Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 71001 — 72000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
71001 1971 C2a4* Tiide joosk tiid pite, tiide karvad katsipite Heinakoorem Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (124)
71002 1971 C2a4* & Tiide juusk tiid pite, tiide karva' katsipidi Hainakoorem lätt tiid pite Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 379 (28)
71003 1971 C2a4* Tiide juusk tiid pite, tiide karva katsipoole Heinakoorm Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 16 (128)
71004 1971 C2a4* Tiide jooksis teed mööda, tiidel karvad katsipäädi Heinakoorem Ote 1957 H. Samuel RKM II 84, 169 (3)
71005 1971 C2a5 & Teta jookseb teeda mööda, teta karvad kaksipidi Heinakoorem Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 518 (7)
71006 1971 C2a6 & Tetu jooseb teeda mööda, tetu karvad kaksipidi Heinakoorem Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (86)
71007 1971 C2b* Tiide juusk tiid pittehn, karva käüvä katsipooli Heinakoorm Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (41)
71008 1971 C2b* Tiidu juusk tiid pite, karva käüvä katsipidi Hainakuurma Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 140 (11)
71009 1971 C2b* & Tiide juusk tiid piti', karva' käüvä katsipiti Hainakoorem Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 96 (5)
71010 1971 C2b* Tiide juusk tiid pidi, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 32 (14)
71011 1971 C2b* Tiide juusk tiid pite, katsipoodi karva käävä Hainakuurma Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson EKRK I 51, 168 (11)
71012 1971 C2b* Tiide jookseb teed mööda, karvad käivad kahelt poolt Heinakoorma vidamine Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (13)
71013 1971 C2b* Tiidu jookseb teeda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem San 1929 L. Kuusik E 64019 (83)
71014 1971 C2c* Tiidu juusk tiid pite, karva juuskva katsildõ Hainakuurmaga mindäs ja hainakõrre juuskva katel puul tiid Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 474 (7)
71015 1971 C2c* & Tiide joosk tiid pite, karva jooskva katsipoodi Koormat veetas Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (29)
71016 1971 C2c* Tiide juusk tiid pite, karva juuskva katsipoodi Heinakoormat veetas Plv 1985 H. Kõiveer RKM II 391, 470 (19)
71017 1971 C2c* Tiide juusk tiid pite, karva juuskva katsipooli Hainakuurma Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (85)
71018 1971 C2c* Tiide juusk tiid pite ja karva juuskva katsipäidi Hainakuurma Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 532 (12)
71019 1971 C2c* Tiide jooks teed mööda, karva jooskva katsipäie Koormad veetas Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (60)
71020 1971 C2c* Tiide juusk tiid müüda, karva juuskva katsipoodi Heinakoorem Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 569 (8)
71021 1971 C2d & Tiido juusk tiid pite, karva' katsipooli lindas Heinakoorem Vas 1982 M. Kõiva RKM II 362, 486 (11)
71022 1971 C2e & Tiide jookseb teed mööda, karvad katsipoodi Heinakoorm Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (6)
71023 1971 C3a* & Tiidu kõnnib tiida müüda, Tiidu karbad kaksipidi Heinakoorem SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (70)
71024 1971 C3a* Tiidu kõnnib teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (14)
71025 1971 C3a* Tiidu kõnnib möödä teeda, Tiidu karvad kaksipidi Heenäkoorem KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (21)
71026 1971 C3a* Tiidu kõnnib mööda tieda, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (35)
71027 1971 C3a* Tiidu kõnnib mööda teed, Tiidu karvad kahtapidi Heinakoorem Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (149)
71028 1971 C3a* Tiida kõnnib teeda mööda, tiida karvad kaksipidi Rukkivihkude koorem Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (18)
71029 1971 C3a* Tiidi kõnnib teeda mööda, tiidi karvad kaksipidi Heinakoorem Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 179 (10)
71030 1971 C3a* Teta kõnnib teeda mööda, teta karvad kaksiti Heinakoorem VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (64)
71031 1971 C3a* Tetu kõnnib teeda müüda, tetu karvad kaksipidi Heinakuurem Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (57)
71032 1971 C3a* Titu kõnnib teeda mööda, titu karvad kaksipidi Heinakoorem Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 86
71033 1971 C3a* Titu kõnnib teeda mööda, titu karvad kaksipidi Heinakoorem Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 137 (10)
71034 1971 C3a* Tita kõnnib teeda mööda, tita karvad kaksipidi Heinasaad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (44)
71035 1971 C3b & Tiidu kõnnib müüda tiida, Tiidu kõrvad kaksipidi Heinakoorem Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (28)
71036 1971 C4a* Tiidu lätt teed mööde, Tiidu karva katsipäidi Heinakoormat viias Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 452 (77)
71037 1971 C4a* & Tiidu lähab möda teed, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorem Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (58)
71038 1971 C4b* Tiide lätt teed pitten, karva käiva katsepidi Heinakoorem Rõu 1928 R. Viidebaum E 62644/5 (8)
71039 1971 C4b* & Tiidu läts tiid müüda, karva käüvä katsipitti Hainakuurmat viiäs Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (25)
71040 1971 C4b* Tite läheb teed mööda, karva käivä katsile poole Heinakoorem Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 58 (81)
71041 1971 C4c% & Tiide läheb teed mööda, karvad jooksevad kahele poole Heinakoorem Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (69) 908
71042 1971 C4d & Tiide lätt tiid pitte, karva sataseva katsipäädi Hainakoorma Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (37)
71043 1971 C5a* Tiido käib mööda teeda, teida karvad kaksipidi Heinakoorm Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (59)
71044 1971 C5a* Tiide käib mööda teed, tiide karvad kaksipidi Heinakoorm Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (829)
71045 1971 C5a* & Titu keib tieda mööda, titu karvad kaksipidi Heinakoorem Tor 1889 J. Nuut H III 5, 599 (1)
71046 1971 C5b & Titu käib teeda mööda, kahed karvad kaksipidi Heinakoorem Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (17)
71047 1971 C5c & Tidi käib teeda mööda, karvad kahel pool Heinakoorm Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 61 (13)
71048 1971 C6* Tiidu tantsib teeda kaudu, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (20)
71049 1971 C6* & Tiidu tantsib tee peal, Tiidu karvad kaksipidi Heinakoorm Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (20)
71050 1971 C6* & Tite tantsib teeda mööda, tite karvad kaksipidi Heinakoorem Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (39)
71051 1971 C7a & Tiidu, Tiidu teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi Kse 1889 K. Karu H II 17, 915 (87)
71052 1971 C7b & Iidut-tiidut teed mööda, iidel karvad kaksipidi Heinakuhi, heinakoormat tuuakse koju Urv 1935 E. Adel ERA II 85, 632 (3)
71053 1971 Da & Tiidu kõndis tiida müüdä, Tiidu esi ütsipäidi, Tiidu karva katsipäidi Hainakuurmat veetäs Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (3)
71054 1971 Db & Tiidu sõedab müüdä tiidä, Tiidu karvad kaksipidi ja Tiidu isi ülespidi Heenäkuurem KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (23)
71055 1971 Db Tiidu sõedab müüdä tiidä, Tiidu karvad kaksipidi ja Tiidu isi ülespidi Heenäkuurem 1965 EMrd II 369
71056 1971 Dc & Tiidu jookseb teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi, ebemed edaspidi Heinakoorem Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (170)
71057 1971 E & Tiida jookseb teeda mööda, teeda mööda, maada mööda, tiidal jalad kõverad, tiidal karvad kaksipidi Heinakoorm VJg 1889 J. Müllerbeck H II 10, 719 (2)
71058 1971 F & Teta kõnnib, teta kannab, teta karvad kaksipidi Kaelpuudega vett tooma Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (97)
71059 1971 Ga & Tiiu kõnnib mööda teeda, Tiiu karvad kaksipidi Heinakoorem Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (24)
71060 1971 Gb & Tiia sõit tiid pite, karva' käivä katsipite Heinakoorem Võn 1949 J. Sulengo RKM II 22, 12 (5)
71061 1971 Ha1% Tepu kõnnib teeda mööda, Tepu karvad kaksipidi Heinakoorem Lai 1897 H. Asper H III 28, 522 (44) 2198C1 2198C3
71062 1971 Ha1% Tepu kõnnib teeda mööda, Tepu karvad kaksipidi Heinakoorem Kuu 1909 A. Ploompuu E 46416 (15) 2198C1 2198C3
71063 1971 Ha1% & Tepu kõnnib teeda mööda, Tepu karvad kaksipidi Heinakoorem Kad 1899 A. K. Kivi E 39800 (10) 2198C1 2198C3
71064 1971 Ha1% Tepu kõnnib teeda mööda, Tepu karvad kaksipidi Hobune heinakoormaga VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 10 (9) 2198C1 2198C3
71065 1971 Ha2 & Tepu kõnnib teeda mööda, Tepu kõrvad kaksipidi Heinakoorem HJn 1896 J. Tannenthal H III 23, 362 (9)
71066 1971 Hb & Tõps kõnnib teed kaudu, tõpsi karvad kaksipidi Heinakoorm Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (21)
71067 1971 Hb Tõps kõnnib teed kaudu, Tõpsi karvad kaksipidi (Ein Haufen wandelt den Weg entlang, die Haare des Haufens sind nach beiden Seiten gerichtet) Ein Heufuder 1876 Wied. 289
71068 1971 Hb Tõps kõnnib teed mööda, Tõpsi karvad kaksipidi Heinakoorm 1890 E EM 155 (1486)
71069 1971 Hb Tõps kõnnib teed mööda, Tõpsi karvad kaksipidi Heinakoorm 1913 E EM2 135 (1941)
71070 1971 Hc & Stepa kõnnib teeda mööda, Stepa karvad kaksipidi Heinakoorem Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (83)
71071 1971 Hd & Teppas kõnnib teeda mööda, Teppase karvad kaksipidi Heinakoorem Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (11)
71072 1971 He & Teebu kõnnib teeda mööda, teebu karvad kaksipidi Heinakoorem Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (56)
71073 1971 Hf & Tehvan kõnnib tieda möödä, Tehvani karvad kaksipidi Heinakooram Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (50)
71074 1971 I* & Epu juokseb tieda müöda, epu karvad kaksipidis Heinakuorm Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (2)
71075 1971 I* Epu sõidab teeda mööda, Epu karvad kaksipidi Heinakoorm Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (16)
71076 1971 J1 & Pepu kõnnib teeda mööda, pepu karvad kaksipidi, ümmer augu üksipidi, sitaauku sissepidi Heinakoorm Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (17)
71077 1971 J2 & Peebu kõnnib teeda mööda, Peebu karvad kaksipidi Heinakoorem Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 81 (77)
71078 1971 K* & Tibu kõnnib teeda mööda, tibu karvad kaksipidi Heinakoorm Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (9)
71079 1971 K* Tibu kõnd teed pite, tibu karva käiva katsipäide Päid (?) Veetas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 550 (74)
71080 1971 L+ & Tedre kõnnib teeda mööda, tedre karvad kaksipidi Heinakoorem Pal 1889 M. Uus H II 27, 425 (23)
71081 1971 L+ Totter sõidab mööda teed, totra karvad kaksipidi Heinakoorem Saa 1889 J. Tammann H II 23, 704 ja 705 (46)
71082 1971 L+ & Tenda jookseb teeda mööda, tenda karvad kaksipidi Heinakoorem Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (83)
71083 1971 L+ & Tanta jookseb teeda mööda, tanta karvad kaksipidi, ise istub üksipidi Heinakoorem Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (99)
71084 1971 Ma Kits sõidab teeda mööda, kitse karvad kaksipidi Heinakoorm 1869 Ahlqvist 72
71085 1971 Ma & Kits sõidab silda pidi, karva käivä katsipidi Heinakoorm Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 406 (27)
71086 1971 Mb & Kits lätt tiid müüda, karva kääva katsipidi Haan'akuurmaga Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (9)
71087 1971 N1 & Kitu sõidab sooda mööda, kitu karvad vastaoksa Heinakoorm Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 435 (19)
71088 1971 N1 Kitu sõidab sõõrdu mööda, kitu karvad vasta oksa (Eine Ziege fährt längs dem Verhau, die Haare der Ziege sind gegen den Ast) Ein Heufuder 1876 Wied. 269
71089 1971 N2a* & Kitu sõidab teeda mööda, kitu karvad kaksipidi Ein Heufuder Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 52 (13)
71090 1971 N2a* Kitu sõidab teeda mööda, kitu karvad kaksipidi Heinäkuorma 1844 Lönnrot 152
71091 1971 N2a* Kite sõidab teeda mööda, kite karvad kaksipidi Tt 1881 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (5)
71092 1971 N2a* Kitu sõidab teeda mööda, kitu karvad kaksipidi Heinakoorm 1890 E EM 65 (473)
71093 1971 N2a* Kitu sõidab teeda mööda, kitu karvad kaksipidi Koorm 1913 E EM2 59 (614)
71094 1971 N2a* Kite sõidab teeda mööda, kitse karvad kaksepidi Heinakoorm Saa 1892 H. Langholts H III 13, 507 (48)
71095 1971 N2a* Ketu sõidab teeda mööda, ketu karvad kaksipidi Heinakoorem SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (45)
71096 1971 N2a* & Ketu sõidab teeda mööda, ketu karvad kaksipidi Heinakoorem SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (7)
71097 1971 N2a* & Kide sõidab teeda mööda, kide karvad kaksipidi Heinakoorem Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (51)
71098 1971 N2a* Kiede sõedab tieda möeda, kiede karvad kaksipidi Hobune ja heinakoorm Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (23)
71099 1971 N2b & Kitu sõidab teeda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorm Vil 1894 P. Pallu H I 5, 559 (8)
71100 1971 N2c & Kettu sõidab mööda maada, kettu karvad kahtepidi, kuhu puudub, sinna pudeneb Heinakoorem Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 266 (10)
71101 1971 N2d & Ketu sõidab teeda mööda, kus puutub, seal pudeneb Heinakoorem Lai 1926 O. Vilde E 48652 (4)
71102 1971 N2e & Kitu sõidab teede mööda, kitu kargab kaksipidi Heinakaar SJn 1896 M. Käär H III 28, 364 (2)
71103 1971 N3a & Kidu kõnnib teeda mööda, kidu karvad kaksipidi Heinakoorm Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 203 (153)
71104 1971 N3b & Keta kõnnib teeda mööda, keta karvad kaksipidi Heinakoorem VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (10)
71105 1971 N4* Kitu tantsib teede peal, kitu karvad kaksipidi Heinakoorem Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 237 (2)
71106 1971 N4* & Kitu tantsib teede pääl ja kitu karvad kaksipidi Heinakoorm Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (32)
71107 1971 N5 & Kitu hüppab, kitu kargab, kitu karvad kahekorra Heinakoorem PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 221 (1)
