Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 65001 — 66000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
65001 1820 c & Püsti sööb ja pikali situb Püss MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 599 (6b)
65002 1820 # 894 1821
65003 1821 & Püstu süü, lennäten laul Püss Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (36)
65004 1821 # 1820
65005 1822 & Pütt põrandal, kanad jalgupidi sies Lusikad, vuagnad Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 387 (9)
65006 1822 Pütt põrandal, kalad [sic!] jalgupidi sees Lusikas vaagnas 1913 E EM2 115 (1612)
65007 1822 # 1753
65008 1823 a Pütt seest vitstud Kaiv Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (159)
65009 1823 a Pütt seest vitsutatud 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
65010 1823 a & Pütt seest vitsutõt Kaiv salviga Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (70)
65011 1823 a Pütt seest vitstõt Se 1927 Linnasaar S 1475 (20)
65012 1823 a Pütt seest vitstõt Kaev ja kaosalvõ' Se 1934 N. Oinas S 70623 (12)
65013 1823 a Pütt seest vitsutedu Kaiv Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (4)
65014 1823 b & Pütt um seest vitsutõt Kaosalvõ Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (71)
65015 1824 A1a1% Püü lendab, mets püriseb, lehte vahterast variseb Kedramine 1913 E EM2 115 (1614) 955
65016 1824 A1a1% Püü lendab, mets püriseb, lehte vahterast variseb Ketramine 1939 RpS nr. 6 (1939) 190 955
65017 1824 A1a1% Püü lendäb, mets püriseb, lehte vahterast variseb Linaluud langevad kedrates 1995 EMrd V 188 (86) 955
65018 1824 A1a1% Püü lendab, mets püriseb, lehte vahterast variseb Lina- ja takuketrus Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 249 (2) 955
65019 1824 A1a1% Püü lendäb, mets püriseb, lehte vahterast variseb Luud langevad kedrates Kuu 1923 L. Pärt ES, MT 5, 3 955
65020 1824 A1a1% Püü lendäb, mets püriseb, lehte vahrterast variseb Kehrämine Kuu 1891 M. Odenberg E 52802 (14) 955
65021 1824 A1a1% & Püü lendäb, mets püriseb, lehte vahterast variseb Kedramine Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (22) 955
65022 1824 A1a1% Püü lendäb, mets pürüseb, lehte vahterast variseb Takkuketramine Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2330 (25) 955
65023 1824 A1a1% Püü lendäb, mets püriseb, lehte vahterast variseb Linaketrus Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 29 (88) 955
65024 1824 A1a2 & Püü lendab, mets püriseb, lehed vahtrast varisevad Vokk, takuketramine Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372 (34)
65025 1824 A1a2 Püü lendap, mets pürisep, lehet vaahterast varisevat Linakehramine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 137 (12)
65026 1824 A1b & Püü püriseb, mets liriseb, leht vahtrast variseb Vokk Kuu 1935 R. Põldmäe ERA II 114, 381 (41)
65027 1824 A1c & Püü piriseb, mets liriseb, leht vahtralt variseb Vokk Kuu 1964 J. Volberg Vilbaste 1, 85
65028 1824 A1d & Püü lendab, mets müriseb, lehti vaherast variseb Takukedramine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (3)
65029 1824 A2 & Püü lendas, mets mürises, lehed vahtrased värisesid Müristamine? Hlj 1918–1940 E. M. Welbaum ERA II 120, 528 (61)
65030 1824 A3a% & Püü lennab, mets põriseb, vahtra süda väriseb Linnu laskmine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 187 (21) 344K
65031 1824 A3b & Püü laulab, mets põriseb, vahtera süda väriseb Püssilaskmine Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 585 (21)
65032 1824 A3c & Püü lendab, puriseb mets, vahtra süda väriseb Püssilaskmine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 277 (41)
65033 1824 A4% & Püü lendab, mets põriseb, haavakandu krõpsatab Püssilaskmine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (146) 344I
65034 1824 A5 & Püü lendab, mets vuriseb, rapputab prahti alla Vokk kedrab Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 303
65035 1824 B/ & Õõnes puu ja põlend puu, puu seest tuli mehemurdja, hüüab, mets põriseb, lehta maha variseb Püss JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (13) 1295T
65036 1825 a & Rabi Hendrik oru pääl, mina päästa pidasin, taguots käis ripa-rapa Kolgispuu, linakoldsi Hel 1890 J. Keernik E 396 (13)
65037 1825 b & Rabi Hendrik oru pääl, mina päästa pidasin, rabaauk käis ripa-rapa Kolgispuu, linakoldsi Hel 1890 J. Keernik E 396 (13)
65038 1826 & Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Nimi 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (612)
65039 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Aus nimi 1890 E EM 132 (1236)
65040 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Aus nimi 1913 E EM2 115 (1616)
65041 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Nimi 1914 E MM 14 ja 45 (203)
65042 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Nimi 1920 E MM2 14 ja 48 (205)
65043 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Nimi 1994 E MM3 11 ja 39 (205)
65044 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Aus nimi 1929 Jürisson 208 (13)
65045 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse 1932 Kmpm. EL III10 218
65046 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Aus nimi 1991 VJr 40 (26)
65047 1826 Raha ei maksa, aga kalliks peetakse Aus nimi 1992 Metstak2 8 ja 9
65048 1827 & Raha sööb ja tuhka situb Piip Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (125)
65049 1827 # 1828
65050 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Jür 1896 J. Saalverk H III 29, 39 (7)
65051 1828 a1 & Raha sööb, tuld situb Püss Pst 1889 J. Henno H IV 3, 373 ja 382 (2)
65052 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (16)
65053 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (67)
65054 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Pha? 1660–1876 Anonüüm 007 H I 4, 556 (22)
65055 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Plt 1896 M. Luu H II 59, 554 (6)
65056 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 830 (23)
65057 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (28)
65058 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 175 (42)
65059 1828 a1 Raha sööb, tuld situb Püss Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 414 (256)
65060 1828 a1 Raha süüb, tuld situb Püss Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 34 (81)
65061 1828 a2* Raha ta sööb, tuld situb Kaa 1889 A. Töll H I 1, 605 (202)
65062 1828 a2* Raha sööb ja tuld situb Püss Krj 1943 A. Toomessalu KKI, KT 166, 125 ja 127
65063 1828 a2* Raha sööb ja tuld situb Püss Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (63)
65064 1828 a2* Raha sööb ja tuld situb Püss Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 792 (74)
65065 1828 a2* Raha sööb ja tuld situb Püss Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (46)
65066 1828 a2* & Raha sööb ja tuld situb Püss Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 163 (196)
65067 1828 a2* Raha sööb ja tuld situb Püss Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 386 (55)
65068 1828 a2* Raha sööb ja tuld situb Püss Krj 1940 A. Toomessalu ERA II 276, 604 (8)
65069 1828 a2* Raha sööb ja tuld situb Püss Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 129 (33)
65070 1828 b* & Raha sööb ja tuld ajab välja Püss Sa 1904 A. Valtin H III 31, 157 (27)
65071 1828 b* Raha süüb, tuld laseb Püss Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 34 (81)
65072 1828 # 1827 1860 2222
65073 1829 & Rangid kaelas, rööm ees, rööm taga Spanische Fiedel [kuljustega puupakk, mis pandi jumalateenistuse ajal liiderlikule naisele häbimärgistamiseks kaela] Tt 1720–1729 S. H. Vestring KM EKLA, ÕES, M. B. 69, l. 128
65074 1829 Rangid kaelas, rööm ees, rööm taga Spanische Fiedel 1780 Hupel 254
65075 1829 Rangid kaelas, rööm ees, rööm taga Spanische Fiedel 1986 Krikmann 72 (2)
65076 1830 & Rasvane pott seisab keskpaika välja Nina Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (26)
65077 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee pääl magab 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
65078 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee peal magab Kirves 1955 ÜÕÕ 95 (8)
65079 1831 a Rauast kägu, metsas kukub, tee peal tukub Kirves 1960 Täheke nr. 8 (1960) 6 (1)
65080 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee peal tukub 1965 Hellerma V-VIII 106
65081 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee peal magab Kirves 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (12)
65082 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee peal magab Kirves 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (25)
65083 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee peal magab 1987 Hiie-Müürsepp III/I 92
65084 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee peal magab [Kirves] 1987 Kivi-Roosleht II/2 14
65085 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee peal magab Kirves 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (10)
65086 1831 a & Rauast kägu, puust saba, metses kukub, tee pääl magab Kirves Vil 1893 J. Täht H III 20, 385 (88)
65087 1831 a Rauast kägu, puust saba, metsas kukub, tee peal magab Kirves Pal 1990–1991 H. Kaeval RKM II 441, 354 (3)
65088 1831 b Raudkägu, puust saba, metsas kukub, tee peal magab Kirves Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (10)
65089 1831 b & Raudkägu, puusaba, metsas kukub, tee peal magab Kirves Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (14)
65090 1832 & Rauast ruun, vasest valjad peas Mõek 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (15)
65091 1832 Rauast ruun, vasest valjad, puust vanger Vasklukuga puupuss 1890 E EM 133 (1238)
65092 1832 Rauast ruun, vasest valjad, puust vanger Vasklukuga puupüss 1913 E EM2 116 (1618)
65093 1832 Rauast ruun, vasest valjad, puust vanker 1902 Kmpm. KH 33
65094 1832 # 282
65095 1833 & Raud all, liha peal Hobune Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (36)
65096 1834 a & Raudne raamat, kivine kiri Tähed taevas Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (46)
65097 1834 b & Raudraamat, kivitähed Taevalahutus Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (26)
65098 1834 # 695
65099 1835 A1 & Ravvast hoben, linast lakk Nõgel Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (40)
65100 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk Nõel, silma[täie] niidiga Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 28 ja 54 (115)
65101 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk Nõel ja niit 1890 E EM 133 (1245)
65102 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk Nõel ja niit 1913 E EM2 116 (1625)
65103 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk 1906 Pet. Ah 41
65104 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk Nõel KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (110)
65105 1835 A2a* & Raudne täkk, linane lakk Nõel, niit taga Saa 1894 M. Tults E 11181 (121)
65106 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk Nõel KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (86)
65107 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk Pastlanõel ja nöör taga Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 696 (5)
65108 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk Pastlanõel ja nöör taga Vän 1936 E. Tammsoo ERA II 140, 211 (227)
65109 1835 A2a* Raudne täkk, linane lakk Nõel Vän 1939 A. Tammai ERA II 211, 48 (7)
65110 1835 A2a* Raudne täkk ja linane lakk Nõel ja niit külles Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (2)
65111 1835 A2a* & Raudne täkk ja linane lakk Pastlanõel Tür 1967 P. Kippar KKI 45, 459 (9)
65112 1835 A2a* Raudtäkk, linalakk Kotinõel linakeermege Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 574 (71)
65113 1835 A2b & Terasest täkk, linasest lakk Nõel niidiga Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (29)
65114 1835 A2c & Raudsel täkul lambavillast lakk Pastlanõelal villane niit taga Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 597 (15)
65115 1835 B1a* Raudne hobu, linane hand Niit nõelasilmas Puh 1889 J. Andresson H II 30, 106 (58)
65116 1835 B1a* Rauane hobune, linane hännake Nõgel Urv 1889 J. Janson H II 32, 406 (79)
65117 1835 B1a* Raudne hobune, linahänd Nõgel Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (93)
65118 1835 B1a* & Raudne hobene, linane hand Kotinõgel Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (8)
65119 1835 B1a* Raudine hobene, linane händ Nõgel, linakiire perän Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (67)
65120 1835 B1a* Ravvane hobene, linane hand Nõgel, lang peran Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (10)
65121 1835 B1a* Ravvane hobene, linane hand Niit nõgla perän Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (62)
65122 1835 B1a* Ravvane hobene, linane hand Nõgel Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (50)
65123 1835 B1a* Raudnõ hobonõ, linanõ hand Latsõ häll [sic!] Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 415 (109)
65124 1835 B1a* Raudjane hobene, linane händ Nõgel Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 439 (130)
65125 1835 B1a* Raudhobune, linahänd Nõel Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (11)
65126 1835 B1a* & Raudhobune, linane hännake Nõõl Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (20)
65127 1835 B1a* Raudhobene, linane händ Nõgel Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (46)
65128 1835 B1a* Raudhobene, linane hand Nõgel Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (34)
65129 1835 B1a* Raudhobene, linane hand Nõgel Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (49)
65130 1835 B1a* Raudhobene, linane hand Nõgel ja niit Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (18)
65131 1835 B1a* Raudhobune, linane hand taga Niit ja nõel Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (15)
65132 1835 B1a* & Hobene eeh ravvane, hand takah linane Nõel, nõglats Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (19)
65133 1835 B1b* Raudne hobu, linane saba Nõel Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (49)
