Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 56001 — 57000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
56001 1584 A1a1 Pereh süü, laud laul Põrsa sööva Se 1930 A. Tammeorg S 23867 (43)
56002 1584 A1a1 Pereh süü, laud laul Imsel põrsa söövä nissa Se 1933 A. Tammeorg S 57780 (12)
56003 1584 A1a1 Pereh süü, laud laul Imis põrsakõistõga Se 1956 V. Pino RKM II 51, 429 (47)
56004 1584 A1a1 Pere süü, laud laul Põrsa imetamine 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232 (47)
56005 1584 A1a1 Pere sööse, laud laul Emmis imetäs põrsit Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (151)
56006 1584 A1a1 Pere sööse, laud laul Immis imetäs poigõ Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (49)
56007 1584 A1a1 Pere sööse, laud laul Imis and põrstõlõ nissa Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (41)
56008 1584 A1a1 & Pere sööse, laud laul Emmis Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 271 (8)
56009 1584 A1a1 Pereh sööse, laud laul Emis poegega Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 400 (26)
56010 1584 A1a1 Pereh sööse, laud laul Imis põrsidega Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 793 (1)
56011 1584 A1a1 Pereh sööse, laud laul Emmis söödab põrsaid Räp 1905 V. Songi H III 31, 423 (7)
56012 1584 A1a1 Pereh sööse, laud laul Imis põrsidiga Se 1929 I. Sonts S 124437 (45)
56013 1584 A1a1 Pereh sööse, laud laul Immis Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 18 (28)
56014 1584 A1a1 Pereh sööse, laud laul Immis põrssitõga Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 460 (83)
56015 1584 A1a2* & Pere söövad, laud laulab Siga Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (9)
56016 1584 A1a2* Pere söövad, laud laulab Siga imetab põrsad Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (13)
56017 1584 A1a2* Pere söövad ja laud laulab Emis ja põrsad Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 931
56018 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsad imevad emise all 1913 Laste prillid I 18 (2)
56019 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (44)
56020 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (44)
56021 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega 1945 Selmet V (1945) 142 (1)
56022 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis ja põrsad 1950 Pioneer nr. 4 ja 8 (1950) lk-ta
56023 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (35)
56024 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega 1953 Sõgel 59 (1)
56025 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrsa Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (72)
56026 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab põrsid TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (20)
56027 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrsaid Pee 1894 O. J. M. H III 18, 23 (21)
56028 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (49)
56029 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Seapõrsad imevad Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 472 (42)
56030 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmis imetab poegi Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (62)
56031 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab poegi MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (68)
56032 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga ja põrssad Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (57)
56033 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsad imevad, emis röhib VMr 1893 C. Mastberg H II 38, 594 (9)
56034 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab põrsaid Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (23)
56035 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab põrssid Trm 1895 S. Sommer H II 56, 139 (1)
56036 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis põrsastega Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 572 (14)
56037 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrsaid Var 1888 M. Karotom H III 4, 590 (42)
56038 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab põrssaid Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (62)
56039 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmis imetab põrsid Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (83)
56040 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmis imetab põrsaid Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 338 (23)
56041 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Seapõrsad imevad Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (102)
56042 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrssaid Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 19 ja 21 (8)
56043 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis ja põrsad Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (34)
56044 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsad imevad ema all Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (36)
56045 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Seapõrsad imevad Tln 1892 K. Puusemann E 1623 (5)
56046 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Vana emissiga imetab põrssaid Nrv 1893 J. Laur E 6891 (3)
56047 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmissiga imetab poegi Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (81)
56048 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Nõo 1895 J. Leitu E 19003 (14)
56049 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis oma põrsastega Pär 1902? J. J. Pulst E 43138 (1)
56050 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga poegadega Plt 1917 M. Palm E 50382 (13)
56051 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab poegi TMr 1926 L. Berg E 57149
56052 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrsaid Kos 1930 S. Veske E 64973 (193)
56053 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsad imemas Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 236 (38)
56054 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 100 (23)
56055 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrsaid Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37 (47)
56056 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis põrsastega Sa 1909 O. Liiv EÜS VI 1281 (17)
56057 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmis Trt 1922 E. Reiman A 34 (9)
56058 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga ja põrsad Noa 1931 A. Toomann ERA I 3, 625 (5c)
56059 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsad Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (105)
56060 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrsaid Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (113)
56061 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab põrssaid Rak 1934 E. Tamson ERA II 70, 484 (12)
56062 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmis imetab põrsaid TMr 1933 V. Fuchs ERA II 85, 361 (9)
56063 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab porsaid Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 400 (14)
56064 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsad piima imemas tissidest Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 89 (43)
56065 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis põrsaid imetamas Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 408 (42)
56066 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrsaid Muh 1937 L. Uusküla ERA II 139, 327 (94)
56067 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis põrsastega Kul 1937 V. Eenveer ERA II 139, 559 (59)
56068 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga ja põrsad JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 370 (16)
56069 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Seapõrsad JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 381 (24)
56070 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga annab põrsastele süüa Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 232 (30)
56071 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega, vana emis röhitseb, põrssad imevad Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (37)
56072 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga ja põrsad Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 411 (1)
56073 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis imetab põrssaid Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 420 (61)
56074 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga ja põrsad VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 379 (11)
56075 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab põrssaid Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 155 (16)
56076 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmis põrsastega Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (37)
56077 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsaste söömine Räp 1989 K. Kõiv RKM I 22, 12 (3)
56078 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsad imevad KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 428 (59)
56079 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmis söödab põrsaid Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 62 (14)
56080 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga, põrsad imevad Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 371 (20)
56081 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 199 (13)
56082 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 371 (7)
56083 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga imetab põrsid KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 35 (49)
56084 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis põrsastega As 1963 J. Olev RKM II 172, 243 (74)
56085 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsad imevad, emis ise on pikali ja teeb mõnuga röh-röh Tt 1966 S. Karu RKM II 206, 407
56086 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emmis imetab põrsaid KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 189 (18)
56087 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis põrsastega Sim 1978 M. Hiiemäe RKM II 331, 456 (21)
56088 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis põrsastega VJg 1984 M. Hiiemäe RKM II 370, 155 (16)
56089 1584 A1a3* & Pere sööb ja laud laulab Siga ja põrsad Juu 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 371 (100)
56090 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Põrsaid imetav siga PJg 1989 A. Kritt RKM II 424, 292 (9)
56091 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis põrsastega Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 387 (23)
56092 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega Tõs 1981 E. Maasik RKM II 353, 230 (17)
56093 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Siga põrsastega Var 1947–1948 L. Palusalu KKI 2, 212 (10)
56094 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Imetav emis Tõs 1950 H. Niit EKRK I 1, 93 (17)
56095 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laulab Emis ja põrsad Võn 1960 L. Järvemäe, I. Sarv EKRK I 29, 170 (h)
56096 1584 A1a3* Pere süöb ja laud laulab Emis imetab põrssaid As 1993 A. Korb RKM II 459, 156 (25)
56097 1584 A1a3* Pere sööb ja loud loulab Emis põrsastega Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 341 (50)
56098 1584 A1a3* Pere sööb ja laod laalab Emes ja persad Phl 1889 J. Mey H II 41, 100 (19)
56099 1584 A1a3* Pere söeb ja laud laulab Seapõrsad imevad Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (40)
56100 1584 A1a3* Pere süeb ja laud laulab Põrssastega siga Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 146 (84)
56101 1584 A1a3* Pere süöb ja laud laulab Siga põrsastega VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 233 (52)
56102 1584 A1a3* Pere süöb ja laud laalab Emis imetab põrsid SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (43)
56103 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laalab Poegadega siga Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (9)
56104 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laalab Põrsad imevad Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (12)
56105 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laalab Emis põrsastega Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (28)
56106 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laalab Emis imetab põrsaid Pil 1894 H. Keller E 10038 (8)
56107 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laalab Siga ja põrsad Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 114 (4)
56108 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laalab Siga imetab põrssaid Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 473 (67)
56109 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laalab Emmis imetab põrsit Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 436 (108)
56110 1584 A1a3* Pere sööb ja laud laalab Emmis pikale ja põrsad imevad TMr 1941 S. Solon ERA II 295, 410/1 (66)
56111 1584 A1a3* Pere süüb ja laud laalab Siga imetab põrsaid Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 303 (162)
56112 1584 A1a3* Pere süüb ja laud laalab Emis põrsastega MMg 1947–1948 H. Nõu RKM II 25, 216 (51)
56113 1584 A1a3* Pere süüb ja laud laalab Emis imetäb põrsid KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 9 (57)
56114 1584 A1a3* Pere süüb ja laud laalab Siga imetäb põrsid Kod 1942 S. Tanning KKI WS
56115 1584 A1a3* Pere süüb ja laud laolab Emmis imetäp poige Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (24)
56116 1584 A1a3* Pere süüb ja laud laulab Emmis imetab põrsid Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (12)
56117 1584 A1a3* Pere süüb ja laud laulab Emis imetab Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 270 (29)
56118 1584 A1a3* Pere süüb ja laud laulab Emis söödab põrsaid MMg? 1962 K. Kõivumägi, I. Varik EKRK I 40, 165 (18)
56119 1584 A1a3* Pere süüp ja laud laulab Emis imetab põrsaid Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 395 (1)
56120 1584 A1a3* Pere söö ja laud laul Wenn eine Sau ihre Jungen säugt und dabei gruntzt Võ-Se 1660–1872 V. J. Stein Veske 4, 154
56121 1584 A1a3* Pere süü ja laud laul Tsiga (immis), põrssa söövä jälle nissa, noo' tegevä hellü Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (6)
56122 1584 A1a3* Pereh süü ja laud laul Immis ja põrsa' Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
56123 1584 A1a3* Pere sööse ja laud laul Imis and poegile nissa Plv 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 557 (20)
56124 1584 A1a3* Pere sööse ja laud laul Emmis poigega Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 579 (65)
56125 1584 A1a3* Pere sööse ja laud laulab Tsika põrsastega Räp 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi EKRK I 30, 257 (20)
56126 1584 A1a3* Pereh süü, a laud laul Tsiga imetäs põrsid Se 1929 V. Ruusamägi S 12598 (4)
56127 1584 A1a3* Pere sööb ning laud laulab Emis imetab põrsseid Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 64 (4)
56128 1584 A1a3* Pere sööb ning laud laulab Emis imetab põrsaid Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 524 (6)
56129 1584 A1a4 Perekond sööb, laud laulab Siga söödab põrsaid 1929 Jürisson 89 (5)
