Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 36001 — 37000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
36001 1039 B2f* Maast tõuseb mannapuu, mannapuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets Hernes Trm 1895 S. Sommer H II 50, 587 (4)
36002 1039 B2f* Maast tõuseb mannapuu, mannapuust kaustapuu, kaustapuust saab suur mõts Herne kasvamine eP 1889 J. Pint H II 33, 725 (2)
36003 1039 B2f* Maast tõusis mannapuu, mannapuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets Hernes KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (75)
36004 1039 B2g* Maast tõuseb manarpuu, manarpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Hernes Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (11)
36005 1039 B2g* & Maast aga tõuseb manarpuu, manarpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets Hernes Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 958 (34)
36006 1039 B2h & Mõista, mõista mõnnerpuu, mõnnerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mõts Hernepõld San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (169)
36007 1039 B2i & Maast tõuseb mannelpuu, mannelpuust saab kaustapuu, kaustapuust kasvab suur mets Hernes SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (88)
36008 1039 B2j & Maas kasvab mandelpuu, mandelpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Oad-herned Kul 1932 O. Loorits ERA II 34, 401 (25)
36009 1039 B2k* Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets Hernes kasvab põllal Pär 1911 A. Karu E 47864
36010 1039 B2k* Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Uba Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 163/4 (19)
36011 1039 B2k* Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust tuleb kaustapuu, kaustapuust tuleb suur mets Hernes Kse 1889 K. Karu H II 17, 913 ja 916 (57)
36012 1039 B2k* & Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Hernes Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (27)
36013 1039 B2k* Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets Herne KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (24)
36014 1039 B2k* Maast kasvap mallerpuu, mallerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mõts Herne Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (48)
36015 1039 B2l & Maast tõusis maalerpuu, maalerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets Herned Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 787 (7)
36016 1039 B2m & Maast kasus mannerinna, mannerinnast suurta mõtsa, suurõst mõtsast kaustapuu Herne Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (76)
36017 1039 B3a & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust kaastapuu, kaastapuust suur mets Hernes VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (96)
36018 1039 B3b & Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust saab kasepuu, kasepuust saab suur mõts Rüga Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (67)
36019 1039 B3c & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kassupuu, kassupuust saab suur mets Läätsed Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (6)
36020 1039 B3d & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaunapuu, kaunapuust saab suur mõts Herne Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (107)
36021 1039 B3e* & Moast kasvab mannerpuu, mannerpuust kasterpuu, kasterpuust suur mets Herne Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (74)
36022 1039 B3e* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kasterpuu, kasterpuust suur mõts Hernes Pst 1913 J. Müür E 48011 (1)
36023 1039 B3e* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kasterpuu, kasterpuust suur mõts Hernes Trv 1913 J. Müür E 48011 (1)
36024 1039 B3e* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kasterpuu, kasterpuust suur mõts Hernes Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 74 (71)
36025 1039 B3f & Maast tõusub mannerpuu, mannerpuust sai kasperpuu, kasperpuust sai suur mõts Hernepõld Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (41)
36026 1039 B4a & Maast tõuseb manerpuu, manerpuust kaustanpuu, kaustanpuust suur mets Herned Vai 1893 D. Torpan H II 36, 409 (52)
36027 1039 B4b & Maast tõuseb mannarpuu, mannarpuust kastapuu, kastapuust suur mets Hernes Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 236 (55)
36028 1039 B4c* & Maast tõusis manderpuu, manderpuust sai kastepuu, kastepuust sai suur mõts Kanep Krk 1937 S. Tanning KKI MS
36029 1039 B4c* Maast kasvas manderpuu, manderpuust kastepuu, kastepuust suur mets Kanep Krk 1938 S. Tanning KKI WS
36030 1039 B4d & Maast tõuses manderpuu, manderpuust sai kapstapuu, kapstapuust suur mõts Herne Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (226)
36031 1039 B4e & Maast kasvab manderpuu, manderpuust kausipuu, kausipuust suur mõts Hernes Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 26 (1)
36032 1039 B4f & Maast touseb mandripuu, mandripuust kasub koostapuu, koostapuust kasub suur mets Hernes Jäm 1937 A. Kukk KKI MS
36033 1039 B4g & Mõista, mõista mõnderpuu, mõnderpuust saab kaunapuu, kaunapuust saab suur mets Herned Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 740 (10)
36034 1039 B4h* & Maalt kasus mannäpuu, mannäpuust kastepuu, kastepuust suur mõts Herne kasus Har 1890 J. Pähn H II 32, 198 (52)
36035 1039 B4h* Maast sai mannapuu, mannapuust sai kastepuu, kastepuust sai suur mets Hernes Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (13)
36036 1039 B4i & Maast tõuseb mannapuu, mannapuust saab kostapuu, kostapuust saab suur mets Herned Trv 1895 J. Sims E 21676 (27)
36037 1039 B4j & Maast kasvas mannepuu, mannepuust kaunepuu, kaunepuust suur mets Herne MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 391 (7)
36038 1039 B4k & Maast kasvab männerpuu, männerpuust saab kausapuu, kausapuust saab suur mets Hernes Prn 1933 A. Talo ERA II 69, 443 (4)
36039 1039 B4l & Maast tõuses mannelpuu, mannelpuust sai kastelpuu, kastelpuust sai suur mõts Herne Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 508 (23)
36040 1039 B4m & Maast tõuseb mangerpuu, mangerpuust saab kastapuu, kastapuust saab suur mets Herne kasv Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (13)
36041 1039 B4n & Maast kasvab mallerpuu, mallerpuust koastapuu, koastapuust suur mets Hernes Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 580 (119)
36042 1039 B4o & Maast kasvab malderpuuse, malderpuust kauspuuse, kauspuust suur mets Herned LNg 1894 J. Reimann H II 47, 263 (4)
36043 1039 B5a* Maasta tõuseb mannerpuu, mannerpuust tuleb kaustapuu ja kaustapuust tuleb suur paks mets Hernes Jõh 1955 M. Tiitsmaa EKRK I 11, 206 (19)
36044 1039 B5a* & Maast tõusis mantepuu, mantepuust sai kaustapuu ja kaustapuust sai suur paks mets Hernes Iis 1936 H. Neumann ERA II 122, 287 (1)
36045 1039 B5b* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust paks mets Hernes Rak 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 3 (14)
36046 1039 B5b* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust paks mets Hernes Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (2)
36047 1039 B5b* & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab paks mets Hernevarred Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (51)
36048 1039 B5b* Maast sünnib mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust paks mets Herned Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (68)
36049 1039 B5b* Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust taospuu, taospuust paks mets Hernes Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 345 (18)
36050 1039 B5b* Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust sai kaustapuu, kaustapuust kasvis paks mets Hernes SJn 1896 M. Käär H III 28, 366 (19)
36051 1039 B5c* & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab kaunis mets Hernes Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 546 (50)
36052 1039 B5c* Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai kaunis mets Hernes Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 233 (4)
36053 1039 B5c* Maast tõusis mannerpuukene, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai kaunis mets Herne KJn 1895 K. Aint H II 49, 1050 (3)
36054 1039 B5c* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kasvab kaunispuu, kaunispuust kasvab kaunis mets Uba Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (30)
36055 1039 B5c* Maast tõuseb manderpuu, manderpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab kaunis mets Hernes SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 562 (15)
36056 1039 B5c* Maast kasvab mallerpuu, mallerpuust kaustapuu, kaustapuust kaunis mets Hernes SJn 1877–1917 T. Köstner EÜS IV 1804 (24)
36057 1039 B5d* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab kaunasmets Hernes kasvab SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (20)
36058 1039 B5d* & Maast kasus margapuu, margapuust kaustapuu, kaustapuust kaanamõts Herne Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (34)
36059 1039 B5e & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab kallis mets Herned põllu peal kasvades MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 598 (3a)
36060 1039 B5f & Maast tõusis mandlapuu, mandlapuust sai kauslapuu, kauslapuust sai aus mets Hernes SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (74)
36061 1039 B5g & Maast kasvab maripuu, maripuust kaustapuu, kaustapuust kõik see mets Uba Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238 (5)
36062 1039 B5h & Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust kaustapuu, kaustapuust mets Herned Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (18)
36063 1039 C1a & Enne tõusis männerpuu, pärast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai suur mets Hernes Plt 1894 M. Luu H IV 5, 493 (37)
36064 1039 C1b & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kannerpuu, kannerpuust saab suur mets Herned õites Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (65)
36065 1039 C1c & Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust saab kallerpuu, kallerpuust saab suur mets Hernes SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 444 (7)
36066 1039 C1d & Maast tõuseb manerpuu, manerpuust salerpuu, salerpuust suur mets Herned PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (19)
36067 1039 C1e & Maast tõusis materpuu, materpuust sai vahterpuu, vahterpuust sai suur mets Hernes Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (95)
36068 1039 C2a & Maast kasvab mannapuu, mannapuust loogapuu, loogapuust suur mõts Herne kasvab Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (69)
36069 1039 C2b & Maast kasvas margapuu, margapuust loogapuu, loogapuust suur mõts Rüga Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 669 (3)
36070 1039 C2c & Maalt tõsse mannelpuu, mannelpuust lausapuu, lausapuust suur mõts Herne Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (5)
36071 1039 C2d & Maast tõuseb margapuu, margapuust saab lillepuu, lillepuust saab suur mõts Uba Pst 1889 A. Luts H III 6, 932 (31)
36072 1039 C3a & Maast kasvab mannapuu, mannapuust männapuu, männapuust paks mets Herne Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (75)
36073 1039 C3b & Maast tõuseb mammepuu, mammepuust tammepuu, tammepuust suur mets Hernepõld PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (14)
36074 1039 C3c & Maast kasvab mannepuu, mannepuust kahrepuu, kahrepuust suur mõts Tatar TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (80)
36075 1039 C3d & Mõnnepuu, mõnnepuust suab sahkapuu, sahkapuust suab suur mets Uba Pal 1888 E. Uus H II 27, 510 (8)
36076 1039 C3e & Maast kasvas mannelpuu, mannelpuust kastehain, kastehainast suur mõts Herne Ote 1889 H. Nugin H II 31, 227 (50)
36077 1039 D & Juustapuu, kaustapuu, kaustapuust saab suur mõts Herne Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (140)
36078 1039 E & Kasu, kasu sakapuu, sakapuust saasõ memmepuu, memmepuust saasõ suur mõts Uba Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 570 (16)
36079 1039 F1a* Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust kannerpuu, kannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Hernes Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 483 (12)
36080 1039 F1a* & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kannerpuu, kannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Hernes SJn 1889 T. Köstner H II 26, 387 (72)
36081 1039 F1a* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kannerpuu, kannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Herned Kaa 1946 H. Tarkin RKM II 2, 366 (53)
36082 1039 F1a* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kannerpuu, kannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Hernes Kaa 1952 A. Tuim RKM II 38, 259 (1)
36083 1039 F1a* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kannerpuu, kannerpuust kaustpuu, kaustpuust suur mets Hernes Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (16)
36084 1039 F1a* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kannerpuu, kannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets Herned 1895 J. Kukrus E 16840 (1)
36085 1039 F1b1 & Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust sai kallerpuu, kallerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets Herned Plt 1895 T. Kukk H II 55, 745 (4)
36086 1039 F1b2 & Maast tõuseb mallepuu ja mallepuust saab kallepuu ja kallepuust saab kaustapuu ja kaustapuust saab kallis mets Herned Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 875 (49)
36087 1039 F1c* Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai lillerpuu, lillerpuust sai kaustarpuu, kaustarpuust sai suur mets Hää 1927 S. Soosaar KKI WS
36088 1039 F1c* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust lillerpuu, lillerpuust kaustapuu, kaustapuust tõuseb paks mets Herned Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (26)
36089 1039 F1c* & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust lillerpuu, lillerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai kallis mets Hernes Saa 1889 J. Tammann H II 23, 704 ja 705 (54)
36090 1039 F1c* Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust saab lillepuu, lillepuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets Hernes Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 116 (672)
36091 1039 F1d & Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust saab ollerpuu, ollerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets Hernes Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 420 (24)
36092 1039 F1e & Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust sai tallerpuu, tallerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets Hernes Trt 1927 K. Pormeister E 59835 (182)
36093 1039 F1f & Maast aga tõusis mannerpuu, mannerpuust tammerpuu, tammerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Hernes PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 179 (77)
36094 1039 F1g & Maast tõuseb malterpuu, malterpuust palterpuu, palterpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets Hernes Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (38)
36095 1039 F1h & Maast kasvab mandalpuu, mandalpuust loogapuu, loogapuust kaustapuu, kaustapuust kaunis mets Hernepõld Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (61)
36096 1039 F2a & Maast kasvab mandripuu, mandripuust kaustapuu, kaustapuust kaunapuu, kaunapuust suur mets Uba Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 234 (2)
36097 1039 F2b & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust kuslapuu, kuslapuust sai suur mets Herned ja varred Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (166)
