Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 5001 — 6000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
5001 178 A1a Hani haljas, pia paljas Viht Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (6)
5002 178 A1a Hani haljas, pia paljas Viht Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 475 (4)
5003 178 A1a Hani haljas, pia paljas Viht Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (70)
5004 178 A1a Hani haljas, pia paljas Viht Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (44)
5005 178 A1a Hani haljas, pia paljas Viht MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 697 (96)
5006 178 A1a Hani haljas, pia paljas Viht TMr 1890 J. Mägi H II 29, 444 (5)
5007 178 A1a Hani haljas, pia paljas Viht Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (16)
5008 178 A1a Hani haljas, pee paljas Luud Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
5009 178 A1a & Hani haljas, pee paljas Viht Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (26)
5010 178 A1a & Hani hailas, pea pailas Viht VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (38)
5011 178 A1a Hani haljas, pea pal'las Viht Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 736 (43)
5012 178 A1a Hani hal'las, pea pal'las Viht Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (12)
5013 178 A1a Hani hal'las, pea pal'las Viht Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (98)
5014 178 A1a Hani hal'las, pea pal'las Viht Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 406 (5)
5015 178 A1a & Hani hal'las, piä pal'las Vihakonts KJn 1898 C. Sööt H II 66, 726 (56)
5016 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht 1890 E EM 36 (131)
5017 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht 1913 E EM2 34 (162)
5018 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (6)
5019 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (47)
5020 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
5021 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (12)
5022 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Kuu 1899 C. Salström H III 29, 750 (3)
5023 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 141 (48)
5024 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 373 (38)
5025 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht, ka luud Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (1)
5026 178 A1a Hani haljas, pää paljas Saunaviht Phl 1939 E. Ennist ERA II 254, 168 (21)
5027 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (25)
5028 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (2)
5029 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 186 (127)
5030 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (15)
5031 178 A1a Hani haljas, piä paljas Saunaviht Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (3)
5032 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Vil 1895 H. Niggol H III 25, 350 (39)
5033 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (8)
5034 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (22)
5035 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (5)
5036 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (74)
5037 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (83)
5038 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (7)
5039 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 814 (16)
5040 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (16)
5041 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 901 (3)
5042 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (38)
5043 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (93)
5044 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (22)
5045 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Ote 1895 E. Palm E 20130 (38)
5046 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Ote 1930 E. Schmidt E 71299 (43)
5047 178 A1a Hani haljas, pää paljas Sannaviht Ote 1940 A. Kroon ERA II 290, 248 (222)
5048 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 418 (15)
5049 178 A1a Hani haljas, pää paljas Sannaviht San 1895 J. Kuldsep E 19083 (9)
5050 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Kan 1888 G. Veski H III 11, 519 (86)
5051 178 A1a Hani haljas, pää paljas Saunaviht Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 375 (20)
5052 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 11 (13)
5053 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Urv 1890 J. Teder H III 11, 328 (13)
5054 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 456 (66)
5055 178 A1a Hani haljas, pää paljas Saunaviht Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 61 (104)
5056 178 A1a Hani haljas, pää paljas Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (2)
5057 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 340 (184)
5058 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rõu 1896 G. Raup H III 28, 720 (94)
5059 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 6 (31)
5060 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rõu 1928 R. Viidebaum E 62644 (1)
5061 178 A1a Hani haljas, pää paljas Saunaviht Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 225 (9)
5062 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Rõu 1957 S. Lätt RKM II 64, 85 (2)
5063 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (17)
5064 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 451 (71)
5065 178 A1a Hani haljas, pää paljas Viht San 1967 S. Lätt RKM II 226, 107 (38)
5066 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 753 (68)
5067 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (19)
5068 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Krk 1893 J. Hünerson H II 42, 826 (6)
5069 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (121)
5070 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (73)
5071 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht (sauna) Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 187 (107)
5072 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (72)
5073 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Võn 1892 J. Pint E 502 (1)
5074 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 355 (1)
5075 178 A1a Hani hal'las, pää pal'as Viht Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (27)
5076 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (67)
5077 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (50)
5078 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (3)
5079 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (130)
5080 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (33)
5081 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (20)
5082 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht San 1888 K. Gross H II 31, 804 (4)
5083 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht San 1932 S. Vellner E 81927 (2)
5084 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Kan 1895 J. Tedder H III 26, 370 (65)
5085 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 67 (49)
5086 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (35)
5087 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Räp 1959 I. Sarv EKRK I 22, 194 (4)
5088 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (381)
5089 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (18)
5090 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Rõu 1957 E. ja H. Tampere RKM II 63, 612 (8)
5091 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Lut 1894 O. Kallas LMr 125 (11)
5092 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Har 1889 J. Pähn H II 32, 201 (91)
5093 178 A1a Hani hal'las, pää pal'las Viht Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (36)
5094 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Vihm Urv 1964 A. Kurg KKI KS
5095 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Kan 1895 G. Loodus H I 7, 611 (103)
5096 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (17)
5097 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (51)
5098 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 129 (4)
5099 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Saunaviht Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 277 (13)
5100 178 A1a & Hani hal'as, pää pal'as Viht Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (6)
5101 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht, minka sannah käüdäs Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (10)
5102 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Sannaviht Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 49 (10)
5103 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (21)
5104 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (31)
5105 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (28)
5106 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 579 (61)
5107 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Räp 1937 P. Voolaine ERA II 162, 599 (45)
5108 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (19)
5109 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 417 (12)
5110 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Sannaviht Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 491 (12)
5111 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Sannaviht Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (14)
5112 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (24)
5113 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 99 (2)
5114 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Se 1932 A. Nurmetu S 49047 (10)
5115 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Se 1934 A. Kits S 81846 (37)
5116 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Vihah Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (8)
5117 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Se 1938 E. Vardja ERA II 117, 641 (16)
5118 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (60)
5119 178 A1a Hani hal'as, pää pal'as Viht Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 274 (41)
5120 178 A1b Hani haljas ja pea paljas Viht HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (68)
5121 178 A1b Hani haljas ja pea paljas Viht, kellega saunas viheldakse Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (30)
5122 178 A1b Hani haljas ja pea paljas Saunaviht Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 392 (7)
5123 178 A1b Hani haljas ja pea paljas Viht Tor 1888 J. Volmerson H I 2, 707 (4)
5124 178 A1b Hani haljas ja pea paljas Saunaviht Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18976 (120)
5125 178 A1b Hani haljas ja pea paljas Saunaviht Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 53 (18)
5126 178 A1b Hani haljas ja pea paljas Saunaviht Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 61 (11)
5127 178 A1b Hani haljas ja pea paljas Saunaviht Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 392 (9)
5128 178 A1b Hani hal'las ja pea pal'las Viht Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 306 (18)
5129 178 A1b Hani hal'las ja pea pal'las Vihtlemise viht Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 164 (20)
5130 178 A1b Hani haljas ja pia paljas Viht Kos 1892 T. Wiedemann E 8989 (114)
5131 178 A1b Hani hal'las ja pia pal'las Viht KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 368 (31)
5132 178 A1b Hani haljas ja pää paljas Viht Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (35)
5133 178 A1b Hani haljas ja pää paljas Saunaviht Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 49 (5)
5134 178 A1b Hani haljas ja pää paljas Viht HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (64)
5135 178 A1b & Hani hal'las ja pää pal'las Viht Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 156 (117)
5136 178 A1c & Hani haljas, aga pea paljas Saunaviht Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (2)
5137 178 A1c Hani haljas, aga pea paljas Samavar, teemasin As 1974 R. Ottesson RKM II 313, 389
5138 178 A1d & Hani hal'las, pia tal pal'las Viht Noa 1927 P. Ariste E 60417
5139 178 A1e & Hal'las hani, pal'las pia Viht Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (84)
5140 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niinega neotud Viht Hps 1923 V. Lao E 53569 (38)
5141 178 A2a1 & Hani haljas, pea paljas, nina niinega neotud Viht Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (18a)
5142 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niinega neotud Viht Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 86 (15)
5143 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niinega niutud Saunaviht Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 3 ja 51 (4)
5144 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niinega niutud Viht, luud JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 65 (5)
5145 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niinega niutud Saunaviht Kuu 1935 M. Heinakroon ERA II 111, 75 (4)
5146 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niinega niutud Viht Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (102)
5147 178 A2a1 Hani hallas, pia pallas, nina niinega niutud Viht Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (40)
5148 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niinega neutud Viht Plt 1893 M. Luu E 8335 (4)
5149 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niiega neutud Viht Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 241 (11)
5150 178 A2a1 Hani haljas, pee paljas, nina niiniga neutud Saunaviht Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (52)
5151 178 A2a1 Hani haljas, pea paljas, nina niinega neutud Kse 1889 K. Karu H II 17, 914 (73)
5152 178 A2a1 & Hani hal'las, piä pal'las, ninä niinegä niutud Saanaviht KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 872 (1)
5153 178 A2a2 & Hani haljas, pea paljas, nina niinetega niutud Vihk Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 204 (83)
5154 178 A2a3 & Hani haljas, pää paljas, nina niinega niidetud Saunaviht Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 711 (100)
