Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 59001 — 60000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
59001 1653 Ö+ Ma olen üks lukk, mis ükski võti lahti ei tee, kui kukun maha, siis olen ma lahti Kanamuna PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (9)
59002 1653 Ö+ Mul oli rikas ristiisa, kinkis mulle kirstutäie, ei teind lahti kirstuvõtmed ega murdnud muukrauad, kukkus maha ja läks lahti Kanamuna Tõs 1893 J. Öövel E 3621 (22)
59003 1653 Ö+ & Neitsikene noorukene, istub oma kambri sees, ei võta võtmed ega muukrauad lahti, siis kui aeg täis, tuleb ise välja Kanamuna JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 382 (41)
59004 1653 Üa/ & Üks vaat, kahtesugu õlu, keegi raud ei võta lahti, kukub maha, läheb ise lahti Muna Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (45) 2735Pa
59005 1653 Üb/ & Pisikene puntsukene, kahtesugu õlut sees, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läeb katki, siis saad kätte Muna VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 740 (2) 2735Pb
59006 1653 Üc/ & Ei võta muukrauad lahti, ei võta võtmed lahti, kui läheb katki, siis saab lahti, [kah]tesugo õlot sees Kanamuna Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (20) 2735Pc
59007 1653 X1/ & Väike valge aidake, ei ole võtit, mis lahti teeb, kukub maha – läheb ise lahti Muna Muh 1954 I. Sarv, E. Veskisaar EKRK I 6, 94 2573R1
59008 1653 X2/ & Uus saun, ei ole ust ega akent ees, kui lähäb katki, siis saab kätte Kanamuna LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (26) 2573R2
59009 1653 X3/ & Kivine ait, ei ole ust, ei akend, kraam om sisen, muidu ei saa kätte, kui pead lahkma K[ana]muna Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 19 (149) 2573R3
59010 1653 X4/ & Valge maja, ei ole ust ega akent ees, kui maha kukub, siis katki läheb Muna Nõo 1992 L. Nagel RKM, KP 33, 28 (9) 2573R4
59011 1653 # 89 2296O1 2296P
59012 1654 a1 & Pisukane pille-rille, vähikäne välle-rälle, kaige pere persevaht Uksekünnüs Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2328 (2)
59013 1654 a2 & Pisukene pillerane, kaike perhe p[erse]vaht Uksekünnüs Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (59)
59014 1654 a3 & Pisükäne pülleräne, kaige pere persevaht Uksekünnüs Kuu 1891 M. Odenberg E 52803 (20)
59015 1654 a4 & Pisikene pündelane, kõige pere persevaht Uksekünnis Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (71)
59016 1654 a5 & Pisukene pünrane, keige pere persevaht Uksekünnis Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (8)
59017 1654 a6 & Pisikene pimpulane, kõige pere perset vahti Uksepakk Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (275)
59018 1654 a7 & Pisukane punderikku, kaige pere persevaht Ukseläve Kuu 1903 J. Mikiver E 43939b (96)
59019 1654 b Pisikene puukene, kogu pere perssevaht Uksepakk Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (26)
59020 1654 b & Pisikene puukene, kogu pere perssevaht Uksekünnis Jõe 1940 T. Võimula ERA II 283, 156 (61)
59021 1654 c & Ühe pere poisikene, ühe pere tagumikuvaht Uksepakk Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 511 (8)
59022 1654 d & Pisukene pillerane, kaike perhe üllevane Uksekünnüs Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (59)
59023 1654 # 1651 1661
59024 1655 & Pisikene, ümmargune, keik maailma läbi käib Raha Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (20)
59025 1655 Veikene ümmargune, kargab (vangi)tornist torni, hüppab üle ilma, ise kuhugi ei kõlba, aga kõigile on tarvilik Raha 1899 Kuusik KT 217 (60)
59026 1655 # 2570A1
59027 1656 a & Pisukeses kamris aetakse pilli, nii et kõik kihelkonna rahvas kuulevad Kellatornis 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (42)
59028 1656 a Pisikeses kambris aetakse pilli, kõik maailma jookseb kokku Kirikukell 1890 E EM 124 (1142)
59029 1656 a Pisikeses kambris aetakse pilli, kõik maailm jookseb kokku Kirikukell 1913 E EM2 109 (1503)
59030 1656 b & Pisikeses kambris aetakse pilli, kõik kihelkond kuulvad Kirikukella löömine Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (101)
59031 1656 c & Väikses kamris puhutakse pilli, nii et kõik kihelkonna rahvas kuuleb Kirikukellasi lüüakse Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (77)
59032 1657 & Piske poiss ja paun selgas Ämblik Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 371 (96)
59033 1658 Aa & Suine poiss ja kivine süda Ploom Tor 1970 E. Maasik RKM II 277, 160 (5)
59034 1658 Ab & Pisuke poisike, kivine süda Pähkel Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (6)
59035 1658 Ac & Pisikene poisikene, kivine kõhukene Pähkel Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (67)
59036 1658 Ac Pisike poisike, kivine kõhuke Toomingamari VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (47)
59037 1658 B/ & Väike meheke, kivine kõhuke, ise must ja viskas kust Kohvikann San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 540 2008K
59038 1658 # 1639
59039 1659 A & Mees tõuseb mulla alt ja leiab mütsi eest Seen Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (39)
59040 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar pääs Seen 1890 E EM 93 (786)
59041 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar pääs Seen 1913 E EM2 80 (996)
59042 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar peas 1923 Plmp. LõK2 45
59043 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar peas Seen 1929 Jürisson 178 (13)
59044 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar peas 1953 Bachman-Janno-Rebane-Salun II 35
59045 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar peas 1954 Bachman-Rebane II (1954) 35
59046 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar peas Seen 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 26 (5)
59047 1659 A Mees tõuseb mulla alt, lai kübar peas 1981 Inno 175
59048 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar peas Seen 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 31 ja 173 (5)
59049 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kübar peas Seen 1992 Metstak2 57
59050 1659 A Mees tõuseb mulla alt, kaapkübar peas 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (16)
59051 1659 Ba & Kes tulõ läbi maa, verrev kübäräkene pääh Porovik Se 1927 V. Ruusamägi S 2314 (35)
59052 1659 Bb & Pikäpäku vanamees, verrev küpär pään Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (116)
59053 1659 Bc% & Pisike poisike sambla sees, punane kübar peas Seen Trv 1964 A. Lättemäe RKM II 463, 629 (5) 624 1068
59054 1659 Bd% & Vanamees metsapõues, valge kasukas selgas ja lai ilus punasekirju kübar peas Kärbseseen Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 142/3 (20) 93A1 1613 2163
59055 1659 Bd% Pisike poisike varitseb vaarikus, punane kaapkübar pääs Kärbseseen 1905 Lasteleht nr. 8 (1905) 128 (6) 93A1 1613 2163
59056 1659 Bd% Pisike poisike varitseb vaarikus, punane kaapkübar pääs Kärbseseen 1910 Kuhlbars 21 ja 27 (155) 93A1 1613 2163
59057 1659 Be+% Veike vahva poisike läks läbi maa, leidis punase mütsi Seen 1899 Kuusik KT 212 (13) 1099
59058 1659 Be+% Maast tulevad välja ja saavad punased mütsid pähe Seen Prn 1901 A. Gärtner E 41953 (51) 1099
59059 1659 Be+% & Ütelge, kes on see mees, kes sääl istub metsa sees, pääs tal punane mütsike Seen Trt 1930 L. Birnbaum E 64939 (7) 1099
59060 1659 Be+% Pääle vihma pistab poisike oma pää punase mütsikesega maa seest välja Seen Prn 1933 H. Talts ERA II 69, 373 (11) 1099
59061 1659 Be+% & Pisuke poisike, lai kübar pääs Seen Vil 1895 H. Niggol H III 25, 345 (2) 1099
59062 1659 Be+% & Känd maas, kübar peas Seen Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 377 (37) 1099
59063 1659 Be+% Paaripäevane poisike, peas kübar kui kauss Seen Tt 1918–1940 M. J. Eisen E IX 8 (20) 1099
59064 1659 Bf% & Vana istõ mäe pääl, kullanõ küpär pääh Siin? [käekiri raskesti loetav] Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (45) 566J2a*
59065 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas Seen, tatikas 1890 E EM 173 (1685) 1132
59066 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli pääs Seen, tatikas 1913 E EM2 150 (2187) 1132
59067 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas 1953 Bachman-Janno-Rebane-Salun II 35 1132
59068 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas Seen 1954 Kõrgesaar-Lahi II 19 1132
59069 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas 1954 Bachman-Rebane II (1954) 35 1132
59070 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas 1960 Bachman-Vilbok II 23 1132
59071 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas Seen 1967 Säde nr. 104 (1967) ja 9 (1968) 8 (2) 1132
59072 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas 1971 Hiie-Jõgisalu 44 1132
59073 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas Seen 1979 Metstak 20 ja 35 (212) 1132
59074 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peal 1983 Täheke nr. 6 (1983) lk-ta (4) 1132
59075 1659 C% Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas 1989 Maanso-Niit IV 5 1132
59076 1659 C% Vanamees vaarikas, kauss kummuli peas Seen 1992 Metstak2 57 1132
59077 1659 C% Vanamees metsas, kauss kummuli peas Seen 1994 Siirak EKTv VII2 58 (5) 1132
59078 1659 C% & Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas Tatikas (seen) Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (63) 1132
59079 1659 C% Vanamees vaarikun, kauss kumali pääs Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 91 1132
59080 1659 D1a/% & Pisikene poisikene, ühe jala pääl seisab ja lokike pääs Seen Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (37) 657Ü1a 2627
59081 1659 D1a/% Pisikene poisikene, ühe jala peal seisab ja lakikene peas (Ein kleines Bürschchen, auf einem Fusse steht es, und auf dem Kopf ist ein Hütchen) Eine Pilz 1876 Wied. 285 657Ü1a 2627
59082 1659 D1a/% Pisike poisike seisab ühe jala peal, lakikene peas Seen 1890 E EM 124 (1137) 657Ü1a 2627
59083 1659 D1a/% Pisike poisike seisab ühe jala pääl, lakikene pääs Seen 1913 E EM2 109 (1498) 657Ü1a 2627
59084 1659 D1a/% Pisike poisike seisab ühel jalal, lakike peas Seen 1932 Kmpm. EL III10 65 657Ü1a 2627
59085 1659 D1a/% Pisike poisike seisab ühel jalal, kübar peas 1953 Bachman-Janno-Rebane-Salun II 35 657Ü1a 2627
59086 1659 D1a/% Pisike poisike seisab ühel jalal, kübar peas 1954 Bachman-Rebane II (1954) 35 657Ü1a 2627
59087 1659 D1a/% Kübar peas, jalg all, kasvab metsas, kõlbab süüa 1991 Maanso-Rukki V3 44 (2) 657Ü1a 2627
59088 1659 D1b/% & Üte jalaga poisike, lopike pään Siin San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (134) 657Ü1b 2629
59089 1659 D2*/ & Ühe jalaga mees, kaapkübar pääs Seen Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 159 (98) 657Ü2*
59090 1659 D2*/ Ühe jalaga mees, kaapkübar peas Seen 1992 Metstak2 57 657Ü2*
59091 1659 D2*/ Mees seisab ühe jala peal, kübar peas Seen Tln 1988 E. Reinvald RKM I 20, 155 (4) 657Ü2*
59092 1659 D3/ & Vanamees seisab ühe jala peal, vihmasirm pea kohal Seen Rap 1993–1994 K. Jõulu RKM I 35, 173 (4) 657Ü3
59093 1659 # 141 436 692 1536 1727b 1748M1c 2051 2092A3c 2579
59094 1660 & Pisuke saunake, kaks kaubameest sees Leatsikaun Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (12)
59095 1661 Aa% & Tillukene tillo-rillo, madalam kui malle-ralle, istub metsas künka otsas Jõhvikas LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535/6 (29) 1769Z+
59096 1661 Ab% & Pisikene pilla-rilla, madalamb kui malla-ralla, istub suokünka otsas Pohl Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (86) 1649
59097 1661 Ab% Pisikene pilla-rilla, madalam kui malla-ralla, istub sookünka otsas Jõhvikas Rak 1893 G. J. Jürjev E 3549 (5) 1649
59098 1661 Ac & Pisikene pille-lille istub soos künka ots Soomuraka As 1889 K. Vehm H III 16, 74 (8)
59099 1661 Ba* Pisike pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vasta päeva Jõhvikas 1890 E EM 123 (1133)
59100 1661 Ba* Pisike pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vasta päeva Jõhvikas 1913 E EM2 108 (1493)
59101 1661 Ba* Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva Jõhvikas 1920 Nurmik I 147
59102 1661 Ba* Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva 1933 Ajaviiteleht nr. 1 (1933) 8
59103 1661 Ba* Pisukene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka peal, paistab külge vasta pääva Jõhvikas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 152 ja 168 (167)
59104 1661 Ba* Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva Jõhvikas Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (2)
59105 1661 Ba* Pisikene pille-rille, madline malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu pääva Jõhvikas Pil 1894 H. Keller E 10050 (86)
59106 1661 Ba* & Pisukene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva Jõhvikas Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (63)
59107 1661 Ba* Pisikene pille-ralle, madaluke male-rale, istub soos künka otsas, paistab külge vasta päeva Kuremari Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1090 (36)
59108 1661 Bb & Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub mättal, künka otsas, paistab külge vastu päeva Pohl Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 527 (44)
59109 1661 C% & Pisukene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos mätta otsas, kümme küitu kiskumesse Kuremari SJn 1890 E. Saabas H II 26, 723 (2) 1651C7h+
59110 1661 # 1654 2735M+
59111 1662 & Pisukene riist, aga palju varandust mahub sisse Rahakott VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (179)
59112 1662 Pisike riist, palju varandust sees Rahakott 1890 E EM 124 (1141)
59113 1662 Pisike riist, palju varandust sees Rahakott 1913 E EM2 109 (1502)
59114 1662 Väike riist, palju vara sees Rahapung 1913 E EM2 152 (2233)
59115 1663 & Pista sisse, ei tee paha, tõmba välja, auk jääb taha Leivasõtkumine Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 396 (5)
59116 1663 # 769B1c 1664
59117 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, töö lähäb toime Lebasõtkuja Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 25 ja 54 (103)
59118 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmmab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime Leivasõtkumine 1890 E EM 124 (1144)
59119 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmmab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime Leivasõtkumine 1913 E EM2 109 (1506)
59120 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime Leivasõtkumine Hps 1923 V. Lao E 53568 (13)
59121 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lähäb toime Leivakastmine Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 84 (19)
59122 1664 A1a1 Pistäb sisse, tõmbab vällä, nikutab niudid, töö lääb toime Leväkastja Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (105)
59123 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lääb toime Levakastmine Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 243 (13)
59124 1664 A1a1 Pistäb sissi, tõmbab vällä, nikutab niudit, tüü lääb toime Leväkastmine Trv 1890 A. Rull H III 16, 361 (6)
59125 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niude, töö läheb toime Leivakastmine Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (64)
59126 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab nihusid, töö läheb toime Leivasõtkumine Kuu 1909 A. Ploompuu E 46419 (47)
59127 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lähäb toime Leiba kastma Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (174)
59128 1664 A1a1 & Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lähäb toime Leivakastmine Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 718 (73)