36098 1039 F2c & Maas kasvab manerpuu, manerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab lestapuu, lestapuust saab suur mets Hernes Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (19)
36099 1039 F2d & Maast kasvab manelpuu, manelpuust kaustaspuu, kaustaspuust lõstaspuu, lõstaspuust kaunis mets Herne, mis suvel kasvab põllu peal Pal 1889 L. Arst H III 8, 263 (5)
36100 1039 F2e & Maast kasvis mannapuu, mannapuust sai kaustapuu, kaustapuust sai sahkapuu, s[ahka]puust sai suur mets Uba Pal 1891–1892 H. Maasen E 52044 (11)
36101 1039 F2f & Maast aga tõuseb mannerpuu, mannerpuusta kaustapuu, kaustapuusta sõstrapuu, sõstrapuusta suur mets Hernes Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 81 (101)
36102 1039 F2g & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab veerispuu, veerispuust suur mets Hernes Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 191 (16)
36103 1039 F2h & Maast tõuseb mandelpuu, mandelpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab viigipuu, viigipuust saab suur mets Herned SJn 1892 H. Karell E 1604 (1)
36104 1039 F2i & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust kustapuu, kustapuust laialepa, laialepast suur mets Hernes Tor 1889 M. Tilk E 494 (22)
36105 1039 F2j & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur saar, suurest saarest mets Herned Lüg 1935 L. Riisenberg ERA II 87, 328 (2)
36106 1039 F3 & Moast kasvab kaustapuu, kaustapuust könnerpuu, könnerpuust männerpuu, männerpuust suur mets Tapud Juu? 1891 M. Antje H III 3, 332 (35)
36107 1039 F4 & Maast tõusis mändelpuu, mändelpuust mündelpuu, mündelpuust sai lillepeenar, lillepeendrast sai suur mets Hernes Plt 1899 M. Luu E 38345b (12)
36108 1039 F5 & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai lilleaed, lilleaiast kasvas kaunispuu, kaunispuust mets Hernes Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (50)
36109 1039 F6 & Mõista, mõista mõglipuu, mõglipuust sai kastlapuu, kastlapuust sai mannapuu, mannapuust sai suur mõts Kanep Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 920 (21)
36110 1039 G1 & Maast tõusis münderpuu, münderpuust sai manderpuu, manderpuust sai ikkepuu, ikkepuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets Hernes Plt 1891 J. Reinthal E 475 (27)
36111 1039 G2 & Maast tõusis manderpuu, manderpuust sai munderpuu, munderpuust sai õiepuu, õiepuust sai lestapuu, lestapuust sai kaunapuu, kaunapuust sai mets Hernes kasvab Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 547 (39)
36112 1039 H1 & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai karjamets, karjametsast suur mets Herne Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (11)
36113 1039 H2 & Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust suustrapuu, suustrapuust suur puu, suurest puust suur mets, suurest metsast valge mets, valgest metsast punane mets, punasest metsast hallid puud Herned Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805/6 ja 813 (134)
36114 1039 Ia & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kaostapuu, kaostapuust sai kaonapuu Herne KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (62)
36115 1039 Ib & Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust saab kannerpuu, kannerpuust saab kaustapuu Hernes Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 51 (94)
36116 1039 Ic & Maast tõusi mandelpuu, mandelpuust sai mundelpuu ja mundelpuust sai kaustapuu Hernes Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 372 (140)
36117 1039 Id & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai haarenpuu, haarenpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur puu Herne KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (9)
36118 1039 J1a1 & Maast kasve mannerpuu ja mannerpuust sai saterpuu, saterpuust sai lillike ja lilliksest sai teräke Herne Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (5)
36119 1039 J1a2 & Maast tõuseb mannarpuu, mannarpuust saab kasterpuu, kasterpuust saab varreke, varreksest saab lillike, lilliksest saab terake Hernes Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (25)
36120 1039 J1a3 & Maast tõusi mannerpuu, mannerpuust sai kasterpuu, kasterpuust sai suur kuus, suurest kuusest saeva lillikse, lillikestest marja Herne Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 887 (5)
36121 1039 J1b1 & Maast tõseb manerpuu, manerpuust saab satterpuu, satterpuust saab lillike, lilliksest saab kaadilaud Herne Trv 1894 K. Tober H III 20, 325 (1)
36122 1039 J1b2 & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaadilaud, kaadilauast lillike Uba Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 292 (111)
36123 1039 J1b3 & Maast tõusub materpuu, materpuust saab saterpuu, saterpuust saab kaardilaud, kaardilauast saab lillike, lillikesest saab pullike Oa kasumine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 191 (148)
36124 1039 J1c1 & Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust lillerpuu, lillerpuust nupp Jõhvikas Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (64)
36125 1039 J1c1 Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust lillerpuu, lillerpuu nupp Jõhvikas 1890 E EM 87 (721)
36126 1039 J1c1 Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust lillerpuu, lillerpuu nupp Jõhvikas 1913 E EM2 76 (919)
36127 1039 J1c1 Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust lillerpuu, lillerpuust nupp Mari 1920 Nurmik I 147
36128 1039 J1c1 Maast tõuseb mallerpuu, mallerpuust lillerpuu, lillerpuul on nupp 1932 Kmpm. EL III10 79
36129 1039 J1c2 & Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust sai lillerpuu, lillerpuust sai lõks Hernes Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (10)
36130 1039 J2 & Maast tõuseb mannapuu, mannapuust saab kaustapuu, kaustapuust saab plõks Hernes Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (158)
36131 1039 J3a* & Maast sai margapuu, margapuust kargapuu, kargapuust viirvits, viirvitsast kuldleht Hernes Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (30)
36132 1039 J3a* Maast saie margapuu, margapuust sai kargapuu, kargapuust viirvits, viirvitsast kuldleht Herne Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (6)
36133 1039 J3a* Maast kasvas margapuu, margapuust sai kargapuu, kargapuust sai viirvits, viirvitsast sai kuldne Hernes Nõo 1932 H. Laurson E 82135 (1)
36134 1039 J3b & Maast tõuseb manerpuu, manerpuust kanerpuu, kanerpuust kurvits, kurvitsast kuldliblik Herned kasves Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (19)
36135 1039 J4a & Maast tõusis mannelpuu, mannelpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur sugu Hernes MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (75)
36136 1039 J4b & Maast tõusis matrapuu ja matrapuust sai kaustapuu ja kaustapuust sai suur pere Herned Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 989 (947)
36137 1039 J4c & Maast tõõseb mannerpuu, mannerpuust kaastapuu, kaastapuust suur saar Herne Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 47 (27)
36138 1039 J4d & Maast kasvis millerpuu, millerpuust kodarapuu, kodarapuust sugarapuu, sugarapuust sukavarras Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 205/6 (115)
36139 1039 J4e & Maast kasvas mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust soormad Herned Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (113)
36140 1039 J5 & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust satterpuu, satterpuust kaustapuu, kaustapuust vivi-vavilad Herned Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (200)
36141 1039 J5 Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saterpuu, saterpuust kaustapuu, kaustapuust vivivavilad Herned 1890 E EM 87 (723)
36142 1039 J5 Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saterpuu, saterpuust kaustapuu, kaustapuust vivivavilad Herned 1913 E EM2 76 (921)
36143 1039 J6 & Maast tõuseb männarpuu, männarpuust kaustapuu, kaustapuust laiad lätid, laiast lätist kukerkännid Herned Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1006
36144 1039 J7 & Maha kukkus manerpuu, manerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai küna, künade sees kerad Herned Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (6)
36145 1039 J8 & Maast kasvab mamerpuu, mamerpuust kaustapuu, kaustapuust ilusad saksad, pile-pappi neitsikene Hernes Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 869 (88)
36146 1039 K1a1* & Maast tõusis männapuu, männapuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets ja suurel metsal marjad küljes Uba Lai 1926 O. Vilde E 48652 (2)
36147 1039 K1a1* Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suure metsal marjad külles Hernes Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (23)
36148 1039 K1a2 & Maast kasvis mannerpuu, mannerpuust sai kannerpuu, kannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai lõustapuu, lõustapuust sai suur mets, metsal kasvid marjad otsas Hernes Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (1)
36149 1039 K1a3 & Maas kasvis mannerpuu, mannerpuust koostapuu, koostapuust suur mets, suurel metsal marjad pääl Herned Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23788 (38)
36150 1039 K1a4* Maast tõusub mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mõts, suurest mõtsast maguse marja Herne Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (42)
36151 1039 K1a4* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, metsas kasvab magus mari Herne Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768 (6)
36152 1039 K1a4* & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suure metsa marjad magusad Hernes Lai 1904 J. Ermann E 44369 (65)
36153 1039 K1a4* Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suure metsa marjad magusad Herneste kasvamine, hernes Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (12)
36154 1039 K1a4* Maa seest tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kausta puu, kausta puust sai suur mets, suure metsa marjad magusad Herne Äks 1890 A. Mauer H II 28, 112 (5)
36155 1039 K1a4* Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust suur mets, metsas kasvavad magusad marjad Põllu-uba Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 350 (202)
36156 1039 K1a4* Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suures metsas magusad marjad Hernes; tõuseb üles manner – madal, pisike; mannerpuust sai kaustapuu on hernevars, kui ta on veel madalam, ei ole täis kaunu; kaustapuust sai suur mets – kui ta on täiskasvanud ja kaunad ja kaunad seal sees herned on marjad Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 368 (77)
36157 1039 K1a4* Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suure metsa marjad magusad Herne Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (60)
36158 1039 K1a4* Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab mets, suurel metsal marjad magusad Herne Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 49 (4)
36159 1039 K1a5* & Maast tõuseb mannelpuu, mannelpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suure metsa marjad magusad Hernekaanad Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (16)
36160 1039 K1a5* Maast tõuseb ma[n]delpuu, mandlipuust saab kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast magusad marjad Herne Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (26)
36161 1039 K1a5* Maast tõuseb mannapuu, mannapuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suure metsa marjad magusad Herne Äks 1893 P. Sepp H II 43, 845 (52)
36162 1039 K1a5* Mõista, mõista möllepuu, möllepuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suure metsa marjad magusad Herned Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 198 (23)
36163 1039 K1a6 & Maast kasvas maanepuu, maanepuust kastapuu, kastapuust suur mõts, suurel mõtsal makusa marja Ote 1892 J. Ainson H II 44, 553 (110)
36164 1039 K1a7 & Maast tõusub mallerpuu, mallerpuust saab kasterpuu, kasterpuust saab suur mõts, suuren mõtsan magusa marja Tt 1660–1876 M. Veske Veske 5, 130
36165 1039 K1a8* Maast kasvab männerpuu, männerpuust kannerpuu, kannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suur mets ja magusad marjad Herned TMr 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (28)
36166 1039 K1a8* & Maast tõuseb mannepuu, mannepuust saab kannepuu, kannepuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suure metsa marjad magusad Herne MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 741/2 (6)
36167 1039 K1a8* Maast kasvis manelpuu, manelpuust sai kanelpuu, kanelpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suurest metsast said magusad marjad Hernes MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (12)
36168 1039 K1a8* Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust saab männapuu, männapuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suure metsa marjad magusad Herne Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 642 (9)
36169 1039 K1a9* & Maast kasvab mannerpuu, mannerpuust loogapuu, loogapuust suur mõts, mõtsan magusa marja Herne Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 134 (8)
36170 1039 K1a9* Maast kasvab mannapuu, mannapuust loogapuu, loogapuust suur mõts, suuren mõtsan magusa marja Herne Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (44)
36171 1039 K1a9* Maast kasvas mannapuu, mannapuust sai loogapuu, loogapuust sai suur mets, suurest metsast magusa marja Hernes Ran 1922 L. Ots A 110 (14)
36172 1039 K1a10 & Maast kasvap mallerpuu, mallerpuust suur mõts, suure mõtsa marja magusa Herne Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (28)
36173 1039 K1a11 & Kiirepuu ja kaarepuu, kaarepuust sai kaustapuu, kaustapuust sai kasemets, kasemetsast mammud magusad Hernes Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (1)
36174 1039 K1a12 & Maast toiseb manerpuu, manerpuust kaustapuu, kaustapuust pikk mets, metsas on mehed magusad Herned VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (3)
36175 1039 K1a13 & Maast tõuseb mandrapuu, mandrapuust kaustapuu, kaustapuust suur mets ja suurest metsast suised mammud Humalad Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 123 (83)
36176 1039 K1b1* Muas kasvab mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suures metsas mesilased Hernes Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 54 (93)
36177 1039 K1b1* Muast tõuseb mannelpuu, mannelpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suures metsas mesilased Herne Lai 1897 H. Asper H III 28, 535 (193)
36178 1039 K1b1* & Maast tõuseb mannelpuu, mannelpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suurest metsast mesilased Herned MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (13)
36179 1039 K1b1* Maast tõuseb mannapuu, mannapuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suures metsas mesilased Pal 1890 H. Maasen E 440 (39)
36180 1039 K1b2* & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kannerpuu, kannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suures metsas mesilased Herned Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (112)
36181 1039 K1b2* Maast tõusis mandelpuu, mandelpuust sai kandelpuu, kandelpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suurest metsast mesilased Herned MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 457 (11)
36182 1039 K1b3 & Maast kasvis mallerpuu, mallerpuust kaustapuu, kaustapuust kaunis mets ja metsast sai mesipuu Hernes MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 727 (127)
36183 1039 K1c1 & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suurest metsast veike mets, veike metsast munad Hernes Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (11)
36184 1039 K1c2* & Muast tõuseb mannapuu, mannapuust suab kaustapuu, kaustapuust suab suur mets, suurest metsast munad Herne Lai 1889 A. Sommer H III 9, 66 (2)
