Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
ALLIKALÜHENDID

1. Käsikirjalised arhiivifondid

EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv
(järjestatud algusdaatumite järgi)

ERM — Eesti Rahva Muuseumi rahvaluulekogu (1815–1925)
H — J. Hurda rahvaluulekogu (1860–1906)
Veske — M. Veske rahvaluulekogu (1866–1885)
EKS — Eesti Kirjameeste Seltsi rahvaluulekogu (1867–1891)
SKS, Eisen — M. J. Eiseni mõistatuste kogu (1869–1889)
Leoke — H. ja J. Leokese rahvaluulekogu (1869–1936)
EÜS — Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogu (1875–1917)
E — M. J. Eiseni rahvaluulekogu (1880–1934)
TEM — Tallinna Eesti Muuseumi rahvaluulekogu (1897–1925)
SKS, Niemi — A. Niemi eesti rahvaluule kogu (1898–1899)
EKnS — Eesti Kirjanduse Seltsi rahvaluulekogu (1907–1924)
E, StK — M. J. Eiseni stipendiaatide rahvaluulekogu (1921–1927)
A — W. Andersoni rahvaluulekogu (1921–1939)
S — S. Sommeri setu rahvaluule kogu (1922–1936)
ARS — Akadeemilise Rahvaluule Seltsi rahvaluulekogu (1926–1927)
ERA — Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu (1927–1944)
RKM — Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna rahvaluulekogu (1945–1994)
KKI — Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektori rahvaluulekogu (1947–1980)
EKRK — Tartu (Riikliku) Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri rahvaluulekogu (1950–1992)
Vilbaste — G. Vilbaste murde- ja rahvaluulekogu (1952–1966)
EFA — taastatud Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu (alates 1995)

EKM Eesti Kultuuriloolise Arhiiv (KM EKLA)

ÕES — mitmesugused Õpetatud Eesti Seltsi materjalid, sh.
S. H. Vestringi (ÕES, M.B. 69), J. C. Clare (ÕES, M.A. 31–33), J. H. Rosenplänteri (ÕES, M.A. 153), C. G. Ficki (ÕES, M.A. 239), J. F. Helleri (F. 169, M. 36), J. Weitzenbergi (F. 47, M. 46), G. Vilbaste (F. 152, M. 149) jpt. materjalid

Eesti murdearhiivi materjalid: Eesti Keele Instituut (end. Keele ja Kirjanduse Instituut) ja Emakeele Selts

WS — F. J. Wiedemanni “Eesti-saksa sõnaraamatu” järgi kogutud murdesõnavara (1922–1949)
ES MT — Emakeele Seltsi murdetekstide kogu (1923–1991)
MS — Mõisteline murdesõnavarakogu (1930–1939)
KS — Emakeele Seltsi murdekorrespondentide sõnavarakogu (1940–1999)
KT — Emakeele Seltsi murdekorrespondentide tekstid (1941–2000)
TS — täiendav (järelkogumisel laekunud) murdesõnavarakogu (1947–1994)
KKI MT — KKI murdetekstid (1947–2001)

Soome Kirjanduse Selts

Ojansuu, Estonica — H. Ojansuu eesti rahvaluule kogu (1910–1911)

Eesti Rahva Muuseum

ERM, KV — ERM, Kirjasaatjate vastused (alates 1931)

Tartu Ülikooli eesti keele õppetool

T148 — A. Aaviku murdekogu Trm (1934)

