Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 6001 — 7000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
6001 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 659 (29)
6002 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 225 (7)
6003 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Plv 1929 Musto E 64480 (15)
6004 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Tt 1932 A. Sokk E 81973 (4)
6005 191 Aa1 Harak aidas, saba vällas Aidavõti Vil 1889 J. Toss H IV 3, 420 (69)
6006 191 Aa1 Harak aidas, saba vällas Võti Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 611 (147)
6007 191 Aa1 Harak aidas, saba vällas Aidavõti Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (20)
6008 191 Aa1 Harak aidas, saba vällas Aidavõti Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 40 (3)
6009 191 Aa1 Harak aidas, saba vällas Aidavõti MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 402 (56)
6010 191 Aa1 Harak aidas, saba vällas Aidavõti Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 331 (16)
6011 191 Aa1 & Harak aidas, saba välläs Võti Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 645 (28)
6012 191 Aa1 Harak aidas, saba väljäs Ust lahti keerama võtmega Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (16)
6013 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Võti Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (300)
6014 191 Aa1 & Harak aitas, saba väljas Kulp on pajas ehk võti luku sees Ris 1892 J. Holts E 1844 (13)
6015 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Veti aida ukses Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 382 (26)
6016 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Aidavõti Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (66)
6017 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Võti aida ukse luku sees Vil 1892 H. Pihlap E 724 (20)
6018 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Aidavõti Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (107)
6019 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Võti Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (2)
6020 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Aidavõtti Hls 1893 M. Kuum E 1375 (15)
6021 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Aidavõti SJn 1892 H. Karell E 1606 (10)
6022 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Aidavõti Lai 1895 V. Ervart E 18382 (1)
6023 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Aedavõti TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (30)
6024 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Aidalukk As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (10)
6025 191 Aa1 Harak aitas, saba vällas Võti Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (67)
6026 191 Aa1 Harak aitas, saba välläs Võti aidaukse ees Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 54 (91)
6027 191 Aa1 Harak aedas, saba väljas Võti Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 116 (37)
6028 191 Aa1 Harak aedas, saba väljas Võti Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 142 (28)
6029 191 Aa1 Harak aedas, saba vällas Aedavõti KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (8)
6030 191 Aa1 Harak aedas, saba vällas Võti Äks 1889 A. Mauer H II 23, 67 (6)
6031 191 Aa1 Harakas aedas, saba välläs Võti KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 8 (40)
6032 191 Aa1 Harak aidan, saba väljan Aidavõti Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 542 (27)
6033 191 Aa1 Harak aidan, saba väljan Võti TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (39)
6034 191 Aa1 Harak aidan, saba väljan TMr 1927 E. Karu A 9784 (23)
6035 191 Aa1 Harak aidan, saba väljan Võti Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 463 (62)
6036 191 Aa1 Harak aidan, saba väljan Võti Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (50)
6037 191 Aa1 Harak aedan, saba väljän Aidalukk Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (1)
6038 191 Aa1 Harak aedan, saba väljän Aedavõti Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (13)
6039 191 Aa1 Harak aidan, saba vällan Aidavõti Hel 1892 G. Anniko H III 13, 47 (3)
6040 191 Aa1 Harak aidan, saba vällan Aidavõti Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 791 (1)
6041 191 Aa1 Harak aedan, saba vällan Võti MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 231 (10)
6042 191 Aa1 Harak aedan, saba vällan Aedavõti TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 77 (3)
6043 191 Aa1 Harak aedan, saba vällän Aadavõti Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (23)
6044 191 Aa1 Harak aedan, saba vällän Aedavõti TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (7)
6045 191 Aa1 & Harak aidan, saba vällän Aidavõti Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (36)
6046 191 Aa1 Harak aidan, saba vällän Võti San 1967 S. Lätt RKM II 226, 107 (35)
6047 191 Aa1 Harak aidan, saba vällän Võti Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 61 (108)
6048 191 Aa1 Harak aidan, saba vällän Võti Urv 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73 (1)
6049 191 Aa1 Harak aidan, saba vällän Aidavõti Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 175 (59)
6050 191 Aa1 Harak aidan, saba vällän Võti Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 340 (182)
6051 191 Aa1 Harak aidan, saba vällän Aidauks, võti iis Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 142 (7)
6052 191 Aa1 Harak aadan, saba vällän Võti Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 365 (56)
6053 191 Aa1 Harak aidan, saba välän Aidavõti Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (10)
6054 191 Aa1 Harak aidan, saba välän Võti usse iin Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 430 (27)
6055 191 Aa1 Harak aidan, saba vällän Võti luku sees Pär 1911 A. Karu E 47864
6056 191 Aa1 Harak aidän, saba vällän Võti PJg 1894 M. Reimann E 13025 (42)
6057 191 Aa2 & Harakas aidas ja saba väljas Võti, pära luku seest väljas Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (2)
6058 191 Aa2 Harakas aidas ja saba vällas Lukk, võti ees Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (26)
6059 191 Aa2 Harakas aitas ja saba väljas Aidavõti ukse ees Pee 1939 L. Böckler ERA II 250, 550 (32)
6060 191 Aa2 Harak aidas ja saba väljas Võti Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 126 (2)
6061 191 Aa2 & Harak aitas ja saba väljas Aidavõti Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 271 (34)
6062 191 Aa2 & Kitsharakas aitas ja saba väljas Aedavõti Tor 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 189 (16)
6063 191 Aa3 & Harak aidas, sabad vällas Võti Vil 1893 J. Täht H III 14, 390 (10)
6064 191 Aa4 & Haraka aidan, saba väljan Aidavõti Hel 1963 T. Alla, R. Kotkas EKRK I 45, 316 (10)
6065 191 Ab1 & Harakas aidan, saba om vällän Aidavõti Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 218 (30)
6066 191 Ab2 & Harakas on aidas, saba on väljas Aidavõti Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 3 (12)
6067 191 Ac & Harak istub aidas, saba väljas Aidavõti Trt 1922 E. Lang A 331 (5)
6068 191 Ba1 Harakas aidas, händ väljas Tunnikell js selle osuti 1944 Aavik 60 ja 102
6069 191 Ba1 Harakas aidas, händ väljas Võti Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (137)
6070 191 Ba1 Harakas aidas, händ väljas Võti VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (30)
6071 191 Ba1 Harakas aidas, händ väljas Aidalukus võti Krj 1936 L. Böckler ERA II 131, 364 (122)
6072 191 Ba1 Harakas aidas, händ väljas Võti Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 15 (2)
6073 191 Ba1 & Harakas aitas, händ väljas Aidavõti Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 258 (23)
6074 191 Ba1 Harakas aitas, händ väljas Võti aidaukse ees Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (22)
6075 191 Ba1 Harakas aitas, händ väljas Aidavõti Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (16)
6076 191 Ba1 Harakas aitas, händ väljas Aidavõti Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (43)
6077 191 Ba1 Harakas aitas, händ väljas Aidavõti Pär 1902 J. J. Pulst E 43569 (13)
6078 191 Ba1 Harakas aitas, händ väljäs Aidavõti Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64062 (15)
6079 191 Ba1 Harakas aidas, händ vällas Veti Kaa 1947 V. Niit RKM II 3, 642 (20)
6080 191 Ba1 Harakas aitas, händ välläs Aidavõti Khn 1932 T. Saar ERA II 58, 499 (3)
6081 191 Ba1 & Harak aidas, händ väljas Aidavõti Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (25)
6082 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (53)
6083 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Võti Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (32)
6084 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1012 (18)
6085 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (20)
6086 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Võti Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 340 (110)
6087 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Võti Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 352 (13)
6088 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti Hel 1926 K. Puusepp E 58430
6089 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (25)
6090 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Võti Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 333 (20)
6091 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti Vil 1896 H. Maaten E 25979 (52)
6092 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Võti Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (13)
6093 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Võti Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (54)
6094 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti Puh 1931? Anonüüm 030 E 71839 (27)
6095 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (14)
6096 191 Ba1 Harak aidas, händ väljas Aidavõti Ote 1930 A. Aavik E 66029 (48)
6097 191 Ba1 Harak aitas, händ väljas Võti Ans? 1947 M. Kolk RKM II 5, 306 (55)
6098 191 Ba1 Harak aitas, händ väljas Aidavõti Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (7)
6099 191 Ba1 Harak aitas, händ väljas Aidavõti Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (8)
6100 191 Ba1 Harak aedas, händ väljas Aedavõti 1879 Liiv LMt 40 (10)
6101 191 Ba1 Harak aedas, händ väljas Aedavõti Saa 1889 J. Tuul H II 22, 982 (28)
6102 191 Ba1 Harak aidan, händ väljas Aidavõti Pst 1889 J. Henno H IV 3, 361 ja 379 (2)
6103 191 Ba1 Harak aidan, händ väljas Aidavõti Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (19)
6104 191 Ba1 Harak aidas, händ välläs Aidavõti Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (37)
6105 191 Ba1 Harak aidan, händ väljan Võti Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 322 (19)
6106 191 Ba1 Harak aidan, händ väljan Aidavõti Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (174)
6107 191 Ba1 & Harak aidan, händ väljän Aidavõti Pst 1889 J. Henno H III 16, 38 (18)
6108 191 Ba1 Harak aidan, händ vällan Võti lukus Krk 1889 J. Kunimägi H II 23, 302 (9)
6109 191 Ba1 Harak aidan, händ vällan Aidavõti Krk 1889 J. Kivisäk E 45960 (13)
6110 191 Ba1 Harak aidan, händ vällan Aidalukk ja võti Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (41)
6111 191 Ba1 Harak aidan, händ vällan Aidavõti Pst 1889 A. Luts H III 6, 932 (30)
6112 191 Ba1 Harak aidan, händ vällan Aidavõti Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 536 (17)
6113 191 Ba1 Harak aidan, händ vällan Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (13)
6114 191 Ba1 Harak aidan, händ vällan Aidavõti Rõu 1991 T. Tuumalu EKRK I 92, 60 (2)
6115 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (14)
6116 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Võti Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (69)
6117 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Võti Hls 1929 E. Nõges A 10985 (29)
6118 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Võti Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (8)
6119 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 862 (3)
6120 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 321 (2)
6121 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 15 (52)
6122 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Hel 1928 E. Treu ERA II 1, 282 (3)
6123 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Võti Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 518 (95)
6124 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (9)
6125 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Võti Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (47)
6126 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti usse ees Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (47)
6127 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aedavõti Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 181 (51)
6128 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (52)
6129 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 160 (10)
6130 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Pst 1927 J. Jaako A 9438 (7)
6131 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Võti Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (57)
6132 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 140 (37)
6133 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 105 (59)
6134 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti San 1932 S. Vellner E 81928 (9)
6135 191 Ba1 Harak aidan, händ vällän Aidavõti Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 167 (26)
6136 191 Ba1 Harak aitan, händ vällän Aidavõti Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 116 (3)
6137 191 Ba1 Harak aedan, händ vällän Võti Trv 1892 J. Kill H III 14, 225 (5)
6138 191 Ba1 Harak aedan, händ vällän Aidavõti Trv 1893 J. Kuusk E 8109 (21)
6139 191 Ba1 Harak aedan, händ vällän Aidavõti Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 161 (180)
6140 191 Ba1 Harak aedan, händ vällän Võti Hel 1932 K. Lillimägi KKI MS
6141 191 Ba1 Harakas aidas, hand väljas Aidavõti lukuaugus Ta 1932 L. Zirk E 81964 (9)
6142 191 Ba1 Harak aidas, hand väljas Aedavõti Hel 1893 J. Karu E 3617 (9)
6143 191 Ba1 Harak aidas, hand väljas Aidavõti Trv 1894 K. Tober H III 20, 327 (29)
6144 191 Ba1 Harak aidas, hand väljas Aidavõti Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (5)
6145 191 Ba1 Harak aidas, hand väljas Võti Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (7)
6146 191 Ba1 Harak aidas, hand väljas Aidavõti Trt 1928 A. Saat E 62813 (11)
6147 191 Ba1 Harak aidas, hand väljas Aidavõti Krl 1930 L. Uibopuu E 64703 (2)
6148 191 Ba1 Harak aidan, hand väljas Nõo 1895 J. Leitu E 19002 (1)
6149 191 Ba1 Harak aidan, hand väljas Elv 1924 E. Urm A 5621 (6)
6150 191 Ba1 Harak aidan, hand väljas Aidavõti Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 495 (20)
6151 191 Ba1 Harak aidan, hand väljan Aedavõti Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (15)
6152 191 Ba1 Harak aidan, hand väljan Aidavõti Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (5)
6153 191 Ba1 Harak aidan, hand väljan Võti luku seen Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (65)
6154 191 Ba1 Harak aidan, hand väljan Aidavõti Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 901 (4)
6155 191 Ba1 Harak aidan, hand väljan Aidavõti San 1895 J. Kuldsep E 19082 (1)
6156 191 Ba1 Harak aidan, hand väljan Aidavõti San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 165 (29)
6157 191 Ba1 Harak aidan, hand väljan Aidavõti Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 542 (10)
