Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 42001 — 43000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
42001 1206 a3 & Mis mass miki-maki, ko-i ole kipõ keeritäjät Sool Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 18 (37)
42002 1206 a4 & Mis mass mikki-makki, kooli [sic!] kippi k[ee]rudaja Sool Krl 1889 E. Kornel H III 10, 632 (8)
42003 1206 b & Mis mass mikki-makki, kui ei olõ kippi-käppi Suul Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (57)
42004 1207 & Mis om: nöps, tops, tass, taldrek Kärbsesiin Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 565 (319)
42005 1208 A1a & Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, see kergendab mind ja rahuldab sind Õunapuu Trt? 1976 J. Viikberg RKM II 420, 307
42006 1208 A1a Mis vahid mul otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, see kergendab mind ja rahuldab sind Õunapuu Pär 1992 L. Aak RKM, KP 43, 263 (97)
42007 1208 A1b & Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mu otsa, see kergendab mind ja rahustab sind Õunapuu Võn 1986 M. Hiiemäe RKM II 395, 102/3 (46)
42008 1208 A1b Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mul otsa, see kergendab mind ja rahustab sind Õunapuu Ote 1957 V. Jäär RKM II 84, 423 (26)
42009 1208 A1c & Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, see kergendab mind ja rahuldab sind, sest olen ju õunapuu [Õunapuu] Kuu 1992 M. Paalberg RKM, KP 6, 445 (12)
42010 1208 A1d & Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, see rahuldab sind ja kergendab mind Õunapuu Mär 1992 E. Udusalu RKM, KP 19, 226 (26)
42011 1208 A1e & Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, kui kätte sa said, siis see rahuldab sind ja kergendab mind Õunapuu otsast õuna toomine Tt 1989 M. Uhak RKM I 22, 81 (16)
42012 1208 A2a* & Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mu otsa, siis rahuldad end ning kergendad mind Õunapuu Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 623 (70)
42013 1208 A2a* Mis sa vahid mu otsa, mis sa tahad saada, kui tahad mult saada, siis roni üles, sellega rahuldad end ja kergendad mind Õunapuu Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 216
42014 1208 A2a* Miks vahid minu otsa, mida tahad minult saada, kui tahad minult saada, siis roni minu otsa, siis rahuldad ennast ja kergendad mind Mees, õunapuu ja õunad Koe 1966–1967 E. Liivar RKM I 9, 186 (113)
42015 1208 A2b* & Miks vahid mul otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, siis kergendad mind ja rahustad end Õunapuu Rid 1961 P. Kelemith KKI 27, 411 (3)
42016 1208 A2b* Mis sa vahid mu otsa, mis sa tahad must saada, ku tahad mult saada, siis roni mu otsa, siis kergendad mind ja rahultad end Õunapuu Kir 1971 M. Tuul RKM II 284, 454 (55)
42017 1208 A2b* Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mu otsa, kergitad mind ja rahustad ennast Õunapuu Hää 1969 M. Mäesalu RKM II 226, 377/8 (24)
42018 1208 A2c & Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, kui ronid mu otsa, siis täidad oma iha, kergendad mind ja rahustad end Õunapuult õuna võtmine Äks 1969 P. Voolaine RKM II 279, 432 (201)
42019 1208 A3 & Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, rahulda end ja kergenda mind Õunapuu Vru 1993 K. Pent RKM, KP 52, 15 (74)
42020 1208 A4* Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, mina saan kergendust, sina saad rahuldust Olen õunapuu Mär 1992 P. Juhani RKM, KP 19, 413 (11)
42021 1208 A4* Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, sina saad rahuldust, mina saan kergendust Õunapuu Mär 1992 R. Vjatkin RKM, KP 19, 766 (15)
42022 1208 A4* & Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad mult saada, eks roni mu otsa, sina saad rahuldust, mina saan kergendust Olen õunapuu Mär 1992 A. Tint RKM, KP 19, 729 (9)
42023 1208 A5a* & Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mu otsa, see kergendab mind ja rõõmustab sind Õunapuu JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 381 (40)
42024 1208 A5a* Mis vahid mu otsa, mis tahad minust saada, kui tahad minust saada, siis roni mu otsa, see kergendab mind ja rõõmustab sind Õun San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 84 (46)
42025 1208 A5a* Mis vahit mullõ otsa, mis tahat mult saada, kui tahat mult saia, sõs roni mu otsa, see minno kergendäs ja sinno rõõmustas Õunapuu õuntega Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 570 (15)
42026 1208 A5b* Mis tahad must saada, mis vahid mulle otsa, kui tahad mult saada, siis roni mulle otsa, see kergendab mind ja rõõmustab sind Õunapuu San 1962 H. Kukk RKM II 155, 37 (16)
42027 1208 A5b* Mis tahad must saada, mis vaatad mu otsa, kui tahad must midagi saada, siis roni mu otsa, see kergendab mind ja rõõmustab sind Õunapuu Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 91 (94)
42028 1208 A5b* & Mis tahad mult saada, et vahid mu otsa, kui tahad mult saada, siis tule mu otsa, sie kergendab mind ja rõemustab sind Õunapuu Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 356 (25)
42029 1208 A6 & Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mu otsa, see kergendäb mind, lõbustab sind Õunapuu Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 49 (6)
42030 1208 A7 & Mis vahit mullõ otsa, mis tahat must saia', sa roni mu otsa, tuu kergendäs minnu ja vaigistas sinnu Õunapuu Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 131 (107)
42031 1208 A8 & Mis vahid mul otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, see mind kergendab ja sind tugevdab Õunapuu Han 1992 K. Kattai RKM, KP 44, 387 (1a)
42032 1208 A9* Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mu otsa, sul hää ja mul kerge Õunapuu Võn 1986 K. Peebo RKM II 397, 87 (7)
42033 1208 A9* Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, sul on hea ja mul on kerge Õunapuu Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 297
42034 1208 A9* & Mis sa vahid minu otsa, mis sa tahad minust saada, kui sa tahad minust saada, siis roni minu otsa, siis sul on hia ja minul on kerge Õunapuu Jõh 1937 A. Hallik ERA II 166, 258 (72)
42035 1208 A10 & Mis vahid mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mu otsa, siis on sul hea ja mul hea Õunapuu Plt 1993 M. Hiiemäe RKM II 458, 260 (44)
42036 1208 B1a* Mis tahad mult saada, et vahid mu otsa, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa Õunapuu Plt 1992 E. Bender RKM, KP 38, 519 (3)
42037 1208 B1a* & Mis tahad sa saada, et vahid mu otsa, kui tahad sa saada, siis roni mu otsa Õunapuu Tln 1992 T. Toome RKM, KP 11, 485 (1)
42038 1208 B1a* Mis tahad sa saada, et vahid mu otsa, kui tahad sa saada, siis roni mu otsa Õunapuu Tln 1992 R. Väljal RKM, KP 11, 633 (4)
42039 1208 B1b* Mis vahid mul otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa Õunapuu Se 1992 Ü. Talo RKM, KP 26, 318 (49)
42040 1208 B1b* & Mis vaatad mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis kribi mu otsa Öunapuu Jäm 1977 A. Kauksi KKI 68, 303 (21)
42041 1208 B1b* Mis sa vahit mullõ otsa, ku kätte tahat saia, roni mullõ otsa Uibu Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 172 (30)
42042 1208 B2* & Mis sa vaatad minu otsa, mis sa tahad minust saada, sa parem roni minu otsa, siis kergendad mind ja rahuldad end Õunapuu Jõh 1992 E. Kuldma RKM, KP 7, 569 (32)
42043 1208 B2* Mis vahit mu otsa, mis tahat must saada, siis roni mu otsa, see kergendab mind ja rahuldab sind Õunapuu Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 601 (18)
42044 1208 B3 & Mis sa vahid mu otsa, eks sa roni mu otsa, see kergendab mind ja rahustab sind Õunapuu ja õunad Kul 1996 M. Hiiemäe EFA II 17, 373 (26)
42045 1208 B4 & Kui tahad minult saada, siis roni mul otsa, siis minul on hää ja sinul on magus Õunu kandev õunapuu Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 67 (403)
42046 1208 C* & Mis sa vahid mo otsa, kui ma sulle meeldin, siis roni mo otsa ja täida oma isu ja mul on ka kergem Õunapuu Krj 1938–1940 V. Eenveer ERA II 291, 208 (56)
42047 1208 C* Mis sa vahid mu otsa, kui ma sulle meeldin, roni mu otsa, täida oma isu ja mul on ka kergem Õunapuu jutt Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 232 (54)
42048 1208 D1a & Mis vahid mu otsa, mis tahad mult saada, kui tahad mult saada, siis roni mu otsa, sa raputa mind ja rahulda end, see kergendab mind ja rõemustab sind Õunapuu Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 573 (50)
42049 1208 D1b & Mis vaatad mu otsa, mis tahad must saada, kui tahad must saada, siis roni mu otsa ja raputa mind, see rõõmustab sind ja kergendab mind Õunapuu Vig 1963 T. Erm, H. Ratnik EKRK I 47, 214 (3)
42050 1208 D1c & Mis tahad must saada ja vahid mu otsa, kui tahad must saada, siis tule mu juurde ja roni mu otsa ja raputa mind, see kergendab mind ja rõõmustab sind Õuna mahavõtmine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (56)
42051 1208 D1d & Läksin mina aeda ja ta vahtis mulle otsa, ta ütles: tule minu otsa ja raputa mind, siis rahustad ennast ja mul on ka kergem olla Õunapuu Koe 1965 L. Briedis RKM II 196, 347 (10)
42052 1208 D1e & Mis sa vahid must, mis sa tahad must, tule mulle otsa ja raputa minnu, sis om mul hää ja sul hää Õunapuu Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 192 (47)
42053 1208 D1f & Mis vahit mul otsa, mis tahat must saada, kui tahat must saada, sis roni mu otsa ja raputa Õunapuu Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 385 ja 402 (52)
42054 1208 D1g & Mes sa vahit, mes sa ütled, mes sa tahat must saada, kui tahat must saada, sis raputa Õunapuu Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 357 (78)
42055 1208 D2a & Riputa minnu, raputa minnu, mul hää olla, sul makus süvvä Õunapuu San 1967 S. Lätt RKM II 226, 105 (26)
42056 1208 D2b* Riputa minu, raputa minu, karga mulle selga, sul hää meel, mul hää elu Õunapuu Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (5)
42057 1208 D2b* & Riputa, raputa, karga mulle selgä, sul saa hää meel, mul saa kerge elu Õunade mahavõtmine õunapuu otsast Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (68)
42058 1208 D2c & Ripute minnu, rapute minnu, mina karga sulle sälga, sulle saa hää saak, mulle saa kerge elu Uibu Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 546 (140)
42059 1208 D2d & Riputa minnu, raputa minnu, karga mulle kaala, mulle saa hää elu, sulle saa hää miil Uibu Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (7)
42060 1208 Ea & Külaveli, hää veli, tulõ mullõ sälgä, riputa minnu, raputa minnu, mul um hää elu, sul um hää süvvä Uibu Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (11)
42061 1208 Eb & Küläveli, hää veli, tule minu sälgä, riputa, raputa, mul om hää elu, sul makus süük Uibu Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (128)
42062 1208 Ec & Küläveli, hää veli, tule mulle sälgä, ritsuta minnu, ratsuta minnu, mul hää elu, sul makus süüa Uibu Rõn 1920 E. Ahas ERM 21, 174 (1)
42063 1208 F & Kui sa mind näed, siis sa mind himustad, kui sa mind tahad, siis sa ei saa mind kätte, kui sa mind tahad kätte saada, siis roni mulle otsa Õunapuu VMr 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 419 (11)
42064 1209 & Miä palk, tuu akna Võrgu kudamine Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 312 (77)
42065 1210 Aa1* Mitmed karva viiruline, kena lindi triibuline, lähen loogas üle maa, kätte keegi mind ei saa Vikerkaar 1821 O. W. Masing Maarah. Nädalal. nr. 14 ja 15 (1821) 112 ja 120
42066 1210 Aa1* Mitmet karva viiruline, kena lindi triibuline, lähen lookas üle maa, kätte keegi mind ei saa Vikerkaar 1878 Mötleja 21/2 ja 53 (87)
42067 1210 Aa1* Mitme karva viiruline, kena lindi triibuline, lähen lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa Vikerkaar Prn 1901 A. Gärtner E 41920 (6)
42068 1210 Aa1* & Mitme karva viiruline, kena lindi triibuline, lähen lookes üle maa, keegi kätte mind ei saa Vikerkaar Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 42 (105)
42069 1210 Aa1* Mitmet karva viiruline, kena linti riibuline, lähen looka üle maa, keegi kätte mind ei saa Vikerkaar Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (167)
42070 1210 Aa2* & Mitmed karva viiruline, kena lind [sic!] ja triibuline, lähen lookas üle mere, kätte küll mind kiegi ei saa Vikerkaar Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 89 (1)
42071 1210 Aa2* & Ma mitmet karva viiruline, mul kenad lindid riibulised, lään kõrges lookas üle maa ja keegi kätte mind ei saa Vikerkaar Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 60 (120)
42072 1210 Aa2* Mitmed karva viiruline, kena karva siiruline, lähen lookas üle maa, kätte mind ei keegi saa Vikerkaar Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24804 (32)
42073 1210 Ab1* & Kena linti triibuline, mitmet karva viiruline, läheb lookas üle maa, kätte kiigi taad ei saa Vikerkaar Pal 1888 E. Uus H II 27, 510 (6)
42074 1210 Ab1* Kena linti triibuline, mitmet karva viiluline, lähen lookes üle maa, kätte mind ei keegi saa Vikerkaar Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 240 (31)
42075 1210 Ab1* Kena linti triibuline, mitmet karva viiluline, lähen lookas üle maa, kätte mind ei keegi saa Vikerkaar Tor 1889 C. Tults H II 21, 812 (79)
42076 1210 Ab2 & Ilus lint ja viiruline, kena lint ja triibuline, lähen lookas üle mäe, ükski mind ei kätte saa Vikerkaar Lai 1897 H. Asper H III 28, 528 (114)
42077 1210 Ab3 & Olen siiruviiruline, mitmed karva riibuline, lähän lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa Vikerkaar KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (15)
42078 1210 Ab4 & Ilus linn ja tseeruline, kena linn ja triibuline, lahen lookas üle maa, kätte keegi mind ei saa Vikerkaar Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (116)
42079 1210 Ac & Mina mitme triibuline, kulla neitsi karvaline, käin ja lookan üle maa, ükski mind siis kätte ei saa Vikerkaar HMd 1887 A. Treumann H, R 4, 78 (2)
42080 1210 Ac Mina mitme triibuline, kulla neitsi karvaline, käin ja lookan üle maa, ükski kätte mind ei saa Vikerkaar 1890 E EM 97 (828)
42081 1210 Ac Mina mitme triibuline, kulla neitsi karvaline, käin ja lookan üle maa, ükski kätte mind ei saa Vikerkaar 1913 E EM2 83 (1051)
42082 1210 Ad Vaatkem kena viibulist, kena lindi triibulist, lähab lookes üle maa, keegi teda kätte saa Vikerkaar 1879 Is. Kal. (1879) 65 ja 67 (5)
42083 1210 Ad & Vaatkem kena viibulist, kena lindi triibulist, läheb lookes üle maa, keegi teda kätte saa Vikerkaar VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (45)
42084 1210 Ae & Kena viibuline, lindi triibuline, käib lookas üle maa, kätte keegi ei saa Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 488 (1153)
42085 1210 Ae Kena viibuline, lindi triibuline, käib lookas üle maa, keegi kätte ei saa Vikerkaar 1890 E EM 61 (421)
42086 1210 Ae Kena viibuline, lindi triibuline, käib lookas üle maa, keegi kätte ei saa Vikerkaar 1913 E EM2 55 (538)
42087 1210 Af & Kenad lindid triibulised, lähvad lookas üleval, keegi neid ei kätte saa Vikerkaar Kse 1933 H. Tampere ERA II 56, 275 (10)
42088 1210 Ag & Sirik-linti riibuline, lähab looga[s] üle mäe Nõõlu-uss Vil 1895 H. Põder E 14554 (3)
42089 1210 Ag Sirik lindi triibuline, läheb loogas üle maa Uss 1913 E EM2 123 (1748)
42090 1210 Ah & Sinab linti triibuline, läheb luuka üle maa Vikatkaar Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 558 (246)
42091 1210 B+ Mitme karva viiruline, kena lindi triibuline (Vielfarbig gestreift, von schönen Bändern streifig) Der Regenbogen 1876 Wied. 279
42092 1210 B+ Mitme karva viiruline, kena lindi triibuline Vikerkaar 1890 E EM 100 (864)
42093 1210 B+ Mitme karva viiruline, kena lindi triibuline Vikerkaar 1913 E EM2 88 (1144)
42094 1210 B+ Mitut karva viiruline, kena lint ja triibuline 1965 Täheke nr. 6 (1965) 16 (2)
42095 1210 B+ Mitmet karva viiruline, kena lint ja triibuline Vikerkaar 1968 SSTT 121
42096 1210 B+ Mitut karva viiruline, kena lint ja triibuline Vikerkaar 1970 Eisen EKTv 9 (7)
42097 1210 B+ Mitmet karva viiruline, kena lint ja triibuline 1987 Hiie-Müürsepp III/I 12
42098 1210 B+ Mitmet karva viiruline, kena lint ja triibuline Vikerkaar 1992 Metstak2 64 ja 66
