Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 21001 — 22000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
21001 630 B1a2 Kelle selg ei või mitte üht liivatera kanda, aga korraga võib mitu suurt maja kanda Meri 1888 ER Kal. (1888) 100
21002 630 B1a2 & Kelle selg ei või mitte üht liivatera kanda, aga korraga võib mitu suurt maja kanda Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (56)
21003 630 B1a2 Kelle selg ei või mitte üht liivatera kanda, aga korraga võib mitu suurt maja kanda Meri Tln 1892 K. Puusemann E 385 (15)
21004 630 B1a3 & Kelle selg ei kanna ühtegi liivatera, aga võib mitu uhket maea kanda Meri ja lained Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (50)
21005 630 B1a4 & Kelle selg ei kanna liivatera, võib mitut suurt hoonet kanda Meri Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (190)
21006 630 B1a5* & Kelle selg ei kanna liivatera, aga siiski kannab mitu maja Vesi Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (115)
21007 630 B1a5* Kelle sälg võib kõrraga mitut maja kanda, aga mitte ütte liivaterrä Meri Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 387 ja 402 (78)
21008 630 B1a6 & Kelle selg ei kanna liivatera, kannab ilmatu suuri majasid Meri Rõn 1930 J. Aab E 66327 (18)
21009 630 B1b & Sille sälg liivaterra ei kanna, ehitas tuhat majja üles Silm Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (88)
21010 630 B2 Kelle selg kannab rasket koormat, aga liivatera ei kanna ta mitte Mere selg 1879 Redlich 101 ja 107 (13)
21011 630 B2 & Selg kannab kõige raskemat koormat, aga liivatera ei kanna Vesi Rak 1892 J. Lilienbach E 1678 (36)
21012 630 B2 Selg kannab kõige raskemat, aga liivatera ei kanna Meri 1913 E EM2 120 (1696)
21013 630 B2 Selg kannab kõige raskemat, aga liivatera ei kanna Meri 1914 E MM 14 ja 45 (213)
21014 630 B2 Selg kannab kõige raskemat, aga liivatera ei kanna Meri 1920 E MM2 15 ja 48 (216)
21015 630 B2 Selg kannab kõige raskemat, aga liivatera ei kanna Meri 1994 E MM3 12 ja 39 (216)
21016 630 B2 Selg kannab kõige raskemat, aga liivatera ei kanna Merevesi 1926 Ainelo II-III 197
21017 630 B2 Selg kannab kõige raskemat, aga liivatera ei kanna 1927 Ainelo III 51
21018 630 C1a* & Suure maja kannab, liivaterakest ei jõua kanda Meri laev[a] kannab, liiv vaob põhja Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (9)
21019 630 C1a* Suurt maja võib kanda, aga liivatera ei kanna Meri VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (74)
21020 630 C1b & See kannab suure maja, kis ei kanna liivatera Vesi Lai 1880 M. Kolluk EKS 8° 2, 780 (3)
21021 630 C1c & Suurema kud elumaja kannab ülevel, liivatera murrab selgroo katki Meri kannab laeva, aga liivatera vaub põhja Kse 1889 F. Põld H II 17, 899 (7)
21022 630 C1d1 Maja kannab, liivatera ei kanna Meri 1955 ÜÕÕ 114 (5)
21023 630 C1d1 Maja kannab, liivatera ei kanna 1960 Praakli V 70 (13)
21024 630 C1d1 Maja kannab, liivatera ei kanna 1968 Parbo 154
21025 630 C1d1 Maja kannab, liivatera ei kanna 1971 Hiie-Jõgisalu 14
21026 630 C1d1 & Maja kannab, liivatera ei kanna Vesi Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 400 (3)
21027 630 C1d1 Maja kannab, liivatera ei kanna Meri Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 375 (37)
21028 630 C1d2 Maja kannab, aga liivatera ei kanna Vesi 1913 NP 7
21029 630 C1d2 & Kes jõuab maja kanda, aga liivatera ei jõua Vesi Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 406 (152)
21030 630 C1e1 & Mis ei kanna liivatera, aga kannab maja Vesi Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 203
21031 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab Vesi 1890 E EM 84 (681)
21032 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab Vesi 1913 E EM2 73 (871)
21033 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab Vesi 1914 E MM 11 ja 44 (139)
21034 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab Vesi 1920 E MM2 11 ja 47 (141)
21035 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab Vesi 1994 E MM3 9 ja 38 (141)
21036 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab 1927 Ainelo III 50
21037 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab 1932 Kmpm. EL III10 72
21038 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab Vesi 1979 Metstak 23 ja 35 (240)
21039 630 C1e2* Liivatera ei kanna, maja kannab Vesi 1992 Metstak2 70 ja 71
21040 630 C1e2* Liivatera ei kanna, kuid maja kannab 1960 Ordlik EKÕ (1960) 139 (4)
21041 630 C1e2* Liivatera ei kanna, aga maja kannab Vesi Tln 1926 M. Sengbusch E 57371
21042 630 C1e2* & Liivatera ei kanna, maja aga kannab Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 52 (68)
21043 630 C1e2* Liivatera ta ei kanna, maja aga kannab Vesi 1930 Huvit. II3 113 ja 248 (3)
21044 630 C1f & Liivaterä ei kanna, aga maja kannab seljas Tigu Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 573 (56)
21045 630 C2a & Kes kannab rasked koormad, aga liivatera ei kanna Meri VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 926 (35)
21046 630 C2b* & Kõige raskemad koormad kannab, aga liivatera ei kanna Vesi SJn 1889 T. Köstner H II 26, 390 (110)
21047 630 C2b* Kõige raskemad koormad kannab, aga liivaivakest ei kanna Meri Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24578 (49)
21048 630 C2c* & Suurt koormad kannab, aga liivatera ei kanna Meri Plt 1895 M. Luu H II 49, 916 (9)
21049 630 C2c* Tee, mis kõik suured koormad kannab, aga liivatera ei kanna Meri Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 162 (73)
21050 630 D Laevu kannab, aga liivatera ei kanna Vesi 1987 Muhel HK II 23 ja 64
21051 630 D Laevu kannab, aga liivatera ei kanna Vesi 1984 Muhel VN 32 ja tagakaas (1)
21052 630 E Liivaterake talle liig raske, aga tuhat tündrit kannab turjal Meri 1910 Kuhlbars 21 ja 27 (154)
21053 631 & Kes kõige enne linna läheb, see kõigest pärast tuleb Leib ahjus Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (45)
21054 632 A1a* & Tegija ei taha, tõstjale ei jää, ostjale ei lää ning perandaja päälegi ei tiia temast midagi Kooljakirst Tt 1843 Anonüüm XXX Schünm. Mr Kal. (1843) 47
21055 632 A1a* Tegi[ja] ei taha, ostjale ei lähe, tõstjale ei jää, perandaja ei tija tast midagi Surnukirst Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (37)
21056 632 A1b & Tegija ei taha, ostjale ei lähe, kandjale ei jäe, peaperemees ise ei tea ühtegi Surnu puusärk Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 59 ja 85 (184)
21057 632 A2a* & Tegijä tedä ei taha, ostjale ei saa ja pedäjä ei tiiä täst medägi Surnukirst Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 101 (2)
21058 632 A2a* Tegijä ei taha, ostjale ei saa ja pedäjä ei tijä täst midägi Surnukirst 1970 EMrd III 237
21059 632 A2a* Tegija ei taha, ostjal pole hea, kes pärandab, see ei teagi Surnukirst Hls 1896 H. Sulsenberg E 28322 (1)
21060 632 A2a* Tegija ei taha, ostjal pole hää, kes tarvitab, ei teagi Surnukirst 1913 E EM2 130 (1867)
21061 632 A2a* Tegija ei taha, ostjal pole hea, kes tarvitab, ei teagi Puusärk 1914 E MM 16 ja 45 (241)
21062 632 A2a* Tegija ei taha, ostjal pole hea, kes tarvitab, ei teagi Puusärk 1920 E MM2 16 ja 48 (244)
21063 632 A2a* Tegija ei taha, ostjal pole hea, kes tarvitab, ei teagi Puusärk 1994 E MM3 13 ja 39 (244)
21064 632 A2b* & Ostjale ei lää, tegijale ei saa, perandaja ei tiia ka midagi Kooljakirst Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (17)
21065 632 A2b* Tegijale ei jää, ostjale ei saa, perandaja pealegi ei tija temast midagi Kooljakirst Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (28)
21066 632 A3* & Tegija ei taha, tõstjale tä ei lähä, perändaja pääleki ei tiiä täst midägi Kuuljakirst Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 574 (412)
21067 632 A3* Tegijale ei jäe, tõstjale ei läe, perandaja pealegi ei tia temast midagi Surnukirst Nõo 1897 A. Koger E 30004 (15)
21068 632 A3* Tegija ei taha, tõstjale ei jää, perandaja sest midagi ei tija Kooljakirst Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (45)
21069 632 A4 & Tegija ei tea, kostjale ei lähä, pärandajad peale pole Kooljakirst 1896 J. Hinderov E 26085 (7)
21070 632 A5* & Ostjal ei saa, müijal ei jäe, perandaja ei tiia mitte midagi Koolja[kirst] Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (3)
21071 632 A5* Müüja saab raha, ostja ei saa midagi, aga see, kes ta omale saab, ei tea temast midagi Surnu puusärk Ran 1963 V. Soo RKM II 169, 264 (52)
21072 632 A6 & Tegijale ei saa, ostjale ei jää, see, ken tedä tege, ei tiia esiki, kelle omasse jääse Surnukirst Trv 1894 A. Rull H III 20, 135 (2)
21073 632 A7+ & Tõstjale ei saa, kandjale ei jää, pärandaja ei tea pealegi midagi Puusärk Trv 1894 K. Tober H III 20, 313 (37)
21074 632 A7+ Pärandaja pärib, sellele ta ei jää, ostja ostab, talle ta ei jää, pärandaja pealegi ei tea temast midagi Surnukirst Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (35)
21075 632 A7+ Tegija seda (asja) enesele ei taha, see, kellele seda tehakse, sellest midagi ei tea, kuna tema pärijatel ka midagi pärida ei ole Puusärk 1924 Romaan nr. 14 ja 17 (1924) lk-ta
21076 632 B1 & Kes teeb, ei taha, kes saab, ei tea Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 488 (1152)
21077 632 B1 Kes teeb, ei taha, kes saab, ei tea Puusärk 1890 E EM 63 (441)
21078 632 B1 Kes teeb, ei taha, kes saab, ei tea Puusärk 1913 E EM2 56 (571)
21079 632 B1 Kes teeb, ei taha, kes saab, ei tea Puusärk 1914 E MM 9 ja 43 (92)
21080 632 B1 Kes teeb, ei taha, kes saab, ei tea Puusärk 1920 E MM2 9 ja 46 (94)
21081 632 B1 Kes teeb, ei taha, kes saab, ei tea Puusärk 1994 E MM3 7 ja 37 (94)
21082 632 B1 Kes teeb, ei taha, kes saab, ei tea Puusärk 1929 Jürisson 196 (5)
21083 632 B1 Kes teeb, ei taha, kes saab, ei tea Puusärk 1939 Nugis 288 ja 313 (96)
21084 632 B2* Kellele tehakse, see ei näe, kis teeb, see ei taha Puusärk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (64)
21085 632 B2* & Kes tege, tuu ei taha, kelles tima om, tuu ei näe Kooljakirst Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 408 (76)
21086 632 B3 & See, kes mind teeb, see mind ei taha, see, kes mind tahab, see mind ei tee Puusärk Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 569 (15)
21087 632 B4 & Kes ostab, ei taha, kes teeb, ei taha, kes tahab, ei tea Puusärk Pld 1926 H. Grep E 73838 (21)
21088 632 B5* Kes teda teeb, ei taha, kes ostab, ei pruugi, kes tarvitab, see ei tea seda Puusärk Tt 1868 G. C. Nörmann Nörmann 37 ja 56 (91)
21089 632 B5* Kes teda teeb, ei soovi teda mitte, kes teda ostab, ei tarvita teda mitte, kes teda tarvitab, ei tea seda mitte Surnusärk 1902 Lasteleht nr. 10 ja 11 (1902) 160 ja 176 (3)
21090 632 B5* Kes teda teeb, ei soovi teda mitte, kes teda ostab, ei tarvita teda mitte, kes teda tarvitab, ei tea seda mitte Kirst, surnusärk 1910 Kuhlbars 19 ja 26 (115)
21091 632 B5* & See teda ei taha, kes teda teeb, see temast ei tea, kellele teda tehakse, kes teda ostab, see teda ei pruugi Puusärk KJn 1870 J. Tiedemann E 145 (147)
21092 632 B6 & Kes mind teeb, see ep taha mind mette, kes mind ostab, see ep tarvita mind mette, kes mind tarvitab, see ep tee seda mette Surnukerst Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (11)
21093 632 B7 & Kes mind teeb, see-p taha mind mitte, kes mind tahab, see-p tarvita mind mitte, kes mind tarvitab, see-p tea seda mitte Surnukirst Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (27)
21094 632 B8 & Kes veab, see ei tea, kes teeb, see ei taha, kes peab, see ei tunne seda Hobune, kes surnu puusärgi laudu veab, meister, kes seda teeb, ja surnu isi, kes seda peab Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 12 ja 52 (45)
21095 632 B9 & Kes teeb, see ei taha, kes veab, see ei tunne, kes peab, see ei tea Surnukirst Vän 1889 J. Tiss H III 5, 475 (7)
21096 632 B10 & Kes teeb seda, see ei taha seda, kes toob seda, see ei tarvita seda, kes tarvitab seda, see ei näe seda Puusärk Kuu 1938 E. Selgeveer ERA II 178, 395 ja 402 (13)
21097 632 C1* & See, kes mind teeb, see mind ei tarvita, see, kes mind tarvitab, see minust midagit ei tea Puusärk Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 409 (28)
21098 632 C1* See, kes mind teeb, see mind ei tarvita, see, kes mind tarvitab, see minust midagit ei tea Puusärk Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (38)
21099 632 C1* Kes teda teevad, need teda ei tarvita, kes teda tarvitab, see ei tea temast midagi Puusärk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (112)
21100 632 C1* Kes teeb, sellel ei ole tarvis ja kellel tarvis on, see ei tea sellest ise midagi Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 71 (2)
21101 632 C1* & Ise ta teeb, aga ei tarvita, kellele ta teeb, see ei tea ilmaski sest midagi Puusärk Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (9)
21102 632 C2 & Kes teeb, ei tarvita, kes teab, see ei tarvita, kes ei tea, see tarvitab Surnu puusärk Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2489 (30)
21103 632 C3 & Kes ostab, see omale ei saa, kes teeb, sel tarvis ei ole, kel tehakse, see kellegist ei tea Puusärk Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (66)
21104 632 C4* See, kes seda valmistab, ei tarvita seda, kes seda ostab, ei taha seda ja kes seda tarvitab, ei tea seda Puusärk 1817 Holtz 212 (1)
21105 632 C4* See, kes seda valmistab, ei tarvita seda, kes seda ostab, ei taha seda ja kes seda tarvitab, ei tea seda Ruumin-arkku, kirstu 1851 Lönnrot2 192 (142)
21106 632 C4* Kes tedä teevad, sellele pole tedä vaja, kes tedä ostavad, sellele pole ka tedä vaja, kellele tedä vaja on, sellel ükskõik, kas on või ei ole Kirst Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 164 (63)
21107 632 C4* & Kes teeb, see ei tarvita, kes ostab, sel ei ole vaja, kellele ostetakse, see ei teagi Surnukirst Pal 1889 L. Arst H III 8, 300 (6)
21108 632 C5 & Meistre tegi, ei tarvita, ostja ost, ei tarvita, tuu esi ei näeki, kes tarvitas Kooljakirst Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 711 (129)
21109 632 C6 & Kes teeb sedä esemet, tuul tarvis ei olõ, kes müüb, tuul kah ei olõ tarvis, kes ostab, kah ei olõ tarvis, kellel tarvis om, tuul om ütskõik, kas tedä om või ei olõ Surnukirst Ote 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 338 (40)
21110 632 C7 & Kes teeb, ei tarvita seda, kes toob, ei taha seda, kes tarvitab, ei tea seda Puusärk Mar 1996 K. Tamm EFA I 16, 158 (1)
21111 632 D & Sii, kes tat tege, sii ei pia tat mitti, ja kel ta tettäs, sii ei täägi suguki, et ta tat pidä Surnukirst Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (9)
21112 632 E & Kes teeb, see ei pane temast tähelegi, kes viib, sellele ei ole teda tarvis, ja kellele viias, see ei tea temast midagi Surnu puusärk Trv 1895 J. Kala E 17064 (2)