71108 1971 N6 & Kide joosep, karvad katsipidi Heinakoorem Võn 1896 P. Rootslane E 24271 (13)
71109 1971 O & Kiigu jookseb mööda teed, kiigu karvad kaksipidi Heinakoorem Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 114 ja 117 (116)
71110 1971 P & Kiki jookseb mööda teed, kiki karvad kaksiti Heinakoorm Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2489 (37)
71111 1971 Q & Kass jookseb teed pidi, karvad jooksevad kaksipidi Heinakoorm Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (12)
71112 1971 R & Kiisu kõnd tiid pite, karva kävva katsipidi Heinakoorem Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (275)
71113 1971 Sa* Karu kõnnib teed mööda, karu karvad kaksipidi Heinakoorm 1890 E EM 56 (360)
71114 1971 Sa* Karu kõnnib teed mööda, karu karvad kaksipidi Heinakoorm 1913 E EM2 51 (462)
71115 1971 Sa* Karu kõnnib teeda mööda, karu karvad kahele poole Heinakoorm VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (79)
71116 1971 Sa* & Karu kõnnib teeda mööda, karu karvad kaksipidi Heinakoorem KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (41)
71117 1971 Sa* Karu kõnnib teeda mööda, karvad käivad kaksipidi Heinakoorem Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (26)
71118 1971 Sb & Kahr sõit tiid müüdä, karva käävä katsildõ Heinakoorem Rõu 1894 P. Kanger E 9590 (2)
71119 1971 Sc & Karu tantsib teeda mööda, karu karvad kaksipidi Heinakoorem Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (31)
71120 1971 Z & Hall hunt sõidab silda mööda Heinakoorm Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (7)
71121 1971 Ta & Susi sõitsõ suurt tiid, karva karksi katsipäidi Hainakuurma Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (73)
71122 1971 Tb1 & Susi sõitsõ suud pete, karva karksi katsipäidi Hainakuurma Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (73)
71123 1971 Tb2% & Susi sõit suud pite, karva' käüvä' katsipite Heinasaad, koorem Urv 1964 A. Kurg KKI KS 2075A1a
71124 1971 Ua1 & Uss kui pikka, uss kui laia, uss kui karvad kaksipidi Kuhi SJn 1889 T. Köstner H II 26, 400 (214)
71125 1971 Ua2 & Uisa pikka, uisa laia, uisa karvad kaksipidi Heinakoorem Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 340 (39)
71126 1971 Ub & Uisku pikka, uisku laia, uisku sõedab tiida müüda Heenakuurem SJn 1894 H. Raid H II 49, 612 (35)
71127 1971 V+ & Setu läheb teeda mööda, karvad käivad katsipidi Heinakoorem Puh 1913 Koni E 48251 (9)
71128 1971 V+ Põter jooseb üle silla, karvad rappuvad kahele puule Heinakuurm Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 37 (121)
71129 1971 V+ Naine lätt teed piti, karva jooskva katsipiti Hainakoorem Plv 1889 G. Pennert H III 11, 541 (52)
71130 1971 W/ & Tiidu kõnnib teeda mööda, Tiidu karvad kaksipidi, Tiidul tillerid järel Emis põrsastega Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (41) 2198E
71131 1971 Õ/ & Kitu käib mööda teed, tõstab tõist, tõstab tõist, püstab kõhna Kuhjategemine Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (145) 2305W
71132 1971 Õ/ Kitu käib teeda mööda, tõstab teist, tõstab teist, pistab kõhtu Kuhjategemine 1890 E EM 65 (471) 2305W
71133 1971 Õ/ Kitu käib teeda mööda, tõstab teist, tõstab teist, pistab kõhtu Kuhjategemine 1913 E EM2 59 (612) 2305W
71134 1971 Õ/ Kitu käib teed mööda, tõstab teist, tõstab teist ... 1939 RpS nr. 6 (1939) 189 2305W
71135 1971 Õ/ Käib teed mööda, tõstab teist ja teist Vanger sõidab teedpidi 1995 Eas I 195 (285) 2305W
71136 1971 # 2092A1b3 2221 2275K9*
71137 1972 & Sile kui siid, okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (54)
71138 1972 Sile kui siid, okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1890 E EM 141 (1327)
71139 1972 Sile kui siid, okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1913 E EM2 122 (1729)
71140 1972 Sile kui siid, okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera 1905 Kmpm. KLr 27
71141 1972 Sile kui siid, okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1920 Kmpm. EKl I2 141
71142 1972 Sile kui siid, okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1979 Metstak 17 ja 34 (157)
71143 1972 Sile kui siid, okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1992 Metstak2 44
71144 1972 Sile kui siid, okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1987 Leht VIII2 54 ja 56
71145 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1955 ÜÕÕ 55 (1)
71146 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera 1955 Bachman-Rebane I 126
71147 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1956 Säde nr. 4 ja nr. 7 (1956) 4 (4)
71148 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1958 Säde nr. 45 ja 55 (1958) 4 (7)
71149 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1957 Janno-Salun III 141
71150 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1958 Terri 8
71151 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera 1960 Ordlik EKÕ (1960) 141 (5)
71152 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1960 Kuut VI (1960) 116 (11)
71153 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera 1962 Täheke nr. 4 (1962) 9
71154 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera 1963 Siim-Vallner III 134
71155 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1965 Säde nr. 18 ja 43 (1965) 8 (4)
71156 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera 1966 Säde nr. 64 (1966) 8 (4)
71157 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1970 Eisen EKTv 9 (5)
71158 1972 Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera Siil 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (2)
71159 1972 # kk
71160 1973 A & Siledad karvatse sisse Kasukat aetakse selga Puh 1889 J. Andresson H II 30, 107 (70)
71161 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (43)
71162 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 371 (4)
71163 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 246 (87)
71164 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas ehk sukk läheb kätte, jalga As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 552 (9)
71165 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Kad 1947 J. Valdur RKM II 11, 374 (12)
71166 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 374 (73)
71167 1973 B1a1 & Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse VMr 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 568/9 (42)
71168 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 233 (46)
71169 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas VNg 1965 P. Kippar KKI 38, 251 (5)
71170 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 310
71171 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Pee 1927 R. Viidebaum E 59539 (7)
71172 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas As 1969 P. Voolaine RKM II 279, 438 (239)
71173 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Süstik Vän 1971 E. Maasik RKM II 285, 440 (4)
71174 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 238 (10)
71175 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 738 (22)
71176 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse VJg 1984 M. Hiiemäe RKM II 370, 152 (8)
71177 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi ja kinnas Jõh 1946 A. Krikmann RKM II 7, 112 (3)
71178 1973 B1a1 Sile lähab karvase sisse Käsi kindasse VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 98 (12)
71179 1973 B1a1 Sile lähab karvase sisse Käsi kindasse Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 127 (71)
71180 1973 B1a1 Sile lähab karvase sisse Käsi kindasse Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 131 (92)
71181 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi ja kinnas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 135 (119)
71182 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 145 (179)
71183 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 292 (6)
71184 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (40)
71185 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (2)
71186 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 490 (178)
71187 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Jõh 1935 Anonüüm 048 ERA II 118, 385 (4)
71188 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kinda Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 61 (98)
71189 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinda kätte panek Rkv 1934 E. Siirak ERA II 70, 527 (8)
71190 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 484 (21)
71191 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kinda Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (86)
71192 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Rkv 1934 E. Tamson ERA II 70, 483 (8)
71193 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 193 (44)
71194 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (83)
71195 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 367 (10)
71196 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 218 (7)
71197 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Tõmbab kinda kätte Lüg 1963 A. Källo RKM II 161, 171 (8)
71198 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (157)
71199 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 319 (233)
71200 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas Trm 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 230 (32)
71201 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (6)
71202 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (73)
71203 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 57 (30)
71204 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas pane kätte Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (54)
71205 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (49)
71206 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (57)
71207 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi, kinnas Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (16)
71208 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (19)
71209 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi pannakse kinda sisse Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (43)
71210 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Amb 1890 K. Kuusik H III 4, 245 (32)
71211 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (31)
71212 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kindad pannakse kätte Trm 1895 S. Sommer H II 56, 145 (59)
71213 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (11)
71214 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (7)
71215 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (46)
71216 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindas Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (42)
71217 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 35 (57)
71218 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Kos 1890 J. Härg H IV 1, 828 (12)
71219 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi käissesse MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (82)
71220 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinda kätte pistmine Hlj 1889 I. Lank H II 9, 457 ja 458 (58)
71221 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi, kinnas Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (63)
71222 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kinda Plt 1889 J. Lillak H I 2, 313 (3)
71223 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinda kätte panemine Vai 1890 A. Tõnurist H II 7, 909 (10)
71224 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (3)
71225 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kinda Trm 1896 S. Sommer H II 59, 711 (4)
71226 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnast kätte ajades Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (24)
71227 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Plt 1889 G. Seen H III 9, 696 (6)
71228 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas ja sõrm Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (37)
71229 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse HJn 1889 M. Neumann H II 15, 674 (8)
71230 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kasuka selga panemine MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (24)
71231 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (24)
71232 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinda kätte panemine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (66)
71233 1973 B1a1 Sille läheb karvase sisse Käsi kindase JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (7)
71234 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (130)
71235 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Vai 1893 D. Torpan H II 36, 407 (34)
71236 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 221 (115)
71237 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse VNg 1892 H. Lohk H II 34, 357 (71)
71238 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (90)
71239 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnast aetasse kätte Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (11)
71240 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (82)
71241 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (4)
71242 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas pannakse kätte või sukk jalga Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 23 (26)
71243 1973 B1a1 Sille läheb karvase sisse Käsi läheb kinda Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (22)
71244 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kinda sisse Lüg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (63)
71245 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi pane kinda sisse Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24405 (20)
71246 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindase Kos 1894 T. Wiedemann E 9517 (23)
71247 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas kätte Sim 1927 M. Kasikov E 61489
71248 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnast kätte panna TMr 1926 L. Berg E 57149
71249 1973 B1a1 Sille läheb karvase sisse Kinnas läheb kätte Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (18)
71250 1973 B1a1 Sille läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Plt 1917 M. Palm E 50383 (16)
71251 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnast kätte pane Tt 1901 A. Raudkell E 41304 (33)
