Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 20001 — 21000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
20001 604 C+% Isi illuke-milluke, isi ilmamaa tark Margapuu Pil 1894 H. Keller E 9631 (14) 862
20002 604 C+% Nigadi-nagadi, ligadi-logadi, isi aga maailma tark Margapuu ehk päsmer Plt 1899 M. Luu E 38346 (24) 862
20003 604 C+% & Kiigub ja liigub, ise ilmamaa tark Margapuu Sim 1978 A. Zirk RKM II 330, 191/2 (12) 862
20004 604 C+% Rikendab-rakendab, ise ilmamaa tark Nõel Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (168) 862
20005 604 C+% & Üle ilma tark Päsli, mõõdupuu Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 412 (17) 862
20006 604 # 76 332 398 605 611R+ 647A6d
20007 605 & Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest Lukk 1887 C. M. Redlich SKS, Eisen 2 (3)
20008 605 Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest Lukk 1890 E EM 60 (408)
20009 605 Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest Lukk 1913 E EM2 54 (520)
20010 605 Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest 1925 Puus. KH III5 64
20011 605 Keeletu, meeletu, varjab varandust varga eest Lukk 1929 Jürisson 190 (4)
20012 605 Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest Lukk 1968 SSTT 99
20013 605 Keeleta, meeleta, hoiab varandust varga eest Lukk 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 116 (16)
20014 605 Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest Lukk 1979 Metstak 10 ja 32 (58)
20015 605 Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest 1983 Maanso-Rukki IV 7
20016 605 Keeleta, meeleta, hoiab varandust varga eest Lukk 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 109 ja 173 (16)
20017 605 Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest Lukk 1992 Metstak2 20 ja 22
20018 605 Keeletu, meeletu, varjab vara varga eest 1991 Maanso-Rukki V3 9
20019 605 # 604
20020 606 & Keerus, vinnas, hambad suus ja puupakk perses Sirp Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (33)
20021 606 # 1073J2
20022 607 & Keereldi-kaareldi, mülla-mälla möllaja Veski Vai 1887 C. M. Redlich SKS, Eisen 2 (6)
20023 607 Keereldi-kaareldi, mülla-mälla möllaja Veski 1890 E EM 60 (409)
20024 607 Keereldi-kaareldi, mülla-mälla möllaja Veski 1913 E EM2 54 (521)
20025 608 & Keerdlese ja veerdlese, ei saa kokku kunagi Silma Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (125)
20026 608 # 503
20027 609 & Keerleb ja pöörleb, enne kui ta magama paneb Koer Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 355 (99)
20028 609 # 611 613 886
20029 610 Aa Keerleb, veerleb, aga paigast ei saa Kaevuratas 1890 E EM 60 (410)
20030 610 Aa Keerleb, veerleb, aga paigast ei saa Kaevuratas 1913 E EM2 54 (522)
20031 610 Aa & Keerleb ja veerleb, aga paigast ei saa Kaevuratas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (87)
20032 610 Aa Keerleb ja veerleb, aga paigast ei saa Kaevuratas Hlj 1894 J. A. Rehberg H II 46, 229 (8)
20033 610 Ab & Keerleb, veerleb, edasi ei saa Kaevuratas VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (61)
20034 610 B & Veereb ilma otsata, aga samu edasi ei saa Vokiratas Lai 1895 V. Ervart E 18382 (8)
20035 610 # 431 611 648 878 1134 1703 2205Cc
20036 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapuvääne Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 13 ja 52 (47)
20037 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb 1898 Sööt PA 6 (3)
20038 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal 1908 Tander 35
20039 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb 1913 KlR4 53
20040 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (6)
20041 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal 1955 ÜÕÕ 70 (9)
20042 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (6)
20043 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal 1968 Mihkla-Tedre EK9 20
20044 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pöi 1952 H. Koel RKM II 38, 445 (1)
20045 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Trt 1948 J. Sulengo RKM II 17, 516 (29)
20046 611 A1a1 Kierleb ja vierleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 573 (52)
20047 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pöi 1952 V. Kask RKM II 39, 100 (6)
20048 611 A1a1 Keerlep ja veerlep, kui otsa saap, sis munep Humal Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 357 (83)
20049 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui õtsa suab, siis muneb Humal Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 23 (22)
20050 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, ku õtsa saab, siis muneb Humal Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 97 (51)
20051 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (17)
20052 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, ku otsa saab, sis muneb Humal Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 306 (177)
20053 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapuvään ja humalad Mär? 1947–1950 E. Poom RKM II 9, 309 (51)
20054 611 A1a1 Kierleb ja vierleb, kui otsa saab, siis muneb Lõng ja lõngakera Kuu 1964 K. Lilhein Vilbaste 1, 205
20055 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 714 (18)
20056 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 147 (83)
20057 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 709 (11)
20058 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 371 (6)
20059 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Tor 1939 L. Haas ERA II 211, 549 (1)
20060 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pöi 1951 A. Tuim RKM II 36, 241 (2)
20061 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Lai 1904 J. Ermann E 44370 (74)
20062 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 123 (275)
20063 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas või tapuvään Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 353 (25)
20064 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 360 (6)
20065 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 412 (21)
20066 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 392 (9)
20067 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 447 (13)
20068 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Tt 1932 E. Glass E 81096 (14)
20069 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 201 (7)
20070 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 72 (46)
20071 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 371 (2)
20072 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 322 (17)
20073 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otse saab, siis muneb Humal Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 311 (38)
20074 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad, tapud Kad 1930 O. Paalberg ERA II 32, 113 (8)
20075 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 122 (39)
20076 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Rkv 1934 L. Veske ERA II 70, 492 (76)
20077 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Saa 1933 J. Seeman E 85458 (26)
20078 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Trt 1930 M. Sika E 66458 (17)
20079 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pal 1930 M. Jürgenson E 70354 (42)
20080 611 A1a1 Keerlep ja veerlep, kui otsa saap, sis munõp Humalõpuu Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
20081 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kos 1930 S. Veske E 64969 (138)
20082 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas 1930 L. Birnbaum E 64935 (6)
20083 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 98 (2)
20084 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Lai 1935 T. Remmelg ERA II 118, 73 (6)
20085 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (68)
20086 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 366 (134)
20087 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (16)
20088 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kir 1937 S. Pent ERA II 147, 625 (7)
20089 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Rap 1926 M. Reimann E 72966 (11)
20090 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 735 (124)
20091 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (32)
20092 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (17)
20093 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 556 (97)
20094 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud KJn 1936 J. Raidla ERA II 141, 334 (30)
20095 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal (kasvamas) Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 557 (75)
20096 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (40)
20097 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (13)
20098 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 694 (70)
20099 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Pal 1889 L. Arst H III 8, 264 (8)
20100 611 A1a1 Keerlep ja veerlep, ku otsa saap, sis munep Hummal Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (119)
20101 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (79)
20102 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Vai 1889 H. Masing H II 7, 83 (75)
20103 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (87)
20104 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (36)
20105 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (41)
20106 611 A1a1 Keerlep ja veerlep, kui otsa saap, sis munep Humal, tapuväänik Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (14)
20107 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Lõngakera VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 324 (24)
20108 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal SJn 1889 T. Köstner H II 26, 402 (228)
20109 611 A1a1 Keerlep ja veerlep, kui otsa saap, sis munep Langa kerimine Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (60)
20110 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1012 (10)
20111 611 A1a1 & Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, sis muneb Jõgi Vas 1895 J. Tint H III 26, 461 (1)
20112 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (9)
20113 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (18)
20114 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud ehk humalad Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (17)
20115 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 291 (100)
20116 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 353 (105)
20117 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Trm 1894 S. Sommer H II 50, 541 (17)
20118 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 224 (22)
20119 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (28)
20120 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui õtsa saab, siis muneb Tapud Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 643 (2)
20121 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapuväänap ehk humal Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 336 (6)
20122 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Iis 1889 E. Ellert H III 1, 554 (52)
20123 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapuhumal PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (16)
20124 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (21)
20125 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (47)
20126 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud (humalad) Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (9)
20127 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp, humal Kad 1904 G. Rumberg H III 30, 48 (2)
20128 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapuvääne Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (101)
20129 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 151 (3)
20130 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (66)
20131 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (14)
20132 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp Pil 1895 J. Kuldkepp H IV 7, 229 (5)
20133 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Ksi 1889 J. Pruuli H III 8, 103 (14)
20134 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud humalatega Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 666 (24)
20135 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40110 (22)
20136 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 705 (11)
20137 611 A1a1 Kiirdles ja viirdles, kui otsa saa, siis munes Humalad Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (23)
20138 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Tõs 1892 G. Anniko H III 13, 49 (16)
20139 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Jõgi Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (29)
20140 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (32)
20141 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humale Krk 1890 J. Kivisäk E 410 (36)
20142 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humala kasvamine Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (12)
20143 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapuväänid Trv 1895 J. Sams E 18071 (26)
20144 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Ans 1900 F. Peters E 40695 (19)
20145 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad, humala kasvamine Trm 1896 J. Soodla E 24404 ja 24405 (14)
20146 611 A1a1 Keerles ja veerles, kui otsa saa, sis munes Humal Trv 1894 J. Sikk H II 49, 111 ja 115 (11)
20147 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, siis muneb Luud, tapuvääne KJn 1890 A. Pihlak E 457 (26)
20148 611 A1a1 & Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 323 (17)
20149 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (1)
20150 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, siis muneb Humal San 1929 E. Voormann ERA I 2, 659 (6)
20151 611 A1a1 Kiirles ja viirles, kui otsa saa, sis munõs Urv 1927 E. Laurits ES, MT 64, 33
20152 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (16)
20153 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Muh 1927 T. Kaljo E 60663 (35)
20154 611 A1a1 Kiirdlõs ja viirdlõs, kui otsa saa, sis munõs Plv 1928 E. Sepp E 62825 (5)