21113 632 F1 & Kes teeb, see müüb, ja kes ostab, see ei tarvita Surnukirst Hel 1964–1965 A. Kaarmäe EKRK I 54, 409 (1)
21114 632 F2 & Kes teeb, see müib, kes ostab, see ise ei tarvita, aga igaühele läheb teda vaja Surnukirst Ksi 1970 H. Kokamägi RKM II 178, 438 (7b)
21115 632 F3* Kes teeb, see müüb, kel tarvis on, see vaikib, kel tarvis pole, see ostab Surnukirst Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 545 (87)
21116 632 F3* Kes teeb, see ka müüb, kes ostab, sellel pole teda tarvis, kellel tarvis, see vaikib Surnukirst ehk puusärk Trt 1964 A. Vigla RKM II 191, 112 (24)
21117 632 F3* & Kis tieb, see müüb, kis ostab, sel põle vaja, aga kel on vaja, see on vakka Surnukirst As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 443 (1)
21118 632 F4* & Kes mind teeb, see mind müüb, kes mind ostab, see mind ei saa, kes mind saab, ei tea moost midagi Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 252 (145)
21119 632 F4* See, kes ta teeb, see müüb, see, kes ostab, see ei saa midagi, ja see ei tea midagi Surnukirst Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 183 (78)
21120 632 G1 & Tee [sic!] tedä tege, a timä ei tiiä, kelles timä tedä tege Kuuljakirstu tetäs Plv 1894 J. Tamm H II 51, 841 (3)
21121 632 G2a & Kes tiib, sii ei tiiä, kes viab, sii ei taha, kes piab, sii kah ei tiiä Kooljakirst Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 190 (24)
21122 632 G2b & Tegija tege, tegija esi ei tiia, kellele tege, vedaja veda, vedajale endäle ei ole vaja, kellele vaja, tuu teda ei tunne Surnukirst Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (8)
21123 632 G2c & Tegija teeb, ta ei tea, kellele ta teeb, viija viib, ta enesele ei taha, ja see, kellele viiakse, see ise ei tea midagi Surnukirst Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (13)
21124 632 G3* & See, kes seda teeb, ei tea, kellele ta seda teeb, see, kes seda ostab, sel seda tarvis ei ole, kes seda vajab, see ei tea kedagi Surnukirst Kuu 1940 A. Lindvest ERA II 263, 144/5 (8)
21125 632 G3* Kes teeb, ei tea kellele, kes ostab, ei osta omale, kes tarvitab, ei tea asjast midagi Puusärk Sa 1932 E. Rossner E 81994 (34)
21126 632 G4 & Kes teda teges, ei tea, kelle ta saase, kes teda toose, selle ei ole teda tarvis, kelle seda tarvis, see ei tea temast midakist Surnukirst, tegija, tooja, sureja Plv 1890 J. Tamm E 491 (84)
21127 632 H & Kes mind teeb, see minust ei hooli, kelle tarvis mind tehakse, see must ei tea Surnukirst Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 224 (12)
21128 632 I & Kes mind teeb, ei nimeta mind, kes mind saab, ei tunne mind, kes mind tunneb, ei taha mind Tt 1875 Anonüüm XXX EPost. Lisal. nr. 22 (1875) 132 (2)
21129 632 I Kes mind teeb, ei nimeta mind, kes mind saab, ei tunne mind, kes mind tunneb, ei taha mind Surnukirst 1888 ER Kal. (1888) 99 ja 103 (1)
21130 632 J & See, kes teeb, see teab, kellele ta teeb, aga kellele see saab, see ei tea sest midagi Surnu puusärk Nrv 1893 F. Valts E 2626 (1)
21131 632 K+ & Uut hoonet ehitässe, tegijälle põle tarvis, tarvitaja ei tiägi Surnukirst KJn 1890 A. Pihlak E 451 (70)
21132 632 K+ Ehitati maja: kellel ei ole vaja, see ei osta, aga kellel on vaja, see on vait Surnukirst KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 45 (229)
21133 632 K+ Mina teen ühe asja, aga ei tea, kellele ma selle teen, see, kes seda ostab, see seda ei pruugi, see, kes seda pruugib, see seda ei näe Surnukirst Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 393/4 (110)
21134 632 K+ & Mina teen ühe asja, sina seda küll ei osta, kui sa selle küll ostad, siis sa seda küll ei tarvita, kui sa seda küll tarvitad, siis sa seda ei näe Surnukerst ehk puusärk Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 536 (52)
21135 632 K+ Kes selle teeb, see selle eest saab, kes selle teha laseb, see ei saa midagi ja kellele see tehakse, ei tea sellest midagi Surnukirst Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 421 (6)
21136 632 L1* Kellel teda tarvis ei ole, see peab tema ostma, kellel teda tarvis on, see tast midagi ei tea Surnu puusärk Sa 1960 I. Hinn EKRK I 31, 373 (8)
21137 632 L1* & Kis tedä pruuk, tuu ei tiia, kis tedä ost, tuu ei taha Kuuljakirst Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (84)
21138 632 L2 & Kes tiab, see ei tarvita, kes ostab, see ei taha, kes tarvitab, see ei tia Puusärk Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 43 (66)
21139 632 L2 Kes teab, see ei tarvita, kes ostab, see ei taha, kes tarvitab, see ei tea Puusärk 1879 Is. Kal. (1879) 65 ja 67 (8)
21140 632 L2 Kes teab, see ei tarvita, kes ostab, see ei taha, kes tarvitab, see ei tea Puusärk 1887 Meelej. nr. 17 ja 18 (1887) 135 ja 143 (2)
21141 632 M* Kes tellib, sellel pole tarvis, aga kellel tarvis on, sellel pole sedagi tarvis Surnukirst Har 1895 J. Reimann H I 7, 155 (15)
21142 632 M* & Kes teda tellib, sel ei ole teda vaja, aga kellel on teda vaja, sie ei pia temast lugu Surnukirst Hlj 1978 A. Helde, H. Saar EKRK I 78, 106 (129)
21143 632 N+ See, kellele mind tehakse, see ei osta mind mitte, see, kes mind ostab, see ei tarvita mind mitte Puusärk Ote 1930 E. Schmidt E 71300 (48)
21144 632 N+ & See ei tea, kellele tehakse, ja see maksab raha, kellele ei tehta Surnukirst Plt 1894 M. Luu H IV 5, 495 (46)
21145 632 N+ Kui sina ei tarvita, siis sina näed, kui sina tarvitad, siis sina ei näe Surnukirst Mus 1958 E. Rosin RKM II 82, 317 (60)
21146 632 N+ & Keegi ei taha teda, kuid siiski ostetakse neid palju Surnukirst Võn 1961 G. R. Sordla RKM II 132, 50 (29)
21147 632 N+ Esi ei tää, tõine sulle teeb, omal läheb ka vaja Puusärk, kirst Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 189 (150)
21148 632 N+ Veab, ei tea, teeb, ei taha Hobune Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (16)
21149 632 N+ Kes ei tea, et teda pruugitakse ja pruukija ei tea seda ka mitte Puusärk 1872 EPost. Kal. (1872) 163
21150 633 a & Kes mind teeb, see-p ütle seda mitte, kes mind tunneb, see-p võta mind mitte, kes mind võtab, see-p tunne mind mitte Valskraha Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (28)
21151 633 b & See, kes mind teeb, ei ütle seda mitte, see, kes mind tarvitab, see ei tea seda mitte, see, kes mind teab, see ei tarvita mind mitte Valeraha Ote 1930 E. Schmidt E 71300 (52)
21152 633 c & Kel teda on, see ei ütle seda, kes teda saab, see ei tunne teda, ja kes teda tunneb, see ei taha teda Võlsraha Rõn 1889 C. Berg H II 30, 715 (55)
21153 633 c Kes teda teeb, ei ütle seda, kes teda võtab, ei tunne teda, kes teda tunneb, ei võta teda Võlts raha 1894 Sak. Lisa nr. 37 ja 39 (1894) 296 ja 312 (12)
21154 633 c Kes teda teeb, ei ütle seda mitte, kes teda võtab, ei tunne teda mitte, kes teda tunneb, ei võta teda mitte Valeraha 1905 Lasteleht nr. 6 (1905) 96 (5)
21155 633 c Kes teda teeb, ei ütle seda mitte, kes teda võtab, ei tunne teda mitte, kes teda tunneb, ei võta teda mitte Valeraha 1910 Kuhlbars 19 ja 26 (114)
21156 633 c Kes teda teab, ei ütle seda mitte, kes teda võtab, ei tunne teda mitte, kes teda tunneb, ei võta teda mitte Valeraha 1992 NKal. (1992) 182 ja 191 (12)
21157 634 & Kest järve tamm kasus Naba kõtu pääl Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (62)
21158 634 # 2147
21159 635 a Kesk tare (tuba) kellakene, linaseeme sees 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
21160 635 a Kesk tuba kelluke, linaseeme sees Laps hällis 1992 Metstak2 29 ja 30
21161 635 a & Kesk tarre kellakene, linaseeme sisen Häll ja lats Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (17)
21162 635 b & Keset tarre kellakene, sisen linasiimnekene Latse häll Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (21)
21163 635 # 735Da
21164 636 A & Keskelt kahe kargu pääl, luust habe ja lihast nägu Kukk HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (9)
21165 636 B & Mees seisab välja pääl, niikui kahe kargu pääl, rebust reied, lihast habe, luust nina Kukk Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (7)
21166 636 C% & Mees [kahe] kargu peal, lipp lipi peal, lapp lapi peal, luust nokk ja lihast lott Kukk Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (40) 1009
21167 636 D% & Muhu trumm käib kahe kargu peal, luust nägu ja lihast habe, sajakordne kasukas selgas Kukk VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 926 (50) 2084
21168 636 Ea & Käib kahe karguga, sada lappi kuue peal, lihane habe, luine nägu Kukk Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (3)
21169 636 Ea Käib kahe karguga, sada lappi kuue peal, lihane habe, luine nägu Kukk 1939 Vl 118
21170 636 Ea Käib kahe karguga, sada lappi kuue peal, lihane habe, luine nägu 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80 (5)
21171 636 Eb & Mõista, mõista mõõtrum, läbi viie veetrum, kes käib kahe karguga, sada lappi kuue pääl, luine habe, lihane nägu Kukk HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (52)
21172 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk 1890 E EM 86 (710)
21173 636 Fa1 Luust suu, lihast habe 1903 Pet. HS I 34 (2)
21174 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk 1913 E EM2 75 (907)
21175 636 Fa1 Luust suu, lihast habe 1938 Lasteleht nr. 12 (1938) 190 (1)
21176 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk 1955 ÜÕÕ 26 (6)
21177 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk 1960 LS 420
21178 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk 1960 Bachman-Vilbok II 132
21179 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk 1960 Kuut VI (1960) 116 (1)
21180 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (3)
21181 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk 1965 Säde nr. 18 ja 43 (1965) 8 (1)
21182 636 Fa1 Luust suu, lihast habe [Kukk] 1988 Kivi-Roosleht EkTv II 30
21183 636 Fa1 & Luust suu, lihast habe Kukk Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 474 (505)
21184 636 Fa1 Luust suu, lihast habe Kukk Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (11)
21185 636 Fa2 Luust suu ja lihast habe Kukk 1979 Metstak 17 ja 34 (150)
21186 636 Fa2 Luust suu ja lihast habe Kukk 1992 Metstak2 42 ja 43
21187 636 Fa2 Luust suu ja lihast habe 1987 Hiie-Müürsepp III/I 102
21188 636 Fa2 Luust suu ja lihast habe 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (13)
21189 636 Fa2 & Luust suu ja lihast habe Kukk Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 183 (92)
21190 636 Fa2 Luust suu ja lihast habe Kukk Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 174 (41)
21191 636 Fb & Luu pale ja liha habe Kukk Hls 1896 H. Sulsenberg E 28322 (4)
21192 636 Fb Luu pale, liha habe Kukk 1913 E EM2 75 (904)
21193 637 & Kesu keeruteb mäella, humal uitab orulla, vesi veerleb ojalla Õlleteg[emine] Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 677 (53)
21194 637 # rl
21195 638 a & Kevade rõõmustab, suvel jahutab, sügise toidab, talvel soojendab Puu Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 127 (6)
21196 638 b & Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab Õunapuu VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 153 (16)
21197 638 b Kevadel rõõmustab, suvel karastab, sügisel toidab, talvel soojendab Puu 1899 Kuusik KT 212 (11)
21198 638 b Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab, talvel soojendab Puu 1921 Lasteleht nr. 8 ja 10 (1921) 128 ja 160
21199 638 b Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab, talvel soojendab Puu 1925 Ronk nr. 19 ja 20 (1925) 456 ja 480
21200 638 b Kevadel mind katab ilu, suvel varjab sind mu vilu, sügisel ma vilja kannan, talvel soojust sulle annan Puu 1901 Lasteleht nr. 6 (1901) 96
21201 638 b Kevadel mind katab ilu, suvel varjab sind mu vilu, sügisel ma vilja kannan, talvel soojust sulle annan Puu 1910 Kuhlbars 5 ja 24 (15)
21202 638 b Kevadel karastan ma sind, suvel jahutan ma sind, sügisel toidan ma sind, talvel soendan ma sind Puu 1885 Meelej. nr. 20 ja 22 (1885) 105 ja 117 (3)
21203 638 b Kevadel sind rõõmustan lehkva õiete iluga, suve aal sind kosutan kuumal päeval viluga, sügisel sind toidan ma oma kalli viljaga, talvel teen, et magada võid soojas kambris sa Viljapuu 1879 Redlich 102 ja 107 (21)
21204 639 a1 & Kiberiku-käberiku, käpa urgu, joone urgu, soone urgu Sõrmkinnas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (72)
21205 639 a2 & Kiperdi-käperdi, kääpä urgu, soone urgu, joone urgu Kinnas Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (77)
21206 639 a3 & Kiberi-käberi, käpä urgu, soone urgu, joone urgu Sõrmkinnas Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 538 (59)
21207 639 b & Kippädi-kappadi, käpä orgu, käpä orust soonõ orgu, soonõ orust joonõ orgu Sõrmkinnast aetas kätte Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (29)
21208 639 # 2011
21209 640 Aa1 Kibu kesk merd Naba VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (58)
21210 640 Aa1 & Kibu kesk merd Naba Amb 1889 J. Ney H II 14, 168 (18)
21211 640 Aa1 Kibu kesk merd Naba Kod 1942 S. Tanning KKI WS
21212 640 Aa2 & Kipp keset merd Päiv taivah Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (32)
21213 640 Aa2 Kipp keset merd Naba Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (21)
21214 640 Aa3 Kipuke keskel merd Naba 1890 E EM 64 (458)
21215 640 Aa3 Kipuke keskel merd Naba 1913 E EM2 58 (592)
21216 640 Aa3 & Kibuke kesk merd Naba Ote 1892 J. Ainson H II 44, 555 (126)
21217 640 Aa3 Kibuke keset merd Naba Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (35)
21218 640 Aa3 Kibukene kesk merd Naba kesk kõhtu Äks 1894 P. Sepp H II 56, 512 (22)
21219 640 Aa3 Kibukene keset merd Naba Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (1)
21220 640 Aa3 Kibukene keset merd Naba Vil 1893 J. Evert E 1423 (35)
21221 640 Aa3 Kibukene keset merd Naba Plt 1877–1917 M. Luu E 4784 (6)
21222 640 Aa3 Kibukene keskel merda Naba Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (4)
21223 640 Aa3 Kibukõ kesset merd Naba Ran 1889 H. Raag H II 30, 302 ja 313 (38)
21224 640 Aa3 Kiibukõnõ keset merd Naba Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (53)
21225 640 Aa3 Kipuke kesk merd Naba Hls 1891 J. Riiet H III 13, 585 (95)
21226 640 Aa3 Kipuke kest merd Naba Vil 1892 H. Pihlap E 727 (98)
21227 640 Aa3 Kippuke kest merd Naba Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (3)
21228 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (36)
21229 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (13)
21230 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (11)
21231 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (113)
21232 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Hls 1889 H. Kase H III 6, 149 (9)