36185 1039 K1c2* Maast tõusis manerpuu, manerpuust sai kaftapuu, kaftapuust sai suur mets, suurest metsast muna Hernes Lai 1923 J. Sommer A 4064 (7)
36186 1039 K1c3 & Maast kasvas mannerpuu, mannerpuust sai marjapuu, marjapuust sai kaustapuu, kaustapuust aga suur mets, suurest metsast muna Hernes Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 434 (31)
36187 1039 K2% & Maast tõuseb mannapuu, mannapuust saab kahvlepuu, kahvlepuust saab suur mõts, suuren mõtsan lai leht, laian lehen linnupesä, linnupesän kanamuna Herne Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (50) 2719A2g*
36188 1039 K3* Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kastepuu, kastepuust sai suur mõts, suurest mõtsast lai leht Herne Trv 1892 J. Kill H III 14, 231 (65)
36189 1039 K3* Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kasterpuu, kasterpuust sai suur mets, suurest puust sai lai leht Hernes Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 195 (47)
36190 1039 K3* & Maast tõuseb manelipuu, manelipuust saab sakeripuu, sakeripuust saab suur mets, suurest metsast lai leht Hernes Trv 1877–1917 A. Parts E 1353 (17)
36191 1039 K3* Maast tõuseb malenipuu, malenipuust kaustapuu, kaustapuust lai leht, laiast lehest suur mõts Herne Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 314 (1)
36192 1039 K3* Maast tõusis nalerpuu, nalerpuust niinemets, niinemetsast lai leht Lõhmus Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (126)
36193 1039 K4 & Maast tõusis mammeripuu, mammeripuust sai kaustapuu, kaustapuust lai leht, laiast lehest paks mets, paksust metsast lilleke Herneõis Vil 1892 H. Pihlap E 725 (31)
36194 1039 K5a & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suurest metsast suur oks, oksad täisa oravaida, lehed täisa lillesida Hernes Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (92)
36195 1039 K5b & Maast tõuseb kaustapuu, kaustapuust sai suur puu, suurest puust said suured oksad, oksad täisa oravida, lehed täisa lillekeisi Hernes Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 343 (1)
36196 1039 K6a & Maasta tõusub mannerpuuda, mannerpuusta kaustapuuda, kaustapuusta suuri metsa, metsast tõusub osjusida, osjud täis oravaid, osjulehed lillekesi Hernes SJn 1894 H. Raid H II 49, 612 (34)
36197 1039 K6b & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suurest metsast saab oks, oksad täisi oravaida, lehed laululindusida (Aus der Erde steigt ein Festlandsbaum, aus dem F. Wird ein Schlittenholz, aus dem S. Wird ein grosser Wald, aus dem g. W. Wird ein Zweig, die Zweige sind voll Eichhörnchen, die Blätter voll Singvögel) Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 276
36198 1039 K6c & Maast tõuses mannerpuu, mannerpuust suur mõts, suurel mõtsal oksa küllen, oksa täus oravid Herne Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (21)
36199 1039 K6d & Maast kasvi mannapuu, mannapuust sai kapstapuu, kapstapuust sai suur mõts, mõts täis oravid Herne Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 552 (189)
36200 1039 K6e & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurel metsal oksad küljes, oksad orjamarja täis Hernepõld KJn 1870 J. Tiedemann E 141 (117)
36201 1039 K7* & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suures metsas kibin-kabin Hernekasu Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (37)
36202 1039 K7* Maast kasvab mannapuu ja mannapuust kasvab kaustapuu ja kaustapuust kasvab suur mets ja suures metsas kibin-kabin Herned Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (15)
36203 1039 K8a & Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust simmerpuu, simmerpuust suur mets, kasumetsas on mõndasugust lindu leida Inimene, täid Hel 1893 J. Karu E 2922 (26)
36204 1039 K8b & Maast kasvis timmerpuu, timmerpuust sai tammerpuu, tammerpuust sai suur mets, suuren metsan kõiksugu lindu Herne, lääts Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 353 (167)
36205 1039 K9% & Maast kasvab manerpuu, manerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suures metsas siad Hernes VNg 1892 H. Lohk H II 34, 347 (6) 200B1a1*
36206 1039 K10 & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kallerpuu, kallerpuust saab suur mets, suures metsas tera Hernes Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 828 (14)
36207 1039 K11 & Maast kasvab mannapuu, mannapuust loogapuu, loogapuust suur mets, suurest metsast pastlapaarid Hernes Tt 1932 E. Glass E 81095 (1)
36208 1039 K12 & Maast kasus manneri, mannerist vanneri, vannerista suurta mõtsa, suurõst mõtsast kärbikunõ Herne Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (58)
36209 1039 K13 & Maast tõuseb mannelpuu, mannelpuust saab kastalpuu, kastalpuust saab suur mets, suurel metsal kaanad ots Hernevars Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 292 (14)
36210 1039 K14 & Maast tõusis mannarpuu, mannarpuust sai pannarpuu, pannarpuust sai suur mets, metsal oli punane lipp otsas Hernes Tt 1907 M. Rõuk Rõuk 36 (10)
36211 1039 K15a* Maast kasvis mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast süiakse Hernes VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (21)
36212 1039 K15a* & Maast tõuseb mandlepuu, mandlepuust kaostapuu, kaostapuust suur mets, suurest metsast süiakse Herne kasvamine Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (108)
36213 1039 K15b1 & Maha kukkus manapuu, manapuust saab kaustapuu, kaustapuust saab kaunis mets, kes mööda lääb, see kummardab Hernes VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (150)
36214 1039 K15b2 & Maast kasvas malerpuu, malerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai kaunis mets, keegi temast mööda ei lähe, kui ta teda ei kummarda JJn 1918–1940 E.-M. Welbaum ERA II 120, 528 (59)
36215 1039 K15c & Maast tõuseb mannerpuu ja mannerpuust sai kaustapuu ja kaustapuust sai suur mets ja isi istus ja naeris Hernes Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 607 (3)
36216 1039 La & Maast kasvab mannerga, mannerga, titerga, titerga, pikä pää otsan Rügä Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (129)
36217 1039 Lb & Maa pääl kasvi mannerga, mannerga pääl tsitserga, tsitserga pääl pikk, pikä otsan pää Rüga Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 133 (111)
36218 1039 Ma Maast kasvab margapuu, margapuust sinilill, sinilillist porkan Herne Räp 1905 V. Songi H III 31, 520 (4)
36219 1039 Ma & Maast kasus margapuu, margapuust sinilill, sinilillist põrkna Hernes Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (4)
36220 1039 Mb & Maast kasus markapuuhtõ, markapuust sinelilli, sinelillist hernehe Herne Räp 1892 M. Jennes H II 45, 229 (69)
36221 1039 Mc & Maha pandi höörikmuna, höörikmunast sai sinilill, siis sai porgand ja siis õun Hernes Urv 1959 M. Saar RKM II 72, 226 (1)
36222 1039 N+ & Tere, tere, tettermanni, tettermannist sain marati, maratest sain mardipilli, mardipillist sain valina, valinast kabula ja kabulast sain suure metsa Herned Trm 1895 S. Sommer H II 56, 235 (7)
36223 1039 N+ Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust paks mets ise, siis paistsid siidiriides neitsid, pool päeva oli pulm, aga siis olid näha kerstulauad, selle peale puusärgid, mekis hea isandalle, kallis roog oli kuningalle, kuiva ei salli, vett ei taha, saksal sünnib talupoeg tahab, aga mis kõige tigedam loom, see teda ei söö Türgiuba JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 611 (50)
36224 1039 O1a/ & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab soostarpuu, soostarpuust saab suur mets, suurest metsast saa sukavarrastki Hernes Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 352 (19) 1615R1a
36225 1039 O1b/ & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust tammerpuu, tammerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Hernekasv Tor 1889 M. Tohv H III 5, 685 (41) 1615R1b
36226 1039 O1c/ & Maast kasvab sallepuu, sallepuust sugarapuu, sugarapuust suur mets, metsast ei saa sukavarrastki Herned Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 810 ja 814 (194) 1615R1c
36227 1039 O1d*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Hernevarred 1890 E EM 87 (722) 1615R1d*
36228 1039 O1d*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Hernevarred 1913 E EM2 76 (920) 1615R1d*
36229 1039 O1d*/ & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Herned Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (10) 1615R1d*
36230 1039 O1d*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, suure metsast ei saa sukavarrastki Hernes Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (141) 1615R1d*
36231 1039 O1d*/ Maast tõuseb mannerpuu, manrepuust saab kaustapuu, kaustapuust saab suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Herned Saa 1892 H. Langholts H III 13, 507 (46) 1615R1d*
36232 1039 O1d*/ Maast kasvas mannerpuu, mannerpuust sai kaustapuu, kaustapuust sai suur mets, suurest metsast ei saand sukavarrastki Hernes Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 131 (39) 1615R1d*
36233 1039 O1d*/ Maast tõuseb malgapuu, malgapuust kasvab kaustapuu, kaustapuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Hernevarred Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (30) 1615R1d*
36234 1039 O1e*/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kakerpuu, kakerpuust saab suur mets, suure metsast ei saa sukavarrastki Herned Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (4) 1615R1e*
36235 1039 O1e*/ & Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust kakarpuu, kakarpuust suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Herned Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (3) 1615R1e*
36236 1039 O1f*/ Maast kasvab margapuu, suur mets, suurest metsast ei saa sukavarrastki Rukkid Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 259 (50) 1615R1f*
36237 1039 O1f*/ & Maast tõusis mallerpuu, mallerpuust sai suur mets ja suurest metsast sai sukavarras Hernes Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (18) 1615R1f*
36238 1039 O2/ & Maast tõuseb mandrepuu, mandrepuust kaustapuu, seest silguvarrast ei saa Hernes JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1799 (312) 1615R2
36239 1039 O3*/ Muass tõusi mannerpuu, mannerpuuss sai kannerpuu, kannerpuuss sai kaunamets, metsäss ei suand vor'sivarraski Hernes Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 97 (50) 1615R3*
36240 1039 O3*/ & Muass tõusis mannerpuu, mannerpuust sae kannerpuu, kannerpuust sae kaunis mets, metsass ei suanud mitte vorssivarraski Hernes Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 22 (18) 1615R3*
36241 1039 O3*/ Maast tõusis mannerpuu, mannerpuust sai kannerpuu, kannerpuust sai kaunapuu, kaunapuust sai kaunis mets, metsast ei saand vorstivarrastki Hernes Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 231 (2) 1615R3*
36242 1039 O4+/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust saab kodarapuu, kodarapuust saab sugarapuu, sugarapuust saab suur mets, suurest metsast saab sinine mets, sinisest metsast saab punane mets, punasest metsast saab valge mets, valgest metsast ei saa puuvarrastki Hernes Mih 1920 A. Leppik E 50892 (10b) 1615R4+
36243 1039 O4+/ & Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur paks mets, ilma et saaks rihavart Herned Juu 1890 J. Trull H II 38, 841 (4) 1615R4+
36244 1039 O4+/ Maast tõuseb mannerpuu, mannerpuust kaustapuu, kaustapuust suur mets, aga metsast ei saa piibuvartki Hernevarred Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 145/6 (76) 1615R4+
36245 1039 P/ & Keerokene-veerokene, läbi lae varsa varas, maast kasus margapuu, margapuust sinilill, sinilillest põrkna Herne Plv 1890 J. Tobre H III 11, 628 (34) 2219D
36246 1040 & Maast tõuseb põlleke, põlle küllen varreke, varre küllen pullike Uba Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (51)
36247 1041 A1 & Maamees viskab maha, saks pistab kalitsasse (Der Bauer wirfts weg, der Teutsche steckts in die Tasche) Unreinigkeit aus dem Haupt Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (58)
36248 1041 A1 Maamees viskab maha, saks pistab kalitsasse Tatt 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (55)
36249 1041 A2a & Talumiis viskab maha, saks pistab kulitse Tatt Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (96)
36250 1041 A2b & Talumees süstab tee ääre, saks pistab kulitu Tatt Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (38)
36251 1041 B & Maamees viskab maha, saks pistab püksi (Der Bauer wirfts weg, der Teutsche steckts in die Tasche) Unreinigkeit aus dem Haupt Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (58)
36252 1041 B Maamees viskab maha, saks pistab püksi Tatt 1782 Willmann 169 (53)
36253 1041 B Maamees viskab maha, saks pistab püksi Tatt 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (55)
36254 1041 B Maamees viskab maha, saks pistab püksi Tatt Mar 1941–1994 S. Jürisaar EFA I 15, 191 (4)
36255 1041 B Maamees viskab maha, saks pistab pükse Ninanuuskamine Rõu 1895 J. Gutves E 45858
36256 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku (Der Bauer wirft es an die Erde, der Deutsche steckt es in die Tasche) Die Unreinigkeit aus der Nase eL 1780 A. W. Hupel Hupel 120
36257 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Nenäänsä siivotessa 1844 Lönnrot 155
36258 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt 1868 Nörmann 35 ja 55 (55)
36259 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku (Der Bauer wirft es auf die Erde, die Herrschaft steckt es in die Tasche) Schleim aus der Nase 1876 Wied. 276
36260 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt 1890 E EM 87 (718)
36261 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt 1913 E EM2 76 (916)
36262 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuse 1914 E MM 11 ja 44 (144)
36263 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuse 1920 E MM2 11 ja 47 (146)
36264 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuse 1994 E MM3 9 ja 38 (146)
36265 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku 1927 Ainelo III 130
36266 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 8 (57)
36267 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (1)
36268 1041 C1a1 & Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (127)
36269 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (130)
36270 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (70)
36271 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 49 (45)
36272 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuskam[ine] Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (11)
36273 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Vai 1889 H. Masing H II 7, 85 (123)
36274 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (6)
36275 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (153)
36276 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (58)
36277 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (55)
36278 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (5)
36279 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (62)
36280 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Urv 1959 M. Saar RKM II 72, 226 (5)
36281 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (100)
36282 1041 C1a1 Maamees viskap maha, saks pistap taskusse Tatt ninaräti sees Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 441 (25)
36283 1041 C1a1 Maamees viskab maha, saks pistab taskus Nina nõusatas Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (19)
36284 1041 C1a1 Maamiis viskab maha, saks pistab tasku Tatt SJn 1894 H. Raid H II 49, 618 (87)
36285 1041 C1a1 Maamiis viskab maha, saks pistab tasku Tatt MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (70)
36286 1041 C1a1 Muamiis viskab maha, saks pistab tasku Tatt Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (52)