56130 1584 A1a4 & Perekond sööb, laud laulab Siga imetab oma põrssaid HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (8)
56131 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Emmis toidab põrssaid As 1893–1894 H. Vaabel H II 57, 783 (4c)
56132 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Emis imetab põrsaid SJn 1889 T. Kuresson H III 7, 416 (2)
56133 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Seapõrsad Tor 1889 M. Sahl H III 5, 505 (6)
56134 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Emmis, põrsad LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (6)
56135 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Siga imetab persid Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (19)
56136 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Emis põrsastega Tor 1889 J. Tilk H II 21, 365 (86)
56137 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Põrsad imevad Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 90 (116)
56138 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Siga imetab põrsaid JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 325 (33)
56139 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Siga söödab poegi Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 422 (352)
56140 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Põrsad emist imemas Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (129)
56141 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Siga imetab põrssaid Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 261 (67)
56142 1584 A1b* Laud laulab, pere süeb Siga imetab poegi Sim 1942 H. Joonuks RKM II 15, 16 (16)
56143 1584 A1b* Laud laulab, pere süüb Emmis imetab San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (12)
56144 1584 A1b* Laud laulab, pere sööb Põrsad imevad Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 176 (4)
56145 1584 A1b* Laud laulab, pere süüb Emis põrsastega Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 364 86)
56146 1584 A1b* Laud laul, pere söö Emmis Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 266 (17)
56147 1584 A1b* Laud laul, pere söö Emis söödab põrsaid Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 237 (24)
56148 1584 A1b* Laud laul, pere söö Põrssa imeva' Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 176 (21)
56149 1584 A1b* Laud laul, pere süü Immis imetäs poigõ Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (8)
56150 1584 A1b* & Laud laul, pere süü Immis imetäs Rõu 1894 A. Assor H II 51, 406 (21)
56151 1584 A1b* Laud laul, pere süü Emmis imetab poige Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (18)
56152 1584 A1b* Laud laul, pere süü Imis põrstega Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 213 (15)
56153 1584 A1b* Laud laul, pere süü Tsiga põrstõga Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 443 (34)
56154 1584 A1b* Laud laul, pere süü Emmis põrsastega Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 548 (16)
56155 1584 A1b* Laud laul, pere süü Tsiga Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 142 (22)
56156 1584 A1b* Laud laul, pereh sööb Siga, põrsa sööva nissa Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 250 (65)
56157 1584 A1b* Laud laul, pereh sööse Emis imetab põrsaid Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 389 (336)
56158 1584 A1b* Laud laul, pere sööse Põrsa imesse Võn 1895 J. Moodis H II 51, 70 (42)
56159 1584 A1b* Laud laul, pere sööse Emmis imetab poegi Võn 1892 J. Pint E 502 (9)
56160 1584 A1b* Laud laul, pere sööse Põrsa' söövä' Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 237 (49)
56161 1584 A1b* Laud laulab ja pere sööb Emis ja põrsad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 239 (25)
56162 1584 A1b* Laud laulab ja pere sööb Emis ja pojad TMr 1930 L. Uibopuu E 64725 (78)
56163 1584 A1b* Laud laulab ja pere sööb Siga põrsastega Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 216 (8)
56164 1584 A1b* Laud laulab ja pere sööb Siga põrsastega, vana siga ju röhib, see on see laud Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 211 (93)
56165 1584 A1b* Laud laulab ja pere süüb Emmis imetäb poigi Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 4 (22)
56166 1584 A1b* Laud laul ja pereh süü Imis imetäs põrsit Se 1930 A. Põhi S 22342 (54)
56167 1584 A1c* & Pere süü, laud liigus Siga imet poige Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 65 (30)
56168 1584 A1c* Laud liikub, pere sööp Immis imetab põrsid Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (29)
56169 1584 A1d* & Pere sööb, laud karjub Põrsastega emis Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 429 (18)
56170 1584 A1d* Loud karjub, pere sööb Põrsad imevad ema Emm 1931 S. Soosaar KKI WS
56171 1584 A1e & Pere sööb, laud röögib Emmis oma põrstege Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (85)
56172 1584 A1f & Laud maka ja hel'os, pereh süü Immis maka, põrsa sööva nissa Se 1935 A. Jänessoo S 105261 (10)
56173 1584 A1g & Pere sööb, laud kõneles Imis oma poigega Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 173 (52)
56174 1584 A1h & Pere sööse, laud luge Emmis imetas poige Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (63)
56175 1584 A2a & Pere sööb ja rend loeb Emis imetab põrssaid Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (51)
56176 1584 A2b* & Pere sööb, rend laulab Emis imetab põrsaid Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (16)
56177 1584 A2b* Pere sööb, rend laulab Siga imetab põrssud Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 580 (8)
56178 1584 A2b* Pere sööb, reind laulab Seapõrsad Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (16)
56179 1584 A2b* Pere sööb, rend laulab Emis põrsastega Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 567 (6)
56180 1584 A2b* Pere sööb, renn laulab Emis Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 476 (61)
56181 1584 A2b* Pere sööb, rind laulab Siga imetab põrssud Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (30)
56182 1584 A2b* Pere sööb, rind laalab Emis põrsastega Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (156)
56183 1584 A2b* Pere sööb ja rend laulab Emis imetab põrsad Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (15)
56184 1584 A2b* Pere sööb ja reind laulab Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (12)
56185 1584 A2b* Pere sööb ja rend laulab Emis imetab põrsud Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (43)
56186 1584 A2b* Pere sööb ning rend laulab Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 2 (18)
56187 1584 A2b* Renn laulab, pere sööb Siga põrsastega Pöi 1951 A. Tuim RKM II 36, 242 (7)
56188 1584 A3 & Pere sööb, leib laulab Emis põrsastega Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 665 (3)
56189 1584 A3 Pere sööb, leib laulab Siga Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 333 (22)
56190 1584 B* & Latsõ sööva, laud laul Põrsa sööva nissa Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 651 (46)
56191 1584 B* Latsõ söövä, laud laul Põrssid imis imetas Se 1930 V. Ruusamägi S 25957 (49)
56192 1584 B* Laud laul, latsõ' söövä' man Imis Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (96)
56193 1584 B* Laud laul, latse söövä Immis imetäs põrssit Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (74)
56194 1584 B* Laud laulab, lapsed söövad Emis, põrsad imevad Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 259 (3)
56195 1585 a & Perekond puujuurde all Tuhlid varre all Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 163 (60)
56196 1585 a Perekond puujuurte all Kartohvlid varre all 1890 E EM 119 (1087)
56197 1585 a Perekond puujuurte all Kartohvlid varre all 1913 E EM2 105 (1437)
56198 1585 b & Perekond juurte all Kartul Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 586 (15)
56199 1586 a & Peremies tostab peitlä üles, kaik pere lähteb pilla-palla Lamba sittumine Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 716 (13)
56200 1586 b & Peremies tostab peugla üles, pere kaik lähteb pilla-palla Lamba sittumine Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (48)
56201 1586 # 1883C1 2557 2591
56202 1587 & Perenaine pöörakaela, sidus oheliku orja kaela, saatis õue haukuma, väravasse vahtima Kangaseadmine Lai 1894 J. Remmelg H II 50, 154 (3)
56203 1587 Perenaene pööras kaela, sidus nööri orja kaela, teise otsa koera kaela, saatis õue haukuma ja väravasse vahtima Kangaseadmine 1913 E EM2 105 (1441)
56204 1587 # rl
56205 1588 & Perenaine sõhkat-sahkat üles ja alla, perse teeb tagant nõhkat-nahkat Leivasõtkumine TMr 1926 L. Berg E 57148
56206 1589 & Perse äärest, perse seest, lakub perset Singiliha, kanamuna, härjakeel Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 153 (9)
56207 1589 # 924 1050
56208 1590 Aa & Persest võtab, suhu pistäb Linu aetas Nõo 1888 K. R. Sprohgis H, Mapp 1083 (64)
56209 1590 Ab & Persest tsilgahas, suuhtõ pandas Kanamuna Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 53 (52)
56210 1590 Ba & Roog tuleb persest Muna Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (86)
56211 1590 Bb & Mis on roog persest Kanamuna Trt? 1981 J. Viikberg RKM II 421, 498
56212 1590 # 2554 | kk
56213 1591 Persest sööb ja suust situb Tramm Tln 1930 T. Wiedemann ERA II 31, 324 (39)
56214 1591 & Perssest sööb ja suust situb Vähk Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 905 (881)
56215 1591 P[erse]st sööb ja suust s[i]tub Vähk Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 209 (26)
56216 1591 # 64 1938
56217 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1890 E EM 120 (1090)
56218 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1913 E EM2 105 (1445)
56219 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas 1903 Pet. HS I 44
56220 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas 1910 Kmpm. KLr I4 39 (70)
56221 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1920 Nurmik I 145
56222 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas 1922 Nurmik EKÕr 141
56223 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas 1924 Kmpm. EL I9 50
56224 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1929 Jürisson 73 (4)
56225 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1930 Huvit. II3 146 ja 248 (15)
56226 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas 1931 Kmpm. EL II10 77
56227 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1935 Huvit. V Lisa 18 (36)
56228 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1939 Nugis 293 ja 314 (196)
56229 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas 1949 Nurmik EK III 133 (2)
56230 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1960 LS 420
56231 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1968 Mihkla-Tedre EK9 20
56232 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1971 Säde nr. 6 ja 22 (1971) 8 (7)
56233 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1972 Kuut VI (1972) 104
56234 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Viljapuu 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 162 (20)
56235 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu 1984 Muhel VN 9 ja tagakaas (1)
56236 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Viljapuu 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 153 ja 173
56237 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 297
56238 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Iis 1969 E. Maasik RKM II 277, 157 (10)
56239 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
56240 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 298 (8)
56241 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Hlj 1934 M. Traks ERA II 70, 475 (43)
56242 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 583 (314)
56243 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Kad 1969 M. Proodel RKM II 251, 267 (8)
56244 1592 Aa1 & Pesa maas, munad taevas Õunapuu Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 78 (19)
56245 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (23)
56246 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Ounapuu Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 544 (14)
56247 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Kuu 1939 E. Vest ERA II 263, 199 (4)
56248 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu HJn 1927 J. Švan E 74043 (20)
56249 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Tln 1991 A. Loodus RKM II 444, 268 (66)
56250 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 531 (35)
56251 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu HMd 1918–1940 S. Aamisepp E 73874 (24)
56252 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu HMd 1926 H. Palmkron E 73851 (10)
56253 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 158 (100)
56254 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Pld 1925 Liibek E 73834 (17)
56255 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (19)
56256 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (12)
56257 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
56258 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Kir 1937 S. Pent ERA II 147, 626 (12)
56259 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Öumbu Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 508 (51)
56260 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 183 (16)
56261 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Muh 1951 M. Ots RKM II 36, 202 (2)
56262 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 419 (47)
56263 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Vän 1925 V. Neidlich E 55629
56264 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Tor 1933 A. Jantson E 82504 (2)
56265 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 346 (1)
56266 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Prn 1933 A. Meejärv ERA II 69, 383 (11)
56267 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Prn 1933 B. Kriiver ERA II 69, 517 (2)
56268 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 23 (36)
56269 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 765
56270 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 191 (41)
56271 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Kõp 1992 M. Pooland RKM, KP 23, 221 (1)
56272 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Kõp 1992 M. Rautson RKM, KP 23, 352 (7)
56273 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 80 (71)
56274 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu SJn 1969 T. Jaanus, K. Jüriado EKRK I 66, 465 (41)
56275 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (41)
56276 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 497 (2)
56277 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 857 (3)
56278 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õõnap Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 147 (12)
56279 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 258 (7)
56280 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Lai 1932 M. Kirsch ERA II 253, 405 (51)
56281 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 459 (8)
56282 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Lai 1937–1938 H. Pärn RKM II 192, 521 (363)
56283 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Pal 1922 A. Lõhmus A 243 (12)
