Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 84001 — 85000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
84001 2431 A4a1 Vanamees nurkas, rüpe muste mune täis Ahi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (55)
84002 2431 A4a2* Vanamees nurgas, süli musti mune täis Ahi Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 137 (6)
84003 2431 A4a2* Vanamees nurgas, süle musti mune täis Ahi ja keres Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (173)
84004 2431 A4a2* Vanamees nurgas, süle muste mune täis Ahi, keris Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 99 (6)
84005 2431 A4a2* Vanamees nurkas, süle musti mune täis Keres Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (5)
84006 2431 A4a2* Vanamees nurkas, süle musti mune täis Keris Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 695 (44)
84007 2431 A4a2* Vanamees nurkas, süle musti mune täis Keris, ahi Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 677 (7)
84008 2431 A4a2* Vanamees nurkas, süle musti mune täis Ahe PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (30)
84009 2431 A4a2* Vanamees nurkas, süle musti mune täis Keris Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (7)
84010 2431 A4a2* Vanamees nurkas, süle musti mune täis Keris Juu 1930 L. Hammermann ES, MT 120, 19 (4)
84011 2431 A4a2* Vanamees nurkas, süle musti mune täis Keris Juu 1918–1940 L. Hammermann KKI WS
84012 2431 A4a2* Vanamees nurkes, musti mune süle täis Ahi Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (58)
84013 2431 A4a2* Vanamees nurkas, süle täis musti mune Ahi Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (29)
84014 2431 A4a2* & Vanamies nurkas ning süle muste mune täüde Saanakeres Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 507 (10)
84015 2431 A4a2* Vanamees istub nurgas, süle musti mune täis Ahi ja keris Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (2)
84016 2431 A4a2* Vanamees istub nurgas, süle musti mune täis Keris Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 115 (37)
84017 2431 A4a2* Vanamees istub nurkas, süle musti mune täis Ahe Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (47)
84018 2431 A4a2* Vanamees istub nurkas, muste mune süle täis Ahukeris Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (23)
84019 2431 A4a2* Vanamees istub nurgas, musti mune süle täis Ahi Vig 1928 E. Burmeister A 10256 (30)
84020 2431 A4a2* Vanamees istub nurgas, musti mune süle täis Keris Vig 1928 S. Kamarik A 10264 (10)
84021 2431 A4a3 & Mees istub nurkas, süle musti mune täis Ahi PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (34)
84022 2431 A4a4* & Vanamoor nurkas, süle musti mune täis Keres Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (61)
84023 2431 A4a4* Vanamoor istub nurgas, rüpp muste mune täis Keris Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (78)
84024 2431 A4a5* Vanaeit nurgas, süle musti munasid täis Kerisega ahi Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 498 (318)
84025 2431 A4a5* & Vanaeit istus nukah, rüpp mustõ munnõ täüs Saunakeris, mustad munad on kerisekivid Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 276 (10)
84026 2431 A4a6* & Vana naene istub nurgas, rüpp muste mune täis Keressiga ahi Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (25)
84027 2431 A4a6* Vana naine istub nurkes, süle muste mune täis Ahi kerisega Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (49)
84028 2431 A4a7 & Noorik istub nurgas, süle musti mune täis Ahjukeris, ahi kerisega Tln 1926 M. Sengbusch E 57370
84029 2431 A4b Vanamees nurkas, rüpe kanamune täis Kivid kerisel Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
84030 2431 A4b & Vanamees nurgas, rüpe kanamune täis Keris Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (5)
84031 2431 A4c & Vanamemm nurgas, rüpp tuliseid mune täis Ahi, keris Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (70)
84032 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Ahi 1996 EMrd IV 55 (28)
84033 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Kerisega ahi Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 277 (37)
84034 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Saunaahi VMr 1888 K. Roost SKS, Eisen 36 (7)
84035 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Saunaahi Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (20)
84036 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüppes Saunakeris nurgas Lüg 1972 M. Kaasik ERM, KV 111, 635 (6)
84037 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Saunakeris Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 163, 189
84038 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Ahi Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 217 (1)
84039 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Ahjukeris Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (85)
84040 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Ahjukeris TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (11)
84041 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Saunakeris Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 242 (22)
84042 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Kerisega ahi Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (3)
84043 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Keris Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (72)
84044 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüppes Ahjukeris Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (13)
84045 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Saunaahi Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (12)
84046 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Ahjukeres Plt 1889 J. Lillak H I 2, 313 (8)
84047 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüppes Kerisega ahi Vai 1890 A. Tõnurist H II 7, 909 (3)
84048 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüppes Ahjukeris Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (16)
84049 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Keris JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 361 (30)
84050 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Ahi JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (17)
84051 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüpes Saunaahi Lai 1937 H. Kaasan ERA II 179, 432 (2)
84052 2431 B1a1 Vanamees nurgas, munad rüppis Kerisega ahi Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 270 (3)
84053 2431 B1a1 Vanamies nurgas, munad rüpes Keris, kividega keris Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 135 (13)
84054 2431 B1a1 Vanamies nurgas, munad rüpes Kanapesa Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 355 (13)
84055 2431 B1a1 & Vanamees nurkas, munad rüppes Ahjukeris Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 9 (17)
84056 2431 B1a1 Vanamees nurkas, munad rüpes Ahjukeris TMr 1926 L. Berg E 57150
84057 2431 B1a1 Vanamees nurkas, munad rüpes Kerisega ahi MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (5)
84058 2431 B1a2* Vanamees nukas, munad rüpes Ahi Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (21)
84059 2431 B1a2* Vanamees nukas, munad rüpes Saunakeris Trm 1926 B. Sööt E 56855 (4)
84060 2431 B1a2* Vanamees nukas, munad rüpes Ahi Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 86 (14)
84061 2431 B1a2* Vanamees nukas, munad rüpes Saunakeris Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 232 (40)
84062 2431 B1a2* Vanamees nukas, munad rüpes Ahjukeres Pal 1889 J. Varik H II 27, 641 (2)
84063 2431 B1a2* Vanamees nukas, munad rüppes Ahjukeres Kod 1896 L. R. H III 26, 122 (4)
84064 2431 B1a2* Vanamees nukkas, munad rüppes Saunakeres Kod 1923 H. Vilde A 2153 (79)
84065 2431 B1a2* Vanamees nukan, muna rüpin Saunakeres Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (22)
84066 2431 B1a2* Vanamiis nukan, munad rüpen Saanakeres Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (20)
84067 2431 B1a2* & Vanamiis nukan, muna rüpin Sannakeres Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (29)
84068 2431 B1a2* Vanamiis nukal, munad rüpel Saanakeris Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 336 (18)
84069 2431 B1a2* Vanamiis nukan ja munad rüpen Kerisega saanaahi Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (24)
84070 2431 B1a3 Vanamees istub nukas, munad rüpes Ahjukeres Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (12)
84071 2431 B1a3 & Vanamiis istub nukan, munad rüpen Keresega ahi Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 303 (157)
84072 2431 B1b1 Vanamees nurgas, munad süles Kerisega ahi Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 192 (63)
84073 2431 B1b1 & Vanamees nurgas, munad süülis Kerisega ahi Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 270 (3)
84074 2431 B1b1 Vanamees nurgas, munad süüles Saanaahi Trm 1937 M. Sild ERA II 156, 21 (14)
84075 2431 B1b1 Vanamees nurkas, munad süles Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (29)
84076 2431 B1b1 Vanamees nurkas, munad süles Ahi Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 322 (13)
84077 2431 B1b1 Vanamees nurkas, munad süles Keris Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 583 (24)
84078 2431 B1b2 & Vanamees istub nurkas ja munad süles Ahi ja keris Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 214 (87)
84079 2431 B1c* & Taat nurkas, munad süles Keris Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (30)
84080 2431 B1c* Taat istub nurgas, munad süles Saunakeres San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 76 (40)
84081 2431 B1d Mees nurgas, munad rüpes Keressega ahi Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (119)
84082 2431 B1d & Mies nurgas, munad rüpes Keris Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 38 (60)
84083 2431 B1e & Mees nurgas, munad süles Leivaahi Muh 1927 T. Kaljo E 60661 (8)
84084 2431 B1f & Vanake nurgas, munad rüpes Kerisahi Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 324 (319)
84085 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Saunakeris Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 225 (16)
84086 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüppes Kerisega saunaahi Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 310
84087 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüppes Keris VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (44)
84088 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Ahi Lai 1932 U. Kask ERA II 253, 275 (2)
84089 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Saunakeris HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 89 (4)
84090 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Ahi Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 458 (4)
84091 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüppes San 1930 H. Toom E 64769 (8)
84092 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Ahi kerisega Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 247 (17)
84093 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Keris Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 43 (97a)
84094 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Kerisega ahi Plt 1894 M. Luu E 12679 (12)
84095 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Keris Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 17 (60)
84096 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpes Saunakeris Trm 1895 S. Sommer H II 56, 144 (55)
84097 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüppes Kerisega ahi Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (25)
84098 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüpis Saunakeris Vai 1893 J. Sorro H II 36, 426 (46)
84099 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüppis Saunaahi Vai 1893 D. Torpan H II 36, 405 (10)
84100 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rüppis Saunaahi Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 866 (49)
84101 2431 B1g1 Vanamoor nurkas, munad rüppis Saunakeres Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (9)
84102 2431 B1g1 Vanamoor nurkas, munad rüppis Saunakeris Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (32)
84103 2431 B1g1 Vanamoor nurgas, munad rübüs Kerisega ahi Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
84104 2431 B1g1 Vanamuor nurgas, munad rüppüs Ahi, keris Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 242 (39)
84105 2431 B1g1 & Vanamuor nurgas, munad rübüs Keris Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (16)
84106 2431 B1g2 Vanamoor nukas, munad rüpes Ahi MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (24)
84107 2431 B1g2 Vanamoor nukas, munad rüpes Saunakeris Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (17)
84108 2431 B1g2 Vanamoor nukkas, munad rüppes Keresega ahi Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (49)
84109 2431 B1g2 Vanamoor nukkas, munad rüppes Kerisega ahi MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (14)
84110 2431 B1g2 Vanamoor nukas, munad rüpes Ahi keresega Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (102)
84111 2431 B1g2 Vanamoor nukas, munad rüpes Saunakeris Pal 1897 H. Karro H IV 8, 578 (31)
84112 2431 B1g2 & Vanamuur nukan, munad rüpen Saanakeris Kod 1940 A. Univere KKI WS
84113 2431 B1g2 Vanamuur nukkan, muna rüppun Sannakeres San 1888 P. Koolmeister H III 10, 520 (17)
84114 2431 B1g2 Vanamuur nukan, muna rüpin Sannakeres Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (25)
84115 2431 B1g3 & Vanamuur istub nurkas, munad rüpes Saunakeris Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (26)
84116 2431 B1h Vanamoor istub nurgas, munad süles 1896 Univer-Laurits III 11
84117 2431 B1h Vanamoor nurgas, munad süles Keris VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 58 (121)
84118 2431 B1h & Vanamoor nurgas, munad süles Ahi ja keris Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (59)
84119 2431 B1i* Vanaeit nurgas, munad rübüs Keriksega ahi Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (10)
84120 2431 B1i* Vanaeit nurgas, munad rüpes Kerisega ahi, saunaahi Trm 1991 M. Janneste RKM II 445, 781 (9)
