Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 73001 — 74000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
73001 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äki SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (59)
73002 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äki SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (9)
73003 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 602 (14)
73004 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äki SJn 1890 E. Saabas H II 26, 724 (10)
73005 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (47)
73006 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke Pil 1894 H. Keller E 9630 (5)
73007 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke Pil 1895 H. Keller E 14519 ja 14520 (7)
73008 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äke Pil 1927 A. Tensing E 61333
73009 2067 B1a6 Sui lookab, talve kükitab Äki SJn 1891 J. Köstner H II 26, 554 (12)
73010 2067 B1a7* Suvel lookab ja talvel kükitab Ägli Vil 1960 Ü. Puusep, K. Uibo EKRK I 34, 202 (12)
73011 2067 B1a7* & Suvel lookab ja talvel kükitab Äke KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 421 (34)
73012 2067 B1a7* Suvel lookab ja talve kükitab Äke KJn 1889 J. Saks H II 26, 1100 (8)
73013 2067 B1a7* Suvel luukab ja talve kükitab Ägel (äke) Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (27)
73014 2067 B1a7* & Suil lookab ja talvel kükitab Äke Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 372 (187)
73015 2067 B1a7* Sui lookab ja talvel kükitab Äke Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (10)
73016 2067 B1a7* Sui lookab ja talve kükitab Äke Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 620 (635)
73017 2067 B1a7* Sui lookab ja talve kükitab Äke Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 237 (46)
73018 2067 B1a7* Sui lookab ja talve kükitab Äke Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 81 (7)
73019 2067 B1a7* & Sui lookab ja talve kükitab Äki SJn 1896 M. Käär H III 28, 365 (10)
73020 2067 B1b* & Suvel luukab, talvel kükitab Äke Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (87)
73021 2067 B1b* Suvel luukab, talvel kükitäb Äke KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464 (23)
73022 2067 B1b* Sui luukab, talvel kükitab Äke JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (37)
73023 2067 B1b* & Sui luukab, talve kükitab Äke JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 587 (19)
73024 2067 B1c & Suvel lonkab, talve kükitab Äki Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (27)
73025 2067 B1c Suvel lonkas, talve kükites Ägel Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (169)
73026 2067 B1d & Suvel lookleb, talvel kükitab Äke TMr 1926 L. Berg E 57151
73027 2067 B1e & Suvõl loogatas, talvõl kükitas Äke Se 1936 M. Vabarna S 121940 (86)
73028 2067 B1f & Sui lookas, talve kükitab Äke Plt 1878 K. Moks H, R 7, 150 ja 167 (147)
73029 2067 B1g & Suvel loogeldab üle maa, aga talvel kükitab aia ääres Äke Plt 1899 M. Luu E 38345a (4)
73030 2067 B1h & Suvel loogab kui uss, talvel kükitab kui jänes Pakkäke Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (25)
73031 2067 B2* Talve kükitab, sui lookab Äke 1890 E EM 148 (1404)
73032 2067 B2* Talvel kükitab, suvel lookab Äke 1913 E EM2 128 (1839)
73033 2067 B2* Talvel kükitab, suvel lookab Äke 1914 E MM 15 ja 45 (237)
73034 2067 B2* Talvel kükitab, suvel lookab Äke 1920 E MM2 16 ja 48 (240)
73035 2067 B2* Talvel kükitab, suvel lookab Äke 1994 E MM3 13 ja 39 (240)
73036 2067 B2* & Talve kükitab, suuvel lookab Ägel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (141)
73037 2067 B2* Talve kükitab, sui lookab Äke Kuu 1909 A. Ploompuu E 46419 (50)
73038 2067 B2* & Talve kükitab, sui lookab Ägli Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (149)
73039 2067 C & Sui luukab, talve magab Äki Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 31 (50)
73040 2067 D & Suvel küükas, talve kükitap Ägel Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (14)
73041 2067 E & Sui roomab, talvel kükitab Äke Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (42)
73042 2067 F & Sui jookseb, talvel kükitab Ägli SJn 1903 M. Evert H III 30, 520 (47)
73043 2067 G & Suvel kükitab, talvel lakas Äke VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (110)
73044 2067 # 2075F2
73045 2068 A & Suve kaalub kiva ja kande, aga talve magab ahju taga Ader Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (40)
73046 2068 Ba & Suve kisub kive ja kande kokku ja talvel loeb tähti taevas Ägel metsas selipidi maas Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (29)
73047 2068 Ba Suvel kisub kiva-kända kokku, talvel loeb taevatähti Äke 1913 E EM2 127 (1814)
73048 2068 Ba Suvel kisub kiva-kända kokku, talvel loeb taevatähti Äke 1914 E MM 15 ja 45 (230)
73049 2068 Ba Suvel kisub kiva-kända kokku, talvel loeb taevatähti Äke 1920 E MM2 15 ja 48 (233)
73050 2068 Ba Suvel kisub kive-kände kokku, talvel loeb taevatähti Äke 1994 E MM3 12 ja 39 (233)
73051 2068 Ba Suvel kisub kive-kände kokku, talvel loeb taevatähti 1927 Ainelo III 124
73052 2068 Ba Suvel kisub kive kokku, talvel vahib taevatähti Äke 1941 Käis EV I5/II 93
73053 2068 Ba Suvel kaevab maad, talvel loeb taevatähti Ader 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (6)
73054 2068 Ba Suvel kaevab maad, talvel loeb taevatähti Ader 1992 Metstak2 59 ja 61
73055 2068 Ba Suvel kaevab maad, talvel loeb taevatähti 1994 Mihkel nr. 5 (1994) 38 (8)
73056 2068 Bb & Suvel ajab kiva ja kande kokku, talvel loeb tähti taevast Ägel Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (56)
73057 2068 C1a & Suvel luge kive-kande, talvel taevatähti Ägel Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (7)
73058 2068 C1b1 Suvel loeb kivisid, talvel taevatähti Äke Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (42)
73059 2068 C1b1 & Suvel loeb kiva, talvel taevatähti Äke Hls 1890 J. Riiet E 488 (30)
73060 2068 C1b2 & Suvel loeb kivikesi, talvel taivatähekesi Äke Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (14)
73061 2068 C2 & Talvel lueb taevast tähti, suvel kivisi ja kände Ägel Hel 1891 J. Lammas E 417 (7)
73062 2068 D* & Suvel uurib maad, talvel taevatähti Seanina-ader: suvel ta on mulla sees, talvel asetatakse seina ääre, nina ülespidi Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 211 (103)
73063 2068 D* Sui uurib maad, talve taevatähti Ader Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 414 (251)
73064 2068 # 2443
73065 2069 & Suvel nutab, kõht on tühi, talvel täis, et oksendab H[eina]ladu Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 104 (107)
73066 2069 # 2078
73067 2070 & Suvel pea sinetab, talvel kuulab kuuse all Vene Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 10 (27)
73068 2070 Suvel tal pea sinitab, talvel kuulab kuuse all Vene, lootsik, paat, uup 1890 E EM 147 (1394)
73069 2070 Suvel tal pää sinitab, talvel kuulab kuuse all Vene, lootsik, paat, uup 1913 E EM2 128 (1822)
73070 2070 # 2092
73071 2071 A1a* Suviti riides, talviti alasti Kasepuu 1937 Õpilasleht nr. 19 (1937) 10 (1)
73072 2071 A1a* Suvel riides, talvel alasti Lehtpuu 1984 Muhel VN 6 ja tagakaas (1)
73073 2071 A1a* & Suvel riidis, talvel alasti Puu Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (49)
73074 2071 A1a* Suvel riides, aga talvel alasti Lehtpuu Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (50)
73075 2071 A1b & Suvel seesab riidis, talve alasti Puu KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 200 (265)
73076 2071 A1c & Suvel riides, talve ihualasti Puuleht Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (145)
73077 2071 A1d & Suvel riides, talvel paljas Lehtpuud Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 287 (6)
73078 2071 A2 & Suve rüvüga, talve alasti Ua' Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (172)
73079 2071 B & Sui kuuega, talve alasti Lehtpuu Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (28)
73080 2071 B Sui kuuega, talve alasti Lehtpuu 1890 E EM 144 (1362)
73081 2071 B Sui kuuega, talve alasti Lehtpuu 1913 E EM2 125 (1780)
73082 2071 B Suvel kuuega, talvel alasti Lehtpuu 1939 Nugis 293 ja 314 (211)
73083 2071 B Suvel kuuega, talvel alasti 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (11)
73084 2071 C1a & Suvel kasukas seljas, talvel paljas Mets Pld 1918–1940 A. Klaas E 72976 (2)
73085 2071 C1a Suvel kasukas seljas, aga talvel on paljas Lehtpuu 1973 Säde nr. 36 (1973) 4
73086 2071 C1a Suvel kasukas seljas, aga talvel paljas Lehtpuu 1975 AKS 101 (1)
73087 2071 C1a Suvel on kasukas seljas, aga talvel on paljas Lehtpuu 1981 Ojasaar 67
73088 2071 C1b & Suvel kasukas seljas, talvel alasti Puu Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 450 (111)
73089 2071 C1c & Küsse [sic!] suvel kand kasukat, talvõl ihualastõ Kõiv Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
73090 2071 C2+ Kes on pool aastat riides, pool aastat alasti Lehtpuud 1935 Lasteleht nr. 10 ja 11 (1935) 160 ja 176
73091 2071 C2+ & Suvel kaskan, talvel katte all Mõts Plv 1890 J. Tobre H III 11, 563 (25)
73092 2071 C2+ Suvel kasukas, talven hammes Lehtpuu Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 191 (136)
73093 2071 D1 & Suvel tanuga, talvel tanuta Puu lehtes Lai 1897 H. Asper H III 28, 540 (254)
73094 2071 D2a & Talve tanuga, suvel tanuta Puu Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 463 (288)
73095 2071 D2a Talve tanuga, suvel tanuta Puu 1890 E EM 148 (1407)
73096 2071 D2a Talve tanuga, suvel tanuta Puu 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64 (8)
73097 2071 D2a Talvel tanuga, sui tanuta Puu 1913 E EM2 129 (1844)
73098 2071 D2a Talvel tanuga, sui tanuta Puu 1903 Pet. HS I 55
73099 2071 D2b* Talvel tanuga ja suvel tanuta Puud talvel lumega ja sui ilma Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 230 (127)
73100 2071 D2b* & Talve tanuga ja sui ilma tanuta Puukänd Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 160 (62)
73101 2071 E & Suvel om kübärätä, talvel kübär pääh Mõts Räp 1905 V. Songi H III 31, 377 (4)
73102 2071 Fa & Sui palja peaga, talve mütsiga Puukänd Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (26)
73103 2071 Fa Sui palja pääga, talve mütsiga Puukänd 1890 E EM 145 (1366)
73104 2071 Fa Sui palja pääga, talve mütsiga Puukänd 1913 E EM2 125 (1785)
73105 2071 Fa Suvel palja pääga, talvel mütsiga Puukänd 1939 Nugis 293 ja 314 (214)
73106 2071 Fb & Talvel mütsügä, suvel ilma mütsütä Väravapost Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
73107 2071 Fb Talvel mütsiga, suvel paljapäi Puukänd 1937 Õpilasleht nr. 19 (1937) 10 (2)
73108 2071 # 2073 2139 2602
73109 2072 a Sui magab, talve töös Regi, saan 1890 E EM 144 (1364)
73110 2072 a Sui magab, talve töös Regi, saan 1913 E EM2 125 (1782)
73111 2072 a Suve magab, talve töös Saan 1921 Nurmik II 13 (13)
73112 2072 a Suvel magab, talvel töös Regi 1939 Nugis 293 ja 314 (213)
73113 2072 a Suvel magab, talvel töös Regi 1992 Metstak2 37 ja 38
73114 2072 a & Sui magab, talve töös Regi Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (29)
73115 2072 b & Suvel saisan, talve tüüs Regi Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (9)
73116 2072 c & Suvel makkas, talvel eläs Tulease San 1889 M. Lepp H III 10, 600 (1)
73117 2072 d+ Sui seisab, talvel jookseb Regi Kos 1896 T. Wiedemann H II 57, 196 (18)
73118 2072 d+ Suvel magab, aga talvel sõidab Regi As 1963 J. Olev RKM II 172, 259 (152)
73119 2072 d+ & Sui puhkab, talvel lohiseb Regi Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (66)
73120 2072 # 2144 2510
73121 2073 Aa* Suvel sukkadega, talvel ilma sukkadeta Ader Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (100)
73122 2073 Aa* & Suvel sukkega, talve sukketa Ader Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (248)
73123 2073 Ab* & Sui sukkes, talve alasti Adra raudpuu Vil 1877–1917 J. Täht E 1383 (86)
73124 2073 Ab* Suvõl sukkõga, talvel pallastega Adra raudpuu Ran 1889 H. Raag H II 30, 315 (162)
73125 2073 Ac1 & Suuve sukis ja talve paljajalu Ader Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 431 (8)
73126 2073 Ac1 Suve sukes ja talve paljajalu (Den Sommer in Strümpfen, der Winter barfuss) Der Pflug 1876 Wied. 288
73127 2073 Ac1 Sui sukkes, talve paljajalu Sahk, ader 1890 E EM 145 (1369)
73128 2073 Ac1 Sui sukkes, talve paljajalu Sahk, ader 1913 E EM2 125 (1789)
73129 2073 Ac2* & Suvel sukkega, talve pal'laste jalgega Ader Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (86)
73130 2073 Ac2* Suvel sukkege, talve paljaste jalgege Ader Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (159)
73131 2073 Ac2* Suvel sukkega, talve pal'laste jalgega Ader Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (102)
73132 2073 Ac2* Suvel sukkega, talve pallaste jalgega Ader Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (10)
73133 2073 Ac2* Suvel sukkega, talve pallaste jalgega Adra raudpuu Trv 1893 J. Kuusk E 8109 (20)
73134 2073 Ac2* Suvel sukkadega, talvel paljaste jalgadega Ader Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (19)
73135 2073 Ac2* Suvel sukkega, talve pallaste jalgega Ader Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (99)
73136 2073 Ac2* Sui sukkadega, talve paljaste jalgadega Ader Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (62)
