58)
27253 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 439 (38)
27254 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1927 V. Ruusamägi S 2313 (22)
27255 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1929 V. Savala S 17513 (1)
27256 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1929 I. Sonts S 124434 (20)
27257 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1935 T. Uiboaed S 99950 (41)
27258 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 429 (32)
27259 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (27)
27260 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (12)
27261 821 C1a2 Kassi hand üle mere Sõlõ telg Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 48 (14)
27262 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (23)
27263 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang üle katla Se 1949 V. Pino RKM II 30, 209 (778)
27264 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1956 V. Pino RKM II 51, 431 (60)
27265 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 164 (10)
27266 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 318 (27)
27267 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1953 H. Tampere RKM II 57, 263 (5)
27268 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 127 (2)
27269 821 C1a2 Kassi hand üle mere Katla vang Se 1976 S. Madisson EKRK I 77, 45
27270 821 C1a3 Üle mere kassi hand Katla vang Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (19)
27271 821 C1a3 Üle mere kassi hand Katla vang Rõu 1897 G. Raup H III 28, 712 (3)
27272 821 C1a3 & Üle mere kassi hand Katla vang Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 288 (15)
27273 821 C1a3 Üle mere kassi hand Paa vang Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (64)
27274 821 C1a3 Üle mere kassi hand Katla vang Se 1927 J. Orusaar S 2358 (25)
27275 821 C1a3 Üle mere kassi hand Katlal vang üle Se 1929 A. Gehrke S 17311 (67)
27276 821 C1a3 Üle mere kassi hand Katla vang Se 1927 E. Põllula S 647 (24)
27277 821 C1a3 Üle mere kassi hand Katla vang Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 524 (10)
27278 821 C1b1 & Kassi saba ulatab üle mere Pada sang Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (149)
27279 821 C1b2* & Kassi händ ulatab üle mere Katla sang Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 818 (54)
27280 821 C1b2* Kassi hand küsis [sic!] üle mere Paa vang Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (46)
27281 821 C2a1 Musta kassi saba üle mere Paja sang 1992 Metstak2 26 ja 27
27282 821 C2a1 & Musta kassi saba üle mere Paja sang Vän 1897 E. Tetsmann H II 55, 527 (59)
27283 821 C2a1 Musta kassi saba üle mere Paja sang üle paja Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 537 (129)
27284 821 C2a1 Musta kassi saba üle mere Paja sang Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 554 (77)
27285 821 C2a1 Musta kassi saba üle mere Paja sang Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 43 (98)
27286 821 C2a2 & Must kass, saba üle mere Pada Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 87 (26)
27287 821 C2b & Mustal kassil hand üle mere Pada Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 798 (66)
27288 821 C3a & Kassi saba ulatab üle väina Katel ja sang Kär 1890 K. Loiken H III 5, 97 (21)
27289 821 C3b Kassi saba üle paja Vikerkaar 1913 E EM2 52 (482)
27290 821 C3b & Kassi saba üle paja Vikerkaar Plt 1892 M. Luu E 4784 (5)
27291 821 C3c* Kassi saba üle katla Pada ja sang Rak 1905 K. Holm H II 74, 311 (54)
27292 821 C3c* & Kassi hand kõõ üle katla Paja vang Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 498 (13)
27293 821 C3d & Kassi hand üle kajo Paa vang Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (42)
27294 821 C3e & Kassi hand üle järve Katla vang Se 1934 A. Kits S 81842 (7)
27295 821 D & Koera saba üle mere Ämbri sang Vai 1893 D. Torpan H II 36, 406 (15)
27296 821 E & Must uss üle jõe Paa sang Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 61 (1)
27297 821 Fa1% Üle mere luuk Vikakaar Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (202) 1523C1
27298 821 Fa1% Üle mere look Vikerkaar Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (51) 1523C1
27299 821 Fa1% & Üle mere luuk Paa vang Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (105) 1523C1
27300 821 Fa1% Üle mere luuk Vikerkaar Kõp 1931 O. Loorits ERA II 34, 59 (25) 1523C1
27301 821 Fa1% Üle mere luuk Paja vang Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 560 (8) 1523C1
27302 821 Fa2 Look üle mere Vikerkaar KJn 1870 J. Tiedemann E 145 (145)
27303 821 Fa2 Look üle mere Paja sang SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (34)
27304 821 Fa2 Look üle mere Sang paa pääl Vil 1877–1917 J. Täht E 1383 (94)
27305 821 Fa2 Look üle mere Paja sang Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 867 (8)
27306 821 Fa2 & Look üle mere Paea sang Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (27)
27307 821 Fa2 Look üle mere Paa sang Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 47 (26)
27308 821 Fa2 Look üle mere Paea sang SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (66)
27309 821 Fa2 Look üle mere Paea sang SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (36)
27310 821 Fa2 Look üle mere Paa vang Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (56)
27311 821 Fa2 Look üle mere Paea sang SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (30)
27312 821 Fa2 Look üle mere Paja sang Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (17)
27313 821 Fa2 Look üle mere Paja sang Plt 1891 J. Reinthal E 478 (50)
27314 821 Fa2 Look üle mere Paja sang Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40142 (22)
27315 821 Fa2 Look üle mere Paja sang Ta 1932 L. Zirk E 81964 (4)
27316 821 Fa2 Look üle mere Vikerkaar Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 469 (42)
27317 821 Fa2 Look üle mere Paja sang SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 246 (5)
27318 821 Fa2 Look üle mere Paja vang Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 560 (8)
27319 821 Fa2 & Luuk üle mere Vikerkaart SJn 1931 O. Loorits ERA II 34, 70 (4)
27320 821 Fa2 Luuk üle mere Vikerkaar KJn 1890 A. Pihlak E 461 (79)
27321 821 Fa3 & Üits look üle mere Vikerkaar Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (84)
27322 821 Fa4 & Look ümmer mere Paja sang Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 347 (27)
27323 821 Fb Look peal, meri all 1911 Elken3 15 (9)
27324 821 Fb & Tamme look üle mere Paja sang KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (37)
27325 821 Ga1 Üle mere vikerkaar Paja sang Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (96)
27326 821 Ga1 Üle mere vikerkaar Paja sang Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (59)
27327 821 Ga1 & Üle mere vikatkaar Paa vang Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (14)
27328 821 Ga2 & Vikerkaar üle mere Paa vang Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (63)
27329 821 Ga2 Vikerkaar üle mere Paja sang Pal 1892 M. Uus H II 43, 707 (2)
27330 821 Ga2 Vikerkaar üle mere Sang üle paja Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1496 (42)
27331 821 Ga2 Vikerkaar üle mere Paja sang Plt 1891 J. Reinthal E 485 (31)
27332 821 Ga2 Vikerkaar üle mere Paja sang Kos 1892 T. Wiedemann E 8984 (46)
27333 821 Gb Vikerkaar käib üle mere Pada ja paja sang 1968 SSTT 66
27334 821 Gb Vikerkaar [käib] üle mere 1975 Õunapuu VII 19 (3)
27335 821 Gb Vikerkaar käib üle mere Pada ja paja sang 1979 Karlep-Vihm-Karu 16 (6)
27336 821 Gb Vikerkaar käib üle mere Paja sang Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (53)
27337 821 Gb & Vikerkaar keib üle mere Paea sang PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (9)
27338 821 H* & Raudvits üle mere Paja sang Kos 1892 T. Wiedemann E 8984 (45)
27339 821 H* Suur raudvits üle mere Pada Trt 1927 K. Pormeister E 59827 (125)
27340 821 I/ & Seest kui sibul, pealt kui pagan, üle mere vikerkaar Pada Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (6) 1917C
27341 821 J1/ & Must kass, aidavaras, kure kael üle mere Pada ja paa sang VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (47) 1243M1
27342 821 J2/ & Must kass, aidavaras, kassi saba üle mere Must pada – aidavaras, paja sang üle paja Vän 1933 M. Hansen E 82375 (2) 1243M2
27343 821 # 1523 2780 2781
27344 822 & Kurg joo üle mere Paa vang, kõvver raud Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
27345 823 a Vanakurat nurgas, hambad irevile Vokk 1995 Eas I 195 (285)
27346 823 a & Vanakurat nurgas, hambad irevile Vokk As 1975 R. Ottesson RKM II 318, 242
27347 823 b & Kuri on nurkas, hambad irevil Okk Khk 1958 E. Veskisaar RKM II 73, 159 (27)
27348 824 A1a1 Kurjategija aidas, heategija aida taga Püss ja ader 1890 E EM 76 (589)
27349 824 A1a1 Kurjategija aidas, häätegija aida taga Püss ja ader 1913 E EM2 67 (761)
27350 824 A1a1 Kurjategija aidas, heategija aida taga Püss ja ader 1992 Metstak2 44
27351 824 A1a1 Kurjategija aidas, heategija aida taga Püss, ader Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (12)
27352 824 A1a1 Kurjategija aidas, heategija aida taga Püss on aidas, ader on aga aida taga Räp 1961 A. Org RKM II 135, 664 (10)
