Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 40001 — 41000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
40001 1126 Ac1 Mees läks metsa, pani tiku tee äärde SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 73 (12)
40002 1126 Ac1 Mees läks metsa, pani tiku tee äärde Sittus Tt 1936 A. Haav ERA II 132, 217 (4)
40003 1126 Ac1 Mees läks metsa, pandis tiku tee ääre Tühjendas kõhtu San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 540
40004 1126 Ac2 Mees läheb metsa, paneb tiku tee veere Situb Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (40)
40005 1126 Ac2 Mees läheb mõtsa, paneb tiku tee veerde Situb tee veerde Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (9)
40006 1126 Ac2 Mees lätt mõtsa, pand tiku tee veerde Situs tee veerde Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (35)
40007 1126 Ac2 Miis lätt mõtsa, pand tiku tii viirde Inemine "kükitäs" Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 711 (126b)
40008 1126 Ac2 & Miis lätt mõtsa, pand tiku tii viirde Mees sittus Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (80)
40009 1126 Ac2 Miis lätt mõtsa, pand tiku tii viirde Läheb asjale Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (13)
40010 1126 Ac2 Miis lätt mõtsa, pand tiku tii viirde Mees situb tee ääre Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (38)
40011 1126 Ac2 Mees läits mõtsa, pand tiku tee viire Sitahunik Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (13)
40012 1126 Ac2 Miis läts mõtsa, pand tiku tii viirde Huniku Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (48)
40013 1126 Ac2 Miis läits mõtsa, pands tiku tii viiri S[itu]b Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (67)
40014 1126 Ac2 Mees läits mõtsa, pands tiku tee viiri Mees sitte Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 10 (3)
40015 1126 Ad1 Miis läheb metsa, tiib tiku tii jaare S[itah]unnik Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (102)
40016 1126 Ad1 Mees lääb metsa, teeb tiku tee äärde Paneb "vanaleiva" tee äärde hunikusse Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (163)
40017 1126 Ad1 & Mees lääb metsa, teeb tiku tee ääre Situb Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (133)
40018 1126 Ad1 Mees lähab mõtsa, teeb tiku tee äärde Situb Pst 1889 J. Henno H IV 3, 370 ja 381 (6)
40019 1126 Ad1 Mees lähab mõtsa, teeb tiku tee äärde Mees si[tu]b Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 314 (11)
40020 1126 Ad2 & Mees lääb mõtsa, teeb tiku tee veeri Situb Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (97)
40021 1126 Ad2 Mees lääb mõtsa, tiib tikukse tii viire Situb Pst 1922 O. Loorits E, StK 10, 57 (2)
40022 1126 Ae1 & Mees lääb metsa, lööb tiku tee ääre Situb Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (29)
40023 1126 Ae2 Mees läheb metsa, lööb tiku tee veere Situb Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (23)
40024 1126 Ae2 & Miis lätt mõtsa, lüü tiku tii viirde Miis püksel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (370)
40025 1126 Ae2 Miis lätt mõtsa, lüü tiku tii viirde Mehe "umale asjale" minek Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 147 (67)
40026 1126 Ae3 & Vanamiis lätt mõtsa, lüü tiku tii viirde Lää omale asjale Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 454 (54)
40027 1126 Af* Mees läheb metsa, viskab tiku tee äärde Trt 1927 K. Pormeister E 59827 (122)
40028 1126 Af* & Miis lää mõtsa, viskas tiku tii viiri Situs Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 511 (48)
40029 1126 Ag & Miis lätt mõtsa, pill tikke tii viirde Nõnna nuuskas Ote 1895 E. Palm E 20130 (27)
40030 1126 Ah* & Mees läheb metsa, jätab tikukese tee äärde Mees situb San 1929 L. Kuusik E 64019 (84)
40031 1126 Ah* Mees lähäb metsa, jätab tikud järele ja lähäb edasi Väljaheide, mees situb Nõo 1939 O. Sild ERA II 257, 435 (3)
40032 1126 B1a* Mees läheb metsa, paneb vaia tee äärde Si[tu]b Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 195 (13)
40033 1126 B1a* Mees läheb metsa, paneb vaia tee äärde Situb tee äärde Vll 1961 A. Sepp RKM II 126, 175 (3)
40034 1126 B1a* Mees läheb metsa, paneb vaia tee ääre Püksikorral Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (7)
40035 1126 B1a* Mees läheb metsa, paneb vaia tee ääre Situb Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (60)
40036 1126 B1a* Mees läheb metsa, paneb vaia tee ääre Mees situb tee ääre Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 207 (12)
40037 1126 B1a* Mees läheb metsa, paneb vaia tee ääre Püksieri Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 170 (16)
40038 1126 B1a* Mees lähäb metsa, paneb vaia tee ääre Käib püksikorral tee ääres Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (20)
40039 1126 B1a* Mees lihab metsa, paneb vaia tee ääre Mees situb tee ääre Jäm 1977 M. Pihl KKI 68, 105 (19)
40040 1126 B1a* Mees lääb metsa, paneb vaia tee ääre Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 818 (49)
40041 1126 B1a* Mees lääb metsa, paneb vaia tee ääre Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
40042 1126 B1a* & Mees läheb metsa, paneb vaja tee ääre Mees püksil Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (6)
40043 1126 B1a* Mees läheb metsa, paneb vaia tee ääre Situb tee ääre Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 414 (33)
40044 1126 B1a* Mees läheb metsa, paneb tee ääre vaia Mees läheb metsa ja situb tee ääre Kär 1889 T. Jank H II 18, 842 (10)
40045 1126 B1a* Mees läks metsa, pani vaia tee ääre Püksiasjal Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (5)
40046 1126 B1a* Mees läks metsa ning pani vaia tee ääre Mees läks metsa ning lasi hunniku tee ääre Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 3 (3)
40047 1126 B1b1* Mees läheb metsa, lööb vaia tee ääre (Ein Mann geht in den Wald, schlägt einen Pflock in den Rand des Weges) Seine Nothdurft verrichten Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 277
40048 1126 B1b1* Mees läheb metsa, lööb vaia tee äärde Nuuskab nina 1890 E EM 90 (751)
40049 1126 B1b1* Mees läheb metsa, lööb vaia tee äärde Nuuskab nina 1913 E EM2 78 (954)
40050 1126 B1b1* Mees läheb metsa, lööb vaia tee ääre Situb Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (136)
40051 1126 B1b1* Mees läheb metsa, lööb vaia tee ääre Sitahunik PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (9)
40052 1126 B1b1* Mees läheb metsa, lööb vaia tee ääre Situb tee ääre Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 185 (7)
40053 1126 B1b1* Mees läheb metsa, lööb vaia tee ääre S[i]t[ub] Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (2)
40054 1126 B1b1* Mees läheb metsa, lööb vaia tee ääre Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 73 (18)
40055 1126 B1b1* & Mees läheb metsa, lööb vaia tee ääre Kuseb Pde 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 122 (35)
40056 1126 B1b1* Mees läheb metsa, löeb vaia tee ääre Situb tee ääre Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (53)
40057 1126 B1b1* Mees lähäb metsa, lööb vaia tee ääre Sitt Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (2)
40058 1126 B1b1* Mees lääb metsa, lööb vaia tee ääre Mees teeb oma asja Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 207 (181)
40059 1126 B1b1* Mees lääb metsa, lööb vaia tee ääre Situb Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (168)
40060 1126 B1b1* Mees lähäb metsa ja lööb vaia tee ääre Mees lähäb püksikorrale Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (11)
40061 1126 B1b1* Mees lähäb mõtsa, lööb tee ääre vaia Situb Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 232 (2)
40062 1126 B1b1* Miis lää mõtsa, lüü vaia tii viirde Sitahunik San 1925 E. Päss E 56005 (18)
40063 1126 B1b2% & Mees lääb metsa, lööb vaia tee jaare ilma kerveta Mees oma as'sal Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 903 (867) 1075A3
40064 1126 B1c* & Mees lääb metsa, taub vaia tee äärde Situb Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (5)
40065 1126 B1c* Mees läheb metsa ja taub vaia tee ääre Mees läheb metsa ja situb tee ääre Kos 1894 T. Wiedemann E 9514 (1)
40066 1126 B1d Mees läheb metsa, jätab vaia tee ääre Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1020
40067 1126 B1d Mees läheb metsa, jätab vaia tee ääre Seda sa tead isegi Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 412 (237)
40068 1126 B1d & Mees läks metsa, jättis vaia tee ääre Looduslik püksipuhastus Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (5)
40069 1126 B1e & Mees läheb metsa, viskab vaia tee ääre Läheb püksierile Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 183 (93)
40070 1126 B1f & Mees läheb metsa, vennab vaia tee ääre Situb VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (77)
40071 1126 B2 Mees läheb metsa, paneb lepase vaia tee ääre Jäm 1925 T. Kaljo E 56244 (30)
40072 1126 B2 Mees läheb metsa, paneb lepse vaia tee ääre Jäm 1925 T. Kaljo KKI WS
40073 1126 B2 & Mees läheb metsa, lööb lepase vaia tee ääre Rojahunnik Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64061 (2)
40074 1126 B3* & Mees läheb metsa, paneb vaia põõsa Püksieri Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 187 (119)
40075 1126 B3* Mees läheb metsa, paneb vaia põõsa ääre Situb Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (5)
40076 1126 B4 & Mees lähab metsa, pistab vaia maha Sitahunik Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (80)
40077 1126 B5 & Mees läheb teed mööda, lööb vaia tee äärde Sittumine Ris 1892 J. Holts E 1844 (20)
40078 1126 B6a & Miis lätt mõtsa, pillup vak'ku tii viirde Situp Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (120)
40079 1126 B6b & Miis lätt mõtsa, pess vak'ko tii viirde Situs Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (24)
40080 1126 B6c & Miis lätt mõtsa, pess vak'ko maa sisse Miis situs Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (25)
40081 1126 C & Mees läheb metsa, paneb vaja, talva tee ääre Mehe roja Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (5)
40082 1126 D* & Mees läheb metsa, paneb tulba tee äärde Mees situb Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (16)
40083 1126 D* Mees läheb metsa, jätab tulba tee äärde Situb tee äärde Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 129 (4)
40084 1126 E & Mees läheb metsa, teritab teiba tee äärde Väljaheide Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 535 (34)
40085 1126 F* & Miis leheb metsa, pistap kepi pöösa Mees leheb metsa, kosep pöösa Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 5
40086 1126 F* Mees läheb metsa ja jätab välja tulles kepi sinna Mees käis sital Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 466 (8)
40087 1126 G & Vanamees läheb metsa, paneb pulga tee äärde Junn Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 454 (151)
40088 1126 H & Mees läheb metsa, paneb kännu tee ääre Kükitas As 1889 K. Vehm H III 16, 74 (10)
40089 1126 I & Mees läks metsa, pani kupatsi tee äärde Sitt Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 238 (82)
40090 1126 Ja & Mees läheb metsa, pistab tina tee äärde Kuseb tee äärde Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 163 (7)
40091 1126 Jb & Mees lähäb metsa, viskab tinatügi tee ääre Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 48
40092 1126 Ka & Mees läheb metsa, paneb pudru tee äärde Mees õiendab asja Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (10)
40093 1126 Kb & Mees läheb metsa, teeb pudruvaagna tie äärde Kükitab Sim 1892 T. Franzdorf E 1516 (48)
40094 1126 L & Mees läheb metsa, jätab küpse kaalika tee ääre Situb tee ääre Rak 1892 J. Lilienbach E 1676 (19)
40095 1126 M Mees läheb metsa, paneb vahi tee ääre Kükituse Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (29)
40096 1126 M Mies läheb metsa, paneb vahi tie ääre Situb tie ääre Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (35)
40097 1126 M & Mies läheb metsa, paneb vahi tie ääre Hunnik Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 578 (81)
40098 1126 M Mees lähäb metsa, paneb vahi tee ääre Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 48
40099 1126 M Mees lähteb metsä, paneb vahi tee ääre Kakamine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (24)
40100 1126 Na & Mees läheb metsa, teeb tite tee äärde Sittumine Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (119)
40101 1126 Nb & Mees lähäb metsa, viskab titte tee äärde Sittahunnik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (80)
40102 1126 O*/ & Miis lähäb mõtsa, tiib tiku tii viirde, looga viskap lumme Miis situp tii viirde ja kusep kah Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 103 (9) 1127F*
40103 1126 O*/ Mees lähab metsa, pistab tiku tee äärde, looga viskab lumme Mees si[t]ub ja ku[s]eb Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (17) 1127F*
40104 1126 # 1127
40105 1127 Aa1 Miis lähäb mõtsa, viskab looga lumme Miis kuseb Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (34)
40106 1127 Aa1 Mees läheb metsa, viskab looga lumesse Kuseb Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 418 (21)
40107 1127 Aa1 Mees lähab metsa, viskab looga lumesse Mees kuseb Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 295 (132)
40108 1127 Aa1 Mees lääb metsa, viskab looga lumme Kuseb lume pääle Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (134)
40109 1127 Aa1 Mees läheb metsa, viskab looga lumme Mees kuseb Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (20)
40110 1127 Aa1 Mees läheb metsa, viskab looga lumme Kuseb Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 434 (95)
40111 1127 Aa1 Mees läheb metsa, viskab looga lumme Vän 1925 E. Männik E 55625
40112 1127 Aa1 Mees lähab metsa, viskab looga lumme Laseb vett Trv 1877–1917 A. Parts E 1353 (21)
40113 1127 Aa1 Mees lääb metsa, viskab looga lumme Laseb vee välja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (164)
40114 1127 Aa1 Mees lääb mõtsa, viskab looga lumme Kuseb Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (102)
40115 1127 Aa1 Miis lähäb metsa, viskab looga lumme Kusemine Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 126 (51)
40116 1127 Aa1 Miis lähäb metsä, viskab looga lumme Kuseb KJn 1890 A. Pihlak E 460 (65)
40117 1127 Aa1 Mees läheb mõtsa, viskab looga lumme Mees kuseb Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (13)
40118 1127 Aa1 Mees lähab mõtsa, viskab looga lumme Ohjad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 370 ja 381 (4)
40119 1127 Aa1 Mees lähab mõtsa, viskab looga lumme Kuseb Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (95)
40120 1127 Aa1 Mees lähab mõtsa, viskab looga lumme M[ees] kuseb Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 314 (12)
40121 1127 Aa1 Mees lääb mõtsa, viskab looga lumme Kuseb Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (44)
40122 1127 Aa1 Mees lääb mõtsa, viskab looga lumme Kuseb Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (32)
40123 1127 Aa1 Mees lääb mõtsa, viskab looga lumme Mees kuseb Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (16)
40124 1127 Aa1 Mees lääb mõtsa, viskab looga lumme Kuseb Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 155 (5)
40125 1127 Aa1 & Miis lääb mõtsa, veskab looga lumme Miis kuseb Hel 1889 J. Keernik H III 6, 69 (5)
40126 1127 Aa1 Miis lääb mõtsa, viskab looga lumme Miis kuseb lumme Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (48)
40127 1127 Aa1 Miis lääb mõtsa, viskab looga lumme Kuseb Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (48)
40128 1127 Aa1 Mees lää mõtsa, viskas looga lumme Mees kuseb Trv 1894 J. Sikk H II 49, 112 ja 115 (22)
40129 1127 Aa1 Miis lätt mõtsa, viskap looga lumme Mees kusep Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (44)