42099 1210 B+ Poogeline, loogeline, kannab siidi triibuline Vikerkaar Hel 1891 J. Lammas E 419 (23)
42100 1210 B+ & Viiruline, vääruline, keskelt mitma keeruline Vikerkaar Kam 1890 J. Siimus H II 19, 922 (1)
42101 1210 B+ Üks linatriipu lindike käib üle taeva, üle maa Vikerkaar Trt 1893 P. Sepp H II 43, 850 (119)
42102 1210 C Lähen loogas üle maa, kätte mind ei ükski saa (Im Bogen gehe ich über das Land, in die Hand bekommt mich Niemand) Der Regenbogen 1876 Wied. 274
42103 1210 C & Lähen lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa Vikerkaar Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (16)
42104 1210 C Läheb lookas üle maa, keegi teda kätte ei saa 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (15)
42105 1210 C Läheb loogas üle maa, keegi kätte ei saa Vikerkaar 1890 E EM 81 (644)
42106 1210 C Läheb loogas üle maa, keegi kätte ei saa Vikerkaar 1913 E EM2 71 (828)
42107 1210 C Läheb loogas üle maa, keegi kätte ei saa Vikerkaar 1914 E MM 11 ja 44 (130)
42108 1210 C Läheb loogas üle maa, keegi kätte ei saa Vikerkaar 1920 E MM2 11 ja 47 (132)
42109 1210 C Läheb loogas üle maa, keegi kätte ei saa Vikerkaar 1994 E MM3 8 ja 38 (132)
42110 1210 C Läheb loogas üle maa, keegi kätte ei saa Vikerkaar 1929 Jürisson 208 (11)
42111 1210 D/ & Pimedane pihlapuu, üle õue õitsepuu, lähen lookas üle maa, kätte keegi mind ei saa Vikerkaar Plt 1894 M. Luu H IV 5, 490 (17) 1619S
42112 1210 E/ & Mustem kui süsi, valgem kui lumi, kõrgem kui kerik, madalam kui regi, lendab üle ilmamaa, keegi teda kätte ei saa Harak Kod 1923 H. Vilde A 2153 (84) 1322Ö
42113 1211 & Mitmest harust jooksvad ühte lauda lõngad Puu juured Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (53)
42114 1211 Mitmest harust jooksvad ühte lauda lõngad Puu juured 1890 E EM 100 (865)
42115 1211 Mitmest harust jooksvad ühte lauda lõngad Puu juured 1913 E EM2 88 (1145)
42116 1212 & Mitu meest magava perätside üten sängin Oakõder, kaun Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (60)
42117 1213 a1 & Mõista, mõista mööselmölki, mooselmölki, teeveltölki, teeveltölki, rasva-nölki Vorstitegemine Lüg 1935 H. Teetlaus ERA II 87, 368 (4)
42118 1213 a2 & Mõista, mõista moosimunnid, moosimunnid, tiiventilgid, tiiventilgid ja rasvanilgid Vorst Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (13)
42119 1213 b & Muista muisumulku, muisumulku, teivastölki, kürvä-kärvä küünästölki Vorst Jõh 1890 N. Otto H II 7, 851 (62)
42120 1213 c & Muisumulki, muisumulki, teivasttolki, teivasttölki Vorstitegemine Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 330 (5)
42121 1213 d1 & Moosemolk, eevestelk, ise kõrr ja röövestölk Siga MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 598 (1)
42122 1213 d2 & Moosesmolk, ehvantölk, ise ees ja riidesrelk Vorst Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (19)
42123 1213 e & Tiisestilku, moosusmulku, reisiauku Vorstitegemine San 1929 L. Kuusik E 64007 (5)
42124 1213 f1 & Eesenelku, poosenpolku, esi teeb meil röövliauku Vorstivalamine Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (56)
42125 1213 f2 & Moosõsmulku, keesuskelko, esi tapõ rüüvlimulku Vorstõ valõtas Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (135)
42126 1213 g & Kösune körti, mösune mörti, ise külvan räämumulku Vorstitegemine Ote 1930 A. Aavik E 66024 (34)
42127 1213 h & Muidu musta, teeven testa, esi ülpäb lääbermulk Vorsti tettas Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 12 (34)
42128 1214 a & Mudatiuku, mutiauku, kana all ja kaegas piäl, tibu all ja teebäs selläs Linaligu KJn 1890 A. Pihlak E 458 (42)
42129 1214 b & Mudatiuk, mutiauk, Tõnu taga, teebäs selläs, kana all ja kaegas piäl Linaliugu KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (11)
42130 1214 # 43
42131 1215 Aa & Inne saa-ai magusat kätte, kui lase hargulõ Hernekõdõr Se 1927 E. Põllula S 615 (2)
42132 1215 Ab1* Muidu magusat kätte ei saa, kui harusid laiali ei aja Hernekaun 1890 E EM 102 (887)
42133 1215 Ab1* Muidu magusat kätte ei saa, kui harusid laiali ei aja Hernekaun 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 7 ja 32 (12)
42134 1215 Ab1* Muidu magusat kätte ei saa, kui harusid laiali ei aja Hernekaun 1913 E EM2 90 (1174)
42135 1215 Ab1* Muidu magust kätte ei saa, kui harusid laiali ei aja Hernekaun Trt 1927 K. Pormeister E 59835 (183)
42136 1215 Ab1* Muidu magusat kätte ei saa, kui harusid laiale ei aja Hernekaun Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (121)
42137 1215 Ab1* Muidu magusat kätte ei saa, kui harusid laiale ei aja Hernekaun Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 576 (69)
42138 1215 Ab1* & Muidu magusat kätte ei saa, kui harusid laiale ei aa Hernekaun Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 573/4 (9)
42139 1215 Ab1* Muidu magust kätte ei saa, kui harud laiali ei aa Hernekaun Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 309 (209)
42140 1215 Ab1* Muidu magusad kätte ei saa, kui harusid ei aja laiali Hernekaun Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 405 (16)
42141 1215 Ab2 & Muidu magusat maitsta ei saa, kui aerusid laiali ei aja Hernekaun Lai 1932 A. Zimmermann E 82139 ja 82145 (53)
42142 1215 Ac* Harude vahel magus, muidu ei saa kätte, kui aja harud laiali Trv 1893 J. Kuusk E 771 (36)
42143 1215 Ac* & Harude vahel om magus, aga mudu ei saa kätte, ku aja haru lak'ka Hernekõder Trv 1894 A. Rull H III 20, 143 (56)
42144 1215 Ad & Muidu magusat katsu ei saa, kui reisi laiali ei aja Hernekaun Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (29)
42145 1215 Ad Muidu magust katsuda ei saa, kui reisi laiali ei aja Hernekaun Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (11)
42146 1215 Ae* & Enne magusit kätte ei saa, ku harusid lak'ka ei aja Hernekõtr Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
42147 1215 Ae* Enne sina magusat kätte ei saa, kui harusid laiali ei aja Hernekõder San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 538
42148 1215 Ae* Enne magusat maad kätte ei saa, kui ei aja harusid laiali Hernekaun Var 1933 M. Jakobson E 82454 (10)
42149 1215 Af & Enne magusat kätte ei saa, kui reied lahti teed Uakaun Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (99)
42150 1215 Ag+ Muidu hääd kätte ei saa, kui ei aja harud laiali Hernekaun Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 100 (597)
42151 1215 Ag+ & Muidu mind kätte ei saa, kui harusid laiali ei aja Hernekaun Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 409 (12)
42152 1215 Ag+ Ei saa muidu magusat kätte, kui lõhu mesipuu ära, ei saa muidu muisuta, kui küinega ei kanguta Kaun Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (4)
42153 1215 Ba & Kui head tahad kätte saada, siis aja harud laiali Hernekaun Mih 1920 A. Leppik E 50892 (10a)
42154 1215 Bb & Kui ajad harud laiali, siis kätte saad sa magusa Hernekaun Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (10)
42155 1215 Ca1 & Aja haru laiali, muidu ei saa magusat kätte Hernekõder Urv 1956 K. Antsov RKM II 60, 593 (3)
42156 1215 Ca2 & Aja kinsud laiali, muidu magusad kätte ei saa Hernekaun Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 98 (23)
42157 1215 Cb% & Aja harud laiale, siis saad magusa maa kätte Hernekaun Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (51) 2305G1a1*
42158 1215 Cc1 & Aea reied laiale, võta magusat sealt vahelt Noored hernekaunad hernestega Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (48)
42159 1215 Cc2 & Aea harud laiale, võta magust vahelt Hernekaun PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (21)
42160 1215 Da1 Käänä karva katsipoodi, võta makus vaihhõlt Mesipulk, kompvek Se 1936 M. Vabarna S 121941 (93)
42161 1215 Da1 Käänä karva katsipoolõ, võta makus vaihhõlt Pähkmes Se 1929 V. Savala S 17563 (111)
42162 1215 Da1 & Käänä' karva' katsipoodi, võta makus vaihhõlt Kompvek Se 1949 V. Pino RKM II 30, 207 (764)
42163 1215 Da2 & Käänä veere' katsipoodi, võta make vaihhõlt Mäih Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 208 (22)
42164 1215 Da3 & Kääna karva katsipidi, võta keskelt magusat Hernekõdõr Ote 1940 A. Kroon ERA II 290, 209 (19)
42165 1215 Da4 & Kääna karvad kaksipidi ja laku magust vahelt Piima kooritakse Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (56)
42166 1215 Db & Leika karvad kaksipidi, võta magus keskpaigast (Schneide die Haare aus einander, nimm das Süsse aus der Mitte) Eine Nuss Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 274
42167 1215 Db Lõika karvad kaksipidi, võta magus keskpaigast Pähkel 1890 E EM 85 (701)
42168 1215 Db Lõika karvad kaksipidi, võta magus keskpaigast Pähkel 1913 E EM2 75 (897)
42169 1215 Dc1 & Lükka karvad kaksipidi, laku vahelt magust Murakas KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (22)
42170 1215 Dc2 & Lükkä karvad kahelepidi, võta magus vahelt ärä Murakas KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 8
42171 1215 Dd & Litsu karva katsipäide, võta siist magusad Hernekõder Ote 1892 J. Ainson H II 44, 554 (121)
42172 1215 De & Käänä kõrva katekõrra, võta vahelt mett, esi tii noh Hernekõder Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 343 ja 357 (85)
42173 1216 A & Hobust pandas ette, luuk paistus siia maale Vikakaar Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 142 (6)
42174 1216 B Mujal pannakse hobust ette, look paistab meie maale 1922 Kmpm. EL II8 97
42175 1216 B Mujal pannakse hobust ette, look paistab meie maale 1931 Kmpm. EL IV9 155
42176 1216 B & Mujal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 713 (15)
42177 1216 C1 & Muial maal pandas hobõst ette, luuk näüs ka meele Vikahtkaar Se 1936 A. Tammeorg S 122922 (1)
42178 1216 C2a1* Mujal maal pandakse hoost ette, look paistab meie maale 1910 Kmpm. KLr I4 56 (92)
42179 1216 C2a1* Mujal maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Iis 1970 E. Maasik RKM II 277, 157 (7)
42180 1216 C2a1* Mujal maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Mus 1931 A. Kaju ERA II 34, 209 (9)
42181 1216 C2a1* Mujal maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Mus 1931 H. Alt ERA II 34, 211 (9)
42182 1216 C2a1* Mujal maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Sa 1932 E. Rossner E 81993 (26)
42183 1216 C2a1* Mujal maal pandakse hoost ette, look paistab meie maale Vikerkaar 1911 Freymann 239
42184 1216 C2a1* & Muial maal pandas hobõst ette, luuk paists mii maalõ Vikakaar Se 1929 N. Nurmetu S 9988 (2)
42185 1216 C2a1* Muial maal pandas hobõst ette ja luuk paistus mii maalõ Vikatkaar Se 1929 A. Gehrke S 17304/5 (17)
42186 1216 C2a2 & Muial maal pandas hobust ette, meie maale paistab look Vikerkaar San 1967 S. Lätt RKM II 226, 108 (40)
42187 1216 C2b & Muial maal pandas hobõst ette, luuk om nättä meie maalõ Plv 1928 E. Sepp E 62825 (8)
42188 1216 C2c Hobu ehtes mujal maal, look meie maal Vikerkaar 1913 E EM2 157 (2302)
42189 1216 C2c Hobu ehtes mujal maal, look paistab meie maale Vikerkaar 1971 Pioneer nr. 7 (1971) lk-ta
42190 1216 C2c & Hobu ehtes mujal maal, look paistab meie maal Vikerkaar Saa 1909 J. Sõggel E 46993 (7)
42191 1216 C3a Mujal maal pannakse hoost ette, siia maale paistab look Vikerkaar 1890 E EM 102 (891)
42192 1216 C3a Mujal maal pannakse hoost ette, siia maale paistab look Vikerkaar 1913 E EM2 90 (1178)
42193 1216 C3a Mujal maal pannakse hoost ette, siia maale paistab look Vikerkaar 1979 Metstak 23 ja 35 (243)
42194 1216 C3a Mujal maal pannakse hoost ette, siia maale paistab look Vikerkaar 1992 Metstak2 64 ja 66
42195 1216 C3a Mujal maal rakendatakse hobust, look paistab siia maale Vikerkaar 1939 Nugis 292 ja 314 (180)
42196 1216 C3a & Mujal maal pandas hobõst ette, siia maalõ paistus luuk Vikahtkaar Se 1930 N. Sõrmus S 28601 (20)
42197 1216 C3a Mujal maal pandas hobõst ette, siia maalõ paistus luuk Vikatkaar Se 1973 Ü. Ende, P. Hagu, S. Mägar, A. Mälk, I. Potseps EKRK I 74, 128 (14)
42198 1216 C3b & Muial maal pandas hobust ette, siia maal näis look Vikerkaar Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 177 (74)
42199 1216 C4 & Muial maal pandas hobest ette, seole maale näkkus luuk Vikatkaar Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 233 (17)
42200 1216 C5a & Muial maal pandas hobõst ette, siia näüse look ärä Vikakaar Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (15)
42201 1216 C5b & Muial maal pandas hobõst ette, siia om luuk näha Vikekaar Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1133 (24)
42202 1216 D1a & Muil mail pandas hobõst ette, a' luuk om mii maalõ nätä' Vikatkaar Se 1929 T. Kõivastik S 16163 (28)
42203 1216 D1b Muul maal rakendatakse hobust, look paistab meie maale 1980 Laur IV 19
42204 1216 D1b & Hobu ehtes muul maal, luok paistab meie maal Vikerkaar Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
42205 1216 D2a & Muul maal pandas hobest ette, siia maal paistus luuk Vikakaar Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (44)
42206 1216 D2b & Muul maal pandas hobõst ette, siihn maal om luuk nätä' Har 1943 H. Zernant KKI WS
42207 1216 D2c & Muul maal pannakse hobust ette, siia maale näus look Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (7)
42208 1216 D2d & Muul maal hopen ette pandes, siia maalõ luuk kargas Vikatkaar Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 271 (57)
42209 1216 D2e & Muul maal pandas hobõst ette, siia maalõ paist looga vari Vikatkaar Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (24)
42210 1216 D3 & Muul maal pantas hoppõn ette, seele maalõ paistus luuk Vikatkaar Har 1889 J. Pähn H II 32, 198 (49)
42211 1216 E1a & Sääl maal pandas hobust ette, siia maale paistab look Vikerkaar TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (44)
42212 1216 E1a Sääl maal pannas hobest ette, siiä maale paist luuk Vikerkaar San 1932 S. Vellner E 81928 (7)
42213 1216 E1b & Sääl maal pandas hobest ette, siiä maale luuk näta Vikatkaar Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (99)
42214 1216 E1c & Sääl maal pannas hobesele luuka pääle, siia maale om nätta Vikerkaar Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 235 (84)
42215 1216 E2 Sääl maal pannakse hobust ette, siia paistab look Vikerkaar Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 495 (41)
42216 1216 E2 & Sääl maal pandas hobõst ette, siia paist luuk Vikatkaar Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (16)
42217 1216 F1a* Teisel maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikekaar Mus 1931 A. Venda ERA II 34, 251 (9)
42218 1216 F1a* & Toisel maal panna hobust ede, look paistab meie maale Vikerkaar Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (79)
42219 1216 F1a* Hobu pannakse teisel maal ette, look paistab meie maale Vikerkaar Jäm 1977 A. Tõnnson, V. Tülp KKI 68, 197 (6)
42220 1216 F1b & Teisel maal pannakse hobust ette, look ulatab meie maale Vikerkaar Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 5 (21)
42221 1216 F1c & Teisel maal pannakse hobust vankri ette, look paistab meie maale Vikerkaar Mar 1961 H. Maasing KKI 27, 453 (4)
42222 1216 F1d* Teisel maal rakendatakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Ote 1957 E. Teigamägi RKM II 84, 284 (11)
42223 1216 F1d* & Teisel maal rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar Kuu 1935 E. Silberberg ERA II 111, 467 (35)
42224 1216 F1e & Teisel maal pannakse hobust rakke, look paistab meie maale Kuu 1918–1940 Rumberg E 73805 (4)
42225 1216 F1f & Teisel maal pantakse hobuselle looka pääle ja see paistab meie maale Vikerkaar JMd? 1939 Anonüüm 056 ERA II 172, 353 (5)
42226 1216 F2* & Teisel maal pannakse hobust ette, look paistab siia maale Vikerkaar Krj 1931 H. Nämm ERA II 34, 237 (9)
42227 1216 F2* Tõõsõl maal pandas hobõst ette, luuk paistus siiä maalõ Vikõrkaar Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (7)
42228 1216 F2* Teisel maal pannakse hobust ette ja look paistab siia maale Vikerkaar Mus 1931 M. Loodus ERA II 34, 217 (9)
42229 1216 F3 & Hobust rakendatakse teisel maal, look paistab siia Vikerkaar Ote 1957 E. Kõrgekivi RKM II 84, 306 (25)