56284 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Pal 1922 A. Martinson A 244 (14)
56285 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunad Pal 1930 M. Jürgenson E 70351 (29)
56286 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu juured maas, õunad ladvas Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 109 (4)
56287 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu TMr 1930 E. Schmidt E 71299 (40)
56288 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (10)
56289 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Nõo 1924 I. Piho A 6153 (22)
56290 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Ote 1930 A. Aavik E 66028 (44)
56291 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu San 1967 H. Kukk RKM II 245, 541 (278)
56292 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 3 (10)
56293 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 201 (26)
56294 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 495 (36)
56295 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Marjapuite kohta As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 483/4 (6a)
56296 1592 Aa1 Pesa maas, munad taevas Õunapuu juured ja õunad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (70)
56297 1592 Aa1 Pesä maas, munad taevas Õunapuu Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 570 (14)
56298 1592 Aa1 Pesa maas, muna taevas Õunapuu Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (15)
56299 1592 Aa1 Pesa maas, muna taevas Õunapuu Trt 1927 K. Vindi ARS 1, 897 (4)
56300 1592 Aa1 & Pesa maas, muna' taivas Marjapuu Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
56301 1592 Aa1 Pesä maas, muna taevas Õunapuu Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (50)
56302 1592 Aa1 Pesä muan, munad taevan Õõnapuu Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 335 (11)
56303 1592 Aa1 Pesä mahan, munad taevan Õunapuu Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 560 (7)
56304 1592 Aa1 Pesa mahan, muna taevan Õunapuu Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (75)
56305 1592 Aa1 Pesa mahan, muna taevan Õunapuu Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 24 (131)
56306 1592 Aa1 Pesä maan, munad taivan Humal Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 415 (330)
56307 1592 Aa1 Pesä maan, muna taivan Õunapuu Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
56308 1592 Aa1 Pesä maan, munat taivan Uibu Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (6)
56309 1592 Aa1 Pesä maan, muna taivan Õunapuu õuntega Urv 1948 E. Siil KKI, KT 62, 106
56310 1592 Aa1 Pesä maan, muna' taivan Humal Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 414 (4)
56311 1592 Aa1 & Pesä maan, muna' taivan Humal Urv 1964 A. Kurg KKI KS
56312 1592 Aa1 Pesä maan, muna' taivan Rõu 1953 H. Ploom KKI, MT 130, 11
56313 1592 Aa1 Pesä maan, muna' taivan Uibu Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 135 (52)
56314 1592 Aa1 Pesa maah, muna taivah Õunapuu Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 240 (23)
56315 1592 Aa1 Pesä maah, muna taivah Ubinad uiboh Se 1934 A. Kits S 81849 (59)
56316 1592 Aa1 Pesä maah, muna taivah Uibos Se 1935 A. Jänessoo S 105428 (10)
56317 1592 Aa1 Pesä maah, muna taivah Uiboh ubina Se 1935 P. Külaniit S 113862 ja 113866 (8)
56318 1592 Aa1 Pesä maah, muna taivah Puu, uiboh Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 272 (26)
56319 1592 Aa1 Pesä maah, muna taivah Ubina' uiboh Se 1929 P. Podrätšikov S 13888 (16)
56320 1592 Aa1 & Pesä maah, muna' taivah Uibo Se 1929 A. Gehrke S 17305 (23)
56321 1592 Aa1 Pesä maah, muna' taivah Uiboh om maah, ubina' taivah Se 1932 J. Ojavere S 37538 (129)
56322 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas 1962 Täheke nr. 7 (1962) 3 (7)
56323 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu 1968 SSTT 94
56324 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu 1972 Kuut VI (1972) 105 ja 111 (2)
56325 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu 1979 Metstak 19 ja 34 (186)
56326 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu 1992 Metstak2 53
56327 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 65 (122)
56328 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Iis 1937 L. Maalma KKI MS
56329 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Humal Iis 1968 M. Proodel RKM II 251, 17 (1)
56330 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 405 (2)
56331 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Kad 1972 J. Valdur RKM, Valdur 1, 382 ja 393 (18)
56332 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (12)
56333 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Ounapuu Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (20)
56334 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Juu 1987 E. Tampere RKM II 402, 569 (52)
56335 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 92 (20)
56336 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 450 (107)
56337 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Prn 1992 K. Palatu RKM, KP 22, 178 (2)
56338 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Pst 1977 A. Rannik KKI KS
56339 1592 Aa2 & Pesa maas ja munad taevas Humal SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (16)
56340 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 546 (24)
56341 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Pal 1922 E. Murs A 205 (3)
56342 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 253 (50)
56343 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Ounapuu Kod 1923 H. Vilde A 2153 (65)
56344 1592 Aa2 Pesa maas ja munad taevas Õunapuu As 1963 J. Olev RKM II 172, 252 (109)
56345 1592 Aa2 Pesä muas ja munad taevas Õmbu Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 370 (5)
56346 1592 Aa2 Pesa muas ja munad taevas Õunapuu, õunapuul on juured mua sees, see ongi pesa muas, õunad kasvavad üleval õkste külles, see on vai tähendab, munad taevas Trm 1966 J. Sildvee KKI, KT 226, 88 (187)
56347 1592 Aa2 Pesa maan ja muna taivan Õunapuu Ote 1957 H. Lüütsepp RKM II 84, 98 (18)
56348 1592 Aa2 Pesa maan ja muna taivan Der Hopfen Võ-Se 1660–1872 V. J. Stein Veske 4, 154
56349 1592 Aa2 Pesä maan ja muna taivan Õunapuu Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 384 ja 402 (45)
56350 1592 Aa2 Pesä maan ja muna' taivan Uibu Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 650 (12)
56351 1592 Aa2 Pesa maas ja muna taevas Õunapuu Rap 1938 E. Poom ERA II 200, 377 (33)
56352 1592 Aa3 & Pesa maas, aga munad taevas Õunapuu Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (14)
56353 1592 Ab & Munad taevas, pesa maas Õunapuu Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 397 (11)
56354 1592 Ac & Pesa maa sees, munad taevas Õunapuu JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 349 (17)
56355 1592 Ad & Pesä maa pääl, taevah muna' Uibos ja ubina Se 1933 N. Oinas S 67368 (34)
56356 1592 Ae & Pesa maa all, munad taevas Õunapuu PJg 1990 K. Reinthal RKM II 441, 248 (4)
56357 1592 Af Pesa all, munad taevas Pöi 1927 V. Noot E, StK 42, 72 (15)
56358 1592 Af & Pesa all, muna taevan Uibo Har 1927 E. Potsepp E 59956 (8)
56359 1592 Ag & Munad taevas, pesa all Õunapuu Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 417 (47)
56360 1592 Ah & Pesa maas, munad õhus Õunapuu TMr 1932 R. Viidebaum ERA II 54, 421 (477)
56361 1592 Ai & Pesa maas, munad üleval Õunapuu Pal 1911 H. Karro E 50793 (40)
56362 1592 Aj & Pesa majas ja munad taevas Õunapuu VJg 1984 M. Kõiva RKM II 371, 739 (27)
56363 1592 B+ Pesa maa sees, pojad üleval Õunapuu Nõo 1992 K. Peedo RKM, KP 34, 32 (5)
56364 1592 B+ & Jalad maa sees, munad taevas Õunapuu KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 31 (16)
56365 1592 B+ Puu maas ja leivad taevas Õunad Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 197 (3)
56366 1592 # 1593
56367 1593 & Pesa sees, munad väljas Kartulipealised (seemne-)munadega 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (65)
56368 1593 Pesa sees, munad väljas Kartohvlite munad 1890 E EM 120 (1091)
56369 1593 Pesa sees, munad väljas 1907 Okas 78
56370 1593 Pesa sees, munad väljas Kartohvlite munad 1913 E EM2 105 (1446)
56371 1593 # 1592
56372 1594 & Pido pinda, rado rauda, tungelpää ja tõrvaspütt Lootsik Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (3)
56373 1594 Pidu pinda, radu rauda, tungelpea ja tõrvaspütt Lootsik 1890 E EM 120 (1093)
56374 1594 Pidu pinda, radu rauda, tungelpää ja tõrvaspütt Lootsik 1913 E EM2 106 (1448)
56375 1594 Pidu pinda, radu rauda, tungalpää ja tõrvaspütt 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
56376 1594 # 973
56377 1595 & Pigine poisike, raudsed juuksed Päähari Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (107)
56378 1595 Pigine poisike, raudsed juuksed Peahari 1890 E EM 120 (1094)
56379 1595 Pigine poisike, raudsed juuksed Peahari 1913 E EM2 106 (1449)
56380 1595 Pigine poisike, raudsed juuksed 1906 Pet. Ah 41
56381 1595 Pigine poisike, raudsed juuksed 1907 Pet. ELA 60
56382 1595 Pisike poisike, raudsed juuksed Peahari 1968 SSTT 29
56383 1595 Pisike poisike, raudsed juuksed Peahari 1979 Metstak 9 ja 32 (35)
56384 1595 Pisike poisike, raudsed juuksed Peahari 1992 Metstak2 15 ja 16
56385 1595 # 2356
56386 1596 A1 & Pigista-paagista ja pane nappi Või pane nappi, vitsikusse Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (43)
56387 1596 A2 & Virtsub ja vartsub, piigista ja paagista, pane nappa Püstkernuga võitegemine, kus männaga klopiti VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (75)
56388 1596 B & Pigin natta, pagin natta, panen natta nappikusse, nappikust sõin nahka Või Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (41)
56389 1596 C1 & Piigi puitsi, paagi puitsi ja pane puitsi napiku ja napikuga lauale Või Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (46)
56390 1596 C2 & Pese putsi ja piigista putsi ja pane putsi lauale Või Iis 1938 A. Hallik ERA II 166, 484 (20)
56391 1597 Aa1 & Peose mahub, pütta mahu mitte (In die Hand raumt es, aber nicht in die Tonne) Die Ochsenruthe Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 114 (2a)
56392 1597 Aa1 Peose mahub, pütta mahu mitte Uittopuu, uitin; pitkä raippa; vintin varsi 1844 Lönnrot 158
56393 1597 Aa2 & Mõuse [sic!] mahub ja pütta mahu mitte Härjavits Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 395 (30)
56394 1597 Ab1 Peuse mahub, pütta ei mahu (In der Hand hat es Raum, in einer Tonne nicht) Eine Ochsenruthe 1876 Wied. 284
56395 1597 Ab1 Piosse mahub, pütti ei mahu Härjasaba 1890 E EM 122 (1118)
56396 1597 Ab1 Piosse mahub, pütti ei mahu Härjasaba 1913 E EM2 107 (1476)
56397 1597 Ab1 Pihku mahub, pütti ei mahu 1961 Täheke nr. 12 (1961) 13 (3)
56398 1597 Ab1 Pihku mahub, pütti ei mahu Vits 1968 SSTT 136
56399 1597 Ab1 Pihku mahub, pütti ei mahu Vits 1970 Säde nr. 58 ja 68 (1970) 7 ja 8 (8)
56400 1597 Ab1 Pihku mahub, pütti ei mahu Vits 1979 Metstak 19 ja 34 (187)
56401 1597 Ab1 Pihku mahub, pütti ei mahu Vits 1992 Metstak2 53
56402 1597 Ab1 Pihuse mahub, pütti ei mahu Kär 1954 H. Ploom KKI, MT 175, 1 (10)
56403 1597 Ab1 Püose mahub, pütti ei mahu Pütivits Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 210 (119)
56404 1597 Ab1 Piuse mahub, pütta ei mahu Härjavits Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (46)
56405 1597 Ab1 Peuse mahub, pütta ei mahu Härjavits Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (38)
56406 1597 Ab1 Peuse mahub, pütti ep mahu Härjavits Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 819 (66)
56407 1597 Ab1 & Peuse mahub, pütta-p mahu Härjavits Mus 1890 T. Palk H III 5, 114 (11)
56408 1597 Ab1 Peuse mahub, pütta ep mahu Härjavits Ans 1891 J. Magus H, Mapp 131 (5)
56409 1597 Ab2 & Peuse mahub ja pütta ei mahu Härjavits Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24575 (20)
56410 1597 Ab3 Peosse mahub, aga pütti ei mahu Härjavits Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (34)
56411 1597 Ab3 & Piosse mahub, aga pütti ei mahu Härjavits Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (1)
56412 1597 Ab3 Peuse mahub, aga pütta ei mahu Härjavits Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 618
56413 1597 Ab3 Peuse mahub, aga pütta ei mahu Härjavits Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (8b)
56414 1597 Ab3 & Pöuse mahub, aga pütta ep mahu Härjavits Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (47)
56415 1597 Ab3 Peuse mahub, aga pütta ep mahu Härjavits Mus 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 969
56416 1597 Ac & Piu mahub, püta sisse ep mahu Härjavits Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 122 (14)
56417 1597 Ad & Mis see on, mis peuse mahub, mitte püta sisse Vits Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (19)
56418 1597 B & Peosse mahub, tasku ei mahu Karjavits Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 589 (347)
56419 1597 C & Peusse maub, töndri ei maho Härjavets Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 360 (9)
56420 1597 D & Pihku sünnib, vakka ei sünni Villad Pal 1897 H. Karro H IV 8, 577 (24)
56421 1597 # 595 1598
56422 1598 A Käes seisab, seina vahel ei seisa Kanamuna 1890 E EM 59 (396)
56423 1598 A Käes seisab, seina vahel ei seisa Kanamuna 1913 E EM2 53 (505)
56424 1598 A Käes seisab, seina vahel ei seisa Põis 1914 E MM 9 ja 43 (87)
56425 1598 A Käes seisab, seina vahel ei seisa Põis 1920 E MM2 9 ja 46 (89)
56426 1598 A Käes seisab, seina vahel ei seisa Põis 1994 E MM3 6 ja 37 (89)
56427 1598 A & Käes seisab, seina vahel ei seisa Kanamuna KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (8)
56428 1598 Ba1* Pios seisab, seina vahel ei seisa Muna 1913 E EM2 107 (1478)
56429 1598 Ba1* Peos seisab, seina vahel ei seisa Põis 1914 E MM 14 ja 45 (195)
56430 1598 Ba1* Peos seisab, seina vahel ei seisa Põis 1920 E MM2 14 ja 48 (197)
56431 1598 Ba1* Peos seisab, seina vahel ei seisa Põis 1994 E MM3 11 ja 39 (197)
56432 1598 Ba1* & Peus seisab, seina vahel ei seisa Kanamuna Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (42)
56433 1598 Ba1* Peus seisab, seina vahel ei seisa Kanamuna Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (6)
56434 1598 Ba1* Peus seisab, seina vahel ei seisa Kanamuna Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (2)
56435 1598 Ba1* Peos seisab, aga seina vahel ei seisa Kanamuna Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (20)
56436 1598 Ba2 & Seina vahel ei seisa, peus seisab Kanamuna Vil 1893 J. Evert E 1422 (21)
56437 1598 Bb* Pihku mahub, seina vahele ei mahu 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
56438 1598 Bb* Peosse mahub, seina vahele ei mahu Muna Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (21)
56439 1598 Bb* Pihku mahub, saina vahele ei mahu Muna TMr 1889 J. Mägi H III 9, 509 (34)
56440 1598 Bb* & Pihku mahub, saina vahele ei mahu Muna TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (29)
56441 1598 Bb* Peiu mahub, seina vahele ei mahu Muna Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (42)
56442 1598 Bb* Peiu mahub, saina vahele ei mahu Muna Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (64)
56443 1598 Bb* Piu mahub, saina vahele ei mahu Kanamuna Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (35)