2. Trükised

A ja N = Anekdoodid ja naljad: Anekdootide ja naljade ajakiri. [1930–1932].
Aabits (1948) = Aabits. Tallinn, 1948.
Aben = Абен К. Учебник эстонского языка для высших учебных заведений: Ч. 1. Таллин, 1957.
Ahlqvist = Ahlqvist, A. Suomalainen murteiskirja tahi lukemisia viron, karjalan, vatjan, vepsän ja liivin kielillä suomalaisten sanastojen kanssa. Helsinki, 1869.
Ainelo I-II = Ainelo, J. Näiteid ja harjutusi eesti keele õigekirjutuse ja grammatika tegelikuks õppimiseks: 1. ja 2. õppeaasta. Tartu, 1923.
Ainelo II-III = Ainelo, J. Näiteid ja harjutusi eesti keele õigekirjutuse ja grammatika tegelikuks õppimiseks: 2. ja 3. õppeaasta. Tartu, 1926.
Ainelo III = Ainelo, J. Näiteid ja harjutusi eesti keele õigekirjutuse ja grammatika tegelikuks õppimiseks: 3. õppeaasta. Tartu, 1927.
Ajaviiteleht = Ajaviiteleht. [1933].
Ajusp. Mag. = Ajuspordi Magasin. [1934].
Ajusportlane = Ajusportlane. [1933].
Akadeemia = Akadeemia. [1937].
AKS = Anna käsi, sõsarake: Valimik rahvalaule. Koost. ja tlk. H. Mänd. Tallinn, 1975.
Aleksejeva II-IV = Aleksejeva, N., Jekimova, E., Penter, N., Seledets, M. Eesti keel vene õppekeelega koolidele: 2.–4. õppeaasta. Tallinn, 1954.
Aleksejeva IV = Aleksejeva, N. Eesti keel vene õppekeelega koolidele: 4. õppeaasta. Tallinn, 1960.
Alekõrs-Sõgel-Vihalem = Alekõrs, R., Sõgel, E., Vihalem, L. Eesti kirjandus: Lugemik 9. kl. Tallinn, 1953.
Alttoa-Raigna (1951) = Alttoa, L., Raigna, H. Aabits. Tallinn, 1951.
Alttoa-Raigna (1958) = Alttoa, L., Raigna, H. Aabits. Tallinn, 1958.
Anissimov-Mikkel-Nurmik (1935) = Anissimov, A., Mikkel, E., Nurmik, M. Eesti keel vene õppekeelega algkoolidele I. [Tartu, 1935].
Anissimov-Mikkel-Nurmik (1936) = Anissimov, A., Mikkel, E., Nurmik, M. Eesti keel saksa ja rootsi algkoolidele II. Tallinn, 1936.
AT = Thompson, S. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography: Antti Aarne’s Verzeichnis der Märchentypen. FF Communications 184. Helsinki, 1964.
Auli-Ivin V = Auli, N., Ivin, V. Eesti keel vene õppekeelega kooli 5. klassile. Tallinn, 1990.
Auli-Ivin EKHv V2 = Auli, N., Ivin, V. Eesti keele harjutusvara vene õppekeelega kooli V klassile. 2. tr. Tallinn, 1994.
Aver-Alttoa (1955) = Aver, H., Alttoa, L. Eesti keele õpik II klassile. Tallinn, 1955.
Aver-Alttoa (1963) = Aver, H., Alttoa, L. Eesti keele õpik II [klassile]. Tallinn, 1963.
Bachman-Janno-Rebane-Salun I = Bachman, H., Janno, E., Rebane, S., Salun, E. Eesti keele õpik ja lugemik I klassile. Tallinn, 1952.
Bachman-Janno-Rebane-Salun II = Bachman, H., Janno, E., Rebane, S., Salun, E. Lugemik II klassile. Tallinn, 1953.
Bachman-Rebane I = Bachman, H., Rebane, S. Eesti keele õpik ja lugemik I klassile. Tallinn, 1955.
Bachman-Rebane II (1954) = Bachman, H., Rebane, S. Lugemik II klassile. Tallinn, 1954.
Bachman-Rebane II (1955) = Bachman, H., Rebane, S. Lugemik II klassile. Tallinn, 1955.
Bachman-Rebane II (1957) = Bachman, H., Rebane, S. Lugemik II klassile. Tallinn, 1957.
Bachman-Vilbok I = Bachman, H., Vilbok, S. Lugemik: I klass. Tallinn, 1960.
Bachman-Vilbok II = Bachman, H., Vilbok, S. Lugemik II klassile. Tallinn, 1960.
Beitr. = [Rosenplänter, J. H.] Beiträge zur genauern Kenntniss der estnischen Sprache III, VI. Pernau, 1814, 1816.
Belskaja-Aleksejeva V = Belskaja-Aleksejeva, N. Eesti keel vene õppekeelega koolide V klassile. Tallinn, 1972.
Belskaja-Aleksejeva V3 = Belskaja-Aleksejeva, N. Eesti keel vene õppekeelega koolide V klassile. 3., par. ja täiend. tr. Tallinn, 1985.
Belskaja-Aleksejeva VI = Belskaja-Aleksejeva, N. Eesti keel vene õppekeelega koolide VI klassile. Tallinn, 1972.
Belskaja-Aleksejeva VI4 = Belskaja-Aleksejeva, N. Eesti keel: Vene õppekeelega koolide VI klassile. 4., par. ja täiend. tr. Tallinn, 1990.
Belskaja-Aleksejeva VII4 = Belskaja-Aleksejeva, N. Eesti keel vene õppekeelega koolide VII klassile. 4., par. ja täiend. tr. Tallinn, 1990.
Bergm. = Bergmann, J. Kodu-laste raamat. Tartu, 1890.
Borm Prn. Er Kal. = Pärno Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1879 aasta pääle /- - -/. Pärnu: W. Bormi tr., [1878].
CRJ KLr I7 = Jakobson, C. R. Kooli Lugemise raamat: Esimene jagu. 7., täiend. tr. Tartu, 1888.
CRJ UAr = Jakobson, C. R. Uus Aabitsaraamat, kust viiekümne päävaga lugema ja kirjutama võib õppida. Peterburi, 1867.
E EM = Eisen, M. J. Eesti rahva mõistatused. Tartu, 1890 [tiitellehel 1889].
E EM2 = Eisen, M. J. Eesti mõistatused. 2., täiend. tr. Tartu, 1913.
E MM = Eisen, M. J. Mõista, mõista, mis see on: Mõistatused, keerulised küsimised ja mõistatuse-jutud. Tartu, [1914].
E MM2 = Eisen, M. J. Mõista, mõista, mis see on: Mõistatused, keerulised küsimised ja mõistatuse-jutud. 2., täiend. tr. Tartu, 1920.
E MM3 = Eisen, M. J. Mõista, mõista, mis see on: Mõistatused, keerulised küsimised ja mõistatuse-jutud. [Tallinn], 1994.
Eas I = Siin Siberi maa peal kasvanud. Eesti asundused I. Koost. A. Korb, K. Peebo. Tartu, 1995.
Eas II = Ei oska rääkimise moodi kõnelda. Eesti asundused II. Koost. A. Korb. Tartu, 1996.
Einer EKÕ = Einer, H. Eesti keele õpetus algkoolidele. Tartu, 1900.
Eisen A = Eisen, L. Aabits. Tallinn, 1974.
Eisen EKTv = Eisen, L. Eesti keele töövihik I klassile: 2. vihik. Tallinn, 1970.
Eisen-Hiie = Eisen, L., Hiie, E. Lugemik-õpik I klassile. Tallinn, 1969.
EKMS = Saareste, A. Eesti keele mõisteline sõnaraamat I–IV. Stockholm, 1958–1963.
EKTv = Eesti keele töövihik. Tallinn: Eksperimentaalkombinaat “Bit”, 1971.
EkÕ = Emakeele õpetus kodulastele. Jurjev, 1901.
Elav sõna I = Kuulberg, J., Murdmaa, E., Nurmik, M., Oro, J., Parijõgi, J., Puusepp, F. Elav sõna I: Aabits ja 1. õppeaasta lugemik. Tartu, 1932.
Elken3 = Elken, J. Koduõppijate Laste lugemise raamat. 3. tr. Tallinn, 1911.
EMrd II = Must, M. Keskmurde tekstid. Eesti murded II. Tallinn, 1965.
EMrd III = Keem, H. Tartu murde tekstid. Eesti murded III. Tallinn, 1970.
EMrd IV = Univere, A. Idamurde tekstid. Eesti murded IV. Tallinn, 1996.
EMrd V = Must, M. Kirderannikumurde tekstid. Eesti murded V. Tallinn, 1995.
EPost. = Eesti Postimees. [1881–1882, 1886].
EPost. Kal. = Eesti Postimehe Kalender ehk aastaraamat [1872, 1879] aasta peale. Tartu: H. Laakmanni tr., [1871, 1878]. — Eri aastakäikudel tiitli sõnastuses väiksemaid erinevusi.
EPost. Lisa = Eesti Postimehe Lisa. [1894].
EPost. Lisal. = Eesti Postimehe lisaleht. [1871].
EPost. Lisal. = Eesti Postimehe lisaleht ehk Jututuba. [1875].
