Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 58001 — 59000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
58001 1635 B7c* Pisemp ku hiire tupa, enap auka ku kuninka tupal Sormküpär Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (46)
58002 1635 B7d & Pisem tuba kui hiirel, rohkem aknaid kui kuningal Sõrmkübar Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 350 (6)
58003 1635 B7d Pisem tuba kui hiirel, rohkem aknaid kui kuningal Sõrmkübar Kuu 1939 I. Lehesalu ERA II 222, 426 (10)
58004 1635 B8a & Pisem maja kui hiirel, rohkem aknaid kui kuninga majal Sõrmkübar Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 114 (65)
58005 1635 B8b & Väikem kui hiire maja, aga rohkem aknaid kui kuningal Sõrmkübar VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 231 (27)
58006 1635 B9 & Pisem kui hiire kelder, enam aknaid ees kui kuningalossil Sõrmkübar Nis 1888 M. Neumann H III 3, 376 (6)
58007 1635 B10 & Pisukene hiirekoobas, enam uksi ja aknaid kui kuningal Puupinu Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (6)
58008 1635 C1% & Hallem kui hiir, enam aknaid sees kui kuninga tuas Sõrmkübar Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (128) 1321
58009 1635 C2a1* Pisem kui hiir ja rohkem auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Plt 1889 M. Luu E 38346 (37)
58010 1635 C2a1* Pisem kui hiir, enam auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 332 (16)
58011 1635 C2a1* & Pisem ku hiir, aga enam auke siis ku kuningakojal aknid Sõrmkübär Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 128 (64)
58012 1635 C2a2* Vähem kui hiir ja enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar 1890 E EM 176 (1714)
58013 1635 C2a2* Vähem kui hiir ja enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar 1913 E EM2 152 (2220)
58014 1635 C2a2* Vähem kui hiir ja enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar 1914 E MM 17 ja 46 (273)
58015 1635 C2a2* Vähem kui hiir ja enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar 1920 E MM2 17 ja 49 (276)
58016 1635 C2a2* Väiksem kui hiir ja enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar 1994 E MM3 14 ja 40 (276)
58017 1635 C2a2* Väiksem kui hiir ja enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar 1926 Ainelo II-III 197
58018 1635 C2a2* Vähem kui hiir, aga enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar 1929 Jürisson 190 (14)
58019 1635 C2a2* Veiksem kui hiir, aga enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (8)
58020 1635 C2a2* & Tillem kui hiir, aga enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (8)
58021 1635 C2b & Väiksem kui hiir, enam aknaid kui kuningalossil Sõrmkübar Trt 1927 K. Pormeister E 59828 (133)
58022 1635 C2c & Vähamb kui hiir ja rohkemb aknid kui kuninga majal Sõrmkübar Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (20)
58023 1635 C2d* & Pisem kui hiir, enam aknaid kui kuningal Sõrmkübar Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (47)
58024 1635 C2d* Vähem kui hiir ja enam aknaid kui kuningal Sõrmkübar Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (41)
58025 1635 C2d* Tillemb kui hiir, enämb aknid kui kuningal Sõrmküpär San 1888 K. Gross H II 31, 805 (21)
58026 1635 C3 & Pisem kui hiir, suurem kui hiir, aga enam auke sees kui kuningakoas aknaid Sõrmkübar Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (34)
58027 1635 D1a1% & Pisem kui hiir, suurem kui kilk, aga rohkem aknid kui kuningakojal Sõrmkübar Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (40) 907F
58028 1635 D1a2* Pisem kui hiir, suurem kui kilk, enam auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (63)
58029 1635 D1a2* & Pisem kui hiir, suurem kui kilk, enam auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (15)
58030 1635 D1a2* Pisem kui hiir, suurem kui kilk, aga enam auka sees kui kuningakojal aknaid 1882 Tõn. R Tähtr. (1887) 57 (1)
58031 1635 D1a2* Pisem kui hiir, suurem kui kilk, enam auka sees kui kuningakojal aknaid ees Sõrmkübar Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236/7 (41)
58032 1635 D1a3* & Veiksem kui hiir, suurem kui kilk, rohkem auka kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 532 (145)
58033 1635 D1a3* Veiksem kui hiir, suurem kui kilk ja enam auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (9)
58034 1635 D1a4 & Suurem kui kilk, pisem kui hiir, enam auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (13)
58035 1635 D1a4 Suurem kui kilk, pisem kui hiir, enam auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (188)
58036 1635 D1b & Väiksem kui hiir, suurem kui kilk ja auka nagu linnal aknaid Sõrmkübar Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (728)
58037 1635 D1b Vähem kui hiir, suurem kui kilk ja enam auka kui linnal aknaid Sõrmkübar 1890 E EM 176 (1715)
58038 1635 D1b Vähem kui hiir, suurem kui kilk ja enam auka kui linnal aknaid Sõrmkübar 1913 E EM2 152 (2221)
58039 1635 D2* Veike kui hiir, suurem kui ritsik, aga enam auke sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Trv 1895 J. Sims E 21677 (32)
58040 1635 D2* & Vähemp ku hiir, suuremp ku ritsik, aga rohkemp auke sehen ku kunigakojal aknid Sõrmkübär Hls 1891 J. Riiet H III 13, 585 (98)
58041 1635 D3a & Pisem kui hiir ja suurem kui kirp, aga enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 339 (30)
58042 1635 D3b & Suurem kui kirp, vähem kui hiir, enam aknaid kui kuninga majal Sõrmkübar Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (7)
58043 1635 D4 & Pisem kui hiir, suurem kui täi, enam aknaid kui kuningalossil Sõrmkübar Vil 1877–1917 J. Täht E 1385 (115)
58044 1635 E1a & Pisem kui rott, suurem kui kirp, enam aknu kui kirikumõisal Sõrmkübar Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 110 (29)
58045 1635 E1b & Vähem kui rott, suurem kui kirp, on rätsepa südamesõber Sõrmkübar Võn 1895 P. Rootslane E 21261 (25)
58046 1635 E1c & Pisem kui rott, suurem kui kirp Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 242 (27)
58047 1635 E2 & Vähem kui rott, suurem kui rohuritsik, enam mulke sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (15)
58048 1635 F & Kõrgem kui sääsk, madalam kui sääsk, rohkem auka sees kui kuningakojal aknaid Puuriit Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 221 (149)
58049 1635 F Kõrgem kui sääsk, madalam kui sääsk, enam auka kui kuningakojal aknaid Puuriit 1890 E EM 70 (523)
58050 1635 F Kõrgem kui sääsk, madalam kui sääsk, enam auka kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar 1913 E EM2 62 (681)
58051 1635 G & Tillemb ku hiir, madalamb ku puu, enämb aknit sisen ku kuniga maeal Sõrmküpär Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (199)
58052 1635 H1 & Vähem kui hiir, suurem kui hein, rohkem aknid kui kuninga majal Sõrmkübär Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (54)
58053 1635 H2% & Madalam kui maahain, inämb aknit kui kuninga tarel Sõrmküpär Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (75) 1610
58054 1635 H2% Madalamb kui maahain, inämb aknid kui kuninga tarõl Sõrmküpär Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (90) 1610
58055 1635 H3a*% Pisem kui hiir, haljam kui hein, rohkem auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Plt 1891 J. Reinthal E 484 (64) 132Bb*
58056 1635 H3a*% & Pisem kui hiir, haljam kui hein, enam auka sees kui kuningakojal aknaid ees Sõrmkübar Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (94) 132Bb*
58057 1635 H3a*% Pisem kui hiir, haljam kui hein ja enam aknaid ees kui kuninga kojal Sõrmkübar Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (21) 132Bb*
58058 1635 H3a*% Tillem kui hiir, hal'lam kui hein, enam aknid iis kui kuningakojal Sõrmkübar Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (83) 132Bb*
58059 1635 H3a*% & Tillem ku hiir, hal'lam ku hein, aga enamb aknid ihen kui kuningakojal Sõrmkübar Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (105) 132Bb*
58060 1635 H3a*% Tilluke kui hiireke, hal'lam kui heinäke, ise enam aukusid sees kui kuninga kojal aknaid Sõrmkübar Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (15) 132Bb*
58061 1635 H3b & Tillem kui hiir, haljem kui hein, enam aknaid kui kuningaloss[il] Sõrmkübar Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (5)
58062 1635 H3c1* & Pisem kui hiir, haljam kui maahein, rohkem aknid kui kuninga tual Sõrmkübar TMr 1889 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (57)
58063 1635 H3c1* Pisem kui hiir, haljam kui hein, rohkem aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Lai 1897 H. Asper H III 28, 530 (141)
58064 1635 H3c2* Pisem kui hiir, haljam kui hein, enam aknaid kui kuninga tual Sõrmkübar Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 51 (6)
58065 1635 H3c2* Pisem kui hiir, haljam kui hein, enam aknaid kui kuning tual Sõrmkübar MMg 1895 K. E. Martinson E 18099 (22)
58066 1635 H3c2* Pisem kui hiir, hal'lam kui hein, änäm aknid kui kuninga toal Sõrmkübär Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 50 (51)
58067 1635 H3c2* Pisem kui hiir, haljam kui hein, enam aknaid ees kui kuninga tual Sõrmkübar Trm 1896 J. Soodla E 25879 (20)
58068 1635 H3c2* & Pisem kui hiir ja haljam kui hein, enam aknaid ees kui kuninga tual Sõrmkübar Pal 1891 H. Maasen H III 15, 130 (1)
58069 1635 H3c3 & Pisem kui hiir, haljam kui hein, enam auka kui kuninga toal aknaid Sõrmkübar MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (71)
58070 1635 H3c4 & Tillem ku hiir, hal'lam ku hein, rohkemb aknit ku kuninga toal Sõrmkübar Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (37)
58071 1635 H3c5* Tillem kui hiir, hal'lem kui hein, enam aknaid kui kuninga tual Sõrmkübar Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 146 (1)
58072 1635 H3c5* & Tillemb kui hiir, haljamb kui hain, enämb aknit sees kui kuninga toal Sõrmkübar Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 437 (1)
58073 1635 H3c6 & Haljam kui hein, tillem kui hiir, rohkem auka kui kuninga tual aknaid Sõrmkübar Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (92)
58074 1635 H3d & Haljam kui hein, tillem kui hiir, rohkem aknaid kui härra toas Sõrmkübar Pil 1927 A. Tensing E 61334
58075 1635 H3e & Pisem kui hiir, haljam kui hein, enam aknid ees kui tual Sõrmkübar Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (176)
58076 1635 H3f & Peenemb kui hiir, haljendab kui hein, enam aukusi sees kui kuninga majal aknu ees Sõrmküber Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 342 (3)
58077 1635 H3g & Pisemb kui hiir, haljemb kui hein, enamb aknaid kui kuningal Sõrmkübar Hlj 1897 A. Klaas E 35215 (19)
58078 1635 H3h% & Pisem kui hiir, haljam kui hein, enam auke sies kui taevas tähta Sõrmkübar Tür 1894 J. Johannson H III 18, 79 (2) 120
58079 1635 H3i & Tillem kui hiir, hal'lem kui hein Sõrmkübar Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (257)
58080 1635 H4 & Pisem kui rott, haljam kui hein, enam auka sees kui kuninga tual aknid ees Sõrmkübar Tor 1889 C. Tults H II 21, 818 (237)
58081 1635 H5 & Tillem kui tui, hal'lem kui hein, enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Vil 1895 J. Täht E 16078 (20)
58082 1635 H6 & Haljam kui hein, enam auka sees kui kuninga toal aknaid Sõrmkübar Trt 1927 K. Pormeister E 59837 (206)
58083 1635 Ia & Tillemb kui hiir, haljamb kui hõbe, enamb aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar Ran 1877–1917 H. Raag E 466 (21)
58084 1635 Ib & Pisem kui hiir, haljem kui hõbe, enam aknaid ees kui kuningalossil Sõrmkübar Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (7)
58085 1635 Ic & Tillem kui hiir, haljam kui hõbe, enam aknaid kui kuningal Sõrmkübar San 1927 A. Gross RKM II 225, 649 (13)
58086 1635 Ja* Kõrgem kui sitikas, madalam kui hiir ja enam aknaid kui kuninga toal (Höher als ein Mistkäfer, niedriger als eine Maus, und Fenster hat es mehr als das Haus des Könings) Ein Fingerhut 1876 Wied. 271
58087 1635 Ja* Kõrgem kui sitikas, madalam kui hiir ja enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar 1888 ER Kal. (1888) 100 ja 103 (11)
58088 1635 Ja* Kõrgem kui sitikas, madalam kui hiir ja enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar 1890 E EM 70 (524)
58089 1635 Ja* Kõrgem kui sitikas, madalam kui hiir ja enam aknaid kui kuningakojal Puuriit 1913 E EM2 62 (682)
58090 1635 Ja* Kõrgem kui sittik, madalam kui hiir, enam aknid kui kuninga toal Sõrmkübar Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
58091 1635 Ja* & Kõrgem kui sitik, madalam kui hiir ja enam aknid kui kuninga toal Sõrmkübar Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 125 (70)
58092 1635 Jb & Madalam kui hiir, kõrgem kui sitikas, änam aknaid kui kuninga tual Sõrmkübar Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (57)
58093 1635 Ka & Esi sitiku suurune, aga aknid täüs ku kunigaloss Sõrmkübär Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (87)
58094 1635 Kb1 & Sitikasugune, enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Hag 1890 H. Raudvere E 469 (10)
58095 1635 Kb2 & Pisem kui sitikas, änam auka sees kui kuninga toal aknid Sõrmkübar Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 509 (103)
58096 1635 Kc & Sitika suurus, enam auka sees kui saksa toal aknaid Sõrmkübar SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (112)
58097 1635 L1a Suurem kui sitikas, vähem kui varblane ja enam auka kui kuningakojal Sõrmkübar 1890 E EM 146 (1381)
58098 1635 L1a Suurem kui sitikas, vähem kui varblane ja enam auka kui kuningakojal Sõrmkübar 1913 E EM2 126 (1802)
58099 1635 L1a Suurem kui sitikas, vähem kui varblane ja enam auke kui kuningakojal Sõrmkübar 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (2)
58100 1635 L1a & Suurem kui sitik, vähem kui varblane, rohkem auka sees kui kuningalossil aknid Sõrmkübar Vil 1896 H. Maaten E 25973 (15)
58101 1635 L1b1 & Suurem kui sitikas, vähem kui varblane, enam akni kui kuninga toal Puuriit Lüg 1935 L. Riisenberg ERA II 87, 329 (4)
58102 1635 L1b2 & Suurem kui sitikas, vähem kui varblane ja enam auka sees kui kuninga tual aknaid Sõrmkübar KJn 1870 J. Tiedemann E 131 (32)
58103 1635 L2 & Suurem kui parm ja vähem kui varblane ja änam auka kui kuninga majas aknaid Sõrmkübar Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (7)
58104 1635 M & Vähemp ku varbline, aga rohkemp auke sehen ku kunigakojal aknid Sõrmkübar Hls 1891 J. Riiet H III 13, 592 (178)
58105 1635 Na & Tillem kui tihane, vähem kui varblane, rohkem aknaid ees kui kuningalossil Sõrmkübar Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 355 (51)
58106 1635 Na Tillem kui tihane, vähem kui varblane, rohkem aknaid ees kui kuninga lossil Sõrmkübar Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 379 (83)
58107 1635 Na Tillem kui tihane, vähem kui varblane, rohkem aknaid ees kui kuninga lossil Rukkipea Hls 1939 A. Vilper ERA II 214, 418 (5)
58108 1635 Nb1* & Vähem kui varblane, tillem kui tiane, enam aknaid sees kui kuninglikul toal Sõrmkübar Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (61)
58109 1635 Nb1* Vähem kui varblane, tillem kui tihane, rohkem auke kui kuninga toal Sõrmkübar Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 29 (8)
58110 1635 Nb2* Tillem kui tihane, vähem kui varblane, rohkem auke sees kui kuninga toal Sõrmkübar Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 577 (20)
58111 1635 Nb2* Tillem ku tihane, vähem ku varblane, änäm auka om sees ku kuninga tua aknid Sõrmkübar Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 154 (110)
58112 1635 Nb2* & Tillem kui tihane, vähem kui varblane, rohkem aukusid sees kui kuninga tual aknid ees Sõrmkübar Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (11)
58113 1635 Nb2* Tillem kui teane, vähem kui varblane, enam auke sees kui kuninga tual aknid ees Sõrmkübar Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (95)
58114 1635 Nc & Vähem kui varblane, tillem kui tiane Sõrmkübar Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 705 (7)
58115 1635 O* Tillem kui teane, enam auke kui kuninga koeale Sõrmkübar Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (1)
58116 1635 O* & Tillem kui tihane, rohkem auke kui kuninga tual aknaid Sõrmkübar KJn 1895 J. Koord E 20367 (8)
58117 1635 P & Väikese linnu pesa, aga rohkem aknaid ees kui kuninga toal Sõrmkübar Vän 1933 K. Pärman E 82562 (8)
58118 1635 Qa* Pisem kui piibukolu, enam aknaid kui kuningakojal Sõrmkübar Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 55 ja 56 (20)
58119 1635 Qa* & Pisem kui piibukolu, enam aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 280 (30)
58120 1635 Qa* Pisem kui piibukolu, enam aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (12)
58121 1635 Qb1* & Pisem kui piibukolu, enam aknaid kui kuninga tual Sõrmkübar HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (45)
58122 1635 Qb1* Pisem kui piibukolu, enam aknaid ees kui kuninga toal Sõrmkübar Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (160)
58123 1635 Qb2 & Pisem kui piibuvask, enam aknaid ees kui kuninga toal Sõrmkübar Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (2)
58124 1635 R1 & Pisem kui sõrm, valgem kui kuld ja rohkem aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (179)
58125 1635 R2a & Ise pole peidla pikune, enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
58126 1635 R2b & Pisem kui peial, änam aknaid kui mõnes mõisas Sõrmkübar Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 738 (60)