56444 1598 Bb* Piu mahus, saina vahele ei mahu Kanamuna Rõn 1888 H. Urb H II 30, 746 (6)
56445 1598 Bb* Peiu mahus, saina vahele ei mahu Kanamuna Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 307 (11)
56446 1598 Bb* Pihku mahub, aga seina vahele ei mahu Kanamuna Lai 1962 Anonüüm 077 RKM II 192, 663 (569)
56447 1598 Bc1* Pihku sünnib, seina vahele ei sünni Kanamuna Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (85)
56448 1598 Bc1* Pihku sünnib, seina vahele ei sünni Kanamuna TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 471 (6)
56449 1598 Bc1* Pihku sünnib, seina vahele ei sünni Kanamuna Kod 1896 K. Ader H I 10, 138 (5)
56450 1598 Bc1* Pihku sünnib, seina vahele ei sünni Kanamuna Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (6)
56451 1598 Bc1* Pihku sünnib, seina vahele ei sünni Kanamuna Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (36)
56452 1598 Bc1* & Pihku sünnib, seenä vahele ei sünni Kanamuna Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (51)
56453 1598 Bc1* Pihku sünnib, seina vahele ei sünni Muna Pal 1889 H. Maasen H III 8, 562 (6)
56454 1598 Bc1* Pihku sünnib, aga seina vahele ei sünni Muna Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (82)
56455 1598 Bc1* & Pihku sünnib, aga seina vahele ei sünni Kanamuna Lai 1895 K. Taras H III 21, 366 (11)
56456 1598 Bc1* Pihku sünnib, aga seina vahele ei sünni Muna Pal 1890 H. Maasen E 436 (12)
56457 1598 Bc2 & Saena vahele ei sünni, piiu sünnib Kanamuna Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (38)
56458 1598 Bd* Pihku sünnib, seina ei sünni Muna MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (15)
56459 1598 Bd* & Pihku sünnib, seina ei sünni Kanamuna Lai 1904 J. Ermann E 44373 (104)
56460 1598 Bd* Pihku sünnib, seina ei sünni Muna Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 450 (122)
56461 1598 Bd* Pihku sünnib, aga seina ei sünni Kanamuna MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 688 (5)
56462 1598 Bd* Pihku sünnib, aga seina ei sünni Kanamuna MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (83)
56463 1598 Be & Peiu sünnis, lahi vaiele ei sünni Kanamuna Võn 1895 J. Moodis H II 51, 69 (25)
56464 1598 C & Puhu sünnib, saina vahele ei sünni Kanamuna Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 591 (8)
56465 1598 D Suhu sünnib, seina ei sünni Muna 1890 E EM 144 (1358)
56466 1598 D Suhu sünnib, seina ei sünni Muna 1913 E EM2 125 (1776)
56467 1598 D & Suhu sünnib, seina ei sünni Muna MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (53)
56468 1598 D Suhu sünnib, seina ei sünni Kanamuna Tõs 1892 G. Anniko H III 13, 56 (34)
56469 1598 # 595 1597 1795 1926
56470 1599 & Pihkane pääl ja harjane all Päähari Hlj 1933 M. Toomse KKI WS
56471 1600 Aa & Pihlapuu piiri pääl, ossa' saisva' saarõ pääl Kuningas ja sõda Se 1928 T. Haak S 4330 (5)
56472 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa' saisva' saare pääl Kuningas, sõda Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (41)
56473 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva saare pääl Kuningas vahtidega Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (8)
56474 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva saare pääl Kuningas Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (67)
56475 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva saarõ pääl Kuningas om piiri pääl, sõda sais saarõ pääl Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 267 (1)
56476 1600 Ab & Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva Saarõmaal Sõamiis ja timä umatsõ Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (16)
56477 1600 Ab Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva Saaremaal Sõavägi Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (20)
56478 1600 B & Tamm sais Saarõmaal, ossa küünüse siia maalõ Sõda Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (40)
56479 1600 # 963D2 1601
56480 1601 a & Pihlapuu piiri pääl, sarapuu saarõ pääl, kolm kullast tsauka küleh Talsipühi ja lihavõõdõ' ja suvistõpühi Se 1949 V. Pino RKM II 30, 209 (776)
56481 1601 a Pihlapuu piiri pääl, sarapuuu saarõ pääl, kolm kullast tsäuka küleh Kolm pühhi: talsepühi, lihavõõdõ ja suvistõpühi Se 1936 M. Vabarna S 121933 (21)
56482 1601 b & Pihlapuu piiri peal, sarapuu saare peal, kolm kullast tsäuka otsah Kolm pühhi aastagah Se 1929–1930 E. Põllula S 17888 (6)
56483 1601 # 963H+ 1600
56484 1602 Aa & Pihlapuu tsäuk kest merd Pääväkene Lut 1894 O. Kallas LMr 130 (146)
56485 1602 Aa Pihlapuu tsäuk kest merd Kuu Vas 1895 J. Tint H III 26, 467 (87)
56486 1602 Ab & Pihletsäuk kesk merd Päiv Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (19)
56487 1602 Ac & Pihlamarja tsäugukene keset merd Päiv lätt ärä Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (21)
56488 1602 Ad & Verrev pihlapuu tsauk keset merd Päev taevas Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 44 (400)
56489 1602 Ae & Pihlõ tsäuk mere pääl Samavaar Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 207 (16)
56490 1602 Ba* Kest merd mar'atsäuk Naba Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 647 (79)
56491 1602 Ba* & Keset merd marjatsäuk Päiv Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 652 (48)
56492 1602 Ba* Kesk merd marjatsäuk Päike TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (29)
56493 1602 Ba* Kesk merd marjasauk Päike SJn 1948 A. Ratas RKM II 22, 499 (99)
56494 1602 Ba* Mar'atsauk kest merd Taivasõgõl Se 1930 V. Ruusamägi S 26000/1 (15)
56495 1602 Bb & Väikene mar'atsäugakõnõ kest maailma merd Taivasõgõl Se 1934 A. Kits S 92766 (21)
56496 1602 C & Kurõmari kest vett Päike Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 319 (36)
56497 1602 # 573 622 640 793 957 2288 2550
56498 1603 A1a & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, toodi tuppa meestekara Kangaspuud JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (56)
56499 1603 A1b & Piikala, pistekala, naakala, naistekala, üle ukse meestekala Kangasteljed Lai 1904 J. Ermann E 44364 (7)
56500 1603 A2a & Piikala, pistekala, naakala, naistekala, metsast tuli meestekala, läks läbi siuh, takka tegi prauh Kangakudumine Juu? 1891 M. Antje H III 3, 333 (49)
56501 1603 A2b & Pustkara ja pistukara, nastkara ja naistekara, tuli vastu meistekara, viskab läbi vilguti, lüüb piale klõpsti Kangakudumine MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (86)
56502 1603 A3a* & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks miestekara, läks läbi lipsti, lõi kinni klõpsti Kangakudumine Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (88)
56503 1603 A3a* Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, läks läbi lipsti, lõi kinni krapsti Kangakudumine Hlj 1889 V. Klaas H III 2, 498 (2)
56504 1603 A3a* Piikara, pistukara, naakara, naestekara, tuli vasta meestekara, läks läbi lipsti, lõi kinni klõksti Kangakudumine Kad 1896 J. Sõster H III 23, 159 (9)
56505 1603 A3a* Pii-pii piiakara, naa-naa naistekara, tuli vasta meestekara, läks läbi lipsti, tõmbas kinni krõpsti Surnukas VNg 1965 P. Kippar KKI 38, 250 (3)
56506 1603 A3b & Piikaradi, pistekaradi, naakaradi, naestekaradi, vahest hulka meestekaradi, pistis läbi lipsti, tõmbas kinni krõpsti Kangast kuduma Jür 1889 K. Angelus H III 3, 253 (1)
56507 1603 A3c & Piikara ja pistekara, naakara ja naistekara, tuli vasta meestekara, tõukas sisse ja lei kinni klõpsti Kudumine Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 405 (3)
56508 1603 A4 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, see läks läbi lipsti Kangakudumine VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 61 (13)
56509 1603 A5a1 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vastu meestekara, lõi kinni klõpsti Kudumine Jõh 1935 Anonüüm 049 ERA II 118, 400 (132)
56510 1603 A5a1 Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vasta miestekara, lõi kinni klõpsti Kangakudumine Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 708 (16)
56511 1603 A5a2 Peekara, pistakara, naakara, naestekara, tuli üksi meestekara, lõi kinni klõpsti Kangakudumine Trm 1895 J. Tihane E 19010 ja 19011 (36)
56512 1603 A5a2 Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuli üks meestekara, lõi kinni klõpsti Kangasjalad Iis 1889 A. Valter H III 1, 468 (1)
56513 1603 A5a2 Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuli üks meestekara, lõi kinni klõpsti Kangakud[umine] Tt 1901 A. Raudkell E 41310 (52)
56514 1603 A5a2 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, lõi kinni klõpsti Kangakudumine Vai 1889 H. Masing H II 7, 87 (164)
56515 1603 A5a3 Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tule hulka miestekara, lõi kinni klõpsti Kangakudumine Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 84
56516 1603 A5a3 & Piikara, pistukara, naakara, naestekara, tuli hulka meestekara, lõi kinni klõpsti Kangakudumine Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 161 (5)
56517 1603 A5a4 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vastu meestekari, lõi kinni klõpst Kangakudumine Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (11)
56518 1603 A5a5* Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli vastu meestekara, lõi kinni klõps Kangakudumine Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (22)
56519 1603 A5a5* Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vastu meestekara, lõi kinni klõps Kangakudumine Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 406 (163)
56520 1603 A5a5* & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, lõi kinni klõps Kangakudumine Sim 1963 A. Krikmann RKM II 156, 458 (5)
56521 1603 A5a5* Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks miestekara, lõi kinni klõps Kangakudumine Hag 1889 O. Kallas, M. Ostrov H II 2, 666 (1)
56522 1603 A5a6 & Piiakala, pistakala, naistekala, napakala, tuli üks meestekala, lõi kinni klõps Kangakudumine HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 342 (6)
56523 1603 A5a7 & Piikara, pistakara, noakara, naistekara, tule hulka meestekara, lõi kinni krupsti Kangakudumine Kuu 1907 L. Ploompuu RKM II 45, 504 (3)
56524 1603 A5a8* Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vasta miestekara, lei kinni krõpsti Kangateljed ja kudumine Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (48)
56525 1603 A5a8* & Piikarva, pistakarva, naakarva, naestekarva, tuli vastu meestekarva, lõi kinni krõpsti Kangakudumine VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (66)
56526 1603 A5a8* Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, lõi kinni krõpsti Kangakudumine Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (144)
56527 1603 A5a9* Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vasta meestekara, lõi kinni krõps Kangakudumine Rkv 1948–1949 A. Loit RKM II 31, 203 (2)
56528 1603 A5a9* Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli vasta meestekara, lõi kinni krõps Kangakudumine VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 278 (3)
56529 1603 A5a9* Piikara, pistukara, naakara, naistekara, tuli vastu meestekara, lõi kinni krõps Kangakudumine Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 209 (28)
56530 1603 A5a9* & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, kord tuli meestekara, lõi kinni krõps Kangas VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (6)
56531 1603 A5a10 Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, lõi kinni krapsti Kangakudumine Jõh 1889 D. Timotheus H II 7, 710 (3)
56532 1603 A5a10 & Piikara, piiakara, naakara, naistekara, tuli üks miestekara, leiki nii [sic!] krapsti Kankakutomine Vai 1935 H. Reitsnik ES, MT 151, 9
56533 1603 A5a11 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, lõi kinni karlõpsti Kangakudumine VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (115)
56534 1603 A5a12* Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks ja meestekara, lõi kinni klopsti Kangaspuud Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 24 (37)
56535 1603 A5a12* Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuli hulka meestekara, lõi kinni klopsti Kangakudumine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 107 (152)
56536 1603 A5a12* & Piikara, pistukara, naakara, naistekara, tuli hulka meestekara, lõi kinni klopsti Kangakudumine Iis 1956 R. Viidalepp KKI 22, 546 (5)
56537 1603 A5a13 & Piiskara, pistakara, naaskara, naestekara, tuli tagast meestekara, lei kinni lopst Kangast koetas Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (51)
56538 1603 A5a14 Pistäkara, piiakara, naestekara, nallakara, tulli vasta meestekara, lõi kinni lõksti Kangakudumine KJn 1924 M. Sander KKI WS
56539 1603 A5a14 & Pistakara, piiakara, naistekara, naljakara, tuli vasta meestekara, lõi kinni lõksti Kangakudumine KJn 1924 M. Sander E 54739
56540 1603 A5a14 Pistakara, piakara, naistekara, nallakara, tulli vasta meestekara, lõi kinni lõksti Kangakudumene KJn 1925 A. Kruus E 56306 (2)
56541 1603 A5a15 & Piikora, pistikora, nagakora, naistekora, tuli hulka meestekora, lõi kinni klimm-klõmm Kangaspuud Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 107 (6)
56542 1603 A5b* Piikara ja pistakara, naakara ja naistekara ja siis tuleb üks miestekara ja lüäb kinni klõps Kangakudumine Jõh 1939 E. Mets ERA II 268, 276 (9)
56543 1603 A5b* Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuleb üks meestekara, lööb kinni krõpsti Kangakudumine Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (4)
56544 1603 A5b* & Piikara, piiakara, naakara, naestekara, tuleb üks meestekara, lööb kinni kropsti Kangakudumine VNg 1892 H. Lohk H II 34, 357 (73)
56545 1603 A5c* Piigakara ja pistekara, naadekara ja naistekara, tuli üks meestekara, pani kinni krapsti Lukk Jõh 1889 A. Tõnurist H III 1, 342 (2)
56546 1603 A5c* & Piiskara, pistakara, naaskara, naestekara, päräst tulli meestekara, pani kinni parplauhti Kangas, kotspool, nitse, sualaat Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (133)
56547 1603 A5d & Piikara, pistukara, naakara, naestekara, tuli meile meestekara, võttis kinni karlopsti Kangakudumine, suga, süstik Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 463 (2)
56548 1603 A5e & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, läks läbi meestekara, tuli kinni klõmm Kangakudumine Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 533 (81)
56549 1603 A5f* & Piikara, pistakara, niikara, naistekara, läks vasta meestekara, läks kinni krõpsti Kangakudumine VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (12)
56550 1603 A5f* Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuleb hulka meestekara, läheb kinni krõps Kangakudumine Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 53 ja 56 (4)
56551 1603 A6a1* Piikara, pistakara, napiskara, naistekara, tuli üks meestekara, see lõi kokku klõpsti Kangakudumine Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 205 (170)
56552 1603 A6a1* & Pinakara, pistakara, naistekara, nabakara, tuli vasta meistekara, leie kokko klõpst Kangakudamine Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (1)
56553 1603 A6a2 & Piikara, pistäkara, naakara, naestekara, tulli üits meestekara, lei kokku lopsti Kangast koetas Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (141)