36287 1041 C1a1 Maamiis viskab maha, saks püstab tasku Tatt Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (1)
36288 1041 C1a1 Maamees viskap maha, saks pist tasku Nõnanuuskamine Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (22)
36289 1041 C1a1 Maamees viskas maha, saks pist taskuse Tatt Trv 1894 J. Kala E 14271 (5)
36290 1041 C1a1 Maamees viskas maha, saks pistis taskuse Tatt Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (1)
36291 1041 C1a2* & Maamees viskab maha ja saks püstab tasku Tatt Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (75)
36292 1041 C1a2* Maamies viskab maha ja saks pistab tasku Ninanuuskamine Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 268 (23)
36293 1041 C1a2* Maamiis maha viskas, saks pist taskude Ninatatt Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 431 (121)
36294 1041 C1a2* Mis maamiis viskas maha, too saks pist taskohe Das Schupftuch Võ-Se 1660–1872 V. J. Stein Veske 4, 158
36295 1041 C1b1 Maamees viskab maha, saks paneb tasku Tatt Võn 1896 P. Rootslane E 24264 (12)
36296 1041 C1b1 Maamees viskab maha, saks paneb taskule Ninanuuskamine Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 126 (4)
36297 1041 C1b1 Maa viskas maha, saks pand taskus Ninatatt Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 510 (42)
36298 1041 C1b1 & Maamees viskas maha, saks pand taskusse Tatt Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (105)
36299 1041 C1b1 Maamiis viskas maha, saks pand taskohe Tatt Urv 1964 A. Kurg KKI KS
36300 1041 C1b2 & Maamiis viskab maha ja saks paneb taskude Tatt (saks pühib ju ära ja paneb taskude) Ran 1988 A. Korb RKM II 414, 272 (40)
36301 1041 C1c Maamiis viskas maaha, säks tsuskas taskuhe Ninanuuskamine Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (11)
36302 1041 C1c & Maamiis viskap maha, saks tsuskap taskude Tatt Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (65)
36303 1041 C1d & Maamees viskab maha, saks korjab tasku Tatt Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (207)
36304 1041 C1e1 Saks pistab tasku, maamees viskab maha Tatt Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 102 (80)
36305 1041 C1e1 Saks pistab tasku, maamees viskab maha Tatt Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (36)
36306 1041 C1e1 Saks pistab tasku, maamees viskab maha Tatt (ehk nina puhastap) Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (27)
36307 1041 C1e1 Saks pistab tasku, maamees viskab maha Tatt Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (67)
36308 1041 C1e1 Saks pistab tasku, maamees viskab maha Tatt Trv 1909 M. J. Eisen E 46434 (1)
36309 1041 C1e1 Saks pistab tasku, maamees viskab maha Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 82 (79)
36310 1041 C1e1 Saks pistab tasku, maamees viskab maha Ninanuuskamine Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 50 ja 33 (56)
36311 1041 C1e1 Saks pistab tasku, maamiis viskab maha Nõna nõusatus Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 183 (72)
36312 1041 C1e1 Saks püstab tasku, maamees viskab maha Ninanuuskamine Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (21)
36313 1041 C1e1 & Saks pistab tasku, maamiis viskab maha Tatt Pal 1888 M. Uus H II 27, 332 (6)
36314 1041 C1e1 Saks pistap taskude, maamees viskap maha Nõnanuuskamine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (53)
36315 1041 C1e2 Saksa pistab tasku, aga maamees viskab maha Nuuskavad nina Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (17)
36316 1041 C1e2 Saks pistab tasku, aga maamees viskab maha Tatt Pal 1897 H. Karro H IV 8, 398 (54)
36317 1041 C1e2 Saks pistab taskuse, aga maamees viskab maha Nõnan tatt Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 245 (30)
36318 1041 C1e2 & Saks pistäb tasku, aga muamiis viskab maha Tatt Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (58)
36319 1041 C1f & Saks paneb tasku, maamees viskab maha Tatt Trv 1893 J. Kuusk E 771 (39)
36320 1041 C1f Saks pa'ap taskus, maamees viskab maha Tatt Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 575 (80)
36321 1041 C1f Saks pand taskusse, maamiis viskas maha Tatt Rõn 1974 O. Parts RKM II 313, 95 (1)
36322 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuskamine Amb 1888 M. Neumann H III 8, 377 (27)
36323 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (103)
36324 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (41)
36325 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (4)
36326 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (42)
36327 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 49 ja 78 (43)
36328 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (58)
36329 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (10)
36330 1041 C2a1 & Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuskamine Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (58)
36331 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (113)
36332 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (126)
36333 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (13)
36334 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24805 (41)
36335 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 535 (173)
36336 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Hlj 1899 N. Traks E 38465 (17)
36337 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Lai 1904 J. Ermann E 44372 (94)
36338 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Kuu 1909 A. Ploompuu E 46417 (26)
36339 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (36)
36340 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 34 (85)
36341 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Pld 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 564 (75)
36342 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 179 (4)
36343 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt, nuuskamine MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 170 (1)
36344 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Mär? 1949 E. Poom RKM II 9, 377 (46)
36345 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks püstab tasku Tatt Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (56)
36346 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (11)
36347 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Toll (on vedel), tatt (on kõva) Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 210 (22)
36348 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Vai 1893 D. Torpan H II 36, 406 (21)
36349 1041 C2a1 Talupoeg viskab maha, saks pistab tasku Tatt Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 35 (60)
36350 1041 C2a1 Talupoig viskab maha, saks pistab tasku Tatt TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (77)
36351 1041 C2a1 Talupoig viskab maha, saks pistab tasku Tatt Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (15)
36352 1041 C2a2* Talupoeg viskab maha ja saks pistab tasku Tatt, saks nuuskab taskurätikusse, talupoeg viskab maha Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (42)
36353 1041 C2a2* & Talupoeg viskab maha, aga saks pistab tasku Tatt VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 325 (25)
36354 1041 C2a2* Talupoeg viskab maha, aga saks püstab tasku Tatt, ninanuuskamine Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (15)
36355 1041 C2a2* Talupoeg viskab teda maha, saks pistab tasku Tatt VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 815 (2)
36356 1041 C2a3 & Mis talupoeg maha viskab, seda pistab saks tasku Tatt Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (19)
36357 1041 C2b Talupoeg viskab maha, saks paneb tasku Ninanuuskamine näpuga ja rät[ikuga] Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 199 (118)
36358 1041 C2b & Talupoeg viskab maha, saks paneb tasku Tatt Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (35)
36359 1041 C2b Talupoeg viskab maha, saks paneb tasku Tatt Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 86
36360 1041 C2b Talupoeg viskab maha, saks paneb tasku Toll, tatt Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
36361 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha (Die Herrschaft steckt es in die Tasche, der Bauer wirft es auf den Boden) Der Schleim aus der Nase Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 286
36362 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt 1890 E EM 136 (1279)
36363 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt 1913 E EM2 118 (1669)
36364 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 164 (30)
36365 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (58)
36366 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 ja 907 (69)
36367 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (104)
36368 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (47)
36369 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt, natt Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (70)
36370 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 95 (12)
36371 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Tatt Mär? 1955 E. Poom RKM II 42, 354 (82)
36372 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupoeg viskab maha Sülitamine Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 230 (50)
36373 1041 C2c1 Saks pistab tasku, talupueg viskab maha Tatt Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 482 (66)
36374 1041 C2c1 Saks pistäb tasku, talupoig viskab maha Natt (tatt) Kuu 1960–1964 R. Lilhein Vilbaste 1, 222
36375 1041 C2c1 & Saks pistäb taskude, talupoig viskab maha Tatt Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 168 (19)
36376 1041 C2c2 & Saks pistab tasku, aga talupoeg viskab maha Tatt Lai 1941 P. Tammepuu ERA II 299, 431 (316)
36377 1041 C2c2 Saks pistab tasku, aga talupoeg veskab maha Tatt Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 106 (135)
36378 1041 C2c3 & Saks pistab tasku, talupoeg viskab metsa Tatt Ans 1891 F. Peters H II 41, 422 (15)
36379 1041 C2d Saks paneb tasku, talupoeg viskab maha Tatti Lai 1897 H. Asper H III 28, 533 (178)
36380 1041 C2d & Saks paneb tasku, talupoeg viskab maha Tatt Rak 1905 K. Holm H II 74, 320 (86)
36381 1041 C2e & Saks tõstab tasku, talupoeg viskab maha Tatt Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (20)
36382 1041 C2f Mis asja viskab talumees halvalt maha ja saks pistab kallilt tasku 1857 Sannumetoja VI (1857) 153 (7)
36383 1041 C2f & Talupoeg viskab halvalt maha, saks pistab kallilt tasku Ninanuuskamine PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (58)
36384 1041 C3a1 Talumees viskab maha, saks pistab taskusse Tatt Tt 1889 Anonüüm XXX Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 58 ja 60 (6)
36385 1041 C3a1 Talumees viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuskamine Tor 1877–1917 T. Juurikas E 389 (31)
36386 1041 C3a1 Talumees viskab maha, saks pistab tasku Nina puhastades (tatt) Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (41)
36387 1041 C3a1 Talumees viskab maha, saks pistab tasku Tatt Pil 1894 H. Keller E 10047 (62)
36388 1041 C3a1 Talumees viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuskamine Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (90)
36389 1041 C3a1 Talumees viskab maha, saks pistab tasku Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 52
36390 1041 C3a1 Talumiis viskab maha, saks pistab taskuse Tatt Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (96)
36391 1041 C3a1 Talumees viskab maha, saks püstab tasku Tatt Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (7)
36392 1041 C3a1 & Talumiis viskab maha, saks pistab tasku Tatt MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (21)
36393 1041 C3a2 & Talumees viskab maha, aga saks pistab taskusse Ninanuuskamine Saa 1889 J. Tammann H II 23, 704 ja 705 (53)
36394 1041 C3a2 Talumees viskab maha, aga saks pistab taskuse Nina pühitakse Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 186 (125)
36395 1041 C3a2 Talumees viskab maha, aga saks pistab tasku Talumees viskab tatti maha, saks pistab tasku Kuu 1935 S. Niiholm ERA II 110, 87 (3)
36396 1041 C3b Talumees viskab maha, saks paneb tasku Nina nuuske Kam 1890 J. Siimus H II 19, 922 (4)
36397 1041 C3b Talumees viskab maha, saks paneb taskusse Tatt Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (859)
36398 1041 C3b Talumees viskap maha, saks panep tasku Nõnanuuskamine Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 824 (128)
36399 1041 C3b & Talumiis viskap maha, saks pand tasku Nõnanuuskamine Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (33)
36400 1041 C3b Talumiis viskas maha, saks pand taskude Tatt Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (372)
36401 1041 C3c1 & Saks pistab tasku, talumees viskab maha Tatt Pär 1877–1917 J. Martinson E 1478 (9)
36402 1041 C3c1 Saks pistab tasku, talumees viskab maha Tatt ja taskurätik Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 323 (20)
36403 1041 C3c1 Saks pistab tasku, talumees viskab maha Tatt Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (74)
36404 1041 C3c2+ Saks pistab tasku, aga talumees maha Ninanuuskamine Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 832 (32)
36405 1041 C3c2+ Saks pistab tasku, talumees maha Tatt Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (2)
36406 1041 C3c2+ & Suur saks tasku pistab, talumees metsa viskab Ninanuuskmine Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (10)
36407 1041 C4a Mats viskab maha, saks pistab tasku Tatt Ote 1930 A. Aavik E 66022 (24)
36408 1041 C4a Mats viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuskamine Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 100 (595)
36409 1041 C4a Mats viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuskamise kohta – harilikult tööinimene ei kanna taskurätti kaasas, aga ametmees küll Lüg 1960–1965 A. Källo RKM II 200, 447 (19)
36410 1041 C4a Mats viskab maha, saks pistab tasku Ninanuuskamine Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 37 (5)
36411 1041 C4a & Mats viskab maha, saks pistab tasku Tatt Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
36412 1041 C4b & Mats viskab maha, saks paneb tasku Ninanuuskamine Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 177 (165)
36413 1041 C4b Mats viskab maha, saks paneb tasku Nina nuuskama Tt 1967 J. Palm RKM II 234, 479 (7)
36414 1041 C4c & Mats viskab maha, saks torkab tasku Mats nuuskab natta maha ja saks aga nuuskab rättiku ja torkab tasku Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 185 (69)
36415 1041 C4d & Talumats viskab maha, aga saks kannab taskus Tatt Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 500 (12)
36416 1041 C4e & Maamats viskab maha, linnasaks pistab tasku Tatt San 1930 H. Toom E 64770 (11)
36417 1041 C4f1 Saks pistab tasku, mats viskab maha Tatt Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (86)
36418 1041 C4f1 Saks pistab tasku, mats viskab maha Tatt Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 325 (342)
36419 1041 C4f1 & Saks pistab tasku, mats viskab maha Tatt Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 596 (4)
36420 1041 C4f2* & Saks pistab tasku, talumats viskab maha Tatt KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 342 ja 368 (63)
36421 1041 C4f2* Saks pistab tasku, aga mats viskab maha Saks nuuskab taskurätti ja paneb tasku, talumats nuuskab maha Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 215 (9)
36422 1041 C4f2* Saks pistab tasku, aga mats viskab maha Tatt, sest mats nuuskab näpuga nina, saksal on taskurätt Muh 1989 L. Luht RKM II 436, 341 (29)
36423 1041 C5a & Sant viskab maha, aga saks pistab tasku Natt Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (17)