42230 1216 G1 & Teisel pool maakera pantaks hobust ette, look ulatab meie maale Vikerkaar Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (23)
42231 1216 G2 & Teisel pool maailma pannakse hobust ette, look paistab siia Vikerkaar Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (260)
42232 1216 Ha & Säälpool ilma pannakse hoost ette, meie maal look näha Pld 1931 A. Schwan E 74001 (4)
42233 1216 Hb & Teiselpool ilman sõidetas, luuk paistus meie maale Vikerkaar Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 429 (23)
42234 1216 I1a & Teises ilmas pannakse hobust ette, look paistab teise ilma Vikerkaar As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 515 (14)
42235 1216 I1b & Teises ilmas rakendatakse hobust, look see paistab teise ilma Vikerkaar JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 360 (29)
42236 1216 I2 & Teisen ilman pantas hobest ette, luuk paistab meile Vikerkaar Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 296 (12)
42237 1216 I3a* Teises ilmas pannakse hoost ette, look paistab meie maale Vikerkaar Kos 1930 S. Veske E 64972 (173)
42238 1216 I3a* & Teises ilmas pannakse hobust ette, look paistab meie maal Vikerkaar PJg 1932 O. Loorits ERA II 34, 391 (1)
42239 1216 I3a* Teises ilmas pannakse hobust ette, look paistab meie maal Vikerkaar Vig 1932 O. Loorits ERA II 34, 391 (1)
42240 1216 I3b Teises ilmas pannakse hobust rakke, look paistab meie maale Vikerkaar Kad 1969 M. Proodel RKM II 251, 270 (8)
42241 1216 I3b & Teises ilmas pannaks hobust rakke, look paistab meie maale Vikerkaar HMd 1926 A. Kreideberg E 73869 (4)
42242 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar 1934 Loorits VrP 26 (59)
42243 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (59)
42244 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (24)
42245 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar 1948 Mihkla KlL 75 (29)
42246 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar 1950 Vih. (1950) 82 ja 83 (29)
42247 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (6)
42248 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Hlj 1934 E. Luuk ERA II 70, 289 (1)
42249 1216 I3c & Teises ilmas rakendakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (28)
42250 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 383 (133)
42251 1216 I3c Teises ilmas rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 226 (11)
42252 1216 I3c & Teises ilmas ragendatta huost, luok paistab meie maale Vikerkaar Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (92)
42253 1216 I3d & Teises ilmas rakendatakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 441 (21)
42254 1216 I3d Teises ilmas rakendatakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Ote 1956 H. Lüütsepp RKM II 84, 93 (26)
42255 1216 I3e & Teises ilmas rakendatakse hobust vankri ette, look paistab meie maale Vikerkaar Ote 1956 A. Dorch RKM II 84, 26 (13)
42256 1216 I4a & Teises ilmas pannakse hobust ette, look paistab siia maale Vikerkaar Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 124 (5)
42257 1216 I4b* Teises ilmas pannakse hobust rakkesse, look paistab seie maale Vikerkaar Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (14)
42258 1216 I4b* & Teise ilmas pandakse hobust rakkesse, look see paistab siia maale Vikerkaar JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 366 (22)
42259 1216 I4c & Teises ilmas pannakse hobuse kaela look, aga looga ots on siia maale Vikerkaar JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 141 (131)
42260 1216 I5a1 Teises ilmas pannakse hobust ette, siia paistab luuk Vikerkaar Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 499 (3)
42261 1216 I5a1 & Tõõsõh ilmah pandas hobõst ette, siiä paistus luuk Vikerkaar Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 46 (27)
42262 1216 I5a2 & Tõsen ilman pandas hobust ette ja luuk paistab siia Vikerkaar Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 397 (9)
42263 1216 I5b & Tõsõh ilma veereh pandas hobõst ette, a luuk um siiä näta Vikerkaar Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 278 (17)
42264 1216 I5c & Teises ilmas rakendakse hobust, look paistab siia Vikerkaar Vl 1932 A. Zimmermann E 82139 ja 82145 (54)
42265 1216 J1a1 & Tuuh ilmah pandas hobõst ette, s'oh ilmah luuk paistus Vikahtkaar Se 1929 V. Ruusamägi S 12454 (35)
42266 1216 J1a2* Tuuh ilmah pandas hobõst ette, s'oohõ ilma paistus luuk Vikahtkaar Se 1935 A. Jänessoo S 105261/2 (14)
42267 1216 J1a2* & Tuuh ilmah pandas hobõst ette, a s'oohtõ ilma paistus luuk Vikahtikaar Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311/2 (63)
42268 1216 J1b & Tuuh ilmah pandas hobõst ette, s'oohõ ilma luuk nätä Vikahtkaar Se 1927 J. Orusaar S 2360 (48)
42269 1216 J2 & Tuuh ilmah pandas hobõst ette, siiä maalõ paistus luuk Vikahtkaar Se 1929 V. Savala S 17514 (7)
42270 1216 K1 & Võõral maal pannas hobust ette, vällamaal om luuk nätta Vikerkaar Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 547 (11)
42271 1216 K2a1 Võõral maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Mus 1931 A. Kaiste ERA II 34, 227 (9)
42272 1216 K2a1 Võõral maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 409 (41)
42273 1216 K2a1 Võõral maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Hls 1946 Anonüüm 074 RKM II 99, 547
42274 1216 K2a1 Võõral maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (44)
42275 1216 K2a1 & Võeral maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Pal 1922 S. Mäesepp A 207 (11)
42276 1216 K2a1 Võeral maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale San? 1889 P. Roose H II 31, 699 (15)
42277 1216 K2a1 Võõral maal pannasse hobest ette, luuk paistab meie maale Vikerkaar Vil 1893 J. Täht H III 14, 404 (40)
42278 1216 K2a2 & Võõral maal pandas hobõst ette, mii maalõ paist luuk Vikõrkaar Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (107)
42279 1216 K2a3 & Võeral maal pandaks hobust ette ja meie maale paistab look Vikerkaar Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 211 (94)
42280 1216 K2b1 & Võõral maal rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 349 (13)
42281 1216 K2b2 & Võõral maal rakendatakse hobust, meie maale paistab look Vikerkaar Jõh 1935 Anonüüm 044 ERA II 118, 276 (51)
42282 1216 K3a1 & Võõral maal pandas hobõst ette, siiä maalõ paist luuk Vikarkaar Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (9)
42283 1216 K3a2* Võõral maal pandas hobõst ette, luuk näüs siiä maalõ Vikakaar Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (26)
42284 1216 K3a2* Võõral maal pandas hobest ette, siiä maale look nätä Vikakaar Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (8)
42285 1216 K3a2* & Hobest pantas võõral maal ette, look nätä siiä maale Vikatkaar Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (18)
42286 1216 K3b1 & Võõral maal rakendatakse hoost ette, näha siia maale Vikerkaar Plv 1933 M. J. Eisen E 8° 13, 41 (81)
42287 1216 K3b2 & Võõral maal rakendatakse hobust, look paistab siia maale Vikerkaar Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 408 (26)
42288 1216 K4a & Võõral pannas hobest ette, look siiä nättä Vikatkaar Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (69)
42289 1216 K4b & Võõral maal rakendatakse hobust, siia paistab look Vikerkaar Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (117)
42290 1216 L & Kaugel maal pannakse hobust ette ja look paistab siia Vikerkaar Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (3)
42291 1216 M & Vällämaal pandas hobõst ette, siiä maalõ om luuk nätä' Vikatkaar Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 381 (10)
42292 1216 N1a1 & Hiiumaal pandakse hobust rakke, look paistab meile Tln 1928 Sommer E 72997 (15)
42293 1216 N1a2 & Hiiumaal rakendakse hobust, look paistab meile Vikerkaar JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 339 (28)
42294 1216 N1b+ & Hobune sõidab Hiiumaal, look on meile näha Rak 1934 J. Ploom ERA II 70, 365 (7)
42295 1216 N2a1 Hiiumaal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 593 (367)
42296 1216 N2a1 & Hiiumaal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikekaar Mus 1931 A. Käi ERA II 34, 199 (9)
42297 1216 N2a1 Hiiumaal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikekaar Mus 1931 A. Aulik ERA II 34, 219 (9)
42298 1216 N2a1 Hiiumaal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 458 (25)
42299 1216 N2a1 Hiiumaal pannass hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 579 (4)
42300 1216 N2a1 Hiiumaal pannakse hobust ede, look paistab meie moale Vikerkaar Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507 (40)
42301 1216 N2a2* Hoost pannakse ette Hiiumaal, look paistab meie maale Vikerkaar Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 40 (10)
42302 1216 N2a2* & Hobu pannasse ede Hiiumaal, look paistab meite maal Vikerkaar Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 69 (40)
42303 1216 N2b & Hiiu saarel pannakse hoost ette, look paistab meie maale Vikerkaar Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 597 (16)
42304 1216 N2c & Hiiumaal pannakse hobust ette, look on näha meie maal Vikerkaar Vän 1937 E. Tammsoo ERA II 140, 696 (8)
42305 1216 N2d & Hiiumaal pannakse hobust rakke, look paistab meie maale Vikerkaar Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (32)
42306 1216 N2e1* Hiiumaal rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 77
42307 1216 N2e1* Hiiumaal rakendakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar Kuu 1935 I. Piibeman ERA II 110, 219 (49)
42308 1216 N2e1* & Hiiumaal rakendakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar HMd 1927 A. Viilas E 74024 (8)
42309 1216 N2e1* & Hiiumaal rakendatakse hobust ja look paistab meie maale Vikerkaar Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (38)
42310 1216 N2e1* Hiiumaal rakendakse hobust, aga look paistab meie maale Vikerkaar Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 207 (11)
42311 1216 N2e2 & Hobust rakendatakse Hiiumaal, look paistab meie maale Vikerkaar San 1981 T. Keis RKM II 357, 51 (23)
42312 1216 N2e3 & Hiiumaal rakendasid hobust, look paistab meie maal Vikerkaar Kuu 1935 V. Kruusval ERA II 110, 537 (13)
42313 1216 N2f & Hiiumaal mees rakendab hoost, look paistab meie maale Vikerkaar Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 38 (31)
42314 1216 N2g & Hobu sõidab Hiiumaal, look paistab meie maale Vikerkaar Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 241 (62)
42315 1216 N3 & Hiiumaal pannasse hobust ette, look paissab Saaremaale Vikerkaar Mus 1978 M. Janson, M. Kuusemets KKI 68, 409 (1)
42316 1216 N4 & Hobust pannakse ette Hiiomaal, look paistab Soomemaale Vikerkaar As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 121 (6)
42317 1216 N5 & Hiiumaal pandakse hobust ette, luuk paistab siiä maale Vikerkaar San 1929 E. Voormann ERA I 2, 663 (24)
42318 1216 N6 & Hiiumaal pannakse hobust ette, siia paistab look Vikerkaar Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (9)
42319 1216 O1 Saaremaal rakendatakse hobust, look paistab meie maale 1963 Siim-Vallner III 19
42320 1216 O1 & Saaremaal hobust rakendatakse, look paistab meie maale Vikerkaar Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 530 (34)
42321 1216 O2 & Saaremaal panta hoost ette, look paistab Hiiumaale Vikerkaar Rei 1974 L. Kaibald KKI KS
42322 1216 O3 & Saaremaal pandakse hobusele looka pääle, siia paistab ära Vikerkaar Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 331 (1)
42323 1216 P1 Suurel maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 25/6 (65)
42324 1216 P1 & Suurel maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 355 (101)
42325 1216 P1 Suurel maal pannakse hobust ette, look paistab meie maale Vikerkaar Mus 1931 R. Nukk ERA II 34, 239 (9)
42326 1216 P2 & Suurel maal pannakse hobust ette, look paistab siia Vikerkaar Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 159 (47)
42327 1216 Q & Hobu sõidab Harjumaal, look näha Läänemaal Vikerkaar Var 1970 E. Maasik RKM II 277, 155 (1)
42328 1216 Ra* & Soomemaal pannasse hobust ette, luuk paistab mede maale Vikerkaar Kõp 1948 A. Ratas RKM II 24, 508 (50)
42329 1216 Ra* Soomemaal pannakse hobust ette, meie maale paistab look San 1924 L. Lakson A 6936 (6)
42330 1216 Rb & Soomes rakendatakse hobust, look paistab meie maale Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (38)
42331 1216 S1a & Venemaal pannakse hobust ette, look näha meie maal Vikerkaar Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 183 (26)
42332 1216 S1b & Venemaal rakendatakse hobust, look paistab meie maale Hlj 1934 M. Adamberg ERA II 70, 462 (19)
42333 1216 S2 & Venemaal pannakse hobust ette, look paistab Eestimaale Vikerkaar üleval Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 108/9 (120)
42334 1216 S3a & Mees paneb Venemaal hobust ette, look paistab siia maale Vikerkaar Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 405 (133)
42335 1216 S3b & Venemaal rakendatakse hobust, look paistab siia maale Vikerkaar Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (51)
42336 1216 S4 & Vinnemaal pandas hobõst ette, siiä paistus luuk Vikahtkaar Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (44)
42337 1216 Z & Saksamaal pannakse hobust rakke, look paistab meie maale Vikerkaar Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (117)
42338 1216 T & Kuramaal rakendatakse hobust, look paistab meie maale Vikerkaar Tt 1985 L. Gross RKM II 390, 193 (42)
42339 1216 U & Eestimaal pantass hopõst ette, a luuk om siia näta Vikerkaar paistus As 1996 A. Korb EFA I 17, 93 (35)
42340 1216 V1 & Meie maal pannakse hobust ette, seal maal paistab look Vikerkaar Kaa 1947 E. Virveste RKM II 3, 312 (53)
42341 1216 V2 & Hobõst pandas ette mii maal, luuk paistus üle ilma Vikerkaar Urv 1964 A. Kurg KKI KS
42342 1216 W1 & Ühel maal pannakse hobust ette, look paistab siia maale Kui vikerkaar paistab Mus 1931 V. Tahker ERA II 34, 205 (9)
42343 1216 W2 & Ühel maal rakendatakse hobust ette, teisele maale on näha Vikerkaar Ote 1955–1956 L. Meesak RKM II 84, 203 (6)
42344 1216 Õ & Metsa taga seatakse hobust vankri ette, siiani paistab look Vikerkaar Tor 1996 M. Tenno EFA II 19, 96 (1)
42345 1216 Ä & Hoben võõral maal, händ pas'tus siia maal Vikerkaar Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (8)
42346 1216 Ö1*/ Hobu hirnub Hiiumaal, look paistub meie maale Vikerkaar As 1995 A. Korb EFA II 2, 79 (42) 242P1*
42347 1216 Ö1*/ Hobune hirnub Hiiumaal, look paistab meie maale Vikerkaar, müristus As 1993 A. Korb RKM II 459, 155 (23) 242P1*
42348 1216 Ö1*/ & Hobu hirnub Hiiumaal, look paistab meie maale Vikerkaar Muh 1927 T. Kaljo E 60662/3 (27) 242P1*
42349 1216 Ö1*/ Hobune hirnub Hiiumaal, look paistab meie maale Kõu ja vikerkaar Kaa 1946 O. Toombu RKM II 3, 431 (102) 242P1*
42350 1216 Ö1*/ Hobune hirnub Hiiumaal, look paistab meie maale Vikerkaar Lüg 1971 M. Kaasik RKM II 282, 393 (4) 242P1*
42351 1216 Ö1*/ Hobu hirnub Hiiumaal, look paistab meie maal Müristab; eks look paistab, see on vikerkaar As 1993 A. Korb, A. Tuisk RKM II 460, 358 (68) 242P1*
42352 1216 Ö1*/ Hobu hirnub Hiiumaal, look paistab meite maal Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 2 242P1*
42353 1216 Ö1*/ & Hobu hirnub Hiiumaal, look paistab meie maal Kõueilm Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 427 (9) 242P1*
42354 1216 Ö1*/ Hobu hirnub Hiiumaal, look paistab meie maal Vikerkaar Pöi 1951 V. Truumets RKM II 36, 39 (5) 242P1*
42355 1216 Ö2/ & Hobune hirnub lõunamaal, look paistab meie maale Vikerkaar TMr 1992 H. Kevend RKM, KP 30, 702 (8) 242P2
42356 1216 # 242 1405
42357 1217 & Mullu jumal käve, timahava jäle' tunnuse Timahava niidam, tõne aastak tunnuse jäle' Lut 1894 O. Kallas LMr 129 (114)
42358 1217 # 1042A2a1
42359 1218 a & Mullu must lehm poegis, tänavu ternepiim keedeti Rukkis, teisel aastal külvati, teisel süüa Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 74 (66)
42360 1218 a Mullu must lehm poegis, tänavu terne piim keedeti Rukis 1890 E EM 103 (895)
42361 1218 a Mullu must lehm poegis, tänavu ternepiim keedeti Rukis 1913 E EM2 90 (1185)