20155 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Plt 1917 M. Palm E 50382 (7)
20156 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (6)
20157 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (12)
20158 611 A1a1 Keerläb ja veerläb, kui otsa saab, siis munäb Tapuveene Khk 1938 M. Toomse KKI WS
20159 611 A1a1 Kierleb ja vierleb, ku otsa suab, sis muneb Juu 1927 M. Toomse KKI WS
20160 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
20161 611 A1a1 Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, sis muneb KJn 1923 M. Sander KKI WS
20162 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal KJn 1924 M. Sander E 54737
20163 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, sis munes Ämblik Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 216 (14)
20164 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Lõngakera Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 91 (16)
20165 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Trv 1962 L. Briedis RKM II 145, 57/8 (10)
20166 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Nõo 1973 A. Kivi RKM I 11, 214 (32)
20167 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal PJg 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 140 (18)
20168 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Rakett Tt 1956 E. Normann RKM, Normann 1, 111
20169 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kod 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 92 (21)
20170 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp JJn 1965 R. Praakli RKM II 197, 328 (8)
20171 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siss muneb Humal Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 55 (31)
20172 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 240 (55)
20173 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 296 (58)
20174 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tln 1968 S. Kiislar RKM II 257, 18 (11)
20175 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Kerilaudadelt lõnga kerimine Tln 1969 S. Kiislar RKM II 263, 372
20176 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Kei 1926 H. Käver A 9363 (2)
20177 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Trt 1922 I. Reino A 119 (14)
20178 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, ku otsa saab, siss muneb Humal Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 403 (8)
20179 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Tõs 1981 E. Maasik RKM II 353, 230 (17)
20180 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 79
20181 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humala kasvab Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 437 (19)
20182 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Vil 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 190 (12)
20183 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 153 (17)
20184 611 A1a1 Kierleb ja vierleb, kui otsa saab, siis munib Tapud ja humalad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (23)
20185 611 A1a1 Kiirles ja viirles, kui otsa saap, siis munes Tapu Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 235 (82)
20186 611 A1a1 Kierleb ja vierleb, kui otsa saab, siis munib Kerilaud Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 52
20187 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (51)
20188 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 547 (37)
20189 611 A1a1 Keerdles ja veerdles, kui otsa saab, siis muneb Humal Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 63/4 (21)
20190 611 A1a1 Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (27)
20191 611 A1a2* Keerleb ja veerleb ja kui otsa saab, siis muneb Humal Kuu 1970 J. Olev RKM II 272, 310
20192 611 A1a2* & Keerleb ning veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 619 (50)
20193 611 A1a2* Keerleb ning veerleb, kui otsa saab, siis muneb Khk 1938 M. Toomse KKI WS
20194 611 A1a2* Keerleb ja veerleb, kui ta otsa saab, siis muneb Humal Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 544 (27)
20195 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb (Es dreht sich, windet sich, wenn es auf den Gipfel kommt, legt es Eier) Der Hopfen 1876 Wied. 269
20196 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb 1944 Aavik 38
20197 611 A1a3 Keerlõs, veerlõs, kui otsa saa, sõs munõs Humalad 1887 Meelej. nr. 33 (1887) 263 (14)
20198 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb 1905 Kmpm. Kõ 17
20199 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb 1920 Kmpm. KLr II7 335
20200 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal 1921 Nurmik II 22 (6)
20201 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb 1925 Kmpm. EL IV 259
20202 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal 1935 Huvit. V Lisa 18 (39)
20203 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal 1939 Nugis 288 ja 313 (89)
20204 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal 1992 Metstak2 55 ja 56
20205 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 96 (13)
20206 611 A1a3 Kierleb, vierleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (1)
20207 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 38 (21)
20208 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 266 (1)
20209 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 260 (89)
20210 611 A1a3 Kiirles, viirles, kui otsa saa, sis munõs Humal San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (163)
20211 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (24)
20212 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud, humalad Vän 1940 T. Tammsoo ERA II 269, 123 (18)
20213 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (26)
20214 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 665 (78)
20215 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Lõnga kerimine ja kera JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 338 (5)
20216 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 369 (1)
20217 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp ehk humal Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 269 (2)
20218 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 354 (88)
20219 611 A1a3 & Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapupiste Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 210 (40)
20220 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (2)
20221 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Prn 1933 J. Jürvetsan ERA II 69, 309/10 (15)
20222 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 429 (2)
20223 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Vän 1933 M. Hansen E 82376 (19)
20224 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 169 (1)
20225 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (65)
20226 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal HMd 1918–1940 S. Aamisepp E 73873 (2)
20227 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Vän 1933 M. Tomberg E 82429 (2)
20228 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 178 (36)
20229 611 A1a3 Kiirleb, viirleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 531 (8)
20230 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 636 (21)
20231 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 82 (83)
20232 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Vig 1889 M. Liedenberg E, A 18 (16)
20233 611 A1a3 & Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Herne Trv 1894 K. Tober H III 20, 325 (2)
20234 611 A1a3 Kierleb, vierleb, kui otsa suab, siis muneb Humal Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (6)
20235 611 A1a3 Keerlõs, veerlõs, kui otsa saa, sõs munõs Humalad Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (16)
20236 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (86)
20237 611 A1a3 Kiirdleb, viirdleb, kui otsa saab, sis muneb Hummal Urv 1890 J. Teder H III 11, 343 (149)
20238 611 A1a3 Kiirdlep, viirdlep, kui otsa saap, sis munep Hummal Ote 1889 H. Nugin H I 2, 546 (47)
20239 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (7)
20240 611 A1a3 Keerlep, veerlep, kui otsa saap, siis munep Humal Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (15)
20241 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (20)
20242 611 A1a3 Kiirleb, viirleb, ku otsa saab, sis muneb Humal Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (66)
20243 611 A1a3 Kiirles, viirles, kui otsa saa, siss munes Hummal Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (47)
20244 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (51a)
20245 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad ja tapuväädid Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (15)
20246 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (27)
20247 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (58)
20248 611 A1a3 Kierleb, vierleb, kui otsa saab, siis muneb Humalaväädid KJn 1898 C. Sööt H II 66, 721 (5)
20249 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (4)
20250 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (85)
20251 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 525 (45)
20252 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (30)
20253 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (35)
20254 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 115 (63)
20255 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal, väättaim Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (7)
20256 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Käärpuu Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (100)
20257 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui õtsa saab, siis muneb Tapud, humalad Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (51)
20258 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (88)
20259 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp, humal Trv 1889 J. Käger H III 6, 309 (43)
20260 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapuväänik Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 181 (49)
20261 611 A1a3 Kiirleb, viirleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (80)
20262 611 A1a3 Kiirleb, viirleb, ku otsa saab, sis muneb Humal Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 677 (49)
20263 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal, tapud Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (17)
20264 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Pal 1922 M. Linnomägi A 313 (34)
20265 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (55)
20266 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Hel 1925 E. Päss E 56449
20267 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kõp 1970 P. Kippar KKI 50, 226 (35)
20268 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 9 (4)
20269 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (18)
20270 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, sõs muneb Humal Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 415 (331)
20271 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Pst 1961 M. Helimets RKM II 134, 322 (20)
20272 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Lõngakera Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 159 (4 II)
20273 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa soab, siis muneb Humal Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 461
20274 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Trt 1927 K. Pormeister E 59822 (67)
20275 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Sibul Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 76 (91)
20276 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 397 (12)
20277 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Lõngakera kanga loomisel Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 526 (17)
20278 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Mus 1978 U. Kruusamäe KKI KS
20279 611 A1a3 Keerleb, veerleb, ku otsa saab, siis muneb Humal San 1967 S. Lätt RKM II 226, 107 (37)
20280 611 A1a3 Kiirlõs, viirlõs, ku otsa saa, sõs munõs Hummal, ku puu otsa roni üles, nakas häitsemä Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 136 (60)
20281 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 419 (48)
20282 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Sim 1969 A. Traks RKM II 264, 508
20283 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, sis muneb Humal Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 134 (9)
20284 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 178 (35)
20285 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 438 (4)
20286 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 123 (2)
20287 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Lõngakera Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 117 (13)
20288 611 A1a3 Keerles, veerles, ku otse saa, sis munõs Humal Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 414 (5)
20289 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Krj 1966 P. Hagu, A. Laansoo EKRK I 44, 567 (5)
20290 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 153 (14)
20291 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Võn 1960 L. Järvemäe, K. Kõivumägi EKRK I 29, 146 (b)
20292 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 133 (66)
20293 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapuroegas ja humalad Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 379 (3)
20294 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 491 (2)
20295 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 406 (28)
20296 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Mus 1978 L. Kull, U. Kruusamäe, T. Vackermann KKI 68, 708 (5)
20297 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 229 (4)
20298 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 22 (29)
20299 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Lai 1992 Ü. Valk RKM II 453, 95 (13)
20300 611 A1a3 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapud Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (6)
20301 611 A1a4* & Keereldi, veereldi, kui otsa saab, siis muneb Humal Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 773 (15)