84121 2431 B1i* Vanaeit nurgas, munad rüpes Kerisega saunaahi VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 153 (14)
84122 2431 B1i* Vanaeit nurgas, munad rüpes Saunaahi Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 412 (19)
84123 2431 B1i* Vanaeit nurgas, munad rüpis Saunakeris Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 549 (6)
84124 2431 B1i* Vanaeit nurkas, munad rüppes Ahjukeris Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 89
84125 2431 B1i* Vanaeit nurkas, munad rüppes Ahi JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 338 (9)
84126 2431 B1i* Vanaeit nurkas, munad rüppis Ahi Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (20)
84127 2431 B1i* & Vanaeit nurgas ja munad rüppes Kerisekividega saunaahi Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 526 (284)
84128 2431 B1i* Vanaeit nukas, munad rüpes Saunakeris Pal 1922 R. Tamm A 225 (7)
84129 2431 B1i* Vanaeit nukan ja munad rüpen Saunakeres Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 61 (12)
84130 2431 B1i* Vanaeit istub nurkas ja munad rüppes Vana rehetoa ahi kerisega Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (3)
84131 2431 B1j & Eit nurkas, munad rüpis Saunaahi Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (9)
84132 2431 B1k & Memm nukas, munad rüpes Ahi, keris Sim 1889 H. Aman H III 2, 801 (5)
84133 2431 B1l & Ämm nurgas, munad rüpes Saunaahi kerisega Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 321, 334 (2)
84134 2431 B1m* Naene nurgas, munad rüppes Keris ja kivid sees Rak 1905 K. Holm H II 74, 320 (85)
84135 2431 B1m* Naine nukas, munad rüpes Saunaahi Ote 1932 V. Lille ERA II 149, 692 (53)
84136 2431 B1m* & Naine nurkas, munad rüpes Keresega ahi MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 458 (20)
84137 2431 B1n & Noorik nurgas, munad süles Ahi nurgas, keris peal Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (11)
84138 2431 B1o+ Mees nurgas, munad suus Keris Sim 1950 V. Murumaa, Ü. Tedre KKI 12, 245 (20)
84139 2431 B1o+ & Vanaeit nurgas, munad põlles Kerisega ahi, saunaahi Trm 1991 M. Janneste RKM II 445, 781 (9)
84140 2431 B1o+ Vanamoor nurgas, munad kõhus Kerisega ahi HMd 1927 L. Tummeleht E 74031 (24)
84141 2431 B2a1 & Vanamiis istub nurkes ja mustad munad rüppes Keresega ahi Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 126 (23)
84142 2431 B2a2* Vanamees nurgas, mustad munad süles Ahi ja keris 1890 E EM 173 (1680)
84143 2431 B2a2* Vanamees nurgas, mustad munad süles Ahi ja keris 1913 E EM2 150 (2181)
84144 2431 B2a2* Vanamees nurkas, mustad munad süles Ahe ja keres Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 418 (36)
84145 2431 B2a2* Vanamees nurkas, mustad munad süles Ahjukeres 1895 J. Kukrus E 16840 (6)
84146 2431 B2a2* Vanamees nurkas, mustad munad süles Reheahi Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 129 (32)
84147 2431 B2a2* Vanamees nurkes, mustad munad süles Keris Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (47)
84148 2431 B2a2* Vanamees nurgas ja mustad munad süles Keris HMd 1927 O. Niimann E 74005/6 (28)
84149 2431 B2a2* & Vanamees on nurkas ja mustad munad süles Ahjukeres Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (64)
84150 2431 B2a2* Vanamees istub nurgas, mustad munad süles Keris Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (25)
84151 2431 B2a2* Vanamees istub nurgas, mustad munad süles Keris Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (22)
84152 2431 B2a2* Vanamees istub nurkas, mustad munad süles Kerisega ahi, ahi on vanamees ja mustad munad on kerisekibid Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (115)
84153 2431 B2a2* Vanamees istub nurgas ja mustad munad süles Saunakeres Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (74)
84154 2431 B2a2* Vanamees istub nurkas ja mustad munad süles Keris Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (18)
84155 2431 B2a3% & Noorik istub nurkes, mustad munad rüppes Ahi keresega Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (80) 1474
84156 2431 B2a4 & Eit istub nurkas, mustad munad süles Keres PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 710 (14)
84157 2431 B2b & Perenaene istub nurgas, kuldmunad rüppes Leekolde Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (101)
84158 2431 B2c & Vanamiis istub nurkes, kuremunad süles Keresega ahi Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 132 (42)
84159 2431 B2d & Vanamoor nurgas, kanamunad süles Ahi Vai 1893 H. Masing H II 36, 401 (69)
84160 2431 B2e1* Vanamees nurgas, munakorv süles Ahi ja keris 1913 E EM2 150 (2181)
84161 2431 B2e1* & Vanamees nurgas, munakorv süles Ahi ja keris Rak 1892 J. Lilienbach E 1679 (48)
84162 2431 B2e1* Vanamees nukas ja munakorv süles Kerisega ahi Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 368 (75)
84163 2431 B2e1* Vanamees istus nukas, munakorv süles Sannaahi As 1996 E. Vahtramäe EFA I 18, 99 (11)
84164 2431 B2e2 & Vanamiis nukan, munakorv rüpin Saunakeris Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
84165 2431 B2e3 & Miis istub nurgas, munakorv süles Saunakeris Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 543 (21)
84166 2431 B2e4 & Eit istub nurgas, munakorv süles Kereksiga saunaahi Hlj 1895 A. Raid H III 23, 109 (74)
84167 2431 B2f & Vanamees istub nurgas, munahunnik süles Reheahi Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 121 (16)
84168 2431 Ca & Mees nurkas, süle leibu täis Keris Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (20)
84169 2431 Cb & Naene istub nurgas, rüpp leibu täis Keres ja ahi Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (10)
84170 2431 Da & Vanamees nurgas, süle leivakannikaid täis Keris Kse 1889 K. Karu H II 17, 907 ja 913 (60)
84171 2431 Db & Mees istub nurkas, süle leivakanniku täis Ahjokeres Tõs 1893 M. Kurul E 1484 (43)
84172 2431 E1a1* Vanamees nurgas, süle saiu täis Keresahi Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
84173 2431 E1a1* Vanamees nurgas, süle saiu täis Keresega ahi Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 112
84174 2431 E1a1* Vanamees nurgas, süle saiu täis Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 188 (18)
84175 2431 E1a1* Vanamees nurgas, süle saiu täis Keres Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (109)
84176 2431 E1a1* Vanamees nurkas, süle saiu täis Saunakeris Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 456 (15)
84177 2431 E1a1* Vanamees nurkas, süle saiu täis Kerisega ahi Tõs 1934 F. Lõpp E 86076 (12)
84178 2431 E1a1* Vanamees nurkas, süle saiu täis Keres Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 246 (87)
84179 2431 E1a1* & Vanamees nurkas, süle saiu täis Ahi Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (39)
84180 2431 E1a1* Vanamees nurkas ja süle saiu täis Ahi Tõs 1950 E. Raud EKRK I 1, 197 (21)
84181 2431 E1a2 Vanamees istub nurgas, süle saiu täis Kerisega ahi Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (6)
84182 2431 E1a2 & Vanamees istub nurgas, süli saiu täis Söed ahjus Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (302)
84183 2431 E1a2 Vanamees istub nurkas, süle saiu täis Keres Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 810 (24)
84184 2431 E1a2 Vanamees istub nurkas, süle saiu täis Ahjukeres Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 268 (25)
84185 2431 E1a2 Vanamees istub nurkas, süle saiu täis Keres Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (34)
84186 2431 E1b & Taat istub nurgas, süle saiu täis Saunakeres Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (31)
84187 2431 E1c1 & Vana naene istub nurkas, süle saiu täis (Alt Weib sitzt im Winckel, den Schooss voll Semmel) Ein Bauerofen mit den Steinen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (130)
84188 2431 E1c1 Vana naene istub nurkas, süle saiu täis (Ein altes Weib sizt im Winckel, den Schooss voll Semmel) Ein Bauerofen mit den Steinen 1780 Hupel 122
84189 2431 E1c1 Vana naene istub nurkas, süle saiu täis Talupoja-ahi 1782 Willmann 175 (120)
84190 2431 E1c1 Vana naene istub nurkas, süle saiu täis Ein ehstnischer Ofen mit den Gluthsteinen 1852 Neus 394 ja 390 (14)
84191 2431 E1c1 Vana naene istub nurgas, süle saiu täis Ahi 1869 Ahlqvist 75
84192 2431 E1c1 Vana naene istub nurgas, süle saia täis Ahi keresega 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (124)
84193 2431 E1c1 Vana naene istub nurgas, süli saiu täis (Ein altes Weib sizt im Winckel, der Schooss ist voll Semmeln) Der Ofen 1876 Wied. 293
84194 2431 E1c1 Vana naene istub nurkas, süle saiu täis Uuni 1844 Lönnrot 162
84195 2431 E1c1 Vana naine istub nurgas, süli saiu täis 1899 Sander 70 (4)
84196 2431 E1c1 Vana naine istub nukas, süle saiu täis Kerisega ahi talumajas 1955 Laug. Vestr. 179 (3)
84197 2431 E1c1 Vana naine istub nurgas, süle saiu täis Ahi Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (26)
84198 2431 E1c1 Vana naine istub nurkas, süle saiu täis Saunaahi Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 497 (65)
84199 2431 E1c2* Vana naene nurgas, süli saiu täis (Ein altes Weib im Winckel, der Schooss ist voll Semmeln) Der Ofen 1876 Wied. 293
84200 2431 E1c2* Vana naine nurgas, süle saiu täis Keris 1992 Metstak2 23 ja 25
84201 2431 E1c2* Vana naene nurgas, süle saiu täis Leivaahi KJn 1870 J. Tiedemann E 139 (103)
84202 2431 E1c2* Vana naene nurgas, süle saiu täis Leivad ahjus Vil 1895 J. Täht E 16077 (11)
84203 2431 E1c2* Vana naene nurgas, süle saiu täis Leivad ahjus küpsmas Vil 1895 H. Niggol H III 20, 843 (13)
84204 2431 E1c2* Vana naine nurgas, süle saiu täis Kolle ja söed Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (21)
84205 2431 E1c2* Vana naine nurgas, süle saiu täis Leivaahi Hlj 1892 I. Lootus H II 38, 268 (21)
84206 2431 E1c2* Vana naine nurgas, süli saiu täis Leivad ahjus Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (12)
84207 2431 E1c2* Vana naene nurkas, süle saiu täis Saunaahi Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (14)
84208 2431 E1c2* Vana naene nurkas, süle saiu täis Saunaahi Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (34)
84209 2431 E1c2* Vana naine nurkas, süle saiu täis Saunaahi Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (65)
84210 2431 E1c2* Vana naene nurkas, süle saiu täis Ahi Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (11)
84211 2431 E1c2* & Vana naene nurgan, süli saiu täis Ahjukeres Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (8)
84212 2431 E1c2* Vana naine nurgan, süli saia täis Leivad ahjus Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (55)
84213 2431 E1c2* Vana naine nurkas, saiu süle täis Saunakeres Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (112)
84214 2431 E1d & Vana naine nurgas, rüpp saiu täüs Leivad ahjus Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (35)
84215 2431 E1e1 & Naene nurkas, süle saiu täis Ahi Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 818 (45)
84216 2431 E1e1 Naene nurkas, süle saiu täis Keres kiva täis Tõs 1889 J. Weltmann H II 19, 634 ja 637 (74)
84217 2431 E1e2 Naine istub nurkas, süle saiu täis Saunaahi Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 633 (28)
84218 2431 E1e2 & Naene istub nurkas, süle saiu täis Leivaahi Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1013
84219 2431 E1e3 & Naine nurgas, süle saiu täis, üht ei sünni süia, teist suhu pista Ahi kerisega 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 4 (33)
84220 2431 E1e3 Vana naene nurgas, süle saiu täis, ei sünni üks suhu pista ega teine hammustada Ahi ja keris 1890 E EM 175 (1698)
84221 2431 E1e3 Vana naene nurgas, süle saiu täis, ei sünni üks suhu pista ega teine hammustada Ahi ja keris 1913 E EM2 151 (2201)
84222 2431 E1e3 Vana naine nurgas, süle saiu täis, ei sünni üks suhu pista ega teine hammustada Ahi ja keris 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 29 ja 42 (34)
84223 2431 E1f1* Vanamoor nurgas, süle saiu täis Kerisega ahi Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (90)
84224 2431 E1f1* & Vanamuur nurgas ja süle saiu täis Keres KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (42)
84225 2431 E1f1* Vanamoor istub nurkas, süle saiu täis Ahjukeres Tõs 1893 J. Öövel E 3621 (20)
84226 2431 E1f2 & Vanamoor nurgas, süle saiu täis, aga kellegile mekkida ei anna Ahjukeris Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (12)
84227 2431 E1g* Vanaeit nurgas, süli saiu täis Lahtise kerisega saunaahi 1955 ÜÕÕ 58 (7)
84228 2431 E1g* Vanaeit nurgas, süle saiu täis Ahi, keriksekivid VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (28)
84229 2431 E1g* & Vanaeit nurkas, süle saiu täis Saunaahi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (37)
84230 2431 E1g* Vanaeit nurkas, saia süle täis Saunaahi Jäm 1977 A. Tõnnson, V. Tülp KKI 68, 197 (7)
84231 2431 E1h* & Neitsi nurgas, süle saiu täis Sepikud ahjus Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 612 (39)
84232 2431 E1h* Neitsi istub nurgas, süli saiu täis Saunaeit Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 58 (9)
84233 2431 E2a & Vana naene nurkas, süle sooje saiu täis Saunaahi Ans 1891 F. Peters H II 41, 383 (7)
84234 2431 E2b Naene istub nurgas, süle sooje saiu täis Ahjukeres Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 209 (47)
84235 2431 E2b & Naene istub nurkas, süle sooje saiu täis Saunaahi Kär 1890 K. Loiken E 433 (12)
84236 2431 E2c & Neitsit istub nurkas, süle sooju saiu täis Saunaahi Kär 1889 T. Jank H II 18, 842 (12)
84237 2431 F1a & Vanamees nurkas, saiad süles Ahi Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 142 (19)
84238 2431 F1b & Vanamoor nurkas, saiad süles Kolle Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (35)
84239 2431 F1c & Vanaema nurkas, saiad süles Saunaahi Ans 1891 J. Magus H IV 4, 156 (23)
84240 2431 F2 & Vanamees istub nurkas, soojad saiad süles Keres Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 54 (90)
84241 2431 G1a% Vanamies nurkas, süli saiakakku täis Ahi Muh 1954 I. Sarv RKM II 40, 453 (4) 1737
84242 2431 G1a% Vanamees nurkas, süle saiakakusid täis Saunaahi Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (1) 1737