73137 2073 Ac2* Suvel sukkega, talvel paljaste jalgega Ader Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (18)
73138 2073 Ac2* Suvel sukkega, talvel paljaste jalguga Ader Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 206 (80)
73139 2073 Ac2* Suvel sukaga, talve paljaste jalgega Ader Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 183 (7)
73140 2073 Ac2* Suvel sukkadega, talvel paljaste jalgadega Ader ehk sahk Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 290 (94)
73141 2073 Ac2* Suvel sukkadega, talve paljajalu Ader Pst 1889 J. Henno H IV 3, 374 ja 382 (7)
73142 2073 Ac2* Suvel sukkega, talvel paljajalu Ader Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 799 (59)
73143 2073 Ac2* Suvel sukkege, talvel pallejalu Ader, suvel ahere otsan, talvel ilma Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 71 (7)
73144 2073 Ac2* Suvel sukkege ja talve pallaste jalgege Ader, talve võetas raua ära Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (116)
73145 2073 Ac3 Suvel sukad jalas, talve paljajalu Ader Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
73146 2073 Ac3 Suvel suka jalan, talvel paljaste jalguga Maa-adral om suvel ravva otsan, talves võetas otsast ära Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (3)
73147 2073 Ac3 & Suvel suka jalan, talve palja jala Adra raudpuu Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (35)
73148 2073 Ac4* & Suvel kõnnib sukkadega, talvel paljajalu Ader Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (1)
73149 2073 Ac4* Sui käib sukkis, talve paljajalu Sahad Tt 1901 A. Raudkell E 41288 (4)
73150 2073 Ad Suvel suka, pasteldega, talvel paljajalu Sahk, ader 1890 E EM 147 (1393)
73151 2073 Ad Suvel suka, pasteldega, talvel paljajalu Sahk, ader 1913 E EM2 127 (1821)
73152 2073 Ad Suvel suka, pastaldega, talvel paljajalu Ader Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (11)
73153 2073 Ad Suvel sukke, pastaldega, talve paljaste jalgadega Ader Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 707 (24)
73154 2073 Ad Suvel sukke, pastaldega, talve pallaste jalgega Ader Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (20)
73155 2073 Ad & Suvel sukke, pastaldega, talve paljaste jalgega Ader Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (129)
73156 2073 Ae1 Suvel sukke, saabastega, talvel pallaste jalgega Ader Trv 1896 J. Sikk H II 55, 488 (54)
73157 2073 Ae1 & Suvel suka, saabastega, talve palja jalgadega Ader Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (66)
73158 2073 Ae1 Suvel sukkis, saapis, talvel paljajalu Lina Hls 1894 J. Riiet H III 19, 834 (43)
73159 2073 Ae2* & Suve kõnnin sukken ja saabasten, talve olen pal'lajalu Ader Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 156 (116)
73160 2073 Ae2* Sui tema kõnnib sukkis, saapis, talvel on ta paljajalu Hel 1891 J. Lammas E 423 (1369)
73161 2073 Af1 & Suvel raudsaabastega, talvel paljajalu Ader Trv 1894 K. Tober H III 20, 327 (24)
73162 2073 Af2 & Talvel paljajalu, aga sui saabastega Ader Tõs 1892 G. Anniko E 991 (114)
73163 2073 Ag & Suvel saapis, talve ei ole Ater Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (26)
73164 2073 Ah+ & Suvel kingades, talvel kingadeta Ader Trv 1909 M. J. Eisen E 46434 (5)
73165 2073 Ah+ Suvel kingadega, talvel kingadeta Ader 1913 E EM2 127 (1813)
73166 2073 Ah+ & Talvõl käü kängätä, suvõl suka jalan Adõr Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (29)
73167 2073 Ah+ Suvel sukkege, talvel kingata Adra raudpuu künniraudadega Pst 1913 J. Müür E 48012 (5)
73168 2073 Ah+ Suvel sukkege, talvel kingata Adra raudpuu künniraudadega Trv 1913 J. Müür E 48012 (5)
73169 2073 Ah+ Talve sukkad, suvel saapad Ader Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (66)
73170 2073 B/ & Karu kõnnib kallast mööda, suvel sukkis, talvel suketa Ader KJn 1870 J. Tiedemann E 129 (13) 566Ä
73171 2073 # 2057 2071
73172 2074 & Suvel suurem kui saks, talvõl alamp ku sant Varblini Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
73173 2074 # kk
73174 2075 A1a% Susi sõit suvõl suud pitteh, talvõl maka tammõ all Lootsik 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 191 (1) 1971Tb2
73175 2075 A1a% & Susi sõit suvõl suud pitteh, talvõl maka tammõ all Lootsik Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (1) 1971Tb2
73176 2075 A1a% Susi sõit suvõl suud pite, talvõl maka tammõ all Lootsik Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (47) 1971Tb2
73177 2075 A1a% Susi sõit suvel sood piten, talvel magab tamme all Lootsik Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 47 (435) 1971Tb2
73178 2075 A1b% & Suvõl sõit suud piti, talvõl tammõlehe all Lootsik Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 153 (6) 1449A1k
73179 2075 A1c*% Suvel sumpab sood pidi, talvel magab tamme all Paat 1992 Metstak2 70 ja 71 2032
73180 2075 A1c*% Suvel sumsib sood mööda, talvel magab tamme all Lootsik Se 1932 M. Lillemägi E 81659 (12) 2032
73181 2075 A1c*% & Suvõl sump sood pite, talvõl maka tammõ all Laiv, loodsik Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 266 (22) 2032
73182 2075 A1d & Suvõl sump suud piti, talvõl tammõlehe all Loodsik Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (95)
73183 2075 A1d Suvõl sumps suud piti, talvõl tammõ lehe all Lootsik Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (40)
73184 2075 A2* Suvõl sõit suud pite, talvõl maka suurõ lepä lehe all Lootsik Se 1931 N. Sõrmus S 33786 (25)
73185 2075 A2* & Susi sõit suud müüdä, talvõl makka lepä all Lootsik Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (63)
73186 2075 B1a Suvel sõidab suurt teed, talvel magab tamme all Vanger Ran 1895 J. Palu E 18773a (3)
73187 2075 B1a Suvel sõidab suurt teed, talve magab tamme all Lootsik Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (29)
73188 2075 B1a & Suvel sõedab suurt tiid, talve magab tamme all Lootsik KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 322 (29)
73189 2075 B1a Suvel sõõdab suurt tiid, talvel magab tamme all Vene Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (15)
73190 2075 B1a Suvel sõidab suurt teed, talvel magab tamme all Küna ehk vene MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (4)
73191 2075 B1a Suvel sõit suurt tiid, talvel makas tamme all Lootsk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (181)
73192 2075 B1a Suvel sõit suurt teed, talvel maka tamme all Lootsik Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 464 (132)
73193 2075 B1b% & Suur sikk, suured sarved, suvel sõidab suurta teeda, talvel magab tamme all Laev VMr 1889 K. Roost H II 11, 668 (3) 1971A2b
73194 2075 B1c & Suvõl sõit suurt tiid, talvõl tammõlehe all Lootsik Se 1929 I. Sonts S 124438/9 (60)
73195 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesatab lepa all Lootsik, vene, paat, uup 1890 E EM 147 (1392)
73196 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesatab lepa all Lootsik, vene, paat, uup 1913 E EM2 127 (1820)
73197 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesitab lepa all Lootsik 1914 E MM 15 ja 45 (231)
73198 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesitab lepa all Lootsik 1920 E MM2 15 ja 48 (234)
73199 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesitab lepa all Lootsik 1994 E MM3 12 ja 39 (234)
73200 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesatab lepa all Lootsik 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 27 ja 42 (32)
73201 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesitab lepa all Lootsik 1926 Raud KL III 213 (25)
73202 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesitab lepa all Lootsik 1934 Raud VMj 214 (25)
73203 2075 B2a Suvel sõitis suurt teed, talvel lesitab lepa all Lootsik 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (9)
73204 2075 B2a & Suvel sõit suurt teed, talvel lesatas lepa all Lootsik 1875 J. Hurt E 7984 (4)
73205 2075 B2b & Talvel lesib lepa all, suvel sõidab piki teeda Lootsik Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 544/5 (15)
73206 2075 B3 & Suvel reisib pikki teid, talvel puhkab kuuse all Lootsik Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (55)
73207 2075 C1a & Suvel suppab suuren nurmen, talve magab tamme all Laev Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (103)
73208 2075 C1b & Suvel hüppab suuren nurmen, talve magab tamme all Lootsik Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (17)
73209 2075 C1c & Suvel künnäb suure nurme, talve puhkab tammikun Loodsik, vene Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (20)
73210 2075 C2a & Suvel suppab suures nurmes, talve kurdab kuuse all Ader Vil 1892 H. Pihlap E 725 (30)
73211 2075 C2b Suvel kõnnib suuren nurmen, talve kurdab kuuse all Ader Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (108)
73212 2075 C2b & Suvel kõnnib suure nurme, talvel kurdab kuuse all Ader Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (23)
73213 2075 C3a & Suvel künnab suurt nurme, talvel puhkab põõsikus Vene Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (42)
73214 2075 C3b & Suvel sõidab suures nurmes, talvel puhkab põõsikas Lootsik Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (21)
73215 2075 C3c & Talve puhkab põõsikun, suvel sõidab suuren nurmen Vene või loodsik Trv 1889 J. Käger H III 6, 308 (33)
73216 2075 D1a & Suvel suure välja pääl, talvel suure tamme all Lootsik Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (30)
73217 2075 D1b & Suvõl käüse suurõ välä pääl, talvõl maka tammõ all Lootsk Se 1928 T. Haak S 4336 (30)
73218 2075 D2 & Suvel künnab suured väljad, talvel magab talve ojas [sic!] Laev Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (86)
73219 2075 D3 & Sui ta suitseb suurel väljal, talve kükitab küla vahel Lumi Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 861 (20)
73220 2075 E & Suvel sõidab suurtel vetel, talvel lebab lepa all Paat Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 217
73221 2075 F1 & Sui sõidab kõik ilma läbi, talve kössitab lepa all Lootsik Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (67)
73222 2075 F2% & Sui sõidab kõik ilma läbi, talve kössitab aia ääres Lootsik Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (67) 2067
73223 2075 F3 & Suvel sõitis kõik kohad läbi, aga talvel on maoli Lootsik Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 598 (26)
73224 2075 G+% Suvel sõidab, aga talvel magab lepalehe all Lootsik Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (13) 1810 2609
73225 2075 G+% & Suvel jookseb suisa-saisa, talvel magab hange sees Vene Trm 1895 S. Sommer H II 50, 588 (12) 1810 2609
73226 2075 G+% & Ööl lõkkeb, päeval lõkkeb, pimeda pilve aal lõkkeb, suvel lendab suured laaned, talvel magab tamme all Lehmakell Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (6) 1810 2609
73227 2075 H/ & Tünda-tända torva, punda-panda rauda, suvõl juusk suurõ vii, talvel tassa tammõ alt, juurõ ütte juuskva, ladva ütte langõhusõ Mõrsja kosilasõga Se 1930 V. Ruusamägi S 25955 (33) 963K
73228 2075 # 2058 2059 2062 2077 | rl
73229 2076 & Suvel sõidab sorinal, talvel tasahiljukeisi Vihm ja lumi Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (2)
73230 2077 & Suvel sõidab suku seljas, talvel tammepaku seljas Linakoltsip Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (43)
73231 2077 # 2075
73232 2078 & Suvel sööb, talvel situb Heinaladu Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 35 (59)
73233 2078 # 2059 2069
73234 2079 Aa1 Sui tüdruk, talve naene Puukänd Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (6)
73235 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naene Puukänd 1890 E EM 147 (1395)
73236 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naene Puukänd 1913 E EM2 128 (1823)
73237 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naene Puukänd 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 9 ja 42 (6)
73238 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Känd 1992 Metstak2 53
73239 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Puukänd Trv 1894 A. Rull H III 20, 138 (17)
73240 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Känd JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (60)
73241 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Puukänd Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (16)
73242 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Puukänd Pal 1930 M. Jürgenson E 70352 (35)
73243 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Puukänd Tt 1918–1940 M. J. Eisen E IV 13 (46)
73244 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Puukand VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (201)
73245 2079 Aa1 & Suvel tüdruk, talvel naine Känd Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 121 (26)
73246 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Väravapost, talvel lumest müts peas Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (127)
73247 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naine Vän 1925 H. Kangermann E 55181
73248 2079 Aa1 Suvel tütruk, talvel naine Puukand, talvel lumetanu peas Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (14)
73249 2079 Aa1 Suvel tütrik, talvel naine Post Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
73250 2079 Aa1 Suvel tütrik, talvel naine Puukand San 1893 J. Tammemägi H II 44, 717 (193)