20302 611 A1a4* Keerdleb, veerdleb, kuna otsa saa, sis muneb Humala Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 176 (19)
20303 611 A1a4* Kiirtles, viirtles, seni kui otsa saa, sis munes Humale Hel 1925 E. Päss E 56011 (73)
20304 611 A1a5 & Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb, ise kui humal [Humal] Ote 1922 I. Martinson A 435 (12)
20305 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb (Es zudrehet und zu kehret sich, und wenns ans Ende kommt, legts Eyer) Hopfen an der Stange Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (29)
20306 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humalad 1782 Willmann 166 (27)
20307 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humalad 1787 Lindf. (1787) lk-ta (8)
20308 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humalad 1808 Gressel (1808) lk-ta (1)
20309 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humalad 1817 Holtz 213 (15)
20310 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb (Es dreht und schlängelt sich, wenn es ans Ende kommt, legt es Eyer) Der Hopfen 1818 Hupel2 171
20311 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humalaköynnös 1844 Lönnrot 152
20312 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humal 1869 Ahlqvist 72
20313 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb 1869 Körber VRMK 40 (9)
20314 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humalad 1872 Körber Uus ABDr 11 (1)
20315 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb (Es dreht sich, windet sich, wenn es auf den Gipfel kommt, legt es Eier) Der Hopfen 1876 Wied. 269
20316 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb 1907 Okas 81
20317 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Tapud 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (27)
20318 611 A1a6* Keerdleb ja veerdleb, kui otsa saab, muneb Humalad kasvavad Vi 1840–1849 C. G. Fick KM EKLA, ÕES, M. A. 239, l. 10p.
20319 611 A1a6* Kierleb ja vierleb, kui otsa saab, muneb Humal Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
20320 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humal Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 631 (7)
20321 611 A1a6* & Kiirleb ja viirleb, kui otsa saab, muneb Humal MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 401 (22)
20322 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humal Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (78)
20323 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humal MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (35)
20324 611 A1a6* Kiirleb ja viirleb, kui õtsa suab, muneb Humalad, munad õtsan Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 347 (117)
20325 611 A1a6* Keerleb ja veerleb, enne kui otsa saab, muneb Humal HMd 1927 L. Truuman E 74011/2 (8)
20326 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb (Es drehet und wendet sich, wenn es zu Ende kommt, legt es Eyer) Der Hopfen eL 1780 A. W. Hupel Hupel 119
20327 611 A1a7 Keerlep, veerlep, kui otsa saap, munep (Es kehrt und dreht sich, und wenn es ans Ende kommt, legt es Eyer) Der Hopfen an der Stange 1805 St. Pet. Mon. (1805) 64 ja 251 (17)
20328 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Tapud või humalad 1879 Liiv LMt 44 (84)
20329 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Humalas 1890 E EM 60 (411)
20330 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Humalas 1913 E EM2 54 (523)
20331 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Humal 1902 Rätsep Koduk. 66 (5)
20332 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Tapuväät VMr 1889 K. Roost H II 11, 671 (46)
20333 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Humal Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 273 (4)
20334 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Humal Han 1894 P. Einbluth H III 18, 169 (11)
20335 611 A1a7 Keerlep, veerlep, kui otsa saap, munep Humal Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (25)
20336 611 A1a7 Kiirdleb, viirdleb, kui otsa saa, munes Humal Kan 1888 J. Väggi H III 11, 480 (2)
20337 611 A1a7 & Kiirdlõs, viirdlõs, ku otsa saa, munõs Hummal Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (139)
20338 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Tapuvene Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 661 (13)
20339 611 A1a7 Keerleb, veerleb, kui otsa saab, muneb Humal Trt 1934 K. Kirss E 85927 (26)
20340 611 A1a8* Keerleb, veerleb, kui saab otsa, siis muneb 1905 Kmpm. KLr 357
20341 611 A1a8* Keerleb, veerleb, kui saab otsa, siis muneb Humal JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 329 (70)
20342 611 A1a8* Keerleb ja veerleb, kui saab otsa, siis muneb Humal JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (40)
20343 611 A1a8* & Keerleb ja veerleb, kui saab otsa, siis muneb Tapud Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 92 (38)
20344 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humalas Tln 1926 M. Sengbusch E 57373
20345 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (142)
20346 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saa otsa, siis muneb Humal Kõp 1889 K. Ojasuu H III 7, 288 (9)
20347 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab õtsa, siis muneb Humal Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (2)
20348 611 A1a9 Kiirleb ja viirleb, saab õtsa, siis muneb Humal Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (45)
20349 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, suab õtsa, siis muneb Humal Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (17)
20350 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Tapuvään Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 407 (5)
20351 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Tapud Amb 1888 M. Neumann H III 8, 377 (28)
20352 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humalad JJn 1888 J. Piber H III 1, 172 (6)
20353 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (14)
20354 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humalakasu Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (65)
20355 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humalad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (38)
20356 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humalas PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (17)
20357 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Tapuväät Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (34)
20358 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Tapud Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 195 (1)
20359 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humala kasvamine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (13)
20360 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Jäm 1925 T. Kaljo E 56244 (38)
20361 611 A1a9 & Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Omalas Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (36)
20362 611 A1a9 Keerleb ja veerleb, saab otsa, siis muneb Humalad Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (41)
20363 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb 1911 Elken3 15 (8)
20364 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humalas Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (158)
20365 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 235 (52)
20366 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humalad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (57)
20367 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal KJn 1870 J. Tiedemann E 129 (12)
20368 611 A1a10 Kiirleb, viirleb, saab otsa, sis muneb Humal Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 610 (137)
20369 611 A1a10 Kiirleb, viirleb, saab otsa, siis muneb Tapud KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 7 (29)
20370 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (15)
20371 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapuväät, humalas KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 187 (9)
20372 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapuvened ümber roika Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (36)
20373 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Kera põhi VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 200 (111)
20374 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, sis muneb Tapuvään Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (26)
20375 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humalad Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (79)
20376 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, sis muneb Humal SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (42)
20377 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 800 (67)
20378 611 A1a10 Kiirleb, viirleb, saab õtsa, siis muneb Humal Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (69)
20379 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 46 (14)
20380 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (39)
20381 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (79)
20382 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humalas Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 858 (8)
20383 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (59)
20384 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapud JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (79)
20385 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapud Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (42)
20386 611 A1a10 Keertleb, veertleb, saab otsa, siis muneb Humal Ran 1895 J. Palu E 18773a (4)
20387 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humalad ehk tapud Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (15)
20388 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapud-humalad Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 100 (12)
20389 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapuvääne HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (27)
20390 611 A1a10 Kiirleb, viirleb, saab otsa, siis muneb Humal KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (63)
20391 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapud Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (47)
20392 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapud KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 326 (18)
20393 611 A1a10 & Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapuvään Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (39)
20394 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapud Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (54)
20395 611 A1a10 Kiirleb, viirleb, saab otsa, sõs muneb Tapu Trv 1890 A. Rull H II 25, 434 (67)
20396 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapuväen HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 674 (30)
20397 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Vil 1892 H. Pihlap E 725 (45)
20398 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (17)
20399 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Tapuvään Mih 1920 A. Leppik E 50904 (99)
20400 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Hummal Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (7)
20401 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humalas Tor 1926 V. Erm E 56895 (11)
20402 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Pai 1926 R. Viidebaum E 59247 ja 59249 (32)
20403 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humalas teiba otses Pär 1911 A. Karu E 47863
20404 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 316 (81)
20405 611 A1a10 Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humalas Lih 1968 K. Salve KKI 48, 355 (51)
20406 611 A1a10 Kiirleb, viirleb, saab otsa, sis muneb Humal Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 282 (22)
20407 611 A1a11* Kiirles ja viirles, saa otsa, sääl munes Humal Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (15)
20408 611 A1a11* Kiirdleb ja viirdleb, saab otsa, sääl muneb Ran 1954 H. Ploom KKI, MT 152, 2
20409 611 A1a11* Keerleb, veerleb, saab otsa, seal muneb Humal SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (45)
20410 611 A1a11* Keerleb, veerleb, saab otsa, sääl muneb Humal Vil 1877–1917 J. Täht E 1383 (87)
20411 611 A1a11* Keerleb, veerleb, saab otsa, sääl muneb Humalad Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40146 (65)
20412 611 A1a11* Keerleb, veerleb, saab otsa, seal muneb Tapud Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (4)
20413 611 A1a11* & Keerleb, veerleb, saab otsa, seal muneb Tapud Vän 1889 J. Peterson H II 20, 601 (93)
20414 611 A1a12 Keerleb ja veerleb, saab otsa, näe muneb Humal Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (105)
20415 611 A1a12 & Keerleb ja veerleb, saab otsa, näe, muneb Humalad MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 752 (20)
20416 611 A1a13 Keerleb, veerleb, saab otsa ja muneb Humalad Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 548 (67)
20417 611 A1a13 & Keerleb, veerleb, saab otsa ja muneb Humal Kei 1981 T. Birkan RKM II 349, 578
20418 611 A1a14 & Keerleb, veerleb, saab otsa, muneb Humal TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (83)
20419 611 A1a14 Keerleb, veerleb, saab otsa, muneb Humal Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (82)
20420 611 A1a14 Keerleb, veerleb, saab otsa, muneb Humal Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (27)
20421 611 A1a14 Keerleb, veerleb, saab otsa, muneb Tapuvääne, humalad käivad ümmer, hakkab õitsema Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 535 (119)
20422 611 A1a14 Kiirleb, viirleb, saab otsa, muneb Humal Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (4)
20423 611 A1a14 Keerleb, veerleb, saab otsa, muneb As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 444 (2)
20424 611 A1a15 Kiirdlõs, viirdlõs, otsa saa, sõs munõnõs Humal Se 1938 E. Kirss ERA II 194, 692 (19)
20425 611 A1a15 Keerleb ja veerleb, otsa saab, siis muneb Lõngakera Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (11)
20426 611 A1a15 Keerleb ja veerleb, otsa saab, siis muneb Humal Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (20)