58127 1635 R3 & Pisem kui pöial, suurem kui kirp, rohkem aknaid kui kuningakojal Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 248 (118)
58128 1635 S1% & Suurem kui kirp, vähem kui härg, aga enam aknaid peal kui kuningakojal Sõrmkübar Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (71) 1633Aa3
58129 1635 S2* & Väiksem kui kirik, suurem kui kirp, rohkem aknaid pääl kui kuningakojal Sõrmkübar Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 99 (48)
58130 1635 S2* Vähäm kui kirik, suurem kui kirp ja enam aknaid peel kui kuningakojal Sõrmkübar Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 147 (62)
58131 1635 Z & Pisem kui sealaut, rohkem aknaid ees kui kuninga tual Sõel Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 532 (17)
58132 1635 T & Seasilma suurune, enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 296 (59)
58133 1635 U1* & Pisem kui saun, aga rohkem aknu kui kuningalossil Sõrmkübar Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (98)
58134 1635 U1* Väiksem kui saun, aga rohkem aknaid sees kui kuninga toal Puuriit Trt 1955 J. Viidalepp KKI 20, 674 (29)
58135 1635 U1* & Üks saun ja enam aknaid kui kuninga tual Sõrmkübar Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (116)
58136 1635 U1* Ma olen üks veike saunake, siiski on mul aknaid kui kuninga majal Puuriit Pal 1897 H. Karro H IV 8, 342 (78)
58137 1635 U2 & [Üks] tuba, rohkem aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 482 (781)
58138 1635 U2 Üks tuba, rohkem aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar 1890 E EM 167 (1610)
58139 1635 U2 Üks tuba, rohkem aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar 1913 E EM2 144 (2093)
58140 1635 U2 Üks tuba, rohkem aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar 1914 E MM 17 ja 45 (264)
58141 1635 U2 Üks tuba, rohkem aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar 1920 E MM2 17 ja 49 (267)
58142 1635 U2 Üks tuba, rohkem aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar 1994 E MM3 14 ja 40 (267)
58143 1635 U2 Üks tuba, aga rohkem aknaid ees kui kuningakojal 1907 Okas 63
58144 1635 U3 & Pisikene ka[mbr]ikene, enam aknaid kui mõnes mõisas Sõrmkübar Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (38)
58145 1635 U4a & Pisuke hütike, aga rohkem aknu kui kuniga maeal Sõrmkübar Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (42)
58146 1635 U4b & Pisikene hütikene, enam aknaid kui mõnel mõisal Sõrmkübar Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 32 ja 34 (25)
58147 1635 U5+% & Tilluke majake, enam aknaid ees kui kuningakojal Sõrmkübar Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (258) 2568 2573L2b
58148 1635 U5+% Marimatal majakene, enamb aknid kui kuningakoal Sõrmkübar Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 182 (69) 2568 2573L2b
58149 1635 U5+% Veike majake, aga enam aknaid kui kunigalossil Sõrmkübar Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (228) 2568 2573L2b
58150 1635 U5+% & Üks pisike maja, änam aknaid ees kui kuninga majal Sõrmkübar Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 102 (21) 2568 2573L2b
58151 1635 U5+% Pisuke majake, aga enam aknaid kui kuningariigil Sõrmkübar Tln 1898 A. Borner E 37547 (2) 2568 2573L2b
58152 1635 U6 & Pisikene mõis, rohkem aknaid kui kuningalossil Sõrmkübar VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (29)
58153 1635 Va% & Väikene liinakõnõ, inämb ussi ja aknid ku kuningakojal Sõrmküpar Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (62) 2573C2a1*
58154 1635 Vb Tillulillu liinakene, enam aknid kui kuningal Sõrmkübar Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (33)
58155 1635 Vb & Tillu-lillu liinakene, enämb aknit kui kuningal Sõrmküpär Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (1)
58156 1635 W & Pisike poisike, enam aknaid ees kui mõisal Sõrmkübar VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (103)
58157 1635 Õ & Kiilgab ja hiilgab, enam aknaid kui kuningalossil Sõrmkübar Trm 1895 S. Sommer H II 56, 205 (10)
58158 1635 Äa1 & Kellel on rohkem aknid kui kuningakoeal Sõrmkübär Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (62)
58159 1635 Äa2 & Enam aknaid kui kuningakojal Puuriit Pal 1908 H. Karro EKnS 48IV, 38 (69)
58160 1635 Äa3* Änam aukusi kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (37)
58161 1635 Äa3* & Enam auka sees kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (116)
58162 1635 Äa3* Enam auka sees kui kunigakoeal aknaid Sari PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (7)
58163 1635 Äa3* Auka sees enam kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Plt 1891 J. Reinthal E 486 (42a)
58164 1635 Äa3* Rohkem auka kui kuningakojal aknaid Sõrmkübar Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 36 (12)
58165 1635 Äb1 & Enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (22)
58166 1635 Äb2 & Rohkem auku sies kui kuninga tual aknaid ies Sõrmkübar Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 371 (23)
58167 1635 Äc & Enamb auke sehen kui kuninga kambrel Sõrmkübar Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (50)
58168 1635 Äd & Keisri tuba, palju auka Sõrmkübar Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (18)
58169 1635 Ö/ & Pisem kui rott, suurem kui kilk, mürab kui härg, tustib maad kui siga Sitikas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 691 (127) 958Ö
58170 1635 Ü/ & Pisikene piberdaja, ilmarahva rakendaja, enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (9) 1651R
58171 1635 # kk
58172 1636 A & Pisike aidake mäel, kuldraha täis Orava pesa 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (998)
58173 1636 A Pisike aidake mäel, kuldraha täis Orava pesa 1890 E EM 123 (1125)
58174 1636 A Pisike aidake mäel, kuldraha täis Orava pesa 1913 E EM2 108 (1484)
58175 1636 B & Pisike aidake mäel, risu-ränka täis, hulk inimesi sees Linnupesa 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (999)
58176 1636 B Pisike aidake mäel, risu-ränka täis, hulk inimesi sees Linnupesa 1890 E EM 123 (1126)
58177 1636 B Pisike aidake mäel, risu-ränka täis, hulk inimesi sees Linnupesa 1913 E EM2 108 (1485)
58178 1636 B Pisike aidake mäel, risu-ränka täis, hulk inimesi sees Linnupesa 1920 Nurmik I 103
58179 1636 # 773B 2573Pb*
58180 1637 a & Pisike härg võidab suure härja Kirstuvõti Pha? 1660–1876 Anonüüm 007 H I 4, 556 (16)
58181 1637 b & Pisuke härg ajab suure ümber Lukk ja võti Kär 1890 K. Loiken E 434 (43)
58182 1637 # vs: EV 8893, 14468 | kk | nlj: ATU 1004
58183 1638 a & Pisike mees, hall habe Linased Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 45 (8)
58184 1638 b & Pisike liller mehike, hall habe suus Linnas, odra, rukki, ka veel maged Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (2)
58185 1638 # 146 162 169Ka 1646 2356
58186 1639 A & Ise must ja kivine kõhuke Die Faulbaumbeere Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 50 (3)
58187 1639 A Ise must ja kivine kõhuke Tuomen marja 1844 Lönnrot 151
58188 1639 A Ise must, kivine kõhuke Toomingamari 1869 Ahlqvist 72
58189 1639 A Ise must ja kivine kõhuke Tomingamari 1890 E EM 50 (293)
58190 1639 A Ise must ja kivine kõhuke Tomingamari 1913 E EM2 45 (372)
58191 1639 A Ise must ja kivine kõhuke Toomingamari 1903 Rätsep Koduk.2 40
58192 1639 A Ise must ja kivine kõhuke Toomingamari 1979 Metstak 19 ja 34 (188)
58193 1639 A Ise must ja kivine kõhuke Toomingamari 1992 Metstak2 54
58194 1639 Ba Pisike mustuke, kivist kõhuke Tomingamari Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (170)
58195 1639 Ba Pisike mustuke, kivist kõhuke Toomingamari Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (72)
58196 1639 Ba & Pisike mustuke, kivist kõhuke Toomingamari Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 348 (18)
58197 1639 Ba Pisukene mustukene, kivist kõhukene Tomingamari Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 257 (4)
58198 1639 Ba Pisikene mustukene, kibist kõhukene Tomilgamari Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 200 (124)
58199 1639 Bb% & Pisuke mustuke, kivist kõhuke, saba tilli-tolluke Tomingamari Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (64) 1463 1648D4b3*
58200 1639 Bc & Väike mustuke, kivist kõhuke Tomilgamari PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (6)
58201 1639 Ca* Must mehikene, kivist kõhukene Toomingamari Kod 1996 K. Jõulu EFA I 13, 147 (20)
58202 1639 Ca* & Must mehekene, kivine kõtukene Toomemari Ote 1888 V. Vaher H III 10, 373 (63)
58203 1639 Ca* Must mihekene, kivine kottakõnõ Toomõmari Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (13)
58204 1639 Cb Must mees, kivine kõtt Toomingamari 1887 Meelej. nr. 37 (1887) 295 (52)
58205 1639 Cb Must mees, kivine kõtt Toomemari Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (74)
58206 1639 Cb Must mees, kivine kõtt Toomikemari Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (65)
58207 1639 Cb & Must miis, kivinõ kõtt Toomemari Kan 1895 C. Lipping H II 56, 1006 (10)
58208 1639 Da* & Must mutike, kivine kõhuke Toomingamari Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 198 (177)
58209 1639 Da* Must mutik, kivist kõhuke Toomingamari Lai 1897 H. Asper H III 28, 532 (167)
58210 1639 Db1* Must mutt, kivine kõht Tomingamari 1913 E EM2 94 (1246)
58211 1639 Db1* & Must mutt, kivine kõht Tomingamari Lai 1898 J. Ermann E 37940 (4)
58212 1639 Db1* Must mutt ja kibist kõht Tomingamari Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 71 (1017)
58213 1639 Db2 & Must mutt, kivi kõhus Toomingamari Plt 1891 J. Reinthal E 482 (50)
58214 1639 Dc & Must mutike, savisel'lake, kivikõhuke Toomingamari Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (69)
58215 1639 E & Must poiss, kivine kõht Tomilgamari Tor 1889 C. Tults H II 21, 813 (121)
58216 1639 # 624 1642 1658 1693E1a* 1711
58217 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel 1890 E EM 123 (1132)
58218 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel 1913 E EM2 108 (1492)
58219 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake 1939 RpS nr. 6 (1939) 191
58220 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel 1955 ÜÕÕ 120 (3)
58221 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel 1960 Kuut VI (1960) 189 (10)
58222 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (8)
58223 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel PJg 1939 N. Lillemäe ERA II 210, 664 (5)
58224 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1745 (105)
58225 1640 Aa1 Pisike paeake, magus roake Pähkel SJn 1889 T. Köstner H II 26, 400 (213)
58226 1640 Aa1 Pisike paake, magus roake Pähkel Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 84 (18)
58227 1640 Aa1 & Pisike paake, magus roake Pähkel Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (35)
58228 1640 Aa1 Piisike paake, magus roake Pähkel Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 51 (57)
58229 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (5)
58230 1640 Aa1 Pisike paeake, magus roake Pähkel Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (143)
58231 1640 Aa1 Pisikene pajakene, magus roakene Pähkel Plt 1917 M. Palm E 50384
58232 1640 Aa1 Pisike pajake, magus ruake Pähkel Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 406 (1b)
58233 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (9)
58234 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Meekärg, ka pähkel Tln 1967 M. Roop RKM II 234, 253 (123)
58235 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 193 (2)
58236 1640 Aa1 Pisike pajake, magus roake Pähkel Hää 1969 M. Mäesalu RKM II 267, 405 (27)
58237 1640 Aa1 Pisuke pajake, magus roake 1905 Kmpm. KLr 34
58238 1640 Aa1 Pisuke pajake, magus roake 1905 Kmpm. KLr I-III 357
58239 1640 Aa1 Pisuke pajake, magus roake 1910 Kmpm. KLr I4 34
58240 1640 Aa1 Pisuke pajake, magus roake Pähkel 1910 Rätsep EEH II 41
58241 1640 Aa1 Pisuke pajake, magus roake Pähkel SJn 1896 M. Käär H III 28, 364 (4)
58242 1640 Aa1 Pisoke paeake, magus ruake Pähkel SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (53)
58243 1640 Aa1 & Pisuke pajake, magus roake Pähkel Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (36)
58244 1640 Aa1 Pisuke pajake, magus roake Pähkel Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (22)
58245 1640 Aa1 Pisuke pajake, magus ruake Kanamuna Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (78)
58246 1640 Aa1 Pisuke padake, magus roake Pähkel Pal 1889 H. Maasen H III 8, 516 (1)
58247 1640 Aa2 & Pisikene pajakene, aga magus roakene Pähkel Trt 1934 K. Kirss E 85926 (9)
58248 1640 Aa3 & Pisike pajake, aga magusam roake sees Pähkel Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (93)
58249 1640 Ab1 & Veike paake, magus roake Pähkletuum Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (44)
58250 1640 Ab1 Väike paake, magus roake Pähkel Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231 (14)
58251 1640 Ab1 Väikene paakõnõ, makus ruvvakõnõ Pähkmes Se 1935 T. Uiboaed S 99947 (28)
58252 1640 Ab2 & Veike pada magust rooga täis Pähkel Tor 1889 C. Tults H II 21, 813 (119)
58253 1640 Ac & Tsillo-tsillo paakõnõ, väega makus ruvvakõnõ Kanepiterä Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (31)
58254 1640 Ba & Pisuke paeake, magus pudruke Pähkel Vil 1891 J. Karus H III 7, 140 (30)
58255 1640 Bb Pisike pada, magusat putru täis Pähkel 1992 Metstak2 54
58256 1640 Bb & Pisike pada, magust pudru täis Pähkel Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 546 (20)
58257 1640 Ca & Pisike potike, magus pupuke Pähkel Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 284 (25)
58258 1640 Cb & Pisike potike, magus kui pupuke Pähkel Hag 1934 H. Mesikäpp ERA II 69, 577 (31)
58259 1640 Cc & Pisike pott ja magus pupukene Pähel Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 91 (7)
58260 1640 Da & Pisuke potike, magus pudruke Pähel HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (13)
58261 1640 Db & Pisike pott ja magus pudru Pähkel Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (4)
58262 1640 Db Piske pott ja magus pudru Pähkel Var 1936 R. Viidalepp ERA II 195, 191 (78)
58263 1640 Dc & Kindel pott, aga magus pudru Pähel Noa 1927 P. Ariste E 60416
58264 1640 E & Pisuke potike, magusad täis Pähkel Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (71)
58265 1640 F & Pisukene paigake, magus roake Pähknes (pähkel) Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1289 (33)
58266 1640 G1/ & Tuules tuhenas, päevas pahenas, uudes hoones, kindlas kambris, pisikene pojakene, magus roake Pähkel Tor 1889 J. Tilk H II 21, 367 (120) 2296W1
58267 1640 G2/ & Tuules, tormis, suures saares, pisikene potikene, magusat rooga täis Pähkel HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (2) 2296W2
58268 1640 # 1643 | vs: EV 8896
58269 1641 Aa & Pisike pilu ja pehme pulk, hästi sätid, siis läheb sisse Niit läheb nõelasilma Plt 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 261 (47)
58270 1641 Ab & Pehme pulk läheb läbi pisikese prigu Niidi ajamine nõela taha Pil 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 100 (57)
58271 1641 Ac & Tule siia, mõrsja piluke, säeme sisse tiluke Niidi ajamine nõela taha Trt 1963 A. Vigla RKM II 163, 367 (13)
58272 1641 B & Hoia auk otse, tee märjaks ja suska sisse Niidi nõela taha ajamine Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 450 (3)
58273 1641 # 1372
58274 1642 & Pisike punane poisike, kivine kõhuke Lillakas Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (50)
58275 1642 Pisike punane poisike, kivine kõhuke Lillakas 1890 E EM 124 (1139)
58276 1642 Pisike punane poisike, kivine kõhuke Lillakas 1913 E EM2 109 (1500)
58277 1642 Pisike punane poisike, kivine kõhuke Lillakas Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (58)
58278 1642 # 1639 1711
58279 1643 a & Pisikene pütikene, magus piimakene Mesikärg Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 252 (166)
58280 1643 b1 Pisike pütike, magus mimmike Meekärg 1992 Metstak2 49 ja 50
58281 1643 b1 & Pisike pütike, magus mimmike Meekärg Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (44)
58282 1643 b1 Pisike pütike, magus mimmike Mesikärg Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 806 ja 813 (141)
58283 1643 b1 Pisike pütike, magus mimmike Mesilase kärg Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 276 (61)
58284 1643 b2 & Pisike pütike, memme mimmike sees Mesilase kärg Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 254 (13)
58285 1643 c & Pisukene potikene, magus supikene Mesikärg Kse 1889 F. Põld H II 17, 899 (1)
58286 1643 # 1640
58287 1644 & Pisike unnike, senna sisse situtakse, rikas listib leiba Linnupuu 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (191)
58288 1644 Pisike unnike, sinna sisse si[tutakse], rikas listib leiba Mesipuu, linnupuu 1890 E EM 124 (1143)
58289 1644 Pisike unnike, sinna sisse si[tutakse], rikas listib leiba Mesipuu, linnupuu 1913 E EM2 109 (1504)
58290 1645 & Pisikene mees, hall vatt seljas, paha teeb kui vanapagan Hiir 1896 A. Kuldsaar E 24808 (75)
58291 1645 Pisike mees, hall vatt seljas, teeb paha kui vanapagan Hiir 1913 E EM2 108 (1487)
58292 1645 Pisike mees, hall vatt seljas, teeb paha kui vanapagan Hiir 1992 Metstak2 41 ja 43