6158 191 Ba1 Harak aidan, hand väljan Võti Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 150 (5)
6159 191 Ba1 Harak aitan, hand väljan Võti Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (11)
6160 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Aidavõti Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 592 (2b)
6161 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Aidavõti Ran 1889 H. Raag H II 30, 302 ja 313 (22)
6162 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Võti Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 33 (11)
6163 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Aidavõti Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 4 (12)
6164 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Aidavõti Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 613 (12)
6165 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Lukk As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 13 (11)
6166 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Võti luku een As 1996 A. Korb EFA I 17, 34 (71)
6167 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Aidavõti As 1996 A. Korb EFA I 17, 49 (61)
6168 191 Ba1 Harak aidan, hand vällan Aidavõti As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 75 (1)
6169 191 Ba1 Harak aedan, hand vällan Aedavõti Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (2)
6170 191 Ba1 Harak aedan, hand vällan Aedavõti Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 423 (21)
6171 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti Võn 1889 J. Pint H II 33, 730 (42)
6172 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 342 ja 356 (67)
6173 191 Ba1 & Harak aidan, hand vällän Aidavõti Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (7)
6174 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Taba võtmega Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (4)
6175 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 458 (195)
6176 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (39)
6177 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
6178 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (1)
6179 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Leevälapju Ote 1939 A. Kroon ERA II 290, 248 (215)
6180 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti San 1924 E. Päss E 54088 (1)
6181 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti San 1925 E. Päss E 56004 (7)
6182 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (11)
6183 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti San 1967 E. ja H. Tampere RKM II 225, 278 (9)
6184 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 441 (29)
6185 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 121 (76)
6186 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 605 (6)
6187 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti Har 1959 A. Rõõm EKRK I 24, 111 (6)
6188 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Võti Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 422 (23)
6189 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (15)
6190 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 355 (215)
6191 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 422 (351)
6192 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 131 (23)
6193 191 Ba1 Harak aidan, hand vällän Aidavõti Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 130 (12)
6194 191 Ba1 Harak aedan, hand vällän Võti Hel 1925 E. Päss E 56010 (61)
6195 191 Ba1 Harak aedan, hand vällän Aedavõti 1970 EMrd III 235
6196 191 Ba1 Harak aedan, hand vällän Aedavõti Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 41 (26)
6197 191 Ba1 Harak aedan, hand vällän Aedavõti Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (34)
6198 191 Ba1 Harak aedan, hand vällän Aedavõti Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (24)
6199 191 Ba1 Harak aedan, hand vällän Krl 1927 E. Jaska KKI WS
6200 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Võti lukus Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (20)
6201 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Leivalabidas 1887 Meelej. nr. 33 (1887) 263 (17)
6202 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (9)
6203 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 122
6204 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 176 (5)
6205 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Kulp paan Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 647 (2)
6206 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (243)
6207 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1131 (14)
6208 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidaukse ees olev võti Urv 1948 E. Siil KKI, KT 62, 106
6209 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Urv 1964 A. Kurg KKI KS
6210 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Urv 1967 L. Briedis RKM II 227, 113 (13)
6211 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 11 (11)
6212 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 369 (5)
6213 191 Ba1 & Harak aidan, hand välän Aidavõti Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (21)
6214 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Võti Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 221 (24)
6215 191 Ba1 Harak aidan, hand välän Aidavõti Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 404 (60)
6216 191 Ba1 Harak aadan, hand välän Aadavõti Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (35)
6217 191 Ba1 Harak aidahn, hand välähn Võti Rõu 1897 G. Raup H III 28, 713 (19)
6218 191 Ba1 Harak aidah, hand välah Aidavõti Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 278 (19)
6219 191 Ba1 Harak aidan, hand väläh Aidavõti Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 213 (8)
6220 191 Ba1 & Harak aidah, hand väläh Aidavõti Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (5)
6221 191 Ba1 Harak aidah, händ väläh Võti luku sees Plv 1903 J. Semm H, Mapp 660 (20)
6222 191 Ba1 Harak aidah, hand väläh Aidavõti Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 255 (7)
6223 191 Ba1 Harak aidah, hand väläh Aidavõti Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 490 (9)
6224 191 Ba1 Harak aidah, hand väläh Võti Se 1929 A. Gehrke S 17305 (20)
6225 191 Ba2 Harakas aitas ja händ väljas Võti Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 350 (14)
6226 191 Ba2 & Harak aitas ja händ väljas Võti Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 354 (97)
6227 191 Ba2 Harak aidan ja händ vällän Aidavõti Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 126 (35)
6228 191 Ba2 & Harak aidan ja hand vällan Aidavõti As 1996 A. Korb, A. Tuisk EFA I 17, 60 (6)
6229 191 Ba3 & Harakas aites ning händ välles Võti Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 508 (18)
6230 191 Bb1 & Harak aitas, händ vällal Aidavõti Hää 1969 M. Mäesalu KKI KT 252, 3 (9)
6231 191 Bb2 & Harak aidal, hand vällän Aidavõti Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
6232 191 Bc & Harak aidas, hand on väljas Aidavõti Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 97 (22)
6233 191 Bd+ & Kiitsakas aitas, händ vällas Võti Aud 1896 Anonüüm 012 H II 55, 16 (6)
6234 191 C Harakas aidas, saba räästas (Eine Elster im Vorrathshause, der Schwanz auf dem Dache) Der Schlüssel des Vorrathshauses 1876 Wied. 263
6235 191 C Harakas aidas, saba räästas Aidavõti 1890 E EM 36 (137)
6236 191 C Harakas aidas, saba räästas Aidavõti 1913 E EM2 34 (169)
6237 191 C Harakas aidas, saba räästas Aidavõti 1939 Nugis 285 ja 313 (29)
6238 191 C Harakas aidas, saba räästas Võti Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (83)
6239 191 C Harakas aidas, saba räästas Võti aidaukse ees Tln 1992 T. Schütz RKM, KP 9, 190 (7)
6240 191 C Harakas aidas, saba räästas Aidavõti KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 707 (25)
6241 191 C Harakas aidas, saba rästas Aidavõti Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 115 (34)
6242 191 C & Harakas aidas, saba rästas Aidavõti on ees Trm 1895 S. Sommer H II 56, 141 (23)
6243 191 C Harakas aitas, saba räästas Aidavõti Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 106 (40)
6244 191 C Harak aidas, saba räästas Aidavõti Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 714 (97)
6245 191 C Harak aidas, saba räästas Aidavõti Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 649 (4)
6246 191 C Harak aidas, saba räästas Aidavõti Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 504 (7)
6247 191 C Harak aidas, saba räästas Aidavõti Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (34)
6248 191 C Harak aidas, saba räästas Suits Vil 1893 J. Täht E 7375 (8)
6249 191 C Harak aidas, saba räästas Aidavõti Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 273 (2)
6250 191 C Harak aidas, saba räästas Aidavõti Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (2)
6251 191 C & Harak aidas, saba räästas Tuli, suits Vil 1895 H. Niggol H III 25, 350 (38)
6252 191 C Harak aidas, saba räästas Suits Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 260 (91)
6253 191 C Harak aidas, saba räästas Võti lukuaugus Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 235 (2)
6254 191 C Harak aidas, saba räästas Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 437 (59)
6255 191 C Harak aidas, saba räästas Aidavõti Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (112)
6256 191 C Harak aidas, saba rästas Aidavõti Hls 1893 J. Stamm H III 13, 729 (1)
6257 191 C Harak aidas, saba rästas Aidavõti aidaukse ees Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 763
6258 191 C Harak aidas, saba rästas Lukk, võti rästa vahel Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 550 (45)
6259 191 C Harak aitas, saba rästas Tuli ahjus MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (29)
6260 191 C Harak aidan, saba räästas Võti Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 545 (33)
6261 191 C & Harak aidan, saba rästan Tuli ahjus Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (84)
6262 191 Da Harakas aidas, händ räästas Aida võti Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 27 (92)
6263 191 Da & Harakas aitas, händ räästas Aidavõti Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (91)
6264 191 Da Harak aidas, händ räästas Võti räästa vahel Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 260 (8)
6265 191 Da Harak aidas, händ räästas Võti Pst 1895 H. Lensin H III 20, 358 (29)
6266 191 Da Harak aidas, händ rästas Aidavõti Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (91)
6267 191 Da Harak aidas, händ rästas Aidavõti Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
6268 191 Da Harak aidas, händ rästas Aidavõti Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 576 (1)
6269 191 Da Harak aidan, händ räästan Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (73)
6270 191 Da Harak aidan, händ räästän Aidavõti Trv 1894 J. Sirul H III 21, 462 (24)
6271 191 Da Harak aidan, händ rästan Aidavõti Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 671 (20)
6272 191 Da Harak aidan, händ rästan Võti Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 33 (12)
6273 191 Da Harak aidan, händ rästan Võti Hel 1889 J. Keernik H III 6, 94 (34)
6274 191 Da Harak aidan, händ rästan Võti lukuaugus Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 406 (29)
6275 191 Da Harak aidan, händ rästan Aidavõti Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (29)
6276 191 Da Harak aidan, händ rästan Aidavõti Trv 1895 P. Teckel H III 25, 40 (10)
6277 191 Da Harak aidan, händ rästan Aidavõti Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 154 ja 171 (62)
6278 191 Da Harak aidan, händ rästan Aidalukk ja võti Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 345 (1)
6279 191 Da & Harak aidan, händ rästän Aidavõti Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (41)
6280 191 Da Harak aidan, hand rästan Tuli ahjun Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (24)
6281 191 Da Harak aedan, hand rästan Aedavõti Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (2)
6282 191 Db & Haraku aitan, hänna rästan Sukavardad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 345 (2)
6283 191 Dc & Harak aida pääl, hand räästan Katussepaarid Ran 1889 A. Tobber H II 30, 300 (13)
6284 191 Dd & Harak om aedan, händ rästan Aedavõti Hel 1962 H. Kokamägi RKM II 144, 397 (6 [6])
6285 191 Ea Harakas linnas, händ väljas Supikulp Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 34 (14)
6286 191 Ea Harak linnas, händ väljas Leivalabidas Plv 1893 J. Melzov E 8383 (5)
6287 191 Ea & Harak linnan, händ vällan Supikulp Pst 1895 J. Ainson H II 51, 581 (46)
6288 191 Ea Harak liinah, händ väläh Leivalabidas Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 53 (15)
6289 191 Ea Harak linnas, hand väljas Kopp katlas Räp 1895 R. Kirotof E 18315 (18)
6290 191 Ea Harak liinas, hand väljas Kopp paas Plv 1890 J. Tamm E 490 (38)
6291 191 Ea Harak liinan, hand väljan Kulp Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (26)
6292 191 Ea Harak liinan, hand väljan Aidavõti Puh 1888 J. Loskit H III 10, 66 (7)
6293 191 Ea Harak liinan, hand väljan Võti Kan 1888 G. Veski H III 11, 516 (50)
6294 191 Ea Harak liinan, hand väljan Kopp paan Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (74)
6295 191 Ea Harak linnan, hand väljan Kopp paan Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (26)
6296 191 Ea Harak liinan, hand vällan Aidavõti Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (56)
6297 191 Ea Harak liinan, hand vällan Aidavõti Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (4)
6298 191 Ea Harak liinan, hand vällan Leivalapju Ran 1889 H. Raag H II 30, 302 ja 313 (23)
6299 191 Ea Harak liinan, hand vällan Leivalapju Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (65)
6300 191 Ea Harak liinan, hand vällan Leiba pandas lapjuga ahju Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (51)
6301 191 Ea Harak liinan, hand vällan Leivalapju Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (16)
6302 191 Ea Harak liinan, hand vällän Aidavõti Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 457 (10)
6303 191 Ea Harak liinan, hand vällän Aidavõti Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (55)
6304 191 Ea & Harak liinan, hand vällän Võti Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 940 (9)
6305 191 Ea Harak liinan, hand vällän Aidavõti Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (32)
6306 191 Ea Harak liinan, hand vällän Aidavõti Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (21)
6307 191 Ea Harak liinan, hand vällän Võti luku sisen Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (6)
6308 191 Ea Harak liinan, hand vällän Võti Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 158 (60)
6309 191 Ea Harak liinan, hand vällän Võti Har 1946 P. Ariste ERA I 7, 129 (28)
6310 191 Ea Harak liinan, hand vällän Võti Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (77)
6311 191 Ea Harak liinan, hand vällän Võti Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 615 (11)
6312 191 Ea Harak liinan, hand välän Kopp paan Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (34)
6313 191 Ea Harak liinan, hand välän Aedavõti taba sisen Võn 1889 T. Lätti H II 29, 766 (55)
6314 191 Ea Harak liinan, hand välän Aidavõti Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (11)
6315 191 Ea Harak liinan, hand välän Leevälapju ahjun Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 549 (48)
6316 191 Ea Harak liinan, hand välän Kulp paan Ote 1895 E. Palm E 20129 (16)
