Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 23001 — 24000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
23001 682 Aa1 Kits keltris, kiel väljas Ahju kütemine Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (19)
23002 682 Aa1 Kits keltris, kiel väljas Ahi ja tuleleek Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (25)
23003 682 Aa1 Kits keldrin, keel väljan Ahi lõõskab Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (29)
23004 682 Aa1 & Kits keldrin, keel väljan Leivalapju Kan 1888 G. Veski H III 11, 515 (38)
23005 682 Aa1 Kits keldrin, keel väljan Tuli ahjun Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (57)
23006 682 Aa1 Kits keldrin, keel väljan Tuli põleb ahjust välja Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (14)
23007 682 Aa1 Kits keldrin, keel väljan Tuli ahjun Ote 1889 V. Vaher H II 31, 50 (22)
23008 682 Aa1 Kits keldrin, keel väljan Ahju palamine, lõhn käü välja Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (46)
23009 682 Aa1 Kits keldrin, keel vällan Tuli ahjun Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (12)
23010 682 Aa1 Kits keldrin, kiil vällan Ahi lõõskab TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 77 (2)
23011 682 Aa1 Kits keldrin, kiil vällän Tuli ahjus Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 208 (41)
23012 682 Aa1 Kits keldrin, kiil vällän Tuli reheahjun, ku peldiaukest vällä tule Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 517 (90)
23013 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli reheahjun 1970 EMrd III 236
23014 682 Aa1 Kits keldren, keel väljan Tuli Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 15 (115)
23015 682 Aa1 Kits keldren, keel väljas Tuli ahjus, suits väljas Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (89)
23016 682 Aa1 Kits keldren, keel väljan Ahi lõõskab Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (51)
23017 682 Aa1 Kits keldren, keel väljan Tuli ahjun Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (19)
23018 682 Aa1 Kits keldren, keel vällan Tuli ahjun Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 343 (8)
23019 682 Aa1 Kits keldren, keel vällän Tuli ahjun, suits tõuseb korstnest Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 150 (19)
23020 682 Aa1 Kits keldren, keel vällän Tuli ahjun TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (72)
23021 682 Aa1 Kits keldren, keel vällän Tuli ahjun Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (5)
23022 682 Aa1 Kits keldren, keel vällän Tuli ahjun Trv 1894 J. Kuusk E 9950 (15)
23023 682 Aa1 Kits keldren, keel vällän Tuli ahjun Trv 1895 P. Teckel H III 25, 41 (24)
23024 682 Aa1 Kits keldren, keel vällän Tuli põleb ahjun Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (35)
23025 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällan Tuli ahjun Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (94)
23026 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällan Leivalapju Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (4)
23027 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällan Tuli ahjun Ran 1889 H. Raag H II 30, 303 ja 313 (43)
23028 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällan Ahi palap Võn 1894 J. Suits H II 51, 99 (100)
23029 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli ahjun Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (80)
23030 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli käüb ahjuaugust vällä Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (58)
23031 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Lambitaht Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (31)
23032 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli ja suits Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (36)
23033 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Keldreussõ kramp Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (18)
23034 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli põleb ahjusuust välja Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (4)
23035 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli ahjun Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (22)
23036 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli ahjus Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (144)
23037 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Keldrivõti Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 161 (11)
23038 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli ahjus San 1932 S. Vellner E 81928 (10)
23039 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Tuli reheahjun Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 426 (40)
23040 682 Aa1 Kits keldren, kiil vällän Võti lukuaugus Pst 1969 H. Niinemägi, H. Rajalo, V. Vidil EKRK I 68, 184 (16)
23041 682 Aa1 Kits keldren, kiil väljän Tuli ahjun Urv 1890 J. Teder H III 11, 331 (45)
23042 682 Aa1 Kits keldren, kiil välän Ahjulõhn Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (47)
23043 682 Aa1 & Kits keldren, kiil välän Tuli ja sau Rõu 1894 A. Assor H II 51, 409 (84)
23044 682 Aa1 Kits keldren, kiil välän Tuli ja suits Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (66)
23045 682 Aa1 Kits keldren, kiil välän Aidavõti Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (53)
23046 682 Aa1 Kits keldrehn, kiil välähn Tuli ahost välähn Rõu 1897 G. Raup H III 28, 713 (17)
23047 682 Aa1 Kits keldreh, keel väläh Ahi põleb Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (11)
23048 682 Aa1 Kits keldreh, kiil väläh Ahjose tuld [tegema] Plv 1889 J. Tamm H II 33, 328 (15)
23049 682 Aa1 & Kits keldreh, kiil väläh Ahi palas Plv 1893 J. Tobre H II 45, 195 (24)
23050 682 Aa1 Kits keldreh, kiil väläh Aidavõti Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 773 (3)
23051 682 Aa1 Kits keldrih, kiil väläh Ahi palas, tuli tule vällä Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 654 (68)
23052 682 Aa1 Kits keldrih, kiil väläh Ahi küttüs Se 1927 J. Orusaar S 2358 (19)