73251 2079 Aa1 Suvel tütrik, talvel naine Kand Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (47)
73252 2079 Aa1 Suve tüdruk, talve naine Puukand Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (140)
73253 2079 Aa1 Sui tüdruk, talvel naine Puukand, talvel lumi peal tanu eest MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (47)
73254 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naene Kand Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (24)
73255 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naene Puukand Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (2)
73256 2079 Aa1 Suvel tüdruk, talvel naene Puukänd Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (175)
73257 2079 Aa1 Suvel tüdrik, talvel naene Puukand Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 408 (36)
73258 2079 Aa1 Suvel tütrik, talve naene Puukand Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (12)
73259 2079 Aa1 Sui tüdruk, talvel naene Puukänd JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (81)
73260 2079 Aa1 Sui tüdruk, talvel naene Puukänd metsas, talvel lumi peal Tür 1888 M. Tults H II 13, 572 (6)
73261 2079 Aa1 Sui tüdrik, talve naene Känd SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (45)
73262 2079 Aa1 Sui tüdrik, talve naene Kand Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 53 (82)
73263 2079 Aa1 Sui tüdrik, talve naene Puukänd Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (110)
73264 2079 Aa2 & Suvel tüdruk, aga talvel naine VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (155)
73265 2079 Aa3 & Talve naene, suvel tüdrek Puukand KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (26)
73266 2079 Ab & Talvel valge peaga tüdruk, suil musta peaga naene Känd Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (42)
73267 2079 Ac* Suvel tüdruk, talvel noorik Puukand metsas, talvel on lumes tanu peas Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (71)
73268 2079 Ac* & Suvel tüdruk, talvel noorik Väravapost, sui palja peaga, talvel lumest müts peas nagu noorikul, ilus valge ja puhas Mär? 1954 E. Poom RKM II 42, 256 (12)
73269 2079 Ac* Suvel tütruk, talvel noorik Puukänd talvel TMr 1926 L. Berg E 57151
73270 2079 Ac* Suvõl tütrek, talvõl noorik Kand, suvõl must, talvõl valgõ Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (108)
73271 2079 Ac* Suvel om tütrik, talvel noorik Kand Ote 1892 J. Ainson H II 44, 554 (115)
73272 2079 Ad & Sui noorik, talvel naene Puu Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 526 (49)
73273 2079 Ae & Suvõl paaba, talvõl noorik Känd Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 548 (60)
73274 2079 Af Suvel noorik, talvel vanamoor Kuusk 1890 E EM 147 (1391)
73275 2079 Af Suvel noorik, talvel vanamoor Kuusk 1913 E EM2 127 (1819)
73276 2079 Af & Suuvel noorik ja talvel vanamoor Kuusepuu Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 9 (19)
73277 2079 Ag% & Suvel lesk, aga talvel naine Lumi postide pääl Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (35) 2055
73278 2079 Ag% Suvel lesk, talvel naene Lumi kändude otsas 1913 E EM2 127 (1817) 2055
73279 2079 Ah Suvel linnamamslike, talvel talunaesuke Puukänd 1913 E EM2 127 (1818)
73280 2079 Ah & Suvel preili, talvel proua Lumemütsid postide otsas Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 493/4 (31)
73281 2079 Ba1 & Talve naene, suvel mees Puukand Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (25)
73282 2079 Ba1 Talve naene, sui mees Puukänd 1890 E EM 148 (1405)
73283 2079 Ba1 Talvel naene, suvel mees Puukänd 1913 E EM2 129 (1841)
73284 2079 Ba2 & Sui ajal on mees, aga talve ajal naine Känd Tõs 1892 G. Anniko E 991 (115)
73285 2079 Bb & Sui must mees, aga talvel valge noorik Puukänd Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (84)
73286 2079 Bc Talve mees, sui naene Puukänd Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (88)
73287 2079 Bc & Talvel mees, suvel naene Metsapuu Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (10)
73288 2079 Ca & Suvõl susi, talvõl noork Kand Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (126)
73289 2079 Cb & Suvel puu, talvel noorik Kand Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (100)
73290 2079 # 2615
73291 2080 & Suvel viht, talve luud Kasepuu ja muu lehedega puu ka 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 637 (43)
73292 2080 Suvel viht, talvel luud Lehtpuu 1992 Metstak2 53
73293 2081 & Suvõl katusõ all, talvõl ilma katusõda Lehepuu Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (127)
73294 2082 Aa1 Suvel piirak, talvel vatsk Peni maka suvel pikan, talvel keran Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (29)
73295 2082 Aa1 Suvel piirak, talvel vatsk Pini Vas 1937 A. Kade ERA II 151, 221 (2)
73296 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini suvõl maka pikäh, talvõl keräh Se 1929 I. Sonts S 124431 (2)
73297 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Se 1949 M. Linna RKM II 22, 256 (6)
73298 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 209 (44)
73299 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini maka Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (44)
73300 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 48 (20)
73301 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Peni Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (17)
73302 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini maka suvel pikah, talvel keräh Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 808 (3)
73303 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini suvõl lämmäga pikäh maah, talvõl külmaga kisk kerrä Se 1949 V. Pino RKM II 30, 214 (796)
73304 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini suvõl pikäle, talvõl keräh Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 276 (17)
73305 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini Se 1934 F. Paloots S 81379 (45)
73306 2082 Aa1 & Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini maka Se 1928 T. Linna S 9126 (32)
73307 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini Se 1930 A. Nurmetu S 20420 (67)
73308 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini Se 1929 V. Savala S 17521 (59)
73309 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini Se 1936 M. Vabarna S 121934 (35)
73310 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Suvõl pikäh, talvõl kerä, pini maka Se 1934 N. Oinas S 83207 (5)
73311 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini suvõl ja talvõl Se 1956 V. Pino RKM II 51, 477 (29)
73312 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini suvõl maka pikäh, talvõl keräh Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 97 (1)
73313 2082 Aa1 Suvõl piirak, talvõl vatsk Pini Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 147 (7)
73314 2082 Aa2 Suvõl om piirak, talvõl vatsk Pini Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 60 (19)
73315 2082 Aa2 & Suvõl om piirak, talvõl vatsk Koera magamine Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica III 746
73316 2082 Aa2 Suvel um piirak, talvel vatsk Peni Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (19)
73317 2082 Aa3* & Suvõl om piirak, a talvõl vatsk Pini Se 1935 J. Mägiste KKI WS
73318 2082 Aa3* Suvõl om piirak ja talvõl om vatsk Koer Se 1937 M. Palo ERA II 151, 210 (8)
73319 2082 Ab1 Talvel vatsk, suvel piirak Pini Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (94)
73320 2082 Ab1 Talvõl vatsk, suvõl piirak Pini Se 1932 V. Ruusamägi S 40377 (16)
73321 2082 Ab1 & Talvõl vatsk, suvõl piirak Pini Se 1928 T. Haak S 4341 (48)
73322 2082 Ab1 Talvõl vatsk, suvõl piirak Pini maka, suvõl – talvõl Se 1927 M. Pihlapuu S 1989 (1)
73323 2082 Ab2 & Talvõl kui vatsk, suvõl piirak Pini Se 1935 P. Külaniit S 105579 ja 105587 (23)
73324 2082 B+ & Suvõl pikäh ku piirak, talvõl rõngah [tekst katkeb?] Pini Se 1951 R. Viidalepp KKI 17, 524 (81)
73325 2082 B+ Suvõl vats ja talvõl piirak Pini tege asõnd Se 1933 N. Oinas S 66675 (49)
73326 2082 B+ Suvel vorst, talvel päts Koer Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 19 (4)
73327 2082 # 2155
73328 2083 A & Suine lind talise tee jaares Vanker Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 620 (634)
73329 2083 B* Suvine lind talvise tee ääres, süllased tiivad, süllased sarved, nelikümmend jalga all Vanker Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 178 (1)
73330 2083 B* & Suine lind talise tee jaares, süllased tiivad ja süllased sarved ja nelikümmend jalga all Vanker Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 1004 (959)
73331 2083 # 2693Ab
73332 2084 A1a1 Suine poiske, sadakordne kasukas (Ein kleiner sommerlicher Junge, ein hundertfacher Belz Ein Kohlkopf Tt 1732 A. Thor Helle Helle 370 (108)
73333 2084 A1a1 Suine poiseke, sadakordne kasukas Kapstapea 1782 Willmann 173 (98)
73334 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas (Ein sommerig Knäbchen, ein hundertfacher Pelz) Der Kohlkopf 1818 Hupel2 173
73335 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kupukaali 1844 Lönnrot 160
73336 2084 A1a1 Suvine poisike, sadakordne kasukas Kapstapea 1869 Ahlqvist 74
73337 2084 A1a1 Suine poisikene, sadakordne kasukas (Ein sommerliches Bürschchen, ein hundertfacher Pelz) Ein Kohlkopf 1876 Wied. 287
73338 2084 A1a1 Suine poisikene, saakordne kasukas 1881 Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (10)
73339 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas 1888 Malm 15 (6)
73340 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea 1889 Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 59 ja 60 (11)
73341 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsapää 1890 E EM 144 (1365)
73342 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea 1892 Tõn. LLr 30 (2)
73343 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsapää 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (102)
73344 2084 A1a1 Suine poisikene, sajakordne kasukas 1902 Kmpm. KH 39
73345 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1907 Rõuk 36 (14)
73346 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas 1911 Elken3 15 (6)
73347 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsapää 1913 E EM2 125 (1784)
73348 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1914 E MM 15 ja 45 (221)
73349 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1920 E MM2 15 ja 48 (224)
73350 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1994 E MM3 12 ja 39 (224)
73351 2084 A1a1 Suine poisikene, sajakordne kasuk 1920 Kmpm. KLr I8 17
73352 2084 A1a1 Suine poisikene, sajakordne kasukas 1924 Kmpm. EL I9 17
73353 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1926 Raud KL III 213 (23)
73354 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1934 Raud VMj 213 ja 214 (23)
73355 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (3)
73356 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1955 ÜÕÕ 69 (5)
73357 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas 1955 Bachman-Rebane II (1955) 22
73358 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (4)
73359 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kuueke 1957 Pioneer nr. 10 (1957) lk-ta
73360 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1960 Kuut VI (1960) 189 (3)
73361 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas 1963 Siim-Vallner III 31 (3)
73362 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (7)
73363 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 27
73364 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas 1992 Metstak2 55 ja 56
73365 2084 A1a1 Suine poisikene, sajakordne kasukas Kapsapea VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (19)
73366 2084 A1a1 Suine poisikene, sajakordne kasukas Kapsapea Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (8)
73367 2084 A1a1 Suine poisikene, sajakordne kasukas Kapsapea Tür 1889 M. Tults H II 13, 629 (5)
73368 2084 A1a1 Suine poisikene, sadakordne kasukas Kapsapea Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 216 (103)
73369 2084 A1a1 Suine poisikene, sadakordne kasukas Kapsapää Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 14 (46)
73370 2084 A1a1 & Suine poisike, sajakordne kasukas Humalad Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 191 (25)
73371 2084 A1a1 Suine poisike, sajakorne kasukas Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (12)
73372 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (13)
73373 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kaapsas Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (78)
73374 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (26)
73375 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (106)
73376 2084 A1a1 Suine poisike, saeakordne kasukas Kaapsapea Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (37)
73377 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (70)
73378 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 402 (42)
73379 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 422 (3)
73380 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (10)
73381 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 408 (19)
73382 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 128 (24)
73383 2084 A1a1 Suine poisike, sajakorne kasukas Kapsapea Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 56 (95)