36424 1041 C5b1 Sant viskab maha, saks paneb tasku Nuuskamise Nrv 1927 M. Kasikov E 62235
36425 1041 C5b1 Sant viskab maha, saks paneb tasku Ninarätik Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 355 (27)
36426 1041 C5b1 Sant viskab maha, saks paneb tasku Tatt (sülg) Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 185 (47)
36427 1041 C5b1 & Sant viskab maha, saks paneb tasku Tatt Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
36428 1041 C5b1 Sant viskab maha, saks paneb tasku Taskurätikuga ninanuuskamine Nis 1990 M. Hiiemäe RKM II 434, 91 (8)
36429 1041 C5b1 Sant viskas maha, saks pand taskude Tatt – nõna nuuskamine Ote 1940 A. Kroon ERA II 290, 210 (31)
36430 1041 C5b2+ & Mis see on, mis sant maha viskab ja saks tasku paneb Natt ehk tatt Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 52 (88)
36431 1041 C5b2+ Sant viskab tee äärde, saks paneb tasku Tatt Tõs 1918–1940 A. Raavik RKM II 17, 313 (8)
36432 1041 C5c & Saks pistab tasku, sant viskab maha Tatt Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (27)
36433 1041 C5d & Saks paneb tasku, sant viskab maha Tatt Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (44)
36434 1041 C5d Saks paneb tasku, sant viskab maha Ninanuuskamine HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 89/90 (5)
36435 1041 C6+ Saks paneb tasku, taluinime viskab maha Tatt Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 592 (361)
36436 1041 C6+ Saks paneb taskusse, maa viskab maha Ninanuuskamine Ote 1930 E. Schmidt E 71299 (46)
36437 1041 C6+ & Külamees ramutab maad, saks pistab tasku Tatt Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (86)
36438 1041 D1a Maamees viskap maha, saks pistäp karmani (Der Bauer wirft es an die Erde, der Deutsche steckt es in Tasche) Rotz eL 1818 A. W. Hupel Hupel2 172
36439 1041 D1a Maamees viskap maha, saks pist karmani Nõnanuuskamine Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (22)
36440 1041 D1a & Maamees viskas maha, saks pist karmanni Tatt Urv 1890 J. Teder H III 11, 343 (148)
36441 1041 D1a Maamiis viskas maha, saks pist karmanise Tatt Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (23)
36442 1041 D1b1 Maamees viskab maha, saks paneb karmani Nõnanuuskamine Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (53)
36443 1041 D1b1 & Maamiis viskas maha, saks pand karmanni Nõnanuuskamine Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (43)
36444 1041 D1b1 Maamiis viskas maha, saks pand karmanni Maamees viskab tati käega maha, harit[ud] in[imene] pan[eb] taskurätikuga tasku Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (42)
36445 1041 D1b1 Maamiis viskas maha, saks pand karmatti [sic!] Nõnna nuuskam[ine] Urv 1890 H. Lellep H III 11, 432 (31)
36446 1041 D1b2 & Maamiis viskas maha, aga saks pand karmani Tatt Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1179 (3)
36447 1041 D1c Säks pand karmani, maamiis viskas maha Nõnna nättäs Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (30)
36448 1041 D1c & Säks pand karmanni, maamiis viskas maha Nõnna nättäs Kan 1896 G. Loodus H I 7, 645 (1)
36449 1041 D1d & Saks pist rätige karmanis, maamiis viskas maha Tatt Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 89 (10)
36450 1041 D2a & Talumees viskab maha, saks pistäb karmanis Tatt Hls 1891 J. Riiet H III 13, 579 (22)
36451 1041 D2b Talumiis viskap maha, saks panep karmanni Tatt Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 (9)
36452 1041 D2b & Talumiis viskas maha, saks pand karmani Tatt Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (28)
36453 1041 D2b Talumiis viskas maha, saks pand karmanni Tati seen, taskurätiku seen nina Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (36)
36454 1041 D2b Talumiis viskas maha, säks pand karmanni Tatt Rõu 1894 P. Kanger E 9590 (7)
36455 1041 D2c Talomiis hiit maha, säks pand karmani Se 1927 Linnasaar S 1475 (19)
36456 1041 D2c & Talomiis hiit maaha, säks pand karmanihe Talomiis hiit nõlõ maaha, a säks pand nõnarätiga karmanihe Se 1933 A. Tammeorg S 57834 (82)
36457 1041 D2d & Säks pand karmanihe, a' talumiis pill maalõ Nõlõ Se 1934 N. Oinas S 82298 (12)
36458 1041 D3 & Talopoig viskas maha, saks pand karmanihe Tatt Rõu 1896 G. Raup H III 28, 690 (9)
36459 1041 D4 & Mats viskas maha, saks pand karmanni Ninanuuskamine Rõu 1972 F. Sillavee KKI KS
36460 1041 D5a & Sant viskas maha, saks pist karmani Tatt Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (102)
36461 1041 D5b* Sant viskas maaha, säks pand karmanihe Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 382 (148a)
36462 1041 D5b* & Sant viskas maaha, säks pand karmanihe Tatt Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 489 (99)
36463 1041 D5b* Sant viskas maaha, säks pand karmanihe Nõnna nuuskama Se 1929 V. Savala S 17525 (86)
36464 1041 D5b* Sant viskas maaha, a säks pand karmanihe Nõlõ nõnäst Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 239 (13)
36465 1041 D5c & Säks pand kaarmanni, a sant viskas maaha Nõnna nuusatas Se 1928 T. Haak S 4340 (45)
36466 1041 D6 & Seto viskas maaha, säks pand karmanehe Tatt Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 117 (13)
36467 1041 E & Mis asja viskab talumees maha, aga härrasmees pistab tasku Tatt, talumees nuuskab sõrmede abil ja viskab siis tati maha, aga härrasmees nuuskab taskurätikusse ja pistab selle siis tasku Trt 1976 A. Sepp RKM II 325, 44 (1)
36468 1041 F1 & Maamiis viskas maha, herr pand karmanni Nõna nuusatas Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 338 (48)
36469 1041 F2* Sant viskas maaha, aga herr pand karmanehe Nõlõd Se 1934 A. Kits S 81849 (57)
36470 1041 F2* & Herr pand karmanihe, a' sant viskas maaha Nõlõ' Se 1935 M. Podrätšikov S 102207 (11)
36471 1041 G* Maamees viskab maha, linnamees paneb taskude Linnamees pühib nina rätiku sisse ja paneb tasku, maamees viskab maha Trt 1972 A. Kivi RKM I 12, 314 (79)
36472 1041 G* Linnamees paneb tasku, maamees maha Nuuskamine Tln 1990 A. Kägu RKM II 436, 119 (3)
36473 1041 G* & Linnamees paneb tasku, maamees viskab maha Tatt Vll 1995 K. Tamm EFA I 7, 29 (22)
36474 1041 G* Maamees viskab maha, linnamees pistab tasku Tatt Jäm 1977 E. Kaunissaar KKI 68, 129/31 (4)
36475 1041 H & Talumiis pill maaha, liinalinõ pand karmanihe Nõlõ Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 439/40 (47)
36476 1041 I1 & Talumees viskab maha, rikas paneb tasku Ninaeritis Khk 1955–1956 I. Truuväärt RKM, Lümanda 82 (34)
36477 1041 I2a & Rikas pand tasku, vaene visas tii viirde Vaesel es ole taskurätti Vas 1980 M. Hiiemäe RKM II 347, 164 (17)
36478 1041 I2b* & Vaene viskab maha, rikkas paneb tasku Nuuskamine Jõh 1986 O. Kruusa RKM II 398, 32 (59)
36479 1041 I2b* Rikas pistab tasku, vaene viskab maha Ninanuuskamine Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 76 (32)
36480 1041 J & Vaene viskas maale, rikas pand karmanihe Nõled Se 1929–1930 E. Põllula S 17896 (81)
36481 1041 K1a/ & Mees lähab metsa, viskab tindi tee ääre, säks tuleb taga, pistab tasku Talupoeg viskab tati maha, saks pistab omal tasku Tõs 1893 M. Kurul E 1484/5 (45) 1089J1a
36482 1041 K1b/ & Mees lähab metsa, viskas tindi tee ääre, saks lähab järel, võtab tindi, püstab tasku Ninad nuuskama: mees viskab maha, saks nuuskab rätiku sisse, püstab tasku Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (17) 1089Jb
36483 1041 K1c/ & Mees lätt mõtsa, pill tinte tee pääle, saks pand taskohe Ninarätik Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (20) 1089J1c
36484 1041 K1d/ & Miis läts mõtsa, pild tinte tii viirde, a säks läts mõtsa, pand karmanihõ Tatt Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (16) 1089J1d
36485 1041 K2/ & Mees läks metsa, viskas tilli tee jääre, saks tulli, pisti tasku Tatti tee äärde visata ja vares tulleb sööb ära MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (2) 1089J2
36486 1041 K3/ & Talupoeg läheb, viskab tinti tee ääre, saks läheb taga ja pistab tasku Nenänuuskamine Vai 1893 J. Sorro H II 36, 423 (19) 1089J3
36487 1042 A1 & Talvel magab Maasik-lehm, suvel tuntakse ase Heinakuhi Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (93)
36488 1042 A2a1% & Minevaesta Maarik magasi, timahaava tunnus asõ Tulõasõ Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 311 (95) 1217
36489 1042 A2a2 & Kon minevaasta Maasik magas, tinavaasta tunnus ase Puuriit Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (98)
36490 1042 A2b & Mullu Maarik maganu, tänavu ase tuntasse Tulease Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 254 (35)
36491 1042 A2c* Maas'k makas, tuleva-aasta om ase tunda Vällän tulõtegemine, tulease Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 147 (69)
36492 1042 A2c* & Maas'k makas, tulevaesta ase tutta Tulease Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (70)
36493 1042 A2d & Maarik maka, tõise aasta tunnus ase Kuhjapesa Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (67)
36494 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga ase tunda Kuhjapesä Se 1935 A. Kits S 100024 (75)
36495 1042 A3a1 Maar'k maka, aastaga asõ tunda Kuhjaasõ Se 1927 V. Ruusamägi S 2315 (45)
36496 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga asõ tunda Hainakuhi Se 1929 V. Savala S 17518 (36)
36497 1042 A3a1 Maar'k maka, aastaga asõ tunda Hainakuh'a asõ Se 1934 N. Oinas S 70624 (20)
36498 1042 A3a1 Maar'k maka, aestaga asõ tunda Hainakuhi Se 1934 F. Paloots S 76502 (3)
36499 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga asõ tunda Se 1939 A. Kõrgekuhi ERA II 248, 353 (10)
36500 1042 A3a1 Maarik maka, aestak asõ tunda Hainakuhi Se 1934 A. Tammeorg S 90823 ja 90828 (16)
36501 1042 A3a1 Maar'k maka, aastak asõ tunda Se 1933 N. Oinas S 58590 (30)
36502 1042 A3a1 Maarik maka, aasta asõ tunda Linaluu Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 349 (33)
36503 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga asõ tunnus Kuh'apesa Se 1934 M. Peramets S 78515 (61)
36504 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga asõ tunnus Tulõasõ Se 1934 M. Peramets S 73748 (17)
36505 1042 A3a1 Maarik maka, aestaga asõ tunnus Hainakuhi Se 1929 M. Pihlapuu S 18098 (7)
36506 1042 A3a1 Maarik maka, aestaga asõ tunnus Hainakuhi Se 1929 A. Gehrke S 17146 (6)
36507 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga asõ tunnus Hainakuh'a asõ Se 1934 M. Podrätšikov S 85761 (9)
36508 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga asõ tunnus Kuh'asõ Se 1930 A. Põhi S 22342 (52)
36509 1042 A3a1 Maarik maka, aestaga ase tunnus Hainakuhi Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 88 (11)
36510 1042 A3a1 Maar'k maka, aastaga asõ tunnus Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 395 (5)
36511 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga ase tunnus Se 1932 A. Altin E 81714 (1)
36512 1042 A3a1 Maar'k maka, aastaga asõ tunnus Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 101 (21)
36513 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga asõ tunnus Hainakuhi Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (52)
36514 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga ase tunnus Kuhjaasõ Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 241 (29)
36515 1042 A3a1 Maarik maka, aastaga ase tunnus Kuh'apesä Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 640 (12)
36516 1042 A3a1 Maarik maka, ajastaja ase tunnus Hainakuhja ase Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (3)
36517 1042 A3a1 & Maarik makas, aastak ase tunnus Heinakuhi Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (50)
36518 1042 A3a2 & Maar'k maka, ase aastaga tuns Tulease Se 1927 E. Põllula S 2693 (29)
36519 1042 A3a3 Maar'k maka, aastak aigu asõ tunda Hainakuh'a asõ Se 1932 V. Ruusamägi S 40377 (15)
36520 1042 A3a3 Maarik maka, aastaga aigu asõ tunda Hainakuhi Se 1929–1930 V. Ruusamägi S 15270 (18)
36521 1042 A3a3 Maarik maka, aasta aigu asõ tunda Kuhjaasõ Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 183 (17)
36522 1042 A3a3 Maarik maka, aastak aigo asõ tunda Hainakuhi Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (10)
36523 1042 A3a3 Maarik maka, aestak aigu asõ tunda Kuh'aasõ Se 1927 J. Orusaar S 2357 (10)
36524 1042 A3a3 Maar'k maka, aastaga aigu asõ tuns Kuh'aasõ Se 1935 P. Külaniit S 105581 ja 105589 (36)
36525 1042 A3a3 & Maarik maka, aestak aigu asõ tunda Tulõasõ Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566 (20)
36526 1042 A3a3 Maarik maka, aastaga aegu ase tunda Heinakuhi Se 1932 E. Perkman E 81737 (10)
36527 1042 A3a3 Maar'k maka, aastak aigu asõ tuns Rõuguasõ Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 320 (20)
36528 1042 A3a4 Maarik magab, aasta pärast tuntakse ase Kuhjapesa 1890 E EM 87 (719)
36529 1042 A3a4 Maarik magab, aasta pärast tuntakse ase Kuhjapesa 1913 E EM2 76 (917)
36530 1042 A3a4 & Maarik makas, aasta pärast tunnusse ase Kuhjapesä Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (98)
36531 1042 A3a4 Maarik maka, ajastaja perast tunnus ase Kohjapesa Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (41)
36532 1042 A3a5* Maarik maah maka, ajastaga asõ tunnus Hainakuhi Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (24)
36533 1042 A3a5* & Maarik maah maka, ajastaga asõ tunnus Tulõasõ Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (61)
36534 1042 A3a5* Maar'k maka maah, aastaga asõ takah tunda Tulõasõ Se 1934 A. Kits S 81847 (42)
36535 1042 A3a6 & Maarik maka mao pääl, aestak aigu asõ tunda Tulease Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 240 (30)
36536 1042 A3a7* & Kohn Maarik magasi, seo aasta tunnus asõ Kuh'aase Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (47)
36537 1042 A3a7* Kos Maarik maka, seal aastaga ase tunnus Kuhjaase Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (10)
36538 1042 A3a8 & Maarik makas aastek aiga üte aseme pääl Hainakuhi San 1888 K. Gross H II 31, 807 (62)
36539 1042 A3a9+ & Maarik maka, ase sais ajastaga Heinakuhi Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (7)
36540 1042 A3a9+ Maarik magab, terve aasta ase tunda Heinakuhja ase Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 493 (10)
36541 1042 A3b1 Maasik maka, aastaga asõ tunnus Kuh'aase Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (32)
36542 1042 A3b1 & Maasik makas, aastaig ase tunnus Hainakuhi Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (35)
36543 1042 A3b2 & Maasik maka, aastäk aigo asõ tunda' Hainakuhja asõ Se 1936 M. Vabarna S 121934 (40)
36544 1042 A3b2 Maasik maka, aastak aigo asõ tunda Kuhjaase Se 1937 N. Ress ERA II 163, 45 (30)
36545 1042 A3b2 Maas'k maka, aastak aigõ asõ tunda Kuh'apesä Se 1929 I. Sonts S 124439 (67)
36546 1042 A3b2 Maas'k maka, aastak aigu asõ tunda Viljasard Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (4)
36547 1042 A3b3* & Maas'k makas, aasta peräst tunnus ase Kuhjapesä Urv 1891 J. Teder H III 11, 333 (60)
36548 1042 A3b3* Maasik magab, aasta pärast tuntakse ase Heinakuhi Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (20)
36549 1042 A3b3* Maas'k makas, aasta peräst tunnus ase Tuli Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (136)
36550 1042 A3b3* Maasik makas, aasta perast tunnus asõ ar Tulõasõ Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (56)
36551 1042 A3b3* Maas'k makas ja aasta perast tunnusse ase Hainakuhi Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 93 (227)
36552 1042 A3b4 & Maasik maka, aesta peräst asõ tunda Kuhjapesä Vas 1905 O. Jõgeva H II 74, 392 (19)
36553 1042 A3b4 Maasik maka, aasta peräst asõ tunda Tulõasõ Vru 1903 G. Sandra H II 70, 130 (21)
36554 1042 A3b5* & Maasik maka maa pääl, aestak aigu asõ tunda Tulease Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 270 (4)
36555 1042 A3b5* Maas'k maka maa pääl, asõ tunda aastak aigu Heinakuhi Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 85 (40)