23053 682 Aa2 Kits keldres ja keel väljas Tuli ahjus ja leek väljas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 12 ja 52 (44)
23054 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Tuli ahjus 1934 Loorits VrP 26 (52)
23055 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Tuli ahjus 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (52)
23056 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Tuli ahjus 1950 Pioneer nr. 2 ja 3 (1950) lk-ta (5)
23057 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Ahi lõeskab Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 193 (70)
23058 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Ahi ajab tuld välja, leegitseb HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (57)
23059 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Tuli ahjus Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (27)
23060 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Tuli ahjus Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (97)
23061 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Ahi lõõskab suust VMr 1890 J. Palm H II 11, 853 (11)
23062 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Tähendab ahju lõõskamist Nrv 1893 J. Laur E 6890 (2)
23063 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Ahi lõõskab Lai 1895 K. Taras H III 26, 58 ja 59 (2)
23064 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Tuli Trm 1895 S. Sommer H II 50, 587 (1)
23065 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Ahi köeb Äks 1933 P. Lukk E 83273 (22)
23066 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Ahi lõõskab Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 409 (21)
23067 682 Aa2 Kits keldris ja keel väljas Reheahi köeb Pal? 1992 M. Sepp RKM, KP 29, 105 (9)
23068 682 Aa2 Kits keldris ja keel vällas Ahjust käib tuli välla Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (9)
23069 682 Aa2 Kits keldris ja keel vällas Suits lähäp toast välla Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 199 (6)
23070 682 Aa2 Kits keldris ja keel väilas Tuli ahjus Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 228 (28)
23071 682 Aa2 Kits keldres ja keel vällas Suits tuleb toast Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 128 (26)
23072 682 Aa2 Kits keldres ja keel väiläs Ahi kööb Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (20)
23073 682 Aa2 Kits keldres ja keel väiles Ahi leegib Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 897 (813)
23074 682 Aa2 & Kits keldris ja keel väljas Ahi kööb Iis 1889 J. Pikkat H III 1, 534 (3)
23075 682 Aa2 Kits keltris ja keel välläs Ahi lõõskab Vai 1893 J. Sorro H II 36, 424 (29)
23076 682 Aa2 Kits keltris ja kiel väljas Ahi Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 373 (40)
23077 682 Aa2 Kits keldrin ja keel väljan Ahi lõõskab Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 304 (163)
23078 682 Aa2 Kits keldrin ja kiil väljän Ahju küdemine: puud põlevad ahjun ja tuli lõõskab ahjuss väljä Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 96 (48)
23079 682 Aa2 Kits keldren ja kiil vällän Võti Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 133 (4)
23080 682 Aa2 Kits keldris ja kiil väljas Ahi lõõskab Pal 1888 M. Uus H II 27, 336 (76)
23081 682 Aa2 Kits keldren ja kiil vällän Aedavõti Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 4 (2)
23082 682 Aa3 & Kits on keldris, keel on väljas Tuluke ahjus Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 95 (9)
23083 682 Aa4* Kits keldris, keel väljal Ahi põleb TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (5)
23084 682 Aa4* & Kits keldres, raudkeel väljas Aidavõti TMr 1926 L. Berg E 57148
23085 682 Ab* Kits keldris, keel laes Tuli ahjus KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 61 (103)
23086 682 Ab* Kits keldres, keel laes Tuli ahjus KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 326 (19)
23087 682 Ab* & Kits keldres, kiil laes Tuli ahus SJn 1894 H. Raid H II 49, 616 (65)
23088 682 Ab* Kits keldres, kiil laes Tuli ahjus KJn 1939 J. Raidla ERA II 256, 456 (77)
23089 682 Ab* Kits keldres ja kiil laes Tuli ahjus KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 427 (53)
23090 682 Ac & Kits keldreh, kiil majoh Ahi põleb Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 383 (5)
23091 682 Ad+ & Kits keldren, limpsab keelt Ahi aab vällä Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 801 (68)
23092 682 Ad+ Kits keldris, keel paljas Tuli ahjus Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 172 (48)
23093 682 Ad+ Kits keldres, keel väljas, siga ahjus, särk selgas Vän 1922 E. Toomasson A 1535 (3)
23094 682 Ae1 Kits koopas, keel väljas Tuli ahjus 1955 ÜÕÕ 36 (2)
23095 682 Ae1 Kits koopas, keel väljas Tuli ahjus 1956 Säde nr. 4 ja 7 (1956) 4 (5)
23096 682 Ae1 Kits koopas, keel väljas Tuli ahjus 1962 Säde nr. 42 ja 43 (1962) 4
23097 682 Ae1 Kits koopas, keel väljas Tuleleek ahjusuust Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (10)
23098 682 Ae1 Kits koopas, keel väljas Ahjulõesk Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 276 (28)
23099 682 Ae1 Kits koopas, keel väljas Ahi lõõskab Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (18)
23100 682 Ae1 Kits koopas, keel väljas Ahi lõõskab Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (96)
23101 682 Ae1 Kits koopas, keel väljas Ahi lõeskab VNg 1889 A. Krikmann H II 9, 60 (7)
23102 682 Ae1 Kits koopas, kiil väljas Tuli ahjus Puh 1888 H. Huik H II 44, 134 (24)
23103 682 Ae1 & Kits koobas, kiel väljas Ahju küdemine VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (28)
23104 682 Ae1 Kits kooban, keel väljan Keldrivõti Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (44)
23105 682 Ae1 Kits kooban, keel vällän Aidavõti Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 37 (3)
23106 682 Ae2 & Kits koopas ja keel väljas Ahi lõõskab Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 705 (7)
23107 682 Ae2 Kits koopas ja keel välles Ahju lõõskamine Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 867 (59)