71252 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas läheb kätte Kad 1897 A. K. Kivi E 31557 (9)
71253 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Tln 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 141 (1)
71254 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Sile käsi läheb kindasse ja sile türa läheb putsisse Kei 1940 E. Kriitmäe ERA II 280, 344 (12)
71255 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 140 (45)
71256 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinnas pannakse kätte Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 427 (135)
71257 1973 B1a1 Sile lähäb karvase sisse Kinnas Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 182 (36)
71258 1973 B1a1 Sile lähäb karvase sisse Käsi lähäb kindasse Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 901 (850)
71259 1973 B1a1 Sile lähäb karvase sisse Käsi lähäb kinda Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (44)
71260 1973 B1a1 Sile lähäb karvase sisse Käsi läheb kinda Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (11)
71261 1973 B1a1 Sile lähäb karvase sisse Käsi lähäb kinda Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (105)
71262 1973 B1a1 Sile lähäb karvase sisse Käsi lähäb kindasse Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
71263 1973 B1a1 Sile läeb karvase sisse Kinnas Rkv 1948–1949 A. Loit RKM II 31, 203 (1)
71264 1973 B1a1 Sile läeb karvase sisse Käsi läheb kindasse Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 26 (3)
71265 1973 B1a1 Sile läeb karvase sisse Käsi kindasse Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 366 (133)
71266 1973 B1a1 Sile läeb karvase sisse Käsi kindass JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 142 (135)
71267 1973 B1a1 Sile läeb karvase sisse Käsi läeb kindasse JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 250 (20)
71268 1973 B1a1 Sile läeb karvase sisse Kinnas Pee 1965 L. Briedis RKM II 196, 306 (44)
71269 1973 B1a1 Sile lääb karvase sisse Kinnas kätte Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (84)
71270 1973 B1a1 Sile lääb karvase sisse Kinnas Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 827 (5)
71271 1973 B1a1 Sile lääb karvase sisse Kanga kudumine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (22)
71272 1973 B1a1 Sile lääb karvase sisse Käsi pane kindasse Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (27)
71273 1973 B1a1 Sile läeb karvatse sisse Kinnas kätte Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 221 (24)
71274 1973 B1a1 Sile lääb karvatse sisse Käsi kindase Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (235)
71275 1973 B1a1 Sile lääb karvatse sisse Käsi aetakse kinda sisse eP 1889 J. Pint H II 33, 726 (12)
71276 1973 B1a1 Sile lääb karvatse sisse Kätt aetas kinda sisse Ran 1889 H. Raag H II 30, 306 ja 314 (109)
71277 1973 B1a1 Sille lääb karvatse sisse Kinnas aetas kätte Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (70)
71278 1973 B1a1 Sile lääb karvatse sisse Kinnas kätte Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (14)
71279 1973 B1a1 Sile lääb karvatse sissi Käsi ja kinnas Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (110)
71280 1973 B1a1 Sile lääb karvatse sissi Kinnas aetas kätte Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (55)
71281 1973 B1a1 Sile lääb karvatse sissi Kinnas aetse kätte Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (32)
71282 1973 B1a1 Sile lähäb karvatse sissi Kinnas kätte Pst 1922 O. Loorits E, StK 10, 59 (3)
71283 1973 B1a1 Sile lähab karvatse sisse Käsi lähab kindasse Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (25)
71284 1973 B1a1 Sile lähab karvatse sisse Kinnast aetas kätte Ran 1895 J. Palu E 18773a (13)
71285 1973 B1a1 Sile läheb karvatse sisse Kinnas kätte Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 205 (75)
71286 1973 B1a1 Sile läheb karvase sissi Kinnas kätte Pst 1934 R. Viidalepp ERA II 78, 430 (66)
71287 1973 B1a1 Sileve lääb karvase sisse Ku kinnast kätte aias Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (80)
71288 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 227 (33)
71289 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Vru 1993 K. Pent RKM, KP 52, 7 (24)
71290 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Kinda kätte panemine Pil 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 100 (58)
71291 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi ja kinnas As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 368 (75)
71292 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 445 (7)
71293 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Trm 1991 M. Janneste RKM II 445, 781 (10)
71294 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi kindasse As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 535 (26)
71295 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse VNg 1988 E. Rajari RKM II 415, 203
71296 1973 B1a1 Sile läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse LNg 1992 M. Käärid RKM, KP 14, 520/1 (4)
71297 1973 B1a1 Sile lähäb karvatse sisse sisse Käsi ja kinnas TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (98)
71298 1973 B1a2 & Sile läheb karvase sisse lupsti Kinnas kätte Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 557 (1)
71299 1973 B1a2 Sile läheb karvase sisse lupsti Käsi kindasse Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 207 (6)
71300 1973 B1a3 & Sile läks karvase sisse Käsi läks kindasse Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 249 (34)
71301 1973 B1a4 Sile läheb karvasesse Käsi kin[dasse] Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (71)
71302 1973 B1a4 & Sile läheb karvasesse Käsi kindasse ehk jalg sukka Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 153 (11)
71303 1973 B1a4 Sile läheb karvasesse Käsi läheb kindasse Vig 1992 M. Kuus RKM, KP 19, 208 (23)
71304 1973 B1a5 Sile läheb karvatsel sisse Kinnas kätte Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (15)
71305 1973 B1a5 & Sile lää karvatsel sisse Käsi ja kinnas Krk 1937 S. Tanning KKI WS
71306 1973 B1a6 Sile läheb karvasele sisse Käsi kindasse Trt 1939 E. Vardja ERA II 203, 201 (39)
71307 1973 B1a6 Sile läheb karvasele sisse Käsi kindas Hel 1928 E. J. Kase E 61784
71308 1973 B1a6 Sile lähäb karvatsele sissi Kinnast aetas kätte Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 189 (135)
71309 1973 B1a6 Sile läheb karvasele sisse Käsi läheb kindale sisse Trv 1894 K. Tober H III 20, 327 (28)
71310 1973 B1a6 Sile läheb karvasele sisse Kinnas aetakse kätte MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (57)
71311 1973 B1a6 Sile läheb karvasele sisse Käsi läheb kindasse Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 198 (85)
71312 1973 B1a6 Sile lähab karvasele sisse Kinnas käes Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (117)
71313 1973 B1a6 Sile lähab karvasele sisse Kinnast aetakse kätte Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (19)
71314 1973 B1a6 Sile läheb karvatsele sisse Käsi läheb kindase Plv 1660–1876 J. Hurt H, R 6, 473 (107)
71315 1973 B1a6 Sile lääb karvatsele sisse Käsi lääb kindasse Vil 1892 H. Pihlap E 726 (55)
71316 1973 B1a6 Sile lää karvatsele sisse Käsi ja kinnas Trv 1894 A. Rull H III 20, 148 (85)
71317 1973 B1a6 Sile lää karvatsele sissi Kinnas kätte Trv 1894 J. Sikk H II 49, 150 (14)
71318 1973 B1a6 & Sile lätt karvatsele sisse Kinnas kätte Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 578 (59)
71319 1973 B1a7 & Sille läks karvatsele sisse Käsi kindas Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (73)
71320 1973 B1a8 & Sile lähäb karvasest sisse Sõrmkinda VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 815 (6)
71321 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse (Das Glatte geht in das Rauhe) Hand und Handschuh 1876 Wied. 287
71322 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kindasse 1890 E EM 141 (1328)
71323 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kindasse 1913 E EM2 122 (1730)
71324 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kindasse Vän 1893 M. Tõnisson E 8873 (12)
71325 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kindasse Ris 1892 J. Holts E 1846 (33)
71326 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda sisse Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 641 (100)
71327 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 380 (32)
71328 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kindasse Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 622 (65)
71329 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Jäm 1925 T. Kaljo E 56244 (37)
71330 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kindasse Tln 1926 M. Sengbusch E 57363
71331 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kindasse Tür 1926 A. Palm E 57564 (5)
71332 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (22)
71333 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kinda sisse Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24574 (12)
71334 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda sisse Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 587
71335 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kindasse Kär 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 179
71336 1973 B1b1 Sile läheb karuse sise Käsi kindase Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (53)
71337 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kindasse HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 677 (73)
71338 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kindasse Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (14)
71339 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi, kinnas Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (8)
71340 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas aetse kätte SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (10)
71341 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Sukk jalga Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (15)
71342 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas pannakse kätte Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 571 (30)
71343 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda sisse Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (50)
71344 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kindas Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (13)
71345 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda sisse Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (38)
71346 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas kätte Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 812 (71)
71347 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (18)
71348 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (38)
71349 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi, kinnas Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (139)
71350 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda sisse SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 569 (38)
71351 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi lääb kinda Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 70 (18)
71352 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 533 (35)
71353 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas läheb kätte Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 480 (90)
71354 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas kätte Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 181 (81)
71355 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 176 (52)
71356 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas kätte Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 169 (7)
71357 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 524 (5)
71358 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinda kätte panemine Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 428 (10)
71359 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas kätte Ans? 1947 M. Kolk RKM II 5, 305 (50)
71360 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi kindas Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 393 (838)
71361 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Sukk tõmmatakse jalga Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 593 (368)
71362 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Kinnas kätte Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 270 (6)
71363 1973 B1b1 & Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 13
71364 1973 B1b1 Sile läheb karuse sisse Käsi läheb kinda Muh 1940 J. Arike KKI WS
71365 1973 B1b1 Sile lähäb karuse sisse Käsi läheb kindase Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 257 (61)
71366 1973 B1b1 Sile lähäb karuse sisse Käsi kindasse SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (10)
71367 1973 B1b1 Sile lähäb karuse sisse Kinnas lähäb kätte Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (5)
71368 1973 B1b1 Sile lähäb karuse sisse Käsi läks kinda sisse Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (125)
71369 1973 B1b1 Sile lähäb karuse sisse Käsi kindasse SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (196)
71370 1973 B1b1 Sile lähab karuse sisse Käsi lähab kindase Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 505 (60)
71371 1973 B1b1 Sile läeb karuse sisse Käsi läeb kinda Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 318 (11)
71372 1973 B1b1 Sile lääb karuse sisse Kinnas kätte Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 237 (57)
71373 1973 B1b1 Sile lääb karuse sisse Käsi kindase Pil 1894 H. Keller E 9631 (8)
71374 1973 B1b1 Sile lääb karuse sisse Käsi kindasse SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (21)
71375 1973 B1b1 Sile lihab karuse sisse Käsi lihab kinda sisse Jäm 1977 M. Pihl KKI 68, 109 (25)
71376 1973 B1b1 Sile lihab karuse sisse Käsi läheb kindasse Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122/3 (17)
71377 1973 B1b1 Sille lihab karuse sisse Käsi lihab kinda sisse Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (76)
71378 1973 B1b1 Sile lähäb karuse sisse Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 3 (23)
71379 1973 B1b1 Sile lihab karuse sisse Käsi lihab kinda sisse Pöi 1951 A. Toomessalu KKI, KT 125, 114