21233 640 Aa3 Kippuke keset merd Naba Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (70)
21234 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (112)
21235 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (20)
21236 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Vil 1891 J. Karus H III 7, 143 (67)
21237 640 Aa3 Kippuke kesset merd Naba Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 317 (187)
21238 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (36)
21239 640 Aa3 Kipuke keset merd Naba Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 146 ja 165 (16)
21240 640 Aa3 Kipukene kesket merd Naba Ans? 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 193
21241 640 Aa4 Kibikene keset merd Naba Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (102)
21242 640 Aa4 Kipike keset merd Põi Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (31)
21243 640 Aa4 Kipike keset merd Naba Ote 1930 A. Aavik E 66023 (31)
21244 640 Aa4 Kipikene keset merd Naba Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (7)
21245 640 Aa4 Kipikene keset merd Naba Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (17)
21246 640 Aa4 Kippikene keset merd Naba Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (3)
21247 640 Aa4 Kippike keskel merd Naba Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (67)
21248 640 Aa4 & Kipike keskel merd Naba Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (49)
21249 640 Aa4 Kipike keskel merd Naba Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (54)
21250 640 Aa5 Keukene kesk merd Naba Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (22)
21251 640 Aa5 & Keokene kesk merd Naba TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (73)
21252 640 Ab1 & Väike kipike keset merd Naba Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (109)
21253 640 Ab2 Tilluke kipuke keset merd Naba Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 345 (40)
21254 640 Ab2 & Tilluke kipuke keskel merda Silmäterä Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (4)
21255 640 Ba Tipuke keset merd Naba SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (45)
21256 640 Ba & Tipuke keset merd Naba Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (36)
21257 640 Ba Tipuke keset merd Naba SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (32)
21258 640 Ba Tipukene keset merd Naba kõhul Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 513 (1)
21259 640 Bb & Tibukene keset merd Naba Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (6)
21260 640 Bc & Tikukene keset merd Päike taevas Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (8)
21261 640 C Kesk merd kep'kõnõ Kõtt ja naba Se 1980 E. Kaselo, V. Pille, E. Tammo EKRK I 79, 151 (7, 2)
21262 640 C & Keset merd kep'kene Naba Se 1928 T. Haak S 4346 (69)
21263 640 Da & Keset merd puugnits Kõtu pääl napa Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (60)
21264 640 Db & Kuldnöps keset järve Naba Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (4)
21265 640 Dc & Kest merd kullanõ nupikõnõ Naba Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 644 (30)
21266 640 Dd & Nupukene keskel merd Naba Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (187)
21267 640 E Tilluke lavvake kespaigan merd Naba Hls 1891 J. Riiet H III 13, 590 (158)
21268 640 E & Tilluke lauake keset merd Naba Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (18)
21269 640 F & Napikõnõ kesk merd Päiv Har 1890 J. Pähn H II 32, 199 (57)
21270 640 G & Kupits kesk merd Naba Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (36)
21271 640 # 622 1602 2550
21272 641 & Kidi-kadi kassi silmad, üle õue hiiri silmad, lae peal latika silmad Vanamoodi tanu JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (113)
21273 641 # 1365J1a2 2269
21274 642 & Kihelkonna kaljaasti Veeämber Rak 1892 J. Lilienbach E 1675 (10)
21275 642 Kihelkonna kaljaastja Pang 1913 E EM2 57 (575)
21276 643 & Kihmitud, kähmitud, tikitud, täpitud, ise ta kirju Aed Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (85)
21277 644 & Kiiga-kääga, kehvad kellad, õnnetumal perse lähvad Oherd Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (2)
21278 645 & Kiigal-kaagal, viigal-vaagal Viiul Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (42)
21279 646 a & Kiigub, kõigub tuule käes, ise elab kambris Linaseeme Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 340 (36)
21280 646 a Kiigub, kõigub tuule käes, ise elab kambris Linaseeme 1890 E EM 63 (446)
21281 646 a Kiigub, kõigub tuule käes, ise elab kambris Linaseeme 1913 E EM2 57 (578)
21282 646 b* Kiigub, liigub tuule käes, ise elab kambri sees Linaseeme Vil 1877–1917 J. Täht E 1386 (126)
21283 646 b* & Kiigup, liigup tuule käen, esi elap kambri seen Linakukk Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (91)
21284 646 b* Kiigub, liigub tuule käes, ise elab kambris Linaseeme kugaras Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 32 (4)
21285 646 # 2296D1b
21286 647 A1a1 & Kiigub, liigub, maha ei kukku Suits Hlj 1899 N. Traks E 38464 (9)
21287 647 A1a1 Kiigub, liigub, maha ei kuku Suits Ran 1895 J. Palu E 18775 (58)
21288 647 A1a2 Kiigub ja liigub, maha ei kuku Suits Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 495 (42)
21289 647 A1a2 Kiigub ja liigub, maha ei kuku Suits Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (33)
21290 647 A1a2 Kiigub ja liigub, maha ei kuku Suits Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (108)
21291 647 A1a2 & Kiigub ja liigub, maha ei kuku Suits Lai 1890 A. Sommer H III 9, 82 (2)
21292 647 A1a3* Kiigub, liigub, aga maha ei kuku Suits Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 303 (2)
21293 647 A1a3* Kiigub, liigub, aga maha ei kuku Suits, pilve Rak 1902 A. K. Kivi E 42337 (5)
21294 647 A1a3* Kiigub ja liigub, aga maha ei kuku Suits Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (16)
21295 647 A1a3* Kiigub ja liigub, aga maha ei kuku Suits Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (28)
21296 647 A1a3* Kiigub ja liigub, aga maha ei kuku Suits Lai 1895 V. Ervart E 18384 (17)
21297 647 A1a3* Kiigub ja liigub, aga maha ei kuku Suits Trm 1895 S. Sommer H II 56, 204 (4)
21298 647 A1a3* & Kiigub ja liigub, aga maha ei kuku Suits Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (16)
21299 647 A1a3* Kiigub ja liigub, aga maha ei kuku Suits Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 99 (4)
21300 647 A1a3* Kiigub ja liigub, aga maha ei kuku Pilv Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 353 (5)
21301 647 A1a3* Kiigub ja liigub, aga maha ei kuku Suits Trt 1972 O. Peda RKM II 295, 418 (7)
21302 647 A1a4* Kiigub ja liigub, ilmaski maha ei kuku Suits Rak 1892 J. Lilienbach E 1675 (14)
21303 647 A1a4* Kiigub ja liigub, ilmaski maha ei kukku Suits Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 60 (3)
21304 647 A1a4* Kiigub ja liigub, ilmaski maha ei kukku Suits Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (60)
21305 647 A1a4* Kiigub ja liigub, ilmaski maha ei kukku Suits Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 51 ja 79 (75)
21306 647 A1a4* Kiigub ja liigub, ilmaski maha ei kukku Suits Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 100 (107)
21307 647 A1a4* Kiigub ja liigub, ilmaski maha ei kukku Suits Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 645 (27)
21308 647 A1a4* Kiigub ja liigub, ilmaski maha ei kukku Suits Iis 1889 J. Pikkat H III 1, 534 (2)
21309 647 A1a4* & Kiigub ja liigub, ilmas maha ei kuku Suits Lai 1904 J. Ermann E 44370 (72)
21310 647 A1a4* Kiigub ja liigub, ilmas maha ei kukku Suits Lüg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (57)
21311 647 A1a5 & Kiigub ja liigub, aga ilmaski maha ei kuku Suits Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (10)
21312 647 A1a5 Kiigub ja liigub, aga ilmaski maha ei kuku Suits Lai 1895 K. Taras H III 21, 365 (3)
21313 647 A1a5 Kiigub ja liigub, aga ilmaski maha ei kuku Suits VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 173 (1)
21314 647 A1a5 Kiigub ja liigub, aga ilmaski maha ei kuku Suits Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 448 (38)
21315 647 A1a6* & Kiigub ja liigub, aga iialgi maha ei kuku Suits HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (96)
21316 647 A1a6* Kiigun, liigun üles ja alla, aga iialgi maha ei kuku Suits As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 556 (27)
21317 647 A1a7 & Kiigub, liigub, maha ei kuku, laastu ei anna Suits Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 20 (8)
21318 647 A1b1 Kiigub, liigub, maha ei lange Suits Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (247)
21319 647 A1b1 Kiigub, liigub, maha ei lange Suits Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (66)
21320 647 A1b1 Kiigub, liigub, maha ei lange Suits Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (24)
21321 647 A1b1 & Kiigub, liigub, maha ei lange Suits Vil 1892 H. Pihlap E 725 (46)
21322 647 A1b1 Kiigub, liigub, maha ei lange Suits SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (50)
21323 647 A1b2 Kiigub ja liigub, maha ei lange Suits Vai 1889 H. Masing H II 7, 81 (49)
21324 647 A1b2 & Kiigub ja liigub, maha ei lange Suits Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (9)
21325 647 A1b2 Kiigub ja liigub, maha ei lange Suits VJg 1877–1878 J. Ustallo H, R 3, 56 (70)
21326 647 A1b2 Kiigub ja liigub, maha ei lange Aur rehetoas Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 236 (63)
21327 647 A1b2 Kiigub ja liigub, maha ei lange Suits Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (96)
21328 647 A1b3 Kiigub ja liigub ja maha ei lange Suits 1992 Metstak2 23 ja 25
21329 647 A1b3 & Kiigub ja liigub ja maha ei lange Suits Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 224 (146)
21330 647 A1b4* Kiigub, liigub, aga maha ei lange Suits Plv 1660–1876 J. Hurt H, R 6, 473 (114)
21331 647 A1b4* Kiigub ja liigub, aga maha ei lange Suits Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (4)
21332 647 A1b4* Kiigub ja liigub, aga maha ei lange Suits Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (72)
21333 647 A1b4* Kiigub ja liigub, aga maha ei lange Suits Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (19)
21334 647 A1b4* Kiigub ja liigub, aga maha ei lange Suits Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (18)
21335 647 A1b4* Kiigub ja liigub, aga maha ei lange Suits Kuu 1939 I. Lehesalu ERA II 222, 425 (8)
21336 647 A1b4* Kiigub ja liigub, aga maha ei lange Suits Ris 1892 J. Holts E 1845 (28)
21337 647 A1b4* & Kiigub ja liigub, aga maha ei lange Suits Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 301 (63)
21338 647 A1b4* Kiigub ja liigub, aga maha ei lange Suits VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (17)
21339 647 A1b4* Kiigub ja liigub, aga maha ta ei lange Suits Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (7)
21340 647 A1b5 & Kiigub ja liigub, siiski ei lange maha Suits VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (59)
21341 647 A1b6* & Kiigub ja liigub, ilmaski maha ei lange Suits Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 11 (32)
21342 647 A1b6* Kiigub, liigub, maha ei lange ial Suits Trv 1877–1917 A. Parts E 1352 (10)
21343 647 A1c1 Kiigub, liigub, maha ei sada Suits Trv 1892 J. Kill H III 14, 227 (25)
21344 647 A1c1 Kiigub, liigub, maha ei sata Suits Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 37 (10)
21345 647 A1c1 Kiigub, liigub, maha ei sata Suits Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (39)
21346 647 A1c1 & Kiigub, liigub, maha ei sata Suits Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (40)
21347 647 A1c1 Kiigup, liigup, maha ei sata Kaivuling Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 815 (27)
21348 647 A1c2* Kiigus, liigus, kunage maaha ei sata Sau Se 1930 N. Sõrmus S 28607 (60)
21349 647 A1c2* & Kiigus ja liigus, maha ei sada kunagi Suits Trv 1895 P. Teckel H III 25, 46 (71)
21350 647 A1c3% & Liigup küll, kiigup küll, maha ei sata, ülespoole püvvap Suits Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (15) 647A26q2 647C*
21351 647 A1c4% & Kiigub ja liigub, maha sadab, aga kätte ei saa Udu Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (18) 647A10a10
21352 647 A1d & Kiigub, liigub, maha ei putu Suits Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (3)
21353 647 A2a & Liigub ja kiigub, ilmaski maha ei kuku Suits Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (24)
21354 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange 1931 Kmpm. EL II10 26
21355 647 A2b1 & Liigub ja kiigub ja maha ei lange eales (Es regt und schunckelt sich, und fällt nie herunter) Der Rauch Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (54)
21356 647 A2b1 Liigub ja kiigub ja maha ei lange ial (Es bewegt sich und schauckelt, und fällt nie herunter) Der Rauch 1780 Hupel 120
21357 647 A2b1 Liigub ja kiigub ja maha ei lange ial Suits 1782 Willmann 168 (50)
21358 647 A2b1 Liigub ja kiigub ja maha ei lange ial Savu pirtin laella 1844 Lönnrot 155
21359 647 A2b1 Liigub ja kiigub ja ial ei lange maha Suits 1868 Nörmann 35 ja 55 (52)
21360 647 A2b1 Liigub ja kiigub ja maha ei lange ial Suits toalael 1869 Ahlqvist 73
21361 647 A2b1 Liigub ja kiigub ja maha ei lange ial Suits 1872 Körber Uus ABDr 12 (3)
21362 647 A2b1 Liigub ja kiigub ja maha ei lange ial (Es bewegt sich und schaukelt, und fällt nie herab) Der Rauch 1876 Wied. 275
21363 647 A2b1 Liigub ja kiigub ja maha ei lange ialgi Suits 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (51)
21364 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange iial Suits 1890 E EM 83 (677)
21365 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange iial Suits 1913 E EM2 73 (867)
21366 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange iial Suits 1914 E MM 11 ja 44 (138)
21367 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange iial Suits 1920 E MM2 11 ja 47 (140)
21368 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange iial Suits 1994 E MM3 9 ja 38 (140)
21369 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange iial 1920 Kmpm. KLr I8 4
21370 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange iial 1924 Kmpm. EL I9 4
21371 647 A2b1 Liigub ja kiigub, maha ei lange iial 1927 Ainelo III 118
21372 647 A2b2* & Liikub ja kiikub, vade maha ei lange Suits Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (47)
21373 647 A2b2* Liigub ja kiigub, aga ilmaski maha ei lange Suits Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 119 (99)
21374 647 A2c & Liigub, kiigub, sõuab, jõuab, ikka edasi, kuni viimaks kaub ära Suits Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (71)