40130 1127 Aa1 Miis lätt mõtsa, viskas looga lumme Kusemine Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 888 (15)
40131 1127 Aa2 & Mees lääb mõtsa, viskab looga lume pääle Kuseb Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (102)
40132 1127 Aa3 Mees läks metsa, viskas looga lumme Mees kuseb Hel 1926 K. Puusepp E 58450
40133 1127 Aa3 Mees läits metsa, viskas looga lumme Kusi Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (12)
40134 1127 Aa3 Miis läits mõtsa, visas looga lumme Kuseb Pst 1931 O. Loorits ERA II 34, 88 (7)
40135 1127 Aa3 & Miis läits mõtsa, visas looga lumme Kusemine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 45 (67)
40136 1127 Ab1 & Mees lääb metsa, viskab looga tee ääre Kuseb lume peale Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (79)
40137 1127 Ab2 & Miis lätt mõtsa, viskas looga tii viirde Inimene "kükitas" Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 711 (126a)
40138 1127 Ab3 Mees lääb metsa, viskab looga üle tee Laseb vee välja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (164)
40139 1127 Ab3 & Miis läts mõtsa, visas looga üle tii Miis kusõs Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (77)
40140 1127 Ab3 Mees läits mõtsa, visas looga üle tee Mees kusse Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 10 (2)
40141 1127 Ba & Mees läheb metsa, paneb köiehuniku tee ääre Ajab oma asju Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 36 (6)
40142 1127 Bb Mees läheb metsa, viskab köve põesa Mees kuseb Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (5)
40143 1127 Bb & Mees läheb metsa, viskab köve põesa Mees kuseb Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (3)
40144 1127 C & Mees läheb metsa, pistab vitsa põõsa Kuseb Hii 1891 G. Tikerpuu E 713 (12)
40145 1127 C Mees lähäb mõtsa, pistab vitsa põõsa Kuseb Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 232 (3)
40146 1127 D & Mies läeb metsä, pistab piitsa põesa Kuseb Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 581 (18)
40147 1127 E & Mees läheb metsa, viskab ussi põesa Kuseb Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (34)
40148 1127 F*/ & Miis lähäb mõtsa, tiib tiku tii viirde, looga viskap lumme Miis situp tii viirde ja kusep kah Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 103 (9) 1126O*
40149 1127 F*/ Mees lähab metsa, pistab tiku tee äärde, looga viskab lumme Mees si[t]ub ja ku[s]eb Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (17) 1126O*
40150 1127 # 1126
40151 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal Kaalikas 1955 ÜÕÕ 70 (7)
40152 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal 1958 Alttoa-Raigna (1958) 85
40153 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal 1960 Bachman-Vilbok I 143
40154 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (11)
40155 1128 A1a1 Mees maas, roheline habe väljas 1963 Siim-Vallner III 31 (5)
40156 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal 1971 Hiie-Jõgisalu 48
40157 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal 1987 Hiie-Müürsepp III/I 25
40158 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 27
40159 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal Porgand Han 1992 E. Tuulmägi RKM, KP 21, 1 (5)
40160 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal Porgand maa all, pealsed maa peal Kei 1992 H. Kask RKM, KP 13, 147 (7)
40161 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal Porgand Kuu 1992 H. Kivi RKM, KP 3, 253 (3)
40162 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal Porgand Mär 1992 J. Merilo RKM, KP 18, 36 (5)
40163 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa pääl Porgand Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 333 (27)
40164 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal Porgand Prn 1970 E. Maasik RKM II 277, 265 (2)
40165 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa pial Kaalikas Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
40166 1128 A1a1 Miis maa all, habõna maa pääl Ritk, rõigas Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 56 (81)
40167 1128 A1a1 & Miis maa all, habõna' maa pääl Ritk Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (106)
40168 1128 A1a1 Miis maa all, habõna maa pääl Ritk Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (77)
40169 1128 A1a1 Miis maa all, habõna maa pääl Ritklehe Se 1929 I. Sonts S 124443 (97)
40170 1128 A1a1 Miis maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1930 V. Ruusamägi S 26000 (9)
40171 1128 A1a1 Miis maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1932 V. Ruusamägi S 40378 (26)
40172 1128 A1a1 Miis maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1934 N. Oinas S 72895 (18)
40173 1128 A1a1 Miis maa all, habõna maa pääl Se 1933 N. Oinas S 58588 (5)
40174 1128 A1a1 Miis maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1934 A. Kits S 81848 (49)
40175 1128 A1a1 Mees maa all, habe maa peal Porgand Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 7 (1)
40176 1128 A1a1 Miis maa all, habemed maa pääl Kaal Se 1932 M. Lillemägi E 81659 (4)
40177 1128 A1a2* & Miis maa all, habõna omma maa pääl Ritk kasvab Se 1935 A. Kits S 100019 (50)
40178 1128 A1a2* Mees on maa all, habe maa peal Porkan Han 1992 L. Idvan RKM, KP 20, 181 (10)
40179 1128 A1a2* Mees on maa all, aga habe on maa peal Porgand Ote 1956 M. Uibo RKM II 84, 312 (16)
40180 1128 A1a3* Mees maa sees, habe maa peal Porgand Iis 1992 K. Kürsa RKM, KP 7, 221 (3)
40181 1128 A1a3* Mees maa sees, habe maa peal Nõo 1992 T. Jürimäe RKM, KP 32, 348 (3)
40182 1128 A1a3* Mees maa sees, habe maa peal Porgand Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (50)
40183 1128 A1a3* & Miis maa seeh, habõna maa pääl Naaris Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (57)
40184 1128 A1a3* Miis maa sees, habena maa pääl Ritk Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (14)
40185 1128 A1a3* Miis maa seeh, habõna maa pääl Kaal Se 1929 P. Podrätšikov S 13888 (19)
40186 1128 A1a3* Miis maa seeh, habõna maa pääl Kaal Se 1935 A. Põhi S 116159 (36)
40187 1128 A1a3* Miis maa seeh, habõna maa pääl Ritk Se 1930 A. Põhi S 22339 (10)
40188 1128 A1a3* Miis maa seeh, habõna maa pääl Ritk Se 1929 V. Savala S 17525 (84)
40189 1128 A1a3* Miis maa seeh, a habõna maa pääl Ritk Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (78)
40190 1128 A1a3* Miis maa seeh, a habõna maa pääl Ritk Se 1934 M. Podrätšikov S 85761 (6)
40191 1128 A1a3* Miis maa seeh, habõna väläh Ritk Se 1930 A. Põhi S 24833 (34)
40192 1128 A1b & Paljas mees maa sees, habe maa peal Porgand Krj 1995 M. Hiiemäe EFA II 4, 438 (1)
40193 1128 A1c* & Mees magab maa all, habe kasvab maa pääl Ritk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (14)
40194 1128 A1c* Mees maka maa all, habena omma maa pääl Kaal kasvab Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (30)
40195 1128 A2* & Vanamiis maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (27)
40196 1128 A2* Vanamees all maa, habemed pääl maa Naaris Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (306)
40197 1128 A3* Teeda maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1933 A. Tammeorg S 57834 (77)
40198 1128 A3* & Vana teedakõnõ maa all, habõna maa pääl Põrkna Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 409 (19)
40199 1128 A3* Tieda maa seeh, hapõn väläh Pilt [sic!] Se 1927 M. Pihlapuu S 1932 (33)
40200 1128 A4 & Papp all maa, habe peal maa Kartohvel Võn 1896 J. Juhkam E 23908 (2)
40201 1128 A4 Papp all maa, habe pääl maa Kartohvel 1913 E EM2 102 (1394)
40202 1128 A5 & Vindlane maa pääl, hapõn maa seehn Kaal Lut 1894 O. Kallas LMr 134 (236)
40203 1128 A6 & Pitre maa all, habena' maa pääl Ritk Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 58 (113)
40204 1128 A7 Andres all maa, habe pääl maa Kaal, porgand Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 260 (27)
40205 1128 A7 & Andres all maa, habe pääl maa Kaal Hls 1894 J. Riiet H III 19, 835 (48)
40206 1128 A8a* Mart maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1930 V. Ruusamägi S 25961 (74)
40207 1128 A8a* Märt maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1930 A. Nurmetu S 20411 (23)
40208 1128 A8a* Märt maa all, habõna maa pääl Porgand Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (19)
40209 1128 A8a* Märt maa all, habõna maa pääl Verrev naaris Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 242 (32)
40210 1128 A8a* Märt maa all, habõna maa pääl Se 1927 Linnasaar S 1474 (2)
40211 1128 A8a* & Märt maa all, habõna maa pääl Ritk Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (31)
40212 1128 A8a* Märt maal, habõna maa pääl Naaris Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 642 (32)
40213 1128 A8b* & Märtkene maa seeh, habõn om maa pääl Verev naars Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (9)
40214 1128 A8b* Märt maa seeh, habõna maa pääl Ritk Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 234 (4)
40215 1128 A9 & Markus maa all, habõna' maa pääl Batvin Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
40216 1128 Ba* Vanamees hauas, habe väljas Naker 1890 E EM 172 (1665)
40217 1128 Ba* Vanamees hauas, habe väljas Naker 1913 E EM2 149 (2165)
40218 1128 Ba* Vanamees hauas, habe väljas Kaal Ran 1933 A. Kuklane E 83784 (1)
40219 1128 Ba* Vanamees hauan, habena vällän Kaalikas Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 167 (27)
40220 1128 Ba* Vanamees hauan, habene väljan Kaal Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 542 (9)
40221 1128 Ba* Vanamees hauan, habõne vällän Kaalikas Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (13)
40222 1128 Ba* Vanamiis hauan, habena välän Naker Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (116)
40223 1128 Ba* Vanamiis hauan, habõ vällän Kassuve kaal Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 311 (98)
40224 1128 Ba* Vanamiis havvan, habe vällän Naaris Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (375)
40225 1128 Ba* & Vanamees hauan, habe väljän Kaal Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (206)
40226 1128 Bb Vanamees augus, habe väljas Kaalikas Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 454 (148)
40227 1128 Bb & Vanamees aukus, habe väljas Kaal, naeris kasvab Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (54)
40228 1128 Bc1 & Vanamiis havvan, habene havva perve pääl Kaal kasvas Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 889 (22)
40229 1128 Bc2 & Vanamiis hauan, habõna haua veere pääl Porgan Har 1890 J. Pähn H II 32, 202 (98)
40230 1128 C+ Mu isa elab toas, tema habe on aga väljas Tuli ja suits 1927 Väikeste Sõber nr. 12 (1927) 8
40231 1128 C+ Miis maa seeh, a kaal väläh Ritkhain Se 1929 A. Gehrke S 17314 (91)
40232 1128 C+ Vanamees maa all, juuretütt maa peal Kaalikas TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (38)
40233 1128 # 287 551 1129 1130 2442
40234 1129 a1 Miis maa pääl, habõna maa all Kartohka Se 1934 F. Paloots S 81378 (40)
40235 1129 a1 Miis maa pääl, habena maa all Kaal As 1996 A. Korb EFA I 17, 52 (3)
40236 1129 a1 & Miiss maa pääl, habõnõ maa all Kaal Se 1934 A. Tammeorg S 90823 ja 90828 (13)
40237 1129 a2 & Mees maa peal ja habe maa sees Porgand PJg 1995 V. Klaar EFA II 11, 99 (28)
40238 1129 a3 & Vanamiis maa pääl, habemed maa all Rida juured ning üleüldse kogu ritk Se 1938 N. Lume ERA II 175, 512 (7)
40239 1129 b & Vanamees maka maa pääl, habena kasusõ maa all Ritk Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (47)
40240 1129 # 1128 2442
40241 1130 a & Miis maa pääl, türä' maa all Kartohkah Se 1934 N. Oinas S 76986 (14)
40242 1130 a Miis maa pääl, türä' maa all Kardohkah Se 1934 N. Oinas S 72895 (17)
40243 1130 b & Ise maa pial, aga munn maa sies Rohi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 739 (4)
40244 1130 # 1128 2310
40245 1131 A1a1 Miis meelelta, hopõn jalalta Laps hällis Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (65)
40246 1131 A1a1 Mees meeleta, hobu jaluta Laps kätkis 1890 E EM 92 (771)
40247 1131 A1a1 Mees meelelda, hopõn jalulda Läts hällün Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (107)
40248 1131 A1a1 Mees meeleta, hobu jaluta Laps kätkis 1913 E EM2 79 (978)
40249 1131 A1a1 Mees meeleta, hobu jaluta Laps ja häll 1955 ÜÕÕ 133 (1)
40250 1131 A1a1 Mees meeleta, hobu jaluta Laps ja häll 1960 Kuut VI (1960) 214 (1)
40251 1131 A1a1 Mees meeleta, hobu jaluta 1964 Praakli III 76 (6)
40252 1131 A1a1 Mees meeleta, hobune jalata Laps hällis 1992 Metstak2 29 ja 30
40253 1131 A1a1 Miis miileldä, hopõn jalolda Latsõ häll ja lats Se 1927 M. Pihlapuu S 1935 (62)
40254 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Laps kiiges Se 1937 N. Ress ERA II 163, 43 (4)
40255 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Hällüh lats Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 245 (62)
40256 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats ja häll Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (48)
40257 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Latsõ häll Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (13)
40258 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Laps hällis Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (20)
40259 1131 A1a1 & Miis meeleldä, hopõn jalolda' Häll Se 1956 V. Pino RKM II 51, 432 (63)
40260 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Häll Se 1941 A. Saar ERA II 296, 293/4 (5)
40261 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüga Se 1927 E. Põllula S 646 (7)
40262 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Laps sängis Se 1934 M. Peramets S 78514 (49)
40263 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Väikene lats hällüh Se 1933 A. Tammeorg S 57780 (9)
40264 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüh Se 1927 J. Orusaar S 2360 (46)
40265 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Latsõ häll Se 1930 A. Põhi S 24830 (2)
40266 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüh Se 1929 V. Ruusamägi S 12626 (5)
40267 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Latsõ häll Se 1930 V. Ruusamägi S 26003 (36)
40268 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüh Se 1928 T. Haak S 4339 (41)
40269 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüga Se 1928 T. Linna S 9126 (23)
40270 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüh Se 1929 V. Savala S 17517 (30)
40271 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüh Se 1934 N. Oinas S 81957 (38)
40272 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüh Se 1934 N. Oinas S 83212 (37)
40273 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Se 1933 N. Oinas S 66547 (24)
40274 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Se 1933 N. Oinas S 58566 (14)
40275 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Väikene lats hällüh Se 1933 A. Põhi S 66976 (5)
40276 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats ja latsõ häll Se 1930 A. Põhi S 20933 (11)
40277 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats hällüh Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 108504 (8)
40278 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Lats ja latsõ häll Se 1934 A. Tammeorg S 90826 ja 90829 (52)
40279 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Väikene lats Se 1934 A. Kits S 81842 (6)
40280 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Väiku laits hällin Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 208 (62)
40281 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Laps hällis Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 301 (167)
40282 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalolda Latsõ häll Se 1935 T. Uiboaed S 99950 (43)