5155 178 A2a4 & Hani haljas, pää paljas, nina niidsega mähitu Viht Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (1)
5156 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Viht Pee 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 70 (2)
5157 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Saunaviht Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229/30 (31)
5158 178 A2a5 & Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Viht Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 257 (31)
5159 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Viht Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (9)
5160 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Viht Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (73)
5161 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Vihtlemise viht Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (91)
5162 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Saunaviht Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 525 (37)
5163 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Viht Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 467 (31)
5164 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Viht Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (72)
5165 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud Kask jookseb mahla Trm 1936–1937 E. Minner RKM II 192, 511 (345)
5166 178 A2a5 Hani hallas, pea pallas, nina niinega seotud Viht Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (26)
5167 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seutud Saunaviht Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (11)
5168 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega siutud Viht VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (57)
5169 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega siutud Viht Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (29)
5170 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega siutud Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (47)
5171 178 A2a5 Hani haljas, pea paljas, nina niinega siutud Viht Pil 1891 J. Järv H III 14, 627 (3)
5172 178 A2a5 Hani hallas, pea pallas, nina niinega siutud Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (28)
5173 178 A2a5 Hani hal'las, pia pal'las, nina niinega seotud Saunaviht Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 126 (24)
5174 178 A2a5 Hani hal'las, pia pal'las, nina niinega seotud Viht Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (11)
5175 178 A2a5 Hani haljas, pää paljas, nina niinega seutud Viht Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 270 (17)
5176 178 A2a6 & Hani haljas, pea paljas, nina niinedega seutud Saunaviht Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 194 (9)
5177 178 A2a7 & Hani haljas, pea paljas ja nina niinega seutud Viht Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (27)
5178 178 A2a8 & Hani haljas, pää paljas, nina niinega kinni seutud Viht Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (28)
5179 178 A2a9 & Hani haljas, pea paljas, nina niinega kinni köidetud Viht Hää 1921 A. Ammon E, StK 7, 97 (3)
5180 178 A2a10 & Hani haljas, pea paljas, nina niinega kinni Viht Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (104)
5181 178 A2a11 & Hani haljas, pea paljas, nina niinega Pesemise viht VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (19)
5182 178 A2a12 Hani hal'las, nina pal'las, nina niinega seotud Viht KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 325 (1)
5183 178 A2a12 & Hani haljas, nina paljas, nina niinega siutud Viht SJn 1894 H. Raid H II 49, 612 (32)
5184 178 A2a12 Hani palja peaga, nina seotud niinega Viht 1906 Kodu Kal. (1906) lk-ta (4)
5185 178 A2b1 Hani haljas, pea paljas, nina niidiga seotud Viht (sauna) Kad 1904 G. Rumberg H III 30, 48 (1)
5186 178 A2b1 Hani haljas, pea paljas, nina niidiga seotud Saunaviht Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (3)
5187 178 A2b1 Hani haljas, pea paljas, nina niidiga seotud Viht Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 555 (99)
5188 178 A2b1 Hani haljas, pea paljas, nina niidiga seotud Viht Lai 1918–1940 H. Davel RKM II 192, 451 (216)
5189 178 A2b1 Hani haljas, pea paljas, nina niidiga seotud Viht Pal 1922 R. Pukk A 215 (7)
5190 178 A2b1 Hani haljas, pea paljas, nina niidiga seutud Kaseviht Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (9)
5191 178 A2b1 & Hani hal'las, pea pal'las, nina niidiga seotud Viht Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 787 (201)
5192 178 A2b1 Hani hal'las, pea pal'las, nina niidiga siutud Saanaviht Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308/9 (19)
5193 178 A2b1 Hani haljas, pää paljas, nina niidiga seotud Viht 1923 Nurmik II 13 (8)
5194 178 A2b2* & Hani haljas, pea paljas, nina niidiga kinni seotud Vihk Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (4)
5195 178 A2b2* Hani haljas, pää paljas, nina niidiga kinni seotud Viht Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 95 (262)
5196 178 A2b3 & Hani haljas, pea paljas, nina niidiga kinni köidetud Viht Hls 1923 M. Kits A 1704 (17)
5197 178 A2b4 Hani haljas, pää paljas, nõna niidiga köidetu Viht Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217 (21)
5198 178 A2b4 Hani hal'las, pää pal'las, nõna niidiga köidetü Viht Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 337 ja 355 (10)
5199 178 A2b4 & Hani hal'as, pää pal'as, nõna niidiga köüdetü Viha' Se 1927 V. Ruusamägi S 2315 (47)
5200 178 A2c & Hani hal'las, pää pal'las, nokk niidige köudet Viht Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (119)
5201 178 A2d & Hani haljas, pea paljas, pea niinega kinni seotud Viht Pde 1936 H. Neumann ERA II 122, 241 (7)
5202 178 A3 Hani haljas, pää paljas, nina niinega neotud, saba veega leotud Viht 1890 E EM 36 (133)
5203 178 A3 Hani haljas, pää paljas, nina niinega neotud, saba veega leotud Viht 1913 E EM2 34 (164)
5204 178 A3 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud, saba veega leotud 1932 Kmpm. EL III10 168
5205 178 A3 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud, saba veega leotud 1938 Lasteleht nr. 12 (1938) 190 (5)
5206 178 A3 Hani haljas, pää paljas, nina niinega seotud, saba veega leotatud Viht 1939 Nugis 285 ja 312 (27)
5207 178 A3 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud, saba veega leotud Saunaviht 1979 Metstak 9 ja 32 (37)
5208 178 A3 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud, saba veega leotud Saunaviht 1992 Metstak2 15 ja 16
5209 178 A3 & Hani hal'las, pea pal'las, nina niiniga neotud, saba veega leotud Saunaviht Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 256 (55)
5210 178 A3 Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud, saba veega leotatud Saunaviht Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 548 (2)
5211 178 A4 & Hani haljas, pea paljas, nokk niidiga siotud, saba veega liutud Saunaviht Lih 1968 K. Salve KKI 48, 354 (44)
5212 178 A5 & Hani haljas, pea paljas, niinevõru nina peal Saunahani on saunaviht Mär? 1930 E. Poom ERA II 23, 286 (5)
5213 178 A6*% & Hani haljas, pea paljas, kuldne kee kaelas Viht SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (142) 1413
5214 178 A6*% Hani haljas, pea paljas, kuldkee kaelas Viht Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (7) 1413
5215 178 A6*% Hani haljas, pea paljas, kuldkee kaelas Viht Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (73) 1413
5216 178 A6*% & Hani hal'las, pea pal'las, kuldkeed kaelas Viht Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (56) 1413
5217 178 A7 & Hani haljas, pää paljas, kaks rida pärleid kaelas Luud Trm 1936–1937 V. Sommer RKM II 192, 483 (320)
5218 178 A8a & Hani haljas, pea paljas, kotiriidest särk seljas Viht VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (18)
5219 178 A8a Hani haljas, pea paljas, kotiriidest särk seljas Viht Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (32)
5220 178 A8b & Hani haljas, pea paljas, kotiriidest kuub seljas Saunaviht Lai 1918–1940 M. Laane RKM II 192, 415 (170)
5221 178 A9a*% Hani haljas, pää paljas, tagub sinna, k[uhu] t[arvis] Kuu 1877–1921 J. ja J. Kilström RKM, Kilström 50 1581A1b
5222 178 A9a*% Hani haljas, pia paljas, taub sinna, kuhu tarvis Saunaviht Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 29 (2) 1581A1b
5223 178 A9a*% & Hani haljas, pää paljas, tagub sinne, kuhu tarvis Kuu 1922 L. Pärt KKI WS 1581A1b
5224 178 A9a*% & Hani haljas, pea paljas, taub sinna, kus on tarvis Viht Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 98 (19) 1581A1b
5225 178 A9a*% Hani haljas, pää paljas, sinne tagub, kus tarvis on Viht Kuu 1903 J. Mikiver E 43931 (2) 1581A1b
5226 178 A9b* & Hani haljas, pea paljas, tagub senna kohta, kus tarvis on Saunaviht Jõe 1939 T. Võimula ERA II 261, 254 (155)
5227 178 A9b* Hani haljas, pää paljas, tagub sinne kohta, kus on tarvis Viht Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2332 (32)
5228 178 A10 & Hani haljas, pää paljas, kukur kuivä sitäge Vihk Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (5)
5229 178 A11a Hani haljas, pea paljas, kukur koguni paljas Viht Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 157 ja 172 (74)
5230 178 A11a Hani haljas, pea paljas, kukur koguni paljas Viht Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 426 (72)
5231 178 A11a Hani haljas, pää paljas, kukur koguni paljas Viht Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 797 (44)
5232 178 A11a Hani hal'las, pää pal'las, kukur koguni pallas Viht Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (36)
5233 178 A11a & Hani hal'las, pää pal'las, kukur koguni pal'las Viht Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (21)
5234 178 A11a Hani hal'las, pää pal'las, kukur kogundi pallas Viht Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (10)
5235 178 A11a Hani hal'las, pää pal'las, kukru koguni pallas Viht Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (9)
5236 178 A11b & Hani haljas, pea paljas, kukur on koguniste paljas Viht Krk 1897 J. Hünerson E 29888 (28)
5237 178 A11b Hani hal'las, pää pal'las, kukur oo koguni pallas Viht Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (7)
5238 178 A11c & Hani haljas, pää paljas, kukur tal koguni paljas Viht Krk? 1868–1896 L. Kase H, Kase 110 (3)
5239 178 A11d & Hani haljas, pää paljas, kukrukoni koguni paljas Viht Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (16)
5240 178 A11e1 & Hani haljas, pää paljas, kukal koguni paljas Viht Hls 1893 J. Stamm H III 13, 729 (2)
5241 178 A11e2 & Hani hal'las ja pia pal'las ja kukla takka oli koguni pal'las Viht Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 904 (878)
5242 178 A12 & Hani hal'as, pää pal'as, kundsa' koguni' palja' Viht Se 1928 T. Haak S 4340 (44)
5243 178 A13a Hani haljas, pää paljas, nidsekadsa kaala pääl Viht Vas 1895 P. Saar H III 22, 335 (66)
5244 178 A13a Hani haljas, pää paljas, nidsekadsa kaala pääl Naisten pillu Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
5245 178 A13a Hani hal'las, pää pal'las, niidsekadsa kaala pääl Viht Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (102)
5246 178 A13a Hani hal'las, pää pal'las, niitsekatsa kaala pääl Viht Krl 1907 J. Sööt EKnSc 222 (8)
5247 178 A13a Hani hal'las, pää pal'las, niitsekatsõ kaala pääl Saunaviht Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 414 (3)
5248 178 A13a & Hani hal'ass, pää pal'ass, niidsekadsa kaala pääl Sannaviht Vas 1975 H. Keem KKI, TS
5249 178 A13a Hani hal'as, pää pal'as, nitsekatsa kaala pääl Aholuud Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 649 (19)
5250 178 A13a Hani hal'as, pää pal'as, niitsekatsa kaala pääl Se 1933 N. Oinas S 58590/1 (41)
5251 178 A13a Hani hal'as, pää pal'as, niidsekadsa kaala pääl Se 1942 L. Pedajas ERA II 301, 185 (40)
5252 178 A13b & Hani hal'las, kaal pal'las, niidse kadsaga kaala pääl Viht Rõu 1957 O. Niinemägi RKM II 63, 162 (27)
5253 178 A13c & Hani hal'as, pää pal'as, niidsekadsa kaala all Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 11 (7)
5254 178 A13d1 Hani hal'las, pia pal'las, niidsekadsa ümber kaala Viht Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 87 (14)
5255 178 A13d1 Hani haljas, pää paljas, niidsekadsa ümber kaala Viht Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (5)
5256 178 A13d1 & Hani hal'las, pää pal'las, niidsekadsa ümbre kaala Viht Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (4)
5257 178 A13d1 Hani hal'as, pää pal'as, niidsõkadsa ümbre kaala Viht Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 231 (1)
5258 178 A13d2 & Hani hal'las, pää pal'las, niidsekadsa kaala ümbre Viht Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 890 (28)
5259 178 A13e Hani haljas, pää paljas, niitsekatsa kaalan Viht Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 266 (94)
5260 178 A13e & Hani hal'lass, pää pal'lass, niidsekadsa kaalan Har 1944 S. Tanning KKI WS
5261 178 A13f & Hani hal'las, pää pal'las, niidsekadsa pää pääl Viht Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (74)
5262 178 A13g & Hani hal'as, pää pal'as, niidsekadsa ümbre pää Viht Rõu 1889 K. Thom H III 11, 83 (2)
5263 178 A13h & Hani hal'las, pää pal'las, niidsekadsa jalan Viht Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (51)
5264 178 A13i & Hani hal'las, pää pal'las, kaal niidsekadsaga kinni köüdet Viht Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 309 (75)
5265 178 A14a1 Hani hal'as, pää pal'as, kespaigast kinni köüdet Viht Se 1929 V. Savala S 17563 (108)
5266 178 A14a1 & Hani hal'as, pää pal'as, kespaigast kinni köüdet Linapeo Se 1930 V. Ruusamägi S 25962 (84)
5267 178 A14a1 Hani hal'as, pää pal'as, kespaigast kinni köüdet Luud Se 1936 A. Tammeorg S 122689 (16)
5268 178 A14a1 Hani hal'as, pää pal'as, kespaigast kinni köüdet Viht Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (9)
5269 178 A14a2 & Hani haljas, pää paljas, keskkohalt kinni köidetu Luud Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 95 (261)