21375 647 A2c Liigub, kiigub, sõuab, jõuab, kuni kadunud korraga Suits 1890 E EM 84 (679)
21376 647 A2c Liigub, kiigub, sõuab, jõuab, kuni kadunud korraga Suits 1913 E EM2 73 (869)
21377 647 A3 & Kiigub ja liigub, õõtsub ja vaeub, aga maha ei kuku Suits PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (56)
21378 647 A4a* Liigup, kõigup, maha ei sata Suits Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (28)
21379 647 A4a* & Liigus ja kõigus, kunagi ei sata maha Suits Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 553 (204)
21380 647 A4b & Liigub ja kõigub, ilmaski maha ei kuku Suits Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 269 (3)
21381 647 A5 & Liigub ja liigub, aga alla ei kuku Suits Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 13 (1)
21382 647 A6a1 Liigon, laagon, maha ei kuko Suits taren 1996 EMrd IV 228 (123)
21383 647 A6a1 & Liigon, laagon, maha ei kuko Suits taren Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
21384 647 A6a2 Liigub, laagub, maha ei kuku Suits Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (7)
21385 647 A6a2 Liigub, laagub, maha ei kuku Suits MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 178 (47)
21386 647 A6a2 & Liigub, laagub, maha ei kuku Suits Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (100)
21387 647 A6a2 Liigub, laagub, maha ei kuku Suits Kod 1941 A. Univere KKI WS
21388 647 A6a3* Liigub ja laagub, maha ei kuku Suits Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (21)
21389 647 A6a3* Liigub ja laagub, aga maha ei kuku Suits Rak 1905 K. Holm H II 74, 315 (57)
21390 647 A6a3* Liigub ja laagub, aga maha ei kuku Suits Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 508 (100)
21391 647 A6a3* Liigub ja laagub, aga maha ta ei kuku Rehetoa suits Trm 1936 P. Tammepuu ERA II 208, 376 (35)
21392 647 A6a3* Liigub, laagub, ilmaski maha ei kuku Suits VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (11)
21393 647 A6a3* Liigub ja laagub, ilmaski maha ei kuku Suits tuas Sim 1893 T. Franzdorf E 1046 (8)
21394 647 A6a3* Liigub ja laagub, ilmaski maha ei kuku Suits tuas Sim 1892 T. Franzdorf E 1516 (41)
21395 647 A6a3* & Liigub ja laagub, aga ilmaski maha ei kuku Suits Sim 1889 H. Aman H III 2, 801 (2)
21396 647 A6a3* Liigub, laagub, kunagi maha ei kuku Suits VMr 1888 K. J. Haus H IV 1, 270 (5)
21397 647 A6b1 Liigub, laagub, maha ei lange Suits Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (16)
21398 647 A6b1 Liigub, laagub, maha ei lange Suits Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (4)
21399 647 A6b1 & Liigub, laagub, maha ei lange Suits Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (16)
21400 647 A6b1 Liigub, laagub, maha ei lange Suits Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 25 (16)
21401 647 A6b1 Liigub, laagub, maha ei lange Suits VNg 1892 H. Lohk H II 34, 347 (4)
21402 647 A6b2 Liigub ja laagub, maha ei lange Suits 1996 EMrd IV 308 (194)
21403 647 A6b2 & Liigub ja laagub, maha ei lange Suits Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 44 (3)
21404 647 A6b2 Liigub ja laagub, maha ei lange Suits Lüg 1892 J. Thomson H IV 4, 36 (1)
21405 647 A6b2 Liigub ja laagub, maha ei lange Suits Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (9)
21406 647 A6b2 Liigub ja laagub, maha ei lange Suits Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 168 (12)
21407 647 A6b2 Liigub ja laagub, maha ei lange Suits Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (22)
21408 647 A6b3* & Liigub, laagub, aga maha ei lange Suits Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (26)
21409 647 A6b3* Liigub ja laagub, aga maha ei lange Pilv Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (18)
21410 647 A6b3* Liigub ja laagub, aga maha ei lange Suits õhus heljudes Trm 1896 J. Soodla E 25878 (7)
21411 647 A6b4 & Liigub ja laagub, eladeski maha ei lange Suits Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 75 (5)
21412 647 A6c* Liigub, laigub, maha ei kuku Suits MMg 1895 K. E. Martinson E 18100 (26)
21413 647 A6c* Liigub ja laigub, maha ei kuku Suits Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (33)
21414 647 A6c* Liigub ja laigub, aga maha ei kuku Suits MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (15)
21415 647 A6c* Liigub ja laigub, aga ilmaski maha ei kukku Suits Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 57 (75)
21416 647 A6c* & Liigub ja laigub, ilmaski maha ei kuku Suits VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (18)
21417 647 A6c* Liigub ja laigub, iialgi maha ei kuku Suits Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 191 (21)
21418 647 A6d% & Keeletu ja meeletu, liigub ja laugub, maha ei lange Suits Kod 1954 O. Jõgever RKM II 48, 178 (32) 604
21419 647 A6e & Liugub ja laugub, aga maha ei lange Suits Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (21)
21420 647 A7 & Lingub, lõngub, maha ei satta konagi Suits Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (22)
21421 647 A8% & Liipab ja laapab, aga maha ei lange Suits Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 81 650A1d1*
21422 647 A9 & Üles laugus, alla langus, maha ei satta konagi Sau Har 1889 J. Pähn H II 32, 200 (77)
21423 647 A10a1* Liugles, laugles, maaha ei sata Sau, suits Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (45)
21424 647 A10a1* Liugus ja laugus, maha ei sata Suits Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (100)
21425 647 A10a1* Liugus ja laugus, maha ei sata Sau Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (99)
21426 647 A10a1* Liuglõs, lauglõs ja maha ei saa Suits Vas 1905 O. Jõgeva H II 74, 391 (1)
21427 647 A10a1* Liugles, laugles, aga maha ei sata Suits Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (51)
21428 647 A10a1* & Liuglõs ja lauglõs, a maha ei sata' Suits Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 124/5
21429 647 A10a2* Liuglõs ja lauglõs, aga iiälgi maaha õi sata Sau Se 1934 A. Kits S 81843 (12)
21430 647 A10a2* & Liuglõs, lauglõs, uma iägi maalõ sata-ai' Sau Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 122 (75)
21431 647 A10a2* Liuglõs, lauglõs, eloiä maalõ sata-ai Sau Se 1930 V. Ruusamägi S 26000 (12)
21432 647 A10a2* Liuglõs, lauglõs, eloiä maaha ka sata-ai Sau Se 1927 V. Ruusamägi S 2315 (42)
21433 647 A10a2* Eloiä liuglõs, lauglõs, maalõ ka sata-ai Sau Se 1935 T. Uiboaed S 99945/6 (20)
21434 647 A10a3* Liuglõs, lauglõs, kunagi maalõ sata-ai Se 1933 N. Oinas S 58588 (13)
21435 647 A10a3* Liuglõs, lauglõs, kunagi maalõ sata-ai Sau Se 1930 A. Põhi S 22340 (21)
21436 647 A10a3* Liuglõs, lauglõs, kunagi maalõ sata-ai Sau Se 1928 T. Haak S 4345 (67)
21437 647 A10a3* & Liuglõs ja' lauglõs, a' kunagi' maalõ sata-ai' Sau Se 1929 A. Gehrke S 17310 (57)
21438 647 A10a3* Liuglõs, lauglõs, kunagi maalõ ka sata-ai Suits Se 1934 M. Peramets S 82358 (2)
21439 647 A10a4* & Liugõllõs, laugõllõs, kunage maha ka sata-ai Sau Se 1930 A. Nurmetu S 20409 (13)
21440 647 A10a4* Liugõllõs, laugõllõs õhuh, a kunage maaha ka sata-ai Sau om õhuh ja ta sata-ai kunage maaha Se 1929 N. Nurmetu S 9992 (22)
21441 647 A10a5* & Liuglõs ja lauglõs, kunagi sata-ai maaha Suits Se 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (29)
21442 647 A10a5* Liuglõs, lauglõs, kunagi sata-ai maha Sau Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 310 (12)
21443 647 A10a5* Liugõlõs, laugõlõs, kunage sata-ai maaha Sau Se 1932 A. Nurmetu S 49053 (56)
21444 647 A10a5* Liugles, laugles, kunagi ei sata maha Sau Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (41)
21445 647 A10a6* & Liugles, laugles, ei satta maha kunagi Suits Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (68)
21446 647 A10a6* Liugles ja laugles, ei sata maha kunagi Sau Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (32)
21447 647 A10a6* Liugõlõs, laugõlõs, ei sata kunagi maha Suits Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (29)
21448 647 A10a7* Liugleb, laugleb, maha ei sata kunagi Suits Võn 1896 P. Rootslane E 24264 (22)
21449 647 A10a7* & Liugleb, laugleb, maha ei sata kunagi Suits Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (23)
21450 647 A10a7* Liugles, laugles, maha ei sata kunagi Sau tarõn Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (28)
21451 647 A10a7* Liugeles, laugeles, maha ei sata kunagi Suits Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (67)
21452 647 A10a7* Liugeles, laugeles, maha ei sata konagi Suits Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (15)
21453 647 A10a7* & Liugõllõs, laugõllõs, maha ei sata kunagi Suits Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (24)
21454 647 A10a7* Liugõlõs, laugõlõs, maha ei sata kunagi Suits Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (25)
21455 647 A10a7* Liigles, laugles, maha ei sata kunagi Suits Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (54)
21456 647 A10a7* Liuges, lauges, maha ei sata kunagi Suits Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (39)
21457 647 A10a7* Lüügelles, laugelles, maha ei sata kunagi Suits Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (2)
21458 647 A10a8* & Liuglõp ja lauglõp, maha ei sata kunagi Sau Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (54)
21459 647 A10a8* Liugelep, laugelep, aga maha ei sada kunagi Suits Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (11)
21460 647 A10a9 & Liugles, laugles, alla ei sata kunagi Suits Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (24)
21461 647 A10a10% & Leuglõs, lauglõs, maha ei satta, kätte ei saa Suits Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (68) 647A1c4
21462 647 A10b* & Liugles, laugles, maha ei lange Suits Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 677 (48)
21463 647 A10b* Luigleb, laugleb, maha ei lange kunasgi Suits Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 196 (13)
21464 647 A11 & Keerleb, veerleb, liugneb, langeb, maha ta ei kuku Suits VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (47)
21465 647 A12a*% Keerleb, veerleb, maha ei kuku Udu Hps 1923 V. Lao E 53570 (44) 611
21466 647 A12a*% Keerleb, veerleb, maha ei kuku Suits Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (18) 611
21467 647 A12a*% & Kiirleb, viirleb, maha ei kuku Suits TMr 1926 L. Berg E 57146 611
21468 647 A12a*% Kiirleb, viirleb, maha ei kuku Suits MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 392 (13) 611
21469 647 A12a*% Kiirleb, viirleb, maha ei kuku Suits Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (27) 611
21470 647 A12a*% Kierleb ja vierleb, maha ei kukku Suits Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2333 (47) 611
21471 647 A12a*% Keerleb ja veerleb, aga maha ei kuku Päike Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (19) 611
21472 647 A12a*% Keerleb ja veerleb, aga maha ei kuku Suits Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (11) 611
21473 647 A12a*% Keerleb ja veerleb, aga maha ei kuku Suits MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 458 (23) 611
21474 647 A12a*% Kiireleb ja viireleb, ilmaski maha ei kuku Suits KJn 1890 A. Pihlak E 461 (83) 611
21475 647 A12a*% Keerleb, veerleb, aga ilmaski maha ei kuku Suits Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (46) 611
21476 647 A12b Keerleb ja veerleb, aga maha ei lange Suits Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (40)
21477 647 A12b & Kierlep ja vierlep, aga maha ei lange Suits Kuu 1976 A. Kask KKI, MT 414, 158 (1)
21478 647 A12c & Keerleb ja veerleb, aga maha ei sata Suits Tt 1932 E. Glass E 81096 (13)
21479 647 A12d & Keerleb, veerleb, aga alla ei vaju Suits Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 46 (15)
21480 647 A13 & Veerub ja vaarub, keerub ja kaarub, ilmalgi maha ei kuku Suits Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (50)
21481 647 A14 & Viirus, vaarus, ei sata Suits Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (22)
21482 647 A15 & Viigub, vaagub, aga ilmaski maha ei kuku Suits Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (33)
21483 647 A16 & Siirup, viirup, maha ei sada Suits Trt 1893 P. Sepp H II 43, 847 (86)
21484 647 A17 & Keerleb, keerleb õhus, aga maha ei kuku Suits Kuu 1935–1936 I. Piibeman ERA II 172, 478 (21)
21485 647 A18 & Kiirles, kaarles, maha ei satta Toss Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (17)
21486 647 A19 & Kiigatas ja kaagatas, maaha sata-ai kunagi Suits Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 693 (8)
21487 647 A20a* Kiigub, kaagub, maha ei kuku Suits Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (25)
21488 647 A20a* Kiigub, kaagub, maha ei kuku Suits Vig 1896 J. Hinderov E 26088 (3)
21489 647 A20a* Kiigub ja kaagub, aga maha ei kuku Suits Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (1)
21490 647 A20a* Kiigub, kaagub, ilmaski maha ei kuku Suits Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (20)
21491 647 A20a* & Kiigub ja kaagub, ilmaski maha ei kukku Suits Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (39)
21492 647 A20a* Kiigub ja kaagub, ilmaski maha ei kuku Suits VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 816 (10)
21493 647 A20b* Kiigub, kaagub, maha ei lange Suits Vai 1893 D. Torpan H II 36, 405 (12)
21494 647 A20b* Kiigub, kaagub, maha ei lange Suits Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (21)
21495 647 A20b* Kiigub ja kaagub, ilmaski maha ei lange Suits Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (44)
21496 647 A20b* Kiigub ja kaagub, aga iialgi maha ei lange Suits Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 768 (20)
21497 647 A20b* & Kiigub ja kaagub, maha ei lange iialgi Suits MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (16)
21498 647 A21a* Kiigub ja vaagub, maha ei kukku Suits Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (11)
21499 647 A21a* Kiigub ja vaagub, maha ei lange Suits Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 371 (24)
21500 647 A21a* Kiikup ja vaakup, maha ei lanke Suits Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (62)
21501 647 A21a* & Kiigub ja vaagub, aga maha ei lange Suits Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (25)
21502 647 A21b & Kiigub ja vangub, ilmas maha ei kuku Suits Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (52)
21503 647 A22 & Kiigub ja langeb, aga ilmaski maha ei kuku Suits Pal 1897 H. Karro H IV 8, 512 (4)
21504 647 A23 & Kiigub ja lõegub, maha ei kuku Suits Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 192 (59)
21505 647 A24a* Kiigub ja kõigub, maha ei kukku Suits Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (13)