65134 1835 B1b* Raudne hobu, linane saba Nõel Pal 1888 M. Saar H II 27, 558 (68)
65135 1835 B1b* Raudne hobu, linane saba Pastlanõel nööriga Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 133 (48)
65136 1835 B1b* & Raudine hobune, linane saba Nõgel ja niit Pst 1889 J. Henno H IV 3, 373 ja 382 (4)
65137 1835 B1b* Raudhobu, linasaba Nõel Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (126)
65138 1835 B1b* & Raudhobune, linane saba Nõel ja silmaline Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (73)
65139 1835 B1b* Raudhobu, linasaba Nõel ja niit KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (14)
65140 1835 B1b* Raudhobu, linane saba Niit ja nõel Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 625 (8)
65141 1835 B1b* Raudne hobune ja linane saba Nõel niidiga Pai 1896 A. Hanson H II 57, 697 (2)
65142 1835 B1b* Raudne hobune ja linane saba Nõel ja niit Kos 1892 T. Wiedemann E 9107 (38)
65143 1835 B1c & Ravvanõ hopõn, paklanõ hand Nõgõl Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (27)
65144 1835 B1c Ravvanõ hopõn, paklanõ hand Nõglal niit peräh Se 1934 F. Paloots S 86155 (8)
65145 1835 B1c Ravvanõ hopõn, paklanõ hand Nõgõl Se 1928 T. Linna S 9129 (60)
65146 1835 B1d & Rauane hobune, paklane saba Nõel ja niit Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 45 (4)
65147 1835 B1e* Raudne hobu, siidine saba Nõel, silma[täie] niidiga Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 28 ja 54 (115)
65148 1835 B1e* & Raudne hobune, siidine saba Nõel SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (68)
65149 1835 B1e* Raudne hobu ja siidisaba Nõel ja niit Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (146)
65150 1835 B1f Rauast hobune, niidist saba Nõel 1960 Täheke nr. 7 (1960) 11 (4)
65151 1835 B1f Rauast hobu, niidist saba Nõel ja niit 1992 Muhel PÜ 32 ja tagakaas
65152 1835 B1f & Hopõn selge rauanõ, hand tal takan niidine Õmblusnõel Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 617 (135)
65153 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba Pastlanõel nööriga 1960 Kriisa V 45 (7)
65154 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba 1956 Säde nr. 26 (1956) 3
65155 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba Pastlanõel nööriga Vän 1925 A. Kontus E 55614 (3)
65156 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba Nõelal niit taga Tor 1933 A. Jantson E 82505 (6)
65157 1835 B2a* & Raudne täkk, linane saba Nõel niidiga Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (49)
65158 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba Pastla-, purjunõel nööriga Khk 1957–1958 E. Leesi RKM, Lümanda 91 (40)
65159 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba Pastlanõel nööriga Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 499 (244)
65160 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba Nõel niidiga Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 118, 503 (27)
65161 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba Nõel linase lõngaga Vän 1971 E. Maasik RKM II 285, 441 (10)
65162 1835 B2a* Raudne täkk, linane saba Pastlanõel nööriga Iis 1956 J. Nõmm KKI 22, 649 (14)
65163 1835 B2a* Raudne täkk ja linane saba Nõel VMr 1890 A. Elken H II 11, 577 (1)
65164 1835 B2a* Raudne täkk ja linane saba Pastlanõel Trt 1927 K. Pormeister E 59822 (68)
65165 1835 B2a* Raudne täkk ja linane saba Pastlanõel paelaga Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (20)
65166 1835 B2a* Raudne täkk ja linane saba Pastlanõel ja nöör taga Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 234 (47)
65167 1835 B2a* & Raudne täkk ja linast saba Pastlanõel ja niit Trv 1928 E. Treu ERA II 1, 268 (7)
65168 1835 B2a* Raudtäkk ja linast saba Nõel Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 432 (56)
65169 1835 B2b* Raudne täkk, linane händ Nõel Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (62)
65170 1835 B2b* Raudine täkk, linane händ Niit nõela peran Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (34)
65171 1835 B2b* & Raudne täkk, linane hand Nõgla takan niit Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (38)
65172 1835 B2b* Raudtäkk, linane hand Nõgel niidiga Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (25)
65173 1835 B2b* & Raudine täkk ja linane händ Nõgla perra ajamine Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 73 (68)
65174 1835 B2b* Raudne täkuke ja linane hännake Nõel Hls 1893 M. Kuum E 1375 (1)
65175 1835 B2c & Ravvane täkuke, paklane hannake Nõgel ja nõglus Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (352)
65176 1835 B2d* & Raudne täkk, siidisaba Nõel Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (8)
65177 1835 B2d* Raudne täkk ja siidisaba Pastlanõel ja nöör Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 266 (4)
65178 1835 B2d* & Terasene täkk ja siidine saba Nõel, niit taga Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 740 (3)
65179 1835 B3a & Raudruun, linane händ Nõel Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (36)
65180 1835 B3b & Raudne ruun ja linane saba Rkv 1934 A. Kukke ERA II 70, 442 (32)
65181 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel ja niit 1890 E EM 133 (1243)
65182 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel ja niit 1913 E EM2 116 (1623)
65183 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel ja niit 1923 Huvit. II 216 ja 224 (20)
65184 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel ja lõng 1921 Nurmik II 6 (15)
65185 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba 1924 Tamman 24
65186 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel ja lõng 1925 Puus. KH III5 74
65187 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel ja lõng 1926 Ainelo II-III 115
65188 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel lõngaga 1931 Meos III 157
65189 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba 1932 Kmpm. EL III10 12
65190 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel ja niit 1935 Huvit. V Lisa 17 (19)
65191 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel niidiga 1936 Jänes-Parlo EKG IV 13
65192 1835 B3c Raudne ruun, siidne saba Nõel niidiga 1946 Kure-Sööt II/III 15
65193 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel niidiga 1945 Sööt IX 96
65194 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel ja niit TMr 1926 L. Berg E 57151
65195 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Trm 1930 A. Ilves A 11278 (1)
65196 1835 B3c & Raudane ruun, siidine saba Nõel ja niit Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 185 (63)
65197 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 85
65198 1835 B3c Raudane ruun, siidine saba Raudteevedur Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
65199 1835 B3c Raudne ruun, siidine saba Nõel niidiga VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (3)
65200 1835 B3d & Ravvanõ ruunakõnõ, siidine hannakõnõ Nõel Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 643 (18)
65201 1835 B4a Kuldhobune, linane saba Nõel ja niit 1890 E EM 73 (557)
65202 1835 B4a Kuldhobune, linane saba Nõel ja niit 1913 E EM2 65 (726)
65203 1835 B4a & Kuldne hobu, linasaba Nõel ja niit KJn 1870 J. Tiedemann E 167 (301)
65204 1835 B4b & Kuldne täkk ja siidist saba Nõel, niit taga Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 460 (8)
65205 1835 B5a & Valge hobune, linane sabake Nõel Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (16)
65206 1835 B5b & Valge täkk ja linalakk saba Pastlanõel Rap 1926 A. Hamburg E 72980 ja 72981 (54)
65207 1835 B6* Rätsepä hobõnõ ravvanõ, hand om peräh linanõ Nõgõl Se 1930 N. Sõrmus S 28605 (48)
65208 1835 B6* & Rätsepä hobõnõ ravvanõ, hand om takah linanõ Nõgõl, niit Se 1937 J. Mägiste KKI WS
65209 1835 B6* Rätsepä hopõn rauanõ, hand tal takan niidinõ Nõel Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 617 (136)
65210 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel ja lõng 1945 Selmet V (1945) 142 (7)
65211 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel ja lõng 1953 Sõgel 59 (7)
65212 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel ja lõng 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (21)
65213 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel 1963 Aver-Alttoa (1963) 193 (3)
65214 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel niidiga 1985 Karlep-Kontor-Nairismägi 148 (2)
65215 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel lõngaga 1960 LS 420
65216 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel niidiga Elv 1992 L. Ess RKM, KP 33, 241 (14)
65217 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel ja lõng Kuu 1992 M. Põldmaa RKM, KP 5, 54 (2)
65218 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Lõng ja nõel Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 334 (52)
65219 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Ketramine Ote 1956 K. Rähni RKM II 84, 337 (5)
65220 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel niidiga Ote 1957 E. Teigamägi RKM II 84, 284 (19)
65221 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel ja niit Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 276 (29)
65222 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Sukanõel lõngaga Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 671 (12)
65223 1835 Ca1 Raudne rott, villane händ Nõel ja niit Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 503 (5)
65224 1835 Ca1 Ravvanõ rott, villanõ hand Nõel ja lõng Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 115 (41)
65225 1835 Ca1 Ravvanõ rott, villanõ hand Suur nõel niidiga Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 121 (77))
65226 1835 Ca1 Raudne rott, vilne hand Sukanõel Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (20)
65227 1835 Ca1 Raudne rott, vilne händ Nõel Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (21)
65228 1835 Ca1 & Raudne rott, vilne händ Nõelas ja lõng Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 461 (18)
65229 1835 Ca2 Raudrott, vilne händ Nõel ja lõng Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (51)
65230 1835 Ca2 & Raudrott, vilne händ Nõel Kär 1890 K. Loiken H III 5, 97 (18)
65231 1835 Ca3* Raudne rott ja villane händ Nõel ja lõng 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (32)
65232 1835 Ca3* Raudne rott ja villane händ Nõel ja lõng 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (32)
65233 1835 Ca3* Raudne rott ja villane händ Lõng nõela taga Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (12)
65234 1835 Ca3* Raudne rott ja villane händ Villane lõng nõela taga Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (25)
65235 1835 Ca3* Raudne rott ja villane händ Nõel ja lõng Kaa 1952 A. Tuim RKM II 38, 290 (4)
65236 1835 Ca3* Raudne rott ja vilne händ Nõõlas Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (13)
65237 1835 Ca3* Raudne rott ja vildne händ Nõela taga lõng Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (17)
65238 1835 Ca3* Raudne rott ja vilne händ Sukanõel lõngaga Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 323 (76)
65239 1835 Ca3* Raudne rott ja vilne händ Nõelas ja lõng järel Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 430 (34)
65240 1835 Ca3* Raudne rott ja vilne händ Nõel ja niit Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (11)
65241 1835 Ca3* & Raudne rott ja vilne händ Lõng nõela taga Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 176 (25)
65242 1835 Ca3* Raudne rott ning vilne hand Nõel ja lõng Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (32)
65243 1835 Ca4 Raudrott ja vilne händ Nõel ja lõng taga Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (9)
65244 1835 Ca4 Raudrott ja villane händ Nõel Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (45)
65245 1835 Ca4 & Raudrott ja villane händ Suur nõel villase lõngaga Phl 1937 E. Steinberg ERA II 147, 387 (4)
65246 1835 Cb1 & Raudne rott, villane saba Nõel ja lõng Kär 1890 T. Jank H II 18, 857 (9)
65247 1835 Cb1 Raudne rott, villane saba Nõel niidiga Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 147 (2)
65248 1835 Cb1 Raudne rott, villane saba Lõngaga sukanõel Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 512 (4)
65249 1835 Cb1 Raudne rott, villane saba Nõel villase lõngaga Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (107)
65250 1835 Cb1 Raudne rott, vildne saba Sukanõel Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (49)
65251 1835 Cb1 Raudne rott, villane saba Nõel lõngaga Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 58 (16)
65252 1835 Cb1 Raudne rott, villane saba Nõel Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 405 (11)
65253 1835 Cb1 Raudne rott, villane saba Nõel ja villane lõng Ote 1955–1956 H. Samuel RKM II 84, 164 (48)
65254 1835 Cb1 Raudne rott, villane saba Sukanõel villase lõngaga Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 241 (19)
65255 1835 Cb2 & Raudrott, villane saba Suur nõel Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (59)
65256 1835 Cb2 Raudrott, villane saba Nõel ja lõng Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 125 (16)
65257 1835 Cb3 Raudne rott ja villane saba 1922 Nurmik EKÕr 141
65258 1835 Cb3 & Raudane rott ja villane saba Nõel ja lõng Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (83)
65259 1835 Cb3 Raudne rott ja villane saba Sukanõel VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 178 (5)
65260 1835 Cb3 Raudne rott ja vilne saba Sukanõel lõngaga Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (4)
65261 1835 Cb3 Raudne rott ja vilne saba Nõel lõngaga Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 207 (23)
65262 1835 Cb3 Raudne rott ja vilne saba Lõng ja nõel Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 323 (8)
65263 1835 Cc & Raudne rott, takne händ Niit ja nõel Hää 1924 N. Taago A 5014 (16)
65264 1835 Cd* Raudne rott, takune saba Nõel linase lõngaga 1890 E EM 133 (1242)
65265 1835 Cd* Raudne rott, takune saba Nõel linase lõngaga 1913 E EM2 116 (1622)
