Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 94001 — 95000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
94001 2735 Lb & Ühe riista sees kahtesugu õlut Muna Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 22 (77)
94002 2735 M+% Väike topsik, kaht seltsi õlut sees Muna Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (175) 1661
94003 2735 M+% Üks kauss ja kahte moodi saia sees Kanamuna Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (34) 1661
94004 2735 M+% & Vaskveerendi ja kahtesugu rooga sees Kanamuna Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 334 (25) 1661
94005 2735 M+% & Pisikene nikikene, kahesugused olud sees Muna VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (14) 1661
94006 2735 M+% Veikene suusukene, kaht seltsi märga sees Muna VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 10 (15) 1661
94007 2735 M+% & Pisikene pille-rille, kaht seltsi õlut sees Muna JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (24) 1661
94008 2735 M+% Üts allik, katesugune vesi Inimeste suu Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 327 (68) 1661
94009 2735 N1 Pütt täis, ei ole punni ega pulka Muna 1992 Metstak2 32 ja 33
94010 2735 N1 & Pütt täüs, olõ-õi punni, ei pulka Kanamuna Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (69)
94011 2735 N2 & Pisike pütake, kahesugust märga sees, auku pole kuskil Muna Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (7)
94012 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees Muna 1890 E EM 165 (1593)
94013 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees Muna 1913 E EM2 143 (2072)
94014 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees Muna 1914 E MM 17 ja 45 (261)
94015 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees Muna 1920 E MM2 17 ja 48 (264)
94016 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees Muna 1994 E MM3 14 ja 40 (264)
94017 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees Muna 1926 Raud KL III 214 (30)
94018 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees Muna 1934 Raud VMj 214 (30)
94019 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees Muna 1957 Säde nr. 77 ja 87 (1957) 4 (6)
94020 2735 N2 Üks pütikene, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 72 (4)
94021 2735 N2 Üks pütike, kahesugust märga sees, ei ole pulka ees ega auku sees 1988 Täheke nr. 12 (1988) lk-ta (9)
94022 2735 N2 Pütikeses kahesugust märga, ei pulka ees ega auku sees Muna 1935 Huvit. V Lisa 17 (21)
94023 2735 N2 Püti sees kahesugust märga, ei pulka ees ega auku sees Muna 1960 LS 421
94024 2735 N3 Pole vikki, pole auku, kahesugust kaupa sees Muna 1890 E EM 125 (1151)
94025 2735 N3 Pole vikki, pole auku, kahesugust kaupa sees Muna 1913 E EM2 110 (1515)
94026 2735 N3 Pole vikki, pole auku, kahesugust kaupa sees Muna Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (67)
94027 2735 N3 & Pole vikki, pole auku, kahesugust kaupa sees Muna Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (8)
94028 2735 N4a & Üks väikene vaadikene, kahtesugu märga sees, äi ole vikiauku, äi ole prunniauku Kanamuna Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (8)
94029 2735 N4b1 & Üks veikene keha, vikiauku pole, punniauku pole, seest kahesugust moona täis Kanamuna Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1036
94030 2735 N4b2 & Minul on üks kiha, kahesugust märga täis, ei ole vikiauku, ei ole punniauku Kanamuna Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (1)
94031 2735 N4b2 Mul üks pisine kiha, kahesugust märga sees, pole vikiauku, pole punniauku Muna Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 496 (57)
94032 2735 N4c1 Ei ole viki- ega punniauku, aga ise kahesugust märga täis Kanamuna Kär 1890 K. Loiken H II 18, 891 (15)
94033 2735 N4c1 & Ilma punniauguta, ilma vikiauguta, aga kahesugust märga täis Muna Kaa 1977 A. Matt KKI KS
94034 2735 N4c2* Pole vikiauku, pole punniauku, kahesugust asja sees Muna Khk 1956 Anonüüm 102 RKM, Lümanda 116 (19)
94035 2735 N4c2* Pole vikiauku, pole punniauku, ise kahtesugu asja sees Muna Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 49 (6)
94036 2735 N4c2* & Vikiauku pole, punniauku pole, kahesugust asja sees Kanamuna Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (4)
94037 2735 N5 & Ei ole vinniauku ega punniauku, seest kahesugust rooga täis Muna Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 129 (35)
94038 2735 N6 Pole punniauku, pole junniauku, kahesugust õli sees Muna 1913 E EM2 110 (1514)
94039 2735 N6 Pole punniauku, pole junniauku, kahesugust õli sees Muna 1921 Nurmik II 22 (9)
94040 2735 N6 & Pole punniauku, pole junniauku, kahesugust õli täis Kanamuna Ans 1891 F. Peters H II 41, 398 (1)
94041 2735 N6 Ei ole punniauku, ei ole junniauku, kahtesugust õli täis Muna Kad 1967 M. Proodel RKM II 251, 269 (5)
94042 2735 N7 & Pole punniauku, pole runniauku, aga kahesugune õlut sees Muna Pöi 1902 J. Prooses E 42384 (17)
94043 2735 N8a & Ümmargune vaat, ei ole punni- ega arssiauku Kanamuna Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (144)
94044 2735 N8b & Ei ole punni- ega runniauku, ise sees märg Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (48)
94045 2735 N9 Üks pütukene, kahesugust märga sees, kükikil, ei ole punniauku (Ein Flässchen mit zweierlei Nass darin, hockend, ein Spundloch ist nicht) Ein Ei 1876 Wied. 291
94046 2735 N9 & Üks pütukene, kahesugust märga sehes, kohekil pole punniauku Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (3)
94047 2735 O1/ & Üits ait, kattesugust asja sehen Kanamuna Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (64) 2573Q1
94048 2735 O2/ & Valge väik liinake ja katesugutse majade Kanamuna Nõo 1926 E. Päss E 56956 (17) 2573Q2
94049 2735 O3/ & Uus tuba, ust ei akent ees, kahtsugu viina sees Muna VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (21) 2573Q3
94050 2735 Pa/ & Üks vaat, kahtesugu õlu, keegi raud ei võta lahti, kukub maha, läheb ise lahti Muna Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (45) 1653Üa
94051 2735 Pb/ & Pisikene puntsukene, kahtesugu õlut sees, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läeb katki, siis saad kätte Muna VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 740 (2) 1653Üb
94052 2735 Pc/ & Ei võta muukrauad lahti, ei võta võtmed lahti, kui läheb katki, siis saab lahti, [kah]tesugo õlot sees Kanamuna Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (20) 1653Üc
94053 2735 Q/% & Üks vaat, ise ilma vitsata, kahesugust mõdu sees Kanamuna JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (21) 2343B 990Ae2*
94054 2736 Aa* & Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähtud mitmest maast ja linnast, kui kasvada tal aega anti, siis maja sisse püsti pandi ja nõnda sai ta näha siis, mis võõramaade rahva viis, ei ole jälgi näha tal, et ta on käinud võõral maal Laevamast Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 511 (1)
94055 2736 Aa* Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast ja kui tal aega kasva anti, siis maja sisse püsti panti, siis on ta näha saanud ka, kuis võeramaade viis, ei ole jälgi tunda tal, et tema käinud võeral maal Laevamast Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (168)
94056 2736 Aa* Üks võsu tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, kui kasvada taal aega anti, siis maea sesse püsti pandi ja nõnda sai ta nähä siis, kuis võera maa ja rahva viis, ei olnud jälgi nähä taal, et tema keinud võeral maal Laevamast LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 665 (62)
94057 2736 Aa* Üks võsa tõusis mullapinnast, mis olli näha maas ja linnas, kui kasvada tal aiga anti ja maja sisse püsti panti ja nõnda sai ta näha siis, kuis võõramaade rahva viis, ei ole jälgi tunda tal, et tema käinud võõral maal Mastipuu Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 269 (45)
94058 2736 Aa* Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähti mitmes maas ja linnas, kui kasvada tal aega anti, siis maja sisse püsti panti ja ninda sai ta nätä siis, kuis võõramaade rahva viis, ei ole jälgi tunda tääl, kui timä käinud võõral maal Laev, laevamast Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 7/8 (7)
94059 2736 Aa* Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, kui kasvada tal aega anti, siis maea sisse püsti panti ja nõnda sai ta näha siis, kuis võeramaade rahva viis, ei ole jälgi tunda taal, et tema käinud võeral maal Laev Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 283 (62)
94060 2736 Aa* Üks võsa tõuseb mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, tal kasvada veel aega anti ja maja sisse püsti pandi ja nõnda sai see näha siis, kuis võõramaade rahva viis, ei olnud jalgu tunda tal, kui tema käinud võõral maal Laevamast Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (3)
94061 2736 Ab & Mullapinnast tõusis võsake, teda nähti igal maal ja linnas, kasvada tal aega anti ja siis maja sisse püsti panti, nõnda sai ta tunda siis, mis on võõra maa ja rahva viis, pole jälgi tunda tal, et ta käinud võõral maal Laevamast Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 101 (8)
94062 2736 Ba & Üks võsa tõusis mullapinnast, mis paistis mitmest maast ja linnast, kui kasvada tal aega anti, siis maea sisse püsti pandi ja nõnda sai ta nähä siis, mis võeramaade rahva viis Laevamast LNg 1937 E. Ennist ERA II 156, 384 (27)
94063 2736 Bb & Üks võsu tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, kui kasvada tal aega anti, siis maja sisse püsti pandi ja nõnda sai ta näha siis, kuis võõramaade rahva viis – mis on see maja nimi Laev Lai 1932 M. Kirsch ERA II 253, 399 (31)
94064 2736 Bb Üks võsu tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, siis kasvada tal aega anti ja maja sisse püsti panti ja nõnda sai ta näha siis, kuis võõramaade rahva viis Laevamast Trt 1930 A. Pfeiffer E 66289 (2)
94065 2736 Ca & Üks võsu tõusis maapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, kui aega kasvada tal anti, siis maja sisse püsti pandi, nüüd maadest maade liigub ta ju ühes oma meestega, ei jäänud jälgi järel taal, kui tema käinud võõral maal Laeva mastipuu Muh 1952 L. Pauts RKM II 39, 49 (6)
94066 2736 Cb & Üks võsa tõusis mullapinnast, mis paistis mitmest maast ja linnast, kui kasvada tal aega anti, siis maea sisse püsti panti, nüüd maadest maasse liigub ta ja tema võerad temaga, ei ole jälgi tunda tal, et tema käinud võeral maal Laevamast KJn 1889 J. Saks H II 26, 1100 (6)
94067 2736 Da & Üks võsu tõusis mullapinnast, mis nähti mitmes maas ja linnas, kui kasvada tal aega anti ja maja sisse püsti panti, ta käis siis maadest maadeni ja tema võõrad temaga – mis on sii maja nime Laev ja laevamast Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 536 (49)
94068 2736 Db & Üks võsa tõuseb mullapinnast, tend nähtse mõnel maal, tal kasva aega anti maal ja linnas, siis maja sisse püsti panti, ta hulgub mööda maad ja merd ja tema võõrad temaga Laev Prn 1933 M. Tõnisson E 83488 (1)
94069 2736 Ea & Üks idu tõusis mullapinnäs, mind nähti igas maas ja linnas, kui kasvides mul aiga anti, siis toa sisse püsti pandi, ei nähtu jälgä kuskil pool, ehk ma küll käinud kaugel maal Laevamast Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 647 (42)
94070 2736 Eb & Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, see maja sisse püsti pandi ja kasvades taal aega anti, ei olnud jälgi tunda taal, ent käinud võeral maal Laevamast Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 378 (2)
94071 2736 Ec & Üks võsa tõuseb mullapindast, ta paistis mitmest maast ja linnast, kui kasvada tal aega anti, siis maja sisse püsti pandi, küll tema käinud võeral maal, äi häbigi temal olnud seal Laevamast Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (58)
94072 2736 Ed & Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähti igast maast ja linnast, tal kasvamiseks aega anti ja maja sisse püsti pandi, ei jalgu polnud tal, kuid siiski käis ta võõral maal – mis on selle maja nimi Laev Jaa 1953 L. Lember RKM II 39, 405 (8)
94073 2736 Ee & Üks puu, mis kasvas mullapinnas, mis nähti mitmes maas ja linnas, kui kasvada tal aega andi, siis maja sisse püsti pandi, äi olnud jälgi leida teelt, et tema käinud võõralt maalt – mis on selle maja nimi Laev Khk 1958 O. Jõgever RKM II 73, 618 (328)
94074 2736 Ef* Üks võsu tõusis mullapinnast, mis nähti mitmes maas ja linnas, kui kasvada tal aega anti, siis maja sisse püsti pandi, ei iial jälge jäänud tal, et tema käinud võõral maal, mis on see maja nimi Laev Hää 1933 E. Kurm E 83389a (7)
94075 2736 Ef* Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähti mitmes maas ja linnas, ja kasvada tal aega anti ja maja sisse püsti pandi, ei olnud jälgi tunda tal, et tema käinud võõral maal Laevamast Pöi 1960 Anonüüm 071 RKM II 99, 114 (122)
94076 2736 Ef* & Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, kui kasvamiseks aega anti, siis maea sisse püsti panti, ei ole jälgi tunda taal, et tema käinud võeral maal Laevamast Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 235 (19)
94077 2736 Fa & Üks võsu kasvas mullapinnast, mis nähti mütmest maast ning linnast, kui võõral maale läheb ta, äi jälgi leita iial tal Mastiga laev sõidab merd Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 66/7 (17)
94078 2736 Fb & Üks võsu tõusis mullapinnast ja teda nähti maast ja ilmast, ta reisis läbi mitmed maad, ei tema jälge leitud sääl Puu ja laev Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (62)
94079 2736 Fc & Üks võsa tõuseb mullapinnast ja paistab mitme maast ja linnast, ei ole ial jälgi tal, et tema käinud võeramaal Laev Pil 1894 H. Keller E 10051 (92)
94080 2736 Fd & Üks võsu tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, ta käis ja hulkus mööda maad, ei talle jälgi järgi jäänud Laev Lai 1926 O. Vilde E 48652 (7)
94081 2736 Ga & Võsa tõusis mullapõuest, teda maa pääl püsti panti, kasva temal aega anti, tema läinud võõramaale, jälgi mitti maha jäänud Puu, mikkest laeva tetäss Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14/5 (44)
94082 2736 Gb & Üts võsu tõuseb mullapinnast, küll kasvada tal aiga andas ja maja sisse pistu pandas, ei ole jälgi näha tal, ehk käip ta küll ka võeral maal Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (5)
94083 2736 H & Üks taim, mis tõuseb mullapinnast, käib mitmest maast ja linnast läbi ja viimaks maja sisse püsti pannakse ju ta Laevamast Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 533/4 (39)
94084 2736 I & Üks võsu tõusis mullapinnast, see maja sisse püsti pandi ja riigirahva näha anti Laevamast Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 231 (17)
94085 2736 Ja* & Üks võsa tõusis mullapinnast, mis nähti mitmest maast ja linnast, kui talle aega kasva anti ja maja sisse püsti pandi, mis on selle maja nimi Laev Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 376 (1)
94086 2736 Ja* Üks võsa tõusis mullapinnast, mis näha oli maal ja linnas, kui kasvada tal aega anti, siis maja sisse püsti pandi Laeva mastipuu PJg 1939 N. Lillemäe ERA II 210, 664 (4)
94087 2736 Jb & Üks võsa tõusis murupjõnnast, tedä nähti küläst, mualt ning ljõnnast, kasudõs tal aega anti, maja sisse püstü pandi Laevamast Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 521 (5)
94088 2736 Jc & Üks võsa tõuseb mullapinnal, mis selgest näha maast ja ilmast, siis kasvada tal aega anti ja maja sisse püsti pandi Laevamast Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 399 (20)
94089 2736 Jd & Üks võsu tõusis mullapinnast, mis kasvas mitmes maas ja linnas, kui kasvada tal aega anti, siis maja sisse püsti pandi Laevamast HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (28)
94090 2736 Je* & Üks võsa tõusis mullapinnast, kui temal aega kasvada anti, siis maea sisse püsti panti, see nähti mitmes maas ja linnas Laevamast Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 430 (36)
94091 2736 Je* Üks võsa tõusis mullapõuest, kasvada tal aega anti, majasse ta püsti panti, nähti mitmes maas ja linnas Laevamast Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (107)
94092 2736 Je* Võsu kasvis välja päel, tal anti aega kasvada, teda tuppa viidi, seält paistis mitmel maal ja linnal Laevamast Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 163/4 (52)
94093 2736 K & Võsa tõusis mullapinnast, ta maja keske püsti pandi ja paistab mitmest maast ja linnast Laev ja laevamast Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (71)
94094 2736 La% & Võsu tõusis maapinnast, teda nähti mitmes linnas Lina Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (33) 1169Gc
94095 2736 La% Võsu tõusis maapinnast, nähti mitmes linnas Lina 1913 E EM2 156 (2296) 1169Gc
94096 2736 Lb & Üks võsu tõusis mullapinnast ja teda näikse igast maast ja linnast Laevamastid Lüg 1877–1917 J. Landsmann E 756 (64)
94097 2736 Lc & Üks võsa tõusis mullapinnas, mis nähti mitmes maas ja linnas, kus umbkeele rahvas siin ja majal Laevamast Var 1888 M. Karotom H III 4, 592 (72)
94098 2737 A1a1 & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: ükskõik Hobune, vanker, regi SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (86)
94099 2737 A1a1 Üts ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: ütskõik Vanker, regi, hobene Puh 1929 P. Ariste ERA II 14, 656 (8)
94100 2737 A1a1 Üts ütles: suvi pikk, tõine ütles: talv pikk, kolmas ütles: ütskõik Ratas, regi, hobune Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (104)
94101 2737 A1a2 & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talve pikk, kolmas ütleb: ükstakõik Vanker, regi ja hobune Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (58)
94102 2737 A1b1 Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik Vanger, regi, hobune Ran 1895 J. Palu E 18775 (54)
94103 2737 A1b1 Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: talv pitk, kolmas ütleb: mul ükskeik Vanker, regi, hobu Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (77)
94104 2737 A1b1 & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik Vanger, regi, hobu Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (62)
94105 2737 A1b1 Üts ütel: suvi pikk, tõinõ ütel: talv pikk, kolmas ütel: mul ütskõik Vankri, saan, hobõnõ Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (83)