73384 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 61 (35)
73385 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Pai 1926 R. Viidebaum E 59246 ja 59249 (31)
73386 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Vig 1928 M. Ester A 10257 (4)
73387 2084 A1a1 Suine poisike, sajakordne kasuk Kapsas Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 534 (92)
73388 2084 A1a1 Suine poisige, saeakorne kasugas Pähkel Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 72 (54)
73389 2084 A1a1 Suine poisike, saeakorne kasukas Kapsas Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 353 (26)
73390 2084 A1a1 Suine poisike, saeakordne kasukas Kapsapea Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (170)
73391 2084 A1a1 Suine poisike, saeakordne kasukas Kapsapea Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (54)
73392 2084 A1a1 Suine poisike, saeakordne kasukas Kaapsas LNg 1895 J. Prooses E 21362 (33)
73393 2084 A1a1 Suine poisike, saakordne kasukas Kaapsas Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (34)
73394 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsas Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 554 (79)
73395 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsas Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (52)
73396 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsas SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (237)
73397 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsapää Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (83)
73398 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsapia Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 315 (11)
73399 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsapea VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (3)
73400 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsapea Hls 1889 A. Meo H I 2, 132 (3)
73401 2084 A1a1 Suine poisike, sadakorne kasukas Kapsapea Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (67)
73402 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsapea Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 335 (41)
73403 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsapea TMr 1926 L. Berg E 57151
73404 2084 A1a1 Suine poisike, sadakorne kasukas Kuusekäbi Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 394 (4)
73405 2084 A1a1 Suine põisike, saeakordne kasukas Kapsas Tln 1892 K. Puusemann E 1624 (8)
73406 2084 A1a1 Suvine poisikene, sajakordne kasukas Kapsapea Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (115)
73407 2084 A1a1 Suvine poisikene, sajakordne kasukas Kapsapää Rak 1905 K. Holm H II 74, 306 (10)
73408 2084 A1a1 Suvine poisikene, sajakordne kasukas Kapsapea Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 96 (74)
73409 2084 A1a1 Suvine poisikene, sadakordne kasukas Kapsapea Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 244 (2)
73410 2084 A1a1 Suvine poisikene, sadakordne kasukas Kapsapea Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (108)
73411 2084 A1a1 Suvine poisikene, sadakordne kasukas Kapsapea Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (68)
73412 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 39 (3)
73413 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Pähkel Rak 1931 A. Okas E 77456 (5)
73414 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Pähkel Rak 1932 S. Okas E 82108 (1)
73415 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Pähkel Ta 1932 L. Zirk E 81965 (15)
73416 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Humal Pai 1930 E. Trautman E 64571 (6)
73417 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (1)
73418 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapstapea Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (163)
73419 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (56)
73420 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (183)
73421 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 379 (28)
73422 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas JJn 1965 R. Praakli RKM II 212, 726 (9)
73423 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Sa 1966 S. Talvar RKM II 215, 315 (2)
73424 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kaapsas Aud 1964 R. Praakli RKM II 176, 105 (29)
73425 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Ote 1962 M. Kaupmees RKM II 153, 79 (6)
73426 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 133 (47)
73427 2084 A1a1 & Suvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas Kad 1970 M. Hiiemäe RKM II 251, 685 (9)
73428 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kasuk Kapsapea HMd 1927 O. Niimann E 74006 (32)
73429 2084 A1a1 Suvine poisike, saakordne kasukas Kapsapea Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (56)
73430 2084 A1a1 Suvine poisike, saakordne kask Kapsas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (45)
73431 2084 A1a1 Suvene poisike, saakõrdne kasukas Kapustepää Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (70)
73432 2084 A1a1 Suvine poisike, saakõrdne kasuk Kapustepää Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (22)
73433 2084 A1a1 Suvine poisike, saakõrdne kask Kapstapääl Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (172)
73434 2084 A1a1 Suvine poisike, saakõrdne kask Kapstapää Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 455 ja 459 (8)
73435 2084 A1a1 Suvine poisike, sadakordne kasukas Kapsas Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (8)
73436 2084 A1a1 Suvine poisike, sadakordne kasukas Kapstapää Äks 1888 J. Järveots H I 3, 530 (4)
73437 2084 A1a1 Suvine poisike, sadakordne kasukas Kapsapea Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (12)
73438 2084 A1a1 Suvine poisike, sadakordne kasukas Kapsapää Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (246)
73439 2084 A1a1 Suvine poisike, sadakõrdne kasukas Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (20)
73440 2084 A1a1 Suvine poisik, saakõrdine kasuk Kapustepää Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 105 (4)
73441 2084 A1a1 Suvene poosikene, sadakõrdne kasukas Kapstapiä Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (25)
73442 2084 A1a1 Suvine poosike, sadakõrdne kasukas Kapstapea Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 410 (30)
73443 2084 A1a1 Suvine poisike, sajakordne kask Kuuse- ehk pedajakukk Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (92)
73444 2084 A1a1 Suine poisike, sadakordne kasukas Kapsas Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (12)
73445 2084 A1a1 Suine poisike, saakordne kasukas Kapsapea Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 308 (206)
73446 2084 A1a1 Suvepoisike, sadakordne kasukas Kapsas Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (8)
73447 2084 A1a2* Suine poisike ja saeakorne kasukas Kapsas Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 383 (13)
73448 2084 A1a2* Suine poisike ja sajakordne kasukas Kapsas Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 286 (112)
73449 2084 A1a2* Suine poisike ja sadakordne kasukas Kapsas Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 205 (10)
73450 2084 A1a2* & Suvine poisikene ja sadakordne kasukas Kapsapea Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 831 (25)
73451 2084 A1a2* Suvine poisike, aga sajakordne kasukas Kapsapia VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 382 (44)
73452 2084 A1b1 Suine poiss, sajakordne kasukas Kapsas Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 100 (60)
73453 2084 A1b1 & Suine poiss, sajakordne kasukas Kapsas Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (80)
73454 2084 A1b1 Suine poiss, sajakorne kasuk Kaapsas Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 175 (7)
73455 2084 A1b1 Suine poiss, saeakordne kasukas Kaapsupea Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 619
73456 2084 A1b1 Suine poiss, sadakordne kasukas Kapsas Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (59)
73457 2084 A1b2 & Suine poiss ja sadakordne kasukas Kapsas Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (46)
73458 2084 A1b2 Suine poiss ja saeakorne kasugas Kapsas Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 72 (47)
73459 2084 A1b2 Suine poiss ja sadakordne kasukas Kapsas Vig 1889 M. Liedenberg E, A 18 (17)
73460 2084 A1c1* Suvine poisike, sajakordne kasukas seljas Kapsapea 1912 Jürjens 33
73461 2084 A1c1* Suvine poisike, sadakordne kasukas seljas Kapsas 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (9)
73462 2084 A1c1* Suvine poisike, sajakordne kasukas seljas 1933 Käis EV II/I lk-ta
73463 2084 A1c1* Suvine poisike, sajakordne kasukas seljas Kapsas 1935 Huvit. V Lisa 18 (45)
73464 2084 A1c1* Suine poisekene, sajakordne kasukas selgas Kapsas Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (9)
73465 2084 A1c1* Suine poisikene, sajakordne kasukas selgas Kapstapea Pil 1890 J. Bock H III 11, 127 (17)
73466 2084 A1c1* Suine poisike, sajakordne kasukas selgas Kapsas Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (70)
73467 2084 A1c1* Suine poisike, sadakordne kasukas selgas Kapsapea Plt 1878 K. Moks H, R 7, 155 ja 169 (199)
73468 2084 A1c1* Suvine poisikene, sadakordne kasukas seljas Kapsas Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (97)
73469 2084 A1c1* Suvine poisike, sajakordne kasukas seljas Kapstapea Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (5)
73470 2084 A1c1* & Suvinõ poisikõnõ, saakõrraline kasuk sällän Kapstapää Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 302 (17)
73471 2084 A1c1* Suvepoesike, sajakordne kasukas sel'läs Kapsapiä KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 359 (33)
73472 2084 A1c1* Suvine poisike, sajakõrdane kasukas seljas Kapsapia Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 179 (4)
73473 2084 A1c1* Suvine poiss, sajakordne kasukas seljas Kapsas Kir 1937 S. Pent ERA II 147, 625 (8)
73474 2084 A1c2* Suine poisike ja [saja]kordne kasukas seljas Kapsapea Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (72)
73475 2084 A1c2* & Ise suine poisike ja sajakordne kasukas selgas Kapstapea VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 322 (9)
73476 2084 A1d* Ühesuvine poisike, sajakordne kasukas Kapsas HMd 1926 H. Palmkron E 73850 (1)
73477 2084 A1d* & Ühesuine poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 206 (120)
73478 2084 A1d* Ühesuine poiss, sajakordne kasukas seljas Kapsas, sibul 1912 Kuusik La 14 (4)
73479 2084 A1d* Ühesuine poiss, sajakordne kasukas seljas Kapsas, sibul 1913 Laste prillid I 16 (4)
73480 2084 A1d* Ühesuine poisike, sajakordne kasukas seljas Kapsas Var 1938 L. Roos A 16506 (19)
73481 2084 A1e & Suvinõ poisikõnõ, sada kõrda kaskat ümbre Kapstapää Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (13)
73482 2084 A2 & Suine poisike, tuhandekõrdses kasukas Kapustapää Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 243 (17)
73483 2084 A3 & Suvine poisikene, lambanahka kasukas Kapsas Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 286 (5)
73484 2084 A4a & Suvinõ poisikõnõ, sada kasukat sälähn Kapstapää Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (77)
73485 2084 A4b% & Suvine poisike, sada särki sellän Kapsapea Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 574 (81) 657B2
73486 2084 Ba & Suvine mees, talvine kasukas Kapsapea Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (15)
73487 2084 Bb & Suvine mees ja taline kasukas seljas Kaalikas Plt 1895 M. Luu H II 54, 630 (15)
73488 2084 C1a1% Pooleaastane poisike, sajakordne kasukas Kapsapea 1890 E EM 125 (1155) 1692
73489 2084 C1a1% Pooleaastane poisikene, sajakordne kasukas Kapsapea Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (36) 1692
73490 2084 C1a1% Pooleaastane poisikene, sajakordne kasukas Kapsas Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (1) 1692
73491 2084 C1a1% Pooleaastane poisikene, sadakõrdne kasukas Kapsapää Kod 1923 H. Vilde A 2153 (80) 1692
73492 2084 C1a1% Pooleaastane poisike, sajakordne kasukas Kapsas Tln 1972–1974 R. Viidalepp RKM II 323, 37 (11) 1692
73493 2084 C1a1% Pooleaastane poisike, sajakordne kasukas Sibul Hls 1929 E. Nõges A 10985 (12) 1692
73494 2084 C1a1% Pooleaastane poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Plt 1917 M. Palm E 50386 1692
73495 2084 C1a1% Pooleaastane poisike, sajakordne kasukas Kapsapää Ran 1895 J. Palu E 18775 (64) 1692
73496 2084 C1a1% & Pooleaastane poisike, sajakordne kasukas Kapsapää Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768 (12) 1692
73497 2084 C1a1% Pooleaastane poisike, sadakordne kasukas Kapstapää Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (21) 1692
73498 2084 C1a1% Pooleaastane poisike, sadakordne kasukas Kapsapea Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (49) 1692
73499 2084 C1a1% Pooleaastane poisike, sadakordne kasukas Kapsapää Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (84) 1692
73500 2084 C1a1% Pooleaassane poesike, sadakordne kasukas Kapstapeä Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (9) 1692
73501 2084 C1a2 Pooleaastane poisike, saakordne kasukake Kapsapää Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (47)
73502 2084 C1a2 Pooleaastane poisike, saakordine kasukake Kapsas Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 439 (127)