6317 191 Ea Harak liinan, hand välän Leevälapju Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (14)
6318 191 Ea Harak liinan, ahnd välän Aidavõti Har 1889 J. Pähn H II 32, 202 (108)
6319 191 Ea Harak liinan, hand välän Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 266 (23)
6320 191 Ea Harak liinan, hand välän Aidavõti Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (27)
6321 191 Ea Harak liinan, hand vällah Leivalapju Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (56)
6322 191 Ea Harak liinan, hand vällah Kopp paan Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (44)
6323 191 Ea Harak liinah, hand välah Supipaah om kulp Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 93 (229)
6324 191 Ea Harak liinah, hand välah Kopp paah Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 793 (3)
6325 191 Ea Harak liinah, hand välah Leivalapju Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (6)
6326 191 Ea Harak liinah, hand välah Leevälapjo Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 100 (13)
6327 191 Ea Harak liinah, hand väläh Leiba pantaksõ ahjo Vru 1906 J. Samson H II 74, 841 (5)
6328 191 Ea Harak liinah, hand väläh Kopp om paah Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (28)
6329 191 Ea Harak liinah, hand väläh Paakopp Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (6)
6330 191 Ea Harak liinah, hand väläh Kulp pajas Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (5)
6331 191 Ea Harak liinah, hand väläh Aidavõti Plv 1974 H. Tampere RKM II 313, 173 (20)
6332 191 Ea Harak liinah, hand väläh Kopp paah Räp 1892 M. Jennes H II 45, 225 (3)
6333 191 Ea Harak liinah, hand väläh Kulp pajan Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 390 (361)
6334 191 Ea Harak liinah, hand väläh Söögikopp paah Räp 1939 D. Lepson ERA II 262, 252 (109)
6335 191 Ea Harak liinah, hand väläh Võti Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (16)
6336 191 Ea & Harak liinah, hand väläh Leibä lastas ahju Se 1929–1930 E. Põllula S 17895 (79)
6337 191 Ea Harak liinah, hand väläh Aholuud Se 1930 N. Sõrmus S 28610 (90)
6338 191 Ea Harak liinah, hand väläh Leiba lastas ahju Se 1935 A. Jänessoo S 105358 (5)
6339 191 Ea Harak liinah, hand väläh Kopp, kulp Urv 1956 K. Antsov RKM II 60, 593 (5)
6340 191 Eb & Harak liinal, hand väljal Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (15)
6341 191 F Harak liinan, hand ussen Har 1939 H. Keem KKI WS
6342 191 F & Harak liinan, hand ussõn Aida een võti Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (30)
6343 191 F Harak liinah, hand usseh Aholuvvaga ahopühkmine Vas 1975 H. Keem KKI, TS
6344 191 F Harak liinan, hand usehn Aholuud ahon Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (14)
6345 191 F & Harak liinah, hand useh Leibälapju ahon Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (15)
6346 191 G & Harak liinan, hand laanen Leivalapju Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 26 (171)
6347 191 H Harakas linnis, saba väljas (Eine Elster, Hääfter in der Stadt, der Schwanz aussen) Die Balcken-Enden aussen am Hause Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (12)
6348 191 H Harakas linnas, saba väljas Nurgapalgid 1782 Willmann 165 (11)
6349 191 H Harakas linnas, saba väljas Suits 1808 Gressel (1808) lk-ta (11)
6350 191 H Harakas linnas, saba väljas Nurgapalgid 1817 Holtz 214 (25)
6351 191 H Harakas linnas, saba väljas Laipiohirret 1851 Lönnrot2 178 (13)
6352 191 H Harakas linnas, saba väljas (Eine Elster in der Stadt, der Schwanz aussen) Die Balkenenden an der Ecke des Hauses 1876 Wied. 263
6353 191 H Harakas linnas, saba väljas Nurgad 1890 E EM 37 (140)
6354 191 H Harakas linnas, saba väljas Kulp pajas 1913 E EM2 34 (173)
6355 191 H Harakas linnas, saba väljas Palgiots seinast väljas 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (11)
6356 191 H Harakas linnas, saba väljas Kulp pajas 1939 Nugis 285 ja 313 (31)
6357 191 H Harakas linnas, saba väljas Kulp pajas 1979 Metstak 12 ja 33 (76)
6358 191 H Harakas linnas, saba väljas Kulp pajas 1992 Metstak2 26 ja 27
6359 191 H Harakas linnas, saba väljas 1994 Müürsepp-Viisimaa 60
6360 191 H & Harakas linnas, saba väljas Seinapalk, ots väljas HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (2)
6361 191 H Harakas linnas, saba väljas Võti lukus TMr 1930 E. Schmidt E 71293 (5)
6362 191 H Harakas linnas, saba väljas Kulp pajas Vlg 1992 R. Nahksepp RKM, KP 26, 643 (10)
6363 191 H Harakas linnas, saba väljas Kulp pajas Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (21)
6364 191 H Harak linnas, saba väljas Aidavõti Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 95 (44)
6365 191 H & Harak linnas, saba väljas Mõek tuppes Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (23)
6366 191 H Harak linnas, saba väljas Kulp padas Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (2)
6367 191 H Harak linnas, saba väljas Aidavõti Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (34)
6368 191 H Harak linnas, saba väljas Võti lukuaugus Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 331 (19)
6369 191 H Harak linnas, saba vällas Aidavõti Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 38 (8)
6370 191 H Harak linnas, saba vällas Kulp paas (katlas) Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (8)
6371 191 H Harak liinan, saba vällan Lukk Har 1957 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 78/78p. (2)
6372 191 H & Harak liinan, saba vällän Aidavõti Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 85 (4)
6373 191 I & Harakas linnas, saba räästas Ann 1889 K. Preisberg H III 4, 158 (15)
6374 191 J & Harakas augus, saba väljas Võti ukse ees PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (59)
6375 191 J Harakas augus, saba vällas Aidavõti Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 39 (68)
6376 191 J Harak augus, saba väljas Võti Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 200 (17)
6377 191 J & Harak augus, saba väljas Võti Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 50 (3)
6378 191 K Harak räästas, saba vällas Suits Vil 1893 J. Täht H III 14, 391 (25)
6379 191 K & Harakas räistas, saba väljas Suppikulp Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (78)
6380 191 L+ & Harakas pesas, saba väljas Kulp katlas Vai 1888 H. Masing H I 1, 23 (111)
6381 191 L+ Harakas tallis, saba väljas Võti luku sees Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (103)
6382 191 L+ Harak raudses sepikojas, saba väljas Võti Lai 1918–1940 K. Aasmaa RKM II 192, 739 (657)
6383 191 L+ Harakas pajus, saba väljas Tatt ninast väljas Kos 1896 T. Wiedemann H II 57, 197 (16)
6384 191 L+ & Harak ajas, händ väljas Aidavõti Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 112 ja 117 (101)
6385 191 L+ Harak ahon, hand vällän Leivalabidas Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (3)
6386 191 L+ Harakas aidas, pea väljas Võti lukuaugus Iis 1992 L. Räbin RKM, KP 7, 549 (4)
6387 191 L+ Harakas haljas, saba väljas Võtti lukkus Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (2)
6388 191 M1a1 Harakas läheb liina, jätab hanna välja Leiva ahju panemine Se 1938 N. Lume ERA II 175, 513 (10)
6389 191 M1a1 & Harak lätt liina, jätt hanna välja Leevalapju Vas 1895 P. Saar H III 22, 335 (70)
6390 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna välja Leevalapju Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 648 (10)
6391 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna välla Leiva ahju panek Urv 1890 J. Teder H III 11, 346 (167)
6392 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna välla Leevälapju ahoh Se 1927 E. Põllula S 646 (9)
6393 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna välla Leibä lastas ahjo Se 1936 N. Kerikmäe RKM II 80, 310 (16)
6394 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna välla Leevälapjo (leevä' pannas ahjo) Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (5)
6395 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leibä pandas ahjo Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (3)
6396 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leivälabidas Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 184 (23)
6397 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Aidavõti (hand jääs vällä) Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 473 (4)
6398 191 M1a1 & Harak lätt liina, jätt hanna vällä Võti taba seehn Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (81)
6399 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leevälapju Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (9)
6400 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Lastas leiba ahju, lapju Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 672
6401 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leevälapju Se 1927 E. Põllula S 563 (16)
6402 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahjo Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 435 (45)
6403 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahju Se 1931 T. Uiboaed S 31476 (4)
6404 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahjo, lapju hand välah Se 1933 A. Tammeorg S 66772 (32a)
6405 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Se 1937 J. Mürkhain ERA II 151, 292 (15)
6406 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leevälapjoga pandas leibä ahjo Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (21)
6407 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leivalabidas Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (15)
6408 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leiba ahju laskmas Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (8)
6409 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahjo Se 1949 V. Pino RKM II 30, 204 (747)
6410 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Leivalabidaga pannakse leiba ahju Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 303 (177)
6411 191 M1a1 Harak lätt liina, jätt hanna vällä Võti Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 464 (101)
6412 191 M1a1 Harak lätt linna, jätt hanna vällä Ahuluud Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (83)
6413 191 M1a2 Harak lätt liina, hanna jätt vällä Leiba pantas ahju Se 1901 E. Kaiv H II 64, 701 (3)
6414 191 M1a2 Harak lätt liina, hanna jätt vällä Leivad pannakse ahju Se 1932 E. Perkman E 81736a (9)
6415 191 M1a2 Harak lätt liina, hanna jätt välla Leevalapju Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 644 (52)
6416 191 M1a2 & Harak lätt liina, hanna jätt välla Leevälapju Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 242 (35)
6417 191 M1a2 Harak lätt liina, hanna jätt vällä Leiba pannakse ahju Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 383 (1)
6418 191 M1a2 Harak lätt liina, hanna jätt vällä Leibä lastas ahju Se 1930 V. Ruusamägi S 26004 (44)
6419 191 M1a2 Harak lätt liina, hanna jätt vällä Leevälapju Se 1934 A. Põhi S 92229a (9)
6420 191 M1a2 Harak lätt liina, hanna jätt vällä Leiba pannakse leivalabidaga ahju Se 1960 H. Keskküla RKM II 100, 498 (11)
6421 191 M1a2 Harak lätt liina, hanna jätt vällä Leevä ahjo pandminõ Se 1960 H. Keskküla RKM II 155, 418 (4)
6422 191 M1a3 & Harak lätt liina, a' hanna jätt liinast vällä Leibä lastas ahjo – leib lätt ahjo, a' lapjo jääs vällä Se 1929 A. Gehrke S 17306 (30)
6423 191 M1b & Harak lätt kullatsõhõ liina, jätt hanna välla Ahuruup Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (82)
6424 191 M2a1 Harak läks liina, jätt hanna välja Leiba lastakse ahju Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 321 (3)
6425 191 M2a1 & Harak läts liina, jätt hanna välja Aidavõti Urv 1890 A. Koort H III 11, 438 (41)
6426 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leiba pandas ahjo Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 336 (25)
6427 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leevälapju Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 46 (1)
6428 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leivalabidas Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 58 (115)
6429 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leevälapjo Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 447 (57)
6430 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahjo Se 1928 T. Haak S 4341 (51)
6431 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leevälaskminõ Se 1928 T. Linna S 9129 (67)
6432 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leevälapjo Se 1930 A. Nurmetu S 20413 (34)
6433 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Lastas leibu ahjo Se 1934 N. Oinas S 70627 (41)
6434 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahju Se 1935 T. Uiboaed S 99943 (5)
6435 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leibä ahjo laskminõ Se 1935 P. Külaniit S 105570 (2)
6436 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leibä pandas leevälapjoga ahjo Se 1938 V. Aalik ERA II 190, 17 (10)
6437 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leibä pandas ahjo Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 549/50 (70)
6438 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leiba pannakse ahju Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 239 (20)
6439 191 M2a1 & Harak läts liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahjo Se 1940 M. Linna ERA II 278, 567 (35)
6440 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahju Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 264 (12)
6441 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leivälapju Se 1976 S. Madisson EKRK I 77, 45
6442 191 M2a1 Harak läts liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahjo Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (11)
6443 191 M2a2 Harak läits liina, hanna jätt vällä Leiba küpsetatakse Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 229
6444 191 M2a2 & Harak läts liina, hanna jätt vällä Leibä lastas ahju Se 1927 V. Ruusamägi S 2313 (31)
6445 191 M2a2 Harak läts liina, hanna jätt vällä Leibi lastas ahjo Se 1930 A. Põhi S 20933 (13)
6446 191 M2a2 Harak läts liina, hanna jätt vällä Se 1933 N. Oinas S 58648 (56)
6447 191 M2a2 Harak läts liina, hanna jätt vällä Leibä lastas ahjo Se 1933 N. Oinas S 66676 (61)
6448 191 M2a2 Harak läts liina, hanna jätt vällä Leiba ahju laskmas Se 1934 M. Peramets S 73747 (5)
6449 191 M2a2 Harak läts linna, hanna jätt vällä Leivalabidas läts ahju Se 1972 L. Briedis RKM II 290, 436 (4)
6450 191 M2b Harak läts liina, jätt hannaotsa vällä Leiba lastas ahjo Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (7)
6451 191 M2b & Harak läts liina, jätt hannaotsa välla Leiba lastas ahjo Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 396 (15a)
6452 191 M3a1 Harak lindas liina, jätt hanna vällä Leevälapju Se 1929 V. Savala S 17515 (18)
6453 191 M3a1 Harak lindas liina, jätt hanna vällä Leivalabidas Se 1985 M. Parksepp KKI KS
6454 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leevalapju Se 1927 M. Pihlapuu S 1930 (12)
6455 191 M3a1 & Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahju Se 1927 J. Orusaar S 2358 (17)
6456 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leevälapju Se 1928 E. Põllula S 5465 (2)
6457 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leiba pandas ahjo Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (6)
6458 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leeva ahju laskmine Se 1932 J. Ojavere S 37534 (111)
6459 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leevälapjo Se 1932 A. Nurmetu S 49052 (45)