59129 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niuhteid, töö läheb toime Leivakastmine KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 348 ja 369 (142)
59130 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niuhteid, töö lääb toime Geschl[echtliches] Actus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 325 (297)
59131 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime Leivasõtkumine Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (56)
59132 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmmab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime Leivasõtkumine Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (17)
59133 1664 A1a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime Leivakastmine Pil 1993 A. Tuisk RKM II 456, 547 (4)
59134 1664 A1a2 & Pistab sisse, tõmmab välla, nikutab niudeid ja tüü lääb toime Leivategemine SJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 277 (4)
59135 1664 A1a2 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid ja töö läheb toime Leivasõkkumine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 490 (16)
59136 1664 A1a2 Pistab sissi, tõmbab vällä, nikutab niudid ja töö lääb toime Leivakastmine Trv 1893 J. Kuusk E 771 (42)
59137 1664 A1a2 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudi ja tüü lääb toime Leivakastmine Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 544 (98)
59138 1664 A1a3 & Pistab sissi, tõmbab välla, nikutab vahel niudid, töö lääb toime Leivakastja Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 715 (143)
59139 1664 A1a4+ & Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid ja asi läheb toime Leiba kastetakse Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (68)
59140 1664 A1a4+ Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, tüünab [sic!] toimi Levakastja Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (24)
59141 1664 A1b1 & Pista sisse, tõmma välja, nikuta niudeid, töö läeb toime Leivasõtkumine Amb 1965 M. Proodel RKM II 195, 422 (45)
59142 1664 A1b1 Pista sisse, tõmma väl'la, nikuta niudeid, töö lääb toime Leivasõtkumine Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (50)
59143 1664 A1b1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb toime Leivategemine, sõtkumine JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 68 (25)
59144 1664 A1b1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb toime Leivasõtkumine Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 291 (20)
59145 1664 A1b1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb toime Leivasõtkumine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24574 (2)
59146 1664 A1b1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudid, töö läheb toime Leivasõtkumine Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (90)
59147 1664 A1b1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudid, töö lähäb toime Leivakastmine, sõtkumine SJn 1893 J. Mein H II 43, 378 (27)
59148 1664 A1b1 Pista sisse, tõmba välla, nikute niudid, töö lääb toime Levakastmine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18 (74)
59149 1664 A1b2* Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudi ja töö läheb toime Leivasõtkumine Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 347 (5)
59150 1664 A1b2* & Pissä sisse ja tõmba väljä, nikuta nihussid, lääb tüü toime Leeväkasmine Kod 1942 S. Tanning KKI WS
59151 1664 A1b2* Pista sisse, tõmba välja, nikuta nihuseid, siis läheb töö hästi toime Leivakastmine Trt 1928 A. Saat E 62813 (9)
59152 1664 A1c & Pistab sisse ja võtab välja, nikutab niudid ja töö lääb toime Leiba sõtkuma Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (19)
59153 1664 A1d & Pistä sissi, võta vällä, niudid nikutes, töö läits toime Leväkastmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 44 (49)
59154 1664 A1e & Sirkab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, vaata järgi, töö lääb toime Leivakastmine Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 408 (3)
59155 1664 A1f% & Sips sisse, sops välja, nikutab niudeid ja töö läheb toime Leivasõtkumine Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 529 (89) 1664A2f 1664B8b 1664B16a 1664B31b 1664B38g
59156 1664 A1g% & Tsuska sisse, võta vällä, nikuta nimesist, kääna käsi käätsu, siis lätt tüü hästi toime Leiva kastma Rõn 1920 E. Ahas ERM 21, 174 (2) 1363Dc
59157 1664 A1h & Pistäb, pistäb, kastab, kastab, nikutab niudid, töö lääb toime Leväkastmine Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (35)
59158 1664 A1i% & Vussa-vulla, sisse-välja, nikuta niudeid, töö lääb toime Leivasõtkumine Tür 1926 A. Palm E 57565 (9) 1664B3i 1664M2a
59159 1664 A1j1 & Nikuta niudid, siis lääb töö toime Leiba kastetas Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (88)
59160 1664 A1j2 & Perenaine nikutab niudeid, töö läheb toime Sõtkub leiba Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 679 (12)
59161 1664 A2a1 Pistab sisse, tõmmab väl'la, nikutab niudeid, töö lääb korda Leiba kastetakse Vil 1889 J. Toss H IV 3, 413 (17)
59162 1664 A2a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudud, töö läheb korda Leivasõkkumine Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (6)
59163 1664 A2a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lääb korda Leivakastmine Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (31)
59164 1664 A2a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lääb korda Leiba kastetakse Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (16)
59165 1664 A2a1 Püstab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö läeb korda Leivasõtkumine Tor 1939 L. Haas ERA II 211, 549 (3)
59166 1664 A2a1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö läheb korda Leivakastmine Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (110)
59167 1664 A2a1 & Pistap sisse, tõmbap vällä, nikutap niudi, töö lätt kõrda Leivakastja Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (6)
59168 1664 A2a1 Pistap sisse, tõmbap vällä, nikutap niudi, töö lätt kõrda Leivakastmine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 256 (9)
59169 1664 A2a1 Pist sisse, tõmbas vällä, nikutes niudid, tüü lätt kõrda Leväkastmine Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (175)
59170 1664 A2a2 & Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, vaata imet, töö läheb korda Leivasõtkum[ine] Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 235 (26)
59171 1664 A2b1 Pista sisse, tõmma väl'la, nikuta niuet, tüü läheb korda Levasõtkumine Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 154 (16)
59172 1664 A2b1 Pista sisse, tõmma välja, nikuta niudeid, töö läheb korda Kätega leivasõkumine Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 175 (16)
59173 1664 A2b1 Pista sisse, tõmma välja, nikuta niudeid, töö lähäb korda Leivakastmene KJn 1889 J. Saks H II 26, 1100 (5)
59174 1664 A2b1 & Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb korda Leivasõtkumine JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (74)
59175 1664 A2b1 Pista sisse, tõmba väl'la, nikuta niudeid, töö läheb korda Leivasõtk[umine] Ann 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 63 (13)
59176 1664 A2b1 Pista sisse, tõmba väl'la, nikuta niudu, töö läheb korda Leivasõtkumine Vän 1940 T. Tammsoo ERA II 269, 123 (15)
59177 1664 A2b1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudid, töö läheb korda Leibasõkumine Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (175)
59178 1664 A2b1 Püsta sisse, tõmba välja, nikuta niudid, töö lääb korda Leivasõtkumine Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (6)
59179 1664 A2b2* Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid ja töö läheb korda Leivasõtkumine Kos 1930 S. Veske E 64970 (156)
59180 1664 A2b2* & Pista sisse ja tõmba välja, nikuta niudid, siis läheb töö korda Leivasõkkumine Plt 1917 M. Palm E 50382 (3)
59181 1664 A2b3 & Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, tegu läheb korda Leivataina sõtkumine Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 503 (185)
59182 1664 A2c Lükka sisse, tõmba välja, nikuta niudid, töö läheb korda Leivasõtkumine Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (73)
59183 1664 A2c & Lükka sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb korda Leivasõtkumine Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (11)
59184 1664 A2c Lükka sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb korda Leivakastmine SJn 1877–1917 T. Köstner EÜS IV 1803 (8)
59185 1664 A2d & Suska sisse, tõmba välla, nikuta niudeid, töö lääb korda Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 214 (15)
59186 1664 A2e & Torka sisse, tõmba välja, nikuta niudest, töö läheb korda Leivasõtkumine Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (30)
59187 1664 A2f% & Lips sisse, saps välja, nikuta niudeid, töö läeb korda Leivategemine Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 116 (61) 1664A1f 1664B8b 1664B16a 1664B31b 1664B38g
59188 1664 A3* & Pista sisse, tõmma välla, nihuta niudeid, töö lähäb korda Leivasõtkumine Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 605 (164)
59189 1664 A3* Pistab sisse, tõmbab välja, nihutab niuda, töö läheb korda Leivasõtkumine Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 557 (123)
59190 1664 A3* Pista sisse, tõmba vällä, nihute niudid, tüü lää toime Levakastmene Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 459 (4)
59191 1664 A4a* & Püstab sisse, tõmbab välja, liigutab niudeid, töö läheb toime Leivasõtkumine Vän 1933 H. Martinson E 82628 (12)
59192 1664 A4a* Pista sisse, tõmba välja, liiguta niudeid, töö läheb korda Leivasõkumine Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 593 (369)
59193 1664 A4b & Lükka sisse, tõmma välja, liiguta niudid, töö lääb korda Leivasõkumine Pil 1894 H. Keller E 10044 (43)
59194 1664 A5 & Kikerdi, nikerdi niusi keero, sisse pista, välja võta Leivasõtk[umine] Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 76 (1)
59195 1664 B1 & Sesse ja välla, perse tegi jupsa-jupsa Leibasõtkumine Rap 1930 J. Uustalu E 70660 (24)
59196 1664 B2a & P[er]se teeb nika-naka, töö läheb siis paremini korda Leivasõkkumine Plt 1899 M. Luu E 38345a (7)
59197 1664 B2b* Tõmba välja, pista sisse, tagaots teeb nika-naka, töö läheb hästi lal-la-laa Leivasõtkumine Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 435 (40)
59198 1664 B2b* & Läheb sisse, tuleb välja, taguots teeb nöka-nöka Leivasõtkumine Trm 1935 H. Kaasan ERA II 97, 102 (6)
59199 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (8)
59200 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (145)
59201 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leiva sõtkutakse Pal 1897 H. Karro H IV 8, 393 (4)
59202 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (54)
59203 1664 B3a1 & Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Var 1888 M. Karotom H III 4, 587 (4)
59204 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läeb korda Leivasõtkumine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 60 (4)
59205 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läeb korda Leivasõtkumine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 26 (1)
59206 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivakastm[ine] SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 77 (46)
59207 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 734 (14)
59208 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Kos 1894 T. Wiedemann E 9517 (21)
59209 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Tainasõtkumine Jõh 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 683 (55)
59210 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 490 (121)
59211 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta p[erse]t, töö läheb korda Leivakastmine, sõtkumine As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 554 (20)
59212 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta p-d, töö läeb korda Leivasõtkumine Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 192 (26)
59213 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läeb korda Leivasõtkumine Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (14)
59214 1664 B3a1 Püsta sisse, tõmba välja, nikuta persed, töö lähab korda Leiva sõtkuma Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (18)
59215 1664 B3a1 Pistä sisse, tõmba vällä, nikuta perset, tüe lähäb korda Leivasõtkumine Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (4)
59216 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö lähab korda Leivasõtkumine Tõs 1893 M. Kurul E 1486 (58)
59217 1664 B3a1 Püsta sisse, tõmba väl'la, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 134 (49)
59218 1664 B3a1 Püsta sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (129)
59219 1664 B3a1 Püsta sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leiba ahju laskmine Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (111)
59220 1664 B3a1 Püsta sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkimine Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 145 (73)
59221 1664 B3a1 Pista sisse, tõmma välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 40 (91)
59222 1664 B3a1 Pista sisse, tõmma väl'la, nikuta perset, tüü läeb korda Leivasõtkumine Hää 1928 H. Seim KKI WS
59223 1664 B3a1 Pista sisse, tömba välja, nökuta perset, tüü lihab korda Levasötkumine Pöi 1958 A. Toomessalu KKI, KT 165, 48
59224 1664 B3a1 Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb kõrda Leevataina sõtkumine Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 60 (108)
59225 1664 B3a2* Pista sisse, tõmma väl'la, nikuta p[er]set ja tüü läheb korda Levakastmene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (34)
59226 1664 B3a2* Pista sisse ja tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivategemine, leivasõtkumine Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24406 (21)
59227 1664 B3a2* Pista sisse, tõmma välle, nikuta pr[se]t, siis läheb töö kõrda Leivasõtkumine Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 408 (34)
59228 1664 B3a2* Pista sisse ja tõmma välja, nikuta perset, siis töö läheb korda Leivasõtkumine Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 145 (178)
59229 1664 B3a2* Pista sisse ja tõmba välja, nikuta perset, siis töö läheb korda Tähendab vist leivasõtkumist Pee 1926 R. Viidebaum E 62452 (16)
59230 1664 B3a2* & Püsta sisse, tõmma välja, nikuta perset, töö läeb ikka korda Levasõtkumine Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 59/60 (28)
59231 1664 B3a3* Pista sisse, tõmba välja, nikuta tagumikku, töö läheb korda Leivasõtkumine Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 78 (53)
59232 1664 B3a3* & Pista sisse ja tõmba välja, nikuta taguotsa, töö läheb korda Leivasõtkumine Rak 1934 E. Tamson ERA II 70, 484 (23)
59233 1664 B3b1 Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab perset, töö läheb korda Leivakastmine Saa 1939 L. Toodu ERA II 213, 290 (10)
59234 1664 B3b1 Pistab sisse, tõmmab välja, nikutab perset, töö lääb korda Leivasõtkumine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (20)
59235 1664 B3b1 Pistab sisse, tõmmab välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 40 (91)
59236 1664 B3b1 & Pistan sisse, tõmban välja, nikutan perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Kad 1962 K. Rannu, A. Rõõm, K. Torop EKRK I 43, 125 (12)
59237 1664 B3b1 Püstab sisse, tõmbab välja, nikutab perset, töö läheb korda Lebasõtkuja PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (95)
59238 1664 B3b2 & Pistab sisse, tõmbab vällä, nikutab perset, töö läheb tunni peal korda Leivasõtkumine Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 129 (41)
59239 1664 B3c1 Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõkkumine Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (84)