71380 1973 B1b2 & Sile läheb karusesse Käsi kindasse Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 220 (4)
71381 1973 B1b2 Sile läheb karusisse Kindad Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (18)
71382 1973 B1b2 Sile läheb karusese Käsi läheb kindasse Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 679 (8)
71383 1973 B1b3 & Sille lää karutsel sisse Kinnas ja käsi Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 510 (43)
71384 1973 B1c Sile läheb karvade sisse Käsi, kinnas Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (62)
71385 1973 B1c Sile läheb karvade sisse Plt 1894 M. Luu H IV 5, 542 (14)
71386 1973 B1c Sile läheb karvade sisse Käsi läheb kinda sisse Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (6)
71387 1973 B1c & Sille lätt karvu sisse Käsi kindan Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (92)
71388 1973 B1d & Sile läheb kareda sisse Käsi läheb kindasse Kuu 1992 T. Genergard RKM, KP 5, 151 (5)
71389 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi kindasse 1890 E EM 82 (655) 965
71390 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi kindasse 1913 E EM2 72 (842) 965
71391 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnas kätte Tor 1926 V. Erm E 56895 (9) 965
71392 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnas Trt 1927 K. Pormeister E 59827 (121) 965
71393 1973 B2a1% Libe lääb karuse sisse Kinnas kätte Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (82) 965
71394 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinda kätte tõmbamine Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 292 (37) 965
71395 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi kindasse Tor 1969 E. Maasik RKM II 277, 160 (8) 965
71396 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi ja kinnas Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (3) 965
71397 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi kindas Vig 1928 A. Seiler A 10270 (9) 965
71398 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnas pandakse kätte Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 447 (74) 965
71399 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnas kätte Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 179 (11) 965
71400 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi läheb kindasse Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 442 (8) 965
71401 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi läheb kinda sisse Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 212/3 (79) 965
71402 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnas Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 289 (11) 965
71403 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnas kätte HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (14) 965
71404 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnas kätte Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (108) 965
71405 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnas käes Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (102) 965
71406 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi kindasse Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (36) 965
71407 1973 B2a1% Libe lääb karuse sisse Käsi kindasse Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (76) 965
71408 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi kindase Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (13) 965
71409 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Kinnast kätte tõmmates Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 257 (5) 965
71410 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi ja kinnas Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (32) 965
71411 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Jalg ja sukk Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (134) 965
71412 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi ja kinnas PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (16) 965
71413 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi kindase Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (38) 965
71414 1973 B2a1% Libe läheb karuse sisse Käsi läheb kindasse Kir 1955 N. Tann RKM II 43, 83 (2) 965
71415 1973 B2a1% Libe lähäb karuse sisse Käsi kindasse Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (23) 965
71416 1973 B2a1% Libe lähäb karuse sisse Käsi lähäb kindasse Vig 1894 J. Getreu H II 47, 210 (31) 965
71417 1973 B2a1% Libe lähab karuse sisse Käsi lähab kinda sisse Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 258 (42) 965
71418 1973 B2a1% Libe lähab karuse sisse Kinnas kätte Saa 1892 H. Langholts H III 13, 509 (67) 965
71419 1973 B2a1% Libe lääb karuse sisse Sukka jalga või kinda kätte tõmbamine Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (49) 965
71420 1973 B2a1% Libe lääb karuse sisse Käsi kindase Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 754 (81) 965
71421 1973 B2a1% & Libe lääb karuse sisse Käsi kindasse Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 112 (27) 965
71422 1973 B2a1% Libe lääb karuse sisse Käsi lääb kindasse Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 419 (43) 965
71423 1973 B2a1% Libe leheb karuse sisse Käsi leheb kinda Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 174 (9) 965
71424 1973 B2a2 Libe läks karuse sisse Käsi kindasse Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 422 (2)
71425 1973 B2a2 & Libe läks karuse sisse Käsi läks kindasse Mus 1978 M. Schreiber KKI 68, 759 (6)
71426 1973 B2a3 Libe lähäb karusse Käsi kindasse 1868 Nörmann 36 ja 56 (82)
71427 1973 B2a3 & Ljõbõ lähäb karusõssõ Käsi kindasse Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (7)
71428 1973 B2a3 Libe läheb karusesse Kinnas Äks 1933 P. Lukk E 83272 (10)
71429 1973 B2a4 & Üks libe läheb karusesse Kinda kätte ajamine Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 429 (22)
71430 1973 B2b1 Libe läheb karvase sisse Käsi l[äheb] kindasse Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 28 (24)
71431 1973 B2b1 Libe läheb karvase sisse Käsi, jalg Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 676 (2)
71432 1973 B2b1 Libe läheb karvase sisse Käsi kindasse Hää 1960 M. Mäesalu RKM II 101, 585 (30)
71433 1973 B2b1 Libe läheb karvase sisse Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (33)
71434 1973 B2b1 Libe läheb karvase sisse Käsi kindasse Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (50)
71435 1973 B2b1 Libe läheb karvase sisse Jalg läheb suka sisse Pär 1877–1917 J. Martinson E 1478 ja 1476 (8)
71436 1973 B2b1 & Libe läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (30)
71437 1973 B2b1 Libe läheb karvase sisse Käsi läheb kindasse Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (13)
71438 1973 B2b2 & Libe läheb karvasesse Käsi läheb kindasse Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 80
71439 1973 B2c & Libe läheb karvade sisse Kinda kätte panema Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 255 (58)
71440 1973 B3 Nilbe lätt karvatsele sisse Kinnäst aet kätte Plv 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 557 (18)
71441 1973 B3 & Nilbe lätt karvatsõlõ sisse Kinnast tõmmatakse kätte Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (7)
71442 1973 B4a & Pal'las lätt karvatse sisse Kinnas Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 628 (32)
71443 1973 B4b & Pal'las lää karutse sissi Sukka ehk kinnast aias kätte Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 56 (9)
71444 1973 C & Pal'as käu karvatsõ sisse Kinnas kätte Se 1888 E. Aun H II 27, 745 (30)
71445 1973 D1a1 Sile poeb karvase sisse Käsi poeb kindasse Jür 1980 E. Leek KKI KS
71446 1973 D1a1 Sile poeb karvase sisse Käsi läheb kindasse Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 106 (7)
71447 1973 D1a1 & Sile poeb karvase sisse Kinnas pannakse kätte VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 381 (30)
71448 1973 D1a2% & Siledad poevad karvase sisse, igaüks ise kambri Sõrmkinnas Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 85 2733Gd
71449 1973 D1b & Sile poeb karuse sisse Käsi läheb kindasse Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (25)
71450 1973 D1b Sile pueb karuse sisse Käsi kinda sisse Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (56)
71451 1973 D2* Libe pueb karuse sisse Käsi läheb kindasse Vig 1894 G. Aasberg H III 18, 713 (7)
71452 1973 D2* & Libe poeb karvase sisse Kinnas kätte Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 146 (41)
71453 1973 E & Sile pannakse karvase sisse Käsi kindasse ehk sukk jalga Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 191 (54)
71454 1973 F1 & Sille aetas karvatse sisse Kinnas Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (17)
71455 1973 F1 Sille aetas karvatsele sisse Käe ajad kinda sisse Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 403 (50)
71456 1973 F2 & Libe aa karuse sisse Kinnas kätte Pöi 1902 M. Pallas E 42944 (6)
71457 1973 G1a1* & Sile pistetakse karvase sisse Kinnas pannakse kätte Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (10)
71458 1973 G1a1* Sile pistetakse karusesse Kinnas käes Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (38)
71459 1973 G1a2 & Sile pistab karuse sisse Käsi pista kinda sisse Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (25)
71460 1973 G1a3 & Sile pista karvase sisse Käsi kindasse Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 29 ja 30 (31)
71461 1973 G1a3 Sile pissa karvase sisse Käsi kindase MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (15)
71462 1973 G1a3 Sile pista karvase sisse Kinnas pane kätte Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (12)
71463 1973 G1a3 Sile pista karvase sisse Käsi pane kindasse Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 400 (21)
71464 1973 G1a4 & Pista sile karvase sisse Pista käsi kindasse Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 360 (19)
71465 1973 G1b & Sile torka karvase sisse Kinnas kätte Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 323 (8)
71466 1973 G2a & Paljas püstab karusse Käsi kindasse Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (152)
71467 1973 G2b & Paljast pisteta karvasesse Käsi pannakse kindasse Kuu 1964 J. Volberg Vilbaste 1, 84
71468 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi läheb kindasse 1890 E EM 141 (1329) 1719
71469 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi läheb kindasse 1913 E EM2 122 (1731) 1719
71470 1973 H1a% Sile pistäp karvast Kinnast aetas kätte 1970 EMrd III 237 1719
71471 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi kinda Lai 1926 H. Nigul E 57617 1719
71472 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas kätte TMr 1926 P. Berg E 57694 (3) 1719
71473 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panemine Trm 1926 L. Paigaline E 58243 (3) 1719
71474 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas aetas kätte Nõo 1926 E. Päss E 56958 (93) 1719
71475 1973 H1a% Sile pistab karvast Käpik ehk labakinnas Pal 1897 H. Karro H IV 8, 349 (136) 1719
71476 1973 H1a% Sile pistab karvast Sukka koetakse Hel 1926 K. Puusepp E 58444 1719
71477 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte ajamine Trt 1928 A. Saat E 62812 (6) 1719
71478 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas Trt 1930 L. Uibopuu E 64712 (38) 1719
71479 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetakse kätte Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40142 (24) 1719
71480 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetas kätte Ote 1895 E. Palm E 20132 (82) 1719
71481 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (22) 1719
71482 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi lähab kindasse Trt 1895 A. Rühka E 18053 (10) 1719
71483 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetas kätte Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (10) 1719
71484 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas kätte Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 466 (23) 1719
71485 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 37 (18) 1719
71486 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi läheb kindasse KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (62) 1719
71487 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetakse kätte Nõo 1924 I. Piho A 6153 (21) 1719
71488 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte ajamine TMr 1949 E. Siil RKM II 29, 77 (9) 1719
71489 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte ajamine Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 535 (10) 1719
71490 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi kindasse Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 17 (26) 1719
71491 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi lähäb kindasse Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 148 (133) 1719
71492 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 102 (37) 1719
71493 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast pannakse kätte MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 231 (14) 1719
71494 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 373 (198) 1719
71495 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast pannakse kätte As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 121 (1) 1719
71496 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas Äks 1969 P. Voolaine RKM II 279, 432 (200) 1719
71497 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast kätte ajamas Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (287) 1719
71498 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetakse kätte, kinnas om tuu karvane ja käsi om sile Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 587 (23) 1719
71499 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetasse kätte Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 340 (16) 1719
71500 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast pannakse kätte Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 238/9 (14) 1719
71501 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panemine KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 631 1719
71502 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas pannakse kätte Lai 1975 K. Salve RKM II 317, 95 (12) 1719
71503 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panemine Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 118 (51) 1719