58293 1646 A Pisikene mees, pikk habe suus, kes ta peale vaatab, see nutab Sibul 1992 Metstak2 55 ja 56
58294 1646 A & Pisikene mees, pikk habe suus, kes ta peale vaatab, see nutab Sibul Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (32)
58295 1646 B & Lühikene mees, pikk habe suus, kuldkuub seljas, kui kuue seljast ära võtab, siis nutab kõik ta ees Sibul HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (21)
58296 1646 B Väike ja ümarik vanamees, pealtnäha kuldne ja pai, aita vaid välja ta mantli seest, paneb sind nutma: ai-ai! 1960 Bachman-Vilbok II 28
58297 1646 B Väike ja ümarik vanamees, pealtnäha kuldne ja pai, aita vaid välja ta mantli seest, paneb sind nutma: ai-ai! 1972 Kuut VI (1972) 105
58298 1646 B Väike ja ümarik vanamees, pealtnäha kuldne ja pai, aita vaid välja ta mantli seest, paneb sind nutma: ai-ai! Sibul 1987 Hiie-Müürsepp III/I 25
58299 1646 # 1638
58300 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kirp Trt 1930 F. Veidenbaum A 11479 (2)
58301 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kerp Hlj 1897 A. Klaas H II 9, 592 (12)
58302 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kerp VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (127)
58303 1647 A1a & Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kirp Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (170)
58304 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kerp Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 194 (79)
58305 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kirp Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (282)
58306 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kerp Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (57)
58307 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kirp Sim 1888 H. Aman H III 2, 782 (49)
58308 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kirp Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (121)
58309 1647 A1a Pisikene mustukene, kõige küla täkukene Kirp Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (60)
58310 1647 A1a Pisikene mustakene, keige küla täkukene Kerp Jõh 1889 D. Timotheus H II 7, 710 (2)
58311 1647 A1a Pisigene mustugene, kõige küla täkukene Kirp Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 153 (5)
58312 1647 A1a Pisikene mustukene, keige küla täkukene Kirp Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (96)
58313 1647 A1b & Tilluke mustake, kige külä täkuke Kirp Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 351 (8)
58314 1647 A1b Tilluke mustake, kige küla täkuke Krk 1891 E. Kitzberg H III 13, 747 (2)
58315 1647 A1c & Isi must ja pisuke, kõige küla täkuke Kirp MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (58)
58316 1647 A1d & Meie mustake, kõige küla täkuke Kirp Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (13)
58317 1647 A2a* & Pisikene mustukene, üle küla täkukene Kirp Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (39)
58318 1647 A2a* Pisike ja mustake, ise üle küla täkuke Kirp Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (57)
58319 1647 A2b* Ise piske mustukene, üle küla täkukene PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (18)
58320 1647 A2b* & Isi mustuke, isi pisuke, aga üle küla täkuke Kirp Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (43)
58321 1647 A2c & Ise väike mustuke, üle küla täkuke Kirp Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (17)
58322 1647 A3a & Pisikene mustakene, kõige ilma täkuke Kirp Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (12)
58323 1647 A3b & Pisikene mustukene, ise ilma täkukene Kirp Kse 1889 M. Reimann H III 4, 486 (7)
58324 1647 A3b Pisike mustuke, ise ilma täkuke Kirp Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 868 (17)
58325 1647 A3c & Pisike mustuke, maailma täkuke Kirp Mih 1920 A. Leppik E 50896 (37)
58326 1647 A3d & Ise pisikene must, aga kõige maailma inimeste täkk Kerp Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 537 (46)
58327 1647 B & Pisikene must poisikene, keige ilma täkokene Kirp Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (72)
58328 1647 C & Pisikene mehikene, kõige küla täkukene Kirp Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (125)
58329 1647 D & Kõrvike, ruunake, kõige küla täkuke Kirp Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 526 (56)
58330 1647 E & Pisukene suksukene, kõige küla täkukene Kirp Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 113 ja 117 (114)
58331 1647 Fa1 & Pisikene mustukene, iga küla siksukene Kirp Aud 1926 R. Pikner E 73825 (1)
58332 1647 Fa2 & Pisikene mustukene, keige küla siksukene Kirp Kse 1889 F. Põld H II 17, 901 (27)
58333 1647 Fb & Pisikene mustukene, kõik maailma suksukene Kirp Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (71)
58334 1647 G & Pisikene mustukene, kõige küla tutukene Kerp Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (17)
58335 1647 Ha Pisukene mustukene, köige pere pätsukene Kirp Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24574 (11)
58336 1647 Ha & Pisikene mustukene, kõige pere pätsukene Kirp Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 176 (14)
58337 1647 Ha Pisike mustuke, keige pere pätsuke Kirp Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (3)
58338 1647 Hb & Pisike mustuke, kõige küla pätsuke Kirp Jäm 1906 H. Usin H III 31, 595 (2)
58339 1647 I & Pisikene mustukene, kõige küla koerukene Kerp Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (73)
58340 1647 J & Must väikene rakikene, kõige küla koerakene Kirp KJn 1888 J. Koit H I 2, 323 (2)
58341 1647 K1/ & Pisukene mustukene, kõige küla täkukene, silmad kui sibulakesed, kõrvad kokulokukesed, saba trillitrallikene Kirp VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (171) 1648N1
58342 1647 K1/ Pisike mustuke, kõige küla täkuke, silmad kui sibulakesed, kõrvad kokulokukesed, saba trillitrallike Kirp 1890 E EM 123 (1131) 1648N1
58343 1647 K1/ Pisike mustuke, kõige küla täkuke, silmad kui sibulakesed, kõrvad kokulokukesed, saba trillitrallike Kirp 1913 E EM2 108 (1491) 1648N1
58344 1647 K1/ Pisikene mustukene, kõige küla täkukene, silmad kui sibulakesed, kõrvad kokulokukesed, saba trillitrallikene Kirp 1921 Nurmik II 189 (9) 1648N1
58345 1647 K2/ & Pisukene mustukene, kõrvad kokulokukene, pale paistekakukene, saba trillitrallikene, kõige küla täkukene Kirp Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (14) 1648N2
58346 1647 K3*/ Pisikene mustukene, kõige küla täkukene, kikkis kõrvad, kiilus silmad, kõverad jalad, lullis saba Kerp Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (87) 1648N3*
58347 1647 K3*/ & Pisikene mustukene, kõige küla täkukene, kikkis kõrvad, kiilus silmad, kõverad jalad ja lullis saba Kerp Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (32) 1648N3*
58348 1647 K4/ & Väike mustuke, kõige küla riksuke, kõrvad peas kiki-viki, saba taga rill-rall Kirp Var 1965 R. Kotkas EKRK I 56, 466 (15) 1648N4
58349 1647 # 1651J1
58350 1648 A% & Tillukene mustukene, ise trillitrallikene Kirp TMr 1890 J. Mägi H II 29, 523 (2) 1651E1
58351 1648 B1a & Ise pisi mustuke, saba tillitolluke Kirp Pal 1890 H. Maasen E 439 (31)
58352 1648 B1b & Isi must kui mutikas, saba tillitollike Kirp KJn 1890 A. Pihlak E 460 (67)
58353 1648 B2 & Muri, muri must, kõri, kõri krõmps, saba tillitallikene Kerp VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 273
58354 1648 Ca Pisike mustuke, kõrvad kikilikilised Kirp 1890 E EM 123 (1130)
58355 1648 Ca Pisike mustuke, kõrvad kikilikilised Kirp 1913 E EM2 108 (1490)
58356 1648 Ca Pisikene mustukene, kõrvad kikilikilised Kirp 1920 Nurmik I 79
58357 1648 Ca & Pisike mustuke, kõrvad kikilikilesed Kirp Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (142)
58358 1648 Ca Pisikene mustukene, kõrvad kikilikilised Kerp Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 69 (7)
58359 1648 Cb1 & Isi pisi mustuke, kõrvad kikivikilised Kirp Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 421 (34)
58360 1648 Cb2 & Isi pisike mustukene, kõrvad kirtsikortsulesed Kirp Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (8)
58361 1648 Cc & Ise must kui mudilane, kõrva kõkilõkikesi Kirp Puh 1913 Koni E 48251 (7)
58362 1648 D1 & Ta ise väike loomuke, kõrvad kikkis kekukesed, saba taga tillukene Kirp Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (141)
58363 1648 D2% & Veike must härjakene, kõrvad kökulökukesed, saba veike trullikene Kirp Äks 1893 P. Sepp H II 56, 516 (104) 1648J2
58364 1648 D3a1 Hobu tillu mustuke, saba tillutilluke, kõrvad kikis lätuki Kirp 1913 E EM2 39 (250)
58365 1648 D3a1 Hobu tilluke mustuke, saba tillulilluke, kõrvad kikis lätuki Kirp 1921 Nurmik II 189 (8)
58366 1648 D3a1 & Hobu tilu mustuke, saba tilutöluke, kõrvad kikkis lätuke Kirp Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (2)
58367 1648 D3a2 & Hobu tillu mustukene, saba tillutollukene, kõrvad kikilutukesed Kirp Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (47)
58368 1648 D3b* & Hobu tilli mustake, saba tillitöllike, kõrva kiki-nikikse Kirp Pst 1887 J. Kunder ERA II 116, 382 (5)
58369 1648 D3b* Hobu tilli mustuke, saba tillitöllike, kõrva kiki-nikikse Kirp Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (1)
58370 1648 D3b* Hobu tilli mustakene, saba tillitöllakene, kõrvad kiki-nikikesed Kirp Pst 1893 J. Leppik E 52806 (2)
58371 1648 D3c* Hobu tilli mustake, kõrva kiki-nikikse, saba tillitöllike Kirp Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (12)
58372 1648 D3c* & Hobu tilli mustake, kõrvad kiki-nikiksid, saba tillitullike Kass Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (71)
58373 1648 D3c* Hobu tilli mustake, kõrvad kiki-nikikesed, saba tillitallike Vitsakimp Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (111)
58374 1648 D3d & Hobu väike mustake, kõrva kirki-nikikse, saba tillitöllike Kirp Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (50)
58375 1648 D4a1 & Ise pisike mustuke, kõrvad kikivikilised, saba trillitralliline Kirp Var 1888 M. Karotom H III 4, 587 (5)
58376 1648 D4a2 & Ise pisike mustukene, kõrvad kikikakikesed, jalad tillitollikesed Kirp HJn 1889 M. Neumann H II 15, 674 (4)
58377 1648 D4a3 & Ise pisi mustukene, kõrvad kikikokikesed, saba tillitöllikene Kirp Ris 1896 J. Niinas E 26298 (19)
58378 1648 D4b1 & Pisigene mustugene, körvad kikilikilised, saba rillirallikene Kirp Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 153 (4)
58379 1648 D4b2* & Pisukune mustukene, saba tillitalliline, kõrvad kikikakilised Kirp HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (5)
58380 1648 D4b2* Pisikene mustukene, kõrvad kikikakilised, saba tillitälliline Kirp Mär 1931 J. Piilberg ERA I 3, 601 (18)
58381 1648 D4b3*% Pisikene mustukene, kõrvad kikivikilised, saba till-tolline Kirp Kos 1930 S. Veske E 64969 (140) 1639Bb
58382 1648 D4b3*% & Pisikene mustukene, kõrvad kikivikilised, saba tillitollikene Kirp Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (35) 1639Bb
58383 1648 D4b4 & Pisukene mustukene, kõrvad kikkis kiki-viki, saba trilli-trallile Kirp Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (32)
58384 1648 D4b5 & Pisikene mustakene, kõrvad kõksilõksikesed, saba trillitrallikene Kirp Lai 1940 P. Tammepuu ERA II 274, 477 (82)
58385 1648 D4b6 & Pisikene mustukene, kõrvad kikikaki[ke]sed, händ o tihnitähniline Kirp Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (6)
58386 1648 D4c & Tillikene mustukene, kõrvad kõkilõkikesed, saba trillitrallikene Kerp Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1498 (61)
58387 1648 D4d1 & Meie väike mustuke, saba trilli-tralli, kõrva kikilikikese Kirp Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (14)
58388 1648 D4d2 & Mul on väike mustukene, kõrvad kikivikilised, saba tillitolliline Vän 1925 A. Milvek E 55635a
58389 1648 D5 & Enne musta mutikest, saba tillutallekest, kõrvad peas kõtikesed Kirp Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 407 (1)
58390 1648 D6 & Musta mutilutikene, kõrvad kitilitikene, saba tillitallikene Kirp Lai 1889 A. Sommer H III 9, 68 (10)
58391 1648 D7 & Ise murumustukene, saba tillitallekene, kõrvad kõtilõtilised Kirp Vän 1889 M. Jaason H III 5, 452 (6)
58392 1648 D8 & Ise musta muisukene, saba trillitrallikene, kõrvad peanaha kossukene Kirp MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (8)
58393 1648 D9 & Iseviisi mustuke, kõrvad kikikoogike, saba tallelälleke Kirp SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (179)
58394 1648 E & Saba tillitöllike, kõrva kikki mustake Hls 1939–1940 S. Lätt ERA II 285, 293 (122)
58395 1648 F & Ise muss kui mutuke, jalad trillitrallike, kõrvad piän kui koesuke Kirp Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 335 (8)
58396 1648 G & Esi must kui mudsokõnõ, jala' all kui tillõtallõkõsõ, silmä pääh kui sitka sõrmogõsõ Kirp Se 1929 T. Kõivastik S 11645 (3)
58397 1648 Ha & Ise pisi mustukene, silmad sibulikesed, kõrvad kõtilõtikesed Kirp Pee 1927 R. Viidebaum E 59542 (25)
58398 1648 Hb & Isi tilli mustake, silmad kui sibulad, kõrvad kui kikiksed Kirp KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (96)
58399 1648 I & Silmä kui sigara, kõrva ku' kägura, jala all ku' trilli-tralli Kirp Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (108)
58400 1648 J1a & Veikene mustukene, silmad kui sibulikesed, kõrvad kikinikikesed, saba taga rillit-rallit Kirp Pil 1891 J. Järv H III 14, 627 (1)
58401 1648 J1b & Pisike mutuke, silmad kui sibulad, kõrvad kõkilõkikesed, saba trillitrallikene Kirp Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (67)
58402 1648 J1c & Ise must kui mutikene, silmad kui sibilakesed, kõrvad kikilikikesed, saba trillitrallikene Kerp Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 227 (3)
58403 1648 J2% & Ise pisi pipeldaja, saba tillitolline, kõrvad tutilutikesed, silmad nii kui sibulased Kerp Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 374 (72) 1648D2 1651C4
58404 1648 J3% & Musta härja mukikese, kõrva kõkilõkikese, saba trillitrallikene, silma kui muil mudilasil Kirp Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (22) 1651C4
58405 1648 K & Silmad kui sibilakesed, kõrvad kikilikikesed, saba trillitrollikene Kirp Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231(12)
58406 1648 L & Tillikene, tallikene, tilli-lalli lallikene, kõrvad kõkinõkikesed, silmad kui sibulakesed, paled pakuotsakesed Kirp Ksi 1933 A. Lübek E 84418 (6)
58407 1648 M & Tillikene, tallikene, tilla-lalli lalakene, kõrvad kikilikikesed, pale pakuotsakene Kerp Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 146 (2)
58408 1648 N1/ & Pisukene mustukene, kõige küla täkukene, silmad kui sibulakesed, kõrvad kokulokukesed, saba trillitrallikene Kirp VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (171) 1647K1
58409 1648 N1/ Pisike mustuke, kõige küla täkuke, silmad kui sibulakesed, kõrvad kokulokukesed, saba trillitrallike Kirp 1890 E EM 123 (1131) 1647K1
58410 1648 N1/ Pisike mustuke, kõige küla täkuke, silmad kui sibulakesed, kõrvad kokulokukesed, saba trillitrallike Kirp 1913 E EM2 108 (1491) 1647K1
58411 1648 N1/ Pisikene mustukene, kõige küla täkukene, silmad kui sibulakesed, kõrvad kokulokukesed, saba trillitrallikene Kirp 1921 Nurmik II 189 (9) 1647K1
58412 1648 N2/ & Pisukene mustukene, kõrvad kokulokukene, pale paistekakukene, saba trillitrallikene, kõige küla täkukene Kirp Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (14) 1647K2
58413 1648 N3*/ Pisikene mustukene, kõige küla täkukene, kikkis kõrvad, kiilus silmad, kõverad jalad, lullis saba Kerp Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (87) 1647K3*
58414 1648 N3*/ & Pisikene mustukene, kõige küla täkukene, kikkis kõrvad, kiilus silmad, kõverad jalad ja lullis saba Kerp Hlj 1895 A. Raid H III 23, 105 (32) 1647K3*
58415 1648 N4/ & Väike mustuke, kõige küla riksuke, kõrvad peas kiki-viki, saba taga rill-rall Kirp Var 1965 R. Kotkas EKRK I 56, 466 (15) 1647K4
58416 1648 O/ & Pisukene pukikene, saba tillitallikene, kõrvad kikilokikesed, jookseb ümber lihase paku Kerp Sim 1892 T. Franzdorf E 1512 (7) 1236R
58417 1648 P/ & Pisikene mustukene, saba tillitallikene, kõrvad kikivikikesed, käib kõik muud puud, ei soa kahe kännu otsa Sipelgas, kuu ja päeva otsa VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 13 (34) 2570B
58418 1648 Q/ & Isi tillu mutikene, kõrvad kõkurõkukesed, saba tillutallike, õlis kõnnib, ei kõbise Kirp Ksi 1889 H. Paap H III 8, 100 (15) 206G
58419 1648 # 1437 1463 1879 1977 2038
58420 1649 & Pisikene pilla-palla, lühikene lülla-lalla, kõige parem perenaene Kulp Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (3)
58421 1649 # 1661Ab
58422 1650 a & Pisikene pimbulaine, ranna raku kuerukene, las nemad võidu vupsitavad, kaksipidi kraksutavad: puu puhtaks, lauad lagedaks Lähkrikivid Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 887 (37)
58423 1650 b & Pisikesed pimbulased, ranna rakk [sic!] koorukesed, korjavat koti koputajaks, ripu-rapu raputajaks: pühi puhtaks Lähkri pesemine Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (11)
58424 1651 A1a1 & Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja (Für sich stumm, für sich dumm, für sich (dennoch) aller Welt Ausflicker) Eine Nehnadel Tt 1732 A. Thor Helle Helle 363 (22)
58425 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja (Selbst stumm, selbst dumm, doch aller Welt Ausflicker) Eine Nehnadel 1780 Hupel 119