21506 647 A24a* Kiigub ja kõigub, maha ei kuku Suits Kos 1892 T. Wiedemann E 8981 (6)
21507 647 A24a* Kiigub ja kõigub, aga maha ei kuku Suits Mär? 1937 E. Poom ERA II 148, 454 (21)
21508 647 A24a* & Kiigub ja kõigub, aga maha ei kuku Suits Kõp 1895 J. Laarmann E 20340 (3)
21509 647 A24a* Kiigub, kõegub, ilmaski ei kukku maha Suits Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (18)
21510 647 A24a* Kiigub ja kõigub, ilmas maha ei kuku Suits HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (59)
21511 647 A24a* Kiigub, kõigub, aga ilmaski maha ei kuku Suits Äks 1933 P. Lukk E 83273 (23)
21512 647 A24a* Kiigub ja kõigub, ei kukku iialgi maha Suits Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (3)
21513 647 A24b1* & Kiigub ja kõigub, maha ei lange Suits Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (24)
21514 647 A24b1* Kiigub ja kõigub, aga maha ei lange Suits Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (56)
21515 647 A24b2 & Kiigub ja kõigub, maha ei lange kunagi, kaob muidu ära Suits Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37 (45)
21516 647 A25 & Hillus, hällus, kiigus, käigus, maha ei puttu kunagi Tare, suits Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 50 (4)
21517 647 A26a & Hüülib ja häilib, ilmaski maha ei lange Suits Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (55)
21518 647 A26b* Hüllib ja hällib, maha ei lange Suits Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (95)
21519 647 A26b* Hüllib ja hällib, aga maha ei lange Suits Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (12)
21520 647 A26b* & Hüllib ja hällib, ei sada maha elades Suits Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (9)
21521 647 A26c* & Hillib ja hällib, ei ilmaski lange maha Suits Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (14)
21522 647 A26c* Hillib ja hällib, iialgi ei kuku maha Suits Jaa 1921 V. Jõgever ERA II 10, 320 (5)
21523 647 A26d & Hellib ja hällib, ilmaski maha ei kuku Suits Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 291 (222)
21524 647 A26e & Hüllüs, hällüs, maale ei sata Sau Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (24)
21525 647 A26f1* & Hillüs, hällüs, maha sata-ai Sau Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (21)
21526 647 A26f1* Hillub, hällub, maha ei sata Suits Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 798 (54)
21527 647 A26f1* Hillüb ja hällüb, maha ei sata Suits Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (21)
21528 647 A26f1* Hillup ja hällup, maha ei sata Suits Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (46)
21529 647 A26f2* Hillus, hällus, maha ei lange Suits Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 321 (8)
21530 647 A26f2* Hillub ja hällub, ilmaski maha ei lange Suits KJn 1870 J. Tiedemann E 158 (252)
21531 647 A26f2* & Hillub, hällub ilma peal, aga maha ei lange ial Suits Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (100)
21532 647 A26f3* Hillub, hällub, elades maha ei kuku Suits Kõp 1897 J. Laarmann E 31323 (5)
21533 647 A26f3* Hillub, hällub, elades maha ei kuku Suits Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (54)
21534 647 A26f3* & Hillub, hällub, ei kuku kunagi maha Suits SJn 1891 J. Köstner H II 26, 556 (33)
21535 647 A26f4 & Hillub, hällub, maha ei putu Udsu Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (108)
21536 647 A26g Hillub, hillub, maha ei sata Suits 1970 EMrd III 235
21537 647 A26g & Hillub, hel'lub, maha ei sata Suits Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 14 (17)
21538 647 A26h* & Hillub ja hõllub, maha ei sata Suits Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (27)
21539 647 A26h* Hillub, hõllub, maha ei sata konagi Suits Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (22)
21540 647 A26h* Hillub ja hõllub, aga maha ei kuku Suits Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (61)
21541 647 A26i Hõllus, hõllus, maha ei sata Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (96)
21542 647 A26i & Hõllus, hõllus, maha ei sata Suits Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (135)
21543 647 A26i Hõllus, hõllus, maha ei sata Suits Urv 1890 J. Teder H III 11, 333 (67)
21544 647 A26j* & Hõl'lub, hel'lub, aga maha ei sada Suits Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (92)
21545 647 A26j* Hõllub ja hellub, maha ei kuku Suits Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (64)
21546 647 A26k & Hõllus, nõllus, maha ei satta Suits Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (62)
21547 647 A26l & Hõllus, kallus, maha ei satta Suits San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (10)
21548 647 A26m* Hiljub, häljub, maha ei läha iialgi Suits Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (46)
21549 647 A26m* & Hiljub ja häljub, aga iial ei kuku maha Suits SJn 1894 H. Raid H II 49, 612 (27)
21550 647 A26n & Hiljub, hõljub, maha ei kukku Suits Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (92)
21551 647 A26o & Huljub ja hõljub, aga maha ei kuku elades Pilv Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (66)
21552 647 A26p & Heljub ja häljub, elades maha ei kuku Suits Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 336 (9)
21553 647 A26q1* Hiilib ja häilib, maha ei lange Suits Kos 1892 T. Wiedemann E 8981 (7)
21554 647 A26q1* & Hiilib ja häälib, aga ilmaski maha ei kuku Suits Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 255 (17)
21555 647 A26q2% & Hiilides ja häälides läheb üles, aga maha ei tule ilmaski Suits Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 496 (13) 647A1c3 647C* 2789
21556 647 A26r* Hiilub, häälub, ei kuku eladeski maha Suits Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (67)
21557 647 A26r* Hiilub ja häälub, elades ta maha ei kuku Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (63)
21558 647 A26r* Hiilub, häelub, ei kuku iialgi maha Suits Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 246 (97)
21559 647 A26r* & Hiilub, häilub, ei kuku iial maha Suits Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 143 (6)
21560 647 A26r* & Hiilub, häälub, maha ei lange elades Suits SJn 1890 M. Kielas H II 26, 510 (74)
21561 647 A26s & Hiilub ja haalub, ei sata maha Suits Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 442 (28)
21562 647 A27+ & Üleneb, alaneb, maha ei kuku iialgi Suits Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (103)
21563 647 A27+ & Tõuseb ja vajub, ei kuku eladeski Suits toas Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (24)
21564 647 A27+ & Hiibib ja hääbib, aga ilmaski maha ei kuku Suits Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (69)
21565 647 A27+ Lömitab ja lömitab, iialgi maha ei kuku Rehetoa suits Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 151 (468)
21566 647 A27+ Uhises ja tuhises, maha ei kuku kunagi Suits Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 63 (20)
21567 647 A27+ Ulli-pää, älli-pää, aga maha ei lange iialgi Suits toas Tõs 1933 J. Bachson E 82412 (3)
21568 647 B1a & Laud hullib, laud hällib, ei ial maha kuku Suits Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (2b)
21569 647 B1a Laud hullib ja laud hällib, aga laud ei kuku maha (Ein Tisch schwankt und schaukelt, aber der Tisch fällt nicht) Der Rauch 1876 Wied. 273
21570 647 B1b1* & Laud hüllib, laud hällib, ei laud maha lange (Ein Bret schwebet und schwancket, Brett fällt doch nicht herunter) Der Rauch Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (49)
21571 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, ei laud maha lange (Ein Bret schwebt und schwankt, und fällt doch nicht herunter) Der Rauch 1780 Hupel 120
21572 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, ei laud maha lange Suits 1782 Willmann 168 (45)
21573 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, ei laud maha lange Savu pirtin laella 1844 Lönnrot 154
21574 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, ei laud maha lange Suits toalael 1869 Ahlqvist 72
21575 647 B1b1* Laud hällib ja hällib, laud maha ei lange Suits 1890 E EM 80 (637)
21576 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib Suits 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (46)
21577 647 B1b1* Laud hällib ja hällib, laud maha ei lange Suits 1913 E EM2 70 (821)
21578 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, ei laud maha lange Suits 1958 EKMS I 550
21579 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, laud maha ei lange Suits 1992 Metstak2 23 ja 25
21580 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, laud maha ei lange Suits Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (113)
21581 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, laud maha ei lange Suits Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 172 (51)
21582 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, aga laud maha ei lange Suits Lih 1968 K. Salve KKI 48, 354 (39)
21583 647 B1b1* & Laud hüllib, laud hällib, ilmalgi maha ei lange Suits Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 792 (70)
21584 647 B1b1* Laud hüllib, laud hällib, laud iial maha ei lange Suits Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (45)
21585 647 B1b2 & Laud hüllib, laud hällib, ei laud maha kuku Suits Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 538 (61b)
21586 647 B1b2 Laud hüllib, laud hällib, ei laud maha kuku Suits VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (124)
21587 647 B1c1* Laud hullib ja laud hällib, ei laud maha lange (Ein Tisch schwankt und schaukelt, aber der Tisch fällt nicht) Der Rauch 1876 Wied. 273
21588 647 B1c1* Hillib lauda, hällib lauda, ei kuku kunagi maha Suits 1965 EMrd II 369
21589 647 B1c1* & Hillib lauda, hällib lauda, ei kuku kunagi maha Suits KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (31)
21590 647 B1c1* Hillib lauda, hällib lauda, ei kuku kunagi maha Suits KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (22)
21591 647 B1c1* Hillib lauda, hällib lauda, ei kuku kunagi maha Suits Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1000 (36)
21592 647 B1c1* Hillip laud, hällip laud, ei kuku kunagi maha Suits KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 325 (9)
21593 647 B1c1* Hillib lauda ja hällib lauda, ei kuku kunagi maha Suits KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 428 (55)
21594 647 B1c1* Laud hillib, laud hällib, aga laud ei kuku maha Suits Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (54)
21595 647 B1c2* & Laud hillib, laud hällib, aga elades maha ei lange Suits SJn 1889 T. Köstner H II 26, 382 (13)
21596 647 B1c2* Laud hillib, laud hällib, laud ialgi maha äi lange Suits Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (50d)
21597 647 B1d* Laud hillib, laud hallib, ilmaski maha ei kuku Suits Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 162 (149)
21598 647 B1d* Hillib lauda, hallib lauda, ei kuku kunagi maha Suits Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (25)
21599 647 B1d* Laud hillib, laud hallib, ei laud maha lange Suits Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (37)
21600 647 B1d* Laud hillib, laud hallib, laud ei lange iial maha Suits Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25550 (47)
21601 647 B1d* & Laud hillib, laud hallib, laud maha ei saa Suits Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (39)
21602 647 B1e & Laud tillib, laud tallib, aga laud maha ei langõ Suits Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 424 (36)
21603 647 B1f & Laud lullib, laud lallib, laud maha ei langõ Suits Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (4)
21604 647 B1g* Hillub laud, hällub laud, ei kuku maha eladeski Suits Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 345 (15)
21605 647 B1g* Hillub lauda, hällub lauda, ei kuku maha kunagi Suits KJn 1895 K. Aint H II 49, 1052 (28)
21606 647 B1g* Hillub lauda, hällub lauda, ei kuku kunagi maha Suits Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (104)
21607 647 B1g* & Hillub lauda, hällub lauda, aga ei kuku kunagi maha Suits KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 403 (31)
21608 647 B1h & Laud hillib, laud hallub ja elades maha ei lange Suits KJn 1870 J. Tiedemann E 137 (83)
21609 647 B1i & Laud hällub ja laud hellub, maha ei sada elades Suits Pst 1913 J. Müür E 48014 (20)
21610 647 B1i Laud hällub ja laud hellub, maha ei sada elades Suits Trv 1913 J. Müür E 48014 (20)
21611 647 B1j & Laud hällus, laud hõllus, laud maha ei sata Suits Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 538 (61)
21612 647 B1k & Üleval hõllus laud ja hallus laud ja maha ei satta kunagi Suits ja toss Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 824 (129)
21613 647 B1l1 & Laud heljub ja häljub, aga maha ei kuku eladeski Suits Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (6)
21614 647 B1l2 & Heljub lauda ja häljub lauda Suits Plt 1895 M. Luu H II 54, 629 (13)
21615 647 B1m & Hiljub lauda, heljub lauda, iialgi maha ei kuku Suits Vil 1889 H. Niggol H II 26, 149 (4)
21616 647 B1n & Hiljub, hõljub ja maha ei satta Suits Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 10 (3)
21617 647 B1o* & Hiilub lauda, hõljub lauda, eladeski maha ei kuku Suits Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (4)
21618 647 B1o* Hiilub laud, hõljub laud, ei kuku ialgi maha Suits Pil 1894 H. Keller E 10052 (94)
21619 647 B1p & Laud häilib, laud hüilib, ei laud maha lange Suits toas Tür 1927 R. Viidebaum E 59894
21620 647 B1q & Hiilib laud, häilib laud, ei laud lange maha Toasuits Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (66)
21621 647 B1r* Hiilib laud, häälib laud, maha ei kuku kunagi Suits Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 379 (100)
21622 647 B1r* Hiilib lauda, hällib lauda, ei kuku elades maha Taevalautus Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (6)
21623 647 B1r* & Hiilib lauda, häälib lauda, ei lange maha elades Suits SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (115)
21624 647 B1s* Laud höölib ja häälib, aga maha ei kuku Suits Pär 1902 J. J. Pulst E 43215 (10)
21625 647 B1s* & Höölib lauda, häälib lauda, ei kuku maha kunagi Suits Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (25)
21626 647 B1s* Laud heelib, laud häälib, ei laud iial maha lange Suits Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (83)
21627 647 B1z & Hõõlib ja häälib laud, ei kuku kunagi maha Suits KJn 1922 A. Anni KKI WS
21628 647 B1t* Hiilub lauda, häälub lauda, ei kuku maha elades Suits SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 563 (29)
