Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
KOHANIMELÜHENDITE SELETUSED

Alu = Alutaguse
Amb = Ambla khk
Ann = Anna khk
Ans = Anseküla khk
As = Asundused
Aud = Audru khk
eL = Lõuna-Eesti
Elv = Elva linn
Emm = Emmaste khk
eP = Põhja-Eesti
Ha = Harjumaa
Hag = Hageri khk
Han = Hanila khk
Har = Hargla khk
Hel = Helme khk
Hii = Hiiumaa
HJn = Harju-Jaani khk
Hlj = Haljala khk
Hls = Halliste khk
HMd = Harju-Madise khk
Hps = Haapsalu linn
Hää = Häädemeeste khk
Iis = Iisaku khk
Jaa = Jaani khk
JJn = Järva-Jaani khk
JMd = Järva-Madise khk
Juu = Juuru khk
Jõe = Jõelähtme khk
Jõh = Jõhvi khk
= Järvamaa
Jäm = Jämaja khk
Jür = Jüri khk
Kaa = Kaarma khk
Kad = Kadrina khk
Kam = Kambja khk
Kan = Kanepi khk
Kei = Keila khk
Khk = Kihelkonna khk
Khn = Kihnu khk
Kir = Kirbla khk
KJn = Kolga-Jaani khk
Kod = Kodavere khk
Koe = Koeru khk
Kos = Kose khk
Kra = Kraasna keelesaar
Kre = Kuressaare linn
Krj = Karja khk

Krk = Karksi khk
Krl = Karula khk
Kse = Karuse khk
Ksi = Kursi khk
Kul = Kullamaa khk
Kuu = Kuusalu khk
Kõp = Kõpu khk
Käi = Käina khk
Kär = Kärla khk
Lai = Laiuse khk
Lei = Leivu keelesaar
Lih = Lihula khk
LNg = Lääne-Nigula khk
Lut = Lutsi keelesaar
= Läänemaa
Lüg = Lüganuse khk
Mar = Martna khk
Mih = Mihkli khk
MMg = Maarja-Magdaleena khk
Muh = Muhu khk
Mus = Mustjala khk
Mär = Märjamaa khk
Nis = Nissi khk
Noa = Noarootsi khk
Nrv = Narva linn
Nõo = Nõo khk
Ote = Otepää khk
Pai = Paide khk
Pal = Palamuse khk
Pde = Paide linn
Pee = Peetri khk
Pha = Püha khk
Phl = Pühalepa khk
Pil = Pilistvere khk
PJg = Pärnu-Jaagupi khk
Pld = Paldiski linn
Plt = Põltsamaa khk
Plv = Põlva khk
Prn = Pärnu linn
Pst = Paistu khk
Puh = Puhja khk
= Pärnumaa
Pär = Pärnu khk
Pöi = Pöide khk
Rak = Rakvere khk
Ran = Rannu khk

Rap = Rapla khk
Rei = Reigi khk
Rid = Ridala khk
Ris = Risti khk
Rkv = Rakvere linn
Rõn = Rõngu khk
Rõu = Rõuge khk
Räp = Räpina khk
Sa = Saaremaa
Saa = Saarde khk
San = Sangaste khk
Se = Setumaa
Sim = Simuna khk
SJn = Suure-Jaani khk
Ta = Tartumaa
Tln = Tallinna linn
TMr = Tartu-Maarja khk
Tor = Tori khk
Trm = Torma khk
Trt = Tartu linn
Trv = Tarvastu khk
Tt = Päritolu teadmata
Tõs = Tõstamaa khk
Tür = Türi khk
Urv = Urvaste khk
Vai = Vaivara khk
Var = Varbla khk
Vas = Vastseliina khk
Vi = Virumaa
Vig = Vigala khk
Vil = Viljandi khk
VJg = Viru-Jaagupi khk
Vl = Viljandimaa
Vlg = Valga linn
VLk = Valga-Luke khk
Vll = Valjala khk
Vln = Viljandi linn
VMr = Väike-Maarja khk
VNg = Viru-Nigula khk
Vor = Vormsi khk
Vru = Võru linn
= Võrumaa
Võn = Võnnu khk
Võ-Se = Võru- ja Setumaa
Vän = Vändra khk
Äks = Äksi khk