6460 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leevälapju Se 1934 N. Oinas S 82300 (34)
6461 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leevälapjuga pandas leibä ahjo Se 1935 M. Podrätšikov S 102207 (12)
6462 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leevälapju Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 118 (20)
6463 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leibä lastas ahjo Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (23)
6464 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leevälapjo Se 1948 V. Pino KKI 5, 126 (78)
6465 191 M3a1 Harak linnas liina, jätt hanna vällä Leibä pandas ahjo Se 1956 V. Pino RKM II 51, 394 (10)
6466 191 M3a1 & Harak linnäs liina, jätt hanna vällä Levälapju Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 425 (11)
6467 191 M3a2 & Harak linnas liina ja jätt hanna vällä Leevälapjo tsusatas ahjo ja hand jääse ahost vällä Se 1930 N. Nurmetu S 19853 (1)
6468 191 M3a3 & Harak lindas liina, hanna jätt vällä Leibä lastas ahjo Se 1934 N. Oinas S 76985 (7)
6469 191 M3a3 Harak linnas liina, hanna jätt vällä Leiba lastas ahju Se 1930 V. Ruusamägi S 20992 (1)
6470 191 M3a3 Harak linnas liina, hanna jätt vällä Leibä pandas ahjo Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 148 (9)
6471 191 M3a3 Harak linnas liina, hanna jätt vällä Leibä lastas ahjo, lapju lätt ahjo, vars jääs vällä Se 1930 A. Tammeorg S 23868 (52)
6472 191 M3b & Harak lindas liina, hand jääs vällä Ahuluud ahun Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 316 (102)
6473 191 M4 & Harak liinah, hanna jätt vällä Leiba lastas ahjo Se 1933 N. Oinas S 68132 (44)
6474 191 N1 Harak läheb linna, jätab saba välja Leivalabidas ahjus Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (7)
6475 191 N1 & Harak läheb linna, jätab saba välja Leivalabidas TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 425 (37)
6476 191 N2a* Harak läks linna, saba jättis välja Leivalabidas Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 73 (16)
6477 191 N2a* Harak läks linna, jättis saba välja Leivalabidas Se 1932 M. Lillemägi E 81659 (8)
6478 191 N2a* & Harak läts liina, jäts saba vällä Leivalapju Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 184 (4)
6479 191 N2b & Harakas läks linna, saba jäi välja Leiva ahju panemine Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 78 (19)
6480 191 O1a Harakas läks aita, jättis saba välja Leivalabidas 1939 Nugis 285 ja 313 (30)
6481 191 O1a & Harak läks aita, jätse saba välja Ran 1924 G. Eisen A 4816 (10)
6482 191 O1b & Harakas läks aita, jättis sabaotsa välja Võti Ote 1957 H. Palo RKM II 84, 417 (8)
6483 191 O1c & Harakas läks aita, saba jäi välja Ote 1924 E. Nuuma A 6941 (7)
6484 191 O2 & Harakas lähäb aita, saba jääb välja Võti San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 419 (26)
6485 191 O3a & Harak lendäp aita, jätäp saba vällä Võti Nõo 1926 E. Päss E 56956 (11)
6486 191 O3b & Harak lendab aida [sic!], saba jääb välja Leiva ahju panek San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 75 (28)
6487 191 P1a Harakas läks aita, jättis hänna välja Leivalabidas 1890 E EM 36 (139)
6488 191 P1a Harakas läks aita, jättis hänna välja Leivalabidas 1913 E EM2 34 (172)
6489 191 P1a & Harak läks aita, jätt hanna välja Leivalabidas Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (17)
6490 191 P1b Harak läks aita, hand jäi välla Aidavõti Kan 1962 R. Praakli RKM II 158, 273 (10)
6491 191 P1b & Harak läts aita, hand jäi vällä Aidavõti Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 382 (41)
6492 191 P2a Harakas läheb aita, jätab hänna välja Aidavõti Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (45)
6493 191 P2a & Harakas lääb aita, jätab hänna välja Aedavõti Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (50)
6494 191 P2b & Harak lääb aita, händ vällan Aidavõti Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (2)
6495 191 Q1a & Harakas läks ahju, saba jäi välja Võti, leivalabidas Ote 1957 H. Samuel RKM II 84, 170 (10)
6496 191 Q1b & Harak lätt ahju, jätt hanna vällä Ahuluud Urv 1890 H. Lellep H III 11, 431 (23)
6497 191 Q2 & Harak linnas ahjo, jätt hanna vällä Leibä lastas ahjo Se 1929 P. Toomeorg S 12482 (11)
6498 191 R & Harakas läheb auku, saba jääb välja Aidavõtti Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (10)
6499 191 S & Kiitsharakas läheb keldrisse, jätab saba välja Võti Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 130 (12)
6500 191 Š1 & Lind aitas ja saba väljas Võti ukse ees Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 493 (5)
6501 191 Š1 Lind aitas ja saba väljas Võti Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 382 (8)
6502 191 Š2 & Lind aitas, händ väljas Võti Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32515 (30)
6503 191 Z1 & Must vares aidas, saba väljas Aidavõti lukuaukus Ann 1956 A. Kagovere RKM II 50, 69 (104)
6504 191 Z2 & Vares liinah, hand väläh Kulp paah Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (16)
6505 191 Ž+ & Räästas aidas, saba väljas Võti Trt 1927 G. Kreebs ARS 1, 874 (58)
6506 191 Ž+ Tigalane aidas, saba väljas Võti Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (68)
6507 191 Ž+ & Pääsuke läks aita, händ jäi välla Võti Hää 1938 M. Mäesalu ERA II 202, 149 (130)
6508 191 Ž+ & Hani liinah, hand väläh Supikopp Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 194 (5)
6509 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Lusikas 1890 E EM 40 (179)
6510 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Lusikas 1913 E EM2 37 (222)
6511 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Lusikas 1929 Jürisson 208 (3)
6512 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1934 Loorits VrP 26 (61)
6513 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja 1934 Puus. EkT IV lk-ta
6514 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (61)
6515 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (25)
6516 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Lusikas 1939 Nugis 286 ja 313 (45)
6517 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti, lusikas 1940 LR nr. 2 ja 3 (1940) 46 ja 70 (7)
6518 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1948 Mihkla KlL 75 (8)
6519 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (8)
6520 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1950 Pioneer nr. 2 ja 3 (1950) lk-ta (4)
6521 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (2)
6522 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja 1958 Terri 42 (2)
6523 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1979 Metstak 11 ja 32 (60)
6524 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1992 Metstak2 20 ja 22
6525 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1984 Muhel VN 35 ja tagakaas (2)
6526 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja 1986 Laagus-Õunapuu 168
6527 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1987 Leht VIII2 54 ja 56
6528 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 76
6529 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti 1992 Nahkur 46/7 (13)
6530 191 T1a1 & Hiir läheb auku, saba jääb välja Lusikas suhu Iis 1888 A. Valter H III 1, 429 (8)
6531 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Lusikas läheb suhu Iis 1955 Ü. Tedre KKI 20, 335 (19)
6532 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti Rkv 1992 A. Kork RKM, KP 15, 396 (5)
6533 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Lusikas VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 38 (25)
6534 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (11)
6535 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti augus Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 350 (55)
6536 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti lukuaugus Mär 1992 A. Siiber RKM, KP 16, 117 (1)
6537 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti Han 1992 A. Pärnpuu RKM, KP 20, 314 (3)
6538 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Kapivõti Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 240 (3)
6539 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 296 (60)
6540 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti lukuaugus PJg 1995 V. Klaar EFA II 11, 99 (29)
6541 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jääb välja Võti lukuaugus Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 714 (24)
6542 191 T1a1 Hiir läheb auku, saba jäeb välja Söömine lusikaga või võti lukuaugus Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 20 (10)
6543 191 T1a1 Hiir lähäb auku, saba jääb välja Vodi, uksevodi (votti) Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (14)
6544 191 T1a1 Hiir läeb auku, saba jääb välja Võti Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (79)
6545 191 T1a1 Hiir lääb auku, saba jääb välja Võti taba sees Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 118 (52)
6546 191 T1a1 & Hiir lääb auku, saba jääb välla Võti lukus Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
6547 191 T1a2 & Hiir läheb auku, aga saba jääb välja Võti Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 202 (40)
6548 191 T1b1 & Hiir läks auku, saba jäi välja Söömisel lusikas suus Trm 1906 M. Sild H II 74, 854 (3)
6549 191 T1b1 Hiir läks auku, saba jäi välja Võti Ote 1956 A. Dorch RKM II 84, 26 (14)
6550 191 T1b1 Hiir läks auku, saba jäi vällä Võti läheb võtmeauku Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 146 (82)
6551 191 T1b2 & Hiir läks auku, aga saba jäi välja Võti Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 213 (15)
6552 191 T1c & Hiir jookseb auku, saba jääb välja Võti Mar 1992 M. Salumäe RKM, KP 44, 352 (1)
6553 191 T2 Hiir läheb auku, aga saba ei lähe 1907 Pet. ELA 65
6554 191 T2 Hiir läheb auku, aga saba ei lähe 1923 Pet. UA7 39
6555 191 T2 Hiir läheb auku, saba ei lähe Pld 1931 A. Schwan E 74001 (1)
6556 191 T2 & Hiir läheb auku, saba ei lähe Võti Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 128 (159)
6557 191 T3 & Hiir lihab auku, händ jääb välja Aidavõti Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507 (41)
6558 191 T4 & Hiir läts mulku, jätt hanna vällä Võti Se 1934 F. Paloots S 81372 (4)
6559 191 T5* & Hiir lätt uustõ, jätt hanna vällä Leevälapju Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 287 (9)
6560 191 T5* Hiir läts uustõ, jätt hanna vällä Se 1928 P. Voolaine ERA II 33, 339 (2)
6561 191 T5* & Hiir läts uustõ, hanna jätt vällä Se 1933 N. Oinas S 58647 (52)
6562 191 T6 & Hiir lätt ahju, hand jääs vällä Leibä lastas ahju Se 1935 A. Jänessoo S 105260 (5)
6563 191 T7 & Hiir läheb aita, saba jääb välja Võti ukse ees TMr 1992 H. Kevend RKM, KP 30, 701 (5)
6564 191 T8 & Hiir läheb koopa, saba jääb välja Aidavõti Iis 1955 J. Viidalepp KKI 20, 675 (30)
6565 191 U1a & Hiir urus, saba väljas Võti lukus Tln 1968 S. Kiislar RKM II 257, 18 (11)
6566 191 U1a Hiir urus, saba väljas Võti Elv 1992 L. Ess RKM, KP 33, 241 (9)
6567 191 U1b% & Tuhat, tuhat, sada, sada, hiir urus, saba väljas Tampoon Tln 1994 A. Eltermann EFA II 14, 239 (39b) 2275
6568 191 U2 Hiir augus, saba väljas Võti Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (99)
6569 191 U2 & Hiir aukus, saba välläs Võti lukuaugus Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 52 (83)
6570 191 U3 & Hiir augus, händ väljas Aidavõti Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (210)
6571 191 U3 Hiir aukus, händ väljas Võti Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 77 (99)
6572 191 U4 Hiir aidas, saba väljas 1939 Lasteleht nr. 17/18 (1939) 296
6573 191 U4 Hiir aidas, saba väljas Võti lukuaugus Nõo 1992 L. Laiduner RKM, KP 34, 50 (4)
6574 191 U4 Hiir aidas, saba väljas Võti San 1955 I. Vares RKM II 49, 268 (56)
6575 191 U4 Hiir aitas, saba väljas Aidavõti Sa 1904 A. Valtin H III 31, 155 (15)
6576 191 U4 & Hiir aitas, saba vällas Aidavõti SJn 1893 J. Mein H II 43, 381 (95)
6577 191 V1 & Rott aidas, saba väljas Võti Trt 1927 E. Hantson ARS 1, 693 (1)
6578 191 V2a Rott läheb auku, saba jääb välja Võti lukuaugus Pöi 1951 K. Tiitma RKM II 36, 342 (3)
6579 191 V2a & Rott lääb auku, saba jääb vällä Võti Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 285 (35)
6580 191 V2b & Rott läheb auku, jätab saba augu äärele Võti Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 596 (2)
6581 191 W Kass poeb auku, jätab käpa välja Võti 1890 E EM 58 (379)
6582 191 W Kass poeb auku, jätab käpa välja Võti 1913 E EM2 52 (483)
6583 191 W & Kass pueb auku, jätab käpa välja Võti Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (22)
6584 191 Õ1 & Ise poeb auku, jätab käpa välja Võti lukus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (54)
6585 191 Õ2 & Esi aedas ja händ vällas Aedavõti Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 235 (43)
6586 191 Õ3 Ise läheb auku, pea jääb välja Nael 1974 Raudsik MLMA 69
6587 191 Ä+ Kes poeb auku ja jätab käpa välja Võti 1880 Is. Kal. (1880) 85 ja 86 (23)
6588 191 Ä+ Naene läheb aita, jätab saba läbi ukse välja Aidavõti MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (1)
6589 191 Ä+ & Varas aidah, hand välah Aitavõti iis Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (45)
6590 191 Ö/ & Hiir läheb auku, ise teeb kriuksti Ukse lukku keeramine Koe 1960 M. Ots RKM II 112, 287 (3) 843N
6591 191 # 1540C
6592 192 & Harakas ajateiba õtsas, pihutäis peerga persses Tuuleveski, mis lapsed teevad ja ajateiba õtsa jooksma panevad 1892 T. Wiedemann H II 37, 740 (22)
6593 192 Harakas aiateivas, piotäis peergu p[erse]s Laste tuulik 1913 E EM2 34 (168)
6594 192 # 1083Wa 1371
6595 193 Aa Harakas läks Aatelinna, mööda pikka peenart Peetelinna, üles laele munele 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
6596 193 Aa & Harakas läks Atelinna, möda pikka peenart Peetelinna, üles laele munele Humal Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 125 (11)
6597 193 Ab & Harakas läks aadelikku, pikka purki poodelikku, rajale läks munele Tapud, tapupistlad Tür 1927 R. Viidebaum E 59896
6598 193 Ac & Harakas läheb Aadelinna, ülessepoole Poodelinna, seal hakkab mune munema Tapud Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 199 (11)
6599 193 B & Harakal oli aabeleksat, pika pardi piibeleksat, läks aga looduje munele leksat-leksat Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 84
6600 193 # 187 189 194 1621
6601 194 a & Harakas sabadelekse, saba pista pistelekse, moorile munad munetakse, munad mulle annetakse Ahjuluud, leivalabidas ja leivad ahjus VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 61 (14)
6602 194 b & Harakas sabatelkse, saba pika pistelekse, muorile munad muneta, mulle munad annetakse Ahjuluud ja luudimine, leivalabidas ja leibade ahju panemine ja ahjust välja võtmine Hlj 1890 V. Klaas H III 2, 561 (1)
6603 194 # 193
6604 195 & Haralik mees, hargid seutud Hasplid 1896 A. Kuldsaar E 25548 (26)
6605 195 Haraline mees, hargid seotud Kerilauad 1968 SSTT 12
6606 195 Haraline mees, hargid seotud Kerilauad 1979 Metstak 10 ja 32 (48)
6607 195 Haraline mees, hargid seotud Vokk 1992 Metstak2 17 ja 19
6608 196 Aa & Topi mo taa, hari mo auku, laku mo perset Piip Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 27 (22)
6609 196 Ab & Hari mu auku, laku mu perset, topi mu taha Piip Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 189 (34)
6610 196 Ab Hari mo auku, laku mo perset, topi mo taha Piip Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (18)
6611 196 Ac & Roogi mo auku, topi moot taha, laku mo perset Piip Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 176 (16)