65266 1835 Cd* Raudne rott, takune saba 1906 Pet. Ah 38
65267 1835 Cd* & Raudne rott, takune saba Nõelal lõng taga Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (43)
65268 1835 Cd* Raudne rott, takune saba Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (605)
65269 1835 Cd* Raudne rott, takune saba Neul Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 618 (11)
65270 1835 Cd* Raudne rott ja takune saba Nõel ja lõng 1921 Nurmik II 6 (16)
65271 1835 Cd* Raudne rott ja takust saba Nõel ja nöör Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 280 (15)
65272 1835 Ce & Raudrott, ravikanõ hand Lõng vokisuus Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (114)
65273 1835 Cf* Ravvanõ rott, linanõ hand Lõng värtnasuus 1887 Meelej. nr. 38 (1887) 304 (68)
65274 1835 Cf* Raudne rott, linane händ Niit nõelasilmas Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (13)
65275 1835 Cf* Raudne rott, linane händ Nõel ja niit Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (190)
65276 1835 Cf* & Ravvane rott, linane hand Lang värtnan Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (60)
65277 1835 Cf* Raudrott, linanõ hand Nõgel Kam 1888 J. Siimus H II 29, 797 (3)
65278 1835 Cf* Raudrott, linane händ Nõel niidiga Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (51a)
65279 1835 Cf* Raudrott ja linane händ Nõela taga niit PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (24)
65280 1835 Cf* Raudne rott, aga linane händ Nõel ja niit taga Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (87)
65281 1835 Cg*% Raudne rott ja linane saba Pastlanõel ja nöör taga 1992 Metstak2 17 ja 19 1392
65282 1835 Cg*% Raudne rott ja linane saba Nõel Hää 1889 E. Grant H II 23, 597 (4) 1392
65283 1835 Cg*% Raudne rott ja linane saba Nõel Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 810 ja 814 (198) 1392
65284 1835 Cg*% Raudne rott ja linane saba Pastlanõel Mih 1920 A. Leppik E 50901 (69b) 1392
65285 1835 Cg*% & Raudrott ja linane saba Nõel ja niit Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 155 (112) 1392
65286 1835 Cg*% Raudrott ja linast saba Nõel ja lõng taga Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (110) 1392
65287 1835 Cg*% Raudne rott ja linasaba Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 194 (11) 1392
65288 1835 Cg*% Raudne rott, linane saba Nõel ja niit Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 572 (20) 1392
65289 1835 Cg*% Raudne rott, linane saba Pastlapael Trt 1927 K. Pormeister E 59816 (22) 1392
65290 1835 Cg*% Raudrott, linane saba Nõel niidiga Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (82) 1392
65291 1835 Cg*% Raudne rott, linane saba taga Nõel Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (149) 1392
65292 1835 Ch* Ravvanõ rott, siidine saba Nõel ja niit Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 92 (223)
65293 1835 Ch* Raudne rott ja siidist saba Nõel, millel niit taga Saa 1933 J. Seeman E 85457 (19)
65294 1835 Ch* & Raudne rott ja siidisaba Nõel nööriga Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 168 (2)
65295 1835 Ci & Ravvane rott, hand perän Nõgel, niit Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (56)
65296 1835 Da* & Raudne hiir ja vilne händ Sukanõel Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (44)
65297 1835 Da* Raudhiir ja villane händ Nõel Aud 1896 Anonüüm 012 H II 55, 15 (3)
65298 1835 Da* Ravvanõ hiir, villanõ hand Lang nõgla peräh Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (3)
65299 1835 Db & Ravvanõ hiir, pahklanõ hand Nõel, lõng järel Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (37)
65300 1835 Dc Raudne hiir, linane händ Pastlanõel Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (72a)
65301 1835 Dc & Raudine hiireke, linane hännäke Nõgel (nõel) Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (41)
65302 1835 Dc Raudine hiirekene, linane hännake Niit nõela järel Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (20)
65303 1835 Dd & Raudne hiir ja linane saba Nõel PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (12)
65304 1835 De & Raudhiir, takune saba Suur nõel Lai 1897 H. Asper H III 28, 540 (259)
65305 1835 E Raudne kass, vilne händ (Eine eiserne Katze, ein wollener Schwanz) Eine Nadel mit Wollenfaden 1876 Wied. 285
65306 1835 E Raudne kass, villane händ Nõel villase lõngaga 1890 E EM 133 (1239)
65307 1835 E Raudne kass, villane händ Nõel villase lõngaga 1913 E EM2 116 (1619)
65308 1835 E Raudne kass, vildne händ Eine Stopfnadel mit wollenem Garn Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
65309 1835 E & Raudne kass, vildne händ Nõel Kaa 1889 A. Töll H I 1, 606 (7)
65310 1835 Fa Ravvane sikk, paklane hand Nõgel Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (46)
65311 1835 Fa & Raudsikake, paklane hannake Nõgel Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (6)
65312 1835 Fa Rauane sikakene, paklane hannakene Nõel Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 566 (36)
65313 1835 Fb & Ravvanõ sikk, linanõ hand takah Niit nõgla peräh Se 1935 A. Kits S 100014 (22)
65314 1835 G1 & Rauvane jimis, paklane hand Nõkl Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (160)
65315 1835 G2a Ravane tsiga, paklane hand Nõkl Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (164)
65316 1835 G2a Raudanõ tsiga, paklanõ hand Nõel Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (27)
65317 1835 G2a Raudan tsiga, paklan hand Nõkl Lei 1925 P. Voolaine E, StK 28, 337 (2)
65318 1835 G2a Raudan tsiga, paklan hand Nõkl, niit peran Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 26 (16)
65319 1835 G2a Raudane tsiga, paklene hand Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (7)
65320 1835 G2a & Ravvanõ tsiga, paklanõ hand Nõkl Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 337 (1)
65321 1835 G2a Ravvanõ tsiga, paklanõ hand Nõkl nõglatsiga Lut 1937 A. Sang ES, MT 216, 14
65322 1835 G2a Ravvanõ tsiga, paklanõ hand Nõel ja niit Se 1938 V. Kivine RKM II 80, 314 (9)
65323 1835 G2a & Ravvane tsiakõnõ, paklanõ hannakõnõ Nõgõl langaga Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (29)
65324 1835 G2a Rauanõ tsiakõnõ, paklanõ hannakõnõ Nõgõl niidiga Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (23)
65325 1835 G2a Raudsiakene, paklane hännakene Lõng nõelasilmas Rõn 1889 C. Berg H II 30, 714 (21)
65326 1835 G2b Raudsiga, paklane saba Nõel 1879 Liiv LMt 45 (92)
65327 1835 G2b Raudsiga, paklane saba Nõel Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (127)
65328 1835 G2b & Raudsiga, paklast saba Nõel keerussega Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (215)
65329 1835 G2b Raudsiga, paklane saba Nõelumine nõelaga Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (66)
65330 1835 G2c Raudne siga, takune saba Nõel niidiga 1909 Lasteleht nr. 5 (1909) 79 (7)
65331 1835 G2c & Raudne siga, takune saba Nõel KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 37 (64)
65332 1835 G2d Raudne siga, linane händ Nõel ja niit 1913 E EM2 116 (1626)
65333 1835 G2d & Raudne siga ja linane händ Nõel, niit järel Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (22)
65334 1835 G2e1 & Ravvane siga ja linane saba Nõelal lõng taga Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (7)
65335 1835 G2e2 & Väike raudsiake, linane saba persen Nõel niidiga Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 183 (21)
65336 1835 G2f & Raudsiga ja villane saba Nõgel Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 126 (34)
65337 1835 G3 & Väikene siga, linane hand Nõgel ja niit Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 169 (28)
65338 1835 H1a* & Raudne rakake, linast lakake Nõel Trv 1895 J. Sims E 21675 (21)
65339 1835 H1a* Linane lakake, raudrakake Nõel, niit Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (92)
65340 1835 H1b & Raudne rakk, linane hand Pastlanõel Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (72b)
65341 1835 H1b Raudne rakk, linane hand Nõgel Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 438 (8)
65342 1835 H1b Raudene rakake, linane hännake Nõglal linane lõng perrä aet Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (31)
65343 1835 H1b Raudene rakake, linane hännake Nõõl Vil 1892 H. Pihlap E 725 (29)
65344 1835 H1b Raudne rakuke, linane hännake Nõel niidiga Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (8)
65345 1835 H1b Raudne rakake, linane hännake Nõelal niit järel Hls 1894 J. Riiet H III 19, 840 (94)
65346 1835 H1b Raudne rakike, linane hännake Nõel Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (51)
65347 1835 H1b Raudrakake, linane hännake Nõgel Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (13)
65348 1835 H1b Raudrakake, linane hännake Nõgel ja niit Trv 1894 A. Rull H III 20, 149 (90)
65349 1835 H1b Raudrakake, linane hännake Nõel Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 147 ja 165 (18)
65350 1835 H1b Raudrakake, linane hännäke Nõgel Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (6)
65351 1835 H1b Raudrakake, linane hännäke Nõgel, niit perän Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (93)
65352 1835 H1b & Raudrakake, linane hännäke Nõel Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (78)
65353 1835 H1b Raudrakake, linast hännake Nõel ja niit Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (186)
65354 1835 H1b Raudrakake, linast hännake Nõel Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (10)
65355 1835 H1b Raudrakake, linahännake Nõel ja niit Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 769 (16)
65356 1835 H1c & Raudne rakike, linapuine hännike Kinganõel Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (149)
65357 1835 H1c Raudne rakike, linapuine hännike Nõel, linane lõng taga Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 117 (19)
65358 1835 H1d* Raudne rakake, linane sabake Nõel Trv 1895 J. Sams E 18070 (7)
65359 1835 H1d* Raudjane rakake, linane saba Niidiga nõel Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (6)
65360 1835 H1d* & Raudne rakk ja linane saba Pastlanõel nööriga Kse 1890 M. Reimann H II 17, 870 (9)
65361 1835 H1d* Raudne rakk ja linane saba Pastlanõel nööriga Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (18)
65362 1835 H1e & Raudne rakike, vilne hännike Nõõl ja lõng Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (36)
65363 1835 H1e Raudne rakike, vilne hännike Nõel Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (98)
65364 1835 H1f & Raudene rakake, kanepine hännake Suur nõgel nõglatusega Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (19)
65365 1835 H2 & Raud rakapeni, linane hand persen Nõgel Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (91)
65366 1835 H3a & Rauane peni, linane hand Nõgel langaga Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (5)
65367 1835 H3b & Ravvane peni, paklane hand Nõgla perän linakeerus Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (303)
65368 1835 H4 & Luunõ pini, paklanõ hand Kuudsli Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 72 (15)
65369 1835 I1a1 Raudane soekõnõ, paklane hannakõnõ Nõkl Har 1889 J. Pähn H II 32, 201 (90)
65370 1835 I1a1 Raudne susi, paklane hand Niit nõgla takan Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (79)
65371 1835 I1a1 Raudane susi, paklene hand Nõgel niidiga Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 364 (17)
65372 1835 I1a1 Raudane susi, paklane hand Niit nõela peran Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (77)
65373 1835 I1a1 Ravvane susi, paklane hand Nõgel San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (146)
65374 1835 I1a1 Ravvane susi, paklane hand Nõel ja niit taga Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (50)
65375 1835 I1a1 & Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgõl langaga Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (29)
65376 1835 I1a1 Ravvane susi, paklane hand Nõgel Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (30)
65377 1835 I1a1 Ravvane susi, paklane hand Nõel Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (1)
65378 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Vokk, kuudsli Se 1927 M. Pihlapuu S 1929 (11)
65379 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgõl Se 1935 P. Külaniit S 105580 ja 105588 (27)
65380 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgõl Se 1932 A. Nurmetu S 49051 (38)
65381 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgõl ja niit Se 1927 E. Põllula S 645 (4)
65382 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgõl, niit peräh Se 1933 A. Tammeorg S 66770 (21)
65383 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgla peräh lang Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 639 (47)
65384 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgõl Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (13)
65385 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõel Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 259 (17)
65386 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgel ja lina peräh Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 639 (3)
65387 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõgõl Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 647 (74)
65388 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Nõglake, pakal peräh Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 58 (6)
65389 1835 I1a1 Ravvanõ susi, paklanõ hand Suur nõgõl Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123/4 (95)
65390 1835 I1a2* Ravvanõ susi, ja paklanõ hand Suur nõel, paklanõ lang peräh Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 186/7 (2)
65391 1835 I1a2* Ravvanõ susi ja paklanõ hand takah Nõgõl langaga Se 1935 D. Karnask S 101881 (35)
65392 1835 I1a2* & Susi ravvanõ, hand paklanõ Nõglatäis niiti Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (12)
65393 1835 I1a3 & Raudsusi, paklane hand Nõel ja niit San 1888 P. Koolmeister H III 10, 519 (8)
65394 1835 I1a3 Raudsusi, paklane hand Nõgel San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (9)