73503 2084 C1a2 & Pooleaastane poisike, sadakõrne kasukakene Kapusapea Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (2)
73504 2084 C1b1 Pualeuassane poesike, sadakõrne kasuk seljän Kapsapea 1996 EMrd IV 228 (123)
73505 2084 C1b1 Poolaastane poisikene, sadakordne kasukas sellän Kapsas Kod 1926 P. Berg E, StK 34, 232 (12)
73506 2084 C1b1 Pooleaastane poisikene, sadakordne kasuk seljas Kapsapää Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (23)
73507 2084 C1b1 Pooleaastane poisike, sajakordne kasukas seljas Kapsapea KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 349 ja 369 (147)
73508 2084 C1b1 Pooleaastane poisike, sajakordne kasukas seljas Kapsas Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 85
73509 2084 C1b1 Pooleaastane poisike, sajakordne kasuk seljas Kapsapää Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 158 (55)
73510 2084 C1b1 Pooleaastane poisike, sajakordne kasuk sel'läs Kapsapiä KJn 1877–1917 A. Pihlak E 462 (6)
73511 2084 C1b1 Pooleaastane poisike, sadakordne kasugas selläs Kapsapää Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 751 (45)
73512 2084 C1b1 Pooleaastane poisike, sadakordne kasuk seljan Kapstapää Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (22)
73513 2084 C1b1 & Pooleaastane poisige, saeakordne kasugas selgas Kapsas Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 122 (41)
73514 2084 C1b1 Puuleaastane poesike, saakõrdne kask sällän Kapust Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (10)
73515 2084 C1b1 Pualeuassane poesike, sadakõrne kasuk seljän Kapsapea Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 23
73516 2084 C1b1 Poolõaastane poiske, sajakõrdne kasuk sällän Pähkel Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (25)
73517 2084 C1b1 Puoleaastane poisikene, sadakerdane kasuk seljas Kapsapea Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (80)
73518 2084 C1b2 & Pooleaastane poisike ajab sajakordse kaska selga Kapsapää Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 337/8 (85)
73519 2084 C2a & Pooleaastane poiss, sajakordne kuub seljas Kapsapää Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (92)
73520 2084 C2b & Pooleaastane poisike, saakõrdne rüid sällan Kapust Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (94)
73521 2084 C2c & Pooleaastane poisike, sajakordne mantlike Kaastapia Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (42)
73522 2084 C2d & Pooleaastane poisike, sajakordne mütsike Kapstapää Tt 1877–1917 M. Undi E 496 (18)
73523 2084 C2e & Pooleaastane poisikene, saakordne nahk Kapsas Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 50 (55)
73524 2084 C3a Pooleaastane poisike, sada kasukad seljas Kassas Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (15)
73525 2084 C3a Pooleaastane poisike, sada kasukat seljas Kapsapea Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (103)
73526 2084 C3a Pooleaastane poisike, sada kasukad seljas Kapsas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (40)
73527 2084 C3a Pooleaastane poisike, [sada] kasukat selgas Kapsapea Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (54)
73528 2084 C3a & Pooleaastane poisike [sada] kasukast selges Kapsapea Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (49)
73529 2084 C3a Pooleaastane poisike, sada kasukad sellän Kapustapää Pst 1895 J. Ainson H II 51, 581 (43)
73530 2084 C3b* & Pooleaastene poisike, sada särki sel'lan Kapustepää Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 17 (69)
73531 2084 C3b* Pooleaastane poisike, aga sada särki seljas Kapsas Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 240 (85)
73532 2084 C3c & Pooleaastane poisike, sada vatti sel'las Kapsas Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 606 (116)
73533 2084 C3c Pooleaastane poisike, sada vatti sellas Kapsas Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 592 (180)
73534 2084 Da & Aastanõ poisikõnõ, saakõrdne kasuk säläh Kapsas Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 494 (19)
73535 2084 Db & Aastane poiss, sajakordne kuub seljas Kapsapea Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 534 (91)
73536 2084 E1 & Aastavanune mehekene, [kaksteist] kasukat sälah Kapstapea Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (26)
73537 2084 E2 & Aasta mees ja saja-aastane kasuk Kapsapee Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (17)
73538 2084 Fa Pisike poisike, sajakordne kasukas Kapsapea 1890 E EM 124 (1136)
73539 2084 Fa Pisike poisike, sajakordne kasukas Kapsapää 1913 E EM2 108 (1497)
73540 2084 Fa Pisikene poisikene, sajakordne kasukas Kapsapea Pil 1894 H. Keller E 10046 (52)
73541 2084 Fa Pisikene poisikene, sajakordne kasukas Kaapsapää Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (28)
73542 2084 Fa Pisike poisikene, sajakordne kasukas Kapsapää Kuu 1909 A. Ploompuu E 46415 (13)
73543 2084 Fa & Pisikene poisike, sajakordne kasukas Pähkel Hii 1928 M. Meiusi ERA II 9, 284 (2)
73544 2084 Fa Pisike poisike, sajakordne kasukas Kapsapea Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 84
73545 2084 Fb* & Pisuke poisike, sadakordne kasuk seljas Kapsapea MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (10)
73546 2084 Fb* Pisikene poisikene, sajakordne kasukas üll Kapstapää Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24805 (45)
73547 2084 Fb* Väikene poiskõnõ, saakõrralinõ kask säläh Se 1933 N. Oinas S 58590 (37)
73548 2084 G & Veike mehikene, sadakordne kasukas Kapsapea Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (3)
73549 2084 G Ise väike mehike, aga siiski [sada] särki seljas Kapsas 1936 Anissimov-Mikkel-Nurmik (1936) 40
73550 2084 H% & Vaksapikune mees, sajakordne kasukas Kaapsas Hää 1889 E. Grant H II 23, 603 (77) 1613 2354
73551 2084 I & Päkapikku vanamees, saakõrdne kasuk seljas Kapstas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 38 (345)
73552 2084 J & Poiskõsõl saakorralinõ kasuk säläh Kapstapää Se 1930 V. Ruusamägi S 25961 (73)
73553 2084 K & Üks mehigene ja saeakorne kasugas selgas Kapsas Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 211 (16)
73554 2084 L & Üks naene, sajakordne kasukas selläs Kapsapiä KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (60)
73555 2084 L Üks naene, sajakordne kasukas seljas Kapsapea 1890 E EM 164 (1586)
73556 2084 L Üks naene, sajakordne kasukas seljas Kapsapea 1913 E EM2 142 (2064)
73557 2084 M*% Vanamees istub, sajakordne kasukas seljas Kapsas Kos 1930 S. Veske E 64969 (142) 2421
73558 2084 M*% & Vanamees moas, sadakordne kasukas seljas Kapsapea VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 15 (45) 2421
73559 2084 N & Suine lind, sajakordne kasukas Kuusekäbi Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 898 (827)
73560 2084 Oa/ & Sajakordne kasukas, ilma õmblemata Kapsas Lih 1968 K. Salve KKI 48, 74 (32) 1009Ra
73561 2084 Ob/ & Sada kasukat üsna ülestikku, ilma kinni hoidmata Kapsapää Vil 1895 H. Niggol H III 20, 842 (7) 1009Rb
73562 2084 # 636D 1693
73563 2085 a Sõa sõnni, traguna hobõsõ, sööva är suo samblõgi Prussakad 1888 Ol. Lisa nr. 12 (1888) 191 (3)
73564 2085 a Sõja sõnnud, traguna hobused, söövad ära soo samblagi Prussakad 1890 E EM 143 (1354)
73565 2085 a Sõja sõnnud, traguna hobused, söövad ära soo samblagi Prussakad 1913 E EM2 125 (1771)
73566 2085 a & Sõa sõnni, traguna hobõsõ, sööva är suu samblõgi Prussaku Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (4)
73567 2085 b & Sõa sõnni, träguna hobõsõ, sööva suu samblõ Ritska ja kirgatsi Se 1934 N. Oinas S 83210 (25)
73568 2086 & Sõda peetäs raudvasartõga Kanad nokivad teri Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (39)
73569 2086 Sõda õues, raudvasarad käes Kanad nokivad teri 1890 E EM 143 (1347)
73570 2086 Sõda õues, raudvasarad käes Kanad nokivad teri 1913 E EM2 124 (1763)
73571 2086 Sõda õues, raudvasarad käes Kanad teri nokkimas 1921 Nurmik II 22 (16)
73572 2086 Sõda õues, raudvasarad käes 1922 Nurmik EKÕr 141
73573 2086 Sõda peetakse raudvasaratega Kanad nokivad teri 1939 Vl 118
73574 2086 Sõda peetakse raudvasaratega 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80 (6)
73575 2086 # nlj: ATU 1381
73576 2087 & Sõda saaremaal, sõnum meie maal Tulekahju 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (10)
73577 2087 Sõda Saaremaal, sõnum meie maal Tulekahju 1890 E EM 143 (1349)
73578 2087 Sõda Saaremaal, sõnum meie maal Tulekahju 1913 E EM2 124 (1765)
73579 2087 Sõda Saaremaal, sõnum meie maal Tulekahju 1921 Nurmik II 75
73580 2087 Sõda Saaremaal, sõnum meie maal 1922 Nurmik EKÕr 103
73581 2087 # 242
73582 2088 & Sõda sõdib, odad õlal Oder Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (80)
73583 2088 # 2092
73584 2089 & Sõda sõdib, punane kuub ja valge müts Käooras, käolina SJn 1895 H. Mikkor H III 21, 183 (5)
73585 2089 # 1064Ca 2092
73586 2090 a & Sõda sõedab kolmepäese varsa selles Jää vee peal SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (210)
73587 2090 a Sõda sõidab kolmepäese varsa sellas Jää vee peal 1939 Vl 118
73588 2090 a Sõda sõidab kolmepäevase varsa seljas 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80 (2)
73589 2090 b & Kolmepäeväne vars kand kuninge väe Jää Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (14)
73590 2090 # 2092
73591 2091 & Sõda sõidab, sasi kaelas Vokk Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (101)
73592 2091 # 2092
73593 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinitab (Der Krieg oder Armée reitet, der Kopf ist blaulicht) Die Flachsblüten vom Winde bewegt Tt 1732 A. Thor Helle Helle 370 (106)
73594 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sänitab Linaõitsed 1782 Willmann 173 (96)
73595 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab (Ein Krieg fährt, der Kopf schimmert blau) Flachsblütchen im Winde 1876 Wied. 287
73596 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab 1882 Tõn. R Tähtr. (1882) 58 (11)
73597 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinitab Linaõied 1890 E EM 143 (1352)
73598 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinitab Linaõied 1913 E EM2 124 (1768)
73599 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinitab Linaõied tuules 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (100)
73600 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb 1992 Metstak2 60 ja 61
73601 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina kasvab Vai 1893 H. Masing H II 36, 403 (103)
73602 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Linaõilme ja lina VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (63)
73603 2092 A1a1 & Sõda sõidab, pea sinetab Linaväli Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (69)
73604 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (40)
73605 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (149)
73606 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina SJn 1890 E. Saabas H II 26, 727 (35)
73607 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (96)
73608 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Pilved Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 187 (40)
73609 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitsemine Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 417 (4)
73610 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (22)
73611 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (19)
73612 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (24)
73613 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 95 (7)
73614 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (163)
73615 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb Hlj 1929 E. Tiitsen ERA II 183, 321 (22)
73616 2092 A1a1 & Sõda sõidab, pea sinetab Pilv Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (72)
73617 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitseb Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 359 (21)
73618 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õitsemine Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 295 (140)
73619 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina: tuul liigutab, siis sõda sõidab Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 364 (57)
73620 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina Ote 1955–1956 M. Lill RKM II 84, 139 (4)
73621 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina VMr 1959–1960 M. Priimets RKM II 97, 243 (33)
73622 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 377 (2)
73623 2092 A1a1 Sõda sõidab, pia sinetab Lina õitsemine Plt 1877–1917 J. Landsmann E 756 (99)
73624 2092 A1a1 Sõda sõedab, pea sinetab Lina õetseb Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 506 (67)
73625 2092 A1a1 Sõda sõedab, pea sinetab Lina Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (22)
73626 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinetab Lina õileb Vai 1893 D. Torpan H II 36, 407 (30)
73627 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinendab Linad õitsevad Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (49)
73628 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinendab Linavälja õelemine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (26)
73629 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinendab Linaväli Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 79 (77)
73630 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinendab Linapõld VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (127)