58426 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõõl 1782 Willmann 166 (21)
58427 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõõl 1808 Gressel (1808) lk-ta (8)
58428 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nöel 1817 Holtz 214 (22)
58429 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Neula ja rihma, lanka perässä 1844 Lönnrot 151
58430 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõõl 1869 Ahlqvist 71
58431 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja (Selbst ohne Sprache, selbst ohne Verstand, selbst aller Welt Flicker) Die Nadel 1876 Wied. 266
58432 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel 1889 ER Kal. (1889) 102 ja 103 (5)
58433 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel 1890 E EM 50 (291)
58434 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel 1913 E EM2 45 (367)
58435 1651 A1a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (21)
58436 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel 1890 E EM 60 (407)
58437 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel 1913 E EM2 54 (519)
58438 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel 1992 Metstak2 17 ja 19
58439 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (7)
58440 1651 A1a2* & Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (134)
58441 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 314 (3)
58442 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, isi ilmamaa rakendaja Margapuu KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 326 (16)
58443 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (12)
58444 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (65)
58445 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Nõel Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (44)
58446 1651 A1a2* & Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Päsmer Vil 1895 J. Täht E 16077 (3)
58447 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Mõõdunui Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (92)
58448 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise ilmamaa rakendaja Margapuu Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 191 (26)
58449 1651 A1a2* Keeletu, meeletu, ise on ilmamaa rakendaja Nõel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (59)
58450 1651 A1a3 Keeletu ja meeletu, isi ilmamaa rakendaja Nõel Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 12 ja 52 (42)
58451 1651 A1a3 & Keeletu ja meeletu, isi ilmamaa rakendaja Margapuu Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (10)
58452 1651 A1a3 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa rakendaja Margapuu, päsmer Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (71)
58453 1651 A1a4 & Miiletu, kiiletu, isi ilmamaa rakendaja Nõel SJn 1894 H. Raid H II 49, 614 (54)
58454 1651 A1a4 Kes on keeletu ja meeletu, aga ise ilmamaa rakendaja 1888 Ilmjärv Uus ABDr (1888) 41 (5)
58455 1651 A2a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma rakendaja Õmlusenõel Tt 1868 G. C. Nörmann Nörmann 35 ja 54 (41)
58456 1651 A2a1 & Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma rakendaja Nõel Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 117 (20)
58457 1651 A2a1 Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma rakendaja Nõel Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32514 (19)
58458 1651 A2a2 Keeletu, meeletu, ise maailma rakendaja Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 190 (6)
58459 1651 A2a2 Keeletu, meeletu, esi maailma rakendaja Nõgel Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (34)
58460 1651 A2a2 Keeletu, meeletu, isi maailma rakendaja Nõel Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 858 (11)
58461 1651 A2a2 Keeletu, meeletu, esi maailma rakendaja Päsmer Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (138)
58462 1651 A2a2 & Keeletu, meeletu, ise maailma rakendaja Nõel Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (233)
58463 1651 A2a2 Keeletu, meeletu, ise maailma rakendaja Nõel Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (110)
58464 1651 A2a2 Keeletu, meeletu, ise maailma rakendaja Margapuu Jür 1929 R. Põldmäe ERA II 20, 344 (2)
58465 1651 A2b* Keeletu ja meeletu ja ise maailma rakendaja Nõel Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (60)
58466 1651 A2b* Keeletu, meeletu, aga ise maailma rakendaja Margapuu Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (23)
58467 1651 A2b* & Keeletu, meeletu, aga ise maailma rakendaja Nõel Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 194 (41)
58468 1651 A3a1* Keeletu, meeletu, ise ilma rakendaja Päsmer Vil 1893 J. Täht H III 14, 400 (3)
58469 1651 A3a1* Keeletu, meeletu, ise ilma rakendaja Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (40)
58470 1651 A3a1* & Keeletu ja meeletu, ise ilma rakendaja Margapuu, päsmar Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (1)
58471 1651 A3a1* Keeletu ja meeletu, ise ilma rakendaja Nõel Tõs 1981 E. Maasik RKM II 353, 230 (17)
58472 1651 A3a2 & Meeletu, keeletu, ise ilma rakendaja Nõel Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 103 (85)
58473 1651 A3b & Ise ilma keeleta ja ka ilma meeleta, ise ilma rakendab Margapuu Jür 1888 K. Põldmäe H II 15, 309 (3)
58474 1651 A4a* Keeletu, meeletu, ilmamaa rakendaja Nõgel TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (17)
58475 1651 A4a* & Keeletu, meeletu, ilmamaa rakendaja Nõgel Rõn 1888 H. Urb H II 30, 751 (55)
58476 1651 A4a* Keeletu, meeletu, ilmamaa rakendaja Nõel Vai 1889 H. Masing H II 7, 81 (45)
58477 1651 A4a* Keeletu, meeletu, ilmamaa rakendaja Suur nõel Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (17)
58478 1651 A4a* Keeletu ja meeletu, ilmamaa rakendaja Nõel MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 392 (12)
58479 1651 A4b & Meeleto ja keeleto, ilmamaa rakendaja Pässul Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 410 (88)
58480 1651 A4b Ise keeletu ja meeletu, aga ilmamaa rakendaja 1911 Pet. EüK 76
58481 1651 A4b Kes on keeletu ja meeletu, aga ilmamaa rakendaja 1867 CRJ Uar 29 (2)
58482 1651 A4b Kes on keeletu ja meeletu, aga ilmamaa rakendaja 1886 Org 57 (6)
58483 1651 A4b Kes on keeletu ja meeletu, aga ilmamaa rakendaja 1902 Tõn. ABDr12 38
58484 1651 A4b Kes on keeletu ja meeletu, aga ilmamaa rakendaja 1910 Mäesepp K 40 (2)
58485 1651 A5 Keeletu, meeletu, maailma rakendaja (Sprachlos, sinnlos, aller Welt Flicker) Die Nadel Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 269
58486 1651 A5 & Keeleto, meeleto, maailma rakkendaja Nõel Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (19)
58487 1651 A6 & Keeletu, meeletu, kõige ilma rakendaja Margapuu Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 349 (1)
58488 1651 A7 & Keeleta, meeleta, üle ilma rakendaja Nõel Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (19)
58489 1651 A8+ & Kieletu ja mieletu, aga isi ilmamaa rakeldaja Nõel SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 465 (8)
58490 1651 A8+ Keeletu, meeletu, ilmamaa sahkerdaja Nõel Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (10)
58491 1651 A8+ Meeletü kui keeletü, kõgõ ilma targõntaja Naal Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (42)
58492 1651 A8+ & Meeletu, keeletu, käib maailmast läbi Nõel Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (126)
58493 1651 B1a Ise ime, ise pime, ise ilma rakendaja Purjunööl Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 133p. (53)
58494 1651 B1a Ise ime, ise pime, ise ilma rakendaja Nõel Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (45)
58495 1651 B1a & Ise ime, ise pime, ise ilma rakendaja Nõel Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 327 (92)
58496 1651 B1b% & Oh sa ime, ise pime, ise ilma rakendab Nõel Jür 1888 K. Põldmäe H II 15, 309 (1) 1391B1
58497 1651 B2 & Ise ime, ise pime, ise ilmamaa rakendaja Nööl Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (10)
58498 1651 B2 Ise ime, ise pime, ise ilmamaa rakendaja Nõel Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 792 (69)
58499 1651 B2 Ise ime, ise pime, ise ilmamaa rakendaja Nõel HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (24)
58500 1651 B2 Ise ime, ise pime, ise ilmamaa rakendaja Kell Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (69)
58501 1651 B2 Ise ime, ise püme, ise ilmamaa rakendaja Nõel Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (18)
58502 1651 B3 & Ise ime, ise pime, ise maailma rakendaja Nööl Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 661 (11)
58503 1651 B4 & Ise ime, ise pime, ise maailma laterdis Nööl Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 415 (44)
58504 1651 C1a1 Pisikene piperdaja, kaanikene kakerdaja, ise rahva rakendaja (Kleiner Pfefferer, hübscher Watscheler, selbst ein Beisser der Leute) Die Nessel 1876 Wied. 284
58505 1651 C1a1 Pisikene piperdaja, kaunikene kakerdaja, ise rahva rakendaja Nõges 1884 ER Kal. (1884) 94 ja 97 (17)
58506 1651 C1a1 Pisike piperdaja, kaunike kakerdaja, ise rahva rakendaja Nõel 1890 E EM 124 (1134)
58507 1651 C1a1 Pisike piperdaja, kaunike kakerdaja, ise rahva rakendaja Nõel 1913 E EM2 108 (1494)
58508 1651 C1a1 & Pisukene piperdaja, kaanikene kakerdaja, ise rahva rakendaja Nõges Tt 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 10
58509 1651 C1a1 Pisikene piperdaja, kaunikene kakerdaja, ise rahva rakendaja Nõel JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (26)
58510 1651 C1a2* Pisikene piperdaja, kaunikene kaperdaja, ise tema rahva rakendaja Raudnõges Ksi 1922 I. Schlossmann E 53230 (2)
58511 1651 C1a2* & Pisikene piperdaja, kaunikene kaperdaja, ise rahva rakendaja Nõges Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 51 (7)
58512 1651 C1a3 & Pisikene piserdaja, kaunikene kakerdaja, ise rahva rakendaja Nõges Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306 (10)
58513 1651 C1a4 & Pisikene pillerdaja, kaunikene kakerdaja, ise rahva rakendaja Nõel Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (44)
58514 1651 C1b & Pisikene piperdaja, kaunikene kakerdaja, kõige rahva rakendaja Nõges VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (90)
58515 1651 C1b Pisikene piperdaja, kaunikene kakerdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 471 (22)
58516 1651 C1c+ Pisikene pikerdaja, kaunikene kakerdaja, ise tema ilma rakendaja Muh 1939 J. Arike KKI WS
58517 1651 C1c+ & Pisikene piperdaja, kaunikene kakerdaja, kõige ilma rakendaja Nõel VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (28)
58518 1651 C1c+ & Pisikene piperdaja, kaunikene kakerdaja, isi isa-ema rakendaja Nõges Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 262 (70)
58519 1651 C1c+ & Pisikene piperdaja, kaunikene kakerdaja, kõige rahva virgutaja Kirp Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 407 (8)
58520 1651 C2a1 Pisikene piperdaja, ise ilma rakendaja Nõel Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (41)
58521 1651 C2a1 Pisikene piperdaja, ise ilma rakendaja Nõel VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (46)
58522 1651 C2a1 Pisikene piperdaja, ise ilma rakendaja Nõel Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (40)
58523 1651 C2a1 Pisikene piperdaja, ise ilma rakendaja Nõel Trt 1927 K. Pormeister E 59837 (205)
58524 1651 C2a1 Pisikene piperdaja, ise ilma rakendaja Nõel Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (51)
58525 1651 C2a1 Pisikene piperdaja, ise ilma rakendaja Nõel Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 366 (128)
58526 1651 C2a1 Pisikene piperdaja, isi ilma rakendaja Nõel Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (155)
58527 1651 C2a1 Pisikene piperdaja, isi ilma rakendaja Nõel Pai 1896 A. Hanson H II 57, 697 (3)
58528 1651 C2a1 & Pisikene piperdaja, isi ilma rakendaja Nõel Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (44)
58529 1651 C2a2 & Pisikene piperdaja, ise maailma rakendaja Nõel Koe 1960 M. Ots RKM II 112, 287/8 (5)
58530 1651 C2b Pisikene piperdaja, üle ilma rakendaja Nõel Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 96 (15)
58531 1651 C2b Pisikene piperdaja, üle ilma rakendaja Nõel JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 366 (14)
58532 1651 C2b Pisikene piperdaja, üle ilma rakendaja Nõel JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (38)
58533 1651 C2b Pisikene piperdaja, üle ilma rakendaja Nõel Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 127 (156)
58534 1651 C2b Pisikene piperdaja, üle ilma rakendaja Nõel Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 139 (38)
58535 1651 C2b & Pisukene piperdaja, üle ilma rakendaja Nõel Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (3)
58536 1651 C2c Pisikene piperdaja, kõige ilma rakendaja Nõel Tt 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 7 (36)
58537 1651 C2c & Pisikene piperdaja, kõige ilma rakendaja Nõel Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (14)
58538 1651 C2c Pisikene piperdaja, kõige ilma rakendaja Päev Pal 1909 H. Karro EKnS 48IV, 2 (12)
58539 1651 C2c Pisikene piperdaja, kõige ilma rakendaja Nõel JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 323 (3)
58540 1651 C2d Pisikene piperdaja, kõik maailma rakendaja Nõel Trm 1895 S. Sommer H II 50, 588 (11)
58541 1651 C2d Pisikene piperdaja, kõik maailma rakendaja Nõel Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 89 (5)
58542 1651 C2d Pisikene piperdaja, kõik maailma rakendaja Nõel Sim 1969 E. Maasik RKM II 277, 228 (2)
58543 1651 C2d & Pisukene piperdaja, kõik maailma rakendaja Nõel MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (25)
58544 1651 C2d Pisuke piperdaja, kõik maailma rakendaja Nõel Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 256 (22)
58545 1651 C2e & Pisikene piperdaja, maailma rakendaja Nõel Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (69)
58546 1651 C2e Pisikene piperdaja, maailma rakendaja Nõel Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (25)
58547 1651 C2e Pisikene piperdaja, maailma rakendaja Nõel Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 364 (55)
58548 1651 C2f Pisikene piperdaja, ilmarahva rakendaja Nõel Plt 1895 M. Luu H II 54, 629 (7)
58549 1651 C2f & Pissikene piperdaja, ilmarahva rakendaja Nõel JJn 1889 J. Piber H II 13, 735 (8)
58550 1651 C2f Pisikene piperdaja, ilmarahva rakendaja Nõel KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 192 (40)
58551 1651 C2g & Pisukene piperdaja, ise rahva rakendaja Nõges Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (38)
58552 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel 1955 ÜÕÕ 45 (10)
58553 1651 C2h1 & Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (23)
58554 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (47)
58555 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 207 (3)
58556 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel VMr 1890 J. Reise H II 11, 830 (64)
58557 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (91)
58558 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (34)
58559 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 190 (10)
58560 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 387 (75)
58561 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 248 (38)
58562 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (31)
58563 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel JJn 1897 A. Mohrfeldt RKM II 69, 194 (22)
58564 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõikse rahva rakendaja Nõel Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 80 (85)
58565 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, keige rahva rakendaja Nõel Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 256 (28)
58566 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (80)
58567 1651 C2h1 Pisikene piperdaja, kõige rahva rakendan Nõel VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 108 (2)
58568 1651 C2h2 & Üks pisikene piperdaja ja kõige rahva rakendaja Nõel VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 205 (3)
58569 1651 C2i & Pisike piperdaja, ilma naiste rakendaja Nõel Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (4)
58570 1651 C2j Pisike piperdaja, suure rahva rakendaja 1966 Säde nr. 64 (1966) 8 (6)
58571 1651 C2j & Pisike piperdaja, suure rahva rakendaja Nõel VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (151)
58572 1651 C3 & Pisikene piiberdaja, ise ilma rakendaja Nõel VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (5)
58573 1651 C4% & Pisikene pipeldaja, isi ilma rakendaja Nõel Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (18) 1648J2 1648J3
58574 1651 C5* & Pisikene pimberdaja, ise ilma rakendaja Õmblusnõel Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (45)
58575 1651 C5* Pisikene pimberdaja, kõige ilma rakendaja Nõel Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 196 (92)
58576 1651 C6 & Pisikene pillendaja, ise ilma rakendaja Nõel Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (48)
58577 1651 C7a* Pisikene pillerdaja, ise ilma rakendaja Nõel HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (17)
58578 1651 C7a* & Pisikene pillerdaja, ise ilma rakendaja Õmblusnõel Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 19 ja 21 (9)