59240 1664 B3c1 Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leiva sõtkun VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 292 (2a)
59241 1664 B3c1 Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 422 (6)
59242 1664 B3c1 Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Lai 1935 D. Vool ERA II 118, 159 (10)
59243 1664 B3c1 Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 54 (46)
59244 1664 B3c1 Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 320 (11)
59245 1664 B3c1 Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö lääb korda Lebasõtkumine Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 959 (58)
59246 1664 B3c1 Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö lääb korda Leivasõtkumine Kei 1926 A. Palm E 57587 (7)
59247 1664 B3c1 & Lükka sisse, tõmma välja, nikuta perset, töö lääb korda Leivasõtkumine VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (40)
59248 1664 B3c2* & Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset ja töö läheb korda Taigna kastmine Kod 1918–1940 O. Loorits ERA II 34, 336 (1)
59249 1664 B3c2* Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset ja töö läheb korda Leivasõtkumine Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 208 (19)
59250 1664 B3c2* Lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset ja tüe läeb korda Leivasõtkumine VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 381 (28)
59251 1664 B3c2* Lükka sisse ja tõmba välja, nikuta perset ja töö läheb korda Leivasõtkumine Noa 1926 L. Berg E 57149
59252 1664 B3c3* & Lükka sisse, tõmba välja, nikuta taguotsa, töe läheb korda Leivasõtkumine Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (27)
59253 1664 B3c3* Lükka sisse, tõmba välja, nikuta tagumikku, see töö läheb korda Leivategu VJg 1925 T. Kask A 7775 (16)
59254 1664 B3d1 & Torka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Vai 1889 H. Masing H II 7, 90 (224)
59255 1664 B3d1 Torka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läeb korda Leivasõtkumine Trm 1991 M. Janneste RKM II 445, 781 (13)
59256 1664 B3d2% & Torka sisse, siputa, tõmba välja, raputa, nikuta perset, töö läheb kõrda Leivategemine As 1994 A. Korb, M.-A. Remmel, A. Tuisk RKM II 466, 219 (51) 1664M3a
59257 1664 B3e* Touka sisse ja tomma vällä ja nikuta perset ja töö läheb kerda Leivasotkumine VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 712 (6)
59258 1664 B3e* & Tonka sisse, tõmba välja, nikuta perset ja töö läheb korda Leivakastmine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 214 (3)
59259 1664 B3f & Sonka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivategemine Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 363 (45)
59260 1664 B3g & Tsuska sisse, võta vällä, nikuta perst, asi lätt korda Leiba kastetas Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 440 (44)
59261 1664 B3h & Pista sisse, võta välja, perset nikuta ja töö läheb korda Leivasõtkumine MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 750 (8)
59262 1664 B3i% & Vussa-vunna sisse-välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (22) 1664A1i
59263 1664 B3j & Nikuta pers[e]t, töö lähäb korda Leivasõtkumine VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 9 (8)
59264 1664 B4* Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb toime Leivasõtkumine Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (9)
59265 1664 B4* & Püsta sisse, tõmma välla, nikuta perset, siis töö lähäb toime Leivasõtkumine Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (2)
59266 1664 B4* Pistab sisse, tõmmab välja, nikutab p[erse]t, töö läheb toime Leivasõtkumine Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (12)
59267 1664 B4* Pista sisse, tõmba välja, nikuta tagumikku, töö läheb toime Leivasõtkuja Tor 1970 E. Maasik RKM II 277, 160 (7)
59268 1664 B5a & Vajuta sisse, tõmba välja, nikuta p[er]set, küll on hea Leivasõkkumine Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (18)
59269 1664 B5b & Pistä käsi tonni, tõine tõmba vällä, pistä käsi sisse, tõine tõmba vällä, nikute perset, sis saab hää Hls 1965–1967 A. Akerberg RKM II 259, 140
59270 1664 B5c & Eest pistab, takka nikutab, supsi sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb hästi Leivategemine, ahju laskmine Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 291 (221)
59271 1664 B6 & Sisse panda, vällä võtta, nikuta perst, om valmis Leeväkastmine Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (3)
59272 1664 B7+ Pista sisse, tõmba välja, nikuta perset pealekauba Leivasõtkumine Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 279 (6)
59273 1664 B7+ & Pista sisse, tõmma välla, nikuta perset Leväsõtkumene Tõs 1930 K. Meikop KKI WS
59274 1664 B7+ & Tõsta kätt ja kasta kätt, ise nikuta perset Leivasõtkumine Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 20 (12)
59275 1664 B7+ Torka sisse ja võta välja, ise nikuta perset Leivasõtkumine Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 20 (12)
59276 1664 B7+ Tõuka sisse ja tõmba välja, nikuta perset ja tõmba välja Leivakastmine HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 92 (21)
59277 1664 B8a* Pista sisse, tõmma väl'la, nihuta perset, töö lähäb korda Leivasõtkumine Mär? 1955 E. Poom RKM II 42, 510 (18)
59278 1664 B8a* Pistab sisse, tõmbab väl'la, nihutab perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 442 (13)
59279 1664 B8a* & Pistä sisse, tõmba vällä, nihuta perset, töö lääb edäsi Leiba sõtkuma Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 644 (16)
59280 1664 B8b% & Vilk sisse ja vurt välja, nihuta perset ja töö jõuab Leivasõtkumine Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (24) 1664A1f 1664A2f 1664B16a 1664B31b 1664B38g
59281 1664 B9a1* Pista sisse, tõmba välja, nõkuta perset, töö läeb korda Levasõtkumine Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 185 (105)
59282 1664 B9a1* Pissä sisse, tömba välja, nokuta perst ja töö läeb kõrda Leivasõtkumine Kod 1955 S. Lõhmus RKM II 27, 323 (14)
59283 1664 B9a1* & Pista sisse, tõmba välja, nökuta persega, töö läheb korda Leivasõtkumine Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 328 (10)
59284 1664 B9a2 & Pista sisse, tömba välja, näkuta perset pliks-plaks, töö läeb korda Leivategemine Jäm 1976 P. Peetsalu KKI 67, 187 (11)
59285 1664 B9b1 & Lükka sisse, tõmba välja, nõtkuta perset, töö läheb toimi Talunaine sõtkub leiba Hag 1918–1940 H. Mesikäpp ERA II 57, 210 (28)
59286 1664 B9b2 & Lükka sise, temba välja, nokkuta perset, sie läheb toime Leivasõtkumine Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (42)
59287 1664 B9c & Pista sisse, tösta välja, nötkuta perset ka Tainasötkumine Mus 1978 M. Schreiber KKI 68, 759 (2)
59288 1664 B10 & Lükka sisse, tõmba välja, nooguta perset, töö läheb korda Leivataigna sõtkumine Vil 1992 K. Jõulu RKM I 27, 185 (5)
59289 1664 B11 & Pane sisse, tõmba välja, jõkuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 180 (68)
59290 1664 B12a* & Pista sisse, tõmba välja, kiputa perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 208 (18)
59291 1664 B12a* Pista sisse, tõmba välja, kiputa perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1012
59292 1664 B12a* Pista sisse, tõmba välja, kiputa perset, töö lähäb korda Leivasõtkumine Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 419 (49)
59293 1664 B12a* Pista sisse, tõmma välja, kiputa perset, tüü lihab korda Leivataina sõtkumine Pöi 1960 A. Toomessalu KKI KS
59294 1664 B12a* Pista sisse, tömma välja, kiputa perset, siis töö lääb korda Leivasötkumene Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 689 (7)
59295 1664 B12a* Pistab sisse, tõmmab välja, kiputab perset, töö läheb korda Leivasõkmine Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (69)
59296 1664 B12b Pista sisse, võta välja, kiputa perset, töö lääb korda Leivasõtkumine Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306 (6)
59297 1664 B12b & Pistan sisse, võtan välja, kiputan perset, töö lähäb korda Leivasõtkumine Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 122 (36)
59298 1664 B12c & Torka sisse, tõmba välja, kiputa perset, töö läeb korda Leivasõtkumine Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 309
59299 1664 B13a & Pista sisse, tõmma välja, kiputa perset, liks ning laks Leivasõtkumine Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 123 (18)
59300 1664 B13b & Pista sisse, tömma välja, kipute perset Levasötkumine Jäm 1977 U. Parveots KKI 68, 223 (11)
59301 1664 B14* Pista sisse, tõmba välja, perse kipub, töö läheb korda Leivasõtkumine Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (50)
59302 1664 B14* & Pista sisse, tõmma välja, perse kipub, töö leheb korda Levasõtkumine Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 179 (43)
59303 1664 B14* Pista sisse, võta välja, perse kipub, töö lähäb korda Leivasõtkumine Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 372 (105)
59304 1664 B15 & Läheb sisse, tuleb välja, siputab perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Vai 1893 H. Masing H II 36, 402 (90)
59305 1664 B16a% & Silks sisse, välks välja, sikuta perset ja töö läheb toime Leivasõtkumine Tln 1926 M. Sengbusch E 57371 376Cc1 1664A1f 1664A2f 1664B8b 1664B31b 1664B38g
59306 1664 B16b% & Lükka sisse, tõmma välla, sikuta tagumikku, tüö läheb korda Tehti koduleiba Trt 1993 A. Korb RKM II 459, 568 (19) 376Cc1
59307 1664 B17 & Pista sisse, tõmba välja, las aga perse hästi käia Leivasõtkumine Ans? 1947 M. Kolk RKM II 5, 307 (60)
59308 1664 B18a* & Pista sisse, tõmba välja, kõiguta perset, töö läheb korda Leibasõtkumine Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 431 (28)
59309 1664 B18a* Pista sisse, tõmba välja, kõiguta perset, töö läheb korda Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 71 (7)
59310 1664 B18a* Pista sisse, võta välla, kõiguta perset, töö lähäb korda Leivasõtkumine Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 211 (22)
59311 1664 B18b & Sisse pista, välja võta, kõiguta perset, töö lääb hästi Leibasõtkuja Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (96)
59312 1664 B19 & Torkab sisse, tõmbab välja, kiigutab perset, lueb kõrda Leivasõtkumine Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 254 (51)
59313 1664 B20 & Pista sisse, tõmba välja, perse kõigub, töö läheb korda Leivataigna sõtkumine Krj 1941 K. Unger ERA II 304, 438 (12)
59314 1664 B21 & Pistab sisse, tõmbab välja, perse jõngub, töö läheb korda Leivasõtkumine KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (18)
59315 1664 B22* Pista sisse, tõmba välja, kergita perset, töö lähab korda Tähendab leivasõtkumist Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 538 (122)
59316 1664 B22* & Pista sisse, tõmba välja, kergita perset, siis töö käib korda Levasõtkumine Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 860 (13)
59317 1664 B23* & Pista sisse, tõmba välja, vääna perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 124 (10)
59318 1664 B23* Lükka sisse, tõmba välja, väena perset ja tüe läeb korda Leivasõtkumine VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 381 (28)
59319 1664 B24 & Tõuka sisse, tõmba välja, hõeru perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Kuu 1964 E. Ploompuu Vilbaste 1, 89
59320 1664 B25% & Elajas rangis, perse pungis, kiha toorest liha täis, pista sisse, tõmba välja, värista perset Leivaasten, tainas ja sõtkuja Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (24) 2323
59321 1664 B26 & Pane sisse, võta vällä, perse väriseb, töö lähäb kõrda Leivakastmine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 447 (78)
59322 1664 B27* Pista sisse, tõmba välja, veerita perset, töö läheb korda Naine sõtkub leiba Mih 1920 A. Leppik E 50900 (62)
59323 1664 B27* Pistäp sisse, tomap välja, voorutap p[erset], tüö lähap korta Leivasotkumine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (55)
59324 1664 B27* & Torkan sisse, tõmban välja, vaarutan per[s]et takka, siis töö läheb korda Leivasõtkumine Sim 1892 T. Franzdorf E 1513 (17)
59325 1664 B28a* Pista sisse, tõmba välja, keeruta perset, töö lääb korda Leivasõtkumine Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 171 (7)
59326 1664 B28a* & Püsta sisse, tõmma välja, keeruta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (83)
59327 1664 B28a* Torka sisse, tõmma väl'la, keeruta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 418 (53)
59328 1664 B28b* & Sips sisse, sops välja, keerutab p[er]set, töö läheb korda Leivasõtkumine Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 761 (5)
59329 1664 B28b* Sips sisse, sops välja, keerutab perset ja töö läheb korda Leivasõtkumine Vän 1898 E. Tetsmann H II 66, 487 (3)
59330 1664 B28c* Pistab sisse, võtab välja, keerab perset, töö läeb korda Leivasõtkuja Rei 1940 E. Lauri ERA II 265, 273 (4)
59331 1664 B28c* Pistab sisse, vetab välja, keerab perset, töö läeb korda Leivasõtkumine Rei 1967 E. Küttim KKI KS
59332 1664 B28c* Tõuka sisse, tõmba välja, keera perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Kuu 1964 L. Sommer Vilbaste 1, 89
59333 1664 B28c* & Touka sisse, temba väljä, kiera perset, tüö läheb kerda Leivasõtkumine Kuu 1964 J. Art Vilbaste 1, 209
59334 1664 B28c* Sisse pista ja välja võtta, perset keerda ja töö lähäb korda Leivasõtkumine Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (13)
59335 1664 B28c* Sisse pistab, välja tõmbab, p[e]rse keerab, töö läheb korda Leivasõtkumine JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (10)
59336 1664 B29 & Pistäb sisse, tõmmab vällä, pööräb perset, töö lähäb korda Lebäsõtkumine Vig 1894 J. Getreu H II 47, 209 (26)
59337 1664 B30* Pista sisse, tõmma välja, perse nöögib, töö lääb korda Leivasõtkumine Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 533 (76)
59338 1664 B30* & Lükka sisse, tõmba välja, perse nöögib, töö läheb korda Leivasõtkumine Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 296 (3)
59339 1664 B31a Pista sisse, tõmba välja, p[er]se töögib, töö läheb korda Leivakastmine Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (69)
59340 1664 B31a & Pista sisse, tõmba välja, perse töögib, töö läheb korda Leivasõtkumine Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 136 (127)
59341 1664 B31b% & Supsat sisse, supsat välja, perse töögib, töö läeb korda Leivasõtkumine Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (66) 1664A1f 1664A2f 1664B8b 1664B16a 1664B38g
59342 1664 B32 & Pistab sisse, tõmbab välja, perse tüürib, töö lääb korda Leivakastja SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (96)
59343 1664 B33* Pista sisse, tõmma välla, perse kiidab, töö lääb korda Levasõtkumine Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 255 (48)
59344 1664 B33* Suska sisse, tõmba välja, perse kiidab, töö lääb kõrda Leiba kastetas Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (48)
59345 1664 B33* & Suska sisse, tõmba välja, perse kitab, töö lääb korda Leiba kastetas Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (17)
59346 1664 B33* Sisse pistab, välja tõmbab, perse kiidab, töö läheb korda Leivategu Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (59)
59347 1664 B33* Lükkab sisse, tõmbab välja, perse kiidab, töö läeb korda Leivakastja, sõtkuja KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
59348 1664 B34 & Pista sisse, tõmma välla, perse kiidab: töö on hia Leivategemine KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 403 (28)
59349 1664 B35 & Pista sisse, tõmba välja, perse ütleb: töö lääb korda Leivakastmine Trt 1930 L. Uibopuu E 64713 (42)
59350 1664 B36a1* Pista sisse, tõmba välja, liiguta perset, töe läheb korda Levategemine ehk sõtkumine Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (16)
