Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 55001 — 56000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
55001 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Trv 1895 J. Sams E 18071 (31)
55002 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 542 (16)
55003 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (61)
55004 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (6)
55005 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Pst 1925 S. Lõhmus E 56095 (1)
55006 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (45)
55007 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht SJn? 1964 L. Lausing KKI 2, 139 (64)
55008 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Äks 1922 L. Meos A 108 (24)
55009 1581 A1a1 & Peotäis paljast, küünar karvast Viht TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (106)
55010 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 882 (26)
55011 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 458 (33)
55012 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (13)
55013 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (8)
55014 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (4)
55015 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Puh 1931? Anonüüm 030 E 71839 (24)
55016 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (37)
55017 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Ote 1888 V. Vaher H III 10, 343 (5)
55018 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 245 (56)
55019 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 430 (14)
55020 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht San 1895 J. Kuldsep E 19083 (10)
55021 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht San 1967 H. Kukk RKM II 245, 540 (269)
55022 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Ta 1913 J. Müür E 48441 (20)
55023 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (37)
55024 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (281)
55025 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (31)
55026 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 456 (67)
55027 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (3)
55028 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 5 (24)
55029 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 628 (25)
55030 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Plv 1961 E. Kõuhkna RKM II 135, 511 (6)
55031 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Plv 1978 M. Adel RKM II 333, 420
55032 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 75 (36)
55033 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht As 1995 A. Korb EFA II 2, 78 (37)
55034 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (6)
55035 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (12)
55036 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 53 (31)
55037 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 136 (125)
55038 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (39)
55039 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (12)
55040 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768 (7)
55041 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Vil 1892 H. Pihlap E 727 (103)
55042 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (35)
55043 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (21)
55044 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Ran 1895 J. Palu E 18774 (30)
55045 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karvast Viht Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (20)
55046 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 679 (56)
55047 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 554 (85)
55048 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Saunaviht Hel 1974 H. Kala RKM II 316, 236
55049 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Trv 1889 A. Rull H III 16, 350 (13)
55050 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 563 (8)
55051 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Saunaviht Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (101)
55052 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (50)
55053 1581 A1a1 Peotäis pal'last, küünar karvast Viht Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 430 (65)
55054 1581 A1a1 Peotäis pal'last, küünar karvast Viht Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (39)
55055 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Ran 1890 A. Tattar H II 30, 542 (30)
55056 1581 A1a1 Peotäis pal'last, küünar karvast Viht Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (20)
55057 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (32)
55058 1581 A1a1 Peotäis pal'last, küünar karvast Viht Ote 1982 M. Kõiva RKM II 362, 473 (35)
55059 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Rõu 1877–1917 M. Siipsen ERA II 26, 383 (44)
55060 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Porgand Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 158 (28)
55061 1581 A1a1 Peotäis pallast, küinar karvast Viht Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (3)
55062 1581 A1a1 Peotäis pallast, küinar karvast Viht Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (98)
55063 1581 A1a1 Peotäis pallast, küinar karvast Viht Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (40)
55064 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht, miska viheldakse 1885 Kündja nr. 16 ja 17 (1885) 87 ja 95 (5)
55065 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (7)
55066 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 273 (67)
55067 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 215 (73)
55068 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 727 (8)
55069 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (189)
55070 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 145 ja 163 (4)
55071 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 213 (6)
55072 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (31)
55073 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karvast Viht Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (30)
55074 1581 A1a1 Piutäis paljast, küünar karvast Viht 1995 EMrd V 73 (13)
55075 1581 A1a1 Piutäis paljast, küünar karvast Saunaviht Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (10)
55076 1581 A1a1 Piutäis paljast, küünar karvast Viht Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 24 (6)
55077 1581 A1a1 Piutäis paljast, küünar karvast Viht, millega veheldakse Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (2)
55078 1581 A1a1 Piutäis paljast, küünar karvast Viht Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (69)
55079 1581 A1a1 Piutäis paljast, küünar karvast Viht Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (25)
55080 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Viht Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (2)
55081 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Viht Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (14)
55082 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Viht Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (23)
55083 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Viht VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (83)
55084 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Viht VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (13)
55085 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Viht JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (1)
55086 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Saunaviht Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (10)
55087 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Viht MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 574 (28)
55088 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karvast Viht Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 238 (11)
55089 1581 A1a1 Peutäis paljast, küinar karvast Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 202 (82)
55090 1581 A1a1 Peutäis paljast, küinar karvast Viht Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (29)
55091 1581 A1a1 Peutäis paljast, küinar karvast Viht Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (104)
55092 1581 A1a1 Peutäis paljast, küinar karvast Viht Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 336 (46)
55093 1581 A1a1 Peutäis paljast, küinar karvast Viht Pil 1895 H. Keller E 18364 (15)
55094 1581 A1a1 Peutäis paljast, küinar karvast Viht Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (47)
55095 1581 A1a1 Piutäis paljast, küinar karvast Viht Vai 1893 H. Masing H II 36, 399 (22)
55096 1581 A1a1 Piutäis paljast, küinar karvast Viht Iis 1955 Ü. Tedre KKI 20, 335 (18)
55097 1581 A1a1 & Piutäis paljast, küinar karvast Viht VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (176)
55098 1581 A1a1 Piutäis paljast, küinar karvast Viht Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (3)
55099 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Jõe 1932 H. Tampere ERA II 56, 152 (5)
55100 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (21)
55101 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (43)
55102 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht, kellega viheldakse Pal 1890 L. Arst H III 8, 266 (23)
55103 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 163, 189
55104 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 60 (107)
55105 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (22)
55106 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (19)
55107 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (4)
55108 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küinar karvast Viht Plv 1893 J. Melzov E 8391 (1)
55109 1581 A1a1 & Pihutäis paljast, küüner karvast Viht Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 407 (27)
55110 1581 A1a1 Peutäis pallast, küünar karvast Viht Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (33)
55111 1581 A1a1 Piutäis pal'last, küinar karvast Viht Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (38)
55112 1581 A1a1 Piutäis pallast, küünar karvast Vihtlemise viht Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 138 (35)
55113 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karvast Viht Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (10)
55114 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünder karvast Viht Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (58)
55115 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünär karvast Viht Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (138)
55116 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünär karvast Viht Hel 1940 I. Novek ERA II 271, 355 (87)
55117 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünär karvast Saunaviht Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 547 (1)
55118 1581 A1a1 Peotäis pal'last, küünär karvast Viht Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 281 (12)
55119 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünär karvast Viht Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (72)
55120 1581 A1a1 Peotäis pal'last, küünär karvast Viht Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (83)
55121 1581 A1a1 Peotäis pallast, küinär karvast Viht Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (25)
55122 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünär karvast Saunaviht Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 366 ja 376 (63)
55123 1581 A1a1 Peotäis pal'last, küünär karvast Sannaviht Nõo 1926 E. Päss E 56958 (32)
55124 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünär karvast Viht Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 447 (74)
55125 1581 A1a1 Peotäis pallast, küinär karvast Viht Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (113)
55126 1581 A1a1 Peotäis pal'ast, küünär karvast Saunaviht Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 49 (7)
55127 1581 A1a1 Peotäis pal'ast, küünar karvast Viht Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (35)
55128 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 504 (3)
55129 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 537
55130 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Viht Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (17)
55131 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karvast Saunaviht Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 434 ja 436 (6)
55132 1581 A1a1 Peotäus paljast, küünar karvast Viht Plv 1889 G. Pennert H III 11, 538 (15)
55133 1581 A1a1 Peotäus pallast, küünär karvast Viht Pst 1889 J. Ainson H II 25, 920 (33)
55134 1581 A1a1 Peotäus pal'last, küünär karvast Viht Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (26)
55135 1581 A1a1 & Peotäus pal'last, küünär karvast Viht Har 1889 J. Pähn H II 32, 195 (7)
55136 1581 A1a1 Peotäus palast, küünar karvast Viht Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (11)
55137 1581 A1a1 Peotäus pal'ast, küinar karvast Viht Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (88)
55138 1581 A1a1 Peotäüs paljast, küünar karvast Saunaviht Vas 1895 P. Saar H III 22, 337 (94)
55139 1581 A1a1 Peotäüs paljast, küinar karvast Viht Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 814 (17)
55140 1581 A1a1 Peotäüs paljast, küünär karvast Viht Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (30)
55141 1581 A1a1 Peotäüs pallast, küünar karvast Viht Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (20)