ER Kal. = Eesti Rahva Kalender ehk Tähtraamat [1880–1889] aasta pääle /- - -/. Tallinn: trükitud Eestimaa sinodi kirjadega, [1879–1888]. — Eri aastakäikudel tiitli sõnastuses väiksemaid erinevusi.
ER Kal. = Eesti Rahva Kalender ehk Täht-raamat [1890–1992] aasta peale /- - -/. Tallinn: A. Mickwitzi tr., [1889–1891].
ERlA = Eesti rahvalaulud I–IV: Antoloogia. Toim. Ü. Tedre. Tallinn, 1969–1974.
ERM Ar VIII = Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat VIII (1932). Tartu, 1934.
EV = Eesti vanasõnad I–V. Toim. A. Krikmann ja I. Sarv. Tallinn, 1980–1988.
Freymann = Freymann, J. Õpi ilusasti lugema ja kirjutama! Tallinn, 1911.
Gr. ELr I = Grenzstein, A. Eesti Lugemise-raamat: Esimene jagu. Tartu, 1887.
Gr. ELr II = Grenzstein, A. Eesti Lugemise-raamat: Teine jagu. Tartu, 1888.
Gr. LLr I = Grenzstein, A. Laste lugemiseraamat: I jagu. Jurjev, 1896.
Gr. RkÕrE III = Grenzstein, A. Riigikeele õpiraamat Eestlastele: III jagu. Tartu, 1890.
Gressel = Eesti-Ma Rahva Kalender ehk Täht-Ramat [1807–1809, 1839, 1881, 1886–1887, 1890] Aasta peäle /- - -/. Tallinn: Gresseli tr., [1806–1808, 1838, 1880, 1885–1886, 1889]. — Eri aastakäikudel tiitli sõnastuses väiksemaid erinevusi.
Gressel Uus ABDr = Uus ABD-raamat hea lastele. Tallinn: Trükitud J. H. Gresseli kirjadega, 1879.
Gös. = Göseken, H. Manuductio ad Linguam Oesthonicam. Anführung zur Öhstnischen Sprache /- - -/. Reval, 1660.
Gös. Animadv. = [Lisa “Animadversiones ...” H. Gösekeni grammatikale — vt. Gös.]
Hagu = Külä nii kynõli: Valik seto pajatuisi. Koost. P. Hagu. Võru, 1999.
Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski = Valimik kirjandust keskkooli I klassile: 5. õppeaasta. Toim. P. Hamburg, A. Kask, O. Loorits, J. Roos, J. V. Veski. Keel ja Kirjandus 2. Tartu, 1934.
Harj. Kal. = Harjumaa Kalender 1880 aasta tarvis /- - -/. Tallinn: trükitud Eestimaa sinodi kirjadega, [1879].
Helle = [Thor Helle, A.] Kurtzgefasste Anweisung zur Ehstnischen Sprache /- - -/. [Halle, 1732].
Hellerma IV-V = Hellerma, H. Etteütlusi ja ümberkirjutusi IV–V klassile. 2., täiend. ja par. tr. Tallinn, 1976.
Hellerma V-VIII = Hellerma, H. Etteütlusi V–VIII klassile. Tallinn, 1965.
Hellerma Eü = Hellerma, H. Etteütlusi ja ümberkirjutusi algklassidele. Tallinn, 1964.
Hennoste = Hennoste, M. Kirjanduse lugemik VI klassile. Tallinn, 1990.
Hiie-Jõgisalu = Hiie, E., Jõgisalu, H. Emakeele lugemik III klassile. Tallinn, 1971.
Hiie-Moks I = Hiie, E., Moks, L. Lugemik-õpik II klassile: I osa. Tallinn, 1970.
Hiie-Moks II = Hiie, E., Moks, L. Lugemik-õpik II klassile: II osa. Tallinn, 1970.
Hiie-Moks II2 = Hiie, E., Moks, L. Lugemik-õpik II klassile. 2., täiend. ja par. tr. Tallinn, 1977.
Hiie-Müürsepp III/I = Hiie, E., Müürsepp, M. Emakeele lugemik III klassile: I osa. Tallinn, 1987.
Hiie-Müürsepp III/II = Hiie, E., Müürsepp, M. Emakeele lugemik III klassile: II osa. Tallinn, 1987.
Hiie-Müürsepp III2 = Hiie, E., Müürsepp, M. Emakeele lugemik III klassile. 2., ümbertööt. tr. Tallinn, 1991.
Hiie-Müürsepp IV/I = Hiie, E., Müürsepp, M. Emakeele lugemik IV klassile: I osa. Tallinn, 1989.
Hiie-Müürsepp IV/II = Hiie, E., Müürsepp, M. Emakeele lugemik IV klassile: II osa. Tallinn, 1989.
Holtz = [Holtz, O. R.] Luggemissed Eestima Tallorahva Moistusse ja Süddame Juhhatamiseks. Tallinn, 1817.
Hornung = Hornung, J. Grammatica Esthonica /- - -/. Riga, [1693].
Hupel = Hupel, A. W. Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte /- - -/. Riga und Leipzig, 1780.
Hupel2 = Hupel, A. W. Ehstnische Sprachlehre für die beyden Hauptdialekte [- - -]. Zweyte durchgängig verbesserte und vermehrte Auflage. Mitau, 1818.
Huvit. I4 = Tamman, V. Huvitaja I jagu: Aabits ja alglugemik. 4. tr. Tartu, 1930.
Huvit. II = Tamman, V., Rull, A. Huvitaja II jagu: Lugemik II õppeaasta jaoks. Tartu, 1923.
Huvit. II (1927) = Tamman, V. Huvitaja II jagu: Lugemik II õppeaasta jaoks. Tartu, 1927.
Huvit. II3 = Tamman, V. Huvitaja II jagu: Lugemik II õppeaasta jaoks. 3. tr. Tartu, 1930.
Huvit. II4 = Tamman, V. Huvitaja II jagu: Lugemik II õppeaasta jaoks. 4. tr. Tartu, 1932.
Huvit. V Lisa = Tamman, V. Huvitaja V lisa. Tartu, 1935.
Ilmjärv Uus ABDr (1888) = Ilmjärv, M. Uus ABD-raamat kodus ja koolis. Tartu, 1888.
Inno = Inno, A. Lugemik kurtide kooli I klassile. Tallinn, 1981.
Is. Kal. = Isamaa Kalender [1879–1882, 1885, 1888, 1997] aasta pääle. Tartu: Schnakenburgi tr., [1878–1881, 1884, 1887, 1896]. — Eri aastakäikudel tiitli sõnastuses väiksemaid erinevusi.
Jaan Kägu = Jaan Kägu: Huumori ja pilke leht. [1990].
Janno-Salun III = Janno, E., Salun, E. Emakeele lugemik III klassile. Tallinn, 1957.
Janno-Salun IV12 = Janno, E., Salun, E. Emakeele lugemik IV klassile. 12., ümbertööt. tr. Tallinn, 1969.
Juhani-Kõll-Lipp = Juhani, S., Kõll, H., Lipp, E. Emakeele lugemik abikooli VII klassile. Tallinn, 1966.
Juhani-Kõll-Rosin = Juhani, S., Kõll, H., Rosin, J. Eesti keele õpik erikooli VII klassile. Tallinn, 1961.
Juhani-Lindsaar-Rosin = Juhani, S., Lindsaar, M., Rosin, J. Eesti keele õpik abikooli VIII klassile. 3., täiend. ja par. tr. Tallinn, 1974.
Juhani-Tammoja = Juhani, S., Tammoja, T. Emakeele lugemik abikooli VIII klassile. Tallinn, 1975.
Jung = Jung, A. Emakeele õpetus ja kirjalikud harjutused Eesti alguskoolidele. Tartu, 1907.
Just Sak. Kal. = Sakala Kalender 1882 aasta pääle. Tartu: W. Just’i tr., 1881.
Jõerand-Ordlik = Jõerand, H., Ordlik, V. Eesti keele grammatika V klassile. Tallinn, 1952.
Jänes-Parlo EKG I = Jänes, H., Parlo, O. Eesti keele grammatika ja harjutustik koolidele I. Tartu, 1935.
Jänes-Parlo EKG I2 = Jänes, H., Parlo, O. Eesti keele grammatika ja harjutustik koolidele I. 2., täiend. tr. Tartu, 1937.
Jänes-Parlo EKG IV = Jänes, H., Parlo, O. Eesti keele grammatika ja harjutustik koolidele IV: Lause- ja kirjavahemärkideõpetus. Tartu, 1936.
Jänes-Parlo Ekõ V = Jänes, H., Parlo, O. Eesti keeleõpik algkoolidele: 5. õppeaasta. Tartu, 1937.
Jürima = Eesti vanasõnad. Koost. Ü. Jürima. Toronto, 1972.
Jürisson = Jürisson, J. Praktiline eesti-keele õpperaamat vene- ja saksa-keelt kõnelejaile. Tallinn, 1929.
Jürjens = Юрьенсъ И. Эстская грамматика со статьями для чтениія и построчнымъ словаремъ. Рига, 1912.
KAH EKAl = Hermann, K. A. Eesti kirjanduse ajalugu esimesest algusest meie ajani. Tartu, 1898.
Kal. (1963) = Kalender 1963. Tallinn, 1962.
Kal. (1972) = 1972: Kalender. Tallinn, 1971.
Kal. (1973) = 1973: Kalender. Tallinn, 1972.
Kal. (1990) = Kalender 1990. Tallinn, 1989.