20427 611 A1a15 Keerleb ja veerleb, otsa saab, siis muneb Humal Vil 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 173 (5)
20428 611 A1a15 Keerdleb ja veerdleb, otsa saab, siis muneb Humal Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 546 (8)
20429 611 A1a15 & Kiirleb ja viirleb, otsa saab, sis muneb Langakerä Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 66 (35)
20430 611 A1a16 & Kiirdlep, viirdlep, otsa saab, sõs munõlõp Humala', mis ollõ mano pandas Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 516 (6)
20431 611 A1a16 Kiirles, viirles, otsa saa, siss munes Humala Ote 1893 K. Parts H II 44, 587 (18)
20432 611 A1a17* & Keerdlep ja veerdlep, otsa saap, munep Vom Hopfen Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36: 1, l. 76
20433 611 A1a17* Keerleb, veerleb, otsa saab, muneb Humal Pst 1895 H. Lensin E 17727 (6)
20434 611 A1a18 Kierleb, vierleb, saand otsa saand, siis muneb Humalad Kär 1890 K. Loiken H II 18, 891 (20)
20435 611 A1a18 Kierleb, vierleb, saab otsa saand, siis muneb Humal, tapuvene Khk 1940 A. Kukk KKI WS
20436 611 A1a18 Keerleb, veerleb, saand otsa saand, siis muneb Tt 1660–1876 Anonüüm 021 H, R 3, 335
20437 611 A1a18 & Kiirleb, viirleb, saand otsa saand, siis muneb Humal Ans 1937 A. Raadla ERA II 157, 69 (10)
20438 611 A1b Keerleb, veerleb, läeb otsa, siis muneb Humal Vän 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 121 (5)
20439 611 A1b & Keerleb, veerleb, läeb otsa, siis muneb Humalas Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 197 (2)
20440 611 A1b Keerleb, veerleb, läeb otsa, siis muneb Humalas Juu 1958 L. Raudsep KKI 29, 98 (18)
20441 611 A1c Keerleb, veerleb, kui otsa jõuab, siis muneb Humal Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 3 (9)
20442 611 A1c & Keerleb, veerleb, kui otsale jöuab, siis muneb Humal Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 461
20443 611 A1d* Keerleb ja veerleb, otsa saab, siis muneb muna Humala Rõn 1889 C. Berg H II 30, 714 (29)
20444 611 A1d* Kierles ja vierles, kui otsa saa, sis munes muna Hummal vai tapu Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 533 (3)
20445 611 A1d* & Keerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb muna Humal VMr 1951 A. Riis EKRK I 2, 357 (6)
20446 611 A1d* Kiirleb ja viirleb ja kui otsa saab, siis muneb muna Humal As 1994 A. Korb RKM II 466, 356 (72)
20447 611 A1e & Keerleb, veerleb, kui otsa saab, teeb muna Humal San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (3)
20448 611 A1f* Kiirdles, viirdles, kui otsa saase, sis loose muna Humalane Ote 1895 E. Palm E 20132 (81)
20449 611 A1f* & Keerlep, veerlep, kui otsa saab, loob muna Humala Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (37)
20450 611 A1f* Kiirles, viirles, otsa sua, luu munnõ Hummal Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (2)
20451 611 A1f* Keerdles ja veerdles, lätt otsa ja luu muna Humal Vas 1937 I. Daniel ERA II 160, 490 (6)
20452 611 A1g* Keerles, veerles, otsa loo muna Hummal Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (25)
20453 611 A1g* & Keerles ja veerles, otsa luu muna Humalad Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 431 (120)
20454 611 A1h & Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muna Humal ümber roeka Krj 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 532 (32)
20455 611 A1i* Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis hakkab munema Humal Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 226 (29)
20456 611 A1i* Ta keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis hakkab munema Humalas Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 28 (101)
20457 611 A1i* Keerleb, veerleb, sõni kui otsa saab, hakkab munema Humal Tõs 1934 F. Lõpp E 86075 (8)
20458 611 A1i* Keerleb, veerleb, kui otsa saab, hakkab munele Humal Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (39)
20459 611 A1i* Keerleb, veerleb, saab otsa, siis hakkab munele Humalad Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 525 (40)
20460 611 A1i* Keerleb, veerleb, saab otsa, hakkab munele Tapud Tln 1926 M. Sengbusch E 57367
20461 611 A1i* Keerleb, veerleb, saab otsa, hakkab munele Tapuväät KJn 1889 J. Saks H II 26, 1100 (10)
20462 611 A1i* Keerleb, veerleb, saab otsa, hakkab munele Tapuveane Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (837)
20463 611 A1i* Keerleb, veerleb, saab otsa, hakkab munele Tapud Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (19)
20464 611 A1i* Keerleb, veerleb, saab otsa, hakkab munele Humalas Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 191 (1)
20465 611 A1i* Keerleb, veerleb, saab otsa, hakkab munele Tapp Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 165 (40)
20466 611 A1i* & Keerleb, veerleb, saab otsa, hakkab munele Humalad KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 403 (32)
20467 611 A1i* Kiirleb, viirleb, suab otsa, hakkab munele Humal või tapud Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (8)
20468 611 A1i* Keerleb ja veerleb, saab otsa, hakkab munele Humal Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (71)
20469 611 A1i* Keerleb ja veerleb, saab otsa, hakkab munele Humal Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 154 (70)
20470 611 A1i* Keerleb ja veerleb, saab otsa, hakkab munele Humal Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (71)
20471 611 A1i* Keerleb ja veerleb, saab otsa, hakkab munele Humalad Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (22)
20472 611 A1i* Keereldab, veereldab, saab otsa, hakkab munele Humal Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (26)
20473 611 A1i* Keerleb, veerleb, saab otsa ja hakkab munele Tapud ümber teiba Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 544 (9)
20474 611 A1i* Keerleb, veerleb, ots hakkab munele Humalad Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (14)
20475 611 A1j & Keerleb ja veerleb, saab otsa, lääb munele Humal Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (91)
20476 611 A1k & Keerlevad ja veerlevad, kui otsa saab, siis muneb Tapud Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 246 (14)
20477 611 A1k Keerlevad ja veerlevad, kui otsa saavad, siis munevad Lai 1932 M. Kirsch ERA II 253, 405 (50)
20478 611 A1l & Keerleb, veerleb tuule käes, kui otsa saab, siis muneb Humal Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 33 (13)
20479 611 A1m & Keerleb, veerleb ümber toki, lõpus siis on munad otsas Humal MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 381 (33)
20480 611 A1n* & Esiti keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalavene Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (5)
20481 611 A1n* Esti keerleb ja veerleb, kui otsa saab, muneb Humal Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 153 (53b)
20482 611 A1o* Kes keerleb ja veerleb ja kui otsa saab, siis muneb 1867 CRJ Uar 29 (3)
20483 611 A1o* Kes keerleb ja veerleb ja kui otsa saab, siis muneb 1886 Org 57 (4)
20484 611 A1o* Kes keerleb ja veerleb ja kui otsa saab, siis muneb 1910 Mäesepp K 40 (3)
20485 611 A1o* Kes keerleb ja veerleb ja kui otsa saab, siis muneb 1888 Ilmjärv Uus ABDr 40 (1)
20486 611 A1o* Kes keerleb ja veerleb ja kui otsa saab, siis muneb 1902 Tõn. ABDr12 38
20487 611 A1o* Kes keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Kuu 1948 H. Ernesaks KKI 8, 53 (89)
20488 611 A1o* Kes kierleb ja vierleb, kui otsa soab, siis muneb Humal Kuu 1964 J. Tärn Vilbaste 1, 79
20489 611 A1o* & Kis keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Aud 1964 R. Praakli RKM II 176, 104 (26)
20490 611 A1o* Kes keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Tapp ehk humalas Pil 1896 H. Keller E 29101 ja 29105 (93)
20491 611 A1p* Mis keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (7)
20492 611 A1p* & Mis keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Sa 1904 A. Valtin H III 31, 153 (3)
20493 611 A1q* Viirdlõs ja kiirdlõs, ku otsa saa, siis luu muna Humalad Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (50)
20494 611 A1q* & Veerleb, keerleb, kui otsa saab, siis muneb Kera lahti keritakse, otsa saab, siis tuleb keraalus Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 25 (59)
20495 611 A1q* Veerleb ja keerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 198 (45)
20496 611 A1q* Veerleb ja keerleb, kui otsa saab, siis muneb Humal Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 17 (63)
20497 611 A1q* Viirleb ja keerleb, üles otsa soab, siss muneb Humalas Tõs 1930 K. Mihkla KKI WS
20498 611 A1q* Veerdleb, keerdleb, otsa saase, loose muna Tapuväät Võn 1892 J. Pint E 502 (1)
20499 611 A2a & Keerutes, veerutes, kui otsa saa, luu muna Humale- ehk tapuvään San 1888 K. Gross H II 31, 807 (54)
20500 611 A2b & Keerutõlõs, veerüteles, läts otsa, lõi muna Hummal Se 1940 M. Linna ERA II 278, 567 (34)
20501 611 A3* Käänleb, väänleb, kui otsa saab, siis muneb Humal KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (7)
20502 611 A3* & Käändleb, väändleb, otsa saab, muneb muna Humal Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 169 (19)
20503 611 A4* Keerleb ja käärleb, kui otsa lõppeb, siis muneb Humal Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 256 (29)
20504 611 A4* & Kiirles, kaarles, kui otsa saa, siis munes Tapuvääne Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (76)
20505 611 A5 & Viinab, väänab, saab otsa, siis muneb Tapovääs Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 360 (310)
20506 611 A6*% Tiirleb ja veerleb, kui otsa saab, siis muneb Humalad Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (22) 876Bc
20507 611 A6*% & Tiirleb, viirleb, saab otsa, siis muneb Humalad Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (33) 876Bc
20508 611 A6*% Teerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis hakkab munema Humalas Var 1965 R. Kotkas EKRK I 56, 437 (8) 876Bc
20509 611 A7* Siirleb, viirleb, kui otsa saab, siis muneb Humalas Kos 1894 T. Wiedemann E 9517 (26)
20510 611 A7* Siiru, viiru, kui otsa saab, siis muneb Humal Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 17 (28)
20511 611 A7* & Tsiirleb ja viirleb, ku otsa saab, siis muneb Humal Ote 1984 Ü. Valk RKM II 427, 135 (1)
20512 611 A8* Kiipab, kaapab, saab otsa, muneb Humal Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 508 (88b)
20513 611 A8* Kiipab, kaapab, kui otsa saab, siis muneb Jaa 1923 V. Valt A 2928 (11)
20514 611 A8* & Kiipap, kaapap, kui otsa saab, sis muneb Inimese lähva lootsikust välla Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 794 (23)
20515 611 A9+ & Keerleb kui kabel, kui otsa saab, siis muneb Humal Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 39 (23)
20516 611 A9+ Eerleb, veerleb, saab otsa, siis muneb Humal Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (39)
20517 611 A9+ & Kiirub, kõõrub, saab otsa, sis muneb Humalad Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 163 (194)
20518 611 A9+ Keeruline, siiruline, aga otsas munad Humal Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 507 (85)
20519 611 A9+ & Keerutab, keerutab, otsa saab, siis muneb Humal Vll 1995 M. Hiiemäe EFA II 4, 274 (74)
20520 611 B1a* Keerleb, veerleb, kui saab saarde, siis muneb Äkke Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (12)
20521 611 B1a* Keerleb, veerleb, saab saarele, siis muneb Humalad Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 155 (19)
20522 611 B1a* Kierleb, vierleb, saab saarele, siis muneb Tapud Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (60)
20523 611 B1a* Keerleb, veerleb, saab saarde, siis muneb Kei 1925 R. Soom E 72962 (16)
20524 611 B1a* & Keerleb, veerleb, saab saare, siis muneb Humalaväene Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (22)
20525 611 B1a* Keerleb ja veerleb, saab saarele, siis muneb Humalas Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 39 (88)
20526 611 B1a* Kiirleb, viirleb, saab saarele, muneb Humal Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 265 (4)
20527 611 B1a* Keerleb, veerleb, saab saare, sääl muneb Humal Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (4)
20528 611 B1b & Keerleb, veerleb, saand saarlale saand, siis hakkab munema Humal Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 183 (90)
20529 611 B1c & Keerleb, veerleb, saab saarde-saarikuse, siis muneb Tuisk Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (17)
20530 611 B2a* Kiipab, kaapab, saab saarde, siis muneb Äke 1890 E EM 65 (468)
20531 611 B2a* Kiipab, kaapab, saab saarde, siis muneb Äke 1913 E EM2 58 (605)
20532 611 B2a* Kiipab, kaapab, saab saarde, siis muneb Ägli Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 438 (29)
20533 611 B2a* Kiipap, kaapap, saap saarde, siis munep Luud Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (174)
20534 611 B2a* Kiipab, koapab, soab soare, siis muneb Toapühkmed Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (79)
20535 611 B2a* Kiipab, kaapab, saab saarde, siis muneb Põrandaluud Trv 1894 K. Tober H III 20, 311 (21)
20536 611 B2a* Kiipab ja kaapab, saab saare, siis muneb Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 165 (2)
20537 611 B2a* & Kiipab ja kaapab, saab saarde, siis muneb Luud Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (46)
20538 611 B2a* Kiipas, kaapas, ku saarde saa, sis munes Tare pühkimine San 1967 R. Praakli RKM II 227, 282 (29)
20539 611 B2a* Kiipab, kaapab, saab saare, sääl muneb Ägli Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (83)
20540 611 B2b & Keepab, kaapab, saand saare, siis muneb Luud pühib tuba Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 581 (17)
20541 611 B3* Kiibab, kaabab, kui saarde saab, siis muneb Luud Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 409 (33)
20542 611 B3* & Kiibab ja kaabab, saab saarde, hakkab munele Luud Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 55 (73)
20543 611 B4* Kiipsab, kaapsab, saab saare, siis muneb Luud SJn 1891 J. Köstner H II 26, 554 (9)
20544 611 B4* Kiipsab ja kaapsab, saab saare, seal muneb Toa pühkimine, pühked oo need munad siis Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 198 (2)
20545 611 B4* & Kiipsab ja kaapsab, saab saare, seal muneb Toa pühkimine Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 129 (29)