65395 1835 I1a3 Raudsusi, paklane hand Nõgel, keerus peran San 1895 J. Kuldsep E 19084 (33)
65396 1835 I1a3 Raudsusi, paklane hand Nõgel Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 233 (52)
65397 1835 I1a3 Raudne susi, takune saba Nõel linase lõngaga 1890 E EM 133 (1242)
65398 1835 I1a3 Raudne susi, takune saba Nõel linase lõngaga 1913 E EM2 116 (1622)
65399 1835 I1b* Ravvane susi, linane hand Nõgel, kui niit perän om Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (2)
65400 1835 I1b* Ravvanõ susi, linanõ hand Nõgõl Se 1930 A. Põhi S 22340 (32)
65401 1835 I1b* Ravvanõ susi, linanõ hand Suur nõgõl Se 1930 V. Ruusamägi S 25963 (88)
65402 1835 I1b* & Ravvanõ susi, linanõ hand Nõgõl, lang peräh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 310 (45)
65403 1835 I1b* Ravvanõ susi, linanõ hand Niit nõgla peräh Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 460 (81)
65404 1835 I1b* Rauanõ susi, linanõ hand perseh Nõgõl Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 227 (36)
65405 1835 I1c Rauane susi, villane hand Suur nõel, lõng järele Har 1927 E. Potsepp E 59956 (11)
65406 1835 I1c & Ravvane susi, villane händ Suur nõgel Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (51)
65407 1835 I2 & Punane susi, paklane hand Nõkl Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (13)
65408 1835 I3 & Raudhunt, takune saba Suur kotinõel Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (42)
65409 1835 J1a1 Raudne lind, linane saba Nõel ja niit 1887 Meelej. nr. 47 (1887) 375 (7)
65410 1835 J1a1 Raudne lind, linane saba Nõel ja niit 1920 E MM2 14 ja 48 (207)
65411 1835 J1a1 Raudne lind, linane saba Nõel ja niit 1994 E MM3 11 ja 39 (207)
65412 1835 J1a1 & Raudne lind, linane saba Nõel lõngaga JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (92)
65413 1835 J1a1 Raudne lind ja linane saba Nõel ja niit 1890 E EM 133 (1240)
65414 1835 J1a1 Raudne lind ja linane saba Nõel ja niit 1913 E EM2 116 (1620)
65415 1835 J1a1 Raudne lind ja linane saba Nõel ja niit 1914 E MM 14 ja 45 (205)
65416 1835 J1a1 Raudne lind ja linane saba Nõel ja niit 1929 Jürisson 178 (19)
65417 1835 J1a2 & Lind raudne, saba linane Nõel Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 374 (167)
65418 1835 J1b Raudne lind, linane händ Nõel niidiga 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (5)
65419 1835 J1b Raudne lind, linane händ Nõel ja niit Hls 1890 E. Kitzberg E 403 (18)
65420 1835 J1b Raudlind, linahand Nõel ja niit Ran 1895 J. Palu E 18774 (41)
65421 1835 J1b Raudne linnuke, linane hännake Nõel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 314 (137)
65422 1835 J1b & Raudene linnuke, linane hännäke Nõgel niidiga Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (58)
65423 1835 J1b Raudlinnuke, linane hännake Nõgel Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (28)
65424 1835 J1b Raudlinnuke, linane hännake Nõgel Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 296 (145)
65425 1835 J1b Raudlinnuke, linast hännake Nõel Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (126)
65426 1835 J2a Pisukene lind, linasaba taga Nõel Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (117)
65427 1835 J2a & Pisikene linnukene, linast saba taga Nõel Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (80)
65428 1835 J2b & Väigu tsirk, paklan hand, kõiki änäbä naasera[h]vas kätte pidava Nõkl Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 34
65429 1835 K+ Rauast peen poisike, pikk saba järel 1956 Säde nr. 26 (1956) 3
65430 1835 K+ & Raudine härrake, linane hännake Nõgel ja niit Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (19)
65431 1835 K+ Terashärjal niidist saba Nõel Lüg 1963 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 162, 248 (9)
65432 1835 K+ Raudne ussike, vilne hannike 1986 Krikmann 72 (3)
65433 1835 K+ & Raudne ussike, vilne hannike Tt 1720–1729 S. H. Vestring KM EKLA, ÕES, M. B. 69, l. 183
65434 1835 K+ Raudpea, takune saba Nõel Trt 1930 A. Pfeiffer E 66316 (112)
65435 1835 K+ Raudkere, takust händ Nõel niidiga Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (42)
65436 1835 K+ Raudtüür, siidisaba taga Nõel Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 488 (151)
65437 1835 K+ Raudriike, linane hännäke Nõõl Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 858 (35)
65438 1835 K+ Raudne rong, siidine saba Nõel ja niit Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 41 (23)
65439 1835 K+ Raudane sosi, paklane hand Nõgel, rõõvas Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (153)
65440 1835 K+ Raudora, siidine saba Nõel ja lõng Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 561 (2)
65441 1835 K+ Terave teivas, linane händ Nõel 1913 E EM2 131 (1881)
65442 1835 K+ Terave teivas, linane händ Nõel 1939 Nugis 294 ja 314 (224)
65443 1835 L1 & Raudruun ja linast saba, pastlanõel ja pael taga [Pastlanõel ja pael taga] Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (39)
65444 1835 L2a & Raudne täkk ja linane saba, pastlanõel ja nöör taga [Pastlanõel ja nöör taga] Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 115 (665)
65445 1835 L2b1 & Raudne täkk ja takune saba, pastlanõel ja nöör taga [Pastlanõel ja nöör taga] Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 60 (44)
65446 1835 L2b2 & Raudne täkk ja takune saba, pastlanõel ja lõng tal taga [Pastlanõel ja lõng tal taga] Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 493 (6)
65447 1835 L2c* Raudne täkk ja siidine saba, pastlanõel ja niit oli taga [Pastlanõel ja niit oli taga] Kul 1925 P. Voolaine E, StK 28, 337 (3)
65448 1835 L2c* & Raudne täkk ja siidine saba, pastlanõel ja nöör taga [Pastlanõel ja nöör taga] Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 109 (23)
65449 1835 L2c* Raudne täkk ja siidist saba, pastlanõel ja niit tal taga Niit, nõel Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 430 (130)
65450 1835 L2d & Terastäkk ja paelast saba, pastlanõel ja nöör taga [Pastlanõel ja nöör taga] Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 348 (3)
65451 1835 Ma1* & Raudne rott, vilne saba, sukanõel, lõng taga [Sukanõel, lõng taga] Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (13)
65452 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lõng taga Sukanõel Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
65453 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lõng tal taga [Sukanõel ja lõng tal taga] Muh 1922 T. Kolk A 883 (6)
65454 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lõng tal taga [Sukanõel ja lõng tal taga] Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 73 (35)
65455 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lõng tal taga [Sukanõel ja lõng tal taga] Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 327 (91)
65456 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lõng tal taga [Sukanõel ja lõng tal taga] Hää 1944 M. Mäesalu ERA II 308, 446 (4)
65457 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, see oo sukanõel ja lõng tal taga [Sukanõel ja lõng tal taga] Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 359 (20)
65458 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lõng tal taga [Sukanõel ja lõng tal taga] Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 379 (27)
65459 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lang tal taga [Sukanõel ja lang tal taga] Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 269 (3)
65460 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lõng oli taga [Sukanõel ja lõng oli taga] Var 1938 S. Reeder A 16505 (9)
65461 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanõel ja lõng taga [Sukanõel ja lõng taga] Kse 1938 V. Eenveer ERA II 251, 349 (1)
65462 1835 Ma1* & Raudne rott ja vilne saba, sukanõõlas, lõng tal taga Sukanõel Rei 1940 E. Lauri ERA II 265, 273 (2)
65463 1835 Ma1* Raudne rott ja vilne saba, sukanöölus, löng tal taga Sukanõel, millel on lõng taga Rei 1967 E. Küttim KKI KS
65464 1835 Ma2 & Raudne rott ja vilne saba, sukanõelas, mis tal taga [Sukanõelas, mis tal taga] Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 371 (96)
65465 1835 Mb1 & Raudne rott ja linane saba, pastlenõel ja pael taga [Pastlenõel ja pael taga] Noa 1931 S. Barud ERA I 3, 621 (5h)
65466 1835 Mb2* & Raudne rott ja linasaba, pastlanõel ja nöör tal taga Pastlanõel, millel linane nöör taga Kir 1955 N. Tann RKM II 43, 83 (1)
65467 1835 Mb2* Raudne rott ja linane saba, pastlenõel ja nöör oli taga [Pastlenõel ja nöör oli taga] Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (50)
65468 1835 Mb2* Raudne rott ja linane saba, pastlenõel ja nöör taga [Pastlenõel ja nöör taga] Mär? 1936 E. Poom ERA II 148, 13 (12a)
65469 1835 Mb2* Raudne rott, linane saba, pastlanõel, nöör taga] [Pastlanõel, nöör taga] Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (44)
65470 1835 Mc & Raudne rott ja takne saba, pastlanõel ja nöör oli taga [Pastlanõel ja nöör oli taga] Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 417 (50)
65471 1835 Md* Raudne rott ja siidisaba, pastlanüür ja nõel taga [Pastlanüür ja nõel taga] Hel 1910 L. Kaur E 66404 (3)
65472 1835 Md* & Raudrott ja siidisaba, pastlenõel ja nöör taga [Pastlenõel ja nöör taga] LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (20)
65473 1835 Na/ & Raudne täkk, linane lakk, peaga lõhub, perssega parandab Nõelaga õmblemine Tln 1926 M. Sengbusch E 57370 1465Fa
65474 1835 Nb/ & Raudne täkk, linane lakk, eestotsaga lõhub ja tagatotsaga parandab Nõel SJn 1889 T. Köstner H II 26, 382 (17) 1465Fb
65475 1835 # 234 799 1001Ca
65476 1836 & Raudne suu sööb puud Kirves, saag 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 477 (611)
65477 1836 Raudne suu sööb puid Kirves, nuga, uherd, saag 1890 E EM 133 (1244)
65478 1836 Raudne suu sööb puid Kirves, nuga, uherd, saag 1913 E EM2 116 (1624)
65479 1836 Raudne suu sööb puid Kirves, nuga, saag 1979 Metstak 12 ja 33 (89)
65480 1836 Raudne suu sööb puid Kirves, nuga, saag 1992 Metstak2 28 ja 30
65481 1837 a & Ravane rehesindse, kaaradse' ladama' Pliniraud, plini' vahel Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (162)
65482 1837 b & Ravane rehesints, kaarane tõra Pliiniraud, pliini küdsätäs Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (163)
65483 1838 A1a & Puidse' peendra', ravadse' tüki' Akna' Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (155)
65484 1838 A1b & Puidsõ pindre, ravvadsõ vaihtõ Aknaraam ja aknakruudi Se 1930 A. Põhi S 20856 (4)
65485 1838 A1c1* Ravvanõ maa, puidsõ pindre Se 1927 Linnasaar S 1475 (13)
65486 1838 A1c1* Ravvane maa, puitse pindre Aken Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (66)
65487 1838 A1c1* Ravvanõ maa, puitsõ pindre Akna Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 (12)
65488 1838 A1c1* & Ravvanõ maa, puitsõ' pindre' Akna Se 1929 V. Savala S 17526 (90)
65489 1838 A1c1* Ravvanõ maa, puitsõ pindre Se 1933 N. Oinas S 58588 (12)
65490 1838 A1c1* Ravvanõ maa, a' puidsõ pindre Klaas, raam Se 1927 M. Pihlapuu S 1937 (86)
65491 1838 A1c1* Ravvanõ maa ja puitsõ pindrõ Tarõakna Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 210 (9)
65492 1838 A1c1* Ravvanõ maa, puinõ pinnär Akna Se 1931 N. Sõrmus S 33783 (7)
65493 1838 A1c2 & Puitsõ pindre', ravvanõ maa Aken Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 48 (31)
65494 1838 A1c2 Puitsõ pindre, ravvanõ maa Aknaklaasi Se 1929 V. Ruusamägi S 9656 (2)
65495 1838 A1d* Ravane nurm, puidse peendre Akna' Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (161)
65496 1838 A1d* Ravvanõ nurm, puitsõ pindre Akõn Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (94)
65497 1838 A1d* Ravvanõ nurm, puidsõ pindre Aknad Se 1934 J. Orusaar ERA II 117, 257 (1)
65498 1838 A1d* & Ravvane nurm, puitse pindre' Aknad Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 50 (24)
65499 1838 A1d* Ravvanõ nurm, puitsõ pindre Aknaraam ja kruudi Se 1934 M. Podrätšikov S 85765 (30)
65500 1838 A1d* Ravvanõ nurm ja puise pindre Akna Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 97 (2)
65501 1838 A1d* Ravvatsõ nurme, puutsõ pindre Aknaraam klaasiga Se 1927 V. Ruusamägi S 2314 (40)
65502 1838 A1e1* Ravvanõ põld, puinõ pinnär Aken Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 44 (1)
65503 1838 A1e1* Ravvanõ põld, puidsõ pindre Akna Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (28)
65504 1838 A1e1* Ravvane põld, puitse pindre Akõn Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 336 (30)
65505 1838 A1e1* & Ravvadsõ põllu', puidsõ' pindre' Akna Se 1956 V. Pino RKM II 51, 396 (20)
65506 1838 A1e1* Ravvadsõ põllu, puitsõ pindre Akna Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (41)
65507 1838 A1e1* Ravvadsõ põllu, puidsõ pindre Akna Se 1934 M. Peramets S 78540 (90)
65508 1838 A1e1* Ravvadsõ põllu, puidsõ pindre Akna Se 1935 A. Põhi S 116197 (17)
65509 1838 A1e1* Ravvadsõ põllu, puitsõ pindre Aknaraama Se 1934 F. Paloots S 86156 (9)
65510 1838 A1e1* Ravvadsõ põllu ja puitsõ pindre seeh Toal aknad Se 1935 A. Kits S 100019 (47)
65511 1838 A1e2 Puitsõ pindre, ravvatsõ põllu Aknaraama Se 1934 F. Paloots S 81378 (39a)
65512 1838 A1e2 & Puidsõ pindre, ravvadsõ põllu Aknakruudi ja raama Se 1932 A. Tammeorg S 35485 (5)
65513 1838 A1e2 Puitsõ pindre, ravvatsõ põllu Akna ja aknakruudi Se 1934 N. Oinas S 76986 (13)
65514 1838 A1e2 Puidsõ pindre, ravvadsõ põllu Aknaraami ja kruut Se 1933 A. Tammeorg S 59161 (26)
65515 1838 A1f1 & Ravvadsõ virkse, puidsõ pindre Akõn (aken) Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 56 (77)
65516 1838 A1f2 & Puitsõ pindre, ravvatsõ virkse Aknõraami ja kruudi Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (67)
65517 1838 A2a & Mürgütse põllu, puidsõ pindre Akõn Se 1930 A. Põhi S 24833 (31)
65518 1838 A2b & Puidsõ pindre, mürgüdse põllu Tarõakna Se 1934 A. Põhi S 92229a (1)
65519 1838 A3 & Kivine nurm, puitsõ pindre Aknat Se 1934 A. Kits S 92766 (24)
65520 1838 A3 Kivine nurm, puitsõ pindre Akna Se 1930 V. Ruusamägi S 26003 (33)
65521 1838 A3 Kivine nurm, puitsõ pindre Aknaraami Se 1932 V. Ruusamägi S 40376 (10)