42362 1218 a Mullu must lehm poegis, tänavu ternepiim keedeti Rukis 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 21 ja 42 (23)
42363 1218 b & Mullu tuli must lehm piima, tänavu vast keedeta ternepiima Rukkis Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (5)
42364 1218 c & Mullu must lehm poegis, tänavu vast tehti ternepiima Talvrukkid Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 336 (25)
42365 1218 d Mullu poegis must lehm, tänavu sööda ternepiim Rukkioras Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (54)
42366 1218 d & Mullu poigis must lehm, tänävu süüä ternepiim Talvrukkid Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (39)
42367 1218 d Mullu poigis must lehm, tänavu süüä ternepiimä Vilja kasvamine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (83)
42368 1218 e & Mullu sündis must lehm ja tänavu süiakse ternepiim Rukis Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 245 (42)
42369 1218 # 1284A2a*
42370 1219 & Munad all, munad pääl, vinter-vänter vahepääl Kartul Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 109 (6)
42371 1219 # 106
42372 1220 A1a1 & Munad mühisevad, karvad kahisevad Õunapuu Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (25)
42373 1220 A1a2 Munad muhisevad, karvad kahisevad Õunapuu Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 448 (84)
42374 1220 A1a2 & Muna muhiseva, karva kahiseva Uibo Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (19)
42375 1220 A1a2 Muna muhisese, karva kahisese Õunapuu tuulest Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (35)
42376 1220 A1a3 & Karva kahiseva ja muna muhiseva Õunapuu Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 64 (23)
42377 1220 A1b Munad mulisevad, karvad kahisevad Ubinapuu ehk õunapuu Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 33 (20)
42378 1220 A1b & Munad mulisevad, karvad kahisevad Õunapuu TMr 1932 R. Viidebaum ERA II 54, 421 (476)
42379 1220 A1c* Munad vuhisese, karva kahisese Tuul raputas uibut Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (31)
42380 1220 A1c* & Munad vuhisevad ja karvad kahisevad Õunapuu TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (2)
42381 1220 A2a Munni mühisõsõ, karva kahisõsõ Uibu suvõl ubinide aigu, m[unni] – ubina, karva – lehe Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 149 (83)
42382 1220 A2a Munni muhisevad, karvad kahisevad Õunapuu TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (1)
42383 1220 A2a Munni muhiseva, karva kahiseva Uibu ounadega Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (53)
42384 1220 A2a Munni muhiseva, karva kohiseva Õunapuu Kam 1985 M. Hiiemäe RKM II 393, 155 (39)
42385 1220 A2a Munni muhisese, karva kahisese Uibun ubinad Võn 1889 J. Pint H II 33, 732 (55)
42386 1220 A2a Munni muhisese, karva kahisese Uibu ubina Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (25)
42387 1220 A2a & Munni muhisase, karva kahisase Uibu Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (124)
42388 1220 A2a Munni muhisese, karva kohisese Uibu Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (27)
42389 1220 A2b & Munni muhisase, karvakoti kahisase Uibu San 1893 J. Tammemägi H II 44, 712 (138)
42390 1220 A2c & Munnikoti muhisese, karvakoti kahisese Uibu San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 303 (360)
42391 1220 A2d & Munni mulisese, karva kahisese Uibo Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 93 (231)
42392 1220 A2e1 & Munni muhin, karva kahin Õunte ja lehtede hial Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (39)
42393 1220 A2e2 & Munni mullin, karva kahhin Õunad uibus Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 72 (21)
42394 1220 A2f & Munn muhisõs karvu seeh Upin lehti seeh Se 1934 M. Peramets S 78539 (75)
42395 1220 A2g & Munnid muhisevad, karvad kahisevad, munna süüakse ja karvu ei sööda Õunapuu, õunad ja lehed VJg 1984 M. Hiiemäe RKM II 370, 152 (9)
42396 1220 A3 & Mooni mühisevä, krooni kahiseva Õunapuu õitega Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 340 ja 356 (42)
42397 1220 A4a & Muna mühin, karva kohin, kellad teevad tilla-talla Õunapuu Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 92 (108)
42398 1220 A4b & Munad mühisevad, karvad kohisevad, kellakotid löövad kooderpassi Õunapuu täis õunu Trt 1930 L. Uibopuu E 64713 (44)
42399 1220 B1a1 & Munad riputavad, karvad krabisevad Õunad puus Amb 1889 J. Ney H II 14, 170 (51)
42400 1220 B1a1 Munad riputavad, karvad krabisevad Õunapuu Amb 1889 J. Freimann H III 4, 296 ja 297 (3)
42401 1220 B1a1 Munad riputavad, karvad krabisevad Õunapuu Amb 1893 J. Freimann E 7818 (16)
42402 1220 B1a2 & Munad riputavad, karvad kahisevad Õunapuu õuntega Plt 1891 J. Reinthal E 472 (3)
42403 1220 B1a3 & Muna ripneva, karva kohiseva Õunapuu Puh 1933 L. Saar E 83783 (2)
42404 1220 B1a4 & Munad ripendavad ja karvad kahisevad Õõnapuu Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 227 (2)
42405 1220 B1b & Kellä ripendõlõssõ, karva kahisõsõ Uibo Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 16 (13)
42406 1220 B2a Munad tolknevad, karvad kahisevad Õunad puus 1913 E EM2 91 (1186)
42407 1220 B2a & Munad tolknevad, karvad kahisevad Õunapuu Plt 1877–1917 M. Luu E 4784 (8)
42408 1220 B2b & Karvad kohisevad, munad tolknevad Õunapuu ja lehed Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58931/2 (1)
42409 1221 & Murrab su pea, aga ei murra ometi, kui magad, siis murrab, kui oled erk, murrad murdja Mu[i]status 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 486 (1105)
42410 1221 Murrab pead, aga ei murra, kui magad, siis murrab, oled erk, siis murrad murdja Mõistatus 1890 E EM 103 (899)
42411 1221 Murrab pääd, aga ei murra, kui magad, siis murrab, oled erk, siis murrad murdja Mõistatus 1913 E EM2 91 (1190)
42412 1221 Murrab pead, aga ei murra, kui magad, siis murrab, oled erk, siis murrad murdja Mõistatus 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 25 ja 42 (27)
42413 1221 Murrab pead, aga ei murra, kui magad, siis murrab, oled erk, siis murrab murdja 1905 Kmpm. KLr 193
42414 1221 Murrab pead, aga ei murra, kui magab, siis murrab, oled erk, siis murrab murdja 1910 Kmpm. KLr I4 200
42415 1221 Murrab pead, aga ei murra, kui magad, siis murrab, oled erk, siis murrad murdja 1910 Rätsep EEH II 43
42416 1221 Murrab pead, aga ei murra, kui magad, siis murrab, oled erk, siis murrad murdja Mõistatus 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (1)
42417 1222 A1 & Muri istup puurin, vahip aknast välla Varas istup vangin Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (2)
42418 1222 A2a & Muri istub puuris, näeb imet õues: kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest kannavad kassiniru VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (151)
42419 1222 A2b & Muri vahib saares: [kolm] pääd ja [kaheksa] jalga Inimene vangihoones ja varesed kannavad põrsast, konna Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 157
42420 1222 A3a* Muri istub puuris, näeb: kaks kolmat vedavat, kolm pead ja kaheksa jalga Vang nägi: kaks varast surnud põrsast vedavat 1890 E EM 103 (896)
42421 1222 A3a* Muri istub puuris, näeb: kaks kolmat vedavat, kolm pääd ja kaheksa jalga Vang nägi: kaks varast surnut põrsast vedavat 1913 E EM2 91 (1197)
42422 1222 A3a* & Muri istub puuris: kaks kannavad kolmat, kolm piad ja kaheksa jalga Sie mõestatus on ühe vangile mõestatada antud, siis vang pidi seda ülesse saama, siis pidi vangist lahti lastama, vang and selle seletuse nõnnaviisi: Muri sie oli vang ja kaks varest lendasid ja kandsid lammatalle kahe vahel, ja vang saand lahti Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 517 (44)
42423 1222 A3a* & Muri istub puuris, näeb: kaks kolmat kandma, kolm pead ja kaheksa jalga Kurjategija puuris näeb kaks varest surnud põrsast ära kandma Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 94 (52)
42424 1222 A3b* & Muuri vahib puurist: kaks kannab kolmat, kolm pead, kaheksa jalga Kaks varest kannid surnud põrsast, vang vahtis vangihoonest; selle mõistatusega vang sai vabaks VJg 1931 R. Põldmäe ERA II 38, 535/6 (35)
42425 1222 A3b* Muri vahib puurist: kaks tallavat kolmat, kaks pead ja kaheksa jalga ühtekokku Vang näeb puurist kahte varest sia seljas Plt 1899 M. Luu E 38345c (20)
42426 1222 A3b* & Must Muri vahib puurist välja: kaks kandvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks juut vahtind vangimaja aknast välja ja näind, kui varesed põrsaga läind, siis seal oli üks pea ja [neli] jalga ja kahe varesel oli ka kokku neli jalga ja kahe varesel oli kaks pead Rid 1928 A. Kärt E 63146
42427 1222 A3b* Muri vahtis perest: kaks kandis kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest kandvad hiirt KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (285)
42428 1222 A3b* & Muri istus puuris ja vaatab oma silmaga: [kolm] pead ja [kaheksa] jalga ja [kaks] tassivad kolmandat Vang vaatab: [kaks] varest lähevad surnud põrsaga Muh 1954 I. Sarv RKM II 40, 455 (10)
42429 1222 A3c & Murelind istub puuris, näeb: kaks kolmat vedavat, kolm pead ja kaheksa jalga (Ein Trauervogel sitzt im Bauer, sieht zwei einen Dritten schleppen, drei Köpfe und acht Füsse) Ein Gefangener sah zwei Krähen ein todtes Ferkel wegschleppen, und bekam nach der Sage die Freiheit für das Räthsel Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 280
42430 1222 A3c Murelind istub puuris, näeb: kaks kolmat vedavat, kolm pead ja kaheksa jalga Vang nägi: kaks varast surnud põrsast vedavat 1890 E EM 103 (896)
42431 1222 A3c Murelind istub puuris, näeb: kaks kolmat vedavat, kolm pääd ja kaheksa jalga Vang nägi: kaks varast surnud põrsast vedavat 1913 E EM2 91 (1187)
42432 1222 A3d+ & Vana karu puuris, kaks kannavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest kannavad surnud põrsast ja soldat vaatab seda vangikoja aknast pealt Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (23)
42433 1222 A3d+ & Süüdlane vahib puuris: kaks talluvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest väljal sea seljas Ksi 1923 L. Joor E 53237
42434 1222 A3d+ Istun puuris, vaatan välja: kaks tassivad kolmandat, kokku on kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest tassivad lambatalle As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 550/1 (4)
42435 1222 A4a* Muri istub puuris, vaatab aknast välja: kaks kannab kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks vang mõistetud vangi ja tema pidand siis vangist vabanema, kui võib anda niisuguse mõistatuse, mida teised üles ei oska arvata. Vang näind oma kongi aknast, kui kustki visatud välja üks surnud põrsas, selle kallale tulnud kaks varest, söönd ja löönd viimaks kahekesi küüned sisse ja viind ära Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 525 (40)
42436 1222 A4a* & Muri istub puuris, vahib aknast välja: kaks kandvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vang: [kaks] varest kandvad [ühte] seapõrsast Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (39)
42437 1222 A4a* Muri istus puuris, vahtis aknast välja: kaks kannab kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga JJn 1936 E. M. Welbaum ERA II 120, 529 (77)
42438 1222 A4a* Muri istub puuris ja vahib isi aknast välja: kaks kannavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest riidlevad surnud talle kallal Plt 1894 M. Luu H IV 5, 497 (58)
42439 1222 A4a* Muri istus puuris, vahtis aknast välja: kaks kannavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks vang vahtis trellide vahelt välja ja nägi, kuidas kaks varest vedasid üht surnud kassi Rkv 1964 E. Kasemets RKM II 183, 233 (1)
42440 1222 A4a* Muri istub puuris, vaatab aknast välja: kaks kannab kolmat, kolm pead otsas, kaheksa jalga all Vang istub vangis ja vaatas aknast välja: kaks varest kanniva põrsast Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (51)
42441 1222 A4a* & Muri istus puuris, vahtis aknast välja: kaks kantsivad kolmat, kolm pead otsas ja kaheksa jalga all Vang vahtis aknast välja, kui kaks varest kantsivad põrsast, siis olid neil kokku kolm pead otsas ja kaheksa jalga all Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (33)
42442 1222 A4a* Muri istub puuris, vaatab aknast välja ja näeb, et kaks kannavad kolmat, kellel kokku kolm pead ja kaheksa jalga Vang istub vangikambris ja näeb, et kaks kulli kannavad lambatalle 1924 Romaan nr. 23 (1924) ja nr. 2 (1925) lk-ta
42443 1222 A4b & Muri istub puuris, vahib aknast välja: kolm pead ja kaheksa jalga, kaks kannab kolmat Muri on vang, ta vahib aknast välja, kuidas kaks varest tassivad surnd põrsast Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50 (6)
42444 1222 A4c* & Muri istub puuris, vahib pisikesest aknast välja: kaks talub kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vangi mõistatus, tema nähtus läbi akna VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (21)
42445 1222 A4c* Must Muri puuris, vahib puuri aknast välja ja näeb: kaks tallavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vang on puuris ja vahib puuri aknast välja ning näeb, et kaks varest on sea seljas Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (14)
42446 1222 A4d & Muri istus puuri seen, vahis aknast välla: kats tapva kolmandad, kolm pääd, katessa jalga all Vang Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (8)
42447 1222 A5a* & Must Muri istub puuris: kaks kannavad kolmat, kolm pääd ja kahessa jalga Varas vangis ja kaks varast kannavad põrsast Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (136)
42448 1222 A5a* Must Muri puuris, vahib aknast välja: kaks tallavad kolmat, kolm pääd ja kaheksa jalga Ühele vangile anti käsk: kui ta ütleb niisuguse mõistatuse, mida keegi välja ei mõista, siis saab ta lahti. Tema vaatas aknast välja, mõtles, et tema on must muri puuris ja vaatab aknast välja, siga oli õues ja kaks varest seljas Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 101/2 (15)
42449 1222 A5b & Must Muri puuris, kaks pead ja kaheksa jalga Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 873 (43)
42450 1222 A6 & Muri istub puuris, vaadab aknast välja: kaks kandavad kolmat, kaks pead ja kaheksa jalga Vang vaatas aknast välja, kaks nonni kandasid seapõrsast Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 169 (9)
42451 1222 A7 & Muri istub puuris, vahib aknast välja: kolm pead ja kaheksa jalga Vanker, siga, harakad sea seljas Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 58 ja 84(166)
42452 1222 A7 Muri istub puuris, vahib aknast välja: kolm pead ja kaheksa jalga Vang vahib aknast välja, näeb siga, mille seljas kaks harakat istuvad Lai 1926 O. Vilde E 48652 (5)
42453 1222 A8+ & Mina vaatan aknast välja, kaks söövad kolmat ja kaheksa jalga all Raibe ja kaks kaarnat kallal MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (27)
42454 1222 A8+ & Kolm pead ja kaheksa jalga, kaks koormakandjad ja Muri istub puuris Üks mees istunud vangis ja näeb läbi akna, et [kaks] varest ühte surnud siga söövad Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (42)
42455 1222 A8+ & Muri istub puurin, vahib aknast välla: [kaks] kannav kolmandat, kolm pääd, [kaheksa] jalga, [kuus] silma, [kaks] handa Üits kuningatütar olli vangi pantu ja perast taheti teda ka ära hukata. Enne surmamist annud ta kohtuülembile selle mõistatuse selle tingimisega, kui nema ära mõistas, mes sii tähendap, sis oles võinud nad ära tappa, ja kui nad ei mõista, sis pääses kuningatütar valla. Kohtu ülemba ja kuningas ei mõistnud seda ja kuningatütar pääsi vallale. Seletus: kuningatütar vahib vangiaknast välla, kaits varest võtava üte konna ja viiva ta ära Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (153)
42456 1222 B1 & Muri oli puuris, vahtis aknast välja ja mis ta nägi: üks vedas, kaks pidas, kolm pead ja kaheksa jalga Muri oli vang ja vaatas aknast välja: üks, kes vedas, oli siga, kaks, kes pidas, oli kaks varest sea seljas, [üks] sea pea ja [kaks] varekse pead on kokku [kolm] pead, jalgu on neil kokku [kaheksa] Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (79)