23108 682 Af & Kits ahjus, keel väljas Tuli ahjus Vil 1894 G. Karu H II 49, 369 (7)
23109 682 Af Kits ahjus, keel väljas Tuli palas ahj[ust] välja Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 46 (424)
23110 682 Af Kits ahjus, keel vällas Tuli ahjus Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 330 (37)
23111 682 Ag & Kits aedas, kiel välläs Tuli ahjus KJn 1898 C. Sööt H II 66, 725 (44)
23112 682 Ah & Kits laudas, keel on väljas Võti Trt 1934 K. Kirss E 85927 (23)
23113 682 Ai & Kits aganikun, keel välän Tuli palas ahjon Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (82)
23114 682 Aj & Kits nurgas, keel läbi hammaste väljas Tuli ahjus Hls 1896 H. Reissar E 23823 (11)
23115 682 Ak & Kits puun, kiil vällän Tuli palas Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 309 (73)
23116 682 B & Punane pull lautas, keel laudauksest väljas Tuli ahjus, mille leeked ahjusuust välja käivad JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 69 (34)
23117 682 B Punane pull laudas, keel laudast väljas Tuli ahjus 1890 E EM 128 (1189)
23118 682 B Punane pull laudas, keel laudast väljas Tuli ahjus 1913 E EM2 112 (1559)
23119 682 B Punane pull laudas, keel laudast väljas Tuli ahjus 1914 E MM 14 ja 45 (200)
23120 682 B Punane pull laudas, keel laudast väljas Tuli ahjus 1920 E MM2 14 ja 48 (202)
23121 682 B Punane pull laudas, keel laudast väljas Tuli ahjus 1994 E MM3 11 ja 39 (202)
23122 682 B Punane pull on laudas, keel laudast väljas 1927 Ainelo III 68
23123 682 C & Ruske härg ahjus, keel nilpab ahjust välja Tuluk ahjus Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 173 (30)
23124 682 D+ & Koer keldris, keel väljas Ahi lõõskab Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 57 (21)
23125 682 D+ & Hobune tallis ja keel väljas Suits Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 137 (132)
23126 682 D+ Kurat toas, keel räästas Tuli ahjusuust väljas Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 69 (33)
23127 682 E*/ & Hani haljas, pea paljas, kits keldres, keel väljas Tuli ahjus Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (3) 178N*
23128 682 E*/ Hani haljas, pea paljas, kits keldris ja keel väljas Viht ja tuli ahjus Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 59 ja 60 (20) 178N*
23129 682 # 1970
23130 683 & Kits kullitab, laps lullitab Luitu- või sikusarv 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (66)
23131 683 Kits kullitab, laps lullitab Luitu- või sikusarv 1890 E EM 65 (470)
23132 683 Kits kullitab, laps lullitab Luitu- või sikusarv 1913 E EM2 58 (609)
23133 684 a & Kiunub, viunub viletsa kõhtu minnes Ohert KJn 1870 J. Tiedemann E 148 (171)
23134 684 a Kiunub, viunub viletsa kõhtu minnes Oherd 1890 E EM 66 (474)
23135 684 a Kiunub, viunub viletsa kõhtu minnes Oherd 1913 E EM2 59 (615)
23136 684 a Kiunub, viunub viletsa kõhtu minnes Oherd 1921 Nurmik II 6 (18)
23137 684 a Kiunub, viunub viletsa kõhtu minnes 1922 Nurmik EKÕr 141
23138 684 a Kiunub, viunub viletsa kõhtu minnes Oherdi 1925 Puus. KH III5 74
23139 684 b & Kiunub ja viunub viletsa kõhtu minnes Oherd Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 81 (38)
23140 685 & Kiverik, kõverik, pal'lu karvu persen Hoben Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (11)
23141 686 & Kiverikko-kõvõrikko toro otsast toidõtas Vorstivalamine Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 3
23142 687 & Kivid all, kivid peal, kullahunik keskel Sööd 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 465 (844)
23143 687 Kivid all, kivid pääl, kullahunik keskel Sööd ahjus 1890 E EM 66 (475)
23144 687 Kivid all, kivid pääl, kullahunik keskel Sööd ahjus 1913 E EM2 59 (616)
23145 687 Kivid all, kivid peal, kullahunik keskel Söed ahjus 1914 E MM 9 ja 43 (99)
23146 687 Kivid all, kivid peal, kullahunik keskel Söed ahjus 1920 E MM2 9 ja 46 (101)
23147 687 Kivid all, kivid peal, kullahunnik keskel Söed ahjus 1994 E MM3 7 ja 37 (101)
23148 687 Kivid all, kivid pääl, kullahunnik keskel 1927 Ainelo III 124
23149 687 Kivid all, kivid pääl, kullahunnik keskel Söed ahjus 1939 Nugis 288 ja 313 (98)
23150 687 Kivid all, kivid peal, kullahunnik keskel Söed ahjus 1992 Metstak2 23 ja 25
23151 688 A & Kivist jalad, puust kõht, õlest müts peas Maja VLk 1935 A. Verlis ERA II 115, 271 (4)
23152 688 B & Õlemüts ja puukere, silmad läigivad peas Maja SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1740 (20)
23153 688 # 562 1472
23154 689 & Kivist kindral kivist kildukese küllen Ahi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 826 (152)
23155 690 & Kivist põhi, maast sain, luast lagi Jõgi Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (117)
23156 691 Aa1 & Kivist sali, puust vili sees Kolle ja tuhk Sa? 1660–1876 Anonüüm 003 EKS 4° 4, 395 (28)
23157 691 Aa1 Kivist salv, puust vili sees (von Stein der Kasten, von Holz das Getreide darin) Das Aschenloch und die Asche 1876 Wied. 269
23158 691 Aa1 Kivist salv, puust vili sees Tuhk koldes 1880 Kas. Talur. Kal. (1880) 43 ja (1881) 39 (9)
23159 691 Aa1 Kivist salv, puust seeme Kolle ja tuhk 1890 E EM 66 (479)
23160 691 Aa1 Kivist salv, puust seeme Kolle ja tuhk 1913 E EM2 59 (621)
23161 691 Aa2 & Kivi salv, puu vili sees Tuhkhaud Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (94)
23162 691 Aa3 & Kivist salv ja puust vili Ahi KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (114)
23163 691 Ab & Kivine salv, puune vili Ahi Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (40)
23164 691 B & Kivist vakk, puust jahud Koldes tuhk Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (30)
23165 691 B Kivist vakk, puust jahud (von Stein der Scheffel, von Holz das Mehl) Das Aschenloch und die Asche 1876 Wied. 269
23166 691 B Kivist vakk, puust jahud Kolle ja tuhk 1890 E EM 66 (480)
23167 691 B Kivist vakk, puust jahud Kolle ja tuhk 1913 E EM2 56 (622)
23168 691 B Kivist vakk, puust jahud Kolle ja tuhk 1914 E MM 10 ja 43 (101)
23169 691 B Kivist vakk, puust jahud Kolle ja tuhk 1920 E MM2 10 ja 46 (103)