20546 611 B5* Kriipsab, kraapsab, saab saarde, siis muneb Äke Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (159)
20547 611 B5* Kriipsas, kraapsas, saab saare, siis muneb Humalas Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (159)
20548 611 B5* Kriipsab, kraapsab, saab saarele, siis muneb Ägel Hel 1891 J. Lammas E 418 (21)
20549 611 B5* & Kriipsab, kraapsab, saab saarele, siis muneb Heinasaod Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 234 (9)
20550 611 B5* Kriipsab, kraapsab, kui saarele saab, siis muneb Luud Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (17)
20551 611 B6* Kriipab ja kraapab, kui saarde saab, siis muneb Põranda pühkimine Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 548 (4)
20552 611 B6* & Küll kriipab, küll kraapab, saab saarele, seal muneb Luud Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 572 (23)
20553 611 B7 & Kiipsab, kaapsab, riipsab, raapsab, saab saarele, siis muneb Tt 1882 Anonüüm XXX Tõn. R Tähtr. (1882) 57 (10)
20554 611 B8 & Kiibib, kaabib, kriibib, kraabib, saab saarele, siis muneb Pühkimise luud Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (68)
20555 611 B9 & Kisub, kaapab, saab saare, siis muneb (Es reisst und scharrt, kommt es auf die Insel, so legt es Eier) Die Egge Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 269
20556 611 B9 Kisub, kaapab, saab saare, siis muneb 1881 Kas. Talur. Kal. (1881) 39 (2)
20557 611 B9 Kisub, kaapab, saab saare, siis muneb Äkke 1883 ER Kal. (1883) 89 (18)
20558 611 B9 Kisub, kaapab, saab saare, siis muneb 1916 Mickwitz Kal. (1916) lk-ta
20559 611 B10+ & Leepab, laapab, saab saare, siis muneb Luud PJg 1891 M. Reimann H II 41, 980 (8)
20560 611 B10+ Siipsab, saapsab, saab saarele, siis muneb Luud Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 323 (303)
20561 611 B10+ & Kiiksab ja kaaksab, saab saare, siis muneb Pühkimine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (3)
20562 611 B10+ Eerleb, keerleb, saab saare, siis muneb Humal Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (1)
20563 611 B10+ Kiirdleb, kaardleb, saab saarde, siis hakkab munel Humalas Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 40 (143)
20564 611 B10+ Liperdab, laperdab, saab saarele, siis muneb Humal Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 598 (79)
20565 611 B10+ Liperdab, laperdab, saab saarele, siis muneb Humalas Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 116 (12)
20566 611 C1a Kiipsib, kaapsib, saab nurka, siis muneb Luud 1890 E EM 64 (450)
20567 611 C1a Kiipsib, kaapsib, saab nurka, siis muneb Luud 1913 E EM2 57 (582)
20568 611 C1a & Kiipsib, kaapsib, saab nurka, siis muneb Luud Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (37)
20569 611 C1b & Kiips-kaaps, lääb nurka munele Põrmandu pühkimine Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (54)
20570 611 C2+ Kriipsib, kraapsib, kui nurka saab, siis muneb Luud 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (28)
20571 611 C2+ Kriipsab, kraapsab, kui nurka saab, siis muneb Luud Hls 1893 J. Stamm H III 13, 730 (20)
20572 611 C2+ & Liipab, lääpab, kui nurka saab, siis muneb Luud Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 36 (8)
20573 611 D & Kiipab, kaapab, kui saab mäele, siis muneb Luud Kse 1889 M. Reimann H II 17, 848 (11)
20574 611 E* & Kiipab, kaapab, kui ääre saab, siis muneb Ägel Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (27)
20575 611 E* Kiipab ja kaapab, kui äärde saab, siis muneb Äke VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (70)
20576 611 F & Keerlep ja veerlep, kui veerde saap, sis munep Jõe ehk oja vatt Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (91)
20577 611 G1* & Keerleb ja veerleb, lääb üles, hakkab munema Humal Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
20578 611 G1* Keerleb ja veerleb, kui üles saab, siis muneb Humal Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
20579 611 G1* Kierleb ja vierleb, kui üles saab, muneb Humalas Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 145 (73)
20580 611 G1* Keerleb, veerleb, üles saand, siis muneb Humal Mus 1978 U. Kruusamäe, L. Kull, T. Vackermann KKI 68, 710 (1)
20581 611 G2 & Keerutab, veeretab, kui üles saab, siis muneb Humalad Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 369 (68)
20582 611 Ha & Keerleb ja veerleb, kui kõrgele saab, muneb Humalad Pee 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 70 (8)
20583 611 Hb & Keerleb vinderdi-vänderdi, kui saab kõrgesse, siis hakkab munele Humal Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 127 (66)
20584 611 I1a1*% & Kiirdles ja viirdles, ku tippu saa, siss munes Humale Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 517 (88) 2234A3
20585 611 I1a1*% Keerles ja veerles, ku tippu saa, sis munes Humal, tapuväänus Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (142) 2234A3
20586 611 I1a1*% Keerleb ja veerleb, kui tippu saab, siis muneb Humal Hls 1929 E. Nõges A 10895 (25b) 2234A3
20587 611 I1a1*% Kiirleb ja viirleb, kui tippu saab, siis muneb Humalad Trv 1894 J. Sirul H III 21, 460 (3) 2234A3
20588 611 I1a1*% Keerleb, veerleb, kui tippu saab, siis muneb Humal Krk 1933 H. Puidet E 84427 (3) 2234A3
20589 611 I1a1*% Kiirles, viirles, ku tippu saa, sis munes Humal Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (5) 2234A3
20590 611 I1a1*% Keerleb, veerleb, kui tippu saab, siis muneb Humal Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 114 (30) 2234A3
20591 611 I1a2* Kiirles, veerles, saab tippu, sis munes Tapuväänus Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 32 (6)
20592 611 I1a2* Keerleb, veerleb, saab tippu, siis muneb Humalas Trt 1895 A. Rühka E 18054 (11)
20593 611 I1a2* & Kiirleb, viirleb, saab tippu, siis muneb Humal Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (12)
20594 611 I1a2* Keerleb, veerleb, saab tippu, siis muneb Tapuväänik (humal) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (86)
20595 611 I1a2* Kiirles, veerles, saa tippu, munes Humal Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 30 (22)
20596 611 I1a2* Keerleb, veerleb, saab tippu, sääl muneb Humal Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (33)
20597 611 I1b & Keerleb ja veerleb, saab tippu, hakkab munele Humala, tapu Hls 1893 M. Kuum E 1375 (9)
20598 611 I1c* Keerleb, veerleb, kui tippu saab, teeb muna Humalas Trv 1877–1917 A. Parts E 1352 (6)
20599 611 I1c* & Keerleb, veerleb, saab tippu, teeb muna Humal Hls 1928 E. J. Kase ERA II 3, 99 (2)
20600 611 I2* Tiirleb, veerleb, kui tippu saab, siis muneb Humal Sa 1932 E. Rossner E 81992 (3)
20601 611 I2* & Teerles ja veerles, saab tippu, siis munes Humal kasvab Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 118 (21)
20602 611 J1a* Kierleb ja vierleb, kui latva saab, siis muneb Humalad As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 368 (77)
20603 611 J1a* Keerleb ja veereb, kui latva saab, siis munib Humal Mus 1978 M. Janson, M. Kuusemets KKI 68, 437 (2)
20604 611 J1a* Veerleb ja keerleb, kui latva saab, siis muneb Humal Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 390 (5)
20605 611 J1a* Keerleb, veerleb, kui latva saab, siis muneb Kana läheb lakka munele Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 594 (373)
20606 611 J1a* Kiirleb, viirleb, kui latva saab, siss muneb Humal Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 21 (5)
20607 611 J1a* & Keerleb, veerleb, kui latva saab, siis muneb Humalad Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
20608 611 J1b & Keerles, veerles, saa latva, sõs munes Humal Trv 1894 A. Rull H III 20, 143 (51)
20609 611 J1b Keerleb, veerleb, saab latva, siis muneb Humalavars Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (73)
20610 611 J1b Keerleb, veerleb, saab latva, siis muneb Humalas Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (107)
20611 611 J1b Keerleb, veerleb, saab latva, siis muneb Tapud VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (6)
20612 611 J1b Keerleb, veerleb, saab latva, sõs muneb Humal Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (10)
20613 611 J1b Keerleb, veerleb, saab latva, siis muneb Humalad SJn 1892 H. Karell E 1605 (2)
20614 611 J1b Keerleb, veerleb, saab latva, siis muneb Humal Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 407 (6)
20615 611 J1b Keerleb, veerleb, saab latva, siis muneb Tapuvene Mus 1979 V. P. ja M. V. KKI KS
20616 611 J1c* & Kiirleb, viirleb, saab latva, seal muneb Humala Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 437 (111)
20617 611 J1c* Kiirleb, viirleb, saab latva, jääb munel Humalas Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (94)
20618 611 J2+% & Keerutas, meerutas, lätt latva, luu munna Hummal Se 1935 T. Uiboaed S 99947 (29) 2787
20619 611 J2+% Kiirleb ja käärleb, kui latva saab, siis muneb Humal Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 436 (3) 2787
20620 611 J2+% & Keeroteles ja käänles, kui latva saase, sis loose Hummal Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 746 (22) 2787
20621 611 J2+% Keerleb, väänleb, saab latva, siis muneb Humalas Jür 1889 J. A. Ruutopõld H III 3, 191 (11) 2787
20622 611 J2+% Kiirtub, viirtub, saab latva, siss lääb munele Hls 1951 A. Utt KKI KS 2787
20623 611 J2+% Kiipsab, kaapsab, saab ladvale, sõs muneb Humal Hls 1891 J. Riiet H III 13, 593 (193) 2787
20624 611 J2+% Kiirleb, viirleb, kui latva saab, siss muneb Saa 1986 E. Leppik KKI KS 2787
20625 611 K* & Keerleb, veerleb puu ümmer, saab otsa, siis muneb Humal Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 301 (194)
20626 611 K* Keerleb, veerleb, kui puu otsa saab, siis muneb Humal Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 311 (47)
20627 611 K* & Keerleb, veerleb, saab puu otsa, siis muneb Humal Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 101 (13)
20628 611 K* Keerleb ja keerleb, kui saab puu otsa, hakkab munele Humal Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 145 (184)
20629 611 K* Keerleb, veerleb, saab puu otsa, hakkab munele Humal Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 125 (54)
20630 611 K* Keerleb ja veerleb, läheb puu otsa munele Humal Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 214 (21)
20631 611 L & Keerleb, veerleb, saab torni otsa, siis muneb Tapuväät VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 287 (161)
20632 611 M & Keerleb, veerleb, tulba otsa läheb munema Humalad Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 63 (2)
20633 611 N & Teras, viras, aja otsa munes muna Tapuvääs San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (16)
20634 611 O & Kiirleb, viirleb, saba otsa muneb muna Humal TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (31)
20635 611 P1a*% & Keerleb ja veerleb, läheb taeva alla munele Humalad Muh 1937 J. Arike ES, MT 208, 14 2202
20636 611 P1a*% Keerleb ja veerleb, läheb taeva alla munele Humalad Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 548 (120) 2202
20637 611 P1a*% Kierleb, vierleb, läheb taeva alla munele Humalad Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 580 (118) 2202
20638 611 P1a*% Keerleb, veerleb, kui otsa saab, siis läheb taeva alla munele Humal Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 261 (17) 2202
20639 611 P1b* & Keerlik-veerlik, läheb taeva alla munele Humalavarred Krj 1889 V. Mägi H II 18, 477 (18)
20640 611 P1b* Keereldi-veereldi, läheb taevasse munele Tapuvään Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 145 ja 148 (44)
20641 611 P1b* Keereldi-veereldi, lähäb taeva alla munema Humalas LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (3)
20642 611 P1b* Keerelda-veerelda, saab taeva alla, siis munele Humalas Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (75)
20643 611 P2 & Eerleb, veerleb, läheb taevameerde munema Humal Muh 1951 M. Ots RKM II 36, 202 (1)
20644 611 Q1 & Keerleb ja veerleb, kui kasu täis saab, siis muneb Humal Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (40)
20645 611 Q2 & Huuslõs, puuslõs, ku täüs saa, lätt munõlõ Voki otsast pandas poolikõnõ är Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 418 (12)
20646 611 R+% Keerleb, veerleb, saab suureks, siis muneb Humal JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 67 (18) 604 2199
20647 611 R+% Keerleb ja veerleb, viimaks muneb Tapud Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (13) 604 2199
20648 611 R+% & Keerleb ja veerleb, kui otsa saab, siis haruneb Humalad Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 271 (33) 604 2199
20649 611 R+% & Keeletu, meeletu, kui otsa suab, siis muneb Tapp Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (41) 604 2199
20650 611 R+% & Tiirud-täärud, till ja lõks, kui otsa saab, siis muneb Humal Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (12) 604 2199
20651 611 R+% Tiibuta tibu leheb keerledes puu otsa, kui latva saab, siis muneb Humal Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 507 (91) 604 2199
20652 611 Sa/ & Keerleb ja veerleb, saab saarde, seisab ja hakkab munele Humal (tapuvään) Mih 1920 A. Leppik E 50893 (12) 650Ma
20653 611 Sb/ & Kiibib, kaabib, läheb nurka, seal seisab, teeb muna Luud Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (99) 650Mb
20654 611 Sc/ & Liipab ja laapab, kui seisma jääb, siis muneb Luud Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 81 650Mc
20655 611 Z/ & Isa pikk, ema lai, keerdleb, veerdleb, saab otsa, on muna Tapuvään Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (4) 366Ä
20656 611 # 609 610 612 613 647A12a* 650 784Dc 994B+ 1938F
20657 612 & Keerleb ja veerleb, kui otses, siis karjub Ratas, määre SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 468 (38)
20658 612 # 611
20659 613 a & Kierleb, vierleb, vups Koer heidab magama Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (18)
20660 613 b & Veerleb, keerleb, langeb potsti Koer Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 533 (80)
20661 613 c & Keerleb, veerleb, maha langeb tötsti Koer VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 203 (130)
20662 613 # 609 611 886 1870 2250 2796
20663 614 a1 Ker'kene-mer'kene, sai saksa pos'kane Sipul Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (6)