71504 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetakse kätte Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 71 (427) 1719
71505 1973 H1a% Sile pistab karvast Suka jalga või kinda kätte panek Trt 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 64 (384) 1719
71506 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 66 (123) 1719
71507 1973 H1a% Sile pistab karvast Käe ajamine kindasse Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (12) 1719
71508 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panemine Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 528 (44) 1719
71509 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panemine As 1993 A. Korb RKM II 459, 154 (17) 1719
71510 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast paned kätte Trt 1993 A. Korb RKM II 459, 569 (20) 1719
71511 1973 H1a% Sille pist karvast Käsi lätt kinda sisse As 1996 A. Korb EFA I 17, 105 (53) 1719
71512 1973 H1a% Sile pistab karvast Labakinnas Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 456 (21) 1719
71513 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 73 (18) 1719
71514 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetas kätte Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (47) 1719
71515 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi läheb kindasse Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58931/2 (2) 1719
71516 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi pannakse kindasse Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 251 (19) 1719
71517 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 413 (2) 1719
71518 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 258 (10) 1719
71519 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Lai 1932 A. Pall ERA II 253, 323 (19) 1719
71520 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas aetakse kätte Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 609 (132) 1719
71521 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (23) 1719
71522 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi kindasse Plt 1894 M. Luu H IV 5, 494 (39) 1719
71523 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast pannakse kätte Lai 1897 H. Asper H III 28, 520 (24) 1719
71524 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Lai 1935 H. Velt ERA II 118, 129 (17) 1719
71525 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 85 (8) 1719
71526 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (14) 1719
71527 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (7) 1719
71528 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panemine Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 463 (29) 1719
71529 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast pannakse kätte Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 546 (114) 1719
71530 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetakse kätte Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 407 (34) 1719
71531 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi pistetakse kindasse KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (186) 1719
71532 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi ja kinnas TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (98) 1719
71533 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi läheb kindasse Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 71 (16) 1719
71534 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas kätte Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (29) 1719
71535 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetas kätte Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (39) 1719
71536 1973 H1a% & Sile pistab karvast Käsi kindasse Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (62) 1719
71537 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast kätte pannakse Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (15) 1719
71538 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas kätte Kam 1926 P. Berg E, StK 34, 87 (13) 1719
71539 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte ajamine Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (28) 1719
71540 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte ajamine Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (30) 1719
71541 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panemine Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (22) 1719
71542 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panemine Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (66) 1719
71543 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas aetas kätte Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 449 (2) 1719
71544 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (48) 1719
71545 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas TMr 1890 J. Mägi H II 29, 444 (4) 1719
71546 1973 H1a% Sile pistab karvast Sukka aetas jalga TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (14) 1719
71547 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetakse kätte Äks 1893 P. Sepp H II 43, 848 (93) 1719
71548 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi läheb kindasse Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 14 (3) 1719
71549 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetas kätte Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 802 (76) 1719
71550 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi läheb kindase Vil 1894 G. Karu H II 49, 373 (52) 1719
71551 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi kindasse Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (83) 1719
71552 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi pistetakse kindasse Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (17) 1719
71553 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi kindasse Sim 1908 V. Rosenstrauch, H. Siimer EÜS V 781 (5) 1719
71554 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas pistetakse kätte Lai 1904 J. Ermann E 44365 (14) 1719
71555 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetakse kätte Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 450 (112) 1719
71556 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast pane kätte Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (3) 1719
71557 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinda kätte panek Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 488 (108) 1719
71558 1973 H1a% Sile pistab karvaste Suka jalga panek Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 296 (8) 1719
71559 1973 H1a% Sile pistäb karvast Kinda kätte ajamine Khn 1972 S. Saar RKM II 294, 395 (3) 1719
71560 1973 H1a% Sile pistäb karvast Kinnast aetas kätte Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (22) 1719
71561 1973 H1a% Sile pistäb karvast Käsi pistäb kinnast KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 27 (19c) 1719
71562 1973 H1a% Sile pistäb karvast Kinnas kätte KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 326 (55) 1719
71563 1973 H1a% Sile pistäb karvast Kinnäst kätteje tõmbamaie Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 644 (14) 1719
71564 1973 H1a% Sile pistap karvast Kinda kätte aamine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (41) 1719
71565 1973 H1a% Sile pistap karvast Kinnast aetas kätte Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (36) 1719
71566 1973 H1a% Sile pistap karvast Kinnast aetas kätte Puh 1888 D. Sell H I 2, 516 (2) 1719
71567 1973 H1a% Sile pistap karvast Kinnast kätte ajama Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (18) 1719
71568 1973 H1a% Sille pistab karvast Käsi lähab kindase Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (35) 1719
71569 1973 H1a% Sille pistab karvast Kinnast aetas kätte Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (47) 1719
71570 1973 H1a% Sille pistäb karvast Kinnast aetas kätte Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (102) 1719
71571 1973 H1a% Sillõ pistap karvast Kinnast aetas kätte Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (3) 1719
71572 1973 H1a% Sille pistäp karvast Käsi ja kinnas Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (15) 1719
71573 1973 H1a% Sille pistäp karvast Kinda kätte ajamine Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 (62) 1719
71574 1973 H1a% Sile pist karvast Käsi kindaga Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (34) 1719
71575 1973 H1a% Silõ pist karvast Kinnast aetas kätte Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (41) 1719
71576 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnast aetakse kätte San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 538 1719
71577 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnast kätte ajamas Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217 (18) 1719
71578 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnas Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 52 (11) 1719
71579 1973 H1a% Sille pist karvast Käsi lätt kinda sisse vuuht! Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 381 (37) 1719
71580 1973 H1a% Sile pist karvast Kinnas Kam 1922 A. Ammon E, StK 16, 26 (1) 1719
71581 1973 H1a% Sille pist karvast Kinda kätte ajamine Ote 1931 A. Okas E 77463 (3) 1719
71582 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnast aetas kätte Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (21) 1719
71583 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnast aetas kätte Ote 1892 J. Ainson H II 44, 550 (79) 1719
71584 1973 H1a% Sille pist karvast Käsi ja kinnas Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (53) 1719
71585 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnas Plv 1893 J. Tobre H III 15, 441 (2) 1719
71586 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnas aias kätte Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (76) 1719
71587 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnast kätte aetas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (71) 1719
71588 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnas aias kätte Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (20) 1719
71589 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnast aetas kätte Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (8) 1719
71590 1973 H1a% Sille pist karvast Suka vai kinnast kätte ajama Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 345 (30) 1719
71591 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnas Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 559 (257) 1719
71592 1973 H1a% Sille pist karvast Kinda kätte ajamine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (22) 1719
71593 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnas aetas kätte Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 5 (22) 1719
71594 1973 H1a% Sille pist karvast Nõglaga nõglutas sukka Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (39) 1719
71595 1973 H1a% Sille pist karvast Kinnast aetas kätte Ote 1889 E. Brücker H III 15, 324 (3) 1719
71596 1973 H1a% Tsille pist karvast Kinnast aias kätte San 1967 S. Lätt RKM II 226, 106 (31) 1719
71597 1973 H1a% Hille pist karvast Kinnas aetakse kätte Rõu 1893 P. Kanger E 9126 (5) 1719
71598 1973 H1a% Sile pistab karvast Käsi läheb kindasse Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (89) 1719
71599 1973 H1a% Sile pistab karvast Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 69 (3) 1719
71600 1973 H1a% Sile pistäb karvast Kinda kätte aamine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (3) 1719
71601 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnast aetakse kätte Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 545 (19) 1719
71602 1973 H1a% Sile pistäb karvast Kinnast aetas kätte Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 420 (6) 1719
71603 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas ja käsi Rid 1961 H. Sass KKI 27, 457 (6) 1719
71604 1973 H1a% Sile pistab karvast Kinnas käes Lai 1989 R. Kepler RKM II 431, 143 (64) 1719
71605 1973 H1a% Sile pist karvast Kinnas Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (43) 1719
71606 1973 H1b Sile suskab karvast Kinda kätte panemine Ote 1941–1994 Anonüüm 082 RKM II 363, 344 (20)
71607 1973 H1b Sile suskab karvast Käsi läheb kindasse Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 209 (82)
71608 1973 H1b & Sille tsuskas karvast Kinnast aetas kätte Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 124
71609 1973 H1b Sille tsuskas karvast Käsi kindas Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 125 (87)
71610 1973 H1c Sile pistab karust Käsi läheb kindasse Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (72)
71611 1973 H1c Sile pistab karust Kinnast aetse kätte Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (22)
71612 1973 H1c Sile pistab karust Käsi läheb kinda sisse Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 78 (2)
71613 1973 H1c & Sile pistab karust Käsi pistetakse kindasse Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (24)
71614 1973 H1c Sile pistab karust Kinnas ajatakse kätte Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 175 (12)
71615 1973 H1c Sile pistab karust Kindade kätte ajamine Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (21)
71616 1973 H1c Sile pistab karust Käsi läheb kindasse Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (61)
71617 1973 H1c Sile pistab karust Käsi ja kinnas SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (102)
71618 1973 H1c Sile pistab karust Kinda kätte ajamine Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (39)
71619 1973 H1c Sile pistab karust Kinnas läheb kätte KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (5)
71620 1973 H1c Sile pistab karust Käsi pane kindasse ehk sukk jalga Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 536/7 (128)
71621 1973 H1c Sile pistab karust Käsi kindasse Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 103
71622 1973 H1c Sile pistab karust Käsi lääb kindase Pil 1895 H. Keller E 18362 (1)
71623 1973 H1c Sileve pistab karust Kinnast kätte panema Hls 1965 Anonüüm 107 EKRK I 54, 535 (3)
71624 1973 H1c Sile püstab karust Inimene paneb kinnast kätte Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (1)
71625 1973 H1c Sile pistab karust Käsi läheb kindasse Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 194 (108)