73631 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinendab Lina õitsmine HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (71)
73632 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinendab Lina õitseb Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (142)
73633 2092 A1a1 Sõda sõidab, pea sinendab Kupras lina lainetamine põllul Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (16)
73634 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina õitsmine Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (4)
73635 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina õitseb Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 383 (14)
73636 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina häitseb Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (14)
73637 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina häitseb Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (50)
73638 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Õilev linaväli Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (95)
73639 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina õitseb Vil 1893 J. Evert E 1421 (1)
73640 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina Ote 1930 A. Aavik E 66023 (30)
73641 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina õitseb Pst 1913 J. Müür E 48016 (39)
73642 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina õitseb Trv 1913 J. Müür E 48016 (39)
73643 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Linaväli Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 352 (18)
73644 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (38)
73645 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Linahäitse Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 150 ja 168 (39)
73646 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina õitseb Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 220 (12)
73647 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina häitseb Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (20)
73648 2092 A1a1 Sõda sõidab, pää sinetab Lina õitseb Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (21)
73649 2092 A1a1 & Sõda sõidap, pää sinetap Lina häitsep Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (58)
73650 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina õitseb 1887 Meelej. nr. 38 (1887) 304 (64)
73651 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetab Lina õitseb Urv 1959 M. Saar RKM II 72, 226 (6)
73652 2092 A1a1 Sõda sõit, pea sinetas Lina häitsep Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (58)
73653 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetes Häitsev lina tuule käes Kan 1901 J. Sööt H III 29, 699/700 (5)
73654 2092 A1a1 Sõda sõits, pää sinets Lina Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 459 (3)
73655 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (11)
73656 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina häitsas Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344 (19)
73657 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina õitses Ote 1889 E. Brücker H III 15, 324 (1)
73658 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina häitses Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (18)
73659 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina õitseb Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (16)
73660 2092 A1a1 & Sõda sõit, pää sinetas Lina häitses Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (68)
73661 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina häitses San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (14)
73662 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina häitseb Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (36)
73663 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina häitses Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (69)
73664 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (7)
73665 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina häitses Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (82)
73666 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina õitsep Võn 1896 P. Rootslane E 21263 (53)
73667 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina San 1929 L. Kuusik E 64024 (111)
73668 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina häitses Se 1930 V. Ruusamägi S 26025 (51)
73669 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina Se 1932 V. Ruusamägi S 40376 (9)
73670 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina Se 1928 T. Linna S 9125 (14)
73671 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina häitses Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (6)
73672 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Lina õitseb Urv 1959 M. Noormets RKM II 72, 214 (3)
73673 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Linapõld Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (271)
73674 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetas Linapõld, kui õitses Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 587 (21)
73675 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitsemine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (51)
73676 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina õitses Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (13)
73677 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitses Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (10)
73678 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitsep Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (27)
73679 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina õitseb Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (104)
73680 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (32)
73681 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitses Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (31)
73682 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (18)
73683 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitses Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (63)
73684 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina õitses Har 1889 J. Pähn H II 32, 200 (69)
73685 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Linapõld Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 336 (2)
73686 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina õitseb Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (39)
73687 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Õitsev lina tuule käes Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (42)
73688 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina, lina häitsemine Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (2)
73689 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitses Se 1928 T. Haak S 4330 (7)
73690 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitses Se 1927 M. Pihlapuu S 1942 (134)
73691 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitses Se 1929 I. Sonts S 124435 (29)
73692 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitses Se 1933 A. Tammeorg S 57779 (2)
73693 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Se 1933 N. Oinas S 58592 (58)
73694 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Linapõld Se 1930 N. Sõrmus S 28612 (101)
73695 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina Se 1932 A. Nurmetu S 49052 (49)
73696 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Häitsev lina Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 640 (13)
73697 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitses Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (26)
73698 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina häitsäs Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 147 (63)
73699 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina õitseb Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 238 (30)
73700 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Õitsev linanurm Urv 1964 A. Kurg KKI KS
73701 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina Se 1958 H. Haljaste, I. Link, L. Mühlberg EKRK I 21, 88 (2)
73702 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Linapõld Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 417 (8)
73703 2092 A1a1 Sõda sõit, pää sinetäs Lina Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (10)
73704 2092 A1a1 Sõda sõit, pea sinetes Lina häitses Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 235 (79)
73705 2092 A1a2 & Sõda sõidab ja pää sinetäb Lina õitsmine Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 282 (21)
73706 2092 A1a2 Sõda sõit ja pää sinõtäs Lina häitses Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 393 (5)
73707 2092 A1a3 & Sõda sõit, aga pää sinetäs Lina häitses Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 383 (43)
73708 2092 A1a3 Sõda sõit, a pää sinetäs Linapõld Se 1929 A. Gehrke S 17148 (21)
73709 2092 A1a4 Sõda sõidab, pead sinetavad Õitsev linapõld Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 85
73710 2092 A1a4 Sõda sõit, pääd sinetavad Lina õitseb 1930 L. Birnbaum E 64935 (4)
73711 2092 A1a4 Sõda sõit, pääd sinetävä Lina häitses Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 229 (57)
73712 2092 A1a4 & Sõda sõit, pää' sinetäse' Lina Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 693 (5)
73713 2092 A1a4 Sõda sõit, pää' sinetäse Lina häitses Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (59)
73714 2092 A1a5 Sõda sõidab, pea sinab Lina õitseb Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (38)
73715 2092 A1a5 & Sõda sõidab, pää sinäb Lina häidseb Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 181 (54)
73716 2092 A1a5 Sõda sõidab, pead sinavad Lina Rap 1926 M. Reimann E 72967 (19)
73717 2092 A1a6* & Sõda sõit, pää sinetäs otsah Lina häitses Se 1931 N. Sõrmus S 33785 (22)
73718 2092 A1a6* Sõda nii sõit, et kõik pää otsah sinetäse Lina häitses Se 1934 A. Kits S 92766 (22)
73719 2092 A1b1 Sõda sõidab, sinine pea otsas Lina õitseb Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 71 (11)
73720 2092 A1b1 Sõda sõit, sinine pää otsan Lina häitses Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 136 (56)
73721 2092 A1b1 & Sõda sõit, sinine pää otsan Lina häitses Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (2)
73722 2092 A1b1 Sõda sõit, sinine pää otsan Lina häitses Rõu 1889 K. Thom H III 11, 85 (36)
73723 2092 A1b1 Sõda sõit, sinine pää otsah Lina häitses Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (61)
73724 2092 A1b1 Sõda sõit, sinine pää otsah Lina häitseb Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (43)
73725 2092 A1b1 Sõda sõit, sininõ pää otsah Lina häitses Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 215 (28)
73726 2092 A1b2 & Sõda sõit, sinipää otsan Lina Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 670 (11)
73727 2092 A1b2 Sõda sõidab, sinepää otsas Lina õitseb TMr 1930 E. Schmidt E 71295 (20)
73728 2092 A1b3% & Sõda sõit silda mööda, sinine pää otsan Lina häitseb Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (34) 1971
73729 2092 A1b4 & Sõda sõidab, sinised pääd otsas Lina õitseb Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (57)
73730 2092 A1b5 & Sõda sõit, kõigil sinitse pää otsan Lina häitses Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (96)
73731 2092 A1b6* Sõda sõidab, sinised pead 1974 Juhani-Lindsaar-Rosin 81
73732 2092 A1b6* & Sõda sõit, pää sinine Lina Hel 1925 E. Päss E 56008 (47)
73733 2092 A1b6* Sõda sõidab, sinised pead Lina õitseb Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 3 (7)
73734 2092 A1c1 & Sõda sõit, sinnin küpar pään Lina häitses Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (6)
73735 2092 A1c2 & Türgü sõda sõit, sinidse kübärä pään Lina õitseb Rõu 1894 P. Kanger E 9590 (5)
73736 2092 A1d & Sõda sõit, sinine lipp pää pääl Õitsev lina San 1967 R. Praakli RKM II 227, 331 (117)
73737 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab (Ein Krieg lärmt, der Kopf schimmert blau) Flachsblüten im Winde 1876 Wied. 287
73738 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinitab Lina õied 1890 E EM 143 (1352)
73739 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinitab Lina õied 1913 E EM2 124 (1768)
73740 2092 A2a1 Sõda sõdib, piä sinetäb Linad õetsevad 1965 EMrd II 368
73741 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (10)
73742 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (101)
73743 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb SJn 1896 M. Käär H III 28, 364 (7)
73744 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 561 (6)
73745 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitsmine Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (51)
73746 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 421 (37)
73747 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (32)
73748 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (11)
73749 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (11)
73750 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (14)
73751 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 392 (9)
73752 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (30)