20664 614 a1 & Kerkene-merkene', sai saksa poiskõnõ Vokk Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (58)
20665 614 a1 Keerkõnõ-meerkõnõ, sai saksa poiskõnõ Linapund Se 1935 P. Külaniit S 105574 ja 105585 (4)
20666 614 a1 Keerkõnõ-meerkõnõ, saie säksa poiskene Linapund Se 1927 M. Pihlapuu S 1941 (116)
20667 614 a2 Keerikene-meerikene, säi saksa poiskõnõ Vokk Se 1936 M. Vabarna S 121934 (31)
20668 614 a2 & Keerikene-meerikene, säi saksa poiskõnõ Vokk Se 1949 V. Pino RKM II 30, 211 (787)
20669 614 a3 Keerukene-meerukene, sai saksa poiskõnõ Kuruslauk Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (57)
20670 614 a3 & Keerukõnõ-meerukõnõ, sai säksa poiskõnõ Linapund Se 1934 M. Podrätšikov S 85762 (6)
20671 614 a3 Keerukõnõ-meerukõnõ, sai säksa poisikõnõ Linapunt Se 1934 F. Paloots S 86157 (16)
20672 614 a3 Keerukõnõ-meerukõnõ, saie saksa poiskõnõ Linapund Se 1930 V. Ruusamägi S 20993 (20)
20673 614 a3 Keerukõnõ-meerukõnõ, saie saksä poisikene Linapund Se 1934 F. Paloots S 76504 (10)
20674 614 a3 Keerukõnõ-meerukõnõ, saie säksa poisikõnõ Linapund Se 1930 A. Põhi S 22339 (17)
20675 614 a4 & Keerukõnõ-veerukõnõ, sai saksa poisikõnõ Linapund Kan 1964 M. Meho EKRK I 51, 183 (12)
20676 614 b1 & Keerukõnõ-meerukõnõ, sais säksa poisikõnõ Sipul Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (62)
20677 614 b1 Keerukõnõ-meerukõnõ, sais säksa poisikõnõ Linapund Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 548 (57)
20678 614 b2 & Keerukõnõ-meerukõnõ, sais kui saksa poiskõnõ Viinatsaarak Se 1929 V. Savala S 17565 (127)
20679 614 b2 Keerukanõ-meerukanõ, sais kui säksa poisikanõ Vokk Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 280 (68)
20680 614 c & Keerukõnõ-meerukõnõ, pääle saksa poisikõnõ Sipul Se 1934 M. Peramets S 78513 (35)
20681 614 d & Keerukene-meerukene, seitse saksa poisikest Vokk Räp 1961 A. Org RKM II 135, 664 (11)
20682 614 e1 & Keerukõnõ ja meerukõnõ, läts otsa, sai säksa pujakõnõ Hummal Se 1929 V. Savala S 17513 (2)
20683 614 e2 & Keerukõnõ-meerukõnõ, saa otsa, saa säksa pojast Hummal Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (101)
20684 615 & Keedab kanamuna ära, aga tuld ei ole Kustutamata lubi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (55)
20685 615 Keedab tuleta Lubi 1890 E EM 60 (404)
20686 615 Keedab tuleta Lubi 1913 E EM2 54 (516)
20687 615 Keedab tuleta 1932 Kmpm. EL III10 170
20688 616 A & Nuaga leigetakse, laua peale tuuakse, katlas keedetakse Vorstitikk Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (57)
20689 616 B1 & Mis asi see on, mis keedetakse, aga ei sünni süüa Vorstiork Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 128 (113)
20690 616 B2 Keedetakse ja küpsetatakse, aga ei sööda Verivorsti otsad, nöörid Kuu 1992 M. Aug RKM, KP 6, 4 (1)
20691 616 B2 & Keedetakse ja küpsetakse, aga ei sööda Vorstivarras Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 284 (35)
20692 616 B2 Keedetakse ja küpsetakse, aga ei sööda Vorstitikk Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 526 (50)
20693 616 B2 & Keedets ja küdsätets, aga ei süvvä Orstipulk Krk 1937 M. Sarv ERA II 142, 387 (32)
20694 616 B2 Keedetas ja küpsetatas, aga ei süüa Vorstivarras Ran 1895 J. Palu E 18775 (57)
20695 616 B3a* Keedetakse ja küpsetatakse, aga süüa ei sünni Vorstitikk või nöör 1955 ÜÕÕ 45 (4)
20696 616 B3a* & Keedetakse ja küpsetakse, aga süüa ei sünni Vorstitikk Vän 1933 P. Ehrenpreis E 82416 (1)
20697 616 B3a* Keedetasse ja küpsetasse, aga süüa ei sünni Vorstitikk KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (19)
20698 616 B3a* Keedetse ja küpsetatse, aga süüa ei sünni Vorstitikk Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 175 (21)
20699 616 B3a* & Keedetakse, küpsetakse, siiski süüa ei sünni Vorstitikk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (165)
20700 616 B3a* Keedetakse ja küpsetatakse, aga ära süüa ei sünni Vorstitikk Saa 1933 E. Vöörman ERM, KV 14, 65
20701 616 B3a* & Keedetakse ja küpsetakse, aga siiski ei sünni süia Vorstipulk Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (18)
20702 616 B3b* Keedetud, küpsetud, ei sünni siiski süüa Vorstitikk SJn 1892 H. Karell E 1608 (24)
20703 616 B3b* & Keedetud ja küpsetud, aga siiski süia ei sünni Vorstitikk Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (21)
20704 616 B3b* & Keedetud, küdsätud, siski ei sünni süüä Orstivarras Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (137)
20705 616 B3c & Küpsetakse, keedetakse, siiski ei kõlba süia Vorstitikk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (51)
20706 616 B3d & Küpsetud ja keedetud, aga süüa ei sünni Vorstivarras Ksi 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 595 (35)
20707 616 B3e & Keeda ja küpseta, ikka süüa ei kõlba Vorstitikk Tln 1972–1974 R. Viidalepp RKM II 323, 35 (1)
20708 616 B4a% & Keedetakse, küpsetakse, pandakse lauale, aga keegi ei söö ega joo Tln 1928 Sommer E 72996/7 (11) 877
20709 616 B4b & Keedetakse, küpsetakse, lauale pantakse, ei söö keegi Vorstitikk SJn 1889 T. Köstner H II 26, 389 (98)
20710 616 B4c* Keedetakse, küpsetakse, laua peale pannakse, ükski teda ei söö Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1090 (35)
20711 616 B4c* & Keedetas ja küdsatas, pandas lavva pääle, ütski ei süü Vorstivarras Ran 1889 H. Raag H II 30, 303 ja 313 (44)
20712 616 B4d1* & Keedetakse, küpsetakse, laua peale pandakse, aga ei sööda Vorstivarras Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (62)
20713 616 B4d1* Keedetasse, küpsetasse, laua piale pannasse, aga ei sööda Vorstitikk KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (21)
20714 616 B4d1* Keedetakse, küpsetakse, laua pääle pannas, aga ära ei süüa Vorstipulk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (119)
20715 616 B4d1* & Keedetas ja kütsetas, lavva pääle pandas ja ära ei süvvä Vors[ti] köite Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 747 (39)
20716 616 B4d2* & Keedetakse, küpsetakse, lauale pannakse, aga ei süüa Vorstivarras KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (223)
20717 616 B4d2* Keedetakse, küpsetakse, lauale pannakse, aga ära ei sööda Vorstitikk Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (33)
20718 616 B4d2* & Keedetakse, küpsetatakse, pannakse lauale, kuid ära ei süüa Vorstipulk Hel 1955 P. Piirimees KKI 19, 502 (3)
20719 616 B4e Keedetakse, küpsetatakse, lauale kantakse, aga ei sööda Vorstitikk 1992 Metstak2 32 ja 33
20720 616 B4e & Keedetasse, küpsetasse, lauvale kantasse, aga ei süüva Orstitikk Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (26)
20721 616 B4f & Keedetakse ja küpsetakse, tuuakse lauale, aga ei sööda Vorstitikk Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 60 (46)
20722 616 B4g & Keedeta, küpseta, lauale viia, ära ei süia Vorstitikk Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (47)
20723 616 B4h1 & Küpsetakse, keedetakse, pannakse lauale, aga ei süüa Rinnapiim Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 427 (94)
20724 616 B4h2* Küpsetakse, keedetakse, laua peale pandakse, aga ära ei sööda Vorstitikk SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 356 (11)
20725 616 B4h2* Küdsätets ja keedets, lavva pääle pannas, aga ei süvvä Vorstiork Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (62)
20726 616 B4h2* & Küpsetas ja keedetas, laua piäle pantas, aga ära ei süöda Vorstitikk SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (44)
20727 616 B5a1* Keedetakse, küpsetakse, laua pääle pantakse, ei see siiski süüa sünni Vorstivarras või tikk Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 14 ja 52 (55)
20728 616 B5a1* Keedetakse, küpsetakse, laua pääle pannakse, siiski ei sünni süüa Vorstiork 1890 E EM 60 (405)
20729 616 B5a1* Keedetakse, küpsetakse, laua pääle pannakse, siiski ei sünni süüa Vorstiork 1913 E EM2 54 (517)
20730 616 B5a1* & Keedetakse, küpsetakse, laua peale pannakse, siiski söia ei sünni Vorstitikk Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (70)
20731 616 B5a2 & Keedetakse, küpsetakse, laua pääle pandakse, aga siiski süia ei sünni Vorstivarras Plt 1894 M. Luu H IV 5, 490/1 (18)
20732 616 B5a3 & Keedetakse, küpsetakse, laua peale pannakse, aga süia ei sünni Vorstipulk Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 807 ja 814 (164)
20733 616 B5a3 Keedetakse, küpsetakse, laua peale pantakse, aga süüa ei sünni Vorstitikk SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (78)
20734 616 B5a3 Keedetakse, küpsetakse, laua piale pannakse, aga süüa ei sünni Vorstitikk Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 989 (948)
20735 616 B5a4 & Keedetas ja küdsetas ja lavva pääle pandas, ent süvva ei sünni Vorstitikk Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 800 (64)
20736 616 B5a5 & Keedetas, küpsetas, laua peal pantas, süia ei sünni Vorstitikk SJn 1890 M. Kielas H II 26, 508 (49)
20737 616 B5b1 & Keedetakse, küpsetakse, laua peale pandakse, aga siiski süüa ei kõlba Vorstivarras Tt 1901 A. Raudkell E 41304 (37)
20738 616 B5b2 & Keedame, küpsetame, pannakse lauale, aga ei kõlba süia Vorstitikk Noa 1926 L. Berg E 57147
20739 616 B5c* & Kiidetasse, küpsetasse, laua piale kannetasse, süia ei sünni Orstitikk SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (69)
20740 616 B5c* Keedetakse, küpsetakse, laua peale kannetakse, aga süüa ei sünni Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 202 (80)
20741 616 B5c* & Keedetakse, küpsetakse, kantakse lauale, aga siiski süüa ei sünni Vorstitikk Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 204 (79)
20742 616 B5d* & Keedetakse, küpsetakse, laua pääle toodakse, süia ei sünni Vorstitikk Pil 1894 H. Keller E 10046 (59)
20743 616 B5d* Keedetakse ja küpsetakse, laua pääle tuuakse, aga süüa ei sünni Vorstipulk Vil 1892 H. Pihlap E 724 (25)
20744 616 B5e & Keedetässe, küpsetässe, laua piäle tuuasse, siiski ei kõlba süia Vorstitikk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (137)
20745 616 B5f & Keedetakse ja küpsetakse, laua pääle viiakse, aga süüa ei sünni Vorstivarras Lai 1897 H. Asper H III 28, 533 (179)
20746 616 B5g* & Keedetud, küpsetud, laua pääle pandud, siiski süüa ei sünni Vorstitikk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (91)
20747 616 B5g* Keedetud ja küpsetud, laua peale pannakse, aga süüa ei sünni Vorstipulk Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (35)
20748 616 B5h & Keedetud, küpsetud, viiakse laua piale, aga ei sünni süüa Vorstitikk Tür 1894 J. Johannson H III 18, 82 (41)
20749 616 B5i & Keedetud ja küpsetud, tuuakse lauale, aga süia ei sünni Vorstitikk Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (29)
20750 616 B5j & Küpsetasse, keedetasse, laua piale kantasse, aga süüa ei sünni Vorstitikk Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 1000 (35)
20751 616 B5k & Küpsetakse, keedetakse, laua peale tuuakse, aga süüa ei sünni Vorstipulk Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 270 (28)
20752 616 B6 & Keedetakse, kupatakse, keegi ei söö Vorstiork Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (101)
20753 616 B7a & Küll keedetakse ja praetakse, aga siiski süia ei sünni Vorstipulgad Tln 1892 K. Puusemann E 1673 (16)
20754 616 B7b & On keedetud ja praetud, aga süüa ei sünni Vorstitikk Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 495 (266)
20755 616 B7c & Praetakse ja keedetakse, aga ei sööda Verivorst Ote 1982 M. Kõiva RKM II 362, 639 (6)
20756 616 B8a & Keedetakse, praetakse, lauale tooda, aga ära ei sööda Vorstitikkud Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (50)
20757 616 B8b & Küll keidetasse, küll praaditasse, tuuasse lauvale, keski ei söö Vorstivardad Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 9 (3)
20758 616 B9 & Keedetakse, küpsetakse, praetakse, süüa äi sünni siiski Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 206 (3)
20759 616 B10 & Küpsetakse, keedetakse, laua peale ei panda Vorstitikk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 9 (6)
20760 616 B11 & Küpsetakse, keedetakse, pannakse lauale, ei seisa [sic!] Vorstitikk Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (157)
20761 616 C1a & Paas kiedetäkse, ahjus küpsetäkse, siiski seüä ei sünnü Vorstinakk Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (16)
20762 616 C1b & Paas keeb, ahjus küpseb, siiski süüa ei sünni Vorstivarras Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (53)
20763 616 C2a Paas keedetakse, ahjus küpsetatakse, laua peale toodakse, aga ei sööda Vorstisidemed Hel 1893 J. Karu E 2922 (31)
20764 616 C2a & Paeas keedetakse, ahjus küpsetakse, laua peale tuuasse, aga ei sööda Vorstiork Tor 1889 M. Sahl H III 5, 505 (5)
20765 616 C2b & Pajas keedetasse, ahjus küpsetässe, laua piäle tuuasse, aga süüa ei sünni Vorstitikk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (39)
20766 616 C2c & Pajas keedetud, ahjus küpsetud, laua peale pantud, aga süia ei sünni Vorstitikk Tor 1889 M. Tilk E 493 (7)
20767 616 C3a & Pajas keedetakse, keriksel küpsetakse, aga süia ei sünni Vorstitikk Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (74)
20768 616 C3a Pajas keedetakse, kerisel küpsetakse, aga süüa ei sünni Vorstitikk Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 408 (20)
20769 616 C3b & Paeas mind keedetakse, kerisel mind küpsetakse, siis mind süia ei sünni Vorstiork Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 311 (63)
20770 616 C4 & Pajas keedeti, keriksel küpsetati, lauale tuuakse, aga ära ei süüakse Vorstivarras Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 205 (169)
20771 616 C5 & Keedetakse, küpsetakse, panni peal praetakse, aga süia ei sünni Vorstitikk Juu 1888 J. Eenok, H. ja J. Oras H III 3, 487 (14)
20772 616 C6a & Pajas keedetasse, pannil raetasse, aga süia ei sünni Vorstipulk Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 135 (70)
20773 616 C6b* Pajas keedetud, pannil praetud, aga süüa ei sünni Kellega vorstiotsad kahelt poolt kinni pandi, nüüd siuta Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 174 (2)
20774 616 C6b* & Pajas keedetud, panni peal praetud, siiski ei sünni süüa VMr 1890 J. Palm H II 11, 855 ja H, Mapp 27 (32)
20775 616 C7 & Pajas keedetakse, panni pääl küpsetatakse, laua pääle kantakse, aga ei süüa Vorstitikk Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 452 (26)