40283 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalulda Lats hällüh Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 244 (63)
40284 1131 A1a1 Miis meeleldä, hopõn jalulda Väikene lats hällüh Se 1929 A. Gehrke S 17307 (37)
40285 1131 A1a1 Miis meelelda, hopõn jalolda Lats hällüh Se 1929 P. Podrätšikov S 13888 (22)
40286 1131 A1a1 Miis meelelda, hopõn jalolda Lats ja häll Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 54 (61)
40287 1131 A1a1 Miis meelelda, hopõn jalulda Väike laps Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 59 (12)
40288 1131 A1a1 Miis meeleldä, hobõnõ jalolda Lats, latsõ häll Se 1929 I. Sonts S 124434 (18)
40289 1131 A1a1 Miis meeleldä, hobõnõ jalolda Latsõ häll Se 1930 N. Sõrmus S 28609 (83)
40290 1131 A1a1 Miis meeleldä, hobõnõ jalolda Latsõ häll Se 1932 A. Nurmetu S 49050 (35)
40291 1131 A1a1 Miis meeleldä, hobõnõ jalolda Latsõ häll Se 1930 A. Nurmetu S 20417 (50)
40292 1131 A1a1 Miis meeleldä, hobõnõ jalolda Lats hällüh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 309 (32)
40293 1131 A1a1 Miis meeleldä, hobõnõ jalolta Lats hällüh Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (38)
40294 1131 A1a1 Miis meeleldä, hobõnõ jalolda Lats, latsõ häll Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 642 (33)
40295 1131 A1a1 Miis meelelda, hopen jalolda Latse häll Vas 1895 J. Tint H III 26, 467 (82)
40296 1131 A1a1 Miis meeleta, hobu jalota Latse häll Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (34)
40297 1131 A1a1 Miis meeletä, hopõn jalolda Latsõ häll Se 1935 D. Karnask S 101878 (6)
40298 1131 A1a1 Miis meeletä, hopõn jalolda Häll Se 1934 F. Paloots S 86155 (1)
40299 1131 A1a1 Miis meeletä, hopen jaluta Laps hällis Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (13)
40300 1131 A1a1 Miis meeletä, hobõnõ jalata Lapse häll Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 386 (315)
40301 1131 A1a1 Mees meelelda, hobene jaloldu Latse häll Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (13)
40302 1131 A1a1 Miis meeleldü, hopõn jaluldu Lats um meeleldü, häll jaluldu Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (6)
40303 1131 A1a1 Mees meelelta, hobene jalulta Lats hällin Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (12)
40304 1131 A1a1 Mees meeleta, hobune jalgadeta Vanaaegne lapse häll Räp 1961 A. Org RKM II 135, 663 (5)
40305 1131 A1a1 Mees meeleta, hobune jalutu Laps kiiges Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 495 (39)
40306 1131 A1a1 Mees meeleta, hobene jalota Lats, häll Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 439 (28)
40307 1131 A1a1 Mees meeletu, hobene jalota Latse häll ja lats sees Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 396 (65)
40308 1131 A1a1 Mees meeletu, hobu jalutu Lapse häll San 1929 L. Kuusik E 64014 (54)
40309 1131 A1a1 Mees meeletu, hobune jalutu San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 417 (9)
40310 1131 A1a1 Mees meeletu, hobu jaluta Lats ja latse häll Ote 1892 J. Ainson H II 44, 543 (1)
40311 1131 A1a2 Mees ilma meelelda, hopen ilma jalulda Lats ja häll Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 35 (313)
40312 1131 A1a2 Mees ilma meeleta, hobu ilma jaluta Kätki Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (1)
40313 1131 A1a2 & Mees ilma meeleta, hobene ilma jalata Lats hällüs Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (61)
40314 1131 A1a3* & Mehekene meeleldä', hobõsõkõnõ jalolda' Til'lo latsõkõnõ Se 1949 V. Pino RKM II 30, 206 (757)
40315 1131 A1a3* Hobõsõkõnõ jalolda, mehekene meeleldä Häll, lats Se 1936 M. Vabarna S 121938 (69)
40316 1131 A1a3* & Miis om meeleldä, hopen om jalolda Lats, häll Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
40317 1131 A1a3* Meeletu mees ja jalutu hobune Laps ja häll Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (12)
40318 1131 A1b* Miis meeleta, hobune jaluta ja läheb Lapse häll Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 313 (9)
40319 1131 A1b* Miis meeleldä, hopõn jalolda, lätt kah Lats ja latsõ häll Se 1934 N. Oinas S 70623 (8)
40320 1131 A1b* & Miis om meeleldä, hopõn om jalulda, aa iks lätt kah Latsõ häll Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 209 (2)
40321 1131 A1c & Miis meeletu ja hobene ilma jalata, lätt kui vuhisas San 1889 M. Lepp H III 10, 582 (5)
40322 1131 A1d & Miis meeletü, hõbõnõ jalotu, sõit kui hurisas Häll Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (68)
40323 1131 A1e* Miis meeleta, hobune jaluta, seski ikka sõit Lats hällin Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (3)
40324 1131 A1e* & Miis meelelda, hopõn jalolda ja sõit Lats hällüh Se 1930 V. Ruusamägi S 25955 (37)
40325 1131 A2 & Miis meeleldä, hobõnõ uhjolda Lats hällüh Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (48)
40326 1131 B & Miis meeleldä, hopõn jalolda, aiaja uhõlda ja sõit ka Latsõ häll Se 1935 A. Jänessoo S 105427 (6)
40327 1131 C1a & Mees om meeleldä, hopen jalolda, tee tolmulda Lats hälloh Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 87/8 (6)
40328 1131 C1b & Miis meeleldä', hobõnõ jalolda', tii tolmolda', alati sõit Plv 1925 H. Kasvandik ES, MT 16, 4
40329 1131 C1c & Miis meeleldä, hopen jalolda, lätt nigu tiigi tolma-ai Laps, häll Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 58 (109)
40330 1131 C2 & Miis meeleldä', hobõnõ ohjõlda', tii tolmulda Jõgi Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 463 (97)
40331 1131 C3 & Hobune ohjata, tee põrmuta, mees meeleta (Ein Pferd ohne Zügel, ein Weg ohne Staub, ein Mann ohne Sinn) Ein Schiff Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 282
40332 1131 C3 Hobune ohjata, tee põrmuta, mees meeleta Laev 1890 E EM 41 (194)
40333 1131 C3 Hobune ohjata, tee põrmuta, mees meeleta Laev 1913 E EM2 38 (238)
40334 1131 # 247 | kk
40335 1132 A & Miis mäe otsan, verrev kauss pää otsan Kikas Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 570 (377)
40336 1132 B+% Kelner käib õuet mööda, punane kauss pea peal Kukk Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 398 (15) 1074
40337 1132 B+% Üks mies läeb üle nurme, punane kauss pias Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 145 (72) 1074
40338 1132 B+% & Mees ronib lakka, punane vaagen peas Kukk Kuu 1992 T. Genergard RKM, KP 5, 151 (2) 1074
40339 1132 # 566K2a* 1068 1072 1659C
40340 1133 A1a1* Miis ragu ööd-päivä, lastu ei saa Kell Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 278 (16)
40341 1133 A1a1* Mees raiub ööd ja päävad, laastu ta ei saa Kell Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 416 (49)
40342 1133 A1a1* & Miis raiub ööd ja päevad, aga laastu ei saa Kell KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 508 (36)
40343 1133 A1a1* Mees raiub ööd ja päevad, aga laasti ei saa Kell tiksub Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (64)
40344 1133 A1a1* Mees ragu öö ja päeva, aga lastu ei saa Kell, keel Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (96)
40345 1133 A1a1* Mees raiub ööd ja päevad, aga laaste ei saa Kell Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 259 (17)
40346 1133 A1a1* Mies raiub üöd ja päevad, aga laastu ei saa Kell Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (50)
40347 1133 A1a1* Mees raiub ööd kui päevad, kuid laastu ei saa Kell Äks 1933 P. Lukk E 83272 (12)
40348 1133 A1a2* Mees raiub öö ja päiva, ei saa laastud (Ein Kerl haut Tag und Nacht, und bekommt niemals Späne) Ein Glockenläuter 1805 St. Pet. Mon. (1805) 63 ja 250 (9)
40349 1133 A1a2* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastut Tunnikell Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (39)
40350 1133 A1a2* Mees raiub ööd ja päevad, aga ei saa laaste Kell Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (41)
40351 1133 A1a2* & Mees raiub ööd ja päevä, aga ei saa laastut Tunnikell Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (55)
40352 1133 A1a3* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastugi Seinakell Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40114 (113)
40353 1133 A1a3* Mees raiub ööd kui päevad, aga ei saa laastugi Tunnikell Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (75)
40354 1133 A1a3* & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa aga laastugi Kell Saa 1933 J. Seeman E 85458 (27)
40355 1133 A1a3* Mees raiub ööd kui päevad, kuid ei saa laastugi Seinakell Vän 1933 K. Pärman E 82562 (7)
40356 1133 A1b & Mees raiub puid ööd ja päevad, aga ei saa laastugi Seinakell VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (8)
40357 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades (Ein Kerl hauet Tag und Nacht, kriegt sein Tag keine Späne) Eine Glocke Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367 (70)
40358 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades (Ein Kerl hauet Tag und Nacht, bekommt niemals Späne) Die Glocke 1780 Hupel 120
40359 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Kirikukell 1782 Willmann 170 (65)
40360 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Seinäkello 1844 Lönnrot 156
40361 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Keel, kell 1868 Nörmann 35 ja 55 (59)
40362 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Seinkell 1869 Ahlqvist 73
40363 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades 1879 Gressel Uus ABDr 11 (3)
40364 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Kellu 1879 Borm Prn. Er Kal. (1879) 4
40365 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Kell 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (67)
40366 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades 1935 Muuk-Mihkla I 86
40367 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Seinakell Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (62)
40368 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Tunnikell Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 399 (7)
40369 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Seinakell Trm 1896 J. Soodla E 26677 (2)
40370 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Kell Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 543 (7)
40371 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Seinakell Sa 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (15)
40372 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Tunnikell Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 116 (62)
40373 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Tunnikell Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 341 (42)
40374 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Kell Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (28)
40375 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laasta elades Kell Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (21)
40376 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Tunnikell SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (18)
40377 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Kell Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (63)
40378 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Seinakell Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (24)
40379 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Kella tiksel Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (18)
40380 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Seinakell Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (61)
40381 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Tunnikell Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (56)
40382 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastud elades Tunnikell Vln 1929 H. Rebane A 10894 (22)
40383 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastud elades Tunnikell Pst 1889 J. Henno H IV 3, 371 ja 382 (18)
40384 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastud elades Seinakell Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 196 (58)
40385 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastud elades Seinakell Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (49)
40386 1133 A2a1 & Miis raiub üüd ja päevad, ei saa laastu elades Kell Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 153 (4)
40387 1133 A2a1 Miis raiub üüd ja päeväd, ei saa laastu elades Tunnikell Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 258 (3)
40388 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei soa loastu elades Tunnikell Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 896 (805)
40389 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päeva, ei saa laastu elades Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 235 (53)
40390 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päeva, ei saa laastu elades Kell Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (102)
40391 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päeva, ei saa laastu elades Tunnikell Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (34)
40392 1133 A2a1 Mees raiub ööd ja päeva, ei saa laastu elades Kell SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (54)
40393 1133 A2a2* Mees raiub ööd kui päevad, ei saa laastu elades Kell Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (63)
40394 1133 A2a2* Mees raiub ööd kui pääva, aga ei saa laastu elades Kellalööja Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (142)
40395 1133 A2a2* & Mees see raiub ööd ja päävad, ei saa laastu elades Seinakell Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (46)
40396 1133 A2a3* & Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei saa elades Kellu Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (36)
40397 1133 A2a3* Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei saa elades Kell seina peal Pde 1934 H. Neumann ERA II 90, 199 (12)
40398 1133 A2a3* Mees raiub ööd ja päävad, laastu ei saa elades Kell Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (73)
40399 1133 A2a3* Mees raiub ööd kui päevad, aga laastu ei saa elades Tunnikell Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 191 (17)
40400 1133 A2a4 & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu eladeski Kell Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (59)
40401 1133 A2a4 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski Laev, kell 1890 E EM 92 (778)
40402 1133 A2a4 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa vagu eladeski Laev, kell 1913 E EM2 79 (985)
40403 1133 A2b* & Mees rajub ööd ja päävad, laastud ei saa eladeski Tunnikell KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (105)
40404 1133 A2b* Mees raiub ööd ja päevad ja laastu ei saa eladeski Seinakell Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 347 (30)
40405 1133 A2b* Mees raiub ööd kui päevad, aga laaste ei saa eladeski Kell Trt 1930 M. Sika E 66459 (34)
40406 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastuid iialgi Tunnikell 1892 Tõn. LLr 54 (8)
40407 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (8)
40408 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell 1968 Leht 8 (7)
40409 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell 1975 Juhani-Tammoja 13 (7)
40410 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell 1979 Metstak 12 ja 33 (93)
40411 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell 1992 Metstak2 28 ja 30
40412 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (6)
40413 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi 1994 Müürsepp-Viisimaa 73
40414 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell Krj 1966 P. Hagu, A. Laansoo EKRK I 44, 568 (8)
40415 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Seinakell Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 120 (698)