36556 1042 A3b6* & Maasik maka, asõ jääs aastas perrä Hainakuhi Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 443 (31)
36557 1042 A3b6* Maasik maka, jääs aastaga asõ Hainakuhi Se 1932 A. Nurmetu S 49048 (20)
36558 1042 A3c & Maasõ maka, aestäk aigu asõ tunda' Hainakuh'al Se 1927 M. Pihlapuu S 1929 (9)
36559 1042 A3d1* Mahe magab maa pääl, aasta pärast tunnukse ase Tuli 1890 E EM 88 (730)
36560 1042 A3d1* Mahe magab maa pääl, aasta pärast tunnukse ase Tuli 1913 E EM2 76 (930)
36561 1042 A3d1* & Mahe magab maa peal, aasta pärast tunnukse ase Heinakuhi Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (10)
36562 1042 A3d1* Mahe maka maa pääl, aaste perast ase tunnus H[eina]kuhi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 12 (86)
36563 1042 A3d2 & Mahe maka maa pääl, asõ jääs aestagas perrä Tulõasõ Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (77)
36564 1042 A4* & Maarik maka, mitu aestakka asõ tunnus Tulõasõ Se 1930 A. Tammeorg S 23867 (45)
36565 1042 A4* Maas'k maka, asõ tunda mitu aastat Heinakuhja ase Se 1932 L. Johanson E 81696 (1)
36566 1042 A5a & Maar'k makas, kolme aasta peräst tunnus ase Tulease Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (100)
36567 1042 A5b & Maas'k maka, kolmõ aastaka vana asõ tunda' Kuh'apesä Se 1949 V. Pino RKM II 30, 210 (781)
36568 1042 A6a Maarik maka, saidse aastaka asõ tunda Hainakuhi Se 1930 V. Ruusamägi S 25956 (40)
36569 1042 A6a & Maarik maka, säidse aastat asõ tunda' Kuhjaasõ Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 280 (64)
36570 1042 A6b & Maas'k maka maa pääl, säidse aestakka asõ tunnus Tulõasõ Se 1929 T. Kõivastik S 16162 (9)
36571 1042 A6c & Maarja maka, seitse aastad tunnus ase Kuhjapesa Vas 1895 P. Saar H III 22, 335 (72)
36572 1042 A6d & Mahe magab, säidse aastad tunnus ase Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (86)
36573 1042 A7a* Maarik maka, sada aastaga asõ tunda Tulõasõ Se 1933 N. Oinas S 68132 (47)
36574 1042 A7a* & Maarik maka, asõ tunda sada aestakka Kuh'aasõ Se 1933 A. Tammeorg S 59711/2 (25)
36575 1042 A7a* Maarik maka, sada aastat ase tunda Kuhjaase Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 93 (232)
36576 1042 A7b & Maas'k maka, sada aestaka ase tunda Tuleasõ Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 338 (47)
36577 1042 A7b Maas'k maka, sada aastaka asõ tunda Se 1933 N. Oinas S 66546 (16)
36578 1042 B & Ma-ast [sic!] maka, ei ole asõnd kohki Hainakuhi Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (7)
36579 1042 C1 & Maarik maka, Saarik sais Kuhi ja kuh'asaivas Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (65)
36580 1042 C2a & Maarik maka, Saarik sais, aistak aigu asõ tunnus Hainakuh'a asõ Se 1935 A. Põhi S 99278 (2)
36581 1042 C2b & Saarik sais, Maarik maka, aasta peräst tunnus asõ Kohjapesä Har 1890 J. Pähn H II 32, 200 (75)
36582 1042 C3 & Sarik sais, Marik magas, ase ei liigu mitu aastad Heinakuhi Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (33)
36583 1042 C4a1* Saarik sais, Maarik makas, ase sais [sada] aastad Hainakaar San 1895 J. Kuldsep E 19084 (39)
36584 1042 C4a1* Saarik sais, Maarik magas, ase sais sada aastat Heinakaar Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (61)
36585 1042 C4a1* & Saarik sais, Maarik makas, ase sais [sada] aastat alale Hoone, ahivars Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (75)
36586 1042 C4a2 & Saarik sais, Maarik makas, sada aastat sais ase Kuhjapesä San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (161)
36587 1042 C4a2 Saarik saisap, Maarik makap, sada aastat saisap ase Hainakuhi San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (14)
36588 1042 C4a2 Saarik sais, Maarik makas, sada aastat sais ase Hainakuhi Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (24)
36589 1042 C4a3 & Maarik makap, Saarik saisap, sada aastat sais ase Kuhjapesa Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 455 ja 459 (3)
36590 1042 C4a4 Saarik seisis, Maarik magas, ase tunda sada aastat Heinakaar, kuhjalava 1913 E EM2 117 (1652)
36591 1042 C4a4 Saarik seisis, Maarik magas, ase tunda sada aastat Kuhjalava 1920 Nurmik I 67
36592 1042 C4a4 Saarik seisis, Maarik magas, ase tunda sada aastat Heinakuhi ja kuhjalava 1926 Ainelo II-III 131
36593 1042 C4a4 & Saarik sais, Maarik makap, sada aastat tunda ase Kuhjapesä Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (9)
36594 1042 C4b & Maar'k maka, Saar'k saka, asõ tunda sada aastat Tulõplats Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 423 (33)
36595 1042 D & Saarik sais, aesta peräst tunnus asõ Hainakuhi Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (46)
36596 1042 E1a1 & Härg magab maas, tuleva-aasta on ase tunda Tulease Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (23)
36597 1042 E1a2 & Härg maka, tuleva-aasta ase tutta Tulease Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (13)
36598 1042 E1b & Härg mineva-aasta magasi, timahava tunnus asõ Tulõasõ, hainakuh'a asõ Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (96)
36599 1042 E2a* Härg makas, aaste peräst ase tunda Haenakuhi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (215)
36600 1042 E2a* & Härg maka, aasta peräst um viil asõ tunda Kuh'apesä Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (12)
36601 1042 E2b & Härg magab maas, aasta otsa ase taga Tulease Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 713 (2)
36602 1042 E2c & Härg maka, asõ ajastaig paigal Hainakuhi Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (9)
36603 1042 E2d & Härg maka, ütskõrd aastel säetes ase Haenakuhi Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 573 (398)
36604 1042 E2e & Härg magab ühe päeva, ase seisab aasta aega Tulease Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 148 (55)
36605 1042 E2e Härg magab ühe päeva, ase seisab aasta aega Tulease 1992 Metstak2 24 ja 25
36606 1042 E2f* Härg makab öö aega, ase seisab aasta aega Hel 1891 J. Lammas E 422 (156)
36607 1042 E2f* & Härg magab öö aega, ase seisab aasta otsa Tulease Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (93)
36608 1042 E3 & Härg magab ühe aasta, ase magab mitu aastat Kuhjalava Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (23)
36609 1042 E3 Härg magab maas, ase tunda mitu aastat 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (9)
36610 1042 E4a & Üks härg magab, seitse aastat ase taga Tulease Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 79 (27)
36611 1042 E4b1 Härg magab maas, ase seisab seitse aastat (Ein Ochs liegt auf dem Boden, die Stelle bleibt sieben Jahre) Eine Feuerstelle 1876 Wied. 264
36612 1042 E4b1 Härg magab maas, ase tunda seitse aastat Tulease 1890 E EM 38 (156)
36613 1042 E4b1 Härg magab maas, ase tunda [seitse] aastat Tulease 1913 E EM2 35 (191)
36614 1042 E4b1 Härg magab maas, ase tunda seitse aastat Tulease 1914 E MM 7 ja 42 (42)
36615 1042 E4b1 Härg magab maas, ase tunda seitse aastat Tulease 1920 E MM2 7 ja 45 (43)
36616 1042 E4b1 Härg magab maas, ase tunda seitse aastat Tulease 1994 E MM3 5 ja 36 (43)
36617 1042 E4b1 Härg magab maas, ase tunda seitse aastat 1927 Ainelo III 64
36618 1042 E4b1 Härg magab maas, ase tunda seitse aastat Tulease 1939 Nugis 286 ja 313 (36)
36619 1042 E4b1 Härg makas maan, ase saisab säitse aastat Lõkketulease Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 387 ja 402 (77)
36620 1042 E4b1 Härg magab maas, ase seisab seitse aastad Tulease Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 393 (11)
36621 1042 E4b1 & Härg magab maas, ase seisab seitse aastat Tulease Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (27)
36622 1042 E4b1 Härg magab maas, ase seisab seitse aastat Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (19)
36623 1042 E4b2% & Härg heidab kord mää peale magama, seitse aastat seisab ase Tuluke Pöi 1902 J. Prooses E 42410 (3) 295
36624 1042 E4c*% & Härg magab mäel, seitse aastad ase teada Tuli ja tulease väljal Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (13) 1947Cb3
36625 1042 E4c*% Härg magab mäerinnas, ase seisab seitse aastat Tulease Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 106 (139) 1947Cb3
36626 1042 E5 & Härg magab üks aasta, ase seisab üheksa aastat Heinakuhi Äks 1893 P. Sepp H II 43, 842 (10)
36627 1042 E5 Härg magab üks aasta, ase seisab üheksa aastat Heinakuhi 1979 Metstak 22 ja 35 (217)
36628 1042 E5 Härg magab üks aasta, ase seisab üheksa aastat Heinakuhi 1992 Metstak2 59 ja 61
36629 1042 E6a & Aasta härg makas, sada aastat om ase alale Hainakuhi ja kuhjapesa Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (11)
36630 1042 E6b & Härg maka maa pääl, sada aestakka asõ tunda Kuh'aasõ Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 440 (48)
36631 1042 F1 & Rusk härg magab metsas, ase seisab hulga aja (Der braune Ochs schläft im Walde, die Schlafstelle ist lange sichtbar) Die Feuerstelle im Walde Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 114 (10)
36632 1042 F1 Rusk härg magab metsas, ase seisab hulga aja Tuli ja tulensia metsässä 1844 Lönnrot 159
36633 1042 F1 Rusk härg magab metsas, ase seisab hulga aja Die Feuerstätte im Walde 1852 Neus 393 ja 390 (2)
36634 1042 F1 Ruske härg magab metsas, ase seisab hulga aja 1899 Sander 71 (14)
36635 1042 F2 & Ruske härg magab mäel, neli aastad ase seisab taga Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
36636 1042 F3a* Ruske härg magab, seitsme aasta kohta tuntakse koht ära Tulease Krj 1660–1876 Tuling H, R 3, 108 (9)
36637 1042 F3a* Ruske härg magab, ase seisab seitse aastad Tuli Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (11)
36638 1042 F3a* & Ruske härg magab, ase seisab seitse aastat Tuli ja tulease Kär 1890 K. Loiken E 433 (24)
36639 1042 F3b & Ruske härg magab ühe pääva maas, säitse aestad tunta ased taga Tuli Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (27)
36640 1042 F3c & Ruske härg magab [ühe] tunni, ase seisab [seitse] aastat Tuli põleb Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (38)
36641 1042 F3d Ruske härg magab maas, seitse aastat ase tunnukse (Ein rother Ochs liegt an der Erde, sieben Jahre erkennt man die Stelle) Eine Feuerstelle 1876 Wied. 286
36642 1042 F3d & Rusk härg magab maas, seitse aastat ase tunnukse Eine Feuerstelle Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36p.
36643 1042 F3e* Ruske härg magab metsas, seitse aastat seisab ase (Ein rother Ochs liegt im Walde, sieben Jahre bleibt die Stelle) Eine Feuerstelle 1876 Wied. 286
36644 1042 F3e* Ruske härg magab metsas, seitse aastad ase taga Tulease Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (20)
36645 1042 F3e* & Ruske härg magab metsas, seitse aastat seisab ase Tulease Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (40)
36646 1042 F3e* Ruske härg magab metsas, [seitse] aastad ase tunda Tulease Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 415 (259)
36647 1042 F3f* & Ruske härg magab määl, ase seisab seitse aastad Tulease Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (54)
36648 1042 F3f* Ruske härg magab määl, ase seisab [seitse] aastad Tulease Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (33)
36649 1042 F3f* Ruske härg magas mäel, [seitse] aastad ase taga Tulease Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (13)
36650 1042 F3g Ruske härg magab mätta peal, ase seisab seitse aastat Tuli 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 96 (26)
36651 1042 F3g Ruske härg magab mätta peal, ase seisab seitse aastat Tuli 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 96 (26)
36652 1042 F3g & Ruske härg magab mätta pääl, ase seisab [seitse] aastad Tulease Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (21)
36653 1042 F3h1 & Ruske härg magab põesa ääres, seitse aastat tuntaks ase Tulease Ans 1891 F. Peters H II 41, 384 (13)
36654 1042 F3h2* Ruske härg magab põõsa ääres, seitse aastat seisab ase Tuli Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122 (7)
36655 1042 F3h2* & Ruske härg magab põõsa äeres, seitse aast seisab ase taga Tuli Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 995
36656 1042 F3h3 & Ruske härg magab korra põõsa ääres, äga ase seisab seitse aastat Tulease Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 66 (13)
36657 1042 F3i & Ruske härg magab roavi ääres, ase seisab seitse oastat Tulease Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 462
36658 1042 F3j & Ruske härg magab värava taga, ase seisab seitse aastad Tulease Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 634 (38)
36659 1042 F3k* Kus ruske härg magab, see ase [seitse] aastad seisab Tulease Sa 1660–1876 Anonüüm 006 EKS 8° 1, 348 (2)
36660 1042 F3k* & Kus ruske härg magab, sääl ase seisab seitse aastat Tulease metsas Kär 1889 T. Jank H II 18, 841 (2)
36661 1042 F4a & Kus ruske härg saab üks kord maganud, tunnukse üheksa aastat kohta (Wo ein rother Ochs ein Mal gelegen hat, erkennt man die Stelle neun Jahre) Eine Feuerstelle Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 273
36662 1042 F4b & Ruske härg magab maas, üheksa aastat seisab ase Tulease Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (15)
36663 1042 F5 Ruske härg magab maas, aset tunda kümme aastat Tulease 1890 E EM 135 (1262)
36664 1042 F5 Ruske härg magab maas, aset tunda kümme aastat Tulease 1913 E EM2 117 (1648)
36665 1042 F5 Ruske härg magab maas, ase tunda kümme aastat Tulease 1921 Nurmik II 75
36666 1042 F5 Ruske härg magab maas, ase tunda kümme aastat 1922 Nurmik EKÕr 103
36667 1042 F5 Ruske härg magab maas, ase tunda kümme aastat 1922 Kmpm. EL II8 88
36668 1042 F5 & Ruske härg magab maas, ase tunda kümme aastat Tulekahju Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (199)
36669 1042 F5 Ruske härg magab maas, ase tunda kümme aastat Tulekahi Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 370 (15)
36670 1042 F5 Ruske härg magab maas, ase tunda kümme aastat Tulease HMd 1927 A. Viilas E 74021 (4)
36671 1042 F5 Ruske härg magab maas, ase tunda kümme aastat Tulekahjuase JJn 1965 R. Veinberg RKM II 204, 291 (16)
36672 1042 F6 & Ruske härg magab maas, ase tunda sada aastat Tulekahi Hlj 1988 E. Kaljuvee RKM II 408, 72
36673 1042 G1% & Punane härg makab maas, ase tundetse tulevaasta Lõke ja selle ase Han 1969 I. Aavekukk KKI KS 2360A3 2361
36674 1042 G2a Punane härg magab mäe pääl, ase on aasta aega järel 1939 Lasteleht nr. 14 (1939) 233 (1)
36675 1042 G2a & Punane härg magab maas, aasta pärast tuntakse ase Karjase tulelõkke ase Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (53)
36676 1042 G2b & Punane härg magab maas, ase seisab aasta aega järele Tulease Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (4)
36677 1042 G3 & Punane härg makab mäe külle pääl, ase mitu aasted tuttav Tulekahju Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (74)
36678 1042 G4a & Punane härg magab, ase seisab kolm aastat Tulease Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (15)
36679 1042 G4b & Punane härg magab metsas, ase tunnukse kolme aasta pärast Tuli ja tulease Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 115 (33)
36680 1042 G5a & Punane härg magab ja seitse aastat seisab ase järel Tulease Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 144 (38)
36681 1042 G5b1 & Punane härg magab maa pääl, seitse aastat tunneb aset taga Tuli ja tulease Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (20)
36682 1042 G5b2 Punane härg magab maas, ase seisab seitse aastat Lõkkease PJg 1894 M. Reimann E 13024 (31)
36683 1042 G5b2 & Punane härg magab maas, ase seisab seitse aastad Tulease Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (3)
36684 1042 G5b3 & Punane härg magab maas, seitse aastat ase taga Tulease Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (83)