71626 1973 H2a Libi pistab karust Kinda kätte tõmmamine 1890 E EM 82 (656)
71627 1973 H2a Libi pistab karust Kinda kätte tõmbamine 1913 E EM2 72 (843)
71628 1973 H2a Libe pistab karust Käsi läheb kinda sisse Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 212/3 (79)
71629 1973 H2a Libe pistab karust Käsi läheb kinda sisse Kse 1938 V. Eenveer ERA II 251, 349 (4)
71630 1973 H2a Libe pistab karust Kinda kätte panemine Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (3)
71631 1973 H2a Libe pistab karust Käsi pista kindasse Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (88)
71632 1973 H2a Libe pistab karust Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 (75)
71633 1973 H2a & Libe pistab karust Kinda kätte tõmbamine Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (63)
71634 1973 H2a Libe pistab karust Käe pistmine kindasse Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (6)
71635 1973 H2a Libe pistab karust Kinda nõelumine Kse 1890 M. Reimann H III 4, 494 (4)
71636 1973 H2a Libe pistab karust Pistab kätt kindasse Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (9)
71637 1973 H2a Libe pistab karust Kinda kätte tõmbamine Var 1933 M. Jakobson E 82454 (11)
71638 1973 H2a Libe pistab karust Kinda kätte panemine Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 235 (54)
71639 1973 H2a Libe pistab karust Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (21)
71640 1973 H2a Libe pistab karust Kinda kätte panemine Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 173 (12)
71641 1973 H2a Libe pistab karust Käsi pannakse kindasse Lih 1968 K. Salve KKI 48, 248 (20)
71642 1973 H2a Libe pistab karust Kinnas aja kätte Han 1946 L. Truuvert RKM II 5, 133 (5)
71643 1973 H2a Libe püstab karust Kinda kätte tõmbamine Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (26)
71644 1973 H2a Libe püstab karust Kinnas Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (19)
71645 1973 H2a Libe püstab karust Käsi kindasse Vän 1933 H. Martinson E 82628 (14)
71646 1973 H2a Libi püstab karust Kinnas pandas kätte Mih 1968 R. Praakli RKM II 253, 363 (21)
71647 1973 H2b1 & Libe pistab karvast Käsi läheb kindasse Kos 1930 S. Veske E 64970 (157)
71648 1973 H2b1 Libe pistab karvast Sukk pantaks jalga või kinnas kätte Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (142)
71649 1973 H2b2 & Libe pistab karvasesse Käsi läheb kindasse Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 21 (43)
71650 1973 H2c & Libe, auguline pulk pistab karvast Kangasüstik Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (20)
71651 1973 H3a Paljas pistab karvast Kinnast aetakse kätte Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (13)
71652 1973 H3a Paljas pistab karvast Kinnast tõmmatakse kätte Rõn 1889 C. Berg H II 30, 714 (31)
71653 1973 H3a Paljas pistab karvast Käsi, kinnas San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 421 (42)
71654 1973 H3a Paljas pistab karvast Kinnas aetakse kätte Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 421 (35)
71655 1973 H3a Paljas pistab karvast Käsi kindas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 158 (54)
71656 1973 H3a Paljas pistab karvast Kinnas aetakse kätte Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (31)
71657 1973 H3a Pal'las pist karvast Kinda kätte ajamine San 1888 K. Gross H II 31, 806 (37)
71658 1973 H3a Paljas pist karvast Kinnas Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (45)
71659 1973 H3a Pallas pist karvast Kinnas San 1924 E. Päss E 54089 (14)
71660 1973 H3a Pallas pist karvast Käsi San 1925 E. Päss E 56008 (45)
71661 1973 H3a Paljas pist karvast Kinnast aetas kätte Urv 1890 J. Teder H III 11, 328 (15)
71662 1973 H3a Pal'las pist karvast Käsi aius kindahe Har 1889 J. Pähn H II 32, 195 (5)
71663 1973 H3a Pallas pist karvast Kinnast aetas kätte Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (39)
71664 1973 H3a Pallas pist karvast Kinnas aias kätte Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (67)
71665 1973 H3a & Pal'las pist karvast Jalg, sukk Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (12)
71666 1973 H3a Pal'las pist karvast Kinnas Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 65 (27)
71667 1973 H3a Pallas pist karvast Kinda kätte ajamine Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (23)
71668 1973 H3b Paljas tsuskab karvast Kinnast aetakse kätte San 1929 L. Kuusik E 64007 (9)
71669 1973 H3b & Pal'las tsuskas karvast Käsi aetas kindahe Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 213 (10)
71670 1973 H3b Paljas tsusk karvast Kätt tsusatas kindahe sisse Se 1935 A. Kits S 100012 (15)
71671 1973 H3c Paljas pistab karust Inimene ajab kinnast kätte Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18974 (57)
71672 1973 H3c Paljas pistab karust Käsi läheb kindasse Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238 (2)
71673 1973 H3c & Paljas pistab karust Kinda kätte tõmbamine Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (10)
71674 1973 H3c Paljas pistab karust Käsi kinnast Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (41)
71675 1973 H3c Paljas pistab karust Hel 1891 J. Lammas E 422 (655)
71676 1973 H3c Pal'las püstab karust Käsi kinnast Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (37)
71677 1973 I+% Sile katsub karvast Kinnas läheb kätte Pal 1930 M. Jürgenson E 70353 (38) 1557A1f
71678 1973 I+% Lihane nui läheb karvase auku Käsi kindasse Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (49) 1557A1f
71679 1973 I+% & Libe läheb karuselle kosja Kinnas läheb kätte Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (52) 1557A1f
71680 1973 I+% Liha läheb karusesse Käsi kindas Vän 1939 A. Tammai ERA II 211, 48 (9) 1557A1f
71681 1973 I+% & Sile paitab karvast Kinda kätte panemine Kuu 1964 E. Art Vilbaste 4, 202 (20) 1557A1f
71682 1973 I+% & Libe ja köva pista pehme ja karvase asja sisse, siis saab kena Käsi ja kinnas Mus 1979 A. O. KKI KS 1557A1f
71683 1973 I+% & Sile silitab karvast Kinda kätte panek MMg 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 521 (23) 1557A1f
71684 1973 I+% Paljas taht karvast Kinda kätte ajamine Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232 (38) 1557A1f
71685 1973 J1a1 Sile pistab, karvane mõmmotab Kinda kätte panemine Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 350 (55)
71686 1973 J1a1 & Sile pistab, karvane mõmmotab Sukategu Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 387 (75)
71687 1973 J1a2 & Sile pistab, karvane mõlgitab Käsi läheb kindase Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (30)
71688 1973 J1a3 & Sile pistab, karvane möllitab Kinda kätte panemine Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 342 (4)
71689 1973 J1a4 & Sile pistäb ja karvane mölletäb Käsi ja kinnas Lüg 1938 H. Reitsnik KKI WS
71690 1973 J1b* Karvane mellitab, sile pistab Kinda kätte panemine Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (16)
71691 1973 J1b* & Karvane möllitab, sile pistab Kinda kätte panemine Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (15)
71692 1973 J1c & Sile pistab, karvane mäletab Lapsetegemine Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (201)
71693 1973 J2a1 Karvane möllütäb, ku paljas pistedä Kinda käde panemine Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 49 (3)
71694 1973 J2a1 & Karvane mölitab, kui paljast pisteta Kinda kätte panemine Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 ja 222 (21)
71695 1973 J2a1 Karvane möllötap, kun paljas pistetä Käsi pannan kintaasse Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (50)
71696 1973 J2a2 & Karvane möllütäb, paljast pisteta Kinnas ja käsi Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2331 (30)
71697 1973 J2a3 & Karvane möllütäb nii kaua, kui paljast pistetakse Kinnas ja käsi Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1290 (46)
71698 1973 J2b & Karvane pällutab, kui paljast pisteta Kinnas kätte Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (176)
71699 1973 J2c & Karvane tolmab, kui paljast pistedä Kinda kätte panemine Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (41)
71700 1973 J2c Karvane tolmab, kui paljas pistab Kinda kätte panemine 1913 E EM2 51 (472)
71701 1973 J2d & Karvane mölütäb, kuni paljast pannakse Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 47
71702 1973 K1a1% & Üks sile kahe karuse vahel Vehmer kahe härja vahel Kär 1890 T. Jank H II 18, 858 (21) 587 743Ba
71703 1973 K1a1% Üks sile kahe karuse vahel Härjad iges, vehmer kahe härja vahel Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 76 (96) 587 743Ba
71704 1973 K1a1% Üks sile kahe karuse vahel Käsi kindas Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (5) 587 743Ba
71705 1973 K1a2 & Sile kahe karuse vahel Käsi kindas Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 119 (695)
71706 1973 K1b1* Sile läheb kahe karvase vahele Käsi läheb kindasse Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 290 (13)
71707 1973 K1b1* & Sile läheb kahe karuse vahele Härja adrapuu Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 200 (30)
71708 1973 K1b2 & Sile pulk läheb kahe karuse vahele Härjad ja vehmer Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1008
71709 1973 K2a1 Libe kahe karuse vahel Härjavehmer [kahe] härja vahel Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 112 (29)
71710 1973 K2a1 Libe kahe karuse vahel Vehmer härgade vahel Kär 1897 A. Väli ERA II 294, 368 (140)
71711 1973 K2a1 Libe kahe karuse vahel Härjad ja vehmer Ris 1896 J. Niinas E 26297 (11)
71712 1973 K2a1 & Libe kahe karuse vahel Ader härgade vahel Kse 1890 M. Reimann H II 17, 870 (8)
71713 1973 K2a2 & Üks libe kahe karuse vahel Kinnas käes Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 116 (60)
71714 1973 K2a2 Üks libe kahe karvase vahel Jõgi ja kaldad Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (21)
71715 1973 K2b & Kahel puõl karunõ, keskel ljõbõ Silm Khn 1972 S. Saar RKM II 294, 395 (4)
71716 1973 K2c1 & Libe läheb kahe karuse vahele Paaris härjad ja vehmer Tor 1888 J. Volmerson H I 2, 707 (9)
71717 1973 K2c1 Libe läheb kahe karuse vahele Vehmer Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 674 (20)
71718 1973 K2c1 Libe läheb kahe karuse vahele Käsi labakindasse Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (44)
71719 1973 K2c1 Libe läheb kahe karuse vahele Labakinda kätte tõmbamine Tor 1904 J. Reimann H, R 8, 15 (7)
71720 1973 K2c2 & Üks libe läheb kahe karuse vahele Vehmer härgipaari vahel Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (8)
71721 1973 K2c3 & Libe läheb karuse vahele Käsi kinda sisse Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (6)
71722 1973 K3 & Paljas kahe karuse vahel Tiisel Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 533 (148)
71723 1973 K3 Paljas kahe karuse vahel Ike kahe härja vahel 1890 E EM 116 (1050)
71724 1973 K3 Paljas kahe karuse vahel Ike kahe härja vahel 1913 E EM2 102 (1390)
71725 1973 K4a & Kõva kahe karuse vahel Vankre tiisel hobuste vahel Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 525 (41)
71726 1973 K4b & Üks kõva keskel, kaks karvast kõrval Tsveišpenner Trt 1930 P. Ariste ERA II 23, 208 (8)
71727 1973 K5 & Habe kahe karuse vahel Tiisel Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (24)
71728 1973 # 118
71729 1974 Aa1 Sile pale, nina pole, üks silm, seegi pime Mehe suguelund Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 532 (101)
71730 1974 Aa1 Sile pale, nina pole, üks silm, seegi pime Kirves Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 183 (77)
71731 1974 Aa1 & Sile pale, nina pole, üks silm, seegi pime Kerves Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 186 (108)
71732 1974 Aa2* Sile pale, nina pole, üks silm ja seegi pime Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 270 (7)
71733 1974 Aa2* & Sile pale, nina põle, üks silm peas, seegi pime Tagumik Muh 1958 P. Vinkel RKM II 83, 449 (76)
71734 1974 Ab & Suur, lai pale, nina pole, üks silm ja seegi püme Tagumik Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 182 (69)
71735 1974 Ab Suur lai pale, nina pole, üks silm ja seegid pime Tagumik Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 186 (109)
71736 1974 Ac & Paks pale, nina pole, üks silm ning seegid pime Perse Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 179 (44)
71737 1974 B & Paks pale, peuti suu, üks silm otsas Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25556 (93)
71738 1974 C & Kaks paksu palet, aga nina ei ühtegi Perse Mär 1920–1922 O. Ojasson ERA II 42, 633 (31)
71739 1974 D & Üks silm peas ja pikiti suu koa Tagumik Mar 1943 L. Püss KKI WS
71740 1974 # 1491C* 2629
71741 1975 Aa & Sile puu, vile puu, läeb pitka putku Kaev Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 319 (20)
71742 1975 Aa Sile puu, vile puu, läheb pikka putku Kaev Jaa 1938 E. Luts A 16656 (9)
71743 1975 Ab & Vaskne vile läheb pitka putku Kao Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (61b)
71744 1975 Ba*/ Pikk putk ja vaskvile, hilpus läheb halbusele kosja Kaev 1890 E EM 121 (1109) 233La*
71745 1975 Ba*/ Pikk putk ja vaskvile, hilpus läheb halbusele kosja Kaev 1913 E EM2 107 (1465) 233La*
71746 1975 Ba*/ Pitke putke, vaskevile, hilpus läheb halbusele kosja Kaju Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (11) 233La*
71747 1975 Ba*/ & Pitk putk, vaskvile, ilbus läheb albusele kosja Kaju Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (35) 233La*
71748 1975 Ba*/ Pitk putk, vaskvile, hilbus läheb halbusele kosja Kaev Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (9) 233La*
71749 1975 Bb/ & Pitk putk, vaskvile, läheb üle Ilbuküla Albukülase kosja Kaju Ans 1946 L. Truuvert RKM II 5, 165 (1) 233Lb
71750 1975 Bc/ & Pitkne, putkne, vaskne vile, läheb ülevelt alavele kosja Kao Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (60a) 233Lc
71751 1975 Bd/ & Sile puu, vile puu, läheb ülalt alla kosja Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (9) 233Ld
71752 1975 Be*/ & Hilpidest ja halpidest kokku pandud, läheb kosja, pitka putku, vaskest vile Kajukook ja vibu Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306/7 (13) 233Le*
71753 1975 Be*/ Hilpudest, halpudest kokku pandud, läheb kosja ja pitku putku, vaskes vile Veeämber Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 148 (14) 233Le*