5270 178 A14b & Hani hal'as, pää pal'as, kaal kablaga' kinni köüdet Viht Se 1929 T. Kõivastik S 16748 (5)
5271 178 A15a1 Hani hal'as, pää pal'as, pess meid, pess teid, pess kõõ pere kokko Viht Se 1930 N. Sõrmus S 28605 (46)
5272 178 A15a1 & Hani hal'as, pää pal'as, pess meid, pess teid, pess kõõ perre kokko Viht Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278/9 (51)
5273 178 A15a2 & Pess minno, pess sinno, pess kõik pere kokko Viht Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 72 (6)
5274 178 A15a3 & Hani hal'as, pää pal'as, pess sinno, pess minno Viht sanna vihotas [sic!] Se 1929 I. Sonts S 124443 (98)
5275 178 A15a4 & Hani hal'as, pää pal'as, habi sind ja habi mind Sannah käümine Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (53)
5276 178 A15b & Hani hal'as, pää pal'as, habi miist, habi naist Viht Se 1927 E. Põllula S 646 (10)
5277 178 A15c & Hani hal'as, pää pal'as, tsaga ütte, tsaga tõist Viht naist, viht miist Se 1933 A. Tammeorg S 66771 (34)
5278 178 A16a & Hani hal'as, pää pal'as, käänd maasulasõ maaha Viht Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 354 (20)
5279 178 A16a Hani hal'as, pää pal'as, käänd maasulasõ maalõ Viht Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
5280 178 A16b & Hani hal'as, pää pal'as, käänd maha maasulase Viht Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (68)
5281 178 A17 & Hani haljas, pää paljas, ega poolpäeval pühendedas Viht Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 27 (238)
5282 178 A18 & Hani hal'las, pää pal'las, vesi juusk alt maa Maad künnetas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (131)
5283 178 B1a Hani haljas, perse paljas Viht JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (40)
5284 178 B1a Hani haljas, perse paljas Viht Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (2)
5285 178 B1a & Hani haljas, perse paljas Viht MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 458 (14)
5286 178 B1a Hani haljas, perse paljas Viht Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (4)
5287 178 B1a Hani haljas, perse paljas Viht Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 625 (6)
5288 178 B1a Hani hal'las, perse pal'las Alasti inimene KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 508 (39)
5289 178 B1a Hani hal'as, perse pal'as Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (123)
5290 178 B1a Hani hal'as, perse pal'as Luud Se 1935 P. Külaniit S 113862 ja 113866 (7)
5291 178 B1a Hani hal'as, perse pal'as Viht Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 150 (2)
5292 178 B1b & Hani hal'las ja perse pal'las Viht Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (648)
5293 178 B2 & Hani hal'las, perse pal'las, nõna niidiga kinni köüdet Viht Se 1937 P. Tammepuu ERA II 274, 338 (51)
5294 178 C & Roheline hani, nina niinega seotud Saunaviht Saa 1896 J. A. Kangur E 25123 (23)
5295 178 D & Uus hani, nina niinega seutud Viht Var 1888 M. Karotom H III 4, 588 (16)
5296 178 E & Hõbe hani, paljas pia Viht Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (11)
5297 178 F & Tui haljas, pea paljas Viht Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 641 (72)
5298 178 G & Hode hal'as, pää pal'as Viht Se 1935 A. Jänessoo S 105360 (16)
5299 178 H & Ise haljas, pea paljas, nina niinega seotud Viht Hlj 1907 J. Vendemann ERA II 58, 584 (4)
5300 178 I & Iest haljas, pealt paljas, vana viht ise väljas Viht Rak 1969 K. Salve KKI 49, 151 (13)
5301 178 J & Nina niidiga niotud Viht Muh 1938 J. Arike KKI WS
5302 178 K/ & Hani haljas, pea paljas, ilma nõela pistmata Kapsapea Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (11) 1009T
5303 178 L/ & Hani haljas, peutäis paljast Viht Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (4) 1581Õ
5304 178 M/ & Hani haljaspiä, liäb põllule, perse paljas Ader Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 364 (50) 2267X
5305 178 M/ Hani haljaspää, läheb põllule, perse paljas Ader 1890 E EM 36 (132) 2267X
5306 178 M/ Hani haljaspää, läheb põllule, perse paljas Ader 1913 E EM2 34 (163) 2267X
5307 178 N*/ & Hani haljas, pea paljas, kits keldris, keel väljas Tuli ahjus Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (3) 682E*
5308 178 N*/ Hani haljas, pea paljas, kits keldris ja keel väljas Viht ja tuli ahjus Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (20) 682E*
5309 178 # 26Ka 177 179 1238 2139 2798
5310 179 & Hani haljas, perse paljas, viskas paska vurtst Kalla pudelist piima Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 414 (24)
5311 179 # 178
5312 180 A Hani haub ühe jala pääl Kapsapää 1890 E EM 36 (134)
5313 180 A Hani haub ühe jala pääl Kapsapää 1913 E EM2 34 (165)
5314 180 A Hani haub ühe jala peal Kapsapea 1914 E MM 7 ja 42 (38)
5315 180 A Hani haub ühe jala peal Kapsapea 1920 E MM2 7 ja 45 (39)
5316 180 A Hani haub ühe jala peal Kapsapea 1994 E MM3 4 ja 36 (39)
5317 180 A Hani haudub ühel jalal Kapsapää 1939 Nugis 285 ja 313 (28)
5318 180 A Hani haub (haudub) ühe jala pääl 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
5319 180 A Hani haudub ühe jala pääl Tuuleveski Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 115 (34)
5320 180 A Hani haub ühü jala pial Kaapsas Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 176 (23)
5321 180 A Hani haub ühe jala peal Kaapsas Lih 1968 K. Salve KKI 48, 354 (42)
5322 180 A Hani haudub ühe jala peal Kapsas Kul 1936 R. Einberg ERA II 86, 667 (2)
5323 180 A & Hani haub ühe jala pial Kapsas Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 267 (24)
5324 180 A Hani haub ühe jala peal Kapsapea Var 1938 L. Kruus A 16493 (13)
5325 180 A Hani haub ühe jala peal Kaapsapea Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (53)
5326 180 A Hani haudub ühe jala peal Kaapsas Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (35)
5327 180 A Hani haub üte jala pääl Kapustapää Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 184 (88)
5328 180 A Hani haub ühe jala peal Kaapstapea Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (41)
5329 180 Ba1 Hani haudub teiva otsas 1907 Pet. ELA 82 (1)
5330 180 Ba1 & Hani haudub teiba otsas Kapsas Vig 1928 S. Kamarik A 10264 (9)
5331 180 Ba2 & Hani haub aiateiva otsas Kapsas SJn 1970 P. Kippar KKI 50, 324 (29)
5332 180 Bb & Hani muneb teiba otsas Kapsas Pöi 1951 A. Tuim RKM II 36, 242 (4)
5333 180 # 657B1 2629
5334 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Pilv, kui vihma saeab Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 4 ja 51 (6)
5335 181 A1a1 & Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veekandmine kaelkookudega Kad 1899 J. Dania E 39396 (15)
5336 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veetooja ämbrid Kad 1904 G. Rumberg H III 30, 48 (3)
5337 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämbrid kaelkuukudega õlal Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (29)
5338 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkookudega veekandmine Pai 1926 R. Viidebaum E 59247 ja 59249 (37)
5339 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veetassimine Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 491 (4)
5340 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Naine kaelkookudega ja ämbritega vett kandmas Tln 1926 M. Sengbusch E 57373
5341 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Pld 1925 Liibek E 73833 (6)
5342 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Vihmapilv Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 557 (102)
5343 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Inimene veetäidega Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (91)
5344 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veetoomine Mih 1920 A. Leppik E 50905 (111)
5345 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veepangid Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (102)
5346 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veepangi tilgad Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3736 (9)
5347 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Vihma sajab Tõs 1981 E. Maasik RKM II 353, 230 (17)
5348 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veepaaride kandmine Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (42)
5349 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veepaar Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 597 (70)
5350 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veepangid õlpade otsas veega Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (47)
5351 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkookudega veekandmine Trm 1936–1937 E. Minner RKM II 192, 509 (343)
5352 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilkuvad verd Veepangid Vig 1894 T. Pulst H III 18, 539 (2)
5353 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilkuvad verd Pilv, kui vihma sajab Vig 1895 M. Väli H III 18, 767 (6)
5354 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilkvad verd Ämbred Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (79)
5355 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiibad tilguvad verd Veetoomine pangedega Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 129 (28)
5356 181 A1a1 Hani lendab üle õue, siivad tilguvad verd Vee toomine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (81)
5357 181 A1a1 Hani lendab üle õue, siivad tilguvad verd Inimene toob pangega vett Lai 1897 H. Asper H III 28, 532 (161)
5358 181 A1a1 Hani lendab üle õuve, tiivad tilguvad verd Kaelakokkadega veekandmine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (30)
5359 181 A1a1 Hani lennab üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämber ehk pilve Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 40 (90)
5360 181 A1a1 Hani lennab üle õue, tiivad tilguvad verd Ämbritega kannetakse vett Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 333 (113)
5361 181 A1a1 Hani lennab üle õue, tiivad tilguvad verd Panged õlal SJn 1893 J. Mein H II 43, 383 (137)
5362 181 A1a1 Hani lennab üle õue, tiivad tilkuvad verd Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (11)
5363 181 A1a1 & Hani lennab üle õuve, tiivad tilgovad verd Pilve läheb üle õuve Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (26)
5364 181 A1a1 Hani lindab üle õuve, tiivad tilguvad verd Kaelkooguga vesi kaost tuua Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 200 (17)
5365 181 A1a1 Hani lindab üle õue, tiivad tilkuvad verd Pilv (vihma sadades) Kär 1890 K. Loiken H III 5, 97 (19)
5366 181 A1a1 Hane lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veetassimine kaelkookudega Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 80 (6)
5367 181 A1a1 Hani lendab üle õue, tiiva tilguva verd Viipaari kandmine Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (63)
5368 181 A1a2 & Hani lendab üle õue, tiivad tilgendavad verd Veeämber kookude otsas Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (47)
5369 181 A1a3 & Hani lendab üle õue, tiivanukid tilguvad verd Naine kan[nab] vett Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (1)
5370 181 A1a4 & Hani lens üle oue, tiivad verd tal tilguvad Pilved ja vihmasadu Kuu 1964 K. Lilhein Vilbaste 1, 204
5371 181 A1a5 Hanid lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (85)
5372 181 A1a5 & Hani lendava üle õue, siiva tilguve verd Vett tuuas pangege Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (97)
5373 181 A1a6 [Kaks] hane lendavad üle õue, tiivad tilkuvad verd Ämrid kaev[u]le Vig 1889 M. Liedenberg E, A 17 (4)
5374 181 A1a6 Kaks hani lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Pangidega tuuakse vett Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 336 (49a)
5375 181 A1a6 & Kaks hani lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (60)
5376 181 A1a6 Kaks hani lindavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged kaelkookudega Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (55)
5377 181 A1a6 Kaks hane lindavad üle õue, tiivad tilkuvad verd Kaelkoogud PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 140 (10)
5378 181 A1a7 & Kaks hane lindavad üle õue, tiivaotsad tilguvad verd Veeämbrid Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (36)
5379 181 A1a8 & Hani lendab mööda õuet, tiivad tilkuvad verd Inimene läheb kaelkookude ja ämmerdega Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (51)
5380 181 A1a9 & Kaks hane lendavad mööda õuet ja tiivad tilguvad verd Veeämbred tilguvad Tür 1888 M. Tults H II 13, 572 (10)
5381 181 A1a10 & Hani lendab läbi õue, tiivad tilguvad verd Kaelkonksudega veetooja Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (17)
5382 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (11)
5383 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (11)
5384 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelakoogud 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 163 (3)
5385 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelakoogud 1948 Mihkla KlL 75 (10)
5386 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud 1950 Vih. (1950) 81 ja 82 (10)
5387 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (7)
5388 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd 1956 Säde nr. 26 (1956) 3
5389 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Veekandmine kaelpuudega 1968 SSTT 29
5390 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Veekandmine kaelkookudega 1979 Metstak 12 ja 33 (92)
5391 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Veekandmine kaelkookudega 1992 Metstak2 31
5392 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 40 (59)
5393 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Tüdruk läheb veeämbritega Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (36)
5394 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkookudega tuuakse vett VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (2)
5395 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 124 (50)
5396 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 367 (25)