94106 2737 A1b2* Üks ütleb: sui pikk, tõine: tali, kolmas ütleb: mul ükskõik Vanker ütleb: sui pikk, regi: talv, hobusel ükskõik Vil 1877–1917 J. Täht E 1386 (138)
94107 2737 A1b2* Üts ütles: suvi om pikk, tõõne ütles: talv om pikk, kolmas ütles: mul ütskõik Ratta, regi, hobene Plv 1895 J. Tamm H II 51, 897 (2)
94108 2737 A1b2* & Üts ütles: mul suvi pikk, tõine ütles: mul talv pikk, kolmas ütles: mul ütskõik Ratas ütles: mul suvi pikk, regi ütles: mul talv pikk, hobene ütles: mul ütskõik Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 438 (7)
94109 2737 A1b2* & Üks ütleb: mul sui pikk, teine: mul tali pikk, ja kolmas: mul ükskõik Vanker, regi, hobune Plv 1893 J. Melzov E 8391 (6)
94110 2737 A1b3* & Üks ütleb: tali pikk, teine ütleb: sui pikk, kolmas: mul ükskõik Regi, vanker, hobune PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 313 (5)
94111 2737 A1b3* Üks ütleb: talv pikk, teine: suvi pikk, kolmas: mul ükskõik Räp 1895 R. J. N. Org E 18413 (2)
94112 2737 A1b3* Üks ütleb: talv pikk, teine ütleb: suvi pikk, kolmas ütleb: mul ükstaskõik Vanker, regi ja hobune Hls 1992 Anonüüm 093 RKM, KP 30, 8 (1)
94113 2737 A1b3* & Üks kaebab: talv pikk, teine jälle, et sui pikk, kolmas ütleb, et mul ükskõik Reel on talv pikk, vankril sui, hobusel ükskõik Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 372 (109)
94114 2737 A1b4* & Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: talve pitk, kolmas ütleb: olgu sui ehk talve, mul ükskeik Rattad, regi, hobu Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (65)
94115 2737 A1b4* Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: talv pitk, kolmas ütleb: olgu sui ehk talv, mulle ükskõik (Der Eine sagt: der Sommer ist lang; der Andere sagt: der Winter ist lang, der Dritte sagt: sei es Sommer oder Winter, mir Alles eins) Wagen, schlitten, pferd 1876 Wied. 292
94116 2737 A1b4* Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: talv pitk, kolmas ütleb: olgu sui ehk talv, mulle ükskõik Vanker, regi, hobune 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (23)
94117 2737 A1b4* Üks ütleb: talv pitk, teine ütleb: suvi pitk, kolmas ütleb: mul ükskõik, olgu suvi ehk talv Regi ütleb: talv pitk, vanker ütleb: suvi pitk, hobune ütleb: mul ühed mõlemad Pal 1889 L. Arst H III 8, 266 (24)
94118 2737 A1b4* & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik, olgu mis tahes Vanker ütleb: sui pikk, regi ütleb: tali pikk, hobune: mul ükskõik Var 1933 M. Jakobson E 82454/5 (13)
94119 2737 A1c* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talve pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1890 E EM 167 (1617)
94120 2737 A1c* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talve pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1913 E EM2 145 (2101)
94121 2737 A1c* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talve pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1914 E MM 17 ja 45 (266)
94122 2737 A1c* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talve pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1920 E MM2 17 ja 49 (269)
94123 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1994 E MM3 14 ja 40 (269)
94124 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik 1927 Ainelo III 140
94125 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune 1968 Leht 8 (11)
94126 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi, hobune 1975 Juhani-Tammoja 13 (11)
94127 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune 1979 Metstak 14 ja 33 (123)
94128 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (18)
94129 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi, hobune 1991 VJr 40 (22)
94130 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi, hobune 1992 Metstak2 37 ja 38
94131 2737 A1c* & Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi, hobune VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (230)
94132 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 198 (190)
94133 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (50)
94134 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (13)
94135 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: üks mul kik Regi, vanker, hobune Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 333 (114)
94136 2737 A1c* & Üits ütleb: suvi pikk, tõine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: üits mul kik Vanger, regi, hobene Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (16)
94137 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv on pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune 1955 ÜÕÕ 64 (6)
94138 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv on pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik 1955 Bachman-Rebane II (1955) 145
94139 2737 A1c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv on pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 49
94140 2737 A1c* & Üks ütleb: suvi on pitk, teine ütleb: talv on pitk, kolmas ütleb: üks mul keik Vanger, regi ja hobune Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (29)
94141 2737 A1c* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talve pikk, kolmas ütleb: üks ta mul kõik Vanker, regi, hobune Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (30)
94142 2737 A1c* & Üts ütles: suvi pikk, tõine ütles: talv pikk, kolmas ütles: üte mul kõik Ratas, regi, hobene Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (13)
94143 2737 A1d & Üks ütel, et mul on suvi pikk, teine: mul on talv pikk, kolmas ütel: mul kõik üks Vanker ütel: mul suvi pikk, regi ütel: mul talv pikk, hobune ütel: mul kõik üks Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 312 (4)
94144 2737 A2a & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: ükstapuha Vanker, regi, hobune Vän 1889 J. Tammann H II 20, 692 (146)
94145 2737 A2a Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talve pikk, kolmas ütleb: ükspuhas Vanker, saan, hobune KJn 1870 J. Tiedemann E 129 (15)
94146 2737 A2a Üks ütleb: sui pikk, teine: talve pikk, kolmas: ükstapuhas Vanker, regi, hobune Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (150)
94147 2737 A2b* Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: talve pitk, kolmas ütleb: üks mulle puha Hobune Saa 1892 H. Langholts H III 13, 514 (107)
94148 2737 A2b* & Üks ütleb: sui pikk, teene ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: üks mul puhas Regi, vanker, hobune Kos 1892 T. Wiedemann E 8984 (44)
94149 2737 A2b* & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: üks mul puha, kas sui ehk tali Vanker ütleb: sui pikk, regi: tali pikk, hobune: üks mul puha Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 229 (67)
94150 2737 A2c* & Üks ütleb: talv pikk, teine ütleb: suvi pikk, kolmas ütleb: mul ükspuhas Regi, vanker ja hobune Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (10)
94151 2737 A2c* Üks ütleb: tali pikk, teine ütleb: suvi pikk, kolmas ütleb: mul ükspuhas Regi, vanger, hobu Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (106)
94152 2737 A2c* & Üks ütleb: mul sui pikk, teine ütleb: mul tali pikk, kolmas ütleb: mul ükspuha mõlemad Vanker, regi, hobune Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 204 (76)
94153 2737 A2c* & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: mul on ükspuhas, olgu sui või talv Regi, vanker ja hobune Aud 1895 R. Niemann E 19150 (11)
94154 2737 A2d & Üks ütleb: sui pikk, tõine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: mul üks täis puha Vanger, regi, hobune Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (150)
94155 2737 A3 & Ühel on suvi pikk, teisel on talv pikk, kolmandal on kõik üks hea Vankrid ütlesid, et mul on suvi pikk, regi ütles, et mul on talv pikk, aga hobusel on kõik üks hea Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 319 (35)
94156 2737 A4a1 & Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: tali pitk, kolmas ütleb: üks mul mõlemad Vanger, regi, hobune Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (105)
94157 2737 A4a2 & Üks ütleb: tali pikk, teine ütleb: suvi pikk, kolmas ütleb: üks mul mõlemad Regi, vanger, hobune Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (134)
94158 2737 A4b & Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: tali pitk, kolmas ütleb: üks nad mõlemad Vanker, regi ja hobune Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (75)
94159 2737 A4c* Üks ütleb: sui pikk, teine: tali pikk, kolmas ütleb: üks nad mul mõlemad Vanker, regi, hobune 1879 Borm Prn. Er Kal. (1879) 10
94160 2737 A4c* & Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: tali pitk, kolmas: üks nad mulle mõlemad Vanker, regi ja hobune Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (32)
94161 2737 A4c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks nad mul mõlemad Vanker, regi, hobune Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (93)
94162 2737 A4c* Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks nad mul mõlemad Vanker, saan, hobune Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (40)
94163 2737 A4c* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas: üks nad mul mõlemad Vanker, regi, hobune Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (24)
94164 2737 A4c* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talve pikk, kolmas ütleb: üks nad mulle mõlemad Vanker, regi ja hobune Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 717 (71)
94165 2737 A4c* & Üks ütleb: suvi on pitk, teine ütleb: tali on pitk, kolmas ütleb: üks nad mul mõlemad Vanker, regi, hobune Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 706/7 (22)
94166 2737 A4d* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: üks mul nad mõlemad Hobu, regi ja vanker Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (8)
94167 2737 A4d* & Üits ütleb: suvi om pikk, tõine ütleb: tali om pikk, kolmas ütleb: üits mul neist mõlemast Regi, ratas, hobon Krk 1889 J. Kivisäk E 45959 (6)
94168 2737 A4e & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb, üks mul igal ajal Vanker, regi, hobune Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (16)
94169 2737 A5a* Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas: ühepikkused mõlemad Vanker, regi ja hobune Vän 1933 H. Martinson E 82627 (7)
94170 2737 A5a* & Üks ütleb: tali pikk, teine ütleb: suvi pikk, kolmas ütleb: ühepikused mõlemad Regi, vanger, hobune Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (114)
94171 2737 A5a* & Üks ütles: suvi pikk, tõine: talv pikk, kolmas: mul ühepikused kõik Vanker, regi, hobune Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (35)
94172 2737 A5b* & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: ühed pikad kõik Vanker, regi, hobune Pal 1908 H. Karro EKnS 48IV, 44 (143)
94173 2737 A5b* Üks ütleb: sui pitk, teine ütleb: talve pitk, kolmas ütleb, ühed pitkad mõlemad Vanker, regi, hobune Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (51)
94174 2737 A5b* & Üks ütleb: sui on pitk, teine ütleb, et tali on pitk, äga kolmas ütleb, et ühed pitkad on nad mõlemad Vanker, regi ja hobune Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 465
94175 2737 A5c* & Üts ütel: suvi pikk, tõne ütel: tali pikk, kolmas ütel: ütepiku mõlembe Ratas, regi, hobene Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (185)
94176 2737 A5c* Üits ütles: suvi pikk, tõine ütles: talv pikk, kolmas ütles: mul üte piku mõlemba Ratas, regi, hobene Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (73)
94177 2737 A5c* & Üts ütles, et mullõ om suvi pikk, tõõnõ ütles: mullõ talv pikk, aga kolmas ütles: mullõ ommava üte' piu' kõik Ratta, regi, hobõnõ Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34082 (124a)
94178 2737 A6 & Üks ütleb: suvi pikk, tõine ütleb: tali pikk, kolmas: mul ühesugused Vanker, regi, hobune VMr 1889 K. Roost H II 11, 671 (47)
94179 2737 A7a Üks ütleb: suvi pikk, tõine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul suvi, üks mul talv Vanker ütleb: suvi pikk, saan ütleb: talv pikk, hobune: üks mul suvi, üks mul talv Trm 1895 S. Raud, S. Sommer H II 56, 190 (10)
94180 2737 A7a Üks ütleb: suve pikk, teine ütleb: tali pikk, kolmas ütleb: üks mul suve, üks mul tali Vanger, regi, hobune Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (46)
94181 2737 A7a & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul sui, üks mul talv Vanker, regi, hobune Hlj 1897 A. Klaas E 35215 (16)
94182 2737 A7a Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: üks mul sui, üks mul talv Vanker, regi, hobune Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (88)
94183 2737 A7a & Üits ütel: suvi pikk, tõne ütel: tali pikk, kolmas ütel: üits mul suvi, üits mul tali Vanger, regi, hobene Trv 1895 P. Teckel H III 25, 44 (54)
94184 2737 A7b* Üks ütleb: sui mul pikk, teine ütleb: talv mul pikk, kolmas ütleb: üks mul sui, üks mul talv Vanker, regi, hobune Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 54 ja 81 (112)
94185 2737 A7b* & Üks mul ütleb: sui on pikk, teine mul ütleb: talv on pikk, kolmas ütleb: üks mul sui ja üks mul talv Vanker, regi ja hobune VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (5)
94186 2737 A8 & Üks ütleb: suvi on pikk, teine ütleb: tali on pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik, üheraskused mõlemad Vanker, regi, hobune KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 188 (14)
94187 2737 A9+ Üks ütleb: suvi pikk, teine ütleb: talv pikk, kolmas ütleb: mul halvad mõlemad Vanker, regi, hobune PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 147 (15)
94188 2737 A9+ & Üks ütleb: sui pikk, teine ütleb: talb pikk, kolmas ütleb: ma vaene pean ikka kannatama Vanger ütleb: sui pikk, regi ütleb: talb pikk, hobune peab ikka kannatama Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (18)
94189 2737 B1a* & Üks ütleb: mul suvel raske, teine ütleb: mul talvel raske, kolmas ütleb: mul ükskõik Vanker, regi, hobune Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (175)
94190 2737 B1a* Üts ütles: suvõl um rassõ, tõnõ ütles: talvõl, kolmas ütles: mul ütskõik Hopõn ütles: mul ütskõik, regi ütles: talvõl um rassõ, ratta ütlese: suvõl um rassõ Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 649 (27)
94191 2737 B1b & Üts ütel: mul on suvel rasse, tõene ütel: mul om talve rasse, kolmas ütel: mul om ütskõik, kas suvi või talv Vankre, regi ja hopene Rõn 1889 C. Berg H II 30, 724 (64)
94192 2737 B2 & Üks ütleb: talv raske, teine ütleb: suve raske, kolmas ütleb: üks mul tali, üks mul suvi Regi, vanker ja hobune KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 34 (36)
94193 2737 B3* [Üks] ütleb: talvel raske, teine ütleb: suvel r[aske], [kol]mas: mul alati raske Regi, vanker, hobune Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 386
94194 2737 B3* Üks ütles: mul on suvel raske, teine ütles: mul on talvel raske, kolmas ütles: mul on alati raske Vanker, regi, hobune Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 88
94195 2737 B3* & Üts ütles: suvõl rassõ, tõnõ ütles: mul talvõl rassõ, kolmas ütles: mul um alati rassõ Ratta, regi, hobõnõ Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (40)
94196 2737 B4 Mul on talvel raske, mul on suvel raske, mul on ühtviisi raske 1994 Müürsepp-Viisimaa 59
94197 2737 B4 & Mul suvel raske, mul talvel raske, mul on ühteviisi raske Vanker, regi, hobune Jõh 1988 E. Valter RKM II 415, 43 (9)
94198 2737 B5+ & Üks mul ütleb: suvel raskus, teine ütleb: talvel raskus, kolmas ütleb: mul on suvel ja talvel ka raskus Vanker, regi, hobu Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 579 (86)
94199 2737 B5+ & Üks ütleb: mul on sui raskem, teine ütleb: mul on talvel raskem, aga kolmas ütleb: mul on suil ja talvel üheraskune Vanger, regi, hobune Vig 1894 T. Pulst H III 18, 557 (3)
94200 2737 Ca* & Üts ütles: suvel vaiva, tõne ütles: talve vaiva, kolmas ütles: mul ütskõik Ratta, regi ja hobene Kan 1888 J. Väggi H III 11, 487 (96)
94201 2737 Ca* Üts ütles: mul om suvel vaev, tõne ütles: mul om talve vaev, kolmas ütles: mul om ütskik Vanger, regi, hobene Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 536 (38)
94202 2737 Ca* & Üts ütel: mul om suvel vaiv, tõine: mul talven vaiv, kolmas: mul ütskõik Ratas, regi, hobene Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 616 (6)
94203 2737 Cb & Üks ütleb: ma sui vaevas, teine ütleb: ma talve vaevas, kolmas ütleb: mul ükskeik Vanker, regi, hobune Kse 1889 F. Põld H II 17, 900 (15)
94204 2737 D1a1 Üks ütleb: suvi hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: ükskõik Regi, vanker ja hobune 1912 Jürjens 33
94205 2737 D1a1 & Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: ükskõik Regi, vanker ja hobu Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 202 (20)
94206 2737 D1a2* Üks ütleb: sui mul hea, tõine ütleb: talv mul hea, kolmas ütleb: üks ta kõik Saan, vanker, hobune Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (36)
94207 2737 D1a2* & Üks ütleb: sui mul hää, teine ütleb: talve mul hää, kolmas kostab: ükskeik Regi, rattad, hobu Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 271 (9)
94208 2737 D1b & Üks ütleb omal: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütles: ükskeik Lehm ütleb: sui hea, härg ütleb: talve hea, hobu ütles: ükskeik Sa 1660–1876 Anonüüm 006 EKS 8° 1, 349 (9)
94209 2737 D1c & Ühel sui hea, teisel talve hea, kolmandal ükskõik Lehm, härg, hobu Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (57)
94210 2737 D1d1 & Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: üks mul keik (Einer sagt: der Sommer ist gut, der andere: der Winter ist gut, der [drit]te: mir alles gleich) Ein Pferd Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (121)
94211 2737 D1d1 Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: üks mul keik Hobune 1782 Willmann 175 (111)
94212 2737 D1d1 Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: üks mul keik Vene, reki ja hevoinen 1851 Lönnrot2 197 (187)
94213 2737 D1d1 Üks ütleb: talve hea, teine ütleb: sui hea, kolmas ütleb: ükskeik Regi, vanker ja hobune 1868 Nörmann 36 ja 56 (88)