56554 1603 A6a3* Pistakara ja piiakara ja naestekara ja nallakara, tulli vasta meestekara ja lõi nad kokku plõksti Kangakudumine KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 326/7 (59)
56555 1603 A6a3* & Piiskara ja pistakara, naaskara ja naestekara ja tuli tagant meestekara, lõi kokku plõksti Kangast koetakse Trv 1894 K. Tober H III 20, 325 (4)
56556 1603 A6a3* Piiskara, pistakara, naaskara, naastekara, tuli tagat meestekara, lei kokku plõksti Kangakudumine Trv 1889 J. Käger H III 6, 306 (11)
56557 1603 A6a3* Piiskara, pistakara, naaskara, naestekara, tagat tuli meeste kara, lõi kokko plõksti Kangateljed Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (218)
56558 1603 A6a4 & Piiskara, pistakara, naaskara, naestekara, tuli tagat meistekara, lei kokku liksat-lõksat Kangakudamine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (100)
56559 1603 A6a5* Peeskara, pistakara, naaskara, naestekara, tuli tagat meestekara, lei kokku lõksti Kangakudumine Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 534 (52)
56560 1603 A6a5* & Piikara, pistikara, naakara, naistekara, tulli vasta meistekara, leie kokku lõkst Kangakodamine Ote 1888 V. Vaher H III 10, 372 (55)
56561 1603 A6a6* & Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuli vastu meestekara, lõi kokku krõpsti Kangakudumine Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (19)
56562 1603 A6a6* Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuli hulka meestekara, lõi kokku krõpsti Kangakudumine Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4280 (61)
56563 1603 A6a7* & Piikora, pistukora, naakora, naistekora, tuli tuppa meestekora, lõi kokku kopsti Kangasteljed Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 95 (6)
56564 1603 A6a7* Piikara, pistakara, maakara, naistekara, tuli üks meestekara, lõi kokku khopste Kangakudumine Vai 1893 D. Torpan H II 36, 406 (14)
56565 1603 A6a8 & Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli mees tuppa, lõi kokku kropsti Kangakudumine VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 14 (38)
56566 1603 A6a9 & Piikinna, pirrakinna, naakanna, naestekanna, tulle vasta meestekarra [sic!], leie kokku kõmpst Telle Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (188)
56567 1603 A6a10 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli metsast meestekara, lõi kokku krõmm Kangakudumine Kad 1930 O. Paalberg ERA II 32, 112 (5)
56568 1603 A6a11 & Piskara, pistakara, naaskara, nastakara, tuli tagat meestekara, lõi kokku lõks ja lõks Kangatelje Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 194 (46)
56569 1603 A6a12 & Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuli üks meestekara, lõi kokku pliks ja plaks Kangakudumine Sim 1892 T. Franzdorf E 1512 (11)
56570 1603 A6a13 & Piistkara, pistikara, naaskara, naestekara, tulli takast meestege, lei kokku parlikst Kangast koetes Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (214)
56571 1603 A6a14*% & Piitskara, pistakara, naatskara ja naestekara, tuli vastu meestekara, lõi kokku karlõksti Kangast kududes Hls 1894 J. Riiet H III 19, 836 (66) 1361F
56572 1603 A6a14*% Püikarä, püstikarä, naikarä, naestekarä, tuli vastu meestekarä, lõi kokku karlõksti Kangakudumine Saa 1889 J. Tuul H II 22, 989 (153) 1361F
56573 1603 A6a15 & Pistäkara, piiäkara, naestekara, nal'lakara, tulli vasta meestekara, lõi kokko karapliits Kangakudumene KJn 1890 A. Pihlak E 455 (7)
56574 1603 A6b1 & Piikara, naistekara, tuleb üks meestekara, lööb kokku karplõksti Kangasteljed Äks 1933 P. Lukk E 83272 (1)
56575 1603 A6b2 & Piitskari, pistukari, naatskari, naistekari, tagat tuleb meestekari, lööb kokku pliuh-plauh Kangakudumine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (272)
56576 1603 A6c & Piikara, piskara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, tõmmas kokku klõmm Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (19)
56577 1603 A6d & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tulli üts meestekara, karas kokku kramps Kangakudamine Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (17)
56578 1603 A7a* Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, läksid kokku pliksa-plaksa Kangakudumine Trm 1930 J. Hinno A 11277 (9)
56579 1603 A7a* Piikana, pistakana, naakana, naistekana, tuli üks meestekana, läksid kokku pliks ja plaks Kangakudumene Trm 1930 A. Ilves A 11278 (8)
56580 1603 A7a* & Pihikara, pistakara, nahakara, naestekara, tuli vastu meestekara, läksid kokku pliks ja plaks Kangakudumine Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (15)
56581 1603 A7b & Pirakara, pistakara, nal'lakara, naistekara, tuli vastu meistekara, käis kokku ploksti Kangast koetas Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (87)
56582 1603 A7c Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuleb üks meestekara, lööme karad kokku Kangakudumine Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 528 (58)
56583 1603 A7c & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuleb üks meestekara, lööme karad kokku Kangateljed, kudumine JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (8)
56584 1603 A8a & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks ja meestekara, lõi kokku kummardagi [sic!], kel on võti, tehku lahti Kangaspuud Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 158 (49)
56585 1603 A8b & Pee-pee pistakara, naa-naa naestekara, tuleb üks meestekara, lööb kokku kummardama Kangakudumine Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (57)
56586 1603 A9 & Piikara, pistekara, naakara, naestekara, tuleb üks meestekara, lööb kinni kõik need karad Kangakudumine JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (112)
56587 1603 A10 & Puukara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vasta meestekara, lõi vasta naestekara Kangaspuud Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (14)
56588 1603 A11 & Pii-pii pistakara, naa-naa naistekara, tagast tuleb meestekara, lööb maha naistekara Kangakudumine Pst 1925 S. Lõhmus E 56095 (4)
56589 1603 A12* & Tiikala, pistakala, naakala, naistekala, tulli suur meestekala, lei kokku naistekala Kangakudumine Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 523 (4)
56590 1603 A12* Teekara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, lõi kokko naistekara Kangast kududes süstikut või kotspuult või surnukat pruukides Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (108)
56591 1603 A12* Piikana, pistukana, naakana, naistekana, tuli tark meestekara, lõi kokku naistekana Kangakudumine Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 385 (160)
56592 1603 A13a1* Piiakara, pikkkara, laikara, naestekara, takka tuli meestekara, lõi kinni naestekara Kangakudumine 1890 E EM 120 (1097)
56593 1603 A13a1* Piiakara, pikkkara, laikara, naistekara, takka tuli meestekara, lõi kinni naistekara Kangakudumine 1913 E EM2 106 (1492)
56594 1603 A13a1* & Piikara, pikk kara, lai kara, naestekara, takka tuli meestekara, lõi kinni naestekara Kangakudumine Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (18)
56595 1603 A13a1* Piikara, pistakara, lai kara, naestekara, tuleb takka meestekara, lööb naestekara kinni Kangakudumine Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (92)
56596 1603 A13a2 & Piikala, pistakala, naakala, naistekala, tulli pikkä meestekala, lei kinni naistekala Kangakudamine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 13 (33)
56597 1603 A13b & Piikara ja pistakara, laikara ja naistekara, meestekara lööb naistekara kinni karakõpsti Kangakudumine Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 259 (17)
56598 1603 A13c & Piikära, pistakära, laikära, naistekära, tuleb takka meestekära, lööb naistekära kinni kärts-kõmm Trt 1927 K. Pormeister E 59818 (39)
56599 1603 A13d & Püikala, püstekala, naikala, naistekala, takka tuli meistekala, lõi naestekala kinni kalõksti Kangateljed, süst, sualaed Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 258 (13)
56600 1603 A14a1*% Peekara, pistakara, naakara, naestekara, tuli vastu meestekara ja napsas kinni naestekara Kangakudumine Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40118 (144) 1342
56601 1603 A14a1*% Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vasta miistekara, napsas kinni naistekara Kangakudumine Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (14) 1342
56602 1603 A14a1*% Piikara, pistukara, maakara, naistekara, tuli vastu meestekara, napsas kinni naistekara Kangakudumine Trm 1897 J. Soodla E 33767 (4) 1342
56603 1603 A14a1*% Peekala, pistukala, naakala, naistekala, tuli vastu meestekala, napsas kinni naestekala Peekala on surnukas, mis kangast kududes lõngadest läbi pistetakse, naistekala on piird, mis lõnga kinni lööb Pal 1890 L. Arst H III 8, 299 (3) 1342
56604 1603 A14a1*% Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vasta meestekara, napsas kinni naistekara Kangakudumine Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 473 (1696) 1342
56605 1603 A14a1*% & Pii-pii pistakara, naa-naa naistekara, tuli vasta meestekara, napsas kinni naistekara Kangakudumine Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 423 (57) 1342
56606 1603 A14a1*% Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, napsas kinni naistekara Kangakudumine Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (29) 1342
56607 1603 A14a1*% Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli aga meestekara, napsas kinni naistekara Kangakudumine Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (8) 1342
56608 1603 A14a1*% Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuleb vastu meestekara, napsab kinni naestekara Kangakudumine Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (1) 1342
56609 1603 A14a1*% Piikara, pistukara, naakara, naistekara, tuleb üks meestekara, napsab kinni naistekara Kangasteljed Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 56 (12) 1342
56610 1603 A14a2 & Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli metsäst miestekara, nalpas ärä naistekara Kangakudumine Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 717 (26)
56611 1603 A14a3 & Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli metsast meestekara, nalpsas ära naistekara Kangakudumine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (76)
56612 1603 A14a4 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vasta miestekara, nabas kinni naistekara Kangakudumine VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 97 (1)
56613 1603 A14a5 & Piikara, pistakara, naakara, naestekara, tuleb üks meestekara, krapsib kinni naestekara Kangakudumine Sim 1908 V. Rosenstrauch, H. Siimer EÜS V 781 (1)
56614 1603 A14b1 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vastu meestekara, napsis kinni naistekara napsti ja napsti Kangakudum[ine] VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 292 (3)
56615 1603 A14b2 & Piikara, pistokara, naakara, naistekara, tuli vastu meistekara, napsas ära naistekara karaklõps Kangakudumine Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 160 (16)
56616 1603 A14b3 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli vasta meestekara, napsas kinni naistekara, lõid kokku pliks ja plaks Kangakudumine Trm 1927 B. Sööt E 61046 (5)
56617 1603 A15 & Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli metsäst miestekara, naljas ära naistekara Kangakudumine Kuu 1891 M. Odenberg E 52803 (26)
56618 1603 A16a* Pii-pii pistakara, naa-naa naistekara, tuli vasta meestekara, pistis ära naistekara Kangaspuud Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 37 (22)
56619 1603 A16a* Piikaa, pistikaa, naikaa, nastikaa, tulli üksi miestekaa, pistis kaksi naestekaa Teljed SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (19)
56620 1603 A16a* Piikara, pistekara, naakara, naistekara, üks kara meestekara, pistis kaksi naistekara Kangakudumine Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (18)
56621 1603 A16a* & Piikara, pistukara, naikara, naistekara, metsast tuli meestekara, pistis kaks naistekara Kangakudumine Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (61)
56622 1603 A16b Piikara, pistekara, naakara, naistekara, tuli üksi meestekara, karas kaks naistekara Kangakudumine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 496 (53)
56623 1603 A16b & Piikara, pistikara, naakara, nastikara, tuli üksi meestekara, kargas kaksi naistekara Kanganiied ja soalaed ja suga Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 71 (1016)
56624 1603 A16c & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuleb üks meestekara, lööb kaks naistekara Kangakudumine Pee 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 62 (6)
56625 1603 A16d1 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, pistis ära naistekara, lõi kinni klopsti Kangakudumine Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 135 (122)
56626 1603 A16d2 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tuli üksi meeste seasta, pistis kaksi naiste seasta, läks kinni klõmm Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 534 (82)
56627 1603 A17 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, läheb vasta meestekara, teeb tirniks Kangasteljed Iis 1936 H. Neumann ERA II 122, 287 (1)
56628 1603 A18a & Naakara, naistekara, piikara, pistakara, tuli vasta meistekara, napsas kinni naistekara Kangasteljed ja kudumine, meestekara on soapealsed, napsab lõnga kinni Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (101)
56629 1603 A18b & Naestekara, nal'lakara, piiakara, pistakara, tuli vastu meestekara, lõi kinni lõksti Kangakudamine Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (14)
56630 1603 B1a & Peekõra, piikõra, nahakõra ja naestekõra, tuli üks meestekõra, lõi karlõksti Kangakudumine Plt 1891 J. Reinthal E 472 (2)
56631 1603 B1b & Piikom, piistakom, naakom, naistekom, tuli üks meestekom, lõi kokku kõmdi Kangaspuud Trm 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 229 (31)
56632 1603 B1c & Pikk kala, pistikasti, nahkkala, nastikasti, tull üte meestekala, lei kala krõuhti Kangast koetes Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 573 (403)
56633 1603 B2 & Piikara, maakara, Narvaküla naistekara, tuli üks meistekara, lõi kinni lõksti, pani kinni plaksti Kangakudumine MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (1)
56634 1603 C1 & Piikara ja pistikara, naikara ja nastikara, pistis üksi pistikara, võttis kaksi kastikara Kangakudumine Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 599 (80)
56635 1603 C2 & Piikara, pistikara, naakara, naistekara, tulli üts pistikara, pand karakramps Kangakudamine Ran 1889 H. Raag H II 30, 306 ja 314 (103)
56636 1603 C3a* & Piikara, pistäkara, naakara, naistekara, tuleb üks poistekara, lööb kinni plaksti Kangakudumine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (54)
56637 1603 C3a* Piikara, pistakara, naakara, naistekara, tule püksi poistekara, löö kokku karnapsti Kangakudumine Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (19)
56638 1603 C3b & Naakara, naistekara, piikara, pistukara, tuli väike poistekara, läks läbi lipsti, tõmbas kinni krõpsti Kangakudumine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 266 (11)
56639 1603 C4 & Piikara, pistakara, naakara, nastekara, läheb vene karaga kokku tõrr ja lõks Kangakudumine Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (74)