Karlep-Kontor-Nairismägi = Karlep, K., Kontor, A., Nairismägi, M., Jallai, M. Emakeele õpik abikooli III klassile. Tallinn, 1985.
Karlep-Kontor-Vihm = Karlep, K., Kontor, A., Vihm, E. Abikooli aabits. Tallinn, 1983.
Karlep-Vihm-Karu = Karlep, K., Vihm, E., Karu, H., Kronberg, U., Sadam, T. Eesti keele õpik abikooli VI klassile. Tallinn, 1979.
Karlep-Vihm-Kronberg = Karlep, K., Vihm, E., Kronberg, U. Eesti keele töövihik abikooli VI klassile: 1. vihik. Tallinn, 1981.
Kas. Talur. Kal. = Kasuline Talurahva Kalender [1880–1884, 1888, 1895]. Tartu: Schnakenburgi tr., [1879–1883, 1887, 1894]. — Eri aastakäikudel tiitli sõnastuses väiksemaid erinevusi.
Kask-Vaigla-Veski I Hõ = Kask, A., Vaigla, A., Veski, J. V. Eesti keeleõpetus ja harjutustik keskkooli I klassile: V õppeaasta: Häälikuõpetus. Keel ja Kirjandus 4. Tartu, 1934.
Kask-Vaigla-Veski Lõ = Kask, A., Vaigla, A., Veski, J. V. Eesti keeleõpetus ja harjutustik: Keskkooli IV klassile: Lauseõpetus. Keel ja Kirjandus 39. Tartu, 1936.
Kauer-Kuus-Joonas = Kauer, O., Kuus, H., Joonas, A. Eesti keele töövihik 6. klassile: Katsematerjal. Tallinn, 1970.
Kibbar EKõ = Kibbar, T. Eesti keeleõpetuse konspekt. 2. tr. Pärnu, 1928.
Kibbar KKJ = Kibbar, T. Kogu keelelisi juhiseid algkoolidele. Pärnu, 1926.
Kippar = Kippar, P. Estnische Tiermärchen. Typen- und Variantenverzeichnis. FF Communications 237. Helsinki, 1986.
Kivi-Roosleht I = Kivi, L., Roosleht, M. Lugemik I klassile. Tallinn, 1985.
Kivi-Roosleht II/1 = Kivi, L., Roosleht, M. Emakeel II klassile: 1. osa. Tallinn, 1987.
Kivi-Roosleht II/2 = Kivi, L., Roosleht, M. Emakeel II klassile: 2. osa. Tallinn, 1987.
Kivi-Roosleht A = Kivi, L., Roosleht, M. Aabits. Tallinn, 1985.
Kivi-Roosleht EkTv II = Kivi, L., Roosleht, M. Emakeele töövihik II klassile. Tallinn, 1988.
KlR4 = Kodolaste raamat. 4. tr. Tartu, 1913.
Kmpm. A6 = Kampmann, M. Aabits kodule ja koolile. 6. tr. Tallinn, 1921.
Kmpm. EKl I2 = Kampmann, M. Eesti kirjanduseloo peajooned: Esimene jagu. 2., täiend. tr. Tallinn, 1920.
Kmpm. EL I9 = Kampmann, M. Eesti lugemik: Esimene jagu. 9., ümbertööt. tr. Tallinn, 1924.
Kmpm. EL II8 = Kampmann, M. Eesti lugemik: Teine jagu. 8., ümbertööt. tr. Tallinn, 1922.
Kmpm. EL II10 = Kampmann, M. Eesti lugemik: Algkooli II õppeaasta. 10. tr. Tartu, 1931.
Kmpm. EL III8 = Kampmann, M. Eesti lugemik: Kolmas jagu. 8. tr. Tallinn, 1926.
Kmpm. EL III10 = Kampmann, M. Eesti lugemik: Algkooli III õppeaasta. 10. tr. Tartu, 1932.
Kmpm. EL IV = Kampmann, M. Eesti lugemik: Tegelik kirjanduse-õpetus algkoolidele: IV jagu. Tallinn, 1925.
Kmpm. EL IV9 = Kampmann, M. Eesti lugemik: Algkooli IV õppeaasta. 9. tr. Tartu, 1931.
Kmpm. KH = Kampmann, M. Kirjalikud harjutused Eesti keele õppimiseks. Viljandi, 1902.
Kmpm. Kirjaseadm. = Kampmann, M. Kirjaseadmise õpetus: Stilistika ja rhetorika põhjusõpetused ning kirjatööde ained, ülematele rahvakoolidele ja keskmistele õppeasutustele. Viljandi, 1904.
Kmpm. KLr = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat: I–III kooliaasta. Tallinn, 1905.
Kmpm. KLr I4 = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat: Esimene jagu. 4., täiend. tr. Tallinn, 1910.
Kmpm. KLr I8 = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat: Esimene jagu. 8., täiend. tr. Tallinn, 1920.
Kmpm. KLr II6 = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat: Teine jagu. 6., täiend. tr. Tallinn, 1916.
Kmpm. KLr II7 = Kampmann, M. Kooli Lugemiseraamat: Teine jagu. 7., täiend. tr. Tallinn–Tartu, 1920.
Kmpm. Kõ = Kampmann, M. Koduõpetus: Kirjutamise, lugemise, usuõpetuse ja arvamise aabits. Tallinn, 1905.
Kmpm. Kõ2 = Kampmann, M. Koduõpetus: Kirjutamise, lugemise, usuõpetuse ja arvamise aabits. 2., par. tr. Tallinn, 1907.
KMr = Kallas, O. Kraasna maarahvas. Helsinki, 1903.
Kobolt = Kobolt, E. Eesti keeleõpetus saksa koolidele I: Hääliku- ja vormiõpetus ühes harjutustikuga. Tallinn, 1938.
Kodu = Kodu. [1928].
Kodu Kal. (1905) = 1905: Kodu-kalender. Viljandi: H. Leokese raamatukaupl. kirjast., [1904].
Kodu Kal. (1906) = 1906: Kodu-kalender. Viljandi: H. Leokese raamatukaupl. kirjast., [1905].
Kp = Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg I–II: Tekstikriitiline väljaanne ühes kommentaaride ja muude lisadega. Tallinn, 1961, 1963.
Kriisa V = Kriisa, A. Kirjanduse lugemik V klassile. Tallinn, 1960.
Kriisa-Villand = Kriisa, A., Villand, L. Kirjanduse lugemik V klassile. Tallinn, 1970.
Krikmann = Krikmann, A. Fraseoloogiline aines eesti vanimais grammatikates ja sõnastikes. Tallinn, 1986.
Kruus = Kruus, J. Aabits, kust lühikese ajaga hõlpsaste lugema ja kirjutama võib õppida. Tartu, 1883.
Kuhlbars = Jõulu-pähkled ja teised luuletused: Noorele ning vanale. Toim. F. Kuhlbars. Viljandi, 1910.
Kure-Sööt II/III = Kure, K., Sööt, B. Eesti keele grammatika II: Keskkooli IX klassile: III jagu. Tallinn, 1947.
Kuusik KT = Kuusik, T. Keeletark: Eestlastele Venekeele õppimiseks ja pruukimiseks igapäevases elus. Revel, 1899.
Kuusik La = Kuusik, T. Laste-aabits. Tallinn, [1912].
Kuus-Markvart = Kuus, V., Markvart, E. Eesti keele töövihik abikooli V klassile: 2. vihik. Tallinn, 1978.
Kuut VI (1960) = Kuut, H. Kirjanduse lugemik VI klassile. Tallinn, 1960.
Kuut VI (1972) = Kuut, H. Kirjanduse lugemik VI klassile. Tallinn, 1972.
Kõlli-Lipp-Rimpaum = Kõlli, H., Lipp, E., Rimpaum, Õ. Eesti keele õpik abikooli VII klassile. Tallinn, 1978.
Kõrgesaar-Lahi II = Kirjanäidiseid: Algkooli II klassile. Koost. L. Kõrgesaar, R. Lahi. Tallinn, 1954.
Käis EV I/II = Käis, J. Esimesed vaod: Emakeele lugemik ja tööraamat I õppeaasta jõulust kevadeni. Tallinn, 1933.
Käis EV I4/I = Käis, J. Esimesed vaod: Emakeele lugemik ja tööraamat 1. õppeaasta sügisest jõuluni: (aabitsa järg). 4. tr. Tallinn, 1938.
Käis EV I5/I = Käis, J. Esimesed vaod: Emakeele lugemik ja tööraamat 1. õppeaasta esimene pool: (aabitsa järg). 5. tr. Tallinn, 1940.
Käis EV I5/II = Käis, J. Esimesed vaod: Emakeele lugemik ja tööraamat: I õppeaasta II pool. 5. tr. Tallinn, 1941.
Käis EV II/I = Käis, J. Esimesed vaod: Emakeele lugemik ja tööraamat: II õppeaasta sügisest jõuluni. Tallinn, 1933.
Käis EV II/II = Käis, J. Esimesed vaod: Emakeele lugemik ja tööraamat II õppeaasta jõulust kevadeni. Tallinn, 1933.
Käis EVÕ I = Käis, J. Esimesed vaod: Emakeele lugemik ja õpik I klassile: Esimene poolaasta. Tallinn, 1945.
Käis La = Käis, J. Lugemisaine ühes tööjuhatustega kirjalikeks harjutusteks /- - -/. Tallinn, 1932.
Körber USKÕr I = Körber, K. Uus Saksa-kele öppimisse-ramat ma-rahvale: Esimenne jago. Tartu–Viljandi, 1863.
