Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 50001 — 51000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
50001 1430 V1e & Neli neitsit ikeva, pisara satava kullatsede kaivu Lehmi nüssetas Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (9)
50002 1430 V2a1* Neli neitsitit kusevad ühte kaevu Lehmalüpsmine Tln 1937 J. Grünthal ERA II 167, 479 (9)
50003 1430 V2a1* Neli neitsit kusevad ühte kaevu Lehmalüps Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 339 (102)
50004 1430 V2a1* Neli neitsit kusevad ühte kaevusse Lehmalüpsmine Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (13)
50005 1430 V2a1* Neli neitsit kusevad ühte kaevu Lehmalüpsmine Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (14)
50006 1430 V2a1* Neli neitsid kusevad ühte kaivu Lehmalüpsmine Kan 1901 J. Sööt H III 29, 699 ja 700 (11)
50007 1430 V2a1* Neli neitsid kusevad ühte kaivu Lehma lüpsma Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (20)
50008 1430 V2a1* Nelli neitsit kusese ütte kaivu Lehmi nüstäs Rõu 1897 G. Raup H III 28, 713 (18)
50009 1430 V2a1* Neli neitsit kusese ütte kaivo Lehmalüpsmine Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 237 (51)
50010 1430 V2a1* Neli neitsit kusesse ütte kaivo Lehmalüpsmine Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 389 (341)
50011 1430 V2a1* Neli neitsikõst kusesõ ütte kaivu Lehmä nüstäs Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 219 (12)
50012 1430 V2a1* & Neli neitsikeist kusõsõ ütte kaivu Lehmä nüstas Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (10)
50013 1430 V2a2* Neli neitset kusõsõ kõik ütte kaivo Se 1937 N. Ress ERA II 163, 273 (55)
50014 1430 V2a2* & Nelli neitsit, ütte kaivo kusõsõ Lehma nüstäs Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 648 (16)
50015 1430 V2a2* Neli neitsikeist, ütte kaivo kusõsõ Lehma nisa' Se 1961 E. Normann RKM, Normann 3, 203 (1)
50016 1430 V2b & Neli neitsit pissise ühte kaevu Lehm Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 311 ja 333 (6)
50017 1430 V3a1* Neli sõsarakeist, üte kaokeise kusese Lihmä nüstäs Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (123)
50018 1430 V3a1* Neli sõsart, ütte kaivu kusese Lehmi nüstase Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 337 (43)
50019 1430 V3a1* Neli sõsard, ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstas Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 392 (3)
50020 1430 V3a1* & Neli sõsard, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüssetäs Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 457 (67)
50021 1430 V3a1* Nelli sõsard, ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1933 N. Oinas S 67368 (36)
50022 1430 V3a1* Neli sõsart, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüstäs Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 126 (31)
50023 1430 V3a1* Nelli sõsard, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nisa' Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 640/1 (15)
50024 1430 V3a1* Nelli sõsard, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüssetäs Se 1928 T. Haak S 4347 (75)
50025 1430 V3a1* Nelli sõsard, ütte kaivo kusõsõ Lehmänüsmine Se 1935 P. Külaniit S 105579 ja 105588 (26)
50026 1430 V3a1* Neli sõsard, ütte kaivo kusõsõ Lehma lüpstakse Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 499 (16)
50027 1430 V3a2 Neläkesi sõsare, ütte kaivu kusese Lehmalüpsmine Se 1972 L. Briedis RKM II 290, 437 (13)
50028 1430 V3a2 Neläkesi sõsare, ütte kaivu kusese Lehmänüsmine Se 1958 H. Haljaste, I. Link, L. Mühlberg EKRK I 21, 90 (10)
50029 1430 V3a2 Nelakese sõsarõ, ütte kaivu kusõsõ Lehma nüstäs Se 1930 V. Ruusamägi S 26003 (30)
50030 1430 V3a2 & Neläkese sõsarõ, ütte kaivu kusõsõ' Lehmä nüstäs Se 1940 M. Linna ERA II 278, 565 (12)
50031 1430 V3a2 Neläkese sõsarõ, ütte kaivo kusõsõ Lehmänüsmine Se 1930 J. Ojavere S 19782 (3)
50032 1430 V3a2 Neläkesi sõsarõ, ütte kaivu kusõsõ Lehmä nüstäs Se 1937 J. Mürkhain ERA II 151, 292 (1)
50033 1430 V3a3 & Neläkese sõsarõ ja ütte kaivo kusõsõ Nüsmine Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
50034 1430 V3a4 Nelakesi sõsaritse, ütte kaivo kusesi Lehma nisad Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (17)
50035 1430 V3a4 Neläkese sõsaritse, ütte kaivo kusõsõ Lehme nüssetäs Se 1956 V. Pino RKM II 51, 396 (19)
50036 1430 V3a4 & Neläkese sõsaritse, üte kaivo kusõsõ Lehmänüsmine Se 1956 V. Pino RKM II 51, 429/30 (49)
50037 1430 V3a4 Neläkese sõsaritse, ütte kaivo kusõsõ Lehmänüsminõ Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 49 (28)
50038 1430 V3a4 Neläkese sõsaritsõ, ütte kaivo kusõsõ Lehmanüsmine Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 432 (26)
50039 1430 V3a5 Neläkese sõsarit, ütte kaivu kusese Lehmalüpsmine Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 49 (4)
50040 1430 V3a5 Neläkesi sõsarit, ütte kaivu kusese Lehmalüpsmine Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 59 (14)
50041 1430 V3a5 Neläkeske sõsarit, ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1933 A. Tammeorg S 66770 (26)
50042 1430 V3a5 Neläkese sõsarit, ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 116111 (3)
50043 1430 V3a5 Neläkeisi sõsarit, ütte kaivu kusõsõ Lehmä nisa' Se 1934 F. Paloots S 81376 (28)
50044 1430 V3a5 Neläkeisi sõsarit, ütte kaivu kusõsõ Lehma nüstäs Se 1928 T. Linna S 9124 (11)
50045 1430 V3a5 Neläkesi sõsarit, ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstas Se 1933 N. Oinas S 68131 (38)
50046 1430 V3a5 Neläkeste sõsarit, ütte kaivu kusõsõ Lehmä lüpsetakse Se 1935 A. Kits S 100016 (33)
50047 1430 V3a5 Neläkesi sõsarit, ütte kaivo kusõsõ Lehma nüstäs, lehma nisa' Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 264 (9)
50048 1430 V3a5 & Neläkese sõsarit, üte kaivo kusõsõ' Lehma nisa' Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 471/2 (48)
50049 1430 V3a5 Neläkese sõsarit, ütte kaivo kusõsõ Lehma udar nisadega Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 260 (28)
50050 1430 V3a5 Neläkese sõsarit, ütte kaivo kusõsõ Lehmi nüssetäs Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 245 (65)
50051 1430 V3a5 Neläkeske sõsarit, ütte kaivo kusõsõ Lehmalüps Se 1937 N. Ress ERA II 163, 45 (34)
50052 1430 V3a5 Neläkese sõsarit, ütte kaivu kusõsõ Lehma nüstäs Se 1927 V. Ruusamägi S 2313 (32)
50053 1430 V3a5 Neläkesi sõsarit, ütte kaevo kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1934 N. Oinas S 83208 (10)
50054 1430 V3a6* Nelli sõsard, kõik ütte kaivu kusõsõ Lehmä nüstäs Se 1931 T. Uiboaed S 31476 (5)
50055 1430 V3a6* Neläkese sõsaritse, kõik ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüssetäs Se 1949 V. Pino RKM II 30, 213 (791)
50056 1430 V3a6* Nelläkeski sõsarõ, kõik ütte kaivo kusõsõ Lehmänüsmine Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 426 (20)
50057 1430 V3a6* Neläkese sõsarit, kõik ütte kaivu kusõsõ Lehmä nüssetäs Se 1933 A. Tammeorg S 64002 (32)
50058 1430 V3a6* Neläkese sõsarit, kõik ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1930 A. Tammeorg S 23865 (28)
50059 1430 V3a6* Neläkese sõsarit, kõik ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1937 A. Oinas-Tammeorg ERA II 173, 636 (3)
50060 1430 V3a6* Neläkese sõsarit, kõik ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 120056 ja 120058 (10)
50061 1430 V3a6* & Neläkese sõsarit, kõik ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüstas Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 524 (9)
50062 1430 V3a6* Neläkese sõsarit, kõik ütte kaivo kusõsõ Lehmi nüstäs nüskuhe Se 1934 M. Podrätšikov S 85763 (15)
50063 1430 V3b* Nelli sõsard, kõik kusõsõ ütte kaivu Lehma nisad Se 1934 M. Peramets S 78488 (18)
50064 1430 V3b* & Neljakese sõsarid, ütte kaivu kõik kusõsõ Lehmä nisad Se 1934 A. Kits S 81847 (38)
50065 1430 V3b* Neläkõsi sõsarid, ütte kaivu kõik kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 210 (11)
50066 1430 V4a1* Nelli velja, ütte kaivu kusõsõ Lehmä nisa' Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (21)
50067 1430 V4a1* Nelli veljä, ütte kaivu kusõsõ Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 421 (31)
50068 1430 V4a1* & Neli veljä, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüstäs Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 416 (8)
50069 1430 V4a1* Nelli velja, kõik ütte kaivo kusõsõ Lehmänisa' ja lehmi nüssetäs Se 1932 J. Ojavere S 37539 (131)
50070 1430 V4a1* Neli veljä, kõik ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüstäs Se 1935 N. Oinas S 103315 (4)
50071 1430 V4a2 Neläkese velidse, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüssetäs Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (15)
50072 1430 V4a2 & Neläkese velidse, ütte kaivo kusõsõ Lehmänüsmine Se 1949 V. Pino KKI 14, 594 (18)
50073 1430 V4a3 Neläkesi veltsid, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüstas Se 1929 V. Ruusamägi S 12452 (18)
50074 1430 V4a3 Neläkesi veltsid, ütte kaivu kusõsõ Lehmä nisa' Se 1927 E. Põllula S 616 (15)
50075 1430 V4a3 Neläkeisi veltsit, ütte kaivu kusõsõ Lehmä nisa' Se 1927 M. Pihlapuu S 1930 (18)
50076 1430 V4a3 Neläkesi veltsid, ütte kaivo kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1934 N. Oinas S 70625 (24)
50077 1430 V4a3 Neläkesi veltsid, ütte kaivo kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1935 N. Oinas S 103037 (23)
50078 1430 V4a3 Neläkesi velitsid, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nisa' Se 1934 N. Oinas S 81955 (20)
50079 1430 V4a3 Neläkese velitsid, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüssetäs Se 1941 A. Saar ERA II 296, 293/4 (8)
50080 1430 V4a3 & Neläkese velitsid, üte kaivo kusõsõ Lehma nisad Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (103)
50081 1430 V4a3 Neläkese velitsit, ütte kaivo kusõsõ Lehmalüpsminõ Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 270 (6)
50082 1430 V4a3 Neläkese velitsit, ütte kaivo kusõsõ Kanamuna [sic!] Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (16)
50083 1430 V4a3 Neljäkese velitsit, ütte kaivo kusõsõ Lehmalüpsmine Se 1938 N. Lume ERA II 175, 513/4 (14)
50084 1430 V4b Neläkese velitsit, kõik ütte kaivo kusõsõ Lehmä utar Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (22)
50085 1430 V4b Neläkesi veltsit, kõik ütte kaivu kusõsõ Lehmi nüstäs Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109906 (54)
50086 1430 V4b Neläkesi veltsit, kõik ütte kaivo kusõsõ Se 1933 N. Oinas S 58566/7 (21)
50087 1430 V4b & Neläkese veltsit, kõik ütte kaivo kusõsõ Lehmi nüssetäs Se 1929 A. Gehrke S 17308 (41)
50088 1430 V5 & Nelli poiskõist, ütte kaivo kusõsõ Lehmä nüstäs Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (6)
50089 1430 W/ & Neli sump suud pite, kats kaes taivahe, nelägese sõsarit, üte kaivo kusõsõ' Lehmänisa' Se 1929 P. Toomeorg S 12481 (6) 1449H
50090 1430 Õa/ & Neli neitsikäst tulevad üle nurme nuttajes, kaik kusevad ühte auku Lehmälüpsämine Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2328 (4) 1431Ta
50091 1430 Õb/ & Neli neitsit lääve üle nurme nutten, kuseve üitstõise kängäkontsa sissi Vankrega sõitmine Trv 1888 J. Jalajas H II 29, 39 (61) 1431Tb
50092 1430 # 484 1418 1422 2524
50093 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad 1890 E EM 109 (974)
50094 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad 1913 E EM2 97 (1298)
50095 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes 1920 Kmpm. KLr I8 27
50096 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes 1922 Põld 12
50097 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes 1922 Saareste 34
50098 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 265 (3)
50099 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad määrimata Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (82)
50100 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Rkv 1934 E. Tamson ERA II 70, 484 (22)
50101 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vanger VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 98 (8)
50102 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (39)
50103 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vanker JMd? 1938 J. Lunts ERA II 183, 530 (134)
50104 1431 A1a1 & Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vanker JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 67 (20)
50105 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vanker veereb Koe 1927 A. Jürgen E 61379 (14)
50106 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 189 (20)
50107 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattaste kriiksumine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (18)
50108 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Määrimata vanker Kuu 1909 A. Ploompuu E 46415 (14)
50109 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vanker Kuu 1935 H. Haksalu ERA II 110, 660 (24)
50110 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 579 (89)
50111 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vanker, rattad Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 99 (11)
50112 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (21)
50113 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Tuulik Tt 1877–1917 K. Raudsep ERA II 289, 97 (5)
50114 1431 A1a1 & Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Tuulik Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (55)
50115 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vanger Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 648 (5)
50116 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrerattad Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (92)
50117 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Puuvankre rattad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (51)
50118 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Määrmata vanker kisendab Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (19)
50119 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vanker Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 488 (107)
50120 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrerattad krõõksuvad Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (36)
50121 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (35)
50122 1431 A1a1 Neli neitsit lähevad üle nurme nuttades Vanker Hlj 1961 E.-R. Ennuse, Ü. Kurs, E. Ojand, A. Virunurm EKRK I 26, 320 (8)
50123 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Iis 1889 E. Ellert H III 1, 554 (46)
50124 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vanker Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 22 (13)
50125 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vanker VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (7)
50126 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Puutelgedega vanker Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 144 (68)
50127 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (9)
50128 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (44)
50129 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Pee 1927 R. Viidebaum E 59540 (8)