84243 2431 G1a% & Vanamees nurkas, süli saiakakke täis Keris Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 256 (53) 1737
84244 2431 G1b & Mies istub nurkas, süli saiakakka täis Keris Muh 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 578 (45)
84245 2431 G1c1 & Vana naene nurkas, süle saiakakkusi täis Saunaahi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (65)
84246 2431 G1c1 Vana naine nurkas, süle saiakakkusi täis Saunaahi Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 537 (116)
84247 2431 G1c2 & Vana naine istub nurkas, süle saiakakkusi täis Saunaahi Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 185 (104)
84248 2431 G1c2 Vana naine istub nurkas, süle saiakakkusi täis Saunaahi Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 168 (3)
84249 2431 G1d* Naine nurkas, süle saiakakkusi täis Saunaahi Mus 1949 U. Kolk KKI 10, 633 (36)
84250 2431 G1d* & Naine istub nurkas, süle saiakakkusi täis Saunaahi kividega Mus 1958 E. ja H. Tampere RKM II 75, 47 (2)
84251 2431 G1d* Naine istub nurkas ning süle saiakakkusid täis Saunaahi Sa 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (12)
84252 2431 G1e* Vanaema nurgas, süle saiakakkusid täis Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 36 (4)
84253 2431 G1e* & Vanaema istub nurkas, süle saiakakkusi täis Saunaahi Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 200 (31)
84254 2431 G1f & Vanamoor nurkas, süli saiakakka täis Ahi Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (10)
84255 2431 G1g & Ema nurkas, süle saiakakkusid täis Saunaahi Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (14)
84256 2431 G1h Neitsit nurgas, süle saiakakkusid täis Saunaahi Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 662 (17)
84257 2431 G1h Neitsit nurkas, süle saiakakkusi täis Ahjukeris Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (2)
84258 2431 G1h & Neitsit nurkas, süle saiakakkusid täis Saunaahi Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (10)
84259 2431 G2 & Ema istub toas, süle saiakakkusid täis Saunaahi Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 63 (5)
84260 2431 H & Mees istub nukkas, süli saiapulle täis Saunakeres Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 365 (7)
84261 2431 Ia Vanamees nurkas, süle pulla täis Ahi Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 171 (33)
84262 2431 Ia & Vanamees nurkas, süle pulla täis Ahjukeres Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 193 (37)
84263 2431 Ia Vanamees nurkas, süle pulla täis Ahjukeris Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (13)
84264 2431 Ib Vanamees nurkas, põue pulla täis Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 248 (119)
84265 2431 Ib & Vanamees nurkas, põue pulla täis Kereseahi Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 272 (41)
84266 2431 Ib Vanamees nurgas, põue pulle täis Ahi Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 266 (5)
84267 2431 Ic & Vanaeit nurkas, süle pulla täis Ahi, keres Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 168 (7)
84268 2431 Ja* Vanamees nurgas, süle kakka täis Keres Mih 1920 A. Leppik E 50896 (33)
84269 2431 Ja* Vanamees nurgas, süle kakka täis Ahi Hps 1923 V. Lao E 53569 (20)
84270 2431 Ja* Vanamees nurgas, süle kakkusid täis Saunaahi Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (18)
84271 2431 Ja* Vanamees nurkas, süle kakka täis Keris Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 172 (1)
84272 2431 Ja* Vanamies nurkas, süle kakka täis Keris Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (6)
84273 2431 Ja* & Vanamees nurkas, süle kakka täis Keris Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 266 (21)
84274 2431 Ja* Vanamees nurkas, süle kakku täis Ahjukerised Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 241 (15)
84275 2431 Ja* Vanamees norkes, söle kakko täes Ahe ja keresed Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (24)
84276 2431 Ja* Vanamees nurkas, süle kakkusi täis Ahi Var 1938 A. Polai A 16496 (13)
84277 2431 Ja* Vanamees nurkas, süle kakkusi täis Ahi Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (27)
84278 2431 Ja* Vanamees nurkas, süle kakkusid täis Ahi Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (52)
84279 2431 Ja* Vanamees nurkas, süle kakkusid täis Vana ahi nurkas Ris 1896 J. Reimann H I 7, 173 (4)
84280 2431 Ja* Vanamees istub nurkas, süle kakka täis Kerisega ahi Vor 1947 N. Jaaniste RKM II 13, 441 (22)
84281 2431 Jb & Must vanamees, tahmase ninaga, vahib nurgas, rüpe kakkusid täis Kerisega ahi Plt 1893 M. Luu E 6213 (3)
84282 2431 Jc & Vana naene istub nurkas, rüpp kakkuid täis (Alt Weib sitzt im Winckel, den Schooss voll Kuchen) Ein Bauerofen mit den Steinen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (130)
84283 2431 Jc Vana naene istub nurkas, rüpp kakkuid täis Talupoja-ahi 1782 Willmann 175 (120)
84284 2431 Jc Vana naene istub nurgas, rüpp kakkusid täis Ahi keresega 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (124)
84285 2431 Jc Vana naine istub nukkas, rüpp kakkud täis Kerisega ahi talumajas 1955 Laug. Vestr. 179 (3)
84286 2431 Jd & Vana naene nurkas, süle kakka täis Ahjukeris HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (7)
84287 2431 Je+ Vanamoor nurkas, plätse kakkusi süle täis Leivad ahjus Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 25 (9)
84288 2431 Je+ & Vanaemm istub nurkas, süle kakkusi täis Saunaahi Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (16)
84289 2431 Je+ Naene istub nurkas, süle kakkusi täis Ahi Sa? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 248 (5)
84290 2431 Jf & Must põrsas nurgas, süle kakke täis Keris Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 212 (7)
84291 2431 K+ & Vanamees nurkas, kakud põues Leivad ahjus Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 447 (4)
84292 2431 K+ & Vanaeit istub nurkas, leivakakud süles Saunaahi Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 104 (27)
84293 2431 K+ Vanamoor istub nurgas, sooja kakku kott süles Ahi kerisega HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (38)
84294 2431 L1a% & Vanamees nurkas, süle käkka täis Keris Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (5) 1371F1c
84295 2431 L1b & Isa istub nurkes, süle käkkisi täis Ahi ja ahju keres Ris 1930 S. Soosaar KKI MS
84296 2431 L1b Esa estus nurkas, süle käkkisi täis Keris Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 221 (25)
84297 2431 L2 & Vanamees nurkas, süle musti käkke täis Ahi kerisega Var 1938 L. Tänav A 16509 (21)
84298 2431 M% & Vanamees istub nurkas, käkilasu süles Keris LNg 1895 J. Prooses E 21361 (9) 2424
84299 2431 M% Vanamees istub nurgas, käkilasu süles Ahi LNg 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (18) 2424
84300 2431 N+ & Vanamees istub nurkas ja käkisületäis süles Keris LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 496 (12)
84301 2431 N+ Vanamees nurgas, käkivaagen pea peal Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 194 (10)
84302 2431 N+ Mees nurgas, käkivaagen pea peal Kerisega ahi Kir 1973 M. Tuul RKM II 299, 27
84303 2431 O & Vanamees istub nurgas, süle pätsa täis Saunakeres Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (11)
84304 2431 P & Vanamoor nurgas, süle kooka täis Keris Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (20)
84305 2431 Q1a1 & Vanamees nurgas, rüpp kiva täis Ahi Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 509 (23)
84306 2431 Q1a2 Vanamees istub nurgas, rüpe kiva täis As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (13)
84307 2431 Q1a2 Vanamiis istus nulgan, rüpp kivve täus Ahi Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (86)
84308 2431 Q1a2 & Vanamiis istus nulgan, rüpp kivve täüs Saunakeres Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (10)
84309 2431 Q1b1* Vanamees nurgas ja süle kive täis Saunakeris 1992 Metstak2 23 ja 25
84310 2431 Q1b1* Vanamees nurgas, kiva süle täis Saunakeres Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 156
84311 2431 Q1b1* & Vanamees nurkas ja süle kiva täis Keris Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 451 (3)
84312 2431 Q1b2 & Vanamees seisab nurgas, süle kiva täis Ahi Pil 1895 J. Kuldkepp H IV 7, 229 (2)
84313 2431 Q1c & Vana naine istub nurgas, rüpe kive täis Saunakeres Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (202)
84314 2431 Q1d & Naene nurgas, rüpp kivä täis Saanaahju keres KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (13)
84315 2431 Q1e & Vanamoor nukas, rüpp kive täis Saunakeris Trm 1991 A. Korb RKM II 446, 291 (41)
84316 2431 Q2 & Mees istub tuas ja süle kivisid täis Ahi Phl 1954 R. Viidalepp KKI 27, 27 (9)
84317 2431 Q3 & Must mees, süli kiva täis Keris Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 260 (20)
84318 2431 Ra* Vanamees nukas, kivid rüpes Saunaahi Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 16 (35)
84319 2431 Ra* & Vanamiis nukah, kivi rüpüh Sannakeres Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (73)
84320 2431 Ra* Vanamees istub nurgas, kivid rüpes Saunakeris As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 121 (4)
84321 2431 Rb1 & Vanamiis nukan, kivi kõtun Ahi Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (8)
84322 2431 Rb2 & Vanamiis nurgas, kivi kõhu piäl Käsikivi KJn 1898 C. Sööt H II 66, 725 (48)
84323 2431 Rc & Eit nurkas, kivid rüppes Keris JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 323 (4)
84324 2431 Rc Eit nurkas, kivid rüppes Keris JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (30)
84325 2431 Rd & Vanamoor nurgas, kivid rüpes Ahi Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (12)
84326 2431 Re Vanamoor nurgas, kivid kõhus Trm 1930 A. Hinno A 11258 (9)
84327 2431 Re & Vanamoor nurkas, kivid kõhtus Kiris Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 14
84328 2431 Rf Vanaeit nurgas, kivid rüpes Saunakeris Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 169 (7)
84329 2431 Rf & Vanaeit nurgas, kivid rüpes Keris Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 483 (76)
84330 2431 Rg & Vanaeit nurgas, kivid kõhus Saunaahi Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (9)
84331 2431 Sa* & Vanamees nurgas, kivimunad kõhus Ahi Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (36)
84332 2431 Sa* Vanamees nurgas, kivimunad kõhus Trt 1927 A. Sattik ARS 1, 850 (1)
84333 2431 Sa* Vanamees istub nurgas, kivimunad kõhus Keriseahi Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 93 (237)
84334 2431 Sb & Vanamees istub nurgas ja kivimunad süles Kerisega ahi Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 279 (3)
84335 2431 Sc & Must mees nurgas, kivimunad kõhus Kerisega reheahi, ka saunaahi Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 465
84336 2431 Sd* Vanamoor nurgas, kivimunad kõhus Ahi 1890 E EM 174 (1692)
84337 2431 Sd* Vanamoor nurgas, kivimunad kõhus Ahi 1913 E EM2 150 (2194)
84338 2431 Sd* Vanamoor nurgas, kivimunad kõhus Kerisahi 1921 Nurmik II 5 (11)
84339 2431 Sd* Vanamoor nurgas, kivimunad kõhus Kerisahi 1925 Puus. KH III5 74
84340 2431 Sd* Vanamoor nurgas, kivimunad kõhus Ahi Mär 1928 S. Ivek A 10259 (5)
84341 2431 Sd* & Vanamoor nurgas, kivimunad kõhus Ahi Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 425 (129)
84342 2431 Sd* Vanamoor nurgas, kivimunad kõhus Ahi Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 66 (123)
84343 2431 Sd* Vanamuur nukan, kivimuna kõtun Sannakeres San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (18)
84344 2431 Se & Vanaeit nurgas, kivimunad kõhus Ahi Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 66 (123)
84345 2431 Sf* & Vana ema nurkas, kibimunad kõhtus Ahi kerisega Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 33 ja 55 (139)
84346 2431 Sf* Vanaimä ists nulgah, kivimuna kõtuh Kereseahi Se 1940 A. Tammeorg ERA II 296, 151/2 (14)
84347 2431 Z+ Vanamoor nurgas, kõht kivimune täis Ahi Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 458 (6)
84348 2431 Z+ Vanamoor nurgas, rüpp munakive täis Vanaaegne kerisega ahi Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 89
84349 2431 Z+ & Eit istub nurkas, rüpe kivimune täis Ahi kerisega JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 68 (30)
84350 2431 T+ & Vanamees nurkas, kivikuhi s[ü]les Saunaahi Hls 1893 M. Kuum E 1375 (16)
84351 2431 T+ Taat istub nurkas, kivihunnik süles Kerisega ahi HMd 1926 A. Kreideberg E 73869 (6)
84352 2431 T+ Neitsi nurkas, kivivare süles Saunaahi Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 65 (9)
84353 2431 T+ Vanaeit istub nurgas, koorem kive käes Ahjukeres Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 336 (66)
84354 2431 T+ & Vanaema nulgan, kivikäkid süles Ahi Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (20)
84355 2431 U+ Must k[urat] nurgas, kõht ivi täis Leivaasti Kad 1899 A. K. Kivi E 39587 (1)
84356 2431 U+ Memm istub nurgas, süle soola täis, rüpe kartulaid täis Ahi Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 84 (98)
84357 2431 U+ & Vanamees nurgas, süle tuhka täis Ahi Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (11)
84358 2431 U+ Vanamees nukan, kõtt kõklaid [sic!] täis Ahi San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 164 (23)
84359 2431 V/ & Vanamees istub nukas, käkilänik süles, kes mööda läeb, saab ühe omale Takjas Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (15) 2424B
84360 2431 # kküs
84361 2432 A & Vanamees nurgas, hapu tila pihus Kaljaastja Trm 1895 S. Raud, S. Sommer H II 56, 189 (4)
84362 2432 B & Vanamees nukas, hapu till pihus Kaljaasten nurgas Trm 1896 J. Soodla E 25879 (17)
84363 2432 C* & Vanamiis nukan, hapu tilk peon Taaritõrdu Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (44)
84364 2432 C* Vanamiis sais nukan, hapu tilk peon Taaritõrdu Urv 1971 T. Hirse RKM II 287, 530 (3)
84365 2432 Da & Vanamees istuss nurgan, hapu titik peon Taaritõrik Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 12 (21)
84366 2432 Db & Vanamiis kurun, hapu titt peon Taaritõrdu Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (5)