40416 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu iialgi Tunnikell Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (15)
40417 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell käib Tor 1889 M. Tohv H III 5, 691 (125)
40418 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Seinakell Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (30)
40419 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Tunnikell SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (24)
40420 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Tunnikell Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (39)
40421 1133 A3a1 & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Tunnikell Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 139 (35)
40422 1133 A3a1 Mies raiub ööd ja päevad, ei soa loastu iialgi Seinakell Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (49)
40423 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 534 (34)
40424 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Tunnikell Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (71)
40425 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell Plt 1917 M. Palm E 50386
40426 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastud iialgi Tunnikell Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 436 (1)
40427 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastust iialgi Tunnikell Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (6)
40428 1133 A3a1 Mies raiub üed ja päevad, ei saa laastu iialgi Kirves Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (81)
40429 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päivad, ei saa laastu iialgi Seinakell Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (80)
40430 1133 A3a1 Mies raiub üöd ja päiväd, ei saa lastu iialgi Seinakell Kuu 1964 V. Lainevoog Vilbaste 1, 207
40431 1133 A3a1 Mies raiub üöd ja päiväd, ei saa laastu iialgi Kell Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
40432 1133 A3a1 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iiales Kell Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (62)
40433 1133 A3a1 Miis rago üüd ja päivä, ei saa lastu iäle Sainakell Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 466 (6)
40434 1133 A3a2* Mees raiub ööd kui päeva, ei saa laastu iialgi Kell Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (128)
40435 1133 A3a2* Mees aga raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kellu Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 497 (69)
40436 1133 A3a2* & Mees küll raiub ööd ja päeväd, ei saa lassu iiälgi Kell Kod 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 75 (46a)
40437 1133 A3a2* Mees raiub öö ja päeva söömata, ei saa lastu iialgi Tunnikell Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 689 (4)
40438 1133 A3a3* Mees raiub ööd ja päävad, laastu ei saa iialgi Kell täksub Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (13)
40439 1133 A3a3* & Mees rajub ööd ja päävad, laastu ei saa iialgi Kellu Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (43)
40440 1133 A3a3* Mees raiub ööd ja päevad, laastu ep saa iialgid Tunnikell Khk 1947 H. Tarkin RKM II 2, 260 (20)
40441 1133 A3a3* Mees raiub ööd ja päevad, laastu [ei] saa iialgi Seinakell Sa 1904 A. Valtin H III 31, 157 (26)
40442 1133 A3a3* Mees raiub ööd kui päevad, laastu ei saa iialgi Kell Vig 1928 L. Johnson A 10263 (19)
40443 1133 A3a3* Mees raiub ööd ja päeva, lastu ei saa iialgi Tunnikell Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 80 (4)
40444 1133 A3a3* Mees raiub ööd kui pääva, laastud ei saa iialgi Tunnikell Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (100)
40445 1133 A3a3* Mees see raiub ööd ja päevad, lastu ei saa iialgi Kell tiksub Kuu 1935 V. Kruusval ERA II 110, 537 (4)
40446 1133 A3a3* Mees see raiub ööd ja päevad, aga laastu ei saa iialgi Tunnikell Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40145 (51)
40447 1133 A3a3* Miis raiub puid ööd ja päävad, aga lastu ei saa iialgi Kell MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (42)
40448 1133 A3b* & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa iialgi laastu Kella trikkel Trm 1894 S. Sommer H II 50, 541 (18)
40449 1133 A3b* Mees raiub ööd kui päevad, ei saa iial laastut Kellu Vil 1893 J. Täht H III 14, 389 (2)
40450 1133 A3b* Miis raiub ööd ja päevad, aga ei saa iialgi laastut Seinakell Trv 1893 J. Kuusk E 771 (32)
40451 1133 A4a1 Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei saa kunagi Kell 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (26)
40452 1133 A4a1 Mees raiub ööd ja päävad, laastu ei saa kunagi Seinakell Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (80)
40453 1133 A4a1 Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei saa kunagi Kell Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 401 (12)
40454 1133 A4a1 Miis rago üü ja päävä, lastõ ei saa kunagi Kell Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
40455 1133 A4a1 Mees raiub ööd ja päeva, lastu ei saa kunagi Seinakell Trt 1895 A. Eglon E 19039 (6)
40456 1133 A4a1 Mees raob ööd ja päeva, lastu ei saa konagi Sainakell Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (18)
40457 1133 A4a1 & Mees ragu ööd ja päeva, laastu ei saa kunagi Kell Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (30)
40458 1133 A4a1 Miis ragu üüd ja päiva, laste ei saa konagi Kell Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (26)
40459 1133 A4a1 Miis rago üüd ja päivä, laste ei saa kunagi Kell Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (40)
40460 1133 A4a2* Miis ragu ööd kui päiva, lasta ei saa kunagi Kell Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 10 (68)
40461 1133 A4a2* Mees raiub ööl ja päeval, laastu ei saa kunagi Kell Vln 1978 V. Pärn RKM II 334, 606 (115)
40462 1133 A4a2* & Mees raiub ööd ja päevad, aga laastu ei saa kunagi Kell Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 40 (1)
40463 1133 A4a2* Mees raiub ööd ja päevad, kuid laastu ei saa kunagi Kell Ta 1932 L. Zirk E 81965 (18)
40464 1133 A4a2* Miis raob puid ööd ja päivä, laste ei saa konagi Kell Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (56)
40465 1133 A4a3* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu kunagi Kell Tt 1886 Anonüüm XXX OM nr. 6 (1886) 204
40466 1133 A4a3* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu kunagi Kell Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (8)
40467 1133 A4a3* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu kunagi Kell Khk 1956 Anonüüm 102 RKM, Lümanda 119 (35)
40468 1133 A4a3* Mees raiub ööd ja päevad, ei sua luastu kunagi Tunnikell Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (33)
40469 1133 A4a3* Miis rago üüd ja päiva, ei saa lastu kunagi Kell Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (17)
40470 1133 A4a3* & Mees ragu ööd ja päiva, ei saa lastu kunagi Kell Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (106)
40471 1133 A4a3* Mees ragu üüd ja päiva, ei saa laste kunagi Kell käip Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (7)
40472 1133 A4a3* Miis rago üüd ku päivä, ei saa laasto kunagi Kell Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 429 (26)
40473 1133 A4b & Mees ragu ööd ja päiva puid, kunagi ei saa laastu Kell Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (117)
40474 1133 A5a* Mees raiub ööd ja päeva, ei saa laastud ilmaski Kell Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (22)
40475 1133 A5a* Mees raiub ööd ja päeva, ei saa laastud ilmaski Tunnikell Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (25)
40476 1133 A5a* Miis raiub üüd ja päeva, ei saa laastut ilmaski Tunnikell Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 677 (47)
40477 1133 A5a* Mees raiub ööd kui päevad, ei saa laastu ilmaski Tunnikell Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3741 (19)
40478 1133 A5a* & Mees raiub ööd ku päevä, ei saa laastid ilmangi Seinäkell Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (36)
40479 1133 A5b* Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei saa ilmaski Seinakell VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (13)
40480 1133 A5b* & Mees raiub ööd ja päävad, aga laastu ei saa ilmas Kell Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 604 (150)
40481 1133 A5b* Mees raiub metsas ööd ja pääva, aga laastu ei saa ilmaski Lojus metsas, kell kaelas HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (14)
40482 1133 A6 & Mees raiub ööd kui päevad, aga laastu ei saa millalgi Seinakellu Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (56)
40483 1133 A7 Mees raop ööd ja päiva, ei saa lastu koheki Kell Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (24)
40484 1133 A7 & Mees rago ööd ja päiva, ei saa laste kohegi Kell Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (33)
40485 1133 A8a* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastugi kätte Kell Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 40 (62)
40486 1133 A8a* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastugi kätte Seinakell Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (5)
40487 1133 A8a* & Mees raiub ööd ja päevad, aga ei saa laastugi kätte Seinakell Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 683 (6)
40488 1133 A8a* Mees raiub ööd ja päevad, aga ei saa laastu kätte Tunnikell Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 81/2 (7)
40489 1133 A8a* Mees raiub ööd ja päevad, aga siiski ei saa laastugi kätte Tunnikell Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (13)
40490 1133 A8b* & Mees raiub ööd ja päevad, aga laastu kätte ei saa Kell Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (58)
40491 1133 A8b* Mees raiub ööd ja päevad, aga laastu kätte ei saa Kell Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 586 (330)
40492 1133 A8b* Mies raiub üöd ja päiväd, aga laastu kättä ei saa Kell Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 180 (17)
40493 1133 A8b* Mees raiub ööd kui päevad, aga laastu kätte ei saa Kell tiksub Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 596 (3)
40494 1133 A8b* Mees raiub ööd-päevad, aga laastu kätte ei saa Kell pendliga Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 456 (28)
40495 1133 A8b* Mees raiub üüd ja päeva, aga laastu ikke kätte ei saa Kellu Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 110 (28)
40496 1133 A8b* Mees raiub ööd ja päevad, aga laastu ei saa kätte Kell JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 323 (9)
40497 1133 A9a Mees raiub ööd ja päevad, ilmaski ei saa laastu kätte Kell 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (19)
40498 1133 A9a Mees raiub ööd ja päevad, ilmaski ei saa laastu kätte Kell 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (19)
40499 1133 A9a Mees raiub ööd ja päevad, ilmaski ei saa laastu kätte Kell 1948 Mihkla KlL 75 (25)
40500 1133 A9a Mees raiub ööd ja päevad, ilmaski ei saa laastu kätte Kell 1949 Pioneer nr. 7 ja 8 (1949) lk-ta (1)
40501 1133 A9a Mees raiub ööd ja päevad, ilmaski ei saa laastu kätte Kell 1950 Vih. (1950) 82 ja 83 (25)
40502 1133 A9a Mees raiub ööd ja päevad, ilmaski ei saa laastu kätte Kell Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 260 (21)
40503 1133 A9a Mees raiub ööd ja päevad, ilmaski ei saa laastu kätte Kell Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 441 (59)
40504 1133 A9a & Mies raiub üöd ja päevad, ilmaski ei saa laastu käde Kell Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (51)
40505 1133 A9b* & Mies raiub üed kui päiva, luastud sua ilmaskid käde Tunnikell Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 465 (6)
40506 1133 A9b* Mees raiub ööd ja päeva, ilmaski laastu kätte ei saa Kell, tunninäitaja Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 94 (51)
40507 1133 A9b* Mees raiub ööd ja päeva, aga laastu ilmas kätte ei saa Kell Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 360 (18)
40508 1133 A10* Mees raiub ööd kui päevad, iialgi ei saa laastu kätte Seinakell Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (5)
40509 1133 A10* & Mees raiub ööd ja päevad, aga ialgi laastu kätte ei saa Tunnikell Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (8)
40510 1133 A10* Mees raiub ööd kut päävad, aga laastu iialgi käde äi saa Kellu Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 412 (241)
40511 1133 A10* Mees see raiub ööd kui päevad, ei saa iialgi puust laastu kätte Kell Vän 1933 L. Mägi E 82739 (1)
40512 1133 A11 & Mees raiub ööd ja päävad, ei saa siiski elades laastugid kätte Seinakell Ris 1892 J. Holts E 1846 (42)
40513 1133 A12* & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa ühtegi laastu kätte Kell Tür 1967 Ü. Tedre KKI 45, 176 (9)
40514 1133 A12* Mees raiub ööd kui päävad, aga ühtegigi laastu kätte ei saa Kell Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (28)
40515 1133 A13* & Mees raiub ööd ja päävad puid, aga ei saa laastugi küllest kätte Seinakell Saa 1894 M. Tults E 11183 (133)
40516 1133 A13* Mees raiub ööd kui päevad, aga puu küljest laastu kätte ei saa Kell Trt 1927 K. Pormeister E 59814 (1)
40517 1133 A14a1 & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu küljest Kell Sim 1964 M. Sepping, M. Vaarmann EKRK I 50, 435 (1)
40518 1133 A14a2* Mees raiub ööd ja päevad, siiski laastu küllest ei saa Seinakell Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (30)
40519 1133 A14a2* & Mees raiub ööd ja päevad, aga siiski laastu küllest ei saa Seinakell Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 280 (20)
40520 1133 A14a2* Mees raiub puid ööd ja päevad, laastu küljest ei saa Kell Kos 1930 S. Veske E 64970 (154)
40521 1133 A14a3 & Mees raiub ööd ja päiväd, aga laastu ei saa külistki Kell tiksub Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
40522 1133 A14a4* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa siiski laastu küllest ära Seinakell Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 244 (7)
40523 1133 A14a4* & Mees raiub ööd-päevad puid, aga ei saa laastu küljest ära Kell Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 460 (11)
40524 1133 A14a4* Mees raiub puid ööd ja päevad, aga ei saa laastugi küllest ära Kell Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (11)
40525 1133 A14a4* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu puu küljest ära Kell Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (17)
40526 1133 A14a4* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastugi puu küllest ära Vän 1925 A. Milvek E 55635a
40527 1133 A14b* Mees raiub ööd ja päevad, siiski ei saa puu küllest laastut ära Kell Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (29)
40528 1133 A14b* Mees raiub ööd ja päevad, aga laastu puu küljest ära ei saa Kell Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 259 (15)
40529 1133 A14b* & Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei saa küllest ära Seinakell VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (114)
40530 1133 A15a & Mees raiub ööd kui päevad, ei saa elades laastu küllest Kell VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (25)
40531 1133 A15b & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa iialgi laastu küllest ära Seinakell SJn 1892 H. Karell E 1607 (19)
40532 1133 A15c & Mees raiub ööd kui päevad, ei saa ilmaski laastu küllest ära Seinakell Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (22)
40533 1133 A16* Mees raiub ööd ja päevad, laastu lahti ei saa Hlj 1935 E. Luuk ERA II 83, 469 (4)
40534 1133 A16* Mees raiub ööd ja päevad, aga laastu lahti ei saa Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (2)