27353 824 A1a1 Kurjategija aidas, hiategija aida taga Püss ja adra Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (86)
27354 824 A1a1 Kurjategija aidas, hiategija aida taga Püss aidas, äke aida taga Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (12)
27355 824 A1a1 Kurjategija aitas, heategija aida taga Püss, ader seina taga Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (53)
27356 824 A1a1 Kurjategija aitas, heategija aida taga Püss ja ader SJn 1890 E. Saabas H II 26, 725 (17)
27357 824 A1a1 Kurjategija aitas, heategija aida taga Püss ja ader Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (97)
27358 824 A1a1 Kurjategija aitas, heategija aeda taga Püss, ader SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (7)
27359 824 A1a1 Kurjategija aitas, heategija aeda taga Püss aitas, ader aeda taga Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (36)
27360 824 A1a1 Kurjategija aitas, häätegija aida taga 1) külimet ja matt, 2) ader Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (97)
27361 824 A1a1 Kurjategija aitas, häätegija aida taga Püss aitas, ader aida taga Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (63)
27362 824 A1a1 Kurjategija aitas, häätegija aida taga Püss ja ader Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 47 (20)
27363 824 A1a1 Kurjategija aidas, häätegija aida taga Püss ja ader KJn 1870 J. Tiedemann E 155 (228)
27364 824 A1a1 Kurjategija aidas, häätegija aida taga Püss ja ader Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (6)
27365 824 A1a1 Kurjategija aidas, häätegija aida taga Püss, ägel Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (29)
27366 824 A1a1 Kurjategij aedan, häätegij aeda taaden Püss ja ägel Trv 1894 J. Kuusk E 9950 (4)
27367 824 A1a1 Kurjategij aidan, häätegij aida taga Püss aidan, ägel aida taga Trv 1898 J. Sikk E 35702 (3)
27368 824 A1a1 Kurjategija aidan, häätegija aida takan Püss aidan, ader aida takan Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (22)
27369 824 A1a1 Kurjategija aidan, häätegija aida takan Püss ja ägel Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 338 (19)
27370 824 A1a1 & Kurjategijä aidan, häätegijä aida takan Püss, ader Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (19)
27371 824 A1a1 Kurjategija aidah, häätegija aida takah Püss ja ader Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 405 (62)
27372 824 A1a1 Kur'ategija aidah, hüätegija aida takah Püss aidah, ader aida takah Se 1929–1930 E. Põllula S 17896 (86)
27373 824 A1a1 Kur'atekij aidah, hüätekij aida takah Püss ja adõr Se 1928 T. Haak S 4336/7 (31)
27374 824 A1a1 Kur'atekij aidah, hüätekij aida takah Püss aidah, adõr aida takah Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (55)
27375 824 A1a1 Kur'atekij aidah, hüätekij aeda takah Püss ja ägel Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 47 (9)
27376 824 A1a2* Kurjategija aidas ja heategija aida taga (Der Uebelthäter ist in dem Speicher, der Wohlthäter hinter dem Speicher) Die Flinte und der Pflug 1876 Wied. 272
27377 824 A1a2* Kurjategija aidas ja heategija aida taga Püss ja ader Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 435 (22)
27378 824 A1a2* Kurjategija aidas ja heategija aida taga Püss, ader Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (38)
27379 824 A1a2* & Kurjategije aedan ja häätegije aeda taka Püss, ader Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (58)
27380 824 A1a2* Kur'atekij aidah ja hüätekij aida takah Püss aidah, adõr aida takah Se 1929 P. Toomeorg S 12480 (3)
27381 824 A1a2* Kur'ategij aidah, a hüätegij aida takah Püss om aidah ja adõr aida takah Se 1929 A. Gehrke S 17312 (74)
27382 824 A1a2* Kur'atekij aidah, a häätekij aida takah Püss aidah, a ägil aida takah Se 1935 D. Karnask S 101883 (53)
27383 824 A1a2* Kur'atekij' om aidah, hüätekij aida takah Püss ja adõr Se 1930 J. Ojavere S 21399 (6)
27384 824 A1a2* & Kurjategija on aidas ja heategija aida taga Püss aidas, ader aida taga Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 538 (57)
27385 824 A1a2* Kurjategija on aidas ja heategija aida taga Püss on aidas ja adra aida taga Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 500 (86)
27386 824 A1a3+ Kurjategija aitas, hiategijad aeda taga Püss aitas, aga äkid, adrad aeda taga SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 465 (5)
27387 824 A1a3+ & Kurjategi aidas, headtegi aida taga Püss, ader Amb 1893 J. Tannenthal H III 12, 574 (2)
27388 824 A1a3+ & Kurjategija aidan, häätegija taga aida Püss ja ader Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (9)
27389 824 A1a3+ & Kurjategije aidan, häätegije taga aida vällän Püss, ader Krk 1893 J. Hünerson H II 42, 826 (1)
27390 824 A1a3+ Kurjategijä aedan, hüvätegijä aeda taga Püss ja ater Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (41)
27391 824 A1a3+ Kes kurja teeb, saab austud ja aita varna riputud, kes hääd teeb, saab põlatud ja aida taha visatud Püss ja ader Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (14)
27392 824 A1b* Heategija aida taga, kurjategija aidas Ader, püss Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (2)
27393 824 A1b* Heategija aida taga, kurjategija aidas Ader, püss Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (5)
27394 824 A1b* Häätegija aida taga, kurjategija aidas Ader aida taga, püss aidas Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 81 (78)
27395 824 A1b* Häätegija aida taga, kurjategija aidan Ägel, püss Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (20)
27396 824 A1b* Häätegijä aeda taga, kurjategija aedan Püss aedan, ader aeda taga Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (43)
27397 824 A1b* Häätegija aida takan, kurjategija aidan Ader, püss Urv 1890 J. Teder H III 11, 339 (114)
27398 824 A1b* Häätegija aida takah, kurjategija aidah Ader, püss Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (19)
27399 824 A1b* Hüätekij aida takah, kur'atekij aidah Adõr, püss Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 641 (24)
27400 824 A1b* Hüätekij aida takah, kur'atekij aidah Püss ja adõr Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 647 (73)
27401 824 A1b* Hüätekij aida takah, kur'atekij aidah Adõr ja püss Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 241 (22)
27402 824 A1b* & Hüätekij aida takah, kur'atekij aidah Adõr ja püss Se 1928 T. Linna S 9131 (92)
27403 824 A1b* Hüätekij aida takah, kur'atekij aidah Adõr pandas aida taadõ, püss aita Se 1929 V. Savala S 17527 (99)
27404 824 A1b* Hüätekij aida takah, kur'atekij aidah Püss aidah, adõr aida takah Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (21)
27405 824 A1b* Heategija aida taga, aga kurjategija aidas Adra, püss MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 697 (93)
27406 824 A1c & Kurjategija aitas ja heategija aida seina taga Püss ja äke SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1739 (1)
27407 824 A1d Kurjategija aidas, hiategija aida all Püss ja ader Tt 1880 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (1)
27408 824 A1d & Kurjategija aidas, heategija aida all Püss, adra Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (20)
27409 824 A1d Kurjategija aidas, heategija aida all Hiir aidas, kivi aida all Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (78)
27410 824 A1d Kurjategija aidan, häätegija aida all Püss aidan, ägel aida all Trv 1896 J. Sikk H II 55, 484 (128)
27411 824 A1d Kurjategija aedas, heategija aeda all Hiir aedas, kass aeda all Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (19)
27412 824 A1d Kurjategija aitas, heategija aida all Püss aitas, adra aida all Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (25)
27413 824 A2 & Hüätekij aida takah, a halvatekij aidah Adõr ja püss Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 121/2 (67)
27414 824 A3a* Kuri miis aidah, hüä miis aida takah Püss aidah, adõr aida takah Se 1930 A. Põhi S 24830 (3)
27415 824 A3a* & Kuri miis aidah, hüä miis aida takah Püss ja pini Se 1928 E. Põllula S 5465 (4)
27416 824 A3a* Kuri miis aidah, a hüä miis aida takah Kuri miis om aidah püss, a hüä miis om aida takah adõr Se 1929 V. Ruusamägi S 12598 (1)
27417 824 A3a* Hüä miis aida takah, kuri miis aidah Adõr ja püss Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109738 (22)
27418 824 A3b & Kuri mees aidan Püss Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 253 (5)
27419 824 A4* Kuri aidas, hea aida taga Püss ja äkke Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (132)
27420 824 A4* Kuri aitas, hea aida taga Püss aitas, ader aida taga SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (165)
27421 824 A4* & Kuri aitas, hea aeda taga Püss, äglid Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (22)
27422 824 A4* Kuri aidas ja hia aida taga Püss aidas, äge aida taga Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (60)
27423 824 A5a & Häätegijä aidan, kurjategijä aida takan Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (105)
27424 824 A5b* Häätegija aidas, kurjategija aida all Püss ja hiir Plt 1877–1917 J. Reinthal E 920 (11)
27425 824 A5b* & Häätegijä aidan, kur'ategijä aida all Kass ja hiir Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (41)
27426 824 A5b* Aidan häätegija, aida all kurjategija Püss Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (59)