5397 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Läheb veeämbritega Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 161 (5)
5398 181 A1a11 & Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämbrid Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (19)
5399 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämbrid Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (3)
5400 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkookudega veekandmine Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 322 (11)
5401 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Perenaine veeämbritega Rid 1961 P. Kelemith KKI 27, 411 (2)
5402 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 380 (28)
5403 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogadega veeviimine KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 37 (59)
5404 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Vett tuuakse pangega Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (26)
5405 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Vett kannetakse Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40149 (83)
5406 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad verd Naine kannab vett Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 423 (22)
5407 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilkuvad verd Veetoomine Var 1938 L. Tänav A 16509 (18)
5408 181 A1a11 Hani läheb üle õue, tiivad tilkuvad verd Inimene veekõrendatega Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 159 (3)
5409 181 A1a11 Hani lähäb üle õue, tiivad tilkvad verd Kaelkookudega veekandmine Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 54 (89)
5410 181 A1a11 Hani lähäb üle õue, tiivad tilguvad verd Veepaarid Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (1)
5411 181 A1a11 Hani lähab üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämred (inime kannab veeämbrid) Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 900 (843)
5412 181 A1a11 Hani läheb üle oue, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud veeämbritega Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 342 (2)
5413 181 A1a11 Hani lähab üle õue, siivad tilguvad verd Veetoomine paaridega MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 573 (24)
5414 181 A1a12 & Hani läheb üle õue ja tiivad tilguvad verd Kaelkoogud VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 7 (8)
5415 181 A1a12 Hani lähäb üle õue ja tiivad tilkvad verd Kaeost vee toomine pangedega PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 478 (2)
5416 181 A1a12 Hani läheb üle õvve ja siivad tilguvad verd Veetoomine kaelkooguga Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 303 (161)
5417 181 A1a13 & Hani läheb üle õue, tiib tilgub verd Naine viib vett Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (288)
5418 181 A1a14 & Hani läheb üle õue, tiivad jooksevad verd Tüdruk läheb kaalpuiega üle õue ja pangist jookseb vesi välja Trt 1922 H. Väljaots A 132 (16)
5419 181 A1a15 Hanid lähevad üle õue, tiivad tilguvad verd Pangedega viiakse vett MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (54)
5420 181 A1a15 Hanid lähvad üle õue, siiva tilguvad verd Veepangid Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 101
5421 181 A1a15 & Haned lähved üle õuve, siived tilguvad verd Veeämbrid Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 12 (30)
5422 181 A1a15 Hani läävad üle õue, siivad silguvad verd Veepangid Ran 1895 J. Palu E 18775 (50)
5423 181 A1a16 Kaks hane lähevad üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämbrid Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (82)
5424 181 A1a16 Kaks hane lähevad üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämbrid Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 539 (11)
5425 181 A1a16 Kaks hane lähvad üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämbrid, vesi tilgub VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (86)
5426 181 A1a16 Kaks hane lähvad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (180)
5427 181 A1a16 & Kaks hani lähvad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepaarid SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (42)
5428 181 A1a16 Kaks hanet lähvad üle õue, tiivad tilguvad verd Panged kaelkookude otsas Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 608/9 (130)
5429 181 A1a16 Kaks hani lähvad üle õue, siiva tilguva verd Veepangid Trv 1889 J. Käger H III 6, 309 (46)
5430 181 A1a16 Kaks hani lääve üle õue, tiiva tilguva verd Veepangid Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 712 (113)
5431 181 A1a17 & Kaks hane lähävad üle õue, tiivaotsad tilguvad verd Ämmerdega veekandmine Juu? 1891 M. Antje H III 3, 329 (14)
5432 181 A1a18 & Hani läheb mööda õue, tiivad tilguvad verd Veetoomine Trt 1927 K. Pormeister E 59841 (242)
5433 181 A1a19 Hani jooseb mööda õue, tiivad tilguvad verd Veetooja Plt 1889 J. Raavel H I 2, 211 (24)
5434 181 A1a19 & Hani jookseb mööda õue, siivad tilguvad verd Veekandja paari veepangega Trm 1906 M. Sild H II 74, 855 (7)
5435 181 A1a20% & Hani uidab üle õue, tiivad tilguvad verd Veetuuja panged tilguvad Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (16) 183
5436 181 A1a21 & Hani uidab mööda õuet, tiivad tilguvad tal verd Veepaarid Plt 1894 M. Luu H IV 5, 490 (14)
5437 181 A1a22 & Haned liiguvad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepaarid Plt 1894 M. Luu H IV 5, 545 (38)
5438 181 A1a23 & Kaks hani uidavad, õues ümber hulkuvad, tiivad verd neil tilkuvad Veepanged, kui neid kaevult kannetakse Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 14 ja 52 (54)
5439 181 A1b1 Hani lendab üle usse, siiva tilkva verd Vett viias pangega Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (48)
5440 181 A1b1 & Hani lendäs üle usse, siivä tilguve verd Vett kannets Krk 1889 J. Kivisäk H III 5, 919 (2)
5441 181 A1b1 Hani lendas üle usse, siiva tilguv verd Veepaari viiass Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 12 (24)
5442 181 A1b1 Hani lendäs üle usse, siiva tilgus verd Vihmahoog Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (7)
5443 181 A1b2 & Hani lendäb üle usse, siiväkondi tilguve verd Õlpu pangega Trv 1890 A. Rull H II 25, 430 (10)
5444 181 A1b3 Hani kõnnib üle usse, siiva tilguva verd Veepaar Pst 1889 J. Henno H IV 3, 361 ja 379 (5)
5445 181 A1b3 & Hani kõnnib üle usse, siivä tilguve verd Vett tuuakse Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 31 (34)
5446 181 A1c1 & Hani lendäve üle usseaia, siiva tilguve verd Viipangi Trv 1892 J. Kill H III 14, 225 (6)
5447 181 A1c2 & Hani lendab üle aia, tiivad tilguvad verd Vihm Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (140)
5448 181 A1d1 & Hani lendab üle muru, siivad tilguvad verd Veepaaride kandmine MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (9)
5449 181 A1d2 Hani läheb üle muru, siivad tilguvad verd Naene viib paaripangedega vett MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (61)
5450 181 A1d2 & Hani lätt üle muru, siiva tsilgusse verd Veepaar Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (33)
5451 181 A1d3 & Hani kõnnib üle muru, tiivad tilguvad verd Veepaari kandmine Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (61)
5452 181 A1e Hani lendab üle tare, tiivad tilguvad verd Pilv Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 336 (49b)
5453 181 A1e & Hani lendäb üle tare, siivä tilguv verd Veepaar Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (89)
5454 181 A1f & Hani lendab üle tua, tiivaotstest tilgub veri Pilve, vihmasadu As 1993 A. Korb RKM II 459, 154 (15)
5455 181 A1g & Hani lendab üle harja, tiivad tilguvad verd Pilv Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 336 (49b)
5456 181 A1h1 & Hani lendab üle nurme, siivad silguvad verd Pilved Urv 1889 J. Janson H II 32, 404 (30)
5457 181 A1h2 & Hani lendava üle nurme, tiiva tilguva verd Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (72)
5458 181 A1h3 & Hanid lähevad üle nurme, tiivad tilguvad verd Ämbred, õlpud Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (3)
5459 181 A1h4 & Kaks hane lähevad üle nurme, tiivad tilguvad verd Ämbrid kaelkoogu otsas Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (13)
5460 181 A1i & Hani läheb üle põllu, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud Võn 1960 L. Järvemäe, I. Sarv EKRK I 29, 182 (6)
5461 181 A1j & Kaks hane lendavad üle vainu, tiivad tilguvad verd Kaelkookudega veetoomine Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 451 (7)
5462 181 A1k1 & Hani läheb teed mööda, tiivad tilguvad verd Naine läheb kaelkookudega, vesi tilgub maha Ann 1956 A. Kagovere RKM II 50, 393 (30)
5463 181 A1k2 & Hani kõnnib teed mööda, siivad tilguvad verd Inimene lääb veepaariga Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (16)
5464 181 A1l & Hani tuleb august, mõlemad tiivad tilguvad verd Inimene tuleb veeämbritega Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (23)
5465 181 A1m & Hanid tulevad alt mäe, tiivad tilguvad verd Veepaarid Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 208 (21)
5466 181 A1n1 Hani lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Paat Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (32)
5467 181 A1n1 Hani lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Paat ja aerud Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (19)
5468 181 A1n1 Hani lendab üle mere, tiivad tilkvad verd Paat Tõs 1893 O. Schantz E 8768 (79)
5469 181 A1n1 & Hani lennab üle mere, tiivad tilkuvad verd Paat (lootsik) Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (18)
5470 181 A1n2 & Kaks hane lindavad üle mere, tiivad tilkvad verd Veeämbrid Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (14)
5471 181 A1n3 & Kaks hane läksivad üle mere, tiivad tilguvad verd Veepanged Pai 1894 A. Hanson H II 46, 944 (3)
5472 181 A1n4 & Hani ojub meres, tiibad tilkuvad verd Ein Boot, wenn es gerudert wird Khk 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 65
5473 181 A1n4 Hani ujub meres, tiivad tilguvad verd (Eine Gans schwimmt im Meer, die Flügel triefen von Blut) Ein Boot 1876 Wied. 263
5474 181 A1n4 Hani ujub meres, tiivad tilguvad verd Paat, lootsik, vene, uup 1890 E EM 36 (135)
5475 181 A1n4 Hani ujub meres, tiivad tilguvad verd Paat, lootsik, vene, uup 1913 E EM2 34 (166)
5476 181 A1n5 & Hani ojub merd, tiivad tilkuvad verd Aerupaat merel Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 67 (19)
5477 181 A1o1 Hani lendab, tiivad tilguvad verd Inimene, kes kaelkookudega vett toob JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (39)
5478 181 A1o1 Hani lendab, tiivad tilguvad verd Kaelkoogud Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 112 (49)
5479 181 A1o1 & Hani lindab, tiivad tilguvad verd Naene toob vett Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 958 (44)
5480 181 A1o2 & Hani lendab ja tiivaotsad tilguvad verd Kaelkookudega veetassimine Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (20)
5481 181 A1o3* Kaks hani lendavad ja tiivad tilguvad verd Veepanged Tor 1889 M. Tohv H III 5, 691 (124)
5482 181 A1o3* & Kaks hane lendavad ja mõlemi tiivad tilguvad verd Kaelkoogud veeämbretega Rkv 1934 E. Tamson ERA II 70, 483 (9)
5483 181 A1o4 & Haned tulevad, tiivad tilguvad verd Veetoomine ämbritega Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (17)
5484 181 A1o5 & Hani kõnnib, siivakondi tilguv verd Veepaari Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 8 (12)
5485 181 A1o6 & Hani loobõrdas, loobõrdas, siivokõsõ tsilgusõ verd Veekandja paariga Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 808 (4)
5486 181 A2a1 Kurg lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Vihmapilv Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (98)
5487 181 A2a1 Kurg lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veetooja Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 220 (147)
5488 181 A2a1 & Kurg lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Tulek veetäitega Saa 1933 J. Seeman E 85456 (16)
5489 181 A2a1 Kurg lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Vee viimine õlbastega Hls 1929 E. Nõges A 10985 (25)
5490 181 A2a2 & Kurg lendab üle õue, tiivanukid tilguvad verd Veepangid Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (17)
5491 181 A2a3 & Kaks kurge lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Vee toomine pangedega Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (154)
5492 181 A2a4 & Kurg lendab üle õue verd tilkudes ja nooled tulevad ta seljast Müristamise vihm Kad 1890 F. Krass H III 2, 660 (6)
5493 181 A2b1 Kurg lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Mees läheb pangega Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 459 (2)
5494 181 A2b1 & Kurg lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Pilved Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (123)
5495 181 A2b1 Kurg lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Keegi toob kahe pangega vett PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (8)
5496 181 A2b1 Kurg lendab üle mere, tiivad tilkvad verd Paat sõuab, aerud tilguvad Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (1)
5497 181 A2b1 & Kurg lendäb üle mere, siiva tilguve verd Veepangi õla pääl Hls 1891 J. Riiet H III 13, 580 (37)
5498 181 A2b1 Kurg lendäs üle mere, siiva tilguv verd Vihmapilv Krk 1893 J. Hünerson H II 48, 71 (2)
5499 181 A2b2 & Kured lendavad üle mere, tiivad tilguvad verd Venedega sõudmine Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 221 (148)
5500 181 A2b2 Kured lendavad üle mere, tiivad tilguvad verd Kahe aeruga paat 1890 E EM 76 (585)
5501 181 A2b2 Kured lendavad üle mere, tiivad tilguvad verd Kahe aeruga paat 1913 E EM2 67 (757)
5502 181 A2b3 Kurg läheb üle mere, tiivad tilguvad verd Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (23)
5503 181 A2b3 & Kurg läheb üle mere, tiivad tilkvad verd Paat mere pääl Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (16)