71754 1975 # 1976
71755 1976 A Sile puu, vile puu rikka mehe toa taga Õlevihud Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 524 (4)
71756 1976 A & Sile puu, vile puu rikka mehe tua taga Ägi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 28187 (6)
71757 1976 B & Sinipuu, punapuu rikka mehe aida all Püss Rak 1892 J. Lilienbach E 1678 (39)
71758 1976 B Sinipuu, punapuu rikka mehe aida all Püss 1913 E EM2 123 (1745)
71759 1976 # 705 1847 1853 1975
71760 1977 A & Silmä' ku sibulakõsõ', käpä' ku kääriperäkese', kõrva' ku kõolehekese', hand ku siidilint Kass Urv 1964 A. Kurg KKI KS
71761 1977 B & Pää kui kerä, keskelt kui ora, silma kui sibulakõsõ, kõrva kõolehekese, hand karvanõ kui ohkjanupp Kass Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 570 (17)
71762 1977 # 1437 1463 1481E1a1 1648 1879 2038
71763 1978 Aa* & Silma suitsu sõgeneva, jala alla mädaneva Tellet Ran 1889 H. Raag H II 30, 306 ja 314 (113)
71764 1978 Aa* Silma suitsu sõgeneva, jala maha mädaneva Telle Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (13)
71765 1978 Ab & Silmad suitsu sõgenevad, jalad mulda mädanevad Kangakudumine Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (82)
71766 1978 Ab Silmad suitsu sõgenevad, jalad mulda mädanevad Kangakudumine 1890 E EM 141 (1333)
71767 1978 Ab Silmad suitsu sõgenevad, jalad mulda mädanevad Kangakudumine 1913 E EM2 122 (1735)
71768 1978 Ab Silmad suitsu sõgenevad, jalad mulda mädanevad Kangasteljed suitsutares, lae all oli suits ja põrand mullast 1955 ÜÕÕ 111 (5)
71769 1978 B/ & Jää all, jää pääl, libe kala keskel, silma suitsu sõgeneva, jala alla mädaneva Kangakudumine Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (18) 459S
71770 1978 # 1554
71771 1979 a & Silmaga näeb, aga käega ei saa katsu Vari Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (47)
71772 1979 b & Silmaga saat näha, käega ei saa koppa Udu Võn 1896 P. Rootslane E 24271 (15)
71773 1979 b Silmaga saad näha, käega ei saa (koppi) katsuda Udu 1913 E EM2 122 (1736)
71774 1979 b Silmaga saad näha, käega ei saa katsuda Udu 1914 E MM 15 ja 45 (216)
71775 1979 b Silmaga saad näha, käega ei saa katsuda Udu 1920 E MM2 15 ja 48 (219)
71776 1979 b Silmaga saad näha, käega ei saa katsuda Udu 1994 E MM3 12 ja 39 (219)
71777 1979 b Silmaga saab näha, käega ei saa katsuda 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (10)
71778 1979 c+ Inimene on ja silmaga nääd, hakkad kääga katsuma, põle kedagi Inimese vari Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 362 (1640)
71779 1979 c+ Kõkõ näet, a peiu võtta ei saa midagi Peegel Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 608 (37)
71780 1979 # 97 885Ca1 995 | vs: EV 10468, 11634
71781 1980 & Silmast sööb, küllest situp Okipool Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 22 (110)
71782 1981 & Silmita näeb ja jalota joosep Püss Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (7)
71783 1981 Silmita näeb, jalutu jookseb Püss 1913 E EM2 123 (1737)
71784 1981 Silmita näeb, jaluta jookseb Püss 1914 E MM 15 ja 45 (217)
71785 1981 Silmita näeb, jaluta jookseb Püss 1920 E MM2 15 ja 48 (220)
71786 1981 Silmita näeb, jaluta jookseb Püss 1994 E MM3 12 ja 39 (220)
71787 1981 # 330D1a
71788 1982 & Simm tege silda soie pääle, madalide maie pääle Külm Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (20)
71789 1982 Pisike pime poisike paneb ühe ööga pika silla Peipsi pääle Külm, jää 1904 Lasteleht nr. 11 (1904) 176 (8)
71790 1982 Pisike pime poisike paneb ühe ööga pika silla Peipsi pääle Külm, jää 1910 Kuhlbars 21 ja 27 (146)
71791 1982 Simm teeb silda soode pääle, madalate maade pääle Külm 1913 E EM2 123 (1739)
71792 1982 Simm teeb silda soode pääle, madalate maade pääle Külm 1921 Nurmik I2 245 ja 307
71793 1982 Simm teeb silda soode pääle, madalate maade pääle 1925 Oro-Nurmik ELM 41
71794 1982 Simm teeb silda soode peale, madalate maade peale Külm 1938 Käis EV I4/I 32 (11)
71795 1982 Simm teeb silda soode peale, madalate maade peale Külm 1940 Käis EV I5/I 39 (1)
71796 1982 Simm teeb sildu soode peale, madalate maade peale 1949 Seilental I 54 (1)
71797 1982 Mees teeb silda soode peale, madalate maade peale 1960 Bachman-Vilbok II 97
71798 1982 Mees teeb silda soode peale, madalate maade peale 1963 Siim-Vallner III 84
71799 1982 Mees teeb silla soode peale, madalate maade peale 1963 Aver-Alttoa (1963) 155
71800 1982 # vs: EV 6439Ha1 | rl
71801 1983 a & Sa näed küll suured ja sügavad jõed, ka laiemad järved ja määratud mered, nad siiski ei kanna, ei laeva, ei vett, ei märjaks tee jalga, ei kellelgi kätt, sa näed sääl riigid ja suuremad linnad, ka kirikud, mõisad ja vallad ning külad, ei siiski sääl rahvast, ei keski sääl ela, kõik vagusti surnud, ei ole sääl elu, ja omiti selgest võid ära kõik näha, mis mitmed on teinud ehk tahtvad veel teha, kui mõistus sul pähä ja aru on antud, siis ütle nüüd sina, kus on kõik nii pantud Iga maakaardi pääl on see nii Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 30 ja 54 (127)
71802 1983 b & Ma nägin küll suured ja sügavad jõed, veel laiemad järved ja kõrgemad mäed, ei kanna nad laeva, ei kanna nad vett, ei tee nad märjaks ei jalga, ei kätt Maakaart Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 373 (2)
71803 1984 & Sa [sic!] põrsas põnjas, ise üsna nõelas, metsas lepapuu tüika pääl Siil Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (157)
71804 1984 Siapõrsas põnjas, ise üsna nõelas, metsas lepapuu tüüka pääl Siil 1890 E EM 139 (1305)
71805 1984 Siapõrsas põnjas, ise üsna nõelas, metsas lepapuu tüüka pääl Siil 1913 E EM2 120 (1700)
71806 1985 Aa* & Sina pured mind, mina puren sind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibul Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 25 ja 27 (1871) 148 ja 160 (6)
71807 1985 Aa* Sina pured mind, mina puren sind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibul 1882 ER Kal. (1882) 109/10 (25)
71808 1985 Aa* Sina pured mind, mina puren sind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibul Rõn 1930 J. Aab E 66326 (12)
71809 1985 Aa* Sina pured mind, mina puren sind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibul Rak 1895 M. Tamm E 18874 (15)
71810 1985 Aa* Sina pured mind, mina puren sind, mina olen mees, sinu silmad vees Phl 1909 M. Liedenberg E 46421 (e)
71811 1985 Aa* Sina purid mind, mina purin sind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibula koorimine Lai 1902 K. A. Simmer E 43824 (1)
71812 1985 Aa* Sina purid mind, mina purin sind, mina olen mees ja sinu silmad vees Sibul Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (68)
71813 1985 Aa* Sina pured mind, mina puren sind, sinu silmad vees, mina olen mees Sibul Hlj 1926 E. Pruhl ERA II 41, 82 (13)
71814 1985 Aa* Sina pured mind, mina puren sind, sinu silmad vees, mina ikka mees Sibul VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (198)
71815 1985 Aa* & Sina puurid mind ja mina puurin sind, mina olen mees ja sinul silmad vees Sibulas Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 356 (4)
71816 1985 Aa* Sina puret minnu, mina puren sinnu, sinu silmä viin, mina sinu sehen Sipul Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 368 ja 377 (94)
71817 1985 Ab1* Mina puren sind, sina pured mind, mina olen mies, sinu silmat vies Sipul 1995 EMrd V 72 (13)
71818 1985 Ab1* Mina puren sind, sina pured mind, mina olen mies, sinu silmat vies Sipul Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 23 (1)
71819 1985 Ab1* Mina puren sind, sina pured mind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibul Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 436 (54)
71820 1985 Ab1* Mina puren sind, sina pured mind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibul SJn 1889 J. Tammann H II 20, 673 (7)
71821 1985 Ab1* Mina puren sind, sina pured mind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibul Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (43)
71822 1985 Ab1* Mina puren sind, sina pured mind, mina olen mees, sinu silmad vees Sibul Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 487 (103)
71823 1985 Ab1* Mina puren sind, sina puret mind, mina olen mees, sinu silmad vees Sipul Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (8)
71824 1985 Ab1* Mina puren sind, sina pured mind, mina olen mees, sinul silmad vees Sibul Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (21)
71825 1985 Ab1* Mina pure sinno, sina puret minno, mina olen mees, sul silmad vees Sibul Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 252 (1)
71826 1985 Ab1* & Mia pure sinnu, sia puret minnu, mia ole mees, sul silmä vees Sipul Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (109)
71827 1985 Ab1* Mina puren sind, sina pured mind, mina ikka mees, sinul silmad vees Sibulas Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 734 (11)
71828 1985 Ab2* & Mina puren sind, sina pured mind, sina õled mies, minu silmad vies Sibul Jõh 1890 N. Otto H II 7, 851 (54)
71829 1985 Ab2* Mina puurin sind, sina puurid mind, sina oled mees, minu silmad vees Sibulas Kse 1889 F. Põld H II 17, 901 (37)
71830 1985 Ba* Mina olen mees, sinu silmad vees Sibulas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (104)
71831 1985 Ba* Mina olen mees, sinu silmad vees Sibul SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (27)
71832 1985 Ba* Mina olen mees, sinu silmad vees Sibul Kad 1898 A. K. Kivi E 36700 (12)
71833 1985 Ba* Mina olen mees, sinu silmad vees Sibula koorimine Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 481 (11)
71834 1985 Ba* & Mina olõ miis, sino silmä viis Sipul Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (44)
71835 1985 Ba* Mina olen mees, sinu silmad vees Sibulas Kuu 1935–1936 I. Piibeman ERA II 172, 479 (25)
71836 1985 Ba* Mina olen mees, aga sinu silmäd on vees Sibul Kuu 1972 R. Kravtsov RKM I 11, 93 (5)
71837 1985 Bb & Mina veike mehikene, siiski sinu silmad vees Sibul VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 538 (5)
71838 1985 Bc & Mina ole miis, sina olet miis ja mino silmä juuskva viis Sipul Plv 1893 J. Tobre H II 45, 193 (5)
71839 1986 & Sina sealt, mina tealt, ühe isa juurde ühte Kirikurahvas 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 475 (549)
71840 1986 Sina sealt, mina tealt, ühe isa juure ühte Kirikurahvas 1890 E EM 141 (1334)
71841 1986 Sina säält, mina täält, ühe isa juure ühte Kirikurahvas 1913 E EM2 123 (1738)
71842 1986 Üks säält, teine täält, kõik ühe isa juures Kirikurahvas 1913 E EM2 144 (2082)
71843 1986 Sina sealt, mina tealt, ühe isa juurde ühte 1931 Kmpm. EL II10 174
71844 1987 a1 & Mul pulk, sul mulk, mis minu pulga takan ripendas, tuu su mulku katt Nõel ja niit Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 84 (29)
71845 1987 a2 & Sul om mulk, mul om pulk, mis minu mulgu takan ripendas, sellega pane mina sinu mulgu kinni Suka nõgelmine nõglaga Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (86)
71846 1987 a3 & Sul pulk, minul mulk, mis sinu pulga taga ripendab, katap minu mulgu kinni Rõivamulgu parandamine Nõo 1895 M. Obst E 18940 (1)
71847 1987 b1 & Mul om üts mulk, ma tii ütte mulku, ma topi tollega kinni, mis minu taga ripendas Õmblemine nõelaga Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 306 (2)
71848 1987 b2 & Minul om mulk ja tii mulku, mes minu takka ripendas, topp jälle mulgu kinni Nõgel Rõn 1888 H. Urb H II 30, 746 (2)
71849 1987 c & Mul om mulk, sul om mulk ja mä perähn tulõ, tuuga tii ma mulgu kinni Nõglaga umblemine Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (29)
71850 1988 & Sinavad, punavad, isi veiksed rummjalad Kamarad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (124)
71851 1988 Sinavad, punavad, isi veiksed rummijalad Kamarad 1890 E EM 141 (1335)
71852 1988 Sinavad, punavad, isi veiksed rummijalad Kamarad 1913 E EM2 123 (1740)
71853 1989 a & Sinitsen kindan kuldne silm Päike ja taivas San 1927 A. Gross RKM II 225, 649 (11)
71854 1989 b & Sinine tekk, kuldtäpid siis Taevas Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 36 (101)
71855 1989 c & Sinine kamsol, kuldsed paigad Taevas ja kuu Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 424 (3)
71856 1989 d1 & Sinine kuub, kuldsed nööbid Taevas ja tähed Trt 1925–1926 M. J. Eisen E 8° 3, 13 (130)
71857 1989 d2 & Sinine kuub, kuldsed nööbid, paistavad üle ilma Taevas ja taevatähed Võn 1960 G. R. Sordla RKM II 100, 351 (1)
71858 1989 # 1994
71859 1990 & Sinine põld, hõbeteri täis külitud Taevas Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 375 (187)
71860 1990 Sinine põld, hõbeteri täis külvatud Taevas 1890 E EM 142 (1337)
71861 1990 Sinine põld, hõbeteri täis külvatud Taevas 1913 E EM2 123 (1743)
71862 1990 # 1994
71863 1991 a & Sinine püks, valge vuuder, püksis magus Suhkrupää Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 28 (10)
71864 1991 b & Sinine kuub, aga valge vooder, ise on seest magus Suhkrupea Nrv 1905 M. Russmann H III 31, 530 (8)
71865 1991 c & Sinine mundri, valgõ alos ja keskpaigah makus Suhkrupää Vru 1903 G. Sandra H II 70, 132 (50)
71866 1992 & Sinine saks, maamulla uurija Sitik 1896 A. Kuldsaar E 24808 (81)
71867 1992 Sinine saks, mulla uurija Sitikas 1913 E EM2 123 (1746)
71868 1993 a1 Sinine siider (siiter), punane puuder (paater), ripub rikka mehe aida laes 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
71869 1993 a1 & Sinine siiter, punane paater, ripub rikka mehe aeda laes Vikerkaar Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane E 369 (16)
71870 1993 a2 & Sinine sieter ja punane puoter, rippub rikka mehe aida laes Vikkerkaar Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 253 (4)
71871 1993 b & Punane puuder, sinine siider, ripub rikka mehe räästa all Vikerkaar Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 399 (2)
71872 1993 c & Punane poater, sinine seater, rippub rikka mehe aida laes Vikerkaar Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 53 ja 56 (5)
71873 1993 # 705 1847 1853
71874 1994 A1* & Kuldtõld, hõpenaelad Taevas, tähe Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (11)
71875 1994 A1* Kuldtõld ja hõbenaelad Kuu ja taevatähed Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (76)
71876 1994 A1* Kuldne tõld ja hõbenaelad Kuu ja tähed Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (251)
71877 1994 A1* & Kuldtõld, hõbenaelad sees Tähed taevas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (92)