21629 647 B1t* Hiilub lauda, häälub lauda, ei kuku elades maha Suits Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 233 (4)
21630 647 B1t* & Hiilub laud, häälub laud, laud ei kuku kunagi maha Suits tuas KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (8)
21631 647 B1t* Laud hiilub ja laud äälub, ei kuku iial maha Pilv Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (150)
21632 647 B1t* Hiilub lauda, häälub lauda, ei kuku maha iialgi Suits tuas SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (92)
21633 647 B1u* & Hiilub lauda, haalub lauda, ei kuku kunagi maha Suits Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (9)
21634 647 B1u* Hiilub laudu, haalub laudu, ei kuku millaski maha Tt 1901 A. Raudkell E 41304 (38)
21635 647 B1v & Laud liigub, laud hõllub, ei lange maha elades Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (4)
21636 647 B1w & Laud hõljub, laud kiigub, laud maha ei lange Seinakell Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 516 (82)
21637 647 B1õ & Laud hõl'lus, laud kallus, konas see laud maha satas Suits San 1888 K. Gross H II 31, 805 (27)
21638 647 B1ä & Hõllus laud, vaarus laud, ei sata maha konagi Taivapilve Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 306 (1)
21639 647 B1ö & Hõelus laud, vaalus laud, ei satta maha kunagi Pilved Rõn 1888 H. Urb H II 30, 746 (1)
21640 647 B2* & Laud hilbib, laud halbib, aga maha ei lange iialgi Suits rehes parde all Hel 1893 J. Karu E 3200 (20)
21641 647 B2* Laud hilbib, laud halbib, laud maha ei lange Suits Kul 1894 J. Reimann H I 5, 156 (7)
21642 647 B2* Laud hilbib, laud hälbib, ei lange ilmas maha Suits Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (49)
21643 647 B3 & Eelik lauda, äälik lauda, ei kuku elades maha Suits SJn 1890 E. Saabas H II 26, 725 (23)
21644 647 B4a & Laud kiigub, aga maha ei kuku Suits Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (72)
21645 647 B4b* Laud kiigub ja liigub, aga iialgi maha ei kuku Suits Prn 1901 A. Gärtner E 41956 (80)
21646 647 B4b* & Laud liigub, laud kiigub, maha ei satta konagi Suits Rõn 1889 C. Berg H II 30, 724 (72)
21647 647 B4c* Laud kiigub, laud kõigub, laud maha ei kuku Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (58)
21648 647 B4c* Laud kiigub, laud kõigub, ei ial maha kuku Suits Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (2)
21649 647 B4c* Laud kiigub ja kõigub, maha ei lange Suits toas Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (26)
21650 647 B4c* & Laud kiigub, laud kõigub, laud maha ei lange Suits Aud 1895 R. Niemann E 19150 (17)
21651 647 B4d* Laud liigub, laud kõigub, maha ei kuku Suits Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (70)
21652 647 B4d* & Laud liigub, laud kõigub, aga ilmaski ei kuku maha Suits tuas Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (25)
21653 647 B5a*% Kiigelauda, kaagelauda, ei see lauda maha sada Suits 1890 E EM 63 (445) 2263Q
21654 647 B5a*% Kiigelauda, kaagelauda, ei see lauda maha sada Suits 1913 E EM2 57 (577) 2263Q
21655 647 B5a*% & Kiigelauda, kaagõlauda, ega lauda maalõ sata-ai' Sau Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 426 (16) 2263Q
21656 647 B5a*% Kiigelauda, kaagelauda, ega lauda maha ei sata Suits Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 275 (37) 2263Q
21657 647 B5a*% Kiigelauda, kaagelauda, ega see laud maha ei sata Suits Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (38) 2263Q
21658 647 B5a*% Kiigelauda, kaagelauda, ega see lauda maha sata Suits 1875 J. Hurt E 7984 (5) 2263Q
21659 647 B5a*% Kiigelauda, kaagelauda, see laud maha ei sata Suits ehk sau Räp 1905 V. Songi H III 31, 364 (5) 2263Q
21660 647 B5a*% Kiigõlauda, kaagõlauda, kunagi maalõ sata-ai Sau Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 243 (49) 2263Q
21661 647 B5a*% Kiigõlauda, kaagõlauda, kunagi maalõ sata-ai Sau Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 644 (46) 2263Q
21662 647 B5a*% & Kiigõlauda, kaagõlauda, kunagõ lauda maalõ ei sata Riihetarõh sau Se 1929 I. Sonts S 124433 (14) 2263Q
21663 647 B5a*% Kiigelauda, kaagelauda, kunagi lauda maaha ei sata Suits Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (30) 2263Q
21664 647 B5b1* Kiigalauda, kaagalauda, kunagi maaha sata-ai Sau Se 1968 P. Hagu, A. Kask, J. Valge, E. Viluoja EKRK I 67, 130 (13)
21665 647 B5b1* & Kiigalauda, kaagalauda, ega lauda maha satta Suits Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (12)
21666 647 B5b1* Kiikalauda, kaakalauda, õga lauda maalõ sata-ai Sau (suits) Se 1929 V. Savala S 17518 (33)
21667 647 B5b2 & Kiigalauda, kaagalauda, ega kiiga-kaaga maha ei sata Suits Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (5)
21668 647 B5c*% Kiigulauda, kaagulauda, ega lauda maha ei sata Suits Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 628 (29) 2306D3b
21669 647 B5c*% & Kiigulauda, kaagulauda, ega lauda maha ei satta Pajalaud Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 577 (52) 2306D3b
21670 647 B5c*% Kiigulauda, kaagulauda, laud ei kunagi maha sata Suits Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 330 (5) 2306D3b
21671 647 B5c*% Kiiguslauda, kaaguslauda, lauda sata kunagi maha Suits Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (33) 2306D3b
21672 647 B5c*% Kiigulauda, kaagulauda, kunagi lauda maha ei sata Suits Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (30) 2306D3b
21673 647 B5c*% Kiigulauda, kaagulauda, kunage see lauda maaha ei sata Suits Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (30) 2306D3b
21674 647 B5c*% Kiigulauda, kaagulauda, kunas see lauda maha sadas Suits tareh Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 453 (83) 2306D3b
21675 647 B5d+ Kiigelauda, kaagalauda, kunagi maalõ sata-ai Sau Se 1932 J. Ojavere S 37539/40 (133)
21676 647 B5d+ & Kiigulauda, kaagalauda, ega lauda maha satta Suits Plv 1893 J. Tobre H II 45, 194 (14)
21677 647 B5d+ Kõõkalauda, kaakalauda, kunagi lauda ei sata ar maaha Suits tarõh Se 1935 A. Kits S 100015 (27)
21678 647 B5d+ Kõõgolauda, maagõlauda, kunage maalõ sata-ai Sau (suits) Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (5)
21679 647 B5d+ & Maagõlaud ja kaagõlaud, maagõ kunage maaha sata-ai Sau Se 1931 N. Sõrmus S 33783 (2)
21680 647 B6 & Keeslauda, kaaslauda, ega laud maha satta Sauv Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 466 (8)
21681 647 C*% Laev hällib ja hällib, laud maha ei lange Suits 1890 E EM 80 (637) 647A1c3 647A26q2
21682 647 C*% Laev hällib ja hällib, laud maha ei lange Suits 1913 E EM2 70 (821) 647A1c3 647A26q2
21683 647 C*% & Laev kiigub ja kõigub, maha ei lange ega ülesse ei lähe Suits tuas Amb 1888 A. Redlich SKS, Eisen 60 (10) 647A1c3 647A26q2
21684 647 C*% Hulib laeva, hälib laeva, aerlev laeva, väärlev laeva, ega laeva maha lange Päike Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (13) 647A1c3 647A26q2
21685 647 D & Meri kiigub ja õõtsub, ilmas maha ei kuku Suits Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (41)
21686 647 E & Hellib laugu, hellib laugu, ei kuku maha kunagi Suits KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (51)
21687 647 F & Lagi kiigub, lagi kõigub, aga ilmaski maha ei kuku Suits Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (795)
21688 647 G & Lina liigub ja lina kiigub, aga maha ei lange Suits Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (49)
21689 647 Ha Hiilib kangas, häilib kangas, ei kangas maha lange Suits 1890 E EM 40 (176)
21690 647 Ha Hiilib kangas, häilib kangas, ei kangas maha lange Suits 1913 E EM2 37 (219)
21691 647 Ha Hiilib kangas, häilib kangas, ei kangas maha lange Suits 1921 Nurmik II 6 (6)
21692 647 Ha Hiilib kangas, häilib kangas, ei kangas maha lange 1925 Puus. KH II5 99
21693 647 Ha & Hiilib kangas, häilib kangas, ei kangas maha lange Suits Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 460 (196)
21694 647 Hb & Hiilib ja häälib kangas, maha ei lange Vikerkaar MMg 1988 M. Hiiemäe RKM II 414, 341 (37)
21695 647 I Iilisam, aalisam, maha ei kuku Suits 1890 E EM 45 (236)
21696 647 I Iilisam, aalisam, maha ei kuku Suits 1913 E EM2 41 (292)
21697 647 I & Iilisam, aalisam, maha ei kuku Suits Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (48)
21698 647 Ja*/ & Kiigub ja liigub, vihalehte ei kanna, maha ei lange Suits Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 714 (94) 996Ca*
21699 647 Ja*/ Kiigub ja liigub, vihalehte ei kanna, maha ei kuku Suits Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 387 (5) 996Ca*
21700 647 Jb1*/ & Heljub, hõljub, maha ei satta, õlekõrt ka ei kanna Suits Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (79) 996Cb1*
21701 647 Jb1*/ Hiljub, hõljub, maha ei sata, õlekõrt ta peal ei kanna Suits Hel 1926 K. Puusepp E 58450 996Cb1*
21702 647 Jb2/ & Kiigub, liigub, maha ei sata, õlekõrt ka pääl ei kanna Suits Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (13) 996Cb2
21703 647 Jc/ & Liigub ja laagub, miski ei kanna, aga maha ka ei lange Suits Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (3) 996Cc
21704 647 K/ & Valgõb lumme, mustõb hüst, liuglõs ja laugles, maale ka sata-ai Harak Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672 1322Ä
21705 647 L/ & Liugles, laugles, halli ruuna raisa poole, ei sata maha kunagi Suits Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (16) 1967D
21706 647 M/ & Kiigub ja liigub, maha ei kuku, tules ei põle, maas ei mädane, veden ei upu Nimi MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (22) 2490R
21707 647 N/ & Kiigub ja kaagub, maha ei kuku kunagi, seina vahel seisab, pihus ei seisa Suits MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 696 (82) 1926C
21708 647 # 735A2e 969 1454Q | kküs
21709 648 a1 & Kiigub, liigub, siiski paigast ei saa Puu SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (34)
21710 648 a2 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa Puu 1955 ÜÕÕ 120 (4)
21711 648 a2 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa Puu 1960 Kuut VI (1960) 189 (9)
21712 648 a2 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa Puu 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8
21713 648 a2 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa Mets 1970 Eisen EKTv 9 (2)
21714 648 a2 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa Puu tuules 1974 Eisen A 88
21715 648 a2 Kiigub, liigub, aga paigalt ei saa 1976 Hellerma IV-V 106
21716 648 a2 Kiigub, liigub, aga paigalt ei saa 1976 Hellerma IV-V 22
21717 648 a2 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa Puu 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (1)
21718 648 a2 Kiigub, liigub, siiski paigast ei saa Puu 1992 Metstak2 53
21719 648 a2 & Kiigub ja liigub, aga paigast ei saa Kiik Pil 1993 E. Vahtramäe RKM II 467, 126 (11)
21720 648 b & Liigub iga külle pärast, aga paigast ära ei saa Puu SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (31)
21721 648 c & Liigop, aga edasi ei saa Puhmas tuulega Rõu 1977 K. Kleimann, P. Mandre, E. Pauskar RKM II 329, 552 (3)
21722 648 d & Sahiseb ja liigub, aga jääb kohale Metspuud Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 189 (124)
21723 648 e% & Liigub ja laigub, aga ilmaski paigast ära ei saa Kell Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (28) 995
21724 648 # 610 878 969 1134 1703 2205Cc
21725 649 & Kiipa mind, kaapa mind, lõika mu pea otsast ära ja lase mind jooksta Vokki määritakse KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (215)
21726 649 Kiipa mind, kaapa mind, lõika mu pää otsast ära ja lase mind joosta Voki määrimine 1890 E EM 64 (449)
21727 649 Kiipa mind, kaapa mind, lõika mu pää otsast ära ja lase mind joosta Voki määrimine 1913 E EM2 57 (581)
21728 649 # 1027
21729 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab (Es kratzt und scharrt, kommts auf eine Insul, so stehets stille) Ein Besem Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (31)
21730 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud 1782 Willmann 166 (29)
21731 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Luuta 1851 Lönnrot2 181 (44)
21732 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab (Es scharrt und kratzt, kommt es auf die Insel, so steht es) Der Besen 1876 Wied. 270
21733 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud 1890 E EM 63 (448)
21734 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud 1913 E EM2 57 (580)
21735 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (29)
21736 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab 1905 Kmpm. Kõ 17
21737 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab 1920 Kmpm. KLr II7 335
21738 650 A1a1 Kiipap, kaapap, saap saare, sis saisap Luud Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (4)
21739 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 677 (67)
21740 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Luuaga pühkimine Hlj 1889 J. N. H II 9, 364 (3)
21741 650 A1a1 & Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Toa pühkimene Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (91)
21742 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (23)
21743 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (155)
21744 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 318 (4)
21745 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (13)
21746 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
21747 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (4)
21748 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (14)
21749 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 49 (2)
21750 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 259 (12)
21751 650 A1a1 & Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (66)
21752 650 A1a1 Kiipap, kaapap, saab saarde, sis saisab Luud Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (29)
21753 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 210 (64)
21754 650 A1a1 Kiipab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 6 (29)
21755 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Veepang Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (16)
21756 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Toaluud JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (17)
21757 650 A1a2* & Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Luud Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (30)
21758 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Luud Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (25)
21759 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Äkke, luud Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (25)
21760 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Luud Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (42)