55142 1581 A1a1 Peotäüs pallast, küünar karvast Viht Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (120)
55143 1581 A1a1 Peutäüs pallast, küünar karvast Viht Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (73)
55144 1581 A1a1 Peotäüs pal'last, küünar karvast Saunaviht Võn 1892 J. Pint E 502 (6)
55145 1581 A1a1 Peutäüs pallast, küünar karvast Viht Ran 1889 A. Tobber H II 30, 256 (3)
55146 1581 A1a1 Peotäüs pallast, küünar karvast Viht Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (66)
55147 1581 A1a1 Peotäüs pallast, küünar karvast Saunaviht Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 617 (133)
55148 1581 A1a1 Peotäüs pallast, küünar karvast Viht Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (41)
55149 1581 A1a1 Peotäüs pallast, küünar karvast Viht As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 14 (14)
55150 1581 A1a1 Peotäüs pallast, küünär karvast Viht Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (96)
55151 1581 A1a1 Peotäüs pal'last, küünär karvast Viht Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 272 (62)
55152 1581 A1a1 Peotäüs pal'ast, küünar karvast Viht 1887 Meelej. nr. 33 (1887) 263 (12)
55153 1581 A1a1 Peotäüs pal'ast, küünär karvast Sannaviht Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (23)
55154 1581 A1a1 Peotäüs pal'ast, küünär karvast Viht Võn 1889 J. Kripson H II 29, 786 (38)
55155 1581 A1a1 Peotäüs pal'ast, küünär karvast Viht Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 129 (3)
55156 1581 A1a1 Peotäüs pal'ast, küünär karvast Viht Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (4)
55157 1581 A1a1 Peotäüs pal'ast, küünär karvast Viht Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (53)
55158 1581 A1a1 Peotäüs pal'ast, küünär karvast Viht Se 1927 E. Põllula S 615 (3)
55159 1581 A1a1 Peotäüs pal'ast, küünär karvast Viht Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 435 (3)
55160 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust (Eine Hand voll kahles, eine Elle rauches) Ein Badequast Tt 1732 A. Thor Helle Helle 368 (86)
55161 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Viht 1782 Willmann 171 (80)
55162 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Kylpyvasta 1851 Lönnrot2 190 (125)
55163 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Saunaviht 1868 Nörmann 36 ja 56 (84)
55164 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Vihtlemise viht VNg 1894 M. Kampmann H II 49, 234 (7)
55165 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Saunaviht Kos 1952 S. Jõudna RKM II 32, 362 (2)
55166 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Viht Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (12)
55167 1581 A1a1 & Peotäis paljast, küünar karust Viht HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (16)
55168 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Viht Hps 1923 V. Lao E 53569 (39)
55169 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Vän 1933 E. Ruus E 82796 (2)
55170 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Viht Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (33)
55171 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Viht SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (75)
55172 1581 A1a1 Peotäis paljast, küünar karust Viht Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 436 (31)
55173 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karust Saunaviht vihtlemiseks Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 26 ja 54 (109)
55174 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karust Saunaviht Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 266 (9)
55175 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karust Viht SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (47)
55176 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karust Viht Pil 1891 J. Järv H III 14, 661 (12)
55177 1581 A1a1 Peotäis paljast, küinar karust Saunaviht Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (13)
55178 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karust Viht Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (20)
55179 1581 A1a1 Peotäis pal'last, küinar karust Viht Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 23 (32)
55180 1581 A1a1 & Peotäis pal'last, küünär karust Viht Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (37)
55181 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karust (Eine Hand voll Kahles, eine Elle Rauches) Der Badebesen 1876 Wied. 284
55182 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karust Viht (lõnga) Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (175)
55183 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karust Saunaviht Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (28)
55184 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karust Viht Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (18b)
55185 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karust Viht Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (41)
55186 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karust Viht Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (76)
55187 1581 A1a1 Peutäis paljast, küünar karust Viht KJn 1870 J. Tiedemann E 134 (58)
55188 1581 A1a1 Peutäis paljast, küinar karust Viht Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 110 ja 115 (83)
55189 1581 A1a1 Peutäis paljast, küinar karust Saunaviht Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (112)
55190 1581 A1a1 Põutäis paljast, küünar karust Viht Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 114 (5)
55191 1581 A1a1 Põutäis paljast, küünar karust Saunaviht Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (7)
55192 1581 A1a1 Põutäis pallast, küünar karust Viht Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (53)
55193 1581 A1a1 & Püutäis paljast, küünar karust Saunaviht Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (64)
55194 1581 A1a1 Pihutäis paljast, küünar karust Viht PJg 1877–1917 J. Landsmann E 755 (51)
55195 1581 A1a1 Piutäis paljast, küinar karust Viht PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (39)
55196 1581 A1a1 Piotäis pal'last, küinar karust Viht Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (51)
55197 1581 A1a1 Piotäis pallast, küünär karust Viht Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (13)
55198 1581 A1a1 Peotäis pallast, küünar karust Viht Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 144 (7)
55199 1581 A1a1 Peotäus pallast, küünär karust Viht Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (38)
55200 1581 A1a1 & Peotäüs pal'last, küünär karust Viht Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 862 (2)
55201 1581 A1a2 Peotäis paljast ja küünar karvast Viht Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (24)
55202 1581 A1a2 Peotäis paljast ja küünar karvast Saunaviht Trt 1967 A. Poltan KKI 46, 507 (4)
55203 1581 A1a2 Peotäis paljast ja küünar karvast Viht Võn 1894 J. Suits H II 51, 99 (99)
55204 1581 A1a2 Peotäis paljast ja küünar karvast Saunaviht Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 545 (20)
55205 1581 A1a2 Peotäis paljast ja küünar karvast Saunaviht Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 307 (7)
55206 1581 A1a2 & Peutäis paljast ja küünar karvast Viht MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (20)
55207 1581 A1a2 Peutäis paljast ja küinar karvast Viht Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (75)
55208 1581 A1a2 Piutäis paljast ja küünar karvast Viht As 1993 A. Korb RKM II 459, 59 (51)
55209 1581 A1a2 Piutäis paljast ja küinar karvast Viht Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 401 (34)
55210 1581 A1a2 Pihutäis paljast ja küünar karvast Saunaviht Jõh 1960 P. Kiiver KKI 31, 307
55211 1581 A1a2 Pihutäis paljast ja küünar karvast Viht Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (1)
55212 1581 A1a2 Pihutäis paljast ja küünar karvast Viht Trm 1896 S. Sommer H II 59, 711 (3)
55213 1581 A1a2 Pihutäis paljast ja küünar karvast Viht Kod 1929 P. Ariste ERA II 14, 519 (4)
55214 1581 A1a2 Pihutäis paljast ja küinar karvast Saunaviht Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 501 (90)
55215 1581 A1a2 & Pihutäis paljass ja küünär karvass Vist, kellegä viheldässe Kod 1942 S. Tanning KKI WS
55216 1581 A1a2 Püutäüs paljast ja küünär karvast Saunaviht Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 49 (6)
55217 1581 A1a2 Peotäis pallast ja küünär karvast Viht San 1925 E. Päss E 56006 (29)
55218 1581 A1a2 Peotäus paljast ja küünar karvast Viht Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1179 (1)
55219 1581 A1a2 & Peotäüs pal'ast ja' küünär karvast Viht Se 1929 A. Gehrke S 17304 (15)
55220 1581 A1a2 Peotäus pal'ast ja künnär karvast Viht Se 1935 A. Jänessoo S 101843 (19)
55221 1581 A1a2 Peotäis paljast ja küünar karust Viht Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 270 (26)
55222 1581 A1a2 & Peutäis paljast ja küünar karust Viht Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (27)
55223 1581 A1a2 Peutäis paljast ja küünar karust Saunaviht Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (21)
55224 1581 A1a2 & Peotäis pal'last ja küünär karust Viht Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 50 (19)
55225 1581 A1a3 & Peotäüs pal'ast, küündretäüs karvast Sannaviht Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (8)
55226 1581 A1a4 & Üts peotäis pal'last, üts küünär karvast Sannaviht Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 97 (9)
55227 1581 A1a5 & Pihu paljast, küünar karvast Viht VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 378 (11)
55228 1581 A1b% & Pihu paljast, küünär karvast, sinne tagub, kus tarvis on Viht Kuu 1903 J. Mikiver E 43938 (74) 178A9a*
55229 1581 A1c1 & Peotäis paljast, küünar karvast, ihul armas ja kehal karmas Viht Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (14)
55230 1581 A1c2 & Peotäis paljast, küünar karvast, ihule armas, pihale paras Viht Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (101)
55231 1581 A1c3% & Peotäis paljast, küüner karust, ihul hää, persel paras Viht Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 150 ja 168 (41) 38K3 1581W6
55232 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Saunaviht VNg 1934 S. Lipperk ERA II 70, 388 (13)
55233 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Vits Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 288 (5)
55234 1581 A2a1 & Küünar karvast, peotäis paljast Viht Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (184)
55235 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Hel 1926 K. Puusepp E 58429
55236 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 186 (128)
55237 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Saunaviht Trv 1969 P. Puudersell RKM II 391, 349 (38)
55238 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Pst 1927 J. Jaako A 9438 (11)
55239 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 436 (4)
55240 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 80 (64)
55241 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Ksi 1923 H. Korp E 53236
55242 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (11)
55243 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (5)
55244 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Saunanuustik Nõo 1939 O. Sild ERA II 257, 437 (6)
55245 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Saunaviht Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 547 (35)
55246 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Saunaviht Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 145 (7)
55247 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Rõn 1930 J. Aab E 66326 (13)
55248 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 421 (40)
55249 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 11 (81)
55250 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Rõu 1932 E. Mihkelson E 81942 (4)
55251 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Saunaviht Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (86)
55252 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Saunaviht Plv 1939 J. Kelt ERA I 6, 453 (15)
55253 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht As 1994 A. Korb RKM II 466, 404 (2)
55254 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (53)
55255 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Saunaviht Tt 1922 S. Martinson A 335 (7)
55256 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Tt 1932 E. Glass E 81095 (4)
55257 1581 A2a1 Küinar karvast, peotäis paljast Saunaviht Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (18)
55258 1581 A2a1 Küünar karvast, peutäis paljast Saunaviht Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 733 (9)
55259 1581 A2a1 Küünar karvast, peutäis paljast Viht Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (65)
55260 1581 A2a1 Küünar karvast, peutäis paljast Viht Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (106)
55261 1581 A2a1 Küünar karvast, peutäis paljast Viht Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 802 (75)
55262 1581 A2a1 Küünar karvast, peutäis paljast Viht Rõn 1889 C. Berg H II 30, 713 (12)
55263 1581 A2a1 Küünar karvast, peutäis paljast Viht Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 564 (13)
55264 1581 A2a1 Küünar karvast, pihutäis paljast Viht Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 485 (94)
55265 1581 A2a1 Küünar karvast, pihutäis paljast Viht MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (44)