94214 2737 D1d1 Üks ütleb: sui on hea, teine ütleb: talv hea, kolmas ütleb: üks mulle kõik (Der Eine sagt: der Sommer ist gut, der Andere sagt: der Winter ist gut, der Dritte sagt: mir Alles eins) Kuh, Ochs und Pferd, oder Schlitten, Wagen, Pferd 1876 Wied. 292
94215 2737 D1d1 Üks ütleb: suvi hää, teine ütleb: talve hää, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1898 KAH EKAl 162/3 ja 164 (115)
94216 2737 D1d1 Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1890 E EM 167 (1617)
94217 2737 D1d1 Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1913 E EM2 145 (2101)
94218 2737 D1d1 Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1914 E MM 17 ja 45 (266)
94219 2737 D1d1 Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1920 E MM2 17 ja 49 (269)
94220 2737 D1d1 Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1994 E MM3 14 ja 40 (269)
94221 2737 D1d1 Üks ütleb: suvi hää, teine ütleb: tali hää, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker, hobune 1939 Nugis 295 ja 315 (241)
94222 2737 D1d1 & Üks ütleb: suvi hää, tõine ütleb: tali hää, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanger ja hobune Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (8)
94223 2737 D1d2* Üks ütleb: sui mul hea, teine ütleb: talv mul hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Regi, vanker ja hobune Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (19)
94224 2737 D1d2* Üks ütleb: sui mul hea, tõine ütleb: talv mul hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 869 (86)
94225 2737 D1d2* & Üks ütleb: sui mol hea, teine ütleb: talbe mol hea, kolmas ütleb: üks mol kõik Regi, vanker, hobone Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (10)
94226 2737 D1d2* Üks ütleb: sui mul hea, teine ütleb: talve mul hea, kolmas ütleb: üks mul keik Regi ütleb: sui mul hea, ratas ütleb: talve mul hea, hobu ütleb: üks mul keik Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (61)
94227 2737 D1d2* & Üks ütleb: sui mul hea, teine ütleb: talv mul hea, kolmas ütleb: ühed mul kõik Regi, vanker ja hobune JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (16)
94228 2737 D1d2* Üks ütleb: sui mul hea ja teine ütleb: talve mul hea, kolmas: üks mul kõik Vanker, regi ja hobune SJn 1896 M. Käär H III 28, 365 (11)
94229 2737 D1d3 & Üks ütleb: talve hea, teine ütleb: sui hea, kolmas lausub: üks mul kõik Regi, vanker ja hobune Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 239 (11)
94230 2737 D1e1 Üks ütleb: suvi hea, teine ütleb: talv hea, kolmas arvab: mul ükskõik Saan või regi, vanker ja hobune 1941 Käis EV I5/II 34
94231 2737 D1e1 & Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: mul ükskõik Regi, vanker, hobu PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (32)
94232 2737 D1e2* Üks ütleb: tali mul hää, teine ütleb: suvi mul hää, kolmas ütleb: mul on ükstakiik, kas suvi või tali Vanker ütleb: tali mul hää, regi ütleb: suvi mul hää, hobene ütleb: mul on ükstakiik Vil 1893 J. Täht H III 14, 401 (11)
94233 2737 D1e2* & Üits ütles: mul om suvi hää, tõnõ ütles: mul om talv hää, kolmas ütles: mul om ütskõik, kas suvi vai talv Ratas, regi, hobõnõ Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (52)
94234 2737 D1f* Üts ütles: mul suvi hüä, tõne ütles: mul kõik üts Regi, ratta, hobene Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 79 (22)
94235 2737 D1f* & Üts ütles: mul talvõl hüä, tõõnõ ütles: mul suvõl hüä, kolmas ütles: mul kõik üits Ratta ütli: mul talvõl hüä, saa hüä, regi ütles: mul suvõl hüä, saa kul'ata', a' hopõn ütles: mul kõik üts Se 1934 N. Oinas E 70626/7 (39)
94236 2737 D1f* Üts ütõl: mul om suvõl hüä, tõnõ ütõl: mul om talvõl hüä, kolmas ütel: mul om kõik üts Vankri, regi ja hopõn Se 1936 A. Raadla ERA II 126, 209 (3)
94237 2737 D1f* & Üts ütel: mul om suvõl hüä, tõõnõ ütel: mul om talvõl hüä, a kolmas ütel, õt mul om kõõ üts Ratta', regi ja hobõnõ Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (61)
94238 2737 D2 Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talv hea, kolmas ütleb: ükspuhas [Üks] regi, [teine] vanker, [kolmas] hobune Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (8)
94239 2737 D2 & Üks ütleb: sui hea, teine ütleb: talve hea, kolmas ütleb: ükspuha Regi, vanker ja hobune Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (22)
94240 2737 D2 Üks ütleb: suvi hää, tõine ütleb: tali hää, kolmas ütleb: ükspuha Regi, vanker, hobu Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (275)
94241 2737 D3a* & Üts ütles, suvi hüä, tõõnõ ütles, õt mullõ talv hüä, kolmas ütles, õt mullõ mõlõmba üte' hüä Se 1933 N. Oinas S 58589 (26)
94242 2737 D3a* & Üts ütles, õt mul om suvi hüä, tõõnõ ütles, õt mul om talv hüä, kolmas ütles: mul om kõik üts hüä Regi, ratas, hopõn Se 1956 V. Pino RKM II 51, 432 (64)
94243 2737 D3a* Üts ütles: mul suvõl hüä, tõõnõ ütles: mul talvõl hüä, kolmandal kõik üts hüä Ratta', regi, hopõn Se 1930 A. Tammeorg S 23863 (4)
94244 2737 D3b & Kolmekeste velitsid: üts kitt: mul suvi hää, tõne kitt: mul talv hää, kolmas kitt: mul kõik üte hää Ratta (vanker), regi, hobene Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (22)
94245 2737 D4* Üks ütleb: sui hää, teine ütleb: talve hää, kolmas ütleb: üks mul sui, üks mul talve Regi, vanker, hobune Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (7)
94246 2737 D4* & Üks ütleb: sui mul hea, teine ütleb: talve mul hea, kolmas ütleb: üks mul sui, üks talv Regi, vanker, hobune Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (15)
94247 2737 D5 & Üks ütleb: sui hää, teine ütleb: talve hää, kolmas: ühed mul mõlemad Vanger, regi, hobune Tor 1877–1917 T. Juurikas E 389 (37)
94248 2737 D6 Üks ütleb: suvi hea, teine ütleb: talv hea, kolmas ütleb: ühesugused kõik 1935 Muuk-Mihkla I 59
94249 2737 D6 & Üks ütleb: suvi on hea, teine ütleb: talv on hea, kolmas ütleb: ühesugused on mõlemad Vanker, regi, hobune Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 8 (41)
94250 2737 E1a1 & Üts ütles: mul suvi paremb, tõinõ ütles: õi, mul talv paremb, a' kolmas ütles: mul kõik üts Regi ütles: mul suvi paremb, ratta: mul talv paremb, ja hopõn ütles: mul kõik üts Se 1934 N. Oinas S 83212 (34)
94251 2737 E1a2 & Kolmõkese velidse, üts ütles: mul suvõl paremb, tõõnõ ütles: mul talvõl paremb, kolmas ütles: mul kõik üts Ratas, regi ja hopõn Se 1930 V. Ruusamägi S 25958/9 (60)
94252 2737 E1b1 & Üks ütles: sui parem, teine ütles: talve parem, kolmas ütles: mulle ükskõik Regi, vanker, hobune Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (88)
94253 2737 E1b2* & Üks ütleb: sui parem, teine ütleb: mul tali parem, kolmas: mul ükskõik Regi, vanker, hobene Vil 1892 H. Pihlap E 725 (28)
94254 2737 E1b2* Üts ütläs: mul suvõl paremb, tõõnõ ütläs: mul talvõl paremb, kolmas ütläs: mul ütskõik Regi, vangõr, hobune Rõu 1894 P. Kanger E 9592 (26)
94255 2737 E1b2* & Üks ütleb: mul talve parem, teine: mul sui parem, kolmas: mul ükskõik Vanger, regi, hobune Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804 (4)
94256 2737 E1c* & Üts ütles: mul suvõl parõmb, tõõnõ ütles: mul talvõl parõmb, kolmas ütles: mul ütskõik, kas suvi või talv Ratta, regi, hobõnõ Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (44)
94257 2737 E1c* Üts ütles: mul um suvõl paremb, tõõnõ ütles: mul talvõl paremb, kolmas ütles: mul ütskõik, kas suvi vai talv Vankri, regi, hopõn Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (39)
94258 2737 E1d & Kellel om suvõl pareb, kellel talvõl ja' kellel ütskõik Rattal suvõl, riil talvõl ja' hobõsõl ütskõik Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (78)
94259 2737 E2 & Üks ütleb: suvi parem, teine ütleb: talve parem, kolmas: ükstaspuha Saan, vanker ja hobune Aud 1933 E. Ester E 84844 (5)
94260 2737 E3 & Üits ütleb: suvi parem, tõine ütleb: tali parem, kolmas ütleb: üte hää mõlema Regi ütleb: suvi parem, vanger ütleb: tali parem ja hobene ütleb: üte hää mõlema Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 535 (60)
94261 2737 E4 & Üks ütleb: mul on suvel parem, tõine ütleb: mul on talvel, kolmas: üks suvi, üks talv Regi, vanker, hobune Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 10 (14)
94262 2737 E5a & Üks ütleb: suvi parem, tõine ütleb: talv parem, kolmas: ühed mul mõlemad Vanger, regi, hobune Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 194 (44)
94263 2737 E5b & Üts ütel: mul suvel paremb, tõne ütel: mul talve paremb, kolmas ütel: mul iks üts Regi, ratta', hopõn Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (212)
94264 2737 F1 & Üks ütleb: oleks mul suvi, teine ütleb: oleks mul talv, kolmas ütleb: mul ükstakõik Vanker, regi ja hobune Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (38)
94265 2737 F2* & Üks ütleb: oleks sui, tõine ütleb: oleks talv, kolmas ütleb: mul ükspuha Regi soovib suve, vanker soovib talve, hobosele on ükskõik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 184 (9)
94266 2737 F2* Üks ütleb: oleks sui, teine ütleb: oleks tali, kolmas ütleb: üks mul puhas Äke, regi, hobune Ris 1896 J. Niinas E 26297 (13)
94267 2737 F2* & Üks ütleb: oleks suvi, teine ütleb: oleks tali, kolmas ütleb: mul üks täis puhas Vanker, regi ja hobune Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (51)
94268 2737 F3 & Üks ütleb: oleks sui, teine ütleb: oleks tali, kolmas ütleb: üks mul sui, üks mul tali, üks mul öö, üks mul päe Regi, vanker, hobune Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 199 (10)
94269 2737 F4 & Üks ütleb: oleks suvi, teine ütleb: oleks tali, kolmas: üks mul mõlemad Vanker, regi ja hobune Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 104 (108)
94270 2737 F5 & Üks ütleb: oleks sui, teine ütleb: oleks tali, kolmas ütleb: oleks sui ehk tali, ühesugust koormat pean ikka kandma Regi ütleb: oleks sui, vanker ütleb: oleks tali, hobune ütleb: oleks sui ehk tali, ühesugust koormat pean ikka kandma Pai 1926 R. Viidebaum E 59243 (7)
94271 2737 G1 & Üks ütleb: tuleks suvi, teine ütleb: tuleks talv, kolmas ütleb: mul ükspuhas mõlemad Regi, vanker ja hobone Vai 1893 J. Sorro H II 36, 427 (55)
94272 2737 G2 & Tuleb tali, tuleb suvi, see mul üks täis puhas Hobune Plt 1877–1917 J. Reinthal E 924d (10)
94273 2737 G3 & Üks ütleb: tuleb sui, saan puhata, teine ütleb: tuleb talv, saan puhata, kolmas ütleb: üks mul sui ja üks mul talv Regi, vanker ja hobune SJn 1889 T. Köstner H II 26, 392 (124)
94274 2737 H1 & Üks ootab suve, teine ootab talve, kolmas ütleb: üks mul suvi, üks mul tali Regi, vanker, hobune Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 14 (1)
94275 2737 H2 & Üts neist oodap suvve, siss saap hengätä, tõene oodap talve, siss saap puhata Vanker ja reki Rõn 1889 C. Berg H II 30, 723 (44)
94276 2737 I & Üks palub: oo jumal, too suvi, teine ütleb: oo jumal, too talv, ja kolmas ütleb: üks mul suvi, üks mul talv Vanker, regi, hobune Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 86 (17)
94277 2737 J* & Üks ütles: suvi, teine ütles: talv, kolmas ütles: minul ükskõik Regi, vanker, hobune JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 343 (24)
94278 2737 J* Üks ütleb: suvi, teine ütleb: talv, kolmas ütleb: mul ükspuha Vanker, regi ja hobune JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 326 (41)
94279 2737 J* & Üks ütleb: mulle sui, ja teine ütleb: mulle talve, ja kolmas ütleb: mulle ükspuhas Vanker ütleb: mulle talve, regi: sui, ja hobune: ükspuhas Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 195/6 (22)
94280 2737 K1a/ & Üks mees ütleb: suvi on pikk, tõine: talv on pikk, kolmas: öö on pikk, neljas: pääv on pikk, viies ütleb: üks on mul kõik, olgu öö ehk pääv, talv ehk suvi Ratas, regi, peremees, sulane, hobune Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (272) 2738N1a
94281 2737 K1b/ & Üits ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: suvi pikk, nel'las ütleb: tali pikk, viies ütleb: ühepikkutse na puha Lehm, hobune, vanker, regi, inimene Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 155 (115) 2738N1b
94282 2737 K2+/ & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: sui pikk, neljas ütleb: tali pikk, viies ütleb: igavene elu pikk, kuies ütleb: mul on üks hea keik Sängi ütleb: öö pikk, iste ütleb: päe pikk, vanger ütleb: sui pikk, regi ütleb: talve pikk, pada ütleb: igavene elu pikk, hobu ütleb: mul on üks hea keik PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (40) 2738N2+
94283 2737 K2+/ Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, neljas ütleb: talv pikk, viies ütleb: üks mul kõik Järg, voodi, regi, vanker VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 379 (17) 2738N2+
94284 2737 K2+/ Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: tali pitk, kolmas ütleb: ühed nad mul mõlemad Säng, tool, parand Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (58) 2738N2+
94285 2737 # 718C 2738 | vs: EV 13653
94286 2738 A1a1 Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: ükskõik Säng, pink, põrmand Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (19)
94287 2738 A1a1 & Üks ütleb: üü pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ütskõik Säng, tool, põrand Puh 1929 P. Ariste ERA II 14, 656 (7)
94288 2738 A1a1 Üts ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päiv pikk, kolmas ütleb: ütskõik Säng, tool, maa Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (45)
94289 2738 A1a1 Üts ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päiv pikk, kolmas ütleb: ütskõik Säng, uks, põrmand Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (32)
94290 2738 A1a2 & Üks ütleb: öö pikk, teine kaebab: päev pikk, kolmas ütleb: ükskõik, ma pean teid kõiki kandma Voodi ütleb: öö pikk, iste kaebab: päev pikk, põrand lausub: mul ükskõik Var 1933 M. Jakobson E 82455 (14)
94291 2738 A1a3* & Üks ütleb: öö pitk, teine: päev p[itk], kolm[as]: mul ükskõik Säng, pink, maa Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (24)
94292 2738 A1a3* Üks ütleb: öö pikk, tõine: pää pikk ja kolmas: ükskõik Põrand, säng, järg Trm 1895 M. Reisenpuk H I 7, 598 (5)
94293 2738 A1b1* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: mulle ükskõik (Der Eine sagt: die Nacht ist lang, der Andere sagt: der Tag ist lang, der Dritte sagt: mir Alles eins) Das Bett, der Stuhl, der Fussboden 1876 Wied. 292
94294 2738 A1b1* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: mulle ükskõik Säng, iste ja põrand 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (22)
94295 2738 A1b1* & Üks ütleb: öö pikk, tõine: päev, kolmas: mul ükskõik Voodil öö, istmel päev, aga maal ükskõik Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (139)
94296 2738 A1b1* Üks ütleb: öö pikk, teine: päev pikk, kolmas: mul ükskõik Voodi, tool, parand Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (120)
94297 2738 A1b1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas: mul ükskõik Voodi, tool, parand Tõs 1964 E. ja H. Tampere RKM II 177, 180 (4)
94298 2738 A1b1* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: pääv pitk, kolmas: mul ükskeik Sängi ase, iste, põrmand Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 392 (6)
94299 2738 A1b2 Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik Säng, tool, põrmand Ran 1895 J. Palu E 18775 (55)
94300 2738 A1b2 Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik Säng, iste, põrand Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (39)
94301 2738 A1b2 Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: mool ükskõik Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (18)
94302 2738 A1b2 Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik Säng, tool ja parand Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (3)
94303 2738 A1b2 Üks ütleb: üü pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik Säng, tool, parand Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 439 (7)
94304 2738 A1b2 Üks ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päiv pikk, kolmas ütleb: mul ütskõik Säng, penk, tuba eP 1889 J. Pint H II 33, 727 (20)
94305 2738 A1b2 Üits ütles: üü pikk, tõne ütles: päiv pikk, kolmas ütles: mul üitskõik Säng, tuul, põrmand San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (170)
94306 2738 A1b2 & Üts ütles: öö pikk, tõnõ ütles: päiv pikk, kolmas ütles: mul ütskõik Voodi, pink ja põrand Ote 1889 G. Wulff H II 31, 641 (89)
94307 2738 A1b2 Üits ütel: öö pikk, tõine ütel: päev pikk, kolmas ütel: mul üitskõik San 1890 O. Koolmeister H III 22, 178 (5)
94308 2738 A1b2 Üts ütel: öö pikk, tõine ütel: päiv pikk, kolmas ütel: mul ütskõik Säng, põrmand, laud Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (62)
94309 2738 A1b3 Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: minul ükskõik Voodi, tool, põrand ütleb: minul ükskõik, pean kõik kandma Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 269 (7)
94310 2738 A1b3 & Üks ütles: öö pikk, teine ütles: päe pikk, kolmas ütles: minul ükskõik Säng, tool ja seinapalk Mih 1920 A. Leppik E 50903 (94)
94311 2738 A1b4* Üts ütel: üü pikk, tõine ütel: päiv pikk, kolmas ütel: mul om ütskõik Säng ütel, et üü om pikk, põrmand ütel, et päiv pikk, pada ütel, et mul om ütskõik Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (92)
94312 2738 A1b4* & Üks ütleb: öö on pikk, teine ütleb: pää on pikk, kolmas ütleb: mul on see ükskõik Voodi, iste, kell Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 700 (18)
94313 2738 A1b5* Üts ütles: mul öö pikk, tõine ütles: mul päiv pikk, kolmas: mul ütskõik Säng, tool, tare Kan 1888 G. Veski H III 11, 521 (107)
94314 2738 A1b5* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: mul pääv pitk, kolmas ütleb: mul ükskõik Voodi, tool ja põrand Kse 1889 M. Reimann H II 17, 847 (9)
94315 2738 A1b5* Üks ütleb: mul öö pikk, teine ütleb: mul päev pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik Voodi ütleb: mul öö pikk, laud ütleb: mul päev pikk, põrand ütleb: mul ükskõik Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 224 (37)
94316 2738 A1b5* & Üks ütleb: mul öö pikk, teine ütleb: mul päev pikk, kolmas ütleb: mul ükskõik Voodi, tool ja tuba Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (63)
94317 2738 A1b5* Üts ütel: mul üü pikk, tõõnõ ütel: mul päiv pikk, a kolmas ütel: mul om kõik üts Sängül üü pikk, põrmandul päiv pikk, a kellal ütskõik Se 1934 M. Podrätšikov S 85763 (14)