58579 1651 C7a* Pisikene pillerdaja, ise ilma rakendaja Nõel Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 174 (11)
58580 1651 C7a* Pisukene pillerdaja, ise ilma rakendaja Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
58581 1651 C7a* Pisikene pillerdaja, aga isi ilma rakendaja Nõel Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 832 (33)
58582 1651 C7a* Pisikene pillerdaja, ise ilma rakendaja Nõel Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1498 (56)
58583 1651 C7b Pisikene pillerdaja, ise maailma rakendaja Nõel Lai 1926 O. Vilde E 48653 (9)
58584 1651 C7b & Pisikene pillerdaja, ise maailma rakendaja Nõel Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (3)
58585 1651 C7b Pisukene pillerdaja, ise maailma rakendaja Õmblusnõel Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 84
58586 1651 C7c & Pisikene pillerdaja, üle ilma rakendaja Nõel Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (44)
58587 1651 C7d1* & Pisikene pillerdaja, kõige ilma rakendaja Nõel Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (35)
58588 1651 C7d1* Pisikene pillerdaja, kõige ilma rakendaja Nõel Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane E 373 (37)
58589 1651 C7d1* Pisikene pillerdaja, terve ilma rakendaja Nõel Vl 1932 A. Zimmermann E 82136 ja 82145 (16)
58590 1651 C7d2 & Pisukene pillardaja, kõik maailma rakendaja Nõel Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (66)
58591 1651 C7e Pisikene pillerdaja, ise ilmamaa rakendaja Õmblusnõel Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 73 (58)
58592 1651 C7e & Pisukene pillerdaja, ise ilmamaa rakendaja Nõel Lai 1904 J. Ermann E 44368 (55)
58593 1651 C7f* Pisikene pillerdaja, ilmarahva rakendaja Nõel Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (18)
58594 1651 C7f* Pisikene pillerdaja, ilmarahva rakendaja Nõel Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (13)
58595 1651 C7f* & Pisukene pillerdaja, ilmarahva rakendaja Nõel Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (1)
58596 1651 C7f* Pisikene pillerdaja, ilmarahva rakendaja Nõel Lai 1952 Anonüüm 075 RKM II 174, 199 (2)
58597 1651 C7f* Pisikene pillerdaja, ise ilmarahva rakendaja Õmblusnõel Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (25)
58598 1651 C7g Pisikene pillerdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (4)
58599 1651 C7g & Pisikene pillerdaja, kõige rahva rakendaja Nõel Amb 1889 J. Ney H II 14, 172 (84)
58600 1651 C7g Pisikene pillerdaja, kõige rahva rakendaja Nõel HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (1)
58601 1651 C7g Pisikene pillerdaja, kõige rahva rakendaja Margapuu Pal 1890 H. Maasen E 437 (23)
58602 1651 C7g Pisikene pillerdaja, kõige rahva rakandaja Nõel Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (4)
58603 1651 C7h+% Pisikene pillerille, maailma rakendaja Nõel Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 84 1661C
58604 1651 C7h+% Pisikene pündelane, kõige rahva rakendaja Nõel Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (72) 1661C
58605 1651 C7h+% & Pisukene pimbulane, kõige rahva rakendaja Nõel Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 353 (11) 1661C
58606 1651 C7h+% & Pisikene piparperse, suure pere rakendaja Nõel Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 856 (762) 1661C
58607 1651 C7h+% Pisikene piltermann, üle ilma eltermann Nõel VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (89) 1661C
58608 1651 D & Tilluke tillerdaja, kõige asja tallitaja Nõel MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 391 (3)
58609 1651 D Tillukene tillerdaja, kõige asja tallitaja Nõel 1890 E EM 153 (1464)
58610 1651 D Tillukene tillerdaja, kõige asja tallitaja Nõel 1913 E EM2 133 (1914)
58611 1651 E1% & Isi tillu-tillukene, kõige ilma ehitaja Õmmelusnõgel Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (71) 1648A
58612 1651 E1% Esi tillu-tillukene, kõege ilma ehitäjä Nõgel Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (6) 1648A
58613 1651 E2 & Tilikene tibikene, kõige ilma ehitaja Nõgel Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (21)
58614 1651 Fa Tillekene tallekene, kõige ilma ehitaja Nõgel Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (101)
58615 1651 Fa Tillukene tallekene, kiige ilma ehitaja Nõgel Urv 1890 J. Teder H III 11, 343 (150)
58616 1651 Fa Tilleke talleke, kiige ilma ehitaja Nõgel Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (49)
58617 1651 Fa Tillikõnõ tallikõnõ, kõgõ ilma ehitäjä Nõgõl Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (14)
58618 1651 Fa & Tillikõnõ tallikõnõ, kõgõ ilma ehitäjä Nõgõl Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (52)
58619 1651 Fb & Tillekene tallõkõnõ, kõgõ ilma ülespidäjä Nõgõl Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (116)
58620 1651 Fc% & Tillekene tallekene, üle ilma ehitaja Nõgel Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (29) 2215 2219 2275N4
58621 1651 Ga & Tillike ja teravik, ise ilmamaa rekendaja Nõel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (17)
58622 1651 Gb1 & Tilluke teräseke, isi ilma ehitäjä Nõel KJn 1890 A. Pihlak E 456 (12)
58623 1651 Gb1 Tillukene teraseke, esi ilma ehitaja Nõgel Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (123)
58624 1651 Gb2 & Tilluke teravike, ise maailma ehitaja Kirves Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 376 (44)
58625 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1913 E EM2 133 (1913) 2700
58626 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1914 E MM 16 ja 45 (245) 2700
58627 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1920 E MM2 16 ja 48 (248) 2700
58628 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1994 E MM3 13 ja 40 (248) 2700
58629 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1916 Songi2 35 2700
58630 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1933 Meigas LLL 19 (2) 2700
58631 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1934 Meigas LKA 22 2700
58632 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1979 Metstak 10 ja 32 (42) 2700
58633 1651 Gc1*% Tilluke teravake, aga maailma ehitaja Nõel 1992 Metstak2 17 ja 19 2700
58634 1651 Gc1*% Tilleke teravake, aga maailma ehitaja Nõgel Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (12) 2700
58635 1651 Gc1*% & Tillokõnõ ja teräväkene, maailma ehitäjäkene Masinanõel Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 240 (24) 2700
58636 1651 Gc1*% Teravakene tillokene, kiike maailma ehitaja Nõgõl Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 414 (101) 2700
58637 1651 Gc2 & Tillokõnõ teräväkene, ilmamaa ehitajakene Nõgõl Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 207 (14)
58638 1651 Gd1 Tillukene teravakene, maailma ehtija Nõel Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (111)
58639 1651 Gd1 & Tillakõne teräväkene, maailma ehtija Nõgõl Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 338 (56)
58640 1651 Gd2* & Tillukene teravakene, kõige maailma ehtija Nõel Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 228 (1)
58641 1651 Gd2* Til'lokõnõ ja teräväkene, om maailma ehtäjä Nõgõl Se 1935 D. Karnask S 101880 (23)
58642 1651 Ge & Tillokanõ ja teräväkäne, kõõ ilma ehitäs Nõglaga ummõldas Se 1929 I. Sonts S 124444 (102)
58643 1651 Gf% & Tillokõnõ teräväkene, kõõ ilma ehitäs, kõõ valla valmistas Nõgõl Se 1930 N. Sõrmus S 28605 (47) vs: EV 12012 | kk | rl
58644 1651 Ha* & Pisuke poiss, maailma rakendaja Margapuu Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (41)
58645 1651 Ha* Pisikene poisikene, aga maailma rakendaja Nõel Rak 1905 K. Holm H II 74, 308 (24)
58646 1651 Hb* Pisuke poesike, üle ilma rakendaja Nõel Vai 1888 H. Masing H I 1, 23 (108)
58647 1651 Hb* & Pisukene poisikene, keige ilma rakendaja Niula Vai 1893 J. Sorro H II 36, 424 (27)
58648 1651 Hb* Pisukene poisikene, kõige ilma rakendaja Nõel Sim 1892 T. Franzdorf E 1513 (14)
58649 1651 Hc* & Pisikene poisikene, ilma rahva rakendaja Nõel Lüg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (60)
58650 1651 Hc* Pisikene poisikene, kõige rahva rakendaja Niul Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (16)
58651 1651 I & Pisike peebuke, isi ilma rakendaja Nõel MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (115)
58652 1651 J1% & Pisikene mustukene, kõik maailma rakendaja Nõel Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 23 (29) 1647
58653 1651 J2 & Tillukene mustakene, üle ilma ehitaja Nõgel Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (27)
58654 1651 K* & Pisuke asjake, ise on maailma ehitaja Nõel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (198)
58655 1651 K* Väikene asjakene, kõike ilma ehitäs Nõkl Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 398 (11)
58656 1651 L & Veike mees, ise maailma rakkendaja Nõel Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 17 (64)
58657 1651 M+ & Pisikene, peenikene, ise rahva rakendaja Nõel Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (9)
58658 1651 M+ & Pisikene, tillukene, maailma ehtija Nõel Räp 1959 H. Rebane EKRK I 22, 74 (7)
58659 1651 M+ Tillukene, peenikene, kõige ilma ehtja Nõgõl Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 149 (82)
58660 1651 M+ Tillukõnõ, väikõnõ, kõge ilma ehitaja Nõel Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 216 (15)
58661 1651 N+ Pisuke okas, kõik maailma rakendaja Õmblusenõel Iis 1889 E. Ellert H III 1, 554 (50)
58662 1651 N+ & Väikene preilikene, kõige ilma ehitaja Nõel Rõn 1930 J. Aab E 66326 (14)
58663 1651 N+ Pisike tölpike, isi ilma rakendaja Nõel Pil 1894 H. Keller E 10049 (80)
58664 1651 O+ & Nikerdaja, nakerdaja, kõige rahva ragendaja Nõel Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (9)
58665 1651 O+ & Piperdab ja paperdab, ise ilma üles peab Nõel Pal 1896 M. Kitznik H I 7, 602 (6)
58666 1651 O+ Pistuti ja pilguti, üle ilma rakendaja Nõel Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 548 (2)
58667 1651 O+ & Pisikene tipeldaja, nipeldaja, üle ilma rakendaja Nõel As 1993 A. Korb RKM II 459, 154 (19)
58668 1651 P1/ & Ühe silmaga tüdruk, rakendab terve ilma ära Nõel Plt 1894 M. Luu H IV 5, 491 (20) 2316B1
58669 1651 P2/ & Esi keeletu, esi meeletu, esi üte silmaga, ent siski kõige ilma abimees Nõgel Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (16) 2316B2
58670 1651 Q/ & Pisikene piperdaja, maailma rakendaja, käib kõik kannud ära, aga kahe kannu otsa ei saa Sipelgas ei saa kuu ega päikese otsa Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (31) 2570C
58671 1651 Q/ Pisike piperdaja, maailma rakendaja, käib kõik kännud ära, aga kahe kännu otsa ei saa Sipelgas kuu ja päikese peale 1913 E EM2 108 (1495) 2570C
58672 1651 R/ & Pisikene piberdaja, ilmarahva rakendaja, enam aknaid kui kuninga toal Sõrmkübar JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (9) 1635Ü
58673 1651 # 1491 1654 1777
58674 1652 a & Pisikene poisikene, piip oli suus, pamp oli seljas, ise laulis saksa keeli: Kibuvitsa Villem surnd Kell Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 53/4 (40)
58675 1652 b & Musta piaga valge poiss, piip on suus, paun on sel'las, ise laulab saksa kieli: Kibuvitsa Villem surnd Seinakell Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 108 (14)
58676 1653 A1a1* Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, ei seda võta võtmed lahti ega murra muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas 1934 Viidebaum-Parlo-Mihkla 96 (24)
58677 1653 A1a1* Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, ei seda võta võtmed lahti ega murra muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas 1934 Mihkla-Parlo-Viidebaum I 96 (24)
58678 1653 A1a1* Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, ei seda võta võtmed valla ega murra muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas 1992 Metstak2 43
58679 1653 A1a1* Pisikene pruudikene, tal on kindel kerstukene, ei teda võta võti lahti ega murra muukraud lahti, kui lähäb katki, siis saab kätte Kanamuna Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (105)
58680 1653 A1a1* Pisikene pruudikene, tal on kindel kerstukene, ei seda võta võtmed lahti ega seda murra muukred lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (33)
58681 1653 A1a1* Pisikene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võtnud võtmed lahti ega murdnud muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas Noa? 1888 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (96)
58682 1653 A1a1* Pisikene pruudikene, temal kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti, ega murra muukraud lahti, kui läeb katki, siis saab kätte Kana ja muna Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 30 (46)
58683 1653 A1a1* Pisikene pruudikene, sellel kindel kirstukene, ei teda võta võti lahti ega murra muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Pähkel Plt 1899 M. Luu E 38345b (10)
58684 1653 A1a1* & Pisike pruudike, tal on kindel kerstuke, ei teda veta võti lahti ega murra muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kana ja ta muna Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 280/1 (95)
58685 1653 A1a1* Pisuke pruudike, tal oli kindma kirstuke, ei võta võti valla ega murra muukraud, kui lääb katski, sis saab kätte Kanamuna Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (16)
58686 1653 A1a2* Pisukene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti ega seda muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas 1879 Lindf. (1879) 63 (4)
58687 1653 A1a2* & Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läeb katki, siis saab kätte Kanamuna VNg 1892 H. Lohk H II 34, 356 (69)
58688 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saad kätte Kanamuna Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 113 (53)
58689 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal on kindel kerstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 53 (34)
58690 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal on kindel kerstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kana ja muna Rap 1930 J. Uustalu E 70658 (4)
58691 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal oli kindel kerstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis suab kätte Kanamuna Amb 1889 J. Ney H II 14, 171 (82)
58692 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei teda võta võtmed lahti, ega muugi muukrauad, kui läeb katki, siis saad kätte Kanamuna JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 140 (125)
58693 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal oli kindel kerstukene, ei seda võta võti lahti, ei seda muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 189 (18)
58694 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (175)
58695 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal üks kindel kerstukene, ei seda võta võti lahti, ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 147 (191)
58696 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, sel on kindel kirstukene, seda ei võtta võtti lahti ega muugi muukraud lahti, kui see läheb katki, siis saab kätte Muna Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (80)
58697 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, sel oli kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui lähäb katki, siis saab kätte Kanamuna Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 201 (1)
58698 1653 A1a2* Pisikene pruudikene ja tema kindel kerstukene, ei seda võta võti lahti ega muukar muugi lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Muna ja kana Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 84
58699 1653 A1a2* Pisukene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti, ei ka muuga muukraud, kui lätt katski, siis saab kätte Kanamuna Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (12)
58700 1653 A1a2* Pisukene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti, ei seda muugi muukraud lahti, kui lähäb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 150/1 ja 168 (156)
58701 1653 A1a2* Pisukene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti ega seda muugi muukraud lahti, kui lääb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (61)
58702 1653 A1a2* Pisike pruudikene, sellel oli kindel kirstukene, seda ei võtnud võtmed lahti ega muukind muukraud lahti, kui löödi katki, siis saadi kätte Kanamuna Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 569 (19)
58703 1653 A1a2* Üks pisike pruudike, tal on kindel kirstuke, ei seda võta võti lahti, ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saad kätte Kanamuna HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 75 (4)
58704 1653 A1a2* Pisike pruudike, tal oli kindel kerstuke, seda ei võta võti lahti ega muuda muuker lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Pai 1930 E. Trautman E 64571 (5)
58705 1653 A1a2* Pisikene pruudikene, tal oli kinnal kirstukene, ei seda võta võtmed lahti ega seda muugi muukrauad lahti, kui teed katki, siis saad kätte Kana ja muna Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (7)
58706 1653 A1a3* & Pisikene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei teda võtnud võti lahti ega muu muugiraud, kui läks katki, siis sai kätte Muna Lai 1897 H. Asper H III 28, 520 (20)