50130 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 349 (3)
50131 1431 A1a1 & Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Lehmalüpsmine Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (59)
50132 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 118 (79)
50133 1431 A1a1 [Neli] neitsid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (41)
50134 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 557 (109)
50135 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Määrimata vanker Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (17)
50136 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Määrimata rattad Han 1894 P. Einbluth H III 18, 169 (7)
50137 1431 A1a1 Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes Vanker jooksul Pil 1890 J. Bock H III 11, 129 (37)
50138 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vanger Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 69 (15)
50139 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Puuvankri rattad, mis kräuksuvad Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 705 (6)
50140 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vanker VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 815 (7)
50141 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 564 (596)
50142 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Määrimata vanger Tln 1892 K. Puusemann E 1623 (2)
50143 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 736 (47)
50144 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vanker Ris 1892 J. Holts E 1845 (21)
50145 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad Kul 1895 J. Reinson H III 23, 677 (6)
50146 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad Khk 1947 H. Tarkin RKM II 2, 60 (18)
50147 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Puurattad Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (25)
50148 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Määrimata vankrirattad Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 371 (91)
50149 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vanger, ratas PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (26)
50150 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Neli vankreratast Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (29)
50151 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (93)
50152 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 436 (2)
50153 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vanker MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 601 (27)
50154 1431 A1a1 Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 379 (17)
50155 1431 A1a1 Neli neitsid lähavad üle nurme nuttes Vanker SJn 1896 M. Käär H III 28, 366 (16)
50156 1431 A1a1 Neli neitsid läävad üle nurme nuttes Karjujad rattad Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 207 (16)
50157 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad Iis 1888 A. Valter H III 1, 430 (12)
50158 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (59)
50159 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Puutelgedega vanker Sim 1950 V. Murumaa, Ü. Tedre KKI 12, 245 (22)
50160 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes VMr 1890 J. Palm H II 11, 855 ja H, Mapp 27 (31)
50161 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad VMr 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 264 (27)
50162 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vanker Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4277 (11)
50163 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Määrimata vankrirattad kräunuvad Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 172 (1)
50164 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 420 (22)
50165 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 209 (31)
50166 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Puuvankri rattad Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (14)
50167 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vanger Tor 1889 M. Sahl H III 5, 505 (8)
50168 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (93)
50169 1431 A1a1 [Neli] neitsit lähvad üle nurme nuttades Puurattad Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1017
50170 1431 A1a1 Neli neitsit lähväd üle nurme nutten Vankrirattad Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (103)
50171 1431 A1a1 Neli neitsit lähavad üle nurme nuttes Vanker Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (42)
50172 1431 A1a1 Neli neitsit läevad üle nurme nuttes Vanker Kuu 1992 R. Lepp RKM, KP 4, 418 (1)
50173 1431 A1a1 Neli neitsit lähtvad üle nurme nuttes Vanker Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (8)
50174 1431 A1a1 Neli neitsit lähtväd üle nurmõ nuttõs Rattad Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 467 (23)
50175 1431 A1a1 & Neli neitsit lääva üle nurme nuttes Vankri kiiksva Ote 1895 E. Palm E 20130 (41)
50176 1431 A1a1 Neli neitsit lätvä üle nurme nutten Vanger Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (125)
50177 1431 A1a1 Neli neitsi lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad kiuksuvad Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 358 (2)
50178 1431 A1a1 Neli neitsi lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (36)
50179 1431 A1a1 Neli neitset lähevad üle nurme nuttes Vanker sõidab, rattad kriuksuvad Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 592 (358)
50180 1431 A1a1 Neli neitsed lähvad üle nurme nuttes [Neli] ratast Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (81)
50181 1431 A1a1 Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 483 (76)
50182 1431 A1a1 & Neli neitsida lähävad üle nurme nuttes Vankrirattad kuivelti Lüg 1943 S. Tanning KKI WS
50183 1431 A1a1 Neli neitsitid lähevad üle nurme nuttes Vankrerattad, kui määrimata on VMr 1893 C. Mastberg H II 38, 594 (6)
50184 1431 A1a1 Neli neitsitid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad kiiksuvad Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (28)
50185 1431 A1a1 Neli neitsitid lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 269 (13)
50186 1431 A1a1 Neli neitsitit lähvad üle nurme nuttes Vankrirattad Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 128 (74)
50187 1431 A1a1 Neli neitsitit lähvad üle nurme nuttes Vanker Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 131 (93)
50188 1431 A1a1 Neli neitsitid lähvad üle nurme nuttes Vanker Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 ja 1479 (20)
50189 1431 A1a1 Neli neitsitid lähävad üle nurme nuttes Vankrerattad Juu? 1891 M. Antje H III 3, 332 (38)
50190 1431 A1a1 Neli neitsitat lähevad üle nurme nuttes Vankrirataste kiunumine Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (13)
50191 1431 A1a1 & Neli netsitad lähevad üle nurme nuttes Vanker Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (13)
50192 1431 A1a1 Neli neitsitad lähvad üle nurme nuttes Vankrerattad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (31)
50193 1431 A1a2 & Neli neitsit läheb üle nurme nuttes Vankrirattad Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 733 (8)
50194 1431 A1a2 Neli neitsid läheb üle nurme nuttades Vanker VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (34)
50195 1431 A1a3 Neli neitsit läksid üle nurme nuttes Vanker Tln 1926 M. Sengbusch E 57364
50196 1431 A1a3 & Neli neitsid läksid üle nurme nutten Puutelgedega vanker Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (26)
50197 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme (Vier Jungfrauen gehen weinend über das Feld) Ein Wagen mit knarrenden Rädern 1876 Wied. 281
50198 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (1)
50199 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Vankrirattad 1921 Nurmik II 13 (11)
50200 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Vankrirattad 1934 Loorits VrP 26 (56)
50201 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Vankrirattad 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (56)
50202 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Puutelgedega vankri rattad 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (23)
50203 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Puutelgedega vanker 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
50204 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Vanker 1992 Metstak2 37 ja 38
50205 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Vanker Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (36)
50206 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Puutelgedega vanker Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 40 (57)
50207 1431 A1b1 [Neli] neitsit lähevad nuttes üle nurme Vankrerattad Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (55)
50208 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Vanker Kos 1930 S. Veske E 64969 (147)
50209 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Määrimata vanker Khk 1956 Anonüüm 102 RKM, Lümanda 114 (7)
50210 1431 A1b1 & Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Puuvanger Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 529 (101)
50211 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Puutelgedega vanker Vän 1971 E. Maasik RKM II 285, 440 (2)
50212 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Vanker läheb TMr 1926 L. Berg E 57147
50213 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme Vanger sõites Rõn 1930 J. Aab E 66327 (20)
50214 1431 A1b1 Neli neitsit lähevad nuttes üle nurma Vanker Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 525 (44)
50215 1431 A1b1 & Neli neitsit lähevad nuttajes üle nurme Vankrirattad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (56)
50216 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vankrerattad Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (39)
50217 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vanker Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (18)
50218 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Puurattad Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (77)
50219 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vankrirattad Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (57)
50220 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vanker Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 168 (10)
50221 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vanker Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 146 (39)
50222 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vanker Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (100)
50223 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Rattad Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (85)
50224 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vankrirattad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (68)
50225 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vanker Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 405 (7)
50226 1431 A1b1 Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme Vanker Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 12 (2)
50227 1431 A1b1 Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme Vanker Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (72)
50228 1431 A1b1 Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme Rattad Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (1)
50229 1431 A1b1 Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme Vankrid Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (98)
50230 1431 A1b1 Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme Vanker nelja rattaga Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 163 (56)
50231 1431 A1b1 Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme Vankrerattad PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 177 (19)
50232 1431 A1b1 Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme Vanker kisendab Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (30)
50233 1431 A1b1 Neli neitsid lähavad nuttes üle nurme Vankrerattad kiuksuvad Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (23)
50234 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Vankrerattad Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (5)
50235 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Vankrerattad Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (21)
50236 1431 A1b1 & Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Lehma nisad tilguvad piima Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 460 (10)
50237 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Rattad, kui karjuvad Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 67 (20)
50238 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Puurattad Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 495 (55)
50239 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Puuvankre rattad Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (16)
50240 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Vankrirattad Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 33 (8)
50241 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Vankrirattad kruutsuvad Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (45)
50242 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Puutelgedega vanker Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 873 (4)
50243 1431 A1b1 [Neli] neitsit lähvad nuttes üle nurme Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (1)
50244 1431 A1b1 Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme Puuvanker Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (44)
50245 1431 A1b1 Neli neitsit lähtvad nuttes üle nurme Vanker Tõs 1964 E. ja H. Tampere RKM II 177, 353 (6)
50246 1431 A1b1 Neli neitsit lähtvad nuttes üle nurme Vanker Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 497 (36)
50247 1431 A1b1 Neli neitsit lähtvad nuttes üle nurme LNg 1895 J. Prooses E 21362 (26)
50248 1431 A1b1 Neli neitsit liäväd nuttes üle nurme Vankrirattad Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (42)
50249 1431 A1b1 Neli neitsit lääva nuttes üle nurme Ratta röögivä Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (35)
50250 1431 A1b1 Neli neitsi lähevad nuttes üle nurme Määrimata vankrirattad kisendavad Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (36)
50251 1431 A1b1 & Neli neitsitid lähvad nuttes üle nurme Rattad Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (44)
50252 1431 A1b2 & Neli neitsit läheb nuttes üle nurme Vanker Noa 1931 R. Almann ERA I 3, 619 (5e)
50253 1431 A1b2 Neli neitsit läheb nuttes üle nurme Vanker Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 301 (195)
50254 1431 A1b3 & Neli neitsit läksid nuttes üle nurme Viipsikud Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 382 (93)
50255 1431 A1c Neli neitsit lähevad nuttes nurme poole Lihtvankriga sõitmine viletsal teel 1912 Kuusik La 21
50256 1431 A1c Neli neitsit lähevad nuttes nurme poole Lihtvankriga sõitmine viletsal teel 1913 Laste prillid I 25
50257 1431 A1c Neli neitsit lähevad nuttes nurme poole Vankrirattad Rak 1931 A. Okas E 77456 (8)