36685 1042 G5b4 & Ponane herg magab maas, ase jääb seitse aasted järel näha Tolease Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (10)
36686 1042 G5c1* & Punane härg magab mää otsas, seitse aastat seisab ase taga Tulease Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 335 (35)
36687 1042 G5c1* Ponane härg magab meel, seitse aastad ase taga Tuli Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 5
36688 1042 G5c2* Punane härg magab mäe külle pääl, seitse aastad ase järele Tulekahju Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 23 (28)
36689 1042 G5c2* & Punane härg magab mäe külle pääl, ase seitse aastat näha Tulease Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 135 (67)
36690 1042 G5d & Punane härg magab mätta külje pääl, ase seisab seitse aastad Tuli, tulease Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (74)
36691 1042 G5e & Punane härg magab mäe pääl, seitsme aasta pärast kasvavad karvad pääle Tulease Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 117/8 (7)
36692 1042 G6a Kus punane härg maganud, tuntakse aset üheksa aastat 1933 Tulet. Kal. (1933) 6
36693 1042 G6a & Kus punane härg maganud, tuntakse aset [üheksa] aastat Tulekahju Mär 1965 U. Brun, T. Jaanus, R. Põld, H. Rebane EKRK I 59, 458 (5)
36694 1042 G6b & Kus punane härg kord magab, sääl ei kasva [üheksa] aastat midagi Tulease Kad 1966 J. Valdur RKM II 217, 423 (22)
36695 1042 G7 Punane härg magab maas, aset tunda kümme aastat Tulease 1890 E EM 127 (1175)
36696 1042 G7 Punane härg magab maas, aset tunda kümme aastat Tulease 1913 E EM2 111 (1543)
36697 1042 G7 Punane härg magas mäe külje pääl, ase kümme aastat tunda Tulease 1908 Tander 39
36698 1042 G7 & Punane härg makas mäe pääl, ase kümme aastet tunda Tulease Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 11 (16)
36699 1042 G8 & Punane härg magas mäe küljel, ase tuhat aastat tunda Tulease Hel 1926 K. Puusepp E 58452
36700 1042 G9 & Punanõ härg magab mäe külje piäl Tuli Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (27)
36701 1042 H1 & Verrev härg mürra, aasta perast tunnus ase Tulease Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (28)
36702 1042 H2 & Verrev härg maka mäe küleh, mitu aestaka asõ tunda Tuli Se 1935 A. Jänessoo S 105264 (27)
36703 1042 H3 & Verrev härg maka, asõ kümme aastaka tunda Tulõasõ Se 1929 V. Savala S 17566 (131)
36704 1042 H4 & Verrev härg maka, asõ om tunda' kolmkümmend aastäka Tulõasõ Se 1930 N. Sõrmus S 28604/5 (44)
36705 1042 I1% & Hall härg magab määl, seitse aastat seisab ase Tulease Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 416 (47) 2359B5b
36706 1042 I2 Hall härg magab maas, ase tunda eluaja Kivi 1890 E EM 34 (113)
36707 1042 I2 Hall härg magab maas, ase tunda eluaja Kivi 1913 E EM2 32 (135)
36708 1042 I2 & Hall härg magab maas, ase seisab eluaja Kivi Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (24)
36709 1042 J & Lame härg magab maas, ase tunda kümme aastat Tulease Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (4)
36710 1042 K & Suur härg magab maas, ase tunda kümme aastat Tulease Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 172 (53)
36711 1042 L & Punane pullike magab, aga ase on mitu aastat tunda Tulease Võn 1959 G. R. Sordla RKM II 91, 613 (1)
36712 1042 M+ Ruske lehm magab maas, aset tunda mitu aega Tulekahi Kuu 1939 I. Lehesalu ERA II 222, 373 (11)
36713 1042 M+ & Punane lehm heidab magama, ase seitse aastat näha Tulease Var 1970 E. Maasik RKM II 277, 155 (5)
36714 1042 M+ Verrev lehm maka, üdesä aastaka asõ tunda Hoone põlend Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (5)
36715 1042 N+ & Mõtsik makas mõtsan pia aasta aigu Rüäpõld Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 890 (26)
36716 1042 N+ Valge magab maas, ase seisab poole aastat Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (77)
36717 1042 N+ Võik hobune heidab magama, tõuseb ülesse, ase kümme aastad järele Tuli on see hobune, ase kümneaastane Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (58)
36718 1042 N+ & Kuldne kukk, seitsmeaastane ase taga Tuli Hää 1889 E. Grant H II 23, 602 (71)
36719 1042 N+ & Noor'k maka, astak asõ tunda Kuh'apesä Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 49 (26)
36720 1042 N+ Noorik magab, aasta ase on tunda Heinakuhi Räp 1961 A. Org RKM II 135, 662 (3)
36721 1042 # 294A1a1 | vs: EV 9886
36722 1043 & Madal ema, valged lapsed, elab musta mätta all Sitik 1896 A. Kuldsaar E 24809 (86)
36723 1043 Madal ema, mustad lapsed, elab musta mätta all Sitik 1913 E EM2 76 (925)
36724 1044 A & Pika terava sulge, hämara käppa, hämara silma, tagu kui riivakotti, ise laulab pss-popp-popp, pss-popp-popp Siil Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 448 (37)
36725 1044 B & Madala jalga, terava karva, saba ei ole, nokka neetu, ise laulab popp-popp-popp Siile Vai 1893 D. Torpan H II 36, 406 (22)
36726 1044 C & Madala jalgega, terava sulgega, kui laulab, teeb pott-pott Siil Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 526 (40)
36727 1044 D* & Madala jala ja terava sule, saba on, aga nooka neetu Siil Jõe 1928 D. Riikoja A 10168 (33)
36728 1044 D* Madalat jalga, teravat sulge, siga nina ja saba pole, neetu Siil Mär? 1936 E. Poom ERA II 148, 13 (12)
36729 1044 Ea & Saba-i ole, nokka net, ise laulab pst-pst Siil Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (46)
36730 1044 Eb & Nokka netu, saba netu, teeb popp-popp-popp Siil Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (56)
36731 1044 Ec & Pead ei ole, jalga netu, ise laulab pott-pott Siil Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (162)
36732 1044 F & Alt pehme, pealt terav, ise laulab kott-kott Siil Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 251 (16)
36733 1044 G & Pugu ees ja kaeru sees, kaela jest ja nokka net Part Juu 1890 J. Trull H II 38, 843 (28)
36734 1045 & Madalam kui regi, ise üle maailma Maantee HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (33)
36735 1045 # 1322
36736 1046 A & Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu (Höher als ein Pferd, niedriger als eine Sau, schwärzer als ein Bär) Sattel Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (37)
36737 1046 A Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu (Höher als ein Pferd, niedriger als ein Schwein, schwärzer als ein Bär) Ein Sattel 1780 Hupel 120
36738 1046 A Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu Satula 1844 Lönnrot 153
36739 1046 A Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu Sadul 1869 Ahlqvist 72
36740 1046 A Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu (Höher als ein Pferd, niedriger als ein Schwein, schwärzer als ein Bär) Ein Sattel 1876 Wied. 271
36741 1046 A Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu Sadul 1890 E EM 70 (521)
36742 1046 A Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu Sadul 1913 E EM2 62 (679)
36743 1046 A Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu Sadul 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (35)
36744 1046 A Kõrgem kui hobune, madalam kui siga, mustem kui karu Sadul 1912 Jürjens 29/30
36745 1046 Ba1 Kõrgem kui hobune, madalam kui siga Sadul 1782 Willmann 167 (35)
36746 1046 Ba1 Kõrgem kui hobune, madalam kui siga Sadul 1787 Lindf. (1787) lk-ta (11)
36747 1046 Ba1 Kõrgem kui hobune, madalam kui siga Sadul 1892 Tõn. LLr 54 (3)
36748 1046 Ba1 Kõrgem kui hobune, madalam kui siga Sadul 1955 ÜÕÕ 64 (5)
36749 1046 Ba1 Kõrgem kui hobune, madalam kui siga Sadul HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (4)
36750 1046 Ba1 Kõrgem kui hobune, madalam kui siga Sadul Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (35)
36751 1046 Ba1 Kõrgem kui hobune, madalam kui siga Sadul Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (17)
36752 1046 Ba1 Kõrgem kui hobune, madalam kui siga Sadul Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (18)
36753 1046 Ba1 Kõrgemb kui hobene, madalamb kui tsiga Satul Kan 1888 J. Väggi H III 11, 498 (2)
36754 1046 Ba1 & Kõrgemb kui hobene, madalamb kui tsiga Satul Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (34)
36755 1046 Ba1 Kõrgemb ku hoppõn, madalamb ku tsiga Sadul Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (8)
36756 1046 Ba1 Kõrgem kui hobu, madalam kui siga Sadul Vil 1895 P. Pallu H III 22, 588 (8)
36757 1046 Ba1 & Kõrgem kui hobu, madalam kui siga Sadulas Saa 1889 J. Tammann H II 23, 704 ja 705 (49)
36758 1046 Ba1 Kõrgem kui hobu, madalam kui siga Sadul Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (27)
36759 1046 Ba2* Kõrgem kui hobune ja madalam kui siga Sadul Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (27)
36760 1046 Ba2* Kõrgem kui hobune ja madalam kui siga Sadul Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 434 (15)
36761 1046 Ba2* Kõrgem kui hobu ja madalam kui siga Sadul Var 1888 M. Karotom H III 4, 590 (41)
36762 1046 Ba2* Kõrgem kui hobune, aga madalam kui siga Hobuse sadul Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 342 (50)
36763 1046 Ba2* & Kõrgem kui hobune, aga madalam kui siga Sadul Pal 1889 M. Uus H II 27, 427 (52)
36764 1046 Bb1 & Madalam kui siga, kõrgem kui hobune Sadul KJn 1870 J. Tiedemann E 157 (243)
36765 1046 Bb1 Madalam kui siga, kõrgem kui hobune Sadul Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (106)
36766 1046 Bb1 Madalam kui siga, kõrgem kui hobune Sadul Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (15)
36767 1046 Bb1 Madalam kui siga, kõrgem kui hobune Sadul Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (218)
36768 1046 Bb1 Madalam kui siga, kõrgem kui hobene Sadul KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (3)
36769 1046 Bb2* Madalamp kui siga ja korkeamp kui hopune Satul hopuse seljas Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 146 (98)
36770 1046 Bb2* & Madalam kui siga ja kõrgem kui hobu Hobuse sadul Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 334 (23)
36771 1046 Bb2* Madalam kui siga, aga kõrgem kui hobune Sadul Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (108)
36772 1046 Bb2* Siast madalam, hobusest kõrgem Sadul 1887 Meelej. nr. 23 ja 24 (1887) 184 ja 192 (7)
36773 1046 C Madalam kui hobune ja kõrgem kui hobune Sadul 1890 E EM 88 (726)
36774 1046 C Madalam kui hobune ja kõrgem kui hobune Sadul 1913 E EM2 76 (924)
36775 1046 C Madalam kui hobune ja kõrgem kui hobune Sadul 1914 E MM 11 ja 44 (146)
36776 1046 C Madalam kui hobune ja kõrgem kui hobune Sadul 1920 E MM2 11 ja 47 (148)
36777 1046 C Madalam kui hobune ja kõrgem kui hobune Sadul 1994 E MM3 9 ja 38 (148)
36778 1046 C & Madalam kui hobune ja kõrgem kui hobune Sadul Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (15)
36779 1046 Da/ & Korgõmp ku hobõnõ, madalamp ku regi Harak Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (27) 1322Wa
36780 1046 Db/ & Madalam kui regi, kõrgem kui hobune Sadul Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 67 ja 89 (263) 1322Wb
36781 1046 # 1322Ma* 1633Af 1633F 1784A1a1
36782 1047 & Mado mättäs, nenä välläs Lapse nenä natas Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 186 (35)
36783 1047 Madu mättas, nina väljas Nina peas Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (51)
36784 1048 & Magab kui karu, müirab kui maru, hulluks teeb mehe Õllevaat 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (12)
36785 1048 Magab kui karu, möirab kui karu, hulluks teeb mehe Õllevaat 1890 E EM 88 (728)
36786 1048 Magab kui karu, möirab kui karu, hulluks teeb mehe Õllevaat 1913 E EM2 76 (928)
36787 1048 # kk
36788 1049 & Makaa härg, küle' är söödü Tare, hakna' Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (103)
36789 1050 & Magus roog on kõhu all, hea suutäis p[er]ses Udar, kanamuna Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (47)
36790 1050 # 127 1589
36791 1051 Aa & Mis om magusast magusam Uni Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (70)
36792 1051 Ab & Mis on kõikide inimeste eest kõige magusam Emapiim Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (17)
36793 1051 Ab Mis on kõige inimeste eest kõige magusam Emapiim 1890 E EM 98 (838)
36794 1051 Ab Mis on kõige inimeste eest kõige magusam Emapiim 1913 E EM2 84 (1068)
36795 1051 B1a Mis on magusam kui mesi 1879 Gressel Uus ABDr 11 (5)
36796 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Emapiim 1890 E EM 98 (842)
36797 1051 B1a Mis on magusam kui mesi 1907 Pet. ELA 38
36798 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Emapiim 1913 E EM2 84 (1072)
36799 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Emapiim 1914 E MM 25 ja 50 (176)
36800 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Emapiim 1920 E MM2 25 ja 53 (186)
36801 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Emapiim 1994 E MM3 22 ja 45 (186)
36802 1051 B1a Mis on magusam kui mesi 1926 Ainelo II-III 73
36803 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni 1945 Taev-Mihkla 51
36804 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni 1957 Mihkla-Tedre 57
36805 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Nrv 1992 V. Kuzmin RKM, KP 1, 341 (24)
36806 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (105)
36807 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (105)
36808 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Kad 1897 A. K. Kivi H II 57, 54 (1)
36809 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Kad 1897 A. K. Kivi E 34 852 (1)
36810 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Emapiim Tür 1935 H. Neumann ERA II 122, 11 (2)
36811 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni on magusam kui mesi Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 254 (125)
36812 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (43)
36813 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (33)
36814 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Emapiim ehk uni Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (122)
36815 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni on magusam kui mesi Muh 1989 L. Luht RKM II 423, 512
36816 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Emapiim Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (86)
36817 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Ema rinnapiim Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 751 (44)
36818 1051 B1a & Mis on magusam kui mesi Uni SJn 1891 J. Köstner H II 26, 556 (30)
36819 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (17)
36820 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Pal 1897 H. Karro H IV 8, 396 (36)
36821 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Trt 1927 M. Jürgenson ARS 1, 866 (46)
36822 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 75 (3)
36823 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni on magusam kui mesi Puh 1922 H. Lampmann A 102 (8)
36824 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 211 (96)
36825 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Rõn 1930 J. Aab E 66327 (24)
36826 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (285)
36827 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 169 (21)
36828 1051 B1a Mis on magusam kui mesi Uni Vru 1956 A. Piir RKM II 71, 103 (612)
36829 1051 B1a Mis on magusamb kui mesi Emarind TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (92)
36830 1051 B1a Mis om magusam kui mesi Emapiim Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (17)
36831 1051 B1a & Mis om magusam kui mesi Uni Trv 1924 J. Rõks KKI WS
36832 1051 B1a Mis om magusamb kui mesi Uni om magusamb kui mesi San 1971 L. Voormann RKM II 287, 216 (296)
36833 1051 B1a Mis om magusamb ku mesi Ema rinnapiim Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 237 (48)
36834 1051 B1a Mes om magusamb kui mesi Uni Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36: 1, l. 136p.