Körber Uus ABDr = Körber, K. Uus ABD-Ramat ehk esimenne lapse ramat. Tartu, 1872.
Körber VRMK = Körber, K. Vanna rahva moistusse könned ja targad sannad. Tartu, 1869.
Külvaja = Külvaja. [1926].
Kündja = Kündja. [1883, 1885]. — Eri aastakäikudel täiendpealkirja sõnastuses väiksemaid erinevusi.
Laagus-Õunapuu = Laagus, H., Õunapuu, T. Huvitav emakeel: Eesti keele jaotusmaterjal IV–VIII klassile. Tallinn, 1986.
Laste Maailm = Laste Maailm I: Äratav ja õpetlik piltidega lugemise raamat lastele. Tallinn, 1900.
Laste prillid I = Aabits-iseõpetaja: Laste prillid I. Tallinn, 1913.
Lasteleht = Lasteleht. [1901–1912, 1918, 1920–1923, 1927, 1929–1940, 1990].
Lasteleht jõuluks = Lasteleht jõuluks. [1900].
Laug. Vestr. = Laugaste, E. Rahvaluulelisi aineid S. H. Vestringi eesti-saksa sõnaraamatu käsikirjas // TRÜ Toim. 38: Ajaloo-Keeleteaduskonna töid. Tallinn, 1955, lk. 167–180.
Laugaste = Laugaste, E. Eesti rahvaluule. Eesti kirjanduse ajalugu I. Tartu, 1946.
Laur III = Laur, T. Lugemik kurtide kooli III klassile. Tallinn, 1984.
Laur IV = Laur, T. Lugemik kurtide kooli IV klassile. Tallinn, 1980.
Leetberg = Leetberg, K. Eesti lauseõpetus keskkoolidele. Rakvere, 1925.
Leht = Leht, K. Kirjanduse lugemik VII klassile. Tallinn, 1968.
Leht VIII2 = Leht, K. Kirjanduse lugemik VIII klassile. 2., ümbertööt. ja täiend. tr. Tallinn, 1987.
Leoke Vv Tähtr. = Vigurivända tähtraamat 1907 aasta peale. Viljandi: H. Leokese kirjast. ja tr., [1906].
Liiv LMt = Liiv, J. Laste Mängu-tuba: Mitmesugused ilusad tua- ja õue-mängud, kui ka mitmesugused naljatused ja vanad-sõnad. Tartu, 1879.
Lindenberg ATT = Lindenberg, M. Laste Lugemise raamat ning Asjade Tundmus ja teadmus. Tallinn, 1876.
Lindf. = Eesti-maa-rahva Kalender ehk Täht-Ramat [1787, 1875, 1879–1880] aasta peäle
/- - -/. Tallinn: Lindforsi tr., [1786, 1874, 1878–1879]. — Eri aastakäikudel tiitli sõnastuses väiksemaid erinevusi.
LMr = Kallas, O. Lutsi maarahvas. Helsinki, 1894.
Loorits VrP = Loorits, O. Vanarahva pärimusi. Keel ja Kirjandus 2A. Tartu, 1934.
LR = Laste Rõõm. [1930–1931, 1933–1940].
LRJP = Laste-Raamat jõulu pühaks 1904: “Ristirahva Pühapäeva-lehe” hinnata eralisa Nr. 50 juure 1904. Revel, 1904.
LS = Laste sõna I: Materjali ettelugemiseks ja jutustamiseks eelkooliealistele lastele. Koost. L. Nurkse. Tallinn, 1960.
Lugemist Lastele = Lugemist Lastele. [1937–1940].
Luik = Uus aabits. Tartu: O. Luik’i kirjastus, 1937.
= Läänemaa: Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu, 1938.
Lönnrot = Suomen Kansan Arvoituksia ynnä 135 Viron Arvoituksen kanssa. SKS Toimituksia 5. Helsinki, 1844.
Lönnrot2 = Suomen kansan Arvoituksia ynnä 189 Viron Arvoituksen kanssa. Toinen lisännetty painos. SKS Toimituksia 5. Helsinki, 1851.
Maanso = Maanso, V. Emakeele harjutusvara III klassile: 2. osa. Tallinn, 1971.
Maanso EkHv III/II6 = Maanso, V. Emakeele harjutusvara III klassile: 2. osa. 6. tr. Tallinn, 1986.
Maanso EkHv VI/II6 = Maanso, V. Emakeele harjutusvara VI klassile: 2. osa. 6., par. tr. Tallinn, 1991.
Maanso-Niit IV = Maanso, V., Niit, E. Emakeel: Õpik IV klassile. Tallinn, 1989.
Maanso-Ordlik-Rukki = Maanso, V., Ordlik, V., Rukki, V. Eesti keele õpik IV klassile. Tallinn, 1972.
Maanso-Ordlik-Rukki IV3/I = Maanso, V., Ordlik, V., Rukki, V. Emakeele harjutusvara IV klassile I. 3. tr. Tallinn, 1976.
Maanso-Ordlik-Rukki IV3/II = Maanso, V., Ordlik, V., Rukki, V. Emakeele harjutusvara IV klassile II. 3. tr. Tallinn, 1976.
Maanso-Ordlik-Rukki V/II = Maanso, V., Ordlik, V., Rukki, V. Emakeele harjutusvara V klassile: 2. vihik. Tallinn, 1973.
Maanso-Rukki IV = Maanso, V., Rukki, V. Eesti keele õpik IV klassile. Tallinn, 1983.
Maanso-Rukki V = Maanso, V., Rukki, V. Eesti keele õpik V klassile. Tallinn, 1981.
Maanso-Rukki V3 = Maanso, V., Rukki, V. Eesti keele õpik V klassile. 3., par. tr. Tallinn, 1991.
Maanso-Rukki Kt IV2 = Maanso, V., Rukki, V. Eesti keele kontrolltööd IV klassile. 2. tr. Tallinn, 1985.
Maanso-Valgma-Villand = Maanso, V., Valgma, J., Villand, L. Eesti keele õpik VI klassile. Tallinn, 1974.
Maarah. Nädalal. = Marahva Näddala-Leht. [1821–1822].
Malm = [Malm, K. E.] Laulud ja Loud: Üks koolilugemise raamat: I ja II jagu. Tallinn, 1874.
Malm9 = [Malm, K. E.] Laulud ja Loud: Üks kooli-lugemise-raamat: I ja II jagu. 9. (3., täiend.) tr. Tallinn, 1888.
Medne = Medne, A. Latviešu dzīvnieku pasakas. Review of New Types in the Motif-Index of Latvian Animal Tales. R*ga, 1940.
Meelej. = Meelejahutaja. [1880–1882, 1885–1887, 1989–1994].
Meie aasta (1953) = Meie aasta 1953: Laste kalender. Koost. A. Päts, F. Valdvere. [Tallinn, 1952].
Meigas LKA = Laste Kuke-Aabits: Esimene raamat mudilastele. Kuressaare: J. E. Meigase kirjastus, [1934].
Meigas LLL = Lastele lugemised ja laulud. Kuressaare: J. E. Meigase kirjastus, 1933.
Meos I-II = Meos, M. Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks: I ja II õppeaasta. Tartu, 1929.
Meos III = Meos, M. Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks III: V ja VI õppeaasta. Tartu, 1931.
Meos III-IV = Meos, M. Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks: III ja IV õppeaasta. Tartu, 1930.
Metstak = Mõista, mõista ...: Eesti rahva mõistatusi. Koost. V. Metstak. Tallinn, 1979.
Metstak2 = Mõista, mõista ...: Eesti rahva mõistatusi. Koost. V. Metstak. Tallinn, 1992.
Mickwitz Kal. = Kalender ehk Täht-raamat [1910, 1916] aasta peale. Tallinn: A. Mickwitzi kirjast., [1909, 1915].
Mihkel = Mihkel. [1994–1995].
Mihkla = Mihkla, K. Lühike eesti kirjanduslugu kutsekoolidele I: Õpperaamat kutsekooli I klassile. Tartu, 1934.
Mihkla EK I = Mihkla, K. Eesti kirjanduse ülevaade I: Tööraamat gümnaasiumi I klassile. 4. tr. Tartu, 1939.
Mihkla EK III/I = Mihkla, K. Eesti kirjanduse ülevaade III: Tööraamat gümnaasiumi viimasele klassile: 1. vihik. Tartu, 1934.
Mihkla EK III/II = Mihkla, K. Eesti kirjanduse ülevaade III: Tööraamat gümnaasiumi viimasele klassile: 2. vihik. Tartu, 1935.
Mihkla KlL = Mihkla, K. Kirjanduslooline lugemik VIII kl. Tallinn, 1948.
Mihkla LEKÜ = Mihkla, K. Lühike Eesti kirjanduse ülevaade keskkoolidele: 1. vihik: 1535.–1850. a. Tartu, 1930.
Mihkla-Parlo-Viidebaum I = Mihkla, K., Parlo, O., Viidebaum, R. Kirjanduslooline valimik I: Lugemik keskkooli I klassile ja algkooli V klassile. Tartu, 1934.
Mihkla-Sööt = Mihkla, K. Lühike ülevaade eesti kirjandusest. Lisa: Sööt, B. Eesti kirjandusteooria algmeid: Keskkooli V klassile. Tartu, 1936.