84367 2432 Dc% & Vanamiis kolgan, hapu titt peon, luge taivatähti Taaritõrdu haan Urv 1890 H. Lellep H III 11, 429 (3) 2443
84368 2432 E* Vanamees nurgas, hapu pulk peos Taaritõrdu San 1929 L. Kuusik E 64012 (37)
84369 2432 E* & Vanamees nukas, hapu pulk peon Taaritõrdu Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (44)
84370 2432 E* Vanamees istub nurkas, hapu pulk peos Taaritõruke Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 54 (89)
84371 2432 F1 & Vanamiis nukan, hapu türa peon Taaritõrdu Krl 1892 G. Seen H II 36, 318 (44)
84372 2432 F2 & Miis nulgah, hapnõ türä peon Taaritõrdu Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 58 (2)
84373 2432 F3 & Meil om säne paabakane: istus saina veereh põrmandul, hapu türä võtt peiu Taaritõrdu Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (10)
84374 2432 G & Vanamees nurgas, hapu käkk suus Taaritõrs Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 548 (40)
84375 2432 H* & Vanamiis nukan, t[itt] peon Taaritõrike Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (16)
84376 2432 H* Vanamees istus nukan, ti[tt] peon Taaritõrdu Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (29)
84377 2432 I1a* Vanamees nurgas, titt peus Taarianum Vil 1893 J. Täht H III 14, 404 (37)
84378 2432 I1a* & Vanamees nurgan, titt peun Taaritõrike Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (202)
84379 2432 I1a* Vanamees nurgan, titt peon Taaritõrike Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (10)
84380 2432 I1a* Vanamiis nurgan, titt peon Taaritõrike Trv 1889 A. Rull H III 16, 361 (4)
84381 2432 I1a* Vanamiis nukan, t[it]t peon Taaritõrdu Ote 1895 E. Palm E 20131 (50)
84382 2432 I1a* Vanamiis nukan, titt peon Taaritõrdu Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 389 (8)
84383 2432 I1a* Vanamees nukan, titt peon Taaritõrdu Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 577 (48)
84384 2432 I1a* Vanamees nukan, titt peon Taaritõrdo Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 627 (26)
84385 2432 I1a* Vanamees nukan, titt peon Taaritõrdu Urv 1890 J. Teder H III 11, 336 (93)
84386 2432 I1a* Vanamiis nukah, titt peoh Taaritõrs Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 391 (370)
84387 2432 I1a* Vanamiis nukah, titt peoh Taaritõrdu kraaniga Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (9)
84388 2432 I1a* Vanamiis nulgan, titt peon Taaritõrdu Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (21)
84389 2432 I1a* Vanamiis nulgah, titt peoh Taaritõrdu Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (11)
84390 2432 I1a* Vanamiis nulgan, titt peon Taaritõrdu Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (110)
84391 2432 I1b* Vanamees istus nulkan, titt peus Taaritõru ja aan ees Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 456 (95)
84392 2432 I1b* & Vanamiis istus nurgan, titt peon Taaritõrrik Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 327 (74)
84393 2432 I1c* & Vanamiis istus pimmen nurgan, titt peon Taaritõrrike Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 274 (33)
84394 2432 I1c* Vanamiis istus pimmen nulgan, titt peon Taaritõrs Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
84395 2432 I1d & Vanamees kurun, titt peon Taaritõrdu Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 198 (79)
84396 2432 I1e & Vanamiis kolgan, titt peon Taaritõrke San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (173)
84397 2432 I1f & Vanamees nukan, kullane titt pius Taaritünn Räp 1887 J. Punnisk H, R 4, 162 (1)
84398 2432 I1f Vanamees nurgas, kullaketid peos Taariastja, kaljaastja 1890 E EM 173 (1679)
84399 2432 I1f Vanamees nurgas, kullaketid peos Taariastja, kaljaastja 1913 E EM2 149 (2180)
84400 2432 I2a* & Miis nulgah, titt peoh Taaritõrdu Se 1935 M. Podrätšikov S 102206 (3)
84401 2432 I2a* Miis ist nurgan, titt peos Taaritoru Hel 1892 G. Anniko H III 13, 48 (7)
84402 2432 I2b & Miis istus nulgah, papi titt peoh Taaritõrdo Se 1930 V. Ruusamägi S 25960 (71)
84403 2432 I2c & Miis nulgah, titt peoh, küsü, sis kusõs, küsügu-ui, ni kusõ-õi kinkägi Taaritõrdu Se 1935 A. Jänessoo S 105263 (21)
84404 2432 I3* Papp nukah, titt peoh Taariaam Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (7)
84405 2432 I3* & Papp nulgah, titt peoh Taaritõrdo Se 1927 M. Pihlapuu S 1932 (35)
84406 2432 I4 & Sant nulgahn, titt peohn Taaritõrdu Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (20)
84407 2432 I5 & Noork nulgah, titt peoh Se 1937 J. Mürkhain ERA II 151, 292 (12)
84408 2432 J1* Vanamiis nulgah, tilk pioh Taaritõrdu Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 651 (41)
84409 2432 J1* & Vanamiis nukah, tilk peoh Taaritõrdu Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (37)
84410 2432 J1* Vanamiis nukan, tilk peon Taaritõrs Kan 1924 A. V. Kõrv E 54991 (29)
84411 2432 J1* Vanamees istub nukan, tilk peon Taaritõrs San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 421 (38)
84412 2432 J1* Vanamiis istus nukan, tilk peon Taaritünn Urv 1964 A. Kurg KKI KS
84413 2432 J1* Vanamiis ist nulgal, telk peol Taaritünn Krl 1928 E. Jaska KKI WS
84414 2432 J2 & Vanataarik nukan, tilk peon Taaritõrdu Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 130 (15)
84415 2432 J3 & Teeda nulgah, tilk peoh Taaritõrdu pulk Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (33)
84416 2432 J3 Teeda nulgah, tilk peoh Taaripulk Se 1933 A. Tammeorg S 57834 (79)
84417 2432 J4* & Mees nurgas, tilk peon Taaritõrd Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 416 (38)
84418 2432 J4* Miis nulgah, tilk peoh Taaritõrdu aam Se 1934 M. Podrätšikov S 85761 (8)
84419 2432 J5 & Sant nukan, tilk peon Taaritõrs Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 627 (18)
84420 2432 K1a Vanamees nurkas, tell peus Taaritõrs Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 163 (2)
84421 2432 K1a & Vanamees nurgas, till pihus Kaljaasten Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (11)
84422 2432 K1b* & Vanamees istub nurgas, till peos Kaljaastjas Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (37)
84423 2432 K1b* Vanamees istus nurgas, till oli peos Taaritõrdu San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541
84424 2432 K2* Pisike poiss nurkas, till püus Koorekirn Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 181 (61)
84425 2432 K2* & Pisike poiss nurkas ja till peos Taaritõrs pulgaga Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 181 (96)
84426 2432 L & Vanamiis nurgan, tila peon Taaritõrike Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 182 (69)
84427 2432 M* & Vanamiis nukan, tilu peon Taaritõrd Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 378 (26)
84428 2432 M* Vanamiis nurgas, tilu peon Vanaaegne taarianum Trt 1928 A. Saat E 62813 (12)
84429 2432 N1a* Vanamiis nurgan, pulk peon Taaritõruke Pst 1926 O. Loorits ERA II 34, 337 (5)
84430 2432 N1a* Vanamees nurgas, pulk peos Taariasten Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (42)
84431 2432 N1a* Vanamees nurgas, pulk peos Taaritünn Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 457 (180)
84432 2432 N1a* Vanamees nurgan, pulk piun Kaljatõrike Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (119)
84433 2432 N1a* Vanamees nurkan, pulk peon Taari- ehk kaljatõrke ja aan Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (56)
84434 2432 N1a* Vanamees nurgan, pulk peon Taaritönn Hel 1925 E. Päss E 56009 (54)
84435 2432 N1a* Vanamees nurgas, pulk pihus Kaljaasten ja naga Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (71)
84436 2432 N1a* Vanamees nurgas, pulk peos Õlleankur Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 16 (2)
84437 2432 N1a* Vanamees nurgas, pulk peos Taaritõrd Tt 1877–1917 M. Undi E 499 (37)
84438 2432 N1a* Vanamees nukan, pulk piun Taaripulk Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 563 (16)
84439 2432 N1a* Vanamees nukan, pulk peun Taaritõrike Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 904 (50)
84440 2432 N1a* & Vanamiis nukan, pulk peon Taaritõrdu Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344 (13)
84441 2432 N1a* Vanamiis nukan, pulk peon Taaritõrdu Kan 1896 G. Loodus H I 7, 613 (146)
84442 2432 N1a* Vanamees nukan, pulk peon Taaritõrdu Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (79)
84443 2432 N1a* Vanamees nukan, pulk peon Taaritõrdu Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (57)
84444 2432 N1a* Vanamees nukkas, pulk peos Taaritõrike Rõn 1888 H. Urb H II 30, 750 (40)
84445 2432 N1a* Vanamiis nukan, pulk peon Taaritõrdu Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (20)
84446 2432 N1a* Vanamees nukan, pulk peon Taaritõrdu Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (6)
84447 2432 N1a* Vanamiis nulgah, pulk peoh Taaritõrdu Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 437 (10)
84448 2432 N1a* Vanamiis nulgahn, pulk piohn Taaritõrdu Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (24)
84449 2432 N1a* Vanamees nulgah, pulk peoh Taaritõrdu Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (46)
84450 2432 N1a* Vanamiis nulgan, pulk peon Taaritõrdu Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (78)
84451 2432 N1a* Vanamees nulkas, pulk peus Kaljatõrs Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (7)
84452 2432 N1b* Vanamees nurgas, vesipulk peos Taaritünn Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 71 (426)
84453 2432 N1b* Vanamees nurgas, pulgake peus Kaljaanum Pst 1890 J. Leppik E 431 (29)
84454 2432 N1b* & Vanamees istub nurkas, pulk peus Taariastjas Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (64)
84455 2432 N1b* Vanamiis vaht nukal ja pulk piohn Taar Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 255
84456 2432 N1c Vanamees kurun, pulk peon Taaritõrdu Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 198 (79)
84457 2432 N1c & Vanamees kurun, pulk peon Taaritõrdu Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (6)
84458 2432 N2* Mees nurgas, pulk peos Taariastja Hää 1924 N. Taago A 5014 (10)
84459 2432 N2* Miis nurgan, pulk peon Taaritõrdu Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (179)
84460 2432 N2* Miis nulgah, pulk peoh Taaritõrdo Se 1929 I. Sonts S 124442 (85)
84461 2432 N2* Miis nulgah, pulk peoh Taaritõrdo Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 51 (40)
84462 2432 N2* & Miis nulgah, pulk peoh Taaritõrdu Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (45)
84463 2432 N2* Miis seis nurgan, pulk peon Taaritönn San 1925 E. Päss E 56005 (17)
84464 2432 N3 & Taat nulgah, pulk peoh Taaritõrdo Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 75 (33)
84465 2432 N4 & Poisikõnõ nulgah, pulgakõnõ peoh Taaritõrdo Se 1935 A. Põhi S 116155 (8)
84466 2432 O1* Vanamees nukas, kepp käes Kaljaastja Kod 1923 H. Vilde A 2153 (67)
84467 2432 O1* & Vanamiis nurgan, kepike peon Taaritönn San 1925 E. Päss E 56006 (28)
84468 2432 O2 & Mees nukan, kepp käen Taaritõrike TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (87)
84469 2432 P1a* Vanamees nurgas, türa peos Taaritõrike nurgas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (11)
84470 2432 P1a* Vanamees nurgas, türa peos Taaritünn Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 71 (425)
84471 2432 P1a* & Vanamiis nurgan, türä peon Taaritõrike Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (46)
84472 2432 P1a* Vanamees nurgan, türä peon Taaritõrike Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (95)
84473 2432 P1a* Vanamees nurgas, türa peos Taaritõrs Nõo 1939 O. Sild ERA II 257, 437 (4)
84474 2432 P1a* Vanamees nurgan, türa peon TMr 1927 E. Karu A 9784 (17)
84475 2432 P1a* Vanamees nukan, türä peon Taaritõrs Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (85)
84476 2432 P1a* Vanamees nukan, türä peun Taaritõrke Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (67)
84477 2432 P1a* Vanamees nukas, türa peos TMr 1927 V. Sirge A 9795 (13)
84478 2432 P1a* Vanamiis nukan, türä peon Taaritõrike Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (2)
84479 2432 P1b & Vanamiis nukan, hoiab türä pihun Kaljaastja Kod 1888 S. Käär SKS, Eisen 364 (48)
84480 2432 P1c & Vanamiis kurun, türä peon Taaritõrike: tõrike kah om nukan, haan om tõrikese sehen, too om nigu peo ja pulk om tuu türä Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 13 (8)
84481 2432 P2* & Miis nulgah, türä peoh Taaritõrdu Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 232 (12)
84482 2432 P2* Mees nukan, türa peon Taaritõrkene Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (63)
84483 2432 P2* Miis nulga takkah, türä peoh Se 1933 N. Oinas S 58588 (7)
84484 2432 P3 & Noorik nulgah, türä' peoh Taaritõrdo ja taarihaan Se 1934 N. Oinas S 70628 (46)
84485 2432 Q* Vanamees nurgas, munn peos Taaritünn Hel 1926 K. Puusepp E 58444
84486 2432 Q* Vanamees nurgas, munn peos Taaritõrdu Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (39)
84487 2432 Q* Vanamees nurgas, munn pihus Kaljatõrs Hlj 1894 J. A. Rehberg H II 46, 229 (2)
84488 2432 Q* & Vanamiis nurgan, munn peon Taaritõruke Pst 1926 O. Loorits ERA II 34, 337 (5)
84489 2432 Q* Vanamees nulgan, munn peon Kallatõrs Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 87 (10)
84490 2432 R* Vanamiis nukan, nui peon Taaritõrike 1970 EMrd III 237
84491 2432 R* Vanamiis nukan, nui peon Taaritõrike Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 104 (10)
84492 2432 R* & Vanamiis nurgan, nui peon Taaritõrdu Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (315)
84493 2432 R* Vanamees nurgan, nui sülen Taaritõrike Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (49)
84494 2432 S Vanamees nurkas, huia pejus Nõo 1895 J. Leitu E 19002 (8)
84495 2432 S & Vanamees nurgas, kui peos Taaritõrike Hls 1894 J. Riiet H III 19, 837 (67)
84496 2432 Z Vanamees nurgas, kell peos Taaritõrike nurgas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (11)
84497 2432 Z & Vanamees nurgan, kell peon Taaritõrike Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (9)
84498 2432 Z Vanamees nurgas, kell peos Taaritõrike ja aan Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (162)