59351 1664 B36a1* Pista sisse, tõmba välja, liiguta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 116 (58)
59352 1664 B36a1* Pista sisse, tõmba välja, liiguta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 377 (31)
59353 1664 B36a1* Pista sisse, tõmba välja, liiguta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Mar 1936 A. Iisberg ERA II 137, 337 (2)
59354 1664 B36a1* Pista sisse, tõmba välja, liiguta perset, töö lääb korda Levategemine Muh 1872 O. T. K. H I 4, 540
59355 1664 B36a1* Pista sisse, tõmma välla, liiguta perset, töö lähäb korda Leivasõtkumine LNg 1938 E. Ennist ERA II 189, 424 (77)
59356 1664 B36a1* & Pista sisse, tõmma välla, liiguta perset, tüü lääb korda Levasõkkumine Hää 1933 H. Tampere ERA II 56, 381 (22)
59357 1664 B36a1* Pista sisse, tõmba välja, liiguta perset, siis töö lääb korda Leivasõtkumine Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (26)
59358 1664 B36a1* Pista sisse, tõmma välja, liiguta perset, töö käib korda Leivasõtkumine Krj 1939 V. Fuchs ERA II 266, 129 (285)
59359 1664 B36a2* Pista sisse, tõmba välja, liiguta tagumikku, töö läheb korda Leivasõtkumine Var 1938 L. Roos A 16506 (15)
59360 1664 B36a2* & Pista sisse, tõmba välja, liiguta taguotsa, siis töö läheb hästi korda Leivasõtkumine Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 371 (99)
59361 1664 B36b & Pistab sisse, tõmbab välja, liigutab perset, töö läheb korda Leivakastmine Pst 1895 H. Lensin H I 7, 574 (37)
59362 1664 B36c* Lükka sisse, tõmma välja, liiguta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 292 (36)
59363 1664 B36c* & Lükka sisse, tõmba välja, liiguta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Nis 1990 E. Tampere RKM II 434, 584 (20)
59364 1664 B36c* Lükka sisse, tõmba sälja, liiguta perset, kõik läheb korda Leivasõtkumine Nis 1990 M. Hiiemäe RKM II 434, 130 (25)
59365 1664 B36d* Tsuska sisse, tõmba välla, liiguta perst, sis lätt kõrda Leeväkastmine Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (10)
59366 1664 B36d* & Tsuska sisse, tõmba ussõ, liiguta perst, tüü lätt kõrda Leeväkastmine Har 1890 J. Pähn H II 32, 196 (14)
59367 1664 B36e & Torka üht kätt, torka tõist kätt, liiguta perset, tüö lähäb korda Leivasõtkumine käib sedäsi Lüg 1964 A. Källo RKM II 201, 30 (23)
59368 1664 B37+ Pistab sisse ja tõmbab väl'la, liigutab perset ja töö on toimes Leivasõtkumine Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 359/60 (23)
59369 1664 B37+ Lükka sisse, tõmba vällä, liiguta perset, töö lääb toime Leivasõtkumine Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 117 (50)
59370 1664 B37+ Tsuska sisse, tõmba vällä, liiguta perst, puhas tüü Levakastmine Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 176 (17)
59371 1664 B37+ & Pista sisse, tõmba välja, liiguta perset ja pööra jälle Leivasõtkumise kõhta Trm 1958 P. Tammepuu KKI, KT 155, 2
59372 1664 B37+ & Tsuska sisse, tõmba välja, tsuska sisse, tõmba välja, liiguta perst, perst ei liiguta, asja ei saa Leivakastmine kahe käega Plv 1985 H. Kõiveer RKM II 391, 470 (18)
59373 1664 B38a* Pista sisse, tõmma välja, perse liigub, töö läheb korda Leivasõtkumine Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 40 (91b)
59374 1664 B38a* Pista sisse, tõmma välja, perse liigub, töö läheb korda Leivakastmine KJn 1973 A. Seep RKM II 302, 354
59375 1664 B38a* Pista sisse, tõmma välja, perse liigub, töö läheb korda Leivakastmine KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (44)
59376 1664 B38a* Pista sisse, tõmma väl'la, perse liigub, töö lääb korda Leevakastmine Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (95)
59377 1664 B38a* Pistä sisse, tõmma väl'lä, perse liigub, tüü läheb korda Leväkastmene, sõtkumene KJn 1925 A. Kruus E 56313 (37)
59378 1664 B38a* & Pistä sisse, tõmma vällä, perse liigub, tüü lähäb korda Leväkastmene KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 10 (63)
59379 1664 B38a* Pista sisse, tõmba välja, perse liigub, töö läheb korda Leiba kastetasse Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (47)
59380 1664 B38a* Pista sisse, tõmba välja, perse liigub, töö läheb korda Leivasõtkumine Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 155 (506)
59381 1664 B38a* Pista sisse, tõmma välla, perse liigub ja tüü lähab korda Levakastmine KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 421 (37)
59382 1664 B38a* Pista sisse pits-pats, tõmma väljä mits-mats, perse liigub, töö lähab korda Leivakastmine Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (53)
59383 1664 B38b* Pistab sisse, tõmmab välja, perse liigub, töö läheb korda Leivasõtkumine Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 40 (91b)
59384 1664 B38b* & Pistan sisse, tõmman välja, perse liigub, töö läeb korda Leivasõtkumine Lai 1904 J. Ermann E 44371 (81)
59385 1664 B38b* Sisse pistan, välja tõmban, perse liigub, töö läheb korda Leivasõtkumine Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 259 (12)
59386 1664 B38c Lükkab sisse, tommab välja, perse liigub, töö läeb korda Leivasõtkumine Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (26)
59387 1664 B38c & Lükka sisse, tõmba välja, perse liigub, töö läheb korda Leivasõtkumine Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 240 (57)
59388 1664 B38d* Torka sisse, tõmba välja, p[erse] liigub, töö läheb korda Leivakastmine Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 430 (16)
59389 1664 B38d* & Torka sisse, tõmma vällä, perse liigub, töö lähäb kõrda Leivasõtkumine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (25)
59390 1664 B38d* Sorkab sisse, tõmmab välla, perse liigub, töö lääb korda Leivasõtkumine Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (18)
59391 1664 B38d* Torka sisse, tõmba välla, tagumik liigub, töö läeb täide Leivasõtkumine Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 448, 317 (3)
59392 1664 B38e* & Tsuska sisse, tõmba vällä, perse liigus, tüü lätt kõrda Leibä kastetes Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (212)
59393 1664 B38e* Tsuska sisse, tõmba vällä, p[erse] liigus, tüü lätt kõrda Leivakastmine Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 194 (8)
59394 1664 B38e* Suska sisse, tõmba väl'lä, perse liigub, tüü lääb kõrda Leeväkastmine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (11)
59395 1664 B38e* Tsuska sisse, tõmba vällä, pe[rs]e liigus, siis saad kõrda Leivakastmine Kan 1982 B. Ilver RKM II 361, 409
59396 1664 B38f & Suska sisse, võta vällä, perse liigub, tüü lähäb korda Leiba kastetas Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (16)
59397 1664 B38g% & Supsak sisse, teine välja, perse liigub, töö läeb korda Leivasõkkuja Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 501 (4) 1664A1f 1664A2f 1664B8b 1664B16a 1664B31b
59398 1664 B39* Pista sisse, tõmba välja, perse liigub, tuu om hää Leiba kastetas Trv 1894 K. Tober H III 20, 315 (56)
59399 1664 B39* Süska sisse, tõmba vällä, perse liigus, töö om hää Leivakastmine Har 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 174 (1)
59400 1664 B39* & Tsuska sisse, tõmba vällä, perse liigus, tüü om hää Leiväkastmine Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 389 (339)
59401 1664 B40a* & Tsuska sisse, tõmba välla, höörata perst, tüü lätt kõrda Leiba kastetas Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (9)
59402 1664 B40a* Tsuska sisse, tõmba vällä, hõõrudä perst, sis lätt kõrda Leeväkastmine Rõu 1938 L. Raudsepp ERA II 180, 620 (3)
59403 1664 B40b & Pista sisse, tõmba välja, höörita perset, see läheb korda Levasõtkumine Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 168 (5)
59404 1664 B40c* & Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, korda lätt Leibä kastõtas Se 1930 A. Põhi S 22341 (33a)
59405 1664 B40c* Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, kõrda lätt Leiba kastõtas Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (67)
59406 1664 B40c* Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, kõrda lätt Leiväkastminõ Se 1934 A. Kits S 81842 (1)
59407 1664 B40c* Tsuska sisse, tõmba sisse, höörüdä persta, kõrda lätt Leiba kastõtas Se 1933 N. Oinas S 67367/8 (28)
59408 1664 B40c* Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, kõrda lätt Se 1933 N. Oinas S 58590 (39)
59409 1664 B40c* Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, kõrda lätt Leibä kastõtas Se 1935 N. Oinas S 98653 (34)
59410 1664 B40c* Touka sisse, tõmba vällä, höörüda perst ja kõrda lätt Leeväkastmine Se 1927 E. Põllula S 615 (5)
59411 1664 B41* Tsuska sisse, tõmba vällä, hööridä perst, hüä saa Leibä kastõtas Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 116112 (9)
59412 1664 B41* & Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, hüä saa Leibä kastõtas Se 1934 A. Tammeorg S 90827 ja 90829 (72)
59413 1664 B41* Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, hüä saa Leibä kastõtas Se 1934 A. Oinas-Tammeorg S 96633 (12)
59414 1664 B41* Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, hüä saa Leibä kastõtas Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 442 (74)
59415 1664 B41* Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, hüä saa Leibä kastõtas Se 1937 A. Oinas-Tammeorg ERA II 173, 636 (1)
59416 1664 B41* Tsuska sisse, tõmba vällä, höörüdä perst, hüä saa Leiba kastõtas Se 1959 A. Relli RKM II 92, 93 (234)
59417 1664 B41* Tsuska sisse, võta vällä, höörätä perst, hüä saa Olõ-õi määne soga, leibä kastõtas Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 100 (14)
59418 1664 B42a & Pista sisse, tõmba välla, perse höörib, tüü lääb korda Leivasõkkumine Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (6)
59419 1664 B42b & Tsuska sisse, tõmba vällä, perse takah kõõ' höörüteles Leivakastmine Se 1935 A. Kits S 100012 (13)
59420 1664 B43a & Tsuska sisse, tõmba vällä, perse tege töörä-töörä Leiväkastmine Ote 1895 E. Palm E 20129 (23)
59421 1664 B43b & Pista sisse, võta välla, tagomik tiib hööra-häära Astjas leivataigna segamine Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 567/8 (4)
59422 1664 B44 & Tsuska sisse, tõmba välla, perä hel'os, tüü lätt kõrda Leevakastmine Se 1888 E. Aun H II 27, 744 (13)
59423 1664 C & Pista sisse, tõmma vällä, pinguta pihta, nikuta niudid, ennäe, tüü lääb korda Leivakastmine Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 476 (53)
59424 1664 D & Pista sisse, tõmba välja, liiguta pehta, töö lääb korda Naene sõkub leiba Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (22)
59425 1664 E & Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, kergita keha, tee hästi, siis töö lääb korda Leiba sõtkuma Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (42)
59426 1664 Fa* & Pista sisse, tõmma välla, keha liigub, töö lähäb korda Leivasõtkumene Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 71 (1015)
59427 1664 Fa* Pista sisse, tõmba välja, liiguta keha, töö läheb korda Leivakastmine Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 339 (18)
59428 1664 Fa* Torka sisse, tõmma välla, keha liigub, töö läheb täide Leivasõtkumine Lüg 1971 M. Kaasik RKM II 282, 412 (73)
59429 1664 Fa* Torka sisse, tõmma välla, keha liigub, töö saab tehtud Leivasõtkumine Lüg 1971 M. Kaasik RKM II 282, 412 (73)
59430 1664 Fb & Sips sisse ja sops välja, keerab keha ringi ja töö valmis Leivataigna sõtkumine 1930 L. Birnbaum E 64936 (11)
59431 1664 G1 & Pista sisse, tõmba välja, kiputa keret, töö läheb korda Leivasõtkumine Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 594 (16)
59432 1664 G2 & Pista sisse, tõmba välja, keera keret, töö läheb korda Leiba sõtkuma Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 89 (8)
59433 1664 H & Pead nõkutada ja perset nõkutada, sisse lükata ja välja tõmmata Leivasõtkuja Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (20)
59434 1664 I* & Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab peaga, töö lääb korda Leivasõtkumine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (104)
59435 1664 I* Lükka sisse, tõmba välja, nokuta peaga, töö läheb korda Leivasõtkumine Kuu 1940 E. Vest ERA II 263, 199 (1)
59436 1664 I* Pista sisse, tõmba välja, nokuta pead ja töö läeb korda Leivasõtkumine Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 318 (10)
59437 1664 J* Pista sisse, tõmba välja, nikuta ennast, töö läheb korda Leivasõtkumine JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 609 (31)
59438 1664 J* & Tsuska sisse, tõmba välla, liiguta ennäst ja asi kõrran Leivasõtkumine Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 388 ja 402 (91)
59439 1664 K+ & Pista sisse, tõmba välja, nikuta põlvi, töö läheb korda Leivasõtkum[ine] VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (97)
59440 1664 K+ & Pista sisse, tõmba välja, kiputa käsi, töö läheb korda Leivasõtkumine Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 818 (57)
59441 1664 K+ Pista sisse, tõmba välja, likuta pihku, töö läheb korda Naene sõtkub leiba Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (32)
59442 1664 K+ Pista sisse, tõmba välja, nikuta luiest, töö läheb korda Leivasõtkum[ine] Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (35)
59443 1664 K+ Pista sisse ja võta välja, liiguta otsa, siis töö leheb korda Leivasõtkumine Phl 1937 H. Elmi ERA II 147, 376 (11)
59444 1664 K+ & Pistäb sisse, tõmmab vällä, händä höörib, töö läheb korda Leväkastmene KJn 1890 A. Pihlak E 459 (59)
59445 1664 L1a & Pista sisse, tõmba välla, sikuta ja tüe läeb korda Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 367 (139)
59446 1664 L1b & Pista sisse, tõmba välja, nikuta, töö läheb korda Leivasõtkumine VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (170)
59447 1664 L1c & Lükka sisse, tõmba välja, nihuta natukene, töö läheb korda Leivasõtkumine Iis 1956 H. Kihno KKI 21, 206 (4)
59448 1664 L1d & Lükka sisse, tõmba välja, liiguta keha, töö läheb korda Leivasõtkumine PJg 1939 M. Jaaniste ERA II 210, 674 (5)
59449 1664 L1e & Tsuska sisse, tõmba välja, höörita ümbre, töö lähap häste kõrda Leiba kastetas Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 815 (25)
59450 1664 L1f & Tsuska sisse, võta välla, höörödä ümbre, kae õt hüa om Leiba kastõtas Se 1929 V. Savala S 17566 (133)
59451 1664 L1g & Suska, tõmba niksu-näksu, litsa-lätsa, töö lääb kõrda Leivakastmine Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 37 (9)
59452 1664 L2a1 & Pista sisse, tõmma välja, köögib, nöögib, töö lääb korda Leivategemine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 197 (102)
59453 1664 L2a2 & Pistab sisse, tõmmab välja, töögib, nöögib, töö lääb korda Leivasõtkumine Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (5)
59454 1664 L2b & Lükkab sisse, tõmbab välja, nöögib, nöögib, tüö läheb korda Leivasõtkumise kohta VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 436 (59)
59455 1664 L2c & Töögib ja nöögib, aga töö läheb korda Leivasõtkumine Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 128 (2)
59456 1664 L3a & Pista sisse, tõmba välja, tütarlapse töö läheb korda Leivasõtkumine Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (38)
59457 1664 L3b* Tsuska sisse, tõmba vällä, tüü lätt iks jälle kõrda Suguline läbikäümine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 139 (5)
59458 1664 L3b* Pista sisse, tömma välja, töö läheb korda Leväsötkumine Jäm 1977 A. Arming KKI KS
59459 1664 L3b* & Pista sisse, tõmba vällä, töö läheb toime Leivakastmine Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 570 (7)
59460 1664 M1a* & Tsuska sisse, tõmba vällä, esi tege uhha-uhha Leeväkastmine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 139 (4)
59461 1664 M1a* Tsuska sisse, võta välla, esi tege uhha-uhha Leivasõtkumine Ote 1957 M. Lill RKM II 84, 148 (14)