40535 1133 A16* & Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastugi lahti Seinakell SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (59)
40536 1133 A17* Mees raiub ööd ja päevad, aga ei saa laastust lahti iialgi Tunnikell Tt 1889 Anonüüm XXX Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 58 ja 60 (7)
40537 1133 A17* Mees raiub ööd kui päiväd, ei saa laastu ial lahti Seinakell Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (76)
40538 1133 A17* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu ial lahti Seinakell Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (64)
40539 1133 A17* Mees raiub ööd ja päevad, laastud ei saa iialgi lahti Tunnikell Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (44)
40540 1133 A17* & Mees rajub ööd kui päevad, laastu ei saa lahti iialgi Kell Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (23)
40541 1133 A18* & Miis ragu üüd ku päevä, ei saa üttegi lastu valla Kell Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (21)
40542 1133 A18* Mees raiub ööd kui päeva, aga ei saa ütte laastugi valla Kell Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 713 (128)
40543 1133 A19a* Mees raiub ööd ja päevad, aga ei saa ühtegi laastud Kell Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (9)
40544 1133 A19a* Mees raiub ööd ja päevad, ei saa ühte laastugi Kell Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (31)
40545 1133 A19a* & Miis ragu üü' ja päävä', ei saa' ütte lastugi Tunnikell Urv 1964 A. Kurg KKI KS
40546 1133 A19a* Miis raob ööd kui päeva, ei saa üttigi laastu Seinakell Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (11)
40547 1133 A19a* Mees raiub ööd kui päävad, ei saa ütte laastudki Tunnikell Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 439 (129)
40548 1133 A19a* Mees raiub ööd ja päeva, ei saa ühte laastugi Seinakell Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (44)
40549 1133 A19a* Mees raiub ööda-päeva, ei saa ühte lastu Kell Hel 1893 J. Karu E 3617 (8)
40550 1133 A19a* Miis rago üüd ku päivä ja ei saa ütte laastugi Kell Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 163/4 (5)
40551 1133 A19a* Miis raiub ööd ku pääva, aga ei saa ütte laastut Tunnikell Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (39)
40552 1133 A19b* & Mees raiub ööd kui päevad, ühtki laastu ei saa Kell Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 119 (10)
40553 1133 A19b* Mees raiub ööd ja päevad, aga mitte ühte luastu ei sua Kell Trm 1966 J. Sildvee KKI, KT 226, 87 (185)
40554 1133 A19b* Mees raiub ööd kut päevad, laastu äi saa ühtegid Kellu Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 69 (35)
40555 1133 A19b* Mees rago ööd ja päiva, ent lasta ei saa ühtegi Sainakell Vas 1895 P. Saar H III 22, 337 (97)
40556 1133 A20a & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa ühte laastu elades Seinakell Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 101 (15)
40557 1133 A20b & Miis raiub üüd ja päevad, aga ühtki laastu ei saa kunagi Kell KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 428 (62)
40558 1133 A21 & Mees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu iial välja Looma kaelakell Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 392 (5)
40559 1133 A21 Mees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu iial välja (ein Mann haut Nächte und Tage lang, nie bekommt er einen Span heraus) Die Glocke am Halse eines Thieres 1876 Wied. 278
40560 1133 A22 & Mies raiub üöt ja päiväd, laastu ei saa paigastki Kell, seinäkell Kuu 1978 M. Must, P. Raud KKI, MT 377, 150 (18)
40561 1133 A23 & Mees ragu puid ööd ja päivä ja hamba tsuski lastu ei saa Kell Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (56)
40562 1133 A24* Mees raiub ööd ja päeva, laaste ei ole Kell Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (9)
40563 1133 A24* & Mees rago üüd ja päivä, laste ei ole Kell Plv 1966 S. Lätt RKM II 209, 156 (36)
40564 1133 A24* Miis raiub üüd ja päevad, aga laastugi ei õle Seinakell MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (81)
40565 1133 A25 & Mees raiub ööd ja päeva, ei laastu olemaski Tunnikell Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 765
40566 1133 A26 & Mees raiub ööd ja päevad, aga ühtegi laastu ei ole Kell Plt 1942 P. Alvre ERA II 302, 30 (4)
40567 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päevad, laaste pole kuski 1932 Kmpm. EL III10 41
40568 1133 A27a1* Mies raiub üöd ja päevad, laastu ei ole kusagil Seinakell As 1993 A. Korb RKM II 459, 156 (29)
40569 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päevad, lastu ei ole koskil Kell Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 331 (17)
40570 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päeva, laastud ei ole kunnigi Tunnikell Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 159a (37)
40571 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei ole kuskilgi Kell TMr 1930 E. Schmidt E 71296 (27)
40572 1133 A27a1* Miis ragu üü kui päeva, laastu ei ole koskil Kell Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 341 ja 356 (59)
40573 1133 A27a1* Mees raiub ööd kui päeva, laaste ei ole kusagil Kell Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (288)
40574 1133 A27a1* Miis raiub üöd kui päevad, laaste ei ole kuskil Kell As 1993 A. Korb, A. Tuisk RKM II 460, 364 (7)
40575 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päevad, laastu pole kuskil Võn 1960 L. Järvemäe, K. Kõivumägi EKRK I 29, 146 (g)
40576 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päevad, laastuid pole kusagil Seinakell Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (4)
40577 1133 A27a1* Miis ragu üüd ja päevä, laste pole koskilgi Sainakell Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (53)
40578 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päevad, aga laasta ei ole kuskil Kell Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 233 (5)
40579 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päevad, aga laaste ei ole kuskil Seinakell Ran 1895 J. Palu E 18773a (5)
40580 1133 A27a1* & Mees raiub ööd ja päävad, aga laastu põle kuskil Kell Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 25 (63)
40581 1133 A27a1* Mees raiub ööd ja päevad, kuid laaste pole kuskil Kell Ote 1957 H. Palo RKM II 84, 418 (10)
40582 1133 A27a2* Mees raiub ööd ja päevad, ei ole laastu kuskil Kell Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 76 (455)
40583 1133 A27a2* Mees ragu üüd ja päiva, a lastu ei kongin Kell Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 413 (18)
40584 1133 A27a2* Mees raiub ööd ja päevad ja lastuhunniku pole koskel Kell Võn 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 65 (26)
40585 1133 A27a2* & Mees raiub ööd ja peevad, aga mette üks laast äga tomp pole kusse Kell Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 5
40586 1133 A27b* & Miis ragu puid öö ja päiva, laste ei ole konnegi Kell Ote 1888 V. Vaher H III 10, 371 (46)
40587 1133 A27b* Mees raob ööd-päeva puid, ei laasta kusagil Kell Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 38 (56)
40588 1133 A27b* Miis rago üüd ja päivä puid, lastõ olõ-õi kongi Kell Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (62)
40589 1133 A27b* Mees raiub ööd ja päevad, puid ja lastu ei ole kuskil Seinakell TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (9)
40590 1133 A28a* Miis raiub üüd ja päevad, aga laastu ei tule Tunnikell KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 455 (70)
40591 1133 A28a* & Mees raiub küll ööd ja päevad, aga ühtegi laastu ei tule Seinakell KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 715 (56)
40592 1133 A28b* Mees raiub ööd ja päevad, laaste ei tule kuskilt Kell Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 373 (34)
40593 1133 A28b* Mees ragu ööd ja päiva, lastu ei tule konagi Kell San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (17)
40594 1133 A28b* & Mees raiub ööd ja päevad, ilmaski laastu ei tule Tunnikell Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (69)
40595 1133 A29* Miis rago üü ja päävä, lasta ei olõ kohke nätä Kell Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 243 (19)
40596 1133 A29* Miis ragu üü ja päävä, a lastõ ei olõ nätä Kell Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (28)
40597 1133 A29* Mees raiub ööd ja päevad, laasta pole nähagi Kell SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 76 (36)
40598 1133 A29* Mees raiub puid ööd ja päevad, aga laastu ei näe Tunnikell KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (37)
40599 1133 A29* & Miis ragu üüd ja päivä, laste ei näe konnegi Kell käib Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (110)
40600 1133 A30* & Mees raiub ööd-päevad, laastud maha ei lange Seinakell Hel 1928 E. J. Kase E 61784
40601 1133 A30* Mees raiub ööd ja päevad, aga ei lange laastukest Kell tiksub Lai 1904 J. Ermann E 44371 (86)
40602 1133 A31* Mees see raiub ööd ja päevad, laast ei lange iialgi Kell Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (12)
40603 1133 A31* Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei lange iialgi Seinakell Krj 1938 L. Böckler ERA II 131, 364/5 (124)
40604 1133 A31* Mees raiub ööd kui päeva, laast ei lange iialgi Tunnikell Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 335 (42)
40605 1133 A31* & Miis ragu üüd kui päivä, lastu ei lange iialgi Kell Ote 1895 E. Palm E 20129 (18)
40606 1133 A31* Mees raiub ööd ja päevad, aga laast ei lange iialgi Seinakell Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (67)
40607 1133 A32* Mees ragu päävä ja öö otsa, aga lastõ ei langõ koheki Seinakell 1887 Meelej. nr. 33 (1887) 263 (19)
40608 1133 A32* & Mees ragu päävä ja öö otsa, lastu ei langõ koheki Kell Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (22)
40609 1133 A32* Mees raob päivä-öödä, last ei lange kohegi Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (62)
40610 1133 A32* Mees raiub ööd ja päevad, laaste ei lange kusagil Kell Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 396 (7)
40611 1133 A33* Mees raiub ööd ja päevad, laastu ei lange sugugi Kell Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 45 (93)
40612 1133 A33* & Miis ragu üü-päeva üttekokku, lastu ei lange sukugi Saenakell Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 559 (262)
40613 1133 A33* Mees ragu ööd ja päeva, laastu ei lange maha sugugi Seinäkell Trv 1894 A. Rull H III 20, 143 (52)
40614 1133 A34* & Mees raiub ööd ja päevad, aga ühtegi laastu ei lange Kell Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 57 (38)
40615 1133 A34* Mees raiub ööd ja päevad, aga ühtegi laastu ei lange Kell Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (15)
40616 1133 A34* Mees raiub ööd ja päävad, aga ühte laastu maha ei lange Kell Tln 1898 A. Borner E 37547 (4)
40617 1133 A34* Mees raiub ja raiub, ööd ja päevad raiub, aga mitte ühtki laastu ei lange Seinakella pendel Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 464
40618 1133 A35* Miis raiub ööd ja päävad, laastud siiski langemata Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 198/9 (41)
40619 1133 A35* & Mees raiub ööd ja päävad, laastud taga langemata Tunnikell tiksub SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 433 (4)
40620 1133 A36* Mees raiub ööd ja päävad, laastu ei kuku kunagi Tunnikell Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 274 (12)
40621 1133 A36* & Mies raiub üöd ja päeväd, laastu ei kuku kunagi Tunnikell KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (107)
40622 1133 A37 & Mies raiub üöd ja päevad ilma laastu kukkumatta Kell Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (52)
40623 1133 A38a* Mies raiub üöt ja päiväd, puu ei kukku, last ei lange Kella tiksumine Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 8 (3)
40624 1133 A38a* & Mies raiub üöd ja päiväd, puu ei kukku, last ei lange Kell Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (30)
40625 1133 A38a* Mees raiub puid ööd ja päevad, laast ei lange ega puu ei kukku Kell Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 414 (24)
40626 1133 A38b & Mees raiub ööd ja päevad, kuusk ei kuku, laast ei lange Seinakell Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (36)
40627 1133 A39* Mees rago ööd ja päivä, last ei saa kohegi Kell, kell käü Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (9)
40628 1133 A39* & Mees ragu ööd ja päivä, lasta ei saa koheki Tunnikell Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (16)
40629 1133 A39* Miis ragu ööd kui päiva, lastu ei sata konagi Seinakell Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (85)
40630 1133 A39* Mees raiub ööd ja päevä, ei lastud saa ealgi Kell Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 237 (42)
40631 1133 A40 & Miis ragu üü' ku päävä', ei saa lastu lindama Kell Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 443 (38)
40632 1133 A41* & Miis raiub üüd ja päeväd, laastid ei jää järele Tunnikell Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (81)
40633 1133 A41* Mees raiub ööd ja päevad, aga laast järele ei jää Kell JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 379 (1)
40634 1133 A41* Mees raiub ööd ja raiub päevad, aga laasta järele ei jää Kell Pee 1927 R. Viidebaum E 59540 (10)
40635 1133 A41* Mees raiub puud ööd kui päevad, aga laastu järele ei jää Kell tiksub Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (15)
40636 1133 A42* Mees raiub ööd ja päevad, laastu taha ei jää Seinakell Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (98)
40637 1133 A42* & Üits miis raob üüd ja päivä, lastugi ei jää taade Kell Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 240 (28)
40638 1133 A43* & Miis raiub üüd ja päävad, luastu ei jää kunagi Seinakell Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (77)
40639 1133 A43* Miis raiub üüd kui päiva, laste ei jää maha kunagi Kell TMr 1949 E. Siil RKM II 29, 77 (10)
40640 1133 A43* Mees raiub ööd-päevä, laastud ei jää maha eladeski Kell Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 49 (38)
40641 1133 A44 & Miis rago üüd ja päivä, ei rao üttegi lastu Kell Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (48)
40642 1133 A45 & Miis ragu öösi ja pääva, lastu ei karga koheki Kell Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (52)
40643 1133 A46a* Mees raiub ööd ja päevad, aga tükki küllest ära ei saa Kell Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (57)
40644 1133 A46a* & Mees raiub üöd ja päevad, tükki küljest ei saa Kell VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 233 (48)
40645 1133 A46b* Mees raiub ööd ja päeva, ei saa tükki puu küllest Tunnikell Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (80)
40646 1133 A46b* & Mies raiub ööd ja päävad, puu küljest tükki kätte ei saa Seinakell Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 579 (6)
40647 1133 A46c & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa ilmaski tükki kätte Kell Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 538 (135)
40648 1133 A47a* & Mees raiub ööd ja päävad, ei saa kildu kunagi Kell Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (44)
40649 1133 A47a* Üks mees raiub ööd kui päived, ei millaski saa puu küljest kildu Kell Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (31)
40650 1133 A47a* Mees raiub ööd kui päevad, kuid kildu kätte ei saa Kell Trt 1934 K. Kirss E 85926 (10)
40651 1133 A47a* Mees raiub ööd ja pääva puid, ilmaski killukest kätte ei saa Kell VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 10 (16)
40652 1133 A47b & Miis raiub üüd ku päevä, ei saa laastu kiltugi lahti Seinäkell Trv 1892 J. Kill H III 14, 231 (67)
40653 1133 A48a* & Mees raiub ööd ja päävad, ei saa siiski puud maha Seenakell Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (9)