84499 2432 T & Vanamees istub nurgas, riist peon Taaritõrs Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (304)
84500 2432 U & Mees nurgas, nokk pihus K[alja]a[stj]a Hlj 1933 K. Schvalbe A 12336 (19)
84501 2432 V & Vanamees nukan, tsoor peon Kaljatünn Räp 1889 J. Punnisk H I 2, 671 (3)
84502 2432 W & Mees nurgas, asi pihus Õllekann Pöi 1992 M. Kalm RKM, KP 44, 108 (2)
84503 2432 Õa* Vanamees nurgas, naba peus Taaritõrike Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (40)
84504 2432 Õa* Vanamiis nukah, naba peoh Taaritõrdo Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (72)
84505 2432 Õa* Vanamiis nukan, naba peon Taaritõrdu 1895 J. Schmidt H I 3, 594 (17)
84506 2432 Õa* & Vanamees nukas, naba pihus Kaljaastja Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (55)
84507 2432 Õb* Vanamees istub nurgas, naba peos Taari-, kaljanõu Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (256)
84508 2432 Õb* & Vanamiis istus nukan, naba peon Taariaam Kan 1982 B. Ilver RKM II 361, 409
84509 2432 Ä+ & Miis nurgan, pomp peon Taaritõrike Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 887 (6)
84510 2432 Ä+ Miis nukan, pikk hand peon Taariaam Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 444 (51)
84511 2432 Ä+ & Vanamees nurgas, tulitukk peos Taaritõruk Hls 1888 P. Ruubel SKS, Eisen 268 (72)
84512 2432 Ä+ & Vanamees istub nurgas, piip käes Taaritõrs Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (36)
84513 2432 Ä+ Vanamees nurgas, tikk peus Taaritõrikene Rõn 1889 C. Berg H II 30, 713 (18)
84514 2432 Ä+ Vanamees nurgan, tolu peon Taaritõrike Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 434 (93)
84515 2432 Ä+ Vanamiis nukah, haam peoh Õlleankur nurgas, kraan küljes Räp 1956 S. Karopun KKI KS
84516 2432 Öa/ & Vanamees nurgas, till näppus, tilli otsas tilk Kaljakraan Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 296 (66) 2436Oa
84517 2432 Öb/ & Vanamees nukas ja titt pihus ja titi otsas tilk Taaritõrs TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (5) 2436Ob
84518 2432 Ü/ & Vana taarik tare takan, tiks peon tilgus Taaritõrike Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 57 (14) 1878G
84519 2432 X/ & Noor'k nulgah, kaadsa kaalah, hapu türä pioh Taaritõrdu Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (15) 1470N
84520 2433 Aa & Vanamees nurgas, hapu pulk perses Õlleasti Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 488 (150)
84521 2433 Aa Vanamees nurgas, hapu pulk perses Kaljatõrs Kuu 1935 M. Heinakroon ERA II 112, 155 (199)
84522 2433 Ab1 & Vanamees nurgas, habu türa perses Taargas Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1290 (44)
84523 2433 Ab1 Vanamies nurkas, hapu türa persses Kaljaastjas Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (45)
84524 2433 Ab2 & Taat toa nurgas, hapu türa taga Taarianum Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 84 (99)
84525 2433 Ac & Vanamees nurgas, hapu till perses Kaljaasti Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 353 (8)
84526 2433 Ad & Vanamies nurkass, hapu tilk p[erses] Taariastia Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 143 (71)
84527 2433 Ba & Vanamoor nurkass, prunt persess Kaljaasti Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
84528 2433 Bb & Noorik nulgah, pulk perseh Taaritõrdu Se 1934 A. Kits S 81849 (56)
84529 2433 Bc & Vanamiis nulgan, pulk persen Taaritõrdu Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (45)
84530 2433 Bd & Taarik tarõn, pulk persen Taaritõrdu Har 1959 M. Talts EKRK I 24, 211 (18)
84531 2433 # 1083 1878 2446
84532 2434 a & Vanamees nurgas, pea kärnas Raiepakk Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 51 (95)
84533 2434 a Vanamees nurgas, pea kärnas Raiepakk Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (26)
84534 2434 a Vanamees nurgas, pea kärnas Raiepakk VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (136)
84535 2434 a Vanamees nurgas, pea kärnas Raiepakk Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 506 (4)
84536 2434 a Vanamees nurgas, pea kärnas Raiepakk Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 534 (92)
84537 2434 a Vanamees nurgas, pea kärnas Raiepakk Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 536 (1)
84538 2434 a Vanamees nurgas, pea kärnäs Raiupakk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (102)
84539 2434 a Vanamees nurgas, pää kärnas Raiepakk Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (196)
84540 2434 a Vanamees nurgas, pää kärnas Raiupakk Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (52)
84541 2434 b & Mees nurgas, pea kärnas Raiepakk Kuu 1935 E. Silberberg ERA II 111, 467 (32)
84542 2434 c & Vanamies nurgas, perse kärnas Pliidi ies raiepakk VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 298 (5)
84543 2434 # 1397
84544 2435 a & Vanamees nurgas, söed süles Ahjukeres Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (5)
84545 2435 b & Vanaeit istub nurkas, süle süsi täis Tln 1923 E. Meindorf A 4265 (5)
84546 2435 c* & Noorik nurgas, põll tuliseid süsi täis Ahi Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (10)
84547 2435 c* Noorik nurgas, tulised söed rüpes Ahi Sa? 1932 E. Rossner E 81993 (18)
84548 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasten Pde 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 123 (45)
84549 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasten Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 133 (107)
84550 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (33)
84551 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (36)
84552 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 188 (17)
84553 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kal'laasti Tür 1926 A. Palm E, StK 37, 192 (6)
84554 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Taarkas Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 145 (70)
84555 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasti nurkas ja tilk tila ehk haani otsas Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 248 (29b)
84556 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 198, 52 (b)
84557 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariastas, haan ees ja haanist tilgub Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 352 (20)
84558 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (16)
84559 2436 A1a1 Vanamiis nurgas, tilk tilli ots Kallaastja KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 454 (63)
84560 2436 A1a1 Vanames nurkas, tilk tilli õtsas Kaljaasti Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (19)
84561 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 181 (1)
84562 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli ots Sim 1940 K. J. Õis ERA II 279, 270 (53)
84563 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Taarinõu, õllevaat Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 209 (116)
84564 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taargas Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 272 (40)
84565 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 424 (126)
84566 2436 A1a1 Vanamies nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 373 (43)
84567 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Ann 1955 A. Kagovere RKM II 43, 56 (110)
84568 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariastjas Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 466 (10)
84569 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariastjas Vän 1936 E. Tammsoo ERA II 140, 211 (226)
84570 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taarinõu PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 250 (3)
84571 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taargas Han 1936 L. Uusküla ERA II 139, 71 (23)
84572 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Kir 1937 S. Pent ERA II 147, 626 (10)
84573 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Jõh 1935 Anonüüm 049 ERA II 118, 400 (137)
84574 2436 A1a1 Vanames nurkas, tilk tilli õtsas Kaljaastja Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 486 (28)
84575 2436 A1a1 Vanames nurgas, tilk tilli õtsas Kaljaasten Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 242 (23)
84576 2436 A1a1 Vanames nurgas, tilk tilli õtsas Kaljaasten Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 244 (32)
84577 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (90)
84578 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaaste HMd 1927 O. Niimann E 74005 (26)
84579 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kuu 1935 M. Heinakroon ERA II 112, 155 (198)
84580 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaast Rkv 1934 E. Siirak ERA II 70, 527 (7)
84581 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (170)
84582 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 367 (27)
84583 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 124 (6)
84584 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljariist Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 677 (8)
84585 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 553 (72)
84586 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kal'laastas Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491 (104)
84587 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (9)
84588 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 224 (126)
84589 2436 A1a1 Vanames nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasten Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 95 (45)
84590 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 526 (285)
84591 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kuu 1935 S. Huusmann ERA II 110, 602 (12)
84592 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Amb 1893 J. Freimann E 7818 (12)
84593 2436 A1a1 & Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 509 (22)
84594 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasten Rak 1877–1917 J. Lilienbach E 878 (29)
84595 2436 A1a1 Vanamies nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti ja aan vai naga Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 480 (48)
84596 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (21)
84597 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastja Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 45 (7)
84598 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kal'laas'tas Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 418 (54)
84599 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (73)
84600 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljatõrss Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (27)
84601 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (30)
84602 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Pee 1928 R. Viidebaum E 62590 (10)
84603 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaaste Vai 1893 D. Torpan H II 36, 406 (19)
84604 2436 A1a1 Vanamies nurkes, tilk tilli otses Taariastan Tor 1889 J. Nuut H III 5, 660 (5)
84605 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taargas Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (62)
84606 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli ots Taargas Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (20)
84607 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasti Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (33)
84608 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 580 (21)
84609 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 266 (8)
84610 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljapütt Kad 1890 F. Krass H III 2, 660 (4)
84611 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kallaasti Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 190 (4)
84612 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariastjas Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 573 (28)
84613 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli ots Taargas Aud 1889 J. Popp H I 2, 46 (5)
84614 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastja nurkas, tilk naga otsas Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (73)
84615 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk til[li] otsas Kaljaastja JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (19)
84616 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kei 1934 E. Suurmees ERA II 71, 593 (14)
84617 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (65)
84618 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 29 ja 30 (38)
84619 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastja HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (91)
84620 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (4)
84621 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastas kaljaga Hag 1918–1940 H. Mesikäpp ERA II 57, 209 (25)
84622 2436 A1a1 Vanamiis nurgan, tilk tilli otsan Kaljaastja Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 679 (57)
84623 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariasten Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (99)
84624 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariastjas Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (20)
84625 2436 A1a1 Vanamees nurkes, tilk tilli otses Taariastas Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (15)
84626 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli ots Taargas Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (94)
84627 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taarinõu Tor 1904 J. Reimann H, R 8, 15 (6)
84628 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Taargas Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (9)
84629 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli ots Kaljaastja VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (4)
84630 2436 A1a1 Vanames nurgas, tilk tilli ots Kaljaasten VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (7)
84631 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tille otsas Kaljaasti Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 194 (76)