Mihkla-Sööt EKÜ = Mihkla, K. Eesti kirjanduse ülevaade III. [Lisa:] Sööt, B. Stilistika: Tööraamat gümnaasiumi viimasele klassile: 1. vihik. 2., täiend. tr. Tartu, 1935.
Mihkla-Tedre = Mihkla, K., Tedre, Ü. Eesti kirjanduse ajalugu: Õpik keskkooli VIII–IX klassile. Tallinn, 1957.
Mihkla-Tedre EK9 = Mihkla, K., Tedre, Ü. Eesti kirjandus: Õpik IX klassile. 9., ümbertööt. tr. Tallinn, 1968.
Mihkla-Valmis = Mihkla, K., Valmis, A. Eesti keele süntaks kõrgkoolidele. Tallinn, 1979.
MKKS = Meie kiisul kriimud silmad: Vana-vana-vanaemade-isade lastelaule. Kogunud ja järelsõna kirjutanud A. Järv. Tallinn, 1985.
Moks III = Moks, L. Emakeele töövihik III klassile. Tallinn, 1988.
Muhel HK II = Muhel, I. Harjuta ja kirjuta: 2. osa. Tallinn, 1987.
Muhel PÜ = Muhel, I. Pilt ja ülesanne: 4–5-aastasele lapsele. Tallinn, 1992.
Muhel VN = Muhel, I. Väike nuputaja. Tallinn, 1984.
Muuk-Mihkla I = Muuk, E., Mihkla, K. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga I: Keskkooli I klassile. Tartu, 1935.
Muuk-Mihkla II = Muuk, E., Mihkla, K. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga II: Keskkooli II klassile. Tartu, 1935.
Muuk-Mihkla III = Muuk, E., Mihkla, K. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga III: Keskkooli III klassile. Tartu, 1935.
Muuk-Mihkla-Tedre IV = Muuk, E., Mihkla, K., Tedre, M. Eesti keskkooli-grammatika ühes harjutustikuga IV: Lauseõpetus: Keskkooli IV klassile. Tartu, 1936.
Muuk-Tedre = Muuk, E., Tedre, M. Lühike eesti keeleõpetus II: Tuletus- ja lauseõpetus. Tartu, 1930.
Mäesepp K = Kuke-ABD-raamat. Tartu: Trükitud J. Mäesepp’a raamatukaupluse kuluga, 1910.
Mäesepp P = Pildi ABD raamat. Tartu: Trükitud J. Mäesepp’a kuluga, 1893.
Mäesepp UK = Uus Kuke ABD-raamat: Piltidega. [Tartu]: Trükitud J. Mäesepp’a kuluga, 1902.
Mäesepp VP = Väike Pildi ABD-raamat häädele lastele. Jurjev: Trükitud Ed. Mäesepp’a raamatukaupluse kuluga, 1902.
Mäger XII = Mäger, M. Eesti keele õpik XII klassile. 2., täiend. tr. Tallinn, 1989.
Mölder = Mölder, A. Eesti kirjandus muukeelseile keskkoolidele V: Eesti kirjanduslooline lugemik ühes lühikese kirjanduslooga keskkooli 5. klassile. Tartu, 1936.
Möller = Möller, A. Eesti keeleõpetus muukeelseile keskkoolidele: Eesti keeleõpetuse töö- ning käsiraamat keskkoolidele ja gümnaasiumidele. 2. tr. Tartu, 1934.
Mönnus Kal. = Mönnus Kalender ehk Täht-ramat 1861 aasta peale [- - -]. Tallinn: J. Kelheni kirjast., [1860].
Mötleja = Mötleja, C. E [= Malm, C. E.]. Mõistatuste raamat: Esimene korjandus. Tallinn, 1878.
Müürsepp-Viisimaa = Müürsepp, M., Viisimaa, P. Hubert teeb aabitsat ehk hiirepoegade seiklused laias ilmas. Tallinn, 1994.
Müürsepp-Viisimaa JÄ = Müürsepp, M., Viisimaa, P. Joonlaud ja ämblik. Tallinn, 1995.
N.D. UA = N. D. Uus Aabits. Jurjev, 1895.
Nahkur = Nahkur, A. Kirjanduse lugemik VII klassile. Tallinn, 1992.
Neumann = Neumann, M. Praktisches Lehrbuch der Estnischen Sprache für den Selbstunterricht. Reval, 1903.
Neus = Neus, H. Ehstnische Volkslieder: Dritte Abteilung. Reval, 1852.
Niggol Lug. = Niggol, C. H. Lugemised eesti keelest vene keele ümber panna. Tartu, 1884.
Niggol LVKÕR = Niggol, C. H. Lühikene Vene keele õppimise raamat. Tartu, 1889.
Niggol VKÕR5 = Niggol, C. H. Vene keele õppimise raamat. Eesti Kirjameeste Seltsi Toimetused 2. 5., par. ja täiend. tr. Tartu, 1887.
NKal. = Noortekalender 1992. Tallinn, 1991.
Noorus = Noorus. [1958, 1971, 1977].
NP = Naljakad pildid ja lustilised lood lastele. Viljandi, 1913.
Nugis = Nugis, E. Ajaviitetaskuraamat. Tallinn, 1939.
Nurmik I = Nurmik, M. Eesti kooli Esimene Lugemik. Tallinn, 1920.
Nurmik I2 = Nurmik, M. Esimene Lugemik. 2. tr. Tallinn, 1921.
Nurmik I3 = Nurmik, M. Esimene Lugemik. 3. tr. Tallinn, 1923.
Nurmik II = Nurmik, M. Teine lugemik. Tallinn, 1921.
Nurmik II2 = Nurmik, M. Teine lugemik. 2. tr. Tallinn, 1923.
Nurmik II3 = Nurmik, M. Teine lugemik: Algkooli III õppeaasta. 3. tr. Tallinn, 1929.
Nurmik IV = Nurmik, M. Neljas lugemik: Ühtluskooli V õppeaasta. Tallinn, 1924.
Nurmik EK III = Nurmik, M. Eesti keel III: Учебник эстонского языка для VI–VII классов. Tallinn, 1949.
Nurmik EKÕM II = Nurmik, M. Eesti keele õpik muulastele II: IV õppeaasta kursus. Tallinn, 1933.
Nurmik EKÕr = Nurmik, M. Eesti keele õpperaamat: Graafiline esitus muulastele. Tallinn, 1922.
Nörmann = Nörmann, H. C. Aeavitja. Tallinn, 1868.
Ojasaar = Ojasaar, E. Eesti keele õpik kurtide kooli IV klassile. Tallinn, 1981.
Okas = Okas, M. Eesti keele Aabits ja Lugemise raamat. 2. tr. Riia, 1907.
Ol. Lisa = Oleviku Lisaleht. [1882–1884, 1887–1889].
OM = Oma Maa. [1886].
Ordlik EKTv = Ordlik, V. Eesti keele töövihik IV klassile. Tallinn, 1968.
Ordlik EKÕ (1951) = Ordlik, V. Eesti keele õpik IV klassile. Tallinn, 1951.
Ordlik EKÕ (1960) = Ordlik, V. Eesti keele õpik IV klassile. Tallinn, 1960.
Ordlik EKÕ (1968) = Ordlik, V. Eesti keele õpik IV klassile. Tallinn, 1968.
Ordlik-Teder-Jõerand = Ordlik, V., Teder, L., Jõerand, H. Eesti keele grammatika V klassile. Tallinn, 1954.
Org = Org, P. Väike kirjaõpilane: Aabits: Rääkimise, kirjutamise ja lugemise juhatus. Tartu, 1886.
Oro-Nurmik ELM = Oro, J., Nurmik, M. Eesti lugemik muulastele: Õpperaamat saksa, rootsi ja vene koolidele. Tallinn, 1925.
Parbo = Parbo, V. AB mudilastele. Tallinn, 1968.
Parbo-Seledets = Parbo, V., Seledets, M. Eesti keel vene õppekeelega koolide IV klassile. 6., ümbertööt. tr. Tallinn, 1978.
Parijõgi-Reial-Vaigla V = Parijõgi, J., Reial, G., Vaigla, A. Eesti koolilugemik: V õppeaasta. [Tallinn], 1938.
Parijõgi-Reial-Vaigla VI = Parijõgi, J., Reial, G., Vaigla, A. Eesti koolilugemik: VI õppeaasta. [Tallinn], 1938.
Pet. Ah = Peterson, E. Algharjutused Eesti keele õigekirjutuse ja kirjaseadmise õppimiseks. Tallinn, 1906.
Pet. Ah3 = Peterson, E. Algharjutused Eesti keele õigekirjutuse ja kirjaseadmise õppimiseks. 3. tr. Tallinn, 1910.
Pet. ELA = Peterson, E. Eesti laste Aabits: Kodu ja kooli jaoks. Tallinn, 1907.
Pet. EüK = Peterson, E. Etteütluste kogu Eesti keele õigekirjutuse ja kirjaseadmise õppimiseks. Tallinn, 1911.
Pet. EüK2 = Peterson, E. Etteütluste kogu Eesti keele õigekirjutuse õppimiseks: I jagu: Sõnaõpetus. 2., täiend. tr. Tallinn, 1923.
Pet. HS I = Peterson, E. Hea sõber: Uus Lugemise Raamat veiksematele lastele: I jagu: Kooli ja kodu jaoks. Rakvere, 1903.
Pet. UA7 = Peterson, E. Eesti laste uus aabits ja esimese aasta lugemik kodule ja koolile. 7. tr. Tallinn, 1923.
Pioneer = Pioneer. [1940, 1946–1950, 1953–1958, 1962–1965, 1968, 1971, 1973, 1982, 1986].