23170 691 B Kivist vakk, puust jahud Kolle ja tuhk 1994 E MM3 7 ja 37 (103)
23171 691 B Kivist vakk, puust jahud 1903 Pet. HS I 18 (4)
23172 691 B Kivist vakk, puust jahu 1932 Kmpm. EL III10 135
23173 691 B Kivist vakk, puust jahu Ahi ja tuhk 1935 Huvit. V Lisa 17 (22)
23174 691 B Kivist vakk ja puust jahud Kolle ja tuhk 1992 Metstak2 23 ja 25
23175 692 A & Kivikelder, maamölder, pikk piip suus, raudkübar peas Kaev Ris 1892 J. Holts E 1843 (1)
23176 692 B & Kibikelder ja maamölder, suur pikk piip suus Kaev LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (28)
23177 692 # 233 427Ad2 1659 1748M1c 2579 | kküs
23178 693 & Kivine kits, puutse sõra Ketramise kistavars Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (91)
23179 693 # 1709
23180 694 Aa Kivine lill, linanõ uss Pudõlal kork pääl Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 268 (4)
23181 694 Aa & Kivine lill, linane uss Pudel Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (62)
23182 694 Ab & Kivine ait ja linanõ uss Pudelil paklist kork Räp 1892 M. Jennes H II 45, 229 (73)
23183 694 Ba & Klaasinõ kerik, luanõ uss Putel Räp 1892 M. Jennes H II 45, 229 (78)
23184 694 Bb* & Klaasinõ maja, pessonõ katus Pudelikork Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (79)
23185 694 Bb* Klaasist maja, korgist katus Pudel Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 166 (2)
23186 695 A1 & Raudne põld, kivine adra ja kaskine seeme Tuluksed, miska miehed ennevanast tuld lõivad Hlj 1895 A. Raid H III 23, 106 (44)
23187 695 A2 & Kivipõld, terassahk, kaseseeme Tuleraud JJn 1888 J. Piber H III 1, 171 (2)
23188 695 A3 & Kivine väli, raudne adra, kaskne seeme Piikivi, tuleraud ja tael Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (17)
23189 695 A4a & Kivine põld, raudne ader, kasekarp seemeks Tuleraud Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (1)
23190 695 A4b* & Kivine põld, raudne adra, kasetohu seeme Tuliraud Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (36)
23191 695 A4b* Kivist põld ja raudadra, kasetohust seeme peal Taelasse tuld lööma VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 99 (19)
23192 695 A4c & Kivine põld, kaskine seeme, raudane adra Tuluksed Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 127 (7)
23193 695 A4d & Kivine põld, raudne adra, kasepuu seeme, läheb kokku, hakkab idanema Tulekivi, tuleraud, tael Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 298 (12)
23194 695 A5a* Kivine põld, raudne äke, kasetohust seeme pääl Tuleraud, kivi ja tael Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (45)
23195 695 A5a* Kivipõld, raudäke, kasetohust seeme tulukesed Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (2)
23196 695 A5a* & Kivipõld, raudäke, kasetohust seeme Tulekivi, tuleraud, tael VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (50)
23197 695 A5a* Kivipõld, raudäke, kasetohust seeme Tuleraud, kivi ja tael VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 378 (15)
23198 695 A5a* Kivine põld, raudne äke, kasetohust seeme Tulerauaga tuld lööma VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (146)
23199 695 A5a* Kivine põld, raudne äke, kasetohust seeme Kivi, tuleraud, tael VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (12)
23200 695 A5a* Kivine põld, raudne äkke, kasetohust seeme Tuleraua kott Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 267 (10)
23201 695 A5a* Kivine põld, raudne äke, kasetohust seeme Tuleraud, kivi ja tael Aud 1895 R. Niemann E 19150 (13)
23202 695 A5a* Kivine põld, raudne äke, kasetohu seemen Tulekivi, tuleraud ja tael Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (2)
23203 695 A5a* Kivipõld, raudäke, kasetohust seeme pial Tulerauad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 379 (107)
23204 695 A5a* Kivipelto, rautäes, kasetohust seeme pääl Tael ja tuleräni Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 136 (5)
23205 695 A5b & Kivine põld, raudne äke, kasekoorest seeme Tulekivi, raud ja tael Vig 1895 T. Pulst H III 18, 647 (1)
23206 695 A5c* Kivipõld, raudäke, kasepuust seeme Tuleränid Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 189 (99)
23207 695 A5c* & Kivine põld, raudne äki, kasepuust seemned Tulekivi, raud, tael Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (63)
23208 695 A5c* Kivine põld, raudne äki, kasepuu seeme Tuleraud, tael ja tulekivi Tor 1877–1917 T. Juurikas E 387 (8)
23209 695 A5d & Kivipõld, raudäke, kase külles seeme Tulekivi, raud ja tael Lai 1897 H. Asper H III 28, 532 (168)
23210 695 A5e & Kivipõld, raudäke, kaseküla seeme Tulekivi, raud, tael Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 431 (1)
23211 695 A5f & Kivine põld, raudne äkke, kaskine sieme Tuleraiumine Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 267 (11)
23212 695 A5g & Kivine põld, ravvane ägel, tohune seeme Tuliriista Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (164)
23213 695 A5h & Kivine põld, kasetohust seemen ja raudine ägel Ahju põrand, tulesütitus, raudroop Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (126)
23214 695 A5i & Kaskne seeme, kibine põld ja raudne äke Tael, tulekibi ja tuleraud Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (793)
23215 695 A6 & Kivitee, raudäke, kasetohust seeme pääl Tael ja tuleraud Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (163)
23216 695 A7a* Kus on kivine nurm, raudne ader, kasepuust seeme 1886 Org 57 (3)
23217 695 A7a* Kivine nurm, raudne ader, kasepuust seeme 1926 Kmpm. EL III8 113
23218 695 A7a* Kivine nurm, raudne ader, kasepuust seeme 1931 Kmpm. EL IV9 132
23219 695 A7a* Kivine nurm, raudne ader, kasepuu seemen Vokk Plt 1895 M. Luu H II 54, 630 (18)
23220 695 A7a* & Kivinurm, raudne ader ja kasepuust seeme Ahi, roop ja puud ahjus Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 830 (14)
23221 695 A7b & Kivinurm, raudader, kasekannust seemned Tuleraud, tuleriistad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (70)