27427 824 A5c & Hüä miis aidah, kuri miis aida takah Püss ja varas Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 116112 (13)
27428 824 B1a1 Kurjategija aitas, häätegija aia ääres Püss aitas, ader aia ääres Vil 1889 J. Sihver H II 26, 180 (3)
27429 824 B1a1 & Kurjategija aidas, heategija aia ääres Püss ja adra Lai 1904 J. Ermann E 44375 (132)
27430 824 B1a2* Heategija aia ääras, kurjategija aidas Adra, püss Lai 1897 H. Asper H III 28, 533 (173)
27431 824 B1a2* & Häätegijä aidveeren, kurjategijä aad'an Ader aidveeren, püss aad'an Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 35 (10)
27432 824 B1b1 & Kurjategija aidas, heategija aia taga Püss ja ägli TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (10)
27433 824 B1b2 & Häätegije aia taka, kurjategije aedan Oras vai ader, püss Hel 1889 G. Habicht H II 25, 276 (453)
27434 824 B1b2 Häätegija aia takah, kurjategija aidah Püss ja ader aia takah Vas 1895 J. Tint H III 26, 461 (7)
27435 824 B1c1 & Kurjategija aidas, heategija aa peal Püss aidas, adra aa peal Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (34)
27436 824 B1c2 & Heategija aia peal, kurjategija aidas Heategija – ader, kurjategija – püss Pst 1890 J. Leppik E 430 (2)
27437 824 B2 & Kuri puu aedas, hiä puu aia ääres Püss aedas, ader aia ääres KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 875 (40)
27438 824 B3* Kuri aidas, hea aja ääres Püss aidas, adra aja ääres VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (145)
27439 824 B3* & Kuri aidan, hää aia taga Püss, ader Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (14)
27440 824 Ca & Kurjategija aites, heategija väljes Püss ja ader Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (31)
27441 824 Cb & Häätegija vällän, kurjategija aidan Püss ja ader Pst 1895 J. Ainson H II 51, 577 (2)
27442 824 Da & Häätegija aida takan, kurjategija taba takan Kass aida takan ja hiire aidan Kan 1888 J. Väggi H III 11, 488 (113)
27443 824 Da Häätegija aida takan, kurjategija taba takan Hääteg[ija] – ader, kurjat[egija] – püss Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1132 (18)
27444 824 Db & Kur'atekij taba takah, hüätekij aida takah Püss ja äke Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (18)
27445 824 E1a & Häätegijä aia taga, kurjategija taba taga Ader ja püss Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (30)
27446 824 E1a Häätegije aia taka, kurjategije taba taka Ader ja püss Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 546 (143)
27447 824 E1a Häätegija aia takan, kurjategija taba takan Ader ja püss Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 274/5 (36)
27448 824 E1a Häätegija aia takah, kurjategija taba takah Ader ja püss Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 410 (87)
27449 824 E1a Häätegija aia takah, kur'ategija taba takah Ader ja püss Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (3)
27450 824 E1a Hüätekij aia takah, kur'atekij taba takah Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (20)
27451 824 E1a Hüätekij aia takah, kur'atekij taba takah Ägil ja püss Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (29)
27452 824 E1b* Kuratekeij taba taga, hüätekeij aia taga Püss ja ader Lut 1938 A. Sang KKI MS
27453 824 E1b* & Kur'atekij taba takah, a hüätekij aia takah Püss, adõr Se 1888 E. Aun H II 27, 744 (19)
27454 824 E2* & Kuri miis taba takah, hüä miis aia takah Püss, adõr Se 1930 V. Ruusamägi S 25961 (77)
27455 824 E2* Hüä miis om aia taga, kuri miis om taba taga Se 1927 Linnasaar S 1475 (10)
27456 824 F Häätegijä aia taka, kurjätegijä luku taka Ader ja püss Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (16)
27457 824 F & Häätegijä aia takan, kurjategijä luku takan Ägel ja püss Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (130)
27458 824 G & Heategija aia ääres, kurjategija kambris Adra, püss Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (25)
27459 824 G Heategija aia ääres, kurjategija kambris Adra aia ääres, püss kambris Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (34)
27460 824 H & Kurjategija taren varna otsan, heategija väljan aia äären Püss varnas, koer aia ääres MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 599 (6d)
27461 824 I & Häätegija õues, pahategija tuas Koer õues, püss tuas Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 408 (2)
27462 824 # 832U
27463 825 a & Kuru täis kulda, karvane jumal istub otsan Kana muneb Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (48)
27464 825 b & Kuru kulda täis, karvane kurat otsan Kana haub poegi Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 124 (11)
27465 826 a Kuru täis muste mune Saunakeres Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (76)
27466 826 a & Kuru täis muste mune Saunakeres Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (100)
27467 826 a Kuru täis muste mune Saunakeres Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (57)
27468 826 a Kuru täis muste mune Saunakeres Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (10)
27469 826 a Kuru täis muste mune Saunakerese kivid Hls 1894 J. Riiet H III 19, 833 (29)
27470 826 a Kuru täis muste munne Saunakeres Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (5)
27471 826 a Kurudi täis musta mune Saunakeres Saa 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (78)
27472 826 b* Nurgatäis muste mune Saunakeres Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (10)
27473 826 b* Nukatäüs mustõ munnõ Sannakeris Urv 1967 M. Saavel RKM II 250, 187 (3)
27474 826 b* Nulgatäüs mustõ munnõ Sannakeres Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 292
27475 826 b* & Nulgatäüs muste munne Sannakeres Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (64)
27476 826 b* Nulgatäüs mõts [sic!] munnõ Sannakeres Rõu 1897 G. Raup H III 28, 713 (20)
27477 826 c Kolgatäüs mustõ munnõ Saunakeres Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1131 (15)
27478 826 c & Kolgatäis muste munne Sannakeres Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 545 (130)
27479 826 d & Rüpitäis muste munne Sannakeres Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 540 (84)
27480 827 & Kutsik makab hõbeda sehen Neerud rasva sees Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (18)
27481 828 & Kutsmata külaline kui vaenlane, aga esimene toidumaitseja laual Kärbes 1897 H. Karro H IV 8, 395 (20)
27482 828 Kutsumata külaline, aga esimene toidumaitseja Kärbes 1968 SSTT 105
27483 828 Kutsumata külaline, aga esimene toidumaitseja Kärbes 1976 Randmäe-Sprenk II 106 (3)
27484 828 Kutsumata külaline, aga esimene toidumaitseja Kärbes 1979 Metstak 18 ja 34 (170)
27485 828 Kutsumata külaline, aga esimene toidumaitseja Kärbes 1992 Metstak2 49 ja 50
27486 828 Kutsumata külaline, aga esimene toidumaitsja 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (4)
27487 829 & Kutsumada tulep, murrap ku hull, lätt ku tolm Tuul Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (35)
27488 830 Aa & Kuu ajateiba otsas Küünal Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (29)
27489 830 Aa Kuu (päike) aiateiba otsas 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
27490 830 Aa Kuu aiateiba otsas Küünal põleb 1992 Metstak2 24 ja 25
27491 830 Ab & Kuu rooviku otsan Tuli peerul Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 187 (120)
27492 830 B & Päikene aiateiba otsas Küünal, mis põleb Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 241 (6)
27493 830 # 5 832 1925
27494 831 & Kuu iin, päiv taga, aotäht süame kotsil Sõlg San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (183)
27495 832 Aa1 Kuu koja läve all, agu aida räästas Sõlg ja helmed 1890 E EM 76 (595)
27496 832 Aa1 Kuu koja läve all, agu aida räästas Sõlg ja helmed 1913 E EM2 67 (770)
27497 832 Aa1 Kuu kua läve all, agu aida räästas Kaelaraga, helmed Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (19)
27498 832 Aa1 Kuu koa läve all, agu aida rästas Naisel sõlg rinnas ja kirju tanu peas Rõn 1933 K. Jaama E 84002 (12)
27499 832 Aa1 & Kuu koa läve all, agu aida rästän Sõlg ja kaalaraha Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (120)
27500 832 Aa1 Kuu koa läve all, agu aida rästan Raha kaalan, sõlg rinnan Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (5)
27501 832 Aa1 Kuu koa läve all, agu aeda rästan Sõlg ja kaalaraha Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (31)
27502 832 Aa1 Kuu kua läve all, agu aida räästan Raha ja sõlg Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (5)
27503 832 Aa1 Kuu kua läve all, agu aeda rästän Sõlg rinnan Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 549 (165)
27504 832 Aa1 Kuu kua läve all, agu aida rästan Kaalaraha ja sõlg Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (54)
27505 832 Aa2 Kuu koja läve ees, agu aida räästas Kaelaraha ja sõlg 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (21)
27506 832 Aa2 Kuu koja läve ees, agu aida räästas Kaelaraha ja sõlg 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (21)
27507 832 Aa2 Kuu koja läve ees, agu aida räästas Kaelaraha ja sõlg 1948 Mihkla KlL 75 (19)
27508 832 Aa2 Kuu koja läve ees, agu aida räästas Kaelaraha ja sõlg 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (19)