5504 181 A2b4 & Kurg läheb üle mere, tiivaotsad tilkuvad verd Paat Aud 1895 R. Niemann E 19150 (3)
5505 181 A2b5 & Kurg läks üle mere, tiivad tilksid verd Paadiaerud 1890 M. Ostrov H II 17, 773 (16)
5506 181 A2b6 Kured lähevad üle mere, tiivad tilguvad verd Veepaar Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (90)
5507 181 A2b6 & Kure lääva üle mere, siiva tilguva verd Lootsik ajordega Trv 1894 J. Sirul H III 21, 394 (4)
5508 181 A2c & Kurg lendäp üle muru, siiva silguva verd Paarega viiäs vett Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 527 (39)
5509 181 A2d & Kurg lendab üle välja, tiivad tilkuvad verd Kaelkookudega veetoomine Kir 1937 E. Topmann ERA II 147, 627 (1)
5510 181 A2e & Kurg lendab üle usse, siiva tilguve verd Veepangege minnas Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 144 (4)
5511 181 A2f & Toonekurg lendab üle maa, tiivad tilkuvad verd Vihmapilv Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 384 (41)
5512 181 A2g & Kurg lendab üle katukse, tiivakondid jooksevad verd Veepaarid Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (9)
5513 181 A2h & Kurg lähäb üle silla, tiivadest tilgub verd Veetooja tüdruk VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 381 (28)
5514 181 A2i & Kurg lendab, tiivad tilguvad verd Ämbrite ja kaelpuudega vett tuues vesi tilgub Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 139 (14)
5515 181 A2i Kurg lendab, tiivad tilguvad verd Veetooja kannab pangede ja kaelkookudega vett Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (11)
5516 181 A3a1 & Luiked lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd (Schwäne fliegen über den Hof, die Flügel triefen von Blut) Wassereimer Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 275
5517 181 A3a1 Luiged lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged 1890 E EM 86 (705)
5518 181 A3a1 Luiged lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged 1913 E EM2 75 (901)
5519 181 A3a1 Luiged lendavad üle õue, tiivad tilkvad verd Veepangid Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204
5520 181 A3a1 Luiged lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged 1929 Jürisson 190 (6)
5521 181 A3a1 Luiged lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämbrid Amb 1889 J. Ney H II 14, 169 (33)
5522 181 A3a2 & Kaks luike lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepaarid õlal veekandjal Har 1895 J. Reimann H I 7, 158 (70)
5523 181 A3a3 & Lueged liäväd üle õvve, siivad tilguvad verd Panged Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (80)
5524 181 A3a4 & Kaks luike lähevad üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkooguga veekandja Trt 1930 E. Raag E 71290 (4)
5525 181 A3b1 & Luik lendab üle mere, tiivaotsad tilguvad verd Paadimees sõuab Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 342 (45)
5526 181 A3b2 & Luiga lendase üle mere, siiva tsilgusse verd Pangega tuvvas vett Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (23)
5527 181 A3b3 & Luigad lähvad üle mere, tiivad tilguvad verd Veetoomine kaelpuudega Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (2)
5528 181 A3b4 & Luiga lähava üle mere, siiva silguva verd Vihma sadab Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 798 (51)
5529 181 A3c & Luiga lindasõ üle moro, siiva tsilgusõ verd Viipangi Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (28)
5530 181 A3d & Luiga lääva lumme mööda, siivakondi silguva verd Vett tuuakse Puh 1889 J. Andresson H II 30, 104 (26)
5531 181 A3e & Kats luike lendase üle maa, siiva tsilgusse verd Paarega vii tuumine Ote 1895 E. Palm E 20131 (63)
5532 181 A3f & Kats luika läävä üle hoovi, siiva tsilgusse verd Kaalpuudega kannetas vett Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 39 (28)
5533 181 A3g1 & Luiga lindasõ, siiva tsilgusõ verd Veepangid Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (4)
5534 181 A3g2 & Valge luigõ lindasõ, siiva tsilkuva verd Pangõga viias vett Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (88)
5535 181 A3g3 Kaks luike lendavad, tiivad tilguvad verd Veepanged Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (49)
5536 181 A3g3 & Kats luika lendässe, tsiiva silgusse verd Viipangi' Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 64 (26)
5537 181 A4a Tuvi lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Vett tuuakse Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 529 (100)
5538 181 A4a & Tui lendab üle õue, tiivad tilkvad verd Veepangid Hel 1891 J. Lammas E 417 (1)
5539 181 A4b & Valge tuike lendab üle õue, tiivanukid tilguvad verd Veeämbrid kaelkoukudega Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (17)
5540 181 A5a1 & Harakas lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Ämbriga vee toomine Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 208 (21)
5541 181 A5a2 & Harakas lähab üle õue, tiivad tilguvad verd Kantakse ve[tt] Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (154)
5542 181 A5a3 & Kiitsaks lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Panged Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 468 (934)
5543 181 A5a3 Kiitsakas lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Panged, ämbrid, raandad 1890 E EM 64 (453)
5544 181 A5a3 Kiitsakas lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Panged, ämbrid, raandad 1913 E EM2 57 (585)
5545 181 A5b & Kiitsakas lennab üle mere, tiivad tilkuvad verd Laev ja laevamastis lipp Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (29)
5546 181 A5c & Kiitsakas lennab üle kivi, tiivad tilkuvad verd Tuleraud Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1228 (5)
5547 181 A5c Kiitsakas lendab üle kivi, tiivad tilguvad verd (Eine Elster fliegt über einen Stein, die Flügel treifen von Blut) Das Feuerzeug [tuleraud] 1876 Wied. 270
5548 181 A5c Kiitsakas lendab üle kivi, tiivad löövad tuld Tuleraud 1890 E EM 64 (452)
5549 181 A5c Kiitsakas lendab üle kivi, tiivad löövad tuld Tuleraud 1913 E EM2 57 (584)
5550 181 A5d & Harak lindas, siiva tilguse verd Paariga viiäs vett Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 226 (18)
5551 181 A5d Harak lindas, siivo' tsilgusõ' verd Pangist tsilgus vett viituumise aigo Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 285 (119)
5552 181 A6a1 & Vares lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (51)
5553 181 A6a2 Kaks varest lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged 1888 Ol. Lisa nr. 15 (1888) 239 (11)
5554 181 A6a2 & Kaks varest lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veeämbrid Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (32)
5555 181 A6a2 Kaks varest lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepanged Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (10)
5556 181 A6a2 Kaks varest lendavad üle õue, tiivad tilguvad verd Veepaar Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 46 (432)
5557 181 A6b1 Vares lendab üle mere, tiivad tilguvad verd KJn 1904 K. Aint H II 68, 510 (3)
5558 181 A6b1 & Vares lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Veepanged lähevad üle õue Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 727 (6)
5559 181 A6b1 Vares lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Laev Krj 1889 V. Mägi H II 18, 478 (19)
5560 181 A6b2 & Vares lendas üle mere, tiivad tirguvad verd Paadimõlad Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 191 (2)
5561 181 A6c & Vares lendas üle muru, siiva tilguva verd Veepangi kandja Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (94)
5562 181 A6d & Vares lendab üle toaharja ja tiivad tilguvad verd Pangedega vett tuua Pde 1926 A. Palm E 57575 (1)
5563 181 A6e1 & Vares lendab, tiivad tilguvad verd Paadiga sõitm[ine] Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (43)
5564 181 A6e1 Varõs lindas, siiva tsilgusõ verd Viipaari tuuas Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (78)
5565 181 A6e2 & Varõs lindas, tiivost tsilgus verd Kaalkuukõga' tuuas vett Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 458 (70)
5566 181 A6e3 & Varõs lindas, siiva juuskva verd Paarega viiakse vett Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (17)
5567 181 A7a & Kaarna lindas üle moru, siiva tsilgussõ verd Vett tuuaks ämbritega Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (8)
5568 181 A7a Kaarna lindas üle moru, siiva tsilgussõ verd Pangidega tuuakse vett 1887 Meelej. nr. 32 (1887) 255 (7)
5569 181 A7b & Kaarse lääva üle usse, siiva tilguva verd Paarega tuuas vett Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (16)
5570 181 A7c & Kaarna lendap, siiva tsilkuva verd Veepaari säljan Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 819 (75)
5571 181 A8a1 Kotkas lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Kahe aeruga paat 1890 E EM 68 (500)
5572 181 A8a1 Kotkas lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Kahe aeruga paat 1913 E EM2 61 (649)
5573 181 A8a1 Kotkas lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Kahe aeruga paat 1939 Nugis 289 ja 313 (101)
5574 181 A8a1 & Kotkas lähäb üle mere, tiivad tilguvad verd Kahe aeruga paat Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (18)
5575 181 A8a2 & Kotkas lendab mööda merd, tiivad tilkuvad taal verd Laev Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23786 (13)
5576 181 A8b & Kotkas tuleb võeralt maalt, tiivaotsad tilkvad verd Lootsik Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (16)
5577 181 A8c & Kotkas tuleb kaugelt maalt, suu vesine, pea vesine, tiivad vetta tilgutavad Laev Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (14)
5578 181 A8c Kotkas tuleb kaugelt maalt, suu vesine, pää vesine, tiivad vetta tilguvad Laev 1913 E EM2 61 (651)
5579 181 A8d & Kotkas lendäp üle nurme, siiva silguva verd Veepangiga tuldas kaevult Puh 1889 D. Arak H II 30, 113 (59)
5580 181 A9 & Must kukk lendab üle õue, tiivad tilkuvad verd Vihmapilv Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 380/1 (16)
5581 181 A10 & Pääsukene lendab üle välja, tiivad tilguvad verd Ämbriga tuuakse vett ja ämber tilgub Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (79)
5582 181 A11 & Laisk kull lendab üle ilma, tiivad tilguvad verd Pilv vihmaga Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (110)
5583 181 A12% & Tibu jookseb tiede kaudu, tiivad tilkvad verd Paat ja aerud Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 334 (21) 570 2187
5584 181 A13 & Tedre lindab, tiivad tilguvad verd Tüdruk toob vett ja ämbred tilguvad Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 93 (26)
5585 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd (Ein Vogel fliegt über's Meer, die Flügel triefen von Blut) Ein Boot und die Ruder 1876 Wied. 275
5586 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Paat ehk lootsik, kui seda sõuetakse Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 16 ja 53 (63)
5587 181 A14a1 Lind lennab üle mere, tiivad tilguvad verd 1880 Sak. Kal. (1880) 82 (23)
5588 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Lootsik, vene, paat ja aerud 1890 E EM 84 (688)
5589 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Lootsik, vene, paat ja aerud 1913 E EM2 74 (881)
5590 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Lootsik 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 19 ja 42 (19)
5591 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Lootsik, mõlad Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (58)
5592 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Vene sõudjatega Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (92)
5593 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Paat, aerud Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (54)
5594 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Paat ja aerud tilguvad vett Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 54 ja 56 (14)
5595 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Laev, aerud Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 176 (9)
5596 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Laev Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 206 (6)
5597 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Sõupaat Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (65)
5598 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Lootsik ja aerud Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (120)
5599 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Kaelkookudega vee kandmine Lai 1939 P. Tammepuu RKM II 192, 695 (605)
5600 181 A14a1 & Lind lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Paat lähab üle mere, aerud tilkuvad vett Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 258 (40)
5601 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Sõupaat Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 171 (37)
5602 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Paat ja aerud Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (2)
5603 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilkuvad verd Paat ja airud Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (17)
5604 181 A14a1 Lind lendab üle mere, tiivad tilkvad verd Paadiga sõuetakse Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (25)
5605 181 A14a1 Lind lennab üle mere, tiivad tilguvad verda Airupaat Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
5606 181 A14a1 Lind lennab üle mere, tiivad tilkuvad verd Lodi ja aerud Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (24)
5607 181 A14a1 Lind lendab üle mere, siivad tilguvad verd Aerudega sõudmine Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (63)
5608 181 A14a2* & Lind lendab üle mere ja tiivad tilguvad verd Välk Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (6)
5609 181 A14a2* Lind lendab üle mere ning tiibad tilguvad verd Paadiga sõuetakse meres, aerudest tilgub vett Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 68 (5)
5610 181 A14a3 & Linnuke lendab üle mere, tiivad tilguvad verd Lootsik, aerud Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (83)
