Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum

Andmebaas kasutab ühist allikmaterjali eesti mõistatuste akadeemiliste väljaannetega:

Eesti mõistatused. I, [mõistatustüübid] 1-1350 = Aenigmata Estonica. I, 1-1350 / Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool; koostanud Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas, Piret Voolaid; toimetanud Arvo Krikmann ja Rein Saukas, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2001 (Tallinn: Pakett), 891 lk.

Eesti mõistatused. II, [mõistatustüübid] 1351-2800 = Aenigmata Estonica II, 1351-2800 / Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool; koostanud Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas, Piret Voolaid; toimetanud Arvo Krikmann ja Rein Saukas, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2002 (Tallinn: Pakett), 877 lk.


Koostajad: Arvo Krikmann (autor, konsultatsioon), Jaak Krikmann (php)
Tartu, 2012
Toetatud HTM programmidest EKKM09-175, EKKM09-168, SF0030181s08
ISBN 978-9949-490-46-2
© Arvo Krikmann, Jaak Krikmann, EKM FO
kontakt: krikmann@gmail.com