23222 695 A7c & Raudader ja kivipõld, kõivupuust seeme, luutse kure Tuliraud, räni, pess, sõrme Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (2)
23223 695 A8 & Kivine nurm, raudne äke, kasepuust seeme Tulekivi, tuleraud ja tael Lai 1904 J. Ermann E 44373 (105)
23224 695 A8 Kivine nurm, raudne põld, kasetohust seeme pääl Tulekivi, tuleraud ja tael 1890 E EM 66 (476)
23225 695 A8 Kivine nurm, raudne põld, kasetohust seeme pääl Tulekivi, tuleraud ja tael 1913 E EM2 59 (617)
23226 695 A8 Kivine nurm, raudne põld, kasetohust seeme peal Tulekivi, tuleraud, tael 1914 E MM 9 ja 43 (100)
23227 695 A8 Kivine nurm, raudne põld, kasetohust seeme peal Tulekivi, tuleraud, tael 1920 E MM2 9 ja 46 (102)
23228 695 A8 Kivine nurm, raudne põld, kasetohust seeme peal Tulekivi, tuleraud, tael 1994 E MM3 7 ja 37 (102)
23229 695 A8 Kivine nurm, raudne põld, kasetohust seeme pääl 1927 Ainelo III 124
23230 695 B1 & Kivimaa, raudader, kõeopuust seeme Tuliraud, räni, pess Ote 1896 H. Maasen H III 28, 516 (6)
23231 695 B2a & Kivipõld, raudader, kõevutohikust seeme Ahi, ahjuhark, puu Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 167 (9)
23232 695 B2b & Kivipõld, raudader, kõjokoorest seeme Räni, tuliraud ja tagel Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 703 (29)
23233 695 B2c & Kivine põld, raudane ater, kõojuurest võetasse seemen Räni, tagel, tuleraud Har 1959 A. Rõõm EKRK I 24, 136 (18)
23234 695 B2d* Raudne ader, kivist põld, kärekoorest sieme Tuliraud, räni ja pess Ran 1889 H. Raag H II 30, 306 ja 314 (104)
23235 695 B2d* & Ravvanõ adõr, kivine põld, kõokoorõst seeme Tulis, räni, pess (tael) Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (69)
23236 695 B3 & Kivine põld, raudne ägel, kõeone seeme Tulelüümine Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 890 (32)
23237 695 B4a Kivene nurm, ravvane adr, kõopuust seeme (Ein steiniges Feld, ein eiserner Pflug, vom Birkenbaum der Same) Das Feuerzeug Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 269
23238 695 B4a Kivine nurm, ravvane ader, kajupuust [sic!] seeme Tuliriista Ote 1879 J. Vuks H I 4, 724 (1)
23239 695 B4a & Kivine nurm, raudne ader, kõivupuust seeme Tulirauaga tulelöömine Ote 1889 J. Illak H II 31, 271 (3)
23240 695 B4b* & Kivine nurm, ravvane ader, kõivokoorene seeme Räni, tuliraud, pess (tael) Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (2)
23241 695 B4b* Kivinurm, raudader, kõivukoorest seemen Räni, tuliraud, pess San 1888 P. Koolmeister H III 10, 521 (26)
23242 695 B4c & Kivine nurm, raudane atr, kõokannust seemen Räni, tulis ja pess Har 1890 J. Pähn H II 32, 196 (21)
23243 695 B4d* & Raudader, kivinurm, kõjopuust seeme Tuliraud ja pess Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (38)
23244 695 B4d* Ravvane ader, kivine nurm ja kõopuust seeme Tuliraud, räni ja pess Kan 1895 J. Tedder H III 26, 367 (26)
23245 695 B5a & Kivine nurm, ravvanõ ägil ja kõokoorõst seeme Räni, tulis ja pess Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120/1 (55)
23246 695 B5b & Kivine nurm, raudne ägel, kõevakõrsiku seemned Räni, raud, pessituli; tuleraud Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (73)
23247 695 B5c & Kivinurm, raudägel, kõiv kannab seemet Tulekivi, tuleraud ja kõbjas Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (6)
23248 695 B6a* & Kivitse kigime, ravvatsõ ragimõ, kõotohonõ seeme Räni, tulekivi ja tael Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 411 (77)
23249 695 B6a* Kivitse kigime, ravvatse ragime, kõotohost seeme Tulis, räni, pess Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 632 (3)
23250 695 B6b & Kividse kigerme', ravvatsõ ragimõ', kõivotohotsõ siimnekese seeh Tulõraud Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 316 (119)
23251 695 C1 & Kivine põld, mürgüne atr, kõo küllest võetas seemen Räni, tulis, tael Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (12)
23252 695 C2 & Kivine põld, mürgüne ader, puust võetas vili Tulisega lüvvas tuld Rõu 1889 K. Thom H III 11, 85 (39)
23253 695 D1a & Raudäke, kivist põld, metsa seeme Tuleraud, tulekivi, tael MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (12)
23254 695 D1b & Kivine põld, raudane äge, metspuust sieme Tulekivi, raud, tael VNg 1892 H. Lohk H II 34, 351 (40)
23255 695 D1c & Kivipõld ja raudäke, metsapuust seeme, ilma külvamata ei kasva Kivipõld on tulekivi, raudäke on tuleraud, metsapuust seeme on tael, külvaja on tuleraud Pal 1889 L. Arst H III 8, 299 (5)
23256 695 D2a* Kivipõld, raudader, puukoorest seeme Tulekivi, raud ja tael Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (36)
23257 695 D2a* & Kivipõld, raudader ja puukoorest seeme Ränikivi, tuliraud ja pess Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (8)
23258 695 D2b & Kivipõld, puuseeme, raudader Tuleraud SJn 1889 T. Köstner H II 26, 382 (8)
23259 695 D2c & Raudader, kivipõld, puuseeme Tuliraud, räni, pess Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (22)
23260 695 D2c Raudadra, kivipõld, puuseeme Tuleraud, tael ja tulekivi Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 813 (3)
23261 695 D3a & Kivist maa, rauast ader, puust seeme Saa 1893 H. Langholts H III 13, 542 (10)
23262 695 D3b & Raudader, kivimaa, puukoorest pandas seeme Tagel tulirauaga Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 190 (33)
23263 695 D4 & Kivine nurm, ravvane ägel, puune seeme Tuliraud, räni, pess Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (6)
23264 695 D5 & Kivine nurm, raudane atr, puukoorest seemen Räni, tulis, pess Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 268 (36)
23265 695 D6 & Kivipõld, puuseeme Ahju põrand ja puusöed Hää 1983 O. Kõiva RKM, Mäesalu 3, 10 (52)
23266 695 D7 & Kivine nurm, puune seeme Tuld raotas Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (62)
23267 695 E1 & Kivimaa, raudseeme, puuader Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (54)
23268 695 E2* Kivine põld, raudne seeme Tahk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 2, 14