40654 1133 A48a* Mees raiub küll ööd ja päevad, aga siiski puud maha ei saa Tunnikell Pal 1897 H. Karro H IV 8, 513 (10)
40655 1133 A48a* Mees raiub puud ööd ja päevad, aga siiski ei saa puud maha Seinakella käik Plt 1895 M. Luu H II 54, 629 (2)
40656 1133 A48a* Mies raiub üed kui päävad, aga puud maha iialgi ei saa Kell tõksub Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 138 (33)
40657 1133 A48a* Mees raiub puud ööd ja päevad, ei saa maha elades Kell, tunnikell Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (32)
40658 1133 A48b & Miis ragu puud päävä ja üü otsa, ei saa kunagi maha raotus Kellä tikutamine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (38)
40659 1133 A49 & Mees raiub ööd kui päevad, aga ei saa puud katki Tunnikell Pil 1887 S. Käär SKS, Eisen 365 (4)
40660 1133 A50 & Mees raiub ööd kui päevad, aga sületäit puid ei saa Seinakell tiksub Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 878 (62)
40661 1133 A51 & Mees raiub ööd ja päiväd, ei saa süldä süllä korva S[eina]kell Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (25)
40662 1133 A52 & Mees rajub puid ööd ja päevad, puurajumisel pole vahed iialgi Seinakell Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (22)
40663 1133 B* Mees taob ööd kui päevad, ei saa lastu kunagi Kellapendel Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 125 (21)
40664 1133 B* & Mees taub ööd ja päevad, ei saa laastu iialgi Kell Lih 1933 H. Tampere ERA II 56, 290/1 (13)
40665 1133 B* Miis taub ööd-pääva, aga laastu küllest ärä ei saa Kell SJn 1891 J. Köstner H II 26, 556 (35)
40666 1133 B* Mees läks jaanipäeval metsa, taob ööd ja päevad, aga puu küljest tükki ära ei saa Tunnikell Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 266 (7)
40667 1133 C & Mees lõhub ööd ja päevad, aga laastugi ei saa Kell Trt 1955 J. Viidalepp KKI 20, 675/6 (35)
40668 1133 D1* Vanamees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu iialgi Kell tiksub Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
40669 1133 D1* & Vanamees raiub ööd ning päevad, ei saa laastu iialgi Tunnikell Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 177 (25)
40670 1133 D1* Vanamees raiub ööd kui päevad, ei saa laastu iialgi Tunnikell Jäm 1976 T. Lind KKI 67, 307 (17e)
40671 1133 D1* Vanamees raiub ööd ning päevad, ei saa laastu iialgi Tunnikell Jäm 1976 P. Vabo KKI 67, 7 (1)
40672 1133 D1* Vanamees raiub ööd ja päävad, laastu äi saa iialgi Kell Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 187 (20)
40673 1133 D2* & Vanamees raiub ööd kui päivä, ei saa laastu kunagi Kell TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (68)
40674 1133 D2* Vanamiis raiub ööd ja päevad, ei saa laastuid kunagi Kell Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 545 (30)
40675 1133 D2* Vanamiis rago üüd ja päiva, aga laste ei saa kunage Kell Se 1930 N. Sõrmus S 28609 (79)
40676 1133 D3 Vanamees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu ilmaski Kell Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (16)
40677 1133 D3 & Vanamees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu ilmaski Tunnikell Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 99 (9)
40678 1133 D4 Vanamees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Seinakell Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (17)
40679 1133 D4 & Vanamees raiub ööd ja päevad, ei saa laastu elades Tunnikell Kär 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 169
40680 1133 D5* & Vanamees raiub ööd kui päevad, aga laasta kätte ei saa Kell tiksub Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 242 (21)
40681 1133 D5* Vanamies raiub üed kui pääväd, aga luastu käde ei sua Kell Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 195 (3)
40682 1133 D5* Vanamees raiub ööd kui päevad, aga laastu kätte ei saa Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 252 (46)
40683 1133 D5* Vanamees raiub päevad ja ööd, aga laastu kätte ei saa Seinakell Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 337 (4)
40684 1133 D5* Vanamees raiub ööd ja päevad, aga laastugi kätte ei saa Tunnikell Mih 1920 A. Leppik E 50904 (104)
40685 1133 D5* Vanamees raiub ööd kui päevad, aga laastu ei saa kätte Tunnikell Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (52)
40686 1133 D6* & Vanamees raiub ööd ja päevad, ep saa laastu iial küljest ää Tunnikell Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 172 (27)
40687 1133 D6* Vanamees raiub ööd ja päävad, aga laastu puu küljest kätte äi saa Seinakell Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 96 (17)
40688 1133 D6* Vanamees raiub ööd ja päävad, äi saa laastu puu küljest ää Tunnikell Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 184 (96)
40689 1133 D7* & Vanamees raiub üöd kui päevad, ei saa laastu välja Tunnikell Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 333 (18)
40690 1133 D7* Vanamees raiub ööd ja päevad, aga laastu ilmaski välja ei saa Tunnikell Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (116)
40691 1133 D8* Vanamees raiub ööd ja päevad, aga laastu lahti ei saa Kell Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
40692 1133 D8* & Vanamees raiub ööd ja päävad, ei saa laastu iial lahti Kell Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 201 (31)
40693 1133 D9* Vanamies raiub üed ja päevad, ühtki laastu ei saa Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (18)
40694 1133 D9* Vanamees raiub ööd ja päävä, ei saa ütte laastutki Tunnikell Hls 1891 J. Riiet H III 13, 579 (26)
40695 1133 D9* & Vanamiis raiub ööd ja päevä, ilma et ütte laastut saas Seinäkell Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 181 (53)
40696 1133 D10a* & Vanamees raiub ööd ja päevad, aga pole laaste Kell käib Krj 1939 V. Fuchs ERA II 266, 121 (263)
40697 1133 D10a* Vanamees raiub ööd ja päevad, ühtegi laastu ei ole Kell Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 12 (17)
40698 1133 D10b* & Vanamees raub ööd ja päeva, laaste ei ole koskil Kell San 1967 S. Lätt RKM II 226, 108 (42)
40699 1133 D10b* Vanamiis rago üüt ja päiva, lastõ ei olõ koskil Kell Vru 1903 G. Sandra H II 70, 130 (25)
40700 1133 D10b* Vanamees rago ööd ja päiva, laste ei ole kusagil Kell Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (40)
40701 1133 D10b* Vanamiis raob üüd kui päivä, laste põle kusagil Kell San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (15)
40702 1133 D10b* Vanamiis rago ööd ja päiva puid, aga lasto ei ole kongi Tunnikell Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (70)
40703 1133 D10b* Vanamees raiub ööd ja päevad, laaste aga pole kuskil Kell Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 385 (3)
40704 1133 D10c* & Vanamiis rago üüd ja päivä, ei lasta kohki Kell Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (22)
40705 1133 D10c* Vanamiis rago üüd ja päiva puid, ei lastõ kohki Kell Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (22)
40706 1133 D11* Vanamees raiub ööd ja päevad, aga laastu ei tule Kell Vän 1933 P. Ehrenpreis E 82416 (4)
40707 1133 D11* Vanamees raiub ööd kui päevad, kuid laaste ei tule Kell Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (119)
40708 1133 D11* Vanamees raiub ööd ja päevad kokku, ei tule ühtegi laastu Kell Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 73 (13)
40709 1133 D11* & Vanamees raiub ööd kui päeva, laastu ei tule kostkilt Seinakell Plv 1939 J. Kelt ERA I 6, 453 (13)
40710 1133 D11* Vanamiis raiub küll ööd ja päevä, aga mitte ütte laastud ei tule Hls 1965–1967 A. Akerberg RKM II 259, 109 (58)
40711 1133 D12* Vanamiis ragu üü ja päevä, aga laastu ei näe kuskiltki Tunnikell Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (29)
40712 1133 D12* & Vanamiis raob üüd kui päivä, aga laste ei ole konnegi nätä Kell Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
40713 1133 D13 & Vanamees rajub ööd ja päevad, aga laast puu küljest ei lange Kell HMd 1927 O. Niimann E 74005 (27)
40714 1133 D14* Vanamees raiub ööd ja päevad, puu ei kuku, laastu ei lange Kell Trm 1895 S. Sommer H II 56, 141 (16)
40715 1133 D14* Vanamees raiub öed ja päevad, puu ei kuku ja laast ei lange Tunnikell Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (28)
40716 1133 D14* & Vanamees raiub ööd ja päevad, laast ei lange, puu ei kuku Kell Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 490 (3)
40717 1133 D15 & Vanamees raiub ööd ja päevad, aga puu ei lange maha Seinakell Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 528 (75)
40718 1133 D16 & Vanamees raiub ööd kui päevad, aga tükki küljest kätte ei saa Kell Tõs 1939 A. Valtenberg ERA II 210, 16 (8)
40719 1133 D17 & Vanamees raiub nurgas ööd kui päävad, ei saa kildu puu küllest ära Seinakell PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (11)
40720 1133 D18+ Vanamees raiub puud ööd ja päevad, aga maha ei saa Kell Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (16)
40721 1133 D18+ & Vanamees raob ega päiv ku öö nukan puid Tunnikell Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 797 (47)
40722 1133 E & Töömees raop ööd ja päiva, laste ei levva koskilt Sainakell Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (81)
40723 1133 Fa & Kirves raob ööd ja päiva, lastu ei saa konagi Kell Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (32)
40724 1133 Fb & Kervega raiub ööd ja päevad, laasta välja ei saa Seinakell Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 362 (39)
40725 1133 G1* Raiub ööd ja päevad, aga laastu ei saa Kell Mar 1937 A. Hiiemägi ERA II 137, 444 (58)
40726 1133 G1* & Raiub ööd ja raiub päävad, aga laastu ei saa Seinakell Vai 1889 H. Masing H II 7, 88 (186)
40727 1133 G1* Raiub ööd ja päevad, kuid laastugi ei saa Kell Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 331 (8)
40728 1133 G2 Raiub ööd, raiub päeva, laastu ei saa kunagi Seinakell 1887 Meelej. nr. 23 ja nr. 24 (1887) 184 ja 192 (1)
40729 1133 G2 & Üüse ja päivä rago, kunagi lasta saa-ai Kell Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 471 (40)
40730 1133 G3* Raiub ööd kui päevad, laastu kätte ei saa Kell JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 332 (15)
40731 1133 G3* Raiub ööd ja päevad, aga laastu kätte ei saa Kell Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 77 (34)
40732 1133 G3* & Raiub ööd ja päävad, aga laastu kätte ei saa Kell Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (104)
40733 1133 G3* Raiub ööd ja päevad, aga ühte laastugi kätte ei saa Kell Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523 (23)
40734 1133 G4a & Raiub ööd ja päiväd, aga lastud ei lange Kell Kuu 1955 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 41p. (3)
40735 1133 G4b & Raiub üüd ja raiub päivä, lastu ilma langemede Sainakell Nõo 1926 E. Päss E 56956 (14)
40736 1133 G5+ & Raiun, raiun ööd ja päevad, aga laastu lahti ei saa Seinakell As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 555 (21)
40737 1133 G5+ Raiub ööd ja raiub päevad, ei saa laastu kübetki Uur, pildiga Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 181
40738 1133 H+ Taob pakku ööd kui päevad, aga lõhki ei saa Kell Trt 1927 V. Habenik ARS 1, 931 (2)
40739 1133 H+ & Teeb tööd ööd ja päevad, aga laastu kätte ei saa Kell Pld 1927 P. Klein E 74015 (52)
40740 1133 Ia* & Mees raiub aasta otsa, ei saa laastu elades Kirikukell Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (7)
40741 1133 Ia* Mees rago kiik aesta puid, ei olle lasto kohki Seinakell Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 408 (79)
40742 1133 Ia* Mees raob aasta otsa, lastu ei ole kossegi Sainakell tiksub Puh 1889 J. Loskit H II 30, 14 (52)
40743 1133 Ib & Mees taob aasta otsa, tükki küljest ära ei saa Kell Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 162 (151)
40744 1133 Ic & Mees raiub aasta otsa, ei saa siiski puud maha Kell Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (25)
40745 1133 J & Mees raiub puid päev otsa, aga laastu ei lange Kell käib Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (7)
40746 1133 K1* & Mies raiub iga päe, ei saa laastu lahti elades Tunnikell Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (47)
40747 1133 K1* Mees raiub iga pääv, ei saa laastugi küljest ära Seinakell Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (10)
40748 1133 K2a & Iga pääv raiub, ei saa ialgi laasto kätte Tunnikell Pha? 1660–1876 Anonüüm 007 H I 4, 556 (15)
40749 1133 K2b & Ega päiv rago, lasta kunagi Sainakell Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (12)
40750 1133 L1a & Miis ragu puid ütepuhku, laste ei tule üttegi Tunnikell Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (24)
40751 1133 L1b & Miis raiub üttelugu, aga ei saa ütte laastutki Tunnikell Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (28)
40752 1133 L2 & Vanamiis ragu puud ilmast ilma, aga maha raotus ei saa kunagi Kellä tiksmine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 150 (100)
40753 1133 L3 & Üttepuhku raotas, laste konnegi ei ole Kell Urv 1890 J. Teder H III 11, 336 (90)
40754 1133 Ma & Mees raiub meeletumalt, laastud siiski langematta Tunnikell Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 18 ja 53 (72)
40755 1133 Mb & Mees raiub väsimata, laastud siiski langemata Kell Võn 1897 P. Rootslane E 29965 (16)
40756 1133 N* Mees raiub puud, laasta pole kusagil Kell 1890 E EM 92 (779)
40757 1133 N* Mees raiub puud, laasta pole kusagil Kell 1913 E EM2 79 (986)
40758 1133 N* Mees raiub puud, laaste pole kusagil Kell 1921 Nurmik II 4 (6)
40759 1133 N* Mees raiub puid, laaste pole kusagil Kell 1925 Puus. KH III5 74
40760 1133 N* Mees raiub puud, laaste pole kusagil 1960 Bachman-Vilbok II 130
40761 1133 N* Mees raiub puud, laaste pole kusagil Kell Trt 1927 E. Hantson ARS 1, 693 (4)
40762 1133 N* Mees raiub puud, laaste pole kuskil Kell Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 183, 320 (13)
40763 1133 N* Mees raiub puid, laaste pole kuskil Kell MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 355 (35)
40764 1133 N* & Mees raiub puud, laaste ei ole kuskil Seinakell Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (41)
40765 1133 N* Mees raiub puid, aga lastu ei ole kusagil Kell Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (3)
40766 1133 N* Mees raiub puud, laaste pole kusagil näha Vanaaegse kella käimine Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 43 ja 32 (35)
40767 1133 O1 & Vanamees raiub puid, aga laaste pole kusagil Kell Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 422 (10)
40768 1133 O1 Vanamees raiub puid, aga laaste pole kuskil Rkv 1934 A. Kukke ERA II 70, 442 (37)
40769 1133 O2* Vanamees raiub puud, aga maha ei saa Kell Prn 1933 A. Meejärv ERA II 69, 384 (12)
40770 1133 O2* Vanamees raiub puud, aga maha ei saa Kell Prn 1933 A. Johanson ERA II 69, 478 (26)
40771 1133 O2* & Miis rago ütte puud, aga ei rao kunagi maha Kell Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (49)
40772 1133 O3* & Vanamiis lahk puid, ei saa kunagi lastu Kell tiks[ub] Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (26)
40773 1133 O3* Vanamees raiub puud, aga laastu ei lange Kell HMd 1927 L. Tummeleht E 74031 (25)
40774 1133 P+ & Vanamees raiub lepikus, äi saa laastu puu küljest ära Kell Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 184 (97)
40775 1133 P+ Mees raiub seina, aga laastu välja ei saa Kella tiksumine Vai 1895 F. Feldbach E 21189 (6)
40776 1133 P+ Vanamees raiub toas, aga laastu ei leia kusagil Kell JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 370 (17)
40777 1133 Qa* Mees raiub, aga laastu ei saa Kell Kuu 1935–1936 I. Piibeman ERA II 172, 479 (29)
40778 1133 Qa* Mees raiub ega saa laastugi Tunnikell Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (28)