42457 1222 B2% & Üks peab, teine veab, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks meest kannavad siga Kad 1904 G. Rumberg H III 30, 48 (7) 2709
42458 1222 C1a1 Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kannavad ühte Kaks varest viivad konna Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (93)
42459 1222 C1a1 & Kolm pääd, katessa jalga, kats kandva ütte Varese viiva hiirt Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 453 (80)
42460 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kannavad kolmat Üks vang vaatas läbi akna ja nägi ühe surnud seapõrssa ja kaks varest nokkisivad põrsa kallal, teisi lendas palju juure, esimesed kartsivad, et teised nende kääst põrsa ära võtavad, esimesed kantsivad siis põrsa ära Nrv 1893 F. Valts E 2563 (2)
42461 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kannavad kolmat JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 525 (20)
42462 1222 C1a2* & Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kannavad kolmat Kaks varest kannavad ühte konna Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (17)
42463 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kannavad kolmat Kaks varest kannavad hiirt SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 433 (5)
42464 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kannavad kolmat Varesed kisuvad konna kallal Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 372 (142)
42465 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kandvad kolmat Kaks varest ja põrsas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 806 ja 813 (149)
42466 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks tükki kannavad kolmat Kaks varest kannavad konna Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (28)
42467 1222 C1a2* & Kolm pead, kaheksa jalga ja kaks tükki kandvad kolmandat Vares ja ronk kandvad konna Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (18)
42468 1222 C1a2* Kolm pääd, kaheksa jalga ja kaks kannavad kolmandad Kaks varest kannavad ühte konna lennus Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 303 (236)
42469 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga ja kaks kannavad kolmat Kaks varest veavad ühte konna Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 539 (66)
42470 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga ja kaks kandvad kolmat Varesed viivad põrsast Var 1938 L. Roos A 16506 (18)
42471 1222 C1a2* Kolm pead ja kaheksa jalga, kaks kandvad kolmat Kaks varest, hiir JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (120)
42472 1222 C1a2* Kolm pead ja kaheksa jalga, kaks kandvad kolmat Kaks varest kandvad surnud seapõrsast Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 257 (10)
42473 1222 C1a2* & Kolm pead ja kaheksa jalga, kaks kannavad kolmat Surnud põrsas ja kaks varest Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (2)
42474 1222 C1b1* Kaheksa jalga, kolm pead ja kaks kannavad kolmat Varesed kannavad konna Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (144)
42475 1222 C1b1* & Kaheksa jalga ja kolm pead ja kaks pead kannavad kolmandat Kaks varest kannavad surnud tallekest Lai 1918–1940 E. Fink RKM II 192, 567 (422)
42476 1222 C1b2 & Kaks piad ja kaheksa jalga ja kaks kannavad kolmat Vares kannab hiiri noka vahel, hiiri pia ja varese pia ja hiiri neli jalga ja saba, varese kaks jalga ja saba on kokku kaheksa jalga; ja kaks kannavad kolmat on kaks tiiva kannavad kolmat; ehk varesel on kaks tiiva ja kaks jalga ja hiiri neli jalga on kaheksa jalga kokku ja kaks nokka, hiir nende vahel on kolmas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (794)
42477 1222 C1c1* Kolm pääd, kaheksa jalga, kaks veavad üht Kaks varest veavad surnud põrsast Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (6)
42478 1222 C1c1* & Kolm pead, [kaheksa] jalga, kaks kolmat pära vädamas Sa? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 248 (7)
42479 1222 C1c2 & Kolm pead, kaheksa jalga ja kaks vedavad koormad Kaks varest ühe põrssa kallal Muh 1898 K. Raud H II 65, 163 (13)
42480 1222 C1d* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks tassivad kolmat Kaks varest, kes tassivad surnud lambatalle VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 324 (23)
42481 1222 C1d* & Kolm pead ja [kaheksa] jalga ning kaks tassivad kolmat Kaks kulli viisid ära seapõrsa Pee 1927 R. Viidebaum E 59540 (12)
42482 1222 C1e & Kolm pead ja kaheksa jalga, kaks tükki taluvad kolmat Kaks varest taluvad seapõrsast Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (81)
42483 1222 C1f & Kolm pääd ja kaheksa jalga, kaks tallavad kolmandad Vanamees vaatis vangihoone aknast välja, tema nägi: kaks varest öhte sornud porsast järel vedavad, tema tegi sälle moistetuse ja pääsis sälle läbi vangist lahti Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 369
42484 1222 C2a1* Kaks kannavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga [Kaks] varest põrssa seljas Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 193 (31)
42485 1222 C2a1* & Kaks kandvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest kannavad põrsast Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 72 (39a)
42486 1222 C2a1* Kaks kanvad kolmat, kolm piad ja kahessa jalga Kaks jahimeest ühe karuga Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 41 (61)
42487 1222 C2a1* Kaks kolmat kandvad, kolm pead, kaheksa jalga Kaks kulli, varest kannavad põrsast Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (113)
42488 1222 C2a1* Kaks kolmat kandvad, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks kaarnat kandvad põrsast Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 244 (59)
42489 1222 C2a2 & Kaks kannavad ühte, kolm piad ja kaheksa jalga Kaks parti kannavad konna Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (5)
42490 1222 C2b & Kats tallava ütte, kolm pääd ja katesse jalga Kats varest tsia sälan Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (9)
42491 1222 C3 & Üks kannab kahte, [kolm] pead ja [kaheksa] jalga Vares ja harakas sia seljas Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (33)
42492 1222 C4 & Kolm pääd ja kaheksa jalga, haige kannab terveid Surnud sea seljas kaks varest Amb 1895 G. Klemmer H II 54, 40 (2)
42493 1222 C5a* & Kuus silma, kaheksa jalga, kaks kannavad kolm Kaks varest kannavad lammast Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (18)
42494 1222 C5a* Kuus silma, kaheksa jalga ja kaks kannavad kolmat Vares sea seljas ja teine vares veel varese seljas Tln 1926 M. Sengbusch E 57369
42495 1222 C5a* & Kuus silma, kaheksa jalga, kaks tükki kannavad kolmat Kaks varest sea seljas Tür 1888 M. Tults H II 13, 572 (7)
42496 1222 C5b & Kaheksa jalga ja kuus silma, kaks kannavad ühte Kaks harakast veavad surnud seapõrsast Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (9)
42497 1222 C6a & Kuus silma, kaheksa jalga, kolm pead, kaks kandvad kolmat Kaks varest kassiga Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 233 (36)
42498 1222 C6b & Kaks kannavad kolmat, kolm pead, kaheksa jalga, kuus silma Vangimaja ülema mõistatus vangile, kui ära mõistatab, laseb lahti. Vang oli oma kambri aknast näinud, et kaks varest tassisid aia taha visatud lõpnud põrsast Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 120 (702)
42499 1222 C7 & Kaheksa jalga, kolm pääd ja kuus silma Kats varest vedava ütte kassi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 14 (112)
42500 1222 C8* Kolm pead, kaheksa jalga Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (32)
42501 1222 C8* Kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest vedasid sea vangi Mus 1949 H. Valk KKI 11, 265 (144)
42502 1222 C8* Kolm pead ja kaheksa jalga Lammas ja kaks varest Pär 1902 J. J. Pulst E 43569 (17)
42503 1222 C8* & Kolm pead ja kaheksa jalga Surnud porsast kannavad varesed Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 607 (6)
42504 1222 D/ & Kolm pead ja kaheksa jalga, tema sööb, mina söön, mind süüakse Naene lapsega ratsahobuse selgas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 533 (156) 21T
42505 1222 E/ & Hobu ojas, mees majas, vealsak väljal koerte kää, kolm pead ja kaheksa jalga, kaks ühte kandvad Kaks varest väljal sur[nud] põrsa kal[lal] Muh 1898 K. Raud H II 65, 125 (1–2) 1098B
42506 1222 # 516 580A5b | mst-jutt: ATU 927
42507 1223 a & Muruküir Peni Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 532 (149)
42508 1223 b1 & Murukööräk Peni Ote 1889 G. Seen H III 9, 848 (2)
42509 1223 b1 Murukööräk Koer Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (70)
42510 1223 b2 & Muruköörats Koer Urv 1889 J. Janson H II 32, 403 (10)
42511 1223 b3 & Murukööräüs Pini Urv 1889 G. Seen H III 9, 877 (10)
42512 1223 c & Mõista ar', üts muruköörätüs Peni Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 436 (13)
42513 1224 & Must aasõ valgõt vällä Õlu tulõ pudelist vällä Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (50)
42514 1224 # 1302B1a1
42515 1225 Aa Must ase, valge magaja Pirru parsil kujuse Urv 1890 A. Koort H III 11, 435 (4)
42516 1225 Aa Must ase, valge magaja Pirru parsil Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (81)
42517 1225 Aa & Must ase, valge magaja Pirru parsil Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (90)
42518 1225 Ab & Must voode, valge magaja Pirru parsil Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 468 (146)
42519 1225 Ac & Musta sängü, valgõ magaja seen Pirru parsil Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (71)
42520 1225 B & Valgõ vooti, must magaja Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (3)
42521 1226 & Must auk, munad sies Kelder 1892 T. Wiedemann H II 37, 635 (9)
42522 1226 Must auk, munad sees Keller 1913 E EM2 91 (1192)
42523 1226 Must auk, munad sees Kelder 1920 Nurmik I 13
42524 1227 & Must emis nurkas, punased põrsad põlle sees Kolle Pöi 1902 J. Prooses E 42384 (14)
42525 1227 # 1947A2b*
42526 1228 & Must hani ilma pääte Must särk, mitte hame Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 520 (107)
42527 1229 A & Miis sõit, hal'as piitsk käen Sannan vihutas Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (14)
42528 1229 B1a1 & Must hobu, punane mees, rohiline piits Saunas vihutakse Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (103)
42529 1229 B1a2 & Must hobene, punane miis istus sällän, rohiline piitsk peon Vihtje sannalaval Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 548 (157)
42530 1229 B1b & Must hobune, punane sõitja, rohiline piits Vihtmine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (42)
42531 1229 B1c & Must hopõn, verrev sõitja, rohiline piitsk Laba sannahn Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (154)
42532 1229 B2a* Must hobene, punane miis, roheline roosk Vihtmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 45 (63)
42533 1229 B2a* & Must hobune, punane mees ja rohilane roosk Vihtlemine Trv 1889 J. Käger H III 6, 314 (107)
42534 1229 B2b & Must hobene, punane miis sellän ja rohiline ruusk kähen Vihtleja Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 342 (3)
42535 1229 C & Punane inimene, roheline piits, plaksutab iseennast Inime vihtle Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (63)
42536 1229 D1 & Must hobune, punane inimene, roheline piits, laksutab iseennast Inimene vihub Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (186)
42537 1229 D1 Must hobune, punane inimene, roheline piits, laksutab iseennast Vihtlemine 1890 E EM 105 (914)
42538 1229 D1 Must hobune, punane inimene, roheline piits, laksutab iseennast Vihtlemine 1913 E EM2 92 (1209)
42539 1229 D1 Must hobune, punane inimene, roheline piits, laksutab iseennast Vihtlemine 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 9 ja 32 (13)
42540 1229 D2a & Must hobu, roheline piits, mees peksab iseennast Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 485 (106)
42541 1229 D2b & Must hobene, punane mees, roheline piits kähen, annab ikki esiendele laks ja laks Vihtmene, sest sannalava om must, alasti inimene punane ja viht rohilane, kellega temä ennast vihub Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (43)
42542 1229 D2c & Mees istub musta hobuse seljas, roheline roosk käes, lööp iseenesele Vihtlemine Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (42)
42543 1229 D3 & Valge mees, must hobune, roheline piits, mees piitsutab Vihtlemas Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 246 (64)
42544 1229 D4a & Puust hobune, punane mees seljas, roheline piits käes, peksab ennast kui kubjas teomehi Elv 1925–1926 M. J. Eisen E 8° 3, 26 (243)
42545 1229 D4b & Puust hobune, punane mees seljan, rohilane piits kähen ja nuhtleb end, kas elu sisse jää või ei, sest selle pääle ta ei vaata Vihtmine Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 189 (141)
42546 1230 & Must hoppõn, traadinõ lõig Mustigõmari Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (7)
42547 1230 # 1736
42548 1231 Must härg magab, sarved läbi seina Lõõts 1890 E EM 104 (908)
42549 1231 Must härg magab, sarved läbi seina Lõõts 1913 E EM2 92 (1203)
42550 1231 & Must härg magab, sarv läbi seina Lõõts Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 163 (52)
42551 1231 Must härg magab, sari läbi seina Lõõts Ans 1900 F. Peters E 40763
42552 1231 # 291
42553 1232 Aa & Härg möirgab toobris Kirikuõpetaja kantslis Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 414 (12)
42554 1232 Ab% & Hall härg hüüräs tõrduhn Veskikivi Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (65) 155A7a
42555 1232 Ac & Must härg mõergab tõrdun Kirikuõpetaja San 1929 L. Kuusik E 64023 (105)
42556 1232 Ad & Must härg müirab tampse tõrre sees Õpetaja kantslis MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (73)
42557 1232 Ba% & Must härg mürrab tõrkesen, valge krants kaalan Õp[etaja] kantslis Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (12) 1264Ac1
42558 1232 Bb & Must härg mürrab, märrab tünni sees, valge kabel kaelas Õpetaja kantslis Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (7)
42559 1232 Bc & Härg mürras tõrdun, valgõ vanik kaalan Kerkon üteldas jutust Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (16)
42560 1232 Bd% & Härg mürras tönni sihen, valge lapp lõõri all Õpetaja kantslis Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (69) 2385C6a
42561 1232 Be & Must härg tõrdun, valge täht lõvva all Õpetaja kantslin Ote 1888 J. Kivisaar H II 31, 529 (78)
42562 1232 C1 & Must härg möurgab, kõik kari kuulvad Kirikuõpetaja Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (19)
42563 1232 C2 & Must härg mürräs, kirrev kari all Opetaja kantslin San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 302/3 (358)
42564 1232 D/ & Ümberringi kirju kari, valge väli, härg möirgab tõrre sees Kirik ja kirikuõpetaja Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 434 (34) 2385L
42565 1232 # 188 298 740 784A32e2 2385G1c 2430A
42566 1233 A & Must härg, mugalised sarved, [kolm] korda sööb aastas Lambarauad Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 206 (9)
42567 1233 B% & Must oinas ning orajad sarved, kolm kord aastas sööb ning kui sööb, siis karjub Lammaste niitmise rauad Ans 1890 K. Loiken H I 3, 70 (2) 2112c+
42568 1233 C & Kolm korda aastas raudne kass süöb viltsed asja Lammaste raavad oo ikka raudsed Khk 1939 A. Kukk KKI WS
42569 1233 D & Alt harakane, pealt pärakane, [kolm] kord sööb oastas Lamm[aste] rauad Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 581 (127)
42570 1233 E & Kolm korda aastas söövad ning joo pooliskid Lambarauad Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 678 (2)
42571 1233 # 156 1107 1236
42572 1234 A & Must härg, mugulad sarved, läheb järvejäe pääle, pistab sarved sisse lopsti Aidavõtti Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (38)
42573 1234 B & Kiri härg, keerud sarved, lähäb järvejää pääle, pistab sarved sisse sops Votti Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 436 (44)
42574 1234 # 156