58707 1653 A1a3* Pisukene pruudikene, tal oli kindel kerstuke, ei seda võtnud võti lahti, ei ka muugi muukraud, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 19 ja 21 (1)
58708 1653 A1a3* Pisukene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei võtnud võti ega muukraud lahti, kui läks katki, siis sai kätte Kanamuna Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (27)
58709 1653 A1a3* Pisikene pruut, kindel kirst, ei võta võti vallale, ei ka muukraud, kui katski lätt, saat kätte Kanamuna Plv 1889 G. Pennert H III 11, 544 (82)
58710 1653 A1a4 & Pisikene pruudikene, tel olli kindla kirstukene, es ka võta võti valla, es ka kääna muukraud kinni, kui lätt katski, sis saat kätte Kanamuna San 1888 P. Koolmeister H III 10, 520 (18)
58711 1653 A1a5 & Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, mis ei muugi muukraud lahti, ega tee võti lahti, kui teed katki, siis saad kätte Kana ja muna Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 41 (77)
58712 1653 A1a5 Pisukene pruudikene, tal on kindel kirstukene, mis ei muugi muukraud lahti ega tee võtti lahti, kui teed katki, siis saad kätte Kanamuna Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 437 (20)
58713 1653 A1a6* Pisakene pruudikene, sel on kindel kirstukene, seda ei muugi muukraud lahti ega vääna võti lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas Hel 1893 J. Karu E 3617 (11)
58714 1653 A1a6* & Pisukene pruudikene, sel on kindel kirstukene, seda ei murra muukraud lahti ega vääna võti lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas Hel 1893 J. Karu E 3617 (11)
58715 1653 A1a6* & Pisikene pruodikene, tal oli kindel kirstukene, ei saanud muukraud lahti, ega kierand võti lahti, kui läheb katki, siis soab kätte Kanamuna Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (21)
58716 1653 A1b1* & Pisikene pruudikene, kindel tema kerstukene, ei teda võta võtmed lahti ega muugi muukraud lahti, kui lääb katki, siis lääb lahti Kanamuna Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (7)
58717 1653 A1b1* Pisukene pruudikene, tal on kindel kerstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui lähäb katki, siis saab lahti Kanapoeg, muna VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 68 (69)
58718 1653 A1b1* Pisukane pruudikane, sel oli kindel kirstukane, ei sidä oda votimed lahti ega muugi muukrauad, kui lähteb lahti, siis lähteb katki Pähkel Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (55)
58719 1653 A1b1* Pisukene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võta võtmed lahti ega seda muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab lahti Kanamuna Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 115 (55)
58720 1653 A1b1* Pisikene pruudikene, aga kindel kerstukene, ei seda võtta võtmed lahti ega seda muugi muugid lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Kanamuna Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 77 (28)
58721 1653 A1b1* Pisikene pruudikene, pruudil kindel kerstukene, ei seda võtta võtmed lahti, ei seda muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab lahti Kana, muna Hlj 1899 N. Traks E 38464/5 (14)
58722 1653 A1b1* Pisikene pruudikene, sel oli kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Muna Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 494 (256)
58723 1653 A1b1* Üks veikene pruudikene, sel on kindel kerstukene, seda ei võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Kanamuna Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 232 (22)
58724 1653 A1b2* & Pisikene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võtnud võti lahti ega murdnud muukraud lahti, kui läks katki, siis läks lahti Kanamuna Ksi 1889 J. Pruuli H II 27, 198 (32)
58725 1653 A1b2* Pisikene pruudikene, tal oli kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti ega kääna muukraud lahti, kui läheb katki, siis läheb katki Kanamuna Plt 1917 M. Palm E 50382 (4)
58726 1653 A1b2* Ise oli pisukene pruutikene, tal oli kindel kirstukene, ei teda teinud võtmed lahti ega teinud muukiraud lahti, kui läks katki, siis läks lahti Kanamuna Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (6)
58727 1653 A1b3* & Pisikene pruudikene, sel on kindel kerstukene, ei seda võta võti lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Kanamuna Amb 1890 J. Freimann H II 14, 503 (1)
58728 1653 A1b3* Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, seda ei võta võtmed lahti, kui läheb katki, siis saab lahti Kad 1898 A. Seemann E 36887 (1)
58729 1653 A1c* Pisikene pruudikene, tal on kindel kerstukene, kui läheb katki, siis saab kätte Muna Kos 1937 T. Võimula ERA II 167, 294 (29)
58730 1653 A1c* & Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (12)
58731 1653 A1c* Pisike pruudikene, enesel kindel kirstuke, läheb katki, siis läheb lahti Kana ja muna Kad 1897 A. K. Kivi E 31557 (8)
58732 1653 A1d1* Pisikene pruudikene, tal on kindel kirstukene, ei võta teda võti lahti ega muugi muukrid lahti Muna Lai 1918–1940 M. Toommägi RKM II 192, 375 (104)
58733 1653 A1d1* & Pisikene pruudikene, tal oli kindel kerstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti Kanamuna Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (26)
58734 1653 A1d1* Pisikene pruudikene, sel on kindel kirstukene, ei seda võtta võtmed lahti ega muugi muukraud lahti Kanamuna Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 508 (20)
58735 1653 A1d1* Pisikene pruudikene, kel on kindel kerstukene, ei seda võta võtmed lahti ega muugi muukrid lahti Kanamuna Kuu 1909 A. Ploompuu E 46414 (3)
58736 1653 A1d1* Pisikene pruudikene, temal kindel kirstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti Muna Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 407 (14)
58737 1653 A1d1* Pisukene pruudikene, kellel kindel kirstukene, mida ei võta võtmed lahti ega muugi muukrid lahti Kanamuna Vlg 1930 L. Uibopuu E 64729 (94)
58738 1653 A1d2 & Pisikene pruudikene, kindrine kirstukene, keda ei võta võti ega muukraud vallali, enne kui lahu Kanamuna Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (8)
58739 1653 A2a & Pisikene pruudikene, sellel on kindel karbikene, ei seda muugi muukrid lahti ega keera võtmed lahti, kui läheb katki, siis saad kätte Pähkel Kad 1947 J. Valdur RKM II 11, 374 (11)
58740 1653 A2b & Pisikene pruudikene, sel on kindel kampsikene, ei seda võtta võtti lahti ega muugi mungraud lahti, aga siis kui läheb katki, siis saab lahti Muna Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 543 (8)
58741 1653 A2c & Pisike pruudikene, aga tal on kindel kohvrike, ei seda võta muukraud lahti ega keera võti lahti, kui läheb katki, saad kätte Kanamuna HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (10)
58742 1653 A3a1* Pisikene pruudikene, tal on kena kirstukene, ei seda võta võtmed valla ega murra muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanapoeg munas 1987 Leht VIII2 54 ja 56
58743 1653 A3a1* Pisikene pruudikene, tal oli kena kerstukene, ei seda võtnud võti lahti ega muukind muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Muna Rid 1928 A. Kärt E 63148
58744 1653 A3a1* Pisikene pruudikene, temal kena kerstukene, ei seda võta võtmed lahti ega muugi muukraud lahti, kui lääb katki, siis saab kätte Muna VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 375 (98)
58745 1653 A3a1* & Pisikene pruudikene, sel oli kena kerstukene, ei seda võtnud võtmed lahti ega muukind muukrid lahti, läks katki, siis sai kätte Kana, muna Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (42)
58746 1653 A3a2 & Pisikene pruudikene, sel oli kena kirstukene, ei seda võta võti lahti, kui lääb katki, sis saab kätte Kanapoeg munas Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 200 (261)
58747 1653 A3a2 Pisuke pruudike, sel oli kena kerstukene, ei seda võta võti lahti, kui lääb katki, siis saab kätte Kanamuna Kod 1954 S. Lätt RKM II 48, 109 (26)
58748 1653 A3b* Pisikene pruudikene, pruudil kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, ise läeb lahti Muna 1890 E EM 124 (1138)
58749 1653 A3b* Pisikene pruudikene, pruudil kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, ise läeb lahti Muna 1913 E EM2 109 (1499)
58750 1653 A3b* & Pisukaine pruudikaine, kennikene kirstukaine, ei seda keerand vodi lahti, ei seda muukind muukraud lahti, kui läks maha, siis läks lahti Muna Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1289 (35)
58751 1653 A3b* Pisikene pruudikene, ilus kena kerstukene, ust ei võta võti lahti ega keera keski lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Kanamuna Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (47)
58752 1653 A3b* & Pisikene pruudikene, ilus kena kerstukene, ei teda võta võti lahti ega keera keegi lahti, kui lääb lõhki, siis lääb lahti Muna Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (1)
58753 1653 A3b* Pisike pruudike, sel on kena kirstuke, ei seda võta võti lahti, kui kukub maha, siis tuleb lahti Muna 1992 Metstak2 32 ja 33
58754 1653 A3b* Pisike pruudike, sel on kena kerstuke, ei seda võta võti lahti, kui kukub maha, siis tuleb lahti Kanamuna Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 28 (22)
58755 1653 A3b* Pisikene pruudikene, kel on kena kirstukene, olgu võti, tehku lahti, kui lääb katki, siis lääb lahti Kanamuna Tln 1895 J. Salme E 18598 (13)
58756 1653 A3c1 Pisikene pruudikene, pruudil kena kerstukene, kerstul kena lukukene, kel on võti, võtku lahti, kui läeb lahti, siis läeb katki Kanamuna Plt 1891 J. Reinthal E 474 (17)
58757 1653 A3c1 & Pisikene pruudikene, pruudil kena kirstukene, kirstul kena lukukene, kui on võti, võta lahti, kui lääb lahti, siis lääb katki Kanamuna SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (229)
58758 1653 A3c2 & Pisikene pruudikene, pruudil kena kirstukene, kirstul kena võtmekene, kui lääb lahti, siis lääb katki Kanamuna Plt 1895 M. Luu H II 49, 915 (1)
58759 1653 A3c3 & Pisikene pruudikene, temal kena kirstukene, keski võti ei tee lahti, kes teeb lahti, see teeb katki Kanamuna Juu 1890 J. Trull H II 38, 848 (77)
58760 1653 A3d1 Pisike pruudike, sel on kena kirstuke Muna 1991 VJr 39 ja 40 (9)
58761 1653 A3d1 & Pisikene pruudikene, tal on kena kirstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti Kanamuna LNg 1895 J. Prooses E 21361 (5)
58762 1653 A3d2 Pisukene pruudikene, tal on kena kirstukene, ei seda võta võti lahti ega murra muugirauad Muna Pal 1891 H. Maasen E 52813 (6)
58763 1653 A3d2 & Pisikene pruudikene, temal kena kirstukene, ei seda võtta võtti lahti ega murra muukraud lahti Kanamuna Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (42)
58764 1653 A4* & Pisukene pruudikene, tämäl oli vähikäne kirstukane, ei sidä oda vodi lahti ega muugi muukraud, kui lähteb katki, siis saab käde Kanamuna Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (57)
58765 1653 A4* Pisikene pruudikene, temal veike kirstukene, ei seda teinud muukmed lahti ega võtnud võtmed lahti, kui teed katki, siis saad lahti Muna Kad 1967 M. Proodel RKM II 251, 269 (4)
58766 1653 A5 & Pisikene pruudikene, pruudil veikene kastikene, mis ei võta võtmed lahti, mis ei muugi muugid lahti, kui läheb lahti, siis läheb katki Muna Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (22)
58767 1653 B1a* Pisikane neitsikane, sil on kintel kirstukane, ei seta vota votmet lahti, ega moogi moukraut lahti, kui lähap katki, siis lähap lahti Kanamuna Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 143 (74)
58768 1653 B1a* Pisikene neitsikene, temal kindel kerstukene, ei teda murra muugid lahti, ei teda võta ka võti lahti, kui läeb katki, siis saab kätte Kanamuna Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 38 (63)
58769 1653 B1a* Pisikene neiukene, tal on kindel kerstukene, ei teind ükski võti lahti ega muugi muukrid lahti, kui läks katki, siis sai kätte Muna As 1993 A. Korb RKM II 459, 174 (73)
58770 1653 B1a* & Pisikene neitsikene, kindel tema kirstukene, ei seda võta võtmed lahti ega muugi muukmed lahti, kui läheb katki, siis on lahti Kanamuna VJg 1930 E. Serm E 66081 (9)
58771 1653 B1b & Üks pisikene neitsike, tal kindel kerstuke, ei teda murra muugid lahti ega teda võta võti lahti Kanamuna Sim 1950 V. Murumaa, Ü. Tedre KKI 12, 245 (25)
58772 1653 B2 & Pisikene neiukene, tal on kena kirstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kes teeb katki, see saab kätte Kanamuna Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 487 (101)
58773 1653 B3 & Veikene neitsikene, temal veike kerstukene, seda võta võtmed lahti ega keera muugid lahti Kanamuna Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (10)
58774 1653 Ca & Pisukane poisikane, sel oli kindel kirstukane, ei sidä oda votimed lahti ega muugi muukraud, kui lähteb lahti, siis lähteb katki Pähkel Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (55)
58775 1653 Cb & Pisikene poisikene, sel oli väikene kirstuke, ei teda võtnud võti lahti ega muukind muukirauda Kanamuna Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (3)
58776 1653 D+ & Pisukene noorikukene, enesel kindel kerstukene, ei teda võta võtmed lahti ega teda kääna muugid lahti, kui läheb katki, siis saab lahti Kanamuna Rak 1931 A. Okas E 77456 (1)
58777 1653 D+ Pisikene preilikene, tal on kindel kirstukene, ei teda võta võtmed lahti ega murra muukrid lahti, kui teed katki, siis saad kätte Muna Trt 1927 K. Pormeister E 59832 (160)
58778 1653 D+ & Pisukene piigakene, temal oli kena kirstukene, ei seda võtnud võti lahti ega muukind muukraud lahti Kanamuna Rak 1905 K. Holm H II 74, 306 (9)
58779 1653 D+ Pisikene lapsukene, tal on kindel kirstukene, ei seda võtta võtti lahti, ei seda muugi muukraud lahti, kui läeb katki, siis saab kätte Kanamuna Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 12 (34)
58780 1653 E* & Ilus, kena pruudikene, pruudil kena kerstukene, kerstul kena lukukene, ükski võti lahti ei tee, kukub maha, läheb isegi lahti Muna Äks 1894 P. Sepp H II 56, 511 (12)
58781 1653 E* & Oli ilus pruudikene, temal kena kerstukene, ei seda võta võtmed lahti ega muugi muukraud lahti Muna VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (73)
58782 1653 E* Pruudikene kenakene, kindel tema kirstukene, ei seda votnud votmed lahti ega muukind muukraud lahti, kui läks katki, siis sai lahti Kanamuna Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 266 (5)
58783 1653 F & Kena väike neitsikene, sees tal valge kirstukene, ei teda võta võti lahti ega keera keegi lahti, kui läheb lõhki, siis läheb lahti Kanamuna Kad 1930 O. Paalberg ERA II 32, 112 (6)
58784 1653 G+ & Üks noor ja elus neitsike, tal on kena kerstoke, ei seda võta võti lahti ega seda murra muukraud lahti, kui teed katki, siis saad kätte Kanamuna LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (14)
58785 1653 G+ Küll on priske pruudike, tal on kindel kirstuke, ei teda murra muukraud lahti ega võta võti lahti, kui lööd katki, siis saad kätte Muna Lai 1904 J. Ermann E 44365 (19)
58786 1653 H1a1* Mul on üks kena pruudike ja temal kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukraud lahti, kukkus maha, ise läks lahti Muna Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (160)
58787 1653 H1a1* Mul on üks kena pruudike ja temal kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukraud lahti, kukus maha, isi läks lahti Kanamuna 1879 Borm Prn. Er Kal. (1879) 6
58788 1653 H1a1* Mul on üks kena pruudike ja temal kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukraud lahti, kukkus maha, isi läks lahti Muna 1879 Is. Kal. (1879) 65 ja 67 (4)
58789 1653 H1a1* Mul on üks kena pruudike ja temal kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, ise läheb lahti Muna Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (45)
58790 1653 H1a1* & Mul on üks kena pruudike ja temal kena kirstuke, ei teda tee võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, läheb ise katki Muna Rap 1928 M. Puusepp-Soo ERA II 11, 366 (8)
58791 1653 H1a1* Mul on üks kena pruudike, temal kena kerstuke, ei võtmed ega muukrauad ei tee lahti, kukkus maha, ise läks lahti Kanamuna Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (17)
58792 1653 H1a1* Mul on üks kena pruudike ja temal kena kerstuke, võtmed ja muukraud ei võta lahti, kukub maha, ise läheb lahti Muna HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 79 (9)
58793 1653 H1a1* & Mul om üits kena pruudike, tal om üits kena kirstuke, ei teda võta võtmed, ei muukrauad lahti, kukus maha ja isi läks lahti Kanamuna Trv 1894 J. Sikk H II 49, 114 ja 115 (39)
58794 1653 H1a1* Mul om üits kena pruudike, temäl kenä kirstuke, ei teda's tee võtma ega muukravva valla, satte maha ja läits esi valla Kanamuna Trv 1895 P. Teckel H III 25, 45 (59)
58795 1653 H1a2* & Mul oli kena pruudike, pruudil kena kirstuke, ei seda võtnud võtmed lahti ega murdnud muukraud lahti, kukkus maha ja esi läks lahti Muna Lih 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 179 (19)
58796 1653 H1a2* Mul on üks kena pruudike, pruudil kena kirstuke, ei võta võtmed ega muukrauad lahti, kukkus maha ja läks lahti Kanamuna Hls 1894 J. Riiet H III 19, 838 (82)
58797 1653 H1a2* Mul oli üks kena pruudike ja pruudil kena kirstuke, ei võta võtmed ega muukrauad lahti, kukkus maha, ise läks lahti Kanamuna Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 237 (48)
58798 1653 H1a2* Mul oli kena pruulikene, britil kena kirstukene, es võta võti, es muukraud, kui esi tahtse, sis läts lahti Kanamuna loom[ine] Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 26 (170)