84632 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli õtsas Kaljaasti Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (11)
84633 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (14)
84634 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljatõrs Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (251)
84635 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasti Vai 1890 A. Tõnurist H II 7, 908 (2)
84636 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (15)
84637 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasta VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (43)
84638 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (55)
84639 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (19)
84640 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (6)
84641 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariastja Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (36)
84642 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariastas Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (15)
84643 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastja Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (11)
84644 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taariastja Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (22)
84645 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljanõu Tln 1926 M. Sengbusch E 57370
84646 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taarinõu nurkas Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 418 (37)
84647 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastja Pee 1965 L. Briedis RKM II 196, 306 (43)
84648 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Lüg 1963 A. Källo RKM II 161, 170 (3)
84649 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Hlj 1964 I. Sarv RKM II 405, 263 (4)
84650 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 350 (54)
84651 2436 A1a1 Vanamies nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Jõh 1985 H. Jõulmaa KKI KS
84652 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastja JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 379 (24)
84653 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taargas Lih 1968 K. Salve KKI 48, 248 (18)
84654 2436 A1a1 Vanames nurkas, tilk tilli ots Taargas Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 172 (3)
84655 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasten Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 207 (8)
84656 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Sim 1969 E. Maasik RKM II 277, 229 (16)
84657 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taaritaargas Var 1938 K. Reeder A 16498 (7)
84658 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taari- ehk õlletaargas Var 1938 L. Kruus A 16493 (6)
84659 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taargas Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (13)
84660 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taargas nurgas Var 1938 H. Tolli A 16508 (10)
84661 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taaritaargas Var 1938 V. Sorts A 16501 (6)
84662 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
84663 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Taaritõrik Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 117 (47)
84664 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastja Juu 1958 L. Raudsep KKI 29, 98 (14)
84665 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kalja- ehk taariastja Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 44 ja 32 (40)
84666 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 194 (9)
84667 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Taargad Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 456 (14)
84668 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kir 1930 A. Kuurmann A 11191 (8)
84669 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tillu otsas Taariastjas Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 422 (5)
84670 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tillu otsas Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 73 (17)
84671 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tillu otsas Taaritann Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 179 (66)
84672 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tillu otsas Taaritann Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (35)
84673 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tillu otsas Taarikiha Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 103 (23)
84674 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tillu otsas Taarikeha Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24574 (3)
84675 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk t[ill]u otsas Taarikeha Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64061 (11)
84676 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tillu otsas Taarinõu, kaljanõu Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 567 (7)
84677 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tillu otsas Taarikeha (kaljakeha) Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (64)
84678 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tillu otsas Taarikeha Jäm 1977 M. Pihl KKI 68, 109 (26)
84679 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljariist Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (13)
84680 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Hlj 1964 I. Sarv RKM II 405, 263 (4)
84681 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Iis 1955 J. Viidalepp KKI 20, 675 (32)
84682 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Iis 1956 Ü. Tedre KKI 21, 384 (11)
84683 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 225 (17)
84684 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastas Juu? 1944 H. Virkus ERA II 309, 58 ja 72 (83)
84685 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Amb 1896 K. Kuusik H II 57, 431 (5)
84686 2436 A1a1 Vanamees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasten Trm 1991 M. Janneste RKM II 445, 781 (8)
84687 2436 A1a1 Vanamees nurkes, tilk tilli otses Taarinõu Var 1938 A. Karotom A 16491 (7)
84688 2436 A1a1 Vanamies nurgas, tilk tilli ots Kal'laastja Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 39 (71)
84689 2436 A1a1 Vanamees nurkas, tilk tilli otsas Õllevaat Prn 1933 A. Johanson ERA II 69, 476 (5)
84690 2436 A1a2 & Vanamees nurkas ja tilk tilli otsas Taariasten Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (85)
84691 2436 A1a2 Vanamees nurkas ja tilk tilli otsas Taarinõu Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (63)
84692 2436 A1a2 Vanamees nurkas ja tilk tilli otsas Taarinõu Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 164 (23)
84693 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Taariasta Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (7)
84694 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljaasti Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (79)
84695 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kallaastas Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 284 (86)
84696 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljaastas Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 26 (69)
84697 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljatõrss Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 353 (86)
84698 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljaastas Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 211 (21)
84699 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljaastas Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 371 (89)
84700 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli ots tilk Taargas Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 168 (6)
84701 2436 A1a3 & Vanamees nurgas, tilli otsas tilk Kaljaastjas Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (31)
84702 2436 A1a3 Vanamees nulkas, tilli otsas tilk Kaljaastjas Noa 1927 P. Ariste E 60303 (39)
84703 2436 A1a3 Vanamies nurkas, tilli otsas tjõlk Taarganaga Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (10)
84704 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli ots tilk Kaljaastjas Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 144 ja 148 (41)
84705 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljaasti Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (5)
84706 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljaastjas Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (62)
84707 2436 A1a3 Vanamees nurgas, tilli õtsas tilk Kaljaasti Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 866 (52)
84708 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljaaste Rei 1976 E. Küttim KKI KS
84709 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Taarikast Mih 1968 R. Praakli RKM II 253, 362 (20)
84710 2436 A1a3 Vanamees nurgas, tilli otsas tilk Kaljaastja Sim 1978 A. Korb RKM II 331, 182 (2)
84711 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Taarkas Var 1938 A. Polai A 16496 (12)
84712 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli ots tilk Taaritaargas ja tapp Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 199 (5)
84713 2436 A1a3 Vanamees nurgas, tilli otsas tilk Kaljaasten Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 277 (38)
84714 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tilli otsas tilk Kaljapütt As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 445 (8)
84715 2436 A1a3 Vanamees nurgas, t[ill]i otsas tilk Kaljaastja Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 344 (13)
84716 2436 A1a3 Vanamees nurgas, tilli otsas tilk Kaljaastja nurgas Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 448, 317 (1)
84717 2436 A1a3 Vanamees nukas, tilli otsas tilk Kaljaasten Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 528 (45)
84718 2436 A1a3 Vanamees nurkas, tillu otsas tilk Taaripütt Jäm 1977 A. Arming KKI 68, 149 (7)
84719 2436 A1a4 & Vanamies nurkas ning tilli otses tjõlk Tuarginaga Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 507 (9)
84720 2436 A1b1 & Vanamees istub nurkas, tilk tillu otsas Taarikiha Mus 1909 O. Liiv EÜS VI 1282 (33)
84721 2436 A1b1 Vanamees istub nurkas, tilk tilli otsas Tln 1923 H. Esko A 4254 (2)
84722 2436 A1b1 Vanamees istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Kad 1975 M. Hiiemäe RKM II 319, 156 (12)
84723 2436 A1b1 Vanamies istub nurgas, tilk tilli õtsas Kaljaasti Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
84724 2436 A1b1 Vanamees istub nurkes, tilk tilli otses Taarinõu Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 132 (43)
84725 2436 A1b1 Vanamees istub nurgas, tilk tilli otsas Taarinõu Trt 1927 K. Pormeister E 59822 (70)
84726 2436 A1b1 Vanamees istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (51)
84727 2436 A1b1 Vanamees istub nurkas, tilk tilli otsas Taariastjas, kaljaastjas Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 311 (59)
84728 2436 A1b1 Vanamees istub nurkes, tilk tilli otses Taarinõu Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (65)
84729 2436 A1b1 Vanamees istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasten Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (71)
84730 2436 A1b1 Vanamees istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (71)
84731 2436 A1b1 Vanamees istub nurgas, tilk tilli ots Kaljaaste nagaga Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 872 (39)
84732 2436 A1b1 Vanamees istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59/60 (84)
84733 2436 A1b1 Vanamees istub nurkas, tilk tilli otsas Kallaastas Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (19)
84734 2436 A1b1 Vanamees istub nurgas, tilk tilli otsas Taarinõu Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 119 (1)
84735 2436 A1b1 Vanamees istub nurkas, tilk tilli otsas Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 532 (17)
84736 2436 A1b1 Vanamees istub nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasti Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 121 (15)
84737 2436 A1b2* Vanamees istub nurgas ja tilk tilli otsas Kaljaastjas HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 89 (3)
84738 2436 A1b2* Vanamees nurka istub, tilk tilli otsas Taariastjas Trm 1926 L. Berg E 57150
84739 2436 A1b2* & Vanamees istub nurkas, tilli otsas tilk Kal'laastas Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (41)
84740 2436 A1b2* Vanamees istub nurkas, tilli otsas tilk Kallaastas LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 653 (3)
84741 2436 A1c & Vanamees kükitab nurkas, tilk tilli otsas Taargas (taarinõu) Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 60 (31)
84742 2436 A1d & Vanamees istub nurgas, tilk tilkub ees Kaljaasti Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (74)
84743 2436 A1e & Vanamees magab, tilk tilli otsas Taaritünn Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 115 (668)
84744 2436 A2 & Vanakas istub nurkas, tilk tilli otsas Kaljanõu Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (71)
84745 2436 A3a1 Vanatoat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Kuu 1964 J. Tärn Vilbaste 1, 87
84746 2436 A3a1 Vanataat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 301 (61)
84747 2436 A3a1 Vanataat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (71)
84748 2436 A3a1 & Vanataat nurkas, tilk tilli ots Kal'lanõu Lih 1933 H. Tampere ERA II 56, 297 (11)
84749 2436 A3a1 Vanataat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Plt 1917 M. Palm E 50384
84750 2436 A3a1 Vanataat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasten VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (5)
84751 2436 A3a1 Vanataat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Kuu 1948 H. Ernesaks KKI 8, 53 (88)
84752 2436 A3a2 & Vanataat nurkas, tilli otsas tilk Kaljaastjas Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 339 (15)
84753 2436 A3b & Vanataat vahib nurkas, tilk tilli otsas Taarinõu Vän 1893 M. Tõnisson E 8873 (9)