55266 1581 A2a1 Küinar karvast, pihutäis paljast Viht VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (78)
55267 1581 A2a1 & Küinar karvast, pihutäis pal'last Saunas vihtlemise viht Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (14)
55268 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Saunaviht Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 120 (16)
55269 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Viht KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (49)
55270 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Viht Trt 1934 H. Senka E 85906 (11)
55271 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Viht Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (46)
55272 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pal'last Viht Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 204 (66)
55273 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Viht Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 463 (245)
55274 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Viht Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (33)
55275 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Viht San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (3)
55276 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Saunaviht Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217 (23)
55277 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Viht San 1932 S. Vellner E 81927 (3)
55278 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pal'last Lambihari või viht Rõu 1957 O. Niinemägi RKM II 63, 162 (28)
55279 1581 A2a1 Küünär karvast, peutäis pal'last Viht Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (16)
55280 1581 A2a1 Küinar karvast, peotäis pallast Viht Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (43)
55281 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pallast Viht Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (56)
55282 1581 A2a1 Künnar karvast, peotäis pallast Viht Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (5)
55283 1581 A2a1 Künnär karvast, peotäis paljast Viht 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (4)
55284 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis pal'ast Viht Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 140 (38)
55285 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäis paljast Viht Har 1927 E. Potsepp E 59955 (2)
55286 1581 A2a1 & Küünär karvast, pihutäüs paljast Viht Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2329 (19)
55287 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäis paljast Viht Ote 1895 E. Palm E 20132 (66)
55288 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäis pal'last Saunaviht Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 181 (48)
55289 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäis pal'last Viht Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 424 (31)
55290 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäis pal'last Viht 1970 EMrd III 236
55291 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäis pallast Viht Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (4)
55292 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäis pal'last Viht Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 215 (32)
55293 1581 A2a1 Küünär karvas, peotäis pallast Viht San 1967 S. Lätt RKM II 226, 108 (39)
55294 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäus paljast Saunaviht Hls 1889 M. Laarman H I 2, 126 (24)
55295 1581 A2a1 Küünar karvast, peutäus paljast Saunaviht Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (16)
55296 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäus paljast Viht Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (29)
55297 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäus pal'last Viht San 1888 K. Gross H II 31, 804 (5)
55298 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäus pallast Viht Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (15)
55299 1581 A2a1 Künnär karvast, peotäus pal'ast Viht, minga sanna käudas Se 1929 P. Toomeorg S 12481 (8)
55300 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäüs paljast Viht Võn 1895 J. Moodis H II 51, 75 (103)
55301 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäüs paljast Viht Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (69)
55302 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäüs pal'last Sannaviht Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 147 (64)
55303 1581 A2a1 Küünar karvast, peotäüs pallast Viht Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (14)
55304 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäüs paljast Viht Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (4)
55305 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäüs paljast Viht Kan 1964 M. Meho, S. Räppo EKRK I 51, 443 (27)
55306 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäüs pallast Viht Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (17)
55307 1581 A2a1 Küünär karvast, peutäüs pal'last Viht Har 1946 P. Ariste RKM II 7, 53 (33)
55308 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäüs pal'last Viht Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (19)
55309 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäüs pal'last Viht Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (2)
55310 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäüs pal'ast Saunaviht Urv 1964 A. Kurg KKI KS
55311 1581 A2a1 & Küünär karvast, peotäis pal'last Viht Vas 1975 H. Keem KKI, TS
55312 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäüs pal'ast Viht Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (8)
55313 1581 A2a1 Küünär karvast, peotäüs pal'ast Viht Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 392 (384)
55314 1581 A2a1 Küünar karust, peotäis paljast Viht Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (74)
55315 1581 A2a1 Küünar karust, peotäis paljast Viht Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (152)
55316 1581 A2a1 Küünar karust, peotäis paljast Viht Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (4)
55317 1581 A2a1 Küünar karust, peotäis paljast Viht Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 427 (89)
55318 1581 A2a1 & Küünar karust, peotäis paljast Viht Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (32)
55319 1581 A2a1 Küünar karust, peotäis paljast Viht Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (16)
55320 1581 A2a1 Küünar karust, peotäis paljast Viht saunas Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (50)
55321 1581 A2a1 Küünar karust, peotäis pallast Saunaviht Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1011 (4)
55322 1581 A2a1 Küinar karust, peotäis pallast Viht Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 783 (121)
55323 1581 A2a1 Küinar karust, peotäis pal'last Viht Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (13)
55324 1581 A2a1 & Küinar karust, peutäis paljast Viht Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (20)
55325 1581 A2a1 Küinar karust, peutäis paljast Viht Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (48)
55326 1581 A2a1 Küinar karust, piutäis paljast Viht Tor 1889 M. Tohv H III 5, 683 (16)
55327 1581 A2a1 Küinar karust, piutäis pal'last Viht Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (86)
55328 1581 A2a1 Küünar karust, piotäis paljast Viht 1890 E EM 78 (613)
55329 1581 A2a1 Küünar karust, piotäis paljast Viht 1913 E EM2 69 (791)
55330 1581 A2a1 Küünar karust, piotäis paljast Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (5)
55331 1581 A2a1 & Küünar karust, püotäis paljast Viht Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (37)
55332 1581 A2a1 Küünar karust, peotäüs pal'last Viht Krk 1939 S. Tanning KKI WS
55333 1581 A2a2 Küünar karvast ja peotäis paljast Rkv 1934 L. Veske ERA II 70, 492 (74)
55334 1581 A2a2 Küünar karvast ja peotäis paljast Saunaviht Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 389 (32)
55335 1581 A2a2 Küünar karvast ja peotäis paljast Viht Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 12 (11)
55336 1581 A2a2 Küünar karvast ja peotäis pal'last Sannaviht Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 587 (22)
55337 1581 A2a2 Küinar karvast ja peutäis paljast Viht Trm 1896 J. Soodla E 25879 (11)
55338 1581 A2a2 & Küünar karvast ja pihutäis paljast Viht Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (75)
55339 1581 A2a2 Küünar karvast ja pihutäis paljast Saunaviht Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 42 (104)
55340 1581 A2a2 Küünär karvast ja pihutäis paljast Viht Kod 1955 S. Lätt RKM II 48, 446 (13)
55341 1581 A2a2 Küünär karvast ja peotäüs paljast Viht Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
55342 1581 A2a2 Küünar karvast ja peotäüs pallast Viht As 1996 A. Korb EFA I 17, 105 (51)
55343 1581 A2a2 & Küünär karvast ja peotäüs pal'last Viht Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 373 (5)
55344 1581 A2a2 Küünär karvast ja peotäüs pal'last Sannaviht Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 491 (13)
55345 1581 A2a2 & Küünar karust ja peotäis paljast Viht Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (41)
55346 1581 A2a2 Küünar karust ja peotäis paljast Luud Noa 1931 A. Toomann ERA I 3, 625 (5d)
55347 1581 A2a2 Küünar karust ja peotäis paljast Viht Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (73)
55348 1581 A2a3 & Küünar karvast, a peotäüs pal'last Viht As 1996 A. Korb EFA I 17, 93 (37)
55349 1581 A2a4 & Künnär om karvast, peotäus om pal'ast Viht Se 1930 A. Nurmetu S 20421 (70)
55350 1581 A2b & Küünar karvast, pihu paljast Viht Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 373 (39)
55351 1581 A3 & Küünar paljast, pihutäis karvast Trm 1906 M. Sild H II 74, 856 (16)
55352 1581 A4 & Peutäis karvast, küinar paljast Viht Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (70)
55353 1581 B1 & Vass pal'ast, küünär karvast Viht Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (51)
55354 1581 B1 Vass pal'ast, künner karvast Viht Se 1934 N. Oinas S 81953 (4)
55355 1581 B2 & Künnär karvast, vass pal'ast Luud vai viht Se 1934 N. Oinas S 83213 (44)
55356 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast 1940 Lasteleht nr. 8 (1940) 160 (10)
55357 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Viht Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (3)
55358 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Viht Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 140 (151)
55359 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Viht Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
55360 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Viht Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 263 (107)
55361 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Saunaviht KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 194 (51)
55362 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Viht Plt 1878 K. Moks H, R 7, 150 ja 167 (150)
55363 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Viht Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (32)
55364 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Viht MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 458 (13)
55365 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karvast Saunaviht Ote 1957 M. Kivilo RKM II 84, 231 (3)
55366 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (23)
55367 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karvast Viht VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (22)
55368 1581 C1a1 & Peutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (8)
55369 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (68)
55370 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (69)
55371 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Pil 1894 H. Keller E 9629 (3)
55372 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (12)
55373 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalatäis karvast Viht Jür 1889 K. Angelus H II 15, 364 (19)
55374 1581 C1a1 Peotäis pal'last, kamalutäis karvast Viht KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (97)
55375 1581 C1a1 Peutäis pal'ast, kamalutäis karvast Vihtlemise viht Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (7)
55376 1581 C1a1 Piutäis pallast, kamalutäis karvast Viht Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 373 (197)
55377 1581 C1a1 Piutäis pallast, kamalutäis karbast Viht SJn 1891 J. Köstner H II 26, 554 (17)
55378 1581 C1a1 Piotäis pal'last, kamalutäis karvast Viht Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 38 (6)
55379 1581 C1a1 Piutäis pal'last, kamalutäis karvast Viht Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (41)
55380 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (31)
55381 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Viht VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (64)
55382 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Amb 1889 J. Freimann H II 14, 470 (3)
55383 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Kuu 1909 A. Ploompuu E 46417 (28)
55384 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (10)
55385 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Saunaviht Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (25)
55386 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 259 (14)
55387 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Viht Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 163, 189
55388 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Viht MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 694 (63)
55389 1581 C1a1 Pihutäis paljast, kamalutäis karvast Vihtlemise viht MMg 1891 G. Puus H II 28, 774 (6)
55390 1581 C1a1 Pihutäis pallast, kamalutäis karvast Viht MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (65)
55391 1581 C1a1 & Pihutäis paljast, kamalikutäis karvast Viht Lai 1897 H. Asper H III 28, 531 (154)
55392 1581 C1a1 Peotäis paljast, kamalutäis karust Viht Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 162 (155)
55393 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karust (Eine Hand voll Kahles, zwei Hände voll Rauhes) Der Badebesen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 284
55394 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karust Viht Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (71)
55395 1581 C1a1 Peutäis paljast, kamalutäis karust Viht Ans 1891 F. Peters H II 41, 383 (3)
55396 1581 C1a1 Peutäis pal'last, kamalutäis karust Viht Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (69)
55397 1581 C1a1 & Pöutäis paljast, kamalutäis karust Viht Sa 1891 E. B. Grepp H I 3, 89 (5)
55398 1581 C1a1 Piutäis paljast, kamalutäis karust Saunaviht Pär 1964 L. Briedis RKM II 176, 246 (15)
55399 1581 C1a2 Peotäis paljast ja kamalutäis karvast Viht Trt 1927 K. Pormeister E 59838 (215)
55400 1581 C1a2 Peotäis pal'last ja kamalutäis karvast Viht Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 472 (65)
55401 1581 C1a2 Peotäis pal'last ja kamalutäis karvast Viht 1965 EMrd II 368
55402 1581 C1a2 Peotäis pal'last ja kamalutäis karvast Viht KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 4 (3)
55403 1581 C1a2 Peutäis paljast ja kamalutäis karvast Viht Kse 1890 M. Reimann H III 4, 494 (1)
55404 1581 C1a2 Peutäis paljast ja kamalutäis karvast Viht Plt 1899 M. Luu E 38346 (40)
55405 1581 C1a2 Peutäus paljast ja kamalutäus karvast Ahjuluud Vig 1896 M. Lemmerkänd H II 54, 345 (9)
55406 1581 C1a2 Piotäis pal'last ja kamalutäis karvast Viht SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (12)
55407 1581 C1a2 & Piotäis pal'last ja kammalutäis karvast Viht Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 997 (7)
55408 1581 C1a2 Pihutäis paljast ja kamalutäis karvast Kaalikas Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (44)
55409 1581 C1a2 Pihutäis paljast ja kamalutäis karvast Viht Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (74)
55410 1581 C1a2 Pihutäis paljast ja kamalutäis karvast Ahjuluud 1896 J. Hinderov E 26085 (9)
55411 1581 C1a2 & Pihutäis paljast ja kamalutäis karust Viht Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468/9 (47)
55412 1581 C1b1 & Peotäis paljast, kamalutäis karva Viht Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 234 (15)
55413 1581 C1b2 Pihutäis paljast, kamalutäis karvu Viht Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (111)
55414 1581 C1b2 & Pihutäis paljast, kamalatäis karvu Viht Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 203 (151)
55415 1581 C1b3 & Peotäis pal'last ja kamalutäis karvu Vihtlemise viht Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (8)
55416 1581 C1b3 Peotäis pallast ja kamalutäis karvu Viht Kos 1930 S. Veske E 64973 (196)
55417 1581 C2a Kamalutäis karvast, peotäis paljast Viht Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 608 (13)
55418 1581 C2a Kamalutäis karvast, pihutäis paljast Viht 1992 Metstak2 15 ja 16
55419 1581 C2a & Kamalutäis karvast, pihutäis paljast Viht Hlj 1899 N. Traks E 38464 (7)
55420 1581 C2a Kamalutäis karvast, pihutäis paljast Viht Lai 1937 F. Eichenbaum ERA II 149, 234 (115)
55421 1581 C2b & Kamalutäis karvast ja peotäis pal'last Viht Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 457 (38)
55422 1581 D & Peutäis paljast ja kolm karust S[auna]viht Tor 1888 G. Volmerson H I 2, 707 (5)
55423 1581 E & Peotäis pal'last, teine karvast Viht Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 195 (3)
55424 1581 F & Peotäis karvast ja teine paljast Viht Trt 1930 L. Uibopuu E 64712 (39)
55425 1581 G Peotäis paljast, peotäis karvast Saunaviht Rkv 1934 E. Siirak ERA II 70, 527 (4)
55426 1581 G & Pihutäis paljast, pihutäis karvast Viht Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 413 (3)
55427 1581 H1a1 Peotäis siledat, küünar karvast Saunaviht Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (9)
55428 1581 H1a1 Peotäis siledat, küinar karvast Viht Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 467 (10)
55429 1581 H1a1 Peutäis siledat, küünar karvast Viht San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (14)
55430 1581 H1a1 Peotäis silet, küünar karvast Vihtmise viht Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (18)
55431 1581 H1a1 Peotäis silet, küünar karvast Saunaviht Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 607 (123)
55432 1581 H1a1 & Peotäis sillet, küünar karvast Viht Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (54)
55433 1581 H1a1 & Peutäus silevet, küünar karust Sannaviht Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 48 (8)
55434 1581 H1a1 Peutäis silet, küinar karust Saunavihk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25548 (30)
55435 1581 H1a1 Peotäis silet, küünär karust Viht Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 50 (54)
55436 1581 H1a2 & Peutäis siledat ja küinar karvast Vihtlemise viht Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 338 (18)
55437 1581 H1a2 Peotäis siledad ja küünar karust Viht Pai 1893 A. Hanson H II 38, 871 (16)
55438 1581 H1b & Peotäüs sillet, küünär karvast alost Viht Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
55439 1581 H2 Küünar karvast, peotäis siledat Viht Trt 1927 Pruuli ARS 1, 802 (7)
55440 1581 H2 & Küüner karvast, pihutäis sileda Viht Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (65)
55441 1581 H2 & Küinär karvast, peotäüs siledät Viht Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 67 (48)
55442 1581 I1a1 Peotäis siledat, kamalutäis karvast Viht KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 346 ja 368 (113)
55443 1581 I1a1 Peotäis siledat, kamalutäis karvast Viht Vil 1877–1917 J. Täht E 1379 (22)
55444 1581 I1a1 Peotäis siledat, kamalutäis karvast Saanaviht KJn 1890 A. Pihlak E 461 (84)
55445 1581 I1a1 Peutäis siledat, kamalutäis karvast Viht Plt 1894 M. Luu H IV 5, 543 (21)
55446 1581 I1a1 Pihutäis siledat, kamalutäis karvast Viht VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (101)
55447 1581 I1a1 & Pihutäis siledat, kamalutäis karvast Viht Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 85 (6)
55448 1581 I1a1 Pihutäis siledat, kamalutäis karvast Saunaviht Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (41)
55449 1581 I1a1 Peutäis siledat, kamalutäis karust (Eine Hand voll Glattes, zwei Hände voll Rauhes) Der Badebesen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 284
55450 1581 I1a1 Piotäis siledat, kamalutäis karust Viht 1890 E EM 122 (1121)
55451 1581 I1a1 Piotäis siledat, kamalutäis karust Viht 1913 E EM2 107 (1480)
55452 1581 I1a1 Peotäis siledat, kamalutäis karust Saunaviht Jaa 1922 S. Russ A 2936 (3)
55453 1581 I1a1 Piutäis siledat, kamalutäis karust Luud Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (36)
55454 1581 I1a1 & Pöutäis siled, kamalotäis karust Päähari Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (17)
55455 1581 I1a1 Peotäis silet, kamalutäis karust Saunaviht Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (16)
55456 1581 I1a2 Peotäis siledat ja kamalutäis karvast Viht Vil 1960 Ü. Puusep, K. Uibo EKRK I 34, 203 (14)
55457 1581 I1a2 Peotäis siledat ja kamalutäis karvast Viht Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58889/90 (1)
55458 1581 I1a2 Peotäis siledat ja kamalutäis karvast Viht Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 15 (30)
55459 1581 I1a2 & Pöotäes seleded ja kammalotäes karost Peehare Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (16)
55460 1581 I1a2 Peotäis siled ja kamalutäis karust Saunaviht Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 333 (14)
55461 1581 I1a2 Peutäis silet ja kammalutäis karust Päähari Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (6)
55462 1581 I1b Peutäis siledat, kamalutäis karvu (Eine Hand voll Glattes, zwei Hände voll Haare) Der Badebesen 1876 Wied. 284
55463 1581 I1b Piotäis siledat, kamalutäis karvu Viht 1890 E EM 122 (1121)
55464 1581 I1b Piotäis siledat, kamalutäis karvu Viht 1913 E EM2 107 (1480)
55465 1581 I1b Peutäis silet, kamalutäis karvu Päähari Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 50 (11)
55466 1581 I1b & Peutäis silet, kamalatäis karvi Viht Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (26)
55467 1581 I2 & Kamalutäis karvast, pihutäis siledad Viht Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (12)
55468 1581 J% Vaks siledat, küünar karust Viht Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (5) 2353 2621
55469 1581 J% & Vaks silet, küünar karust Saunaviht Khk 1955–1959 Anonüüm 099 RKM, Lümanda 17 (3) 2353 2621
55470 1581 K Piotäis siledat, kaks karust Viht 1890 E EM 122 (1122)
55471 1581 K Piotäis siledat, kaks karust Viht 1913 E EM2 107 (1481)
55472 1581 K Peutäis silet, kaks karust (Eine Hand voll Glattes, zwei Rauhes) Der Badebesen 1876 Wied. 284
55473 1581 K & Pöotäis silet, kaks karust Viht Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (34)
55474 1581 L1 & Püotäis libedat, küünar karust Saunaviht Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 279 (2)
55475 1581 L2* & Küünäl karvõss, piotäüs ljõbõdad Luud Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 201 (39)
55476 1581 L2* Küünar karust, peotäis libet Viht Khk 1909 O. Liiv RKM, Liiv 33 (6)
55477 1581 L2* Küünar karust ja peotäis libedat Saunaviht Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (13)
55478 1581 Ma Peotäis libedad, kamalutäis karvast Viht Mar 1937 A. Hiiemägi ERA II 137, 444 (62)
55479 1581 Ma & Peutäis libedat, kamalutäis karust Viht Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (17)
55480 1581 Ma Peotäis libedad, kamalutäis karust Viht Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (103)
55481 1581 Ma Peotäis libet, kamalutäis karust Saunaviht Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 496 (62)
55482 1581 Mb & Piutäis libedat ja kamalutäis karvast Viht Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (46)
55483 1581 N Peotäis puhast, kamalutäis karvast Saunaviht KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 35 (44)
55484 1581 N Peotäis puhast, kamaratäis karvast Anuma mõskmise tuust San 1927 A. Gross RKM II 225, 674 (35)
55485 1581 N & Peotäus puhast, kamaretäus karvast Anumetuust San 1888 K. Gross H II 31, 807 (51)
55486 1581 O & Piutäis pihku, kamalutäis karbu Viht SJn 1894 H. Raid H II 49, 618 (90)
55487 1581 P & Peutäis pippu, kamalutäis karvi Supikauss ja lusikad Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 538 (121)
55488 1581 Qa Peotäüs perst, kamalatäus karvu Luidsa mõskjal Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (5)
55489 1581 Qa & Peotäüs perst, kamaratäüs karvu Peotäüs osju Se 1927 M. Pihlapuu S 1943 (140)
55490 1581 Qb & Pihutäis perset, kamalutäis karvast Viht JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (16)
55491 1581 R1 & Peotäis putsi, kamalatäis karvat Vaarikas KJn 1918–1940 J. Raidla RKM, Raidla 289
55492 1581 R2 & Peoga putsi, kamaluga karva, peotäis paljast, kamalutäis karvast Päähari VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 713 (9)
55493 1581 S & Piotäüs putsi, käpätäüs karvu Osjad Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 228 (42)
55494 1581 Z & Peotäis munna, kamalutäis karvu Viht SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (117)
55495 1581 T1a Peotäis paljast, küünar haljast Viht Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (22)
55496 1581 T1a Peotäis paljast, küinar haljast Viht 1912 Jürjens 36
55497 1581 T1a Peutäis paljast, küüner haljast Saunaviht Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (8)
55498 1581 T1a Pihutäis paljast, küünar haljast Viht Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (12)
55499 1581 T1a Peotäus paljast, küünar haljast Sannaviht Urv 1971 T. Hirse RKM II 287, 530 (4)
55500 1581 T1a & Peotäus pal'last, küünär hal'last Viht Hls 1891 J. Riiet H III 13, 577 (4)
55501 1581 T1a Peotäüs pal'ast, küünär hal'ast Viht Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (26)
55502 1581 T1b & Peotäis paljast, küünarnukini haljast Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 256 (23)
55503 1581 T2 Küünar haljast, peotäis paljast Viht Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 406 (20)
55504 1581 T2 Küünar haljast, pihutäis paljast Viht Kod 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 74 (43)
55505 1581 T2 Küünär hal'last, peotäis pal'last Viht Urv 1925 E. Päss E 56007 (35)
55506 1581 T2 Küünär hal'ast, peotäüs pal'ast Sannaviht Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 141 (15)
55507 1581 T2 & Küünar hal'ast, peotäus pal'ast Saunaviht Räp 1905 V. Songi H III 31, 423 (4)
55508 1581 U & Vaks haljast, küünar karvast Viht VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 70 (81)
55509 1581 Va Piotäis paljast, kamalutäis karust, mida ligidam pe[rse]t, seda magusam maitseb Viht 1890 E EM 122 (1120)
55510 1581 Va Piotäis paljast, kamalutäis karust, mida ligidam p[erse]t, seda magusam maitseb Viht 1913 E EM2 107 (1479)
55511 1581 Va & Peutäis silet ja kammalutäis karust, mida ligemal perset, seda magusam maitseb Viht ja vihtlemine Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (45)
55512 1581 Vb & Peutäis pehmet, kamalutäis karust, mida rohkem per[se] ligi peksad, seda magusam maitseb Vihtlemine Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32515 (27)
55513 1581 W1/ & Tükk paljast, tükk karvast, süda kutsub, perse sallib Saunaviht Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 519 (17) 38Q1
55514 1581 W2/ & Küinar karvast, peotäis paljast, süda kutsub ja perse sallib Viht Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (12) 38Q2
55515 1581 W3/ & Ihu himustab, reied rõõmustavad, tükk tühja, patakas pal'last, küünar karust Vihtlemine saunas Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 539 (15) 38Q3
55516 1581 W4/ & Peotäis paljast, kamalutäis karvast, ihu himustust ja reie rõõmustust Vihtlemine Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1498 (57) 38Q4
55517 1581 W5a/ & Peotäis paljast, kamalutäis karvast, ihu ihaldab, süda sallib, reied rõemustavad Saunaviht Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 150 (455) 38Q5a
55518 1581 W5b/ & Piutäis paljast ja kamalutäis karvast, ihu ihaldab, süda sallib ja reied rõemustavad Vihaga anna vasta kannikaid Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 134 (9) 38Q5b
55519 1581 W6/% & Piotäis paljast, kamalutäis karvast, ihule hea ja persele paras, ihu himustab, perse tahab Vihtlemine Lai 1904 J. Ermann E 44371 (92) 38Q6 1581A1c3
55520 1581 W7/ & Piutäis siled ja kamalutäis karust, ihu higistab ja reied rõõmustavad Saunas vihtlemine, piutäis siled on viha tüü, kamalutäis karust viha latv Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 527 (1) 38Q7
55521 1581 Õ/ & Hani haljas, peutäis paljast Viht Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (4) 178L
55522 1581 # vs: EV 5203
55523 1582 A1a Pere ilma hengete, õue ilma koerate Surnuaid Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14 (41)
55524 1582 A1a Pere ilma hingeta, õu ilma koerata Surnuaid Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 409 (16)
55525 1582 A1a Pere ilma hingeta, õue ilma koerata Surnuaid Saa 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (106)
55526 1582 A1a Pere ilma hingeta, õue ilma koerata Surnuaed Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (6)
55527 1582 A1a Pere ilma hingeta, õue ilma koerata Surnuaed Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 303, 315 (18)
55528 1582 A1a & Pere ilma hingeta, õue ilma koerata Surnuaed Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (187)
55529 1582 A1b & Pere hingeta, õu koerata Kabel Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (134)
55530 1582 A1b Pere hingeta, õu koerata Surnuaed Pal 1890 H. Maasen E 439 (32)
55531 1582 A2 & Kus on inimesed ilma hingeta ja õue ilma koerata Surnuaias Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (31)
55532 1582 B & Maja ilma kassita, õue ilma koerata, pere ilma hingeta Surnuaed PJg 1889 H. Lussik H II 20, 514 (36)
55533 1582 C & Pere hingeta, aed lukuta, õu koerata, varas ei varasta millalgi Kabeliaed Pal 1889 H. Maasen H III 8, 516 (2)
55534 1583 A & Pere murrab pesematta käega Ukse lahti tegemine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 51 ja 79 (71)
55535 1583 B1 & Pere murrab pesemata kätega kooki Inimesed käivad uksest HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (11)
55536 1583 B2a & Pere murrab pesemata silmadega kooki Toa uks Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (35)
55537 1583 B2b & Iga hommiku murtakse kooki ilma silma pesemata Toa ust võetakse lahti Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (22)
55538 1583 B2c & Perememm teeb pesemata silmadega kooki Tua uks Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (9)
55539 1583 B3a1 Pere murrab pesemata kooki Tua uks 1890 E EM 119 (1088)
55540 1583 B3a1 Peremees murrab pesemata kooki Tua uks 1913 E EM2 105 (1439)
55541 1583 B3a1 Pere murrab pesemata kooki Ust teh[akse] hommiku lahti VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (23)
55542 1583 B3a1 Pere murrab pesemata kooki Uks Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 303 (3)
55543 1583 B3a1 Pere murrab pesemata kooki Toa uks hommiku JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (68)
55544 1583 B3a1 Pere murrab pesemata kooki Uksest käimine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (1)
55545 1583 B3a1 & Pere murrab pesemata kooki Toa uks Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 71 (2)
55546 1583 B3a1 Pere murrab pesemata koogi Tua uks VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (162)
55547 1583 B3a1 Pere murrab pesemata kooki Uksest käimine Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 127 (3)
55548 1583 B3a1 Pere murrab pesemata kuoki Inimesed käivad enne silmapesemist õues, uks – kuok Hlj 1891 V. Klaas H II 9, 592 (9)
55549 1583 B3a1 Pere murdab pesemata kooki Uksehinged Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 766 (7)
55550 1583 B3a1 Pere murdab pesemätä kuoki Ukse lahti tegemine Kuu 1903 J. Mikiver E 43939c (105)
55551 1583 B3a1 Pere murrab pesematast koogist Uksest käimine Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (64)
55552 1583 B3a1 Pere murdvad pesemata kooki Toa uks Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (41)
55553 1583 B3a2 & Pere lõikab pesemata kooki Toa uks on pesemata kook Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 518 (51)
55554 1583 B3b & Pere murrab iga hommiku pesemata kooki Toa uks Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (31)
55555 1583 B3c & Keik pere murdvad hommikust ilma pesemata ühte kooki Keik pere käivad hommikust õues Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (31)
55556 1583 B3d & Pere murrab iga pääv pesemata kooki Uks Noa 1927 P. Ariste E 60417
55557 1583 B4a1 Kõik pere murravad musta kooki (Das ganze Hausgesinde bricht einen schwarzen Kuchen) Die Stubenthür 1876 Wied. 270
55558 1583 B4a1 Kõik pere murrab musta kooki Toa uks 1890 E EM 69 (515)
55559 1583 B4a1 Kõik pere murrab musta kooki Toa uks 1913 E EM2 62 (669)
55560 1583 B4a1 Keik pere murdvad musta kooki Toa uks Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 392 (10)
55561 1583 B4a1 & Keik pere murdvad musta kooki Toa uks Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 792 (71)
55562 1583 B4a2 & Pere murdab musta kooki Uks, sest ennevanal ajal olid uksed mustad Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (13)
55563 1583 B4b & Pere murrab homikul musta kooki Ukse avamine Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24804 (31)
55564 1583 B4c & Pere murrab musta kooki, ilmaski ei saa kõhtu täis Uksest käimine Kuu 1909 A. Ploompuu E 46416 (17)
55565 1583 B5 & Pere murrab kooki Uks Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (5)
55566 1583 C1 Pere murrab musta leiba Uks Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (272)
55567 1583 C1 & Pere murdab musta leibä Uksest väljumine Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (9)
55568 1583 C2 & Pere murrab pesemata leiba Kui hommikul käiakse pesemata silmi Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 143 (171)
55569 1583 Da1 & Pere murrab musta koorikest Tare uss Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (71)
55570 1583 Da2 & Kõik pere murrab musta koorikest Tare uks (kõik pere võtab teda lahti) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (221)
55571 1583 Db & Rahvas tuleva hommiku üles, murrava kõik ütte musta leiva koorikut Uksest inimesed käivad Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (10)
55572 1583 E1a & Hommiku vara murrad musta karaskit Vanasti uksed San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 540
55573 1583 E1b & Iga hommuga murrat musta karaskit Uss (uks) Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (26)
55574 1583 E1b & Igä hummugu murra musta karaskit Usselingi tõstmine Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (386)
55575 1583 E1c & Igal hommikul murrab mustal karaskil tüki Hommikul välja minek uksest San 1929 L. Kuusik E 64022 (100)
55576 1583 E1d1 & Tulõt igäl hommikul, murrat musta karaskit Köögiukse link Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (59)
55577 1583 E1d2 & Tule hummogu üles, murra musta karaskit Tare ust võetas valla Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365 (4)
55578 1583 E1d3* Hommuku, kui üles tuled, murrad musta karaskit Uss Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 532 (147)
55579 1583 E1d3* & Hommugu tulõd üles, murrad musta karaskit Ussõlink ehk uss Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (22)
55580 1583 E1e & Hommikul tuled unest üles, murrad musta karaskid Ukse lahti võtmine Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (58)
55581 1583 E1f & Hommiku tõused asemelt, murrad musta karaskit Võtad ukse lahti Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 540 ja 541 (38)
55582 1583 E1g & Mina murra, sina murrad, egäüts murd musta karaskit Tare uss Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 456 (64)
55583 1583 E1g Mina murra, sina murrat, egäüts murd musta karaskit Tare uks Urv 1964 A. Kurg KKI KS
55584 1583 E2 & Must tõrvane karask, igaüits murd, otsa ei lõpe Uss (uks) Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (31)
55585 1583 E3a & Tõrvatu karask, kõik teda murdva, ära ei lõppe Tare uks Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (98)
55586 1583 E3b1 & Tõrvatud karask, kõik murravad, aga otsa ei saa (Rehe) uks TMr 1930 E. Schmidt E 71298 (34)
55587 1583 E3b2 & Tõrvane karask, kõik murdva ja niipia otsa ei saa Maja uss Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 710 (123)
55588 1583 E3c1* Tõrvane karask, egaüits murd, kunagi otsa ei saa Uss Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (57)
55589 1583 E3c1* & Tõrvane karask, egäüts murd, otsa ei saa kunagi Rehe uss Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (138)
55590 1583 E3c2 & Tõrvane karask, egäüts murd, otsa ei saa Tare uss Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (15)
55591 1583 F & Pere murd ütte kuuki, ilmaski ei saa otsa Tare uss Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (15)
55592 1583 Ga1* & Pere murrab ühte kooki, ei saa ilmaski katki Tua uks Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (15)
55593 1583 Ga1* Pere murrab ühte kooki, aga ei saa ilmaski katki Toa uks Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 187 (133)
55594 1583 Ga2 & Pere murrab ütte kooki, ei saa katski konagi Uss (uks) Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (20)
55595 1583 Ga3 & Pere murrab aga ühte kooki, ei saa katki millagi Uks MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 599 (12)
55596 1583 Ga4 & Kõik pere murrab ühte kooki, aga ilmas ei lähä katki Uks Vän 1889 M. Jaason H III 5, 460 (3)
55597 1583 Ga5 & Kõik inimest murdvad ühte kooki, aga kook ei katke Uks Noa 1931 A. Toomann ERA I 3, 625 (5f)
55598 1583 Gb1 & Pere murrab kooki, ei sua ilmaski katki Uks: ust keeratasse käimisega nii kui kooki, aga katki ei lähe Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 59 (102)
55599 1583 Gb2 & Pere murd kuuki, kunagi ei murdu ära Uss (uks) Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (27)
55600 1583 H & Kamber inimesi täis, aga ei jõua üht karaskid katki murda Põrmand Trv 1895 J. Sims E 21674 (10)
55601 1583 I & Pere murrab ütte leiba, aga ei saa kunagi katki Tare uss Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (10)
55602 1583 # 702
55603 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab (Das Gesinde isst, der Tisch singt) Ferkel wenn sie an der Mutter sangen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (90)
55604 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab (Das Gesinde isset, der Tisch singt) Fercken wenn sie an der Mutter saugen 1780 Hupel 121
55605 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad, kui nemad imevad 1782 Willmann 171 (81)
55606 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab (Das Gesinde isst, der Tisch singt) Die Fercken wenn sie an der Mutter sangen 1805 St. Pet. Mon. (1805) 64 ja 250 (14)
55607 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Porsaat imevät, emä röhkii 1844 Lönnrot 158
55608 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad, ema röhib 1869 Ahlqvist 74
55609 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab (Das Gesinde isst, der Tisch singt) Eine Sau mit ihren Ferkeln 1876 Wied. 284
55610 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis, kui ta põrsaid imetab Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 24 ja 53 (97)
55611 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis poegadega Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 45 (95)
55612 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Sea põrsad imevad 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (22)
55613 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab poegi Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204
55614 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad, emis röhib 1887 Meelej. nr. 23 ja 24 (1887) 184 (9)
55615 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1888 Malm9 31 (5)
55616 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega 1890 E EM 119 (1089)
55617 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis ja põrsad 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (84)
55618 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1898 Sööt PA (1898) 6 (2)
55619 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1903 Pet. HS I 35 (17)
55620 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1911 Elken3 15 (5)
55621 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega 1913 E EM2 105 (1443)
55622 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1920 Kmpm. KLr I8 41
55623 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1923 Pet. EüK2 65
55624 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1924 Kmpm. EL I9 76
55625 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid 1935 Huvit. V Lisa 18 (49)
55626 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (20)
55627 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad emist 1939 Nugis 293 ja 314 (195)
55628 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega 1955 ÜÕÕ 29 (1)
55629 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1956 Säde nr. 26 (1956) 3
55630 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imevate põrsastega 1960 LS 420
55631 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid 1960 Kriisa V 45 (1)
55632 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1964 Hellerma Eü 101
55633 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1967 Remmel V-VIII5 171
55634 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis 1974 Maanso-Valgma-Villand 26
55635 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1976 Hellerma IV-V 93
55636 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid 1979 Metstak 16 ja 34 (135)
55637 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga 1984 Muhel VN 31 ja tagakaas (1)
55638 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga 1985 Õunapuu 146 (1)
55639 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 47
55640 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid 1992 Metstak2 40 ja 43
55641 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poegi Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
55642 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (188)
55643 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis, põrsad PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (27)
55644 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad imevad HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (42)
55645 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poige Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 9 (10)
55646 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (2)
55647 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab poige Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (36)
55648 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsid Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (77)
55649 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid, ise joriseb külite maas Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 184 (1)
55650 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (26)
55651 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imeteb põrsid Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (13)
55652 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imeteb põrsid Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (22)
55653 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis söödab põrsid Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (49)
55654 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (57)
55655 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (68)
55656 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (65)
55657 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (61)
55658 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis söödab poige Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (17)
55659 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab poegi San? 1889 P. Roose H II 31, 698 (9)
55660 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis ja põrsad SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (50)
55661 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab poegi Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (20)
55662 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab poige Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (9)
55663 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (77)
55664 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid VMr 1890 J. Palm H II 11, 853 (6)
55665 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poegi MMg 1888 G. Tenter H II 28, 402 (13)
55666 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis söödab põrsid Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (74)
55667 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poegi Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (16)
55668 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad ja emmis Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (43)
55669 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (29)
55670 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad Pil? 1925 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (78)
55671 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsid Trv 1894 J. Sirul H III 21, 462 (23)
55672 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad ja emis TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (21)
55673 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis poegadega Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 641 (2)
55674 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga ja põrsad Pst 1889 A. Luts H III 6, 931 (24)
55675 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis Rak 1905 K. Holm H II 74, 307 (14)
55676 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis põrsastega Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (2)
55677 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (70)
55678 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (21)
55679 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Pil 1894 A. Jung H I 5, 573 (18)
55680 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis ja põrsad Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (24)
55681 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis põrstega Trv 1890 A. Rull H II 25, 435 (86)
55682 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis ja põrsad Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 566 (39)
55683 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (12)
55684 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis põrsastega Pil 1890 J. Bock H III 11, 130 (45)
55685 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Kse 1889 K. Karu H II 17, 915 (90)
55686 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis põrstege Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (48)
55687 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga ja põrsad Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (18)
55688 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (70)
55689 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 104 (9)
55690 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsaid Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (74)
55691 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis põrsastega Vl 1895 A.-A. Kuuben H II 55, 874 (1)
55692 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Noorseakari Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (30)
55693 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsid Pst 1889 J. Henno H IV 3, 362 ja 379 (4)
55694 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 335 (39)
55695 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (7)
55696 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga, põrsad Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 34 (47)
55697 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 409 (34)
55698 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emik Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 644 (17)
55699 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (36)
55700 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (4)
55701 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (20)
55702 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad imevad Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 244 (6)
55703 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 84
55704 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad söövad Saa 1963 T. Eimre EKRK I 46, 240 (10)
55705 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
55706 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid, siga ise laatsakille maas, põrssad imevad paaris: üks ikka kõhuli, teine tema pial püsti ja siga muudkui röhib hoolega sekka kogu imetamise aja Jür 1978 E. Leek KKI KS
55707 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrstega Hii 1957 J. Kreos KKI 42, 15 (1)
55708 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Iis 1958 P. Kiiver KKI 43, 80 (7)
55709 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga ja põrsad As 1965 P. Kippar KKI 38, 282 (7)
55710 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 360 (27)
55711 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Khk 1956 Anonüüm 102 RKM, Lümanda 113 (1)
55712 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 231 (57)
55713 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 601 (15)
55714 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga toidab põrsaid Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 458 (45)
55715 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
55716 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad, vana siga röhib Sim 1969 E. Maasik RKM II 277, 228 (6)
55717 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis söödab põrsaid ja teeb häält Nõo 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 302 (73)
55718 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga söödab poegi Tln 1968 S. Kiislar RKM II 257, 18 (6)
55719 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis, põrsad San 1967 H. Kukk RKM II 245, 541 (283)
55720 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poegi Puh 1913 Koni E 48250 (6)
55721 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 2 (22)
55722 1584 A1a1 & Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Lai 1904 J. Ermann E 44367 (37)
55723 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Plt 1899 M. Luu E 38345b (9)
55724 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsid Lai 1895 V. Ervart E 18384 (21)
55725 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poegi Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (12)
55726 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (66)
55727 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad SJn 1892 H. Karell E 1608 (27)
55728 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab poegi Hls 1893 M. Kuum E 1375 (14)
55729 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsaid Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (87)
55730 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrse imeve ema all Krk 1890 J. Kivisäk E 408 (7)
55731 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Tor 1877–1917 T. Juurikas E 389 (32)
55732 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad emmist Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (17)
55733 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsaid Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (19)
55734 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (23)
55735 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (35)
55736 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 90 (9)
55737 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrssaid HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (18)
55738 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (146)
55739 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (21)
55740 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis, põrsad San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 421 (41)
55741 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad ja imetav emis Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 195 (7)
55742 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poegi Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (43)
55743 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Trv 1889 J. Käger H III 6, 305 (6)
55744 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804 (6)
55745 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poige Nõo 1924 A. Kirp A 6149 (13)
55746 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab poegi Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (14)
55747 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 149 (20)
55748 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 30 (42)
55749 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Pld 1925 Liibek E 73833 (11)
55750 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Rap 1926 A. Hamburg E 72979 (49)
55751 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Pal 1930 M. Jürgenson E 70352 (34)
55752 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad, emis röhib Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (13)
55753 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Vanaemis imetab põrsaid Muh 1927 T. Kaljo E 60662 (16)
55754 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis ja põrsad Ksi 1923 L. Joor E 53237
55755 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (61)
55756 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad ema all Kan 1929 L. Ass A 11112 (41)
55757 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 313 (7)
55758 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imemas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
55759 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsastega emissiga Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (33)
55760 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab poegi Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 32 (10)
55761 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab poegi Ran 1938 E. Kärp ERA II 186, 346 (4)
55762 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrssad imevad Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 247 (13)
55763 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 332 (14)
55764 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 206 (8)
55765 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis ja põrssad Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (46)
55766 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (13)
55767 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Hlj 1877–1916 H. Länts ERA II 153, 918
55768 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad imevad Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 443 (42)
55769 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrssaid Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (13)
55770 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (49)
55771 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (44)
55772 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Äks 1929 A. Kriisa ERA II 22, 87 (1)
55773 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (9)
55774 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrssaid Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 125 (55)
55775 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 366 (99)
55776 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 650 (16)
55777 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 338 (16)
55778 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad Saa 1939 M. Lensment ERA II 212, 685 ja 687 (4)
55779 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Ote 1957 M. Kongot RKM II 84, 287 (3)
55780 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 281 (25)
55781 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 421 (7)
55782 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 120 (15)
55783 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 51
55784 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis söödab põrsaid Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (14)
55785 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsas imetab poegi Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 263 (105)
55786 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad söövad Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 418 (35)
55787 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 141 (53)
55788 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga söödab põrsaid Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (6)
55789 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad imevad Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 174 (7)
55790 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imemas Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 93 (23)
55791 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 116 (10)
55792 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 11 (11)
55793 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 84
55794 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 70 (16)
55795 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrssad söövad ema juures Tln 1992 T. Schütz RKM, KP 9, 190 (6)
55796 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis ja põrsad Iis 1992 E. Rebina RKM, KP 7, 362 (5)
55797 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Elv 1976 R. Pöör RKM II 324, 208
55798 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab oma poegi San 1976 L. Ojarand RKM II 322, 365
55799 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga söödab poegi JJn 1965 R. Praakli RKM II 212, 726 (11)
55800 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Ote 1957 V. Sõna RKM II 84, 291 (2)
55801 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Ote 1957 H. Palo RKM II 84, 417 (7)
55802 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga Khk 1958 R. Põldmäe RKM II 74, 159 (57)
55803 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad imev[ad] Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 595 (21)
55804 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poege Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (23)
55805 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsaid imetamas Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 475 (3)
55806 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 710 (19)
55807 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrssaid JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 335 (22)
55808 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsastega siga Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 84 (4)
55809 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis ja põrsad Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (35)
55810 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (69)
55811 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Hag 1934 H. Mesikäpp ERA II 69, 577 (34)
55812 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrssaid Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (40)
55813 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 405 (18)
55814 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (26)
55815 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrssaid Pal 1922 R. Pukk A 215 (8)
55816 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga poegadega Trt 1927 F. Suits ARS 1, 699 (7)
55817 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid röhkides Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 21 (15)
55818 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (13)
55819 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 90 (6)
55820 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Saa 1933 J. Seeman E 85456 (10)
55821 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Vän 1933 K. Pärman E 82561 (3)
55822 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga Lai 1932 A. Zimmermann E 82137 ja 82145 (20)
55823 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga söödab põrsaid Trt 1932 F. Sepmann E 82013 (7)
55824 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Sa 1932 E. Rossner E 81993 (15)
55825 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Tt 1932 L. Prost E 81986 (6)
55826 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab poege Ta 1932 L. Zirk E 81965 (13)
55827 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrssad imevad ja karjuvad Rak 1931 A. Okas E 77456 (4)
55828 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Kuu 1918–1940 Rumberg E 73806 (17)
55829 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (18)
55830 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab JMd 1931 H. Tammets E 71483 (2)
55831 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imemas TMr 1930 E. Schmidt E 71296 (23)
55832 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Trm 1927 B. Sööt E 61045 (2)
55833 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis Lai 1926 H. Nigul E 57616
55834 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis põrsastega Ta 1913 J. Müür E 48441 (21)
55835 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Kuu 1909 A. Ploompuu E 46418 (38)
55836 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Kad 1898 A. Seemann E 37002 (3)
55837 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab poegi Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (77)
55838 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seapõrsad imevad Trv 1895 J. Sams E 18071 (22)
55839 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmisel põrsad imevad all Hls 1893 O. Sapas E 3358 (22)
55840 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsaid Vil 1892 H. Pihlap E 724 (4)
55841 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsi Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (35)
55842 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (38)
55843 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (54)
55844 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (17)
55845 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsid Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (9)
55846 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Imevad põrsad JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (40)
55847 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Tõs 1964 E. ja H. Tampere RKM II 177, 179 (1)
55848 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsaid Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 463 (61)
55849 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Mar 1941–1994 S. Jürisaar EFA I 15, 192 (7)
55850 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis toidab peret Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (11)
55851 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 293 (17)
55852 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Sim 1969 A. Traks RKM II 264, 508
55853 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga on maas, põrsad imevad JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (11)
55854 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga ja põrsad Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 318 (201)
55855 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 381 (224)
55856 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Vana emis imetas põrsaid, emis röhkis, põrsad kögisesid Pöi 1980 A. Toomessalu KKI KS
55857 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 332 (24)
55858 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Iis 1955 R. Viidalepp KKI 20, 671 (10)
55859 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Tsiga imetas põrsit Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 148 (14)
55860 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Krk 1961 A. Vari RKM II 134, 454 (9)
55861 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 405 (8)
55862 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Ote 1957 E. Teigamägi RKM II 84, 284 (21)
55863 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Vän 1940 T. Tammsoo ERA II 269, 123 (14)
55864 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis (siga) Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 182 (5)
55865 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad söövad Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 259 (16)
55866 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 531 (75)
55867 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Seaema söödab oma lapsi Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 593 (22)
55868 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imet[ab] põrsaid Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 155 (30)
55869 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga imetab põrsaid Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 169 (3)
55870 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis põrsastega Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 128 (23)
55871 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga põrsastega Hlj 1899 N. Traks E 38464 (13)
55872 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsad imevad Kos 1892 T. Wiedemann E 8983 (30)
55873 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab põrsaid Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 212 (54)
55874 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab poigi Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (3)
55875 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emmis imetab põrsit Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 186 (104)
55876 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Põrsa imeva Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (16)
55877 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis ja põrsad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (39)
55878 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Emis imetab poegi KJn 1870 J. Tiedemann E 167 (297)
55879 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Sea imetamine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 362 (46)
55880 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulab Siga Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 218 (41)
55881 1584 A1a1 & Pere sööb, loud loulab Siga põrsastega Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 234 (6)
55882 1584 A1a1 Pere sööb, loud loulab Emis imetab põrssaid Emm 1963 J. Kõmmus RKM II 168, 62 (388)
55883 1584 A1a1 Pere sööb, loud loulab Emis imetab põrssaid ja ise röhib Emm 1968 J. Kõmmus KKI KS
55884 1584 A1a1 Pere söeb, laud laulab Põrsastega emis imetab Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (32)
55885 1584 A1a1 Pere süöb, laud laulab Siga imetab põrssaid Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (80)
55886 1584 A1a1 Pere süäb, laud laulab Jõh 1988 E. Mets RKM II 408, 145 (120)
55887 1584 A1a1 Pere süäb, laud laulab Jõh 1959 E. Mets KKI KS
55888 1584 A1a1 Pere söäb, laud laulab Jõh 1962 E. Mets RKM II 146, 40 (46)
55889 1584 A1a1 Pere süöb, laud laulab Emis põrsastega As 1993 A. Korb, A. Tuisk RKM II 460, 358 (69)
55890 1584 A1a1 Pere süöb, laud laulab Siga, keda põrssad imevad VMr 1889 K. J. Haus H III 2, 748 (5)
55891 1584 A1a1 Pere süöb, laud laulab Siga imetab põrsaid Kuu 1903 J. Mikiver E 43937 (64)
55892 1584 A1a1 & Pere süöb, laud laulab Emis porsastega Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 577 (75)
55893 1584 A1a1 Pere süöb, laud laulab Siga imetab põrsaid Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 33 (63)
55894 1584 A1a1 Pere süöb, laud laulab Siga põrsastega imetamisel Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (71)
55895 1584 A1a1 Pere süöp, laud laulap Emis imetap porsat Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (13)
55896 1584 A1a1 Pere süeb, laud laolab Siga põrsastega Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 205 (63)
55897 1584 A1a1 Pere süeb, laud laalab Vana siga ja põrssad Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 465 (9)
55898 1584 A1a1 Pere süöb, laud loalab Emmis imetäb põrsid KJn 1898 C. Sööt H II 66, 721 (4)
55899 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emmis imetab poegi SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (82)
55900 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emmis põrsastega Vän 1889 J. Peterson H II 20, 601 (97b)
55901 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emmis imetab poegi Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 50 (50)
55902 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emmis imetab põrsaid Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (8)
55903 1584 A1a1 & Pere sööb, laud laalab Emis ja põrsad MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (18)
55904 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Siga põrsastega VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 378 (13)
55905 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emis põrsastega TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (5)
55906 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Põrsad imevad, emis röheb Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (19)
55907 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Põrsad imevad Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (45)
55908 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Põrsad imevad vana siga Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (58)
55909 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Põrsad imevad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (27)
55910 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Siga imetab poegi Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (11)
55911 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emmis imetab poige Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 792 (10)
55912 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Põrsad imevad KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 353 (4)
55913 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Siga imetab poegi Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (59)
55914 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Siga imetab poegi Vil 1893 J. Evert E 1421 (3)
55915 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emis põrsastega Pee 1927 R. Viidebaum E 59541 (17)
55916 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emis põrsastega Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 128 (23)
55917 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Siga imetab põrsaid Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 191 (29)
55918 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emis põrsastega Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 160 (122)
55919 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Tor 1925 K. Mihkla KKI WS
55920 1584 A1a1 Pere sööb, laud laalab Emis imetab põrsaid KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (51)
55921 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Emis imetab poegi SJn 1894 H. Raid H II 49, 614 (50)
55922 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Emmis imetäs poige Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (19)
55923 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Emmis ja põrsad Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (28)
55924 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Emmis imetäb põrsid Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (19)
55925 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Emis imetab põrsaid MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 693 (52)
55926 1584 A1a1 & Pere süüb, laud laalab Põrsad imevad Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (62)
55927 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Emmis imetab põrsid Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (7)
55928 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Siga imetäb poegi Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (36)
55929 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Põrsad imevad Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 542 (71)
55930 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Siga imetab põrsaid Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 609 (134)
55931 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Emmis imetäb põrsid, alate röhib Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 346 (109)
55932 1584 A1a1 Pere süüb, laud laalab Kod 1942 A. Univere KKI WS
55933 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Emmis imetap poigi Trv 1890 A. Rull H III 16, 361 (1)
55934 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Emmis imetab poigi Trv 1892 J. Kill H III 14, 233 (90)
55935 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Emmis Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 373 (3)
55936 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Põrsa imeve Pst 1889 J. Ainson H II 25, 918 (5)
55937 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Siga imetab poige Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (30)
55938 1584 A1a1 & Pere süüb, laud laulab Siga imetab poige Võn 1889 J. Pint H II 33, 728 (29)
55939 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Emmis põrsastege Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (68)
55940 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Siga imetab Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 239 (72)
55941 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Siga imetab poigi Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (22)
55942 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Põrsa imevä sea all Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 282 (20)
55943 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Emis söödab põrsaid Ote? 1946 L. Lausing KKI 2, 139 (65)
55944 1584 A1a1 Pere süüb, laud laulab Emmis põrsastega Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 548 (3)
55945 1584 A1a1 Pereh süüb, laud laulab Põrsad söövad Se 1972 L. Briedis RKM II 290, 437 (12)
55946 1584 A1a1 Pere süü, laud laulab Emmis imetes poigi Hel 1925 E. Päss E 56009 (50)
55947 1584 A1a1 Pere sööp, laud laulab Emmis imetap poige Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (49)
55948 1584 A1a1 Pere süüp, laud laulab Siga imetab TMr 1889 J. Mägi H III 9, 510 (40)
55949 1584 A1a1 Pere sööp, laud laulap (Das Gesinde od. Hausgesellschaft isst, der Tisch singt) Ferkel, die an der Mutter saugen eL 1818 A. W. Hupel Hupel2 173
55950 1584 A1a1 Pere sööb, laud laulap Emmis imetap poige Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (2)
55951 1584 A1a1 Pere sööp, laud laulap Emis imetap põrsit Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (31)
55952 1584 A1a1 Pere sööp, laud laulap Põrsad imeva Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (20)
55953 1584 A1a1 Pere sööp, laud laulap Emmis söödab põrsid Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (6)
55954 1584 A1a1 & Pere sööp, laud laulap Emmis imetap poige Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (59)
55955 1584 A1a1 Pere sööp, laud laulap Emmis imetap põrsaid Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (36)
55956 1584 A1a1 Pere süüp, laud laulap Emmis Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (27)
55957 1584 A1a1 Pere süüp, laud laulap Siga põrsastega Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 296 (9)
55958 1584 A1a1 Pere süü, laud laulap Emmis imetas poige Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (35)
55959 1584 A1a1 Pere söö, laud lauld Emis imetab poegi 1887 Meelej. nr. 37 (1887) 296 (57)
55960 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Imis Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (145)
55961 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Imis, põrsa' Kra 1903 O. Kallas KMr 125 (20)
55962 1584 A1a1 & Pere sööp, laud laul Emmis poigega Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (9)
55963 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Põrsa imese Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (35)
55964 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Emmis imetas põrssid Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (39)
55965 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Emis poigega Urv 1890 J. Teder H III 11, 329 (22)
55966 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Emmis imetab põrs Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (119)
55967 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Emmis imetes poigi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (132)
55968 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Emmis imetas poegi Trv 1894 J. Kala E 14272 (15)
55969 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Emis sööt põrsid San 1895 J. Kuldsep E 19084 (28)
55970 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Siga söödab põrsaid Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 29 (17)
55971 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Siga imets poigi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 17 (64)
55972 1584 A1a1 Pere söö, laud laul Siga Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 416 (35)
55973 1584 A1a1 Pere söö, laud lauld Emmis imetas poigi Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (8)
55974 1584 A1a1 Pere söö, laud lauld Emmis imetab poegi Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (81)
55975 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emis imetas poige Kan 1888 J. Väggi H III 11, 483 (55)
55976 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Põrste imemine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (33)
55977 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emmis imetas poigõ Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (19)
55978 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Immis imetäs poigõ Har 1889 J. Pähn H II 32, 202 (100)
55979 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Tsiga imetäs poigõ Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (44)
55980 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emmis imetäs põrsid Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (91)
55981 1584 A1a1 & Pere süü, laud laul Põrsa imese nissa San 1888 K. Gross H II 31, 808 (70)
55982 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Immis imetas põrsid Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (12)
55983 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Immis imetab poigi Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (39)
55984 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emmis imetas poige Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (69)
55985 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emmis söödab poegi Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (29)
55986 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emmis imetäs poige Ote 1895 E. Palm E 20129 (19)
55987 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emmis imetab Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (18)
55988 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emmis imetäb poigi Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 131 (23)
55989 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Põrsad ja siga (immis poigiga) Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (15)
55990 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emmis põrstege Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 513 (58)
55991 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Siga ja põrsad Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 351 (314)
55992 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emis põrsaid imetamas Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 68 (81)
55993 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Immis lammõn röhk, põrssa imevõ Krl 1977 A. Pärsimägi KKI KS
55994 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Siga põrsastega Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (22)
55995 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Tsiga Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 105 (15)
55996 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Emis imetab poegi Urv 1964 A. Kurg KKI KS
55997 1584 A1a1 Pereh süü, laud laul Imisõ puja' Se 1927 E. Põllula S 647 (25)
55998 1584 A1a1 Pereh süü, laud laul Ims imetas poige Se 1927 M. Pihlapuu S 1943 (141a)
55999 1584 A1a1 Pereh süü, laud laul Emis imetab poegi Se 1935 A. Kits S 100017 (41)
56000 1584 A1a1 Pereh süü, laud laul Kass laul, kassipoja söövä nissa Se 1934 F. Paloots S 86156 (12)