42575 1235 & Must härg, munatsõ sarvõ, võtt kulla kukruhe, vasõ varbihe Viinakatla Se 1888 H. Prants H II 3, 449 (68)
42576 1235 # 156N6
42577 1236 A & Pisuke mustuke, mugarad silmad Kirp Kär 1890 K. Loiken H II 18, 891 (9)
42578 1236 Ba1*% & Must härg, mugulas sarved Seasitikas Amb 1888 M. Neumann H III 3, 378 (45) 1718
42579 1236 Ba1*% Must härg, mugulas sarved Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 115 (73) 1718
42580 1236 Ba1*% Must härg ja mugulas sarved Kad 1898 A. Seemann E 37002 (1) 1718
42581 1236 Ba1*% Must härg ja mugulad sarved Sitavurr ehk sitasitikas Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (3) 1718
42582 1236 Ba2 & Must härg ja mugarad sarved Kirp Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (138)
42583 1236 Ba3 & Must väikene härg, mugara sarvõ Sitasitk Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (15)
42584 1236 Ba4 & Must härg, mugadsõ sarvõ' Tuu-ks määne viinatoro om Se 1956 V. Pino RKM II 51, 475 (19)
42585 1236 Bb & Must härg, mudatsed sarved Sitik Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1191 (12)
42586 1236 C & Must murik, mugara' sarvõ' Ahohark Se 1929 V. Savala S 12906 (2)
42587 1236 D & Must päss, mugulad sarved Putrumänd Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 868 (78)
42588 1236 Ea% Must kukk ja mugurad silmad Kirp Plt 1894 M. Luu H IV 5, 496 (52) 1255
42589 1236 Ea% Must kukk ja mugurad silmad Kirp Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (10) 1255
42590 1236 Ea% & Must kukk ja mugurid silmad Kärbes Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 903 (868) 1255
42591 1236 Eb% & Must kukk, kuldse silmä Kirp Hls 1891 J. Riiet H III 13, 590 (159) 1254
42592 1236 Fa & Must mees, muderikud silmad Kirp Lai 1897 H. Asper H III 28, 535 (202)
42593 1236 Fb & Must mees ja murid silmad Kirp Aud 1895 R. Niemann E 19150 (6)
42594 1236 G & Must poiss, muguras silmad Kirp Plt 1891 J. Reinthal E 473 (9)
42595 1236 H1a & Must härg liigutep lihatse paku ära Kirp salvab inimest Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 48 (12)
42596 1236 H1b & Must härg käib ümbre lihatse paku Kirp Puh 1890 P. Kalk H III 10, 58 (20)
42597 1236 H1b Must härg käüp ümbre lihatsõ paku Kirp inemese ümbre Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 637 (17)
42598 1236 H1c & Väike must härg veerets suurt lihapakku ümmer Kirp ei lase inimest magade Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18 (79)
42599 1236 H2a1 & Must härg, muhutsed sarved, liigutab lihapakku Kirp Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (64)
42600 1236 H2a1 Must härg, mugased sarved, liigutab liha pakku Kirp 1890 E EM 104 (911)
42601 1236 H2a1 Must härg, mugased sarved, liigutab liha pakku Kirp 1913 E EM2 92 (1206)
42602 1236 H2a2 & Must härg, mukud sarved, liigutab lihapaku ära Vokk Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 273 ja 277 (2)
42603 1236 H2a2 Must härg, mukud sarved, liigutab liha paku ära Vokk 1890 E EM 104 (913)
42604 1236 H2a2 Must härg, mukud sarved, liigutab liha paku ära Vokk 1913 E EM2 92 (1208)
42605 1236 H2a3 Must härg, mugul sarve, liigutab lehatse paku Kirp Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (39)
42606 1236 H2a3 & Must härg, mugali sarve, liiguteb lihatse paku Kirp Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (57)
42607 1236 H2a3 Must härg, mugelad sarved, liigutab lihase paku peal Kirp söö inimest Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (131)
42608 1236 H2b & Must härg, mügarad sarved, käänab lihase paku ümber Kirp KJn 1870 J. Tiedemann E 147 (165)
42609 1236 H2c & Must härg, mugulad sarved, hüppab üle lihapaku Kerp Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 740 (84)
42610 1236 H3a & Must härg, mugerad silmad, käib ümber lehase paku Kirp Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (6)
42611 1236 H3b & Must härg, mugarad silmad, kargab üle lihase paku, enam ööse kut pääva Kerp Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859 (7)
42612 1236 I% & Must mees käib ümber lihase paku Kirp Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (30) 982b*
42613 1236 J* Must mugerik liigutab lihast pakku Kirp inimese piäl KJn 1890 A. Pihlak E 450 (59)
42614 1236 J* & Must mägerikuke liigutab lihast pakku Kirp KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (119)
42615 1236 Ka* Must härg, mugulas sarved, tantsib ümber tammepaku Kirp ihu peal Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (14)
42616 1236 Ka* & Must härg, mugus sarved, tantsib ümmer tammepaku Kerbu hüppamine Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (63)
42617 1236 Kb & Must härg, mugurad sarved, ajab tammepaku ümber Kirp SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 601 (3)
42618 1236 Kc & Must härg, mugurad sarved, ajab tammepaku parsile Mees lähäb kirpude eest parsile SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (188)
42619 1236 L & Must mees, mugerad silmad, veeretab pakku ööd-ilma kui päeva Kirp põues Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (62)
42620 1236 L Must mees, mugerad silmad, veeretab pakku ööd ja päevad Kirp 1890 E EM 106 (929)
42621 1236 L Must mees, mugerad (murid) silmad, veeretab pakku ööd ja päevad Kirp 1913 E EM2 93 (1232)
42622 1236 M & Väike must räbuke pöörab lihapütta ümber Kirp Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (32)
42623 1236 N & Must härg, mugalad sarved, magab lihakoti külle peal Kirp Vil 1897 J. Leoke H III 28, 233 (1)
42624 1236 O & Must härg, mugarad sarved, pöörab kottis kaksipidi Kirp särgi sees Vän 1889 J. Tiss H III 5, 476 (14)
42625 1236 Pa & Must härg, mugalased sarved, käib lihatse linna ümmer ja võtab lihatse linna selga Kirp Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 435 (17)
42626 1236 Pa Must härg, mugulased sarved, käib lihase linna ümber ja võtab lihase linna selga (Ein schwarzer Ochs, mannichfache Hörner, geht um eine fleischerne Stadt und nimmt die fleischerne Stadt auf die Rücken) Der Floh 1876 Wied. 280
42627 1236 Pa Must härg, mugalased sarved, käib lihase linna ümber ja võtab lihase linna selga Kirp 1890 E EM 104 (910)
42628 1236 Pa Must härg, mugalased sarved, käib lihase linna ümber ja võtab lihase linna selga Kirp 1913 E EM2 92 (1205)
42629 1236 Pb & Must härg, mugula sarved, liigutab lihase linna Kirp Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 285 (47)
42630 1236 Q1a* Must härg, mugulad sarved, hüppab üle tussulinna Kirp Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 266 (9)
42631 1236 Q1a* & Must härg, muraka sarved, hüppab üle tussulinna Kirp HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (22)
42632 1236 Q1b & Must härg ja murakad sarved, lendab üle tussulinna Kerp Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 518 (53)
42633 1236 Q2 & Must härg ja murakad silmad, hüppab üle tussulinna Kerp Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (16)
42634 1236 R/ & Pisukene pukikene, saba tillitallikene, kõrvad kikilokikesed, jookseb ümber lihase paku Kerp Sim 1892 T. Franzdorf E 1512 (7) 1648O
42635 1236 S/ & Must mees, mugar silmad, üks hammas suus, kaks karva perss Sitikas Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 182 (67) 2332B
42636 1236 Z/ & Must härg ja mugijad sarved, ta lendab kui lind ja möirgab kui härg, ta künnab kõik külatänavad ja ajab kõik ajaalused Sitasitikas Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 554 (82) 958Ä
42637 1236 # 156N1a1 1233
42638 1237 & Must ja haljas, kõik maailma rahvas teda pruugib Vesi Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 91 (1)
42639 1237 Must ja haljas, kõik maailma rahvas pruugib teda Vesi 1913 E EM2 92 (1140)
42640 1237 # 1238A
42641 1238 A% Must ja haljas, sile ja paljas Kerp Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (10) 1237
42642 1238 A% & Must ja haljas, sile ja paljas Kirp Vai 1893 Anonüüm 011 H II 36, 452 (22) 1237
42643 1238 A% Must ja haljas, sile ja paljas Pudel VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (128) 1237
42644 1238 Ba & Must ja haljas, sile ja paljas, ta kargab ja lookab, ta tülitab mind, kui ma ta kätte saan, ma tapan ta ära Kirp Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1228 (1)
42645 1238 Ba Must ja haljas, sile ja paljas, ta kargab ja lonkab, ta tulitab [sic!] mind, kui ma teda kätte saan, ma tapan teda ära (Schwarz und glänzend, glatt und kahl, es springt und hinkt, es macht mir Feuer, wenn ich es in die Hände bekomme, so tödte ich es) Der Floh 1876 Wied. 280
42646 1238 Ba Must ja haljas, sile ja paljas, ta kargab ja lonkab, ta tülitab mind, kui ma teda kätte saan, ma tapan teda ära Kirp 1888 ER Kal. (1888) 100/1 ja 103 (14)
42647 1238 Bb & Must ja paljas, sile ja haljas, ta hüppab ja kargab ja tüditab mind ära, kui kätte ta saan, siis tapan ta ära Kirp Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (22)
42648 1238 C & Sile ja haljas, must ja paljas, kargab ja lonkab Kirp Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (4)
42649 1238 Da1 & Must ja haljas, sile ja paljas, kargan ma loogas ja peesitan poogas, ma tülitan sind, kui kätte mind saad, siis tapad sa mind Kirp 1821 O. W. Masing Maarah. Nädalal. nr. 19 ja 20 (1821) 152 ja 160
42650 1238 Da2* & Must ja haljas, sile ja paljas, kargan ma lookas, pesitan pookas, ma tülitan sind, kui kätte mind saad, siis tapad sa mind Kirp Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 158 (56)
42651 1238 Da2* Must ja haljas, sile ja paljas, kargan ma loogus, pesitan poogus, ma tülitan sind, kui kätte mind saad, siis tapad sa mind Kirp Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 668 (36)
42652 1238 Da2* Must ja haljas, sile ja paljas, hüppan ma lookas, pesitan pookas, ma tülitan sind, kui kätte saad, siis tapad sa mind Kerp Sim 1892 T. Franzdorf E 1517 (51)
42653 1238 Da3 & Must ja hal'las, sile ja pal'las, ma kargan loogas ja pesitan põvves ja tülitan sind, kui kätte saad, siis tapad sa mind Kirp Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 553 (197)
42654 1238 Db & Must ja haljas, hüppan ma lookas, kargan ma pookas, ma tülitan sind, kui kätte saad, siis tapad mind Kirp Lai 1897 H. Asper H III 28, 528 (117)
42655 1238 Dc & Must ja hal'las, sile ja pal'las, pesitan puukas, tülitan sind, kui kätte sa saad, siis tapad sa mind Kirp Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (20)
42656 1238 Dd & Sile ja haljas, must ja paljas, ma pesitan koopas ja tülitan sind, kui kätte sa saad, siis tapad sa mind Kirp Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 149/50 (454)
42657 1238 De & Ma olen lookas ja pesitan põõsas, tülitan sind, kui kätte mind saad, siis tapad mind ära, must ja haljas, sile ja paljas Uss Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (31)
42658 1238 Df & Üks pisike lind ma olen, must ja haljas, sile ja paljas, ise ma pookan ja lookan, ma tülitan sind, kui kätte saad, siis tapad mind Kirp Vll 1890 M. Kolm H II 18, 552 (63)
42659 1238 Dg Must ja haljas, sile ja paljas, kargan ma loogas ja pesitan poogas, ma tülitan sind, kui kätte mind saad, siis surmad sa mind Kirp 1878 Mötleja 22 ja 53 (88)
42660 1238 Dg & Hele ja haljas, sile ja paljas, kargan ma lookas ja sind ma tookan, ma tülitan sind, kui kätte saad mind, siis surmad sa mind Kirp KJn 1973 A. Seep RKM II 302, 363
42661 1238 E & Sile ja haljas, must ja paljas, kui ta mu ligi saab, siis ta mulle tüli teeb, kui ma ta kätte saan, kohe ta tapan Kirp Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 90/1 (7)
42662 1238 Fa & Ma kükitan poognas ja tülitan sind, kui kätte saad, siis tapad sa mind Kirp KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 363 (6)
42663 1238 Fb & Ma tülitan sind ja pesitan koobas, kui kätte saad, siis tapad sa mind Hiir Äks 1890 A. Mauer H II 28, 112 (11)
42664 1238 G & Siletlen sind ja pesitlen põhkus, saad mind kätte, tapad ära Kirp Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (108)
42665 1238 G Silitlen sind ja pesitlen põhus, saad mu kätte, tapad ära Kirp 1890 E EM 141 (1331)
42666 1238 G Silitlen sind ja pesitlen põhus, saad mu kätte, tapad ära Kirp 1913 E EM2 122 (1733)
42667 1238 H & Ma kargan sui õues ja pesitan su põues, sial tülitan sind, sest tapad sa mind Kirp Pal 1889 M. Uus H II 27, 424 (17)
42668 1238 I & Sile ja haljas, must ja paljas, tegi mul tüli Kirp Pst 1893 J. Sõggel H II 43, 245 (4)
42669 1238 J1a* Must ja haljas, sile ja paljas, kargab loogas, pesitab poogas, saadakse kätte, tapetakse ära Kirp 1890 E EM 105 (915)
42670 1238 J1a* Must ja haljas, sile ja paljas, kargab loogas, pesitab poogas, saadakse kätte, tapetakse ära Kirp 1913 E EM2 92 (1211)
42671 1238 J1a* Must ja haljas, sile ja paljas, kargab loogas, pesitab poogas, saadakse kätte, tapetakse ära Kirp 1920 Nurmik I 79
42672 1238 J1a* Must ja haljas, sile ja paljas, kargab loogas, pesitseb poogas, saadakse kätte, tapetakse ära 1933 Ajaviiteleht nr. 1 (1933) 8
42673 1238 J1a* Must ja haljas, sile ja paljas, kargab loogas, pesitseb poogas, saadakse kätte, lüüakse maha Kirp 1935 Huvit. V Lisa 18 (60)
42674 1238 J1a* Must ja haljas, sile ja paljas, kui kargan ma loogen ja pesitan poogen, kui kätte ma saan, siis tapan ma sind Kirp Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 465 (135)
42675 1238 J1a* & Must ja haljas, sile ja paljas, kargab lookas, pesitab pookas, kui kätte ta saad, siis tapad ta ära Kirp Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (157)
42676 1238 J1b & Sile ja haljas, must ja paljas, kargab looka, pesitab pooka, kui kätte saad, siis tapad Kirp MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (48)
42677 1238 J1c & Sile ja paljas, pesitan pookas, hüppan ma lookas, kui kätte saad, siis tapad sa mind Kirp Äks 1894 P. Sepp H II 56, 515 (77)
42678 1238 J1d & Must ja haljas, libe ja paljas, kargan ma lookas, pesitlen põhkus, kui kätte mind saad, siis tapad mind Kirp Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (95)
42679 1238 J1e & Ilus haljas, must ja paljas, kargab loogas kui peester [sic!] poogas, kui kätte saad, siis tapad sa mind Kirp TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (76)
42680 1238 J2 & Must ja pal'las, sinine ja hal'las, luukast ta kargab, põue ta peidab, aetse taga, tapetse ära, pistetse suhu, süüässe ärä, süllätse maha – pal'las lihahunik Kirp Kõp 1944 S. Lätt RKM II 1, 39 (13)
42681 1238 Ka1* Ma kargan loogas ja pesitan poogas, kui kätte saad, siis tapad sa mind Kirp 1893 Mäesepp P 30
42682 1238 Ka1* Ma kargan loogas ja pesi[tan] poogas, kui kätte saad, siis tapad Kerp JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (12)
42683 1238 Ka1* Ma kargan lookas ja pesitan pookas, kui kätte saad, siis tapad mind Kirp Plt 1899 M. Luu E 38345a (22)
42684 1238 Ka1* & Ma kargan loogas ja pesitan poogas, kui kätte saad, siis tapad mind Kirp Trv 1895 J. Sims E 21675 (22)
42685 1238 Ka1* Ma kargan loogas ja pesitan poogas, ku kätte saad, siis tapad mind Kirp Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 34 (84)
42686 1238 Ka1* Ma kargan luogas, piesitän puogas, kui käde saad, siis tabad minu Kirp Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
42687 1238 Ka1* Kas tunned, et kui kargan loogast ja pesitan poogast ja kui kätte saad, siis tapad sa mind Kirp Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 12 (9)
42688 1238 Ka1* Ma kargan lookas ja pesitan pookas, kui kätte suad, siis tapa sa mind Kirp Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 43 (77)
42689 1238 Ka2 & Kargab luukest, pesitab puukest, kätte saan sind, tapan ära Kirp Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (137)
42690 1238 Kb* Ma hüppan loogas ja pesitan poogas, kui kätte saad, siis tapad sa mind Kirp Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 23 (27)
42691 1238 Kb* & Hüppab loogas, pesitseb poogas, saadakse kätte, tapetakse ära Kirp Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 84
42692 1238 Kb* Hüppab lookas, pesitab pookas, kui kätte saad, siis tapad sa mind Kerp Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 401 (29)
42693 1238 La & Must ja haljas, sile ja paljas, kui kätte saan, siis tapan Kirp Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (7)