27509 832 Aa2 Kuu koa läve ehen, agu aida rästan Kaalaraha ja sõlg Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 186 (106)
27510 832 Aa2 Kuu kua läve ees, agu aida räästas Kaelaraha ja sõlg Trv 1895 J. Sams E 18072 (59)
27511 832 Aa2 Kuu kua läve ehen, agu aida rästan Sõlg, raha Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (23)
27512 832 Aa2 & Kuu kua läve ehen, agu aida rästsen Sõlg, silmä Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (19)
27513 832 Aa3 & Kuu koa lävenna, agu aeda räästa'enna Kaelaraha, -sõlg Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (73)
27514 832 Ab & Agu aida rästan, kuu koa läve all Helmed ja kaelaraha Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (170)
27515 832 Ba1 Kuu koja läve all Sõlg rinnas 1979 Metstak 9 ja 32 (39)
27516 832 Ba1 Kuu koja läve all Sõlg rinnas 1992 Metstak2 15 ja 16
27517 832 Ba1 Kuu kua läve all Raha kaelas Pst 1892 J. Leppik E 354 (27)
27518 832 Ba1 Kuu koja läve all Sõlg rinnas Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (59)
27519 832 Ba1 Kuu koja läve all Sõlg rinnas Pst 1890 J. Leppik E 430 (1)
27520 832 Ba1 Kuu koja läve all Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (15)
27521 832 Ba1 Kuu koa läve all Sõlg Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (28)
27522 832 Ba1 Kuu koa läve all Rees särgi ees Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (17)
27523 832 Ba1 Kuu koa läve all Sõlu rinnas Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768 (11)
27524 832 Ba1 Kuu koa läve all Rees Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 332 (20)
27525 832 Ba1 Kuu koa läve all Rees särgi ees Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (30)
27526 832 Ba1 Kuu koa läve all Sõlg lõua all Hls 1896 H. Reissar E 23823 (10)
27527 832 Ba1 Kuu koa läve all Sõlg rinnas Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (41)
27528 832 Ba1 Kuu koa läve all Sõlg Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (9)
27529 832 Ba1 Kuu koa läve all Sõlg hamme ehen Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (122)
27530 832 Ba1 Kuu kua läve all Sõlg rinnas Trv 1895 J. Kala E 17064 (5)
27531 832 Ba1 Kuu kua läve all Sõlg Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (20)
27532 832 Ba1 Kuu kua läve all Sõlu naeste rinnas Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (19)
27533 832 Ba1 Kuu kua läve all Sõlu Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (26)
27534 832 Ba1 Kuu kua läve all Sõlg rinnan Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (74)
27535 832 Ba1 & Kuu kua läve all Sõlg Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (63)
27536 832 Ba1 Kuu kua läve all Sõlg rinnas Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (31)
27537 832 Ba2 Kuu koja läve ees Sõlg Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (34)
27538 832 Ba2 Kuu kua läve ehen Sõlgu Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (133)
27539 832 Ba2 & Kuu koa läve ehen Sõlg Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (44)
27540 832 Ba3 & Kuu kua läve kuhal Sõlu Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 149 (4)
27541 832 Ba4 & Kuu kua lävel Sõlg rinnan Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (24)
27542 832 Bb & Kuu kummali kua lävel Sõlg Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (114)
27543 832 Ca Kuu koa ukse all Tt 1882 Anonüüm XXX Just Sak. Kal. (1882) 152 (11)
27544 832 Ca Kuu koja ukse all Sõlg Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (21)
27545 832 Ca Kuu koa ukse all Sõlu Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1012 (19)
27546 832 Ca Kuu koa ukse all Sõlg kaelas Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (2)
27547 832 Ca Kuu koa ukse all Sõlg rinnas Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (53)
27548 832 Ca Kuu koa ukse all Sõlgu ees Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (30)
27549 832 Ca & Kuu kua ukse all Rees rindes Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (65)
27550 832 Cb & Kuu koja ukse ees Prees Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (25)
27551 832 Cb Kuu koja ukse ees Sõlg Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (34)
27552 832 Cb Kuu koa ukse ees Kaelaraha, prees Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 283 (55)
27553 832 Cb Kuu kua usse ehen Sõlg rinnan Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (63)
27554 832 D & Kuu koa otsa kohal Prees KJn 1870 J. Tiedemann E 155 (230)
27555 832 Ea & Kuu küini läve all Sõlg Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (21)
27556 832 Eb & Kuu paistap küüni läve all Lehmasõnnik Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (21)
27557 832 F% & Kuu kooba läve all Sõlg rinnan Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (10) 866
27558 832 Ga Kuu tare läve all Sõlg Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 538 (54)
27559 832 Ga Kuu tare läve all Sõlg Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (55)
27560 832 Ga Kuu tare läve all Sõlg rinnan Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (66)
27561 832 Ga & Kuu tare läve all Sõlg rinnan Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (61)
27562 832 Ga Kuu tare läve all Sõlg Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 592 (3)
27563 832 Ga Kuu tare läve all Sõlg rinnas Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 339 (32)
27564 832 Ga Kuu tare läve all Sõlg Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 57 (97)
27565 832 Gb1% & Kuu kummali tare läve all maan Sõlg rinnan Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (133) 1758
27566 832 Gb2 & Kuu kummali tare läve iin Sõlg rinnan San 1888 K. Gross H II 31, 805 (18)
27567 832 Gb2 Kuu kummali tare läve een Sõlg San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (31)
27568 832 H & Kuu tare usse all Sõlg Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (5)
27569 832 I & Kuu tua lääve all Kaelaraha kaelas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 837 (203)
27570 832 Ja1 Kuu kummali läve all Naesterahva sõlg rinnas Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (15)
27571 832 Ja1 Kuu kummali läve all Sõlg San 1929 L. Kuusik E 64018 (77)
27572 832 Ja1 Kuu kummali läve all Sõlg rinnan Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (14)
27573 832 Ja1 & Kuu kummali läve all Sõlg rinnan Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (14)
27574 832 Ja1 Kuu kummali läve all Preis, sõlg rinnan Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (2)
27575 832 Ja2 & Kuu kummalõ läve iihn maahn Prees Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (42)
27576 832 Jb & Kuu läve all Sõlk Se 1936 J. Mägiste KKI WS
27577 832 Jb Kuu läve all Sõlk Se 1934 J. Mägiste KKI WS
27578 832 Ka* Kuu kummuli ukse all Naisel sõlg rinnal Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (20)
27579 832 Ka* Kuu kummuli ukse all Sõlg rinnas Pal 1889 H. Maasen H III 8, 516 (5)
27580 832 Ka* Kuu kummuli ukse all Sõlg naisterahva rinnas MMg 1891 G. Puus H II 28, 774 (9)
27581 832 Ka* Kuu kummuli ukse all Sõlg MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (77)
27582 832 Ka* Kuu kummuli ukse all Sõlg rinnas Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (98)
27583 832 Ka* & Kuu kummuli ukse all Sõlg rinnas Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (1)
27584 832 Ka* Kuu kummuli ukse all Sõlg rinnas MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (57)
27585 832 Ka* Kuu ukse ees kumuli Sõlg rinnas MMg 1888 A. Artis H II 28, 355a (96)
27586 832 Kb & Kuu kuma ukse all Sõlg rinnas Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (12)
27587 832 La & Kuu ukse all Raha kaelas Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (8)
27588 832 Lb & Kuu ukse läve all Raha kaelas Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 241 (10)
27589 832 Ma & Kuu paistab läve alta Kaelaraha kaelas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (18)
27590 832 Mb & Kuu läigib lääve alla Kaelaraha Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (15)
27591 832 Mc & Kuu makkas läve all Sõlg rinnan Kan 1895 J. Tedder H III 26, 372 (89)
27592 832 N% & Kuu luu lääve all Kaelaraha kaelas Han 1969 I. Aavekukk KKI KS 1024
27593 832 Oa% & Kuu paistab rikka mehe läve all Prees rinnas Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 308 (3) 705 1853
27594 832 Ob & Kuu kumab rikka mehe läve all Kaelaraha Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (56)
27595 832 Pa1% & Kuu aida läve all Sõlg rinnah Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (46) 1295Nb
27596 832 Pa1% Kuu aida läve all Kaelaraha kaelas Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (53) 1295Nb
27597 832 Pa2 & Kuu kuumab aida läve all Hõberaha Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (118)
27598 832 Pb & Kuu aida ääre all Raha neiu kaelas Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (21)
27599 832 Pc*% & Kuu aida ukse ees Rees rinnas Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (22) 2098
27600 832 Pc*% Kuu kumuli aida ukse ees Sõlg Pal 1889 E. Uus H III 8, 334 (3) 2098
27601 832 Pc*% Kuu kummuli aida ukse all Sõlg rinnas Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 691 (45) 2098
27602 832 Pd & Kuu paistab aida silla alt Kaelaraha Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (21)