50258 1431 A1c Neli neitsit lähevad nuttes nurme poole Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 71 (4)
50259 1431 A1c Neli neitsit lähvad nuttes nurme poole Kiu-käu, kiu-käu lähevad puurattad nurme poole Sa 1960 I. Hinn EKRK I 31, 373 (10)
50260 1431 A1c Neli neitsit lähevad nuttes nurme poole Vankrirattad karjuvad Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 95 (12)
50261 1431 A1c Neli neitsit lähvad nuttes nurme poole Vanker Noa 1927 P. Ariste E 60417
50262 1431 A1c Neli neitsid lähevad nuttes nurme poole Puurattad Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 383 (38)
50263 1431 A1c Neli neitsid lähevad nuttes nurme poole Puurattad Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (17)
50264 1431 A1c & Neli neitsid lähvad nuttes nurme poole Karjuvad rattad metsateel Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (50)
50265 1431 A1c Neli neitsid lähvad nuttes nurme poole Rattad Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (36)
50266 1431 A1c Neli neitsid lähvad nuttes nurme poole Rattad Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (24)
50267 1431 A1d+ & Neli neitsit lähevad ümber nurme nõlva nuttes Määrimata rattad Pär 1902 J. J. Pulst E 43290 (5)
50268 1431 A1d+ Neli neitsit lähvad nurme nuttes Määrimata vanker Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (7)
50269 1431 A1d+ Neli neitsitid lähvad läbi nurme nuttes Krigisejad vankrirattad VMr 1889 K. J. Haus H III 2, 748 (3)
50270 1431 A1d+ & Neli neitsid lääva nuttes nurme mööda Vanger röögib Ran 1895 J. Palu E 18775 (49)
50271 1431 A1e & Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes metsa Vankrirattad Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (32)
50272 1431 A1f & Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes, üle kingu kiristes Vankrerattad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (70)
50273 1431 A1g% & Neli neitsid lähevad nuttes nurme poole, igaühel kümme koosta kääs Neli vankriratast, igaühel [kümme] kodarat Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 181 (78) 2734
50274 1431 A1g% Neli neitsit lähevad nuttes nurme poole, igalühel kümme koosta kaindlus Vanker Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 246 (12) 2734
50275 1431 A1g% & Neli neitsit lähvad nuttes nurme poole, igal neitsil kümme koosta püus Rattad Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 200 (27) 2734
50276 1431 A1g% & Neli neitsit lähevad nuttes nurga poole, igaühel kümme koosta käe Rattad Ans 1900 F. Peters E 40763 2734
50277 1431 A1h Neli neitsit lähevad nuttes üle välja Vanker Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 170 (13)
50278 1431 A1h & Neli neitsit lähväd nuttes üle vällä Vankrerattad Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 49 (40)
50279 1431 A1i & Neli neitsid läävad üle põllu nuka nuttes Määrimata vankriga sõidetas Võn 1892 J. Pint E 502 (8)
50280 1431 A1j & Neli neitsit tulevad nuttes Määrimata vankriga sõidetakse Hel 1926 K. Puusepp E 58451
50281 1431 A2a Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes Vankrirattad Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 259 (12)
50282 1431 A2a & Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes Vanker ja rattad Vil 1893 J. Täht H III 14, 404 (42)
50283 1431 A2a Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes Puutelgedega vanker MMg 1988 M. Hiiemäe RKM II 414, 341 (38)
50284 1431 A2a Neli neitsid jooksevad üle nurme nuttes Vankrerattad As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 225 ja 226 (5)
50285 1431 A2b Neli neitsit jooksevad nuttes üle nurme Vanker 1935 Huvit. V Lisa 18 (37)
50286 1431 A2b & Neli neitsit jooksevad nuttes üle nurme Määrimata vanker Kõp 1992 E. Valk RKM, KP 23, 465 (16)
50287 1431 A2c & Neli neitsit jooksvad nuttes nurme poole Rattad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (9)
50288 1431 A2d & Neli neitsit jooksevad nuttes nurmel Määrimata vanker Phl 1931? Anonüüm 030 E 71852 (44)
50289 1431 A3a & Neli neitsit käivad üle nurme nuttes Vanker Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 77 (53)
50290 1431 A3b & Neli neitsid käivad nuttes üle nurme Tuuligutiibad Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (54)
50291 1431 A4a1 & Neli neitsikest lähävad üle nurme nuttes ([Vier] Jungfern gehen über hart Land mit Weinen) Vier kirrende Räder am Wagen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 368 (80)
50292 1431 A4a1 Neli neitsikest lähävad üle nurme nuttes ([Vier] Jungfern gehen über hartes Land mit Weinen) Vier kirrende Wagenräder 1780 Hupel 121
50293 1431 A4a1 Neli neitsikest lähävad üle nurma nuttes ([Vier] Jungfern gehen über hartes Land mit Weinen) Vier kirrende Wagenräder 1818 Hupel2 172
50294 1431 A4a1 Neli neitsikest lähävad üle nurme nuttes Vanker neli rattadega 1782 Willmann 171 (74)
50295 1431 A4a1 Neli neitsikest lähävad üle nurma nuttes Vaunurattaat 1844 Lönnrot 157
50296 1431 A4a1 Neli neitsikest lähävad üle nurme nuttes Vier knarrende Vagenräder 1852 Neus 394 ja 390 (18)
50297 1431 A4a1 Neli neitsikest lähavad üle nurme nuttes Vankrirattad 1869 Ahlqvist 73
50298 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes 1888 Malm 15 (3)
50299 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes 1898 Sööt PA 6 (6)
50300 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Kääksuv vanker 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (77)
50301 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Kääksuja vanker 1899 Sander 70
50302 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vanker 1907 Rõuk 36 (8)
50303 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes 1911 Elken3 15 (3)
50304 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Kääksuv vanker 1912 Jürjens 70
50305 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (7)
50306 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (44)
50307 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vanker Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 113 (17)
50308 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vankrirataste kägin Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (41)
50309 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (104)
50310 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 335 (40b)
50311 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Karjuja vanker Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (31)
50312 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vankrirataste kisendam[ine] Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (16)
50313 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vanker läheb ja rattad vinguvad Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (87)
50314 1431 A4a1 Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 692 (58)
50315 1431 A4a1 Neli neitsikest lähvad üle nurme nuttes Puuvankri rattad kräunuvad Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (12)
50316 1431 A4a1 Neli neitsikest lähvad üle nurme nuttes Ennemuistse vankri rattad JJn 1888 J. Piber H III 1, 171 (3)
50317 1431 A4a1 Neli neitsikest lähvad üle nurme nuttes Määrimätä vankrerattad KJn 1898 C. Sööt H II 66, 723 (23)
50318 1431 A4a1 Neli neitsikest lähvad üle nurme nuttes Karija vanker Pil 1894 H. Keller E 10046 (58)
50319 1431 A4a1 Neli neitsikest lähvad üle nurme nuttes Vanker kiiksub MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 742 (8)
50320 1431 A4a1 Neli neitsikest lähvad üle nurme nuttes Vankriga minnasse üle välja Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (20)
50321 1431 A4a1 Neli neitsikest lähavad üle nurme nuttes Rattad KJn 1870 J. Tiedemann E 139 (97)
50322 1431 A4a1 Neli neitsikest lähväd üle nurme nuttes Vankrirattad kuivalt sõidu ajal kisendavad Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 184 (3)
50323 1431 A4a1 & Neli neitsikest läevad üle nurme nuttades Vankrirattad VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 713 (10)
50324 1431 A4a1 Neli neitsikest lääve üle nurme nuttes Vankrirattad Hls 1894 J. Riiet H III 19, 839 (87)
50325 1431 A4a1 & Neli neitsikest lääve üle nurme nutten Vanger Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (56)
50326 1431 A4a2 & Neli neitsikest läheb üle nurme nuttes Vanker, vana puuvanker kisendab Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 21 (13)
50327 1431 A4b Neli neitsikest lähevad nuttes üle nurme (Vier Jungfrauen gehen weinend über das Feld) Ein Wagen mit knarrenden Rädern Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 281
50328 1431 A4b Neli neitsikest lähevad nuttes üle nurme Vanker Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (10)
50329 1431 A4b Neli neitsikest lähevad nuttes üle nurme KJn? 1904 K. Aint H II 68, 510 (4)
50330 1431 A4b & Neli neitsikest lähvad nuttes üle nurme Määrimata vankrirattad Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (34)
50331 1431 A4b Neli neitsikest lähvad nuttes üle nurme Vankrirattad Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (55)
50332 1431 A4b & Neli neitsikest lähäväd nuttes üle nurme Vanker karjub KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (40)
50333 1431 A4c+ & Neli neitsikeist lähevad üle nurme nurga nuttes Rattad kääksuvad eP 1889 J. Pint H II 33, 726 (14)
50334 1431 A4c+ Neli neitsikest lähvad nurmele nuttes Vankrerattad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (838)
50335 1431 A4c+ & Neli neitsikest lähvad nuttes nurme poole Vanker Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 116 (13)
50336 1431 A4d Neli neitsikest lähvad üle numme nuttes Vankrirattad Jõe 1932 H. Tampere ERA II 56, 151 (3)
50337 1431 A4d & Neli neitsikäst lähvät üle numme nutte'essa Vankrirattat Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (18)
50338 1431 A4e & Neli neitsikest läheb üle õue nuttes Vanker, vana puuvanker kisendab Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 21 (13)
50339 1431 A5 & Neli neitsikäst tulevad üle numme nuttajessa Vankrirattad Kuu 1899 C. Salström H III 29, 751 (7)
50340 1431 A6a Neli neiukest lähevad üle nurme nuttes Vankrirattad KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (134)
50341 1431 A6a & Neli neiukest lääväd üle nurme nuttes Vankrirattad KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 326 (53)
50342 1431 A6b & Neli neiut lähvad nuttes üle nurme Vankrerattad Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (37)
50343 1431 A6c Neli neidu lähvad nuttes nurme poole Vanger kääksub Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (22)
50344 1431 A6c & Neli neidu lähvad nuttes nurme poole Vangerirattad karjuvad Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (10)
50345 1431 A6d & Neiu läheb üle heinamaa nuttes Vanker Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 407 (31)
50346 1431 A7 & Neli piigada lähväd üle nurmeje itkudes Puuvanker kriiksub Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (37)
50347 1431 B1 Neli neitsikest lähevad üle nurme ja nutavad Vankrirattad KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (50)
50348 1431 B1 & Neli neitsikest lähväd üle nurme ja nutavad Vankrerattad karjuvad KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (25)
50349 1431 B1 Neli neitsikest lähväd üle nurme ja nutavad Vankrerattad karjuvad 1965 EMrd II 369
50350 1431 B1 & Neli netsikest läävä üle nurme ja nutava Rattatsõõri Se 1927 E. Põllula S 2693 (25)
50351 1431 B2a Neli neitsit lähevad üle nurme ja nutavad Vankrirattad Hel 1926 K. Puusepp E 58430
50352 1431 B2a Neli neitsid lähevad üle nurme ja nutavad Vankrirattad kisendavad Vai 1889 H. Masing H II 7, 85 (135)
50353 1431 B2a & Neli neitsid lähvad üle nurme ja nutavad Vankrirattad MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (21)
50354 1431 B2a Neli neitsi lähvad üle nurme ja nutavad Vankrirattad JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 380 (12)
50355 1431 B2b1 & Neli neitsit lähevad üle nurme, ise nutvad Vanker kiuksub Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (30)
50356 1431 B2b1 Neli neitsid lähavad üle nurme, ise nutavad Puu-assidega vanker Rkv 1948–1949 A. Loit RKM II 31, 204 (4)
50357 1431 B2b2 & Neli neitsid läksid üle nurme, esi nutsid Kuiv vanker Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 28 (156)
50358 1431 B2c+ & Neli neitsit lähvad üle põllu, isi nutvad Vankrirattad Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (34)
50359 1431 B2c+ Neli neitsit joosevad üle nurme, isi nutavad Vankrerattad Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 8 (46)
50360 1431 C1a Neli neitsit lääva ikken üle nurme Määrimata vanker Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (25)
50361 1431 C1a Neli neitsit lääva ikken üle nurme Määrmata vankrega sõidetas Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (49)
50362 1431 C1a Neli neitsid lääva ikken üle nurme Ratta Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (21)
50363 1431 C1a Neli neitsit läävä ikkõn üle nurmõ Rattad röögivad 1887 Meelej. nr. 36 (1887) 287 (41)
50364 1431 C1a & Neli neitsit läävä ikkõn üle nurmõ Rattad vankril Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (57)
50365 1431 C1a Neli neitsit läävä ikken üle nurme Ratta röögivä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (102)
50366 1431 C1a Neli neitsit läävä ikkõn üle nurmõ Vanker Urv 1964 A. Kurg KKI KS
50367 1431 C1b Neli neitsid lääva üle nurme ikken Vankri Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (58)
50368 1431 C1b Neli neitsit lääva üle nurme ikken Ratta röögiva Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (45)
50369 1431 C1b & Neli neitsid lääva üle nurme ikken Vanger Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (54)
50370 1431 C1c & Neli neitsid lähävä ikken üle vällä Määrimata ratas TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 409 (14)
50371 1431 C1d & Neli neitsit läävä üle mäe ikkõn Vankri Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (30)
50372 1431 C2* & Neli näitsikeist läävä üle nurmõ huikun Rattatsõõri kiidsva Har 1889 J. Pähn H II 32, 200 (65)
50373 1431 C2* Nelli neitsikeist lätvä üle nurmõ ikkõh Võidmalda ratta Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (71)
50374 1431 C2* & Neli neitsikest tulev ikken üle nurme Ratta sõitan Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (6)
50375 1431 D1a & Neli neitsit lääve üle nurme, esi ikeve Vanger Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (44)
50376 1431 D1a Neli neitsid lääva üle nurme, esi ikeva Puuvanker Trv 1894 J. Sirul H III 21, 460 (5)
50377 1431 D1b & Neli neitsit lääva tiid müüda, esi ikva Ratastega sõidetas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (59)
50378 1431 D1c & Neli neitsid jookseva, ise hirmsast ikeva Rattad röögivad Võn 1897 P. Rootslane E 29964 (10)
50379 1431 D2 & Neli neitsikest lääva üle nurme ja ikva Määreta rattad karjuvad Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (15)
50380 1431 E & Neli neitsid lähävad üle nurme nuutsudes Määrimata vankrerattad Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 22 ja 53 (90)