40779 1133 Qa* Mees raiub, aga laastu põle Kell VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 382 (38)
40780 1133 Qa* Miis rago, lasta olõ-õi kohki Sainakell Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 648 (84)
40781 1133 Qa* & Miis rago, a lasta olõ-õi kohki õi Kellapendel käimisel Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 275 (47)
40782 1133 Qa* Mees raiub, aga laastu maha ei jää Seinakell Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (15)
40783 1133 Qb* & Mees raiub ja raiub, aga laastu pole kusagil Kell Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (32)
40784 1133 Qb* Mees raiub ja raiub, aga ühtegi laastu ei kuku Kell Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (12)
40785 1133 Ra & Vanamees raiub ja raiub, kuid laastusid ei tule Kell JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 366 (15)
40786 1133 Rb & Vanamehekene rago, rago, a lasta kunage saa-ai' Kell Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 318 (142)
40787 1133 S* Rago, rago, lasta aga olõ-õi Kellä Se 1935 T. Uiboaed S 99951 (47)
40788 1133 S* Raiub, aga laastu ei karga Kella tiksumine Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (117)
40789 1133 S* & Raiub, raiub, aga laastu ei saa Kell Mar 1961 H. Maasing KKI 27, 453 (3)
40790 1133 S* Raiub ja raiub, laastu ei saa Kell JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 381 (39)
40791 1133 S* Raiub, raiub, aga laastu kätte ei saa Kell Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 618 (22)
40792 1133 S* Kõõ rago, kõõ rago, lasta kah saa-ai Kell käü Se 1934 N. Oinas S 70626 (34)
40793 1133 Z+ & Taob, taob, aga tükki küllest ära ei saa Kell Kuu 1935 S. Huusmann ERA II 110, 601 (8)
40794 1133 Z+ Triksub ja traksub, aga ilmaski laastu ei soa Seinakell JMd 1939 T. Võimula ERA II 261, 254 (152)
40795 1133 T1a*/ Lätt, jälgi jää-äi, rago, lasta ka saa-ai Lootsk Se 1928 T. Haak S 4338 (38) 2096C1a*
40796 1133 T1a*/ & Lätt, jälgi jää-äi, rago, a lasta saa-ai Lootsiguga sõitminõ Se 1935 D. Karnask S 101878 (10) 2096C1a*
40797 1133 T1a*/ Lätt, jälgi jää-äi, rago, lasta saa-ai Lootsiguga sõidetas Se 1927 V. Ruusamägi S 2315 (48) 2096C1a*
40798 1133 T1b1/ Lää, lää, jälge ei jää, rao, rao, lasta ei saa Lootsigoga sõvvõtas Se 1929 I. Sonts S 124438 (57) 2096C1b1
40799 1133 T1b1/ & Läät, läät, jälgi olõ-õi, raot, raot, lasta saa-ai Järvel sõit Se 1927 M. Pihlapuu S 1942 (130) 2096C1b1
40800 1133 T1b1/ Lätt, lätt, jälgi jää-äi, rago, rago, lasta saa-ai Lootsik sõit järvel Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 153 (4) 2096C1b1
40801 1133 T1b1/ Lätt, lätt, jälge ei jää, rago, rago, lasta ei saa Lootsikuga sõidõtas Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34081 (117) 2096C1b1
40802 1133 T1b1/ Lätt, lätt, jälgi jää-äi, rago, rago, lasta saa-ai Laiv sõit mere pääl, pälki pill, mürstäs Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 437 (22) 2096C1b1
40803 1133 T1b2/ & Rago, rago, saa-ai lasta, lätt, lätt jää-äi jälgi Lootsiku sõudmine Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (92) 2096C1b2
40804 1133 T2/ & Sõida, sõida, jälgi olõ-õi, rao, rao, lasta olõ-õi Meri Se 1934 F. Paloots S 81372 (5) 2096C2
40805 1133 T2/ Sõidan, sõidan, jälgi pole, lõikan, lõikan, verd ei ole, raiun, raiun, laasta pole Laev, aerupaat 1899 Kuusik KT 214 (39) 2096C2
40806 1133 U/ & Mees künnab ööd kui pääva, aga ei saa laastu elades Laev Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (140) 1070G
40807 1133 # 1070 1134 1872D
40808 1134 a & Vana mees raiub ööd ja päevad, ei saa paikast ära Tunnikell Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 151 ja 169 (43)
40809 1134 b & Miis raop üüd ja päivä, ei saa paigast kohegi Kell Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (26)
40810 1134 c & Raiub ööd ja päevad, kuid ei pääse paigast Seinakell Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 374 (20)
40811 1134 d & Ragu üüd ja päivä, ei liigu miis paigastki Kell Urv 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73 (3)
40812 1134 e & Mees raiub ööd ja päevad, ei saa sammu edasi Uur Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 181
40813 1134 f & Raiub ööd ja päävad, edasi ei saa sammugi Kell Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (52)
40814 1134 # 610 648 878 1133 1703 2205Cc
40815 1135 & Miis sõit siiru-saaru, ütles: "laku perst, plesspää, minno esiki mehele viiäs" Regi Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 501 (22)
40816 1135 # 872A16 | kk
40817 1136 a1 & Meid on seitse vaprat venda, seitse ühe ema poega, kõik on ühenäulised, ühesarnased saledad, kuus meist valjud valitsema, riiki hoolsalt orjas hoidma, üks aga on nii ülihelde, et ei sunni ühtki tööle Nädalapäevad 1888 J. Järv Virul. Lisa nr. 21 ja 24 (1888) 335 ja 383
40818 1136 a1 Meid on seitse vaprat venda, seitse ühe ema poega, kõik on ühenäolised, ühesarnased saledad, kuus meist valjud valitsema, riiki hoolsalt orjas hoidma, üks aga on nii ülihelde, et ei sunni ühtki tööle Nädalapäevad 1900 Laste Maailm 128
40819 1136 a1 Meid on seitse vaprat venda, seitse ühe ema poega, kõik on ühenäolised, ühesarnased saledad, kuus meist valjud valitsema, riiki hoolsalt orjas hoidma, üks aga on nii ülihelde, et ei sunni ühtki tööle Nädal 1924 Ronk nr. 22 ja 23 (1924) 535 ja 560
40820 1136 a1 Meid on seitse vaprat venda, seitse ühe ema poega, kõik on ühenäolised, ühesarnased saledad, kuus meist valjud valitsema, riiki hoolsalt ohjas hoidma, üks aga on nii ülihelde, et ei noomi ühtki tööle Nädalapäevad 1934 Õpilasleht nr. 24 ja 27 (1934) 7 ja 10
40821 1136 a2 & Meid on seitse vaprat venda, seitse ühe ema poega, kõik on ühenäulised, ühesarnatsed saledad, kuus neist valjud valitsema, riiki hoolsalt ohjas hoidma, üks aga on nii ülehelde, et ei sunni ühtegi tööle Kuu 1948 A. Hameri KKI 8, 326 (140)
40822 1136 b & Meid oli seitse vaprat venda, seitse ühe ema poega, kuus meid valjut valitsema, riiki hoolsast orjas hoidma, üks on nõnda helde, et ei sunni ühtegi tööle Päevad Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 179/80 (12)
40823 1137 & Meie kari, teie kari lööva kokku pokst Hamba Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 10 (15)
40824 1137 # 1603
40825 1138 a1 & Meie maal üks marjas mees, ise tema känn on kätki sees, mängab raudriistaga Käi Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 591 (5)
40826 1138 a2 & Meie maal on möuras mees, ise tema känn on kätki sees, mängib rauast riistaga Käi Pöi 1956 O. Jõgever RKM II 55, 398 (111)
40827 1138 a3 & Meite maal üks mõuris mees, ise täma känn magab kätki sihes, vahel tä mängab raavast riistaga Käi Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 70 (41)
40828 1138 b & Meie maal on mauris mees, ise tema känn on kätki sees, mängib rauast asjaga Käiamine, käi Muh 1951 S. Teevet RKM II 36, 338 (II)
40829 1138 c1 & Üks mäuris mees on meie maal, ise ta känn on kätki sees, ise ta mängib rauaga Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (21)
40830 1138 c2 & Üks mõuras mees on meie maal, ise tema känn on kätkis veel ja võitleb kangest rauaga Käi Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 206 (8)
40831 1139 A & Meie tua taga kasvis üks suur tamm, see tamm oli seest õõnes, seal sees oli [seitse] puuda sääska, need keerutasid kaerakõrtest köit kunni maast taevani Sõna, mis ei ole tõsi Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (94)
40832 1139 A Meie toa taga kasvis suur tamm, see oli seest õõnes, sääl sees oli seitse puuda sääski, need keerutasivad kaerakõrtest köit maast taevani Vale 1890 E EM 93 (790)
40833 1139 A Meie toa taga kasvis suur tamm, see oli seest õõnes, sääl sees oli seitse puuda sääski, need keerutasivad kaerakõrtest köit maast taevani Vale 1913 E EM2 80 (1000)
40834 1139 A Meie toa taga kasvas suur tamm, see oli seest õõnes, seal sees oli seitse puuda sääski, need keerutasivad kaerakõrtest köit maast taevani Vale 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 7 ja 42 (1)
40835 1139 A Meie toa taga kasvas suur tamm, see oli seest õõnes, õõnsuses oli seitse puuda sääski, need keerutasid kaerakõrtest köit maast taevani Vale 1939 Nugis 290 ja 314 (136)
40836 1139 B & Minu isa tare taga oli suur tamm, seitse puuda sääska oli otsas, tegivad kaeralipetest köie taeva, seda mööda lasti [kolm] meest maha, esimene põlvine, teine niudeni, kolmas üle pää Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 153
40837 1139 # nlj: ATU 1889E, 1960D
40838 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada 1890 E EM 93 (791)
40839 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada 1913 E EM2 80 (1001)
40840 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada 1914 E MM 12 ja 44 (156)
40841 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada 1920 E MM2 12 ja 47 (158)
40842 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada 1994 E MM3 9 ja 38 (158)
40843 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada 1939 Nugis 290 ja 314 (137)
40844 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada 1955 ÜÕÕ 45 (2)
40845 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Katel Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (26)
40846 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada Hää 1889 E. Grant H II 23, 603 (86)
40847 1140 A1a1 & Meil must, teil must, igas peres ise must Pada Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (41)
40848 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (12)
40849 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 111 ja 115 (95)
40850 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (47)
40851 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (14)
40852 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Pada Kul 1896 G. Kruus E 26358 (3)
40853 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres ise must Endisaegne pere keedunõu Jür 1979 E. Leek KKI KS
40854 1140 A1a1 Meil must, teil must, igas peres isi must Katel Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 806 ja 813 (142)
40855 1140 A1a1 Meil must, teil must, egal perel esi must Pada Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (16)
40856 1140 A1a2 Meil on must, teil on must, igas peres ise must (Bei uns ist ein Schwarzer, bei euch ein Schwarzer, in jedem Gehöfte ein eigener Schwarzer) Der Kochtopf Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 276/7
40857 1140 A1a2 Meil on must, teil on must, igas peres ise must Pada Pal 1897 H. Karro H IV 8, 345 (100)
40858 1140 A1a2 Meil on must, teil on must, igas peres ise must Pada Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (26)
40859 1140 A1a2 & Meil on must, teil on must, igas peres isi must Pada Trv 1928 E. Treu ERA II 1, 268 (3)
40860 1140 A1a2 Meil on must, teil on must, iga peres ise must Pada Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (47)
40861 1140 A1a3 & Teil must, meil must, igas peres isi must Pada HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (50)
40862 1140 A1a4* & Meil must, teil must, igas peres ikke must Pada Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (96)
40863 1140 A1a4* Meil must, teil must, igas peres ka must Pada Plt 1899 M. Luu E 38345b (15)
40864 1140 A1a5 & Meil must, teil must, igas peres must Pada Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (123)
40865 1140 A1a5 Meil must, teil must, igas peres must Pada Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (49)
40866 1140 A1b & Meil must, neil must, igas peres ise must Urv 1992 Anonüüm 092 RKM, KP 28, 350 (2)
40867 1140 A1c* & Meil mustik, teil mustik, ikka igas peres mustik Pada Plt 1891 J. Reinthal E 478 (52)
40868 1140 A1c* Meil mustik, teil mustik, igas ikka mustik Pada Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (61)
40869 1140 A2a & Teil must, meil must, egan talon esi must Pada Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (19)
40870 1140 A2b & Meil must, teil must, egäl talol esi must Pada Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (92)
40871 1140 A2b Meil must, teil must, egal talul esi must Pada Kan 1895 J. Tedder H III 26, 372 (97)
40872 1140 A3 Teil must, meil must, kõigel külal must Pada 1890 E EM 150 (1426)
40873 1140 A3 Teil must, meil must, kõigel külal must Pada 1913 E EM2 130 (1868)
40874 1140 A3 & Teil must, meil must, kõigil külal must Pada Vig 1877–1917 M. J. Eisen SKS, Eisen 122 (42)
40875 1140 A4 & Meil must, teil must, iga külas ise must Pada Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (14)
40876 1140 A5 & Meil must, teil must, igas tares isi must Pada Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (1)
40877 1140 A6 & Meil must, teil must, egän majan must Pada Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (46)
40878 1140 A7 & Meil om must, teil om must, igan paigan esi must Pada San 1889 P. Koolmeister H III 10, 521 (27)
40879 1140 A8 & Teil must, meil must, igalühel ise must Pajad Aud 1893 J. Sauga H II 41, 878 (9)
40880 1140 A9 & Teil must, meil must, ega päivi esi must Pada Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (68)
40881 1140 B/ & Üks must meil, kaks musta teil ja kaks musta kõigel külal Ahjuroop, luud ja labidas Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (69) 2170C
40882 1140 # 1141 2170
40883 1141 & Meil rada, teil rada, kõege külal rada Räästatilked Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (13)
40884 1141 # 1140 2170
40885 1142 A1a & Igä päivä kängä jalan, karupäis kask sällän Lammas Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 921 (33)
40886 1142 A1a Ega päiv kängä jalah, karvapäädi kask säläh Lehm Räp 1891 S. Keerd H II 32, 928 (3)
40887 1142 A1b & Karvapooli kask säläh, õga päivi kängä jalah Se 1927 Linnasaar S 1474 (3)
40888 1142 A2* & Kiitsa-käätsa känga jalahn, karvupidi kasuk sälähn Lehm Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (43)
40889 1142 A2* Kiits-kääts kingad jalas, karupidi kasuk seljas Lehm San 1929 L. Kuusik E 64016 (66)
40890 1142 A2* & Kipsas ja kapsas kõõ käü kängä jalah ja karvopooli kask säläh Lammas Se 1934 N. Oinas S 83212 (35)
40891 1142 B & Venelase tuleva kiidsa-kaadsa, karvupidi kaska sälan Lamba Plv 1932 M. Torop E 79975 (1)
40892 1142 C & Igas majas neitsid, kingad jalas ja karuspidi kasukad selgas Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (98)
40893 1142 D1 & Meile tuleva külälise, karupäide kaskalidse Karja kodutulek Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (40)
40894 1142 D2 & Meile tulli külaline, kes konagi kingu jalast ja karupäidi kaskat sällast ära ei viska Vask Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (51)
40895 1142 Ea & Külaline meile tullu Siiteverest, Tiiteverest, karupidi kasuk sel'lan, iga päev kengad jalas Vasikas Trv 1896 J. Tõllasson E 28608 (10)
40896 1142 Eb & Küläline tuleb meile niite veerest, tiike veerest, ega päev tal kenga jalan, karupidi kasuk sellän Lehm, elajas Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (142)
40897 1142 Ec & Meile tulli külaline siita päält ja niite päält, ega päivi känga jalan, karupäidi kask täl sällan Vasikas (vask) Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 822 (101)
40898 1142 F1 & Meile tuli eila võeras, keeletu ja meeletu, karupidi kasukas seljas, elupõlised kingad jalas Vasikas Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1496 (45)
40899 1142 F2 & Meile tuli võeras Võnnumaalt, kesse iga päe kõnnib kingad jalas ja karvapidi kasuk seljas Härg Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 689 (7)
40900 1142 G1 & Meile tulli Meelimaalt ja teile tulli Teelimaalt imeline loomakene, tal pahurpidi kasuk seljas, igavetse kinga jalas Talleke Võn 1895 P. Rootslane E 21260 (12)