71878 1994 A1* Kuldtõld hõbenaeltega Tähed taevas Võn 1896 P. Rootslane E 21267 (107)
71879 1994 A2 & Kuldtõld, vasksed naelad Taevatähed Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (4)
71880 1994 A3a1 Hõbetõld, kuldsed naelad Taevas ja tähed 1890 E EM 43 (215)
71881 1994 A3a1 Hõbetõld, kuldsed naelad Taevas ja tähed 1913 E EM2 39 (264)
71882 1994 A3a1 & Hõbetõld, kuldsed naelad Taevas ja tähed KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (4)
71883 1994 A3a1 Hõbetõld, kuldsed naelad Taevatähed Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (47)
71884 1994 A3a1 Hõbetõld, kuldsed naelad Taevas tähed Pil 1894 H. Keller E 10043 (37)
71885 1994 A3a1 Hõbetõld, kuldsed naelad Tähtedega taevas Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 157 (11)
71886 1994 A3a2 Hõbetõld ja kuldsed naelad Tähtis taevas Pil 1890 J. Bock H III 11, 128 (23)
71887 1994 A3a2 Hõbetõld ja kuldsed naelad Taevas ja tähed Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (100)
71888 1994 A3a2 & Hõbetõld ja kuldased naelad Taivas ja tähed Jõh 1890 N. Otto H II 7, 848 (16)
71889 1994 A3a3 & Hõbetõld, kuldnaelad Taevas, tähed Hel 1893 J. Karu E 2924 (45)
71890 1994 A3a3 Hõbetõld, kuldnaelad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (34)
71891 1994 A3a3 Hõbetõld, kuldnaelad Taevas tähti täis Pär 1911 A. Karu E 47863
71892 1994 A3a4 & Hõbetõllal kuldnaelad Taevas tähtega Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (24)
71893 1994 A3b & Hõbedane tõld, kuldkirjad külles Tähed ja taevas Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 21 ja 22 (29)
71894 1994 A4 & Vaskne tõld, kuldsed naelad Taevas, tähed Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (17)
71895 1994 A5a1 Sinine tõld, kuldsed naelad Taevas Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (66)
71896 1994 A5a1 Sinine tõld, kuldsed naelad Taevas SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (29)
71897 1994 A5a1 & Sinine tõld, kullatse naala Taevas Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (306)
71898 1994 A5a1 Sinine tõld, kullatsõ nagla Taivas Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (49)
71899 1994 A5a2 Sinine tõld ja kuldsed naelad Tähed taevas 1955 ÜÕÕ 16 (12)
71900 1994 A5a2 Sinine tõld ja kuldsed naelad Tähed taevas 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (12)
71901 1994 A5a2 Sinine tõld ja kuldsed naelad Taevas ja tähed ehk tähistaevas 1992 Põhjanael nr. 3 (1992) 29
71902 1994 A5a2 Sinine tõld ja kuldsed naelad Taevas tähed Plt 1878 K. Moks H, R 7, 155 ja 169 (198)
71903 1994 A5a2 & Sinine tõld ja kuldsed naelad Taevas SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 563 (28)
71904 1994 A5a3 & Sinine tõld, kuldnaelad Taevas ja tähed Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 436 (6)
71905 1994 A5b & Sinine tõld ja kuldsed nööbid Tähed ja kuu VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (77)
71906 1994 A5c & Sinine tõld ja kuldased nuppud Taevas Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (3)
71907 1994 A5d & Sinine tõld, kuldaknad Taevas Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (28)
71908 1994 A6a & Sinine tõld, hõbenaelu täis Taevas tähti täis Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (112)
71909 1994 A6b* Sinine tõld ja hõbenööpa täis Taevas ja tähed Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (138)
71910 1994 A6b* & Sinine tõld hõbenööpaga Taevas Trv 1894 K. Tober H III 20, 330 (54)
71911 1994 A7a1 & Sinine tõld, vastse vasknaelad sees Taevas, tähed Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (243)
71912 1994 A7a2 & Sinine tõld, vasknaklu täus Taivas Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (14)
71913 1994 A7b & Sinine tõld, vasknöpse täis Taevas Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (48)
71914 1994 A8* Hall tõld ja kuldsed naelad Taevas on hall ja kuldsed tähed Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 546 (32)
71915 1994 A8* & Hall tõld ja kuldnaelad Taevas Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (80)
71916 1994 A9 & Hall tõld, vasknööbid Taevas ja tähed SJn 1903 M. Evert H III 30, 522 (65)
71917 1994 A10 & Vana tõld, kuldsed naelad Taevas Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (15)
71918 1994 A11 & Vana tõld, vastse vasknaelad sees Taevas, tähed Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (298)
71919 1994 B & Hõbevanker, kuldsed naelad Taevas Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (55)
71920 1994 B Hõbevanker, kuldsed naelad Taevas 1992 Metstak2 63 ja 66
71921 1994 C1 Hõbetõrs, kuldsed naelad Taevas ja tähed 1890 E EM 43 (215)
71922 1994 C1 Hõbetõrs, kuldsed naelad Taevas ja tähed 1913 E EM2 39 (264)
71923 1994 C1 & Hõbetõrs ja kuldsed naelad Taevatähed KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (25)
71924 1994 C2 & Vaskne tõrs ja kuldsed naelad Taevas ja tähed KJn 1938 J. Raidla RKM, Raidla 366 (2)
71925 1994 Da & Pada vasknaklo täüs Taivatähe Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (36)
71926 1994 Db & Suur pada, vasitsid naklu täüs pestü Tähe taivas Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (3)
71927 1994 E+ & Kuldvaagen, hõbenaelu täis Taevas tähte täis Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (14)
71928 1994 E+ Hõbekaan, kuldnaelad Taevas ja tähed Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (9)
71929 1994 E+ Hõbedast lagi, kuldsed naelad 1907 Pet. ELA 90 (2)
71930 1994 # 801 1989 1990
71931 1995 & Sinine väli, kirju kari, kena karjakaitseja Kuu ja taevatähed Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (36)
71932 1995 # 795 1740 2385B1a
71933 1996 & Tsirk lendäs, kõik ilm ängäs, loose ilma viirde muna, saase kõgele ilmale süvvä Suul Ote 1895 E. Palm E 20130 (30)
71934 1996 # 1621
71935 1997 a & Sisalik jookseb, saba ees, ise suur hambamees, hammastega ta ei söö, ainult teeb töö Reha Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 204 (4)
71936 1997 b & Sisalik roomab, sabapool ees, ise tubli hambamees, hammastega ei söö, ainult teeb tööd Reha Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 91 (9)
71937 1997 c & Sisalik ronip, sabapuul iin, esi om tubli hambamiis, hammastega ei süü, tiip ainult tüüd Reha Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 367 ja 377 (81)
71938 1997 d & Sisalik ta om, hamba täl omma, hammastõga ei süü, hannaga iih lätt Rihä Se 1930 A. Nurmetu S 20420 (66)
71939 1997 e & Sisalik roomab, saba pole ees, hambad tal on, nendega ei söö, vaid teeb töö Reha Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 364 (110)
71940 1997 f & Sisalik roomab, sabaots ees, hammastega teeb tööd, aga ei söö Reha Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 734 (10)
71941 1998 a & Sita sees kasvab ja rasva sees keeb, siis iga saks teda sööb Kapsas Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 595 (61)
71942 1998 b & Sõnniku sisen tema kasvas ja liha ja rasvaga teda süüväs Kapstas Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 499 (10)
71943 1998 # vs: EV 3204
71944 1999 a Sitta süvväs, nahka müvväs, vana kere ei kõlba kohegi Mehitse Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (13)
71945 1999 a & Sitta süvväs, nahka müvväs, vana kere ei kõlba kohegi Mesilase Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (19)
71946 1999 b & S[it]ta süüakse, nahka müüakse, aga ta ise ei kõlba kellelegi Mesipuu Äks 1893 P. Sepp H II 43, 848 (96)
71947 1999 # 1547Bd1
71948 2000 & Siug juusk ümbre sarapuupuhma Vokinüür Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 455 ja 459 (2)
71949 2000 Siug juusk ümbre sarapuupuhmu Vokinöör Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (37)
71950 2001 & Siug muidu urgu ei näe, kui pääst lakma piät Nõgel ja lang Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (55)
71951 2002 & Soojal pääval möravad, vihmaga on vagusi Mesilased Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (40)
71952 2002 Soojal päeval müravad, vihmaga vagusi Mesilased 1913 E EM2 123 (1752)
71953 2002 Soojal päeval müravad, vihmaga vagusi Mesipuu ja mesilased 1921 Nurmik II 28 (3)
71954 2002 Soojal päeval müravad, vihma ajal magavad Mesipuu ja mesilased 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (38)
71955 2003 & Soldat on minu suur sõber, laisk on minu söömalaud, virk, kes mind ära tapab Täi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 63 ja 87 (232)
71956 2003 # vs: EV 5349
71957 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehti Õlletegemine Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (14)
71958 2004 A1a1 & Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehti Vihtlemine Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (148)
71959 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehti Naist[erahva] kuppelill Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (118)
71960 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehti Õlut tehakse Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 189 (94)
71961 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehti Õlletegemine Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40110 (9)
71962 2004 A1a1 Suo soriseb, nomm noriseb, aru heidab hella lehta Olletegemine VNg 1892 H. Lohk H II 34, 352 (46)
71963 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehta Vihtlemine Vil 1960 Ü. Puusep, K. Uibo EKRK I 34, 203 (15)
71964 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehte Vihtlemine Vän 1889 M. Jaason H III 5, 461 (7)
71965 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehte Õlletegemine Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (2)
71966 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehte Vihtlemine Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 332 (6)
71967 2004 A1a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehte Õlutegemine Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (10)
71968 2004 A1a2 & Soo soriseb ja nõmm nõriseb, aru heidab pellalehte Muh 1941 J. Arike KKI WS
71969 2004 A1a3 & Soo sõriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hella lehte Vihtlemine Lai 1937 F. Eichenbaum ERA II 149, 234 (114)
71970 2004 A1a4 & Soo suriseb, nõmm nuriseb, aru heidab hella lehta Mesilase pereheitm[ine] Jür 1889 K. Angelus H III 3, 253/4 (5)
71971 2004 A1a5 Nõmm nõriseb, soo soriseb, aru heidab hella lehte Vihtlemise viht, mesilase pereheitmine Tor 1889 C. Tults H II 21, 815/6 (173)
71972 2004 A1a5 & Nõmm nõriseb, soo soriseb, aru heidab hella lehte Õlletegemine Vän 1936 E. Tammsoo ERA II 140, 211 (229)
71973 2004 A1b* & Suu sõretab, nõmm nõretab, aru heidab hellarlehte Lina õitseb Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (14)
71974 2004 A1b* & Soo sõrendab, nõmm nõretab, aru heidab hella lehta Rukkid KJn 1870 J. Tiedemann E 160 (275)
71975 2004 A1b* Soo sorendab, nõmm nõrendab ja aru heidab hellu lehta Hernes kasvab Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (23)
71976 2004 A1c & Nõmm nõgiseb ja soo sobiseb, aru heidab hella lehti Seep keeb PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (14)
71977 2004 A1d1 & Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab haljast lehti Saunalaba Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (135)
71978 2004 A1d1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab haljast lehti Saunas vihtlemine Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (15)
71979 2004 A1d1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab haljast lehti Vihtlemine Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (51)
71980 2004 A1d2* Nõmm nõriseb, soo soriseb, aru heidab haljast lehte Vihtlemise viht, mesilase pereheitmine Tor 1889 C. Tults H II 21, 815/6 (173)
71981 2004 A1d2* Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab haljast lehti Saunas vihtlemine Tor 1889 M. Tohv H III 5, 685 (42)
71982 2004 A1d2* & Soo soriseb, nõmm noriseb, aru heidab haljast lehti Saunalaval vihtlema Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 143 (10)
71983 2004 A1d2* Soo sõretab, nõmm nõretab, aru heidab haljast lehte Kaste Pal 1890 H. Maasen E 439 (37)
71984 2004 A1e & Soo sõriseb, nõmm nõriseb ja aruhein lööb nelja lehta Mesilasepere Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2489 (27)
71985 2004 A1f1 & Soo soliseb ja nõmm nõriseb, aruhein heidab hella lehte Linnupere Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 107 (49)
71986 2004 A1f2 & Soo sorkab, nõmm nõrgub, aruhein heidab hella lehte Õlu Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (138)
71987 2004 A2a1 & Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidäb hellälist Õlletegemine Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 755 (84)
71988 2004 A2a2 & Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab hellale Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 196 ja 199 (45)
71989 2004 A2b & Soo sõriseb, nõmm nõriseb, aru heidab lehte Linnupuu Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 90 (3)
71990 2004 A2c & Suu sõretab, nõmm nõretab, aruleht lööb hella pilli Laps, hoidja ja kätki Koe 1889 R. Rapin H IV 1, 299 (1)
71991 2004 A3a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtleja vihaga saunas labal Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 29 ja 54 (120)
71992 2004 A3a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtleja vihaga laval 1890 E EM 143 (1346)
71993 2004 A3a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtleja vihaga laval 1913 E EM2 124 (1759)
71994 2004 A3a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtleja vihaga saunalaval 1921 Nurmik II 13 (7)
71995 2004 A3a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtleja vihaga Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (34)
71996 2004 A3a1 & Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtlemine KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (28)
71997 2004 A3a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtlemine Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (103)
71998 2004 A3a1 Soo soriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtlemine Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 225 (20)
71999 2004 A3a2 & Suu suriseb, nõmm nõriseb, aru heidab allerkuuti Vihtlemine saunas Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 537 (59)
72000 2004 A3a3 Suu sõriseb, nõmm nõriseb, aru heidäb allerkuuti Vihtlemene 1965 EMrd II 369