58799 1653 H1a2* Mul oli kena pruudike ja pruudil kena kirstuke, ei teind ükski muukraud ega võti lahti, aga kukus maha ja läks ise lahti Kanamuna Var 1888 M. Karotom H III 4, 587 (6)
58800 1653 H1a2* & Mul oli kena pruudike ja pruudil kena kirstuke, ei teinud keegi võtmed ja muukrauad lahti, kukkus maha, läks ise lahti ja ei pannud enam keegi kinni Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 665 (3)
58801 1653 H1a2* Oli mul kena pruudike, pruudil kena kirstuke, ükski võti ega muukraud ei võta teda lahti, kukkus maha, läks ise lahti Kanamuna Saa 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (121)
58802 1653 H1a2* Minul kena pruudikene, pruudil kena kirstukene, ei võta lahti võtmed ega muukrauad, kukub maha, läheb ise lahti Muna Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (21)
58803 1653 H1a3 & Minul kena kirstuke, temal kena pruudike, ei võta lahti muukrauad ega võtmed, kukub maha, läheb ise lahti Kanamuna Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (13)
58804 1653 H1b1* Mul oli kena pruudike, pruudil kena kirstuke, ükski võti ei võtnud teda lahti, kukkus maha, läks ise lahti Kanamuna Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 554 (88)
58805 1653 H1b1* & Mul olli kena pruudike, tal olli kena kirstuke, ei tend võtnud võti lahti, kukkus maha, läks isi lahti Kanamuna Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 680 (129)
58806 1653 H1b1* Mul on kena pruudike, temal kena kirstuke, ükski vöti lahti ei tee, kukub maha, läheb lahti Kanamuna Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (15)
58807 1653 H1b2* & Mul oli kena pruudike, sel oli kena kirstuke, ei seda võtnud lahti ükski muukraud, kukub maha ja lähab lahti Muna SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1739 (9)
58808 1653 H1b2* Mul on kena pruudike, pruudil kena kirstuke, muu ükski raud ei võta teda lahti, kukub maha, läheb ise lahti Kana ja kanamuna Hls 1923 A. Laarson A 1709 (12)
58809 1653 H1c1* & Mul oli kena pruudeke, tal oli kena kirstuke, ei seda võta võti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 159 (39)
58810 1653 H1c1* Mul oli kena pruudikene, veel kenam oli ta kirstukene, ei seda võtnud võti lahti ega seda muukind muukraud lahti, kukus maha, läks ise lahti Kanamuna Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 555 (85)
58811 1653 H1c1* Mul oli kena pruudikene, sel oli kena kirstukene, ei seda teinud võtmed lahti ega muukinud muukraud lahti, kui kukkus maha, siis sai lahti Muna Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 511 (12)
58812 1653 H1c1* Mul oli kena pruudike ja pruudil kena kirstuke, ei seda muugi muukraud lahti ega võtnud võti lahti, muidu ei saa lahti, kui tee katki Mar 1939 A. Hiiemägi ERA II 200, 604 (192)
58813 1653 H1c2 & Mul oli kena pruudikene ja pruudil kena kirstukene, mis ei murra muukraud lahti, ega vääna võti lahti, kui lahti läeb, siis igaveste ilma jäen Kanamuna Kos 1898 J. Mõsikepp E 37189 (3)
58814 1653 H1c3 & Mul oli üks kena pruudike ja tal oli kena kirstuke, ei teda muugi muuker lahti ega keera keegi lahti, kukub maha, läheb lahti ka Kanamuna Hlj 1938 J. A. Reepärg ERA II 197, 135 (2)
58815 1653 H1d* Kukk ütles: minul kena pruudike, temal kena kirstuke, keda ei võtnud keegi sepa võtmed ega muukrauad lahti, kukkus maha, läks lahti karplõks Kanamuna SJn 1892 H. Karell E 1607 (17)
58816 1653 H1d* & Mul üks kena pruudike, tal üks kena kirstuke, keda ükski võti ega muukraud lahti ei võta Kanapoeg ja muna KJn 1938 J. Raidla ERA II 179, 424 (64)
58817 1653 H1d* Mul üks kena pruudike, tal üks kena kirstuke, ükski muukraud ega võti teda lahti ei võta Kanamuna KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (39)
58818 1653 H2 & Mul on üks kena pruudike, tal on üks kena kastike, ei võtnud võti lahti tad, kukub maha, lääb isi lahti Muna SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (26)
58819 1653 I1a & Mul oli ilus pruudike, pruudil kena kirstuke, ükski võti teda ei keeruta, kukub maha, läheb katki kalopsti Kanamuna Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 533 (151)
58820 1653 I1b* & Mul on üks ilus pruudike ja pruudil kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, läheb lahti Kanamuna Mih 1920 A. Leppik E 50894 (21)
58821 1653 I1b* Mul on üks ilus pruudike ja temal kena kirstuke, ei võta võtmed ega muukrauad lahti, kukkub maha, läheb ise lahti Muna Tor 1889 C. Tults H II 21, 813 (118)
58822 1653 I1b* Mul on üks ilus pruudike ja temal kena kirstuke, ei kellegi võtmed ega muukrauad võtnud teda lahti, vaid kukkus maha, läks isegi lahti Kanamuna Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 199 (94)
58823 1653 I1c & Mul oli ilus pruudikene, pruudil kena kirstukene, sieda ei murra muugid lahti iga vääna võtmed lahti, kui läheb lõhki, siis läheb lahti Pähkel Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (5)
58824 1653 I2 & Mul oli ilus pruudikene, tal oli ilus kirstukene, ei teda võtnud võti lahti ega teda muukind muukraud lahti ega ole võtit, kes teeb lahti Kanamuna Tt 1901 A. Raudkell E 41288 (2)
58825 1653 I3 Mul on ilus pruudike ja pruudil tore kirstuke, kirstul kena kaaneke, ei teinud seda lahti ükski võti, kui aga kukkus maha, siis läks katki Kanamuna 1957 Mihkla-Tedre 56
58826 1653 I3 & Mul oli ilus pruudike ja pruudil tore kirstuke, kirstul kena kaaneke, ei teind seda lahti ükski võti, kui aga kukkus maha, siis läks lahti Kanamuna Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 214 (17)
58827 1653 I4 & Mul on ilus pruudikene, pruudil ilus kastikene, ei võta teda võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, läeb lahti kaplõkst Kanamuna Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 419 (2)
58828 1653 I5 & Mul oli ilus pruudike, pruudil kena kohvrike, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, muidu ei saa kätte, kui löö katki Kanamuna Mar 1936 A. Iisberg ERA II 137, 339 (16)
58829 1653 Ja & Mul on üks väike pruudike, sel on kindel kirstuke, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Kuu 1972 A. Hussar, R. Saukas RKM II 290, 728/9 (4)
58830 1653 Jb & Mul oli pisike pruudike, sel oli kindel kirstuke, ei seda teinud võtmed ja muugirauad lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Kana ja kanamuna JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128
58831 1653 Jc & Mul pisikene pruudike, sel on kivist kirstuke, mis ei muugi muukmed lahti ega võta võtmed lahti, kui teed katki, siis saad lahti Pähkel Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (79)
58832 1653 K & Mul on üks armas pruudike ja temal kena kirstuke ja ükski võti seda valla ei võta, aga kui kukub maha, läheb iseenesest lahti Kanamuna Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 78 (8)
58833 1653 L1a* & Mul on ka üks pruudike, temal kena kirstuke, ei tee võtmad ega muukraud lahti, kukub maha, läheb ise lahti Kanamuna Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 545 (44)
58834 1653 L1a* Mul on üks pruudike, pruudil kena kirstuke, ükskid muukraud ega võti äp võta lahti, kukub maha, ise läheb lahti Kanamuna Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 117 (22)
58835 1653 L1a* Mul on ruudike, ruudil kena kerstuke, ei võtmed ega muukrauad võta lahti, kukub maha ja läheb katki Kanamuna Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 155 (18)
58836 1653 L1b* Mul oli üks pruudike, sel oli kena kerstuke, mul põld võtit lahti teha, kukkus maha, ise läks lahti Muna VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 381 (33)
58837 1653 L1b* & Mul üks pruudike, tal üks kenä kirstuke, ükski võti egä muukraud lahti ei võta Kanamuna KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 27 (19d)
58838 1653 L2* & Mul on pruudike ja pruudil on kirstuke, ei teda võta võti lahti ega murra muukraud lahti, kui teed katki, siis saad kätte Muna, kui on terve koor Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 222 (29)
58839 1653 L2* Minul on pruut ja pruudil on kirst, ei võta võti ega muukraud lahti, kukub maha ja läheb ise lahti Sibul Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 237 (61)
58840 1653 L2* Mul oli pruut, pruudil oli kirst, kirstul polnud võtit, siis läks lahti, kui läks katki Muna Koe 1928 K. Böckler ERA II 1, 156/7 (35)
58841 1653 Ma & Mul on kena naisuke, naisel kena kirstuke, ei sida võta võtmed lahti ega murra muugid lahti, aga kui maha langeb, läheb ise lahti Kanamuna Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 577 (74)
58842 1653 Mb & Mul oli kena naisuke, tal oli väike kirstuke, ei teda võtnud võti lahti ega muukind muukraud lahti, kukub maha, ongi lahti Kanamuna Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 437 (67)
58843 1653 N & Mul olli kena tutike ja temal kena kirstukene, kirstu ei võtnud ei võtmed ega muukrauad lahti, kukkus maha, lahti kalõksti Kanamuna Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (108)
58844 1653 Oa Meil on ilus pruudike, pruudil kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, ise läeb lahti Muna 1890 E EM 94 (793)
58845 1653 Oa Meil on ilus pruudike, pruudil kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, ise läeb lahti Muna 1913 E EM2 81 (1004)
58846 1653 Oa & Meil on kena pruudikene, pruudil kena kerstukene, ei tie võtmed ega muukrauad lahti, kukub maha, läheb ise lahti Muna Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 485 (91)
58847 1653 Ob & Meil on väike pruudike, sel on kindel kirstuke, ei seda võta võti lahti ega muukraud, kui läheb lahti, siis saab kätte Kanamuna Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 733 (6)
58848 1653 P+ Meil on kena neiukene, tal on kena kerstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui teed katki, siis saad kätte Kanamuna JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 353 (11)
58849 1653 P+ & Meil oli väike neitsikene, sel oli kena kirstukene, seda ei võtnud võti lahti ega teinud muukraud lahti, kui läks katki, siis läks lahti Muna Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 74 (20)
58850 1653 P+ Mul oli kirju neitsike, tal oli kindel kirstuke, ei teda võtnud võti lahti, ega muukind muukraud lahti, kui läeb katki, siis saad kätte Kanamuna Kul 1936 R. Einberg ERA II 86, 668 (5)
58851 1653 P+ Mul oli kena naisuke, tal oli kena kirstuke, ei teda keerand võti lahti ega muukind muukraud lahti, kui läks katki, siis sain kätte Kana, munemine Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 412/3 (1)
58852 1653 P+ Meie majas on mamslikene, tal on kena kerstukene, ükski võtti ei võtta teda lahti, ükski muukraud ei muugi teda lahti, kui läheb kait'ki, siis saab kätte Kanamuna Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 517 (42)
58853 1653 P+ Mul ol'l üts armas sõbrake, ta om üts kinnä kirstuke, es võta võti vallalõ, es murra mulkraud kunagi, ku katski lät, sõs nätäs Kanamuna Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 417/8 (9)
58854 1653 Q1 & Punane puppis poisike, sellel kena naesuke, naesel kena kirstuke, seda ei võta muugad lahti, seda ei võta võtmed lahti, kui maha kukub, lähäb ise lahti Kanamuna Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 358 (18)
58855 1653 Q2 & Peigmel kena pruudikene, pruudil kena kastikene, ükski võti ega muukraud ei võta lahti, kukub maha, läheb lahti kalopsti Muna SJn 1889 T. Köstner H II 26, 390 (109)
58856 1653 Q3 & Mina kena peiuke, sina kena neiuke, meil on veike kastike, mis ei võta võtmed ega muukraud lahti, kukub maha, läheb isegi lahti Kanamuna Vil 1960 Ü. Puusep, K. Uibo EKRK I 34, 202/3 (13)
58857 1653 R1a* Pruudil mul kena kirstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Muna Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 228 (40)
58858 1653 R1a* & Pruudil oli kena kirstuke, äi seda vetnd vöti lahti ega keernd muukroud lahti, kut läks katki, siis läks lahti Kanamuna Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
58859 1653 R1b & Pruudil kena kirstukene, ei teand keegi võtit ega saanud lahti, kui läks katki, siis läks lahti Kanamuna Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (21)
58860 1653 R2a & Pruudil kindel kirstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui lääb katki, siis saab kätte Kanamuna Pee 1894 O. J. M. H III 18, 25 (46)
58861 1653 R2a Pruudil kindel kirstukene, ei seda võta võtmed lahti ega muugi muukraud lahti, kui lääb katki, siis saab kätte Kanamuna Kuu 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 444 (16)
58862 1653 R2b & Pruudil oli kindel kirstukene, ei seda muukind muugid lahti ega tehend võti lahti, kui läks lahti, siis läks katki Muna Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 189 (38)
58863 1653 R3 & Mu pruudil ilus kirstuke, ei seda võta keegi lahti ega võti lahti, kui maha kukub, läheb katki Kanamuna Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 470 (57)
58864 1653 R4 & Pruudil oli veike kerstukene, ei teda muukind muugid lahti ega teda teinud võtmed lahti, kui läheb katki, siis saab kätte Kanamuna Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 468 (33)
58865 1653 S1% & Kena neitsi kirstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muugiraud, lõhu katki, siis saad kätte Kanamuna Pal 1892 M. Uus H II 43, 707 (4) 1574C2a2
58866 1653 S2 & Neitsil kindel kirstuke, ei võta teda lahti muukrauad ega võtmed, aga kukub maha, läheb lahti Muna, linnumuna niisamma Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 352 (23)
58867 1653 S3 & Neitsikesel on valge rist, seda ei võta lahti võtmed ega mutred, kui hoobi saab, läheb ise lahti Kanamuna PJg 1939 N. Lillemäe ERA II 210, 664 (3)
58868 1653 S4 & Neiukesel oli kerstuke, kerstukesel oli lukuke, ei seda võtnud võti lahti ega muukind muugirauda, kui läks katki, siis läks lahti Kanamuna Ann 1956 A. Kagovere RKM II 50, 132 (42)
58869 1653 Z1 & Mu tütrel kena kirstuke, ei võta teda võtmed ega muukrauad lahti, aga kukub maha, lähab isi lahti Muna Saa 1981 E. Leppik RKM II 381, 199 (67)
58870 1653 Z2 & Väike tüdruk, väike kirst, ei seda kirstu võta võti lahti ega tee tungraud lahti, kui läheb, läheb ise lahti Kanamuna Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 99/100 (53)
58871 1653 Z3 & Muistest oli tüdruk, tüdrukul oli kerst, kerstul oli lukk, ei seda vetnud veti lahti ega murdnud muukraud lahti, kui ta läks lahti, siis ta läks katki, kui ta läks katki, siis ta läks lahti Muna Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 49 (7)
58872 1653 T & Minu emal oli kirst, aga ükski võti ega muukraud teda lahti ei võtnud, kukkus maha ja läks lõhki kalopsti Kanamuna Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (67)
58873 1653 U1a & Mul oli kindel kirstuke, kindel kirstu lukuke ega seda võtnud võtmed lahti ega murdnud muukrauad lahti, kukkus maha, siis läks lahti Kanamuna Kse 1889 F. Põld H II 17, 903 (73)
58874 1653 U1b & Mul on kindel kirstuke ja kirstul kindel kaaneke, ei tee muud asjad ega rauvad lahti, kukub maha ja laheb katki Muna Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 643 (158b)
58875 1653 U1c & Mul on kindel kirstuke, ei seda võta võtmed lahti ega murra munkraud lahti, kukub maha, ise läheb lahti Muna Ans 1891 F. Peters H II 41, 385 (23)
58876 1653 U1d & Mul oli kindel kirstukene, seda ei teinud ükski võti lahti, kukkus maha, ise läks lahti Muna Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (131)
58877 1653 U2a & Mul on kena kerstukene, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läheb katki, siis saad kätte Kanamuna Pee 1927 R. Viidebaum E 59542 (23)
58878 1653 U2b* Mul üks kena kirstuke, ei seda võta võtmed lahti ega murra muukraud lahti, kui maha kukub, ise lahti läeb Kanamuna PJg 1941–1994 Anonüüm 081 RKM II 342, 146 (2)
58879 1653 U2b* & Mul on üks kena kirstuke, ei ükski võti ega muukraud teinud lahti, kukkus maha, läks ise lahti Kanamuna Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (37)
58880 1653 U2b* Mul on kena kirstuke, ei tee võtmed ega muukraud lahti, kukkus maha, läks ise lahti Kanamuna Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 52 (16)
58881 1653 U3 & Mul on kena karbike, kena kindel kirstuke, ei seda keera võti lahti ega keera munkraud lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Muna Jaa 1953 L. Lember RKM II 39, 409 (10)
58882 1653 U4 & Mul oli väike ankur, keda ei murdnud muukraud lahti ega keerand võtmed lahti, aga kui kukub maha, läheb ise lahti Kanamuna Lai 1918–1940 M. Toommägi RKM II 192, 375 (103)
58883 1653 V1a1 & Pisikene kirstukene, ei tee lahti võtmekene ega muugirauakene Kanamuna Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (1)
58884 1653 V1a2 & Üks pisukene kirstukene, ükski võti võta lahti, kui lähab katki, siis lähab lahti Kanamuna Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 255 (14)
58885 1653 V1b1 & Tilloke kirstuke, ütski võti vallale ei võta Kanamuna Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (4)
58886 1653 V1b2 & Tillukene kirstukene, muidu ei saa lahti, kui löö katki Muna MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (13)
58887 1653 V1c* & Tilluke kirstuke, ei võta võti ega pästä päst, muudkui lüü katik Linnumuna Trv 1890 A. Rull H III 16, 363 (16)
58888 1653 V1c* Tilluke kirsturisuke nimi, ei võta võti, ei päästa päästja, muudkui lõhu ära Muna Trv 1956 A. Piir RKM II 71, 73 (435)