6612 196 Ad & Pista mu perse, topi mu taha, hari mu auku Piibu puhastamine HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 696 (89)
6613 196 Ae & Pühi ta perse, hari ta auk ja topi tale taha Piip HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 341 (4)
6614 196 Af & Pühi mu perse, hari mu auk, topi torikas tahaotsa Piip Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (29)
6615 196 Ba & Ma harin su auku ja pühin su perset, topin sul taha ja annan sul suud Piip JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 128
6616 196 Bb & Puhastan su perset ja harin su auku, topin sulle tagant ja imen sul eest Piip VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 7 (4)
6617 196 Bc & Hari mu auku, topi mu taha, laku mind tagast ja ole must vait Piibu suitsetamine Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (25)
6618 196 C & Pühi mu perset, hari mu auku, täida mu kõhtu, siis saad seda, mis tahtsid Piip Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (23)
6619 196 D & Haista mu iest, haista mu tagant, puhu mu perse, täida mu täis, siis ma olen sul kõige suurem sõber Piip Var 1890 M. Ostrov H II 17, 772 (1)
6620 196 E & Ribi mind eest ja rabi mind takka, hari mu auku, tee mind puhtaks Piibu puhastamine Noa? 1888 J. Lievoh H II 17, 948 (1)
6621 196 F & Süe minu süeki, juo minu juoki, hari minu auku Piip Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 887 (33)
6622 196 G/ & Nipi mind, näpi mind, hari mo auku, söö mo sitta soolata Piip Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 30 (47) 1467C
6623 197 & Harjumaal ahatakse, virumaale visatakse Välk 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 460 (217)
6624 197 Harjumaale ahatakse, Virumaale visatakse Välk 1890 E EM 37 (142)
6625 197 Harjumaale ahatakse, Virumaale visatakse Välk 1913 E EM2 34 (175)
6626 198 & Hark all, puu peal, ise teeb sirr-sorr Kaevust vee välla tõmbamene 1894 T. Wiedemann E 9516 (15)
6627 198 Hark all, puu pääl, ise teeb sirr-sorr Kaevust vee väljavõtmine 1913 E EM2 35 (178)
6628 198 # 200A1b
6629 199 & Hark all, haustel pääl Vares Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 25 (2)
6630 200 A1a & Hark all, paun peal Inimene Kad 1896 J. Sõster H III 23, 162 (35)
6631 200 A1b% & Hark all, paun peal, paunal seetse auku Inimene Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 273 (21) 198 1960
6632 200 A2a* Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupp 1924 Tamman 12
6633 200 A2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp Inime VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 383 (44)
6634 200 A2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp In[imene] Kär 1941 T. Luks ERA II 294, 146 (1)
6635 200 A2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp Vokk Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 406 (306)
6636 200 A2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 220 (31)
6637 200 A2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp Inimene Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 455 (24)
6638 200 A2a* Hark all, paun peal, pauna pääl rist, risti pääl nupp Inimene Pal 1922 A. Arst A 185 (8)
6639 200 A2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp Inimene Amb 1966 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (5)
6640 200 A2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp Inimene Pst 1969 H. Niinemägi, H. Rajalo, V. Vidil EKRK I 68, 237 (1)
6641 200 A2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist ja risti pääl nupp Inimene Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 429 (17)
6642 200 A2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist ja risti peal nupp Inimene Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 37 (22)
6643 200 A2a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti otsas nupp Inimene Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 13 (1)
6644 200 A2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti otsas nupp Inimen[e] Ran 1895 J. Palu E 18775 (59)
6645 200 A2b* & Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp Inimene Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 793 (14)
6646 200 A2b* Hark all, hargi peal paun, pauna peal nupp Inimene Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (13)
6647 200 A3a1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets Inimene Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 3 ja 51 (2)
6648 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1899 Kuusik KT 217 (56)
6649 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1913 Laste prillid I 22 (1)
6650 200 A3a1 Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupp, nupul mets Inimene 1923 Huvit. II 215 ja 224 (1)
6651 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets 1934 Mihkla EK III/I 213
6652 200 A3a1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets Inimene 1939 Nugis 286 ja 313 (32)
6653 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimese keha 1946 Laugaste 134
6654 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (4)
6655 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (3)
6656 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1955 ÜÕÕ 133 (2)
6657 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1956 Säde nr. 4 ja 7 (1956) 4 (3)
6658 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets 1958 Terri 14
6659 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1965 Valgma-Villand 14
6660 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (11)
6661 200 A3a1 Hark all, paun pääl, paona pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl mõts Inimene: hark om jala, paun om kõtt, rist om käe, nupp pää ja mõts juusse 1970 EMrd III 235
6662 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1970 Eisen EKTv 9 (9)
6663 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1979 Metstak 8 ja 32 (8)
6664 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1984 Muhel VN 37 ja tagakaas (2)
6665 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 77 ja 80 (1)
6666 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1990 Hennoste 38 (1)
6667 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene 1992 Metstak2 10 ja 11
6668 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets 1994 Müürsepp-Viisimaa 54
6669 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (84)
6670 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inime Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (38)
6671 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nops, nupu peal mets Inim[ene] Hls 1889 A. M. H I 2, 132 (8)
6672 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Kse 1890 M. Reimann H II 17, 870 (7)
6673 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Kär 1890 K. Loiken E 432 (5)
6674 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (14)
6675 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (18)
6676 200 A3a1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets Inimene Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (40)
6677 200 A3a1 & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets Inime MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 689 (9)
6678 200 A3a1 Hark all, paun piäl, pauna piäl rist, risti piäl nupp, nupu piäl mets Inimene SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (1)
6679 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (18)
6680 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Kuu 1918–1940 Rumberg E 73806 (16)
6681 200 A3a1 Hark alla, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene: käed, pea, juuksed Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 401 (3)
6682 200 A3a1 Hark all, paun pääl, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 338 (13)
6683 200 A3a1 Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets Inimene MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 176 (34)
6684 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 224 (2)
6685 200 A3a1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets Inimene Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 119 (694)
6686 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 93 ja 95 (29)
6687 200 A3a1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets Inimene Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 115 (37)
6688 200 A3a1 Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets Inimene MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 232 (18)
6689 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Lai 1923 H. Rosin A 4103 (8)
6690 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (16)
6691 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Rkv 1935 H. Lemeti A 14305 (30)
6692 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 77
6693 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 386 (20)
6694 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Mär 1992 Anonüüm 087 RKM, KP 17, 118 (3)
6695 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Tln 1992 B. Linnamäe RKM, KP 9, 352 (3)
6696 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Iis 1992 E. Rebina RKM, KP 7, 362 (4)
6697 200 A3a1 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Kuu 1992 K. Piikmann RKM, KP 3, 95 (10)
6698 200 A3a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp ja nupu peal mets Inimene Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (10)
6699 200 A3a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp ja nupu peal mets Inimene VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 544 (11)
6700 200 A3a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti otsas nupp, nupu otsas mets Inimene Tln 1892 K. Puusemann E 383 (14)
6701 200 A3a2* & Hark all, paun pääl, pauna otsas rist, risti otsas nupp, nupu pääl mets Inimene Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 527/8 (7)
6702 200 A3a2* Hark all, paun peal, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl kasus mõts Inimene Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 629 (32)
6703 200 A3a2* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene HMd 1926 A. Kreideberg E 73870 (12)
6704 200 A3a2* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Ote 1957 M. Kongot RKM II 84, 287 (4)
6705 200 A3a2* All oli hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl nupp ja nupu pääl mets Inimene Ote 1930 A. Aavik E 66023 (29)
6706 200 A3a2* Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupp, nupul mets Inimene Tür 1935 S. Soomuste A 14683 (10)
6707 200 A3a2* Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupp, nupul mets TMr 1927 O. Rämson A 9806 (13)
6708 200 A3a2* Hark all, paun peal, rist, risti peal nupp, nupu peal mets Tor 1995 K. Hansar EFA II 9, 143 (13)
6709 200 A3a2* Hark all, paun pääl, rist, ristil nupp, nupul mets TMr 1927 A. Veider A 9811 (4)
6710 200 A3a2* Mis on hark, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets Inimene Tln 1992 M. Zirk RKM, KP 12, 62 (9)
6711 200 A3a3 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nups, nupsi peal mets Inime Vil 1889 R. Johanni KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 78 (4)
6712 200 A3b* Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nupu pääl mets Inimene Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (21)
6713 200 A3b* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets Inimene Kuu 1992 U. Moks RKM, KP 5, 192 (3)
6714 200 A3b* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets Inimene Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 21 (19)
6715 200 A3b* Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nupu pääl mets Inimene Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (5)
6716 200 A3b* Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nubu pääl mets Inimese keha Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (7)
6717 200 A3b* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets Elv 1976 R. Pöör RKM II 324, 208
6718 200 A3b* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets Poiss JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (18)
6719 200 A3b* Hark all, paun peal, pauni peal nupp, nupu peal mets Inimene Trt 1927 K. Pormeister E 59822 (64)
6720 200 A3b* & Hark all, paun peel, pauna peel nupp ning nupu peel mets Inimene Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 113 (33)
6721 200 A3c Hark all, paun peal, pauna peal mets Inimene Nrv 1992 U. Remmel RKM, KP 1, 150 (2)
6722 200 A3c Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal mets Tln 1928 Sommer E 72997 (19)
6723 200 A3d All hark, peal rist, risti otsas nupp ja nupu otsas mets Inimene Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 254 (58)
6724 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead Inimene 1960 Kriisa V 45 (13) 1039K9
6725 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead Inimene 1957 Selmet V (1957) 14 (13) 1039K9
6726 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nups, nupsi peal mets, metsas sead Inimene Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (51) 1039K9
6727 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead Inimene Sa 1904 A. Valtin H III 31, 154 (9) 1039K9
6728 200 B1a1*% Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead Inimene Vil 1877–1917 J. Täht E 1378 (1) 1039K9
6729 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead Inimene Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (47) 1039K9
6730 200 B1a1*% Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsas sead Inimene Phl 1933 R. Viidalepp RKM II 323, 112 (7) 1039K9
6731 200 B1a1*% & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead Inimene VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 234 (53) 1039K9
6732 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead Täidega inimene TMr 1992 M. Piirman RKM, KP 30, 334 (9) 1039K9
6733 200 B1a1*% Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead Inimene, täid pääs Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 176 (15) 1039K9
6734 200 B1a1*% Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead Inimene Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 76 (2) 1039K9
6735 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead Inimene, kellel on täid peas Vln 1989 A. Tamm RKM II 426, 624 (7) 1039K9
6736 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead sees Inimene Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 286/7 (42) 1039K9
6737 200 B1a1*% Hark all, poun peel, pouna peel rest, reste peel nopp, nopo peel mets ja metsa sees sead Inemine Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (12) 1039K9
6738 200 B1a1*% Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupul mets, metsa sees sead Kod 1930 I. Turk A 11782 (16) 1039K9
6739 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, otsas nupp, nupu peal mets, metsa sees sead Kod 1931 L. Reinhold A 11767 (11) 1039K9
6740 200 B1a1*% Hark, paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas siga Lai 1923 S. Meibaum A 4055 (5) 1039K9
6741 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti otses nupp, nupu peal mets, sees sead Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (20) 1039K9
6742 200 B1a1*% Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, mets sigu täis Inimene Trt 1930 L. Birnbaum E 64938 (3) 1039K9
6743 200 B1a2 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad sead Inimene, kellel täiad peas Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 219 (13)
6744 200 B1a2 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad sead Vana aja vatsakandja ehk inimene Kad 1972 J. Valdur RKM, Valdur 1, 383 ja 393 (26)