36835 1051 B1a Mis om magusamp ku mesi Uni Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (87)
36836 1051 B1a Mis om magusap kui mesi Uni Se 1927 V. Ruusamägi S 2312 (20)
36837 1051 B1a Mis om magusap kui mesi Uni Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (61)
36838 1051 B1a Mis om magusap ku mesi Uni Se 1934 A. Tammeorg S 90824 ja 90828 (25)
36839 1051 B1b Magusam kui mesi Uni JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (19)
36840 1051 B1b Magusam kui mesi Emapiim Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (29)
36841 1051 B1b Magusam kui mesi Uni Trt 1934 K. Kirss E 85927 (35)
36842 1051 B1b & Magusamb ku' mesi Uni Se 1928 T. Linna S 9130 (72)
36843 1051 B2a1 & Mis magusam mett on (Was süsser als Honig ist) Muttermilch Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367 (74)
36844 1051 B2a1 Mis magusam mett on Emapiim 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (71)
36845 1051 B2a1 Mis on magusam mett (Was ist süsser als Honig) Muttermilch 1870 Hupel 121
36846 1051 B2a1 Mis magusam mett on Emapiim 1782 Willmann 170 (69)
36847 1051 B2a1 Mis on magusam mett Uni, äidin maito 1844 Lönnrot 157
36848 1051 B2a1 Mis on magusam mett Uni 1869 Ahlqvist 73
36849 1051 B2a1 Mis on magusam mett (Was ist süsser als Honig) Die Muttermilch 1876 Wied. 279
36850 1051 B2a1 Mis on magusam mett 1927 Ainelo III 69
36851 1051 B2a2 & Mes om magusamb mett Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36: 1, l. 295
36852 1051 B2a2 Mis om magusamp mett Uni om magusamp mett Se 1929 N. Nurmetu S 9991 (14)
36853 1051 B2a3 & Mis magusamb mett Uni Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 57 (87)
36854 1051 B2b* Mis on meest magusam Uni Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (19)
36855 1051 B2b* Mis on meest magusam Pde 1988 K. Madi RKM II 418, 125
36856 1051 B2b* & Mis on meest magusam Uni Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (106)
36857 1051 B2b* Mis on mesist magusam Uni Hag 1890 H. Raudvere E 469 (12)
36858 1051 B2b* Mis meest magusam Uni VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 287 (173)
36859 1051 C & Mis om tugevamb kui lõvi Surm Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (62)
36860 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi 1962 Täheke nr. 7 (1962) 3 (4)
36861 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni 1968 SSTT 99
36862 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni 1979 Metstak 8 ja 32 (3)
36863 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni 1992 Metstak2 8 ja 9
36864 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni 1979 Karlep-Vihm-Karu 16 (3)
36865 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni 1984 Muhel VN 36 ja tagakaas (2)
36866 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Valimisliidu "Tartu" propagandapiim 1993 Postimees Extra nr. 244 (1993) 5 (5)
36867 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni 1994 Siirak EKTv VII2 58 (2)
36868 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni Mär 1992 K. Kaljuma RKM, KP 17, 49 (2)
36869 1051 Da & Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 154 (23)
36870 1051 Da Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 40 (51)
36871 1051 Da Magusamp kui mesi, tugevamp kui lõvi Uni Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 ja 376 (70)
36872 1051 Da Magusamp kui mesi, tugõvamp kui lõvi Uni Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 248 (75)
36873 1051 Da Magusap kui mesi, tugõvamp kui lõvi Uni Se 1935 A. Jänessoo S 105427 (5)
36874 1051 Db1* & Mis om magusamb ku mesi, tugõvamb ku lõvi Unõkõnõ murd maha' Har 1948 A. Kuus KKI WS
36875 1051 Db1* Mis magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 183 (103)
36876 1051 Db2 & Mis on tugevam kui lõvi ja magusam kui kärjemesi Uni Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (80)
36877 1051 Dc* & Magusam kui mesi, tugevam kui lõukoer Magamine, uni Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 53 (25)
36878 1051 Dc* Magusam kui mesi ja tugevam kui lõukoer Uni Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 128 (30)
36879 1051 Dd1 & Mis on meest magusam ja lõukoerast tugevam Uni Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (60)
36880 1051 Dd2 & Mis on lõukoerass tugevam ja medess magusam Uni Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 335 (10)
36881 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni 1888 Ol. Lisa nr. 15 (1888) 239 (15)
36882 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni 1890 E EM 104 (904)
36883 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi 1903 Neumann 57
36884 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni 1913 E EM2 91 (1199)
36885 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni 1914 E MM 12 ja 44 (164)
36886 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni 1920 E MM2 12 ja 47 (166)
36887 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni 1994 E MM3 10 ja 38 (166)
36888 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni 1923 Huvit. II 215 ja 224 (10)
36889 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi 1924 Tamman 36
36890 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi 1926 Ainelo II-III 195
36891 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi 1927 Ainelo III 53
36892 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi, tugevam kui lõvi Uni 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (26)
36893 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (38)
36894 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Vai 1895 F. Feldbach E 21189 (3)
36895 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (6)
36896 1051 Ea1 & Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 33 (37)
36897 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 266 (10)
36898 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Rak 1905 K. Holm H II 74, 322 (117)
36899 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (37)
36900 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 82
36901 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (31)
36902 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 406 (2)
36903 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Ans 1891 J. Magus H IV 4, 155 (9)
36904 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (189)
36905 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (34)
36906 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni, magamine Tõs 1893 J. Öövel E 5178 (20)
36907 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (144)
36908 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (3)
36909 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Vil 1894 G. Karu H II 49, 370 (14)
36910 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni KJn 1870 J. Tiedemann E 156 (238)
36911 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (39)
36912 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 53 (43)
36913 1051 Ea1 Mustem kui süsi, magusam kui mesi Uni Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 47 (433)
36914 1051 Ea1 Mustemb kui süsi, magusamb kui mesi Uni Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
36915 1051 Ea1 Mustemb kui süsi, magusamb kui mesi Uni Kuu 1964 L. Eenmaa Vilbaste 1, 207
36916 1051 Ea1 Mustemp kui süsi, makusamp kui mesi Uni Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (22)
36917 1051 Ea1 Mustemb kui süsi, magusamb kui mesi Uni Jõe 1949 E. Tael KKI, MT 68, 2 (3)
36918 1051 Ea1 Mustemb ku süsi, magusamb ku mesi Uni Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (53)
36919 1051 Ea2 & Mustemb kui hütsi, magusamb kui mesi Uni Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (119)
36920 1051 Ea2 Mustemb kui hüdsi, magusamb kui mesi Uni Vas? 1895 J. Sandra H I 6, 587 (4)
36921 1051 Ea3% Mustem kui süsi ja magusam kui mesi Uni Juu? 1891 M. Antje H III 3, 331 (33) 1253
36922 1051 Ea3% & Mustem kui süsi ja magusam kui mesi Uni Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (72) 1253
36923 1051 Ea3% Mustem kui süsi ja magusam kui mesi Uni Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (57) 1253
36924 1051 Ea4 Magusam kui mesi, mustem kui süsi Uni VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (8)
36925 1051 Ea4 & Magusam kui mesi, mustem kui süsi Uni Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (122)
36926 1051 Eb1 & Mis on mustem kui süsi ja magusam kui mesi Magamine Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 162 (7)
36927 1051 Eb1 Mis on mustem kui süsi ja magusam kui mesi Uni Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (21)
36928 1051 Eb2 & Mis on magusam kui mesi ja mustem kui süsi Magamine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 193 (69)
36929 1051 Ec* Must ku hüdsi, magusamb ku mesi Uni Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 417 (6)
36930 1051 Ec* & Must kui süsi, magus kui mesi Uni Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (10)
36931 1051 F & Mustem kui süsi, magusam kui mesi, kallim kui kuld Uni Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 54 ja 81 (111)
36932 1051 G & Mustem kui süsi, valgem kui lumi, magusam kui mesi Uni Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (81)
36933 1051 H & Põletab kui tuli, magusam kui mesi Kallima suudlus Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 595 (377)
36934 1051 I & Mis om magusamp ku mesi, sügävämp ku meri Latsõ uni Urv 1949 E. Siil KKI, KT 1268, 44/5 (19)
36935 1051 Ja & Magusam ku mesi, vedelam ku vesi Piibusuits Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (29)
36936 1051 Jb & Veest vedelam, meest magusam Uni Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (5)
36937 1051 Jb Veest vedelam, meest magusam Uni Trv 1893 J. Kuusk E 771 (37)
36938 1051 Jc & Magusam kui mesi, valgem kui vesi Rinnapiim Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (72)
36939 1051 Jd & Mis om magusamp ku mesi, mis om vedelämp ku vesi Uni, inemise miil Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (82)
36940 1051 Ka & Magusam kui mesi, tugevam kui karu Uni Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 127 (99)
36941 1051 Kb & Tugõvam kui karu, magusam kui mesi Uni San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73 (8)
36942 1051 L & Hullem kui hunt, kangem kui karu, ise magusam kui mesi Uni Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 10 (14a)
36943 1051 M & Hullem kui hunt, kangem kui karu, mustem kui süsi, magusam kui mesi Vai 1889 H. Masing H II 7, 80 (27)
36944 1051 Na & Mis om armab immä, mis om magusab mett Lämmi, uni Se 1927 M. Pihlapuu S 1942 (129)
36945 1051 Nb & Mes magusamb kui mesi ja armsamb kui pruut Uni Rõn 1889 C. Berg H II 30, 725 (88)
36946 1051 O1a/ & Mis magusam kui mesi ja tümem kui padi Emasüle Vai 1889 H. Masing H II 7, 85 (136) kküs
36947 1051 O1b/ & Mis on tümem kui padi ja magusam kui mesi Emasüle ja emapiim Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (27) kküs
36948 1051 O1c/ & Magus kui mesi, tümem kui padi Emasüle Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (31) kküs
36949 1051 O2a1/ & Midä mete magusemb, midä patje pehmend [sic!] Memme piim, memme käsi Hel 1890 M. Tomp H II 25, 190 (174) kküs
36950 1051 O2a2*/ Mis on magusam kui mesi, pehmem kui padi Emarind Krj 1940 K. Lepp ERA II 294, 57 (64) kküs
36951 1051 O2a2*/ & Mis on magusam kui mesi ja pehmem kui padi Emapiim ja ema käed Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (12) kküs
36952 1051 O2a3/ & Mis on pehmem kui padi ja magusam kui mesi Emasüle, emapiim Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (89) kküs
36953 1051 O2b1/ & Magusam kui mesi, pehmem kui padi Ema põlvede peal, uni Trm 1896 J. Soodla E 22605 ja 22606 (43) kküs
36954 1051 O2b2/ & Pehmem kui padi, magusam kui mesi Emasüle, emapiim KJn 1870 J. Tiedemann E 144 (140) kküs
36955 1051 O2b3/ & Pehme kui padi, magus kui mesi Uni Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (12) kküs
36956 1051 O3+/% Mustem kui süsi, magusam kui mesi, pehmem kui sulest padi Uni, emapiim, ema põlved Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (14) kküs 1322
36957 1051 O3+/% & Magusam ku mesi, pehmemb ku padi, mustem ku maa Uni Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (139) kküs 1322
36958 1051 O3+/% & Mis on tümem kui sulg ja mis on magusem kui mesi Lapsel ema piim ja süle Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (45) kküs 1322
36959 1051 O3+/% Meest magusam, loogast kõberam, patjast pehmem Rinnapiim, ema käsi, ema põlved PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (29) kküs 1322
36960 1051 O3+/% Pehmemp kui käsi, magusamp kui mesi Käsi ja uni Se 1934 M. Peramets S 78540 (88) kküs 1322
36961 1051 P/ & Noaga ei leigata, lauale ei panda, aga siiski kõige ilma inimeste toit ja magusam kui mesi Emapiim Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (22) 1897Y
36962 1051 Q/ & Mustem kui süsi, magusam kui mesi, noor tahab, vana ei tarvitagi Uni Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (15) 1574Y
36963 1051 # 132 898G 2366 | mst-jutt: ATU 875 | vs: EV 12904 | kk | Piibel
36964 1052 & Mahlakask kambris, tilk tila otsas Taaritõruke Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (109)
36965 1052 Mahlakask kambris, tilk tila otsas Taari-, kaljaastja 1890 E EM 88 (731)
36966 1052 Mahlakask kambris, tilk tila otsas Taari-, kaljaastja 1913 E EM2 77 (931)
36967 1053 & Maja om, ei ole puust ega kivist tett Tiukarp Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (6)
36968 1054 a & Maja saab valmis, viis palki jääb üle Sukk Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (17)
36969 1054 b & Viie palgiga tettas majja ja kõik viis palki jääb üle Sukakudamine Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (21)
36970 1055 & Majal kõrva' Pini Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (88)
36971 1055 # vs: EV 8564
36972 1056 a Makil silmad, makil kõrvad, makil pikk toru-loru taga Kass 1968 SSTT 136
36973 1056 a & Makil silmad, makil kõrvad, makil saba taga ka Kass Tür 1931 R. Viidalepp ERA II 298, 92 (161)
36974 1056 b & Murgul silmad, murgul kõrvad, murgul toro-loro taga Kass JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 525 (19)
36975 1056 c & Maugul silmad, maugul kõrvad, maugul piik perses Kass Kos 1896 T. Wiedemann H II 57, 196 (23)
36976 1056 # 1437 | nlj: ERA II 149, 235 (119) < Lai
36977 1057 & Mamsel kolkas, seest sinine Sinipott Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (33)
36978 1058 Aa1 & Kurt puus, Mart maas, Hindrek taevas, sava suus Pähkel, maasikas, humalas Vig 1889 M. Liedenberg E, A 80 (2)
36979 1058 Aa2 & Kärt puus, Mart maas, Hindrek taevas, taba suus Pähkel, maasikas, humalas Vig 1889 H. Redlich H II 17, 368 (2)
36980 1058 Ab & Mart maas, part puus, Endrik taevas, taba suus Kaju Sa 1891 E. B. Grepp H I 3, 89 (2)
36981 1058 Ac & Mart maas, part puus, Toomas taevas, taba suus Kaju Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (16)
36982 1058 Ad1 & Pärt puus, Mart maas, Tõnis taevas, taba suus Kaev Pöi 1902 J. Prooses E 42384 (16)
36983 1058 Ad1 Pärt puus, Mart maas, Tõnis taevas, saba suus Kaev 1921 Nurmik II 12 (4)
36984 1058 Ad1 Pärt puus, Mart maas, Tõnis taevas, saba suus Kaev 1913 E EM2 103 (1407)
36985 1058 Ad1 Pärt puus, Mart maas, Tõnis taevas, taba suus 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
36986 1058 Ad2% & Pärt puus, Mart maas, Tönüs taevas, saba suus Vibuga kaev Kuu 1954 E. Lindström KKI KS 699
36987 1058 B & Hendrik taevas, taba lõukas, Mart maas, part suus Katlakook Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (10)
36988 1058 B Hendrik taevas, taba lõukas, Mart maas, part suus (Heinrich im Himmel, das Schloss im Herdloche, Martin an der Erde, eine Ente im Munde) Das Kesselhaken 1876 Wied. 264/5
36989 1058 B Hindrek taevas, taba lõukas, Mart maas, part suus Pajuvile 1890 E EM 40 (175)
36990 1058 B Hindrek taevas, taba lõukas, Mart maas, part suus Pajuvile 1913 E EM2 37 (216)
36991 1058 B Hendrik taevas, taba lõukas, Mart maas, part suus Pajuvile 1921 Nurmik II 162 (5)
36992 1058 C & Andrus taevas ja taba suus Rott sööb puu otsas pähkelt Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (59)
36993 1058 # 1748
36994 1059 & Meelekott, aganakott, aholuud ja nelli mõlla Pini Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 248 (93)
36995 1060 a & Meelik mütsata, toalik tanuta, hull Hans alasti Viin SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (61)
36996 1060 b & Müürike mütsita, taarike tanuta, hull Hans ihualasti Viinapudel Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (28)
36997 1060 # 314 667N2a
36998 1061 A & Mees elab metsas, raiub kirveta, ehitab majasid Rähn 1911 H. Karro E 50795 (69)
36999 1061 A Mees elab metsas, raiub kirveta, ehitab majasid Rähn 1913 E EM2 77 (938)
37000 1061 A Mees elab metsas, raiub kirveta, ehitab maju Rähn 1979 Metstak 18 ja 34 (167)