27603 832 Pe & Kuu paistab aida alt Tuli paistab ahju alt Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (76)
27604 832 Qa Kuu kumab kahe aida vahel Kaelaraha 1913 E EM2 67 (771)
27605 832 Qa Kuu kumab kahe aida vahel Sõlg rinnal JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 67 (23)
27606 832 Qa & Kuu kuumab kahe aida vahel Kaelaraha Amb 1894 J. Neublau E 9770 (4)
27607 832 Qb Kuu kahe aida vahel Sõlg Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (7)
27608 832 Qb & Kuu kahe aida vahel Sõlg rinnas JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (9)
27609 832 Qb Kuu kahe aida vahel Naiste rinnas sõlg Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (112)
27610 832 R & Rikka mehe aida alt paistab kuu Lehma udar Vai 1893 D. Torpan H II 36, 407 (35)
27611 832 S & Kuu kumab [kahe] mäe vahel Sõlg Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (15a)
27612 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Prees, sõlg 1890 E EM 76 (596)
27613 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Prees, sõlg 1913 E EM2 67 (772)
27614 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Sõlg naesterahva rinnas Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (22)
27615 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Naestel sõlg rinnas Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (145)
27616 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Sõlg Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (43)
27617 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Sõlg rinnas VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (24)
27618 832 Z & Kuu kahe kuhja vahel Sõlg rinnas Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 157 (10)
27619 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Sõlg VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (74)
27620 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Sõlg rinnas Sim 1892 T. Franzdorf E 1514 (27)
27621 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Sõlg rinnas Nrv 1893 F. Valts E 2626 (2)
27622 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Sõlg Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 235 (56)
27623 832 Z Kuu kahe kuhja vahel Sõlg Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (53)
27624 832 Ta* Kuu kuhja külje peal Prees, sõlg 1890 E EM 76 (596)
27625 832 Ta* Kuu kuhja külje pääl Prees, sõlg 1913 E EM2 67 (772)
27626 832 Ta* Kuu kuhja külje peal Rees rinnas Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (25)
27627 832 Ta* Kuu kuhja külje peal Raha kaelas Vän 1925 J. Kree E 55627
27628 832 Ta* Kuu kuhja külle peal Prees rinnas Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (62)
27629 832 Ta* Kuu kuhja külle peal Sõlg Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
27630 832 Ta* Kuu kuha külle peal Sõlg rinnas Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (7)
27631 832 Ta* Kuu kuha külle pial Sõlg rindas SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (20)
27632 832 Ta* Kuu kuhja külje piäl Sõlg rinnas KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (124)
27633 832 Ta* Kuu kuha külle piäl Raha kaelas SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (21)
27634 832 Ta* & Kuu kuhja külle piäl Rees rinnas KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (45)
27635 832 Ta* Kuu kuhja külje pääl Naba Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (111)
27636 832 Ta* Kuu kuhja külle pääl Sõlg Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (86)
27637 832 Ta* & Kuu kuhja külle pääl Tasku vööl SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (89)
27638 832 Ta* Kuu kuhja külle pääl Sõlg Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (50)
27639 832 Ta* Kuu kuhja külle pääl Sõlg Ran 1889 H. Raag H II 30, 303 ja 313 (40)
27640 832 Ta* Kuu kuhja külle pääl Rees rinnas Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 263 (13)
27641 832 Ta* & Kuu kuhja külle pääl Paik hamme kõtu pääl Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 182 (67)
27642 832 Ta* Kuu kuhja külle pääl Kell taskus Plt 1893 M. Luu E 8336 (10)
27643 832 Ta* Kuu kuhja külle pääl Sõlg naisterahva rinnas Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 609 (61)
27644 832 Ta* Kuu kuhja külle all Rees lõua all Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (111)
27645 832 Tb & Kuu kuhja veere all Prees rinnas KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (209)
27646 832 U% & Kuu kuhja külje pial, täht aida harja pial Sõlg rinnas MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 697 (94) 824 1961 2225 2328
27647 832 V1% Hele täht paku all Kaelaraha VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (16) 210Ba
27648 832 V1% & Hele täht paku all Hõberublatükk rinnas VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (136) 210Ba
27649 832 V1% Hele täht paku all Rublatükk Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (38) 210Ba
27650 832 V2% & Hele leht paku all Kee kaelas Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (11) 281
27651 832 Wa & Päike paist tare läve ihen Sõlg Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (134)
27652 832 Wb & Päiv paistus läve alla Sõlg rinnah Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (10)
27653 832 Õ & Kuldne ratas koja ukse ees Põrandamatt Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 251 (18)
27654 832 # 281 284 830 837A1k 2590
27655 833 & Kuuetahaline, kaheksakandiline, üheksaotseline 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (51)
27656 833 Kuuetahaline, kaheksakandiline, üheksaotseline Odrapea 1913 E EM2 67 (769)
27657 833 Kuuetahuline, kaheksakandiline, üheksaotseline Odrapea 1979 Metstak 22 ja 35 (223)
27658 833 Kuuetahuline, kaheksakandiline, üheksaotsaline Odrapea 1992 Metstak2 60 ja 61
27659 834 a & Kuulet, kui raotas, kuule-ei, kui maha satas Lammast püetas Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (84)
27660 834 b & Kuulub, kui raiutakse, ei kuulu, kui maha langeb Lambaniitmine Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 151 (3)
27661 835 Aa1 & Kuulub ainult sulle, aga ometi tarvitavad teda teised rohkem kui sa ise Nimi Trt 1932 F. Sepmann E 82013 (2)
27662 835 Aa2 & Mis kuulub sulle, aga teised tarvitavad palju rohkem kui sa ise Sinu nimi Kan 1982 B. Ilver RKM II 361, 409
27663 835 Aa2 Mis kuulub ainult sulle, aga mida teised tarvitavad enam kui sa ise Nimi 1940 Lugemist Lastele nr. 3 ja 5 (1940) 24 ja 40 (5)
27664 835 Ab1 & Kuulub sulle, aga teised kasutavad rohkem Nimi Võn 1941–1994 Anonüüm 098 RKM, KP 51, 235 (10)
27665 835 Ab2 & Mis kuulub sulle, aga teised kasutavad Nimi Vil 1988 K. Link, M. Toom EKRK III 41, 1
27666 835 Ba* Mis on sinu oma, aga tarvitavad teised Sinu nimi Mär 1992 K. Tiigisoon RKM, KP 18, 151 (1)
27667 835 Ba* Mis on sinu oma, aga mida tarvitavad teised rohkem kui sa ise Nimi Kuu 1970–1979 R. Kravtsov EFA I 10, 33 (2)
27668 835 Ba* & Mis on sinu oma, aga mida tarvitavad teised rohkem kui sina Nimi Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 272 (12)
27669 835 Bb1* Sinu oma, aga kasutavad teised Sinu nimi 1989 Rv (1989) 53 ja 61 (7)
27670 835 Bb1* & Sinu oma, aga kasutavad teised Nimi Trt 1992 K. Sarv RKM, KP 37, 65 (12)
27671 835 Bb1* On sinu oma, aga teised kasutavad seda rohkem Nimi Pde 1988 S. Kesküla RKM II 418, 24
27672 835 Bb2 & Mis on sinu oma, aga teised kasutavad Sinu nimi Kam 1992 J. King RKM, KP 31, 89 (8)
27673 835 C & Ole sinu perält, aga tarvitasevat tõsõ Nimi Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 457 (46)
27674 835 D+ Sullõ om ta antu, tõsõ tedä kasutava rohkõm ku sa ise Nimi Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 54 (48)
27675 835 D+ & Esi kannat, tõsõ kasotasõ' Nimi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (53)
27676 835 D+ & Su' asja tarvitasõ tõsõ' inämb ku esi' Enda nimi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (38)
27677 835 D+ Sa tead seda ise paremini, ometi kasutavad teised seda rohkem kui sina Nimi Nrv 1992 S. Selimaa RKM, KP 2, 575 (6)
27678 836 a1 Kuulus mees keldres, valitseb siiski valda Tuluke latres Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 13 ja 52 (50)
27679 836 a1 Kuulus mees keldris, valitseb siiski valda Tuli latornis 1890 E EM 77 (597)
27680 836 a1 Kuulus mees keldris, valitseb siiski valda Tuli latornis 1913 E EM2 67 (773)
27681 836 a1 Kuulus mees keldris, valitseb siiski valda Tuli latres SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 434 (9)
27682 836 a1 & Kuulus miis keldris, valitseb siiski valda Tuli latres Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 536 (46)
27683 836 a2 & Kuulus mees keldris, siiski valitseb valda Tuli latres Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (134)
27684 836 a3 Kuulus mees keldris, valitseb valda Hiir Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 354 (44)
27685 836 a3 & Kuulus mees keldris, valitseb valda Tuli latres Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (33)
27686 836 a3 Kuulus mees keldris, valitseb valda Tuluke latres Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 828 (12)
27687 836 a4 & Kuulus mees on keldris, valitseb siiski valda Küünal latris Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (81)