6745 200 B1a3* All om hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti[l] nupp, nupu[l] kasus mõts, mõtsa siseh kasusõ tsia Inemene ja täi Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 635 (1)
6746 200 B1a3* Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsas söövad sead Inimene Khk 1958 R. Põldmäe RKM II 74, 159 (59)
6747 200 B1a3* & Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas jooksevad sead ringi Inimene, kel on täid peas Mar 1996 M. Hiiemäe EFA II 17, 416 (35)
6748 200 B1a3* & Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupp, nupi pääl mõtsa seeh tsia' tsungva' Inimene Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 171 (10)
6749 200 B1b* & Hark all, paun peel, pauna peel rist ning risti peel nupp, nupu peel mets ning metses hallid sead Inimene Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 356 (5)
6750 200 B1b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl metsas valged sead Poiss JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 331 (10)
6751 200 B1c & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts ja mõtsan olliva ju veel notsuhe sehen Inimene ja mõtsan olliva ju veel sipelga, kellel om ja kellel ei ole Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 589 (31)
6752 200 B1d* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja metssead metsas Inimene SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 526 (2)
6753 200 B1d* Hark all, paun peal, paunal rist, ristil nupp, nupul mets, metsas metssead Inimene Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (35)
6754 200 B1d* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp ja mets kasvab nupu peal ning metssead ronivad metsas Inimene SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 333 (10)
6755 200 B1e* & Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsas sead Inimene Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (16)
6756 200 B1e* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsas sead Pal 1922 E. Soodla A 262 (9)
6757 200 B1e* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsas sead Pal 1922 A. Lindenberg A 242 (11)
6758 200 B1e* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsas käivad valged sead Inimene Muh 1927 T. Kaljo E 60661/2 (13)
6759 200 B1f Hark all, paun peal, paunal rist, ristil mets, metsas sead Kod 1931 O. Reinhold A 11768 (18)
6760 200 B1g* Auk all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad sead Inimene Kuu 1992 R. Lepp RKM, KP 4, 418 (2)
6761 200 B1g* Auk all, paun peal, pauna peal mets, metsas sead Lapse juuste kammimine Jäm 1977 H. Tomingas KKI 68, 35 (1)
6762 200 B2a* Hark all, hargi peäl paun, pauna peäl rist, risti peäl nupp, nupu peäl mets, metsas elajad (Eine Heugabel unten, auf der Heugabel ein Felleisen, aufm Queersack ein Greuz, aufm Greuze ein Knopf, auf dem Knopfe ein Wald oder Busch, im Busche Thiere) Ein Mensch von Füssen bis aufs Haupt beschrieben Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (11)
6763 200 B2a* Hark all, hargi peäl paun, pauna peäl rist, risti peäl nupp, nupe peäl mets, metsas elajad (Eine Heugabel unten, auf der Heugabel ein Felleisen, auf der Felleisen ein Kreuz, auf dem Kreuz ein Knopf, auf dem Knopf ein Busch, im Busche Thiere) Der Mensch nach seinen Theilen 1780 Hupel 119
6764 200 B2a* Hark all, hargi peäl paun, pauna peäl rist, risti peäl nupp, nupu peäl mets, metsas elajad Inimene ise 1782 Willmann 164 (10)
6765 200 B2a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mõts, mõtsas elajad (Eine Heugabel unten, auf der Heugabel ein Felleisen, auf dem Felleisen ein Kreutz, auf dem Kreutz ein Knopf, auf dem Knopf ein Busch, im Busch Thiere) Der Mensch nach seinen Theilen 1805 St. Pet. Mon. (1805) 63 ja 250 (1)
6766 200 B2a* Hark all, hargi peäl paun, pauna peäl rist, risti peäl nupp, nupu peäl mets, metsas elajad Ihmisellä vatsa, suu, hiukset ja elävät päässä 1844 Lönnrot 150
6767 200 B2a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elajad Inimene 1868 Nörmann 34 ja 54 (35)
6768 200 B2a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elajaid Inimese jalad, kõht, suu, pea, hiuksed ning täid 1869 Ahlqvist 71
6769 200 B2a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad (Unten eine Gabel, auf der Gabel ein Ranzen, auf dem Ranzen ein Kreuz, auf dem Kreuz ein Knopf, auf dem Knopf ein Wald, im Walde leben Thiere) Der Mensch 1876 Wied. 263
6770 200 B2a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad Inimene 1883 ER Kal. (1883) 88/9 (14)
6771 200 B2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas elavad elajad Inimene 1890 E EM 37 (143)
6772 200 B2a* Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas elajad Inimene jalgadest pääni 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (10)
6773 200 B2a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elajad Inimene 1912 Jürjens 70
6774 200 B2a* Hark all, paun peal, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas elavad elajad Inimene 1913 E EM2 34 (176)
6775 200 B2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad Inimene 1914 E MM 7 ja 42 (39)
6776 200 B2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad Inimene 1920 E MM2 7 ja 45 (40)
6777 200 B2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad Inimene 1994 E MM3 4 ja 36 (40)
6778 200 B2a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad 1916 Mickwitz Kal. (1916) lk-ta
6779 200 B2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad Inimene 1926 Raud KL III 213 (8)
6780 200 B2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas pole enam ühtegi looma 1927 Ainelo III 62
6781 200 B2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad Inimene 1934 Raud VMj 213 ja 214 (8)
6782 200 B2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas metselajad 1934 Kask-Vaigla-Veski I Hõ 15
6783 200 B2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad elajad Inimene 1934 Mihkla 69 (2)
6784 200 B2a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elajad 1935 Muuk-Mihkla III 133
6785 200 B2a* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsa seen eläjä Inimene Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 240 (42)
6786 200 B2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl on rist, risti pääl on nupp, nupu pääl on mets, metsa sees on elajad Inimene Trt 1930 M. Sika E 66460 (35)
6787 200 B2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas elajad Inimene Rak 1905 K. Holm H II 74, 305 (4)
6788 200 B2a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas elajad Inimene Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (87)
6789 200 B2b & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets ja metsas kurjad elajad Inime Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 282 (2)
6790 200 B2c* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad metselajad Inimese liikmed Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 194 (60)
6791 200 B2c* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti otsas nupp, nupu peal mets, metsas elavad metselajad Inimene Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 160 (1)
6792 200 B3a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsast leitakse mõnikord ka loomasid Inimene 1892 Tõn. LLr 54 (11)
6793 200 B3a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas loomad Inimene Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 549 (7)
6794 200 B3a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets ja metsas loomad Inimene Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 604 (41)
6795 200 B3a* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets ja metsas loomad Inimene Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 123 (5)
6796 200 B3a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees loomad Inimene KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (13)
6797 200 B3a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupul mets ja metsas loomad Inimene Ote 1956–1957 Õ. Kundver RKM II 84, 117 (18)
6798 200 B3a* Hark all ja paun pääl, pauna pääl rist ja risti pääl nupp ja nuppus mets ja metsas viel luomi Inimene Lüg 1979 M. Must, P. Raud, A. Sepp KKI, MT 395, 148
6799 200 B3b* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mõts, mõtsas mitmetseltsi loome Inimene Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (58)
6800 200 B3b* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsan om kikisugutsi loomi Inimene Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (1)
6801 200 B3b* Hark all, paun pääl, paunal rist, ristil nupp, nupul mets, metsas kõiksuguseid loomi Inimene Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (46)
6802 200 B3c* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsast leitakse vahel loomasid Inimene Plt 1917 M. Palm E 50385
6803 200 B3c* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsan levvetes luumi Inimene Hel 1925 E. Päss E 56009 (57)
6804 200 B3c* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsast leidub tihti loomi Inimene Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 4 (36)
6805 200 B3d* Hark all, paun peal, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas elavad loomad Inimene Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (27)
6806 200 B3d* & Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti otsas nupp, nupu peal mets, metsas elavad loomad Inimene Hel 1926 K. Puusepp E 58429
6807 200 B3d* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl paks mets, kus kurjad loomad ringi käivad Inimene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 41 (156)
6808 200 B3e* Hark all, paun peal, paunal nupp, nupul mets, metsas loomad Hlj 1934 M. Adamberg ERA II 70, 461 (17)
6809 200 B3e* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal peenikene mets, metsa sees loomad Inimese kohta: jalad on hark, paun on kere, rist on käed, mets on juuksed, loomad on täid As 1974 R. Ottesson RKM II 313, 389
6810 200 B4+ Hark all, paun peal, paunal rist, ristil nupp, nupul mets, metsas närivad lambad Inimene Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (7)
6811 200 B4+ Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees kits Inimene MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (23)
6812 200 B4+ Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mets, metsas sajajalgsed Äks 1922 I. Nero A 339 (7)
6813 200 B4+ & Auk all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas on pisikesed poisikesed Inimene Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 191 (28)
6814 200 B4+ Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsas metsinimesed Inimene, juuksed ja täid Tln 1992 M. Kustavus RKM, KP 51, 289 (2)
6815 200 B5a & Pisike mets mäel, põrsaid täis Täid juustes Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (1001)
6816 200 B5a Pisike mets, põrsaid täis Täid juustes 1890 E EM 123 (1129)
6817 200 B5a Pisike mets, põrsaid täis Täid juustes 1913 E EM2 108 (1489)
6818 200 B5b & Paks mõtsakõnõ, valgit tsiakõisi täüs Täi' pääh Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (45)
6819 200 B5c & Tsia' suurõ mõtsa seeh tsungva' Täi' pääh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 320 (159)
6820 200 B5d & Kahhar varik, tsia' seeh tsungva' Pääh täi' Se 1928 T. Linna S 9130 (79)
6821 200 B5e+ & Musta' tsia' kävä varkot pide Täi hiusih käävä' Se 1933 N. Oinas S 66676 (66)
6822 200 B5e+ Seakari metsas, aga ühelgi ei ole sõrgu Täid peas Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 285 (4)
6823 200 C1a1* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, poiss ajab metsas sigu taga Tähendab inimest VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 378/9 (9)
6824 200 C1a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, poiss ajab metsas sigu taga Peahari Tõs 1893 J. Öövel E 3620 (14)
6825 200 C1a1* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, sigade taga poiss Inimene, peahari Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 234 (1)
6826 200 C1a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal salk, salgus sada siga, poiss aja taga Inimene Tt 1901 A. Raudkell E 41303 (32)
6827 200 C1a1* Hark all, paun peal, pauna peal metsa, metsa all sead, poisike ajab sigu taga Inime, enne oli vaigust ja harjastest peahari, see on poiss Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 538/9 (140)
6828 200 C1a2 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mõts, mõtsan valge tsea, poisikene ajab välja Inimine Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232, p. 43
6829 200 C1b1 & Hark all, paun peal, pauna otsas rist, risti otsas nupp, nupu otsas mets, metsas ajab poiss põrsaid taga Inimene, peast soetakse täisi Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 338 (9)
6830 200 C1b2 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas punased põrsad, poiss ajab neid seal taga Inimene Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 529 (30)
6831 200 C1c & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas veised, poiss ajab veised metsast välja Inimene, peahari ajab täid juustest välja Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 37
6832 200 C1d & Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsast ajab poisikene valgeid lambaid välla Inimene kammib täisid välla Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 210 (88)
6833 200 C1e & Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nupu pääl mets ja metsast ajab poiss karja välja Poiss, kes kammib pääd Trt 1933 R. Lepik E 83958 (1)
6834 200 C1f & Hark all, paun peal, pauna otsas rist, risti otsas nupp, nupu peal kasvab mets, metsas elavad väikesed konnad ja poisike ajab konnad metsast välja Inimene Trm 1895 S. Sommer H II 50, 587 (7)
6835 200 C2a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas pisikene poiss ajab sigu taga Täide kammimine Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 535 (175)
6836 200 C2a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nups, nupsi peal mets, metsas sead, pisike poisike ajab kõik sead välja Inimene Tor 1889 J. Tilk H II 21, 369 (146)
6837 200 C2b & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas põrssad, pisike poiss aab põrssaid taga, kelle kätte saab, selle tapab ää [Üks] inime otsib [teise] peast täisi Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 122/3 (41)
6838 200 C3* & All hark, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, väike poiss ajab sigu metsast välja Inimene HMd 1927 O. Niimann E 74005 (21)
6839 200 C3* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas, metsas ajab sagedasti väike poisike loomi taga Inimene Rap 1926 M. Reimann E 72967 (21)
6840 200 C4 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees hallid sead ja pooleaastane poisike ajab metsast sigu välja Inimene Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (8)
6841 200 C5a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, mets siad, sajajalgne poisike aab siad metst välla Inimene, pea sugemine KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 325 (2)
6842 200 C5a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti [peal] nupp, nupu peal mets, metsas sead, sadajalgne poisike ajab neid taga Pal 1922 A. Martinson A 244 (12)
6843 200 C5a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl sead, sadajalgane poisike taga Inimene Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 60 (93)
6844 200 C5b* & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, metsas elajad, sajajalgne poisike aab välla Inime Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (45)