65522 1838 A4 & Tuhadsõ põllu, puidsõ pindre Akõn Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 811 (32)
65523 1838 A5 & Puitsõ pindre, tsugunatsõ põllu Aknaraamid, ruudud Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 274 (38)
65524 1838 B & Ravvadsõ' pindre, puudsõ' veere Akõn Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 435/6 (38)
65525 1838 B Ravvadsõ pindre, puidsõ veere Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 476 (86)
65526 1839 A* & Raudtee, tinarada, pinu puid, ligu linu Püss Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 277 (9)
65527 1839 A* Raudtie ja tinarada, puupinu, ligu linu Püss Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 91 (6)
65528 1839 B & Ligu linu, pinu puid, tükk tina ja raudtee Püss Var 1888 M. Karotom H III 4, 592 (69)
65529 1839 C & Linatee, raudrada, puupinu, nael rasva, natukene nahka Voki Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 267 (13)
65530 1839 # 973
65531 1840 A & Raudvanamees puupinu taga, kiipab ja kaapab, kedagi kätte ei saa Nõges VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (181)
65532 1840 A Raudvanamees puupinu taga, kiipab ja kaapab, kedagi kätte ei saa Nõges 1890 E EM 133 (1246)
65533 1840 A Raudvanamees puupinu taga, kiipab ja kaapab, kedagi kätte ei saa Nõges 1913 E EM2 116 (1628)
65534 1840 B & Mees seisab aja ääres, raudreha käes, kiigub ja kaagub, kuhugi ei saa Nõges Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (17)
65535 1841 A & Rebane küüsipidi taevas Päike Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (87)
65536 1841 A Rebane küüsipidi taevas Päike Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 827 (3)
65537 1841 A Rebane küüsipidi taevas Linatükk päsmre otsas Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 269 (2)
65538 1841 A & Rebane küisipidi taevas Rippuv päsmer Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (50)
65539 1841 B & Karu küüdsipiti taivan Linapunda kaalutas Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (75)
65540 1841 C & Kurat küüsipidi taevas Päsmer lae küljes Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (23)
65541 1841 # 2191Ad
65542 1842 & Reisist sööb, rennist joob, saab tuttu, heidab magama Kirp Hls 1888 P. Ruubel SKS, Eisen 265 (34)
65543 1842 # ul
65544 1843 A1a1 & Rigi-ragi raksu, rebane lakk verd Tuld raotas räniga Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (15)
65545 1843 A1a2 & Riiku-rääku, rebane lakub verd Tulelöömine raua ja taelaga VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (81)
65546 1843 A1b1 & Reeku-rääku taplevad, rebane lakub verd Tuleraud Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (4)
65547 1843 A1b1 Reeku-rääku taplevad, rebane lakub verd Tuleränid Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 189 (97)
65548 1843 A1b1 Reeku-rääku taplevad, rebane lakub verd Tuleraud Pal 1930 M. Jürgenson E 70345 (3)
65549 1843 A1b2 & Reeku-rääku taplevad, rebane lakub verd Tuleraud ja kõbjas SJn 1877–1917 T. Köstner EÜS IV 1803 (14)
65550 1843 A1b2 Riiku-rääku taplese, rebäne lakk verd Tuliraud, pess, räni Võn 1895 J. Moodis H II 51, 72 (68)
65551 1843 A1b3 & Reegu-räägu taplevad, rebane lakub verd Tuleraud VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (39)
65552 1843 A1b4 & Rega-räga taplevad, rebane lakub verd Tuleraud ja tael Prn 1901 A. Gärtner E 41953 (54)
65553 1843 A1b5 & Riebräbakad taplevad, rebane lakub verd Taelaga rauast tuld lööma Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (155)
65554 1843 A1b6* & Reeko-rääko taplevad ja rebane lakub verd Ränid (tuleraud) MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 598 (2)
65555 1843 A1b6* Riiku-rääku taplevad ja rebane lakub verd Tulerauaga raiutakse tuld SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 602 (6)
65556 1843 A1c* Riiku-rääku kaklevad, rebane lakub verd Raud, kivi ja tael Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (26)
65557 1843 A1c* Riiku-rääku kaklevad, rebane lakub verd Tuleraud SJn 1894 H. Raid H II 49, 618 (89)
65558 1843 A1c* & Rigu-rägu kakleva, rebane lakup verd Tuld raotas Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 455 ja 459 (7)
65559 1843 A1d* Reeku-rääku taplevad, rebane lakub all verd Tulerauast lüüakse tuld 1890 E EM 134 (1249)
65560 1843 A1d* Reeku-rääku taplevad, rebane lakub all verd Tulerauast lüüakse tuld 1913 E EM2 116 (1631)
65561 1843 A1d* Rihku-rähku riidlevad, rebane lakub all verd Tuleraud ja tael 1913 E EM2 117 (1635)
65562 1843 A1d* Reeku-rääku taplevad, rebane lakub all verd Tulerauast lüüakse tuld Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 182 (75)
65563 1843 A1d* Riiku-rääku taplevad, rebane lakub alt verd Rauaga tuld lööma Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (101)
65564 1843 A1d* Riiku-rääku taplevad, rebane lakub alt verd Tulerauad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 246 (100)
65565 1843 A1d* Riiku-rääku taplevad, rebane lakub alt verd Tulerauad Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (112)
65566 1843 A1d* Riiku-rääku taplevad, rebane lakub alt verd Tuleräni, tulerauad Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (149)
65567 1843 A1d* & Riikus-rääkus taplevad, rebane lakub alt verd Tuleränikivi ja tael SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (88)
65568 1843 A1e1* Reegu-räägu taplevad, rebane lakub vahelt verd Tuleraud ja tael 1880 Meelej. nr. 5 ja 6 (1880) 159 ja 192 (4)
65569 1843 A1e1* Reegu-räägu taplevad, rebane lakub vahelt verd Tulerauad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (140)
65570 1843 A1e1* Reeku-rääku taplevad, rebane lakub vahelt verd Tuld raiutakse taala külgi Kõp 1897 J. Laarmann E 31323 (1)
65571 1843 A1e1* Riiku-rääku taplevad, rebane lakub vahelt verd Tule raidumine kivi ja rauaga SJn 1889 T. Köstner H II 26, 381 (7)
65572 1843 A1e1* Riiku-rääku taplevad, rebäne lakub vahelt verd Tulekivi, raud, tael KJn 1877–1917 A. Pihlak E 462 (8)
65573 1843 A1e1* & Reeka-rääka taplevad, rebane lakub vahelta verda Tuleraud ja tael VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (105)
65574 1843 A1e2* Riiku-rääku taplevad ja rebäne lakub verd vahelt Tulerauaga tulelöömine KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 327 (62)
65575 1843 A1e2* & Reku-raku taplevad, rebane lakub vahepealt verd Tule raiumine Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (104)
65576 1843 A1e2* Rihku-rähku taplevad, rebane lakub verd vahel Tulerauaga raiutakse Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (15)
65577 1843 A1f* Riiku-rääku kaklevad, rebane lakub vahelt verd Mees raiub taela otsa tuld Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (30)
65578 1843 A1f* Riiku-rääku kakleve, rebäne lakub vahelt verd Ku tuleravvage tuld lüvväs Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (131)
65579 1843 A1f* Riga-räga kaklesivad, rebane lakkus vahelt verd Tulerauaga lüiakse tuld Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (84)
65580 1843 A1f* & Rebo-räbo kaklõsõ, rebäne lakk vahelt verd Tulirauvaga raotas tuld Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (143)
65581 1843 A2a & Rigu ja rägu taplevad ja rebane imeb vahelt verd Tulerauaga lüüakse tuld Pal 1889 H. Maasen H III 8, 598 (1)
65582 1843 A2b & Riiksu-rääksu rääsleva, rebane imeb vahelt verd Tuliraud Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (63)
65583 1843 A3* Riiku-rääku taplevad, rebane lakub vahel tuld Tuld piibu peale raiumine Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (132)
65584 1843 A3* & Reegu ja räägu taplevad, rebane lakub vahepeal tuld Tuleraud ja tael Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (24)
65585 1843 A4 & Rihkus-rähkus taplevad, tihane lakub verd Tuleränikivi ja tael SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (87)
65586 1843 B1a1 Ribu-räbu kaklevad, rebasenahk pe[rs]e peal Tuleraud ja tael 1890 E EM 134 (1251)
65587 1843 B1a1 Ribu-räbu kaklevad, rebasenahk pe[rs]e pääl Tuleraud ja tael 1913 E EM2 116 (1633)
65588 1843 B1a1 Ribu-räbu kaklevad, rebasenahk perse peal Tuleraud, tagel, tuld raiuma Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (231)
65589 1843 B1a1 Ribu-räbu kaklevad, rebasenahk perse pääl Tule raiumine Vil 1892 H. Pihlap E 726 (71)
65590 1843 B1a1 Ribu-räbu kakleva, rebasenahk perse pääl Tulerauaga raiumine Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (17)
65591 1843 B1a1 & Ribu-räbu kakleva, rebasenahk perse pääl Tulekivi, raud ja tael Trv 1928 E. Treu ERA II 1, 268 (1)
65592 1843 B1a1 Ribu-räbu kakleve, rebäsenahk perse pääl Rauaga raiutes tuld Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (94)
65593 1843 B1a2* & Riip-rääp kakleve, rebasenahk perse pääl Tuld raiutas takla otsa Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (129)
65594 1843 B1a2* Reeb-rääb kakleva, rebasenahk perse peal Taelaga tule raiumine Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (36)
65595 1843 B1a2* & Riksti-räksti kaklevad, rebasenahk perse pääl Tule raiumine (kivi, raua ja taelaga) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (67)
65596 1843 B1a2* Riiku-rääku kaklevad, rebasenahk perse peal Tuld raiutakse Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (58)
65597 1843 B1a2* & Kriiks-kraaks kakleva, rebasenahk perse pääl Tuliraud, tael ja kivi Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (40)
65598 1843 B1b & Reeku-rääku taplevad, rebasenahk perse peal Tuld raiutakse Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (44)
65599 1843 B2a1 Riiku-rääku kaklevad, rebasenahk perse all Tuld raiutakse Pst 1892 J. Leppik E 355 (58)
65600 1843 B2a1 Riiku-rääku kaklevad, rebasenahk perse all Tulerauaga tuld lüües Hls 1894 J. Riiet H III 19, 831 (11)
65601 1843 B2a1 Riiku-rääku kakleva, rebasenahk perse all Tuld raiutse, raud ja kivi om riiku-rääku, sii rebasenahk om tagel Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 73 (67)
65602 1843 B2a1 Riiku-rääku kakleva, rebasenahk perse all Tuleraud, tulekivi ja tael Pst 1913 J. Müür E 48012 (11)
65603 1843 B2a1 Riiku-rääku kakleva, rebasenahk perse all Tuleraud, tulekivi ja tael Trv 1913 J. Müür E 48012 (11)
65604 1843 B2a1 & Riiku-rääku kakleva, rebunahk perse all Tuleraud, kivi, tael Pst 1889 J. Henno H IV 3, 373 ja 382 (1)
65605 1843 B2a1 Riku-räku kakleva, rebasenahka perse all Silmad Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 431 (75)
65606 1843 B2a2* & Riiks-rääks kaklevad, rebasenahk perse all Tuld raiutakse Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 787 (198)
65607 1843 B2a2* Riksi-räksi kaklevad, rebasenahk perse all Tael, kivi, räni Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
65608 1843 B2a2* Riksi-raksi kakleva, rebäsenahk perse all Taela otsa tule raiumine Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (79)
65609 1843 B2a2* Riksi-räksi kakleve, rebäsenahk perse all Tule raidumine ränikivist Pst 1940 J. A. Reepärg ERA II 272, 328 (40)
65610 1843 B2a2* & Riksi-räksi kakleva, rebasenahk neil perse all Räni, tael, tuleraud Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 148 (132)
65611 1843 B2a2* Kuks-väks kaklevad, rebasenahk perse all Tule ränimine taalaga Vil 1894 H. Niggol H III 20, 653 (1)
65612 1843 B2b* Rieku-rääku taplevad, rebasenahk perse all Tuleraud, kivi ja taal SJn 1895 H. Mikkor H III 21, 184 (9)
65613 1843 B2b* & Tiks-täks tapleve, rebasenahk perse all Tulekivi, tuleraud ja tagel Trv 1890 A. Rull H II 25, 439 (150)
65614 1843 B3 & Riksu-raksu kaklevad, rebasenahk all Taela otsa raiutakse tuld Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 334 (140)
65615 1843 B3 Riksu-raksu kaklevad, rebasenahk all Tuleraud ja tael 1890 E EM 134 (1256)
65616 1843 B3 Riksu-raksu kaklevad, rebasenahk all Tuleraud ja tael 1913 E EM2 117 (1640)
65617 1843 B4 & Riiku-rääku kisklevad, rebäsenahk neil reite vahel Tulekivi, taal, ränituli Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (50)
65618 1843 B5 & Reeku-rääku taplevad, pargit nahk perse all Villu raasitse Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 52 (64)
65619 1843 B6 & Riiku-rääku kakleve, karunahk vahel Tulerauvaga raiutes tuld Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (72)
65620 1843 C1 & Ribu-rabu kaklevad, rebäsehänd vahel Tuld raiutakse taelast Trv 1895 J. Sims E 21677 (36)
65621 1843 C2a & Riiku-rääku kakleve, oravehänd all Tuleraud Hls 1894 H. Sulsenberg H II 48, 62 (188)
65622 1843 C2b% & Riksi-räksi kaklevad, oravasaba otsa peal Sepa tagumine alasil Trv 1962 A. Lättemäe RKM II 150, 302 (5) 1C
65623 1843 D% & Tibu jookseb teeda mööda, ratsukene randa mööda, rebasenahk perse pääl Taalist tuld raiumine Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (40) 1971C2a1
65624 1843 E/ & Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas, rigadi-ragadi rauda, rebasenahk perse pääl Hobune, ader ja kündja Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 432 (50) 566Ö 973Ü
65625 1844 a1 Riist on, aga vett ei pia Sõel 1890 E EM 134 (1253)
65626 1844 a1 Riist on, aga vett ei pia Sõel 1895 Kas. Talur. Kal. (1895) 64 (5)
65627 1844 a1 Riist on, aga vett ei pia Sõel 1913 E EM2 117 (1637)
65628 1844 a1 Riist on, aga vett ei pea Sõel 1914 E MM 14 ja 45 (206)
65629 1844 a1 Riist on, aga vett ei pea Sõel 1920 E MM2 14 ja 48 (208)
65630 1844 a1 Riist on, aga vett ei pea Sõel 1994 E MM3 11 ja 39 (208)
65631 1844 a1 Riist on, aga vett ei pea Sõel 1992 Metstak2 26 ja 27
65632 1844 a1 Riist on, aga vett ei pea Sööl Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 230 (130)
65633 1844 a1 & Riist on, aga vett ei pea Sõõl Vil 1896 H. Maaten E 25977 (41)
65634 1844 a1 Riist um, aga vett ei pia Sõgõl Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (38)
65635 1844 a2 & Riist ta on, aga vett ei pia Sõel VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (182)
65636 1844 a3 & Riist on, aga ei pea vett Sõel Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (12)
65637 1844 b1 & Annom um ja vett ei pia Sõgõl Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (92)