27688 836 a5 & Kuulus miis istub keldre siis ja valitseb siiski valda Latrituli Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 153 (106)
27689 836 a6 & Kuulus mees keldris, valitseb ise valda Tuli latres Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (8)
27690 836 b & Kuulus mees keldren, valus mees vangin, valitses sõski valla üle, tarerahvage targutes Tuli latren Trv 1894 A. Rull H III 20, 150 (98)
27691 836 c & Kuulus säks um keldrin, sõski valitses valda Tuli laternan Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (79)
27692 836 d% & Kuningas kuldkeldren, valitses siiski ilma Tuli tuha sees Võn 1897 P. Rootslane E 31650 (15) 815
27693 837 A1a & Kuum kivi aidan Kanamuna Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (30)
27694 837 A1b1 Kuum kivi aita all Ein Kuh-Euter Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (43)
27695 837 A1b1 Kuum kivi aita all (Ein heisser Stein unter der Kleete) Das Kuh-Euter 1780 Hupel 120
27696 837 A1b1 Kuum kivi aita all Udar 1782 Willmann 167 (40)
27697 837 A1b1 Kuum kivi aita all Lehmän utaret 1844 Lönnrot 153
27698 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar 1868 Nörmann 36 ja 56 (87)
27699 837 A1b1 Kuum kivi aita all Lehma udar 1869 Ahlqvist 72
27700 837 A1b1 Kuum kivi aida all (Ein heisser Stein unter einem Vorrathshause) Das Euter einer Kuh 1876 Wied. 273
27701 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar 1890 E EM 77 (598)
27702 837 A1b1 Kuum kivi aida all Udar 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (40)
27703 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar 1913 E EM2 68 (774)
27704 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (26)
27705 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (26)
27706 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar 1948 Mihkla KlL 75 (24)
27707 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar 1950 Vih. (1950) 82 ja 83 (24)
27708 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehmä udar 1965 EMrd II 369
27709 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (27)
27710 837 A1b1 & Kuum kivi aida all Lehma udar TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (16)
27711 837 A1b1 Kuum kivi aida all Udar Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (11)
27712 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (35)
27713 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 565 (31)
27714 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehmä utar Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (11)
27715 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Plt 1895 M. Luu H II 49, 915 (3)
27716 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (17)
27717 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (11)
27718 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 452 (27)
27719 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Tür 1894 J. Johannson H III 18, 82 (42)
27720 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Vai 1893 J. Sorro H II 36, 421 (6)
27721 837 A1b1 Kuum kivi aida all Utar Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (16)
27722 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar San 1890 P. Roose H III 10, 569 (4)
27723 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma utar Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (26)
27724 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (43)
27725 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (14)
27726 837 A1b1 Kuum kivi aida all Kana pesal Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (12)
27727 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pal 1889 L. Arst H III 8, 265 (15)
27728 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (13)
27729 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pal 1897 H. Karro H IV 8, 576 (9)
27730 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (81)
27731 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (20)
27732 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (56)
27733 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (8)
27734 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 280 (23)
27735 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (4)
27736 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 184 (6)
27737 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 740 (8)
27738 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (58)
27739 837 A1b1 Kuum kivi aida all Udar San 1888 K. Gross H II 31, 806 (39)
27740 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (6)
27741 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehmä udar Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (56)
27742 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 908 (1)
27743 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (30)
27744 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehmä udar Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (29)
27745 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (6)
27746 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Vig 1889 M. Liedenberg E, A 17 (2)
27747 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (20)
27748 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 203 (128)
27749 837 A1b1 Kuum kivi aida all Paja all tuli Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (29)
27750 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 341 (2)
27751 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 472 (44)
27752 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma utar Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (54)
27753 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (71)
27754 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Iis 1888 A. Valter H III 1, 430 (11)
27755 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (16)
27756 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 736 (46)
27757 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar JJn 1888 J. Piber H III 1, 174 (28)
27758 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Hlj 1890 V. Klaas H III 2, 562 (4)
27759 837 A1b1 Kuum kivi aida all Udar Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (12)
27760 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (74)
27761 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (3)
27762 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (64)
27763 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (8)
27764 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (4)
27765 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (26)
27766 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (5)
27767 837 A1b1 Kuum kivi aida all Taevakuu Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 267 (17)
27768 837 A1b1 Kuum kivi aida all Leib ahjus Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (3)
27769 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (15)
27770 837 A1b1 Kuum kivi aida all Udar Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (34)
27771 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (39)
27772 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (76)
27773 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (36)
27774 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (2)
27775 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (68)
27776 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar SJn 1896 M. Käär H III 28, 364 (6)
27777 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (24)
27778 837 A1b1 Kuum kivi aida all Udar Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 198 (112)
27779 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (49)
27780 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (27)
27781 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar MMg 1888 G. Tenter H II 28, 402 (15)
27782 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (16)
27783 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (5)
27784 837 A1b1 Kuum kivi aida all Peeretamine VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (75)
27785 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (93)
27786 837 A1b1 Kuum kivi aida all Udar Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (83)
27787 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (7)
27788 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Trm 1896 J. Soodla E 25879 (13)
27789 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Vig 1896 J. Hinderov E 26088 (6)
27790 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Ris 1896 J. Niinas E 26298 (21)
27791 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Lai 1904 J. Ermann E 44366 (34)
27792 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 1 (11)
27793 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (1)
27794 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pal 1930 M. Jürgenson E 70347 (11)
27795 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma nisad Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231 (15)
27796 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Nrv 1893 F. Valts E 2627 (5)
27797 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehmä utar Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (1)