84754 2436 A4a Taat nurkas, tilk tilli otsas Kaljatünn Ann 1957 O. Niinemägi RKM II 68, 286 (50)
84755 2436 A4a & Taat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 141 (130)
84756 2436 A4a Taat nurkas, tilk tilli otsas Taarinõu Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (29)
84757 2436 A4a Taat nurgas, tilk tilli ots Kaljaasten Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (17)
84758 2436 A4a Taat nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasten Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (45)
84759 2436 A4a Taat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Kuu 1937 A. Kronström ERA II 167, 191 (9)
84760 2436 A4a Taat nurkas, tilk tilli otsas Kallaasti JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 69 (31)
84761 2436 A4a Taat nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (11)
84762 2436 A4b* Taat toas nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Mär 1920–1922 O. Ojasson ERA II 42, 631 (12)
84763 2436 A4b* & Taat istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasten VMr 1939 M. Ross ERA II 199, 239 (70)
84764 2436 A4b* Taat kükitab nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja JJn 1965 R. Veinberg RKM II 204, 292 (21)
84765 2436 A5a% Vanaisa nurgas, tilk tilli otsas Taariastjas Mih 1920 A. Leppik E 50903 (97) 2415
84766 2436 A5a% & Vanaisa nurgas, tilk tillu otsas Taaritõrs Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 36 (5) 2415
84767 2436 A5b & Vanaisa istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 161 (4)
84768 2436 A6a1* Mees nurgas, tilk tilli otsas Õllenõu Han 1992 K. Tomikas RKM, KP 20, 350 (7)
84769 2436 A6a1* Mies nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 344 (49)
84770 2436 A6a1* Mees nurgas, tilk tilli otsas Kaljanõu Mih 1920 A. Leppik E 50894 (23a)
84771 2436 A6a1* Mees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 310
84772 2436 A6a1* Mees nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (39)
84773 2436 A6a1* & Mees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaasten Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
84774 2436 A6a1* Mees nurgas, tilk tilli otsas Kaljavaat Trt 1934 K. Kirss E 85927 (22)
84775 2436 A6a1* Mees nurkas, tilk tilli otsas Taarinõu Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (26)
84776 2436 A6a1* Mees nurkas, tilk tillu otsas Taarinõu Kaa 1952 A. Tuim RKM II 38, 290 (2)
84777 2436 A6a1* Mees nurkas, tilk tillu otsas Taarikeha Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 986
84778 2436 A6a1* Mees nurgas, tilk tilli otsas Õlleankur Kuu 1992 A. Jürgens RKM, KP 4, 339 (7)
84779 2436 A6a1* Mees nurkas ja tilk tilli otsas Kaljaasten Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 107 (46)
84780 2436 A6a2 Mees nurkas, tilli otsas tilk Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (50)
84781 2436 A6a2 Mees nurgas, tilli otsas tilk Kaljatõrs Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 148 (8)
84782 2436 A6a2 & Mees nurkas, tilli otsas tilk Taariasti Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 23 (88)
84783 2436 A6b* Mees istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasten Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (89)
84784 2436 A6b* Mees istub nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastjas Kos 1894 T. Wiedemann E 9517 (24)
84785 2436 A6b* mees istub nurkas, tilk tilli otsas Taarinõu nurkas Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (55)
84786 2436 A6b* & Mees istub nurkas, tillu otsas tilk Taaritünn Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 538 (124)
84787 2436 A6c+ Mees seisab nurgas ja tilli otsas tilk Kaljanõu Iis 1956 R. Viidalepp KKI 22, 546 (4)
84788 2436 A6c+ Mees seisab nurgas, till tilgub Õlleankur Kuu 1992 T. Genergard RKM, KP 5, 151 (1)
84789 2436 A6c+ & Mees toa nurkas, tilk tilli otsas Taariastjas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 536 (184)
84790 2436 A6c+ Mees metsas, tilk tilli otsas Kask tilgub mahla Kir 1973 M. Tuul RKM II 299, 27
84791 2436 A7 & Must mees nurkas, tilk tilli otsas Kaljaastja Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 739 (72)
84792 2436 A8 & Poisikene nurkas, tillu otsas tilk Kaljapütt As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 121 (3)
84793 2436 A9* & Vanamoor istub nurgas, tilk tilli otsas Kaljaastja Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (156)
84794 2436 A9* Vanamoor kükib nurgas, tilk tilli otsas Kaljaasti Jõh 1935 Anonüüm 052 ERA II 118, 415 (35)
84795 2436 B1a1* Vanamees nurkas, tilk tila ots Taariastas SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (56)
84796 2436 B1a1* Vanamees nurgas, tilk tila otsas Kaljaasten Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 458 (5)
84797 2436 B1a1* Vanamies nurgas, tilk tila otsas Kal'laanum KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (10)
84798 2436 B1a1* Vanamees nurkas, tilk tila otsas Taarinõu Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (53)
84799 2436 B1a1* Vanamees nurgas, tilk tila otsas Taarianum KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 715 (57)
84800 2436 B1a1* Vanamiis nurgas, tilk tila ots Kallaastja Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (36)
84801 2436 B1a1* Vanamiis nurkas, tilk tila otsas Taarinõu Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 405 (18)
84802 2436 B1a1* Vanamees nurgas, tilk tila otsas Taaritõre Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (11)
84803 2436 B1a1* Vanamees nurgan, tilk tila otsan Taariastjas Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (56)
84804 2436 B1a1* Vanamiis nukas, tilk tila õtsas Kaljaastja Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (27)
84805 2436 B1a1* & Vanamees nulgan, tilk tila otsan Kaljatõrs Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (19)
84806 2436 B1a2 & Vanamees nurkas, tila otsas tilk Kaljaaste Rei 1967 E. Küttim KKI KS
84807 2436 B1a2 Vanamees nurgas, tila otsas tilk Kaljaastjas Hps 1923 V. Lao E 53569 (18)
84808 2436 B1b* & Vanamees istub nurkas, tilk tila otses Taaritõrs Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 13
84809 2436 B1b* Vanamees istub nurkas, tila ots tilk Taariastja Tõs 1893 J. Öövel E 3621 (19)
84810 2436 B1c & Vanamees kükitab nurkas, tilk tila otsas Kaljaasti Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 460 (4)
84811 2436 B2 & Vanaisa istub nurkas, tilk tila otsas Taariastjas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 33 ja 55 (138)
84812 2436 B3a & Mees nurgas, tilk tila otsas Taarianum VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (113)
84813 2436 B3a Mees nurgas, tilk tila otsas Kaljanõu Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 321 (2)
84814 2436 B3b & Mees kurdab nurgan, tila otsan tilk Taaritõrike Hls 1891 J. Riiet H III 13, 592 (177)
84815 2436 C* Vanamees nukas, tilk tilu otsas Kaljaasten Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 232 (39)
84816 2436 C* & Vanamees nukas, tilu ots tilk Kaljaasten Trm 1926 B. Sööt E 56856 (5)
84817 2436 Da & Vanamees nurgas, tilk tilga otsas Õllekann Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 453 (37)
84818 2436 Db & Vanamees nulgan, tilk tsilgus Taaritõrdu Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 273 (68)
84819 2436 E1a Vanamees nurgas, tilk titi otsas Kaljaastja Lai 1926 H. Nigul E 57616
84820 2436 E1a Vanamees nurgas, tilk titi otsas Kaljatõrs Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (251)
84821 2436 E1a & Vanamees nurgan, tilk titi otsan Taaritõrike ja pulk Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (42)
84822 2436 E1b & Vanamiis kurun, tilk titi otsen Taarinõu Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (134)
84823 2436 E1c* Vanamees istub nukas, tilk titi otsas Taaritõrs Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (11)
84824 2436 E1c* & Vanamees istub nurgas, tilk titi otsas Taarinõu Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (45)
84825 2436 E1d* & Vanamees nurgan, titt tilgub Taaritõrike Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (100)
84826 2436 E1d* Vanamees nurgan, titt tsilkus Taaritõrdu Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (36)
84827 2436 E1d* Vanamees nulgan, titt tilgus Taarianum Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68p. (10)
84828 2436 E1d* Vanamees nurgan, titt tsilgus Taaritõrrekene Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 222 (11)
84829 2436 E1d* Vanamees istus nulgan, titt tsilgus Taaritõrdu Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 11 (76)
84830 2436 E2 & Vanapoiss nurgan, tilk titi otsan Taaritõrike Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (82)
84831 2436 F & Vanamees nurgas, tilk tölli otsas Taaritünn Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 452 (23)
84832 2436 G1 & Vanamees nurgas, tilk kellä otses Kal'laastja KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 5 (9)
84833 2436 G1 Vanamees nurkas, tilk kella otsas Taarianum Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (28)
84834 2436 G1 Vanamiis nurkas, tilk kella otses Taarinõu Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (141)
84835 2436 G2* Mees nurgas, tilk kella otsas (Ein Mann in der Ecke, ein Tropfen am Ende des Gliedes) Das Kofentgeschirr 1876 Wied. 278
84836 2436 G2* Mees nurkas, tilk kella otsas Taariastja, kui naga sees Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (9)
84837 2436 G2* & Mees nurkas, tilk kella otsas Kaljanõu Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 255 (50)
84838 2436 G2* Mees seisab nurkas, tilk kella otsas Kaljatõrs Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (8)
84839 2436 Ha & Vanamees nurgas, noka ots tilk Kaljaasten Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 558 (6)
84840 2436 Hb & Vanamees istub nurgas, tilk noka otsas Kaljaastja Vai 1936 L. Kraavik ERA II 125, 551 (374)
84841 2436 I1a* & Vanamees nurgas, tilk munni otsas Kaljaastja Lai 1904 J. Ermann E 44368 (48)
84842 2436 I1a* Vanamees nurgas, munni ots tilk Kaljaasten Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (21)
84843 2436 I1b & Vanamees istub nurgas, tilk munni otsas Kaljaasti Hlj 1890 J. A. Rehberg H II 9, 324 (3)
84844 2436 I2 Mees nurgas, tilk munni otsas (Ein Mann in der Ecke, ein Tropfen am Ende des Gliedes) Das Kofentgeschirr 1876 Wied. 278
84845 2436 I2 & Mees nurkas, tilk munni otsas Taariaistas Pil 1895 J. Kuldkepp H IV 7, 229 (10)
84846 2436 I2 Mees nurkas, tilk munni otsas Taariastja, kui naga sees Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (9)
84847 2436 I2 Mees nurgas, tilk munni otsas Kaljaastja Sim 1950 V. Murumaa, Ü. Tedre KKI 12, 245 (21)
84848 2436 J1 & Vanamees istub nurkas, tilk türa otsas Kal'laastas Noa 1927 P. Ariste E 60417
84849 2436 J2 & Vanataat nurgas, tilk türa otsas (Ein alter Vater in der Ecke, ein Tropfen am Ende des Gliedes) Das Kofentgeschirr Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 293
84850 2436 J3 & Vanapoiss nurkas, tilk türa otsas Kaljanõu Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 396 (133)
84851 2436 K1 & Vanamees nurgas, tilk t... Otsas Taariasti Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (4)
84852 2436 K2 & Vanaisa nurkas, tilk t... Otsas Taarinõu HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (8)
84853 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja, taariastja 1890 E EM 173 (1682)
84854 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja, taariastja 1913 E EM2 150 (2183)
84855 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja 1939 Nugis 295 ja 315 (251)
84856 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas 1959 Säde nr. 70 (1959) 4 (4)
84857 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastjas Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 263 (109)
84858 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Taari- ehk kaljatõrs Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 342 (47)
84859 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaasten Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 258 (9)
84860 2436 L1a1 Vanamiis nurkas, tilk nina otses Taariaste Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (113)
84861 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 369 (9)
84862 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Taarinõu Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (48)
84863 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Kaljaaste Pld 1927 A. Grep E 74062 (10)
84864 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastjas Sa 1932 E. Rossner E 81994 (33)
84865 2436 L1a1 Vanamees nurkes, tilk nina otses Kallanõu Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (57)
84866 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaasti Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (307)
84867 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastjas Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (40)
84868 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Taaritõrs Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (64)
84869 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Taarianum Vil 1892 H. Pihlap E 726 (85)
84870 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina ots Kaljatünn Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (4)
84871 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Taargas Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 266 (20)
84872 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Taarinaba Tür 1888 M. Tults H II 13, 577 (82)
84873 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Taariastja PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (18)
84874 2436 L1a1 Vanamiis nurgan, tilk nõna otsan Taaritõrike Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (139)
84875 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Taaritõrs Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 25 (8)
84876 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Taariastjas Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (18)
84877 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (4)