20776 616 D1a & Lõigatakse, padas keedetakse, ahjus küpsetakse, siiski ei kõlba süia Vorstivarras Trm 1895 S. Sommer H II 56, 143 (44)
20777 616 D1b & Lõigatakse, keedetakse, kooritakse, aga süüa ei kõlba Vorstipulk Kuu 1935 M. Heinakroon ERA II 112, 155 (197)
20778 616 D1c & Lõhutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, aga süia ei sünni Vorstitikk Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 32 (44)
20779 616 D2a & Pajas keedetakse, pannil praetakse, noaga lõigatakse, siiski ei kõlba toiduks Vorstitikk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 663 (62)
20780 616 D2b & Küpsetakse ja keedetakse ja pannu peal praetakse ja nuaga lõigatakse, aga ükski ei söö teda Vorstitikk Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 677 (57)
20781 616 D2c & Noaga lõigatakse, pannil praetakse, aga siiski ei kõlba süüa Vorstivarras Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (44)
20782 616 D2d & Kupatasse, keedetasse, liuale tuvvasse, väidsega lõigatasse, aga kennigi-i söö Vorstivarras Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (42)
20783 616 D3 & Keedetasse, küpsetasse, lauale tuuasse, nuaga ei lõigata, suhu ei pisteta Vorstitikk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (140)
20784 616 E1a1 Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetatakse, siiski ei kõlba süüa Vorstiork 1890 E EM 133 (1237)
20785 616 E1a1 Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, siiski ei kõlba süüa Vorstiork 1913 E EM2 116 (1617)
20786 616 E1a1 Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, siiski ei kõlba süüa Vorstiork 1914 E MM 14 ja 45 (204)
20787 616 E1a1 Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, siiski ei kõlba süüa Vorstiork 1920 E MM2 14 ja 48 (206)
20788 616 E1a1 Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, siiski ei kõlba süüa Vorstiork 1994 E MM3 11 ja 39 (206)
20789 616 E1a1 Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetatakse, aga siiski ei kõlba süüa Vorstiork 1920 Kmpm. Ekl I2 142
20790 616 E1a1 Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetatakse, siiski ei kõlba süüa 1927 Ainelo III 124
20791 616 E1a1 Noaga lõigatakse, pajas keedetakse, pannil küpsetatakse, siiski ei kõlba süüa Vorstivarras 1935 Huvit. V Lisa 18 (33)
20792 616 E1a1 Noaga lõigatakse, pajas keedetakse ja pannil küpsetatakse, siiski ei kõlba süüa Vorstitikk 1930 Huvit. II3 170 ja 248 (4)
20793 616 E1a1 & Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, siiski ei kõlba süia Vorstipulk Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (42)
20794 616 E1a2 & Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, aga süüa sünni Vorstiikes Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (20)
20795 616 E1b & Raiutud ja lõigatud, keedetud ja küpsetud, aga saab lauale toodud, süia ei sünni Vorstitikk Kul 1936 A. Samet ERA II 137, 161 (66)
20796 616 E1c & Lõigatakse ja raiutakse, küpsetakse ja keedetakse, kuid süüa ei kõlba Vorstiork Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 86 (110)
20797 616 E2 & Raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, laua peale pannakse ja süia ei sünni Vorstitikk Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (32)
20798 616 E3 & Kirvega raiutse, nuaga lõigatse, katlas keedetse, aga keegi ei söö, kui lauale tuuatse Vorstiork Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (4)
20799 616 E4a & Kirvega raiutakse, nuaga lõigatakse, paeas keedetakse, kerisel küpsetakse, äga süüa Vorstiork Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (168)
20800 616 E4b & Kirvega raiutakse, noaga lõigatakse, pajas keedetakse, ahjus küpsetakse, aga siiski süüa ei sünni Vorstitikk Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 524 (37)
20801 616 E5a & Kirvega raiutakse, nuaga lõigetakse, paja sees keedetakse, ahjus küpsetakse, tuuakse lauale, mitte ükski ei söö Vorstipulk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25552/3 (66)
20802 616 E5b & Kirvega raiutse, nuaga lõigatse, paas keedetse, ahjus küpsetse, laua pääle tuuakse, aga mitte ei süüa Vorstipulk Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18975 (114)
20803 616 E5c & Kirvega raiutakse, nuaga lõigatakse, pajas keedetakse, kerisel küpsetakse, laua peale toodakse, aga süia ei sünni Vorstitikk Nis 1895 J. Reimann H I 7, 155 (5)
20804 616 F1 & Saetakse, praetakse, keedetakse, raiutakse, aga süüa ei sünni Vorstitikk JMd 1992 E. Adder RKM II 454, 139 (5)
20805 616 F1 Saetakse, praetakse, keedetakse, raiutakse, aga süüa ei sünni Vorstitikk JMd 1995 E. Adder EFA II 6, 30
20806 616 F2 & Saega saetakse, kirvega raiutakse, noaga leigatakse, ahjus küpsetakse, tuuakse lauale, ükski ei söö Makihark Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597/8 (37)
20807 616 G1 & Hobusega veetakse, raiutakse, lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, pandakse lauale, aga ei sünni süia Vorstitikk Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 639/40 (54)
20808 616 G2a & Suurest metsast tuuasse, keedetse ja küpsetse ja pannasse laua pääle, aga ei süüa Orstivarras Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (29)
20809 616 G2b & Metsast tuuakse, parsile pannakse, kerisel küpsetakse, pajas keedetakse, lauale pandakse, aga siiski ei sünni süia Vorstipahl, ork Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (131)
20810 616 G2c & Suurest metsast tuuakse, noaga lõigatase, küpsetse ja keedetse, laua pääle pannase, aga ometi ei süia Vorstivarras Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (59)
20811 616 G2d & Metsast tuuakse, kervega raiutakse, pajas keedetakse, aga süüa ei sünni Vorstiora Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 447 (81)
20812 616 G3 & Metsas ta kasvab, maha ta raiutakse, peeneks tehakse, pajas teda kiedetakse, aga süia ei sünni Vorstitikk Kos 1898 T. Wiedemann E 58742 (4)
20813 616 G4 & Metsa minnakse, saega saagitakse, kirvega raiutakse, pussuga vestetakse, pajaga keedetakse, panniga praetakse, lauale tuuakse, ära ei sööda Vorstitikk Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (15)
20814 616 H & Keedetakse, küpsetakse, ei sööda, aga maha visatakse Vorstitikk Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (101)
20815 616 I1a & Keedetakse, küpsetakse, laua alla visatakse Vorstipulk Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (83)
20816 616 I1a Keedetakse, küpsetakse, laua alla visatakse Vorst Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (107)
20817 616 I1a Keedetakse, küpsetakse, laua alla visatakse Vorstivarras Vil 1894 G. Karu H II 49, 357 (39)
20818 616 I1b & Keedetakse, küpsetakse, laua alla pillutakse Vorstivarras Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (21)
20819 616 I1c & Keedetakse, küpsetakse, loobitakse laua alla Vorstitiklad Var 1938 L. Roos A 16506 (26)
20820 616 I2a1* & Keedetakse, küpsetatakse, lauale pannakse, maha visatakse Vorstitikk Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (86)
20821 616 I2a1* Keedetakse ja küpsetakse, laua pääle pannas, aga maha visatakse Vorstivarras Trv 1889 J. Käger H III 6, 310 (54)
20822 616 I2a2 & Küpsetud, keedetud, laua peale pandud, maha visatud Vorstitikk Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (67)
20823 616 I2b* & Keedetakse, küpsetakse, laua peale viidakse, maha visatakse Vorstitikk Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (46)
20824 616 I2b* Keedetakse, küpsetakse, laua peale viiakse ja maha visatakse Vorstitikk Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (41)
20825 616 I2c & Keedetakse, küpsetakse, lauale tuuakse, maha visatakse Vorstivarras Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 420 (18)
20826 616 I3 & Keedetakse, küpsetakse, loetakse, lauletakse ja ikka visatakse veel maha Vorstitikk Vän 1889 J. Tiss H III 5, 475 (5)
20827 616 J1 & Paan keedetes, lavva pääle tuvvas, maha visätes Vorstitikk Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (144)
20828 616 J1 Patta pannakse, keedetakse, laua peale tuuakse, aga maha visatakse 1923 Pet. EüK2 139
20829 616 J2a Paja sees keedetakse, vaagnasse pannakse, laua pääle tõstetakse, maha vinnatakse Vorstiork Tt 1879 Anonüüm XXX Borm Prn. Er Kal. (1879) 5
20830 616 J2a & Paja sees keedetakse, vaagnasse pannakse, laua peale tõstetakse, maha vinnatakse Vorstiork Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 128 (115)
20831 616 J2a Pajas keedetakse, vaagnasse pannakse, lauale tõstetakse, maha visatakse Vorstiork 1890 E EM 116 (1046)
20832 616 J2a Pajas keedetakse, vaagnasse pannakse, lauale tõstetakse, maha visatakse Vorstiork 1913 E EM2 102 (1386)
20833 616 J2a Pajas keedetakse, vaagnasse pannakse, lauale tõstetakse, maha visatakse Vorstiork 1914 E MM 13 ja 44 (183)
20834 616 J2a Pajas keedetakse, vaagnasse pannakse, lauale tõstetakse, maha visatakse Vorstiork 1920 E MM2 13 ja 47 (185)
20835 616 J2a Pajas keedetakse, vaagnasse pannakse, lauale tõstetakse, maha visatakse Vorstiork 1994 E MM3 10 ja 39 (185)
20836 616 J2a Pajas keedetakse, vaagnasse pannakse, lauale tõstetakse, maha visatakse 1927 Ainelo III 62
20837 616 J2a Pajas keedetakse, vaagnasse pannakse, lauale tõstetakse, maha visatakse Vorstitikk 1934 ERM Ar VIII 130
20838 616 J2a Paa sehen keedets, liua sisse pandas, lavva pääle tõstets, maha visats Vorstitikk 1934 ERM Ar VIII 130
20839 616 J2b & Paja sees keedetakse, vaagnasse pannakse, laua peale tõstetakse, aga maha visatakse Vorstitikk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (151)
20840 616 J3a & Paja sees keedetakse, vaagnasse pannakse ja maha vinnakse [sic!] Vorstitikk Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (18)
20841 616 J3b & Katlas keedetakse, vaagnasse pannakse, laua pääle tõstetakse, koerde ette visatakse Makipulk Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (34)
20842 616 J4a & Paja sees keedetakse, ahjus küpsetakse, laua peale tuuakse, maha visatakse Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 291 (220)
20843 616 J4b Pajas keedetakse, pannil küpsetatakse, lauale toodakse, laua alla visatakse Vorstitikk 1934 ERM Ar VIII 130
20844 616 J4b & Pajas keedetakse, pannil küpsetatakse, lauale toodakse, laua alla visatakse Vorstitikud Saa 1933 E. Vöörman ERM, KV 14, 65
20845 616 K & Noaga leigatakse, katlas keedetakse, kerisel küpsetakse, laua peale tuuakse, maha vissatakse Vorstitikk Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (22)
20846 616 L1a & Mõtsast tuuasse, kuivadetse, keedetse, küdsädetse, laua pääle pandas, laua ala visatse Vorstivarras Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (128)
20847 616 L1b & Metsast tuuakse, patta pannakse, ära keedetakse, ahjus praetakse, lauale kantakse, ära visatakse Vorstipulk Tt 1938 Anonüüm XXX Lasteleht nr. 10 ja 11 (1938) 155 (1)
20848 616 L2 Metsas kasvab, koju tuuakse, paas keedetakse, ahjus praaditakse, lauale pannakse, maha visatakse Vorstitikk 1934 ERM Ar VIII 130
20849 616 L2 & Metsas kasvab, koju tuuakse, paas keedetakse, ahjus praaditakse, lauale pannakse, maha visatakse Vorstitikk Har 1933 T. Pettai ERM KV 14, 379
20850 616 L2 Metsas kasvab, kodu tuvvas, paan keedetäs, ahjun praaditas, lauale pannakse, maha visatakse Võn 1937 J. Moodis ERA II 150, 72 (3)
20851 616 Ma & Keedetakse, küpsetakse, laua alla visatakse, ei söö koer ega kass Külanaeste vorstivarras Nrv 1905 M. Russmann H III 31, 529 (3)
20852 616 Mb & Küpsetud ja keedetud, laua alla visatud, koertele ei kõlba Vorstivarras Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (54)
20853 616 N1a1 & Keedetakse, küpsetakse, aga ei söö koeradki Vorstitikk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (19)
20854 616 N1a2 & Küpsetud ja keedetud, aga siiski ei söö koeradki Vorstivarras Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 127 (5)
20855 616 N1b1 & Keedetud, küpsetud, ei söö koer ega kass Vorstitikk Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 535 (4)
20856 616 N1b2* Küpsetud ja keedetud, ei koer ega kass ei söö Makipulk Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 998
20857 616 N1b2* & Küpsetud ja keedetud, siiski koer ehk kass ei söö Vorstipulk Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 537 (114)
20858 616 N1c & Küpsetud ja keedetud, viska koera ette, koer ei taha Vorstitikk Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (26)
20859 616 N1d1 & Keedetasse, küpsetasse, laua peale pannasse, ei söö koer, ei söö kass Vorstivarras Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 446 (68)
20860 616 N1d2 & Keedetakse, küpsetakse, laua peale pannakse, ei sünni süüa koertelgi Vorstitikal Var 1938 L. Kruus A 16493 (12)
20861 616 N1d3 & Keedetakse, küpsetakse, lauale kannetakse, aga ei kõlba koeralgi süüa Vorstivarras Pal 1897 H. Karro H IV 8, 353 (170)
20862 616 N1e & Keedetud ja küpsetud, lauale toodud ja koerde ette heidetud ning koerad ei söö Makipulk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (56)
20863 616 N1f & Keedetakse, küpsetakse, koerte ette heidetakse, aga sellegipärast ei sünni ta koeral ei kassil Vorstitikk Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (40)
20864 616 N2a & Keedetakse ja praaditakse, aga ei söö koer ega kass Verivorsti nöörid Räp 1989 K. Kõiv RKM I 22, 12 (2)
20865 616 N2b & Keedetas ja praaditas, pantas lavva pääle ja koergi ei söö Vorstivardad TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (45)
20866 616 N3a & Padas keedetakse ja ahjus küpsetakse, aga visatakse maha ja koergi ei söö Vorstivarras Trm 1895 S. Sommer H II 56, 215 (11)
20867 616 N3b & Paas keidetüd, ahjus küpsendetüd, süüjä ei kelba kuerdelegi Vorstitikk Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 208
20868 616 N4a & Paas keedetud, kerisel praetud, ei kõlba koeralegi Vorstitikk JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 329 (71)
20869 616 N4b Pajas keedetud, kerisel küpsetatud, ei kõlba koeralegi süüa Vorstitikk 1934 ERM Ar VIII 130
20870 616 N4b & Pajas keedetud, kerisel küpsetatud, ei kõlba koeralegi süüa Vorstitikk Pai 1933? H. Neumann ERM KV 14, 907
20871 616 N4c & Pajas keedetud, kerisel küpsetatud, too lauale, ei söö koergi Vorstivardad Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 122 (268)