73753 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Linapõld õitseb Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (47)
73754 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (188)
73755 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (8)
73756 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Linad õitsevad Tt 1901 A. Raudkell E 41310 (50)
73757 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb Kos 1930 S. Veske E 64973 (192)
73758 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 443 (5)
73759 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinetab Lina õitseb Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 340 (35)
73760 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinendab Lina Lai 1890 A. Sommer H III 9, 83 (11)
73761 2092 A2a1 Sõda sõdib, pea sinendab Lina õitseb Vig 1896 J. Hinderov E 26088 (5)
73762 2092 A2a1 & Sõda sõdib, pia sinendab Lina õiledes Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 42 (102)
73763 2092 A2a1 Sõda sõdib, pia sinetab Lina KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (79)
73764 2092 A2a1 Sõda sõdib, pia sinetab Lina õitseb Pal 1889 M. Uus H II 27, 425 (30)
73765 2092 A2a1 Sõda sõdib, pia sinetab Lina õitseb SJn 1894 H. Raid H II 49, 615 (63)
73766 2092 A2a1 Sõda sõdib, pia sinetab Linaväli Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (82)
73767 2092 A2a1 Sõda sõdib, pia sinetäb Lina õitseb KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (54)
73768 2092 A2a1 Sõda sõdib, pia sinetäb Lina õetseb KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (7)
73769 2092 A2a1 Sõda sõdib, piä sinetäb Lina õitseb KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (68)
73770 2092 A2a1 Sõda sõdib, piä sinetäb Linad õetsevad KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (16)
73771 2092 A2a1 Sõda sõdib, piä sinetäb Lina eelitsäb Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (12)
73772 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinnitab Linad õitsevad Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 856 (9)
73773 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (237)
73774 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 100
73775 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (10)
73776 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina häitseb Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (51)
73777 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (54)
73778 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (140)
73779 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (61)
73780 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (40)
73781 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb SJn 1889 T. Köstner H II 26, 390 (106)
73782 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (29)
73783 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina häitseb Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (7)
73784 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 124 (89)
73785 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (47)
73786 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (14)
73787 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Vil 1892 H. Pihlap E 725 (44)
73788 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Vil 1896 H. Maaten E 25979 (53)
73789 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40146 (58)
73790 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Ta 1932 L. Zirk E 81965 (12)
73791 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab TMr 1927 E. Sorok A 9808 (7)
73792 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina õitseb Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 533 (21)
73793 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetäb Häitsev lina TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (81)
73794 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinendäb Linad õitsevad Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (18)
73795 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina häitseb Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (33)
73796 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina häetseve Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (109)
73797 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetab Lina häitseb Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 254 (34)
73798 2092 A2a1 Sõda sõdip, pää sinetap Lina õitsep Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (97)
73799 2092 A2a1 Sõda sõdip, pää sinetap TMr 1927 E. Karu A 9784 (9)
73800 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinitab Lina õitseb KJn 1870 J. Tiedemann E 139 (98)
73801 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sineteb Lina häitseb Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (8)
73802 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sineteb Linapõld õitseb Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (51)
73803 2092 A2a1 & Sõda sõdi, pää sinetes Lina häitses Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 558 (253)
73804 2092 A2a1 Sõda sõdi, pää sinetes Lina häitsnes Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (158)
73805 2092 A2a1 Sõda sõdi, pää sinetes Õitsev lina tuule käe San 1895 J. Kuldsep E 19086 (61)
73806 2092 A2a1 Sõda sõdi, pää sinetes Lina Nõo 1926 E. Päss E 56958 (26)
73807 2092 A2a1 Sõda sõdi, pää sinetes Lina Trv 1939 J. Kala ERA II 208, 135 (9)
73808 2092 A2a1 Sõda sõdi, pää sinetas Lina õitseb Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 713 (124)
73809 2092 A2a1 Sõda sõdib, pää sinetäb Lina häitseb Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 42 (3)
73810 2092 A2a2 Sõda sõdib ja pää sinetab Lina Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 611 (145)
73811 2092 A2a2 & Sõda sõdi ja pää sinents Lina häitsnemine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (43)
73812 2092 A2a2 Sõda sõdib ja pea sinetab Lina VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 279 (3)
73813 2092 A2a3 Sõda sõdib, pead sinetavad Linad õitsevad Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (20)
73814 2092 A2a3 Sõda sõdib, pead sinetavad Lina õitseb Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (35)
73815 2092 A2a3 & Sõda sõdib, pead sinetavad Linade õieaeg tuule käes Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (24)
73816 2092 A2a3 Sõda sõdib, pääd sinetavad Lina õitseb Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 345 (24)
73817 2092 A2a4 & Sõda sõdib väljal, pead sinetavad Linad õitsevad Vän 1933 M. Hansen E 82377 (23)
73818 2092 A2b Sõda sõdib, pea sinab Lina õitsemine Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 540/1 (40)
73819 2092 A2b Sõda sõdib, pea sinab Lina Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 577 (80)
73820 2092 A2b & Sõda sõdib, pea sinab Lina õitseb HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (101)
73821 2092 A2b Sõda sõdib, pia sinab Lina Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 68 (131)
73822 2092 A2b Sõda sõdib, pää sinab Lina õitseb Vil 1894 G. Karu H II 49, 341 (37)
73823 2092 A2b Sõda sõdib, pää sinab Linaõis Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (14)
73824 2092 A2b Sõda sõdib, pää sineb Lina õitseb Puh 1889 J. Andresson H II 30, 107 (69)
73825 2092 A2b Sõda sõdib, pää sinäb Lina häitseb Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (68)
73826 2092 A2c Sõda sõdib, pea silendab Linaõiled Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (74)
73827 2092 A2c & Sõda sõdib, pea silendab Linad välja peal Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22606 (16)
73828 2092 A2d1 & Sõda sõdib, sinine pää otsas Lina õitseb Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 401 (41)
73829 2092 A2d2 & Sõda sõdib, pea sinine Linad õitsevad Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (15)
73830 2092 A2e & Sõda sõdi nurme pääl, sinine pää otsan Lina Krk 1931 L. Lepp KKI WS
73831 2092 A2e Sõda sõdi nurme pääl, sinine pää otsan Lina õitsnes Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 508 (27)
73832 2092 A2f & Sinine sõda sõdib nurme peal Linad õitsevad Tor 1889 M. Tilk E 493 (5)
73833 2092 A2g1 Sõda sõdib ja sinetab Lina, kui sinetab TMr 1932 H. Koppel E 81978 (3)
73834 2092 A2g1 & Sõda sõdib ja sinetab Lina õitseb Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 997 (10)
73835 2092 A2g2 & Sõda sõdides sineldab Lina õilmitseb Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (25)
73836 2092 A3a Sõda seisab, pea sinindab Lina Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (10)
73837 2092 A3a Sõda seisab, pea sinetab Linad õitsevad Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (28)
73838 2092 A3a Sõda seisab, pea sinetab Linad Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (23)
73839 2092 A3a Sõda seisab, pea sinetab Linaväli VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (38)
73840 2092 A3a Sõda seisab, pea sinetab Lina õitseb JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (23)
73841 2092 A3a & Sõda seisab, pea sinendab Linapõld õitseb Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (30)
73842 2092 A3a Sõda säisab, pia sinendab Lina häitseb Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (29)
73843 2092 A3a Sõda seisab, pää sinendab Lina, kui ta õitseb Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 705 (5)
73844 2092 A3a Sõda sais, pää sinetas Lina häitses Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15245 (8)
73845 2092 A3a Sõda sais, pää sinetäs Lina häitses Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (86)
73846 2092 A3b Sõda seisab, pea sinab Lina õitseb Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (129)
73847 2092 A3b & Sõda seisab, pia sinab Linad Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (105)
73848 2092 A3c% & Sõda seisis nurme pääl, sinised kübarad pään Linanurm Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (32) 141 566R1b* 1659
73849 2092 A3c% Sõda seisis nurme pääl, sinised kübarad pääs Linad, õied 1890 E EM 143 (1350) 141 566R1b* 1659
73850 2092 A3c% Sõda seisis nurme pääl, sinised kübarad pääs Linad, õied 1913 E EM2 124 (1766) 141 566R1b* 1659
73851 2092 A3d% & Sõda seisab sauna taga, sinise kübara pääs Lina Urv 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (32) 1878
73852 2092 A3e* & Sõda seisab ja sinetab Linad õitsevad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (140)
73853 2092 A3e* Sõda sinetab ja seisab Linn Ksi 1923 H. Korp E 53236
73854 2092 A4a & Sõda taples, pää sinetas Lina häitsep Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (29)
73855 2092 A4b & Sõda taples, sinine pää otsan Lina õitses Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 404 (78)
73856 2092 A5 & Sõda läheb, pea sinetab Lina õitseb Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (92)
73857 2092 A5 Sõda lätt, pää sinetäs Lina Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 47 (35)
73858 2092 A6* & Sõda tuleb kui sinetab Lina õitsemine Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1497 (50)
73859 2092 A6* Sõda tuleb, ise sinetab Linad õitsevad JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (23)
73860 2092 A7 & Sõda väljal, pea sinetab Linad õitsevad Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (7)
73861 2092 A7 Sõda väljal, pea sinetab Lina õitseb Pil 1894 H. Keller E 10046 (56)
73862 2092 A8 & Siidisõda nurme peal ja sinised kübarad peas Linanurm Hls 1965–1966 K. Jõulu RKM I 27, 160 (2)
73863 2092 A8 Siidisõda nurme peal ja sinised kübarad peas Linanurm 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8 (2)
73864 2092 A9 & Sõda õues, pea sinendab Lina JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (84)
73865 2092 B Sõda sõidab, pea punetab Pst 1887 J. Kunder ERA II 116, 382 (3)
73866 2092 B & Sõda sõidab, pea punendab Lina õitseb Vai 1893 A. Feldbach E 4469 (2)
73867 2092 C & Sõda sõidab, pea sätendab Lina õitseb Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (27)
73868 2092 D & Sõda sõdib, pää õitseb Lina õitseb Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 541 (67)
73869 2092 D Sõda sõdib, pää häitseb Lina häitseb Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (45)
73870 2092 E+ Sõda sõdib, päev sinetab Lina õitseb Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 52 (69)
73871 2092 E+ & Sõda õues ja taevas sinetab Lina õitseb Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 104 (7)
73872 2092 E+ & Vägi sõidab, pea senetab Linad õitsevad HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 342 (9)
73873 2092 E+ Sõduri sõitva, sinine müts pääh Lina Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 458 (69)
73874 2092 E+ Susi sõit, suu sinetas Lina' Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 17 (133)
73875 2092 F1a & Saks sõidab, pää sinetab Lina õõvitseb Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (56)
73876 2092 F1b & Saks sõidab nurme mööda, sinine pääke pääl Lina õitseb Hls 1894 J. Riiet H III 19, 840 (100)
73877 2092 F2 & Saks seisab nurmel, sinine kübar pääs Lina Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (26)
73878 2092 F3 & Säks nurme pääl, sinine küpär pähän Lina Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (168)
73879 2092 Ga/ & Sõda sõidab ja pea sinetab ja aru heidab hella lehta Lina õitseb Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 288 (6) 2004Oa