59462 1664 M1b & Sisse lükkab ja välja tõmbab, ise kaalub ühtelugu Leivakastmine KJn 1870 J. Tiedemann E 159 (263)
59463 1664 M1c & Pistab sisse, tõmbab välja, ise kiidab pirtsat-partsat Leivakastmine Vil 1896 H. Maaten E 25976 (33)
59464 1664 M2a% & Pista sisse, võta välja, ussa-vunna, vussa-vunna Leivasõtkumine Pde 1930 H. Neumann ERA II 23, 93 (2) 1664A1i
59465 1664 M2b & Läheb sisse vissa-vässa, tuleb välja lups Leivasõtkumine Pal 1890 H. Maasen E 437 (22)
59466 1664 M3a% & Pista sissi, siputa, tõmma välla, raputa Levakastmine Vil 1893 J. Täht H III 14, 401 (12) 1664B3d2 1664M3b
59467 1664 M3b% & Pista sisse, riputa, tõmba välja, raputa, vastu kõhtu koputa Aidauks keeratakse lukku ja võti pannakse tasku Plt 1877–1917 J. Reinthal E 920 (12) 768Ab2 1664B3d2 1664M3a 1664M3b
59468 1664 M4 & Pista sisse, tõmba välja Leivasõtkumine VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (21)
59469 1664 Na1*/ & Lupsat sisse, lupsat välja, perse nöögib, töö läheb korda Leivasõtkumine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 350 (1) 1020Ca1*
59470 1664 Na1*/ Eide ilgud, taadi talgud, kubja vanaeide kuivad kindud, lupsat sisse, lupsat välja, tagumik nöögib, töö läheb korda Leivategu Kad 1927 H. Andrespuk A 9771 (9) 1020Ca1*
59471 1664 Na2/ & Supsat sisse, supsat välja, perse nüögib, tüö läheb korda Leivasõtkumine Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 576 (64) 1020Ca2
59472 1664 Nb/ & Lupsat sisse, lupsat välla, nikuta perset ja tüö läheb korda Leivasõtkumine As 1993 A. Korb RKM II 459, 274 (160) 1020Cb
59473 1664 Nc/ & Lupsat sisse, lupsat välja, nikutab niudid, vaata imet, töö läheb toime Leivasõtkumine (kastmine) Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 601 (92) 1020Cc
59474 1664 O1a/ & Lükka sisse, tõmba välja, auk teeb taga liksa-laksa Leivasõtkumine Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (25) 763D1a
59475 1664 O1b/ & Pista sisse, tõmma välla, auk tiib vasta niks ja naks Levakastmene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (35) 763D1b
59476 1664 O2a/ & Pista sisse, tõmma välja, auk läheb kinni lipsa-lapsa, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128 763D2a
59477 1664 O2b/ & Pista sisse, tõmba välja, auk jäeb taha liksa-laksa, keera selga, töö läheb korda Leivasõtkumine Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (35) 763D2b
59478 1664 Pa/ & Sisse pista ja välja võtta, alumine sallib ja pealmine väsib, perse jupsib ja parem tuleb Leivasõtkumine HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (21) 1200Ka
59479 1664 Pa/ Sisse pista, välja võtta, alumine sallib, päälmine väsib, pe[rse] jupsib ja parem tuleb Leivasõtkumine 1890 E EM 142 (1340) 1200Ka
59480 1664 Pa/ Sisse pista, välja võtta, alumine sallib, päälmine väsib, pe[rse] jupsib ja parem tuleb Leivasõtkumine 1913 E EM2 123 (1751) 1200Ka
59481 1664 Pb1/ & Nikuta perst, tüü lähäp kõrda, alumane sallip, päälmäne väsip Leeväkastmine Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 420 (7) 1200Kb1
59482 1664 Pb1/ Nikuta perst, tüü lähäp kõrda, alumane sallip, päälmäne väsip Leeväkastmine 1970 EMrd III 236 1200Kb1
59483 1664 Pb2/ & All ähib, peal puhib, tagumik vehib, töö läheb korda Leivasõtkumine Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 324 (312) 1200Kb2
59484 1664 Q1/ & Liksub, laksub, mida enam sisse pistad ja välja tõmmad, seda paremaks läheb Leivasõtkumine Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (15) 437C1
59485 1664 Q2/ & Pista sisse, tõmba välja, mida enam teed, seda parem saad Leivakastmine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (12) 437C2
59486 1664 Q3/ & Perse öörab-töörab, töö läheb korda, nikuta, nikuta, parem saab Leivategemine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (23) 437C3
59487 1664 Q4a/ & Nikerda niusi, kikerda keha, änam sa nikerdad, paremaks ta läheb Leivategemine, leivataina sõtkumine Käi 1979 E. Tampere RKM II 339, 124 (10) 437C4a
59488 1664 Q4b/ & Nikerda niusi, kikerda keha, änam sa sisse pistad ja välja võtad, seda paremaks läheb Leivasõtkumine Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 300 (12) 437C4b
59489 1664 R1a/ & Puust puts ja luutürä, pista sisse, tõmba vällä, niku niudid, tüü lääb kõrda Leivasõtkumine Pst 1940 J. A. Reepärg ERA II 272, 310 (19) 1780E1a
59490 1664 R1b1/ & Puust p[u]ts, luust t[ür]a, pista sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läeb korda Leivasõtkumine Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 279 (118) 1780E1b1
59491 1664 R1b2*/ & Puust puts ja luust türa, tõrka sisse, tõmma välla, keeruta perset, töö läheb korda Leivakastmine Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 428/9 (17) 1780E1b2*
59492 1664 R1b2*/ Puust puts ja luust türa, turka sisse, tõmma väl'la, keeruta perset ja töö läheb korda Leevasõtkumine: leevaküna ja käsi, see on luust ja eks kätt surutakse leevataina sisse ja tõmmatakse väl'la Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 220 (121) 1780E1b2*
59493 1664 R1b3/ & P[ut]s puine ja türa luine, pistab sisse ja tõmbab välja, perse kiidab ja töö läheb korda Leivasõtkumine Pee 1940 L. Böckler ERA II 250, 551 (35) 1780E1b3
59494 1664 R2/ & Puine puts ja luine türa, perse töögib, töö läheb korda Leivategemine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (22) 1780E2
59495 1664 R3/ & Puurenn, luupulgad, üleskäändud käiksed, liiguta kintse, küll saa hää Inimene kastab leiba Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 175 (60) 1780E3
59496 1664 R4/ Puust pütt, lihane lusik, pista sisse sips, tõmba välja sops Pal 1909 H. Karro E 46483 (17) 1780E4
59497 1664 S/ & Puust puts, luust türa, pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, mida rohkem sa sõtkud, seda enam ta tahab ja seda parem ta on Leivasõtkumine Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (19) 437F 1200M 1780I
59498 1664 Z/ & Kahe rattaga kaarik, läheb sisse, tuleb välja, perse teeb taga jonkat-jonkat Levasõtkumine Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (8) 475F
59499 1664 T/ & Nigadi-nägadi nahka mööda, kigadi-kägadi kõhtu mööda, otsib auku sisse minna, lükkab sisse, tõmbab välja, kohendab ennast, töö on korras Leivasõtkumine Trm 1939 P. Tammepuu ERA II 274, 381 (16) 741G
59500 1664 Ua*/ & Puust puuliluulike, niinest nipsukepike, sauest tatsvaa, lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö lähäb korda Leivategemine Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (44) 1769Öa*
59501 1664 Ua*/ Puust tuuliluulikene, niinest nipsukepikene, sauest tatsva, lükka sisse, tõmba välja, nikuta perset, töö läheb korda Leivasõtkumine Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (52) 1769Öa*
59502 1664 Ua*/ Puust puuliluulike, niinest nipsukepike, sauest tatsvaa, lükka sisse, tõmma välja, nikuta niuet, töö korras Leivasõtkumine 1890 E EM 131 (1219) 1769Öa*
59503 1664 Ua*/ Puust puuliluulike, niinest nipsukepike, sauest tatsvaa, lükka sisse, tõmma välja, nikuta niuet, töö korras Leivasõtkumine 1913 E EM2 114 (1597) 1769Öa*
59504 1664 Ub/ & Puust punder, savist sander, niinest nigulas, keerutab perset ja töö lähab korda Leivategemine Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (8) 1769Öb
59505 1664 V/ & Piälmine vuhib, alumene ähib, niuded nikuvad, tüö lääb korda Vihtlemine KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (85) 38O
59506 1664 # 491Ea4 769 1301E 1663 2227
59507 1665 a & Pista, pista, torgi, torgi, kui ei saa, laku, laku Nõelasilma panemine Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 37 (78)
59508 1665 b & Pistä, pistä, topi, topi, kui ei lähä, laku otsa Niidi nõgla perrä aamine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (4)
59509 1666 & Pisut on, kes teda armastavad, ja palju vihkavad teda, siiski austavad teda kõik Vagadus Tt 1807 Anonüüm XXX Gressel (1807) lk-ta
59510 1666 Pisut on, kes teda armastavad, ja palju vihkavad teda, siiski austavad teda kõik Vagadus 1817 Holtz 215 (33)
59511 1666 Pisut on, kes teda armastavad, ja palju vihkavad teda, siiski austavad teda kõik Vakaus, rehellisyys 1851 Lönnrot2 190 (129)
59512 1666 Pisut on, kes teda armastavad, ja palju vihkavad teda, siiski austavad teda kõik (Wenige sind, die es lieben, und Viele hassen es, dennoch ehren es Alle) Die Frömmigkeit 1876 Wied. 285
59513 1666 Pisut on, kes teda armastavad, ja palju vihkavad teda, siiski austavad teda kõik Vagadus 1884 ER Kal. (1884) 93 ja 97 (3)
59514 1666 Pisut armastavad, palju vihkavad, kõik austavad Vagadus 1890 E EM 125 (1146)
59515 1666 Pisut armastavad, palju vihkavad, kõik austavad Vagadus 1913 E EM2 109 (1508)
59516 1666 Pisut armastavad, paljud vihkavad, kõik austavad Vagadus 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 25 ja 42 (28)
59517 1667 & Plika-plaka, krants hauk sanna takan Rõivid mõstas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 44 (402)
59518 1668 & Pliksub edest, pliksub tagast, täädäb mitme neio iha Kangasjalad Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (36)
59519 1669 A1 & Liksub ja laksub iga lauba perenaese kintste vahel Võitegemine kausis KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 326 (51)
59520 1669 A2a Plitsub ja platsub perenaese jalge vahel Võitegemine 1890 E EM 125 (1147)
59521 1669 A2a Plitsub ja platsub perenaese jalge vahel Võitegemine 1913 E EM2 109 (1509)
59522 1669 A2a & Plitsub ja plätsub perenaise jalge vahel Võitegemine VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (159)
59523 1669 A2b & Plirtsub, plärtsub perenaise jalge vahel Võitegemine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 448 (89)
59524 1669 A2c & Liksub, laksub perenaese jalge vahel Võitegemisel koorekirn KJn 1925 A. Kruus E 56307 (6)
59525 1669 A3a & Pliksub ja plaksub perenaise reite vahel Võikern Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (18)
59526 1669 A3a Pliksub ja plaksub perenaise reite vahel Koorekirn, vanasti tehtud võid kirnus, kirn olnd süles kahe reie vahel ja loksutatud sääl seni kuni koor võiks läinud Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 528 (12)
59527 1669 A3b & Pirtsub, partsub perenaise reite vahel Võikirn Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 198, 314 (19b)
59528 1669 A3c & Litsub ja lötsub perenaise reite vahel Võitegemine VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (25)
59529 1669 B1 & Litsub ja lätsub vanaeide reite vahel Võitegemine Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 189 (8)
59530 1669 B2 & Virtsub ja vartsub vanamoori reite vahel Või sõtkudes Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 41 (96)
59531 1669 # 2324A1
59532 1670 & Poja pullilullikese, ema illus esiki Ruat ja kuhi Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (14)
59533 1671 a & Pojad toovad isa ilmale Heinakuhi Hag 1890 H. Raudvere E 469 (15)
59534 1671 b & Pojad sünnitavad ema Heinasaatudest tehakse kuhi Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (56)
59535 1671 # 1674
59536 1672 A1a% & Mees läheb lakka, pea alaspidi, jalad ülespidi Saapanael Jür 1889 K. Angelus H II 15, 363 (6) 938 1072
59537 1672 A1b & Poisike lääb pää pääl trepist üles Saapanael Kod 1896 K. Ader H I 10, 138 (1)
59538 1672 A1b & Mees läheb pää pääl trepist üles Päähari Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 247 (6)
59539 1672 A1b & Mees lähäb trepist ülesse, pea alaspidi Saapa apsati nael Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (52)
59540 1672 A2a1 Kes lähäb pea peal treppist ülesse Saapanael Tt 1881 Anonüüm XXX ER Kal. (1881) 103 (5)
59541 1672 A2a1 & Kes läheb pea peal trepist üles Saapanael Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1052 (7)
59542 1672 A2a1 Kes lähäb pää pääl trepist üles Saapanaul Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (18)
59543 1672 A2a1 Kes läheb pea peal trepist üles Vene saapa nael MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (1)
59544 1672 A2a1 Kes lätt pää pääl trepist üles Vene saabas Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
59545 1672 A2a1 Kes läheb pea peal trepist üles Saapanael Mär? 1958 E. Poom RKM II 81, 151 (27)
59546 1672 A2a1 Kes läheb peapidi trepist üles Saapanael Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (66)
59547 1672 A2a2 & Kes käib pea pääl trepist ülesse Nael saapa sees Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (79)
59548 1672 A2b1* Kes lähevad trepist üles pead allapoole Saaparaua naelad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (59)
59549 1672 A2b1* & Kes läheb trepist üles, pia alaspidi Saapanael Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 372 (127)
59550 1672 A2b2 & Mis käib trepist üles, pea alaspidi Saapanael Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 57 (1)
59551 1672 A2c & Kes tuleb trepist alla, pea alaspidi Saapanael Vän 1936 E. Tammsoo ERA II 140, 211/2 (231)
59552 1672 A2d & Kes läheb pea peal kartsast kaada üles Saapanael Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (56)
59553 1672 A2e & Kelle pea peal minnakse trepist ülesse Saapanaela pea peal Lai 1895 K. Taras H III 26, 79 ja 82 (116)
59554 1672 A3 & Jalad ülespidi, pää alaspidi, läheb treppisid kaudu üles Saapakorgi nael Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (21)
59555 1672 B & Kes läheb pea peal kirikusse Saapanaelad Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (11)
59556 1672 B Mis lätt pää pääl kerikule Saapanael Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 173 (43)
59557 1672 C1 & Ma' ja' muu' ka' käu päie pääl Saapa päie pääl Se 1929 A. Gehrke S 17307 (32)
59558 1672 C2a Kes käib oma pää pääl Naelad saapa sees 1908 Lasteleht nr. 3 ja 4 (1908) 48 ja 64 (3)
59559 1672 C2a Kes käib pea peal Saapanael Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 541 (16)
59560 1672 C2a & Kes käib pää pääl Saapanael (kontsas) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 322 (257)
59561 1672 C2a Kes käivad pää pääl Saapanaelad Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (54)
59562 1672 C2b* & Kes käib elupäevad pää peal Hobuseraua nael Trv 1877–1917 A. Parts E 1352 (9)
59563 1672 C2b* Kis käü uma eloaig pää pääl Saapakundsa raudnagil Rõu 1937 J. Gutves ERA II 143, 384 (8)
59564 1672 C2c* & Kes kõnd pää pääl Saapakundsa nagla Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (125)
59565 1672 C2c* Kes kõnnib oma piä piäl Hobese naelad KJn 1890 A. Pihlak E 450 (64)
59566 1672 C2c* Kes seisavad ja kõnnivad ikka oma pää pääl Naelad saapa kontsa all 1902 Lasteleht nr. 9 ja 10 (1902) 144 ja 160 (7)
59567 1672 C3* & Pää pääl kõnnib Hobese nagel Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (141)
59568 1672 C3* Pää pääl kõnnib Raudnagel Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 61 (52)
59569 1672 C3* Kõnnin pea peal ehk jalul Nael Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (6)
59570 1672 # kküs
59571 1673 & Poiskõnõ kuses, tütarlats man kaes Taari lastas Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (20)
59572 1674 & Poisid näevad isa ristimist Heinakuhi Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (4)
59573 1674 Lapsed näevad ema ristimist 1920 Kmpm. KLr I8 81
59574 1674 Lapsed näevad ema ristimist 1924 Kmpm. EL I9 100
59575 1674 Lapsed näevad ema ristimist 1931 Kmpm. EL II10 186
59576 1674 # 928 929 933 1671
59577 1675 & Poisid õues, munnid põues Kartulikuhi Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (23)
59578 1675 # 816
59579 1676 A & Poiss on pikk ja peenike, kõht kui klaasist kausikene, kõri on tal kõvast karrast, hambat puha valgest vasest, esi istub võru peal, kaapküpar on tal peas, puuvilja tema sööp, ööse meile valgust toop, ütle meile, kes ta on, küll ta siis sul nägu näitap Laelamp Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (1)