27798 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Rõu 1928 R. Viidebaum E 62644 (4)
27799 837 A1b1 Kuum kivi aida all Udar Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 38 (9)
27800 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Trt 1927 A. Zettermann ARS 1, 717 (16)
27801 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
27802 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 275 (43)
27803 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 159 (60)
27804 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1799 (313)
27805 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 17 (2)
27806 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 675 (41)
27807 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehmä utar Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 65 (29)
27808 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 690 (43)
27809 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (84)
27810 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 350 (368)
27811 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (46)
27812 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (55)
27813 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (27)
27814 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (47)
27815 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 188 (6)
27816 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
27817 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Võn 1960 L. Järvemäe, I. Sarv EKRK I 29, 169 (b)
27818 837 A1b1 Kuum kivi aida all Lehma udar Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (30)
27819 837 A1b1 Kuum kivi aida all Tuli paja all Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 80 (99)
27820 837 A1b1 Kuum kivi aida all Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 1 (8)
27821 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (67)
27822 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehmä udar KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (5)
27823 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (7)
27824 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehmä udar KJn 1925 A. Kruus E 56313 (39)
27825 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar Vän 1889 M. Jaason H III 5, 461 (10)
27826 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar Tor 1889 C. Tults H II 21, 813 (113)
27827 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 959 (63)
27828 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (21)
27829 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehmä udar Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (31)
27830 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (7)
27831 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehmä udar KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (52)
27832 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 322 (30)
27833 837 A1b1 & Kuum kivi aeda all Udar KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (24)
27834 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 77 (7)
27835 837 A1b1 Kuum kivi aada all Lehmä utar Räp 1889 J. Poolakess E 29656 (91)
27836 837 A1b1 Kuum kibi aeda all Lehma udar SJn 1894 H. Raid H II 49, 611 (19)
27837 837 A1b1 Kuum kibi aida all Lehma udar Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 102 (18)
27838 837 A1b1 Kuum kivi aeda all Lehma udar Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (62)
27839 837 A1b1 Kuum kibi aida all Tuli paa all Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (649)
27840 837 A1b2* & Kuum kivi aidal all Lehma udar Plt 1899 M. Luu E 38346 (26)
27841 837 A1b2* Kuumad kivid aida all Lehma udar Jõh 1935 Anonüüm 044 ERA II 118, 276 (53)
27842 837 A1b2* Aida all kuum kivi L[ehma] udar Räp 1908 H. Heering EKnSc 162 (4)
27843 837 A1b3 & Kuum kibi aida all, aga aita põlema ei aa Tuluk paa all Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 897 (811)
27844 837 A1b4 & Kuum kivi aida all, neli neitsitinu pääl Lehma udar ja nisad Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (33)
27845 837 A1c1 Kuum kivi aeda ääre all Lehma udar 1879 Liiv LMt 45 (91)
27846 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar 1979 Metstak 16 ja 34 (132)
27847 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar 1992 Metstak2 40 ja 43
27848 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (18)
27849 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (49)
27850 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Vig 1894 T. Pulst H III 18, 542 (6)
27851 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (23)
27852 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Pär 1888 H. Martinson H III 5, 345 (21)
27853 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Juu 1890 J. Trull H II 33, 844 (37)
27854 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 706 (17)
27855 837 A1c1 & Kuum kivi aida ääre all Lehma udar KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (110)
27856 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Pär 1877–1917 J. Martinson E 1478 ja 1476 (7)
27857 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udaras Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (102)
27858 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 146 (96)
27859 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma udar Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (7)
27860 837 A1c1 Kuum kivi aeda ääre all Lehma udar Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (189)
27861 837 A1c1 Kuum kivi aeda ääre all Lehma udar SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (74)
27862 837 A1c1 Kuum kivi aeda ääre all Lehma udar SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (43)
27863 837 A1c1 Kuum kivi aida ääre all Lehma nisa Han 1992 K. Madisson RKM, KP 20, 258 (3)
27864 837 A1c2 & Kuum kivi paistab aida ääre alt välja Lehma udar Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (19)
27865 837 A1d & Kuum kivi aida veere all Lehma udar Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (13)
27866 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (3)
27867 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (38)
27868 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Võ? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 253 (4)
27869 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma utar Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (43)
27870 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 791 (4)
27871 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma utar Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (7)
27872 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 365 (3)
27873 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehmä utar Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (13)
27874 837 A1d Kuum kivi aida veere all Kanamuna Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (59)
27875 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (28)
27876 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (38)
27877 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (32)
27878 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (23)
27879 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Ran 1889 H. Raag H II 30, 302 ja 313 (37)
27880 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Ran 1889 A. Tattar H II 30, 540 (4)
27881 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (22)
27882 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma utar Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (34)
27883 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (39)
27884 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehmä utar Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (76)
27885 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (51)
27886 837 A1d Kuum kivi aida veere all Udar Kan 1888 G. Veski H III 11, 523 (128)
27887 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma utar Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (17)
27888 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (15)
27889 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (13)
27890 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehmä utar Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (51)
27891 837 A1d Kuum kivi aada veere all Lehma utar Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (64)
27892 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (3)
27893 837 A1d Kuum kivi aida veere all Nõo 1895 J. Leitu E 19003 (17)
27894 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma utar San 1895 J. Kuldsep E 19082 (3)
27895 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Ran 1895 J. Palu E 18775 (45)
27896 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Hel 1926 K. Puusepp E 58430
27897 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Ta 1932 L. Zirk E 81964 (10)
27898 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 122
27899 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehmä utar San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (10)
27900 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehm Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78 (67)