94318 2738 A1b5* Üts ütel: mul üü pikk, tõõnõ ütel: mul päiv pikk, a kolmas ütel: mul ütskõik Sängül om üü pikk, põrmandul päiv pikk, kellil oll ütskõik Se 1935 P. Külaniit S 105576 ja 105586 (9)
94319 2738 A1b5* Üts ütles: mul um päiv pikk, tõõnõ ütles: mul um üü pikk, kolmas, tu ütles: mul um alati ütskõik Tuul, säng, põrmand Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (37)
94320 2738 A1b6 & Üks nutab: öö pitk, teine: päev pitk, kolmas ütleb: mul ükskõik Voodi, iste, tuba Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (50)
94321 2738 A1b7* & Üks ütleb: pääv pitk, teine: öö pitk, [kolmas]: mul ükskõik Voodi, tool ja põrand Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (86)
94322 2738 A1b7* Üks ütleb: päe pikk, teine ütleb: öö pikk, kolmas ütleb: mul ükstakõik Laud, tool, põrand Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (24)
94323 2738 A1c1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks ta mul kõik Voodi, tool, põrand Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (29)
94324 2738 A1c1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Säng, tool, põrand Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (72)
94325 2738 A1c1* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: üks mul keik Voodi, järg ja põrand Vai 1889 H. Masing H II 7, 91 (245)
94326 2738 A1c1* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: üks mul keik Säng ütleb: öö on pikk, pink ütleb: päev pikk, uks ütleb: üks mul öö, üks mul päev VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (86)
94327 2738 A1c1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: üks mul keik Säng, söögilaud ja põrand Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (91)
94328 2738 A1c1* & Üks ütleb: üü pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Säng, tuul (tool) ja põrand Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (48)
94329 2738 A1c1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Säng, järg, põrand Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (106)
94330 2738 A1c1* Üks ütleb: öö pikka, teine ütleb: päev pikka, kolmas ütleb: üks mul kõik Ase, iste, uks Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (156)
94331 2738 A1c1* Üits ütleb: üü pikk, tõine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: üits mul kik Säng, tuul, põrmand Pst 1889 J. Ainson H II 25, 919 (15)
94332 2738 A1c2* & Üks ütleb: öö mul pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Voodi, tool ja põrand KJn 1870 J. Tiedemann E 129 (14)
94333 2738 A1c2* Üks ütleb: öö mul pikk, teine ütleb: päev mul pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Voodi, tool, põrand Kuu 1939 I. Lehesalu ERA II 222, 425 (9)
94334 2738 A1c2* Üks ütleb: öö mul pikk, teine ütleb: päev mul pikk, kolmas ütleb: üks mul kik Voodi, tool, põrand Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 333 (115)
94335 2738 A1c2* Üks ütles: öö mul pikk, teine ütles: päev mul pikk, kolmas ütles: üks mul kõik Säng, pink, põrand KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (218)
94336 2738 A1c2* Üks ütleb: öö mul pikk, teine ütleb: päev mul pikk, kolmas ütleb: üks meil kõik Voodi, tool, põrand Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 349 (2)
94337 2738 A1c3 & Üks ütleb: öö on pitk, teine ütleb: pääv on pitk, kolmas ütleb: üks mul keik Säng, järg ja põrand Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (28)
94338 2738 A1c3 Üts ütleb: öö on pikk, tõine ütleb: päev on pikk, kolmas ütleb: üts mul kiik Säng, tool, põrand Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (26)
94339 2738 A1c4* & Üks ütleb: päev pikk, teine ütleb: öö pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik Tool, põrand ja säng Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (9)
94340 2738 A1c4* Üts ütles: päiv om pikk, tõine ütles: öö om pikk, kolmas ütleb: üts mul kõik Inimene, hobene, voode, maa, põrmand Võn 1895 J. Moodis H II 51, 53 (5)
94341 2738 A1d & Üts ütel: üü pikk, tõõnõ ütel: päiv pikk, kolmas ütel: mul kaik üts Ineminõ ütel: üü pikk, põrmand ütel: päiv pikk, kellä ütli: mul kõik üts Se 1935 T. Uiboaed S 99949 (38)
94342 2738 A1e* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ükstakõik, öö ehk päev Säng, tool, põrand Trt 1927 K. Pormeister E 59838 (212)
94343 2738 A1e* Üks ütleb: öö mul pikk, teine ütleb: päev mul pikk, kolmas ütleb: ükskõik, on öö ehk päev Voodi, põrand, aken Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 229 (45)
94344 2738 A1e* Üks ütleb: pääv mul pitk, teine ütleb: öö mul pitk, kolmas ütleb: ükskõik mis, pitk pääv või öö Tool ütleb: öö mul pitk, voodid ütlevad: pääv mul pitk, parand ütleb: ükskõik mis, pitk pääv või öö Pär 1902 J. J. Pulst E 43217 (24)
94345 2738 A1e* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: minul ükstaskõik, on ta öö või päev Voodi, tool, tuba Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (5)
94346 2738 A1e* & Üks ütleb, et öö pikk, teene ütleb, et pää pikk, kolmas: mul ükskõik, öö ku pää Säng, põrand ja lagi Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 106 (24)
94347 2738 A1e* Üks ütleb: öö pikk, teene ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: mul ükstakõik mõlemad Säng, pink, põrand Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (86)
94348 2738 A2a* Üks ütleb: üü pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas: ükstaspuha Pink, säng, põrand Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 239 (75)
94349 2738 A2a* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ükspuhas Voodi, tool, põrand Var 1938 L. Roos A 16506 (34)
94350 2738 A2a* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ükstapuhas Voodi, tool, toaparand Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (30)
94351 2738 A2a* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ükstapuhas Voodi, tool, põrmand Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 267 (16)
94352 2738 A2a* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: ükstapuhas Voodi, iste, põrand Kos 1890 J. Härg H IV 1, 830 (27)
94353 2738 A2a* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: ükstapuhas Regi ütleb: talve pikk, vanker ütleb: sui pikk, tuba ütleb: ükstapuhas Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (69)
94354 2738 A2a* & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: ükstapuhas Voodi, tool ja parand Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (59)
94355 2738 A2a* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: ükstapuha Säng, tool, põrmand Vil 1895 J. Täht E 16079 (25)
94356 2738 A2b* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: mul ükstapuha Voodi, tool, parand VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 926 (46)
94357 2738 A2b* & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul ükspuhas Säng, iste, põrand Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986/7 (107)
94358 2738 A2b* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul ükspuhas Säng ütleb: öö pikk, tool ütleb: päev pikk, tuba ütleb: mul ükspuhas Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3736 (10)
94359 2738 A2b* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul ükspuhas Säng, tool, põrand Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (48)
94360 2738 A2b* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: mul ükspuhas Voodi, tool ja põrand Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (9)
94361 2738 A2b* Üks ütles: öö pikk, teine ütles: päe pikk, kolmas ütles: mulle ükspuha Põrand, säng, iste Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (87)
94362 2738 A2b* Üks ütleb: öö pikk, teene ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: mul on ükstapuhas Ase ütleb: öö pikk, tool ütleb: pää pikk ja tuba ütleb: mool on ükstapuhas Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 369 (133)
94363 2738 A2b* Üks ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: olgu ehk päev, mul on see ükspuha Voodi, tool, põrand Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (31)
94364 2738 A2b* Üks ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul ükstäispuha Säng, tool, põrand Trv 1889 J. Käger H III 16, 318 (151)
94365 2738 A2c* Üks ütleb: öö pikk, teine: pääv pikk, kolmas: üks ta mul puhas Säng, tool, põrmand Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (146)
94366 2738 A2c* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: üks mul puhas Säng, järg ja põrmand Lai 1907 T. Remmelg E 46129 (22)
94367 2738 A2c* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: üks mul puhas Voodi, järg, põrand Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 38 (85)
94368 2738 A2c* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul puhas Voodi, iste, põrand Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (41)
94369 2738 A2c* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: üks mul puhas Sängil öö pikk, tool ütleb: päe pikk, põrand ütleb: üks mul puhas Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 185 (4)
94370 2738 A2c* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: üks mul puha Säng, iste, toauks Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 404 (63)
94371 2738 A2c* & Üks ütleb: päev pikk, tõine ütleb: öö pikk, kolmas ütleb: üks mul puhas Iste, oeted (voodid), parand Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (47)
94372 2738 A2d* & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: ükspuhas ta mõlemad Säng, tool ja põrand Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (13)
94373 2738 A2d* Üks ütleb: mul öö pikk, teine ütleb: mul pää pikk, kolmas ütleb: mul ükspuhas mõlemad Sängid, toolid ja parand Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (76)
94374 2738 A2e* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ükspuhas, olgu öö või päev Säng, tool, maa Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (104)
94375 2738 A2e* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul puha, kas öö ehk päev Voodi ütleb: öö pikk, tool: päev pikk, põrand: üks mul puha Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 229 (66)
94376 2738 A2e* & Üks ütleb: öö on pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ükstaspuhas, kas öö ehk päev Säng, tool, põrand Kad 1899 J. Dania E 39395 (6)
94377 2738 A3a & Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: üks nad mõlemad Põrand, voodi ja iste Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (48)
94378 2738 A3a Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: üks nad mõlemad Säng, tool, põrand 1890 E EM 167 (1618)
94379 2738 A3a Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: üks nad mõlemad Säng, tool, põrand 1913 E EM2 145 (2102)
94380 2738 A3a Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: üks nad mõlemad Säng, tool, põrmand 1914 E MM 17 ja 45 (267)
94381 2738 A3a Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: üks nad mõlemad Säng, tool, põrmand 1920 E MM2 17 ja 49 (270)
94382 2738 A3a Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: üks nad mõlemad Säng, tool, põrand 1994 E MM3 14 ja 40 (270)
94383 2738 A3a Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks nad mõlemad Säng, tool, põrand 1939 Nugis 295 ja 315 (242)
94384 2738 A3a Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: ühed nad mõlemad 1927 Ainelo III 140
94385 2738 A3a Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas: mul ühed nad mõlemad 1907 Okas 63
94386 2738 A3b Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: üks mul mõlemad Säng, pink, põrand Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (133)
94387 2738 A3b & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: üks mul mõlemad Ase, tool, inime Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (36)
94388 2738 A3c* & Üks ütleb: öö mul pitkem, teine ütleb: päev mul pitkem, kolmas ütleb: ühed mul mõlemad Voodi, järg, põrand Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 49 ja 77 (31)
94389 2738 A3c* Üks ütleb: öö pikk, teine ütlev: pää pikk, kolmas ütles: mul ühed mõlemad Majariistad Pai 1893 A. Hanson H II 38, 870 (13)
94390 2738 A3d & Üks ütleb: öö on pikk, tõine ütleb: päev on pikk, kolmas ütles: ütli [sic!] nad mul mõlemad Säng, tool, põrand Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 707 (25)
94391 2738 A3e & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul on üks alati, kas öö või päev Voodi, tool, (maan)tee Pal 1897 H. Karro H IV 8, 355 (182)
94392 2738 A4a & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul ühesugused mõlemad Voodi, tool, põrand Vän 1933 L. Mägi E 82739/40 (7)
94393 2738 A4b & Kes ütleb: mul päe pikk, kes ütleb: mul öö pikk, kellel ühesugused mõlemad Tool ütleb: mul päe pikk, ase ütleb: mul öö pikk, põrand ütleb: mul ükstaskõik, tool ja ase seisavad minu peal päeval ja ööl Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491/2 (109)
94394 2738 A4c & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: mul ühesugused kõik Säng, tool, tuba Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 129 (31)
94395 2738 A4c Üks ütleb: öö pikk, teene ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: mul öhesugused kõik Säng ütleb: öö pikk, iste ütleb: päe pikk, tuba ütleb: mul öhesugused kõik Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 198 (1)
94396 2738 A5 & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: päev ja öö mõlemad ühesugused pikad Voodi, tool ja lagi Kad 1897 A. K. Kivi E 31557 (12)
94397 2738 A6a1* Üks ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: ühepikad mõlemad Säng, tool, põrmand Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (108)
94398 2738 A6a1* & Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: ühed pitkad mõlemad Voodi, tool, põrmand Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (53)
94399 2738 A6a1* Üks ütles: öö pikk, tõine ütles: päev pikk, kolmas ütles: ühed pikad nad mõlemad Säng, tool, põrand Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216 (39)
94400 2738 A6a1* Üks ütleb: päev pikk, teine ütleb: öö mul pikk, kolmas ütleb: mulle nad ühed pikad mõlemad Laud, voodi ja põrand JJn 1966–1967 E. Liivar RKM I 9, 188 (123)
94401 2738 A6a2* & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: ühed pikad kõik Voodi, tool, põrand PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 312 (4)
94402 2738 A6a2* Üks ütleb: päev pikk, teine ütleb: öö pikk, kolmas ütleb: ühed pikad kõik Iste, voodi, põrand Pal 1908 H. Karro EKnS 48IV, 44 (142)
94403 2738 A6b1* & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ühepikkused mõlemad Säng, tool, põrand Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (115)
94404 2738 A6b1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ühepikkused mõlemid Säng, tool ja põrand Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (94)
94405 2738 A6b1* Üks ütleb, et öö pikk, teine ütleb, et päev pikk, kolmas ütleb, et ühepikkused mõlemad Voodi ütleb: öö pikk, laud ütleb: päev pikk, tool ütleb: ühepikkused kõik PJg 1939 M. Jaaniste ERA II 210, 674 (12)
94406 2738 A6b1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul ühepikkused mõlemad Säng ütleb: öö pikk, järg ütleb: päev pikk, põrand ütleb: mul ühepikkused mõlemad Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (69)
94407 2738 A6b1* Üts ütlep: öö pikk, teine ütlep: päiv pikk, kolmas ütlep: mul üttepikku mõlemad Säng, pink ja põrmand Ote 1889 J. Illak H II 31, 272 (6)
94408 2738 A6b2* & Üks ütles: öö pikk, tõine ütles: päev pikk, kolmas ütles: mul ühepikused kõik Öövaht, tööline, kubjas Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (34)
94409 2738 A6b2* Üts ütleb: tal om öö pikk, tõine: tal om päiv pikk, kolmas: mul om kõik ütepikutse Säng, uiss, põrmand Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (16)
94410 2738 A6b2* Üits ütleb: öö om pikk, tõine ütleb: päev om pikk, kolmas ütleb: mul kik ütepikutse Sängu, penk ja põrmand Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (125)
94411 2738 A6c & Üits ütles: öö pikk, tõine ütles: päe pikk, kolmas-nelläs ütles: ühepikutse na mõlebe Pööripäevä Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 575 (87)
94412 2738 A7 & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul kõik, ühepikkused mõlemad Voodi ütleb: öö pikk, pink ütleb: päev pikk, põrand ütleb: üks mul kõik, ühepikkused mõlemad, sest minul seistakse nii öösi kui päeva Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 119 (246)
94413 2738 A8 & [Üks]: öö pikk, [teine] ütel: päiv pikk, kolmas ütel: mul ütevõrra Säng, penk, põrand Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (18)
94414 2738 A9a* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: üks öö kui päe Säng, iste, põrand Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (28)
94415 2738 A9a* & Üks ütleb: üü pikk, teene ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: üks üü ku päe Säng, iste ja põrand Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (28)
94416 2738 A9a* Üts mul ütel: öö pikk, teine ütel: päe pikk, kolmatel üts öö ja päe Põrand, säng, lapsehäll Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 30 (24)
94417 2738 A9a* Üits ütel: üü pikk, teine ütel: päe pikk, kolmas ütel: üits üü, üits päe puha Säng, pink, põrand Krk 1918–1940 S. Tanning KKI WS
94418 2738 A9b* Üks ütleb: öö on pikk, teine ütleb: päev on pikk, kolmas: üks mul öö ja päev Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 239 (75)
94419 2738 A9b* Üks ütleb: öö pitk, tõine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: üks mul öö kui päev Sängid, iste ja põrand Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 238 (12)
94420 2738 A9b* & Üks ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul öö kui päev Säng, tool, uks Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (8)
94421 2738 A9b* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: mul üks öö kui päe Sängid, iste ja laud Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (52)
94422 2738 A9c* & Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päe pitk, kolmas ütleb: mul üks öö, üks päe Põrand Han 1893 P. Einbluth H III 18, 133 (5)