20872 616 N5 & Paas keedetakse, kerisel küpsetakse, panni peal praetakse, tuuakse lauale, koergi ei söö Vorstivarras JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 587 (25)
20873 616 O & Kirvega raiutas, nuaga lõigatas, kiedetas, küpsetas, laua pääle viitas, aga ei söö keegi, ei koer, ei kass Orsti SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 468 (34)
20874 616 P & Küpsetakse, keedetakse, laua peale tuuakse, siiski ei söö keegi elajas Vorstihark Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3741 (22)
20875 616 Q & Keedetud, küpsetud, kass ei taha, koer ei taha, inimene ei söö Vorstipulgad Lai 1926 H. Nigul E 57616
20876 616 R & Küpsetud ja keedetud, saks sööb ja sant sööb, viska laua pealt, ei söö koer ega kass Vorstivarras Trm 1896 J. Soodla E 22605 ja 22606 (41)
20877 616 Sa1 & Keedetakse, küpsetakse, pannakse lauale, ei süü saks ega talupoeg Vorstivarras Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 543 (94)
20878 616 Sa2 & Keedetakse, küpsetakse, laua peale kannetakse, ei söö saks, ei talupoeg Vorstiork Tor 1877–1917 T. Juurikas E 389 (33)
20879 616 Sb & Praaditasse ja keedetasse, ei söö saks, ei sant Vorstivarras Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 199 (33)
20880 616 Z & Lauale tuuakse, taldriku peale pannakse, ükski ei söö, ei sant ega saks Vorstitikk Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 403 (46)
20881 616 T & Nuaga lõigatakse, keedetakse, küpsetakse, laua pääle tuuakse, keegi teda ei söö, saks ei maamees Vorstitikk Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (66)
20882 616 # 617 942 1896 1897
20883 617 & Keeta sünnib, küpseta ei sünni Humal Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (100)
20884 617 # 616
20885 618 & Keha kerge kepike, pea suur saunake Kapsapea 1892 J. Weltmann E 4512 (7)
20886 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake Kapsapea 1913 E EM2 54 (525)
20887 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake 1924 Kmpm. EL I9 17
20888 618 Keha kerge kepikene, pea kena majakene Kapsas 1929 Jürisson 89 (3)
20889 618 Keha kerge kepike, pää suur saunake 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
20890 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake Kapsas 1955 ÜÕÕ 67 (3)
20891 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake Kapsas 1960 Kuut VI (1960) 189 (1)
20892 618 Keha kerge kepike, pea suur saunakene Kapsas 1965 Valgma-Villand 14
20893 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake Kapsas 1970 Kriisa-Villand 51 (8)
20894 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake 1971 Hiie-Jõgisalu 48
20895 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake Kapsas 1972 Kuut VI (1972) 104
20896 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake 1987 Hiie-Müürsepp III/I 25
20897 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake Kapsas 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 76
20898 618 Keha kerge kepike, pea suur saunake Oivik; kapsas 1989 Säde nr. 70 ja 83 (1989) 1 ja 4 (2)
20899 619 & Kena lehm, keerud sarved, tuleb mäest mängides ja orust huikudes Rohutirts Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (65)
20900 619 Kena lehm, keerud sarved, tuleb mäest mängides ja orust huikudes Rohutirts 1939 Vl 118
20901 619 Kena lehm, keerud sarved, tuleb mäest mängides ja orust huikudes 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80 (10)
20902 619 # 623 1268
20903 620 & Kena lehm, keigukad sarved, ristis seisub tuule all Tuuleveski Kuu 1899 C. Salström H III 29, 751 (8)
20904 620 # 623
20905 621 & Kena lehm, kepist sarved, kere sõidab, jalad seisvad Vokk Pöi 1901 J. Prooses E 41473
20906 621 # 623
20907 622 a & Kena oinas keset merd Keel suus Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (150)
20908 622 b & Kohioinas keset merd Kuhi Võn 1896 P. Rootslane E 28391 (4)
20909 622 # 640 1602 2550
20910 623 A1a* Kena oinas, keigud sarved, tantsib külatänavas Saan 1890 E EM 61 (420)
20911 623 A1a* Kena oinas, keigud sarved, tantsib külatänavas Saan 1913 E EM2 55 (537)
20912 623 A1a* & Kena oinas, keigud sarved, tantsib külatänaval Saan Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 21 ja 22 (28)
20913 623 A1a* Kena oinas, keigud sarved, tantsib kõik külatänavad Saan, temaga sõitmine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 188 (27)
20914 623 A1b% & Kena oinas, keigud sarved, keksib kõik külatänavad Saan Kad 1897 A. K. Kivi E 31557 (13) 1083Q
20915 623 A1c & Kena oinas, keigud sarved, sõidab külatänavas Regi Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 277 (39)
20916 623 A1c Kena oinas, keigud sarved, sõidab kõik külatänavad Saan VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 101 (2)
20917 623 A2a & Kena oinas, kekkis sarved, keksib kõik külatänavad Saan VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 288 (180)
20918 623 A2b & Kena oinas, kikkis sarved, sõidab kõik maailma tänavad läbi Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (51)
20919 623 A3a & Kena oinas, kekid sarved, tatsutab kõik külatänavad läbi Saan Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (155)
20920 623 A3b* & Kena oinas, kekud sarved, tantsib kõik külatanavad Lumetuisk Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (30)
20921 623 A3b* Kena oinas, kikkid sarved, tantsib keik külatänavad Kubja saan Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 41 (99)
20922 623 A3b* Kena oinas, kikkid sarved, tantsib külatänavas Kirik Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (52)
20923 623 A3c* Kena oinas, kekud sarved, keksib külatänavas Saaniga sõidetakse SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 443 (3)
20924 623 A3c* & Kena oinas, kekud sarved, kekutab kõik külatänavad ära Saan SJn 1903 M. Evert H III 30, 517 (1)
20925 623 A3d* Kena oinas, kekud sarved, sõidab kõik külatänavad Saan Juu 1890 J. Trull H II 38, 848 (87)
20926 623 A3d* & Keraoinas, kekid sarved, sõidab siin külatänavas Saan PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 313 (6)
20927 623 A3e & Kena oinas, kekud sarved, juokseb müeda tänavat Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 354 (8)
20928 623 A4 & Kena oinas kekitab, tantsib tanumad mööda Saan Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 77 (137)
20929 623 A5a* Kena oinas, keerud sarved, tatsutab mööda tanuviirt Konn 1890 E EM 61 (419)
20930 623 A5a* Kena oinas, keerud sarved, tatsutab mööda tanuviirt Konn 1913 E EM2 55 (536)
20931 623 A5a* Kena oinas, keerud sarved, tatsutab tänavat mööda Konn 1913 NP 12
20932 623 A5a* & Kenä õenas, keerud sarved, tatsutab möödä tanuviirt Konn Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (1)
20933 623 A5a* Kena õenas, keerud sarved, tatsutab külätanuvil Konn Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (3)
20934 623 A5b & Kenä oinas, keeru sarve, taarutap külätanumin Ilm tuiskap Võn 1889 T. Lätti H II 29, 765 (37)
20935 623 A5c* Kena oinas, keerud sarved, keksib kesk külatänaval Saan Rak 1877–1917 J. Lilienbach E 878 (26)
20936 623 A5c* & Kena oinas, keerud sarved, keksutab külatanaval Konn MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (81)
20937 623 A5d & Kena oinas, keenud sarved, tansib kõik küla tänavad Sõidusaan Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 580 (20)
20938 623 A6 Kena oinas, kepsud sarved, tantsib külatänavas Saan 1992 Metstak2 37 ja 38
20939 623 A6 & Kena oinas, kepsud sarved, tantsib külatänavas Saan SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (25)
20940 623 A7 & Kena oinas, ketrud sarved, tatsutab külatanaval Konn TMr 1890 H. Uus H II 29, 602 (20)
20941 623 A8 & Kenä oinas, kenad sarved, tatsutab külatanavus Tuulveski eP 1889 J. Pint H II 33, 725 (3)
20942 623 A9a & Kena oinas, keigud sarved, tantsib kõik külatänavad, tantsib kõik külaväravad Sõidusaan Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (37)
20943 623 A9b% & Kena oinas, keigud sarved, keksib kõik külatänavad, vahib kõik külaväravad Saan Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (56) 958Ä
20944 623 A9c & Kena oinas, kikkis sarved, tantsib kõik külatänavad, hüppab kõik pereväravad Saan VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 60 (6)
20945 623 A9d% & Kena oinas, kekkus sarved, sõidab kõik külatänavad, perseli pere väravad Saan Hlj 1897 A. Klaas E 35200 (1) 958Ä 2489C
20946 623 A9e & Kena oinas, kekid sarved, sõidab kõik külatänavad, süüa ei anta, juua ei anta, piitsa ei ole tarvis kätte võtta Saan JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 588 (33)
20947 623 B/ & Kena oinas, keerud sarved, keksib külatanavil, ei ole kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Saan Trm 1895 E. J. Õunapuu H II 50, 464 (1) 292H
20948 623 C/ & Kena oinas, ketsud sarved, läheb möirates mäele, tairutes üle tammi Konn Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (35) 292I
20949 623 Da & Kerapää oinas, ketsud sarved, tatsutab külatanavas Saan Trv 1877–1917 A. Parts E 1352 (7)
20950 623 Db & Kerä oinas, ketsid sarved, tatsutas tanumat müüdä Konn Pst 1895 J. Ainson H II 51, 580 (33)
20951 623 Ea* Kena kits, keigud sarved, tantsib külatänavas Saan 1913 E EM2 55 (537)
20952 623 Ea* Kena kits, keigud sarved, tansib kõik külatänavad Saan Jür 1877–1917 M. Päev RKM II 265, 506 (11)
20953 623 Ea* & Kena kits, keigud sarved, tantsib külatänavas Saan HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 809 (4)
20954 623 Ea* Kena kits ja keikus sarved, tantsib külatänavas Saan Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (2)
20955 623 Ea* Kene [sic!] kits ja kegurad sarved, tantsib külatänavas Saan Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 74 (72)
20956 623 Eb & Kena kits, kekid sarved, jookseb kõik külatänavad läbi Saan Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (22)
20957 623 F & Külakitse kriukus sarved, tallab kõik külatänavad Saan Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (40)
20958 623 G & Kirju kits ja keerud sarved, kepsib külatanavas Saan Plt 1917 M. Palm E 50381
20959 623 H Vene kits ja kegurad sarved, tantsib külatänavas Saan 1890 E EM 178 (1732)
20960 623 H Vene kits ja kegurad sarved, tantsib külatänavas Saan 1913 E EM2 153 (2245)
20961 623 H Vene kits ja kegurad sarved, tantsib külatänavas Saan 1921 Nurmik II 13 (14)
20962 623 H & Vene kits, kegurad sarved, tantsib külatänaval Saan, saanijalased on kõverad VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 300 (14)
20963 623 # 156U 162 619 620 621 626 669 670 673 1268
20964 624 Aa & Kepikese otsas on punane mütsikene, kõht kiva täis Orjavitsaõis Vil 1893 J. Täht H III 20, 387 (19)
20965 624 Ab & Istub kepikese otsas, tal on punane mütsike ja kõht täis kiva Orjavits Hlj 1896 D. Pruhl E 25012 (1)
20966 624 B & Valge roos õitseb, punane müts pääs Vil 1895 H. Niggol H III 25, 349 (33)
20967 624 # 1639 1659Bc 1929
20968 625 & Kepp all, paun peal, pauna peal mets Naaris Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (8)
20969 625 # 200
20970 626 Aa1 & Keräpea oinas, ketsud sarved, tatsutab külatänava ja korjab kokku villatätre Lambapügamise rauad Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 320 (4)
20971 626 Aa2 & Kerapea oinas, ketsud sarved, ketsutab kõik külatanavad läbi ja korjab kõik villatatrad kokku Rätsep TMr 1890 H. Uus H II 29, 602 (19)
20972 626 Ab & Keraoinas, ketsid sarved, tatsuteb talusid müüdä, otsib naha närtsakiida, valge villa täteriida Rätsep Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 6 (2)
20973 626 Ac & Keräpää oinas, ketsu sarve, tatsuteb külätanumit müüdä, otsib villatsit rõõvit Rätsep Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (16)
20974 626 Ad & Keräpää oenas, ketsat sarvet, tatsutap tanumit müüdä, otsib villärõuke müüdä Trv 1892 J. Kill H III 14, 232 (81)
20975 626 Ae & Keräpää oinas, ketsud sarved, tatsutab tanumit möödä, otsib villariitä taga Rätsepakääri Trv 1890 A. Rull H II 25, 438 (144)
20976 626 Af & Kiipab, kaapab, talsutab külätanumid mööda, otsib villähunikud taga Vanaaigne lombak rätsep Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (42)
20977 626 B & Kerapääga oenas, keerud sarved, sööb villatätrekesi Vokiga ketramine Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (71)
20978 626 # 623 1518Hb
20979 627 & Kere ümber sarved, sarvede peal võru Vankriratas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (68)
20980 627 Kere ümber sarved, sarvede pääl võru Vankriratas 1890 E EM 61 (422)
20981 627 Kere ümber sarved, sarvede pääl võru Vankriratas 1913 E EM2 55 (539)
20982 627 Kere ümber sarved, sarvede pääl võru Vankriratas 1939 Nugis 288 ja 313 (94)
20983 628 a & Kerged silmad ja kerged jalad (Muntre Augen und leichte Füsse) Ein Dieb Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (30)
20984 628 a Kerged silmad ja kerged jalad (Leichte Augen und leichte Füsse) Ein Dieb 1780 Hupel 119
20985 628 a Kerged silmad ja kerged jalad Varas 1782 Willmann 166 (28)
20986 628 a Kerged silmad ja kerged jalad Varas 1844 Lönnrot 152
20987 628 a Kerged silmad ja kerged jalad (Leichte Augen und leichte Füsse) Der Dieb 1876 Wied. 268
20988 628 a Kerged silmad ja kerged jalad Varas 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (28)
20989 628 b Kerged silmad, kerged jalad Vargad 1868 Nörmann 35 ja 54 (44)
20990 628 b Kerged silmad, kerged jalad Varas 1890 E EM 61 (423)
20991 628 b Kerged silmad, kerged jalad Varas 1913 E EM2 55 (540)
20992 628 b Kerged silmad, kerged jalad Varas 1920 Kmpm. Ekl I2 142
20993 628 b & Kerged silmad, kerged jalad Varas KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (220)
20994 628 b Kerged silmad, kerged jalad Vargal Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (62)
20995 628 # kk
20996 629 & Kergem kui kuld, raskem kui raud Tulesäde Pal 1892 M. Uus H II 43, 707 (5)
20997 629 # 1633Ag | kk
20998 630 A & Palki jõuab kanda, aga nõela ei jõua kanda Vesi Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (22)
20999 630 B1a1 & Kelle selg ei kanna liivatera ja võib ometi korraga mitu suurt maja kanda Tt 1857 J. V. Jannsen Sannumetoja VI (1857) 154 (11)
21000 630 B1a2 Kelle selg ei või mitte üht liivatera kanda, aga korraga võib mitu suurt maja kanda (Wessen Rücken kann nicht ein Sandkorn tragen, aber auf ein Mal kann er viele grosse Häuser tragen) Das Meer 1876 Wied. 268