56640 1603 C5a1 Piiakara, pistekara, naestekara, napikara, tuli võeras kara, pani kara kinni krõps Kangakudumine 1890 E EM 120 (1098)
56641 1603 C5a1 Piiakara, pistekara, naestekara, napikara, tuli võeras kara, pani kara kinni krõps Kangakudumine 1913 E EM2 106 (1453)
56642 1603 C5a1 & Piiakara, pistakara, naestekara, napikara, tuli võeras kara, pani kara kinni krõps Kangakudumine Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (133)
56643 1603 C5a2 & Piiakara, pistakara, naisekara ja kapikara, võeras kara läheb sisse, lööb kinni kalups Kangakudumine Tor 1889 J. Tilk H II 21, 370 (163)
56644 1603 C5a3 & Peakara ja pistakara, naestekara ja napikara, tuli üks võeras kara ja lõi teiste karad kinni kalõks Kangakudumine Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (63)
56645 1603 C5b & P[ee]kara, pistakara, naakara, napakara, tuleb taga tõiste kara, käivad kokku liks-laks Kangakuduja Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (108)
56646 1603 C6a1 Peikara ja pistekara, tuli vasta naistekara, lõi karaplõks Kangakudumine Lai 1935 D. Vool ERA II 118, 155/7 (4)
56647 1603 C6a1 & Piikara ja pistekara, tuli vastu naistekara, lõi karaplõks Kangakudumine Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 431 (8)
56648 1603 C6a2 & Piikara, pistukara, tuli tuppa naistekara, lõi kokku kopsti Kangasteljed Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 90 (6)
56649 1603 C6a3* Piiakara ja pistakara, naistekara ja nabakara, läheb kokku lõks Kangakudumine Kod 1955 O. Niinemägi RKM II 48, 377 (10)
56650 1603 C6a3* & Piiakara ja pistakara, naistekara ja napakara, löö kokku lõks Kangakudumine Kod 1948 U. Mägi KKI 9, 159 (83)
56651 1603 C6a4 & Piikara, pistakara, naakara, naistekara, see läheb klõpsti kokku Kangaspuud Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 61 (5)
56652 1603 C6a5 & Piikara, pihkakara, nookara, naestekara, karas kinni krapst Kangakudamine Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 39 (8)
56653 1603 C6b1* Piikara, pistakara, naakara ja naistekara, läks läbi lipsti, lõi kinni kõpsti Kangakudumine 1933 M. Pärn ERA II 58, 625 (5)
56654 1603 C6b1* Piikara, pistakara, naakara, naestekara, läheb läbi lipsti, tõmmab kinni krõpsti Kangakudumine Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 52 ja 80 (91)
56655 1603 C6b1* & Piikara, pistekara, naakara, naistekara, läks läbi lipsti, tõmbas kinni karkõpsti Kangakudumine Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 381 (37)
56656 1603 C6b2 & Piikera ja pistukera, maakera ja naestekera, läks läbi siuh, takka tegi krauh Kangatellid Juu 1890 J. Trull H II 38, 844 (39)
56657 1603 C6b3 & Piikara, pistakara, naakara, naestekara, läks läbi lipsti, tegi taga lõksti Kangakudumine HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (48)
56658 1603 C6c & Pii-pii pistikara, tuli vasta naistekara, lõi lahti laksti, pani peale plaksti Teljed (kangasteljed) Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (13)
56659 1603 C6d & Nahkkara, naestekara, pikk kara, pistakara, pista kokku plauh Teljed, peeled, kangakudu Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (31)
56660 1603 Da* Piikara, pistakara, tuleb üks meestekara, lööb kinni krõmpti Kangakudumine Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (29)
56661 1603 Da* & Piikara, pinnakara, tulli vasta meestekara, lei kinni kõmm Sualaat Võn 1894 J. Suits H II 51, 94 (8)
56662 1603 Db & Peekara, pistukara, tuli üksi meestekara, pani kinni, paugatab, lõi kinni, lõksatab Kangakudumine Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
56663 1603 E1a & Piikara, pistekara, naakara, naistekara, nalpas ärä naistekara Kangakudumine Kuu 1903 J. Mikiver E 43939 (86)
56664 1603 E1b & Pii-pii pistakara, naa-naa naistekara, tuli vasta naistekara, napsas kinni meestekara Surnukas Lai 1890 A. Sommer H III 9, 83 (9)
56665 1603 E1c & Piikara, pistakara, tuli vastu naistekara, napsas ära meestekara karlaksti Kangakudumine Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 695 (6)
56666 1603 E1d & Piikara, pistikara, takka tolli naestekara, kinni lõi meestekara Telledega kudumine Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (160)
56667 1603 E2a & Piikara, pistekara, meekara, meestekara, tuli üks naistekara, lõi kinni lõksti Kangastelled Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 113 (75)
56668 1603 E2b* & Piikala, pistakala, tagant tuleb meestekala, lööb maha naistekala Kangakudamine Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 429/30 (62)
56669 1603 E2b* Teekara, pistukara, tuli vastu meestekara, krapsas kinni naestekara Kangatelled Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 830 (21)
56670 1603 E2b* Pistekara, peekara, metsast tuleb meestekara, pistab kaks naistekara Hel 1891 J. Lammas E 422 (1097)
56671 1603 E3a1 & Niikõra, naakõra, piikõra, pistukõra, tuli taga mestikõra, lõi kinni krõpsti Kangasjalad Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 239 (9)
56672 1603 E3a1 Niikõra, naakõra, piikõra, pistukõra, tuli takka meestekõra, lõi kinni krõpsti Kangakudumine Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 740 (85)
56673 1603 E3a2 & Niikara, naakara, piikara, pinnakara, tuli üks mestekara, lõi kinni laksti Kangakudumine Võn 1960 L. Järvemäe, I. Sarv EKRK I 29, 169 (a)
56674 1603 E3b & Niikera, naakera, piikera, pistukera, läheb kinni klõps Kangaspuud Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (5)
56675 1603 Fa & Meekara, mestekara, piikara, pistakara, sis kara kokku kramps Telle Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (43)
56676 1603 Fb & Peikära, pista[k]ära, muukära, meestekära, tuleb ükskord suur kära, lööb kinni kõmm Kangakudumine VMr 1889 K. Roost H II 11, 671 (49)
56677 1603 Fc & Püikara, laikara, lastekara, tuli takka meestekara, lõi kinni naestekara Kangakudumine Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (45)
56678 1603 Fd & Pee-pee pistakara, tee-tee teistekara, tuli vastu meestekara, napsas kinni naistekara karlips Kangakudumine Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (91)
56679 1603 Fe & Piikara, pistakara, tookara, torkakara, tuli vastu naestakara, käis kokku karaplaksti Kangakudumine Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (71)
56680 1603 Ff & Tsiskara, tsistikara, piiskara, pistikara, tulli takast tark, leie kokku lõksti Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 509
56681 1603 G & Eest oli istekara, tagant naistekara, tuli kokku ja lõi parpliks, parpliks Kangateljed Vln 1968 H. Linde RKM II 259, 290 (6)
56682 1603 H+ Iitara, innutara, taatara, naistetara, tuli sekka meestetara, läks läbi lips, lõi peale kõps Kangakudumine Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 555 (91)
56683 1603 H+ & Eetaru, innutaru, naatara, naistetara, tuli hulka meestetara, läks läbi viuh Kangakudumine Mär 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 26 (11)
56684 1603 H+ Iikala, piikala, puukala, luukala, iis läks memmekala, taga tulli taadikala, taadikala lõi memmekala kinni kalopsti Kangakudumene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (63)
56685 1603 H+ & Puukõra, luukõra, nahakõra, naestekõra, tulli kord üks meestekõra, lõi karalõks Kangakudumine SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (234)
56686 1603 H+ Puust, nahast kera, naestekera, tuleb tagant, lööb kokku parlõks Kangakudumine Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (18)
56687 1603 Ia* & Teekara, tõistekara, neekara, naestekara, tuli üks meestekara, lõi kokku lõksti Kangasteljed Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (40)
56688 1603 Ia* Teekara, teistekara, naakara, naistekara, tagant tuleb meestekara, lööb kinni lõksti Kangakudumine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 367 (11)
56689 1603 Ib & Tiikara, teistekara, naakara, naestekara, puukara, poistekara, tuli üks meestekara, lõi kinni lõksti Kangakudumine Pal 1888 M. Uus H II 27, 401 (10)
56690 1603 J & Tiikara, maakara, Nabaküla naistekara, lei kinni lõkst, pand kinni plaks Kangakudumine teljedel Rõn 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 306 (6)
56691 1603 Ka & Tiikara, maakara, naestekara, nal'lakara, Puistle vana meestekara, kara kokko kromps Telled KJn 1877–1917 A. Pihlak E 462 (4)
56692 1603 Kb & Teekala, meestekala, maakala, naestekala, tulli missi meestekala, pistis kaks naestekala Kangakudumine SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (47)
56693 1603 L & Tiikara, niikara, niikara, naestekara, tuli üks meestekara, lõi kokku kliksa-klaksa Kangasjalad Trm 1895 S. Sommer H II 56, 149 (98)
56694 1603 M* & Tiikara, tipsikara, naakara, naistekara, tuli vastu meestekara, võttis kinni naistekara Kangakudumine Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 13 (2)
56695 1603 M* Piikara, tipsikara, naakara, naestekara, tuli vasta meestekara, naps kinni naestekara Kangakudumine MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 693 (53)
56696 1603 Na & Teekara, tissikara, veekara, tulli vasta mestekara, lööb kinni lõksakara Kangakudomene Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 703 ja 705 (7)
56697 1603 Nb & Teekara ja tissikara, veekara ja vissikara, tuli välja visserikust, lõi kinni lõkakara Kangasteljed Plt 1895 E. J. Õunapuu H II 56, 318 (2)
56698 1603 Nc & Tiikara, tissikara, viikara, vissikara, tuli vissite, vissite v[ii]lt, lõi kinni laksakara Kangakudumine Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (42)
56699 1603 Nc Tiikara, tissikara, viikara, vissikara, tuli vissiste, vissiste veelt, lõi kinni laksakara Kangakudumine 1890 E EM 152 (1450)
56700 1603 Nc Tiikara, tissikara, viikara, vissikara, tuli vissiste, vissiste veelt, lõi kinni laksakara Kangakudumine 1913 E EM2 132 (1895)
56701 1603 Nc Tiikara, tissikara, viikara, vissikara, tuli vissisti, vissisti veelt, lõi kinni laksakara Kangakudumine 1921 Nurmik II 78 (16)
56702 1603 O1a & Teekara ja tiksakara, leekara ja liksakara, viis aga visterikku, lõi aga kinni lõksti Kangakudumine Plt 1877–1917 J. Reinthal E 924a (4)
56703 1603 O1b & Teekõra, tiksakõra, löökõra, lõksakõra, tuli üks naistekõra, lõi kinni lõksati, pani kinni paugati Kangakudumine SJn 1892 H. Karell E 1605 (5)
56704 1603 O1c1 & Tiikara, tiksakara, löökara, lõksakara, tulli vastu meestekara, lõi kinni karlõksti Kangakudumene SJn 1894 H. Raid H II 49, 619 (93)
56705 1603 O1c1 Tiekara, tiksakara, löökara, lõksakara, tuli vasta meestekara, lõi kinni karlõmpsti Kangakudumine KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (48)
56706 1603 O1c2* & Teekära, tiksakära, löökära, lõksakära, tuli vastu meestekära, lõi kinni naistekära Naiste teljed Plt 1889 J. Lillak H I 2, 313 (9)
56707 1603 O1c2* Teekõra ja tiksakõra, löökõra ja lõksakõra, tuli vasta meestekõra, lõi kinni naestekõra Kangakudumine Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (9)
56708 1603 O2* Tiikara, tikskara, laikara, lakskara, tuli külaneitsike, lõi kinni laksati, pani kinni paugati Kangakudumine Tt 1907 M. Rõuk Rõuk 36 (4)
56709 1603 O2* Liikara, likskara, laikara, lakskara, tuli külaneitsike, lõi kinni laksati, pani pihta plaksati Kange ketramine Aud 1933 E. Ester E 84843 (1)
56710 1603 O2* & Tiikara, tikskara, lai kara, lakskara, tuleb küla neitsike, lööb kinni laksati, paneb kinni paugati Kangakudumine Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 81 (8)
56711 1603 P+ & Tuukara, tustikara, naakara, naestekara, tuli tuppa meestekarja, lõi kinni klõmpsti Kangakudumine Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 190 (15)
56712 1603 P+ Tookara, taakara, naakara, naistekara, tulli ütsi naistekara, lõi pääle plakst, läbi urru kirra-karra Kangakudam[ine] Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 626 (19)
56713 1603 Q Siiakala, niiakala, naisekala, nabakala, tuleb üks mehekala, lööb kinni klõmsti Kangakudumine 1913 E EM2 122 (1725)
56714 1603 Q & Siiakala, miiakala, naesekala, nabakala, tuleb üks mehekala, lööb kinni klõmsti Kangakudumine Tür 1888 M. Tults H II 13, 572 (14)
56715 1603 Ra & Siirkara, viirkara, tuli vasta meestekara, lõi kokku lõksti, pani kokku plaksti Kangakudumine MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (49)
56716 1603 Ra Siirkara, viirkara, tuli vasta meestekara, lõi kokku lõksti, pani kokku plaksti Kangakudumine 1890 E EM 140 (1322)
56717 1603 Ra Siirkara, viirkara, tuli vasta meestekara, lõi kokku lõksti, pani kokku plaksti Kangakudumine 1913 E EM2 122 (1721)
56718 1603 Ra Siirkara, viirkara, lõi kokku lõksti, pani kokku plaksti Kangakudumine 1921 Nurmik II 189 (6)
56719 1603 Rb & Niikala, piikala, niikala, naisterahvas, viska läbi vilksti, tõmba kinni klõmpsti Kangakudumine Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 218 (8)
56720 1603 Rc & Siikala, piikala, viskas läbi lips, tõmmas läbi klõps Kangasteljed Pai 1936 H. Neumann ERA II 122, 337 (57)
56721 1603 S1a & Niikara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, lõi kinni krõpsti Kudumine Vai 1889 H. Masing H II 7, 85 (125)
56722 1603 S1b & Niikara, naakara, naistekara, pistukara, taga tuli meestekara, läks kinni krõpsti Kangakudumine HMd 1938 M. Viidalepp ERA II 179, 566 (86)
56723 1603 S1c & Niikara, naakara, metsast välla meestekera, läheb kinni klõps Kangakudumine Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 191 (30)
56724 1603 S1d & Niikara, niitekara, naakara, naistekara, tuli üks meestekara, tõmbas kinni krapsti Kangakudumine JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (42)
56725 1603 S2* Neekera, naakera, naestekera, meestekera, lähevad kokku karklõpsti Teljed 1880 Meelej. nr. 5 ja 6 (1880) 159 ja 192 (1)
56726 1603 S2* Neekera, naakera, naestekera, meestekera, lähvad kokku karlopsti Telled Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (21)
56727 1603 S2* Neekera, naakera, meestekera, naestekera, lähvad kokku karplõksti Teljed Plt 1891 K. Moks E 52812 (3)
56728 1603 S2* Niikerä, naakerä, meestekerä, naistekerä, lääve kokku karlõksti Ku kangast koets Hls 1891 J. Riiet H III 13, 581 (54)
56729 1603 S2* & Niikera, naakera, naestekera, meestekera, lähvad kokku karlõpsti Kangakudumine Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 959 (59)
56730 1603 S2* Neekera, naakera, naestekera ja meestekera, lähevad kokku karklopsti Teljed Prn 1901 A. Gärtner E 41953 (52)
56731 1603 S2* Neekera, naakera, meestekara, naestekara, lähvad kokku karlopsti Kangakudumine Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (6)
56732 1603 S2* Niikera, naakera, naestekera, meestekera, käib kokku karklõuhti Kangakudumine Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (3)
56733 1603 S3 & Niikara, naakara, naestekara, meestekara, kargas hulka, karaklop kinni Kangakudumine Pai 1894 A. Hanson H II 46, 944 (5)
56734 1603 S4 & Niikara, naakara, naistekara, napsas kinni meestekara Kangakudumine VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 46 (139)
56735 1603 Za & Niikera, naakera, nistakera, nastakera, tuleb hulka süstakera, läheb kinni klõpsti Kangakudumine Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 83
56736 1603 Zb & Niikara, niistakara, naikara, naistekara, läks kinni lipsti, tõmmas kinni klõpsti Kangakudumine Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 102/3 (22)
56737 1603 Zc & Niikera, naakera, pistukera, tuli metsast, läks kinni krõps Telled ehk kangaspuud Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 167 (147)