58889 1653 V1d & Veike kirstuke, nuga ei lõika, võti ei kääna, muudkui löö katki Kanamuna Vil 1893 J. Evert E 1422 (28)
58890 1653 V1e* Valge kirstuke, ükski võti teda valla ei tee Muna 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (9)
58891 1653 V1e* & Valge kirst, võtit ei ole, kui maha kukub, lahti läheb Muna Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 87
58892 1653 V1e* Valge kirst, ükski võti ei keera teda lahti, kui maha kukub, läheb ise lahti Kanamuna Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 522 (12)
58893 1653 V1e* Valge kirst kulla- ja hõbedakarvalist sees, võti seda lahti ei tee, läheb katki, läheb lahti Kanamuna Jür 1877–1917 J. Pihlakas E 953 (4)
58894 1653 V1f1 & Üks pisikene valge kirst, ei võta võti ega muukraud lahti, muidu kui kukub maha, lähäb ise lahti Muna Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (41)
58895 1653 V1f2 & Pisike valge kirst, ükski võti ei tee lahti Kanamuna Tln 1926 M. Sengbusch E 57369
58896 1653 V1g* & Väike valge kirstukene, mis ei võta võti lahti ega muugi muukar lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Muna Koe 1960 M. Ots RKM II 112, 287 (1)
58897 1653 V1g* Väike valge kirstukene, ükski võti lahti ei tee, kukub maha, läheb ise lahti Muna Lai 1918–1940 H. Davel RKM II 192, 449 (211)
58898 1653 V1h* Kena valge kirstuke, võtmed lahti ei tee, kukub maha, läheb ise lahti 1924 Kmpm. EL I9 34
58899 1653 V1h* Kena valge kirstukene, võtmed lahti ei tee, kukub maha, läheb katki Muna Prn 1933 A. Meejärv ERA II 69, 383 (4)
58900 1653 V1h* & Kena valge kirstukene, võti lahti ei tee, kukub maha, läheb ise lahti Muna Tõs 1918–1940 A. Raavik RKM II 17, 316 (26)
58901 1653 V1h* Kena valge kirstuke, võtmed lahti ei tee, kukub maha, läheb ise katki Muna Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 245 (57)
58902 1653 V1h* Kena valge kirstukene, ükski võti lahti ei tee, kukub maha, läheb ise lahti Muna Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (10)
58903 1653 V1i1 & Küll on ilus kirstukene, kel on võti, võtab lahti, siis läeb katki Kanamuna Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (14)
58904 1653 V1i2 & Ilus kena kirstukene, ükski võti ei võta lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Kanamuna Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (38)
58905 1653 V1i3 & Kena kirstuke, ei võta teda võtmed ega muukrauad lahti, aga kukub maha, lähab isi lahti Muna Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (17)
58906 1653 V1j1 & Pisike kindel kirstuke, ei need võtmed võta lahti, kui läheb katki, siis läheb lahti Kanamuna Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (18)
58907 1653 V1j2 & Pisikene kindel kerstukene, ei teda võta võti lahti ega muugi muukrauad, kui kukub maha, siis saab lahti Kanamuna Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 208 (6)
58908 1653 V2a* Kena valge kastikene, võtmed lahti ei tee, kukub maha, läheb ise lahti Muna 1929 Jürisson 89 (2)
58909 1653 V2a* & Pisikene kastikene, ei teda võta võtmed lahti ega muugi muugid lahti, lähab katki, siis saab lahti Kanamuna Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (61)
58910 1653 V2a* Pisikene kastikene, mis ei võta võtmed lahti ja ei muugi muugid lahti, kui läheb katki, siis saab lahti Hane-, pardi- vai kanamuna Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 175 (21)
58911 1653 V2b & Väike kastike, võti ei võta, käsi ei kääna, mudu ei saa, kui lõhu ärä Kanamuna Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (55)
58912 1653 V2c & Üks kast on, keda ükski lahti ei võta, kukub maha, läheb lahti kalõksti Muna Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (3)
58913 1653 V3a & Pisikene karbikene, ei teda muugi muukraud lahti ega teda keera võti lahti, hammusta katki, siis saab lahti Pähkel Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (22)
58914 1653 V3b & Väike kindel karbike, ei tee teda muukraud lahti, ei tee teda ükski võti lahti, kui katki teed, siis saad kätte Muna Ksi 1922 L. Sepp A 39 (9)
58915 1653 V3c & Ilus ja kena karp, ükski võti ei võta teda lahti Kanamuna Pai 1896 A. Hanson H II 57, 697 (1)
58916 1653 V3d & Kinnised karbid, kui lahti teed, läheb lõhki Muna Juu 1890 J. Trull H II 38, 848 (78)
58917 1653 V4+ Kena valge kapike, mida ei muugi muugmed lahti ega keera võti lahti, kukkub maha, läheb ise lahti Muna Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 604 (40)
58918 1653 V4+ Pisikene kena kambrikene, ei seda muuna muugad lahte, kui lööb luhki, siis saab lahte Kanamuna Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24807 (71)
58919 1653 V4+ Valge laegas, ei tee seda võtmega lahti ega murra käsitsi lahti, kui katki läheb, siis kätte saab Muna Pil 1993 E. Vahtramäe RKM II 467, 126 (10)
58920 1653 V4+ & Pisikene ümmargune, ei teda võta võti lahti ega muugi muukrauad lahti, kui kukub maha, siis läheb katki Kanamuna Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 89 (1)
58921 1653 W1a1*% Tilluke kirstuke, Riistuke nimi, võti ei võta, pästja ei pästa, muidu kui lõhu ära Kanamuna Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 366 (1) 2213
58922 1653 W1a1*% & Tillikene kirstuke, Ristikene nimi, võti ei võta, pästäi ei pästä, muidu kui lahu ära Kanamuna Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 888 (9) 2213
58923 1653 W1a1*% Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, teda ei võta võti ega päästa pästja, muidu ei saa, kui lõhu ära Elv 1931 E. Voormann E 71401 (6:2) 2213
58924 1653 W1a1*% Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei pästä pästjä, ei võta võti, muudku lahu ärä Pähen Nõo 1894 V. Grünstamm H II 51, 205 (6) 2213
58925 1653 W1a2* & Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võti ega pästä pästjä, muudku löö katik Muna Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (91)
58926 1653 W1a2* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võti ega pästä pästje, muudku lüü katik Pähel Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (52)
58927 1653 W1a2* Tillike kirstuke ja Ristuke nimi, ei võta võti, ei pästa päästja, mudku löö katik Kanamuna Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 163 (190)
58928 1653 W1a2* Tilluke kirstuke, Kristuke nimi, võta ei võti, päästa ei päästja, muidu kui löö katki Kanamuna Hls 1894 J. Riiet H III 19, 837 (73)
58929 1653 W1a3 & Tillike kirstuke, Ristuke nimi, ei võta tedä võti ega pästä pästja, kukub maha, esi lääb lahti Kanamuna Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 186 (101)
58930 1653 W1b1* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võtai ega pästä pästäi, muudku löö katki Kanamuna Trv 1893 J. Kuusk E 8107 (3)
58931 1653 W1b1* & Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võtja ega pästa pästja, mudu ku lüü katik Kanamuna Trv 1892 J. Kill H III 14, 235 (116)
58932 1653 W1b1* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võtja ega peasta peastja, muidu ku löö katki Kanamuna Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (24)
58933 1653 W1b1* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võtja ega päästa päästja, muidu kui löö katki Pähel Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 185 (118)
58934 1653 W1b1* Tillike kirstuke, Ristuke nimi, ei teda võta võttai ega teda päästa päästai, muudkui löö katsik Pähkel Trv 1894 J. Sirul H III 21, 433/4 (13)
58935 1653 W1b2* Tilluke kirstuke, Ristike nimi, ei võta võtja ega päästa pästja, muidu kui lõhu ära Kanamuna Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (60)
58936 1653 W1b2* & Tillike kirstuke, Ristuke nimme, ei võta võtai ega pästä pästäi, muudkui lahu ära Kanamuna Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 549 (167)
58937 1653 W1b2* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, keda ei võta võtja ega päästa pästja, muidu kui lõhu ära Muna Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (45)
58938 1653 W1c1 & Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võtja ega pästa pästja Muna Trv 1895 J. Liller H II 49, 188 (1)
58939 1653 W1c1 Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võtja ega päästa päästja Kanamuna Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 290 (97)
58940 1653 W1c2 Tillike kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võti ega päästa päästja Kanamuna Trv 1894 K. Tober H III 20, 328 (37)
58941 1653 W1c2 & Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võti ega pästa pästja Kanamuna Trv 1889 J. Käger H III 6, 308 (35)
58942 1653 W1d1 & Veike kirstuke, Ristuke nime, ei võta võti ega pästa pästja, mudu kui murra katski Kartohvel Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (25)
58943 1653 W1d2 & Väike kirstuke, Ristuke nimi, võtja ei võta, pästja ei pästa, muudkui lõhu ära Kanamuna Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 178 (9)
58944 1653 W1d2 Väike kirstuke, Ristuke nimi, ei võta [võtja] ega päästa päästja, muidu kui lõhu ära Kanamuna KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (284)
58945 1653 W1e & Pisuke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võti ega pästa pästai, muidu lahti ei saa, kui lõhu ära Muna Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (213)
58946 1653 W2a* & Tillike kirstuke, Ristuke nimi, käändai ei kääna, võti ei võta, mudu ei saa valla, kui lõhu ära Kanamuna Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 714 (135)
58947 1653 W2a* Nimi Ristuke, tilluke kirstuke, tilluke kirstuke, ei võta võti, ei kääna kääber, ei saa muidu valla, kui lõhu ära Kanamuna Hel 1928 E. J. Kase E 61786
58948 1653 W2b* & Väike kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võti, ei kääna käändja, muudkui lõhu puruks Kanamuna Trv 1895 J. Sams E 18072 (48)
58949 1653 W2b* Väike kirsturistuke, ei võta võti ega kääna kääni, muudkui lõhu katsik Muna Hel 1889 J. Keernik H III 6, 94 (38)
58950 1653 W2c & Veike kirstuke, Ristuke nimi, kedä ei võta võti valla egä käänä käämer valla, muidu kui lahu ära Kanamuna Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (200)
58951 1653 W3a* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, võti ei võta ega käsi ei kääna, muudkui lõhu ära Kanamuna 1890 E EM 153 (1461)
58952 1653 W3a* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, võti ei võta ega käsi ei kääna, muudkui lõhu ära Kanamuna 1913 E EM2 133 (1910)
58953 1653 W3a* & Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, võti ei võta ega käsi ei kääna, muudkui lõhu ära Kanamuna Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 317 (181)
58954 1653 W3a* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, seda ei kääna võti, seda ei kääna käsi, muidu ei saa lahti, kui lõhu ära Muna Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 213 (8)
58955 1653 W3b & Tilluke kirstuke, Ristike nimi, ei võta võti, ei kääna käsi Kanamuna Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (57)
58956 1653 W4a & Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võti, ei kääna taba, muudkui lõhu ära Kanamuna Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 ja 379 (9)
58957 1653 W4b & Tilluke kirstuke, Ristuke nime, ei tee võti ega muukraud lahti, kukub maha, läheb lahti Kanamuna Vil 1894 G. Karu H II 49, 342 (47)
58958 1653 W4c & Tilluke kirstuke, Ristike nimi, võti ei võta, murdja ei murra, muidu ei saa manu, kui lõhu ärä Kanamuna Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 405 (24)
58959 1653 W5a* Tilluke kirstuke, Ristuke, mingi võti ei võta valla, lõhu ära, saad lahti Muna Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (147)
58960 1653 W5a* & Tilluke kirstuke, Kristuke nimi, üitski võti tad valla ei võta, mudu ku lõhu ära Pähel Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 24 (129)
58961 1653 W5b & Väike kirstuk, Ristuk nimi, ükski võti lahti ei keera, muidu kui lõhu ära Pähkel Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 649 (2)
58962 1653 W6a* Veike kirstuke, Ristuke, muidu ei saa lahti, lõhu ära Muna 1885 Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (14)
58963 1653 W6a* Tilluk kirstuk, Ristuk nimi, muidu valla ei saa, lõhu ära Kanamuna Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 48 (5)
58964 1653 W6a* & Tilluk kirstuk, Ristuk nimi, mudu valla ei saa, kui lõhu ärä Muna Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 31 (37)
58965 1653 W6a* Tilluk kirstuk, Kirstuk nimi, muidu ei saa avada, kui lõhu ära Pähkel Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 571 (27)
58966 1653 W6a* Tilluke kerstuke, Ristuke nimi, muidu välla ei saa, kui lõhun ära Kanamuna Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 541 (11)
58967 1653 W6a* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, mudu ei saa valla, kui lõhu ära Kanamuna Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (38)
58968 1653 W6a* Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, mudu ei saa valla, ku lõhu ärä Muna Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 167 (17)
58969 1653 W6a* Tilluke kerstuke, Ristuke, muidu ei saa lahti, lõhu ära Muna Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (13)
58970 1653 W6b* Tilluke kirstuke, Ristike nimi, muidu ei saa lahti, kui lüü lõhki Pähkel Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 154 (58)
58971 1653 W6b* & Tillike kirstuke, ristike otsas, Jukuke nimi, muidu ei saa lahti, kui löö lõhki Kanamuna Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (83)
58972 1653 Õ1a & Ei võta võtja egä pästä pästja, muudkui lahu ära Kanamuna Puh 1889 D. Arak H II 30, 110 (17)
58973 1653 Õ1b & Ei võta võtja egä pästa pästja, muudkui murra katik Kanamuna Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (5)
58974 1653 Õ1c & Võti ei võta, päst ei pästa, küüneksed lääve manu, võtave valla ku lõkstigi Süvvõs Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (57)
58975 1653 Õ2 & Käsi ei kääna, võti ei võta, muidu ei saa, kui lõhu ära Kanamuna Hls 1896 H. Reissar E 23823 (7)
58976 1653 Õ3* & Ei see võta võti lahti ega võta muukraud lahti, kui lähäb katti, siis saad kätte Muna Mar 1938 E. Põldre KKI WS
58977 1653 Õ3* Ei seda muugi muukraud lahti ega seda kieri votti lahti, kui kukkub maha, siis lähäb ise lahti Muni Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 253 (2)
58978 1653 Õ3* Üitski muukraud ei tii lahti, võti ka ei tii lahti, kukub maha, lääb esi lahti Muna Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 275 (42)
58979 1653 Õ3* Ükski võti ega muukraud ei võta lahti, aga kui maha kukub, läheb katki Kanamuna Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 726 (4)
58980 1653 Õ3* & Ükski muukraud ega võti ei võta lahti, viska maha, läheb ise lahti Kanamuna Vän 1933 M. Hansen E 82376 (16)
58981 1653 Õ4* & Võtmed lahti ei tee, kukub maha, läheb ise lahti Muna Plv 1929 Musto E 64481 (18)
58982 1653 Õ4* Võtmed lahti ei tee, kukub maha, läheb ise lahti Muna Jõh 1935 Anonüüm 052 ERA II 118, 416 (51)
58983 1653 Õ4* Võtmega ei lähe lahti, kukub maha, läheb ise lahti Muna JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 338 (17)
58984 1653 Õ4* & Ükski võti ei keera lahti, kukkub maha, läheb ise lahti Muna Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (47)
58985 1653 Õ5+ Lukuga keera, aga lahti ei saa, kukub maha, läheb lahti Muna Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (79)
58986 1653 Õ5+ & Ei saa võtmega ega naelaga lahti, kukub maha, läheb katki Kanamuna As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 121 (5)
58987 1653 Äa* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kukun ma, ise lähen lahti Muna 1890 E EM 29 (54)
58988 1653 Äa* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kukun ma, ise läen lahti Muna 1913 E EM2 29 (68)
58989 1653 Äa* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kukun ma, ise läen lahti Muna 1914 E MM 5 ja 42 (12)
58990 1653 Äa* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kukun ma, ise lähen lahti Muna 1920 E MM2 5 ja 45 (12)
58991 1653 Äa* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kukun ma, ise lähen lahti Muna 1994 E MM3 3 ja 36 (12)
58992 1653 Äa* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kukun ma, ise lähen lahti Muna 1939 Nugis 284 ja 312 (7)
58993 1653 Äa* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kukun maha, lähen ise lahti Muna 1968 Ordlik EKTv 18 (8)
58994 1653 Äa* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui kukun – lähen ise lahti Muna Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 126/7 (26)
58995 1653 Äa* & Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kukun, ise lähan lahti Muna Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 404 (13)
58996 1653 Äa* Ei mind keera võti lahti ega mingi munkraud, kui kukun, lähen ise lahti Muna Kuu 1940 A. Lindvest ERA II 263, 144 (5)
58997 1653 Äb* Äi mind võta võti lahti, äi mind murra muukraud lahti Muna Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 70 (44)
58998 1653 Äb* Ei mind võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui lähen katki, siis saab kätte Kanamuna VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (9)
58999 1653 Äb* & Ei mind muugi muukmed lahti ega võta võtmed lahti, kui teed katki, siis saad lahti Kanamuna Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (53)
59000 1653 Ö+ Mis kirst on nii kindel, ei seda tee ükski muukraud ega võti lahti, vaid siis vast saab kätte, kui katki läheb Naistevärk ja kanamuna Vai 1889 H. Masing H II 7, 86 (159)