Plmp. EKIk II = Ploompuu, A. Eesti keele Ilukirjutused: 2. jagu. Tallinn, 1914.
Plmp. LõK = Ploompuu, A. Lauseõpetus koolidele. Tallinn, 1921.
Plmp. LõK2 = Ploompuu, A. Lauseõpetus koolidele. 2. tr. Tallinn, 1923.
Plmp. LõK3 = Ploompuu, A. Lauseõpetus koolidele. 3. tr. Tallinn, 1928.
Postimees Extra = Postimees Extra. [1993].
PPost. = Perno Postimees ehk Näddalileht. [1864].
Praakli III = Praakli, K. Eesti keele õpik III klassile. Tallinn, 1964.
Praakli V = Praakli, K. Eesti keele õpik V klassile. Tallinn, 1960.
Praakli V/I = Praakli, K. Eesti keeleõpik V klassile: I osa. Tallinn, 1946.
Praakli V/II = Praakli, K. Eesti keeleõpik V klassile: II osa. Tartu, 1947.
Puhvel IX = Puhvel, H. Eesti kirjandus IX klassile. Tallinn, 1982.
Puus. EKGr = Puusepp, F. Eesti keele grammatika koolidele: Hääliku-, vormi-, tuletus-, lause- ja kirjavahemärkide-õpetus harjutiste, võtme ja sõnastikuga. Tartu, 1929.
Puus. EkT II = Puusepp, F. Emakeele tekste 2. õppeaastale. Tartu, 1935.
Puus. EkT IV = Puusepp, F. Emakeele tekste 4. õppeaastale. Tartu, 1934.
Puus. EkÕ II3 = Puusepp, P. Emakeele-õpik algkoolile: II õppeaasta. 3., par. tr. Tallinn, 1942.
Puus. KA I-II = Puusepp, F. Kirjakeele algmeid (uus harjutustik) õigekirja ja grammatika tegelikuks õppimiseks, sõnavara rikastamiseks ja kirjandite koostamiseks: 1.–2. õppeaasta. Tartu, 1932.
Puus. KA V-VI = Puusepp, F. Kirjakeele algmeid (uus harjutustik) õigekirja ja grammatika tegelikuks õppimiseks, sõnavara rikastamiseks ja kirjandite koostamiseks: 5.–6. õppeaasta. Tartu, 1932.
Puus. KH = Puusepp, F. Keelelised harjutused õigekirja õppimiseks koolidele ja iseõppijaile. Tartu, 1923.
Puus. KH II5 = Puusepp, F. Keelelisi harjutusi õigekirja õppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele: II jagu: 3.–4. õppeaasta. 5., ümbertööt. ja täiend. tr. Tartu, 1925.
Puus. KH III5 = Puusepp, F. Keelelisi harjutusi õigekirja õppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele: III jagu: 5.–6. õppeaasta. 5., ümbertööt. ja täiend. tr. Tartu, 1925.
Põhjanael = Põhjanael. [1992].
Põld = Põld, H. Eesti keeleõpetus: II jagu: Lauseõpetus. Tallinn, 1922.
Põldmäe = Põldmäe, R. Eesti rahvanaljandid I: Inimese eluperioodid. Tartu, 1941.
Päevaleht = Päevaleht (Pühapäevaleht). [1992].
Päll = Пялль Э. Учебник эстонского языка. Таллин, 1955.
Rahva Lõbul. = Rahva Lõbu-leht. [1900].
Raigna = Raigna, H. Aabits. Tallinn, 1950.
Randmäe = Randmäe, H. Eesti keel: Katsetöövihik II klassile. Tallinn, 1966.
Randmäe-Sprenk II = Randmäe, H., Sprenk, K. Emakeele lugemik abikooli 2. klassile. Tallinn, 1976.
Randmäe-Sprenk III = Randmäe, H., Sprenk, K. Emakeele lugemik abikooli 3. klassile. Tallinn, 1978.
Randmäe-Sprenk III2 = Randmäe, H., Sprenk, K. Emakeele lugemik: Abikooli 3. klassile. 2., täiend. tr. Tallinn, 1990.
Raud KL III = Raud, A. Kirjanduslooline lugemik: III jagu: Seitsmes õppeaasta. Tartu, 1926.
Raud VMj = Raud, A. Valik muinasjutte: Keskkooli III klassile: Seitsmes õppeaasta. Tartu, 1934.
Raudsep = Raudsep, L. Antiklerikale estnische Schwänke: Typen- und Variantenverzeichnis. Tallinn, 1969.
Raudsik MLMA = Raudsik, L. Mõistatused laste mõtlemise arendamisel // Töökogemusi koolieelsest kasvatusest. Tallinn, 1974, lk. 59–70.
Redlich = [Redlich, C. M.] Tule ja loe imet!: Üks uus raamat, kelles 265 kamalu täit nalja ja 35 pihu täit mõnusaid küsimisi ja mõistatusi leida on. Tartu, 1879.
Reiman KsTv VI/IV = Reiman, R. Keelesõbra töövihik: 6. õppeaasta: 4. vihik. Tartu, 1937.
Reiman KTr V = Reiman, R. Kirja tööraamat 5. õppeaastale. Tartu, 1933.
Reiman KTr VI = Reiman, R. Kirja tööraamat 6. õppeaastale. Tartu, 1933.
Remmel V-VI = Remmel, N. Eesti keele töövihik õhtukooli V ja VI klassile. Tallinn, 1967.
Remmel V-VIII5 = Remmel, N. Eesti keele õpik õhtukoolide VI–VIII klassile. 5., muudet. tr. Tallinn, 1967.
Remmel VI = Remmel, N. Eesti keele töövihik VI klassile. Tallinn, 1962.
Remmel VII = Remmel, N. Eesti keele töövihik töölisnoorte kooli VII klassile. Tallinn, 1962.
Remmel-Ordlik = Remmel, N., Ordlik, V. Eesti keele õpik VI klassile. Tallinn, 1960.
Romaan = Romaan. [1923–1927, 1930–1932, 1934].
Ronk = Ronk. [1923–1926].
RpS = Rahvapärimuste Selgitaja. Nr. 6 (1939).
Rukki = Rukki, V. Eesti keele kontrolltööd IV klassile. Tallinn, 1979.
Rull I = Rull, A. Õigekirja algharjutused algkoolide ja keskkoolide alamate klasside jaoks: 1. vihik. Tartu, 1919.
Rv (1989) = Raamatuvaksik 1989. Tallinn, 1989.
Rõuk = Ennemuistsed jutud. Üleskirjutanud M. Rõuk. Paide, [1907].
Rätsep EEH II = Rätsep, P. Emakeele Elavad healed: Lugemise ja kirjutamise õpetus viies raamatus: II raamat: Silbid. Võru, 1910.
Rätsep Koduk. = Rätsep, P. Kodukool: Lugemise ja kirjutamise õpetus. Võru, 1902.
Rätsep Koduk.2 = Rätsep, P. Kodukool: Lugemise ja kirjutamise õpetus. 2., par. tr. Valga, 1903.
Rüütel = Eesti uuemad laulumängud I–II. Koost. I. Rüütel. Tallinn, 1980, 1983.
Saareste = Saareste, A. Tegelikud õigekeelsuse määrused. Tartu, 1922.
Saarl. = Saarlane. [1886–1888, 1909].
Saarl. Lisa = Saarlase Lisa. [1886, 1888, 1906].
Sak. Kal. = Sakala Kalender 1880 aasta peale. Tartu: Schnakenburgi tr., 1879.
Sak. Lisa = Sakala Lisa. [1888, 1894–1896].
Sak. Lisa = Sakala Lisaleht. [1880].
Sander = Sander, T. Eesti kirjanduse ajalugu: I jagu: Rahva-luule. Tartu, 1899.
Sannumetoja VI (1857) = Jannsen, J. V. Kues Sannumetoja /- - -/. Tartu, 1857.
Schneider Elusal. Kal. (1905) = Schneider, G. Naljasisuline Lõbus Elusaladuste Kalender ehk Vändra-Matsi Tähtraamatu poolvenda 1905. Tallinn: G. Schneideri raamatukaupl. kirjast., 1904.
Schneider Elusal. Kal. (1906) = Schneider, G. Lõbus Elusaladuste Kalender ehk Vändra-Matsi Tähtraamatu poolvenda 1906. Tallinn: G. Schneideri raamatukaupl. kirjast., 1905.
Schünm. Mr Kal. = Ma-rahva Kalender ehk Täht-ramat 1843 Ajastaja päle /- - -/. Tartu:
J. C. Schünmanni lese tr., [1842].
Seilental I = Seilental, J. Emakeele lugemik I klassile. Tallinn, 1949.
Seilental II = Seilental, J. Emakeele lugemik algkooli II klassile. Tallinn, 1945.
Seilental EkLÕ = Seilental, J. Emakeele lugemik ja õpik I klassile. Tallinn, 1950.
Selmet = Selmet, A. Aabits. Tallinn, 1949.
Selmet V (1945) = Selmet, A. Emakeele lugemik V klassile. Tallinn, 1945.
Selmet V (1946) = Selmet, A. Emakeele lugemik V klassile. Tallinn, 1946.
Selmet V (1949) = Selmet, A. Emakeele lugemik V klassile. Tallinn, 1949.
Selmet V (1957) = Selmet, A. Kirjanduse lugemik V klassile. Tallinn, 1957.