21761 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Luud Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (12)
21762 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Luud Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (24)
21763 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis seisab Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 165 (1)
21764 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis seisab Luud VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (88)
21765 650 A1a2* & Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis seisab Tua pühkimine MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (75)
21766 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis seisab Toa pühkimine luuaga Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 705 (9)
21767 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 77 (22)
21768 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (11)
21769 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Kuu 1909 A. Ploompuu E 46416 (19)
21770 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (18)
21771 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis seisab Luud – kui paned nurka pärast terapühkimist, siis seisab Jõh 1963 I. Sarv KKI 47, 685 (64)
21772 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarde, sõs seisab Luud Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (99)
21773 650 A1a2* Kiibab ja kaabab, saab saardõ, sis saisab Tarrõ pühitäs Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (11)
21774 650 A1a2* Kiibab ja kaabab, saab saarde, sis seisab Luud Võn 1896 P. Rootslane E 28391 (2)
21775 650 A1a2* Kiipab, kaapab, saab saarele, siis seisab Toapühkimisluud Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 155 (20)
21776 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarele, siis seisab Luud Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 41 (95)
21777 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saarele, siis seisab Luud, tuba pühitakse Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (12)
21778 650 A1a2* Kiipab ja kaapab, saab saare peale, siis seisab Lumi Tln 1893 J. Primetz H I 3, 51 (2)
21779 650 A1a3* Kiipab, kaapab, kui saarde saab, siis seisab Luud Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 109 ja 116 (64)
21780 650 A1a3* & Kiipas, kaapas, kui saarde saap, siis saisap Tarre pühitas Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 901 (8)
21781 650 A1a3* & Kiipab ja kaapab, kui saarde saab, siis seisab Pühkmeseluud KJn 1898 C. Sööt H II 66, 734 (145)
21782 650 A1a3* Kiipap ja kaapap, kui saarde saap, sis saisap Tare põrmandud pühitas Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (89)
21783 650 A1a4 Kiipab, kuapab, saab saare, seal seisab Luud pühib tuba Pöi 1902 M. Pallas E 42944 (4)
21784 650 A1a4 Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl seisab Raipeluud Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (116)
21785 650 A1a4 Kiipab, kaapab, saab saarde, seal seisab Luud Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (24)
21786 650 A1a4 Kiipab, kaapab, saab saarde, seal seisab Luud Vil 1893 J. Evert E 1422 (27)
21787 650 A1a4 & Kiipab, kaapab, saab saarte, seal seisab Luud Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (8)
21788 650 A1a4 & Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl seisab Toa pühkimine Vai 1889 H. Masing H II 7, 81 (48)
21789 650 A1a4 & Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl seisab Ägel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (241)
21790 650 A1a4 Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl seisab Luud Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (1)
21791 650 A1a4 Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl seisab Luud Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (13)
21792 650 A1a4 Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl seisab Luud Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (64)
21793 650 A1a4 Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl seisab Luud Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 233 (27)
21794 650 A1a4 & Kiipab, kaapab, saab saarte, sääl seisab Humal Pst 1895 J. Ainson H II 51, 578 (15)
21795 650 A1a4 Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl seisab Luud Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (16)
21796 650 A1a4 Kiipap, kaapap, saap saarde, sääl saisap Jänes Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (31)
21797 650 A1a4 Kiipab ja kaapab, saab saarde, seal seisab Pühkimiseluud pühkimise järel seisab nukas MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 572 (17)
21798 650 A1a5* Kiipab ja kaapab, kus saarde saab, sääl seisab Luud Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 164 (4)
21799 650 A1a5* & Kiipab ja kaapab, kui saab saare, seal seisab Luud Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (87)
21800 650 A1a5* Kiipab, kaapab, saab saarde – seisab Luud, tuba Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (30)
21801 650 A1a6* Kiipap, kaapap, saab saarde, jääb saisma Põrmandu pühkimine, saar om läveedine 1970 EMrd III 236
21802 650 A1a6* Kiipab, kaapab, saab saarde, jääb seisma Luud Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (1)
21803 650 A1a6* Kiipap, kaapap, saab saarde, jääb saisma Põrmandu pühkmine, kui luud läve ette saab, jääb saisma Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 103 (13)
21804 650 A1a6* & Kiipas, kaapas, saa saarde, jää saisma Põrmandu pühkmine San 1893 J. Tammemägi H II 44, 716 (191)
21805 650 A1a6* Kiipab, kaapab, saab saarele, jäeb seisma Luud Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (26)
21806 650 A1a6* Kiipab ja kaapab, kui saarde saab, jäeb seisma Luud Pal 1890 H. Maasen E 437 (18)
21807 650 A1a6* Kiipab, kaapab, kui saarde saab, siis jääb seisma Toa pühkija, kui nurka saab, jääb seisma Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (41)
21808 650 A1a6* & Kibap, kaapap, saap saare, jääp saisma Tareluud Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 388 (30)
21809 650 A1a7 & Kiipas, kaapas, lätt saarde, sääl sais Luud Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (54)
21810 650 A1a8 Keepab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 858 (7)
21811 650 A1a8 Keepab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud Hps 1923 V. Lao E 53570 (45)
21812 650 A1a8 & Keepab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 226 (6)
21813 650 A1a8 Keepab, kaapab, saab saare, siis seisab Luud Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (17)
21814 650 A1a8 Keepab, kaapab, saab saarde, siis seisab Luud Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (6)
21815 650 A1a9* & Keepab, kaapab, saand saare saand, siis seisab Luud Kär 1890 K. Loiken E 433 (20)
21816 650 A1a9* Kiepab, kuapab, kui suarde suab, siis seisab Luud Tür 1894 J. Johannson H III 18, 82 (45)
21817 650 A1a10 Kiepab, kaapab, saab saare, seal seesab Luud Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (90)
21818 650 A1a10 Keepab, kaapab, saab saare, sääl seisab Toapühkija luud Sa 1660–1892 M. Klauren H IV 4, 129 (4)
21819 650 A1a10 & Keepab, kaapab, saab saarde, seal seisab Luud Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (64)
21820 650 A1a10 & Keepab, kaapab, saab saarde, seal seisab Toa pühkimine Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (16)
21821 650 A1a10 Keepab, kaapab, saab saardõ, sääl sais Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (108)
21822 650 A1a11* Kuupab, koopab, saab saarde, siis seisab Luud Trm 1894 S. Sommer H II 50, 541 (16)
21823 650 A1a11* & Kaapab, kaapab, saab saare, sis jääb seismä Tua pühkmene Mar 1940 S. Siimer KKI WS
21824 650 A1a12 & Kiip-kaap, saab saarele, sääl sõisab Luud Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 100 (104)
21825 650 A1a13 & Kibab ja kabab, saab saare peale, siis seisab (Es zappelt und rappelt, wenn es auf die Insel kommt, bleibt es stehen) Der Schnee Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 269
21826 650 A1a13 Kibab ja kabab, saab saare peale, siis seisab Lumi 1889 ER Kal. (1889) 103 (9)
21827 650 A1a14* & Kiibap, kaabap, saap saarde, siis saisap Luud Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (17)
21828 650 A1a14* Kiibab, kaabab, saab saarde, siis seisab Luud Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (19)
21829 650 A1a14* Kiibab, kaabab, saab saare, seal seisab Luud Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (15)
21830 650 A1a14* Keebib ja kaabib, kui saare saab, siis seisab Tuba pühkite Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (20)
21831 650 A1a15 & Kipub ja kapub, saab saarele – seisab Luud Rak 1905 K. Holm H II 74, 307 (16)
21832 650 A1a16 & Kipab, kopab, saab saarte, sis seisäb Luud Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (67)
21833 650 A1a17* & Kippab ja kappab, saab saare, siis seisab Umalad Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (41)
21834 650 A1a17* & Kippas ja kappas, saasõ saardõ, sõs sais Tarõ pühetäs Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 796 (40)
21835 650 A1a17* Kiipab, kaapab, saab saare, sis jääb seisma Pühkimine Mar 1941 L. Püss KKI WS
21836 650 A1a18 & Keepleb, kaapleb, saand saare saand, siis seisab Luud ehk tuahari Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 533 (90)
21837 650 A1a19 & Kipsab, kapsab, saab saare, siis seisab Luud Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (52)
21838 650 A1a20* & Kiipsib ja kaapsib, saab saare, siis seisub Toa pühkimine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (6)
21839 650 A1a20* Kiipsib ja kaapsib, saab saarde, siis seisatab Luud Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (258)
21840 650 A1a20* & Kiipseb, kaapseb, saab saare, seal seisab Luud Han 1893 P. Einbluth H III 18, 133 (4)
21841 650 A1a21 Kiipsab, kaapsab, saab saare, siis seisatab Kirp Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (128)
21842 650 A1a21 & Kiipsab, kaapsab, saab saarde, siis seisab Luud Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (58)
21843 650 A1a22 Kiipsab ja kaapsab, saab saare, siis seisab Luud 1992 Metstak2 28 ja 30
21844 650 A1a22 & Kiipsab ja kaapsab, saab saare, siis seisab Toaluud PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (2)
21845 650 A1a22 Kiipsab ja kaapsab, saab saarde, siis seisab Luud MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (32)
21846 650 A1a22 Kiipsab ja kaapsab, saab saarde, siis seisab Luud Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (18)
21847 650 A1a23* Kiipsab, kaapsab, saab saare, jääb seisma Luud Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 680 (126)
21848 650 A1a23* & Kiipsab ja kaapsab, saab suare, jääb seisma Toa pühkimine Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 259 (18)
21849 650 A1a23* Kiipsab, kaapsab, saab saarde, siis jääb seisma Luud Trt 1927 K. Pormeister E 59818 (41)
21850 650 A1b1* Kriipab ja kraapab, saab saarde, siis seisab Luud Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 37 ja nr. 40 (1883) lk-ta
21851 650 A1b1* Riipab, raapab, saab saare, siis seisab Luud Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 51 (62)
21852 650 A1b1* & Kriipab, kraapab, saab saare, siis seisab Luud pühib tuba Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 99 (10)
21853 650 A1b1* Riipab, raapab, saab saare, siis seisab Luud Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (40)
21854 650 A1b1* & Kriipab ja kraapab, kui saarde saab, siis seesab Luud Iis 1889 E. Ellert H III 1, 569 (34)
21855 650 A1b1* Kriipab ja kraapab, kui saarde saab, siis seisatab Lumi Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (80)
21856 650 A1b2* Kriipab ja kraapab, saab saarde, seal seisab Riha Juu 1890 J. Trull H II 38, 846 (58)
21857 650 A1b2* & Kriibab, kraabab, saab saare, sääl seisab Luud MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 393 (18)
21858 650 A1b3* & Riipab, raapab, läheb saare, seal seisatab Luud Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 534 (163)
21859 650 A1b3* Kriipab ja kraapab, saab saarde, näe seisab Luud Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (39)
21860 650 A1b3* & Krööpas, kraapas, saarde saa, sais Luud Har 1889 J. Pähn H II 32, 196 (24)
21861 650 A1b4* Kriipsab ja kraapsab, suab suarde, siis seisab Tua pühkimine Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (10)
21862 650 A1b4* & Kriipsab ja kraapsab, saab saarele, siis seisatab Tua pühkimine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (85)
21863 650 A1b4* Kriipsab ja kraapsab, kui saarde saab, siis seisab Luud Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (62)
21864 650 A1b5* Kriibib ja kraabib, saab saarele, seisab Luud pühk Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (65)
21865 650 A1b5* Kriibib ja kraabib, saab saare, siis seisab Luud Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 813 (121)
21866 650 A1b5* & Kriibib ja kraabib, kui saarele saab, siis seisab Luud Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (23)
21867 650 A1b5* & Kriibib ja kraabib, saab saarde, jääb seisma Luud Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (66)
21868 650 A1b6* & Kriipsib, kraapsib, saab saarele, siis seisab Tua pühkimine Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 579 (13)
21869 650 A1b6* Kriipsub ja kraapsub, saab saarde, siis seisab Loo võtmine Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (153)
21870 650 A1b7 & Kribab, krabab, kui saarde saab, siis seisab Luud Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (76)
21871 650 A1b8 & Kriipleb, kraapleb, saab saare, seisab Luud Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 537/8 (134)
21872 650 A1c & Kliipsab ja klaapsab, saab saare, siis seisub Pühkimine Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 243 (47)
21873 650 A1d1*% Liipab, laapab, saab saarde, siis seisab Luud 1890 E EM 84 (680) 647A8
21874 650 A1d1*% Liipab, laapab, saab saarde, siis seisab Luud 1913 E EM2 73 (870) 647A8
21875 650 A1d1*% Liipap-laapap, saap saare, siis seisap Luud, tua pühkimine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 137 (10) 647A8
21876 650 A1d1*% Liipab ja laapab, saab saare, siis seisab Luud JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (1) 647A8
21877 650 A1d1*% & Liipab ja laapab, saab saare, siis seisab Luud Kos 1890 J. Härg H IV 1, 830 (29) 647A8
21878 650 A1d1*% Liipab ja laapab, saab saarde, siis seisab Luud Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 216 647A8