5611 181 A14a4 & Lind lendab üle mere, tiivad tillukesed, ise tilkuvad verd Aurulaev Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (17)
5612 181 A14a5* Lind lennab mere peäl, tiivad tilkuvad verd Laev Krj 1875 T. Rohke H I 4, 484 (25)
5613 181 A14a5* & Ljõnd lennab mere piäl ning tiiväd tjõlkvad verd Aerud tjõlkvad vett Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 510 (26)
5614 181 A14a6 & Lind liigub merel, tiivaotsad tilkuvad verd Laev ja sõudvad aerud Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (9)
5615 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veekandja 1892 Tõn. LPr 11
5616 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkookudega veekandm[ine] Pee 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 63 (14)
5617 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veetooja Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (82)
5618 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Viikandja kaelkoogude ja pangedega Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (64)
5619 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Veekandja Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (8)
5620 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Kaelkookudega veetoomine Lai 1904 J. Ermann E 44368 (50)
5621 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilguvad verd Vett viiakse kaelpuijega Kod 1895 K. Ostra E 19168 (3)
5622 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilkuvad verd Veetoomine Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 577 (77)
5623 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivad tilkuvad verd Veepangid Trv 1895 J. Sams E 18071 (43)
5624 181 A14b1* & Lind lendab üle õue, tiivad tilkvad verd Ämbritega veetoomine Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (26)
5625 181 A14b1* Lind lendab üle õue, siivad tilguvad verd Veekandja Vil 1896 H. Maaten E 25973 (10)
5626 181 A14b1* & Lind lendab üle õue ja tiivad tilguvad verd Inimene veeämbritega Kos 1930 S. Veske E 64970 (149)
5627 181 A14b1* Lind lendab üle õue, tiivanukid tilguvad verd 1959 Säde nr. 70 (1959) 4 (5)
5628 181 A14b2 & Kaks lindu lähvad üle õue, tiivad tilguvad vett Veepangid KJn 1870 J. Tiedemann E 139 (100)
5629 181 A14c1 & Lind lendab üle muru, tiivad tilguvad verd Pangedega veetoomine Hel 1928 E. J. Kase E 61784
5630 181 A14c2 & Lind lendab üle moru, mõlemba siivaotsa tsilkuva verd Vett tuuas Kam 1892 M. Kulberg H, Mapp 504 (5)
5631 181 A14c3 & Tsirk linnas üle muru, siiva tsilgusse verd Pilv Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (56)
5632 181 A14c4 & Tsirk lindas üle muru, siivust tsilgus verd Viipangi Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (17)
5633 181 A14d & Lind lindab vett kaudu, tiivad tilkuvad verd Laev ja aerud Kär 1890 K. Loiken E 434 (40)
5634 181 A14e & Lind lendab üle kaevu ja tiivad tilguvad verd Panged tilguvad Lai 1897 H. Asper H III 28, 539 (252)
5635 181 A14f & Lind lennab üle nurme, siivad tilguvad verd Veepanged Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (4)
5636 181 A14g1 Lind lendab, tiivad tilguvad verd Mees paadis, aerud, vesi Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 234 (45)
5637 181 A14g1 Lind lendab, tiivad tilguvad verd Veetoomine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (6)
5638 181 A14g1 Lind lendab, tiivad tilguvad verd Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 242 (31)
5639 181 A14g1 & Lind lendab, tiivad tilguvad verd Veepangid Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (16)
5640 181 A14g1 Lind lendab, tiivad tilkuvad verd Paat Jäm 1896 H. Usin H III 31, 595 (5)
5641 181 A14g1 Lind lendab, tiibad tilkuvad verd Paadi aerud Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (8)
5642 181 A14g1 & Lind linnab, tiibad tilkuvad verd Sõudjad, paat Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (27)
5643 181 A14g1 Lind lennab, tiivad tilkuvad verd Paat aerudega merel Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 161 (28)
5644 181 A14g1 Lind linnab, tiivad tilkuvad verd Laev sõuab Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (58)
5645 181 A14g1 Lind lendäs, tiiva tilguve verd Veepang Krk 1926 A. Johanson E 58314 (5)
5646 181 A14g2 & Lind lendab ja tiivad tilguvad verd Tuulamine Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (8)
5647 181 A14g2 Lind linnab ja tiibad tilguvad verd Aerupaat Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (22)
5648 181 A14g2 Lind lendab ja siivad tilguvad verd Kaalpuu ehk õlpuu (veekandmise tarvis) Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 291 (105)
5649 181 A14g3 & Linnuke lendab, tiivad tilguvad verd Sõudjad aerud Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (39)
5650 181 A14g4 & Tsirk lindas, siivaotsa tsilguva verd Paarega tuvvas vett Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (176)
5651 181 A15a & Mees purjutab merd mööda, veri tiibadest tilgub Vihmapilv Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (19)
5652 181 A15a Mees purjutab merd mööda, tiivad tilguvad verd Vihmapilv 1890 E EM 92 (780)
5653 181 A15a Mees purjutab merd mööda, tiivad tilguvad verd Vihmapilv 1913 E EM2 80 (988)
5654 181 A15a Mees purjetab mööda merd, tiivad tilguvad verd 1931 Kmpm. EL II10 159
5655 181 A15b & Mees lätt üle moro, siiva' tsilguse verd Viipangi' Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (8)
5656 181 A16 & Tiidu jookseb mööda tiedä, Tiidu tiiväd jooksevad verd Kaelkook, veepang Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (7)
5657 181 A16 Tiidu jookseb mööda teeda, Tiidu tiivad tilguvad verd Panged kaelkookudega 1890 E EM 152 (1447)
5658 181 A16 Tiidu jookseb mööda teeda, Tiidu tiivad tilguvad verd Panged kaelkookudega 1913 E EM2 132 (1892)
5659 181 A16 Kitu sõidab sõeru mööda, tiivad tilguvad verd Panged kaelkookudega 1890 E EM 65 (472)
5660 181 A16 Kitu sõidab sõeru mööda, tiivad jooksevad verd Panged 1913 E EM2 59 (163)
5661 181 A17 & Kaks neitsid lähvad üle mere, tiivad tilkuvad verd Veepanged Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (99)
5662 181 A18 Murka tuleb, suu vabiseb, pea vabiseb, tiivad tilguvad verd Paat 1890 E EM 103 (898)
5663 181 A18 Murka tuleb, suu vabiseb, pää vabiseb, tiivad tilguvad verd Paat 1913 E EM2 91 (1189)
5664 181 A18 & Murka tuleb, suu vabiseb, pea vabiseb, tiivad tilguvad vett Paat Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 321 (64)
5665 181 B1a1 & Hani lääve üle õuve, nina tilgave verd Õlped, pangid Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu 269 (5)
5666 181 B1a2 & Hanid lähavad üle õue, veretilgad nina otsas Pangid tilguvad vett Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (25)
5667 181 B1a3* Kaks hani lähevad üle õue, ninad tilguvad verd Pangedega toodakse vett SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 562 (11)
5668 181 B1a3* Kaks hani lähavad üle õue, ninad tilkuvad verd Viikanmine pangedega Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 717 (72)
5669 181 B1a3* & Kats hani lääve üle õvve, nina tilguv verd Vett tuvvas paarige Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 437 (116)
5670 181 B1a3* & Kaks hani lähavad üle õue, ninaotsad tilguvad verd Vett kannetse Vil 1893 J. Täht H III 14, 391 (16)
5671 181 B1a3* & Kaks hani lähvad üle õue ja ninad tilguvad verd Veepanged SJn 1896 M. Käär H III 28, 366 (18)
5672 181 B1a4 & Kaks hani lähevad mööda õuet, ninad tilguvad verd Veeämbr[id] Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 235 (23)
5673 181 B1a5 & Kaks hane lendvad üle oue, ninad tilkuvad verd Veepangid Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (21)
5674 181 B1b1 & Hani lääva üle nurme, nõna silguva verd Veepaarega mindas Ran 1889 H. Raag H II 30, 301 ja 313 (6)
5675 181 B1b2 & Kaks hani lähevad nurme mööda, ninad tilguvad verd Kaalpuuga vee kandmine Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 466 (77)
5676 181 B1b3 & Kaks hani lähevad üle nurme, ninad jooksevad verd Vett kantakse Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (62)
5677 181 B1c1 & Hani lätt üle muru, nõna tsilgup verd Pangiga viiakse vett Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (21)
5678 181 B1c2 & Hani lää üle muru, nina juusk verd Vett tuvvas, viipange jooseve Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 512 (52)
5679 181 B1c3 & Kats hanni lätva üle muru, nõna silkva verd Veepaari Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (42)
5680 181 B1c3 Kats hanni läävä üle muru, nõna silguse verd Viipaar (vett kannetes kate pangige) Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 535 (31)
5681 181 B1c4 & Kats hani juuksva murru müüda, nõn'a' silguve verd Viipaari Hel 1925 E. Päss E 56011 (75)
5682 181 B1c5 & Kaks hani kõrvo jooksevad üle muru, ninad jooksevad verd Pangidega tuuakse vett Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (46)
5683 181 B1d1 & Kaits hani lääve ust müüdä, nina tilgus verd Viipaar Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (12)
5684 181 B1d2 & Kaits hani lähäve üle usseaia, nõna tilguve verd Kaalpuiega viikandmine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (4)
5685 181 B1e1 & Kats hani lääva tiid piten, nõna tsilgus verd Veepaar Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 9 (63)
5686 181 B1e2 & Kats hanni lääva tiiveert piti, nõna juuskva verd Veepaar Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (71)
5687 181 B1f & Kaks hani tulevad augult, ninad tilguvad verd Pangid Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 710 (56)
5688 181 B1g1 & Kaks hani tulevad mäele, ninad silguvad verd Veepangid tüdruku õlal Pär 1911 A. Karu E 47865
5689 181 B1g2 & Hanid tulevad mäest üles, ninad tilguvad verd Pangedega tuuakse vett KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (65)
5690 181 B1h & Kaks haned tulevad jõest joomast, ninad tilguvad verd Pangid KJn 1870 J. Tiedemann E 135 (66)
5691 181 B1i1 & Kaits hani jooseve, nõna joosk verd Paarege kannetes vett Trv 1894 J. Sikk H II 49, 113 ja 115 (26)
5692 181 B1i2 & Kats hanni tulevad, nõna jooskva verd Veepangi Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 592 (2)
5693 181 B1i3 & Kats hani lää kakelden, mõlembe nanasõõrme juuskva verd Viipaarid San 1925 E. Päss E 56007 (36)
5694 181 B2a & Kurõ läävä üle mere, nõna tilgusõ verd Viipaari Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (68)
5695 181 B2b & Kats kurgõ läävä' üle muru, mõlõmbil tsilgus nõna verd Paariga veeviimine Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 107 (15)
5696 181 B3 & Karjane tuleb kahe haniga, ninad tilguvad verd Veepaarid õlgadel Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (14)
5697 181 B4 & Lind lendab üle nurme, nina tilgub verd Veepangid Vil 1894 G. Karu H II 49, 355 (8)
5698 181 B5a & Kaks neitsid lätvad üle õue ja ninad tilguvad verd Veepangid KJn 1895 J. Koord E 20366 (6)
5699 181 B5b & Kats neitsit läävä üle nurmõ, nõna juuskva verd Kaelkookudega veeviimine Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3
5700 181 B5c & Kaks neitsit lendavad, ninad tilkvad verd Pangid Hel 1891 J. Lammas E 419 (24)
5701 181 C1a1 & Hani lääb üle õue, nokk tilgub verd Veepang Äks 1889 A. Mauer H II 28, 112 (2)
5702 181 C1a2* & Hanid lähevad üle õue, nokad jooksevad verd Paariga veetoomine Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (20)
5703 181 C1a2* Hanid lähevad üle õue ja nokad tilguvad verd Kos 1930 S. Veske E 64973 (199)
5704 181 C1a3 Kaks hani lähevad üle õue, nokad tilguvad verd Veepanged Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (10)
5705 181 C1a3 & Kaks hani lähväd üle õue, nokad tilguvad verd Tüdrik kannab õlbetega vett Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 45/6 (8)
5706 181 C1a4 & Kaks hani lähavad üle õue, nokad jooksevad verd Veepaarid TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (42)
5707 181 C1b1 & Hani lääva üle muru, noki jooseva verd Veepaari säljan Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 819 (75a)
5708 181 C1b2 & Kats hani lähava üle muru, noki silguva verd Veekandmise paari Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 802 (74)
5709 181 C1b3 & Kats hanni lääva üle muro, noki tsilgosõ verd Paarega viiäs vett Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 638 (25)
5710 181 C1c [Kaks] hane lähevad üle nurme, nokad tilguvad verd Veeämbred kaelkookude otsas Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 505 (52)
5711 181 C1c & Kats hanni lääva üle nurme, nuka tsilguva verd Paarega viias vett Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (31)
5712 181 C1d & Hani läheb üle ussa[a], noki tilguva verd Inimene läheb kaalpuiega (looga) ja pangid on otsal vee järele Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 10 (1)
5713 181 C1e1 & Hani läävä, noka tsilgusse verd Paarega, kaalkoogustega vett tuuma Ote 1939 A. Kroon ERA II 290, 209 (22)
5714 181 C1e2 & Katte hanni kannetas, noki tsilguva verd Pangega kannetas vett Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (65)
5715 181 C2a & Kaks kurge lendavad üle mere, nokad tilkuvad verd Veeämbrid Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (44)
5716 181 C2b & Kats kurge lääva üle ussaja, noki tsilgusse verd Paarega viikandmine Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (37)
5717 181 C3 & Kaks luike lendäväd, nokad tilguvad verd Kahe pangega tuuasse vett KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (20)
5718 181 D1a & Lind lendab, silmad tilguvad verd Kaelpuudega kantase vett TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (13)
5719 181 D1b & Linnuke lendab taeva all, silma tilguva verd Veepaar Krk? 1868–1896 L. Kase H, Kase 110 (5)
5720 181 D2 & Kaks neitsikest lähvad üle õue, silmad tilguvad verd Pangedega tuuakse vett Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161 (25)
5721 181 Ea & Kaks hani läheb üle õue, mõlema kaelad tilguvad verd Veeämbrid JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 327 (46)