65638 1844 b2 & Vahtsõnõ annom, pia-ai vett seeh Sõgõl Se 1935 A. Jänessoo S 105359 (9)
65639 1844 c & Nõu on, aga vett ei pea Sõõl Vil 1895 H. Niggol H III 25, 347 (16)
65640 1844 # 1391E1a | kküs | vs: EV 13960Ab
65641 1845 & Rikkam kui raeisand, targem kui talusulane ja kuulsam kui kuningas Raamat 1909 J. Sõggel E 46993 (10)
65642 1845 Rikkam kui raeisand, targem kui talusulane, kuulsam kui kuningas Raamat 1913 E EM2 157 (2304)
65643 1845 Rikkam kui raeisand, targem kui talusulane, kuulsam kui kuningas Raamat 1920 Nurmik I 84
65644 1845 Rikkam kui raeisand, targem kui talusulane, kuulsam kui kuningas 1933 Ajaviiteleht nr. 1 (1933) 8
65645 1845 Rikkam kui raeisand, targem kui talusulane, kuulsam kui kuningas Raamat 1992 Metstak2 34 ja 35
65646 1846 & Rikiline-rakiline, kuldkäär vähi linnu pers[e]s Vokk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (132)
65647 1847 A & Rist rikka mehe väravas Tuuling Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 164 (74)
65648 1847 A Rist rikka mehe väravas Tuuleveski 1890 E EM 134 (1259)
65649 1847 A Rist rikka mehe väravas Tuuleveski 1913 E EM2 117 (1644)
65650 1847 A Rist rikka mehe väravas Tuulik 1992 Metstak2 22
65651 1847 Ba Riksub-raksub rikka mehe värava taga Tuuleveski Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (48)
65652 1847 Ba & Riksub-raksub rikka mehe värava taga Veski Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 39 (1)
65653 1847 Ba Riksub-raksub rikka mehe vära taga Tuuleveski Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 63 (18)
65654 1847 Bb & Riiksub-raaksub rikka mehe värava taga Tuuleveski Krj 1941 K. Unger ERA II 304, 439 (16)
65655 1847 Bc & Riiksub-rääksub rikka mehe värava taga Tuuling Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 164 (75)
65656 1847 Bd & Rigiseb-rögiseb rikka mehe väravas Äke Han 1893 P. Einbluth H III 18, 133 (1)
65657 1847 Ca Riksub-raksub rikka mehe toa taga (Es rasselt und prasselt hinter des reichen Mannes Thür) Eine Windmühle 1876 Wied. 285
65658 1847 Ca Riksub-raksub rikka mehe toa taga Tuulik, tuuleveski 1890 E EM 134 (1255)
65659 1847 Ca Riksub-raksub rikka mehe toa taga Tuulik, tuuleveski 1913 E EM2 117 (1639)
65660 1847 Ca Riksub-raksub rikka mehe toa taga Veski 1921 Nurmik II 44 (2)
65661 1847 Ca & Riksub-raksub rikka mehe toa taga Die Windmühle Jaa 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 66
65662 1847 Ca Riksub-raksub rikka mehe toa taga Tuuling Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 174 (39)
65663 1847 Ca Riksub-raksub rikka mehe toa taga Veski Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 68 (11)
65664 1847 Ca Riksub-raksub rikka mehe toa taga Veski Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 101 (13)
65665 1847 Cb & Riksub-rääksub rikka mehe toa taga Tuuleveski Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 319 (19)
65666 1847 Cc & Rigiseb-ragiseb rikka mehe toa taga Veski Pöi 1952 H. Koel RKM II 38, 446 (5)
65667 1847 Da* Kilinad-kolinad rikka mehe toa taga Tuuleveski Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 235 (16)
65668 1847 Da* & Kilinat-kõlinat rikka mehe toa taga Tuulik Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (19)
65669 1847 Db & Kirinad-kõrinad rikka mehe toa taga Tuulik Hii 1928 M. Meiusi ERA II 9, 284 (6)
65670 1847 E* & Kirepuud, korepuud rikka mehe toa taga Tuulik Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 79 (28)
65671 1847 E* Kiripuud, keripuud rikka mehe toa taga Tuuleveski Phl 1897 T. Wiedemann H II 57, 278 (20)
65672 1847 F & Keripuud, meripuud rikka mehe toa taga Veske Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 151 (5)
65673 1847 F Keripuud, meripuud rikka mehe toa taga Tuuleveski 1890 E EM 62 (424)
65674 1847 F Keripuud, meripuud rikka mehe toa taga Tuuleveski 1913 E EM2 55 (541)
65675 1847 G & Istel-astel rikka mehe toa taga Tuuling Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 415 (257)
65676 1847 H/ & Hele kuusk, kole tamm, riksub-raksub rikka mehe toa taga Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (19) 705M
65677 1847 # 209 210 705 803 1853 1976 1993
65678 1848 a & Ripendab ja tolgendab, igaüks teda käperdab Käterätik Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64063 (28)
65679 1848 b & Ripub ja tolgendab, igaüks haarab ta järele Käsirätt 1930 L. Birnbaum E 64936 (9)
65680 1849 Aa & Ripõlõs, rapõlõs, perapoolt pitte kotin Pähkme Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (121)
65681 1849 Ab1 & Rippõlõs, rappõlõs, perstpitte kotin Pähkmas, pähkmepuun kasuva Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 142 (27)
65682 1849 Ab2 & Riples, räples, perstpitti kotkun Pähi San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (139)
65683 1849 Ab3 & Rippõlõs ja rappõlõs, perstpitti kotkus Pähi Kan 1895 C. Lipping H II 56, 1006 (3)
65684 1849 Ab4 & Ripendas, rapendas, perse kotin Pähkna, sarapuu Võn 1895 J. Moodis H II 51, 72 (65)
65685 1849 Ac & Nippapiti, noppapiti, päädpiti koti sisen Pähi Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (54)
65686 1849 B & Pisikene poisikene, persetpidi kotikesen Pähel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (378)
65687 1850 & Rips on peal ja nipp on all Rees Tür 1888 M. Tults H II 13, 572 (9)
65688 1850 Rips pääl, rips all Särgiprees 1913 E EM2 117 (1641)
65689 1851 Aa* & Risti kannan seisu ajal, ratast ajan jooksu ajal, purjus olen sõidu ajal ja kas ma sõidan kuival ehk märjal ajal, üks tolm ikka taga järel Tuuleveski 1817 O. R. Holtz Holtz 212 (2)
65690 1851 Aa* Risti kannan seisu ajal, ratast ajan jooksu ajal, purjus olen sõidu ajal ja kas ma sõidan kuival ehk märjal ajal, üks tolm ikka taga järel Tuulimylly 1851 Lönnrot2 191 (137)
65691 1851 Aa* Risti kannan seisu aeal, ratast aean joosu aeal, purjus olen sõidu aeal, kui mina sõidan kuibal ehk märjal aeal, ikka üks tolm taga järel Tuuleveske PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (22)
65692 1851 Aa* Risti kannan seisu ajal, ratast ajan joosu ajal, purjes olen sõidu ajal, kas sõidan kuiva ehk märja ilmaga, üks tolm on mul ikka taga Veski, mis tuulega käib Kos 1890 T. Wiedemann H III 12, 90 (3)
65693 1851 Aa* Risti kannan seisu ajal, ratast ajan jooksu ajal, purjus olen sõidu ajal, kas käin kuival ehk märjal ajal, mul ikka üks tolm taga järel Tuuleveske Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (12)
65694 1851 Aa* & Risti kanna seisu aeal, ratast ajan jooksu aeal, purjus olen sõidu aeal, kas ma käin kuival ehk märjal aeal, üks tolm mul alati taga Tuuleveski Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (216)
65695 1851 Aa* Risti kannan seisu ajal, ratast ajan jooksu ajal, purjus olen sõidu ajal, olen ma kuival või märjal, üks tolm mul ikka taga Veski Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 245 (87)
65696 1851 Aa* & Risti kannan, kui ma seisan, ratast ajan, kui ma jooksen, purjus olen, kui ma sõidan, olgu kuiv ehk märg, alati tolm taga Veski Tln 1887 J. Eichwaldt H, R 4, 49 (2)
65697 1851 Ab* Ristis seisu ajal, purjus sõidu ajal, rattas joosu ajal, tolm taga alati Tuuleveski 1890 E EM 134 (1258)
65698 1851 Ab* Ristis seisu ajal, purjus sõidu ajal, rattas joosu ajal, tolm taga alati Tuuleveski 1913 E EM2 117 (1643)
65699 1851 Ab* Ristis seisu ajal, purjus sõidu ajal, rattas joosu ajal, tolm taga alati Tuulik 1914 E MM 14 ja 45 (207)
65700 1851 Ab* Ristis seisu ajal, purjus sõidu ajal, rattas jooksu ajal, tolm taga alati Tuulik 1920 E MM2 14 ja 48 (209)
65701 1851 Ab* Ristis seisu ajal, purjus sõidu ajal, rattas jooksu ajal, tolm taga alati Tuulik 1994 E MM3 11 ja 39 (209)
65702 1851 Ab* Ristis seisu ajal, purjus sõidu ajal, ratas jooksu ajal, tolm taga alati 1927 Ainelo III 64
65703 1851 Ab* Risti kannan seisu ajal, purjus olen sõidu ajal, ratast ajan jooksu ajal, ja kas ma sõidan kuival ehk märjal ajal, üks tolm mul ikka taga järel Tuuleveske Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 65 ja 67 (6)
65704 1851 Ab* & Risti kannan seisu ajal, purjus olen sõidu ajal, ratast ajan joosu ajal, ja kas ma sõidan kuival ehk märjal ajal, üks tolm ikka järel Tuuleveski Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (56a)
65705 1851 Ab* & Risti kannan seisu ajal, purjus olen sõidu ajal, ratast ajan joosu ajal, kas ma käin kuival või märjal maal, ikka üks tolm käib mulle järele Tuuleveski Pal 1889 E. Uus H III 8, 333 (1)
65706 1851 Ac & Risti kannan seisu aal, ratast aan sõidu aal, purjes olen joosu aal, kas ma joosen kuival, märjäl, tolmu ikka mul on järel Tuuleveski Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 51 (63)
65707 1851 Ad & Risti kannan sõisu ajal, purjus olen jooksu ajal, ajan ratast taga, olgu kuiv ehk märg, mul ikke ühesugune tolm taga Veski Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 409 (43)
65708 1851 B & Pressi kannan seisu ajal, ratast vean jooksu ajal, purjes olen sõidu ajal, sõidan ma märjal ehk kuival ajal, üks tolm on ikka taga Tuuleveski Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 282 (52)
65709 1851 C1a1* & Risti kannan seisu aeal, ratast aean jooksu aeal, ilm võib olla kuiv ehk märg, ikka tolmab minu töö Tuuleveski Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 27/8 ja 54 (114)
65710 1851 C1a1* Risti kannan seisu ajal, rattast ajan jooksu ajal, ilm võib olla kuiv ehk märg, ikka tolmab minu selg Veski Hlj 1889 I. Lank H II 9, 457 ja 458 (55)
65711 1851 C1a1* Risti kannan seisu ajal, ratast ajan joosu ajal, olgu kuiv või märg, ikka tolmab minu tüü Tuuleveske KJn 1893 C. Sööt H II 66, 730 (104)
65712 1851 C1a1* & Risti kannan seisu ajal, ratast ajan jooksu ajal, kas olgu vihma ehk ka kuiva, ikka tolmab mo tee Tuuleveski Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (72)
65713 1851 C1a1* & Risti kannan seisu ajal, ratast ajan jooksu ajal, kas käin kuival ehk märjal ajal, üks tolm ikka taga Tuuleveski Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (23)
65714 1851 C1a1* Risti kannan seisu ajal, ratast ajan jooksu ajal, olgu vihma ehk kuiva, üks tolm mul ikka taga Tuuleveski HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (2)
65715 1851 C1a2 & Seisan risti seisu ajal, ajan ratast jooksu ajal ja kui ma lähen, olgu märg ehk kuiv, ikka tolm mul taga Tuuleveske Hää 1889 E. Grant H II 23, 597 (8)
65716 1851 C1a3 & Risti kannan seisu ajal, ratast viskan jooksu ajal, olgu kuiv ehk olgu märg, ikke tolm on taga minul Tuuleveski Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (4)
65717 1851 C1a4 & Risti kannab seisu aal, ratast lööb joosu aal, olgu kuiv ehk märg, üks tal alati Tuuleveski Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1002 (56)
65718 1851 C1b* Kui seisan, siis risti kannan, kui käin, siis ratast ajan, kas olgu kuiv ehk märg, mu tööl on ikka tolm Tuuleveski Sim 1950 V. Murumaa, Ü. Tedre KKI 12, 245 (24)
65719 1851 C1b* & Kui seisan, siis risti kannan, kui käin, siis ratast ajan, kui olgu kuiv ehk märg, mu tüel on ikke tolm Tuuleveski Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 37/8 (58)
65720 1851 C1c & Joosu ajab ratast, saisu kannab risti, olgu vihma ehk põvva aig, pian iin olema Tuuliveske Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (126)
65721 1851 C1d & Siin ma seisan, risti kannan ja rattaid aean, olgu tuult ehk vihma, [üks] tolm ikka taga Veski Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (75)
65722 1851 C2a* Ristis seisu ajal, rattas joosu ajal Veski 1908 Tander 17
65723 1851 C2a* & Risti kannan seisu aeal, ratast aean jooksu aeal Tuuleveski Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (161)
65724 1851 C2a* Risti kannab seisu ajal, ratast ajab jooksu ajal Veske Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (75)
65725 1851 C2a* & Risti kannab seisu ajal, ratast viskab tuule ajal Tuuleveski Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (50)
65726 1851 C2a* Risti kannan seisu ajal, ratast kannan jooksu ajal Veski VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 60 (2)
65727 1851 C2b & Seisu piäl ta risti kannab, joosu piäl ta ratast viskab Tuuleveske KJn 1890 A. Pihlak E 458 (48)
65728 1851 C3 & Künnapuu kübar, nugisenahka viisad, saksa keel suus, mõõk vööl, ratast lööb joosu ajal, risti kannab seisu ajal Tuuleveski Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (35)
65729 1851 D1a1 Risti kannan seisu ajal, purjus olen sõidu ajal, olgu kuiv aeg ehk märg aeg, üks tolm mul ikka (Ein Kreuz trage ich zur Zeit der Ruhe, in Segeln bin ich zur Zeit der Bewegung, sei es trockene oder nasse Zeit, einerlei Staub habe ich immer) Eine Windmühle 1876 Wied. 285
65730 1851 D1a1 Risti kannan seisu ajal, purjus olen sõidu ajal, olgu kuiv ehk märg aeg, üks tolm mul ikka Tuuleverk [sic!] 1883 ER Kal. (1883) 91 (24)
65731 1851 D1a1 Risti kannan seisu ajal, purjus olen sõidu ajal, olgu kuiv ehk märg aeg, üks tolm mul ikka Purjulaev VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (248)
65732 1851 D1a1 & Risti kannan seisu aeal, purjus olen sõidu aeal, olgu kuiv aeg ehk märg aeg, üks tolm mul ikka taga Tuulik Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (73)
65733 1851 D1a1 Risti seisan seisu ajal, purjus olen sõidu ajal, olgu kuiv või märg aeg, üks tolm on mul ikka Veske Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 245 (68)
65734 1851 D1a1 Risti kannan seisu aal, purjus olen sõidu aal, olgu kuiv või vihmane, tolman mina ikka Veski Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (4)
65735 1851 D1a1 & Risti kannab seisu ajal, purjes seisab sõidu ajal, olgu kuiv või märg aeg, üks tolm ikka taga järel Tuuleveski Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (9)
65736 1851 D1a2 & Ristis seisab seisu all, sõites seisab purju all, olgu kuiv ehk märg, alati tal tolm taga Tuuleveski HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (54)
65737 1851 D1a3 & Risti kannan seisu ajal, puuris õlen sõidu ajal, üks tolm mul ikke taga Tuuleveski MMg 1889 H. Rätsepp H II 23, 693 (55)
65738 1851 D1a4 & Risti kannan seisu aal, purjus olen sõidu aal, kas ma seisan kuival ehk märjal, üts tolm mul ikka Veski Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (13)