94423 2738 A9c* Üks: öö pikk, teine ütles: pää pikk, kolmas ütles: üks öö või üks pää Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (37)
94424 2738 A9d1* Üks ütles: öö pikk, teine: pää pikk, kolmas ütles: üks mul öö, üks mul pää Pink ütles: pää pikk, ase ütles: öö pikk, põrand ütles: üks mul öö, üks mul pää Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (13)
94425 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päev pikk, kolmas: üks mul öö, üks mul päev Säng, tool, maa Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (14)
94426 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Voodi, tool, inimene Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 96 (73)
94427 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng, järg, põrand Amb 1889 J. Freimann H II 14, 470 (1)
94428 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng ütleb: öö pikk, tool ütleb: päev pikk, põrand ütleb: üks öö, üks mul päev Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (36)
94429 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng, tool, põrand Lai 1897 H. Asper H III 28, 536 (209)
94430 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Voodi, tool, põrand Rak 1905 K. Holm H II 74, 305 (2)
94431 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Tool ütleb: päev pikk, ase ütleb: öö pikk, põrand ütleb: üks mul öö, üks mul päev Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 487/8 (104)
94432 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng, penk, maa Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 641 (5)
94433 2738 A9d1* & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul pääv Säng, tool, põrand MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (15)
94434 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng, pink ja põrand Pil 1891 J. Järv H III 14, 631 (50)
94435 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: pääv pitk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul pääv Säng, iste ehk tool, põrand Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 258 (37)
94436 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng ütleb: öö pikk, põrand ütleb: päev pikk, kell ütleb: üks mul öö, üks mul päev Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 163 (49)
94437 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng, tool, põrmand Pst 1895 H. Lensin E 16968 (12)
94438 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Voodi, pink, põrand Hlj 1897 A. Klaas E 35215 (15)
94439 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päe Säng, tool ja põrand Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (50)
94440 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päe Põrand Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 235 (20)
94441 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul pää Säng, tool, põrand VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (100)
94442 2738 A9d1* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul pää Säng ütleb: öö pikk, pink ütleb: pää pikk, põrand ütleb: üks mul öö, üks mul pää Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (5)
94443 2738 A9d1* Üks ütleb: üe pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: üks mul üe, üks mul päe Põrand ütleb: päe pikk, vuodi ütleb: üe pikk, kell ütleb: üks mul üe, üks mul päe, kell piab alati liikuma Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 139 (37)
94444 2738 A9d1* Üks ütles: öö pikk, teine ütles: päev pikk, kolmas ütles: üks mul öö, üks mul päev Ase ütles: öö pikk, pink ütles: päev pikk, põrand ütles: üks mul öö, üks mul päev Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (115)
94445 2738 A9d1* Üks ütles: öö pikk, teine ütles: päev pikk, kolmas ütles: üks mul öö, üks mul päev Voodi, tool, põrand KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 709 (27)
94446 2738 A9d1* Üits ütleb: üü pikk, tõine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üits mul üü, üits mul päev Säng, tool, põrand Pst 1913 J. Müür E 48012 (8)
94447 2738 A9d1* Üits ütleb: üü pikk, tõine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üits mul üü, üits mul päev Säng, tool, põrand Trv 1913 J. Müür E 48012 (8)
94448 2738 A9d1* Üits ütel: öö pikk, tõne ütel: päev pikk, kolmas ütel: üits mul öö, üits mul päev Sängil öö pikk, toolil päev, koldel üitskik Trv 1895 P. Teckel H III 25, 43 (41)
94449 2738 A9d2* & Üks ütleb: üü pikk, teene ütleb: päe pikk ja kolmas ütleb: üks mul üü, üks mul päe Pingil on päe pikk, sängil on üü pikk, aga põrandal on ükskõik KJn 1939 J. Raidla ERA II 270, 547 (20)
94450 2738 A9d2* Üks ütleb: öö on pikk, teine ütleb: päev on pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng, tool, põrand Vl 1932 A. Zimmermann E 82138 ja 82145 (40)
94451 2738 A9d3 & Üks ütleb: öö on pikk, teine ütleb: päev on pikk ja kolmas ütleb: üks on mul öö, üks mul päev, ühesugused mõlemad Säng ütleb: öö pikk, iste ütleb: päev pikk, põrand ütleb: üks mul öö, üks mul päev Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (17)
94452 2738 A9d4* Üks ütleb: öö mul pikk, teine ütleb: päev mul pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Säng, tool ja põrand 1901 EkÕ 20
94453 2738 A9d4* Üks mul ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päev pikk, kolmas: üks mul öö, üks mul päev Säng: öö pikk, tool: päev pikk, põrand: üks mul öö, üks mul päev Trm 1895 S. Raud, S. Sommer H II 56, 190 (11)
94454 2738 A9d4* Üks mul ütles: öö pikk, teine ütles: päe pikk, kolmas ütles: üks mul öö, üks päe Säng, tool, põrand KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (10)
94455 2738 A9d4* & Üks mul ütleb: öe on pikk, teine mul ütleb: päev on pikk, kolmas ütleb: üks mul öe, üks mul päev Säng, järg ja põrand VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (4)
94456 2738 A9d4* Üks ütles mulle: öö pikk, teine ütles mulle: päiv pikk, kolmas ütles: üks mul öö, üks mul päiv Säng, tool ja põrand Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 413 (22)
94457 2738 A9d4* Üks ütleb: mul üü pikk, teine ütleb: mul pää pikk, kolmas ütleb: üks mul üü, üks mul pää Säng, pink, põrand KJn 1925 A. Kruus E 56311 (24)
94458 2738 A9d5* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks mul päev, üks mul öö Voodi, tool, põrand KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 349 ja 369 (152)
94459 2738 A9d5* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pääv pikk, kolmas ütleb: üks mul pääv, üks mul öö Säng, pink, tool Plt 1894 M. Luu H IV 5, 543 (24)
94460 2738 A9d5* & Üks ütles: üü on pikk, teine ütles: päev on pikk, kolmas ütles: üks mul päev, üks mul üü Säng, pink, põrand MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 696 (87)
94461 2738 A9d5* Üks ütles: päev pikk, teine ütles: öö pikk, kolmas ütles: üks mul öö, üks mul päev Säng, pink, põrand Hel 1928 E. J. Kase E 61784
94462 2738 A9e & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: üks ta öö, üks ta päev Säng, iste, põrand Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 240 (98)
94463 2738 A9f & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: mul öö ja päev alati Voodi, tool ja põrand Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (12)
94464 2738 A9g & Üts ütel: öö pikk, tõine ütel: päiv pikk, kolmas ütel: üts mul öö, üts mul päiv, ike ma igitigine Säng, penk, põrmand TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (54)
94465 2738 A9h & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: olgu öösi ehk pääva, ikki vajotse all Säng, iste, parand Var 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 191/2 (83)
94466 2738 A9i & Isa ütleb: öö pikk, ema ütleb: päev pikk, poeg ütleb: üks mul öö, üks mul päev, siiski mu pääl tallatakse Säng, pink, põrand Plt 1877–1917 J. Reinthal E 924 (1)
94467 2738 A9j & Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev, neljas: millal ilm otsa saab Voodid, iste, parand, uks Pär 1888 H. Martinson H III 5, 350 (115)
94468 2738 A10a* & Üks ütles: üü pikk, teine ütles: pää pikk, kolmas ütles: üks mul üü, üks mul pää, üks kuurem mul alati Säng, pink ja põrand Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (76)
94469 2738 A10a* Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: pää pitk, kolmas ütleb: olgu öö või päe, ühesugune koorm mul alati Säng ütleb: öö pitk, tool ütleb: päe pitk, põrand ütleb: ühesugune koorm mul alati Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (120)
94470 2738 A10b & Üts ütles: öö om pikk, tõne ütles: päiv om pikk, kolmas ütles: mul om alati uma higikoorma kanda Säng, tool ja põrmand Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (82)
94471 2738 A11* & Üks ütleb: üe pitk, teine: päe pitk, kolmas ütleb: olga aeg mis tahes Säng, parand, istõ Khn 1948 S. Lätt RKM I 1, 464 (5)
94472 2738 A11* Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: üks mul igal ajal Voodi, pink, põrand Jür 1896 A. Suurkask E 25495 (3)
94473 2738 A12 & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev pikk, kolmas ütleb: ma vaene pean ikka kannatama Voodi, tool, põrand HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (29)
94474 2738 A12 Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: ma vaene pean ikka kannatama Säng ütleb: öö pikk, tool ütleb: pää pikk, parand ütleb: ma vaene pean ikka kannatama Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (17)
94475 2738 A13+ & Üks ütleb: öö pikk, teene ütleb: pää pikk, kolmas ütleb: ühesugune elu on mul alati Ase ütleb, et öö olla pikk, tool ütleb, et pää olla pikk, põrand ütleb, et mul on ühesugune elu alati Juu 1945 L. Rass ES, MT 302, 75 (4)
94476 2738 A13+ Üks ütleb: öö on pikk, teine ütleb: päev on pikk, kolmas ütleb: mul ühetaolised rasked mõlemad Voodi, tool, põrand KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 188 (13)
94477 2738 A13+ Üks ütleb: öö pikk, teine: päev, kolmas: üks mure puhas Ase, iste, põrand Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 534 (164)
94478 2738 A13+ & Üks ütleb: päe pitk, üks: öö pitk, üks ütleb: minu elu igav Iste, säng, põrand Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (71)
94479 2738 A13+ & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: ma olen see igavene ori Voodi, iste, põrmat Kõp 1895 J. Laarmann E 20340 (4)
94480 2738 A13+ Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: päev pitk, kolmas ütleb: igavene elu veel pitkem Ase, iste, pada Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (141)
94481 2738 B1a1* & Üks ütleb: ööse vae, teine ütleb: päeva vae, kolmas ütleb: üks mul kõik Ase, iste, põrand Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (26)
94482 2738 B1a1* Üks ütleb: ööse mul vaev, teine ütleb: pääva mul vaev, kolmas ütleb: üks mul keik Ase, iste, põrand Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 271 (8)
94483 2738 B1a2* & Üks ütleb: pääval mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul keik (Einer spricht: des Tages habe ich Mühe, der Andere: des Nachts habe ich Mühe, der Dritte: mir ist alles eins) Ein Stuhl, Bette und Diele, Boden Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (120)
94484 2738 B1a2* Üks ütleb: pääval mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul keik (Der Eine sagt: am Tage habe ich Beschwerde, der Andre sagt: des Nachts habe ich Beschwerde, der Dritte sagt: mir ist alles gleich) Der Schemel, das Bette und der Fussboden 1818 Hupel2 173
94485 2738 B1a2* Üks ütleb: pääval mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul keik Iste, voodi ja põrand 1782 Willmann 202 (110)
94486 2738 B1a2* Üks ütleb: pääval mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul keik Penkki, vuode ja lattia 1844 Lönnrot 163
94487 2738 B1a2* Üks ütleb: päeval mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mulle kõik (Der Eine sagt: am Tage habe ich Plage, der Andere sagt: in der Nacht habe ich Plage, der Dritte sagt: mir alles eins) Der Stuhl, das Bett, der Fussboden 1876 Wied. 292
94488 2738 B1a2* Üks ütleb: päeval mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul kõik Tool, säng, põrand 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (114)
94489 2738 B1a2* Üks ütleb: päeval mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul kõik Tool, säng ja põrand 1912 Jürjens 36
94490 2738 B1a2* Üks ütleb: päeval mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul keik 1935 Muuk-Mihkla III 7
94491 2738 B1a2* Üks ütleb: päeva mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul kõik Iste, voodi, põrand 1890 E EM 167 (1616)
94492 2738 B1a2* Üks ütleb: päeva mul vaeva, teine ütleb: öösel mul vaeva, kolmas ütleb: üks mul kõik Iste, voodi, põrand 1913 E EM2 145 (2100)
94493 2738 B1a2* Üits ütles: päivä vaiva, tõine ütles: üüse vaiva, kolmas ütles: üts mul kõik Uss, säng, põrmand Kan 1888 J. Väggi H III 11, 481 (24)
94494 2738 B1b* & Üts ütles: mul om üüse vaiv, tõine: mul om päivä vaiv, kolmas: mul om ütskõik Säng, penk, põrmand Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 616 (5)
94495 2738 B1b* Üts ütles: mul om üüse vaiva, tõnõ ütles: mul om päivä vaiva, kolmas ütles: mul om ütskõik Säng, põrmand, laud Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 439 (18)
94496 2738 B2* Üks ütleb: ööl mul vaev, teine ütleb: päev mul vaev, kolmas ütleb: mul ükstapuhas Voodi, põrand ja uks Tln 1930 T. Wiedemann ERA II 31, 325 (49)
94497 2738 B2* & Üks mul ütleb: üösse vaiva, toine ütleb: päivä vaiva, kolmas ütleb: üks mul puhas Vuodi, iste ja porand Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 250 (7)
94498 2738 B3 & Üks ütleb: üöse mul vae, teine: pääva mul vae, kolmas: üö ehk päe, mul ika vae Oeti, iste, põrand Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 581 (130)
94499 2738 C1* Üks ütleb: ööse raske, teine: päiva raske, kolmas: mul ükskõik Räp 1895 R. J. N. Org E 18413 (1)
94500 2738 C1* & Üks ütleb: ööse raske, teine ütleb: pääva raske, kolmas ütleb: mul ükskõik Tool, voodi, põrmand PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (3)
94501 2738 C1* Üks ütleb: öö mul raske, teine ütleb: päe mul raske, kolmas ütleb: üks mul kõik Säng, tool ja põrand SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (89)
94502 2738 C1* Üts ütel: mul ööse rasse, tõine ütel: mul päiva rasse, kolmas ütel: mul ütskõik Säng, pink, põrmand Räp 1889 J. Poolakess E 29657 (101)
94503 2738 C1* Üts ütel: mul ööse rasse, tõne ütel: mul päiva rasse, kolmas: mul om ütskõik Säng, penk ja põrmand Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (83)
94504 2738 C2 & Üks ütleb: öösi raske, teine ütleb: pääva raske, kolmas: mul üks alati Säng, tool, põrand Pil 1894 H. Keller E 9632 (21)
94505 2738 C3 & Üks ütleb: päev mul raske, teine ütleb: öö mul raske, kolmas ohkab ja ütleb: üks mul öö, üks mul päev Tool, säng ja kell KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 632
94506 2738 C4* & Üks mul ütleb: üösel raskus, toine ütleb: päeval raskus, kolmas ütleb: mul on üösel ja päeval ka raskus Vuodi, tuol, porand Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 579 (85)
94507 2738 C4* Üks ütles: mul on öösel raske, teine ütles: mul on päeval raske, kolmas ütles: mul on alati raske Säng, tool, põrandalaud Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 217
94508 2738 C4* Ühel öösel raske, teisel päeva raske, kolmandal raske igal ajal Voodi, tool ja põrand 1930 L. Birnbaum E 64936 (13)
94509 2738 D & Üks ütleb: mul on öössel paha, teine ütleb: mul on päeva paha, kolmas ütleb: mul ükskõik Voodi, põrand ja toauks Jõe 1940 T. Võimula ERA II 283, 156 (62)
94510 2738 E & Üks ütleb: päeva kergem, teine ütleb: ööse kergem, kolmas ütleb: ükstakõik Säng, tool, põrand Ris 1896 J. Niinas E 26297 (14)
94511 2738 F1a* Üks ütleb: öö parem, tõine ütleb: päe parem, kolmas: ükstakeik Toul, oeded, põrand Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 748 (14)
94512 2738 F1a* & Üits ütel, et üü om parep, tõnõ ütel, et päiv om parep, ja kolmas ütel, et mul ütskõik Säng, põrmad, kell Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 171 (11)
94513 2738 F1b & Üts ütles: mul om öösi parem, tõine ütles: mul om päeva parem, kolmas ütles: mul ütskõik, kas öö vai päiv Penk, säng, põrand Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (12)
94514 2738 F2* Üits ütel: öö parem, tõine ütel: päev parem, kolmas ütel: üitstapuha Tool, säng, põrmand Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 28 (22)
94515 2738 F2* Üits ütlep: öö paremp, tõine ütlep: päev paremp, kolmas ütlep: mul üitstapuha Tool, säng, põrmat Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (26)
94516 2738 F2* Üks ütleb, et öö on parem, teine, et päev on parem, aga kolmas ütleb: mul ükstapuhas Tool, et ööse prii, säng, et päeval prii, aga põrandal alati peal Trm 1926 L. Berg E 57152
94517 2738 F2* & Üts ütles: üü paremb, tõõne ütles: päiv paremb, kolmas ütles: ütspuhas kõik Pink, säng, põrmand Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (37)
94518 2738 F2* Üks ütleb: päev parem, teine ütleb: öö parem, kolmas ütleb: ükstaspuha Voodi, tool ja põrand Aud 1933 E. Ester E 84844 (4)
94519 2738 F3 Üits ütlep: üü paremb, tõene ütlep: päev paremb, kolmas: üits mul mõlema Tuul, säng ja põrand Trv 1892 J. Kill H III 14, 236 (127)
94520 2738 F3 & Üks ütleb: öö parem, tõine ütleb: päev parem, kolmas: ühed mul mõlemad Tool, säng, põrand Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 194 (43)
94521 2738 F4* Üts ütlep: öö om paremb, tõine ütlep: päiv om paremb, kolmas ütlep: mul üts öö, üts päev Säng ütlep: mul päiv paremb, põrmand ütlep: mul öö paremb, tare ütles: mul ütskiik Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 442 (29)
94522 2738 F4* Üks ütleb: ööse mul parem, tõine ütleb: päivel, kolmas: üks öö, üks päiv Voodi, tool, põrand Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 13 (41)
94523 2738 F4* & Üits ütles: mul ööse paremb, tõine ütles: mul päivä paremb, kolmas ütles: mul üits öö, üits päiv Penk, säng, põrmand Rõn 1888 H. Urb H II 30, 748 (20)
94524 2738 G1a* & Üks ütleb: öö mul hea, tõine ütleb: päev mul hea, kolmas ütleb: ükstakõik Tool, säng, inimene Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (35)