84878 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaasten Plt 1894 M. Luu H IV 5, 488 (7)
84879 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Kaljaasten Tür 1927 R. Viidebaum E 59895
84880 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja Nrv 1927 M. Kasikov E 61442
84881 2436 L1a1 Vanamees nurgan, tilk ninä otsan Taaritõrike Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (19)
84882 2436 L1a1 Vanamees nurgan, tilk nõna otsan Taaritõru Trv 1894 J. Sirul H III 21, 394 (5)
84883 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Kaljaastjes Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (12)
84884 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaasti VMr 1889 K. Roost H II 11, 638 (2)
84885 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaasti VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (8)
84886 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Taarihaan Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (43)
84887 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Taariaestas või -anum SJn 1889 T. Köstner H II 26, 387 (75)
84888 2436 L1a1 Vanamees nurkas, tilk nina otsas Kallaasti VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 926 (45)
84889 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaasten VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (27)
84890 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (18)
84891 2436 L1a1 & Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljatõrs MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (72)
84892 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaaistas Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (6)
84893 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (46)
84894 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Taariasti Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (19)
84895 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaanum Plt 1917 M. Palm E 50383
84896 2436 L1a1 Vanames nurkas, tilk nina ots Taargas Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 172 (2)
84897 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tihe nina otsas Kaljaastja Kuu 1909 A. Ploompuu E 46417 (29)
84898 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Taariaste Jäm 1925 T. Kaljo E 56244 (31)
84899 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
84900 2436 L1a1 Vanamies nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja Iis 1956 Ü. Tedre KKI 21, 352 (4)
84901 2436 L1a1 Vanamiis nurgan, tilk nina otsan Kaljaastja Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 549 (4)
84902 2436 L1a1 Vanamees nurgas, tilk nina otsas Kaljaasten Trm 1935 H. Kaasan ERA II 97, 102 (11)
84903 2436 L1a2* Vanamiis nukas, tilk nina otsas Taaritõrs MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (27)
84904 2436 L1a2* Vanamees nukas, tilk nina ots Taaritõrs Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 51 (8)
84905 2436 L1a2* Vanamees nukan, tilk nõna otsan Taaritõrike TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (69)
84906 2436 L1a2* Vanamiis nukas, tilk nina otsas Kaljatõruke MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (73)
84907 2436 L1a2* Vanamees nukas, tilk nina otsas Taaritünn (tõrs) Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (74)
84908 2436 L1a2* Vanamiis nukas, tilk nina otsas Kaljaastja MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (44)
84909 2436 L1a2* & Vanamees nukas, tilk nina otsas Kaljaastja MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 820 (13)
84910 2436 L1a2* Vanamiis nukan, tilk nõna otsan Õllevaat Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 237 (17)
84911 2436 L1a2* Vanamiis nulgan, tsilk nõna otsan Taaritõrike Har 1890 J. Pähn H II 32, 202 (95)
84912 2436 L1a3* & Vanamees nurkas ja tilk nina otsas Taarinõu Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (63)
84913 2436 L1a3* Vanamees nukas ja tilk nina otsas Taaritünn nukan Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 65 (28)
84914 2436 L1a4* Vanamees nurkas, nina otsas tilk Taargas Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 171 (34)
84915 2436 L1a4* Vanamees nurkas, nina otsas tilk Taarinõu Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 194 (7)
84916 2436 L1a4* & Vanamees nurgas, nina ots tilk Kaljaastja Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (12)
84917 2436 L1a4* Vanamees nurgas, nina ots tilk Kaljaastja VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 816 (9)
84918 2436 L1a4* Vanamees nurkes, nina otses tilk Kaellaaesta Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (15)
84919 2436 L1a4* Vanamies nurgas, nina otsas tilk Kal'laasten Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 115 (72)
84920 2436 L1a4* Vanamees nukas, nina otsas tilk Kaljatünn Pal 1922 E. Konks A 193 (7)
84921 2436 L1a5 & Vanamees nurgas, tilk nina all Taaritõrs Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (13)
84922 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otses (Alter Kerl sitzt im Winckel, eine Tropfe an der Nase) Ein dünne Biergeschirr Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (129)
84923 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otses (Ein alter Kerl sitzt im Winkel, ein Tropfen an der Nase) Der Bauern Dünbiergeschirre 1870 Hupel 122
84924 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otses Õllevaat 1782 Willmann 175 (119)
84925 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otsas Kaljatynnyri 1844 Lönnrot 162
84926 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otsas Kaljaasti 1868 Nörmann 36 ja 55 (79)
84927 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas Kalitünner 1869 Ahlqvist 74
84928 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas (Ein alter Mann sitzt im Winkel, ein Tropfen an der Nase) Das Dünnbiergefäss 1876 Wied. 293
84929 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas 1896 Univer-Laurits III 11
84930 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas Kaljaastjas 1898 KAH EKAl 163 ja 164 (123)
84931 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas 1912 Jürjens 20
84932 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas 1935 Muuk-Mihkla III 133
84933 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina all Ein dünne Biergeschirr 1986 Krikmann 72 (5)
84934 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja Plt 1981 M. Hiiemäe RKM II 359, 139 (62)
84935 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otsas Taarikiha Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 497 (66)
84936 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otsas Kallaastas Noa 1927 P. Ariste E 60417
84937 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otsas Taariastjas Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 451 (4)
84938 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas Taarianum Vil 1889 H. Niggol H II 26, 153 (66)
84939 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas Taariasti ehk kallaasti Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (7)
84940 2436 L1b1* Vanamees istub nurkes, tilk nina otsas Taaritõruke Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (182)
84941 2436 L1b1* & Vanamees istub nurkes, tilk nina otses Taarinõu Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (33)
84942 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otsas Kaljaastja Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (40)
84943 2436 L1b1* Vanamees istub nurgas, tilk nina otsas Kaljatünn Trt 1930 M. Sika E 66460 (37)
84944 2436 L1b1* Vanamees istub nurkas, tilk nina otsas Kaljaastja JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 338 (10)
84945 2436 L1b1* Vanamiis istus nulgan, tilk nõna otsan Taaritõrdu Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (61)
84946 2436 L1b2* Vanamees istub nurkas, nina otsas tilk Kaljaastja Vor 1947 N. Jaaniste RKM II 13, 444 (62)
84947 2436 L1b2* & Vanamees istub nurkas, nina otsas tilk Taariastja Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 221 (153)
84948 2436 L1b2* Vanamees istub nurkas ja nina otsas tilk Kaljaastjas Mar 1931 A. Iisberg E 74570 (49)
84949 2436 L1c* Vanamees istub kurun, tilk nõna otsan Kallatõrs Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (12)
84950 2436 L1c* & Vanamees kurun, tilk nõna otsan Taaritõruke Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (45)
84951 2436 L1d* & Vanamees nurkas, hapu tilk nina otsas Kaljaastja Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (1)
84952 2436 L1d* Vanamees nurgas, veetilk nina otsas Kaljaasten ja kraan Pal 1897 H. Karro H IV 8, 513 (16)
84953 2436 L1e1* & Vanamees nurgan, nõna tsilgus Taaritõrs Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 25 (7)
84954 2436 L1e1* Vanamees nulgan, nina tsilgus Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 272 (61)
84955 2436 L1e1* Vanamiis nulgan, nõna tsilgus Taaritorikene Krl 1889 E. Kornel H III 10, 632 (9)
84956 2436 L1e1* Vanamiis nulgan, nõna tsilgus Taaritõrdu Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (78)
84957 2436 L1e2*% Vanamees nukas, nina tilgub verd Taaritõrs Tõs 1892 G. Anniko E 987 (36) 181
84958 2436 L1e2*% & Vanamees istub nurgas, nina tilgub verd Taaritõrs Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (303) 181
84959 2436 L1f Vanamees nurgas, nina tatine Taargaastjas Tõs 1933 J. Bachson E 82412 (4)
84960 2436 L1f & Vanamees nurgas, nina tatine Kaljaastjas Vän 1933 E. Matson E 82696 (1)
84961 2436 L1f Vanamees nurgas, nina tatine Õllevaat Pal 1889 H. Maasen H III 8, 516 (6)
84962 2436 L2 & Vanataat nurgas, tilk nina otsas Kaljaaistja KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 188 (16)
84963 2436 L2 Vanataat nurgas, tilk nina otsas Taarianum Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 274 (13)
84964 2436 L3 & Taat nurkas, tilk nina otsas Kal'laasti JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 69 (31)
84965 2436 L3 Taat nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja, taariastja 1890 E EM 173 (1682)
84966 2436 L3 Taat nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja, taariastja 1913 E EM2 150 (2183)
84967 2436 L4 & Vana rauk nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja KJn 1870 J. Tiedemann E 139 (102)
84968 2436 L5 & Isa nurkas, tilk nina otsas Taaritõrs Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (13)
84969 2436 L6a* Mees nurgas, tilk nina otsas Kaljaastja, taariastja 1890 E EM 92 (774)
84970 2436 L6a* & Mees nurgas, tilk nina otsas Taariaistas SJn 1892 H. Karell E 1605 (6)
84971 2436 L6a* Mees nurgas, tilk nina otsas Taarinõu Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 735 (123)
84972 2436 L6a* Mees nukas, tilk nina otsas Kaljaastja Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (85)
84973 2436 L6b1 & Mees istub nukan, tilk nina otsan Kaljaastjas Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (55)
84974 2436 L6b2 & Mees istub nurkas, tatitolk nina otsas Õllevaat Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (138)
84975 2436 L6c & Mees seisab nurkas, tilk nina otsas Kaljakeha Sa 1904 A. Valtin H III 31, 155/6 (17)
84976 2436 L6c Mees seisab nurgas, tilk nina otsas Taariaistas Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (23)
84977 2436 L6d & Miis nulgan, nõna tsilgus Õlu Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (6)
84978 2436 L6e & Mees nurkas, nina, tatine Taariaistas Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (29)
84979 2436 L7 & Must mees nurgas, tilk nina otsas Taaritõrs Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (119)
84980 2436 L8 & Peremees nurkas, tilk nina otses Kaljaastja Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 166 (119)
84981 2436 L9 & Sant nulgan, nõna tsilgus nõlge Taaritõrdu Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 8 (58)
84982 2436 L10* Vanamoor nurgas, tilk nina otsas Kaljaanuma tilk KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (89)
84983 2436 L10* Vanamoor nurkas, tilk nina otsas Taarikiha Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 612 (38)
84984 2436 L10* & Vanamoor nurgas, tilk nina otsas Taaritõrs Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 27 (15)
84985 2436 L10* Vanamoor nukan, tilk nina õtsan Kaljaastja Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (25)
84986 2436 L11* & Vanaeit nukan, tilk nina õtsan Kaljaastja Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 303 (158)
84987 2436 L11* Vanaeit istub nurkas, nina tilgub vett Kaljaastja HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (22)
84988 2436 L12a & Vanaema nurgas, tatitilk nina ots Kaljaastja Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (63)
84989 2436 L12b & Vanaema istub nurkas, tilk nina otsas Taarikeha Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 622
84990 2436 L12b Vanaema istub nurkas, tilk nina otsas Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 414 (252)
84991 2436 L13a Vana naine nurkas, tilk nina otsas Vokk Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 177 (22)
84992 2436 L13a Vana naine nurkas, tilk nina otsas Taaritõrs Krj 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 531 (25)
84993 2436 L13a Vana naene nurkas, tilk nina otses Taarianum SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (66)
84994 2436 L13a Vana naene nurkas, tilk nina otsas Taaritõrs Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (16)
84995 2436 L13a Vana naene nurkas, tilk nina otsas Taaritõrs Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (64)
84996 2436 L13a Vana naene nurgas, tilk nina otsas Taarianum KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (40)
84997 2436 L13a & Vana naine nurgas, tilk nina otsas Taaritõrike Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (242)
84998 2436 L13b+ & Vana naine istub nurkas, tilk nina otsas Taarikeha Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1043
84999 2436 L13b+ Vana naene nurgas, veetilk nina otses Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (76)
85000 2436 L13b+ Vana naene nurkas, nina tilgub vett Taargas Tõs 1893 O. Schantz E 8766 (39)