5722 181 Eb1 & Hani läävad üle muru, kaela silguva verd Veepangid (ämbred) Puh 1888 H. Huik H II 44, 133 (1)
5723 181 Eb2 & Kaits hanni lähva üle muru, mõlembil kaala alt joosk verd Vett kannetas paarega Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (68)
5724 181 Ec & Kaks hani lähevad üle nurme, kaelad jooksevad verd Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (3)
5725 181 F% & Härg tuleb mäele möörätes, pia tilgub verd Noota tõmmatakse veest välja Trm 1895 S. Sommer H II 56, 149 (100) 292
5726 181 G1 & Kaks hani lähvad teed mööda, nahad jooksevad verd Veepaar San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 419 (21)
5727 181 G2 & Hanid lendavad üle õue, ise tilguvad verd Veepanged Vai 1893 A. Feldbach E 4470 (29)
5728 181 H & Kurg sõedab üle õue ja süä tilgub verd Naestel õlped selläs Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 234 (34)
5729 181 I1a & Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad vett Veepanged kaelkookudega KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 194 (52)
5730 181 I1b & Hani juokseb müöda maad, tiivad tilkuvad vett Naiste rangid – kaelkoogud Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 573 (51)
5731 181 I1c & Hani lendab, tiivad tilguvad vett Veekandm[ine] Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 53 (39)
5732 181 I2 & Luik lendab, tiivad tilguvad vett Paat Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 337 (42)
5733 181 I3 & Kured lennavad üle õue, siivad tilguvad vett Ämmertega veetoomine Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 206 (177)
5734 181 I4* Kotkas lendab üle mere, tiivad tilguvad vett Paat Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (50)
5735 181 I4* & Kotkas lendab üle mere ja tiivad tilguvad vett Paat ja sõudmine Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (40)
5736 181 I5 Lind lendab, tiivad tilguvad vett Veepanged Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (109)
5737 181 I5 & Lind lendab, tiivad tilkuvad vett Paat sõuab Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 28 (28)
5738 181 J1a Haned tulevad ööse õue, ninad tilguvad vett (Gänse kommen Nachts in den Hof, die Nasen triefen von Wasser) Wassereimer 1876 Wied. 263
5739 181 J1a & Hanid tulevad üle õue, ninad tilguvad vett Veepangid Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 435 (23)
5740 181 J1a Haned lendavad üle õue, ninad tilguvad vett Veepanged, ämbrid, raandad 1890 E EM 36 (129)
5741 181 J1a Haned lendavad üle õue, ninad tilguvad vett Veepanged, ämbrid, raandad 1913 E EM2 33 (160)
5742 181 J1b & Kaks hani lähvad üle nurme, ninad tilguvad vett Veepanged Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (132)
5743 181 J2 & Kaarna läheb üle välja, ninasõõrmed tilguvad vett Vett kantakse pangedega Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (8)
5744 181 K & Kaits hanni lääva üle muru ja noki jooseva vett Pangega veetoomine Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (40)
5745 181 L & Kotkas tuleb kota-kata, pea vesine, silmad vesised, tiivad vetta tilguvad Pilve, vihm Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 236 (65)
5746 181 M1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad tina Veeämbrid VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (171)
5747 181 M1a1 & Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad tina Pilve Lai 1895 K. Taras H III 26, 78 ja 81 (109)
5748 181 M1a1 Hani lendab üle õue, tiivad tilguvad tina Naine toob pangedega vett Lai 1923 K. Martinson A 4096 (23)
5749 181 M1a2 & Kaks hane lendavad üle õue, tiivad tilguvad tina Veekandmine Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 363 (44)
5750 181 M1a3 & Hani läheb üle õue, tiivad tilguvad tina Kaelkookudega veekandmine Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (13)
5751 181 M1a4 & Kaks hani lähvad üle õue, tiivad tilgutavad tina Veetoomine kaelkookudega Lai 1936 P. Tammepuu RKM II 192, 269 (16)
5752 181 M1b & Hani lendab üle välja, tiivad tilguvad tina Kaelkookudega veetoomine Lai 1918–1940 M. Toommägi RKM II 192, 375 (100)
5753 181 M1c & Hani lendab, tiivad tilguvad tina Veepaar Pal 1889 H. Maasen H III 8, 516 (7)
5754 181 M2 & Luige lendave üle õue, tiivä tilguv tina Viikandmine Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 675 (38)
5755 181 M3 & Kured lähevad üle välla, tiivad tilguvad tina Ülped SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (241)
5756 181 M4 & Lind lendab üle mere, tiivad tilguvad tina Paat merel Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 40 (10)
5757 181 M5*% Must härg läheb muile maile, tiivad tilguvad tina Sõupaat Hps 1923 V. Lao E 53568 (16) 1302I1a1*
5758 181 M5*% & Must härg läheb muisele maale, tiivad tilguvad tina Paadiga sõit merel Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 442 (35) 1302I1a1*
5759 181 M6 & Ertu kõnnib mööda teed, ertu tiivad tilguvad tina Veepanged Trm 1895 E. J. Õunapuu H II 50, 465 (20)
5760 181 M7 & Tante kõnnib teeda mööda, tante tiivad tilkuvad tina Kaelkookudega veetoomine Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (6)
5761 181 M8 & Must mees läheb Mohusse, tiivad tilguvad tina Laev Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (139)
5762 181 N1a & Kaks rakikest kõnnivad mööda teed, silmad tilguvad tina Panged Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (22)
5763 181 N1b & Kaks rakikoerakest jooksevad mööda teed, silmad tilguvad tina Veepanged, mis kaevust viiakse Pal 1889 L. Arst H III 8, 230 (20)
5764 181 N2 & Pullike läheb üle õue, silmad tilguvad tina Veeämber Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (16)
5765 181 N3 & Siga tuleb tua juure, silmad tilguvad tina Veepang Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (10)
5766 181 O & Kaks hani lähevad üle õue, persed tilguvad tina Kaelkoogud Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (56)
5767 181 P & Hani kõnnib üle õue, siivad tilguvad tibasid Pangega veetoomine Lai 1918–1940 H. Davel RKM II 192, 449 (213)
5768 181 Q & Vares lendab vaabakalla, siived tilkuvad loda Sõudmine Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (45)
5769 181 R & Hani lindas, raso tsilgus Pangiga tuuas vett Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (12)
5770 181 S1a & Kats hani juuksva murru müüda, nõn'a silguve Viipaari Hel 1925 E. Päss E 56011 (75)
5771 181 S1b & Kats hani käivä murru müüda, nõn'a silguve Viipaari Hel 1925 E. Päss E 56011 (75)
5772 181 S2 & Vares lendab, tiivad tilguvad Veekandmine kaelkooguga Trt 1934 H. Senka E 85906 (13)
5773 181 S3a & Lind lendab üle õue, tiivad tilguvad Veetassimine kookudega Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 141 (48)
5774 181 S3b1 & Lind lendab, tiivad tilguvad Vihmapilv VLk 1935 A. Verlis ERA II 115, 270 (1)
5775 181 S3b2 & Lind joosk, tiiva tilguse Vihmapilv Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 191 (139)
5776 181 S3b3 & Tsirk lendas, siivakondi tsilkuse Paarige kan[das] vett San 1895 J. Kuldsep E 19086 (78)
5777 181 Z1a/ & Kaks neitsid lähevad üle turu, silmad tilguvad vett Veega täidetud panged Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (21) 514B1a
5778 181 Z1b/ & Kaks neitsid lähevad üle nurme nuttes, ninad tilguvad verd Aerudega sõudmine Vil 1894 G. Karu H II 49, 355 (15) 514B1b
5779 181 Z2/ & Kaits hani lääve üle nurme nutten, nõna tilguve verd Veekandmine õlbetega Trv 1893 J. Kuusk E 770 (10) 514B2
5780 181 Z2/ Kaks hani lähevad üle nurme nuttes, ninad tilguvad verd Veepaaridega minek Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 83 (89) 514B2
5781 181 T1/ & Hani lääve kiiga-kääga, nina tilguve verd Külmenu kannetege pangi Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (42) 184C1
5782 181 T2a/ & Kaks hanikest lähvad üle õue, ise karjuvad: kika-keka, kika-kaka, ninad jooksevad verd Veepanged Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40114 (123) 184C2a
5783 181 T2b/ & Kaits hanni tuleva üle muru kaagaten, nõna tsilgusse verd Kaalpuu Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (101) 184C2b
5784 181 Ua/ & Neli neitsid läävä üle nurme nutten, silma juuksva vett Ratta (vanger) Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 535 (22) 1431Ua
5785 181 Ub/ & Neli neitsit lähevad nuttes üle nurme, kõigil ninad tilguvad verd Vanker Trt 1927 K. Pormeister E 59814 (7) 1431Ub
5786 181 Uc/ & Neli neitsit läävä värjist vällä, nõna tsilguva verd Määritude ratastega mindas värjist vällä Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (104) 1431Uc
5787 181 V/ & Tihane tuttipidi taevas ja silmad tilguvad vett Tilgad vinnaga kaevukougu ots Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 300 (12) 2191F
5788 181 # 2436L1e2*
5789 182 a & Hani lähab üle muru, sõnnikutee taka Paarega viias vett Puh 1889 J. Loskit H II 30, 13 (32)
5790 182 b & Hani lähab üle muru, sitatee takan Vett tuuvas kaevust Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (4)
5791 182 # 183 184
5792 183 & Hani uidab üle ussaja Vett tuuakse Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (44)
5793 183 # 181A1a20 182 184
5794 184 A1 & Hanid lähvad üle välla kiiga-kaaga Ülped SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (242)
5795 184 A2 & [Kaks] hani lähvad lauta kidin-kädin Panged Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 32 (1)
5796 184 B% & Kaits hanikest teeve lennäten kaak-kaak, ei saa kunagi tõinetõist kätte Veepaar õla pääl Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (124) 1429
5797 184 C1/ & Hani lääve kiiga-kääga, nina tilguve verd Külmenu kannetege pangi Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (42) 181T1
5798 184 C2a/ & Kaks hanikest lähvad üle õue, ise karjuvad: kika-keka, kika-kaka, ninad jooksevad verd Veepanged Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40114 (123) 181T2a
5799 184 C2b/ & Kaits hanni tuleva üle muru kaagaten, nõna tsilgusse verd Kaalpuu Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (101) 181T2b
5800 184 # 182 183 1431Pa
5801 185 & Haukubu läheb rägajalale kosti Luud Tor 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 2 (7)
5802 186 a & Haragas nokkis hagust aida, kaks karukella kaulas Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 429 (148)
5803 186 b & Haragas nokkib hagust aida, kaks kurukella kaulas Munn, munad Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2337 (74)
5804 186 c & Harakas nokib aeda, kaks kurukella kaelas Munn Kuu 1939 T. Võimula ERA II 261, 254 (157)
5805 186 d & Harak nokib hagu, kaks kurukella kaelas Poisi till Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 363 (55)
5806 187 Aa & Harak aadelis, pika parti pudelis, kivile munad muneb Leivade ahju panemine Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (9)
5807 187 Ab & Harakas aidale, pikka põldu püügile, kivile ta munad muneb Leiva ahju panek Lai 1937–1938 E. Pall RKM II 192, 515 (356)
5808 187 Ac & Harak aia telles, pitki põtke puskeles, kivile mune munese Ahju pühkimise luud ja labid MMg 1891 G. Puus H II 28, 775 (14)
5809 187 B & Puu õtsas puiskleb, aia õtsas aiskleb, orule munad muneb Ahjuluud Pal 1888 E. Uus H II 27, 511 (12)
5810 187 # 193
5811 188 & Harak hauk tõrdu veere pääl Õpetaja kantslis Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
5812 188 # 740 1232 2430
5813 189 & Harak ässeldab, pikk händ pöörleb, esi muneb toore muna Levätegemine: luud, lapi, päts Pst 1922 O. Loorits E, StK 10, 56 (1)
5814 189 # 193
5815 190 A & Haragu puts, tedre titt Taba, võti Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 418 (28)
5816 190 Ba & Tihasõl tillo titikõnõ, varblasõl väikene vitukene Taarihaan Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 234 (6)
5817 190 Bb & Tigalase tilgakene, varblase vitukene Inemise naba Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (12)
5818 190 C & Haraka tilk pistü, varõsõ mulk ammulõ Kirstu taba Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (47)
5819 190 Da & Hiire vitt oli irvakile, tihase till oli õieli Aidavõti Tt 1918–1940 Anonüüm 116 RKM II 192, 595 (456)
5820 190 Db & Hiire vitt õli irvakile, tihase till õli õtsekõhe Aidavõti Trm 1966 J. Sildvee KKI, KT 226, 91 (192)
5821 190 E & Tigasel titt tillile, mooril mulk vallalõ Valtaga kaev Plv 1903 J. Semm H, Mapp 623 (5)
5822 190 F & Tigane titti tiirutas, harak p[ut]su hammustas Vene lukk Ote 1896 H. Maasen H III 28, 516 (3)
5823 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Tt 1882 Anonüüm XXX Just Sak. Kal. (1882) 151 (8)
5824 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Lasn 1890 E EM 36 (138)
5825 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Lasn 1913 E EM2 34 (170)
5826 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti 1955 ÜÕÕ 58 (4)
5827 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti 1970 Kriisa-Villand 51 (6)
5828 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti 1992 Metstak2 20 ja 22
5829 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Voti luku sees Vai 1889 H. Masing H II 7, 79 (5)
5830 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (22)
5831 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võtti Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (28)
5832 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Iis 1956 J. Nõmm KKI 42, 62 (7)
5833 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Iis 1918–1940 E. Vaas RKM II 321, 334 (1)
5834 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Tuli ahjus, suits korstnas Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
5835 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võtti Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 182 (35)
5836 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Kad 1970 M. Hiiemäe RKM II 251, 685 (10)
5837 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Rak 1905 K. Holm H II 74, 320 (83)
5838 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (26)
5839 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 100 (26)
5840 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Sim 1888 H. Aman H III 2, 779 (9)