42694 1238 Lb & Ilus ja haljas, must ja paljas, saadakse kätte, tapetakse ära Kirp Trt 1927 K. Pormeister E 59840 (228)
42695 1238 Ma1* & Must ja hal'las, sile ja pal'las, pesitab poogas, kargab loogas Kirp Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (20)
42696 1238 Ma1* Must ja haljas, sile ja pallas, kargab kui luukas, pesitab kui puukas Kirp Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 182 (4)
42697 1238 Ma1* Must ja hal'las, sille ja pal'las, kargab ku luukas, pesitab ku puukas Kirp Trv 1892 J. Kill H III 14, 231 (64)
42698 1238 Ma1* Must ja haljas, sile ja paljas, kargab mo loogus, pesitab mo poogus Kirp San 1888 P. Koolmeister H III 10, 519 (3)
42699 1238 Ma2 & Must ja haljas, sile ja paljas, hüppab ta lookas ja kargab ka pookas Kerp Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (15)
42700 1238 Mb & Mustjas-haljas, sile ja paljas, seisab kookus, hüppab lookus Kirp Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 680 (132)
42701 1238 Mc & Sille ja hal'las, must ja pal'las, lendab kui loogen, pakeb kui poogen Kirp Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (11)
42702 1238 Md & Must ja haljas, sile ja paljas, hüppab lookas, pesitseb soojas Kerp Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 69 (6)
42703 1238 Me & Pisike ja paljas, must ja haljas, peaga ta pookab, sabaga sarjab Kirp Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 637 (47)
42704 1238 Mf & Sile ja hal'las, must ja pal'las, kargab loogan katsipidi Kirp Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (59)
42705 1238 Na & Kes kargab loogas ja pesitab poogas Kirp Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (63)
42706 1238 Nb & Koopas ma pesitan ja lookas ma viskan Kirp Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (118)
42707 1238 Oa1*% Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui tee näpp märjaks Kirp 1890 E EM 45 (244) 1372A1a1
42708 1238 Oa1*% Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui tee näpp märjaks Kirp 1913 E EM2 42 (304) 1372A1a1
42709 1238 Oa1*% Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui tee näpp märjaks Kirp 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 21 ja 42 (21) 1372A1a1
42710 1238 Oa1*% Ilus ja haljas, must ja paljas, mudu ära katsu, kui tee näpp märjaks Kirp Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 419 (48) 1372A1a1
42711 1238 Oa1*% & Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui näpp tee märjaks Kirp Rei 1967 E. Küttim KKI KS 1372A1a1
42712 1238 Oa1*% Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui näpp tee märjaks Kirp Rei 1961 E. Küttim KKI KS 1372A1a1
42713 1238 Oa1*% Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui näpp tee märjaks Kirp Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (65) 1372A1a1
42714 1238 Oa1*% Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui näpp tee märjaks Kirp Rei 1940 E. Lauri ERA II 265, 273 (1) 1372A1a1
42715 1238 Oa1*% Ilus haljas, must paljas, muidu ära katsu, kui tee näpp märjaks Kirp Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 456 (38) 1372A1a1
42716 1238 Oa2 & Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui kasta näpp märjaks Kirp MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 391 (4)
42717 1238 Oa3 & Ilus ja haljas, must ja paljas, muidu ei või katsu, kui tee näpp märjaks Kirp Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1287 (7)
42718 1238 Oa4 & Uus ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, kui tie näpp märjaks Kirp Kuu 1965 E. Art Vilbaste 4, 202 (14)
42719 1238 Ob1 & Ilus ja hal'las, must ja pal'las, muidu ei saa kätte, kui näpp tii märjas Kirp Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 458 (43)
42720 1238 Ob2 & Ilus hal'las, must ja pal'las, muidu ei saa kätte, kui kasta märjast Kirp Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (68)
42721 1238 Ob3 & Ilus haljas, must ja paljas, muidu ei saa kätte, kui kasta vette Kirp MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 698 (111)
42722 1238 P & Ilus ja haljas, pisike ja paljas, muidu ei saa kätte, kui kasta näpp märjas Kirp Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 827 (1)
42723 1238 Q & Ilus ja haljas, puhas ja paljas, enne ära katsu, tee näpp märjaks Kirp Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 206 (76)
42724 1238 Ra* Ilus ja haljas, sile ja paljas, muidu ei saa kätte, kui tee näpp märjaks Kirp Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 78
42725 1238 Ra* Ilus ja hal'las, sile ja pal'las, muidu kätte ei saa, tii näpp märjaks Kirp Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 34 (83)
42726 1238 Ra* & Ilus ja haljas, sile ja paljas, tee näpp märjaks, siis saad kätte Kirp Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (11)
42727 1238 Rb & Ilus ja haljas, libe ja paljas, muidu ära katsu, kui näpp tee märjaks Kirp Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (25)
42728 1238 Sa1* Must ja haljas, libe ja paljas, muidu ära katsu, kui näpp tee märjaks Kirp Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 408 (5)
42729 1238 Sa1* & Must ja haljas, libe ja paljas ja muidu ei saa kätte, kui kasta näpp märjaks Kirp Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 211 (72)
42730 1238 Sa2 & Must, hal'as, nilbõ ja pal'as, muidõ ei saa kinni võtta, ku tii' näpp hämmest Kirp Se 1936 M. Vabarna S 121940 (89)
42731 1238 Sb & Must ja haljas, sile ja paljas, muidu ei saa kätte, kui tee näpp märjaks Kirp Pal 1897 H. Karro H IV 8, 353 (166)
42732 1238 Za & Sile ja haljas, must ja paljas, muidu ei saa kätte, kui tee näpp märjaks Kirp Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 526 (17)
42733 1238 Zb & Sinine ja haljas, must ja paljas, muidu ära katsu, näpp tee märjaks Kirp Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 419 (6)
42734 1238 T & Sile ja haljas, muidu ei saa kätte, kui tee näpp märjaks Kirp Äks 1893 P. Sepp H II 43, 848 (94)
42735 1238 U & Libe ja paljas, muidu ära katsu, tee näpp märjaks Kirp Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 220 (26)
42736 1238 # 178
42737 1239 & Must ja väike, aga valus salvaja Kirp 1896 J. A. Kangur E 25123 (13)
42738 1239 Must ja väike, aga valus salvaja Kirp 1913 E EM2 92 (1212)
42739 1240 A & Must jääras ja valged munnid Must kuub ja valged taskud Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (81)
42740 1240 A Must jäär, valged vatsad Kuub ja taskud 1890 E EM 105 (916)
42741 1240 A Must jäär, valged vatsad Kuub ja taskud 1913 E EM2 92 (1213)
42742 1240 B & Vilne lammas ja linune koll Kuub ja tasku Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (34)
42743 1240 # 1266
42744 1241 a & Must kana, hahk muna Kaal Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 567 (335)
42745 1241 b & Roheline kana, halli muna Kanep Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 582 (11)
42746 1241 # 1242 | vs: EV 6945
42747 1242 A & Must kana, verevä muna Pada süte peal Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (64)
42748 1242 A Must kana, punased munad Pada tulel 1890 E EM 106 (928)
42749 1242 A Must kana, punased munad Pada tulel 1913 E EM2 93 (1230)
42750 1242 A Must kana, punased munad 1903 Pet. HS I 18 (6)
42751 1242 A Must kana haudub, punased munad pesas Pada tulel 1907 Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (12)
42752 1242 A Must lind, punased munad Pada tulel 1890 E EM 106 (928)
42753 1242 A Must lind, punased munad Pada tulel 1913 E EM2 93 (1230)
42754 1242 A Must lind haub punaseid mune Pada sütel 1924 Nurmik IV 36
42755 1242 B & Must kahr verevidõ munnõl pääl Muistsõh suitsutarõh ahosuuh keti otsah pada hütsi pääl Se 1935 A. Kits S 100018 (44)
42756 1242 # 1241
42757 1243 Aa Must kass, aidavaras (Eine schwarze Katze, ein Speicherdieb) Der Kochtopf Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 280
42758 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (10)
42759 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada 1890 E EM 105 (918)
42760 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada 1913 E EM2 92 (1215)
42761 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada 1992 Metstak2 26 ja 27
42762 1243 Aa Must kass, aidavaras Aidavõti Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (97)
42763 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (33)
42764 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada, mis aida vara keedab HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (25)
42765 1243 Aa Must kass, aidavaras Supikulp Vai 1893 D. Torpan H II 36, 405 (8)
42766 1243 Aa Must kass, aidavaras Supikulp Vai 1893 J. Sorro H II 36, 421 (4)
42767 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Hag 1889 O. Kallas, M. Ostrov H II 2, 666 (3)
42768 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 39 (89)
42769 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 725 (2)
42770 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Sim 1888 H. Aman H III 2, 781 (46)
42771 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (14)
42772 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (11)
42773 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (27)
42774 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (4)
42775 1243 Aa & Must kass, aidavaras Pann JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 266 (5)
42776 1243 Aa Must kass, aidavaras Supipott Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 10 (29)
42777 1243 Aa & Must kass, aidavaras Võti Rak 1905 K. Holm H II 74, 320 (82)
42778 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (30)
42779 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (15)
42780 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 472 (43)
42781 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (75)
42782 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Iis 1890 J. Pikkat H, R 1, 70 (29)
42783 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (26)
42784 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (22)
42785 1243 Aa Must kass, aidavaras Keedupada Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (35)
42786 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (84)
42787 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (17)
42788 1243 Aa & Must kass, aidavaras Pada Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 202 (141)
42789 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada TMr 1890 J. Mägi H II 29, 523 (3)
42790 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 815 (1)
42791 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (1)
42792 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (23)
42793 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (67)
42794 1243 Aa & Must kass, aidavaras Supikulp Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (17)
42795 1243 Aa Must kass, aidavaras Pann Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (72)
42796 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (32)
42797 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (23)
42798 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada, pott Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (18)
42799 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (118)
42800 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 94 (54)
42801 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 471 (20)
42802 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (47)
42803 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Rak 1892 J. Lilienbach E 1676 (21)
42804 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Sim 1893 T. Franzdorf E 1047 (17)
42805 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Tõs 1893 M. Kurul E 1487 (67)
42806 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Sim 1892 T. Franzdorf E 1516 (43)
42807 1243 Aa Must kass, aedavaras Pada Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (53)
42808 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (44)
42809 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Koe 1927 A. Jürgen E 61381 (33)
42810 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Trt 1932 F. Sepmann E 82013 (3)
42811 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 138 (138)
42812 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 100 (25)
42813 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Pee 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 71 (10)
42814 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 95 (5)
42815 1243 Aa Must kass, aidavaras Iis 1924 H. Ojama A 5145 (28)
42816 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Var 1938 H. Saareleht A 16500 (7)
42817 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Var 1938 A. Karotom A 16491 (4)
42818 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 158 (52)
42819 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 558 (95)
42820 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VMr 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 265 (31)
42821 1243 Aa & Must kass, aidavaras Katel VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 713 (13)
42822 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 217 (2)
42823 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (55)
42824 1243 Aa Must kass, aida varas Pott Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (94)
42825 1243 Aa Must kass, aidavaras Pott Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (85)
42826 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (135)
42827 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 58 (68)
42828 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 249 (47)
42829 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 369 (11)
42830 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 339 (31)
42831 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (4)
42832 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 75 (12)
42833 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 231 (19)
42834 1243 Aa Must kass, aidavaras Supipada Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 491 (7)
42835 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 379 (15)
42836 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 558 (8)
42837 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada, milles keedetakse süüa Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 120 (255)
42838 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 170 (7)
42839 1243 Aa Must kass, aidavaras Pott Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 184 (60)
42840 1243 Aa Must kass, aidavaras Pann Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 109 (26)
42841 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada või pott Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 39 (67)
42842 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 106 (4)
42843 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 43 (99)
42844 1243 Aa Must kass, aidavaras Must kass on pada või katel, millega toitu tehti, see võttis aidast vara ära Hlj 1967 L. Palu RKM II 229, 633 (1)
42845 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Lih 1968 K. Salve KKI 48, 355 (49)
42846 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 437 (62)
42847 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Juu? 1891 M. Antje H III 3, 331 (34)
42848 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (150)
42849 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 897 (816)
42850 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada JJn 1888 J. Piber H III 1, 172 (10)
42851 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada ehk pann Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 269 (4)
42852 1243 Aa Must kass, aidavaras Pada või katel Lüg 1948 E. Kurve KKI WS
42853 1243 Aa Must kass, aedavaras Pada Kod 1896 K. Ader H I 10, 138 (2)
42854 1243 Aa Must kass, aedavaras Pann ahjus ehk kulp pajas VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (23)
42855 1243 Aa Must kass, aedavaras Pada Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (80)