6845 200 C5b* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas kari, sajajalgne poisike ajab karja taga Inimene Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (111)
6846 200 C6 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti otsan nupp, nupu pääl om mõts, mõtsan omma' tsia' ja lamba', palja pääga poiskõnõ pess lambit ja tsiko mõtsast vällä Inemine: hark omma' jala', sõs om kõtt, to om paun, rist om käe', pää om nupp ja juussõ' omma' mõts, mõtsan omma' tsia' ja lamba', no omma' täi' ja tingu', palja pääga poiskõnõ om päähari, vanast olli' iks päähar'a', tuu hari ai sõs täie ja tingõ pääst vällä Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 125/6
6847 200 C7a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, kärnas peaga poiss ajab metsast sigu välja Pea sugemine Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40138/9 (24)
6848 200 C7a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, kärnäne poisike ajab sead välja Inimese liikmed Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (127)
6849 200 C7a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas valged sead, kärnase peaga poiss aiab neid välja Inimene – pea sugemine Tor 1888 K. Kirschbaum H II 21, 960 (79)
6850 200 C7b & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees loomad, pisike kärnpea-poiss ajab nad välja Pea sugemine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 87 (24)
6851 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, käharpeaga poisike läheb metsa ja ajab sead välja 1896 Univer-Laurits III 16
6852 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, kähara peaga poiss ajab metsast sigu välja Inimese keha, täid, peahari 1946 Selmet V (1946) 10
6853 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsan sea, kahara pääga poisike lääb mõtsa, ajab sea mõtsast välla Hark – jala, paun – kõtt, rist – käe, nupp – pää, mõts – juusse, sea – täie, kahara pääga poisike – hari Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 534 (51)
6854 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, kähara pääga poisike läheb metsa ja ajab sead välja Inimene Hls 1929 E. Nõges A 10985 (3)
6855 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, kahara peaga poisike läheb ajab metsast sead välja Täi kammimine Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 242/3 (68)
6856 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nups, nupsi peal mets, metsas sead, kähara peaga poisike läheb ajab sead metsast välja Inimene pead sugemas Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 85 (103)
6857 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, kähara pääga poisike aeab metsast sead välja Inimene ja päähari KJn 1870 J. Tiedemann E 138/9 (96)
6858 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti otsas nupp, nupu pääl mets, metsäs siad, kähärpäägä poisike lähäb metsä ja aab siad vällä Inimene, täied, päähari Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 45 (4)
6859 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja metsas siad, pisike kähärä peäga poiss lähäb aab kõik siad metsast välla Inimene sueb täid harjaga peäst maha Juu? 1891 M. Antje H III 3, 328 (1)
6860 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas elavad sead ja väike kähara peaga poisike läheb ajab sead metsast välja Inimene, täid, peahari Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 602 (101)
6861 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nuppu peal mets, metsas sada siga, kahara peaga poisike läheb ajab sead metsast välja Pea sugeja inime, kes harjaga oma pead soeb Pal 1889 L. Arst H III 8, 264 (7)
6862 200 C8a1* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsan sead, kahare pääga poisike aab mõtsast sead vällä Inimene Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (73)
6863 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, käherpeaga poisike ajab metsast sead välja Inimene Pal 1922 P. Puusemp A 253 (9)
6864 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, kaharpeaga poiss aeab sead metsast välja Inime Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 285 (45)
6865 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, kähra peaga poisike aab sead metsast välja Inimene SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (57)
6866 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas siad ja käharpeaga poisike aab siad metsast välja Pää sugimine pääharjaga, inimene, juuksed, täied ja päähari Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 537 (55)
6867 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, käharpiaga poisike aja sigu metsast välja Inimene Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (38)
6868 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsah umma tsia, kähärä pääga poisikõnõ aja mõtsast tsiko välla Inimene Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 274 (5)
6869 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp ja nupu peal mets ja metsa sees olid sead, kähara peaga poiss ajas metsast sigu välja Poiss, täid peas As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 444 (4)
6870 200 C8a1* Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead, kahara pääga poisike ajab sigu välja Inimene pääd sugedes Hls 1894 J. Riiet H III 19, 838 (79)
6871 200 C8a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, kähara peaga poiss ajab sigu välja Inimene Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523 (20)
6872 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, kähara pääga poiss ajab sigu välja Inimene soeb harjaga pääd Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 96 (558)
6873 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas siad, kaharpääpoiss ajab välja Inime, täid, hari Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 212 (53)
6874 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead ja veike käherpeaga poisikene aeab sead metsast välja Poisikene ja tema pää kammimine Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 260 (1)
6875 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead, veike käharpeaga poisikene ajab sead metsast välja Inimene Ksi 1889 H. Paap H III 8, 99 (11)
6876 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsa sean siä, väike kähara pääga poiske aab mõtsa siäst sigu välla Inimese juuksed, kamm ja täid Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 215 (6)
6877 200 C8a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead ja üks kahara pääga poisike ajab metsast sead välja Hark all on inimese jalad, paun pääl on kõht, pauna pääl rist on käed, risti pääl nupp on pää, nupu pääl mets on juuksed, metsas sead on täied, kahara pääga poisike on pää sugemise hari Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18975 (111)
6878 200 C8a1* & Hark alan, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsan sea, kahupääga poisike nüpeldes sigu vällä Harjaga pää sugemine Trv 1894 A. Rull H III 20, 135 (4)
6879 200 C8a1* & Hark all, paun peal, pauna otsas rist, risti otsas nupp, nupu peal mets, metsas sead ja kähärpeaga poiss aab metsas sigu taga LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 496 (19)
6880 200 C8a2* Hark on all ja paun on peal, pauna peal om rist, risti peal on nupp, nupi peal on mõts, kähara peaga poisike ajab mõtsast sead välla Inimene ja täid pean 1996 Eas II 194 (218)
6881 200 C8a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, kahara peaga poisike tuleb ajab metsast siad välja Inimene, hari, täid Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (12)
6882 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, kahara pääga poisikõnõ aja mõtsast tsiku vällä Inemine suib pääd Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 417 (343)
6883 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, kähara pääga poisike ajab metsast sigu välja Inimene Ksi 1933 A. Lübek E 84419 (11)
6884 200 C8a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, kähara peaga poisike ajab metsasigu välja Inimene Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 601 (17)
6885 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, kahara pääga poisike aab mõtsast sigu vällä Jalad, kõtt, käed, pää, juussed, täied, hari, kellega pääd suitas Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 128 (23)
6886 200 C8a2* Hark all, paun piäl, paona piäl rist, risti piäl nupp, nupu piäl mets, kähärpiäpoesike aab metst siad vällä Inime KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (57)
6887 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, kähara pääga poisike ajab mõtsast sigu välja Harjaga pää kammimine Trt 1928 A. Saat E 62813 (10)
6888 200 C8a2* & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, kähara pääga poisike aab mõtsast sigu välla Inimene Ran 1890 A. Tattar H II 30, 543 (68)
6889 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, kahupääga poisike aab mõtsast sigu väelä Inimene Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (1)
6890 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, kähära pääga poisikene aab mõtsast sikku välla Inime suib pääd Puh 1889 D. Arak H II 30, 112 (44)
6891 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl mõts, kähärä pääga poiske aab mõtsast sigu välla Inimene – hark all, too om jala ja paun pääl, too om kõtt, pauna pääl om rist, noo om käe ja risti pääl om nupp, too om pää, nupi pääl mõts, nii im juusse, päähari, too olli serände sõõrik, too olli poiske, juusse om tuu mõts ja täi om sia – harjaga suitas pääd Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 422/3 (18-19)
6892 200 C8a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, kähara peaga poisike ajab metsast sead välja Inimene Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 229 (3)
6893 200 C8a2* All hark, hargi pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl mõts, käharpääga poisikene ajab metsast sigu välja Inimene Rõn 1889 C. Berg H II 30, 714 (39)
6894 200 C8a2* Hark on all ja paun on peal, pauna peal on rist, risti peal on nupp, nupi peal on mõts, kähara peaga poisike ajab mõtsast sead välla Inimene ja täid pean As 1994 A. Korb RKM II 466, 418 (4)
6895 200 C8a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti pääl nupp, nupu peal mets, kahara peaga poisike ajab sead metsast välja Inimene, hari, täied Saa 1939 L. Toodu ERA II 213, 291 (12)
6896 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nups, nupsi pääl mets, kähara pääga poisike ajab sigu metsast välla Inime suib pääd Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (27)
6897 200 C8a2* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, käharpeaga poisikene ajab siad metsast välja Pea sugemine Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 333 (23)
6898 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, kahara pääga poisike aab sea mõtsast välla Inimene, täie' ja päähari Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (36)
6899 200 C8a2* Hark all, hargi pääl paun, pauna pääl rist ja risti pääl nupp ja nupu pääl mets ja kähara peaga poisike aeab sigu metsast välja Inimene sugib pead Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 335 (1)
6900 200 C8a2* Hark, hargi pääl om paun, pauna pääl om rist, risti pääl nupp, nupu pääl om mõts ja kähara peaga poisike aja sead mõtsast välla Inimene, poisike om päähari, kellega suiuti täie pääst maha Hel 1968 M. Helimets RKM II 267, 502/3 (2)
6901 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts ja kahupääge poiske aab sigu mõtsast vällä Krk 1932 M. Sarv ERA II 52, 325
6902 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl mets, metsast ajab kähara pääga poisike sigu välja Inimene, aga kähara pääga poisike on siaharjastest tehtud hari, pea sugimise jaos ja sead on täid, sest vanast oli inimestel igal täid juustes pääs Nõo 1972 A. Kivi RKM I 12, 174 (28)
6903 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsast aab kähäre pääge poisike sigu vällä Inimen Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 679 (64)
6904 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsest ajab kahara pääga poisike sigu välja Inimen Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (15)
6905 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupi pääl mõts, mõtst aja kahara pääga poiskõnõ tsiko vällä Jalad, keha, käed, pää, pää pääl juuksed, juukstest suitakse vanaaegse püstharjaga täie Kan 1924 A. V. Kõrv E 54991 (35)
6906 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsast ajab kähru pääga poisike sigu välja Inimene Trt 1922 A. Ode A 26 (13)
6907 200 C8a2* Hark all, pääl paun, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsast ajab käharpäine poisike sigu välja Inimene, pea sugemine Puh 1931? Anonüüm 030 E 71839 (26)
6908 200 C8a2* Hark all, paun peal, paunal riht, rihtil nupp, nupul mets, metsast ajab kahara peaga poisike sigu välja Inimene Nõo 1992 D. Fortuna RKM, KP 32, 316 (6)
6909 200 C8a2* Alt hark, päält paun, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, kähri pääga poisikene ajab säält sigu välja Inimene Kam 1985 M. Kiho RKM II 392, 304 (29)
6910 200 C8a2* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, väike kähara peaga poisike ajab sead metsast välja Inimene, harjaga soetakse täid peast maha SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 245 (1)
6911 200 C8a2* Hark all, paun pääl, hargi pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, väeke käharpääga poisike aab sigu mõtsast vällä Pää sugimine Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (7)
6912 200 C8a2* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsast ajab veike käherpääpoisikene siad välja Poisikese pää sugimine Vil 1891 J. Karus H III 7, 143 (73)
6913 200 C8a2* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja kähara peaga poiss ajab sigu taga Täied SJn 1970 P. Kippar KKI 50, 322 (23)
6914 200 C8a3* Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nupu pääl mets, kus kähara pääga poisike ajab sigu taga 1926 Ainelo II-III 62
6915 200 C8a3* & Hark all, paun piäl, pauna piäl nupp, nupu piäl mets, kähärä piägä poisike aab metst sigu vällä Inimese keha ja piä sugemine KJn 1898 C. Sööt H II 66, 723 (19)
6916 200 C8a3* Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nuppu pääl mõts, kähara pääga poiss ajab sigu metsast välja Jalad, keha, pää, juused, pää sugimise hari ja täiad TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (45)
6917 200 C8a4+ Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp ja kahara pääga poisike aab metsast sigu välja Endise aja loomad Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 142/3 (30)
6918 200 C8a4+ Paun all, pauna pääl [rist], risti pääl nupp, nupi pääl mõts, kähärä pääga poisike ajab mõtsast tsikku vällä Pea kammimine Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 341 ja 356 (53)
6919 200 C8a4+ Paun pauna pääl, rist risti pääl, nupp nupi pääl, veike kähara pääga poisike aias sigu metsast välja Nõo 1922 L. Sepp A 378 (7)
6920 200 C8a4+ & Hark all, paun peal, pauna peal mets, metsa sees seat, kahara peaga poiss tuleb ajab välja Inimene Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (62)
6921 200 C8a4+ All hark, hargi peal rist, risti peal paun, pauna peal mets, kähara peaga poisike läheb metsa ja ajab sead välja Vil 1928 H. Tõnson ERA II 11, 289/91 (3)
6922 200 C8a4+ Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl mets, kähara pääga poiss ajap sigu välja Inimene TMr 1927 E. Adamson A 9782 (6)
6923 200 C8a5 & Hark all, paun peal, paona peal paks mets, metsas valged sead ja kähara peaga poisike läheb ajab sead metsast välja Inime: mets on juuksed, poisike on peahari, sead on täid KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 31 (14)