56738 1603 Zd & Niikara, naakara, viska läbi lupskara, tõmba peale klõmmkara Kangakudumine Kos 1891 J. Härg H II 16, 307 (8)
56739 1603 Ta & Nigadi-nagadi naistekerad, meestekerad, lähevad kokku karnaksti Kangasteljed Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (66)
56740 1603 Tb & Niikari, naakari, naistekõra, tuleb ükskord meestekõra, lööb karkõksti Kangakudumene Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (17)
56741 1603 Ua & Naistetara, nabatara, tuli vastu meestetara, löövad kokku klõps Kangakudumine Urv 1961 E. Kõuhkna RKM II 135, 510 (3)
56742 1603 Ub & Naakara, naistekara, tuli vastu meestekara, napsas kinni naistekara Kangakudumine Lai 1935 E. Velling ERA II 97, 458 (6)
56743 1603 Ub Nahakara, naistekara, tuli vastu meestekara, võttis kinni naistekara Kangasüstik Trm 1935 H. Kaasan ERA II 97, 102 (8)
56744 1603 Uc & Naaberkarku, naestekarku, säält tulli meestekara, see pistis naestekara Telle Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (189)
56745 1603 V1a & Meekara, meestekara, naakara, naistekara, tulle vasta meestekara, leie kinni lõksti Kangakudumine Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 340 ja 356 (47)
56746 1603 V1b & Meegas meekara, naagas naakara, tulepüks [sic!] ja meestekõra, lööb kinni kõpsti Kangasteljed ja suga LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 384 (25)
56747 1603 V1c & Meekaradi, meestekaradi, naakaradi, naistekaradi, poiss läks lipsti, tõmbas kinni klõpsti Kangakudumine Trt 1934 K. Kirss E 85927 (20)
56748 1603 V2a & Miikala, miistekala, niikala, naistekala, tulõ kokku, lüü kokku klõkst Kangakodamine Har 1890 J. Pähn H II 32, 199 (55)
56749 1603 V2b & Piikala, pistäkala, miikala, meestekala, tulli takast naistekala, leie kokku klõkst ja klokst Kangakodamine Har 1890 J. Pähn H II 32, 199 (55)
56750 1603 V2c & Meekara, miestekara, naakara, nastekara, käivad kokku pliks ja plaks Kangakudumine Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 253 (46)
56751 1603 V2d & Mee-mee mestekara, naa-naa naestekara, tuli kokku plarts Kangast koetas TMr 1890 M. Napp H III 16, 444 (13)
56752 1603 V2e & Nana-nana naestega, meme-meme meestega, läheb naeste kõrva kokku kärtsti Kangasteljed Plt 1891 J. Reinthal E 478 (48)
56753 1603 V3 & Mee-mee meestekara, naa-naa naestekara, napsas kinni naestekara, tuli vastu meestekara Kangakudumine Trm 1895 S. Raud, S. Sommer H II 56, 190 (13)
56754 1603 V4 & Naakera, naistekera, meekera, meestekera, tuli tuppa meeste abil, lõid käed kokku naiste abil Kangasteljed Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 321 (8)
56755 1603 V5 & Miikarva, meestekarva, niikarva, naistekarva, tulli külast tõist karva, leie kokku plakst Telle, suga, nitse Ote 1889 H. Nugin H II 31, 227 (51)
56756 1603 W1 & Toodi tuppa meestekära, löödi kokku naistekära, läks läbi lipsti, tõmmas kinni klopsti Kangakudumine Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (14)
56757 1603 W2a & Meestekana, naistekana, tõmbad kinni klõks Kangakudumine HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (17)
56758 1603 W2b & Meestekara, naestekara, meestekara läheb kinni krapsti Kangakudumine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (127)
56759 1603 W2c & Meestekara käib vastu naistekara, läheb kinni piliks Kangakudumine Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (58)
56760 1603 W3a & Nastekara, meestekara lööva kokku klapst Kangakudumine Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (6)
56761 1603 W3b & Meestekaro ja naistekaro, tuli vasta m[eeste]k[aro], leie kokko klõpst Peele' (telle') Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 470 (14)
56762 1603 W3c & Nikergune ja näkergune, naistekera ja meestekera, läheb kogu karlõmm Kangaspuud Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 220 (2)
56763 1603 W4a & Tuleb üks meestekara, kapsib kinni naistekara Piiraga tautakse, kudutakse kangast Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (108)
56764 1603 W4b & Tuli üks mesukõra, tõi kaks nasukõra, mesukõra tagus nasukõra ära Teljed Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 222 (129)
56765 1603 W4c & Tuuakse tuppa meestekera, lüüakse kokku naestekera Kangasteljed Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (53)
56766 1603 Õ & Naiste suga, meeste suga, kokku löövad plaks Kangakudumine San 1929 L. Kuusik E 64015 (57)
56767 1603 Äa*% Meeste riistad, naiste riistad, käivad kokku sirr ja lõks Kangakudumine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 444 (47) 1765A7d
56768 1603 Äa*% Meeste riista, naiste riista, käiva kokku tirr ja lõks Telle ja kangakudumine Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 33 (10) 1765A7d
56769 1603 Äa*% Naiste riista, meiste riista, käivä kokku tirr ja lõks Kangakudumine Ote 1957 H. Lüütsepp RKM II 84, 99 (26) 1765A7d
56770 1603 Äa*% Meeste riista, naeste riista, käiva kokku tirr ja lõks Kangast koetas Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (8) 1765A7d
56771 1603 Äa*% & Meiste riista, naiste riista, käiva kogu tirr ja lõkst Peele (telle) Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (15) 1765A7d
56772 1603 Äa*% Meeste riista, naeste riista, käivä kokku tirr ja lõks Teljed Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (2) 1765A7d
56773 1603 Äa*% Miiste riista, naiste riista, tulli üits miiste riista, leie kokku tirr ja lõkst Kangast koetas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (94) 1765A7d
56774 1603 Äb* & Naste riista, meste riista, lääva kokku lõks Taosse Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (32)
56775 1603 Äb* Meeste riista, naiste riista, lööva kokku lõksti Telle Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (32)
56776 1603 Äc+ Meeste riista, naiste riista, käivad kokku kill ja kõll Kangakudumine Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 534 (1)
56777 1603 Äc+ & Piiririista, pistiriista, meeste riista, mängoriista, naaste riista, naljariista, käävä kokko kopst Peeled (telled) Plv 1903 J. Semm H, Mapp 659 (2)
56778 1603 Äc+ Meeste ja naiste tehtud asjad lähevad kokku killa-kõlla Kangakudumine Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 110/1 (99)
56779 1603 Äc+ Meesterahva asi ja naisterahva asi käivä kokku korplauhti Kangakudumine Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 470 (318)
56780 1603 Äc+ & Naiste nahk ja meeste nahk käivad kokku lirts ja larts Kangakudumine Trm 1926 L. Paigaline E 58243 (2)
56781 1603 Öa & Läks läbi lipsti, tõmba kinni krõpsti Kangatellid Juu 1890 J. Trull H II 38, 844 (40)
56782 1603 Öb & Metsast tuli, metsa läks, läks läbi lipsti, tõmbas kinni klõpsti Kangakudumine Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (54)
56783 1603 Üa/ & Meekara, meestekara, naakara, naistekara, mede keeli külakara, libe all, libe pääl, libe kala keskel Kangastelled Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 641 (7) 459Ra
56784 1603 Üb/ & Libe all, libe pial, libe kala keskel, läks läbi lipsti, tõmmas kinni klõpsti Kangakudumine Kos 1892 T. Wiedemann E 8990 (124) 459Rb
56785 1603 X/ & Puust tettu puta-pata, niinest tettu nika-naka, saab kokku, teeb tirr ja lärst Kangatelle Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (36) 1769Õ
56786 1603 # 1137 1350
56787 1604 & Piima pudus põrmandale, rasva sattus seinadele, ei vii seda vesi ära ega raiu kirves ära Päeva-, kuupaiste 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 469 (996)
56788 1604 Piima pudus põrmandule, rasva sadas seintele, ei vii seda vesi ära ega raiu kirves ära Päev, kuupaiste 1890 E EM 120 (1100)
56789 1604 Piima pudus põrmandule, rasva sadas seintele, ei vii seda vesi ära ega raiu kirves ära Päev, kuupaiste 1913 E EM2 106 (1455)
56790 1605 & Piimane jõgi, hainatse perve Silma Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 429 (76)
56791 1605 Piimane jõgi, heinatsed perved Silmad 1890 E EM 120 (1099)
56792 1605 Piimane jõgi, heinased perved Silmad 1913 E EM2 106 (1454)
56793 1605 # 992 1606 2159
56794 1606 & Piimäne järveke, jahutse perve Sake jahupudru kastus Rõn 1888 H. Urb H II 30, 749 (39)
56795 1606 # 1605
56796 1607 & Piits laksub, tee tolmab Püss Pst 1889 J. Henno H IV 3, 361 ja 379 (2)
56797 1608 & Pika palgega miis lääb urvitaja linna alla Siga KJn 1925 A. Kruus E 56311 (28)
56798 1608 # kk
56799 1609 & Pikem kui kirikutorn, peenem kui karjavits Vihm Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (106)
56800 1609 Pikem kui kirikutorn, peenem kui karjavits Vihm 1968 SSTT 121
56801 1609 Pikem kui kirikutorn, peenem kui karjavits Vihm 1979 Metstak 23 ja 35 (242)
56802 1609 Pikem kui kirikutorn, peenem kui karjavits Vihm 1992 Metstak2 64 ja 66
56803 1609 Pikem kui torn, peenem kui vits 1965 Täheke nr. 6 (1965) 16 (3)
56804 1609 Pikem kui torn, peenem kui vits 1974 Eisen A 119
56805 1609 Pikem kui torn, peenem kui vits 1989 Hiie-Müürsepp IV/II 150
56806 1609 # kk
56807 1610 A1% & Pikem kui puu, kõrgem kui mägi, madalam kui rohi Tee Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (56) 1322K
56808 1610 A2 & Pikem puust ja mäest, madalam maarohust Tee Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (69)
56809 1610 A3a & Pikem puist, pikem muist, madalam kui maarohi Harakas Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 405 (8)
56810 1610 A3a Pikemb puist, pikemb muist, madalamb ku maarohi Suurtee Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (26)
56811 1610 A3a Pitkem puist, pitkem muist, madalam kui muarohi Tii Kod 1888 J. Liiv H II 27, 887 (49)
56812 1610 A3b* Pikem puist ja pikem muist, madalemb kui maarohi Suurtii Hel 1925 E. Päss E 56011 (71)
56813 1610 A3b* Muist pikem, puist pikem, madalam ku maarohe Tii Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 35 (93)
56814 1610 A3b* Pikem puist, pikem muist, madalam maarohtu Maantee eP 1889 J. Pint H II 33, 727 (18)
56815 1610 A3b* & Pikem puist, pikem muist, madalam maarohtudest Maantee Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (7)
56816 1610 A4a & Pitkemb puid, pitkemb maid, madalamb maarohto Ein Fusspfad Tt 1693 J. Hornung Hornung 113
56817 1610 A4a Pitkem puid, pitkem maid, madalam maarohto (Höher als Bäume, länger als Länder, niedriger als Erde-Gras) Der Weg 1732 Helle 369 (92)
56818 1610 A4a Pitkem puid, pitkem maid, madalam maarohto (Länger als Bäume, länger als Länder, niedriger als Gras) Der Weg 1780 Hupel 121
56819 1610 A4a Pitkem puid, pitkem maid, madalam maarohto Tee 1782 Willmann 172 (83)
56820 1610 A4a Pikem puid, madalam rohto (Länger als Bäume, niedriger als Gras) Der Weg 1805 St. Pet. Mon. (1805) 64 ja 251 (19)
56821 1610 A4a Pitkem puid, pitkem maid, madalam maarohto Maantie, polku, ura 1844 Lönnrot 158
56822 1610 A4a Pitkem puid, pitkem maid, madalam maarohto Tee 1869 Ahlqvist 75
56823 1610 A4a Pikem puid, pikem maid, madalam maarohtu Tee 1890 E EM 121 (1104)
56824 1610 A4a Pikem puid, pikem maid, madalam maarohtu Tee 1913 E EM2 106 (1459)
56825 1610 A4a Pitkemb puid, pitkemb maid, madalamb maarohto Teerada 1898 KAH EKAl 120
56826 1610 A4a Pikem puid, pikem maid, madalam maarohtu Tee 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (86)
56827 1610 A4a Pitkem puid, pitkem maid, madalam maarohto 1930 Mihkla LEKÜ 13
56828 1610 A4a Pikem puid, pikem maid, madalam maarohtu Jalgtee 1934 Mihkla 69 (4)
56829 1610 A4a Pitkem puid, pitkem maid, madalam maarohto 1939 Mihkla EK I 21
56830 1610 A4a Pitkemb puid, pitkemb maid, madalamb maarohto Ein Fusspfad 1986 Krikmann 38
56831 1610 A4b & Pitkem puida, pitkem maida, madalam maarohust Tee Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 271 (13)
56832 1610 A4c* Pikem puid, pikem maid, madalam kui maarohi Tee Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (110)
56833 1610 A4c* Pitkem puida, pitkem maida, madalam kui maarohi Tee Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (5)
56834 1610 A4c* & Pitkem puida, pitkem maida, madalam kut maarohi Tee Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 622 (82)
56835 1610 A4c* Pitkem puid, pitkem maid ja madalam kui maarohi Maantee Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (61)
56836 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 35 ja 36 (1883) lk-ta
56837 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee 1955 ÜÕÕ 64 (7)
56838 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (9)
56839 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi 1966 Säde nr. 64 (1966) 8 (5)
56840 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee 1970 Kriisa-Villand 51 (7)
56841 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (1)
56842 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Vankretee Han 1877–1917 J. Lambert SKS, Eisen 141 (2)
56843 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (5)
56844 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 354 (197)
56845 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 180 (90)
56846 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (96)
56847 1610 A4d1 & Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (53)
56848 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Iis 1889 E. Ellert H III 1, 552 (21)
56849 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (41)
56850 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 245 (76)
56851 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (57)
56852 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (77)
56853 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Suurtee Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (24)
56854 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (41)
56855 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 565 (32)
56856 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Teerada VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (15)
56857 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Tln 1891 A. F. Bernstein H II 40, 1043 (1)
56858 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Pal 1891–1892 H. Maasen E 52290 (64)
56859 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Plt 1894 M. Luu H IV 5, 493/4 (38)
56860 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Teerada Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (66)
56861 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Tln 1895 J. Salme E 18598 (3)
56862 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (6)
56863 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantii Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (15)
56864 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Pal 1896 M. Kitznik H II 56, 326 (11)
56865 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (2)
56866 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (76)
56867 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Hps 1923 V. Lao E 53569 (24)
56868 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tii KJn 1925 A. Kruus E 56315 (47)
56869 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Teerada KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 200 (270)
56870 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 378 (37)
56871 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tie Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 479 (86)
56872 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Jalgrada Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 154 (14)
