Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
EESTI MÕISTATUSTE ANDMEBAAS

Eesti mõistatuste andmebaas on rajatud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas. Baasi aluseks oli 2800 Word 7.0 formaadis andmetabelit, mille põhjal toodeti akadeemilise väljaande "Eesti mõistatused" (edaspidi: EM) põhiköidete I (2001) ja II (2002) käsikiri.

Andmebaas on kasutatav kolmes variandis:

Täisotsing võimaldab ID-üksuste päringuid kõigi lähtetabeleis sisalduvate väljade ja nende konjunktsioonide põhjal:

Mitmetelt väljadelt on võimalik teha päringuid konjunktiivselt ("see JA too") või disjunktiivselt ("see VÕI too"), näiteks:

Sellest keerukamat otsinguloogikat andmebaas ei võimalda.

Päringutulemusi on võimalik järjestada kahel tasandil enamiku otsinguväljade järgi (ID- ja tüübinumbrid, tekst, lahend, kohalühend, aasta(d), koguja, allikaviit).

Lahendi-, koha- ja kogujarea päringuoptsioonide hulgas on veerg "Välista tühjad" – see võimaldab välistada päringust ilma lahendita kirjapanekud ja/või dubletseid ja omaloomingulisi tekste esitavad kirjed ja/või mõned liigid tüübiliidetest või võrdlustest.

Rahvaehtsad kirjed ilmuvad päringutulemustesse mustas kirjas, tekstoloogilistel põhjustel toodud dubletid ja omalooming helesinises kirjas, EM-tüübitiitlite kirjed vastavalt mustas või helesinises bold-kirjas.

Teksti- ja lahendivälja otsijärjendid on päringutulemustes kollase värviga esile tõstetud.

Päringusüsteem on läbinisti tõstutundetu.

Täisversioon mõõdab päringuvastuse suuruse: loendab selles esinduvate kirjete hulga (või rahvaehtsate kirjapanekute hulga, kui geograafilise päritoluta kirjed on otsingust välja lülitatud), mõistatustüüpide hulga ning tüübinumbrite loendi (vt "Arvandmed tabelina: Tüübiloend").

Vastuse teksti- ja tüübistatistika on seotud ka geograafilise (kihelkondliku) leviku andmetega (vt "Arvandmed tabelina: Tekstihulk" ja "Arvandmed tabelina: Tüübihulk").

Samuti on neid levikuandmeid võimalik vaadelda graafilises projektsioonis – arvandmete, nelinurksete ikoonide või hele-tumedamaks varjutatud värvipindadena vastuskirjete geograafilist päritolu näitavail levikukartogrammidel.

Andmebaasi juurde kuulub veel rida abimaterjale:

Nimetatud kaardistaja toodab kihelkondliku täpsusega levikukaarte mistahes folkloorsete, etnograafiliste, dialektoloogiliste vm nähtuste kohta ning võimaldab: