Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 67001 — 68000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
67001 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Kirstutaba Se 1934 F. Paloots S 81377 (32)
67002 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba kirstu iih Se 1927 J. Orusaar S 2359 (28)
67003 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Väikene taba Se 1929 I. Sonts S 124441 (83)
67004 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1935 A. Jänessoo S 105265 (34)
67005 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1927 M. Pihlapuu S 1929 (3)
67006 1913 a1 & Tsiasitt saina pääl Taba Se 1928 T. Linna S 9124 (8)
67007 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1934 M. Podrätšikov S 85762 (8)
67008 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1934 A. Kits S 81846 (32)
67009 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1934 A. Tammeorg S 80769 ja 80771 (31)
67010 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1934 A. Põhi S 76938 (9)
67011 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Vana aidataba Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 417 (3)
67012 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1959 A. Relli RKM II 92, 91 (210)
67013 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Tabalukk Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (18)
67014 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Lukk Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (106)
67015 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 282 (91)
67016 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Taba, lukk Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 549 (63)
67017 1913 a1 Tsigasitt saina pääl Taba Lut 1934 P. Voolaine ERA II 109, 179 (2)
67018 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Lukk usse pääl Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 339 (2)
67019 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Lukk Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 390 (349)
67020 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Aidataba Se 1935 P. Külaniit S 105581 ja 105588 (32)
67021 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Aidataba Se 1933 N. Oinas S 58648 (66)
67022 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Puuossa' sainah Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 265 (20)
67023 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Tabalukk Se 1956 V. Pino RKM II 51, 429 (46)
67024 1913 a1 Tsiasitt saina pääl Aidataba Se 1949 V. Pino KKI 14, 594 (17)
67025 1913 a1 Siasitt saina pääl Lukk Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 164 (12)
67026 1913 a2 & Tsiasitt olli saina pääl Taba Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 150 (3)
67027 1913 a3 & Tsiasita' saina pääl Puuossa sainapalgi seeh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 320 (163)
67028 1913 a4 & Tsiasitt sais saina pääl Ussõtaba Se 1935 A. Kits S 100010 (3)
67029 1913 a5 & Siasitt rongis seina peal Kirstutaba Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 857 (4)
67030 1913 b & Tsiajulk saina pääl Taba Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (186)
67031 1913 b Tsiajulk saina pääl Taba Se 1929 V. Savala S 17515 (15)
67032 1913 c & Lehmäsitt saina pääl Taba saina pääl Se 1932 J. Ojavere S 37537 (123)
67033 1913 # 1163 1291 1969E
67034 1914 & See nägu, mis mul on, mulle ikka jääb Maalitud pilt 1809 Anonüüm XXX Gressel (1809) lk-ta
67035 1914 See nägu, mis mul on, mulle ikka jääb Maalitud pilt 1817 Holtz 213 (14)
67036 1914 See nägu, mis mul on, mulle ikka jääb Kuva 1851 Lönnrot2 192 (143)
67037 1914 See nägu, mis mul on, mulle ikka jääb (Das Aussehen, welches ich habe, bleibt mir immer) Ein gemaltes Bild 1876 Wied. 286
67038 1914 See nägu, mis tal on, see talle jääb Pilt 1890 E EM 137 (1291)
67039 1914 See nägu, mis tal on, see talle jääb Pilt 1913 E EM2 119 (1682)
67040 1914 # kküs
67041 1915 & Sees sisiseb, peal pisiseb, kui välja saab, siis kõrvetab Pajaaur VMr 1890 J. Reise H II 11, 830 (63)
67042 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune (Von innen rauch, von aussen rauch, neun Faden herum rauch) Ein Heuschober 1876 Wied. 287
67043 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Tt 1882 Anonüüm XXX Just Sak. Kal. (1882) 151 (6)
67044 1916 A1a1 Sisest karvanõ, päät karvanõ, ütessa sülda ümbre karvanõ Heinakuhi 1887 Meelej. nr. 36 (1887) 287 (49)
67045 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi 1890 E EM 138 (1292)
67046 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi 1913 E EM2 119 (1683)
67047 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi 1920 Nurmik I 67
67048 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, üheksa sülda ümbert karune 1925 Puus. KH II5 100
67049 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi, hein 1926 Ainelo II-III 131
67050 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Hls 1939 A. Vilper ERA II 214, 418 (11)
67051 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa sülda ümbert karvane Karu Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 375 (39)
67052 1916 A1a1 Siist karvane, piält karvane, ühessä süldä ümmert karvane Heenäkuurem KJn 1925 A. Kruus E 56312 (35)
67053 1916 A1a1 Sisest karvane, päält karvane, ütessa sülda ümbrelt karvane Hainakuhi Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (2)
67054 1916 A1a1 Seest karvane, pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 51 ja 79 (61)
67055 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 60 (4)
67056 1916 A1a1 & Siest karvane, päält karvane, ühäksä süldä ümbärt karvane Heinakuhi Jõh 1890 N. Otto H II 7, 851 (55)
67057 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (27)
67058 1916 A1a1 Seest karvane, pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi VNg 1894 M. Kampmann H II 49, 234 (6)
67059 1916 A1a1 Seest karvane, pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (7)
67060 1916 A1a1 Seest karvane, pealt karvane, [üheksa] sülda ümbert karvane Heinakuhi Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (74)
67061 1916 A1a1 Seest karvane, pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Plt 1894 M. Luu H IV 5, 487 (3)
67062 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, ütesa sülda ümbre karvane Heinakuhi Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (21)
67063 1916 A1a1 Seest karvane, pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 738 (61)
67064 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa sülda ümber karvane Heinakuhi VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (11)
67065 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa süüli ümbert karvane Vokk Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 12 (37)
67066 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, ütesse sülda ümmert karvane Heinakuhi Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 273 (90)
67067 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa süldä ümmert karvane Heinakoorm Vil 1893 J. Täht H III 20, 387 (3)
67068 1916 A1a1 Seest karvane, pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (76)
67069 1916 A1a1 Seest karvane, pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (5)
67070 1916 A1a1 Sisest karvane, päält karvane, üheksa sülda ümbre karvane Heinakuhi Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (46)
67071 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, ütessä sülda ümmert karvane Heinakuhi Tt 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 220 (10)
67072 1916 A1a1 Seest karvane, pialt karvane, ühessa sülda ümbert karvane Heinakuhi Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 69 (2)
67073 1916 A1a1 Seest karvane, päält karvane, üheksa süüli ümbärt karvane Heinakuhi Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 271 (7)
67074 1916 A1a1 Sisest karvanõ, päält karvanõ, ütessä sülda ümbre karvanõ Heinakuhi Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (68)
67075 1916 A1a1 Sisest karvanõ, päält karvanõ, ütessä süldä ümbre karvanõ Hainakuhi Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (28)
67076 1916 A1a1 Sisest karvanõ, päält karvanõ, ütesä sülda ümbre karvanõ Hainakuhi Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (52)
67077 1916 A1a1 & Seest karune, päält karune, ütesse süldä ümmert karune Heinakuhi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 11 (12)
67078 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 185 (54)
67079 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (28)
67080 1916 A1a1 Siist karune, päält karune, ütes süldä ümmert karune Heinäkuhi Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 519 (103)
67081 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, [üheksa] sülda ümbert karune Heinakoorem Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (54)
67082 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Hls 1894 J. Riiet H III 19, 833 (28)
67083 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, [üheksa] sülda ümmert karune Heinakuhe SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (48)
67084 1916 A1a1 Siist karune, päält karune, ütese süldä ümmert karune Heinäkuhi Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (42)
67085 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhe Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (138)
67086 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (23)
67087 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (32)
67088 1916 A1a1 Siist karune, pialt karune, ühessa sülda ümmert karune Heenakuhe SJn 1894 H. Raid H II 49, 610 (11)
67089 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, ühessa sülda ümmert karune Heinakuhi SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (111)
67090 1916 A1a1 Siest karune, pialt karune, üheksa sülda ümmert karune Heinakuhi Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (46)
67091 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 343 (15)
67092 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (45)
67093 1916 A1a1 Sehest karune, peal karune, [üheksa] sülda ümberst karune Tt 1660–1876 Anonüüm 019 H, R 1, 64 (10)
67094 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (81)
67095 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi SJn 1892 H. Karell E 1606 (14)
67096 1916 A1a1 Seest karune, päält karune, ühessa sülda ümmert karune Heinakuhi Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (10)
67097 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Kuhi Ans 1900 F. Peters E 40693 (4)
67098 1916 A1a1 Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Pöi 1961 O. Kõiva RKM II 103, 89 (2)
67099 1916 A1a2* Seest karvane, pealt karvane ja üheksa sülda ümber karvane Heinakuhi Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (14)
67100 1916 A1a2* Seest karvane, päält karvane ja ühüksä sülda ümbert karvane Heinakuhi Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 399 (11)
67101 1916 A1a2* Seest karvane ja pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Trm 1897 J. Soodla E 33767 (3)
67102 1916 A1a2* Seest karvane ja pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (45)
67103 1916 A1a2* Seest karvane ja pialt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (73)
67104 1916 A1a2* Seest karvane ja pealt karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 262 (33)
67105 1916 A1a2* Seest karvane ja pealt karvane ja üheksa sülda ümmert karvane Heinakuhi Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (16)
67106 1916 A1a2* & Siest karvane ja pialt karvane ja üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 740 (7)
67107 1916 A1a2* Siest karvane ja pialt karvane ja üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (9)
67108 1916 A1a2* Seest karvane ja pealt karvane ja üheksa sülda ümbert karvane Heinakoorem Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (13)
67109 1916 A1a3* Seest karune, pealt karune, ümmertringi üheksa sülda karune Heinakuhi SJn 1970 P. Kippar KKI 50, 323 (26)
67110 1916 A1a3* & Seest karune ja päält karune, üheksa sülda ümbertringi karune Heinakuhi Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 32 (2)
67111 1916 A1a4 & Seest karvane ja päält karvane ja ühessa sülda ümmertkiiru karvane Heinakuhi Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 435 (103)
67112 1916 A1a5* Seest karvane, päält karvane, ümmert ütessä süldä karvane Heinäkuhi Trv 1894 J. Kuusk E 9950 (13)
67113 1916 A1a5* Seest karune, pealt karune, ümbert üheksa sülda karune Heinakuhi SJn 1890 E. Saabas H II 26, 724 (9)
67114 1916 A1a5* & Sisest karvane, päält karvane, kõge ümbre ütessä süldä karvane Hainakuhi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (42)
67115 1916 A1b1 Pealt karune, sihest karune, üheksa sülda ümbert karune Die Heukuie Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 50 (1)
67116 1916 A1b1 Pealt karune, sihest karune, üheksa sülda ümbert karune Heinäsuova 1844 Lönnrot 158
67117 1916 A1b1 Pealt karune, sihest karune, üheksa sülda ümber karune Der Heuschober 1852 Neus 393 ja 390 (9)
67118 1916 A1b1 Pealt karune, sisest karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi 1869 Ahlqvist 74
67119 1916 A1b1 Pealt karune, seest karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakoorm 1890 E EM 117 (1066)
67120 1916 A1b1 Päält karune, seest karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakoorm 1913 E EM2 103 (1411)
67121 1916 A1b1 Pealt karune, seest karune, üheksa sülda ümbert karune 1899 Sander 71 (8)
67122 1916 A1b1 Pealt karune, seest karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi 1992 Metstak2 59 ja 61
67123 1916 A1b1 Pealt karune, seest karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (5)
67124 1916 A1b1 Pealt karune, seest karune, üheksa sülda ümmert karune Heinakuhi Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (84)
67125 1916 A1b1 & Päält karvane, sisest karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (54)
67126 1916 A1b1 Pealt karvane, seest karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 47 (160)
67127 1916 A1b1 Pealt karvane, seest karvane, üheksa sülda ümbert karvane Heinakuhi Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (96)
67128 1916 A1b1 Päält karvane, seest karvane, üheksä süldä ümbert karvane Heinäkuhi Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
67129 1916 A1b2* Päält karvane ja seest karvane ja üheksa sülda ümmert karvane Heinakuhi Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (22)
67130 1916 A1b2* & Päält karune, sihist karune, ümmertringi [üheksa] süldä karune Heinakuhi Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 51 (59)
67131 1916 A1c1 Seest karune, väljast karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Rid 1939 R. Merilo ERA II 228, 389 (3)
67132 1916 A1c1 Seest karune, väljast karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (55)
67133 1916 A1c1 Sihest karune, väljast karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (19)
67134 1916 A1c1 & Seest karune, väljast karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 178 (5)
67135 1916 A1c1 Seest karune, väljast karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakohi Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (3)
67136 1916 A1c1 Seest karune, väljast karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Jaa 1922 S. Russ A 2936 (4)
67137 1916 A1c2* & Seest karune, väljast karune, ühüksa sülda ümmerringi karune Heinakuhi Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 428 (13)
67138 1916 A1c2* Seestpoolt karune, väljastpoolt karune, üheksa sülda ümbert karune Heinakuhi Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 114 (659)
67139 1916 A1d & Päält karvane, alt karvane, ütessa kõrd ümbre karvane Hainakuhi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 5 (21)
67140 1916 A2a & Seest karvane, pealt karvane, üheksa sülda pealt karvane Heinakuhi Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 186 (19)
67141 1916 A2b & Seest karvane, pealt karvane, seest üheksa sülda karvane Heinakuhi Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (13)
67142 1916 A3* Seest karune, pealt karune, üheksa sülda ümbert [sic!] Heinakuhi KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (6)
67143 1916 A3* & Siist karune ja pealt karune, öhessa sülda ümmert mõõta Heenakuhi SJn 1931 O. Loorits ERA II 34, 71 (5)
67144 1916 A4 & Seest karvane, päält karvane, ümbertrinki üheksa sülda pikk Kuhi Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 175 (65)
67145 1916 A5* & Seest karvane, päält karvane, üheksa sülde ümergune Heinakuhi Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (66)
67146 1916 A5* Seest ja päält karvane, üheksa sülda ümmargune Heinakuhi Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 414/5 (27)
67147 1916 A6 & Seest karvane, pealt karvane, [üheksa] jalga ümbert karvane Heinakuhi Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (74)
67148 1916 A7a & Seest karvane, pialt karvane, üheksa korda ümbert karvane Heinakuhi Rak 1892 J. Lilienbach E 1678 (37)
67149 1916 A7a Sisest karvane, päält karvane, ütessa kõrd ümbre karvane Hainakuhi San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (1)
67150 1916 A7a Seest karune, päält karune, üheksa kord ümbert karune Heinakoorm Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (23)
67151 1916 A7b* & Seest karune, pealt karune, ümbert üheksa korda karune Heinakuhi Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (148)
67152 1916 A7b* Seest karvane ja pealt karvane ja üheksa korda ümbert karvane Heinakuhi Nrv 1893 F. Valts E 2626 (3)
67153 1916 B & Seest karune ja pealt karune ja kaheksa-üheksa sülda ümbert karune Heenakuhi Trm 1957 P. Tammepuu KKI, KT 158, 247
67154 1916 C1* Seest karvane, pealt karvane, [seitse] sülda ümberringi karvane Heinakuhi Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (45)
67155 1916 C1* & Siist karune ja päält karune ja seitse sülda ümmert karune Heinakuhi Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 544 (99)
67156 1916 C2 & Seest karune, päält karune, seitsme sülla pikkune Heinakuhi Hls 1893 O. Sapas E 3355 (10)
67157 1916 D1* Seest karune, päält karune, ümbertringi üsna karune Heinakuhi Vil 1895 J. Täht E 16078 (14)
67158 1916 D1* Seest karune, päält karune, ümbertringi üsna karune Heinakuhi Vil 1895 H. Niggol H III 20, 843 (14)
67159 1916 D1* & Seest karune ja väljast karune ja ümberringi karune Heinakuhi Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (46)
67160 1916 D2 & Seest karune, väljast karune, üleüldse karune Heinakuhi Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (129)
67161 1916 D2 Seest karvane, väljast karvane, üleüldse karvane Heinakuhi Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (41)
67162 1916 D3 Seest karune, väljast karune, kogu sisekond karune Heinakuhi Trt 1918–1940 M. J. Eisen E 8° 9, 54 (204)
67163 1916 E% & Peält karvane ja seest karvane Heinakoorm Hlj 1889 J. N. H II 9, 364 (14) 581 1564
67164 1916 # 1564 1920P+
67165 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada 1890 E EM 138 (1293)
67166 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Humalad, pada 1913 E EM2 119 (1684)
67167 1917 Aa1 Siest kui sibul, pialt kui pagan Pada 1996 EMrd IV 55 (28)
67168 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pada Lai 1902 K. A. Simmer E 43824 (4)
67169 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (161)
67170 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Pal 1889 L. Arst H III 8, 265 (16)
67171 1917 Aa1 & Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (59)
67172 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (16)
67173 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (45)
67174 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Nrv 1909 M. Russmann E 46522 (14)
67175 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 741 (4)
67176 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 643 (1)
67177 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (5)
67178 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Kartohvel Lai 1897 H. Asper H III 28, 539 (247)
67179 1917 Aa1 & Seest kui sibul, pealt kui pagan Katel VNg 1894 M. Kampmann H II 49, 234 (5)
67180 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Supipott Vai 1893 J. Sorro H II 36, 424 (34)
67181 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (47)
67182 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (20)
67183 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Sim 1927 M. Kasikov E 61489
67184 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Pal 1909 H. Karro E 46482 (6)
67185 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 20 (9)
67186 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (58)
67187 1917 Aa1 Siest kui sibul, pialt kui pagan Pada Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (26)
67188 1917 Aa1 Siest kui sibul, pialt kui pagan Pada Trm 1947 K. Kuuse KKI, MT 21, 218 (7)
67189 1917 Aa1 Sehest kui sibul, pialt kui pagan Pada MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (84)
67190 1917 Aa1 Seest kui sibul, pialt kui pagan Pada Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 123 (129)
67191 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pada Iis 1889 J. Pikkat H III 1, 534 (8)
67192 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pada Trm 1895 S. Sommer H II 56, 235 (4)
67193 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Keedupott Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (21)
67194 1917 Aa1 & Seest kui sibul, päält kui pagan Suppipott Vai 1893 D. Torpan H II 36, 407 (29)
67195 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pada ehk katel Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (45)
67196 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pott Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (81)
67197 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pada Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 11 (24)
67198 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Katel Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 644 (9)
67199 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Katel Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (9)
67200 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pada Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 244 (139)
67201 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pada Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (289)
67202 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (88)
67203 1917 Aa1 Seest kui sibul, pealt kui pagan Pada Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (69)
67204 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pott Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 65 (119)
67205 1917 Aa1 Seest kui sibul, päält kui pagan Pada Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
67206 1917 Aa1 Siest kui sibul, päält kui pagan Pada Jõh 1890 N. Otto H II 7, 851 (56)
67207 1917 Aa1 Siest kui sibul, päält kui pagan Pada VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (44)
67208 1917 Aa1 Sehest kui sibul, päält kui pagan Pada TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (36)
67209 1917 Aa2 & Seest sibul, pealt pagan Pada Trt 1925–1926 M. J. Eisen E 8° 3, 13 (132)
67210 1917 Ab & Seest ilus kui sibul, pealt kui pagan Pada MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 599 (7)
67211 1917 Ac Seest kui sibul, pealt must kui pagan Keedukatel 1992 Metstak2 26 ja 27
67212 1917 Ac & Seest kui sibul, pealt must kui pagan Keedukatel VNg 1946 A. Krikmann RKM II 7, 55 (14)
67213 1917 Ad & Seest sile kui sibul, päält must kui pagan Pada Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (23)
67214 1917 Ae Siest ku sipul, väljast ku pakan Keitokattel Lüg 1948 A. Parijõgi KKI WS
67215 1917 Ae & Siest ku sipul, väljast ku pagan Keitokattel Lüg 1948 A. Parijõgi KKI, MT 46, 92
67216 1917 B+ Seest kui sibul, pealt kui pabul Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (13)
67217 1917 B+ & Seest haljas kui hõbe, päält must kui pagan Pada Vai 1893 H. Masing H II 36, 401 (71)
67218 1917 C/ & Seest kui sibul, pealt kui pagan, üle mere vikerkaar Pada Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (6) 821I
67219 1918 & Seest must, pealt punane Löör Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (91)
67220 1918 Seest must, pealt punane Löör, leer 1890 E EM 138 (1294)
67221 1918 Seest must, päält punane Löör, leer 1913 E EM2 119 (1685)
67222 1919 a Seest siid, pealt sammet Pada 1890 E EM 138 (1295)
67223 1919 a Seest siid, päält sammet Pada 1913 E EM2 119 (1687)
67224 1919 a & Seest siid, pealt samet Pada VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (191)
67225 1919 b & Seest kui siid, pealt kui sammet Pada VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (54)
67226 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1869 Ahlqvist 74
67227 1920 Aa1 Seest siiru-viiruline, pealt kullakarvaline (Innen streifig, aussen goldfarbig) Eine Zwiebel 1876 Wied. 287
67228 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1893 Mäesepp P 21 (3)
67229 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1898 Sööt PA 6 (1)
67230 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1899 Sander 70
67231 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1907 Okas 42
67232 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1907 Pet. ELA 82 (3)
67233 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1899 Kuusik KT 212 (15)
67234 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1911 Pet. EüK 76
67235 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1920 Kmpm. Ekl I2 142
67236 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (43)
67237 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (43)
67238 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1935 Huvit. V Lisa 18 (44)
67239 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (19)
67240 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1940 Lasteleht nr. 8 (1940) 160 (2)
67241 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1946 Laugaste 134
67242 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (3)
67243 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1949 Nurmik EK III 133 (5)
67244 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1949 Pioneer nr. 8 ja 9 (1949) lk-ta (1)
67245 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (41)
67246 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1955 ÜÕÕ 69 (3)
67247 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1956 Säde nr. 4 ja 7 (1956) 4 (9)
67248 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1957 Selmet V (1957) 14 (12)
67249 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1958 Alttoa-Raigna (1958) 85
67250 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1960 Kriisa V 45 (12)
67251 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1960 Kuut VI (1960) 189 (5)
67252 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1967 Remmel V-VIII5 171
67253 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1972 Täheke nr. 9 (1972) 8
67254 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1974 Juhani-Lindsaar-Rosin 138
67255 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1979 Metstak 20 ja 34 (203)
67256 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1992 Metstak2 55 ja 56
67257 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pugeja 1985 Säde nr. 80 (1985) 4
67258 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (7)
67259 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul 1994 E MM3 12 ja 39 (214)
67260 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (51)
67261 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lai 1897 H. Asper H III 28, 533 (171)
67262 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Sim 1889 H. Aman H III 2, 785 (11)
67263 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline MMg 1922 M. Aunama A 305 (11)
67264 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4278 (30)
67265 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nis 1965 H. Alver, R. Neimar, J. Tammleht EKRK I 55, 175 (1)
67266 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nõo 1992 V. Allik RKM, KP 32, 503 (12a)
67267 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Plv 1978 M. Adel RKM II 333, 420
67268 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 259 (84)
67269 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 614 (66)
67270 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pil 1890 J. Bock H III 11, 129 (38)
67271 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Tln 1891 A. Bernstein H II 40, 1044 (7)
67272 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 76 (50)
67273 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Vig 1889 J. Getreu H II 17, 246 (5)
67274 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pld 1927 A. Grep E 74061 (3)
67275 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (17)
67276 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 414 (10)
67277 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (40)
67278 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (124)
67279 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lai 1904 J. Ermann E 44366 (30)
67280 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Vig 1928 M. Ester A 10257 (3)
67281 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Ote? 1932 M. J. Eisen E 8° 10, 88 (363)
67282 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 382 (92)
67283 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 230 (124)
67284 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Käi 1938 E. Ennist ERA II 189, 453 (105)
67285 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Noa 1938 E. Ennist ERA II 189, 468 (35)
67286 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nõo 1992 D. Fortuna RKM, KP 32, 317 (9)
67287 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 209 (471)
67288 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 345 (6)
67289 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ris 1892 J. Holts E 1843 (7)
67290 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi EKRK I 61, 482 (34)
67291 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kam? 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 205 (123)
67292 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Mär 1928 S. Ivek A 10259 (23)
67293 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kõp 1992 R. Ilmjärv RKM, KP 23, 129 (11)
67294 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (245)
67295 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (10)
67296 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (32)
67297 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Vig 1928 L. Johnson A 10263 (20)
67298 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Vig 1928 E. Jammer A 10260 (4)
67299 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (26)
67300 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pal 1922 S. Jürjental A 307 (14)
67301 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Var 1933 M. Jakobson E 82453 (5)
67302 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (47)
67303 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Mär 1992 L. Järitsa RKM, KP 16, 104 (2)
67304 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Prn 1992 I. ja K. Janson RKM, KP 43, 71 (1)
67305 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nõo 1992 K. Jürisoo RKM, KP 32, 3 (2)
67306 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1992 A. Jääger RKM, KP 7, 144 (9)
67307 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 85
67308 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 421 (3)
67309 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Rkv 1934 E. Jõesaar ERA II 70, 414 (24)
67310 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1992 M.-L. Karu RKM, KP 8, 129 (5)
67311 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kaa 1888 O. Kallas H III 5, 74 (1)
67312 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (6)
67313 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 346 (4)
67314 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Lai 1923 A. Kaschan A 4020 (18)
67315 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nrv 1927 M. Kasikov E 61441
67316 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Muh 1927 T. Kaljo E 60661 (5)
67317 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 139 (40)
67318 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 116 (32)
67319 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nõo 1992 K. Kamenjuk RKM, KP 33, 78 (3)
67320 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tür 1992 M. Kallas RKM, KP 15, 119/20 (13)
67321 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1992 V. Kaarlõpp RKM, KP 7, 332 (2)
67322 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1992 E. Kase RKM, KP 7, 278 (9)
67323 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lüg 1973 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 296, 482
67324 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 91 (14)
67325 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ann 1956 A. Kagovere RKM II 50, 134 (50)
67326 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pöi 1952 V. Kask RKM II 39, 100 (7)
67327 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 178 (8)
67328 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 1 (7)
67329 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (185)
67330 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (31)
67331 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hls 1893 M. Kuum E 1375 (7)
67332 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pil 1894 H. Keller E 9631 (13)
67333 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pil 1895 H. Keller E 18365 (22)
67334 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 253 (3)
67335 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (54)
67336 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas SJn 1889 T. Kuresson H III 7, 416 (3)
67337 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 278 (45)
67338 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (19)
67339 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Rkv 1934 A. Kukke ERA II 70, 442 (33)
67340 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pld 1927 P. Klein E 74017 (4)
67341 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul HMd 1926 A. Kreideberg E 73869 (7)
67342 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ksi 1923 H. Korp E 53236
67343 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (21)
67344 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Mus 1978 U. Kruusamäe, L. Kull, T. Vackermann KKI 68, 708 (4)
67345 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul SJn 1970 P. Kippar KKI 50, 323 (25)
67346 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 596 (63)
67347 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Rkv 1992 A. Kork RKM, KP 15, 396 (8)
67348 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pugeja Plt 1992 K. Koidla RKM, KP 22, 25 (9)
67349 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1992 P. Kivi RKM, KP 12, 535 (3)
67350 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1992 K. Kürsa RKM, KP 7, 221 (1)
67351 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul PJg 1989 A. Kritt RKM II 424, 291/2 (9)
67352 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sipul Rõu 1977 A. Korb, I. Rettau RKM II 329, 494 (37)
67353 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Elv 1976 G. Kukemelk RKM II 324, 219 (2)
67354 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1968 S. Kiislar RKM II 257, 110 (142)
67355 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1957 M. Kongot RKM II 84, 287 (6)
67356 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 198 (9)
67357 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pöi 1952 H. Koel RKM II 38, 446 (7)
67358 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ha 1949 E. Kriitmäe RKM II 34, 461 (3)
67359 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kär 1890 K. Loiken H II 18, 890 (7)
67360 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (4)
67361 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 618 (4)
67362 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (12)
67363 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul JMd? 1937 H. Lippassaar ERA II 172, 377 (2)
67364 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 524 (29)
67365 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Prn 1933 L. Lõpp ERA II 69, 400 (6)
67366 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pal 1922 A. Lõhmus A 243 (8)
67367 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pld 1925 Liibek E 73833 (4)
67368 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Mih 1920 A. Leppik E 50903 (89)
67369 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (5)
67370 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nrv 1992 K. Litšman RKM, KP 1, 28 (4)
67371 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 92 (16)
67372 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 373 (30)
67373 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Äks 1964 O. Laidmaa RKM I 7, 499 (2)
67374 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 207 (14)
67375 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 519 (11)
67376 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (4)
67377 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hls 1889 A. Meo H I 2, 132 (5)
67378 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Mar 1961 H. Maasing KKI 27, 453 (2)
67379 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 131 (49)
67380 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1969 E. Maasik RKM II 277, 157 (3)
67381 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Mär 1992 E. Maarand RKM, KP 16, 56 (8)
67382 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (13)
67383 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (50)
67384 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Plt 1878 K. Moks H, R 7, 141 ja 164 (1)
67385 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 925 (28)
67386 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hii 1928 M. Meiusi ERA II 9, 284 (1)
67387 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nõo 1924 E. Matto A 6151 (29)
67388 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 72 (4)
67389 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Vän 1925 A. Milvek E 55635a
67390 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Vän 1925 E. Männik E 55625
67391 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kõp 1992 R. Mänd RKM, KP 23, 232 (5)
67392 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1992 M. Metsar RKM, KP 6, 190 (k)
67393 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 406 (5)
67394 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (7)
67395 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (50)
67396 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (13)
67397 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 199 (84)
67398 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Vän 1925 V. Neidlich E 55629
67399 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas HMd 1927 O. Niimann E 74006 (34)
67400 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Kir 1973 P. Eerme, A. Korb, K. Nõmme, M. Ots, M. Tarum EKRK I 73, 682 (33)
67401 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Iis 1956 J. Nõmm KKI 42, 63 (8)
67402 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Se 1992 H. Noortoots RKM, KP 26, 42 (17)
67403 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 35 (2)
67404 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (11)
67405 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (10)
67406 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pal 1922 E. Orav A 250 (23)
67407 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 225 ja 226 (3)
67408 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (3)
67409 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1992 O. Oreskevits RKM, KP 6, 265 (38)
67410 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (3)
67411 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (114)
67412 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trt 1972 O. Peda RKM II 295, 419 (12)
67413 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1992 A. Pärnpuu RKM, KP 7, 626/7 (6)
67414 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (11)
67415 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 740 (87)
67416 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (68)
67417 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Tln 1893 J. Primetz H I 3, 51 (3)
67418 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 128 (11)
67419 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (25)
67420 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Kuu 1935–1936 I. Piibeman ERA II 172, 478 (23)
67421 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 69 (12)
67422 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Rkv 1934 G. Posnjakov ERA II 70, 415 (5)
67423 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (19)
67424 1920 Aa1 & Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Rid 1932 R. Põldmäe ERA II 55, 476 (176)
67425 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (25)
67426 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sippul Se 1927 E. Põllula S 2692 (19)
67427 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trt 1930 A. Pfeiffer E 66316 (111)
67428 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hel 1926 K. Puusepp E 58430
67429 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Plt 1917 M. Palm E 50383 (17)
67430 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1892 K. Puusemann E 1623 (1)
67431 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 100 (17)
67432 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 68 (28)
67433 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Amb 1965 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (10)
67434 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Rid 1961 T. Piiper KKI 27, 416 (45)
67435 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 515 (3)
67436 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 211 (1)
67437 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Elv 1992 K. Piho RKM, KP 38, 436 (10)
67438 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul TMr 1992 M. Piirman RKM, KP 30, 334 (11)
67439 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1992 T. Papstel RKM, KP 11, 327 (7)
67440 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 59 (23)
67441 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kõp 1992 M. Pooland RKM, KP 23, 221 (5)
67442 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Han 1992 A. Pärnpuu RKM, KP 20, 314 (1)
67443 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 219 (60)
67444 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (23)
67445 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (37)
67446 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (52)
67447 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vi 1894–1895 K. Raud H II 65, 15 (9)
67448 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (20)
67449 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 764
67450 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Var 1938 S. Reeder A 16505 (5)
67451 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Kuu 1918–1940 Rumberg E 73806 (14)
67452 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa EKRK I 60, 251 (38)
67453 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tõs 1950 E. Raud EKRK I 1, 196 (20)
67454 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trt 1992 R. Rästa RKM, KP 35, 354 (14)
67455 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vas 1992 A. Roosik RKM, KP 26, 350 (41)
67456 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1992 M. Reest RKM, KP 7, 635/6 (2)
67457 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1992 T. Rebina RKM, KP 7, 351 (1a)
67458 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 133 (46)
67459 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 371 (7)
67460 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 74 (6)
67461 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 447 (4)
67462 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 72 (34)
67463 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (1)
67464 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Jür 1901 J. Saalverk H IV 9, 230 (3)
67465 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (13)
67466 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 610
67467 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Kei 1925 R. Soom E 72962 (5)
67468 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (70)
67469 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sidrun Trt 1992 T. Saag RKM, KP 35, 157 (7)
67470 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nõo 1992 K. Saar RKM, KP 33, 170 (5)
67471 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Mär 1992 K. Sõstra RKM, KP 17, 347 (2)
67472 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Jõe 1992 K. Stern RKM, KP 11, 348 (4)
67473 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 30 (8)
67474 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1957 V. Sõna RKM II 84, 292 (19)
67475 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 319 (29)
67476 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (11)
67477 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1992 K. Tammeorg RKM, KP 3, 328 (16)
67478 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trt 1992 T. Talur RKM, KP 38, 9 (17)
67479 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (6)
67480 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vln 1989 A. Tamm RKM II 426, 624 (4)
67481 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (22)
67482 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 333 (2)
67483 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 399 (62)
67484 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (5)
67485 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1992 K. Ternovski RKM, KP 6, 246 (3)
67486 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1992 D. Tiitsaar RKM, KP 51, 280 (2)
67487 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Vil 1928 H. Tõnson ERA II 11, 289 (1)
67488 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 339 (54)
67489 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pld 1927 A. Tusar E 74026 (20)
67490 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (4)
67491 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hlj 1899 N. Traks E 38465 (24)
67492 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Jõh 1955 M. Tiitsmaa EKRK I 11, 206 (18)
67493 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tür 1967 Ü. Tedre KKI 45, 190 (7)
67494 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Han 1992 K. Tomikas RKM, KP 20, 350 (8)
67495 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1992 T. Toome RKM, KP 11, 485 (4)
67496 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 506 (3)
67497 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 223 (35)
67498 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 194 (3)
67499 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 433 (3)
67500 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 212 (2)
67501 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (15)
67502 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (14)
67503 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 379 (48)
67504 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (51)
67505 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Hää 1924 J. Veide A 5021 (15)
67506 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (19)
67507 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (15)
67508 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (4)
67509 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul As 1889 K. Vehm H III 16, 74 (9)
67510 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Sa 1904 A. Valtin H III 31, 153 (4)
67511 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sipul Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 68p. (11)
67512 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 169 (2)
67513 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Rkv 1934 L. Veske ERA II 70, 491 (50)
67514 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pld 1926 A. Väravataga E 73858a (19)
67515 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas HMd 1927 A. Viilas E 74021 (8)
67516 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 105 ja 115 (29)
67517 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nõo 1992 I. Vals RKM, KP 33, 136 (4)
67518 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1992 I. Vurm RKM, KP 10, 175 (8)
67519 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Tln 1992 M. Vilbaste RKM, KP 9, 252 (6)
67520 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1992 E. Veeleid RKM, KP 4, 377 (8)
67521 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1992 K. Vahtras RKM, KP 3, 474 (10)
67522 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 443 (63)
67523 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lüg 1948 A. Voitk RKM II 11, 449 (7)
67524 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 311 (48)
67525 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kuu 1940 E. Vest ERA II 263, 199 (7)
67526 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (8)
67527 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul teeb silmad vesiseks Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 31 ja 37 (1)
67528 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 633 (75)
67529 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pld 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 563 (70)
67530 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pee 1928 R. Viidebaum E 62591 (13)
67531 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Rõu 1928 R. Viidebaum E 62645 (14)
67532 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 127 (69)
67533 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 130 (84)
67534 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 149 (202)
67535 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tür 1965 R. Viidalepp KKI 37, 494 (52)
67536 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pai 1926 R. Viidalepp RKM II 323, 34 (43)
67537 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulad Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 537 (115)
67538 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (95)
67539 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 262 (47)
67540 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 380 (19)
67541 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Rkv 1934 Anonüüm 042 ERA II 70, 286 (18)
67542 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (115)
67543 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Puh 1931? Anonüüm 030 E 71838 (22)
67544 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 349 (11)
67545 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (17)
67546 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul As 1993 A. Korb, A. Tuisk RKM II 460, 357 (64)
67547 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trt 1992 M. Kõiva RKM II 461, 448 (6)
67548 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1994 I. Laas EFA II 7, 139 (3)
67549 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1994 T. Miller EFA II 7, 110 (3)
67550 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1994 M. Vinkel EFA II 8, 17 (6)
67551 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1994 R. Lainvee EFA II 7, 172 (2)
67552 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1994 H. Roodi EFA II 8, 153 (17)
67553 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tor 1996 M. Tenno EFA II 19, 96 (4)
67554 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul PJg 1995 A. Lilleorg EFA II 11, 32 (33)
67555 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (14)
67556 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (35)
67557 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 511 (15)
67558 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 545 (14)
67559 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tln 1926 M. Sengbusch E 57362
67560 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvuline Sibul Nrv 1893 J. Laur E 6890 (1)
67561 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Äks 1922 E. Tamm A 318 (6)
67562 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvalene Sibulas Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 546 (21)
67563 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvalene Kse 1929 H. Zupsman KKI WS
67564 1920 Aa1 Seest siiruviirulene, pealt kullakarvalene Sibulas Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (11)
67565 1920 Aa1 Seest siiruviirulene, pealt kullakarvalene Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (31)
67566 1920 Aa1 Seest siiruviirulene, pealt kullakarvalene Sibulas Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 537 (130)
67567 1920 Aa1 Seest siiruviirulene, pealt kullakarvalene Plt 1923 A. Jürgens KKI WS
67568 1920 Aa1 Seest siiruviirulene, pealt kullakarvalene Mär 1926 A. Kask KKI WS
67569 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, pealt kullakarvaline Sibulas LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 653 (2)
67570 1920 Aa1 Seest siiroviirolene, pealt kullakarbalene Sibolas Mar 1938 E. Põldre KKI WS
67571 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (22)
67572 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kod 1923 L. Welt A 2147 (14)
67573 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (17)
67574 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (2)
67575 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 104 (13)
67576 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pal 1922 E. Karu A 191 (2)
67577 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sip[ul] Kär 1941 T. Luks ERA II 294, 146 (2)
67578 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Urv 1889 J. Janson H II 32, 403 (11)
67579 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 6 (34)
67580 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, pealt kullakarvaline Pal 1922 E. Murs A 205 (2)
67581 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 219 (26)
67582 1920 Aa1 Seest seeruveeruline, pealt kullakarvaline Sibul Kod 1923 H. Vilde A 2153 (81)
67583 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 40 (7)
67584 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (76)
67585 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 176 (36)
67586 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibulas Jür 1981 E. Leek RKM II 351, 287
67587 1920 Aa1 Seest siiruviirulene, pialt kullakarvalene Sibulas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (643)
67588 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (33)
67589 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 480 (89)
67590 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 374 (70)
67591 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas As 1992 K. Peebo, A. Tuisk RKM II 449, 647 (13)
67592 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul Trm 1934 A. Aavik T-148, 10
67593 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 244 (31)
67594 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pialt kullakarvaline VJg 1929 A. Kõrv KKI WS
67595 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
67596 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 108 (12)
67597 1920 Aa1 Siest siiruviirulene, pialt kullakarvalene Sibul KJn 1898 C. Sööt H II 66, 721 (2)
67598 1920 Aa1 Siest sieruviiruline, pialt kullakarvaline Sibulas Tor 1889 J. Nuut H III 5, 599 (2)
67599 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (87)
67600 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372 (27)
67601 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 575 (60)
67602 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kuu 1955 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 42 (8)
67603 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
67604 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, päält kullakarvaline Vai 1928 E. Mattin KKI WS
67605 1920 Aa1 Siest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Lüg 1938 H. Reitsnik KKI WS
67606 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul 1782 Willmann 173 (92)
67607 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Kynsilaukka, sipuli 1844 Lönnrot 159
67608 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 28 ja 54 (116)
67609 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (96)
67610 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline 1924 Tamman 19 ja 21
67611 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline 1927 Ainelo III 62
67612 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul 1923 Huvit. II 216 ja 224 (39)
67613 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul 1939 Nugis 293 ja 314 (203)
67614 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1930 Anonüüm 060 ERA, Vene 3, 310 (1)
67615 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kam 1927 M. Tikk ERA II 1, 76 (3)
67616 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 351 (7)
67617 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (29)
67618 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 176/7 (17)
67619 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, peelt kullakarvaline Sibul Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 121 (3)
67620 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kan 1929 L. Ass A 11112 (35)
67621 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Trt 1930 V. Arbeiter E 71279 (16)
67622 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (37)
67623 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (23)
67624 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 114 (3)
67625 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 644 (10)
67626 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Rõu 1927 H. Eller KKI WS
67627 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 434 (70)
67628 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 354 (92)
67629 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Phl 1937 H. Elmi ERA II 147, 304 (13)
67630 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (41)
67631 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Se 1929 A. Gehrke S 17314 (90)
67632 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 325 (21)
67633 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kuu 1972 A. Hussar, R. Saukas RKM II 290, 689 (19)
67634 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Kuu 1935 M. Heinakroon ERA II 112, 155 (200)
67635 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 618 (10)
67636 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1927 E. Hantson ARS 1, 693 (2)
67637 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (56)
67638 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 382 (9)
67639 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Rak 1905 K. Holm H II 74, 306 (6)
67640 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (3)
67641 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (5)
67642 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 600 (7)
67643 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (10)
67644 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (10)
67645 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 539/40 (3)
67646 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 280/1 (18)
67647 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (2)
67648 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (52)
67649 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 185 (120)
67650 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 198 (78)
67651 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 604 (21)
67652 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 649 (6)
67653 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 209 (87)
67654 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 173 (32)
67655 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Har 1958 M. Kokk RKM II 79, 448 (4)
67656 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1922 E. Kruuv A 145 (18)
67657 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 27 (9)
67658 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1934 K. Kirss E 85927 (28)
67659 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Pld 1925 I. Kuk E 73891 (5)
67660 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Trt 1930 E. Kippasto E 71287 (12)
67661 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24805 (46)
67662 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1893 J. Kuusk E 771 (34)
67663 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1889 J. Käger H III 6, 317 (137)
67664 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 273 (1)
67665 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Plt 1895 T. Kukk H II 55, 775 (11)
67666 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sippul Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 306 (67)
67667 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 9 (4)
67668 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
67669 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (50)
67670 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 695 (46)
67671 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 691 (46)
67672 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1889 A. Luts H III 6, 930 (10)
67673 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (12)
67674 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 112
67675 1920 Aa1 & Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (33)
67676 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (11)
67677 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Rõu 1932 E. Mihkelson E 81942 (5)
67678 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (38)
67679 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (13)
67680 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (5)
67681 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (23)
67682 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (11)
67683 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Võn 1922 A. Neerot A 338 (12)
67684 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1969 H. Niinemägi, H. Rajalo, V. Vidil EKRK I 68, 237 (2)
67685 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul San 1976 L. Ojarand RKM II 322, 365
67686 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sippul Se 1927 J. Orusaar S 2357 (2)
67687 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Rõu 1924 L. Pirn A 5862 (10)
67688 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 450 (11)
67689 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 713 (12)
67690 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1927 Pruuli ARS 1, 802 (6)
67691 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1136 (83)
67692 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krk 1933 H. Puidet E 84427 (6)
67693 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 215 (27)
67694 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 77 (29)
67695 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 70 (16)
67696 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 319 ja 334 (6)
67697 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 417 (90)
67698 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1922 E. Rekk A 36 (9)
67699 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krj 1926 G. Ränk E, StK 35, 36 (8)
67700 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Sa 1932 E. Rossner E 81993 (19)
67701 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Pld 1918–1940 M. Riimann E 73903 (4)
67702 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Iis 1926 A. Ruuben E 59585
67703 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (19)
67704 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1890 A. Rull H III 16, 363 (20)
67705 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 149 (2)
67706 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (17)
67707 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Rõu 1972 F. Sillavee KKI KS
67708 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (65)
67709 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipulas Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 137 (11)
67710 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 341 ja 356 (58)
67711 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trm 1894 S. Sommer H II 50, 540 (14)
67712 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 16 (57)
67713 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1922 G. Sepp A 38 (6)
67714 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (25)
67715 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Saa 1933 J. Seeman E 85455 (5)
67716 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ta 1932 L. Zirk E 81964 (6)
67717 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Tt 1932 A. Sokk E 81973 (9)
67718 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul HJn 1927 J. Švan E 74043 (18)
67719 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1930 M. Sika E 66458 (14)
67720 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Plv 1928 E. Sepp E 62824/5 (4)
67721 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sippul Urv 1895 I. Mikkal E 18747 (42)
67722 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1895 A. S...k H I 7, 476 (9)
67723 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (5)
67724 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul JMd 1931 H. Tammets E 71483 (3)
67725 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 186 (66)
67726 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul SJn 1967 Ü. Tedre KKI 45, 145 (15)
67727 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 32 (60)
67728 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 590 (39)
67729 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 100 (110)
67730 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Prn 1933 S. Tsvetkov ERA II 69, 538 (34)
67731 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Trt 1922 A. Teder A 44 (6)
67732 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trt 1927 E. Teder E 83849 (2)
67733 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krl 1930 H. Toom E 64770 (2)
67734 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 212 (56)
67735 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Vil 1893 J. Täht H III 14, 390 (14)
67736 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (37)
67737 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (20)
67738 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Hls 1923 O. Uusberg A 1735 (7)
67739 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 118 (54)
67740 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 155 (32)
67741 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 459 (12)
67742 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hlj 1934 O. Webermann ERA II 70, 400 (18)
67743 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (7)
67744 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 474 (84)
67745 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kos 1930 S. Veske E 64969 (137)
67746 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 353 (2)
67747 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul As 1996 A. Korb EFA I 17, 93 (33)
67748 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul As 1996 A. Korb EFA I 17, 38 (16)
67749 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul As 1994 A. Korb RKM II 466, 419 (7)
67750 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, peelt kullakarvaline Sibul Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 168 (4)
67751 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, peelt kullakarvaline Sibul Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 184 (98)
67752 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Pal 1922 T. Salu A 315 (11)
67753 1920 Aa1 Seest siiraviiraline, päält kullakarvaline Sibul Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 34 (17)
67754 1920 Aa1 Seest siiraviiraline, päält kullakarvaline Trt 1933 V. Gnesdilov E 83844/5 (4)
67755 1920 Aa1 Seest siiraviiraline, päält kullakarvaline Sibul Kan 1964 M. Meho, S. Räppo EKRK I 51, 443 (26)
67756 1920 Aa1 Seest siiraviiralene, päält kullakarvalene Sibul Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 175 (5)
67757 1920 Aa1 Seest siiriviiruline, päält kullakarvaline Sibul Rõu 1993 M. Kõivupuu EKRK I 95, 253
67758 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibulas Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (56)
67759 1920 Aa1 Seest siiruviirolinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 49 (9)
67760 1920 Aa1 & Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Se 1949 V. Pino RKM II 30, 205 (753)
67761 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Se 1956 V. Pino RKM II 51, 396 (16)
67762 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sibul Se 1956 V. Pino RKM II 51, 431 (59)
67763 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Se 1948 V. Pino KKI 5, 125 (74)
67764 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sibul Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
67765 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sibul Se 1985 M. Parksepp KKI KS
67766 1920 Aa1 Seest siiroviirolinõ, päält kullakarvalinõ Sibul Se 1929 V. Savala S 17523 (69)
67767 1920 Aa1 Seest siiroviirolinõ, päält kullakarvalinõ Sibul Se 1928 T. Haak S 4332 (15)
67768 1920 Aa1 Seest siiroviirolinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (18)
67769 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sibul Se 1936 M. Vabarna S 121932 (3)
67770 1920 Aa1 Seest siiroviirolinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 440 (54)
67771 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Se 1929 N. Nurmetu S 9989 (5)
67772 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 578 (57)
67773 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 647 (76)
67774 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 241 (24)
67775 1920 Aa1 Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (92)
67776 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 775 (24)
67777 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1927 M. Pihlapuu S 1931 (30)
67778 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1934 A. Kits S 92766 (23)
67779 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1935 T. Uiboaed S 99943 (1)
67780 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1935 A. Põhi S 116158 (29)
67781 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1934 F. Paloots S 81373 (7)
67782 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1935 N. Oinas S 98650 (20)
67783 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1936 A. Tammeorg S 122688 (11)
67784 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 212 (6)
67785 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 54 (63)
67786 1920 Aa1 Seest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1941 A. Saar ERA II 296, 293/4 (3)
67787 1920 Aa1 & Seest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (16)
67788 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Urv 1964 A. Kurg KKI KS
67789 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (60)
67790 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 377 (11)
67791 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Kan 1896 G. Loodus H I 7, 645 (3)
67792 1920 Aa1 Seest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Räp 1959 H. Rebane EKRK I 22, 75 (12)
67793 1920 Aa1 Seest tsiiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sibul Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 65 (59)
67794 1920 Aa1 Seest tsiiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 418 (6)
67795 1920 Aa1 Seest siiruviiräline, päält kullakarvaline Sibul Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (45)
67796 1920 Aa1 Seest seeruveeruline, päält kullakarvaline Sipul Se 1935 A. Jänessoo S 101843/4 (20)
67797 1920 Aa1 Seest seeruveeruline, päält kullakarvaline Sipul Se 1927 V. Ruusamägi S 2316 (53)
67798 1920 Aa1 Seest seeruveerulinõ, päält kullakarvalinõ Sipul Se 1934 M. Podrätšikov S 85762 (4)
67799 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Kod 1889 V. Lepp H II 16, 272 (7)
67800 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (77)
67801 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 340 ja 367 (21)
67802 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibulas Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 185 (16)
67803 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 109 (25)
67804 1920 Aa1 Siist siiruviirulene, pealt kullakarvalene Sibulas Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (116)
67805 1920 Aa1 Siist siiruviirulene, pialt kullakarvalene Sibul Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (24)
67806 1920 Aa1 Siist siiruviirulene, pialt kullakarvalene Sibul Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 403 (7)
67807 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (32)
67808 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 78p. (3)
67809 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (155)
67810 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1892 J. Kill H III 14, 234 (104)
67811 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1927 J. Jaako A 9438 (10)
67812 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (34)
67813 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hls 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 522 (4)
67814 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 27 (17)
67815 1920 Aa1 & Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 235 (48)
67816 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (7)
67817 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 52 (7)
67818 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 205 (9)
67819 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 280/1 (11)
67820 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Hls 1965–1967 A. Akerberg RKM II 259, 109 (59)
67821 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 23 (27)
67822 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 401 (16)
67823 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 552 (13)
67824 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Hls 1930 S. Tanning KKI WS
67825 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 11 (62)
67826 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Saa 1923 A. Johanson KKI WS
67827 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
67828 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 400 (11)
67829 1920 Aa1 Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Pst 1969 H. Niinemägi, H. Rajalo, V. Vidil EKRK I 68, 183 (14)
67830 1920 Aa1 Siist siiruviirulene, päält kullakarvalene Hää 1929 S. Soosaar KKI WS
67831 1920 Aa1 Siist siiruviirulin, päält kullakarvalin Sibul Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (14)
67832 1920 Aa1 Siist tsiiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 340 (183)
67833 1920 Aa1 Siist tsiiru-viiruline, päält kullakarvaline Sibul Räp 1959 I. Link, H. Rebane EKRK I 23, 173 (4)
67834 1920 Aa1 Seest siiru-viiruline, peelt kullakarvaline Sibul Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (17)
67835 1920 Aa1 Seest siiru-viiruline, peelt kullakarvaline Sibul Jäm 1977 A. Arming KKI KS
67836 1920 Aa1 Siest siiru-viiruline, piält kullakarvaline Sibulas Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 506 (3)
67837 1920 Aa1 Siest siiru-viiruline, piält kullakarvaline Sibulas Khn 1948 S. Lätt RKM I 1, 424 (39)
67838 1920 Aa1 Siest siiru-viiruline, piält kullakarvaline Sibul Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (2)
67839 1920 Aa1 Sidess siiro-viiroline, piält kullakarvaline Sibul 1996 EMrd IV 308 (194)
67840 1920 Aa1 Sidest siiru-viiruline, piält kullakarvaline Sibul Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (4)
67841 1920 Aa1 Sidess siiru-viiruline, piält kullakarvaline Sibul Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 23 (21)
67842 1920 Aa1 & Sidess siiruviiruline, piält kullakarvaline Sibul Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 95 (43)
67843 1920 Aa1 Sidess siiroviiroline, piält kullakarvaline Sibul Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 45 (11)
67844 1920 Aa1 Sidess siiruviiruline, piält kullakarvaline Sibul Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 336 (20)
67845 1920 Aa1 Sidess siiruviiruline, piält kullakarvaline Sibul Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (104)
67846 1920 Aa1 Sidess siiruviiruline, piält kullakarvaline Sibul Kod 1940 A. Univere KKI WS
67847 1920 Aa1 Sihest siiruviirulene, piält kullakarvalene Sibul KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 353 (6)
67848 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, pealt kullakarvaline (Innen streifig, aussen goldfarbig) Eine Zwiebel Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 287
67849 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Mus 1978 I. Salk KKI 68, 679 (1)
67850 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pär 1911 A. Karu E 47863
67851 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Lih 1968 K. Salve KKI 48, 357 (60)
67852 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Vll 1928 M. Toomse KKI WS
67853 1920 Aa1 Sihist siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Vil 1877–1917 J. Täht E 1382 (71)
67854 1920 Aa1 Sihist siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibulas Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 57 (73)
67855 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, peält kullakarvaline Sibul Tt 1660–1876 M. Raun H, R 3, 327 (4)
67856 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, peält kullakarvaline Sibul Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (3)
67857 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, peält kullakarvaline Sibulas Pöi 1891 T. Kõrv H III 12, 715 (4)
67858 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (1)
67859 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (1)
67860 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Nõo 1926 E. Päss E 56955 (5)
67861 1920 Aa1 & Sihest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul San 1924 E. Päss E 54089 (20)
67862 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 514 (69)
67863 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, peelt kullakarvaline Sibul Kär 1946 M. Jõgi RKM II 3, 20 (28)
67864 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, peelt kullakarvaline Sibul Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 428 (13)
67865 1920 Aa1 Sihelt siiroviiroline, päält kullakarvaline Sibul Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (6)
67866 1920 Aa1 Sihest siiruviiruline, peelt kullakarvaline Sibul Jäm 1938 A. Kukk KKI WS
67867 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, peelt kullakarvaline Sibul Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 95 (28)
67868 1920 Aa1 Sehess siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 112 (26)
67869 1920 Aa1 Sehest siiraviiraline, päält kullakarvaline Sipul 1970 EMrd III 237
67870 1920 Aa1 Sehest siiraviiraline, päält kullakarvaline Sipul Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 182, 55 (3)
67871 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Plt 1889 G. Seen H III 9, 696 (4)
67872 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (6)
67873 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (38)
67874 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Puh 1889 D. Arak H II 30, 112 (42)
67875 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 792 (9)
67876 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (56)
67877 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Nõo 1933 K. Paas E 83859 (1)
67878 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Rõn 1922 A. Sinnamägi A 449 (12)
67879 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 134 (7)
67880 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvaline Puh 1926 A. Vahkal KKI WS
67881 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (7)
67882 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ksi 1889 T. Kiipus H II 27, 718 (5)
67883 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 429 (4)
67884 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 419 (49)
67885 1920 Aa1 & Sehest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 629 (49)
67886 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (27)
67887 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (49)
67888 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pialt kullakarvaline Sibul Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (52)
67889 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Lai 1895 V. Ervart E 18383 (10)
67890 1920 Aa1 Sehest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibul Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 12 (8)
67891 1920 Aa1 Sisest siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sibul Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (19)
67892 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Tt 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 21p.
67893 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul San 1888 K. Gross H II 31, 804 (3)
67894 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (12)
67895 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (15)
67896 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 903 (39)
67897 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (52)
67898 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 547 (4)
67899 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul San? 1889 P. Roose H II 31, 710 (13)
67900 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (119)
67901 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (69)
67902 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (18)
67903 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul Räp 1892 A. Jennes H II 45, 225 (10)
67904 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sibul Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (51)
67905 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, pealt kullakarvaline Sibul Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (19)
67906 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul San 1895 J. Kuldsep E 19084 (43)
67907 1920 Aa1 & Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Ote 1895 E. Palm E 20130 (42)
67908 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul Vas 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 588
67909 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Sipul Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (15)
67910 1920 Aa1 Sisest siiru-viiruline, päält kullakarvaline Suits Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 46 (30)
67911 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 574 (3)
67912 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 613 (11)
67913 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 215 (2)
67914 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Plv 1966 S. Lätt RKM II 209, 156 (33)
67915 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 190 (4)
67916 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul San 1927 A. Meiessaar KKI WS
67917 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 140 (10)
67918 1920 Aa1 Sisest siiruviirulene, päält kullakarvalene Sipul San 1925 E. Päss E 56005 (21)
67919 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Vas 1926 H. Eller KKI WS
67920 1920 Aa1 Sisest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (7)
67921 1920 Aa1 Sisest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 465 (2)
67922 1920 Aa1 Sisest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Se 1929 I. Sonts S 124442 (89)
67923 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Se 1930 N. Sõrmus S 28599 (5)
67924 1920 Aa1 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636/7 (19)
67925 1920 Aa1 Sisest siiroviirolene, päält kullakarvalene Sipul Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 798 (63)
67926 1920 Aa1 & Sisest siiroviirolene, päält kullakarvalene Sipul Räp 1927 P. Voolaine ARS 2, 490 (100)
67927 1920 Aa1 Sisest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 94 (238)
67928 1920 Aa1 Sisest siiroviiroline, päält kullakarvaline Sipul Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 817 (54)
67929 1920 Aa1 Sisast siiraviiraline, päält kullakarvaline Sipul As 1996 A. Jürgenson, A. Tuisk EFA I 18, 45 (1)
67930 1920 Aa1 Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (12)
67931 1920 Aa1 & Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (17)
67932 1920 Aa1 Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (119)
67933 1920 Aa1 Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (9)
67934 1920 Aa1 Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (24)
67935 1920 Aa1 Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 609 (61)
67936 1920 Aa1 Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 382 (16)
67937 1920 Aa1 Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 422 (22)
67938 1920 Aa1 Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline Sibul Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (79)
67939 1920 Aa1 Sisest tsiiruviirulõnõ, päält kullakarvalõnõ Sipul Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 357
67940 1920 Aa1 Sisest tsiiraviiruline, päält kullakarvaline Sipul Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (144)
67941 1920 Aa1 Sisest siroviroline, päält kullakarvaline Sibul Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (46)
67942 1920 Aa2 Sees siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Hää 1924 N. Taago A 5014 (9)
67943 1920 Aa2 Siis siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sipul Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 33 (19)
67944 1920 Aa2 Sees siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 422 (4)
67945 1920 Aa2 & Sees siiruviiruline, pealt kullakarvaline (Inwendig gestreift, auswendig goldfarbig) Die Zwiebel Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 113 (2a)
67946 1920 Aa2 Sees siiruviiruline, pealt kullakarvaline Sibulas Pld 1927 L. Leibnig E 74058 (41)
67947 1920 Aa3 Seest siiruviiruline, peal kullakarvaline Eine Zwiebel Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (102)
67948 1920 Aa3 Seest siiruviiruline, peal kullakarvaline Die Zwiebel 1852 Neus 393 ja 390 (11)
67949 1920 Aa3 Seest siiruviiruline, peal kullakarvaline Sibul Pal 1922 A. Liivak A 241 (11)
67950 1920 Aa3 Seest siiruviiruline, peal kullakarvaline Sibul KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 187 (8)
67951 1920 Aa3 Seest siiraviiruline, peal kullakarvaline Sibul Pal 1922 O. Möllerson A 248 (6)
67952 1920 Aa3 & Sidest siruviruline, piäl kullakarvaline Sibul Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (37)
67953 1920 Aa4 & Seest siiruviiruline, peast kullakarvaline Pähkel Kam 1992 K. Leopard RKM, KP 31, 178 (2)
67954 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvane Sibul Pal 1922 A. Pärtelpoeg A 216 (5)
67955 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvane Sibul Trm 1934 H. Oja ERA II 72, 659 (11)
67956 1920 Aa5 & Seest siiruviiruline, pealt kullakarvane Sibul Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (6)
67957 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, päält kullakarvane Sibul Trt 1933 K. Paama E 83857 (1)
67958 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, päält kullakarvane Sibulas Prn 1933 L. Ley ERA II 69, 490 (16)
67959 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, päält kullakarvane Sibul Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (32)
67960 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, päält kullakarvane Sibul JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 370 (20)
67961 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, päält kullakarvane Sibul JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 331 (1)
67962 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, päält kullakarvane Sibul PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 710 (16)
67963 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, päält kullakarvane Sibul Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 265 (13)
67964 1920 Aa5 Sihest siiruviiruline, peelt kullakarvane Sibulas Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (57)
67965 1920 Aa5 Sehest siiruviiruline, päält kullakarvane Sibul Ran 1938 E. Kärp ERA II 186, 346 (3)
67966 1920 Aa5 Sisest siiraviiraline, pealt kullakarvane Sibul Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 407 (14)
67967 1920 Aa5 Sisest siiruviiruline, päält kullakarvane Sipul Har 1946 P. Ariste RKM I 7, 53 (36)
67968 1920 Aa5 Seest siiruviiruline, pialt kullakarvane Sipul Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 434 ja 436 (5)
67969 1920 Aa6 Seest on siiruviiruline, pealt on kullakarvaline 1895 N. D. UA 10
67970 1920 Aa6 Seest on siiruviiruline, pealt on kullakarvaline Sibul As 1963 J. Olev RKM II 172, 240 (56)
67971 1920 Aa6 Seest on siiruviiruline, pealt on kullakarvaline Sibul Iis 1992 R. Lumi RKM, KP 7, 270 (1)
67972 1920 Aa6 & Siest on siiruviiruline, pialt on kullakarvaline Sibul Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (3)
67973 1920 Aa6 Siest on siiruviiruline, pialt on kullakarvaline VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 687 (27)
67974 1920 Aa6 Seest om siiruviiruline, päält om kullakarvaline Sipul Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 85 (3)
67975 1920 Aa6 Seest on siiruviiruline, pealt on kullakarvaline Sibulas As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 329 (72)
67976 1920 Aa7 Sisest om siiruviiruline, päält kullakarvaline Sipul VLk 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 214 (5)
67977 1920 Aa7 & Seest on siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ Sibul Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 302 (170)
67978 1920 Aa7 Seest om siiroviiroline, pealt kullakarvaline Porkan [sic!] Se 1951 R. Viidalepp KKI 17, 532 (92)
67979 1920 Aa8 Siest siiruviiruline, päält on kullakarvaline Sibul Jõh 1963 I. Sarv KKI 47, 686 (67)
67980 1920 Aa8 Sehest siiruviiruline, päält on kullakarvaline Sibul Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (22)
67981 1920 Aa8 Sisest siiruviiruline, pealt on kullakarvaline Sibul Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 195 (4)
67982 1920 Aa8 & Sisest siiruviiruline, päält om kullakarvaline Sibul Urv 1890 J. Teder H III 11, 341 (128)
67983 1920 Aa8 Seest siiruviiruline, päält om kullakarvaline Sipul Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 376 (13)
67984 1920 Aa9 Sihest siiruviiruline, pealt oli kullakarvaline Sibul Pöi 1980 A. Toomessalu KKI KS
67985 1920 Aa9 & Sisest siiroviiroline, päält oll kullakarvaline Sibul Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 403 (49)
67986 1920 Aa9 Seest siiruviiruline, pealt kuid kullakarvaline Sibul 1991 Meelej. nr. 2 (1991) 3
67987 1920 Aa10* Seest ta siiruviiruline, peelt kullakarvaline Sibul Mus 1978 M. Janson, M. Kuusemets KKI 68, 437 (1)
67988 1920 Aa10* & Seest ta siiruviiruline, peelt ta kullakarvaline Sibul Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (27)
67989 1920 Ab1 Seest siiruviiruline, väljast kullakarvaline Sibul Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (2)
67990 1920 Ab1 Seest siiruviiruline, väljast kullakarvaline Phl 1933 E. Tõkke A 12675 (22)
67991 1920 Ab1 & Seest siiruviiruline, väljäst kullakarvaline Sibulas Noa 1931 A. Toomann ERA I 3, 625 (5g)
67992 1920 Ab1 Seest siiruviiruline, väljast kullakarvaline TMr 1992 K. Pae RKM, KP 30, 762 (5)
67993 1920 Ab2 & Seest seeroveerolene, väljepoolt kollakarvalene Sebol Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (8)
67994 1920 Ac1 Kes on seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1867 CRJ Uar 30 (9)
67995 1920 Ac1 Kes on seest siiruviiruline, päält kullakarvaline 1888 Ilmjärv Uus ABDr (1888) 41 (3)
67996 1920 Ac1 Kes on seest siiruviiruline, päält kullakarvaline 1902 Mäesepp UK 13 (3)
67997 1920 Ac1 Kes on seest siiruviiruline, päält kullakarvaline 1902 Mäesepp VP 13 (3)
67998 1920 Ac1 Kes on seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1910 Mäesepp K 40 (9)
67999 1920 Ac1 Kes on seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline 1902 Tõn. ABDr12 38
68000 1920 Ac1 & Kes on seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pugeja Krk 1992 E. Saluveer RKM, KP 39, 384 (23)