21879 650 A1d1*% Liipab ja laapab, saab saarde, siis seisab Luud Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (70) 647A8
21880 650 A1d1*% Liipab ja laapab, kui saab saarele, siis seisab Luud ja pühkimine Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (15) 647A8
21881 650 A1d1*% Liipab ja laapab, saab saarde, siis seisab Luud Sim 1889 H. Aman H III 2, 801 (6) 647A8
21882 650 A1d1*% Liipab ja laapab, kui saab saarde, siis seisab Luud Kuu 1940 A. Lindvest ERA II 263, 144 (4) 647A8
21883 650 A1d1*% & Liipab ja laapab, kui saarel saab, siis seisab Luud Kad 1930 O. Paalberg ERA II 32, 113 (9) 647A8
21884 650 A1d2* & Liipab, laapab, saab saare, seal seisab Luud HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (8)
21885 650 A1d2* Liipab, laapab, saab saare, seal seisab Luud HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 86 (1)
21886 650 A1d2* Liipab ja laapab, saab saare, seal seisab Toaluud HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 342 (8)
21887 650 A1d2* & Liipab ja laapab, saab saare, seal seisab Luud Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (20)
21888 650 A1d2* Liipab, laapab, saab saarele, seal seisab Luud Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (12)
21889 650 A1d3* Liipab ja laapab, saab saare, seal seisab Luud Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (42)
21890 650 A1d3* Liipab, loopab, saab saarde, seal seisab Luud Vän 1933 K. Pärman E 82562 (10)
21891 650 A1d3* Leepab, lääpab, saab saarde, sääl seisab Luud Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (37)
21892 650 A1d3* & Liipib ja laapib, saab saare, siis seisatab Luud Kuu 1903 J. Mikiver E 43939 (87)
21893 650 A1d3* & Liipsab, laapsab, saab saarde, sinna jääb saisma Luud Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 531 (8)
21894 650 A1e1* Siipab ja saapab, saab saare, siis seisab Luud peale tuba pühkimist Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 9 (20)
21895 650 A1e1* Siipab ja saapab, saab saare, siis sõisab Luud Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 407 (21)
21896 650 A1e1* & Siipab, saapab, saab saare, jääb seisma Luud Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (14)
21897 650 A1e2* Siibab ja saabab, saab saarde, siis seisab Toa pühkimine Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (207)
21898 650 A1e2* & Siibab, saabab, saab saare, siis seisab Luud Hlj 1877–1917 J. Landsmann E 754 (28)
21899 650 A1e3* Siit siipab ja säält saapab, saab saare, jääb seisma Toa pühkimine Vai 1893 J. Sorro H II 36, 424 (26)
21900 650 A1e3* & Siib-siibadi, saab-saabadi, saab saarde, siis seisab Pühkimine Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (203)
21901 650 A1f1 & Kiiksab ja kaaksab, saab saare, siis seisab Pühkimine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (3)
21902 650 A1f2* & Kiigub, kaagub, saab saarele, siis seisab Suits Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 250 (53)
21903 650 A1f2* Kiigub, kaagub, saab saarde, sääl seise Luud KJn 1870 J. Tiedemann E 148 (170)
21904 650 A1f3 & Kiigub ja liigub, saab saare, siis seisab Luud Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 581 (93)
21905 650 A1f4 & Kiigub ja liigub, saab saarele, sääl sõisab Lootsik Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 100 (103)
21906 650 A1g*% & Kierleb, vierleb, soab soare, siis seisab Humal Muh 1940 J. Arike KKI WS 994B+
21907 650 A1g*% Keerleb, veerleb, saab saarde, seal seisab Veevaht Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (80) 994B+
21908 650 A1g*% & Keerleb ja veerleb, kui saare saab, siis seisab Tapuvene Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1027 994B+
21909 650 A1g*% Keerleb, veerleb, läheb saare, siis seisab Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 72 (9) 994B+
21910 650 A1g*% Keerutab, keerutab, kui saarde saab, siis seisab Luud JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 345 (9) 994B+
21911 650 A1h+ Hüppab, kaapsab, saab saarde, jääb seisma Põranda pühkimine Sa 1932 E. Rossner E 81993 (29)
21912 650 A1h+ Hööpäs, kääpäs, saa saarde, siss sais Luud Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (25)
21913 650 A1h+ & Sõuab ja jõuab, saab saarde, siis seisab Lootsik Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 832 (34)
21914 650 A2a & Kiipab ja kaapab, saab säärele, siis seisab Luud Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (24)
21915 650 A2b & Liipab ja laapab, saab sääre, siis seisab Luud Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (40)
21916 650 A2b Liipab ja laapab, saab säärele, siis seisab Luud Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (39)
21917 650 A3a1* & Kiipab ja kaapab, kui nukka saab, siis saisab Luud Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (19)
21918 650 A3a1* Kiipab ja kaapab ja nurgas ta seisab Luud Trm 1936 P. Tammepuu ERA II 208, 375 (29)
21919 650 A3a2 & Kiipab, kääpab, visatakse nurka, seal seisab Luud Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (129)
21920 650 A3b* Kiipsap, kaapsap, kui nurka saap, siss seisäp Luud Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 450 (2)
21921 650 A3b* & Kiipsib ja kaapsib, saab nurka, siis seisab Luud Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 276 (34)
21922 650 A3c* Riipab, raapab, lääb nurka ja seesäb Luud 1965 EMrd II 369
21923 650 A3c* & Riipab, raapab, lääb nurka ja seesäb Luud KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (56)
21924 650 A3c* Kriipsib ja kraapsib, kui nurka paneb, siis seisab Luud Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (280)
21925 650 A3d & Kruupsib, kraapsib, saab nukka, siis seisab Luud VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 73 (109)
21926 650 A3e & Kripa ja krapa, ütte nulka jääs saisma Tare pühkmine Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (72)
21927 650 A3f+ Tantsib, taatsib tuba kaudu, läheb nurka, seisab jälle Luud Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 193 (5)
21928 650 A3f+ & Keerab ja koabib, saab nurka, seal seisab Parandaluud Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (12)
21929 650 A3g & Kiipäs, kääpäs, tare nukan sais Luud San 1888 K. Gross H II 31, 808 (65)
21930 650 A4 Kiipsib, kaapsib, saab otsa, siis seisab Humalas 1890 E EM 64 (451)
21931 650 A4 Kiipsib, kaapsib, saab otsa, siis seisab Humalas 1913 E EM2 57 (583)
21932 650 A4 & Kiipsib, kaapsib, saab otsa, siis seisab Humalad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (38)
21933 650 A4 & Kiipab, kaapab, saab otsa, siis seisab Luud Lih 1968 K. Salve KKI 48, 355/6 (53)
21934 650 A5 & Kiipab ja kaapab, kui äärde saab, siis seisab Luud VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (80)
21935 650 A6a & Kiipab, kaapab, lääb saina veerde, sis saisab Tuisk; luud Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 9 (2)
21936 650 A6b & Kriipsab, kraapsab, saab saina veerde, siis saisab Luuaga pühitas Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 796 (38)
21937 650 A6c & Riipab, raapab ja seisab seina ääres Luud KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (8)
21938 650 A7* & Liipab, lääpab, kus saab, seal seisab Luud Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 534 (169)
21939 650 A7* Liipab, lääpab, kus saab, seal seisab Tool Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (143)
21940 650 A7* Liigab ja loogab, kus saab, seal seisab Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (13)
21941 650 A8+% Kiipas, kaapas, tare kõrval seisab Luud San 1927 A. Gross RKM II 225, 674 (37) 876
21942 650 A8+% Kippab, koppab, saab saani, siis seisab Luud Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (15) 876
21943 650 A8+% & Kiipab, kaapab, saab sängi alla, sääl seisab Luud (pühkimise luud) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (240) 876
21944 650 A8+% & Kiipab, kaapab, saab seerand, siis seisab Luud HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (22) 876
21945 650 A8+% Kibab ja kobab, kui kulub, siis seisab Luud PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 147 (14) 876
21946 650 A8+% & Kriipab, kroapab, soab paika, siis seisab Luud Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 738 (65) 876
21947 650 A8+% Käib, käib kõik nurgad läbi, läheb koha pääle ja seisab Luud Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 457 (22) 876
21948 650 B & Kiipas, kaapas, saa saarte, sääl kurt Luud Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 321 (9)
21949 650 Ca & Kipab ja kapab, saab saarele, siis puhkab Äestamine Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (69)
21950 650 Cb & Kiibab, kaabab, kui saardõ suab, siis puhkab Toa pühkimine Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 203 (55)
21951 650 Cc & Liipab ja laapab, saab saarele, siis puhkab Luud VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 201 (119)
21952 650 Cd & Käib, käib, kui saarele jõuab, siis puhkab Luud SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 526 (3)
21953 650 D & Kiipab, kaapab, seni kui saab Saaremaale, siis hingab Luud Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (44)
21954 650 E* & Kiipap, kaapap, saab saarte, siis vaatap Põrmandu pühitav luud Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (89)
21955 650 E* Kiipab ja kaapab, kui saarde saab, siis vaatab Lai 1935 T. Remmelg ERA II 118, 71 (1)
21956 650 E* & Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl vaatab Põrmandut pühitse, pannasse nukka luud, sääl vaatab Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 162 (189)
21957 650 E* Kiipab, kaapab, saab saarde, sääl vaatab Luud Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (121)
21958 650 Fa & Kiipab, kaapab, saab saare, siis kükitab Äkis SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (32)
21959 650 Fb & Liikab ja lookab, kui seisma jäeb, siis kükitab Äke Plt 1891 J. Reinthal E 482 (44)
21960 650 G & Kiibitseb, kaabitseb, saab nurka, siis könnitab Toa pühkimine, luud PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (96)
21961 650 H & Kiipap ja kaapap, ku nurka saab, sis nokutep Luud Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (119)
21962 650 I & Keepab, kaapab, läeb saare, sisse ei saa Luud Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 199 (15)
21963 650 J & Kiipab, kaapab, saab saarele Tua pühkimine Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 49 (5)
21964 650 K1% & Kööpa-kaapa, nulka nukst Tarre pühitas Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (16) 703
21965 650 K1% Kõõpa-kaapa, nurka nuksti Toa pühkimine 1890 E EM 69 (518) 703
21966 650 K1% Kõõpa-kaapa, nurka nuksti Toa pühkimine 1913 E EM2 62 (674) 703
21967 650 K1% Kõõpa-kaapa, nurka nuksti Luud 1921 Nurmik II 6 (12) 703
21968 650 K2a & Kiip-kaap, hiida nulka, nuudsahas Luud Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (64)
21969 650 K2b1* & Kips-kaps, läks nulka, nuusahti Tare pühkmine, luud nulka Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (56)
21970 650 K2b1* Keep-kaap, läks nulka, nuusahti Tare pühkmine, luud nulka Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (55)
21971 650 K2b1* & Kiip-kaap, läts nukka, nutsahti Tarrõ pühitäs Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 549 (61)
21972 650 K2b1* Kipa-kapa, läts nulka, nuusatõh Tarrõ pühitäs Se 1927 J. Orusaar S 2357 (3)
21973 650 K2b1* Kiipati ja kaapati, läts nulka, nuudsahti Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 352 (2)
21974 650 K2b1* Kupahti-kapahti, läts nulka, nuutsahti Tarrõ pühitäs Se 1929 V. Savala S 17523 (68)
21975 650 K2b1* & Kiip-kaap, lätt nulka, nuudsahas Luud Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 396 (6)
21976 650 K2b1* Kriipst-kraapst, lätt nulka, nuusahtas Luud Se 1960–1967 N. Repän RKM II 247, 147 (6b)
21977 650 K2b1* & Kriipst ja kraapst, lätt nukka, nuusahtas Luuaga pühkimine Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 435 (37)
21978 650 K2b2 & Egäpäivi kiiga-kaaga, lätt nulka, nuudsahas Tarõ pühkmine Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
21979 650 K2c1 & Kiip-kaap, kiip-kaap, hiidä nulka, nuudsahas Luud Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 353 (19)
21980 650 K2c2 Kiip-kaap, kiip-kaap, läks nukka, nuksti Luud Se 1932 M. Lillemägi E 81659 (11)
21981 650 K2c2 Kiibadi-kaabadi, läts nulka, nuusati Tarrõ pühtäs Se 1933 N. Oinas S 67366 (16)
21982 650 K2c2 Kiiba-kaaba, läts nulka, nuudsahut Se 1933 N. Oinas S 58588 (11)
21983 650 K2c2 Kiip-kaap, läts nulka, nuutsahti Tarrõ pühtäs Se 1934 N. Oinas S 82298 (10)
21984 650 K2c2 Kiip-kaap, läts nulka, nuudsahti Tarrõ pühtäs Se 1934 N. Oinas S 72895 (21)
21985 650 K2c2 Kiip-kaap, kiip-kaap, läts nulka, nuudsahtõh Tarrõ pühitäs Se 1928 T. Linna S 9128 (54)
21986 650 K2c2 Kiiba-kaaba, kiiba-kaaba, läts nulka, nuutsahti Tarre pühitäs Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 338 (46)
21987 650 K2c2 & Kiiba-kaaba, kiiba-kaaba, lätt nulka, nuudsahtas Tarõ pühkmine Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (63)
21988 650 K2c2 Kiipa-kaapa, kiipa-kaapa, läts nulka, nuudskahti Luud Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 242/3 (40)
21989 650 K2c2 Kiipa-kaapa, kiipa-kaapa, läts nulka, nuutskahti Luud Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 643 (37)
21990 650 K2c2 Kipa-kapa, kipa-kapa, läts nulka, nuudsahti Tarrõ pühtäs Se 1930 V. Ruusamägi S 25955 (35)
21991 650 K2c2 Kipa-kapa, kipa-kapa, läts nulka, nuusatõh Tarrõ püh[täs] Se 1927 M. Pihlapuu S 1930 (15)
21992 650 K2c2 & Kip-kap, kip-kap, läts nulka, nuutsahti Asu pühkminõ Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 51 (42)
21993 650 K2c3 & Krõõp-kraaps, krõõp-kraaps, läts nukka, nuutsati Luuaga pühkimine Se 1972 L. Briedis RKM II 290, 437 (11)
21994 650 K2d & Kiits-kääts, niits-nääts, visatas nukka, nuutsatas Luud Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 129 (5)
21995 650 K2e & Liipst-laapst, kiipst-kaapst, lät nulka, nudsatas õnnõ Luud Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 315 (101)
21996 650 K3+ & Kiib, kaab, käü tarre pitte, lätt nulka, nuutsahti Luud Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (31)
21997 650 K3+ Käu tarre pitte, kiip ja kaap, nulka lät, sis nuudsahas Tarepühki luud Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (10)
21998 650 K3+ Riibs-raabs ripakille, kiibs-kaabs käpakille, kisub siit ja katsub säält, tõmbad purud puhtaks päält, ise läeb nurka nuksti Luud Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 409
21999 650 K3+ Krõõp-krõõp, nuus'a kaaba Se 1933 N. Oinas S 58588 (10)
22000 650 La & Kiipab, kaapab kõttu möödä, lääb nurka seisma Luud Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (33)