Siim-Vallner III = Siim, K., Vallner, A. Emakeele lugemik III klassile. Tallinn, 1963.
Siirak EKTv VII2 = Siirak, A. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli VII klassile. 2. tr. Tallinn, 1994.
SL = Hurt, J. Setukeste laulud I–III: Pihkva-Eestlaste vanad rahvalaulud, ühes Räpinä ja Vastseliina lauludega. Helsinki, 1904–1907.
Songi2 = Kuke-Aabits. 2., par. tr. Võru: S. Songi, 1916.
Spuhl = Spuhl, A. Eesti keele õpetus Rootsi rahvakoolidele Eestis: I jagu. Haapsalu, 1920.
SSTT = Normann, E., Lätt, S. Sada saarelehte, tuhat toomelehte: Valimik eesti rahvajutte, laule, mõistatusi ja vanasõnu. Tallinn, 1968.
Stein VN = Stein, H. Vaate ja näite, küsimiste ja kostmiste varal Vene-keele rääkimise harjutused Eesti koolidele [- - -]: Esimene anne: Inimene ja kodu-elajad. Tallinn, 1887.
St. Pet. Mon. = St. Petersburgische Monatsschrift zur Unterhaltung und Belehrung. [1805].
Sunts IV/I = Sunts, K. Emakeele lugemik abikooli 4. klassile: [1. osa]. Tallinn, 1989.
Sunts IV/II = Sunts, K. Emakeele lugemik abikooli 4. klassile: [2. osa]. Tallinn, 1989.
Sõgel = Eesti kirjanduse ajalugu I: Õpik keskkooli VIII klassile. Toim. E. Sõgel. Tallinn, 1953.
Säde = Säde. [1946, 1948–1953, 1955–1960, 1962, 1965–1971, 1973, 1978–1981, 1985–1989].
Sööt V = Sööt, B. Eesti keeleõpik: V õppeaasta. Tallinn, 1944.
Sööt IX = Sööt, B. Eesti keele grammatika II: Keskkooli IX klassile. Tartu, 1945.
Sööt X = Sööt, B. Eesti keele grammatika III: Keskkooli X klassile. Tartu, 1945.
Sööt PA (1898) = Pildi-aabits. Jurjev: K. Sööt’i kirjast. ja tr., 1898.
Taev-Mihkla = Taev, K., Mihkla, K. Kirjanduslik õpik VIII klassile: I vihik: Rahvaluule. Tallinn, 1945.
Tamman = Tamman, V. Õigekirjutuse-õpetus harjutuste- ja etteütlustekogu koolidele ja iseõppijaile: I osa: Häälikuõpetus. Tartu, 1924.
Tammverk = Laste Aabits. 2. tr. Haapsalu: [M.] Tammverk’i kirjast. ja tr., 1915.
Tander = Tander, A. Lapse Esimene Raamat. Riia, 1908.
Terri = Terri, M. ABD eelkooliealistele. Tallinn, 1958.
Truu = Truu, S. Mõista. Tallinn, 1955.
Tšukovski = Tšukovski, K. Imepuu. Tlk. E. Niit ja J. Kross. Tallinn, 1964.
Tulet. Kal. = Tuletõrjuja Käsiraamat-Kalender 1933. Tallinn, 1932.
Turu-Uuspõld-Valmet = Turu, E., Uuspõld, E., Valmet, A. Eesti keele tekste ja harjutusi vene üliõpilastele. Tartu, 1973.
Tõn. ABDr12 = Tõnisson’i ABD-raamat. [12. tr.]. Jurjev, 1902.
Tõn. LLr = Tõnisson, M. Laste Lugemise raamat: Kodus ja koolis õppijatele. [Tartu, 1892].
Tõn. LPr = Laste Pildi raamat. Trükitud M. Tõnisson’i kuluga. [Tsenseeritud 1892].
Tõn. Prn. Tähtr. = Tõnisson, M. Pärnu Täht-raamat ehk Kalender 1884 aasta jauks /- - -/. Tallinn: M. Tõnissoni kirjast., 1883.
Tõn. R Tähtr. (1882) = Tõnisson, M. Rahva Täht-raamat 1882 aasta jaoks /- - -/. Viljandi: F. Feldt’i tr., [1881].
Tõn. R Tähtr. (1886) = Tõnisson, M. Rahva Täht-raamat 1886 aasta jauks /- - -/. S. l., M. Tõnissoni kirjast., 1885.
Tõn. Tln. Tähtr. = Tallinna Täht-raamat ehk Kalender 1889 aasta jauks. [Tallinn]: M. Tõnissoni kirjast. ja tr., [1888].
Täheke = Täheke. [1960–1967, 1970–1974, 1977–1978, 1983, 1988].
Undritz ELKk = Undritz, P. Eesti Laste Kirja-kogu: II anne. Eesti Kirjameeste Seltsi Toimetused 19b. Tartu, 1879.
Univer-Laurits III = Univer, V., Laurits, R. Lugemise-raamat /- - -/. Revel, 1896.
Univer-Laurits IV = Univer, V., Laurits, R. Lugemise-raamat /- - -/. Revel, 1898.
Uus Eestl. Kal. = Uus Eestlaste Kalender ehk Täht-raamat 1900 aasta peale. Tallinn: H. Mathieseni tr., 1899.
Uus Aeg = Uus Aeg. [1902].
Uuspõld-Valmet = Uuspõld, E., Valmet A. Eesti keele tekste ja harjutusi vene üliõpilastele III: 1. vihik. Tartu, 1976.
Vaino = Vaino, A. Eesti keele töövihik abikooli IX klassile. 2., par. tr. Tallinn, 1977.
Valgma EkHv = Valgma, J. Emakeele harjutusvara VII klassile: 2. osa. Tallinn, 1975.
Valgma EKÕ = Valgma, J. Eesti keele õpik VII klassile. Tallinn, 1961.
Valgma Kvm = Valgma, J. Kirjavahemärgid: Töövihik VII klassile. Tallinn, 1961.
Valgma-Villand = Valgma, J., Villand, L. Sõnastusõpetuse algmed: Töövihik VII klassile. Tallinn, 1965.
Valgma-Villand-Õunapuu = Valgma, J., Villand, L., Õunapuu, T. Eesti keele õpik VII klassile. 2., par. tr. Tallinn, 1975.
Valmet-Uuspõld-Turu = Valmet, A., Uuspõld, E., Turu, E. Eesti keele õpik. Tallinn, 1981.
Vih. (1950) = Vihalem, L. Eesti kirjandusloo õpik-lugemik VIII klassile. Tallinn, 1950.
Viidebaum-Parlo-Mihkla = Viidebaum, R., Parlo, O., Mihkla, K. Eesti muinasjutte ja muistendeid. Tartu, 1934.
Vikerk. = Vikerkaar. [1922, 1924–1925, 1931].
Virul. Lisa = Virulase lisa. [1888].
Vitka = Vitka, V. Laululõimik — värsipõimik. Valgevene keelest eestindanud M. Veetamm. Tallinn, 1980.
VJr = Väike jõuluraamat. Tallinn, 1991.
VK IV = Tampere, H. Vana Kannel IV: Karksi vanad rahvalaulud I. Tartu, 1941.
VK VI = Laugaste, E. Vana Kannel VI:1–2: Haljala regilaulud. Tallinn, 1989.
VK VIII = Vana Kannel VIII: Jõhvi ja Iisaku regilaulud. Toim. Ü. Tedre. Tartu, 1999.
Vl = Viljandimaa: Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu, 1939.
Vlg. Lisal. = Valguse Lisaleht. [1889–1891, 1897].
Võro-Seto tähtr. = Võro-Seto tähtraamat vai Kallendri 1994. aastaga pääle. Võru–Tartu, 1993.
Väikeste Sõber = Väikeste Sõber. [1926–1927, 1934].
Välba = Välba, M. Kirjandustunnid VI klassis: Metoodiline juhend. Tallinn, 1986.
Välba IV = Välba, M. Kirjanduse lugemik IV klassile. Tallinn, 1976.
Välba VI = Välba, M. Kirjanduse lugemik VI klassile. Tallinn, 1981.
Vääri EKTv = Vääri, E. Eesti keele töövihik X klassile. Tallinn, 1969.
Vääri EKÕ = Vääri, E. Eesti keele õpik keskkoolile. Tallinn, 1968.
Wied. = Wiedemann, F. J. Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten. St. Petersburg, 1876.
Wied. ESSr = Wiedemann, F. J. Eesti-Saksa Sõnaraamat. 3. tr. Tartu, 1923.
Willmann = Willmann, F. W. Juttud ja Teggud kui ka Monningad Öppetussed mis maia-piddamisse pärrast tarvis lähtvad. Tallinn, 1782. — Kasutatud faksiimileväljaannet: Loomingu Raamatukogu 1975, nr. 47–52.
Wolde ÕkÕ2 = W[olde], K. K. Õietekirjutamise õpetus: Kodu — ja koolis — õppida. 2., par. tr. Narva, 1887.
Õpilasleht = Õpilasleht. [1932–1935, 1937–1938].
Õunapuu = Õunapuu, T. Eesti keele õpik vene õppekeelega koolidele. Tallinn, 1985.
Õunapuu VII = Õunapuu, T. Emakeele harjutusvara VII klassile: 1. osa. Tallinn, 1975.
ÜÕÕ = Normann, E., Lätt, S. Üle õue õunapuu: Valimik eesti rahvajutte, -laule, mõistatusi ja vanasõnu. Tallinn, 1955.
Xpress = Xpress. [1997].