50381 1431 F1 & Neli neitsit jooskvad nurjades pääle Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 114 (2a)
50382 1431 F1 Neli neitsit jooksvad nurjades peäle Vaunurattaat 1844 Lönnrot 157
50383 1431 F1 Neli neitsit jooksevad nurudes peale Vankrirattad 1890 E EM 109 (972)
50384 1431 F1 Neli neitsit jooksevad nurudes pääle Vankrirattad 1913 E EM2 97 (1296)
50385 1431 F2a Neli neitsit lähtvad nurudes nurme poole Puurattad Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (40)
50386 1431 F2a & Neli neitsid lähvad nurudes nurme poole Tuulik Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122 (12)
50387 1431 F2a Neli neitsid lähvad nurudes nurme poole Vankrirattad Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 176 (11)
50388 1431 F2b & Neli neitsid läksid nuru aides nurme poole Rattad (vanker) Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 168 (1)
50389 1431 F3 & Neli neitsit lähtvad nurudes üle nurme suu Vankrirattud Jäm 1977 A. Arming KKI 68, 149 (10)
50390 1431 F4* & Neli neitsit lähevad nurisedes mäält alla Rattad Kär 1890 T. Jank H II 18, 858 (18)
50391 1431 F4* Neli neitsit tulavad mäelt nurudes maha Vanger Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (38)
50392 1431 F4* & Neli neitsitsed tulevad mielt [sic!] maha ja nurutavad Vankrirattad Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 334 (1)
50393 1431 G1 Neli neitsit lähvad lauldes üle nurme Vanker Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
50394 1431 G1 & Neli neitsid lähävad lauldes üle nurme Vanker Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (2)
50395 1431 G2a & Neli neitsikest lääve üle nurme laulden Vanger, mis röögib Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (6)
50396 1431 G2b & Neli neitsikest lähävad lauldes üle välja Vankrirattad Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (53)
50397 1431 G3 & Neli neiut lähevad üle nurme lauldes Vankrirattad Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 221 (93)
50398 1431 Ha & Neli neitsit läävä nurmõ müüdä ja laulva Ratta Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 798 (69)
50399 1431 Hb & Neli neitsid lääva läbi metsa ja ise laulava Lammaste pügamine Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (10)
50400 1431 Hb Neli neitsit lähevad lauldes läbi metsa Vanker 1968 SSTT 99
50401 1431 Hb Neli neitsit lähevad lauldes läbi metsa Vankrirattad 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (24)
50402 1431 Hb Neli neitsit lähevad lauldes läbi metsa Vankrirattad 1979 Metstak 14 ja 33 (122)
50403 1431 Hb Neli neitsit lähevad lauldes läbi metsa Vankrirattad 1992 Metstak2 37 ja 38
50404 1431 Ia & Neli neitsit lähevad üle nurme ja kaasitavad Vankrirattad Võn 1960 L. Järvemäe, I. Sarv EKRK I 29, 169 (c)
50405 1431 Ib & Neli neitsikst lääve üle nurme, esi kaasiteve Vanker Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (62)
50406 1431 Ib Neli neitsit läevä põldu mööda, ise kaasiteve Vanker kägiseb Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 124 (14)
50407 1431 J & [Neli] neitsit lähevad vurisedes nurmele Vanker Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (38)
50408 1431 K & Neli neitsit lähava üle nurme rööken Ratta sõiten röögiva Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 801 (72)
50409 1431 L & Neli neitsikest lähevad kisendades üle nurme Vanker Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (37)
50410 1431 M & Neli neitsit lihavad karjudes üle nurme Vankrirattad kriuksuvad Jäm 1977 M. Pihl KKI 68, 109 (27)
50411 1431 N1a* Neli neitsit lääva üle nurme kiitsen ja viitsen Ratta (vankrid) Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (65)
50412 1431 N1a* & Neli neitsit lähva kiitsen ja viitsen üle mäe Ratta Kan 1888 G. Veski H III 11, 518 (78)
50413 1431 N1b* Neli neitsid lähevad üle nurme, ise laulavad kiitsa-käätsa Vanger Trv 1894 K. Tober H III 20, 330 (57)
50414 1431 N1b* & Neli neitsid lääve üle nurme, kenga käiva kiitsa-käätsa Vanger Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (19)
50415 1431 N1c & Neli neitsid läävad üle põllu nuka kiiks-kaaks Määrimata vankriga sõidetas Võn 1892 J. Pint E 502 (8)
50416 1431 N1d* Neli neitsit lähva üle nurme, teeva kika-kaka Vanker Plv 1889 G. Pennert H III 11, 544 (84)
50417 1431 N1d* & Neli neitsid lähtväd üle nurmõ, ise nutvad kiiga-kaaga Rattad Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (12)
50418 1431 N1d* Neli neitsit lähevad üle nurme, kisendavad kiika-kiika Kuiv vanker Nrv 1927 M. Kasikov E 61442
50419 1431 N1d* [Neli] neitsid lähvad üle välja kiiga-kaaga Määrimata vanger Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (14)
50420 1431 N1d* & Neli neitsit lähevad üle välja ja teevad ikka kiiga-kaaga Vankrerattad Plt 1891 J. Reinthal E 476 (38)
50421 1431 N1e & Neli neitsid lähavad üle usse, ise teevad ikka viiga-vääga Vanger Trv 1889 J. Käger H III 6, 315 (111)
50422 1431 N1f* Neli neitsi lähved üle nurme nuttes kriu-kräu Vanker Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 866 (55)
50423 1431 N1f* & Neli neitsid läheb üle nõmme nuttades kriu-krau Vanker ja rattad Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (10)
50424 1431 N1f* & Neli netsit lähevad üle välja kriu-krau Vangrirattad Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 535 (36)
50425 1431 N2* & Neli neitsit jooksevad üle õue kiik-kääkadi, viik-vääkadi Vanker Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 197 (16)
50426 1431 N2* Neli neitsid joosevad üle välja, ise teevad kiika-kaaka Vanker TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (46)
50427 1431 N3a* Neli neitsikest lähevad üle välla kiiga-kääga Vanker Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (44)
50428 1431 N3a* & Neli neitsikest lähevad üle välla, karjuvad kiiga-kaaga, kiiga-kaaga Vanker Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 408 (7)
50429 1431 N3a* Neli neitsikest jooksevad üle välja, ise teevad ikka kiik-kaak, kiik-kaak Vanker Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (60)
50430 1431 N3a* & Neli neitsikest lähevad üle välja, ise panevad kiik-kaakadi Vanker Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 148 (5)
50431 1431 N3b & Neli neiud lähvad üle välla kiginal ja kõginal Vanker SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (81)
50432 1431 O & Neli venda lähevad üle nurme nuttajes Vankrirattad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (62)
50433 1431 Pa% & Neli hani lääve üle nurme kaaguten Puuratastega vanger Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (49) 184
50434 1431 Pb & Neli hani lähävad üle välla kiik-kaak, kaak-kaak, kiik-kaak, kaak-kaak Vankrirattad, vankriga minnasse üle välla Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 197 (24)
50435 1431 Q & Neli kurge lähvad kruuksudes üle välja Kisendajad vankrerattad Hls 1889 J. Jung H II 22, 348 (81)
50436 1431 R & Siga läheb üle nurme nuttes Vanker Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 440 (2)
50437 1431 S & Neli lähevad üle nurme ja ise karjuvad Vankrerattad Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 185 (6)
50438 1431 Z1a1/ & Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme, üks püiab ühte, teine teist, aga ei saa käde Veskitiivad Emm 1934 E. Ennist ERA II 188, 403 (16) 1429S1a1
50439 1431 Z1a2/ & Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme, katsuvad ühtteist, kätte aga ei saa Rattad Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1034 1429S1a2
50440 1431 Z1b1*/ & Neli neitsit lähevad üle nurme nuttes, üks ei saa üht kätte ega teine ei saa teist kätte Vankrirattad Lih 1968 K. Salve KKI 48, 356 (54) 1429S1b1*
50441 1431 Z1b1*/ Neli neitsid lähevad üle nurme nuttes, ei saa üks ühte kätte ega teine teist kätte Rattad Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 538 (137) 1429S1b1*
50442 1431 Z1b1*/ Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte kätte, teine ei saa teist kätte Vankrirattad Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (7) 1429S1b1*
50443 1431 Z1b1*/ & Neli neitsit lähväd üle nurme nuttes, ei üks saa ühte kätte ega teine teist Vankrirattad LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (4) 1429S1b1*
50444 1431 Z1b1*/ Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte kätte, teine teist Vanker Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 216 (100) 1429S1b1*
50445 1431 Z1b1*/ & Neli neitsit lähvad üle nurme nuttes, üks ei saa üht, teine teist kätte Vanker Trv 1895 J. Sams E 18070 (13) 1429S1b1*
50446 1431 Z1b2*/ Neli neitsikest lähevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vankrirattad Pal 1897 H. Karro H IV 8, 342 (74) 1429S1b2*
50447 1431 Z1b2*/ Neli neitsikest läävad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vankrirattad Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 765 1429S1b2*
50448 1431 Z1b2*/ & Neli neitsikest lääve üle nurme nutten, üits ei saa kätte ütte ega tõine tõist Vankreratta Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (16) 1429S1b2*
50449 1431 Z1b2*/ & Neli neitsikest lahevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad Mih 1920 A. Leppik E 50905 (110) 1429S1b2*
50450 1431 Z1b3*/ & Neli neitsid lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vanger Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (10) 1429S1b3*
50451 1431 Z1b3*/ Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Puutelgedega vanker Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 44 (68) 1429S1b3*
50452 1431 Z1b3*/ Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Vanker Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (40) 1429S1b3*
50453 1431 Z1b3*/ Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa üht, teine teist kätte Vanker Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (41) 1429S1b3*
50454 1431 Z1b4*/ Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vanker Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (18) 1429S1b4*
50455 1431 Z1b4*/ & Neli neitsit lähvad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Tuuleveski Pee 1965 L. Briedis RKM II 196, 306 (41) 1429S1b4*
50456 1431 Z1b4*/ Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa üht kätte, teine teist Vanker Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 272 (44) 1429S1b4*
50457 1431 Z1b5/ & Neli neitsikest lähevad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte ega teine teist kätte Määrimata vanker KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 705 (14) 1429S1b5
50458 1431 Z1b6/ & Neli neitsit läind üle nurme nuttes, üks pole ühte ja teine teist kätte saand Vanker Pil 1967 Ü. Tedre KKI 45, 55/6 (27) 1429S1b6
50459 1431 Z1c/ & Neli neitsit lähevad üle nurme nuttajes, ei üks saa ühttoist kinni Vankrirattad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (57) 1429S1c
50460 1431 Z1d1/ & Neli neitsit lääve nutten üle nurme, üits ei saa ütele järgi ega tõene tõesele Vankreratta Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (71) 1429S1d1
50461 1431 Z1d2/ & Neli neitsikest läävad üle nurme nuttes, üks ei saa järele ühele, teine teisele Vankrirattad Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (52) 1429S1d2
50462 1431 Z1e/ & Neli neitsikest lähvad üle nurme nuttes, aga üksteist kätte ei saa Vanker Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (30) 1429S1e
50463 1431 Z1f/ & Neli neitsid lähvad nuttes üle nurme, ei saa üksteisele järgi Vankretsõõrid Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (5) 1429S1f
50464 1431 Z1g/ & Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes, üks ajab ühte taga, teine ajab teist taga, aga iialgi kätte ei saa Hobune veab nurmel vankrit Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (3) 1429S1g
50465 1431 Z1h1*/ & Neli neitsid jooksevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte, teine teist iialgi kätte Vankrirattad Rak 1905 K. Holm H II 74, 311 (50) 1429S1h1*
50466 1431 Z1h1*/ Neli neitsid jooksevad üle nurme nuttes, üks ei saa üht kätte ega teine ei saa teist kätte Iis 1924 E. Ruuben A 5143 (29) 1429S1h1*
50467 1431 Z1h1*/ Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes, üks ei saa üht, teine teist kätte Vanker Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 235 (3) 1429S1h1*
50468 1431 Z1h1*/ Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte, tõine tõist kätte Hel 1891 J. Lammas E 423 (972) 1429S1h1*
50469 1431 Z1h1*/ Neli neitsit joosvad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte kätte ega teine teist Vanker Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (63) 1429S1h1*
50470 1431 Z1h1*/ & Neli neitsit jooksevad üle nurme nuttes, üksteist kätte ei saa Vanger Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (46) 1429S1h1*
50471 1431 Z1h2/ & Neli neitsit jooksevad nuttes üle nurme, ajavad üksteist taga, aga kätte ei saa Vankrirattad Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 83 1429S1h2
50472 1431 Z1h3/ & Neli neitsid jooksevad nuttes üle nurme, üks ei saa ühte, ei teine teist kätte Vankrerattad KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 630 1429S1h3
50473 1431 Z1h4/ & Neli neitsit jooksvad nuttes üle nurme, aga ükski teisele ligi ei saa Vankrerattad Prn 1933 H. Talts ERA II 69, 371 (3) 1429S1h4
50474 1431 Z1i1/ & Neli neitsit lähvad nuttes nurme poole, üks ei saa teist kätte Määrimata vankrirattad Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (13) 1429S1i1
50475 1431 Z1i2/ & Neitsid lähtvad nuttes nurme puole, üks ei sua ühte kätte, teine ei sua teist kätte Vanker Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 358 (16) 1429S1i2
50476 1431 Z1j/ & Neli neitsid jooksvad nuttes nurme poole, ei saa iialgi ühteteist kätte Rattad Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (56) 1429S1j
50477 1431 Z1k/ & Neli neitsid lähevad nuttes kohe nurmed ega saa üksteist kätte Vankrid Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (22) 1429S1k
50478 1431 Z1l/ & Neli neitsit lähävad nuttajes nurme müödä, üks ei saa üht kinni ega toine ei saa toist kinni Vanker, vankrirattad Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 10 (20) 1429S1l
50479 1431 Z1m/ & Üle nurme lätva ikken neli neitsit, a ütstõisega kokku ei saa Vankriga sõit As 1996 A. Korb EFA I 17, 92 (29) 1429S1m
50480 1431 Z2a/ & Neli netsit lähavad karjudes üle nurme, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad Pst 1891 J. Leppik H III 14, 290 (155) 1429S2a
50481 1431 Z2b/ & Neli neitsit jooksevad nurme mööda, ajavad üks ühte taga, teine teist, ise karjuvad Vanker Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (59) 1429S2b
50482 1431 Z3a/ & Neli neitsit lääva üle nurme, üks ütleb ühele, teine teisele: ooda järgi, ooda järgi, aga üks ei ooda ühte ega teine teist järgi Vanker, kui rattad kääksuvad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (171) 1429S3a
50483 1431 Z3b/ & Neli neitsid lääve üle nurme kiuks-käuks, üits ei oota ütte ega tõine tõist järgi Vankreratta Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (33) 1429S3b
50484 1431 Z4/ & Neli neitsit lähvad üle nurme ja ise laulavad, ajavad ühteteist taga, kätte ei saa Vanker JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 396/7 (3) 1429S4