65739 1851 D1b1 & Risti kannan seisu all, purjes olen jooksu all, olgu ilm kuiv ehk märg, üks tolm mul ikka taga Tuuleveske Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (49)
65740 1851 D1b2 & Risti kannan seisu ajal, purjus olen jooksu ajal, olgu sui ehk talv, ikka tolm taga Tuuleveski Hls 1894 J. Riiet H III 19, 830 (6)
65741 1851 D1b3 & Risti kannab seisu aeal, purjus jooksu aeal, olgu sui ehk talve, kuiv ehk märg, ikka ühesugune tolm taga Tuuleveski Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 267 (55)
65742 1851 D2a & Risti kannab seisu aal, purjun om ta sõidu aal Tuuleveski Hls 1939–1940 S. Lätt ERA II 285, 255 (9)
65743 1851 D2b1 & Risti kannan seisu aal, purjus olen joosu aal Veske Vil 1877–1917 J. Täht E 1386 (132)
65744 1851 D2b2 & Ristis olen seisu ajal, purjes olen jooksu ajal Tuuleveski MMg 1890 G. Jürgenson H II 28, 819 (6)
65745 1851 E & Purjes seisab sõidu ajal, rattas [sic!] tahab jooksu ajal, olgu kuiv ehk märg Tuuleveski Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (23)
65746 1851 F1 & Risti seisab seisu ajal, risti seisab jooksu ajal, olgu kuiv ehk märg aeg, üks tolm ikka taga Tuulik Tt 1905 Anonüüm XXX Lasteleht nr. 5 (1905) 80 (1)
65747 1851 F2 & Risti kannab seisu ajal, risti kannab joosu ajal Tuuleveski MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 404 (89)
65748 1851 G & Risti kann[ab] seesu aal, kuiva ning ka märja ajal, ikka kannab oma koormat Tuuleveske Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 235 (85)
65749 1851 H & Kuival maal aetakse, purjus olen jooksu aeg Tuuleveski KJn 1870 J. Tiedemann E 138 (91)
65750 1851 I1a & Jooseb kuival maal, jooseb märjal maal, üks tolu taga alati Veski Pal 1891 H. Maasen H III 15, 130 (2)
65751 1851 I1b & Jooksen ma kuival ehk märjal, ühesugune tolm ikka taga Veski Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (48)
65752 1851 I1c & Kas ma jooksen kuivalt või jooksen märjalt, üks tolm alati Vesi-, tuuleveski Koe 1927 A. Jürgen E 61383 (48)
65753 1851 I2 & Olgu tema kuiv ehk märg, ikka taga tuhk ja tolm Veski Hag 1890 H. Raudvere E 469 (3)
65754 1851 J & Märja all, tolmu all ja ikka tolmu taga Veski Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 272 (18)
65755 1851 K Hobune sõidab, olgu sui ehk talve, tolm ikka taga järel Veski 1890 E EM 42 (197)
65756 1851 K Hobune sõidab, olgu sui ehk talve, tolm ikka taga järel Veski 1913 E EM2 38 (241)
65757 1851 K Hobune sõidab, olgu sui ehk talve, tolm ikka taga järel Veski 1914 E MM 7 ja 43 (49)
65758 1851 K Hobune sõidab, olgu sui ehk talve, tolm ikka taga järel Veski 1920 E MM2 7 ja 46 (50)
65759 1851 K Hobune sõidab, olgu sui ehk talve, tolm ikka taga järel Veski 1994 E MM3 5 ja 37 (50)
65760 1851 K Hobune sõidab, olgu sui või talv, tolm ikka taga järel 1927 Ainelo III 68
65761 1851 K Hobune sõidab, olgu suvi või talv, tolm ikka taga 1931 Kmpm. EL II10 66
65762 1851 K & Hobune sõidab, olgu kuiv või märg, ikka tolmab Veske Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (105)
65763 1851 L/ & Üks härg künnab soomaad ja teine künnab arumaad, olgu kuiva ehk märga, üks tolm on ühtepuhku Vesiveski ja tuuleveski Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 127 (6) 493F
65764 1851 M/ & Hall härg, hangus sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile, olgu kuiv ehk vihmane, ikka tolm taga Tuuleveski Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (1) 156W
65765 1852 a Ristati ja põigiti, persed mõlemal pool otsas 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
65766 1852 a & Ristati ja põigiti, persed mõlemal pool otsas Härjad kaevlevad Vän 1889 M. Jaason H III 5, 452 (1)
65767 1852 b & Risti-rästi keskel, teine händ teine pool otsas Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (26)
65768 1852 c1 & Rigadi-ragadi, risti, põigiti, mõlemil pool otsas saba Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 239 (74)
65769 1852 c2 & Rissu-rässu, rigadi-rägadi, saba mõlemis pool otsas Veised kaevavad Vän 1933 M. Hansen E 82376 (20)
65770 1852 d & Rigadi-rägadi, risti, põiki, putsu kumbkil pool otsas Kaks härga pusklevad Vän 1938 A. Tekko ERA II 179, 347 (21)
65771 1853 a Risu rikka mehe tua ees Haoriit 1890 E EM 134 (1260)
65772 1853 a Risu rikka mehe tua ees Haoriit 1913 E EM2 117 (1645)
65773 1853 a & Risu rikkama tua ees Hauriit Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (43)
65774 1853 b & Risu-rasu rikkama toa ees Aknad Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (17)
65775 1853 # 209 210 705 803 832Oa 1847 1976 1993
65776 1854 A1 & Pane rakas, rakasi pääle herne, hernete pääle kulatsk Rakas om taivas, herne tähe, kuu om kulatsk Se 1901 E. Kaiv H II 64, 702 (11)
65777 1854 A2 & Ragasi pääl herne, kulats keskeh Taivatähe ja kuu Se 1888 H. Prants H II 3, 443 (106)
65778 1854 B & Riidetäis valgeid herneid, hõbekulask pääl Taevatähed ja kuu Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 317 ja 333 (1)
65779 1854 C & Sõelatäis hernid ja kuu keset Taevatähed ja kuu Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (5)
65780 1855 & Roheline eit on heinamaal, kaap-paap pääl Heinakuhi Ta 1989 L. Gross RKM II 428, 328 (119)
65781 1855 # 1857
65782 1856 & Roheline mamsel käib iga laupäev ühe reite vahelt teise reite vahele Viht Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (31)
65783 1856 # 1858 2717
65784 1857 & Roheline saks, roguskist kaelarätik Viht Plt 1891 J. Reinthal E 485 (24)
65785 1857 # 1855
65786 1858 Aa & Roheline poisikene käib iga nädala kosjas Saunaviht Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (4)
65787 1858 Ab & Rohelise kuuega poiss käib iga laupäev kosjas Viht Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (24)
65788 1858 B & Peigmees käib iga laupääv roheliste riietega kosjas Viht Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (25)
65789 1858 C & Ribureitega vanamees tuleb iga laupäe võeraks Vihtlemine Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 107 (51)
65790 1858 # 1856
65791 1859 & Rohiline mehekene, rohilitse jala Hainaritsik 1934 O. Lipstok ERA II 83, 179 (79)
65792 1859 Roheline mehike, rohelised jalad Rohutirts 1979 Metstak 18 ja 34 (168)
65793 1859 Roheline mehike, rohelised jalad Rohutirts 1992 Metstak2 49 ja 50
65794 1860 a & Rohtu sööb ja tuld situb Püss Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 927
65795 1860 b & Rohtu ta sööb, tuld ta situb Püss Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (31)
65796 1860 b Rohtu sööb ja tuld sülitab Püss 1910 Kuhlbars 21 ja 27 (151)
65797 1860 # 1828 2123 2222
65798 1861 a & Roog sööb ja sööjad vahivad Daniel lõukoerte augus Plt 1877–1917 J. Reinthal E 920 (15)
65799 1861 a Roog sööb ja sööjad vahivad Taniel lõukoerte augus Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58833/4 (2)
65800 1861 a Roog sööb ja sööjad vahivad Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 51 (15)
65801 1861 a Roog sõi ja sööjad vahtisid Taniel lõukoerte aukus VMr 1890 J. Palm H II 11, 853 (1)
65802 1861 b & Roog sööb ja sööjad näevad Taniel lõvikoopas KJn 1936 J. Raidla ERA II 141, 334 (28)
65803 1861 # Piibel: Tn 6, 1-29
65804 1862 & Roosa tuõdõr kadakapõõsas, kaks kivi kotiga all, kui tuõdõrt värvitässe, siis lüeb koti vahel lainõga üles kohe ku Mehe suguosad Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 535 (78)
65805 1862 # 2488D
65806 1863 a & Ruusk ümbre tarõ Muldhirs Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (89)
65807 1863 b Rask ümbre tarõ Muldmüür Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 285 (118)
65808 1863 b Rask ümbre tarõ Muldhirs Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 154 (14)
65809 1863 b & Rask ümbre tarõ Samlõ Se 1927 M. Pihlapuu S 1939 (102)
65810 1863 # 221A4a 671 1310 1864 2007 2795
65811 1864 a & Ruusk lätt üle moro Teerada Se 1888 H. Prants H II 3, 437 (6)
65812 1864 b & Rasu' üle moro Tii üle moro Se 1930 A. Põhi S 22338 (2)
65813 1864 # 1863
65814 1865 & Rott läheb kirju karja hulka, kul'lus kaelas Kirikukott Plt 1894 M. Luu H IV 5, 493 (34)
65815 1865 # 220
65816 1866 a1 & Risti-rästi pika luu, ihu esi läbi paist Akõn Har 1889 J. Pähn H II 32, 202 (102)
65817 1866 a2 & Risti-rästi pikä luu, esi temä läbi paist Aken Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68 (1)
65818 1866 b & Pikaldi luu, risti luu, oma keha läbi paistis Aken Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (39)
65819 1866 c & Risti-rästi luud pantud, aga siiski läbi paistab Aken Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (66)
65820 1867 & Risti-rästi sõlmit, kaits looka ümmer Heinämärss Hls 1891 J. Riiet H III 13, 590 (153)
65821 1868 Aa & Risti-rästi, karvad püsti, ise must ja viskab kust Naiste riist, v... Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 371 (121)
65822 1868 Ab & Risti-rästi, karva' pistü, esi must, viskas kust Se 1934 M. Jennes ERA II 80, 525 (1)
65823 1868 B & Risti-rästi, reied püsti, viskab kahel poole kust Puusaagimine saagimispukil Tln 1992 I. Saluvee RKM, KP 10, 111 (2)
65824 1868 # 1275 2008 | tl
65825 1869 Aa & Ruhik sammelde sehen Naise asi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 19 (87)
65826 1869 Aa Ruhike sammalde sehen Naisterahva riist Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 511 (45)
65827 1869 Aa & Ruhike sammalde sees Linalegu Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (51)
65828 1869 Aa Ruhi sammalde sehen Viiraav Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (99)
65829 1869 Ab & Tilluke ruhveke sammalde sees Rukkivagu Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (16)
65830 1869 Ac & Pikk ruhveke sammalte sehen Röävagu Trv 1895 J. Liller H II 49, 188 (2)
65831 1869 Ad & Hobõsõruih sammõldõ seeh Puts Se 1934 N. Oinas S 81957 (34)
65832 1869 Ad Hobõsõruih sammõldõ seeh Puts Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 120058 ja 120059 (31)
65833 1869 Ad Hobõsõruih sammõldõ seeh Türä Se 1935 A. Põhi S 116155 (5)
65834 1869 Ae & Tsiaruuh kahrusammelde vahel Puts Krl 1889 E. Kornel H III 10, 656 (31)
65835 1869 Af+ & Sammeldunu ruuhekõne Puts Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (81)
65836 1869 Af+ Vana ruus sammelde sisen Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (2)
65837 1869 B1a Mollike sambla sees Vagu 1890 E EM 100 (869)
65838 1869 B1a Mollike sambla sees Vagu 1913 E EM2 88 (1151)
65839 1869 B1a Mollike sambla sees Vagu KJn 1870 J. Tiedemann E 151 (194)
65840 1869 B1a & Mollike sammalde siis Orasevälla vagu KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (12)
65841 1869 B1b* & Mollike seisab sambla sees Vesivagu Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (47)
65842 1869 B1b* Mollikas soosambla all San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 424 (66)
65843 1869 B1b* Lepne moll ja sammal äeres Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25556 (94)
65844 1869 B1c & Sue mold sambla sees Pilu Hlj 1892 V. Klaas H III 12, 261 (2)
65845 1869 B1d & Sammaldadud mollike soo pääl, tammevag'a keskel Häbedus Võn 1896 P. Rootslane E 24294 (2)
65846 1869 B2 & Mold maas ja karvad kahel pool Vesivagu MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (4)
65847 1869 # 471
65848 1870 a1 Rõngas, rõngas, kõks Koer heidab maha Pst 1889 J. Henno H IV 3, 373 ja 382 (5)
65849 1870 a1 & Rõngas, rõngas, kõks Koer heidab magama Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (80)
65850 1870 a1 Rõngas, rõngas, kõks Koer Urv 1889 J. Janson H II 32, 403 (8)
65851 1870 a2 & Rõngas, rõngas, kõksti Koer heidab magama Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (21)
65852 1870 b & Rõngas, rõngas, rõngas kakõksti Koer heidab magama Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 155
65853 1870 # 613 2250 2796
65854 1871 & Rõõsk piim põrandal Päevapaiste põrandal 1892 T. Wiedemann E 9112 (93)
65855 1871 Rõõsk piim põrandal Päikesepaiste põrandal 1913 E EM2 117 (1647)
65856 1872 Aa Rähn raiub raudses linnas 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
65857 1872 Aa Rähn raiub raudses linnas Kell ehk krapp lehma kaelas 1968 SSTT 166
65858 1872 Aa Rähn raiub raudses linnas Kell või krapp lehma kaelas 1979 Metstak 16 ja 34 (134)
65859 1872 Aa Rähn raiub raudses linnas Kell või krapp lehma kaelas 1992 Metstak2 40 ja 43
65860 1872 Aa & Rähn raiub raudses linnas Kaelakell Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (13)
65861 1872 Aa Rähn raiub raudses linnas Kellalöömine Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 206 (175)
65862 1872 Ab & Rähn toksib raudses tünnis Lehmakell Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 589 (348)
65863 1872 B & Rähn raiub raudses metsas, aga ilmaski auku sisse ei saa Kellakara Kad 1896 J. Sõster H III 23, 164 (64)
65864 1872 C & Rähn raiub palju puida, ei saa laastu laiemaks ega pinu pikemaks Tunnikell Tln 1926 M. Sengbusch E 57370
65865 1872 D% & Rähn see raiub ööd ja päevad, ei saand laastud õuele Seinakell Trv 1896 J. Vaine E 24380 (9) 1133
65866 1872 # 2189 2190 | vs
65867 1873 Aa & Räämne Rits tapab Tondi Tooma ära luise vikatiga puise heinamaa pääl Räämne Rits – inimene, Tondi Toomas – täi, luine vikat – küis, puine heinamaa – päälaud Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (160)
65868 1873 Aa Räämne Rits tapab Tondi Tooma ära luise vikatiga puise heinamaa peal Inimene tapab täi küünega peas 1890 E EM 133 (1247)
65869 1873 Aa Räämne Rits tapab Tondi Tooma ära luise vikatiga puise heinamaa pääl Inimene tapab täi küünega peas 1913 E EM2 116 (1629)
65870 1873 Ab1 & Tiine Toomas ja Rääma Rits tapsid kahekesi härga puisel heinamaal luise vikatiga Peasugemine laual Vil 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 78 (53)
65871 1873 Ab2 & Tiine Toomas ja Rääma Rits tapsid härgu puise heinamaa pääl luise vikatiga Täie tapmine pealaua peal Vil 1913 J. Müür E 48018 (47)
65872 1873 Ac & Tati Toomas tapab Rääme Ritsu ära puise heinamaa peal luise vikatiga Küüs tapab täie Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216 (41)
65873 1873 Ba & Tindi Toomas tapab Rooma rikka puese heenämaa piäle luese vikatiga Täi tapmene KJn 1890 A. Pihlak E 458 (37)