40901 1142 G2a & Teile võeras, meile võeras, karvupidi kask sällän, igavese kinga jalan Lehm ehk lammas Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (33)
40902 1142 G2b & Teile võeras, meile võeras, igapäevased kingad jalas, vana kasukakrobi seljas Lammas Lai 1897 H. Asper H III 28, 531 (150)
40903 1142 H1a1* & Meile tuleb meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, iga päe kingäd jalas, karupidi kasuk selläs Lehm Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 119 (111)
40904 1142 H1a1* Eilä tuli meile võõras, meilevõõras, keilevõõras, ega päev kengä jalan, karvupidi kasuk sellän Kits Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 269 (10)
40905 1142 H1a2 & Meile tulli meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, iga päiva känga jalan, karupäie kasuk sällan Vasik Krl 1889 E. Kornel H III 10, 659 (63)
40906 1142 H1a2 Meile tulep meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, egä päivä kängä jalan, karupidi kask sälän Lehm Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (60)
40907 1142 H1a3* & Meile tuleb meelivõeras, meelivõeras, keelivõeras, iga päe tal kingad jalgas, karupidi kasuk seljas Lammas Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (3)
40908 1142 H1a3* Meile tuleb meelivõeras, keelivõeras, iga päev tal kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Lammas Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (30)
40909 1142 H1a3* & Meile tuleb meelest võõras, meelest võõras, keelest võõras, iga päev tal kingad jalas ja karvupidine kasuk seljas Lammas Vil 1891 J. Karus H III 7, 143 (70)
40910 1142 H1a4 & Meele tulid niilivõerad, niilivõerad, kiilivõerad, neil iga pääv kingad jalas, karvupidi kasuk sel'las Lehm Äks 1890 A. Mauer H II 28, 112 (13)
40911 1142 H1b1* & Meile tuleb meelivõeras, meelivõeras, keelivõeras, igapäevase kinga jalas, karvupidi kasuk seljas Elajas Trv 1894 J. Sirul H III 21, 432 (1)
40912 1142 H1b1* Meile tuli metsast meelevõõras, keelevõõras, igapäevased kingad jalas, karuspidi kasukas seljas Lammas Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (20)
40913 1142 H1b1* & Meile tuleb meelivõrs, meelivõrs ja keelivõrs, igapäevased kingad jalas ja karupidi kasukas seljas Hobune Trv 1877–1917 A. Parts E 1354 (28)
40914 1142 H1b2* Meile tuli meelivõeras, meelivõeras, keelivõeras, karupidi kasuk seljas, igapäevased kingad jalas Vasikas Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (8)
40915 1142 H1b2* & Meile tuli meelivõeras, meelivõeras, keelivõeras, karvane kasukas seljas, igapäised kingad jalas Lehm KJn 1870 J. Tiedemann E 152 (208)
40916 1142 H1c1 Meile tuli meelivõõras, igavesed kingad jalas... 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
40917 1142 H1c1 Meile tuli meelivõõras, igavesed kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Vasikas 1955 ÜÕÕ 98 (11)
40918 1142 H1c1 Meile tuli meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, igavesed kingad jalas, karupidi kask sällan Vasik San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (6)
40919 1142 H1c1 Meile tuli meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, igavesed kingad jalas, karupidi kask sällän Vasikas San 1967 H. Kukk RKM II 245, 540 (268)
40920 1142 H1c1 & Meile tulli meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, igävetse kängä jalan, karupidi kasuk sällan Lammas Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 566 (333)
40921 1142 H1c1 Meile tulli meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, igävedse kängä jalan, karvupoodi kask sälän Sündünnü vask Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (144)
40922 1142 H1c1 & Meile tulli meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, igävedse kängä jalan, karupäie kaska sällän Lehmäl poig San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (13)
40923 1142 H1c2 & Meeli tulli meelivõõras, keelivõõras, igavetse känga jalan, karupodi kask sälän Vasik Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 404 (79)
40924 1142 H1c3 & Meile tuleb meelevõõras ja keelevõõras, karopidi kask sälän ja igävetse kängä jalan Vasikas sünnib Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 340 (38)
40925 1142 H1c4 & Meile tuli meer võõras, egapäivitse kenga jalan, karupäide kask sällän Lammas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (66)
40926 1142 H1d & Meile tulli meelivõõras, meelivõõras, keelivõõras, pühapäiva küpar pään, kõrvupäie kask sällan, igavetse känga jalan Kui vask om sündunu Ote 1895 J. Kukrus H III 21, 700 (2)
40927 1142 H1e & Meile tuli miilivõeras, miilivõeras, kiilivõeras, kiililaga kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Lammas Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (13)
40928 1142 H2a & Meile tuli meelivaras, meelivaras, keelivaras, igavetse känga jalan, karupäide kask sälän Vask Rõn 1935 R. Viidalepp ERA II 298, 357 (10)
40929 1142 H2b & Meile tulli miilevaras, kiilevaras, igävetse känga jalan, karupäide kask sällän Lehm Ote 1895 C. Lipping H II 56, 797 (2)
40930 1142 H2c & Meile tuleb meelivaras, keelivaras, ega päiv känga jalan ja karupidi kask sällan Vask Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (4)
40931 1142 H3 & Meile tuleb meeli veerest, meeli veerest, kiili veerest, igapäevsed kingad jalgas, karupidi kasuk seljas Lehm Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (57)
40932 1142 H4 & Meele tule meelijala, keelijala, ega päivi karvopidi kask sälan Lehm Plv 1890 J. Tobre H III 11, 625 (1)
40933 1142 H5a* & Meele tulõ meeliline, meeliline, keeliline, ega päiv tal kängä jalah, karvopäädi kask täl säläh Lammas Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (4)
40934 1142 H5a* Meile tuli meeleline, meeleline, keeleline, iga päev tal kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Lammas 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 95 ja 96 (4)
40935 1142 H5a* Meile tuli meeleline, meeleline, keeleline, iga päev tal kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Lammas 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 95 (4)
40936 1142 H5a* Meile tuli meeleline, meeleline, keeleline, iga päev tal kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Lammas 1948 Mihkla KlL 74 (4)
40937 1142 H5a* Meile tuli meeleline, meeleline, keeleline, iga päev tal kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Lammas 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (4)
40938 1142 H5a* Meile tuli meeleline, meeleline, keeleline, iga päev tal kingad jalas, karvupidi kasuk seljas 1958 Terri 20 (1)
40939 1142 H5a* Meile tuli meeleline, meeleline, keeleline, iga päev tal kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Lammas 1992 Metstak2 40 ja 43
40940 1142 H5a* Meile tuli meeleline, meeleline, keeleline, iga päev tal kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Lammas Ote 1956–1957 Õ. Kundver RKM II 84, 716 (10)
40941 1142 H5a* Meele tule meeleline, meeleline, keeleline, ega päävä kängä' jalah, karvopoodi kask säläh Lehem tule kodo Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (8)
40942 1142 H5a* Meile tule meeliline, meeliline, keeliline, õga päivi kängä jalah, karvopädi kas'k säläh Kari tule kodo Se 1929–1930 E. Põllula S 17890 (26)
40943 1142 H5a* & Meile tulep meeliline, meeliline, keeliline, ega päiva kängä jalah, kask karvupäide sälah Lammas Plv 1889 G. Pennert H III 11, 537 (3)
40944 1142 H5b & Meele tule meeleline ja keeleline, ega päiv kängä jalah, karvapäidi kask säläh Lammas Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 464 (129)
40945 1142 H5c & Meile tuleb iga päev meeleline, keeleline, kinga' jalah, karvupidi kasuk säläh Lehm, toob iga päev piima Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 334 (38)
40946 1142 H5d & Meile tule meeleline, ega pääva känga' jalah, karvapädi kask sälah Lammas Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 92 (225)
40947 1142 I1 & Eelijäs, meelijäs, iga päivä kängad jalas, karvupäidi kasukas seljas Lehm San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 417 (5)
40948 1142 I1 Eelijas, meelijas, iga päev kingad jalas, karuspidi kasuk seljas Lehm 1890 E EM 28 (44)
40949 1142 I1 Eelijas, meelijas, iga päev kingad jalas, karuspidi kasuk seljas Lehm 1913 E EM2 28 (54)
40950 1142 I1 Eelijas, meelijas, iga päev kingad jalas, karuspidi kasuk seljas Lehm 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 17 ja 42 (15)
40951 1142 I2 & Heeli-meeli meile tuled, igävedse kängä jalan Vasikas San 1888 K. Gross H II 31, 807 (55)
40952 1142 I3 & Eeli tulli, meeli tulli, karvopidi kaska sällän Lammas Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (15)
40953 1142 Ja & Mees ja tuli meesiast, tuli kaema keesiast, igalühel kingad jalas, karvupooli kasuk seljas Kahr Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 46 (430)
40954 1142 Jb & Mees see tuli meesias, tuli, tuli keesias, karvupidi kasuk seljas, igavesed kingad jalas Karo Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 43 (395)
40955 1142 K & Meele tulle meeste tsõtsõ, meeste tsõtsõ, naaste nado, naaste nado, ega päiv känga jalah, karvopäidi kask säläh Lammas Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 409 (82)
40956 1142 L1a1 & Tuleb meile Meerimaalt, Meerimaalt ja Keerimaalt, igavesed kingad jalas, karupidi kasuk seljas Karu Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 45 (89)
40957 1142 L1a1 Tuleb meile Meerimaalt, Meerimaalt ja Keerimaalt, igavesed kingad jalas, karuspidi kasuk seljas Karu 1890 E EM 158 (1519)
40958 1142 L1a1 Tuleb meile Meerimaalt, Meerimaalt ja Keerimaalt, igavesed kingad jalas, karuspidi kasuk seljas Karu 1913 E EM2 137 (1976)
40959 1142 L1a1 Tuleb meile Meerimaalt, Meerimaalt ja Keerimaalt, igavesed kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Karu 1920 Nurmik I 67
40960 1142 L1a1 & Tule meile Meerimaalt, Meerimaalt ja Keerimaalt, igävese kängä jalan, karupidi kasuk sällän Vasik Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 559 (261)
40961 1142 L1a2* Meile tulli Meerimaalt, Meerimaalt, Keerimaalt, igävetse kängä jalan, karupäide kask säljas Vasik Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (7)
40962 1142 L1a2* & Meile tulli Meerimaalt, Meerimaalt, Keerimaalt, karupäide kask sällan, igävetse kängä jalan Lehmavask Rõn 1888 H. Urb H II 30, 748 (21)
40963 1142 L1b1 & Meile tuleb Meerimaalt ja Keerimaalt, igavesed kingad jalas, karupidi kasuk seljas Karu Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 300 (202)
40964 1142 L1b2 & Tulle meiele Meerimaalt ja Keerimaalt, egapäivätse kängä jalah, karvopädi kaska säläh Kahr Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (14)
40965 1142 L1c & Tuleb meile Meerimaalta, Meerimaalta merda mööda, igavesed kingad jalas, karupidi kasuk seljas Karu Trv 1889 J. Käger H III 6, 307 (27)
40966 1142 L1d & Meile tulnud meerima, meerivast tulnud seeriva, igapäevased kingad jalas, karuspidi kasukas seljas Vasikas Pär 1888 H. Martinson H III 5, 344 (2)
40967 1142 L1e & Tuleb meile Meerimaalt, Meerimaalt, igavesed pätad jalges, karupidi kasukas selges Karu Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (137)
40968 1142 L1f & Kis tuleb Keerimaalt, karupidi kasukas selläs, kulumata kengäd jalas Karu Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (91)
40969 1142 L2a & Meile tulli Meeri mõisast, külaline Keeri mõisast, egäl päeväl kängä jalan, karupidi kask sellän Karu Trv 1894 A. Rull H III 20, 138 (19)
40970 1142 L2b & Meile tuli muri mõisast, kuri mõisast, egapäise kinga jalan, karune kasuk sel'lan Karu Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708/9 (60)
40971 1142 L2b Meile tuli Meeri mõisast, karuspidi kasukas seljas, igapäevased kingad jalas Vasikas 1913 E EM2 81 (1005)
40972 1142 L3a & Meile tulep Meeri vallast, Meeri vallast, Keeri vallast, egäpäine võhivõõras, karupidi kask sälän, egäpäivä kängä jalan Lehm Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (61)
40973 1142 L3b & Meeri vallast, Keeri vallast, karupäien kask sällän, igävedse kängä jalan Sündünü vask Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (38)
40974 1142 L4 & Meerias ja Keerias, iga päeva tal kingad jalgas, karuspidi kasukas selgas Vasikas Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (9)
40975 1142 L5a* & Meile tulli meeri-keeri, ega päevi känga jalan, karupäidi kasuk säljan Lammas Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (50)
40976 1142 L5a* Meile tulli meeri-keeri, egapäisi känga jalan, karupäidi kask sällan Lammas Ran 1890 A. Tattar H II 30, 541 (16)
40977 1142 L5a* Meile tulli meeri-keeri, ega päiv om kengäd jalan, karupidi kasuk seljan Hobune Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 152 (9)
40978 1142 L5a* & Meile tulli meeri-keeri, ega päiv om kängäd jalan, karupäädi kask om sällän Hobene Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 134 (6)
40979 1142 L5b* Meile toodi meeri-keeri, iga päev känga jalan, karupidi kasuk seljas Lammas Puh 1913 Koni E 48252 (15)
40980 1142 L5b* & Meile toodi meeri-keeri, igal päival kingad jalas, karupäidi kasukas seljas Sikk Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (80)
40981 1142 M1a & Meile tuleb mererikas, iga päev om ilmarikas, karupäie kasuk sel'lan, iga päe om kinga jalan Lehm Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 396 (6)
40982 1142 M1b & Meile tulli meririkas, karupäidi kask sälän, egäpäivi kängä jalan Vasikas Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (13)
40983 1142 M1b Meile tulli meririkas, karupäidi kask sälän, egapäivi känga jalan Vasikas 1887 Meelej. nr. 33 (1887) 263 (11)
40984 1142 M1b Meile tuli meririkas, karuspidi kasukas seljas, igapäevased kingad jalas Vasikas 1890 E EM 94 (794)
40985 1142 M1b Meile tuli meririkas, karuspidi kasukas seljas, igapäevased kingad jalas Vasikas 1913 E EM2 81 (1005)
40986 1142 M1c & Meile tulli mererikas, käbärigu känga jalan, karupäidi kasuk sällän Vask Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (145)
40987 1142 M2 & Meile tulli meelerikas, egä päivä hengerikas, karupäidi kask olli sällän, egäpäivatse känga jalan Vask Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (31)
40988 1142 N & Meile toodi meki-keki, iga pääv kingad jalas, karvupidi kasuk seljas Sikk Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (57)
40989 1142 O & Meile toodi totter-lotter, kiitsa-käätsa kängä jalan, karvupidi kask sällän Lammas Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 37 (8)
40990 1142 P & Semekene-kemekene, käu egä päivi saapa jalan ja karvupäädi kask sälän Voonakene Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (95)
40991 1142 Q1a & Meil tuleb meeleline, iga päev maailma rikas, särk seljas selipidi, kasuk kaalan karupidi Lehm Trv 1889 J. Käger H III 6, 321 (195)
40992 1142 Q1b & Meile tuleb meeleline, iga päev ta ilmarikas, särk seljas selipidi, kasuk seljas karupidi Lambatall Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (57)
40993 1142 Q2 & Võõras tuli ilma, kask karvupite, särk sälipite Voonake sünnis Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (123)
40994 1142 Q3 & Särk sällän sälüpäidi, kask sällän karupäidi Lammas Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (100)
40995 1142 R & Kipsut-kapsut kengä jalan Lammas Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 369 (104)
40996 1143 A1a & Mis metsa ei mahu Äki Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (143)
40997 1143 A1a Mes metsa ei mahu Äes Kod 1889 V. Lepp H II 16, 273 (16)
40998 1143 A1b & Mis ei mahu metsa Ägel Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (4)
40999 1143 A1b Mis ei mahu metsa Äki Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 827 (7)
41000 1143 A2 Metsast tuuaks, metsa ei mahu Ägli Vil 1892 H. Pihlap E 727 (99)