50485 1431 Z5/ & Neli neitsid lähvad üle nurme mäele, kidsisese ja kädsisese, üks ei saa ühele ja teine teisele järgi Vanger, neli ratast all Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 402 (68) 1429S5
50486 1431 Z6/ & Neli neitsit lääve ikken mäele, üts ei saa ütel ega tõine tõisel järgi Vanker Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 350 (5) 1429S6
50487 1431 Z7a/ & Neli neitsit jooksevad nuttes üle välja, kaks ajavad kahte taga, aga üksteist kätte ei saa Vanker Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 21 (5) 1429S7a
50488 1431 Z7b/ & Neli neitsit jooksevad mööda välja ja kisendavad ise: kiuks, kiuks, kiuks; ajavad üksteist taga, ei saa üks ühte ega teine teist kätte Vankrirattad Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 230 (29) 1429S7b
50489 1431 Z8/ & Neli neitsitit nutavad, lähevad veeojast läbi, ei saa üks ühte ega teine teist kätte Vankrerattad HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (35-36) 1429S8
50490 1431 Z9/ & Neli neitsit ikevä, üttetõist nä püvvävä, siski kätte ei saa Rattasõõri Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (10) 1429S9
50491 1431 Z10+/ Neli neitsit lähevad nuttes mööda teed, üks ei saa ühte, teine teist kätte Vankrirattad 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (11) 1429S10+
50492 1431 Z10+/ & Neli velle läävä vilisten üle nurme, ei saa ütstõsele järgi Vankri Ote 1889 G. Seen H III 9, 848 (1) 1429S10+
50493 1431 Z10+/ & Kaits joosev ehen, kaits joosev jären ja röögiv: ooda järgi, ooda järgi, aga mitti järgi ei saa Vanker Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 15 (51) 1429S10+
50494 1431 Ta/ & Neli neitsikäst tulevad üle nurme nuttajes, kaik kusevad ühte auku Lehmälüpsämine Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2328 (4) 1430Õa
50495 1431 Tb/ & Neli neitsit lääve üle nurme nutten, kuseve üitstõise kängäkontsa sissi Vankrega sõitmine Trv 1888 J. Jalajas H II 29, 39 (61) 1430Õb
50496 1431 Ua/ & Neli neitsid läävä üle nurme nutten, silma juuksva vett Ratta (vanger) Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 535 (22) 181Ua
50497 1431 Ub/ & Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme, kõigil ninad tilguvad verd Vanker Trt 1927 K. Pormeister E 59814 (7) 181Ub
50498 1431 Uc/ & Neli neitsit läävä värjist vällä, nõna tsilguva verd Määritude ratastega mindas värjist vällä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (104) 181Uc
50499 1431 V*/ Neli neitsid lähvad üle nurme nuttes, üks ei tunne üht ega teine teist Vanker Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 127 (151) 2255X*
50500 1431 V*/ & Neli neitsit lähväd nuttes üle nurme, üks ei tunne üht, toine toist Puutelgedega vanker Kuu 1964 V. Lainevoog Vilbaste 1, 208 2255X*
50501 1431 # 513 514 1429 1432 2275
50502 1432 Aa1 Neli neitsit lähevad üle nurme Tuuligutiivad Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 174 (8)
50503 1432 Aa1 Neli neitsid lääva üle nurme Vankre ratta San 1888 K. Gross H II 31, 808 (80)
50504 1432 Aa1 & Neli neitsit lähvad üle nurme Vanker Pst 1895 A. S...k H I 7, 476 (8)
50505 1432 Aa2 & Nelli neitsekaist lätt üle nurmõ käsilde Rattatsõõri ja ratta Se 1929 I. Sonts S 124438 (55)
50506 1432 Ab1 & Neli neitsit lähevad üle nurme nurga Rattad Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (12)
50507 1432 Ab2 & Neli neitsit lääva üle nurme nuka Vankreratta Puh 1889 S. Sepp H II 30, 76 (32)
50508 1432 Ac & Neli neitsit jooksevad ümber nurme nurga Vanger Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 195 (21)
50509 1432 Ad1 & Neli neitsit jooksevad üle nurme Vankrirattad veerevad Äks 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 522 (24)
50510 1432 Ad2 & Neli neitsid jooksvad mööda nurme Vanker Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (36)
50511 1432 Ad2 Neli neitsit jooksevad mööda nurme Vanker Kuu 1972 A. Hussar, R. Saukas RKM II 290, 690 (21)
50512 1432 B & Neli neitsit lähevad üle välja Lehma nisad Trv 1962 E. Alver RKM II 150, 200 (3)
50513 1432 C & Neli neitsid läksid üle välu Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (32)
50514 1432 D & Neli neitsit läksid üle mäe Vanger Prn 1933 S. Tsvetkov ERA II 69, 538 (35)
50515 1432 E & Neli neitsit lähva kõik ühtä teed Vanker Nrv 1938 E. Mets ERA II 183, 94 (7)
50516 1432 # 514 1429 1431
50517 1433 & Neli neitsit paksu pilve pääl Pähkme Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (50)
50518 1434 A & Neli neitsit tantsivad ühe särgi sees Käerpuud Kse 1889 F. Põld H II 17, 899 (3)
50519 1434 B & Neli neitsid tantsivad ühe lina peal Lehma nisad Hii 1891 G. Tikerpuu E 714 (15)
50520 1434 C & Neli neitsit tantsivad ühe põlle pääl Tuulik Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25546 (10)
50521 1434 D* Neli neitsit tantsivad ühe kullase kanni sisse Lehma lüpsetakse Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (86)
50522 1434 D* & Neli neitsit tandsiva üte kuldse kanni sisse Lehmänüsmine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (12)
50523 1434 D* Neli neitsikest tantsivad ühe kullase kanni sees Lehmalüpsmine Trt 1922 J. Liiman A 17 (14)
50524 1434 E & Neli neitsit tandsiva üte kullatse kruusi sehen Lehmä nüssetäs Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (38)
50525 1434 Fa* Neli neitsit tantsivad ühe kingakontsa sees Lehma lüpsetas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (172)
50526 1434 Fa* Neli neitsid tantsivad ühe kängakontsa sees Lehmalüpsmine Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (52)
50527 1434 Fa* Neli neitsit tantsiva üte kängakonsa sisen Lehma nüssetas Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (24)
50528 1434 Fa* & Neli neitsit tantsiva üte kängäkontsa sisse Lehmalüpsmine Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 127 (27)
50529 1434 Fb & Neli neitsid tantsivad ühe kingakanna sees Lehmalüpsmine Tt 1932 E. Glass E 81096 (9)
50530 1434 G & Neli neitsit tantsivad ühe sukasääre sees Lehmalüpsmine Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 13 (2)
50531 1434 Ha1 Neli neitsit tantsivad ühe saapasääre sees Lehma lüpstakse 1955 ÜÕÕ 98 (8)
50532 1434 Ha1 Neli neitsit tandsva üte saapaseere seen Lehmänüsmine 1970 EMrd III 236
50533 1434 Ha1 Neli neitsid tantsivad ühe saapasääre sees Lehmalüpsmine Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 470 (100)
50534 1434 Ha1 Neli neitsit tantsivad ühe saapasääre sees Lehmalüpsmine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 440 (9)
50535 1434 Ha1 Neli neitsid tantsivad ühe saapasääre sees Lehma lüpsetakse Nõo 1924 E. Matto A 6151 (36)
50536 1434 Ha1 Neli neitsid tantsivad ühe saapasääre sees Lehmalüpsmine San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 76 (36)
50537 1434 Ha1 Neli neitsit tantsivad ühe saapasääre sees Lehma lüpsetas San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (17)
50538 1434 Ha1 Neli neitsit tantsva üte saapaseere seen Lehmalüpsmine Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217 (20)
50539 1434 Ha1 Neli neitsit tansiva ühe saapasääre sehen Lehmalüps Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 338 (11)
50540 1434 Ha1 Neli neitsit tantsiva ühe saapaseere sehen Lehmalüpsmine Puh 1939 V. Puidak ERA II 271, 214 (11)
50541 1434 Ha1 Neli neitsit tandsva üte saapaseere sehen Lehmänüsmine Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 421 (12)
50542 1434 Ha1 Neli neitsit tandsiva üte saapaseere sehen Lehmalüpsmine San 1929 E. Voormann ERA I 2, 663 (21)
50543 1434 Ha1 Neli neitsit tantsiva üte saapaseere sehen Lehma nüssetas Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 798 (55)
50544 1434 Ha1 & Neli neitsit tantsiva üte saapaseere sihen Lehmä nüssetäs Rõn 1888 H. Urb H II 30, 748 (25)
50545 1434 Ha1 Neli neitsid tandsva üte saapaseere sisen Lehmanüsmine Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (14)
50546 1434 Ha1 Neli neitsid tantsiva üte saapaseere sisen Lehmanüsmine San 1895 J. Kuldsep E 19082 (4)
50547 1434 Ha1 Neli neitsid tandsive üte saapaseere sisen Lehmä nisa Nõo 1926 E. Päss E 56956 (10)
50548 1434 Ha1 Neli neitsid tandsva üte saapaseere sisen Lehmänüsmine San 1888 K. Gross H II 31, 806 (44)
50549 1434 Ha1 Neli neitsit tandsva üte saapaseere sisen Nüsmine Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 921 (27)
50550 1434 Ha1 Neli neitsit tants üte saapaseere seel Nellä puugõ surv ütte Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 318
50551 1434 Ha2 Neli neitsid tantsivad ühe saapasääre sisse Lüps Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (8)
50552 1434 Ha2 & Neli neitsit tandsva üte saapaseere sisse Lehma nüstas Plv 1893 J. Tobre H III 15, 442 (11)
50553 1434 Hb & Neli neitsid tantsva üte saapa sees Lehmanüsmine Rõu 1877–1917 M. Siipsen ERA II 26, 383 (45)
50554 1434 # 484 1430T2a2 1435
50555 1435 & Neli neitsit tantsivad, ükski ei taha oma nägu teisele näidata Hobuse jalad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (57)
50556 1435 # 1434
50557 1436 & Neli nikat-nakat, kaks kikat-kõkat, üks heidab sõlme peale Kangakudumine Trv 1962 A. Lättemäe RKM II 150, 302 (4)
50558 1437 Aa & Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pitk tolu-lolu Kass Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 339 (26)
50559 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu Kass 1890 E EM 110 (977)
50560 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu Kass 1913 E EM2 97 (1301)
50561 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu Kass 1920 Nurmik I 67
50562 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu 1938 Käis EV I4/I 33
50563 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu Kass 1955 ÜÕÕ 41 (4)
50564 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu Kass 1968 Ordlik EKTv 18 (4)
50565 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu 1985 Belskaja-Aleksejeva V3 51
50566 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu 1990 Belskaja-Aleksejeva VI4 75
50567 1437 Aa Neli nipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu 1991 Hiie-Müürsepp III2 76
50568 1437 Ab1 & Kaks kikki kõrva, neli tippi jalga ja suur pikk tollu-lollu taga Kass Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (16)
50569 1437 Ab1 Kaks kikki kõrva, neli tippi jalga, suur tolu-lolu taga Kass 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (7)
50570 1437 Ab1 Kaks kikki kõrva, neli tippi jalga, suur tolu-lolu taga Kass 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (7)
50571 1437 Ab1 Kaks kikki kõrva, neli tippi jalga, suur tolu-lolu taga Kass 1948 Mihkla KlL 75 (7)
50572 1437 Ab1 Kaks kikki kõrva, neli tippi jalga, suur tolu-lolu taga Kass 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (7)
50573 1437 Ab1 Kaks kikki kõrva, neli tippi jalga, suur tolu-lolu taga Kass 1960 LS 421
50574 1437 Ab1 Kaks kikkis kõrva, neli tippi jalga, suur tolu-lolu taga Kass 1992 Metstak2 41 ja 43
50575 1437 Ab2 & Kaks kikikõrva peas, neli tipijalga all, suur tolu-lolu taga Kass, koer Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (123)
50576 1437 Ab3 & Kaks kikikõrva pääs, neli tippjalga all, pikk tolu-lolu taga Kass Kõp 1903 M. Evert H III 30, 521 (58)
50577 1437 Ab4* Neli tipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tolu-lolu 1945 Käis EVÕ I 47
50578 1437 Ab4* Neli tipijalga, kaks kikikõrva, taga pikk tolu-lolu 1960 Bachman-Vilbok I 72
50579 1437 Ab4* Neli tipijalga, kaks kikikõrva, suur pikk tölu-lölu taga Kass Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (141)
50580 1437 Ab4* Neli tipijalga all, kaks kikikõrva peas, suur pikk tolu-lolu taga Kass Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 291 (225)
50581 1437 Ab4* & Neli tipijalga, kaks kikikõrva, üks pikk tolu-lolu Kass Vil 1948 U. Mägi KKI 9, 52
50582 1437 Ac1 & Tolu-lolu taga, kaks kikikõrva peas, neli impalalga all Kass Trm 1897 J. Soodla E 33767 (2)
50583 1437 Ac1 Tolu-lolu taga, kaks kikikõrva pääs, neli impajalga all Kass 1913 E EM2 134 (1929)
50584 1437 Ac1 Tolu-lolu taga, kaks kikikõrva pääs, neli impjalga all Kass 1920 Nurmik I 29
50585 1437 Ac2 & Kaks kikikõrva peas, neli impijalga all, pikk tolu-lolu taga Kass Mär? 1944 E. Poom ERA II 309, 107 (27)
50586 1437 Ad & Kaks kikikõrva, neli timpajalga, tolluke taga ka Kass Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (40)
50587 1437 Ad Neli timpajalga all, kaks kikikõrva peas, suur tolu-lolu taga 1931 Kmpm. EL II10 73
50588 1437 Ae1 & Kaits kikki kõrva, neli tampi jalga, pikk tolu-lolu taga Kass Ran 1929 H. Tampere ERA II 10, 285 (5)
50589 1437 Ae2 & Neli tampjalga, kaits kikk-kõrva ja pikk tolu-lolu taga Kass Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 7 (37)
50590 1437 Af1* Kaks kikki kõrva, neli tompu jalga, pikk tolu-lolu taga Rebane, aga võib olla ka kass Rõn 1970 P. Tammepuu RKM II 246, 441
50591 1437 Af1* & Kaks kikkis kõrva, neli tompu jalga, pikk tolu-lolu taga Rebane; ka kass Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 138, 253 (30)
50592 1437 Af1* Kaksi kikikõrva ja nelja tompu jalga, pikk tolu-lolu taga kah Kass Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 469 (48)
50593 1437 Af2* & Kaks kikkis kõrva, neli tompi jalga, suur tolu-lolu taga Muh 1940 J. Arike KKI WS
50594 1437 Af2* Kaks kikki kõrva, neli tompa jalga, pikk tolu-lolu taga Kass Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 680 (128)
50595 1437 Af3 & Jaal tal hele just kut pill, magu nagu vesivill, kaks kikikõrva peas, neli tompajalga all, suur pitk tolu-lolu taga Kass Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 304 (1)
50596 1437 Ag* & Kaks kikikõrvä, neli tömpäjalga, suur törö-lörö taga Hobene Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 346 (114)
50597 1437 Ag* Kaks kikki kõrva, neli tömpa jalga, suur pikk tolu-lolu Kass Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 106 (22)
50598 1437 Ag* Kaks kikkis kõrva peas, neli tömpi jalga all, pikk tölu-lölu taga Kass San 1983 R. Ulp RKM II 366, 389 (6)
50599 1437 Ag* Katsi kirki kõrva, neli tömpi jalga, pikk tolu-lolu takan Kass Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 367 ja 377 (74)
50600 1437 Ag* Kaks kikikõrvakest, neli tömpu jalakest, suur pitk tolu-lolu taga Kass Tür 1888 M. Tults H II 13, 578 (103)
50601 1437 Ah & Neli töntsi jalga all, kaits kikikõrva pään, tolu-lolu taga Koer San 1967 H. Kukk RKM II 245, 541 (284)
50602 1437 Ai* Kaks kikkis kõrva, neli tölpi jalga, suur toru-loru tagaotsas Kass ja kassi saba Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (31)
50603 1437 Ai* & Kaits kikikõrva, neli tölpjalga, pikk tolu-lolu taga Kass Hls 1891 J. Riiet H III 13, 592 (179)
50604 1437 Aj & Kaks kikikõrva, neli nilpijalga, suur pikk tolu-lolu taga Kass KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 403 (34)
50605 1437 Ak & Kaks kikikõlva, neli tipsulalga, suul tolu-lolu taga Vanapagana lihatükk Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 62 (63)
50606 1437 Al & Neli käpajalga, kaks kikikõrva, üks pikk todo-lodo taga Kass Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 356 (54)