5841 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (10)
5842 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Sim 1938 K. J. Õis ERA II 183, 378 (6)
5843 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 151 (467)
5844 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Uksevõti Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 120 (257)
5845 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 358 (48)
5846 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 437 (26)
5847 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (28)
5848 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (28)
5849 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (16)
5850 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (55)
5851 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 191 (20)
5852 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (15)
5853 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 27 (12)
5854 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 618 (16)
5855 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 353 (9)
5856 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 242 (65)
5857 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Lukk, võti Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 77
5858 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (8)
5859 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti aidaukse ees Tln 1941–1994 L. Toome RKM I 31, 194 (101)
5860 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 90 (17)
5861 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti ees Rid 1961 R. Säinas KKI 27, 414 (23)
5862 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Sa 1932 E. Rossner E 81992 (8)
5863 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Vän 1933 M. Hansen E 82375 (3)
5864 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Vän 1933 K. Pärman E 82561 (2)
5865 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 75 (18)
5866 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (32)
5867 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Trv 1895 J. Sams E 18070 (12)
5868 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti lukus Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (58)
5869 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Vln 1989 A. Tamm RKM II 426, 624 (3)
5870 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 57 (39)
5871 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti SJn 1903 M. Evert H III 30, 517 (7)
5872 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 74 (22)
5873 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 31 (17)
5874 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 191 (34)
5875 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti ukse ees Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 451 (1)
5876 191 Aa1 & Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 165 (39)
5877 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Plt 1895 T. Kukk H II 55, 747 (25)
5878 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Plt 1917 M. Palm E 50382 (10)
5879 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Vl 1932 A. Zimmermann E 82137 ja 82145 (30)
5880 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti luku sees Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (33)
5881 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (85)
5882 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Lai 1898 J. Ermann E 37940 (11)
5883 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 407 (4)
5884 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 414 (11)
5885 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Lai 1935 T. Remmelg ERA II 118, 75 (19)
5886 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Lai 1935 E. Voimann ERA II 118, 170 (18)
5887 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti ees Lai 1938 P. Tammepuu RKM II 192, 345 (69)
5888 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (21)
5889 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (46)
5890 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (16)
5891 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Pal 1922 R. Pukk A 215 (10)
5892 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 253 (48)
5893 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa EKRK I 60, 249 (30)
5894 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Lukk ja võti Trm 1991 A. Korb RKM II 446, 290 (39)
5895 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Äks 1929 A. Kriisa ERA II 22, 87 (3)
5896 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (20)
5897 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Tuli Trt 1927 K. Pormeister E 59839 (219)
5898 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Trt 1927 M. Jürgenson ARS 1, 865 (5)
5899 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Nõo 1976 M. Pille RKM II 324, 233
5900 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 35 (3)
5901 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 92 (18)
5902 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 239 (3)
5903 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 430 (8)
5904 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Võti Plv 1933 S. Kuusik E 83967 (1)
5905 191 Aa1 Harakas aidas, saba väljas Aidavõti As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 556 (30)
5906 191 Aa1 Harakas aidas, saba vällas Aidavõti VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 299 (10)
5907 191 Aa1 Harakas aidas, saba vällas Aedavõti Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (12)
5908 191 Aa1 Harakas aidas, saba vällas Aidavõti KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 329 (54)
5909 191 Aa1 Harakas aidas, saba vällas Võti KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (53)
5910 191 Aa1 Harakas aidas, saba vällas Aidavõti Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (17)
5911 191 Aa1 Harakas aidas, saba vällas Võti Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 147 (13)
5912 191 Aa1 Harakas aidas, saba vällas Aidavõti eP 1889 J. Pint H II 33, 725 (4)
5913 191 Aa1 Harakas aidas, saba väilas Aidavõti VJg 1930 M. Ots KKI WS
5914 191 Aa1 Harakas aidas, saba väilas Aidavõti Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 468 (36)
5915 191 Aa1 Harakas aides, saba väiles Aidavõti Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 898 (820)
5916 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti luku sees Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (2)
5917 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 269 (5)
5918 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 335 (24)
5919 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 338 (14)
5920 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 343 (26)
5921 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti JMd? 1937 Reistal ERA II 172, 356 (10)
5922 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (13)
5923 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti, suits Pee 1927 R. Viidebaum E 59539 (5)
5924 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 127 (20)
5925 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 100 (18)
5926 191 Aa1 & Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (46)
5927 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 311 (46)
5928 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (106)
5929 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (141)
5930 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 140 (15)
5931 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (99)
5932 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 525 (44)
5933 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (81)
5934 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti Prn 1933 S. Tsvetkov ERA II 69, 539 (40)
5935 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1743 (73)
5936 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Võti SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 567 (23)
5937 191 Aa1 Harakas aitas, saba väljas Aidavõti Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (24)
5938 191 Aa1 Harakas aitas saba väljas Aidavõti Pil 1894 H. Keller E 10048 (69)
5939 191 Aa1 Harakas aitas, saba vällas Võtme pära lukust vällas Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (2)
5940 191 Aa1 Harakas aitas, saba välläs Aedavõti Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (9)
5941 191 Aa1 Harakas aitas, saba vällas Aidavõti SJn 1893 J. Mein H II 43, 381 (94)
5942 191 Aa1 Harakas aitas, saba välles Aidavõtti Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (70)
5943 191 Aa1 Harakas aites, saba välles Aidavõti Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (30)
5944 191 Aa1 Harakas aitas, saba vällas Võti JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 324 (18)
5945 191 Aa1 Harakas aedas, saba väljas Võti luku sees Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (17)
5946 191 Aa1 Harakas aedas, saba väljas Aedavõti Ksi 1889 T. Kiipus H II 27, 718 (4)
5947 191 Aa1 Harakas aedas, saba väljas Aedalukk ja võti Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 93 (19)
5948 191 Aa1 Harakas aedas, saba vällas Aedavõti KJn 1936 J. Raidla ERA II 141, 334 (32)
5949 191 Aa1 Harakas aedas, saba välläs Võti 1965 EMrd II 369
5950 191 Aa1 & Harakas aedas, saba välläs Võti KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (15)
5951 191 Aa1 Haragas aidas, saba väljas Võti Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 461 (24)
5952 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti 1902 Rätsep Koduk. 66 (2)
5953 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Jõh 1935 Anonüüm 043 ERA II 118, 257 (7)
5954 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidariivi konks VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (62)
5955 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 360 (25)
5956 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 321 (5)
5957 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Tor 1933 A. Jantson E 82504 (1)
5958 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 403 (7)
5959 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 337 (7)
5960 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 374 (17)
5961 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (2)
5962 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Hel 1924 V. Pällin A 6777 (12)
5963 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidal võti ees Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 294 (125)
5964 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 145 ja 163 (2)
5965 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 155 (29)
5966 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti luku sees Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (29)
5967 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Pst 1926 J. Kruusman E 56809 (63)
5968 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 534 (37)
5969 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti aidaluku sees Vil 1894 P. Pallu H I 5, 559 (2)
5970 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Vil 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 185 (18)
5971 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti lukuaugus Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 247 (3)
5972 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti luku sees KJn 1870 J. Tiedemann E 130 (29)
5973 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 363 (8)
5974 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Lai 1932 L. Pärn ERA II 253, 323 (14)
5975 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Lai 1992 Ü. Valk RKM II 453, 95 (12)
5976 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Pal 1922 O. Möllerson A 248 (7)
5977 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Pal 1930 M. Jürgenson E 70349 (19)
5978 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 387 (24)
5979 191 Aa1 & Harak aidas, saba väljas Võti (ukse sees) Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (16)
5980 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Trm 1895 E. J. Õunapuu H II 50, 464 (5)
5981 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Trm 1937 M. Särg ERA II 135, 431 (4)
5982 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (43)
5983 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (6)
5984 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Lukk ja võti Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (13)
5985 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti TMr 1932 H. Glück E 81919 (7)
5986 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti TMr 1932 H. Koppel E 81978 (5)
5987 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 359 (1)
5988 191 Aa1 Harak aitas, saba väljas Aidavõti Trt 1927 A. Kõrge E 61556 (4)
5989 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Võn 1960 L. Järvemäe, I. Sarv EKRK I 29, 169 (d)
5990 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (21)
5991 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Ran 1895 J. Palu E 18773a (8)
5992 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 401 (9)
5993 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Ote 1956 M. Uibo RKM II 84, 311 (7)
5994 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 281 (23)
5995 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Ote 1957 E. Teigamägi RKM II 84, 283 (7)
5996 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti Ote 1957 T. Landra RKM II 84, 376 (18)
5997 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti San 1955 A. Udras RKM II 49, 279 (4)
5998 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Võti San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi EKRK I 61, 482 (32b)
5999 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 102 (26)
6000 191 Aa1 Harak aidas, saba väljas Aidavõti Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (11)