59580 1676 B & Poiss oli pikk ja peenike ja klaasist kõtt tal kausike, istub tema traadi pääl, kaabukübar tema peas ja vasest hambad tema suus, sapiäädikat ta joob ja öösel meile valgust toob Lamp Trv 1896 J. Tõllasson E 28607 (3)
59581 1676 C & Pikk peenike poisike, kõht kui klaasist napake, esi istub võru pääl, kaabukübar temal peas, kui ma ütlen, näita nägu, siis ta näitas mulle nägu Laualamp MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 392 (15)
59582 1676 D & Poiss oli pikk ja peenike, kõtt tal laasist kausike, ise istub poti pääl, sapiäätikat ta joob, öösel meile valgust toob Trv 1924 E. Tamm A 6647 (2)
59583 1676 E & Pisikene poisikene, tal on klaasist kõhukene, poomvilla tema sööb, öösel meile valgust toob Lamp TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (32)
59584 1677 A1 & Poiss sõi ja sõi ja mida enam ta sõi, seda rohkem sai, viimaks sai ta isu täis ja ta viskas terve huniku aknast välja, mis ta sõi Pähklid ehk vähki Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 43 (70)
59585 1677 A1 Poiss sõi ja sõi ja mida enam ta sõi, seda rohkem sai, viimaks sai isu täis ja ta viskas terve huniku aknast välja, mis ta sõi Pähklid 1879 Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (57)
59586 1677 A1 Poiss sõi ja sõi ja mida enam ta sõi, seda enam sai, viimaks sai ta isu täis ja ta viskas terve huniku aknast välja, mis ta sõi Poiss sõi pähkleid 1887 Meelej. nr. 16 ja 17 (1887) 128 ja 136 (5)
59587 1677 A2 & Poiss sõi ja sõi, mida enam ta sõi, seda rohkem ta sai, viimaks viskas ta kõik aknast välja Poiss sõi pähklid Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161/2 (33)
59588 1677 A3 & Poiss sõi, poiss sõi, mida enam ta sõi, seda enam ta sai Pähklate söömine Krl 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (24)
59589 1677 B1 & Mees sõi ja sõi, mida enam ta sõi, seda enam ta sai, viimaks visas suure huniku aknast välja Vähja-, pähklisöömine Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (41)
59590 1677 B2 & Mees sööb ja sööb, mida enam ta sööb, seda enam koori ta saab Pähklasöömine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (195)
59591 1677 C1 & Mida enam ma söön, seda enam ma saan, viimaks saab kõht täis, viskan kõik läbi akna välja Pähklikoored Hls 1877–1917 J. Riiet E 1167 (14)
59592 1677 C2a & Mida änam neid sööd, seda änam neid saab Pähkel ja koored Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (30)
59593 1677 C2b1 & Mida enamb sööt, seda rohkem üle jääb Pähkmesöömine Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (12)
59594 1677 C2b2 & Mida rohkem sööd, seda rohkem jääb järele Vähk ehk pähkel Rak 1905 K. Holm H II 74, 309 (39)
59595 1677 C2c & Mida enam sa sööd, seda rohkem kasvab Pähkelt süüakse Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 245
59596 1678 & Pole sisu sees ega koort ümber Aevastus 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (30)
59597 1678 Ei ole sisu sees ega koort ümber Aevastus 1890 E EM 30 (61)
59598 1678 Ei ole sisu sees ega koort ümber Aevastus 1913 E EM2 29 (76)
59599 1679 & Pool leiva aida taga Kuu Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (193)
59600 1679 Pool leiba aida taga Kuu 1890 E EM 125 (1156)
59601 1679 Pool leiba aida taga Kuu 1913 E EM2 110 (1521)
59602 1679 # 957 2225
59603 1680 a1 Pool meest joobnud, pool tark Õllevaadi pulk 1890 E EM 126 (1157)
59604 1680 a1 Pool meest joobnud, pool tark Õllevaadi pulk 1913 E EM2 110 (1522)
59605 1680 a1 & Pool meest joonud, pool tark Õllevaadi pulk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (7)
59606 1680 a2 & Pool miist tarka ja pool miist joonud Pudelipunn KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 325 (44)
59607 1680 a3 & Pool joonud, pool tarka Õllevaadi pulk Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (23)
59608 1680 b & Pool meest joobnut ja pool kainet Viinavaadi prunn Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (70)
59609 1680 c & Pool meest purjus, pool kaine Viinavaadi pulk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (95)
59610 1680 d & Pool meest purjus, pool meest tarka Õllevaadi punn Plt 1917 M. Palm E 50386
59611 1680 # 1681
59612 1681 a & Mees teenib mõndagi, aga omal alati ja ikka pool keha külmas, pool soojas Uksepulk ja käeraud Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 19 ja 53 (78)
59613 1681 a Mees teenib alati, aga pool keha ometi õues, pool tuas Ukse käsirauad 1890 E EM 93 (785)
59614 1681 a Mees teenib alati, aga pool keha ometi õues, pool toas Ukse käsirauad 1913 E EM2 80 (995)
59615 1681 b* & Puul miist sehes, puul miist välläs Uksepulk KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (48)
59616 1681 b* Puul miist sehes, puul miist välläs Uksepulk 1965 EMrd II 369
59617 1681 b* Puul miist siis ja puul miist vällas Uksepulk (tõmmataval toa uksel) KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 453/4 (59)
59618 1681 c1 & Pool meest külmas, pool sojas Uksepulk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (21)
59619 1681 c2 Pool meest külma[s], pool sooja[s] Uksepulk Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1001 (55)
59620 1681 c2 & Puul miist külmä, puul suuja Uksepulk KJn 1890 A. Pihlak E 450 (52)
59621 1681 d1 & Pool külma, pool sooja Uks Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (139)
59622 1681 d1 Pool külma, pool sooja Uksepulk KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (41)
59623 1681 d2 & Pool soojas, pool külmas Ukselink Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (21)
59624 1681 # 1680 1684 1686 1687
59625 1682 Aa & Pool musta, pool valget Suvi ja talve Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
59626 1682 Aa Pool musta, pool valget Päev Vig 1894 T. Pulst H III 18, 545 (45)
59627 1682 Ab & Pool valget, pool musta Kukesitt Mus 1909 O. Liiv EÜS VI 1281 (29)
59628 1682 B+ & Üks isä, kakstoist poiga, igäl pojal neli naist, igäl naisel seitse poiga, igäl pojal üks külg must, toine valge Aasta, kuu, nädal, päev ja öö Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
59629 1682 B+ Mina olen vana, sündisid minust [kaksteist] poega, igastühest neist [kolmkümmend] tüttart, pool valged ja pool mustad Aasta Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (12)
59630 1682 C1a1*/ Üks tamm, kaksteistkümmend haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal üks pool must, teine valge Aasta, kuud, nädalad, päevad 1923 Huvit. II 216 ja 224 (45) 2727E1a1*
59631 1682 C1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, pool musta, pool valget Aastaajad Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 252 (7) 2727E1a1*
59632 1682 C1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal üks pool must, teine valge Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 85 2727E1a1*
59633 1682 C1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal üks pool musta, teine valget Aasta, kuud, nädalid ja päävad Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (50) 2727E1a1*
59634 1682 C1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, munal üks pool musta, teine valget Aasta Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 525 (38) 2727E1a1*
59635 1682 C1a1*/ Üks tamm, kaksteist haru, igal harul neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal teine pool must, teine valge Üks aasta Kuu 1940 H. Malm ERA II 263, 206 (3) 2727E1a1*
59636 1682 C1a1*/ & Üks tamm, [kaksteist] haru, igal harul [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igal munal üks pool must, teine valge Aasta VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (8) 2727E1a1*
59637 1682 C1a2/ & Üts tamm, tuul [kaksteist] ossa, õgah ossah [neli] pessä, õgah pesäh [seitse] munna, õgal munal [üks] puul valgõ, tõõnõ must Aasta, [kaksteist] kuud, kuus [neli] nädalat, nädalas [seitse] p[äeva], päeval on öö ja päev Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 643 (20) 2727E1a2
59638 1682 C1b/ & Üks tamm, kaksteist haru, igal haarul neli pesa, igas pesas seitse muna, üks külg musta, teine valget, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad, ööd-päevad Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 53 (38) 2727E1b
59639 1682 C2a/ & [Üks] puu, [kaksteist] oksa, igas oksas [neli] pesa, igas pesas [seitse] muna, igas munas [pool] musta, [pool] valget Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 269 (41) 2727E2a
59640 1682 C2b/ & Üks puu, kakstoist haara, igäl haaral neli pesä, igäss pesäss seitse muna, igäl munal üks külg must, toine valge Aasta, kuu, nädal ja ööpäev Kuu 1980 E. Lindström KKI KS 2727E2b
59641 1682 C3/ & Üks saar, kaksteistkümmend haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna, igal munal isi nimi, igal munal üks pool valge, teine must Aasta, kuud, nädalid ja päevad Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (12) 2727E3
59642 1682 # 1562 | piltmst: RKM II 331, 657 (10) < Trt | mst-jutt: H II 48, 72/3 (16) < Krk | kk
59643 1683 & Pool puud, pool rauda, eest kitsas, tagast lai, keskelt kõver Sirp Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (1)
59644 1683 # 1556C2*
59645 1684 a Pool seast, pool odrast Vorst Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (75)
59646 1684 a & Pool seast, pool odrast Vorst Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (95)
59647 1684 a Pool siast, pool odrast Vorst Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (185)
59648 1684 b1 Pool siga, pool otra Vorst 1890 E EM 126 (1159)
59649 1684 b1 Pool siga, pool otra Vorst 1913 E EM2 110 (1524)
59650 1684 b1 Pool siga, pool otra Tanguvorst 1968 SSTT 48
59651 1684 b1 Pool siga, pool otra Tanguvorst 1979 Metstak 13 ja 33 (105)
59652 1684 b1 Pool siga, pool otra Tanguvorst 1991 VJr 39 ja 40 (1)
59653 1684 b1 Pool siga, pool otra Tanguvorst 1992 Metstak2 32 ja 33
59654 1684 b1 & Pool siga, pool otra Verivorst Trt 1992 M. Kõiva RKM II 461, 442 (3)
59655 1684 b1 Pool siga, pool otra Tanguvorst Nõo 1992 A. Kivirand RKM, KP 33, 150 (1)
59656 1684 b1 Pool siga, pool otra Tanguvorst Nõo 1992 S. Rohtmets RKM, KP 33, 290 (3)
59657 1684 b1 Pool siga, pool otra Tanguvorst Nõo 1992 M. Rohtmets RKM, KP 32, 306 (3)
59658 1684 b1 Pool siga, pool otra Tanguvorst Nõo 1992 T. Jürimäe RKM, KP 32, 348 (1)
59659 1684 b2 & Pool siga ja pool otra Verivorst Trt 1992 M. Kõiva RKM II 461, 445 (4)
59660 1684 # 1681 1687
59661 1685 & Pool sirkel ja pool vinkel Sia tuhnimine Plt 1894 M. Luu E 12679 (11)
59662 1685 Pool sirkel ja pool vinkel 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80 (4)
59663 1685 Pool sirkel ja pool vinkel Sea tuhnimine 1939 Vl 118
59664 1685 # vs: EV 6709Ba5
59665 1686 Aa1 & Pool sood sula, teine külm Sammal seinas Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (626)
59666 1686 Aa1 Pool sood sula, teine külmetanud Sammal seinas 1890 E EM 126 (1160)
59667 1686 Aa1 Pool sood sula, teine külmetanud Sammal seinas 1913 E EM2 110 (1525)
59668 1686 Aa1 Pool sood sula, teine külmetanud Sammal seinas 1914 E MM 14 ja 45 (198)
59669 1686 Aa1 Pool sood sula, teine külmetanud Sammal seinas 1920 E MM2 14 ja 48 (200)
59670 1686 Aa1 Pool sood sula, teine külmetanud Sammal seinas 1994 E MM3 11 ja 39 (200)
59671 1686 Aa1 Pool sood sula, teine külmetanud Sammal seinas 1901 Lasteleht nr. 3 (1901) 48 ja 64
59672 1686 Aa1 Pool sood sula, teine külmunud 1931 Kmpm. EL II10 92
59673 1686 Aa1 Pool sood sula, teine pool külmetanud Sammal seina vahel 1905 Kmpm. Kõ 60 (1)
59674 1686 Aa1 Pool sood sula, teine pool külmetanud Sammal seina vahel 1921 Kmpm. A6 58 (1)
59675 1686 Aa1 Pool sood sula, teine pool külmetunud Sammal seinas 1926 Ainelo II-III 121/2
59676 1686 Aa1 Pool sood sula, teine pool külmetanud 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
59677 1686 Aa2 & Üks pool soodu sula, teine pool külmetand Sammal seina vahel Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 217
59678 1686 Ab* & Pool sood sula, pool külmetand Sammal seina vahel Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (81)
59679 1686 Ab* Pool sood sula, pool sood külmand Sammal seina vahel Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (249)
59680 1686 Ab* Pool suud sula, pool külmetanud Vanasti palkmajal sammal seinapalgi vahel Sim 1969 A. Traks RKM II 264, 508
59681 1686 B & Pool suud om külmanu, pool suud om sula Saan'a vahel om sammel, tareh om sula, vällan om är külmanu Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 108 (13a)
59682 1686 C & Üts puul külmänü, tõnõ puul sula Tarõ saina talvõl Se 1935 A. Jänessoo S 105264 (31)
59683 1686 # 1681
59684 1687 a Puul siga, puul kuuske Piähari KJn 1890 A. Pihlak E 451 (78)
59685 1687 a Pool siga, pool kuuske Päähari Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (50)
59686 1687 a & Pool tsiga, pool kuuske Päähari Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (26)
59687 1687 a Pool siga, pool kuuske Peasugemise hari Äks 1894 P. Sepp H II 43, 847 (76)
59688 1687 a Pool siga, pool kuuske Peahari Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (67)
59689 1687 a Pool siga, pool kuuske Piasugemise hari KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (19)
59690 1687 b & Pool siga, pool puud Piähari KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (6)
59691 1687 b Pool siga, pool puud Peahari 1890 E EM 126 (1158)
59692 1687 b Pool siga, pool puud Päähari 1913 E EM2 110 (1523)
59693 1687 b Pool siga, pool puud Päähari 1921 Nurmik II 6 (17)
59694 1687 b Pool siga, pool puud Peahari 1992 Metstak2 15 ja 16
59695 1687 # 1681 1684
59696 1688 & Poolest sandik kääritakse nahk päält ära ja siis hakkab sissepanemine Inimene käärib käised künarnukist saadik ära ja hakkab leiba sõtkuma Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 536 (51)
59697 1688 # 733
59698 1689 & Pooleaastane poisike istub kivi ahervarre otsan, peotäüs heinu perse all Munakott Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (98)
59699 1689 # 475 982c 1086Aj
59700 1690 & Pooleaastane poisike istub umbise poti sees Pähkel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (102)
59701 1690 Pooleaastane poisike istub umbse poti sees Pähkel 1890 E EM 125 (1152)
59702 1690 Pooleaastane poisike istub umbse poti sees Pähkel 1913 E EM2 110 (1516)
59703 1690 # 2296L4d 2296L5d
59704 1691 Aa & Pooleaastane poisike kõrgen kepi otsas Pähkel Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (18)
59705 1691 Ab & Väike poisike istub kõrgel kepi otsas Pähkel Tt 1932 A. Sokk E 81973 (7)
59706 1691 B/ & Pooleaastane poesike, istus mõtsan pikä kepi otsan, kivine kask sällän Pähel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (353) 1693X
59707 1692 & Pooleaastane poisike, aga kolm külleluud Tatar Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (145)
59708 1692 # 1693 2084C1a1 2397 2678
59709 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel 1890 E EM 125 (1154)
59710 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel 1913 E EM2 110 (1519)
59711 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel 1921 Nurmik II 22 (2)
59712 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel 1923 Huvit. II 216 ja 224 (37)
59713 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas 1924 Tamman 22
59714 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas 1924 Tamman 37
59715 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas 1929 Puus. EKGr 31
59716 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel 1935 Huvit. V Lisa 18 (70)
59717 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel 1967 Säde nr. 104 (1967) ja 9 (1968) 8 (1)
59718 1693 A1a1* & Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 89 (3)
59719 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel TMr 1926 L. Berg E 57150
59720 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Var 1938 A. Polai A 16496 (14)
59721 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (9)