42856 1243 Aa Must kass, aedavaras Pada Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (129)
42857 1243 Aa Must kass, aedavaras Pada Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (44)
42858 1243 Aa Must kass, aedavaras Keedupada Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (32)
42859 1243 Aa Must kass, aedavaras Pada või pott Sim 1964 M. Sepping, M. Vaarmann EKRK I 50, 435 (2)
42860 1243 Aa Must kass, aedavaras Pada Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 407 (2)
42861 1243 Ab* & Must kass oli aidavaras Pada Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (63)
42862 1243 Ab* Must kass on aidavaras Pada Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 208 (22)
42863 1243 Ab* & Must kass ja aedavaras Pada SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1739 (8)
42864 1243 Ab* Must kass, kallim kõigist, ise ilmamaa aidavaras Pada Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (35)
42865 1243 B Must rott, aidavaras Pada Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 280 (22)
42866 1243 B Must rott, aidavaras Pada HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (60)
42867 1243 B Must rott, aidavaras Pada Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (16)
42868 1243 B & Must rott, aidavaras Pada Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (31)
42869 1243 B Must rott, aidavaras Pada Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (13)
42870 1243 B Must rott, aidavaras Pada Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (7)
42871 1243 B Must rott, aidavaras Pada Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 58 ja 60 (8)
42872 1243 B Must rott, aidavaras Pada HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (55)
42873 1243 B Must rott, aidavaras Jõe 1925 H. Tomander E 73802 (13)
42874 1243 B Must rott, aidavaras Pada Kuu 1940 E. Vest ERA II 263, 199 (3)
42875 1243 B Must rott, aidavaras Pada Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (18)
42876 1243 B Must rott, aadavaras Keedupada Räp 1905 V. Songi H III 31, 363 ja 364(1)
42877 1243 C & Must mütt, aidavaras Pada SJn 1891 J. Köstner H II 26, 554 (14)
42878 1243 C Must mütt, aedavaras Pada Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (64)
42879 1243 C Must mütt, aedavaras Pada Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 101 (66)
42880 1243 D Must siga, aedavaras Pada KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (1)
42881 1243 D Must siga, aedavaras Pada KJn 1898 C. Sööt H II 66, 725 (43)
42882 1243 D & Must siga, aedavaras Pada KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 200 (269)
42883 1243 D Must tsiga, aidavaras Pada Kan 1895 J. Tedder H III 26, 372 (98)
42884 1243 E1 Must kukk, aidavaras Pada HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 675 (51)
42885 1243 E1 Must kukk, aidavaras Pada Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (19)
42886 1243 E1 Must kukk, aidavaras Pada, kellega perele suppi keedetakse Rap 1889 J. Vällü H II 16, 476 (32)
42887 1243 E1 & Must kukk, aidavaras Pada Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 409 (29)
42888 1243 E1 Must kukk, aidavaras Pada Pai 1893 A. Hanson H II 38, 870 (11)
42889 1243 E1 Must kukk, aidavaras Pada Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (23)
42890 1243 E1 Must kukk, aidavaras Pada Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 104 ja 115 (21)
42891 1243 E1 Must kukk, aedavaras Pada Vän 1889 M. Jaason H III 5, 461 (9)
42892 1243 E1 Must kukk, aedavaras Pada Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 426 (85)
42893 1243 E2% & Must kukk, aidavaras, istub punase mäe peal Pada Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (73) 574
42894 1243 F Must mees, aidavaras Pada 1921 Nurmik II 6 (4)
42895 1243 F Must mees, aidavaras Pada Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (45)
42896 1243 F Must mees, aidavaras Pada Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 227 (40)
42897 1243 F Must mees, aidavaras Pada Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 143 (7)
42898 1243 F & Must mees, aidavaras Pada Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (40)
42899 1243 F Must mees, aidavaras Pada Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 244 (5)
42900 1243 F Must mees, aidavaras Pada, toidukeetja Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (27)
42901 1243 F Must miis, aedavaras Pada KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 404 (37)
42902 1243 G & Must poiss, aidavaras Pada PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 326 (3)
42903 1243 H Must Mats, aidavaras Pada 1890 E EM 105 (918)
42904 1243 H Must Mats, aidavaras Pada 1913 E EM2 92 (1215)
42905 1243 H Must Mats, aidavaras Pada 1921 Nurmik II 6 (4)
42906 1243 H Must Mats, aidavaras Pada Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (74)
42907 1243 H Must Mats, aidavaras Pada Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (85)
42908 1243 H Must Mats, aidavaras Pada Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (86)
42909 1243 H & Must Mats, aedavaras Pada SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (99)
42910 1243 I & Must Mikk, aidavaras Pada HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (18)
42911 1243 I Must Mikk, aidavaras Pada Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (30)
42912 1243 I Must Mikk, aidavaras Roop Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (2)
42913 1243 I Must Mikk, aadavaras Pada Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 796 (38)
42914 1243 J Must kurat, aidavaras Pada 1890 E EM 105 (918)
42915 1243 J Must kurat, aidavaras Pada 1913 E EM2 92 (1215)
42916 1243 J Must kurat, aidavaras Pada 1921 Nurmik II 6 (4)
42917 1243 J & Must kurat, aidavaras Pada Hag 1888 H. R-e SKS, Eisen 120 (6)
42918 1243 K Must pall, aidavaras Pada Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (28)
42919 1243 K & Must pall, aidavaras Pada Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (78)
42920 1243 K Must pall, aidavaras Pada Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (62)
42921 1243 L & Must pää, aidavaras Pada Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (79)
42922 1243 M1/ & Must kass, aidavaras, kure kael üle mere Pada ja paasang VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (47) 821J1
42923 1243 M2/ & Must kass, aidavaras, kassi saba üle mere Must pada aidavaras, pajasang üle paja Vän 1933 M. Hansen E 82375 (2) 821J2
42924 1244 & Must katus, punane rästas Nööriga vammus Trv 1877–1917 A. Parts E 1353 (16)
42925 1245 Aa1 Must kikas, mulk pealae sees Pudel 1979 Metstak 12 ja 33 (83)
42926 1245 Aa1 Must kikas, mulk pealae sees Pudel 1992 Metstak2 26 ja 27
42927 1245 Aa1 & Must kikas, mulk päälaen Pudel Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (37)
42928 1245 Aa2 & Must kikas, päälae pääl mulk Puttel Urv 1890 J. Teder H III 11, 337 (103)
42929 1245 Ab & Must kui kukk, päälae sees mulk Pudel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 352 (163)
42930 1245 Ac & Must kukk, päälae sees auk Pudel Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (97)
42931 1245 Ac Must kukk, pealae sees auk Pudel Trv 1893 J. Kuusk E 770 (13)
42932 1245 B & Must miis, auk päälaen Uhmer Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 182 (64)
42933 1245 # 177
42934 1246 a* Must kits, kuldsed nisad Puupäsmer Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (16)
42935 1246 a* & Must kits, kuldse nisa Puupäsmer Hls 1895 J. Riiet H III 19, 876 (3)
42936 1246 a* Must kits, kuldise nisä Tulitukk Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (65)
42937 1246 a* Must kits, kuldnisa Päsmar Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 576 (428)
42938 1246 b & Must kits ja vasksed nisad Margapuu Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (57)
42939 1246 c & Must kits, kuldsed küüned Puumargapuu Trt 1918–1940 M. J. Eisen E VIII 11 (40)
42940 1246 # 1254 1261
42941 1247 & Must kivi aida all, seest mürisäs Pada kiis Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (3)
42942 1247 # 837A5a1
42943 1248 & Must koer koldes, liha ta sööb ja rasva ta neelab, aga siiski suuremaks ei kasva Pada Vän 1893 M. Tõnisson E 8872 (1)
42944 1248 Must koer koldes, liha sööb, rasva neelab, siiski suuremaks ei kasva Pada 1913 E EM2 92 (1216)
42945 1248 Must koer koldes, liha sööb, rasva neelab, siiski suuremaks ei kasva Pada 1939 Nugis 292 ja 314 (182)
42946 1249 Aa Must koer, valge kurgualune Luteruse õpetaja Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 180 (69)
42947 1249 Aa & Must koer, valge kurgualune Kerguõpetaja Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (204)
42948 1249 Ab & Must koer, valge krants Kirikuõpetaja Mär 1922 A. Ojasson ERA II 10, 628 (5)
42949 1249 Ba & Must koer, rinna eest valge, haugub ainult pühapäeval Kirikuõpetaja Jõh 1992 E. Kuldma RKM, KP 7, 566 (3)
42950 1249 Bb & Must kuer, haugub iga pühapäe Kirikuõpetaja Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (78)
42951 1249 Ca & Must koer, valge kõrialusega, haugub iga kuue päeva tagant Kirikuõpetaja Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (28)
42952 1249 Cb1 & Must koer ja valge kurgualune, iga nädali haugub korra Kirikuõpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 430 (15)
42953 1249 Cb2 & Must koer, valge kurgualune, kuus päeva nädalas ei haugu, aga seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Tln 1942 T. Võimula ERA II 303, 133 (69)
42954 1249 Cc & Must koer, valge pael kaelas, haugub üks kord nädalas Kirikhärra Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 216 (17)
42955 1249 Cd & Must koer, valge krants kaelas, iga seitsme päeva takka haugub Õpet[aja] Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 30 (37)
42956 1249 Ce & Must koer, üks kord nädalas haugub, valge lips ees Kirikuõpetaja KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 26 (93)
42957 1249 Cf & Must koer, üks kord nädalas haugub, valge lõkats risti lõua all Kirikuõpetaja Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 70 (415)
42958 1249 D1a1* Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Pastor 1957 Mihkla-Tedre 57
42959 1249 D1a1* Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Kirikuhärra Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 27 (6)
42960 1249 D1a1* Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab ja seitsmendal haugub Õpetaja MMg 1983 E. Tampere RKM II 367, 568 (5)
42961 1249 D1a1* Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab, seitsmes päev haugub Kirikõpetaja HMd 1918–1940 S. Aamisepp E 73874 (22)
42962 1249 D1a1* Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab ja seitsmendamal päeval haugub KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 244
42963 1249 D1a1* & Must koer ja valge kurgualune, kuus pääva magab ja seitsmenda pääva haugub Kirikuõpetaja Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 56 (21)
42964 1249 D1a2 & Must koer ja valge kurgualune, kuus päeva magab ja seitsmendal haugub, sõi minu ema ära Õpetaja Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 485 (96)
42965 1249 D1b* & Must pini, valgõ kaalaalunõ, kuus päiva maka, säitsmeda päeva hauk Keriguopetaja Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 271 (27)
42966 1249 D1b* Must peni, valge kaelaalusega, kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Õpetaja Vil 1949 J. Kala RKM II 13, 523 (44)
42967 1249 D1c & Must, valge kaelaga koer, kuus päeva magab ja seitsmes päev haugub Kirikuõpetaja Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 104 (45)
42968 1249 D1d* Must koer, valge lõvaalune, kuus päeva magab, seitsmes päev haugub Õpetaja Lai 1926 H. Nigul E 57615
42969 1249 D1d* Must koer, valge lõuaalune, kuus päeva magab, seitsmes päev haugub Kirikuõpetaja Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 459 (42)
42970 1249 D1d* Must koer, valge lõuaalune, kuus päeva magab ja seitsmendal haugub Õpetaja Plt 1917 M. Palm E 50385
42971 1249 D1d* & Must koer ja valge lõuaalune, kuus päeva magab ja seitsmendamal haugub Pastor Pee 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 38 (17)
42972 1249 D1e* Must koer, valge lõug, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Pastor Nis 1962 J. Nurme RKM II 128, 454 (18)
42973 1249 D1e* Must koer, valge lõug, kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (12)
42974 1249 D1e* & Must koer, valge lõug, kuus päevä magab, seitsmendal päeväl haugub Kirikuõpetaja Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (62)
42975 1249 D1f & Must koer, valge rinnaesine, kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 102 (606)
42976 1249 D1g* Must koer, valge lõkats, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Kirikuõpetaja Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 14 (2)
42977 1249 D1g* & Must pinikõnõ, valgõ lõkakõnõ, kuus päiva maka, säitsmendäl hauk Pastor Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 605 (10)
42978 1249 D1h & Must koer valge krantskaelaga, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Kirikuõpetaja Võn 1932 O. Paris E 81933 (3)
42979 1249 D1i & Kihelkonna rantskael koer, ühe päeva haugub, kuus magab Õpetaja Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 85 (104)
42980 1249 D2 & Must koer, valge lõuaalune, kuus päeva puhkab, seitsendal haugub Kirikuõpetaja Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 193 (43)
42981 1249 D3 & Must koer ja valge kurgualune, pühapäev haugub ja äripäev magab Kirikhärra Trm 1936 P. Tammepuu ERA II 208, 375 (28)
42982 1249 D4 & Must koer, valge krae, magab terve nädala, pühapäeva hommikul hakkab haukuma Pastor Hel 1926 K. Puusepp E 58429
42983 1249 E1a1 & Must koer, valge rinnaesine, kuus päeva vaikib, seitsmendal haugub Õpetaja Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (19)
42984 1249 E1a2 & Must koer, valge rinnaedine, kuus päeva kurdap vait, seitsmetel päeval hakap haukme Õpetaja kirikus Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 87
42985 1249 E1b & Must koer, valge rants, [kuus] päeva on vait, [seitsmendal] haugub Kirikuõpetaja KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 631
42986 1249 E2 & Mis koer haugub üks päe nädalas ja kuus päeva vaikib Koguduse koer, kirikuõpetaja Rkv 1974 E. Tuisk RKM II 309, 428 (787)
42987 1249 F & Must koer, valge rinnaesine, kuus pääva sööb ja seitsmendal pääval haugub Kirikuõpetaja Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 584 (1)
42988 1249 G & Üleni must, kael on valge, kuus päeva laiskleb, seitsmendal karjub Kirikuõpetaja, tema ju pühapäeval ongi ametis, teistel päevadel pole tal tegemist miskitki Amb 1987 M. Oviir RKM II 416, 255 (5)
42989 1249 H1a1 Kuus päeva magab, seitsmendal haugub Pastor 1946 Laugaste 134
42990 1249 H1a1 Kuus päeva magab, seitsmendal haugub 1945 Taev-Mihkla 50
42991 1249 H1a1 Kuus päeva magab, seitsmendal haugub Õpetaja Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 267 (64)
42992 1249 H1a1 & Kuus päeva magab, seitsmendal haugub Kirikuõpetaja Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 44 ja 32 (37)
42993 1249 H1a2* & Kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (8)
42994 1249 H1a2* Kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Vil 1928 H. Tõnson ERA II 11, 291 (4)
42995 1249 H1a2* Kuus päeva magab ja seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Puh 1956 A. Piir RKM II 71, 85 (507)
42996 1249 H1a2* [Kuus] päeva magab, seitsmes päev haugub Õpetaja Mär 1922 A. Ojasson ERA II 10, 632/3 (2)
42997 1249 H1b & Magab kuus päeva nädalas, seitsmendal haugub Kirikuõpetaja, sest ta tegi tööd ainult ühel päeval MMg 1952 A. Traat KKI 18, 210 (7a)
42998 1249 H2 & Nädal aega on vait, pühapäev haugub Kirikuõpetaja KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (26)
42999 1249 I/ & Must koer, valge krants, seitsmedal päeval tükib tünni ja seal siis haugub Õpetaja kantsles KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (27) 740B
43000 1249 # 1264 | nlj: KKI 19, 77/8 < Har