94525 2738 G1a* Üks ütleb: öösi mul hää, teine ütleb: päeva mul hää, kolmas ütleb: ükstakõik Säng, tool, põrmand Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24807 (68)
94526 2738 G1a* Üks ütleb: mul öösel hea, teine ütleb: mul päeval hea, kolmas ütleb: mul ükskõik Tool, voodi, põrand Pöi 1952 S. Rattur RKM II 41, 317/8 (3)
94527 2738 G1b* & Üks ütleb: päev hää, tõine ütleb: öö hää, kolmas ütleb: mul ükskõik Säng, tool, põrand Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (53)
94528 2738 G1b* Üks ütleb: mul öösse hää, teine ütleb: mul pääva hää, kolmas ütleb: mul ükskõik Tool, ase, põrand Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 27 (25)
94529 2738 G1b* Üks ütleb: mul on ööse hää, teine ütleb: mul on päeva hää, kolmas ütleb: mul on ükskeik Iste, voodi, põrand Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 123 (19)
94530 2738 G1b* & Kolm tükki nurisevad; üks ütleb: mul on öösi hea, teine ütleb: mul on päeval hea, kolmas ütleb: mul on ükskõik Tool, voodi, põrand Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 233 (21)
94531 2738 G1b* Üks ütleb: mul on pääva hea, teine ütleb: mul on öösse hea, kolmas ütleb: mool ükskõik Voodi, tool ja parand Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 354 (89)
94532 2738 G1c* Üks ütleb: öö hää, tõine ütleb: päe hää, kolmas ütleb: üks mul kõik Tool, säng, põrand Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (7)
94533 2738 G1c* Üks ütleb: ööse hea, teine ütleb: pääva hea, kolmas ütleb: üks mul keik Iste ütleb: ööse hea, voodi ütleb: pääva hea, parand ütleb: üks mul keik Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (60)
94534 2738 G1c* Üks ütleb: öö mul hea, tõine ütleb: päiv, kolmas ütleb: üks mul kõik Säng, tool ja põrand Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 869 (85)
94535 2738 G1c* & Üks ütel: öö mul hää, teine ütel: päev mul hää, kolmas ütel: üks mul kõik Penk, voodi, põrmand Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (36)
94536 2738 G1c* Üks ütleb: ööse mul hea, teine: pääva mul hea, [kol]mas: üks mul kõik Iste, säng, põrand SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (8)
94537 2738 G1c* Üks ütleb: öösel mul hea, teine ütleb: päeva mul hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Iste, säng ja inimene Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (18)
94538 2738 G1c* Üks ütleb: ööse mul hea, teine ütleb: pääva mul hea, kolmas ütleb: üks mul kõik Tool, sängid, põrand Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 76 (133)
94539 2738 G1c* Üks ütleb: öösi mool hea, teine ütleb: pääva mool hea, kolmas ütleb: üks mool kõik Tool, voodi, parand Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (9)
94540 2738 G1c* Üks ütleb: ööse mul hää, teine ütleb: pääva mul hää, kolmas ütleb: üks mul keik Iste, ase ja parand Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 928
94541 2738 G1d & Ütel ööse hää, tõsel päevä hää, kolmandel üitskik Tool, säng, põrmand Trv 1894 A. Rull H III 20, 142 (47)
94542 2738 G2a* & Üks ütleb: öösi hea, teine ütleb: päeval hea, kolmas ütleb: ükspuhas Iste, säng, põrmand Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 673 (9)
94543 2738 G2a* Üts ütles: üüse hää, tõine ütles: päevä hää, kolmas ütles: ütspuha Penk, säng, põrmat Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 326 (64)
94544 2738 G2a* Üks ütleb: öösi hia, teine ütleb: pääva hia, kolmas ütleb: üks mul puhas Iste, voodi, parand Noa 1927 P. Ariste E 60417
94545 2738 G2b* Üks ütleb: mul ööse hea, teine ütleb: mul pääva hea, kolmas ütleb: olgu öö ehk pääv, mul üks hea puhas Saabas, voodi, uks Pöi 1902 J. Prooses E 42385 (26)
94546 2738 G2b* Üks ütleb: ööse hea, teine ütleb: pääva mul hea, kolmas ütleb: olgu öö ehk päev, mul üks hea puhas Asemed ütlevad: mul pääva hea, iste ütleb, et ööse on hea, uks ütleb: olgu öö ehk päev, mul üks hea puhas Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 862/3 (26)
94547 2738 G2b* & Üks ütleb: öösse hee, teine ütleb: pääva hee, kolmas ütleb: olga öö ehk pää, mool ükspuhas Iste, ase ja parand Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 622 (84)
94548 2738 G2c* Üits ütleb: öö hää, tõine ütleb: päev hää, kolmas ütleb: mul üitstäispuha Penk ütleb: öö hää, sest ööse tema pääl ei istuta, säng ütleb: päev hää, sest päeva tema sehen ei magata, maa ütleb: mul üitstäispuha, sest tema peab egal aeal kandma Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (24)
94549 2738 G2c* & Üks ütleb: mul on päeva hää, tõine ütleb: mul on ööse hää, kolmas ütleb: mul on üks täis puha Säng ütleb: mul on päeva hää, tool ütleb: mul on ööse hää, ja põrand ütleb: mul on üks täis puha Saa 1895 P. Ramberg E 18976/7 (121)
94550 2738 G3 & Üks ütleb: öö hää, tõine ütleb: päev hää, kolmas ütleb: mul üks täis mõlemad Tool, säng, põrand Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (17)
94551 2738 G4 & Üks ütleb: öö hää, teine ütleb: päev hää, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev Iste, säng, põrand Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (6)
94552 2738 G5 & Üks ütleb: päe hää, tõine ütleb: öö hää Säng, põrand Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (62)
94553 2738 H1a & Üks ütleb: oleks öö, teine ütleb: oleks päev, kolmas ütleb: mul ükskõik Tool, voodi ja põrand Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 381 (41)
94554 2738 H1b* Üks ütleb: oleks ikka öö, teine ütleb: oleks ikka pää, kolmas ütleb: üks ta mul kõik, öö ehk pää Tool ütleb: oleks öö, säng: oleks pää, põrandal ükstakõik Pee 1894 O. J. M. H III 18, 25 (48)
94555 2738 H1b* & Üks ütleb: oleks öö, siis saaks puhata, teine ütleb: oleks pää, siis saaks puhata, kolmas ütleb: oleks öö ehk oleks pää, mul ükskõik Iste, voodi, põrand Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 358 (8)
94556 2738 H2* & Üks ütleb: õleks öö, tõine: õleks päiv, kolmas: mul ükstapuha Penk soovib ööd, voodi soovib päiva, põrandal on ükspuha Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 184/5 (10)
94557 2738 H2* Üks ütleb: oleks öö, teine ütleb: oleks päev, kolmas ütleb: ükstapuhas Voodi, iste, põrand Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 316 (80)
94558 2738 H3+ Üks ütleb: oleks pää, teine ütleb: oleks öö, kolmas ütleb: mul ükspuhas, kas pää või öö Säng, pink ja põrand Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 608 (10)
94559 2738 H3+ Üks ütleb: on öö, saan puhata, teine ütleb: on pääv, saan puhata, kolmas ütleb: ükspuhas mul mõlemad Tool, säng ja põrand SJn 1889 T. Köstner H II 26, 392 (123)
94560 2738 H3+ & Üks ütleb: on öö, saan puhata, teine ütleb: on pääv, saan puhata, kolmas ütleb: üks mul öö ja üks mul pääv Tool, säng ja põrand SJn 1889 T. Köstner H II 26, 392 (123)
94561 2738 H3+ & Üks ütleb: oleks öö, teine ütleb: oleks pää, kolmas ütleb: üks mul alati Iste Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 238 (3)
94562 2738 H3+ Üks ütleb: oleks mul öö olema, üks ütleb: oleks mul päev olema, üks ütleb: üks mul öö või päev Tool, voodi, põrand (lagi) Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 420 (23-25)
94563 2738 H3+ & Üks ütleb: oleks öö, teine ütleb: oleks pää, kolmas ütleb: oleks öö ehk pää, ühesugust koormat pean ikka kandma Iste ütleb: oleks öö, voodi ütleb: oleks pää, põrand ütleb: oleks öö ehk pää, ühesugust koormat pean ikka kandma Pai 1926 R. Viidebaum E 59243 (6)
94564 2738 I1* Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks päev, kolmas ütleb: mulle ükskõik (Der Eine sagt: käme die Nacht, der Andere sagt: käme der Tag, der Dritte sagt: mir alles eins) Der Stuhl, das Bett, das Zimmer 1876 Wied. 292
94565 2738 I1* Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks päev, kolmas ütleb: üks mul kõik Tool, voodi, tuba 1890 E EM 167 (1619)
94566 2738 I1* Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks päev, kolmas ütleb: üks mul kõik Tool, voodi, tuba 1913 E EM2 145 (2103)
94567 2738 I1* Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks päev, kolmas ütleb: üks mul kõik Hobune, vanker, mees 1914 E MM 17 ja 45 (268)
94568 2738 I1* Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks päev, kolmas ütleb: üks mul kõik Hobune, vanker, mees 1920 E MM2 17 ja 49 (271)
94569 2738 I1* Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks päev, kolmas ütleb: üks mul kõik Hobune, vanker, mees 1994 E MM3 14 ja 40 (271)
94570 2738 I1* Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks päev, kolmas ütleb: üks mul kõik 1927 Ainelo III 126
94571 2738 I1* & Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks pääv, kolmas ütleb: mul ükskeik Iste, ase, tuba Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (4)
94572 2738 I1* Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks pää, kolmas ütleb: ükstakeik, olgu öö ehk pää Iste, ase, põrand Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (16)
94573 2738 I2* Üks ütleb: tulgu öö, teine ütleb: tulgu pääv, kolmas ütleb: ükspuha Tool, voodi ja põrand Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (18)
94574 2738 I2* & Üks ütleb: tuleks öö, teine ütleb: tuleks pää, kolmas ütleb: olgu öö ehk pää, ühed puhas Istme, voodi, põrand Muh 1898 K. Raud H II 65, 162 (4)
94575 2738 J* & Üks ütleb: jumal, too öö, teine ütleb: jumal, too pää, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul pää Tool, säng, tuba Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 903 (870)
94576 2738 J* Esimene ütleb: Jumal too ööd, teine ütleb: Jumal too pääva, kolmas ütleb: üks mul öö ja üks mul pää Laud, voodi, kell VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (4)
94577 2738 K & Üks hingab öösel, teine hingab päeval, kolmas ei hinga ilmaski Iste, voodi, suurtee Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (35)
94578 2738 L & Üks ütleb: öösi vaja, tõine ütleb: päeva vaja, kolmas ütleb: ükskõik, olgu öö ehk päev Voodi, iste ja põrmand Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (20)
94579 2738 Ma & Üks mul öö, üks mul päe, priiust polegi Põrand Amb 1890 J. Freimann E 386 (7)
94580 2738 Mb & Üks mul öö, üks mul päev, üks mul higine koorem alati Põrand Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (89)
94581 2738 N1a/ & Üks mees ütleb: suvi on pikk, tõine: talv on pikk, kolmas: öö on pikk, neljas: pääv on pikk, viies ütleb: üks on mul kõik, olgu öö ehk pääv, talv ehk suvi Ratas, regi, peremees, sulane, hobune Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (272) 2737K1a
94582 2738 N1b/ & Üits ütleb: öö pikk, tõine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: suvi pikk, nel'las ütleb: tali pikk, viies ütleb: ühepikkutse na puha Lehm, hobune, vanker, regi inimene Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 155 (115) 2737K1b
94583 2738 N2+/ & Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: sui pikk, neljas ütleb: tali pikk, viies ütleb: igavene elu pikk, kuies ütleb: mul on üks hea keik Sängi ütleb: öö pikk, iste ütleb: päe pikk, vanger ütleb: sui pikk, regi ütleb: talve pikk, pada ütleb: igavene elu pikk, hobu ütleb: mul on üks hea keik PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 481 (40) 2737K2+
94584 2738 N2+/ Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: pää pikk, neljas ütleb: talv pikk, viies ütleb: üks mul kõik Järg, voodi, regi, vanker VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 379 (17) 2737K2+
94585 2738 N2+/ Üks ütleb: öö pitk, teine ütleb: tali pitk, kolmas ütleb: ühed nad mul mõlemad Säng, tool, parand Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (58) 2737K2+
94586 2738 # 718C 2737 | vs
94587 2739 & Üks, kaks, üheksa sülda ümber paks, kolm sülda kops, kaks sülda maks Heinakuhi Pal 1889 E. Uus H II 27, 544 (3)
94588 2739 # 2621
94589 2740 & Üts luum, puunõ kõtt, nahanõ sälg, olitsõ sooligu', ilma sõrmildõ käe ja kolme handa persel Hobõsõ tausõ' ja plendsi man: plendsil om kolm haru Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
94590 2741 A1 & Üte puuga kütetäs, ütsä kuud saesab hele Ran 1958–1960 A. Tamm KKI, MT 243, 82
94591 2741 A2a & Üte haluga kütetäs ahi, sais ütessä kuud kuum Käimä pääl olek Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (115)
94592 2741 A2b & Üks halg ahjus, üheksa kuud annab sooja Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25556 (97)
94593 2741 A2c & Üte haluga kütetäs, ütessä kuud sais kuum Naisterahva rammas, käumä pääle jäämine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 139 (7)
94594 2741 B1a/ & Karvanõ saun, nahanõ keres, üte haloga kütetäs Habemega mees sööb Rõu 1896 G. Raup H III 28, 691 (16) 1393E1a
94595 2741 B1b/ & Punane ahi, karvane keress, ühe haluga köetasse Coitus Kod 1929 P. Ariste ERA II 14, 519 (1) 1393E1b
94596 2741 B2/ & Üits sann, karvane keress, üte puuhaluga kütetäss, ütsä kuud saesab hele Tooja (rase) Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (6) 1393E2
94597 2741 C/ & Nahksaun, karvane keres, üks vihub, kaks tükki viskavad lõunu, üks kord köetakse, üheksa kuud seisab kuum Geschl. Actus Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 325 (294) 1393F
94598 2741 # 2647 2655 2656 2657
94599 2742 & Üte ööge sünnüb, võtab mehe selgä Jäe Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (139)
94600 2743 & Ütel puul orgo vesi, tõõsõh puul kuhi Kusi Se 1934 A. Tammeorg S 90826 ja 90829 (53)
94601 2744 & Üten tarõn tandsidas, a vüü paistus tõistõ tarrõ Vikõrkaar Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 131 (13)
94602 2745 & Üts aase ütte takan, tõõnõ tõist, jälgi ei tunnõ Toas kõndimine Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
94603 2745 # 442 1429R4g
94604 2746 & Üts ader kolme haeraga Hainavikel Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 457 (100)
94605 2747 A & Üts ait, kats lävve Nõna Se 1935 D. Karnask S 101883 (50)
94606 2747 B & Katõ lävega aidakõnõ, kolmõ kraami seeh Nõna Se 1934 A. Kits S 81845 (29)
94607 2747 # 2722F2 2733B2
94608 2748 & Üts hup(p)as pääle, tõõnõ maalõ, kolmas kaatsuga raputas Bliini (?) Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 344 (10)
94609 2749 a & Üts kapsapää, kats lehte Pea ja kõrvad Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 52 (33)
94610 2749 b & Kaapsapeal kaks kausta kõrvas Inimese pea Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (34)
94611 2750 & Üts kerik, säidse lävve Pää Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (50)
94612 2750 Üts kerik, säedse läpe Inemise pää Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 889 (23)
94613 2751 & Üts kiri kadajane, tõnõ kiri pehlakane Nainõ ja miis Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (123)
94614 2752 & Üts kukk and ega aasta kolm tsäuka marjo Kolme pühhi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 410 (85)
94615 2753 a & Üts lammas mäegahas, kõik pääle kaese' Kerkesänd kerigon Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (209)
94616 2753 b & Üts lammass määhhäss, kiik kari kaehhass Opõtaija ja kogoduss Vas 1975 H. Keem KKI, TS
94617 2753 # 949Ja* 2769
94618 2754 & Üts lammas, kats poiga Nõna tatt Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (233)
94619 2754 # 2671
94620 2755 A & Üts miis sannah vihus, kats ussõ takah koputas Titt, muna väläh Se 1935 A. Jänessoo S 101844 (21)
94621 2755 Ba & Üts sannah vihus, kadõkõsi pidävä sanna ust kinni Miis naase man Se 1934 N. Oinas S 79205 (2)
94622 2755 Bb & Hiir käu sannah, kats miist pidä kinni Miis naase man Se 1934 A. Tammeorg S 90827 ja 90829 (71)
94623 2755 C & Kadõkõsi sannah, üts pidä sanna ust kinni Türä Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109906 (56)
94624 2755 D1/ & Lihanõ sann, karvanõ keres, üts miis sannah, kats miist sanna usse takah koptasõ Se 1927 E. Põllula S 615 (1) 1393G1
94625 2755 D2a/ & Nahanõ sann, villanõ keres, üts miis sannah, a kats miist pidävä ust kinni Miis naase man Se 1935 A. Põhi S 116156 (10) 1393G2a
94626 2755 D2b/ & Nahanõ sann ja villanõ keris ja üts miis õnnõ sannah vihus ja katõkesi pidävä ust kinni Nussimine Se 1991 K. Jõulu RKM I 27, 128 (1) 1393G2b
94627 2755 # 2769
94628 2756 a & Üts mägi, neli lätet Lehma utar Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (1b)
94629 2756 b & Neli allikut mäe all Lehma utar nissuga Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 241 (49)
94630 2756 c Neli nurka toal, igas nurgas allikas Lehma udar Ote? 1932 M. J. Eisen E 8° 10, 88 (368)
94631 2757 & Üts neitsi, neli nisa Tare talaotsad Võn 1897 P. Rootslane E 29964 (4)
94632 2757 # 1409 1412Aa1* 2661A5* 2693C 2725C
94633 2758 & Üts neli sais Päss, sõrme' Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (210)
94634 2759 a & Üts saabas, kats jalga Humõr Se 1934 N. Oinas S 81954 (11)
94635 2759 b & Üte saapa siih kats jalga Uhmõr Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 428 (26)
94636 2759 # 2680 2760
94637 2760 & Üts saabas, sada siirt Tiiharo Se 1888 H. Prants H II 3, 442 (81)
94638 2760 # 2722 2759
94639 2761 A & Üts sant, sada keppi Äke Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (355)
94640 2761 B & Üits Sass, sada pulka Ägel Hel 1889 K. Gross H II 31, 878 (7)
94641 2761 # 1878
94642 2762 A1a1 Üks sant, sada mantlit Kapsapea Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (246)
94643 2762 A1a1 Üks sant, sada mantlit Kapsas Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 545 (89)
94644 2762 A1a1 Üks sant, sada mantlit Kapsapea Nrv 1938 E. Mets ERA II 183, 94 (6)
94645 2762 A1a1 Üks sant, sada mantlid Kapsapea Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 324 ja 334 (2)
94646 2762 A1a1 Üks sant, sada mantlid Kapstapea Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 407 (15)
94647 2762 A1a1 Üks sant, sada mantlid Kapstapää Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (21)
94648 2762 A1a1 Üks sant, sada mantlid Kapsapea Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (4)
94649 2762 A1a1 Üks sant, sada mantlid Kana TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 470 (1)
94650 2762 A1a1 Üks sant, sada mantled Kapsapea Ris 1892 J. Holts E 1843 (6)
94651 2762 A1a1 Üks sant, sada manteld Kapsapea Plv 1886 J. Melzov EKS 4° 5, 310 (3)
94652 2762 A1a1 Üks sant, sada mäntlit Kapstapää Räp 1895 R. Kirotof E 18315 (15)
94653 2762 A1a1 Üks sant, sada mäntlit Kapsas Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 123 (3)