23269 695 E2* Kivine põld, raudne seeme Kirves ja tahk Vil 1877–1917 J. Evert E 661 (11)
23270 695 E2* Kivine põld, raudne seeme Tahk, kirves Vil 1892 H. Niggol E 364 (17)
23271 695 E2* Kivine põld, raudne seeme Tahk Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 404 (57)
23272 695 E2* Kivine põld ja raudne seeme Kirves ja tahk VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (152)
23273 695 E2* Kivine põld ja raudne seeme Käi ja kirves Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (1)
23274 695 E2* Kivipõld ja raudseeme Kirve teritamine Nõo 1897 A. Koger E 30004 (18)
23275 695 E2* & Kivipõld ja raudseeme Tahk ja kirves KJn 1898 C. Sööt H II 66, 721 (6)
23276 695 E3* Kivist maa, rauast seeme Tahk, kõvass Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (3)
23277 695 E3* & Kivimaa ja raudseeme Kirvest ihutakse tahu pääl Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (25)
23278 695 F1 & Tohine peld, raudane ääs, kivine sieme Tuluksed Kuu 1903 J. Mikiver E 43938 (77)
23279 695 F2 & Puupõld, raudadra, kiviseeme Tuleraud Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (27)
23280 695 F3 & Raudne põld, kivine seeme Kirves Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (54)
23281 695 G & Kivipõld, raudader, punane seemen Tuleraud, kivi ja säde Trv 1894 A. Rull H III 20, 151 (105)
23282 695 H & Raudägel, kivinurm, kuiv korp seemen Tulis, räni ja tagõl Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (78)
23283 695 I Kivine põld ja raudne äke Kirve teritamine 1955 ÜÕÕ 95 (9)
23284 695 I & Kivine põld ja raudne ägel Väist ihutas Ote 1892 J. Ainson H II 44, 554 (123)
23285 695 J & Kivine põld, raudne atr Piikivi, tuleraud Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (17)
23286 695 K Kivine põld, kasetohust põld [sic!], raudne äkke Tulekivi, tael ja raud Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 285 (108)
23287 695 # 1271 1374 1705 1706 1774 1834
23288 696 A & Klaasait, puune võti Pudel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (74)
23289 696 B & Klaaskapp, puu-uss Puttel Rõn 1889 C. Berg H II 30, 721 (1)
23290 696 C & Klaaskann, puust punn Pudel Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 436 (52)
23291 696 # 1019A 1390 2492
23292 697 Aa* Klaasist põllud, puust peenrad Aknad 1899 Kuusik KT 213 (26)
23293 697 Aa* Klaasine põld, puust peenrad Aken 1955 ÜÕÕ 58 (6)
23294 697 Aa* Klaasine põld, puust peenrad 1956 Säde nr. 26 (1956) 3
23295 697 Aa* Klaasised põllud, puust peenrad Aknad 1956 Pioneer nr. 12 (1956) ja nr. 2 (1957) 31 ja 32 (17)
23296 697 Aa* Klaasine põld, puust peenrad Aken 1958 Säde nr. 45 ja 55 (1958) 4 (6)
23297 697 Aa* Klaasine põld, puust peenrad 1958 Terri 12 (2)
23298 697 Aa* Klaasine põld, puust peenrad 1960 Bachman-Vilbok II 94
23299 697 Aa* Klaasist põld, puust peenrad 1963 Aver-Alttoa (1963) 84 (2)
23300 697 Aa* Klaasine põld, puust peenrad 1963 Siim-Vallner III 95 (5)
23301 697 Aa* Klaasine põld, puust peenrad Aken 1965 Säde nr. 18 ja 43 (1965) 8 (5)
23302 697 Aa* Klaasine põld, puust peenrad Aken 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (7)
23303 697 Aa* Klaasine põld, puitsõ pindre' Aken Se 1951 R. Viidalepp KKI 17, 478 (16)
23304 697 Aa* & Klaasinõ põld, puidsõ pindre' Akna Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 313 (83)
23305 697 Aa* Klaasine põld, puidse pindre seeh Akna' Se 1927 E. Põllula S 2693 (27)
23306 697 Ab1* & Klaasine nurm, puutse pendre Akan Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (2)
23307 697 Ab1* Klaasinõ nurm ja puitsõ pindre' Aken Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 146 (2)
23308 697 Ab2 & Klaasinõ nurmõkõnõ, puitsõ' pindrekese' Aken Se 1937 M. Palo ERA II 151, 210 (6)
23309 697 Ab3 & Puudsõ pindre', klaasitsõ nurmõ' Akõn Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 126 (29)
23310 697 Ac* Klaasinõ maa, puidsõ pindre Aknaklaas, aknaraami Se 1929 I. Sonts S 124432 (10)
23311 697 Ac* & Klaasinõ maa, puidsõ' pindre Aknaklaasi' ja raami' Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (18)
23312 697 Ac* Klaasist maa, puust peenrad Aken Räp 1961 A. Org RKM II 135, 662 (1)
23313 697 Ba & Puused piirid, klaasist põllud Akan Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 375 (180)
23314 697 Ba Puused piirid, klaasist põllud Aken 1890 E EM 130 (1211)
23315 697 Ba Puused piirid, klaasist põllud Aken 1913 E EM2 114 (1588)
23316 697 Ba Puised piirid, klaasist põllud 1931 Kmpm. EL II10 127
23317 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud Aken 1900 Lasteleht jõuluks (1900) 15 (1)
23318 697 Bb Põllud on mul klaasised, piirid ümber puused 1907 Lasteleht nr. 2 (1907) 32 (1)
23319 697 Bb Põllud on mul klaasised, piirid ümber puused Aken 1935 LR nr. 5 (1935) 120 (2)
23320 697 Bb Klaasist põllud, puust piirid Aken 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (15)
23321 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud Aken 1968 SSTT 29
23322 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud Aken 1971 Säde nr. 6 ja 22 (1971) 8 (10)
23323 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud Aken 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (20)
23324 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud 1979 Rukki 64
23325 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud Aken 1979 Metstak 10 ja 32 (57)
23326 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud 1981 Karlep-Vihm-Kronberg 10 (6)
23327 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud 1986 Laagus-Õunapuu 168
23328 697 Bb Puust piirid, klaasist põllud Aken 1992 Metstak2 20 ja 22
23329 697 Bb & Puust piirid, klaasist põllud Aken Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 46 (425)
23330 697 C & Puust piir ja klaasist meri Aken Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 36 (36)
23331 697 D & Põllu' klaasidsõ', aid ümbre puinõ Aknõ' Se 1929 A. Gehrke S 17312 (78)
23332 697 E & Klaasitsõ pindre, puitsõ virkse Aknõd Se 1934 A. Kits S 81843 (13)
23333 698 A1a1 Koda kolme nurga peäl (Ein Haus auf [drei] Ecken) Ein Topf mit [drei] Füssen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (33)
23334 698 A1a1 Koda kolme nurga peäl Pott kolme jalaga 1782 Willmann 166 (31)
23335 698 A1a1 Koda kolme nurga peäl Pott kolme jalaga 1787 Lindf. (1787) lk-ta (10)
23336 698 A1a1 Koda kolme nurga peäl Pata kolmella jalalla 1851 Lönnrot2 182 (49)
23337 698 A1a1 Koda kolme nurga peal (Ein Haus auf drei Ecken) Ein dreifüssiger Kochtopf 1876 Wied. 270
23338 698 A1a1 Koda kolme nurga pääl Kolmejalgne iste 1890 E EM 66 (481)
23339 698 A1a1 Koda kolme nurga pääl Kolmejalgne iste 1913 E EM2 59 (623)
23340 698 A1a1 Koda kolme nurga pääl Kolme jalaga pott 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (31)
23341 698 A1a1 Koda kolme nurga peal Kolme jalaga pott 1912 Jürjens 33
23342 698 A1a1 Koda kolme nurga peal Pott kolme jala peal Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 118 (73)
23343 698 A1a1 & Koda kolme nurga peal Leivaküna Pst 1895 H. Lensin H I 7, 574 (38)
23344 698 A1a1 Koda kolme nurga peal Pott raudadel Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (78)
23345 698 A1a1 & Koda kolme nurga peal Iste Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (52)
23346 698 A1a1 Koda kolme nurga pääl Voki Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (7)
23347 698 A1a1 Koda kolme nurga pääl Lõngapott Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (117)
23348 698 A1a2 Koda kolme nuka peal Voki Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (142)
23349 698 A1a2 Koda kolme nuka pääl Vokk San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (12)
23350 698 A1a2 & Koda kolme nuka pääl Vokk Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (13)
23351 698 A1b1 Koda kolme nurgaga Pott kolme jalaga KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (211)
23352 698 A1b1 & Koda kolme nurgaga Kolme jalaga pott VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (84)
23353 698 A1b1 Koda kolme nurgaga Vokk Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (128)
23354 698 A1b2 Koda kolmenurgeline Potiraud Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (82)
23355 698 A1b2 & Koda kolme nurgeline Potirauad Kuu 1903 J. Mikiver E 43939 (83)
23356 698 A2 & Koda kolme jala peal Oki Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 192 (26)
23357 698 A2 Koda kolme jala peal Vokk Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (134)
23358 698 A3 & Koda kolme tulba peal Vokk KJn 1895 J. Koord E 20366 (4)
23359 698 B & Kirik kolme tulba pääl Vokk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (28)
23360 698 B Kirik kolme tulba peal Vokk Pst 1892 J. Leppik E 360 (146)
23361 698 B Kirik kolme tulba pääl Vokk Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 233 (28)
23362 698 C & Koda kolme nurga pääl, kirik üte tulba pääl Vokk Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 452 (21)
23363 698 # 923 1145 1146 1147 2097
23364 699 A1a Koer haugub, saba suus Linalõugut VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (17)
23365 699 A1a Koer haugub, saba suus Linakolk Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (22)
23366 699 A1a Koer haugub, saba suus Kolgispuuga linakolkimine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (74)
23367 699 A1a & Koer haugub, saba suus Linakolkimine Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (16)
23368 699 A1b Koer haugub, händ suus Linapiu kolkes Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (129)
23369 699 A1b Koer haugub, händ suus Linakolgispuu Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 680 (124)
23370 699 A1b & Koer haugub, händ suus Lõuk Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 662 (15)
23371 699 A1c & Koer kolgub, händ suus Linu kolgitakse Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (67)
23372 699 A1c Koer kolgub, händ suus Linalõugutamine 1913 E EM2 60 (629)
23373 699 A1d* & Koer haugub, saba hammaste vahel Linakolkimine Pal 1889 M. Uus H II 27, 426 (38)
23374 699 A1d* Koer haugub, händ hammaste vahel Linakolkimine Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (11)
23375 699 A2 Peni hauk, hand suun Linnu kolkitas Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (17)
23376 699 A2 & Peni hauk, hand suun Linu kolgits Lei 1911 H. Ojansuu ES, MT 198, 35
23377 699 A3a & Hatt haugub, saba suus Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 21 (1885) 111 (23)
23378 699 A3b & Hatt haugub, händ hammaste vahel Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 21 (1885) 111 (23)
23379 699 A3b Au haugub, händ hammustab vahel Lõugeti, kolpits 1890 E EM 28 (34)
23380 699 A3b Au haugub, händ hammustab vahel Lõugeti, kolpits 1913 E EM2 27 (43)
23381 699 A3b & Hatt haugub, händ hammaste vahel Kolbits (kolgispuu) Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (114)
23382 699 A3b Hatt haugub, händ hammaste vahel Linu kolgitakse Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (53)
23383 699 A3c & Vana hatt haugub, händ hammaste vahel Lõugut (koldsip) Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (120)
23384 699 B & Koer haugub, kont suus Lõugeti Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (121)
23385 699 C/ & Siga singub, sitt suus, koer haugub, händ suus Linakolgispuu ja oherdiga või käämrega, käämer – siisamma mis ohert – augupuurimise kohta Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 303, 247 (2a) 1951K
23386 699 D/ & Koer haugub, saba hammaste vahel, perse sõõlub sõkelid Linu kolgitakse Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 200 (268) 1577G
23387 699 D/ Koer haugub, saba hammaste vahel, perse sõelub sakkerid Linalõugutamine Plt 1878 K. Moks H, R 7, 157 ja 169 (218) 1577G
23388 699 # 151 1058Ad2
23389 700 & Koer istub mulgu all ja kaks muna on kurgu all Sittasitikas Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 508 (19)
23390 700 # 1519 1791
23391 701 A* Haugu, haugu hallikene, küll ma hännast kinni pean Lõugeti 1890 E EM 37 (145)
23392 701 A* Haugu, haugu hallikene, küll ma hännast kinni pean Lõugeti 1913 E EM2 35 (179)