50607 1437 Am & Kaks kikki kõlva, neli pikka lalga, pikk tolu-lolu keskel Rott Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (4)
50608 1437 Ba & Neli tilli-lalli, kaks kikki kõrva ja tolu taga Kass Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 532 (17)
50609 1437 Bb & Kaits kikki kõrva, neli tilli-lalli, suur pitk tolu-lolu taga Kass Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (50)
50610 1437 Bb Kaks kikki kõrva, neli tillu-lalli, suur pikk tolu-lolu taga Kass Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (16)
50611 1437 C & Kaks kassikäppa, [neli] lilli-lalli, pikk tolo-lolo taga Kass KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (278)
50612 1437 D & Kaks läigesilma, kaks kikikõrva ja pikk tolu-lolu taga Kass Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 597 (69)
50613 1437 Ea & Kaks läikivat silma, kaks teravat kõrva, töll-löll-lall taga, neli nippu all Kass Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (14)
50614 1437 Eb & Kaks läikisilma, kaks kikikõrva, neli tömpajalga ja pikk tolu-lolu taga Kass Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 403 (6)
50615 1437 F & Neli nikkijalga, kaks kikkikõrva, kaks mölkisilma ja tolo-lolo veel taga Kass Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 442 (129)
50616 1437 G & Kikkis kõrvad, kiilus silmad, eritoru tagaotsas Kass Rak 1892 J. Lilienbach E 1675 (11)
50617 1437 G Kikis kõrvad, kiilus silmad, eritoru tagaotsas Kass 1913 E EM2 57 (587)
50618 1437 G Kikis kõrvad, kiilus silmad, eritoru tagaotsas Kass 1920 Nurmik I 53
50619 1437 H & Kaks kiilusilma, neli karvajalga, toru-loru saba taga Kass VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (241)
50620 1437 H Kaks kiilusilma, neli karvajalga, toru-loru saba taga Kass 1890 E EM 52 (321)
50621 1437 H Kaks kiilusilma, neli karvajalga, toru-loru saba taga Kass 1913 E EM2 47 (407)
50622 1437 H Kaks kiilusilma, neli karvajalga, toru-loru saba taga Kass 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (10)
50623 1437 I & Kaks tipi-tapi, neli nipi-napi, tott-toru taga Kass Vän 1889 A. Lossmann H II 20, 761 (3)
50624 1437 J & Kaks punga peas, neli soolikast all ja tõllu-lõllu taga Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 538 (206)
50625 1437 Ka & Neli tilli-talli, kaits kirri-kõrri, üits sirr-sorr Kass Trv 1892 J. Kill H III 14, 231 (68)
50626 1437 Kb & Kats tirri-tärri, neli tilli-talli, üts sirr-sorr Kass Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 566 (331)
50627 1437 L+ & Neli täpatid all, kats kilki pääl, toobripuu taga Kass Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (31)
50628 1437 L+ Neli tombujalakest ja kats kikikõrvakest, silmad kui sõõriratta ja hand kui aniroos ja nõna kui naaste nõilatoos Kass Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 16 (25)
50629 1437 M1a1/ & Kaks kikikõrva, neli impijalga all, pikk tolu-lolu taga, hiirekelder keskel Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 84 1481J1a1
50630 1437 M1a1/ Kaks kikkis kõrva, neli tippis jalga, suur tolu-lolu taga, hiirekelder keskel Kass 1992 Muhel PÜ 22 ja tagakaas 1481J1a1
50631 1437 M1a2/ & Kaits kikki kõrva, neli nippi jalga, hiirekerä keskel, pikk tolu-lolu taga Kass Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 27 (153) 1481J1a2
50632 1437 M1a3/ & Kaks tipikõrva, [neli] tipijalga, keskel hiirekeller ja pikk saba tolu-lolu taga Kass KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 631 1481J1a3
50633 1437 M1b/ & Neli tömpi jalga, kaks kikki kõrva, hiirekeller keskel, väätsipuu taga Kass Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 278 (5) 1481J1b
50634 1437 M1c/ & Neli lilli-lalli, kaks kirri-kõrri, hiirekamber keskel, pikk tola taga Kass Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (93) 1481J1c
50635 1437 M2a/ & Neli nika-naka, kaits nika-naka, üits sirr-sorr, hiirekelder keskel Kass Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 166 (8) 1481J2a
50636 1437 M2b/ & Neli tilli-talli, kaks kirri-kõrri, üks sirr-sorr, hiirekeller keskel Kass Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 193 (29) 1481J2b
50637 1437 M3/ & Ihen nirr-norr, taga sirr-sorr, hiirekeller keskel Kass Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (26) 1481J3
50638 1437 M4/ & Nupp ees, hiirekelder keskel, pikk toru-loru taga Kass Jõh 1993 E. Valter KKI KS 1481J4
50639 1437 M5/ & Ora ees ja kera keskel ja töllu-löllu taga Kass MMg 1988 M. Hiiemäe RKM II 414, 359 (81) 1481J5
50640 1437 # 1056 1463 1481E1a3 1648 1879 1953 1977 2038 | nlj: ERA II 149, 235 (119) n Lai
50641 1438 A & Neli pütsigäd aeda all Lihm Har 1946 P. Ariste RKM I 7, 51 (26)
50642 1438 B & Neli pütsikast kasvavad ühe mätta otsas Lehma nisad Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (52)
50643 1438 Ca/ & Valge kivi aida all, neli pütsikud otsan Lehmä utar Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (111) 837Ca
50644 1438 Ca/ Valge kivi aida all, [neli] pütsiket otsan Lehma udar Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (106) 837Ca
50645 1438 Ca/ Valgi kivi aida all, [neli] pütsket otsan Utar Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (24) 837Ca
50646 1438 Cb* & Valge kivi aida all, neli pitskid otsan Lehma utar Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 57 (19)
50647 1438 Cb* Valge kivi aida all, neli pitskit seen Lehma udar Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 415 (333)
50648 1438 Cc1 & Valgõ kivi aida all, neli tikku pääl Lehma utar Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (92)
50649 1438 Cc1 Valgõ kivi aida all, neli tikku pääl Lehmä utar Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (47)
50650 1438 Cc2 & Kivi aida all, [neli] tikku pää pääl Lehma utar Rõu 1896 A. Perli H II 60, 217 (106)
50651 1438 # 837
50652 1439 & Neli sulast saunas, peremees parsil Käsi kindas 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (31)
50653 1439 Neli sulast saunas, peremees parsil Sõrmed kindas 1890 E EM 110 (980)
50654 1439 Neli sulast saunas, peremees parsil Sõrmed kindas 1913 E EM2 97 (1305)
50655 1439 Neli sulast saunas, peremees parsil Sõrmed kindas 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (14)
50656 1439 # 1412T
50657 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (1)
50658 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1896 Univer-Laurits III 11
50659 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1907 Jung 26
50660 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1921 Nurmik II 22 (8)
50661 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1926 Ainelo II-III 121
50662 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1929 Puus. EKGr 93
50663 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1930 Huvit. I4 148 (4)
50664 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1930 Meos III-IV 120
50665 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1933 Käis EV II/I lk-ta
50666 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1933 Käis EV I/II nr. 6
50667 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (21)
50668 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (211)
50669 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (2)
50670 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (2)
50671 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1935 Huvit. V Lisa 18 (50)
50672 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1935 Muuk-Mihkla I 15
50673 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1936 Muuk-Mihkla-Tedre IV 11
50674 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (10)
50675 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1939 Lasteleht nr. 17/18 (1939) 296
50676 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1946 Selmet V (1946) 144 (12)
50677 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1948 Mihkla KlL 74 (2)
50678 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1949 Selmet V (1949) 95 (9)
50679 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1949 Selmet 43
50680 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (2)
50681 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1951 Ordlik EKÕ (1951) 167
50682 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (36)
50683 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1955 ÜÕÕ 41 (3)
50684 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1960 Täheke nr. 7 (1960) 11 (6)
50685 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1960 Kuut VI (1960) 116 (8)
50686 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1960 Kriisa V 45 (9)
50687 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1960 Bachman-Vilbok I 71
50688 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1960 Remmel-Ordlik 43 (13)
50689 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1961 Valgma EKÕ 37 (8)
50690 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1962 Remmel VII 92 (14)
50691 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1963 Aver-Alttoa (1963) 57
50692 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1964 Praakli III 92
50693 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1964 Hellerma Eü 106
50694 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (6)
50695 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1966 Juhani-Kõll-Lipp 87 (2)
50696 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1968 Mihkla-Tedre EK9 20
50697 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1968 Vääri EKÕ 95
50698 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1971 EKTv 13
50699 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1979 Mihkla-Valmis 42
50700 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1979 Metstak 16 ja 34 (141)
50701 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1992 Metstak2 41 ja 43
50702 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1981 Valmet-Uuspõld-Turu 412
50703 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Laiskvorst 1985 Säde nr. 80 (1985) 4
50704 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama [Koer] 1987 Kivi-Roosleht II/2 28
50705 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1990 Jaan Kägu nr. 4 (1990) 3
50706 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama 1991 Hiie-Müürsepp III2 76
50707 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer 1992 Muhel PÜ 28 ja tagakaas
50708 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (20)
50709 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer: neli, kes aset teevad on jalad, kaks, kes tuld näitavad on silmad, ja kes pääle heidab, on terve koer Kär 1889 T. Jank H II 18, 845 (33)
50710 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer puhkama heites: nelja jalaga teeb aset, kaks silma näitavad tuld, koer heidab magama Rak 1905 K. Holm H II 74, 310 (44)
50711 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer heidab magama Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (96)
50712 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 469 (1)
50713 1440 A1a1 Neli teevad aset, [kaks] näitavad tuld, üks heidab magama Koer Tõs 1892 G. Anniko H III 13, 48 (10)
50714 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer heidab magama, jalad teevad aset ja silmad näitavad tuld Lai 1904 J. Ermann E 44367 (40)
50715 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Pal 1908 H. Karro EKnS 48IV, 44 (150)
50716 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Tln 1926 M. Sengbusch E 57364
50717 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer heidab magama Hel 1926 K. Puusepp E 58441
50718 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Nrv 1927 M. Kasikov E 61501
50719 1440 A1a1 & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Pee 1928 R. Viidebaum E 62591 (18)
50720 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Äks 1930 A. Palu E 71265 (7)
50721 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Phl 1931? Anonüüm 030 E 71852 (47)
50722 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Kei 1925 R. Soom E 72962 (15)
50723 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (24)
50724 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (9)
50725 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Kuu 1918–1940 Rumberg E 73805 (1)
50726 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Pld 1927 A. Tusar E 74025 (13)
50727 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (30)
50728 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer heidab magama HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 91 (18)
50729 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 130 (85)
50730 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer läheb magama Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (13)
50731 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Trt 1922 L. Munna A 159 (19)
50732 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Rkv 1935 H. Lemeti A 14305 (29)
50733 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer teeb aset Plv 1939 J. Kelt ERA I 6, 453 (17)
50734 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 469 (43)
50735 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (13)
50736 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (125)
50737 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Rkv 1934 E. Tamson ERA II 70, 484 (11)
50738 1440 A1a1 Neli teevad aset, [kaks] näitavad tuld, üks heidab magama Koer Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 100 (9)
50739 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer heidab magama, jalgadega teeb aset, silmadega näitab tuld Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 109 (2)
50740 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (29)
50741 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 248 (40)
50742 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 566 (17)
50743 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer JMd? 1937 Reistal ERA II 172, 356 (7)
50744 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 484 (93)
50745 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 592 (15)
50746 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (9)
50747 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer heidab magama Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 144 (39)
50748 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Kass või koer Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 96 (20)
50749 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Tõs 1939 H. Kuura ERA II 210, 279 (2)
50750 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 351 (3)
50751 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer teeb aset Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (4)
50752 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 150 (458)
50753 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 182 (84)
50754 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (17)
50755 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 312 (55)
50756 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer kaabib aset Kõp 1948 A. Ratas RKM II 24, 509 (62)