59722 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas seljas Pähkel Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 131 (50)
59723 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas selgas Pähkel Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (122)
59724 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas selgas Pähkel Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (3)
59725 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasukas selgas Pähkel Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (65)
59726 1693 A1a1* Pooleaastane poisikene, kivikasukas selgas Pähkel Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 185 (40)
59727 1693 A1a1* Pooleaestane poisike, kivikasukas selgas Pähkel Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
59728 1693 A1a1* Pooleaestane poisikane, kivikasuk seljäs Pähkel Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
59729 1693 A1a1* Pooleaastane poisike, kivikasuk sellän Vähk Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 570 (18)
59730 1693 A1a1* Pooleaastane poiss, kivikasukas selgas Pähkel Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (17)
59731 1693 A1a2 Pooleaastane poisike, kivist kasukas seljas Pähkel 1963 Täheke nr. 10 (1963) 4
59732 1693 A1a2 Pooleaastane poisike, kivist kasukas seljas 1980 Laur IV 83
59733 1693 A1a2 Pooleaastane poisike, kivist kasukas seljas Pähel HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (32)
59734 1693 A1a2 Pooleaastane poisike, kivist kasukas seljas Pähkel Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (39)
59735 1693 A1a2 Pooleaastane poisike, kivist kasukas seljas Pähkel Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (15)
59736 1693 A1a2 Pooleaastane poisikene, kivist kasukas seljas Pähkel Ote 1930 E. Schmidt E 71301 (57)
59737 1693 A1a2 Pooleaastane poisike, kivist kasukas seljas Pähkel Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (3)
59738 1693 A1a2 Pooleaastane poisikene, kivist kasukas seljas Pähkel Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 541 (10)
59739 1693 A1a2 Pooleaastane poisikene, kivist kasukas selgas Pähkel Pil 1890 J. Bock H III 11, 127 (16)
59740 1693 A1a2 Pooleaastane poisike, kivist kasuk seljas Pähkel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (46)
59741 1693 A1a2 Pooleaastane poisike, kivist kasuk sellan Pähkel Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 321 (10)
59742 1693 A1a2 & Pooleaastane poisike, kivist kasuk sellän Pähkel Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 135 (113)
59743 1693 A1a3 Pooleaastane poisike, kivine kasukas seljas Pähkel 1938 Lasteleht nr. 8 ja 9 (1938) 120 ja kaas
59744 1693 A1a3 Pooleaastane poisike, kivine kasukas seljas Pähkel Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 72 (117)
59745 1693 A1a3 Pooleaastane poisike, kivine kasukas seljas Pähkel Pal 1908 H. Karro EKnS 48 IV, 43 (141)
59746 1693 A1a3 Pooleaastane poisike, kivine kasukas seljas Pähkel, pähklituum Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 539 (62)
59747 1693 A1a3 Pooleaastane poisike, kivine kasukas seljas Pähkel KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 343 ja 368 (82)
59748 1693 A1a3 Pooleaastane poisike, kivine kasukas sellas Pähkel Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 404 (11)
59749 1693 A1a3 Pooleaastane poisikene, kivine kasukas selgas Pähkel Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 426 (88)
59750 1693 A1a3 Pooleaastane poisike, kivine kasuk seljas Pähes Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (25)
59751 1693 A1a3 & Pooleaastane poisike, kivine kasuk sel'lan Pähkel Pst 1889 A. Luts H III 6, 932 (29)
59752 1693 A1a3 Poolõaastanõ poisike, kivine kaska sällän Pähkel Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 115 (47)
59753 1693 A1a3 Pooleaastane poiskene, kivine kask seljah Kanamuna Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 370
59754 1693 A1a3 Poisike pooleaastane, kasukas seljas kivine Pähkel 1900 Lasteleht jõuluks (1900) 15 (4)
59755 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukas Pähkel 1955 ÜÕÕ 120 (7)
59756 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukas Pähkel 1960 Kuut VI (1960) 189 (8)
59757 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukas Pähkel 1960 Täheke nr. 7 (1960) 11 (3)
59758 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukas 1967 Säde nr. 33 (1967) 6 (5)
59759 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukas Pähkel 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (4)
59760 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukas Pähkel 1992 Metstak2 54
59761 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukas Pähkel Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (20)
59762 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukas Pähkel Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (6)
59763 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kibine kasukas Pähkel Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (44)
59764 1693 A1b* Pooleaastane poisike, kivine kasukake Pähkel Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 439 (126)
59765 1693 A1b* Pooleaastane poisikane, kivine k[asukas] Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
59766 1693 A1b* & Pooleaastane poisikane, kivine kasugakane Pähkel Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (43)
59767 1693 A1b* Puoleaestane poissikane, kivine kasugakane Pähknes, pähe Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2328 (8)
59768 1693 A1c & Poisike kasvab pool aastad, kivist kasukas seljas Pähkel PJg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (53)
59769 1693 A1d & Pooleuastane poosikene, kahekõrne kivikasukakene Pähel Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (47)
59770 1693 A1e & Pooleaastane poisike, kivinahka kasukas Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (9)
59771 1693 A2 Pooleaastane poisike, kivikamsun seljas Pähkel Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (15)
59772 1693 A2 & Pooleaastane poisikene, kivikamson seljas Pähkel Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (30)
59773 1693 A3 & Pooleaastane poisikene, kivikuub seljas Pähkel Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 494 (38)
59774 1693 Ba* Suvine poisike, kivine kasukas Pähkle VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (50)
59775 1693 Ba* Suvine poisike, kivine kasukas Pähkna Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (18)
59776 1693 Ba* Suvine poisike, kivine kasukas Pähkna TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (61)
59777 1693 Ba* Suvine poisike, kivine kasukas Pähkel Vai 1888 H. Masing H I 1, 23 (109)
59778 1693 Ba* Suvine poisike, kivine kasukas Pähkel Vai 1895 F. Feldbach E 21189 (4)
59779 1693 Ba* Suvine poisike, kivine kasukas Pähkel Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (113)
59780 1693 Ba* Suvine poisikene, kivine kasukas Pähkel Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (116)
59781 1693 Ba* Suine poisike, kivine kasukas Pähkel Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (35)
59782 1693 Ba* Suine poisike, kivine kasukas Pähkel VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (25)
59783 1693 Ba* Suine poisike, kivine kasukas Pähkel Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (74)
59784 1693 Ba* Suvinõ poiskõ, kivine kask Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (106)
59785 1693 Ba* & Suine poisike, kibikasokas Pähäl Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (5)
59786 1693 Ba* Suine poiss ja kivine kasukas Pähkel Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (47)
59787 1693 Bb* Suvine poisike, kivikasukas seljas Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (30)
59788 1693 Bb* Suvine poisike, kivine kasukas seljas Pähkel Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (99)
59789 1693 Bb* Suine poisike, kivine kasuk seljas Ann 1955 A. Kagovere RKM II 43, 56 (113)
59790 1693 Bb* & Suvine poisike, kivine kask sällän Pähi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 706 (68)
59791 1693 C & Suvine mehike, kivine kasukas Pähel Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (74)
59792 1693 D* & Kevadine poisikene, kivist kasukas Pähkel SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (41)
59793 1693 D* Kevadine poisike, kivine kasukas Pähkel SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (172)
59794 1693 D* Keväne poisikane, kivine kasukane Pähklis Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (36)
59795 1693 E1a*% Pisikene poisikene, kivine kasukas Pähkel Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (14) 1639
59796 1693 E1a*% Pisikene poisikene, kivine kasukas Pähkel Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40110 (23) 1639
59797 1693 E1a*% Pisikene poisikene, kivine kasukas Pähkel Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 331 (1) 1639
59798 1693 E1a*% Pisikene poisikene, kivine kasukas Pähkel Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (26) 1639
59799 1693 E1a*% Pisikene poisikene, kivine kasukas Pähal Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 57 (25) 1639
59800 1693 E1a*% & Pisikene poisike, kivine kasukas Pähkel MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (47) 1639
59801 1693 E1a*% Pisike poisike, kivine kasukas Pähkel Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 506 (75) 1639
59802 1693 E1a*% Pisike poisike, kivine kasukas Pähkel SJn 1889 T. Köstner H II 26, 398 (192) 1639
59803 1693 E1a*% Pisike poisike, kivine kasukas Pähkel Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 146 (46) 1639
59804 1693 E1a*% Pisike poisike, kivine kasuk Pähen Puh 1894 D. Arak H II 51, 141 (1) 1639
59805 1693 E1a*% Pisike poisike, kivine kasuk Pähkel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (113) 1639
59806 1693 E1a*% Pisike poisike, kivine kasuk Pähkel Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 237 (56) 1639
59807 1693 E1a*% Pisuke poisike, kivine kasukas Vähk VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 60 (9) 1639
59808 1693 E1a*% Pisikene poiss, kivine kasukas Pähkel Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (46) 1639
59809 1693 E1a*% Pisikene poiss ja kivikasukas Pähes Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 415 (262) 1639
59810 1693 E1a*% Pisikene poisikene ja kivist kasukakene (Ein kleines Bürschchen und ein steinernes Pelzchen) Eine Nuss 1876 Wied. 285 1639
59811 1693 E1a*% Pisike poisike, kivine kasukakene Pähkel 1890 E EM 124 (1135) 1639
59812 1693 E1a*% Pisike poisike, kivine kasukakene Pähkel 1913 E EM2 108 (1496) 1639
59813 1693 E1a*% Pisike poisike, kivisi kasukakene Pähkel 1890 E EM 124 (1135) 1639
59814 1693 E1a*% Pisike poisike, kivisi kasukakene Pähkel 1913 E EM2 108 (1496) 1639
59815 1693 E1a*% Pisikene poisikene ja kivist kasukakene Pähkel Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 434 (11) 1639
59816 1693 E1a*% Pisikene poisikene, kivine kasukakene Pähkel VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (18) 1639
59817 1693 E1b* Pisikene poisikene, kivine kasukas selgas Pähkel Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (9)
59818 1693 E1b* & Pisikene poisikene, kivine kasukas sällas Pähi San 1888 P. Koolmeister H III 10, 521 (21)
59819 1693 E1b* Pisikene poisikene, kivist kasukas üll Pähes Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24805 (47)
59820 1693 E1c & Pisikene poisikene kivist kasuka sees Pähkletuum Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (116)
59821 1693 E2 & Pisike poisike, kivine kuueke Pähkel Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (53)
59822 1693 F1a* Väikene poisikene, kivine kasukas Pähkel Kos 1930 S. Veske E 64969 (144)
59823 1693 F1a* Veikene poisikene, kivine kasukas Pähkel VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (34)
59824 1693 F1a* Veikene poisikene, kivine kasukas Pähkel Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 415 (7)
59825 1693 F1a* Veike poisike, kivine kasukas Pähkel Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (103)
59826 1693 F1a* Veike poiss ja kivine kasukas Pähes, pähkel Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 188 (32)
59827 1693 F1a* & Väike poisike, kivist kasuk Pähel Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 507 (18)
59828 1693 F1b* Veike poisike, kivikasukas seljas Pähkel Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (102)
59829 1693 F1b* Veike poisike, kivist kasukas seljas Pähkel SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (56)
59830 1693 F1b* Väike poisike, kivist kasuk seljas Pähen Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (38)
59831 1693 F1b* & Väikene poisikene, kivine kasukas seljas Pähkel Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 346 (28)
59832 1693 F2 & Veike poisike, kivine kuueke Pähkel Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (55)
59833 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas (Ein kleiner Kerl mit dem steinern Pelze) Eine Nuss Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (91)
59834 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1782 Willmann 172 (82)
59835 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas (Ein kleiner Kerl, ein steinerner Pelz) Die Nuss 1818 Hupel2 173
59836 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkinä 1844 Lönnrot 158
59837 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1869 Ahlqvist 74
59838 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas 1869 Körber VRMK 40 (18)
59839 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1872 Körber Uus ABDr 12 (4)
59840 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas (Ein kleiner Mann, ein steinerner Pelz) Eine Nuss 1876 Wied. 285
59841 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (85)
59842 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (39)
59843 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (39)
59844 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (18)
59845 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1949 Pioneer nr. 11 ja 12 (1949) lk-ta (4)
59846 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (31)
59847 1693 Ga* Pisuke mees, kivine kasukas Pähkel KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (108)
59848 1693 Ga* Pisike mees, kivine kasukas Pähkel PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 146 (3)
59849 1693 Ga* Pisukene mees, kivine kasukas Pähkel Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (11)
59850 1693 Ga* Pisukene miis, kivine kasukas Pähkel MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (68)
59851 1693 Ga* & Pisuke mies, kivine kasugas Pähkel Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (75)
59852 1693 Ga* Pisike mees, kivist kasukas Pähes Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (13)
59853 1693 Ga* Pisike mehikene, kivine kasukas Pähkel Tor 1971 A. Mälk EKRK I 71, 285
59854 1693 Ga* Pisikene mehikene, kivikene kasukene Pähkel Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 67 (25)
59855 1693 Gb Pisukene mees, kivikasuk seljas Pähkel Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (10)
59856 1693 Gb & Pisikene mees, kivikasukas selgas Pähkel Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (63)
59857 1693 Ha* Veike mees, kivine kasukas Pähkel 1889 Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 58 ja 60 (10)
59858 1693 Ha* Väikene mees, kivine kasukas Pähkel Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (62)
59859 1693 Ha* & Väike miis, kivine kask Vähk Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (63)
59860 1693 Ha* Väike mees, kivine kasukas Pähkel Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (69)