94654 2762 A1a1 Üks sant, sada mäntelt Kapsas Plv 1939 E. Luht ERA II 268, 52 (9)
94655 2762 A1a1 Üks sant, sada mändelt Kapsapää Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 247 (81)
94656 2762 A1a1 Üks sant, sada mäntelt Sibul, kapstapää Hel 1660–1876 A. Wahlberg EKS 4° 5, 530 (244)
94657 2762 A1a1 Üits sant, sada mantlit Kapsapea Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 255 (6)
94658 2762 A1a1 Üts sant, sada mantlid Kapstapää Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (51)
94659 2762 A1a1 Üts sant, sada mantlid Kapstapää Võn 1889 J. Pint H II 33, 731 (47)
94660 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstas Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (66)
94661 2762 A1a1 Üts sant, sada mantli Kapsapea Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 32 (15)
94662 2762 A1a1 Üts sant, sada manteld Kapstapää Se 1929 I. Sonts S 124440 (74)
94663 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapsapää Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 429 (25)
94664 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapsapea Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 127 (97)
94665 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 139 (6)
94666 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapsapea Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 586 (14)
94667 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapsas Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 313 (198)
94668 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Se 1929 T. Kõivastik S 11645 (4)
94669 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapsas Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 51 (1)
94670 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 140 (12)
94671 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 401 (11)
94672 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapsapää Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (12)
94673 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (86)
94674 2762 A1a1 Üts sant, [sada] mäntlit Kapst Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (43)
94675 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 34 (2)
94676 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 793 (5)
94677 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (8)
94678 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstas Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (9)
94679 2762 A1a1 & Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (98)
94680 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapsapää Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 16 (129)
94681 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Plv 1928 E. Sepp E 62824 (2)
94682 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kana, pudsaja säläh Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
94683 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kana Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (3)
94684 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kana Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (31)
94685 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlid Kana Se 1935 D. Karnask S 101879 (15)
94686 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlid Kapstapää Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (13)
94687 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlid Kapstapää Plv 1894 H. Huik H I 6, 33 (65)
94688 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlid Kapstas Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (103)
94689 2762 A1a1 Üits sant, sada mäntlid Kapstapää Vas 1895 P. Saar H III 22, 335 (64)
94690 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlid Kapstapää Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (6)
94691 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlid Kapstapää Plv 1889 G. Pennert H III 11, 539 (31)
94692 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlid Kapstas Se 1928 T. Linna S 9128/9 (59)
94693 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlet Kapsas Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (20)
94694 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (38)
94695 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntlit Kapstapää Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (85)
94696 2762 A1a1 Üits sant, sada mäntelt Kapstapää Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (29)
94697 2762 A1a1 Üts sant, sada mäntelt Kapsapää Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 72 (18)
94698 2762 A1a1 Üts sant, sada mänteld Kapstas Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 287 (5)
94699 2762 A1a1 Üts sant, sada mändelt Kapstapää Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (20)
94700 2762 A1a1 Üts sant, sada mändelt Kana Se 1930 A. Nurmetu S 20407 (1)
94701 2762 A1a1 Üts sant, sada mändeld Kana Se 1929 N. Nurmetu S 9991 (15)
94702 2762 A1a1 Üts sant, sada mändeld Kana Se 1932 A. Nurmetu S 49052 (50)
94703 2762 A1a1 Üts sant, sada mändeld Kapsta Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 470 (16)
94704 2762 A1a1 Üts sant, sada mändeld Kapsas Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 642 (29)
94705 2762 A1a1 Üts sant, sada mändeld Kapstas Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636 (12)
94706 2762 A1a2* Sant, sada mantlit Kapsas Trt 1930 Anonüüm 060 ERA, Vene 3, 310 (2)
94707 2762 A1a2* Üks sant ja sada mantlit Kapsapää Ote 1930 A. Aavik E 66023 (27)
94708 2762 A1a2* & Üks sant ja sada mantelt Kapsapea Var 1933 M. Jakobson E 82453 (1)
94709 2762 A1a2* Üks sant ja sada mändelt Kapsapea Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (6)
94710 2762 A1b Üks sant, sada mantlit seljas Kapsapää Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 910 (9)
94711 2762 A1b Üts sant, sada mantlit säläh Kapstas Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (17)
94712 2762 A1b & Üts sant, sada mäntlit sälän Kapsas Kan 1924 A. V. Kõrv E 55034 (10)
94713 2762 A1c & Sant aiah, sada mäntlit säläh Kapsas Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 51 (3)
94714 2762 A1d & Sandil sada mentlit Kapstapeä Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (166)
94715 2762 A1d Sandil sada mantlit Kana, suled Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 94 (247)
94716 2762 A1d Sandil sada mantlit Kana Se 1934 A. Tammeorg S 69081 (25)
94717 2762 A2a Üks sant, sada särki Kapsas Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 405 (3)
94718 2762 A2a Üts sant, sada särki Kana Puh 1888 J. Loskit H III 10, 67 (10)
94719 2762 A2a Üts sant, sada särki Kapstapää Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 404 (55)
94720 2762 A2a & Üts sant, sada särki Kapstapää Rõu 1897 G. Raup H III 28, 714 (28)
94721 2762 A2a Üts sant, sada särki Kapstapää Urv 1964 A. Kurg KKI KS
94722 2762 A2a Ütel sandil sada särki Kapsas Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 367 ja 377 (73)
94723 2762 A2b Üks sant, sada särki seljas Kapsapia Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 437 (23)
94724 2762 A2b & Üts sant, sada särki säläh Kapstapää Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 774 (14)
94725 2762 A2c1% & Sant sauna taga, sada särki seljas Kapsapää Trt 1930 M. Sika E 66461 (61) 1878
94726 2762 A2c2 Sant seisab sauna taga, sada särki seljas Kapsas Mus 1978 I. Kivistik KKI 68, 559 (9)
94727 2762 A2c2 & Sant sais sauna takan, sada särki sällän Kapsapea Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (36)
94728 2762 A2d & Sant sais tuulõ pääl, sada särki säläh Kapstapää Se 1938 I. Rohtla ERA II 175, 650 (50)
94729 2762 A2e% & Sant sais mäe pääl, sada särki sälä pääl Kapstapää Se 1935 A. Jänessoo S 105265 (35) 566M*
94730 2762 A2f & Sant istub aian, sada särki sel'lan Kapsapää Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 125 (41)
94731 2762 A2g% & Üts sant, sada hamõt Kapstapää Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (41) 1382
94732 2762 A3 Üks sant, [sada] vammust Kapstapää Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 424 (1)
94733 2762 A3 Üks sant, sada vammust Kapstapää KJn 1870 J. Tiedemann E 146 (154)
94734 2762 A3 Üks sant, sada vammust Kapsapea Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 421 (32)
94735 2762 A3 & Üks sant, sada vammust Kuusekäbi Juu 1890 J. Trull H II 38, 841 (9)
94736 2762 A3 Üks sant, sada vammust Kapsapää Vil 1895 J. Täht E 16078 (17)
94737 2762 A3 Üks sant, sada vammust Kapsapää Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (15)
94738 2762 A3 Üks sant, sada vammust Kapsas Vil 1896 H. Maaten E 25972 (3)
94739 2762 A3 Üits sant, sada vammust Kapustepää Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (72)
94740 2762 A3 Üts sant, sada vammust Kapsapää Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 155 (10)
94741 2762 A4 & Üks sant, sada kasukad Kapsapea Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (9)
94742 2762 A5 & Üks sant, sada riiet Kapsapea Ris 1892 J. Holts E 1843 (6)
94743 2762 A6% Üts sant, sada paika Kapstapää Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 56 (80) 2708
94744 2762 A6% Üts sant, sada paika Kapstapää Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (1) 2708
94745 2762 A6% & Üts sant, sada paikust Kapstapää Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 394 (55) 2708
94746 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlit Kapsas 1968 Mihkla-Tedre EK9 20
94747 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlit Kana PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 710 (17)
94748 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlit Kapsapea Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (102)
94749 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlid Kana Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (153)
94750 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlid Kapsapää Hää 1921 A. Ammon E, StK 7, 97 (4)
94751 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlid Kapsapää Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (43)
94752 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlid Kaapsas PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (19)
94753 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlid Kaapsapea Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (33)
94754 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlid Kapsapää Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (21)
94755 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlid Kapsapea Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (35)
94756 2762 B1a1 Üks saks, sada mantlid Kapsas Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (196)
94757 2762 B1a1 Üks saks, sada manteld Kaapsas Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (81)
94758 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Lehtpuu Tõs 1893 J. Öövel E 3620 (16)
94759 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsas Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 733 (6)
94760 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsas Trt 1927 K. Pormeister E 59818 (42)
94761 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapää Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (65)
94762 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsas Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (131)
94763 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapea Plt 1891 K. Moks E 52812 (2)
94764 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapea Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (2)
94765 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kaapsas Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (36)
94766 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapea Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (8)
94767 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapea Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 233 (33)
94768 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kaapsas LNg 1895 J. Prooses E 21361 (3)
94769 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kaapstapea Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (109)
94770 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsas Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 207 (8)
94771 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapea Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (21)
94772 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kaapsapea Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (20)
94773 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapea Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 257 (7)
94774 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsas Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (6)
94775 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kaapsas Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 334 (30)
94776 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapea Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 53 (87)
94777 2762 B1a1 Üks saks, sada mantelt Kapsapea PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (13)
94778 2762 B1a1 Üks saks, sada mäntlit Kapstapää San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 418 (16)
94779 2762 B1a1 Üks saks, sada mäntlid Kapsapää Nõo 1924 I. Piho A 6153 (16)
94780 2762 B1a1 Üts säks, sada mäntlit Kapstas Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (51)
94781 2762 B1a1 Üks saks, sada mäntlid Kapsapää Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (17)
94782 2762 B1a1 Üks saks, sada mäntelt Kapsapää Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (5)
94783 2762 B1a1 Üks saks, sada mäntelt Kapsapää Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (277)
94784 2762 B1a1 Üits saks, sada mantlit Kapst Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (71)
94785 2762 B1a1 Üits saks, sada mantlid Kapsas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 550 (80)
94786 2762 B1a1 Üts saks, sada mantlid Kapsapea Har 1958 M. Kokk RKM II 79, 448 (2)
94787 2762 B1a1 Üts saks, sada mandelt Kapstapea Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (37)
94788 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlit Kapstapää Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (2)
94789 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlit Kapstapää Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
94790 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlit Kapstapää Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 373 (6)
94791 2762 B1a1 & Üits saks, sada mäntlit Kapstapää Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (5)
94792 2762 B1a1 Üits saks, sada mäntlit Kapstapää Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (8)
94793 2762 B1a1 Üits saks, sada mäntlit Kapstapää Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (14)
94794 2762 B1a1 Üits saks, sada mäntlit Kapstapää Ote 1895 C. Lipping H II 56, 804 (117)
94795 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlit Kapstapää Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (9)
94796 2762 B1a1 Üits saks, sada märtlit Toss Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (64)
94797 2762 B1a1 Üits saks, sada mäntlit Kapstapää Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (16b)
94798 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlit Kana Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 651 (38)
94799 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlit Kapstas Rõu 1892 M. Jennes H II 45, 225 (9)
94800 2762 B1a1 Üts saks, sada mändlit Kapsapää Urv 1890 A. Koort H III 11, 438 (46)
94801 2762 B1a1 Üts säks, sada mäntlid Kapsas Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 266 (14)
94802 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlid Kapstapää Ote 1889 E. Brücker H III 15, 324 (6)
94803 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlid Kapstapää Urv 1890 H. Lellep H III 11, 429 (2)
94804 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlid Kapstapää Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (53)
94805 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlid Kapstas Har 1890 J. Pähn H II 32, 202 (106)
94806 2762 B1a1 Üts saks, sada mäntlid Kapstas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 27 (240)
94807 2762 B1a1 Üits saks, sada mäntelt Kana Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (4)
94808 2762 B1a1 Üts saks, sada mändelt Kapstapää Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 551 (187)
94809 2762 B1a1 Üits saks, sada mändeld Kapustepää Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 518 (94)
94810 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantelt Kapstapea 1868 Nörmann 37 ja 56 (92) 2721
94811 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantlit Kapsas 1957 Mihkla-Tedre 57 2721
94812 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantlit Kapsas Nis 1965 M. Einmann, R. Neimar, A. Rõõm, J. Tammleht EKRK I 55, 304 (35) 2721
94813 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantlit Kapsapea Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (10) 2721
94814 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantlid Kapstapea Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (4) 2721
94815 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantlid Kapsapea Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (29) 2721
94816 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantelt Kapsapea Tor 1889 C. Tults H II 21, 811 (54) 2721
94817 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantelt Kapsas Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 128 (23) 2721
94818 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantelt Kaapsapea (kapsad) Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (5) 2721
94819 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantelt Kaapsas Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (24) 2721
94820 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantelt Kapstas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (61) 2721