73880 2092 Gb/ & Sõda sõdib ja sinetab, arukaasik heidab hella lehte Lina Lai 1926 O. Vilde E 48652 (3) 2004Ob
73881 2092 H/ & Sõda väljal, sõrmed risti, sinised kübarad pääs Linapõld Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (25) 2094F
73882 2092 # 2070 2088 2089 2090 2091 2093 2094B1d 2275K4b*
73883 2093 & Sõda taples, pää hõl'lus Mõts San 1888 K. Gross H II 31, 808 (64)
73884 2093 # 2092
73885 2094 Aa & Sada sõrmed ristis (Hundert Finger Greuzweise oder gefalten) Ecken an einem hölzern Hause Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (99)
73886 2094 Aa Sada sõrmed ristis Elunurged 1782 Willmann 172 (89)
73887 2094 Aa Sada sõrme ristis (Hundert Finger gefaltet) Die Balkenenden an der Hausecke 1876 Wied. 286
73888 2094 Aa Sada sõrmed ristis Huoneen nurkat 1851 Lönnrot2 192 (141)
73889 2094 Aa Sada sõrme ristis Hoonenurgad 1890 E EM 136 (1272)
73890 2094 Aa Sada sõrme ristis Hoonenurgad 1913 E EM2 118 (1661)
73891 2094 Aa Sada sõrme risti Puumaja nurgad 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (93)
73892 2094 Aa Sada sõrme risti 1935 Muuk-Mihkla I 59
73893 2094 Aa Sada sõrme ristatside Majanuka Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (28)
73894 2094 Ab* Sada õues, sõrmed risti Maja-, hoonenurgad Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (22)
73895 2094 Ab* & Sada õues, sõrmed risti Hoonenurgad ja paarid KJn 1870 J. Tiedemann E 130 (23)
73896 2094 Ab* Sada õues ja sõrmed risti Hooned õues ja nurgad risti Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 435 (21)
73897 2094 Ac* Sada seisab õues, sõrmed ristis Hoonenurgad Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 539 (58)
73898 2094 Ac* & Sada seisub, sormed risti Toanurgad Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (59)
73899 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti 1882 Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (7)
73900 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti 1882 Just Sak. Kal. (1882) 151 (3)
73901 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tarasaed 1939 Nugis 293 ja 314 (209)
73902 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Ajateivad PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (16)
73903 2094 B1a1 & Sõda õues, sõrmed risti Hoonenurgad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 356 (241)
73904 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tarenuka Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (61)
73905 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (100)
73906 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 164 (116)
73907 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Katuse harjapuud Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (9)
73908 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aed PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (8)
73909 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurgad Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (41)
73910 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Katuseharja puud Pär 1902 J. J. Pulst E 43138 (2)
73911 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tarenukk Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (57)
73912 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurgad Plt 1895 T. Kukk H II 55, 748 (39)
73913 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aiateibad Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (26)
73914 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Püstandaid SJn 1889 T. Köstner H II 26, 382 (11)
73915 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aid Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (29)
73916 2094 B1a1 & Sõda õues, sõrmed risti Aed VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (12)
73917 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Maeanurgad Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (150)
73918 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (30)
73919 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (94)
73920 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (45)
73921 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Hoonenurgad Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (93)
73922 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Toaseina nurgad Pil 1894 A. Jung H I 5, 572 (8)
73923 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Hoonenurgad Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 861 (6)
73924 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Pal 1889 J. Varik H II 27, 641 (1)
73925 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (30)
73926 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (2)
73927 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (236)
73928 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad SJn 1894 H. Raid H II 49, 615 (62)
73929 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurgad Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 566 (37)
73930 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (97)
73931 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (19)
73932 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (18)
73933 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurgad Pal 1889 L. Arst H III 8, 265 (17)
73934 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Hoonete nurgad SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (15)
73935 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Toanurgad Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (70)
73936 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (67)
73937 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (46)
73938 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurk Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 421 (36)
73939 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Kse 1889 K. Karu H II 17, 915 (86)
73940 2094 B1a1 & Sõda õues, sõrmed risti Katusepaarid Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (75)
73941 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Katuse harimalgad Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 813 (118)
73942 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Katukse haripuud, vareksed Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 110 ja 116 (80)
73943 2094 B1a1 & Sõda õues, sõrmed risti Taraseaid Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (41)
73944 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aed Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (11)
73945 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurk KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (189)
73946 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Püstandaid, tuanurgad Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (80)
73947 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aia päiusnurk PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 179 (65)
73948 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (49)
73949 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuanurgad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 239 (27)
73950 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Hoonenurgad Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (49)
73951 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Toanurk MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (14)
73952 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Maeanurgad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (85)
73953 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurgad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (83)
73954 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Katukse haripuud Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3740 (10)
73955 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aid Vil 1892 H. Pihlap E 725 (43)
73956 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Lumi sajab Pöi 1902 J. Prooses E 42410 (7)
73957 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Seinanurk Mih 1920 A. Leppik E 50902 (88)
73958 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aianurgad Kos 1930 S. Veske E 64973 (191)
73959 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Toanurgad Vän 1933 M. Hansen E 82377 (24)
73960 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Katusehari Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (56)
73961 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Seinanurk SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (70)
73962 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majanurgad Pal 1897 H. Karro H IV 8, 342 (76)
73963 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tuba ja tuanurgad Trt 1927 F. Suits ARS 1, 699 (5)
73964 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aid Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (117)
73965 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (8)
73966 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Tarasaed Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 33 (11)
73967 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Toanurgad Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (44)
73968 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aed Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 267 (14)
73969 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majaots Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 77 (35)
73970 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 149 (451)
73971 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Hoonenurgad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (2)
73972 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Vanaaegse maja ehitamine ristnurkadega Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 143 (62)
73973 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Majal haripuud peal Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (14)
73974 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Katusehari Aud 1945–1947 L. Merilaine RKM II 24, 620 (3)
73975 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Risttara Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 45 (140)
73976 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Toanurk PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 139 (5)
73977 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Katusemalgad Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 11 (66)
73978 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Harjused – puud katuseharjal Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (18)
73979 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Aeateibad Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 304 (5)
73980 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed risti Hoonenurgad KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (53)
73981 2094 B1a1 Sõda õvven, sõrmed rissi Maja, majanukad oo niid sõrmed, aga mis sii sõda one? Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 335/6 (14)
73982 2094 B1a1 Sõda õvven, sõrme risti Majanukad Nõo 1926 E. Päss E 56958 (28)
73983 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Maeanurgad Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 29 ja 54 (124)
73984 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Hoonenurgad Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 785 (168)
73985 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Kattuksehakkid Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (25)
73986 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Aid ja majanurgad MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (54)
73987 2094 B1a1 & Sõda õues, sõrmed ristis Varbaed VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (49)
73988 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Toanurgad Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (20)
73989 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Toanukad Pal 1888 H. Maasen H II 27, 227 (2)
73990 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Tuanurgad Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (36)
73991 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Tuanurgad Tür 1888 M. Tults H II 13, 576 (63)
73992 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Toanurgad VMr 1890 J. Palm H II 11, 866 (19)
73993 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Tuanukk MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 691 (37)
73994 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Tarenukk Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (148)
73995 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Majanurk Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (53)
73996 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Toanurgad VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (16)
73997 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Majanurgad Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1052 (11)
73998 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Tuanukad Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (8)
73999 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Seinanurgad Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (28)
74000 2094 B1a1 Sõda õues, sõrmed ristis Toanurgad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (36)