59861 1693 Ha* Veike mees, kivine kasukas Pähkel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (105)
59862 1693 Ha* Veike mees, kivine kasukas Pähkel Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (162b)
59863 1693 Ha* Veike mees, kivine kasukas Pähkel Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (65)
59864 1693 Ha* Veikene miis, kivine kasukas Pähkel MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (20)
59865 1693 Ha* Väike miis, kivine kasuk Pähel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 566 (328)
59866 1693 Ha* Väike mees, kivine kask Pähkel Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (43)
59867 1693 Ha* Väikene miis, kivine kasuk Vähi Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 306 (66)
59868 1693 Ha* Vähik mees, kivine kasuk Pähkel Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 104 (2)
59869 1693 Ha* & Veike mees, kibist kasukas Pähel Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (8)
59870 1693 Ha* Väike mehike, kivine kasukas Pähkel Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 20 (14)
59871 1693 Ha* Väike mehike, kivine kasukas Pähkel Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 505 (11)
59872 1693 Ha* Väike miheke, kivine kasuk Pähkel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (118)
59873 1693 Ha* Veike mehike, kivist kasukas Pähkel Vil 1894 G. Karu H II 49, 373 (53)
59874 1693 Ha* Väike meheke, kivine kaskake Pähen Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (60)
59875 1693 Ha* Väikene mehekõne, kivine kasugakõne Pähkli Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 231 (2)
59876 1693 Hb Veike mehike, kivine kasukas seljas Pähkel Võn 1960 G. R. Sordla RKM II 180, 351 (5)
59877 1693 Hb & Vähike mehike, kivine kasukas selgas Pähis Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 580 (121)
59878 1693 I* & Punane poisike, kivine kassukas Pähkel Lai 1895 V. Ervart E 18384 (18)
59879 1693 I* Punane poiss, kivine kasukas selgas Pähkel Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 73 (40)
59880 1693 J & Ümmargune poisikene, kivine kasukas Pähkel Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (68)
59881 1693 K & Vaikne mees, kivine kasukas Pähkel Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 290 (15)
59882 1693 L & Väike vana mehikene, kivine kasukake Pähkel Räp 1933 E. Zirnak ERA II 60, 405 (2)
59883 1693 M1* Pooleaastane poisikene, raudkasukas seljas Kapsajuurikas Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (27)
59884 1693 M1* Pooleaast[ane] poisikene, raudkasukas seljas Pähkel Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 572 (24)
59885 1693 M1* Pooleaastane poisike, raudkasukas seljas Pähkel Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 192 (48)
59886 1693 M1* Pooleaastane poisike, raudkasukas selgas Pähkel Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (27)
59887 1693 M1* Pooleaastane poisike, raudkasukas selgas Pähkel Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 453 (19)
59888 1693 M1* Puoleuastanõ poesike, raudkasukas selgäs Pähäl Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 507 (7)
59889 1693 M1* Pooleaastane poisike, raudkasuk seljas Pähkel Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (11)
59890 1693 M1* Pooleaastane poisike, raudkasuk sellän Pähel Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 188 (126)
59891 1693 M1* Pooleaastane poisike, raudkasuk seljas Pähkel Hps 1923 V. Lao E 53569 (26)
59892 1693 M1* Pooleaastane poisike, raudkasuk seljas Pähkel Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (59)
59893 1693 M1* Pooleaastane poisike, raudkasuk selan Pähkel Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (15)
59894 1693 M1* & Pooleaastane poisike, raudkasuk sellän Pähel Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (78)
59895 1693 M1* Pooleaastane poisikene, raudne kasukas seljas Pähel Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (91)
59896 1693 M1* Pooleaastane poisikene, raudne kasukas selgas Pähkel Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (29)
59897 1693 M1* Üle poolaastane poisike, raudkasukas selgas Pähkel LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 536 (31)
59898 1693 M1* Pooleaastane poiss, raudkasukas seljas Pähkel Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 107 (37)
59899 1693 M1* Pooleaastane poiss, raudkasuk seljas Pähkel Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (20)
59900 1693 M2* & Pooleaastane poisike, raudkuub seljas Pähkel Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (76)
59901 1693 M2* Pooleaastane poiss, raudkuub seljas Pähkel Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (129)
59902 1693 M2* Pooleaastane poiss, aga raudkuub selgas Pähel Noa 1927 P. Ariste E 60416
59903 1693 M3 & Pooleaastane poisikene, raudkamsol selgas Pähkel Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 248 (113)
59904 1693 M3 Pooleaastane poisikene, raudkampsul selgas Pähel Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (46)
59905 1693 M4 & Pooleaastane poisikene, raudrüüd seljas Pähkel JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 140 (127)
59906 1693 Na & Suvine poisike, raudne kasuk Pähkel Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (83)
59907 1693 Na Suine poisike, raudne kasukas Pähkel Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (74)
59908 1693 Nb* Suine poisike, raudkasukas selgas Pähel LNg 1895 J. Prooses E 21362 (22)
59909 1693 Nb* & Suvine poiss, raudkasukas seljas Pähkal VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 382 (39)
59910 1693 Oa* Pisukene poisikene, raudne kasukas Eine Russ Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
59911 1693 Oa* Pisikene poisikene, raudne kasukas Pähkel Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (7)
59912 1693 Oa* & Pisike poiss, raudne kasukas Pähkel Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 149 (18)
59913 1693 Oa* Piske poiss ja raudne kasukas Pähel Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 371 (94)
59914 1693 Ob* Pisikene poisikene, raudkasukas seljas Pähkel Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 451 (120)
59915 1693 Ob* Pisukene poisikene, raudne kasukas seljas Pähkel Vil 1893 J. Täht E 7374 (3)
59916 1693 Ob* & Pisine poiss ning raudne kasuk selgas Pähes Ans 1891 J. Magus H IV 4, 157 (37)
59917 1693 P & Veikene poisikene, raudkasuk seljan Pähkme Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (138)
59918 1693 Q & Vaksapikkune poisike, raudkasukas selgis Pähäl Ris 1927 J. Inglist KKI WS
59919 1693 R* Pisuke mees, raudkasukas (Ein kleiner Mann, ein eiserner Pelz) Eine Nuss Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 285
59920 1693 R* Pisike mees, raudkasukas Pähkel 1890 E EM 123 (1128)
59921 1693 R* Pisike mees, raudkasukas Pähkel 1913 E EM2 108 (1488)
59922 1693 R* & Pisikene mees ja raudne kasukas Pähkel Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (18)
59923 1693 R* Pisike mehike, raudkasukas seljas Pähkel Jõh 1992 E. Kuldma RKM, KP 7, 566 (5)
59924 1693 S1* & Väike mees, raudne kasukas Pähel Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 243 (18)
59925 1693 S1* Väike mees ja raudne kasukas Pähkel Sa 1904 A. Valtin H III 31, 154/5 (10)
59926 1693 S1* Väikene mees, aga raudne kaasukas Pähkel Tt 1897 A. Suurkask H I 9, 254 (128)
59927 1693 S1* Väike meheke, raudkasukas seljas Pähkel Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 165 (3)
59928 1693 S2 & Väikene mehekene, rauane särk sälän Karjakrapp Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (3)
59929 1693 S2 Väikene mehekene, ravvanõ särk säläh Pähe Se 1935 N. Oinas S 103037 (19)
59930 1693 Z & Tilluk miis, raudkasuk sellän Pähel Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (1)
59931 1693 T & Väike vanamees, rauane kasukas sälän Pähkel Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 647 (5)
59932 1693 U & Päkapikkune vanamees, raudriie seljas Pähkel Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 33 ja 34 (31)
59933 1693 V* Pooleaastane poisike, luukasuk sellän Pähkel Trv 1896 J. Sikk H II 55, 485 (32)
59934 1693 V* & Pooleaastene poisike, luust kaskake sel'lan Pähen Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (17)
59935 1693 W & Kena saksa poisikene, luine kasukas seljas Pähkel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (64)
59936 1693 Õa & Veikene mehikene, aga endal luine kasukas seljas Pähkel Plt 1899 M. Luu E 38346 (44)
59937 1693 Õb & Tillukene mees, luune kasukas seljas Pähkel Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 375 (181)
59938 1693 Õb Tillukene mees, luune kasukas seljas Pähkel 1890 E EM 153 (1463)
59939 1693 Õb Tillukene mees, luune kasukas seljas Pähkel 1913 E EM2 133 (1912)
59940 1693 Õb Tillukene mees, luune kasukas Pähkel 1908 Tander 15
59941 1693 Ä1 & Väikene mehekene, puunõ kasuk sälän Pähkmäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (91)
59942 1693 Ä2 & Pisukaine mies ja puune kuube seljäs Pähkel Vai 1927 E. Roos KKI WS
59943 1693 Ä3 & Pooleaastane poisikene, puust särk seljas Pähkel Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 93 (21)
59944 1693 Ö+ Pisike poiss, luine ja puine kuub seljas Pähkel Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 288 (13)
59945 1693 Ö+ & Pooleaastane poisike, kasuk selläs Kaal Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 51 (56)
59946 1693 Ü1a/ Tuules, tormis, päevas pärmis, kindlas kambris, kivine kasukas seljas Pähkel 1890 E EM 159 (1527) 2296Õ1a
59947 1693 Ü1a/ Tuules, tormis, päeves pärmis, kindlas kambris, kivine kasukas seljas Pähkel 1913 E EM2 138 (1987) 2296Õ1a
59948 1693 Ü1a/ Tuules, tormis, päävas pärnis, kindlas kambris, kivine kasukas selges Pähkel Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (24) 2296Õ1a
59949 1693 Ü1a/ & Tuules, tormis, päävas pärnis, kindlas kambris, kivine kasukas selges Pähkel Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (24) 2296Õ1a
59950 1693 Ü1b/ & Tuules, tormis, kitsas kambris, kivine kasukas Pähkel Hel 1893 J. Karu E 3617 (13) 2296Õ1b
59951 1693 Ü2a/ & Tuules tuhinas, päevas pahinas, veikene poisike, kivine kasukas Pähkal JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (43) 2296Õ2a
59952 1693 Ü2b/ & Tuule tuhinas, taeva tahinas, veike mehike ja kivine kasukas Pähkel Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (23) 2296Õ2b
59953 1693 Ü3/ & Pooleaastane poisike, tuule tuhinal, taeva tahinal Pähel Trv 1890 J. Tinn H II 25, 746 (105) 2296Õ3
59954 1693 X/ & Pooleaastane poesike, istus mõtsan, pikä kepi otsan, kivine kask sällän Pähel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (353) 1691B
59955 1693 Y/ & Hark all ja paun peal, hargi peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa all sead, pooleaastane poisikene, kivikasukas seljas, ajab metsast sead välja Inimene ja peahari ajab täid välja Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (10) 200U
59956 1693 # 810 1313 1466B 1692 1694 1695 1696 1697 2084 2560
59957 1694 Pooleaastane poisike, käharpää otsas Viljapea 1913 E EM2 110 (1517)
59958 1694 Pooleaastane poisike, käharpää otsas Viljapää 1921 Nurmik II 42 (6)
59959 1694 & Pooleaastane poisike, käharpää otsas Viljapää Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (95)
59960 1694 # 280Bc 1693
59961 1695 & Pooleaastane poisike, lüöb vanamehe maha Humal KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (106)
59962 1695 # 1693
59963 1696 A1a & Poiss om pooleaastane, vagu otsa een Uba Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 674 (57)
59964 1696 A1b1 & Pooleaastane poiss, must täpp otsas Oatera Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 147 (49)
59965 1696 A1b2 & Pooleaastane poisike, must täpp otsa een Uba Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (9)
59966 1696 A1c & Pooleaastane poisike, must lauk otsa ees Uba Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (12)
59967 1696 A1d1* Pooleaastane poisike, must lapp otsa ees Uba Vai 1895 F. Feldbach E 21189 (2)
59968 1696 A1d1* Pooleaastane poisike, must lapp otsa ees Uba Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (253)
59969 1696 A1d1* Pooleaastane poisike, must lapp otsa ees Uba Emm 1954 H. Jõgise, H. Kokamägi, L. Loog, S. Lubi EKRK I 5, 571 (29)
59970 1696 A1d1* Pooleaastane poisike, must lapp otsa ees Trt 1927 K. Pormeister E 59823 (83)
59971 1696 A1d1* Pooleaastane poisike, must lapp otsa ees Põlluuba Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 279 (22)
59972 1696 A1d1* Puoleaastane poisike, must lapp otsa ees Uba VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (51)
59973 1696 A1d1* Pooleaastane poisikene, must lapp otsa ees Uba Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (57)
59974 1696 A1d1* Pooleaastane poisikene, must lapp otsa iin Uba Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (84)
59975 1696 A1d1* & Poolõaestanõ poiskõnõ, must lapp otsa iin Uaterä Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (60)
59976 1696 A1d1* Pooleaastane poisike, must lapp otsas Uba Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 238 (73)
59977 1696 A1d2* & Pooleaastane poiss, must lapp otsa ees Uba Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (7)
59978 1696 A1d2* Pooleaastane poiss, must lapp otsa ees Uba 1992 Metstak2 55 ja 56
59979 1696 A1d2* Pooleaastane poiss, must lapp otsa ees Uba Pal 1930 M. Jürgenson E 70345 (1)
59980 1696 A1d2* Poolõaestanõ poiss, must lapp otsa iihn Uatera Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (50)
59981 1696 A1d2* Pooleaastane poiss ja must lapp otsa ees Uba Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 453 (18)
59982 1696 A2 & Pooleaastane poisike, must lapp pea peal Uba Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 206 (119)
59983 1696 A3 & Pooleaastane poiss, must lapp põhjas Uba Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (34)
59984 1696 A4 & Pooleaastane poisike, must lapp taga Uba Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 361 (78)
59985 1696 A5* & Pooleaastane poisike, must lapp perses Uba Juu 1890 J. Trull H II 38, 848 (85)
59986 1696 A5* Pooleaastane poisike, must lapp p[er]ses Uba Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 224 (9)
59987 1696 A5* Pooleaastane poisike, must lapp perses Põlduba Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 404 (12)
59988 1696 A5* Pooleaastane poisikene, must lapp perses Uba Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (29)
59989 1696 A5* Pooleaastane poisikene, must lapp perses Uba Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (78)
59990 1696 A5* Pooleaastane poisikene, must lapp perses Uba Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40110 (13)
59991 1696 A5* Pooleaastane poiss, must lapp perses Upes Noa 1927 P. Ariste E 60416
59992 1696 A5* Pooleaastane poiss, must lapp p[erse]s Uba Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (44)
59993 1696 A5* Pooleoastane poiss, must lapp persses Uba Juu 1945 L. Rass ES, MT 302, 76 (9)
59994 1696 B & Kolmekuine poisike, must lapp perses Uba Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 212 (55)
59995 1696 B Kolmekuune poisike, must lapp pe[rse]s Uba 1913 E EM2 60 (636)
59996 1696 B Kolmekuune poisike, must lapp pe[rse]s Uba 1890 E EM 67 (490)
59997 1696 C & Kolmeaastane poisike, must lapp perses Uba Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 212 (55)
59998 1696 D* & Pisike poisike, must lapp perses Uba Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (14)
59999 1696 D* Pisikene poiss, must lapp p[er]ses Uba Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (68)
60000 1696 E1 & Suvine poisike, must lapp otsa een Upa Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (104)