50757 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer teeb aset Võn 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 65/6 (29)
50758 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 275 (19)
50759 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Ote 1957 M. Kongot RKM II 84, 287 (7)
50760 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 545 (29)
50761 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 556 (28)
50762 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (12)
50763 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Var 1969 E. Maasik RKM II 277, 156 (9)
50764 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 595 (376)
50765 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 175 (17)
50766 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Hel 1974 H. Kala RKM II 316, 236/7
50767 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 78/9 (25)
50768 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Vln 1978 T. Sams RKM II 334, 431 (4)
50769 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer VMr 1979 M. Hiiemäe RKM II 336, 545/6 (9)
50770 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer heidab magama SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 246 (8)
50771 1440 A1a1 [Neli] teevad aset, [kaks] näitavad tuld, [üks] heidab magama Koer Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 453 (11)
50772 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (265)
50773 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Ran 1982 H. Rebane RKM II 361, 101
50774 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 600 (2)
50775 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Khk 1955–1956 E. Poopuu RKM, Lümanda 73 (17)
50776 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Kir 1973 P. Eerme, A. Korb, K. Nõmme, M. Ots, M. Tarum EKRK I 73, 682 (33)
50777 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koer Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 627 (20)
50778 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koer Trt 1934 H. Senka E 85906 (8)
50779 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koer Tt 1985 L. Gross RKM II 390, 408/9 (110)
50780 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koer Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (14)
50781 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koera magamaminek Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (18)
50782 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koer San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (8)
50783 1440 A1a1 Nelli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koer PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (49)
50784 1440 A1a1 Neli teeve aset, kaits näitave tuld, üks heitab magama Koer teeb oma [aset] Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 88
50785 1440 A1a1 Neli teevä aset, kaits näitävä tuld, üits heitäb magama Peni Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 128 (25)
50786 1440 A1a1 Neli teevä aset, kats näitävä tuld, üts heitab magama Koer Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 342 ja 356 (73)
50787 1440 A1a1 Neli teevä asent, kats näitävä tuld, üts heitäb magama Koer Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 240 (44)
50788 1440 A1a1 Neli tegeva asend, kats näitava tuld, üts heitab magama Koer Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 96 (8)
50789 1440 A1a1 Neli tegeva asend, kats näitase tuld, üts heitas makama Koer Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 54 (26)
50790 1440 A1a1 Neli tegevä asõnd, kats näütäse tuld, üts heitäs magama Pini heitäs magama Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (50)
50791 1440 A1a1 Neli tievad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koer teeb aset Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (60)
50792 1440 A1a1 Nelli tekevä aset, kaits näitase tuld, üts heitas magama Koer Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 108 (13d)
50793 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heedab magama Koer teeb aset Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (18)
50794 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitvad tuld, üks heidab magama Koer TMr 1941 S. Solon ERA II 295, 416/7 (100)
50795 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidäb magama Koer Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 552 (14)
50796 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Plt 1878 K. Moks H, R 7, 151 ja 168 (161)
50797 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer ehitab magama Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (8)
50798 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 120 (18)
50799 1440 A1a1 Neli teevad asend, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Pini Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 58 (21)
50800 1440 A1a1 Neli tegad aset, kaks näitvad tuld, üks heidab magama Koer Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 689 (5)
50801 1440 A1a1 Neli teeväd aset, kaks näitaväd tuld, üks heidäb magamaie Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (35)
50802 1440 A1a1 Neli tievad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 578 (77)
50803 1440 A1a1 Neli tiivad aset, kaks näetavad tuld, üks heedab magama Koer SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (67)
50804 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üits heidab magama Koer heidab magama Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (13)
50805 1440 A1a1 Neli teeva aset, kats näitava tuld, üts heidab magama Koer heidab magama Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 86 (1)
50806 1440 A1a1 Neli teeva asend, kats näitava tuld, üts heidab magama Peni Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (27)
50807 1440 A1a1 Neli teeva asend, kaits näitava tuld, üits heit magama Koer Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 215 (5)
50808 1440 A1a1 Neli teeve aset, kaits näitave tuld, üits heidab magame Koer tiib aset Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (35)
50809 1440 A1a1 Neli teevä aset, kats näitäva tuld, üts heidäb magama Koer tiib aset Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (52)
50810 1440 A1a1 Neli teevä asend, kats näitävä tuld, üts heitäs magama Peni tege asend Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (101)
50811 1440 A1a1 Neli tegevä aset, kats näitäva tuld, üts heite magama Pini heitas magama Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (39)
50812 1440 A1a1 Neli teevä aset, kaits näitävä tuld, üits heedäb magama Peni heedäb magama Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (4)
50813 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Nrv 1992 V. Košikov RKM, KP 1, 496 (23)
50814 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Trt 1992 I.-M. Šegedina RKM, KP 35, 8 (5)
50815 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer TMr 1992 M. Piirman RKM, KP 30, 333 (8)
50816 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Mär 1992 K. Kaljuma RKM, KP 17, 50 (9)
50817 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Tln 1992 M. Pitk RKM, KP 10, 270 (7)
50818 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Hobune Iis 1992 J. Lehtla RKM, KP 7, 432 (3)
50819 1440 A1a1 Neli teevad aset, [kaks] näitavad tuld, üks heidab magama Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 545 (21)
50820 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 671 (13)
50821 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer teeb aset ja heidab magama Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 396 (8)
50822 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 70 (13)
50823 1440 A1a1 Neli tegavad aset, kaks näitavad tuld, üks heedab magama Koer Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 13
50824 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (76)
50825 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (14)
50826 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Kass Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 529 (47)
50827 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer heidab magama Tln 1994 I. Laas EFA II 7, 139 (1)
50828 1440 A1a1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Tor 1996 M. Tenno EFA II 19, 96 (2)
50829 1440 A1a1 Neli teeva asend, kaits näitva tuld, üts heidap magama Peni tege asend ja heidap makkale Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 814 (12)
50830 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 211 (92)
50831 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer heidab magama Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 104 (44)
50832 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 167 (15)
50833 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 522 (14)
50834 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer heidab magama Kos 1930 S. Veske E 64969 (135)
50835 1440 A1a2 & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer heidab magama Han 1936 L. Uusküla ERA II 139, 71 (26)
50836 1440 A1a2 Neli teevad aset, [kaks] näitavad tuld ja [üks] heidab magama Koer Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 42 (2)
50837 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (61)
50838 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 650 (19)
50839 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 397 (7)
50840 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 601 (96)
50841 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heitab magama Koer SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 76 (20)
50842 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 311 ja 333 (7)
50843 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Plt 1950 M. Jäger KKI 13, 353 (2)
50844 1440 A1a2 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer PJg 1990 K. Reinthal RKM II 441, 248 (2)
50845 1440 A1a2 Neli tegevad aset, kaks näüttäväd tuld ja üks heittab magama Kuer Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (16)
50846 1440 A1a2 Neli teevä aset, kaits näitavad tuld ja üits heidäp magama Koer Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (55)
50847 1440 A1a2 Neli teevä aset, kaits näitev tuld ja üits heits magame Koer Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 513 (30)
50848 1440 A1a2 Neli tegevä asend, kats näütävä tuld ja üts heitäs magama Koer Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 266 (25)
50849 1440 A1a3 Neli tegavad aset ja kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 480 (92)
50850 1440 A1a3 & Neli tiäväd aset ja kaks näitäväd tuld ja üks heedäb magama Koer tiib aset Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 96 (49)
50851 1440 A1a4 & Neli tegevä asõnd, kats näütävä tuld, a üts hiitäs magamõ Koer Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 612 (101)
50852 1440 A1a5* Neli teevä asend, [kaks] näütäs tuld, üts heitäs makama Võn 1949 J. Sulengo RKM II 22, 12 (9)
50853 1440 A1a5* Neli teeb aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer Räp 1989 K. Kõiv RKM I 22, 12 (4)
50854 1440 A1a5* Neli teeb aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (34)
50855 1440 A1a5* Neli teeb aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 371 (5)
50856 1440 A1a5* Neli teeb aset, kaks näitavad tuld, üks heitab magama Koer TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (51)
50857 1440 A1a5* Neli tege asõnd, kats näütäse tuld, üts heitäs makama Pini Räp 1927 P. Voolaine ARS 2, 492 (102)
50858 1440 A1a5* Neli teeb aset, kaks näitab tuld, üks heidab magama Koer Iis 1956 R. Viidalepp KKI 22, 545 (3)
50859 1440 A1a5* Neli teeb aset, kaks näitab tuld, üks heidab magama Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (11)
50860 1440 A1a5* Neli teeb aset, kaks näitab tuld, üks heidab magama LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 661 (48)
50861 1440 A1a5* Neli tieb aset, kaks näitab tuld, üks heidab magama Koer Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 39 (65)
50862 1440 A1a5* & Neli tiib aset, kaks näitab tuld, üks heidab magama Koer Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (4)
50863 1440 A1a5* Neli tege aset, kaits näitäs tuld, üits heitäs magama Peni Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271/2 (11)
50864 1440 A1a5* Neli tege asõnd, kats näütäs tuld, üts heitäs magama Koer Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 107 (10)
50865 1440 A1a5* Nelli tege asõnd, kats näütäs tuld, üts heitäs magama Pini tege nel'a käpäga asõnd, katõ läükvä silmäga kaes ja esi heitäs ütsindä magama Se 1929 N. Nurmetu S 9989 (8)
50866 1440 A1a5* Neli tege aset, kaks näitas tuld ja üits heitas magama Koer Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 176 (3)
50867 1440 A1a5* Neli teeb aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer As 1993 A. Korb, A. Tuisk RKM II 460, 364 (8)
50868 1440 A1a6 & Neli teeva aset, kaits näitävä tuld, üits heidab makale Peni heidab makale Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (37)
50869 1440 A1a6 Neli teeva asend, kaits näitva tuld, üts heidap makale Peni tege asend ja heidap makale Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 814 (12)
50870 1440 A1a7* Neli tükki teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer teeb aset ja heidab magama Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (27)
50871 1440 A1a7* Neli tükki teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama Koer SJn 1967 Ü. Tedre KKI 45, 145 (18)
50872 1440 A1a7* Neli tükkü tegevä asõnd, kats näutäse tuld, üts hiitas magama Koer Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (40)
50873 1440 A1a7* Neli tükki teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab magama Koer teeb aset ja heidab magama Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 345 (25)
50874 1440 A1a7* Neli tükki teeva aset, kats näütäse tuld ja üts heitäs magama Koer Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 148 (16)
50875 1440 A1a7* Neli tükki teeve aset, kaits tükki näütäv tuld, üts heit magame Koera magame heitmine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (31)
50876 1440 A1a7* & Neli tükki teevä aset, kaits tükki näitävä tuld, aga üits heitäb magama Peni Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 425 (34)
50877 1440 A1a7* Neli tükki teevä aset, kaits tükki näitävä tuld, aga üits heitäb magama Peni: jala teevä aset, silmä näitävä tuld 1970 EMrd III 236
50878 1440 A1a8 & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üksainuke heidab magama Koer KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (28)
50879 1440 A1a9* & Neli tegevä asend, kats näütäse tuld, kolmas hiitäs magama Pini Har 1927 E. Ariste ERA II 10, 352 (2)
50880 1440 A1a9* Neli teeb aset, kaks näitab tuld, kolmas heidab magama Koer heidab magama JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 326 (38)
50881 1440 A1a9* Neli teeb aset, kaks näitavad tuld ja viies heidab magama Koer Trt 1934 K. Kirss E 85927 (31)
50882 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer 1913 NP 6