94821 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantelt Kaapsas Lih 1968 K. Salve KKI 48, 354 (41) 2721
94822 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantelt Kapsas Juu 1928 L. Hammermann KKI WS 2721
94823 2762 B1a2*% Üts saks ja sada mäntlid Kapstapää Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (22) 2721
94824 2762 B1a2*% Üks saks ja sada mantlit Kapsas Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 213 (16) 2721
94825 2762 B1a2*% & Üks saks ja sada mantelt Kaapsapea Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 200 (13) 2721
94826 2762 B1a2*% Üks saks, aga sada mantli Kana Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (24) 2721
94827 2762 B1b & Üks saks, [sada] mantelt seljas Kapsapea Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (87)
94828 2762 B1b Üks saks, sada mantlit seljas Kapsas 1979 Metstak 19 ja 34 (197)
94829 2762 B1b Üks saks, sada mantlit seljas Kapsas 1991 VJr 39 ja 40 (21)
94830 2762 B1b Üks saks, sada mantlit seljas Kapsas 1992 Metstak2 55 ja 56
94831 2762 B1c & Saks sais, sada mäntlit Kapstapää Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 67 (44)
94832 2762 B2a Üks saks, sada särki Kapsas Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 110 (94)
94833 2762 B2a Üks saks, sada särki Kapsapää Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (14)
94834 2762 B2a Üts saks, sada särki Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 13 (37)
94835 2762 B2a Üits saks, sada särki Kapstapää Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (16)
94836 2762 B2a & Üits saks, sada särki Kapstapää Ote 1888 V. Vaher H III 10, 343 (3)
94837 2762 B2a Üts saks, sada särki Kapstapää Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (11)
94838 2762 B2a Üits saks, sada särki Toss Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (64)
94839 2762 B2b & Säksal sada särki säläh Kapstapää Se 1933 A. Tammeorg S 57835 (85)
94840 2762 B3a & [Üks] saks, [sada] saterkuube Noot Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 482 (784)
94841 2762 B3a Üks sant, sada saterkuube Noot 1890 E EM 165 (1596)
94842 2762 B3a Üks sant, sada saterkuube Noot 1913 E EM2 143 (2077)
94843 2762 B3b* Üks saks, sada kuube Kapsapea Rid 1961 Õ. Tammissaar KKI 27, 413 (15)
94844 2762 B3b* Üks saks, sada kuube Kapsas Kei 1992 B. Arulaan RKM, KP 13, 297 (3)
94845 2762 B3b* & Üks saks ja sada kuube Kapstapea Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18976 (116)
94846 2762 B3b* Üks saks, sada kasukat 1939 Lasteleht nr. 14 (1939) 233 (2)
94847 2762 B4* Üks saks, sada leiti Kapsapea 1895 J. Kukrus E 16840 (11)
94848 2762 B4* & Üks saks ja sada kleiti Kana Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 496 (17)
94849 2762 B5 & Üks saks, sada katet seljas Kapsas Mar 1996 S. Jürissaar EFA I 15, 191 (5)
94850 2762 C1 & Üks isand, sada mantlid Kapsapea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (226)
94851 2762 C2 & Väikene, väikene esändäkene, sada kaskat selähn Sipul Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (222)
94852 2762 D1 & Üks emand, [sada] mantelt Kapsapia Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (48)
94853 2762 D1 Üks emand, [sada] mantelt Kapsapea Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (53)
94854 2762 D2 & [Üks] emand, [sada] särki seljas Kapsapea Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 482 (796)
94855 2762 D2 Üks emand, sada särki seljas Kapsapea 1890 E EM 162 (1563)
94856 2762 D2 Üks emand, sada särki seljas Kapsapea 1913 E EM2 140 (2031)
94857 2762 D3% & Imänd ütsä ündrigu seeh Kapstapää Se 1935 T. Uiboaed S 99947 (26) 2426B
94858 2762 E & Mamslil sada kleiti selgas Kapsapea Kse 1889 F. Põld H II 17, 903 (60)
94859 2762 F & Preili kesk aida, palju kleite sällan Kapsta Urv 1890 J. Teder H III 11, 341 (135)
94860 2762 Ga & Üts poisike, sada särki säljan Kapsapea Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (50)
94861 2762 Gb & Poisikõnõ sais nurmõ pääl, sada särki sälän Tilgahain Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (81)
94862 2762 H1 & Miis maah, sada mantlit säläh Kapsapea Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 643 (16)
94863 2762 H2a% & Miis istus nurme pääl, sada särki sällän Kapstapää Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 615 (8) 566K1b
94864 2762 H2b & Mehel säidse särki säläh Kapstas Se 1934 A. Tammeorg S 90825 ja 90828 (40)
94865 2762 H3 & Üks mees, mitusada kued [sic!] seljas Kapstapää Trt 1930 A. Pfeiffer E 66296 (11)
94866 2762 H4 & Üts miis, sada paika kasuga pääl Kapstapää Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (152)
94867 2762 H5% & Üts miis, a' sada kaaliga' katõt Kapstapää Se 1929 A. Gehrke S 17314 (93) 1446Pc*
94868 2762 I & Noormees nurmen, seidse särki sellän Tilkhein Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 254 (40)
94869 2762 J & Vanamiis istus nurme pääl, säitse särki sällän, katessas vana kask Tsiatilk Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 572 (390)
94870 2762 Ka1/ & Üks sant, sada mäntlit, ilma nõkla pistmata Der Kohlkopf Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36: 1, l. 214 1009Sa1
94871 2762 Ka1/ Üks sant, sada mäntlit, ilma nõõla pistmata (Ein Armer, hundert Mäntel, ohne dass eine Nadel gestochen hätte) Ein Kohlkopf 1876 Wied. 291 1009Sa1
94872 2762 Ka1/ Üks sant, sada mantelt, ilma nõela pistmata Kapsapea 1890 E EM 165 (1595) 1009Sa1
94873 2762 Ka1/ Üks sant, sada mantelt, ilma nõela pistmata Kapsapea 1913 E EM2 143 (2076) 1009Sa1
94874 2762 Ka2/ & Sandil sada mantlit säljäs, kohekile ei ole nõglaga tsusat Kapstapää Se 1901 E. Kaiv H II 64, 702 (7) 1009Sa2
94875 2762 Kb/ & Sandil sada paika, uma iäl olõ-õi nõkla seeh olnu Kana Se 1930 A. Põhi S 22341 (41) 1009Sb
94876 2762 Kc/ & Sada särki sälä[h? ], olõ-õi nõkla see[h? ] olnu' Kapstas Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 438 (48) 1009Sc
94877 2762 L1a*/ & Üks saks, sada mantled, lähäb põllule, perse pal'las Kana Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (23) 2267Õ1a*
94878 2762 L1a*/ Üks saks, sada mantlid, siiski lätt palja persega põllale Kana, tuul puhub tagant San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541 2267Õ1a*
94879 2762 L1b*/ & Üks saks, sada mantlet, läheb õue, siiski paljas Kana Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 239 (15) 2267Õ1b*
94880 2762 L1b*/ Üks saks läheb üle õue, sada mantelt seljas, siiski perse paljas Kana Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (110) 2267Õ1b*
94881 2762 L1c*/ & Üts saks, sada mäntlit, lätt tuulde, siiski perse pal'as Kana Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (55) 2267Õ1c*
94882 2762 L1c*/ Üts saks, sada mäntlit, lätt tuulde, siiski perse paljas Kana Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (64) 2267Õ1c*
94883 2762 L1c*/ Üks saks, sada mantelt, läheb alla tuule, p[er]se paljas Kana Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2491 (49) 2267Õ1c*
94884 2762 L1d*/ Üks saks, aga sada mantelt, siiski perse pallas Kana Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 205, 450 (12) 2267Õ1d*
94885 2762 L1d*/ & Üks saks, sada mandelt, siiski paistab paljas perse Kana Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 58 (102) 2267Õ1d*
94886 2762 L1d*/ Üks saks ja sada mantelt seljas, aga siiski ta paljas Kapsas Mär 1937 L. Uustalu ERA II 147, 479 (14) 2267Õ1d*
94887 2762 L2a1/ & Üts sant, sada mändeld, perituule lätt, perseke vallalõ Kana Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 309 (37) 2267Õ2a1
94888 2762 L2a2*/ Üts sant, sada mäntlit, perituult lätt, tagagi palas Kana Se 1930 N. Sõrmus S 28606 (51) 2267Õ2a2*
94889 2762 L2a2*/ & Üts sant, sada mantlid, ku perituult lätt, sõs tagapuul pal'as Kana Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (104) 2267Õ2a2*
94890 2762 L2b/ & Sant lätt tiid pitte, sada mäntled säläh, siske sitamulk pal'as Kana Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 392 (385) 2267Õ2b
94891 2762 L2c/ Üks sant, sada mantelt seljas, siiski perse paljas Kana Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (3) 2267Õ2c
94892 2762 L2c/ & Üts sant, sada mäntlit säljän, siiski perse paljas Kapstapää Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (188) 2267Õ2c
94893 2762 L3a/ & Üks turk, sada mantlid, perituult perse paljas Kana TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 470 (3) 2267Õ3a
94894 2762 L3b/ & Üks türk ja sada särki, läheb siiski palja persega põllale Kana PJg 1893 M. Reimann H II 47, 636 (32) 2267Õ3b
94895 2762 M/ & Üits sant, sada paika, tuhat tuuli-uuli mulku, sandil sada sitamulku Puuriit Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 275 (44) 2272Ä
94896 2762 N/ & Üts sant, sada mänteld, tuhat tuulelasengut Kapstapää Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (8) 2722Õ
94897 2762 O/ & Üks sant, sada vammust, üks saun, sada akent Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 78p. (4) 2722W
94898 2762 P/ & Esi üte jala pääl, sada mantlit seläh Kapsapää Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 356 (11) 657X
94899 2762 # 2644 2722P1b
94900 2763 & Üts silm and üle maailma valgust Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (359)
94901 2764 & Üts tiib era, kõik küla näeb Kütetas sanna Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (19)
94902 2765 Aa & Üts tsiga, kats nõnna Nüsk (lüpsik Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 117 (15)
94903 2765 Ab Üks siga, kaks nina Süstik Plt 1891 J. Reinthal E 486 (41)
94904 2765 Ab & Üts orik, kats ninna Annom, minka terri sõklist puhastadas Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (40)
94905 2765 B & Üts miis, kats nõnna Tsäinik katõ piibuga' Se 1929 A. Gehrke S 17308 (46)
94906 2765 # 2661 2676B1 2724
94907 2766 & Üts tõist tunne-ei Jäle' Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (32)
94908 2767 & Üts vakk, äga aastäga käänetäs tõõnõ puul Maad künnetas, käändäs tõõnõ puul Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 471 (44)
94909 2768 a Üks kallab, teine joob, kolmas kasvab Vihm, maa, rohi 1899 Kuusik KT 215 (46)
94910 2768 a & Üks kallab, tõine joob, kolmas kasvab Vihma sajab, maa joob vett, hein kasvab Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 231 (6)
94911 2768 b & Üts vala, tõõnõ juu, kolmas kasus Jummal vala, maa juu, hain kasus Se 1934 A. Tammeorg S 90827 ja 90829 (64)
94912 2768 c & Üks valab, teine joob, kolmas rohetab ja kasvab Vihm, maa ja rohi Nrv 1992 V. Kuzmin RKM, KP 1, 342 (27)
94913 2768 # 718
94914 2769 & Üts vares liigahus, kõik mõts painahus Kerigukell misi aigu, inimese põlvili Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (213)
94915 2769 # 2683 2753 2755
94916 2770 & Üts vars, kuus lehte, mitu tuhat terakest Kanep Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (358)
94917 2771 & Üts vii, tõne lüü, kolmas käänd ümbre Süümine Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (356)
94918 2771 # 1707F1a
94919 2772 a1 & Keegi ei või mind nimetada, kuid üksi mina ütlen, kes ma olen Keel suus 1879 Anonüüm XXX EPost. Kal. (1879) 133
94920 2772 a2 & Keegi muu ei või mind nimetada, kes ma olen, kui ennegi mina esi Keel Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (65)
94921 2772 b & Keegi ei või mind ütelda, kui ma ise ei ütle Keel Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 535 (180)
94922 2772 c & Ükski ei saa ütelda, kes ma olen, kui ainult ma ise Suu VLk 1935 A. Verlis ERA II 115, 271 (6)
94923 2772 c Ükski ei saa ütelda, kes ma olen, kui ainult ma ise Suu 1992 Metstak2 10 ja 11
94924 2773 A & Ütski ei tiiä emä vööd kerrä mähki Postitee Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (193)
94925 2773 B & Kes võib isa hobust kinni peta, kes võib ema vööd kokku mähki Tuul ja tee Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 169 (32)
94926 2774 & Ütskõrd mindäs nädalil orsile Sanna Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (357)
94927 2775 A & Ütstassa mõtsaga, a päevä näe-ei Puu söä Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (211)
94928 2775 B & Pikk-pikk puu on ilma kasvand, aga päikest ei ole näind Puu süda Rõu 1894 L. Raudsepp ERA II 83, 315 ja 333 (8)
94929 2775 Ca/ & Puu pitkune, pilliroo jämune, ilmas pääv pääle ei pasta Puu süda Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (33) 1759Ia
94930 2775 Cb/ & Puu pikkune, pilliroo jämedune, aga ilmaski päikesevalgust ei näe Puu süda (säsi) Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 85 1759Ib
94931 2776 & Üle ilma helkäs, läbi laane läükäs Välk Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (23)
94932 2777 A1a Üle ilma look Tt 1888 C. R. Jakobson CRJ KLr I7 132 (3)
94933 2777 A1a Üle ilma look 1922 Nurmik EKÕr 141
94934 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar 1992 Metstak2 64 ja 66
94935 2777 A1a Üle ilma look Vikkerkaar Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (89)
94936 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 242 (112)
94937 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (32)
94938 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kad 1897 A. K. Kivi E 35028 (2)
94939 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kad 1971 J. Valdur RKM, Valdur 1, 169 ja 183a (7)
94940 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Rak 1905 K. Holm H II 74, 312 (56)
94941 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 17 (22)
94942 2777 A1a Üle ilma look Vikkerkaar VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 816 (11)
94943 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 8 (14)
94944 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 406 (2)
94945 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (31)
94946 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (14)
94947 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kuu 1948 H. Ernesaks KKI 8, 174 (357)
94948 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (59)
94949 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kuu 1973 P. Kippar KKI 63, 200 (22)
94950 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Tln 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 141 (2)
94951 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Tln 1992 A. Hazak RKM, KP 9, 376 (3)
94952 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Nis 1965 H. Alver, R. Neimar, J. Tammleht EKRK I 55, 175 (3)
94953 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Nis 1965 M. Einmann, R. Neimar, A. Rõõm, J. Tammleht EKRK I 55, 304 (33)
94954 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Pld 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 564 (73)
94955 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kul 1932 O. Loorits ERA II 34, 402 (27)
94956 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (64)
94957 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (35)
94958 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 16 (16)
94959 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 199 (20)
94960 2777 A1a Üle ilma look Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (17)
94961 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 230 (129)
94962 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 57 (6)
94963 2777 A1a Üle ilma look Viker[kaar] Jäm 1941–1994 R. Andreas KKI 42, 691 (8)
94964 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 533 (87)
94965 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (99)
94966 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Muh 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 577 (40)
94967 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (35)
94968 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 418 (40)
94969 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 535 (170)
94970 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 241 (91)
94971 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 599 (83)
94972 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (37)
94973 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Hää 1955 M. Mäesalu RKM II 42, 165
94974 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaart Saa 1894 M. Tults E 11183 (132)
94975 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 95
94976 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (49)
94977 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 203
94978 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (19)
94979 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 159 (46)
94980 2777 A1a & Üle ilma look Vikerkaar SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (67)
94981 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar SJn 1893 J. Mein H II 43, 383 (153)
94982 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 35 (46)
94983 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 187 (3)
94984 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (15)
94985 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Plt 1891 J. Reinthal E 479 (57)
94986 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Lai 1904 J. Ermann E 44366 (24)
94987 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 85 (182)
94988 2777 A1a Üle ilma look Vikkerkaar MMg 1895 K. E. Martinson H II 28, 574 (39)
94989 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 13 (14)
94990 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 59 (6)
94991 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 97 (20)
94992 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (15)
94993 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
94994 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (92)
94995 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 588 (26)
94996 2777 A1a Üle ilma look Vikakaar San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (142)
94997 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (40)
94998 2777 A1a Üle ilma look Vikakaar Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 427
94999 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 417 (43)
95000 2777 A1a Üle ilma look Vikerkaar Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (26)