27901 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehmä udar Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 512 (55)
27902 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 465 (263)
27903 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Nõo 1939 O. Sild ERA II 257, 437 (8)
27904 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 538 (33)
27905 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 214 (10)
27906 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 385 ja 402 (50)
27907 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 367 (75)
27908 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 102 (39)
27909 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 342 ja 356 (63)
27910 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar San 1967 R. Praakli RKM II 227, 332 (121)
27911 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 152 (7)
27912 837 A1d Kuum kivi aeda veere all Lehma udar Ta 1913 J. Müür E 48440 (10)
27913 837 A1d Kuum kivi aeda veere all Lehma udar Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 146 (43)
27914 837 A1d Kuum kivi aeda veere all Lehmä udar Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (66)
27915 837 A1d Kuum kivi aeda veere all Lehma utar Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 39 (27)
27916 837 A1d Kuum kivi aada veere all Lehmä utar Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (50)
27917 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma utar Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (13)
27918 837 A1d Kuum kivi aida veere all Lehma udar Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 79 (474)
27919 837 A1d Kuum kivi aeda veere all Lehma udar Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (13)
27920 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar 1885 Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (16)
27921 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (84)
27922 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Udar Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (25)
27923 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (54)
27924 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (152)
27925 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Vig 1894 G. Aasberg H III 18, 713 (8)
27926 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (83)
27927 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehmä udar Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (8)
27928 837 A1e1 & Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 767 (5)
27929 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (38)
27930 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1889 J. Käger H III 6, 309 (45)
27931 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (50)
27932 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (13)
27933 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehmä udar Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 149 (6)
27934 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1894 K. Tober H III 20, 328 (30)
27935 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehmä udar Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (55)
27936 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (17)
27937 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 331 (6)
27938 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (8)
27939 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 32 (8)
27940 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehmä udar Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (32)
27941 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (60)
27942 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (82)
27943 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehmä udar Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (5)
27944 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1012 (12)
27945 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Krk 1889 J. Kunimägi H II 23, 302 (4)
27946 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehmä udar Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (17)
27947 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (31)
27948 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (145)
27949 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (12)
27950 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 291 (103)
27951 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Vil 1893 J. Täht E 7375 (7)
27952 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Vil 1892 H. Pihlap E 724 (16)
27953 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1893 J. Kuusk E 770 (11)
27954 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (15)
27955 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trt 1895 A. Rühka E 18053 (6)
27956 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1895 J. Sams E 18072 (60)
27957 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (40)
27958 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (38)
27959 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (14)
27960 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (5)
27961 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Muna, kana Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (53)
27962 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 281 (18)
27963 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehm, udar Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 543 (20)
27964 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 152 ja 170 (53)
27965 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehmä udar Hls 1891 J. Riiet H III 13, 585 (104)
27966 837 A1e1 Kuum kivi aeda põhja all Lehmä udar Trv 1892 J. Kill H III 14, 227 (23)
27967 837 A1e1 Kuum kivi aeda põhja all Lehma udar Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 235 (44)
27968 837 A1e1 Kuum kivi aeda põhja all Lehma udar Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 850 (15)
27969 837 A1e1 Kuum kivi aeda põhja all Lehma udar Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (76)
27970 837 A1e1 Kuum kivi aida põhja all Lehma udar Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40140 (4)
27971 837 A1e2* & Kuum kivi aida põhjas Lehma udar Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (6)
27972 837 A1e2* Kuumad kivid aida põhja all Söed Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 352 (15)
27973 837 A1e3 & Kuum kivi ahervars aida põhja all Kana haudumine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (50)
27974 837 A1f Kuum kivi aida nurga all Udar Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (20)
27975 837 A1f Kuum kivi aida nurga all Lehma udar Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (45)
27976 837 A1f & Kuum kivi aida nurga all Lehma udar Kuu 1903 J. Mikiver E 43939c (102)
27977 837 A1g Kuum kivi aida nuka all Lehma udar Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (29)
27978 837 A1g & Kuum kivi aida nuka all Lehma udar MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (76)
27979 837 A1h Kuum kivi aida külle all Udar Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (49)
27980 837 A1h & Kuum kivi aida külle all Lehma utar Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (10)
27981 837 A1h Kuum kivi aida külle all Lehma udar Trv 1895 P. Teckel H III 25, 40 (11)
27982 837 A1h Kuum kivi aida külle all Lehma udar Trv 1894 J. Sirul H III 21, 394 (2)
27983 837 A1i & Kuum kivi aida trepi all Lehma udar Amb 1896 G. Klemmer H II 57, 474 (3)
27984 837 A1i Kuum kivi aida trepi all Lehma udar Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 546 (49)
27985 837 A1j+ & Kuum kivi aeda lae all Lehmä udar Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 509 (21)
27986 837 A1j+ Kuum kivi aida juure all Lehma udar Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 556 (107)
27987 837 A1j+ & Kuum kivi aida ukse all Lehma udar Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (13)
27988 837 A1k% & Kuum kivi kua läve all Lehma udar Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 529 (4) 832
27989 837 A1l & Kuum kivi ahju veere all Lehma utar TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (6)
27990 837 A1m & Kuum kivi ahju põhja all Lehma udar Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 184 (99)
27991 837 A2a Kumm kivi aida all Lehma udar Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (5)
27992 837 A2a Kumm kivi aida all Lehma udar VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (76)
27993 837 A2a Kumm kivi aida all Lehma udar Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (42)
27994 837 A2a Kumm kivi aida all Lehma udar Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (32)
27995 837 A2a & Kumm kivi aeda all Lehmä udar KJn 1877–1917 A. Pihlak E 463 (16)
27996 837 A2a Kumm kivi aida all Lehma udar Plt 1891 J. Reinthal E 473 (11)
27997 837 A2a Kumm kivi aida all Udar Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (92)
27998 837 A2b & Kumm kivi aida ääre all Lehma udar KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (2)
27999 837 A2b Kumm kivi aida ääre all Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (40)
28000 837 A2c & Kumm kivi aida põhja all Lehma udar KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (45)