65874 1873 Bb & Räksi Toomas tapab Rooma rikast puuvikatiga luuheinamaa peal Täi tapmine noaga peas KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 363 (5)
65875 1873 Bc & Täksi Toomas ja Rooma rikas lätsive riidlema puise heinämaa pääl ja luise vikatiga, Täksi Toomas tapp Rooma rikka luise vikatiga ära Täi tapmine laua pääl Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (21)
65876 1873 Bd1 & Rõõmi rikas tapab Tindi Tooma luutse vekatiga puutse heinamaa päält ära Pääsugemine, täi tapmine Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (128)
65877 1873 Bd2 & Rõõme rikas tapab Tiltsi Tooma ära luust vikatiga puuheinamaa pääl Täi tapmine Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (14)
65878 1873 Ca & Trimm-tramm tapp Tiri Tuuma ära puise haenamaa pääl luise vikatiga Täid tapetas Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (58)
65879 1873 Cb & Rimm-ramm tapab ära Tori Tooma puise heinamaa peal luise vikatiga Täi tapmine Trv 1895 J. Sims E 21674 (11)
65880 1873 D & Tibu Toomas tapetakse puise heinamaal luise vikatiga Täi Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (48)
65881 1873 E & Puise Toomas läheb luise vikatiga uise heinamaale Hunt läheb lambakarja Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 273 (6)
65882 1873 # 200Z3j | muist: Aarne S 45
65883 1874 Aa & Rätsep jões, käärid käes Vähk Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (26)
65884 1874 Aa Rätsep jões, käärid käes Vähk Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (107)
65885 1874 Aa Rätsep jões, käärid käes Vähk Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (142)
65886 1874 Aa Rätsep jões, käärid käes Vähk Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (44)
65887 1874 Ab & Rätsep jões ja käärid käes Vähk jões Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (67)
65888 1874 Ab Rätsep jões ja käärid käes Vähk SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (207)
65889 1874 Ab Rätsep jões ja käärid käes Vähk Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (58)
65890 1874 Ba Mees meres, käärid käes Vähk Plt 1878 K. Moks H, R 7, 155 ja 169 (201)
65891 1874 Ba Mees meres, käärid käes Vähk Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 2 (20)
65892 1874 Ba & Mees meres, käärid käes Vähk Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (33)
65893 1874 Ba Miis meres, käärid käes Vähk MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 693 (56)
65894 1874 Bb & Miis meren, kääri peon Vähk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (47)
65895 1874 C Pole kingsepp, pole rätsep, harjas hambus, käärid käes Vähk 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (10)
65896 1874 C Pole kingsepp, pole rätsep, harjas hambus, käärid käes 1957 Janno-Salun III 217
65897 1874 C & Pole kingsepp, pole rätsep, harjad hambus, käärid käes Vähk Tln 1972–1974 R. Viidalepp RKM II 323, 37 (9)
65898 1874 D/ & Rätsep jões, käärid käes, silmad p[ee]s ja kirjutab punast Vähk Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 596 (65) 2041D
65899 1874 # 1900
65900 1875 a & Röögib kui hull, aga hinge sees ei ole Pill Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (8)
65901 1875 b & Hinge sees ei ole, kõige tugevam, aga ikka karjub Tuul Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491 (108)
65902 1875 # 330 430B 2582Bb | kk
65903 1876 & Rüüsi rebane Korp Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 269 (1)
65904 1876 # 26Ab 2165M3d
65905 1877 & Saab otsa, siis hooleta, saab vastu, siis vaevata (geht es zu ende, so ist man ohne sorge, hält es vor, so ist man ohne noth) Das Vermögen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 286
65906 1877 Saab otsa, siis hooleta, saab vastu, siis vaevata 1881 Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (11)
65907 1877 Saab otsa, siis hooleta, saab vastu, siis vaevata Varandus 1884 ER Kal. (1884) 92 ja 97 (2)
65908 1877 Saab otsa, siis hooleta, saab vasta, siis vaevata Rikkus, vara 1890 E EM 135 (1263)
65909 1877 Saab otsa, siis hooleta, saab vasta, siis vaevata Rikkus, vara 1913 E EM2 117 (1650)
65910 1877 Saab otsa, siis hooleta, saab vasta, siis vaevata Varandus Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 534 (29)
65911 1877 # vs: EV 8142
65912 1878 A1 & Sant seina peal, sada mulku persen Sõel TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 477 (4)
65913 1878 A2 & Taarka tarõ takah, sada mulku perseh Puuriit Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 461 (85)
65914 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Äkl Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (15)
65915 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägel Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 18 (30)
65916 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 53 (55)
65917 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 437 (47)
65918 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1928 T. Linna S 9126 (27)
65919 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Puuägil Se 1929 V. Ruusamägi S 12626 (2)
65920 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägel Se 1929 I. Sonts S 124440 (75)
65921 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1930 A. Tammeorg S 23868 (50)
65922 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil koh sainu kõrval Se 1933 A. Tammeorg S 66771 (31)
65923 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1934 T. Uiboaed S 95426 (10)
65924 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1935 A. Jänessoo S 105360 (18)
65925 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 641/2 (25)
65926 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 241 (23)
65927 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 315 (109)
65928 1878 B1a & Taarka tare takah, sada pulka perseh Ägel Se 1956 V. Pino RKM II 51, 430 (54)
65929 1878 B1a Taarka tarõ takah, sada pulka perseh Ägil Se 1973 P. Hagu, Ü. Ende, S. Mägar, A. Mälk, I. Potseps EKRK I 74, 128 (10)
65930 1878 B1a Taarka tare takah, sada pulka perseh Ägli Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 337 (44)
65931 1878 B1a Taarka tare takan, sada pulka persen Ägli Vas 1895 P. Saar H III 22, 335 (67)
65932 1878 B1a & Taarga tarõ takah, sada pulka perseh Ägel Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 406 (66)
65933 1878 B1a Taarga tare tagan, sada pulka persen Ägli TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (13)
65934 1878 B1b Taarka tarõ peräh, sada pulka perseh Se 1927 Linnasaar S 1475 (11)
65935 1878 B1b & Taarka tarõ peräh, sada pulka perseh Ägil Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 648 (13)
65936 1878 B1b Taarka tarõ peräh, sada pulka perseh Ägil Se 1940 M. Linna ERA II 278, 568 (38)
65937 1878 B1b Taarka tare peräh, sada pulka perseh Ägel Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (20)
65938 1878 B1c Taarka tarõ takah, sada pulka seeh Ägil Se 1927 E. Põllula S 648 (33)
65939 1878 B1c & Taarka tare peräh, sada pulka siseh Ägel Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (4)
65940 1878 B2 & Taarka Taanja tarõ takan, sada pulka persen Ägli Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 184 (19)
65941 1878 B3 & Joorka aida takah, sada pulka perseh Ägül Se 1929 A. Gehrke S 17313 (80)
65942 1878 B4 & Starik tarõ takahn, sada pulka persehn Äkel Rõu 1937 J. Gutves ERA II 143, 384 (5)
65943 1878 B5a Vana taarik tare takan, sada pulka persen Ägli Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (6)
65944 1878 B5a & Vana taarik tarõ takan, sada pulka persen Äkl Har 1889 J. Pähn H II 32, 202 (103)
65945 1878 B5a Vana taarik tarõ takan, sada pulka persen Äkl Har 1944 S. Tanning KKI WS
65946 1878 B5a Vana taarik tarõ takan, sada pulka perssen Äkl Har 1946 P. Ariste ERA I 7, 129 (29)
65947 1878 B5a Vana taarik tarõ takan, sada pulka persen Ägli Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 380 (3)
65948 1878 B5a Vana taarik tarõ takan, sada pulka persen Äkk Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (32)
65949 1878 B5a & Vana taarik tarõ takah, sada pulka perseh Ägli Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 426 (22)
65950 1878 B5b & Vana taarik tare taga, sada pulka tagaotsas Ägel Har 1925 S. Lõhmus E 56507 (14)
65951 1878 B5c & Vana staarik tarõ takan, sada pulka küle seen Ägli' Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 136 (58)
65952 1878 B5d & Vana starik tare takan, sada pulka persen Äkl puust Har 1927 E. Ariste ERA II 10, 563 (10)
65953 1878 B5e1 & Vana tarik tare taka, sada pulka persen Ägel Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (207)
65954 1878 B5e2 & Vana tarik taga tare, sada pulka persen Ägel Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 254 (38)
65955 1878 B5f & Vana tarik tare peras, sada pulka tagaotsas Ägel Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (14)
65956 1878 B5f Vana tarik tare taga, sada pulka tagaotsas Äke 1890 E EM 175 (1702)
65957 1878 B5f Vana tarik tare taga, sada pulka tagaotsas Äke 1913 E EM2 151 (2206)
65958 1878 B5g & Vana tarik tare takah, sada punni persseh Rehepesmise tamp Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 52 (12)
65959 1878 B6 & Vana taru tare takan, [sada] pulka persen Äkl Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (109)
65960 1878 B7 & Tarkus tare tagan, sada pulka persehn Äkl Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (180)
65961 1878 B8 & Üks tark tare taga, sada pulka perses Ägli Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (8)
65962 1878 B9 & Taat tare takan, sada pulka persen Ägel Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (10)
65963 1878 B10 & Vanataat tarõ takan, sada pulka persen Äke Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (31)
65964 1878 B11 & Vanataat nulgan, sada pulka persen Äkl Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 173 (47)
65965 1878 B12a Vanamees tare takan, sada pulka persen Ägel Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 628 (31)
65966 1878 B12a & Vanamiis tarõ takahn, sada pulka persehn Ägli Rõu 1897 G. Raup H III 28, 713 (22)
65967 1878 B12a Vanamiis tarõ takah, sada pulka perseh Ägel Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (17)
65968 1878 B12b & Vanamiis tarõ takah, sada pulka säläh Ägel Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (79)
65969 1878 B12c & Vanamees tare takah, sada pulka all Ägel Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (8)
65970 1878 B13 & Vanamiis sanna taga, sada pulka persen Ägel San 1888 K. Gross H II 31, 804 (6)
65971 1878 B13 Vanamiis sanna takah, sada pulka perseh Ägli Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 218 (6)
65972 1878 B14 & Vanaesä nurmõ pääl, sada pulka persen Ägil Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 130 (14)
65973 1878 B15 & Tädi tare taga, sada pulka perses Äke MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 393 (26)
65974 1878 B16 & Tont tare takah, sada pulka perseh Ägel Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 389 (36)
65975 1878 B17 & Vanatont sanna lakan, sada pulka persen Ägel Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (78)
65976 1878 B18 & Sarikas sais tare taga, sada pulka pe[r]sen Ägel Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (45)
65977 1878 B19 & Vana saarik tarõ takan, sada pulka seen Raudpulkadega äke Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 416 (338)
65978 1878 B20* & Vana saarik sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1892 J. Ainson H II 44, 543 (3)
65979 1878 B20* Vana saarik sanna takah ja sada pulka peräh Ägel Se 1929 A. Gehrke S 17304 (11)
65980 1878 B21a Saarik sauna takan, sada pulka persen Ägel Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (3)
65981 1878 B21a Saarik sanna takan, sada pulka persen Äge Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 275 (38)
65982 1878 B21a & Saarik sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1889 H. Nugin H II 31, 227 (53)
65983 1878 B21a Saarik sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (45)
65984 1878 B21a Saarik sanna takan, sada pulka persen Ägel Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (39)
65985 1878 B21a Saarik sanna takan, sada pulka persen Ägel Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (27)
65986 1878 B21a Saarik sanna takan, sada pulka persen Ägli Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 172 (36)
65987 1878 B21a Saarik sanna takan, sada pulka persen Äkl Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 388 (2)
65988 1878 B21a Saar'k sanna takan, sada pulka persen Äke Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (54)
65989 1878 B21b & Saarik sanna takan, sada pulka külen Ägli Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 427
65990 1878 B21c & Sarik sanna takan, sada pulka sällän Ägli Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 239 (34)
65991 1878 B21d Saarik seisab sauna taga, sada pulka pe[rse]s Äke 1890 E EM 135 (1264)
65992 1878 B21d Saarik seisab sauna taga, sada pulka pe[rse]s Äke 1913 E EM2 117 (1651)
65993 1878 B21d Saarik saisab sauna taga, sada pulka per[ses] Äke Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (11)
65994 1878 B21d Saarik saisap sauna taga, sada pulka perses Ägel Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (38)
65995 1878 B21d Saarik seisab sauna tagand, sada pulka perses Ägel Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (32)
65996 1878 B21d Saarik seisab saana takan, sada pulka perssen Äke Kan 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 23 (36)
65997 1878 B21d Saarik sais sanna taga, sada pulka persen Ägel San 1924 E. Päss E 54089 (22)
65998 1878 B21d Saarik sais sanna taka, sada pulka persen Ägli Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (10)
65999 1878 B21d Saarik sais sanna taka, sada pulka persen Ägel San 1925 E. Päss E 56004 (2)
66000 1878 B21d & Saarik sais sauna takan, sada pulka persen Ägel Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (19)