6924 200 C8a6* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, kähara peaga poiss lähab metsa, aeab sead lageda peale ning tapab seal ära Inimene, peahari ja täied Tln 1895 J. Salme E 18598 (7)
6925 200 C8a6* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, kähara peaga poiss ajab metsast sead välja, lageda lapi peal tapetakse luumõõgaga ära Inimene Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 234/5 (17)
6926 200 C8b & Hark all, paun peal, pauna peal rist ja risti peal nupp, nupu peal on kasvamas mets, aga metsast käib käharapealine poisike põrsaid, s.o. Mumme välja ajamas Hls 1962 M. Laarman RKM II 109, 629/30
6927 200 C8c & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas metselajad, kähara peaga poiss aeab metsast eläjaid välja Inimene SJn 1892 H. Karell E 1607/8 (21)
6928 200 C8c Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas metselajad, kähara peaga poiss ajab metsast elajaid välja Inimese keha, täid, peahari 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (7)
6929 200 C8c Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas metselajad, kähara peaga poiss ajab metsast elajaid välja Inimese keha, täid, peahari 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (7)
6930 200 C8c Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas metselajad, kähara peaga poiss ajab metsast elajaid välja Inimese keha, täid, peahari 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (5)
6931 200 C8d1* & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, metsas mõndasugu loomi sees, kahara piaga poisike ajab keik välja Inimene Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 45 (98)
6932 200 C8d1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsan mõna looma, nõha käharpääga poisike läheb ajab välla Inimene harjaga ajab loomad metsast välla Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 539 (1)
6933 200 C8d1* Hark all, paun pääl, pauni pääl rist, risti [pääl] nupp, nupu pääl mets, metsas loomad, kähara pääga poiss ajab metsast loomad välja Inimene Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (8)
6934 200 C8d2 & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsan mõnda looma, üks kahera pääga poisike lähab metsa ja ajab karja valgid vasikaid välja Jalad, kõht, käed, pää, juuksed, täied, tingud, hari, täied Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 345 (13)
6935 200 C8e & Hark all, paun pääl, pauna pääl nupp, nupu pääl mõts, kähara pääga poiss aab pullikesi mõtsast vällä Päähari, millega kammiti täisid maha TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 186 (404)
6936 200 C8f & Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsan mitmesugust lindu, veike kahara pääga poisike lääb mõtsa ja ajab keik välja Inimene suib pääd harjaga Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (1)
6937 200 C9a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, karuse peaga poiss läheb ajab sead välja Inimene: hark – jalad, paun – keha, rist – käed, nupp – pea, mets – juuksed, sead – täid, karuse peaga poiss – peahari Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 96/7 (23)
6938 200 C9a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metssead, karune poiss aiab metssigu takka Inimene – peahari ja täid Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (24)
6939 200 C9a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, iga homiku käib karuse peaga poiss sigu ära ajamas Inimene Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (11)
6940 200 C9b & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp ja nupu peal on mets ja metsast ajab karvase peaga poisike põrsaid välja Laps Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 58 (42)
6941 200 C9c & Hark all, paun pääl, pauna otsas rist, risti otsas nupp, nupu pääl mets, karuse peaga poiss läks metsast loomi ajama Juuste harjamine Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 104 (31)
6942 200 C10 & Hark all, paun peal, pauna peal rist ja risti otsas nupp, nupu peal mets ja hallid sead sees, veike sakerpea poisike ajab kõik sead metsast välja Inimene, t[äi]d ja peahari Vän 1889 J. Tiss H III 5, 475 (2)
6943 200 C11a* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, iga pühabe hoomiku punase peaga poiss ajab sead metsast välja Inimene, punase peaga poiss on peahari, mille abil igal pühapäeva hommikul täid peast välja kraabitakse Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 208 (17)
6944 200 C11a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead, punase peaga poiss lihab aiab välja Inimene, jalad all, kõht pääl, kõhu pääl käed, käte pääl pea, pea pääl juused, juuste sees täid, hari aiab välja Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (2)
6945 200 C11a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, punase peaga poiss ajab metsast sigu välja Inimene Vor 1947 N. Jaaniste RKM II 13, 440/1 (20)
6946 200 C11a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead, punane poiss aja sigu metsast välja Inimene, mets on juuksed, juukste sees on täiad, kamm aja täiu maha, paun ja rist on inimene Pal 1922 V. Sarapuu A 220 (19)
6947 200 C11a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas siad ja punase peaga poisike ajab metsast sigu välja Pal 1922 A. Sarvik A 221 (2)
6948 200 C11a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead söövad, üks punase peaga poisike ajab sigu metsast välja Inimene Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 413 (8a)
6949 200 C11a* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, punase peaga poisike ajab sigu taga Pea sugemine Pil 1894 H. Keller E 10045 (51)
6950 200 C11a* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja punase peaga poiss ajab sigu taga Inimene JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 380 (22)
6951 200 C11a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mõts, mõtsast ajab punane poisike sigu välja Inimene Ote 1922 A. Parts A 113 (9)
6952 200 C11a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, punase pääga poisikene ajab metsast sigu välja Äks 1923 A. Juht A 3628 (12)
6953 200 C11a* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl salu, salus siad söövad, punapiaga poisike ajab salust sigu välla Piad soetasse harjaga Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (102)
6954 200 C11a* Hark all, paun peel, pauna peel mets, metsas sead ja punase peega poiss aeab metsast sead välja Kammimine Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 11 (7)
6955 200 C11b* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas põrsad, punase peaga poisike läheb metsa, ajab põrsad välja Inimene ja peahari Hää 1983 O. Kõiva RKM, Mäesalu 3, 3 (11)
6956 200 C11b* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, punase pääga poiss aab põrsaid taga Inimene JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 249 (16)
6957 200 C11c & Har'k all, paun peal, paona peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas keiksugu elajad, punase peaga poiss valitseja Jälad ja magu, käed ja pea, pea peal juuksed, juukste sees ka täid, peahari, ühtekogu üks inimene Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (1)
6958 200 C12a1* Hark all, paun peal, paana [peal] rist, risti peal nupp, nupu peal paks mets, metsa sees siad, musta piaga poiss lähab metsa, aeab siad välla Inimese jalad, kõht, käed, pea, juussed, täid juuste sees ja piahari, piahari harjastest ja vaegust tehtud Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (5)
6959 200 C12a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, musta peaga poisike ajab taga Inimene ja peahari ja täid VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 321 (1)
6960 200 C12a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, musta peaga poisike ajab sigu taga Lai 1922 L. Maikalo A 729 (6)
6961 200 C12a1* Hark all, paun peal, pauna peal on rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas on siad, musta pääga poisike aab metsas sigu taga Inimene: käed, pia, juuksed, täid, hari JJn 1965 R. Praakli RKM II 197, 328 (7)
6962 200 C12a1* Hark all, paun piäl, paana piäl rist, risti otsan nupp, nupu piäl mets, metsa sees siad ja musta piäga poosike ajab sigu taga Inimene Kod 1954 O. Jõgever RKM II 48, 177 (29)
6963 200 C12a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, musta pääga poisike ajab metsast sead välja Hari Pal 1922 A. Nigulas A 209 (7)
6964 200 C12a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, musta peaga poiss ajab sead metsast välja Inimene kammib harjaga täid peast ära Pär 1902 J. J. Pulst E 43290/1 (11)
6965 200 C12a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, musta peaga poisike ajab sigu metsast välja Inimene: jalad, keha, käed, pea, juuksed, täid, peaharjaga kammitakse Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 452 (11)
6966 200 C12a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsa sees sead ja musta pääga poisike ajab sigu metsast välja Inime MMg 1925 V. Lille E 59999
6967 200 C12a1* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, mets elavad siad, pisukene musta piaga poiss ajab siad metsast välja Inimene, täid ja piahari Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (1)
6968 200 C12a1* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, musta peaga poisike aab piitsaga seal sigu taga Inimese kohta Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 144/5 (177)
6969 200 C12a1* Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, metsast aab musta piaga poisikene sigu välja Inimene Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (41)
6970 200 C12a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja veike musta peaga poisike ajab metsast sigu välja Inimene Pal 1895 M. Kitznik H I 7, 602 (2)
6971 200 C12a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl salu, salus siad söövad, musta piaga poisike ajab salust sigu välla Piad soetasse harjaga Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (102)
6972 200 C12a2 & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas siad, tillukene musta peaga poisikene ajab välja ja kümme meest tapavad ära Peasugija Pil 1890 J. Bock H III 11, 127 (15)
6973 200 C12a3 & Hark, hargi otsas paun, pauna otsas rist ja risti otsas nupp, nupu sees mets, metsa sees sead, musta peaga poiss aeab sigu taga, tõrvarüüd selgas Inimene sugeb pead harjaga PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (20)
6974 200 C12a4* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsast ajab musta peaga poiss sigu välja Inimene, pea sugemine Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 797 ja 810 (3)
6975 200 C12a4* & All hark, hargi peal paun, pauna peal nupp, nupu peal paks mets, musta peaga poiss ajab metsast sigu välja Inimene, peahari, täi Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 239 (17)
6976 200 C12a5 & Hark all, hargi peal paun, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsas hallid sead ja musta peaga poiss ajab neid välja Täisugemine Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (12)
6977 200 C12b* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, musta peaga poisike ajab metsast valgeid põrsaid välja Inimene, pigiharjaga kammitakse peast täisid KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
6978 200 C12b* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal metsa, musta peaga poiss läheb aab sealt põrssad välja Pea sugemine Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 123 (43)
6979 200 C12c & Hark all, paun peel, pauna peel rist, risti peel nupp, nupu peel mets, metsas hallid oravad, iga hoomiku musta peega poiss keib neid taga ajamas Peehari ja inimene Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 184 (100)
6980 200 C12d & Hark all, paun pial, pauna pial rist, risti ots nupp, nupu ots paks mets, musta piaga poisike ajab metsast täiu välla Inimene Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 148 (1)
6981 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, must poiss läheb homikust metsa, ajab sead välja Inimene Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 172 (29)
6982 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, must poiss lähab metsa ja ajab sead metsast välja Inimene, tema kehajaod ja peahari Tor 1889 C. Tults H II 21, 810/1 (51)
6983 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist ja risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead ja must poiss läheb ajab sead metsast välja Inimene Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 116 (57)
6984 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, must poiss aeab sead metsast välja Inimene Noa 1938 E. Ennist ERA II 189, 478 (116)
6985 200 C13a1* & Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, mets sigu täis, must poiss ajab sead metsast välja Inimene Aud 1895 R. Niemann E 19150 (2)
6986 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, aga must poiss ajab sead välja Inimese keha, täid ja peahari Tor 1877–1917 T. Juurikas E 389 (38)
6987 200 C13a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti otsas nupp, nupu pääl mets, metsas sead, must poiss ajab sead metsast ää Inimene soeb harjaga peed Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 65 (11)
6988 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets ja metsas sead ja must poisike ajab metsast sigu välja Inimene, täiad peas, kamm ajab täiad välja Trm 1991 A. Korb RKM II 446, 291 (40)
6989 200 C13a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas on sead, must poiss ajab sead välja Inimene Lai 1937 F. Eichenbaum ERA II 149, 234 (116)
6990 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, must poisike ajab sigu välja Inimene Lai 1897 H. Asper H III 28, 533 (172)
6991 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, sead ajab must poiss metsast välja Inimene Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (6)
6992 200 C13a1* All hark, peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, must poiss ajab sigu taga Inimene Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (31)
6993 200 C13a1* Hark allotsas, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, sigu ajab must poisikene Inimene Kad 1890 F. Krass H III 2, 653 (6)
6994 200 C13a1* Hark all, hargi peal paun, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead ja must poiss ajab haralise vitsaga sigu metsast Inimene ja täid JMd? 1937 Anonüüm 056 ERA II 172, 354 (16)
6995 200 C13a1* Hark all, poun pääl, pouna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsas sead, väike must poiss aeas sead välja Inimene Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 204/5 (7)
6996 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead, veike must poisike ajab sigu metsast välja Inimene Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 195 ja 199 (7)
6997 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets, metsa sees siad, pisukene must poisikene ajab välja Inimene, täid tema peas ja juuksehari Lai 1904 J. Ermann E 44369 (61)
6998 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna pial rist, risti pial nupp, nupu pial mets, metsas must poisike ajab sigu taga Inime Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 151/2 (471)
6999 200 C13a1* Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl nupp, nupu pääl mets, metsast ajab must poisikene sigu välja Inimene Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (17)
7000 200 C13a1* Hark all, paun peal, pauna peal nupp, nupu peal mets, metsa sees sead, must poiss ajab sead metsast välja Inimene, täid ja kamm Kaa 1946 O. Toombu RKM II 3, 433 (113)