56873 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Jalgtee Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 378 (17)
56874 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee, maantee Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 553 (25)
56875 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Trv 1962 A. Lättemäe RKM II 150, 302 (2)
56876 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 227 (1)
56877 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Krj 1966 P. Hagu, A. Laansoo EKRK I 44, 567 (4)
56878 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Han 1968 S. Lätt RKM II 254, 72 (40)
56879 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maarohi Tee Kõp 1970 P. Kippar KKI 50, 226 (37)
56880 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi (Länger als Bäume, länger als Felder, niedriger als Gras des Feldes) Der Weg 1876 Wied. 284
56881 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee 1885 ER Kal. (1885) 95 ja 100 (17)
56882 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam ku maarohe Suurtii Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 679 (121)
56883 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui maaroht Tee, mida mööda käiakse Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (66)
56884 1610 A4d1 Pikkem puist, pikkem maist, madalam kui moarohi Tee Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 894 (790)
56885 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui muarohi Tee Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (15)
56886 1610 A4d1 Pikem puist, pikem maist, madalam kui muarohi Muantii Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 108 (21)
56887 1610 A4d1 Pikem puista, pikem maista, madalam kui maarohi Tee Pöi 1902 J. Prooses E 42385 (21)
56888 1610 A4d1 Pikem puiest, pikem maiest, madalam kui maarohi Tee Vil 1895 H. Äniline E 18996 (12)
56889 1610 A4d1 Pikem puiest, pikem maiest, madalam kui maarohi Teerada Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40137 (13)
56890 1610 A4d1 Pikem puidest, pikem maadest, madalam kui maarohi Tee Pär 1877–1917 J. Martinson E 1476 ja 1478 (15)
56891 1610 A4d1 Pikem puidest, pikem maidest, madalam kui maarohi Maantee Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 83 (10)
56892 1610 A4d1 Pikem puudest, pikem maadest, madalam kui maarohi Tee Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (36)
56893 1610 A4d1 Pikem puudest, pikem maadest, madalam kui maarohi Teerada Vil 1894 G. Karu H II 49, 341 (24)
56894 1610 A4d1 Pikem puudest, pikem maadest, madalam kui maarohi Tee Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (16)
56895 1610 A4d1 Pikem puudest, pikem maadest, madalam kui maarohi Tie Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 109 (22)
56896 1610 A4d1 Pikemb puist, pikemb maist, madalamb ku maarohi Maantee Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 415 (8)
56897 1610 A4d1 Pikemb puist, pikemb maist, madalem ku maarohi Tee Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (33)
56898 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (40)
56899 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 105 ja 115 (26)
56900 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Sülla-maantii Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (63)
56901 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 38 (26)
56902 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Teerada Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (30)
56903 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (28)
56904 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 9 (15)
56905 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Maantee Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (21)
56906 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Maantee Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 61 (6)
56907 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (21)
56908 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 280 (19)
56909 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tee Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (1)
56910 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Teerada Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (1)
56911 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Maantee Ans 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1021
56912 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Teerada Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (101)
56913 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tie Muh 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 578 (42)
56914 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Maantee Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 171 (23)
56915 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Maantee Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 188 (122)
56916 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohi Tie Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 334 (24)
56917 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui moarohi Tie Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (137)
56918 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui muarohe Tie Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 507 (8)
56919 1610 A4d1 & Pitkem puista, pitkem maista, madalam kui maarohi Tee KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (8)
56920 1610 A4d1 Pitkem puudest, pitkem maadest, madalam kui maarohi Tee Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (126)
56921 1610 A4d1 Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui maarohe Tie Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 436 (12)
56922 1610 A4d1 Pitkemb puist, pitkemb maist, madalamb kui maarohi Tee Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 459 (31)
56923 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1934 Loorits VrP 26 (51)
56924 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (51)
56925 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (22)
56926 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1950 Pioneer nr. 2 ja 3 (1950) lk-ta (2)
56927 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1968 Leht 8 (13)
56928 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1975 Juhani-Tammoja 13 (13)
56929 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1979 Metstak 14 ja 33 (121)
56930 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (10)
56931 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1992 Metstak2 37 ja 38
56932 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee 1992 Nahkur 46/7 (8)
56933 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Lind Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
56934 1610 A4d2 Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui maarohi Tee Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 19 (5)
56935 1610 A4d2 & Pikkem puist, pikkem maist, aga madalam kui maarohi Tee Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (72)
56936 1610 A4d3* Pikem puist ja pikem maist, madalam kui maarohi Tee KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (2)
56937 1610 A4d3* Pikem puist ja pikem maist, madalam kui maarohi Tee Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1012 (14)
56938 1610 A4d3* Pikem puist ja pikem maist, madalam kui maarohi Maantee KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 703 (1)
56939 1610 A4d3* Pikem puist ja pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (53)
56940 1610 A4d3* Pikem puist ja pikem maist, madalam kui maarohi Maantee Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 272 (47)
56941 1610 A4d3* Pitkem puist, pitkem maist ja madalam kui maarohi Maantee Pil 1891 J. Järv H III 14, 630 (38)
56942 1610 A4d3* & Pikem puist ja pikem maist ja madalam kui maarohi Tee Mus 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 386 (54)
56943 1610 A4d4* & Pikem puudest, pikem maadest, ise madalam kui maarohi Maantee Vll 1995 A. Korb EFA II 3, 97 (26)
56944 1610 A4d4* Pikem puist, pikem maist, veel madalam kui maarohi Moantee Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 58 (2)
56945 1610 A4d4* Pikem puist ja maist, madalam kui maarohi Maantee Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 266 (8)
56946 1610 A4d4* Pikem puist ja pikem maist, kuid madalam kui kõige väiksem maarohi Tee Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
56947 1610 A4d5 & Pikem puust, pikem maast, madalam kui maarohi Maantee Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 37 (77)
56948 1610 A4d5 Pikem puust, pikem maast, madalam kui maarohi Maantee Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (37)
56949 1610 A4d5 Pikem puust, pikem maast, madalam kui maarohi Maantee Tor 1889 J. Tilk H II 21, 350 (17)
56950 1610 A4d5 Pikem puust, pikem maast, madalam kui maarohi Maantee SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 601 (4)
56951 1610 A4d6 Puist pitkem, maist pitkem, madalam kui maarohi Mus 1889 T. Palk H II 18, 728 (4)
56952 1610 A4d6 & Puist pitkem, maist pitkem, madalam kui maarohi Tee Mus 1890 T. Palk H III 5, 113 (9)
56953 1610 A4d6 Puudest pikem, maadest pikem, madalam kui maarohi Maantee Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 710 (59)
56954 1610 A4d7 & Pikem maadest, pikem puudest, madalam kui maarohi Tee Vl 1932 A. Zimmermann E 82136 ja 82145 (7)
56955 1610 A4d8+ Pikem puist, makem maist, madalam kui maarohi Maantee Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (35)
56956 1610 A4d8+ Pitkem puist, matkem maist, madalam kui moarohi Tee Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (80)
56957 1610 A4d8+ & Pitkem puust, kõrgem maast, madalam kui maarohi Maantee Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 98 (1)
56958 1610 A4d8+ Suuremb maist, suuremb puist, madalamb maarohest Maantee Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 544 (15)
56959 1610 A4e1* Pikem puudest, pikem maadest, madalam maarohtudest 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (2)
56960 1610 A4e1* & Pikem puust, pikem maast, madalam maarohust Teerööbe Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (61)
56961 1610 A4e1* Pikem puust, pikem maast, madalam maarohust Tee Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (9)
56962 1610 A4e1* Pikem puust, pikem maast, madalem maarohust Teerada KJn 1898 C. Sööt H II 66, 726 (51)
56963 1610 A4e1* Pikem puust, pikem maast, aga madalam maarohust Teerada KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 192 (43)
56964 1610 A4e1* Pikem puist, pikem maist, madalam maarohust Tee VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (19)
56965 1610 A4e1* Pikep puiest, pikep maiest, madalep maarohust Maantee Krk 1937 S. Tanning ES, MT 200, 79
56966 1610 A4e1* Pikem puist ja pikem maist, madalam maarohusta Herne KJn 1895 J. Koord E 20367 (9)
56967 1610 A4e1* Pikem puist, pikem maist, madalam maarohtudest Tee Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (19)
56968 1610 A4e1* & Pitkem puist, pitkem maist, madalam maarohtudest Tee Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 376 (118)
56969 1610 A4e1* Pikkem puust, pikkem maadest, madalam maarohtudest Maande Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (4)
56970 1610 A4e2 & Mis on pikem puist, pikem maist, madalam maarohust Maantii Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (105)
56971 1610 A4e2 Mis on pikem puist, pikem maist, madalam maarohust Tee Vän 1898 E. Tetsmann H II 66, 487 (1)
56972 1610 A5 & Pikem puist, pikem maist ja madalam kui mururohi Maantie Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (24)
56973 1610 A6a & Pitkem puid, pitkem maid, madalam rohtu (Länger als Bäume, länger als Felder, niedriger als Gras) Der Weg Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 284
56974 1610 A6b Pikem puist, pikem maist, aga madalam kui rohi Tee 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (15)
56975 1610 A6b Pikem puudest, pikem maadest, madalam kui rohi Tee 1970 Eisen EKTv 9 (3)
56976 1610 A6b Pikem puist, pikem maist, madalam kui rohi Tee Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (77)
56977 1610 A6b Pikem puist, pikem maist, madalam kui rohi Maantee Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (89)
56978 1610 A6b Pikem puist, pikem maist, madalam kui rohi Maantee Khk 1946 L. Tarkin RKM II 2, 496 (61)
56979 1610 A6b & Pitkem puist, pitkem maist, madalam kui rohi Süld ehk maantie Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (28)
56980 1610 A7a & Pikem puid, madalam maid, madalam kui maarohtu Maantii Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 859 (43)
56981 1610 A7b* Pitkem puudest, madalam maadest, madalam ka maarohust Teed üle maade ja maadest läbi Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 24 ja 54 (100)
56982 1610 A7b* Pikem puist, madalam maast, madalam maarohust Tee Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 534/5 (97)
56983 1610 A7b* & Pikem puist, madalam maist, madalam maarohust Tee Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (49)
56984 1610 A7b* Pikem puist, madalam maist, madalam maarohtudest Põuapõrnikas Mär? 1958 E. Poom RKM II 81, 31 (18)
56985 1610 A7c1* Pikem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Maantee Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (86)
56986 1610 A7c1* & Pikem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Jalgrada Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (41)
56987 1610 A7c1* Pikem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Tee Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (96)
56988 1610 A7c1* Pikem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Tee SJn 1889 T. Köstner H II 26, 400 (215)
56989 1610 A7c1* Pikem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Teerada KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 327 (29)
56990 1610 A7c1* Pikem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Maantee Ksi 1922 I. Schlossmann E 53230 (3)
56991 1610 A7c1* Pikem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Maantee Mus 1978 L. Kull, U. Kruusamäe, T. Vackermann KKI 68, 708 (2)
56992 1610 A7c1* Pitkem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Jalgtee JJn 1888 J. Piber H III 1, 172 (9)
56993 1610 A7c1* Pitkem puist, madalam maist, madalam kui maarohi Tee Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 1047
56994 1610 A7c1* Pitkem puist, madalam maist ja madalam kui maarohi Tee Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (26)
56995 1610 A7c1* Pitkem puudest, madalam maadest, madalam veel kui maarohi Tee Kär 1889 T. Jank H II 18, 845 (28)
56996 1610 A7c1* Pikem puist, madalam maist, madalam veel kui maarohi Tee Tt 1877–1917 K. Raudsep ERA II 289, 97 (4)
56997 1610 A7c1* Pikem puist, madalam maast, madalam kui maarohi Jalgrada metsas Jäm 1977 A. Kauksi KKI 68, 293 (3)
56998 1610 A7c1* Pitkem puist, madalam maast, madalam kui maarohi Tee Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (2)
56999 1610 A7c2 & Puust pikem, moast madalam, madalam kui moarohi Maantee Pai 1894 A. Hanson H II 46, 944 (4)
57000 1610 A7d & Pikem kui puu, madalam kui maa ja madalam kui maarohi Maantee Lüg 1935 L. Riisenberg ERA II 87, 329 (3)