50883 1440 A1b1 & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer KJn 1870 J. Tiedemann E 144 (137)
50884 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (101)
50885 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (33)
50886 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (14)
50887 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (61)
50888 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer heidab magama Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (31)
50889 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer teeb aset Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (86)
50890 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (34)
50891 1440 A1b1 [Neli] teevad aset, [kaks] näitavad tuld, üks heedab peale Koer Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (61)
50892 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (41)
50893 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer teeb aset Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (27)
50894 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (63)
50895 1440 A1b1 Neli teevad aset, [kaks] näitavad tuld, üks heidab peale Koer heidab magama SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (43)
50896 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (8)
50897 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Kass heidab magama Vän 1889 J. Tammann H II 20, 676 (73)
50898 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (34)
50899 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (139)
50900 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4277 (12)
50901 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Pai 1926 R. Viidebaum E 59244 ja 59249 (17)
50902 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (76)
50903 1440 A1b1 Neli teevad aset, [kaks] näitavad tuld, üks heidab peale Koer Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 29 (29)
50904 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer teeb aset Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (29)
50905 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer heidab magama Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 234 (5)
50906 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Kass Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (73)
50907 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer heidab magama Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (29)
50908 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab piale Koer MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 694 (67)
50909 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 288 (8)
50910 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (56)
50911 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer Vil 1893 J. Täht H III 14, 403/4 (34)
50912 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (96)
50913 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer Pal 1930 M. Jürgenson E 70355 (46)
50914 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 460 (16)
50915 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle Koer JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 354 (12)
50916 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab pääle Koer heitab magama TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (8)
50917 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heitab peale Koer Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (11)
50918 1440 A1b1 [Neli] teevad aset, [kaks] näitavad tuld, üks heedab peale Koer Mär 1896 H. Laipmann H II 54, 575 (61)
50919 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer Tln 1892 K. Puusemann E 1624 (6)
50920 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitvad tuld, üks heidab peale Koer Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (10)
50921 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitvad tuld, üks heidab pääl Koer läheb magama Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (25)
50922 1440 A1b1 Neli teevad aset, kaks näitäväd tuld, üks heidäb piäle Koer KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (36)
50923 1440 A1b1 Neli teeve aset, kaits näitava tuld, üits heidab pääle Koer Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (96)
50924 1440 A1b1 Neli teeve aset, kaits näütäve tuld, üits heidäb pääle Koer Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (117)
50925 1440 A1b1 Neli teeva aset, kaits näitava tuld, üits heidab pääle Koer Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 184 (101)
50926 1440 A1b1 Neli teeva aset, kats näitava tuld, üts heidap pääle Peni heidap magama Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (19)
50927 1440 A1b1 Neli teeva aset, kats näitäva tuld, üts heidab pääle Koer teeb aset TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (79)
50928 1440 A1b1 Neli teevä aset, kaits näitava tuld, üits heidab pääle Koer heidab magama Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (26)
50929 1440 A1b1 Neli tegeva asend, kaits näitäse tuld, üits heitäs pääle Peni heitäs magama Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (102)
50930 1440 A1b1 Neli tievad aset, kaks näidavad tuld, üks heitab pääle Koer teeb aset Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (59)
50931 1440 A1b1 Neli tegeva asend, kaks näitase tuld, üts heitas peale Tsea heitase magama Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (12)
50932 1440 A1b1 [Neli] teevad aset, [kaks] näitavad, [üks] heidab peale Koer Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (58a)
50933 1440 A1b2* Neli tegad asend ja kaks näitvad tuld, üks heidab peele Koer Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
50934 1440 A1b2* Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab peale Koer Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 172 (2)
50935 1440 A1b2* Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab peale Koer Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 113 ja 117 (113)
50936 1440 A1b2* & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab pääle Koer Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 609 (133)
50937 1440 A1b2* Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab pääle Koer teeb aset Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 154 (20)
50938 1440 A1b2* Neli teevä asend, kats näitäve tuld ja üts heitäve pääle Peni magama heites Urv 1925 E. Päss E 56007 (40)
50939 1440 A1b2* Neli tegevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab peale Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (11)
50940 1440 A1b3* Neli teeb aset, kaks näitavad tuld, üks hiidab peale Koer Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (21)
50941 1440 A1b3* & Neli tiib aset, kaks näitäväd tuld, üks heedäb piäle Koer: neljä käpägä tiib aset, silmäd on tuled ja üks keri heedäb piäle Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 346 (113)
50942 1440 A1b3* Neli teeb aset, kaks näitab tuld, üks heidab pääle Koer 1939 Nugis 292 ja 314 (187)
50943 1440 A1b3* Neli teeb aset, kaks näitab tuld, üks heidab peale Koer heidab magama Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (20)
50944 1440 A1b3* Neli teeb aset, kaks näitab tuld, üks heidab peale Koer teeb aset Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 260 (21)
50945 1440 A1b3* Neli teeb aset, kaks näitab tuld, üks heidab pääle Koer Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (28)
50946 1440 A1b3* Neli teeb aset, kaks näitab tuld ja üks heidab peale Koer teeb aset Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 276 (33)
50947 1440 A1b3* Neli tegive aset, kats näitasi tuld ja üts heitas pääle Peni heitas magama San 1895 J. Kuldsep E 19082 (2)
50948 1440 A1b4* Neli tükki tegevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale Koer heidab magama PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (5)
50949 1440 A1b4* Neli tükki tegad asend, [kaks] näitavad tuld, üks heidab peale Koer Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (43)
50950 1440 A1b4* Neli tükki teeva asend, kaits näitävä tuld, üits heitäs pääle Peni Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (76)
50951 1440 A1b4* Neli tükki teevä aset, kaits näütäve tuld, üits heidäb pääle Koer heidab magama Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (59)
50952 1440 A1b4* & Neli tükki teeve aset, kaits tükki näüdäve tuld, üits heidab pääle Koer Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (23)
50953 1440 A1b4* Neli teeve aset, kaits tükki näitäve tuld, üits heidab pääle Koer Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (73)
50954 1440 A1b5 & Neli teevad aset, kaks näitvad tuld, kolmas heidab peale Koer valmistab aset Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (1)
50955 1440 A1b5 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, kolmas heidab pääle Koer heidab magama Trm 1895 S. Sommer H II 56, 206 (15)
50956 1440 A1b6 & Neli tükki teevad asent, kaks näitavad tuld, viies heidab pääle Koer Khk 1958 E. Veskisaar RKM II 73, 158 (25)
50957 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama 1925 Leetberg 1
50958 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer heidab magama Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (88)
50959 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 332 (11)
50960 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40140 (5)
50961 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (133)
50962 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (37)
50963 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 488 (106)
50964 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 189 (20)
50965 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitvad tuld, üks heidab peale magama Koer teeb nelja käpaga aset, silmad näitvad tuld Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (27)
50966 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle magama Kuera jalad jne. Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (23)
50967 1440 A1c1 Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle magama Koer Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (11)
50968 1440 A1c1 [Neli] teevad aset, [kaks] näitavad tuld, [üks] heidab pääle magama Kuer Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 118 (28)
50969 1440 A1c1 Neli teevad asend, kaks näitavad tuld, üks heidap pääle magama Koer, kui magama heidap Ote 1889 J. Illak H II 31, 272 (10)
50970 1440 A1c1 Neli teeva aset, kaits näitäve tuld, üits heidab pääle magama Koer, neli käppa om asemetegijad, kaits silmä tulenäitäjä ja koer magamaheitja Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (20)
50971 1440 A1c1 & Neli teeve aset, kaits näüdäve tuld, üits heidäb pääle magame Koer teeb aset Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (87)
50972 1440 A1c1 Neli teeve aset, kaits näüdäv tuld, üits heidäb pääle magame Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 149 (5)
50973 1440 A1c1 Neli teevä aset, kaits näitäse tuld, üits heit pääle magame Peni Trv 1895 P. Teckel H III 25, 43 (42)
50974 1440 A1c1 Neli teevä aset, kats näitäse tuld, üts heit pääle makame Peni Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (119)
50975 1440 A1c1 Neli tegeva asend, kats näütase tuld, üts heitas pääle makama Koer, jalad, silmad, heitab magama Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (15)
50976 1440 A1c1 Neli tegeva asend, kats näütäse tuld, üts heitäs pääle magama Pini Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 375 (12)
50977 1440 A1c1 Neli tegevä aset, kats näitase tuld, üts heitäs pääle makama Peni Ote 1895 E. Palm E 20132 (65)
50978 1440 A1c2* Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heidab peale magama Koer heidab magama Vil 1894 P. Pallu H I 5, 559 (6)
50979 1440 A1c2* & Neli teeb aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (22)
50980 1440 A1c2* Neli teeb aset, kaks näitavad tuld, üks heidab peale magama Koer Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 388 (26)
50981 1440 A1c3* Neli tükki teeve aset, kaits tükki näitäve tuld, üits heidäb pääle magama Koera magamaheitmine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 184 (84)
50982 1440 A1c3* & Neli tükki tegevad asend, kats tükki näitavad tuld, üts heidab peale magama Koer Võn 1889 J. Pint H II 33, 730 (44)
50983 1440 A1c3* Neli tükki teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab pääle magama Koer Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (22)
50984 1440 A1c3* Neli tükki teeve aset, kaits näüdave tuld, üits heit pääle magame Koer Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14 (39)
50985 1440 A1c4 & Neli tükki teeva asend, kats näitava tuld, üts lätt heitas pääle magama Koer Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (20)
50986 1440 A1d & Neli tege asent, kats näütäse tuld, üts heitas manu magama Peni Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 436 (12)
50987 1440 A1e & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks läheb magama Koer Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 157 (31)
50988 1440 A1f & Neli teeva asent, kaits näitava tuld, üits lammes pääle Peni Ote 1888 V. Vaher H III 10, 346 (36)
50989 1440 A1f Neli tegevä asõnd, kats näütäse tuld, üts lammõs pääle Pini hiitäs magama Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (122)
50990 1440 A1g Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab puhkama Koer teeb aset 1913 Laste prillid I 18 (1)
50991 1440 A1g & Neli teevad aset, kats näitavad tuld, üts heitab puhkama Koer Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 421 (347)
50992 1440 A1h1* Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab sisse Koer teeb aset VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (58)
50993 1440 A1h1* & Neli teevad aset ja kaks näitavad tuld ja üks heidab sisse Koer teeb aset Ann 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 62 (9)
50994 1440 A1h2 & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üksainus heidab sisse Koer MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (36)
50995 1440 A1h3 & Neli tükki tegavad aset, kaks tükki näitavad tuld ja kolmas heidab sisse Koer teeb pesa: [neli] käppa, [kaks] silma, täis koer paneb voodisse Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 821 (97)
50996 1440 A1i & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld ja üks heedab sisse magama Koer teeb aset KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 403/4 (35)
50997 1440 A1j & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks langeb sisse Koer Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 665 (2)
50998 1440 A1k Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab keskele Koer heidab magama Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 38 (29)
50999 1440 A1k & Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab keskele Koer heidab magama Pal 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 405 (20)
51000 1440 A1l+ & [Neli] tegevad aset, [kaks] näitavad tuld, [üks] heidab asemele Koer Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (56)