23393 701 A* & Haugu, haugu hallikene, küll ma hännast kinni pian Lõuguti Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (7)
23394 701 A* Haugu, haugu, hallike, küll ma sind hännast kinni pea Linalõuguti Mus 1949 H. Valk KKI 11, 276 (18)
23395 701 A* & Haugu, haugu, halli koera, küll ma sabast kinni hoian Kirves Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 91 (11)
23396 701 B1* Koera haukus, kolkis õues, mina hännasta pidasin, sabast teda leebutasin Linalõugutamine HJn 1896 J. Tannenthal H III 23, 361 (5)
23397 701 B1* & Koera haukus, kolkis õues, ma hannast teda pidasin, sabast teista leebutasin Linalõugutamine Kuu 1893 J. Ploompuu, H. Rebane H II 47, 21 (6)
23398 701 B1* & Koer haukus kolkusmääl, mina hännästä pidäsin, savastani liebutelin Linalõuk Kuu 1899 C. Salström H III 29, 752 (16)
23399 701 B1* Koer haugub kolgasmäella, mina hännasta pidasin, sabasta liigutasin Linalõugutamine 1992 Metstak2 31
23400 701 B1* & Kuer haugub kolgasmäella, mina hännästä pidäsin, sabasta liegutasin Linalougutamine Kuu 1987 R. Põldmäe ERA II 161, 242 (45)
23401 701 B1* Koer haugub kolkismäele, mina hennasta vedasin, sabastelle leebustasin Lõugut Kad 1897 J. Dania E 35403
23402 701 B2* & Koer haukus kolgismäel, mina pihula pidasin, savast taga hõerutasin Linalõugutamine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 48 (27)
23403 701 B2* & Kuer haukub, kolguteleb, minä pihüllä pidäsin, hännästä hüörüdelin Lenälougudamine Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 717 (27)
23404 701 B2* Kuera haukus kolkismäällä, mina pihussa pidasin, hännästäsä hüörütelin Linalõugutamine Kuu 1903 J. Mikiver E 43937 (70)
23405 701 C & Halli haugeneb mäele, mina sabast pitsitelin, pitsitelin, pööritelin Linade lõugutamine Ksi 1889 H. Paap E 442 (8)
23406 701 D Kuer haugub kolla-tälla, mää alla mälla-tälla, mina senna minejeksi, saba alla siputellen Lõuguti Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 387 (3)
23407 701 D & Kuer haugub kolla-tälla, mää alla mälla-tälla, mina sennaje meneksi, sava alle sipputelle Linalõugutamine Hlj 1891 V. Klaas H II 9, 591 (1)
23408 701 E* Koer haugub kolgutamast, mäe otsast mälgutamast, mina sabasta pidamas Lõugeti 1890 E EM 66 (483)
23409 701 E* Koer haugub kolgutamast, mäe otsast mälgutamast, mina sabasta pidamas Lõugeti 1913 E EM2 59 (625)
23410 701 E* Koer haugub kolgatumast, mäe otsast mälgatumast, mina sabasta pidasin Linalõugut (kolgispuu) VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 42 (71)
23411 701 E* & Koer haugub kolgatimast, mäe otsas mulgutimast, mina sabasta pidasin Linalõugut VMr 1890 J. Reise H II 11, 828 (40)
23412 701 Fa & Koer haugub külla-kalla, mäe otsas mülla-mälla, mina võttin savast kinni, savaluu raksatas Linakolkimine Vai 1891 M. Treuberg H II 37, 86 (1)
23413 701 Fb & Koerad haukusid kolla-kalla, üle mäe mölla-mälla, mina hännasta pidasin, savarood tegi riksa-raksa Linalõugutamine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (159)
23414 701 G1* Koer haugub kilka-kolka, üle mäe mõlka-mälka, sabaroog teeb rika-raka Lõugeti 1890 E EM 66 (482)
23415 701 G1* Koer haugub kilka-kolka, üle mäe mõlka-mälka, sabaroog teeb riksa-raksa Lõugeti 1913 E EM2 59 (624)
23416 701 G1* Koer haugub kilka-kolka, üle mäe mõlka-mälka, sabaroog teeb riksa-raksa Lõuguti 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 23 ja 42 (26)
23417 701 G1* Koer haugub kilka-kolka, üle mäe mõlka-mälka, sabaroog teeb riksa-raksa Linalõugut 1921 Nurmik II 78 (4)
23418 701 G1* Koer haugub kilka-kolka, üle mäe mõlka-mälka, sabaroog teeb riksa-raksa Linalõugut 1929 Nurmik II3 6
23419 701 G1* & Koer haugub kilka-kolka, üle mäe mölka-mölka, sabaroo teeb riksa-räksa Lõugut HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (3)
23420 701 G1* Koer haugub kilga-kõlga, üle mäe milga-mõlga, sabaroog teeb riksa-raksa Lina- ja kanepilõugutamine As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (4)
23421 701 G1* & Koer haugub killa-kolla, üle mäe milla-molla, sabaroog teeb riksa-raksa Lõuguti Kos 1891 J. Härg H II 16, 308 (36)
23422 701 G1* Koer haugub kilka-kolka, üle mäe molka-malka, sabaroog teeb triksa-traksa Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1289 (31)
23423 701 G2 & Koer haugub kilga-kolga, läbi aja nilga-nolga, sabaroog teeb riksa-roksa Linalõugutamine Hag 1937 H. Mesikäpp ERA II 132, 477 (22)
23424 701 H & Koer haugub killa-kolla, mäe pääl milla-mölla, iseennast ebendab, tuhat luud loksutab Lõugeti, kolbits Hls 1894 J. Riiet H III 19, 836 (56)
23425 701 # 276
23426 702 Aa1 Kogu pere katsub pereme munni Ukse kääpide 1995 EMrd V 73 (13)
23427 702 Aa1 & Kogu pere katsub pereme munni Ukse käepide Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 24 (9)
23428 702 Aa2 & Kõik pere katsub peremehe munna Ukse käsiravvad, käsiraudu on mitu Kod 1940 A. Univere ERA II 285, 393 (46)
23429 702 Ab & Hommiku vara lähevad inimesed õue, katsuvad peremehe munni Toa väre ja uks endistel võredega suitsutalutaredel Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
23430 702 B & Igaüks katsub pesematta silmadega pereme usku Ukse käeraud VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 14 (41)
23431 702 # 1583 2687
23432 703 a & Kogu päivä kiips-kaaps, õhtul luts nurka Kingad Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (44)
23433 703 a Kogu päeva kiips-kaaps, õhtul luts nurka Kingad 1913 E EM2 60 (630)
23434 703 a Kogu päeva kiips-kaaps, õhtul luts nurka Kingad 1979 Metstak 9 ja 32 (30)
23435 703 a Kogu päeva kiips-kaaps, õhtul luts nurka Kingad 1992 Metstak2 12 ja 14
23436 703 b & Kõige päeva kips-kaps, õhta luts nurka Kingad Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (56)
23437 703 # 650K1
23438 704 & Koit kumab, päike punab, siis pannakse härg lamba selga Jalad pannakse kinni 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (26)
23439 704 Koit kumab, päike punab, härg pandakse lamba selga Sukad, kingad pandakse jalga 1890 E EM 67 (486)
23440 704 Koit kumab, päike punab, härg pandakse lamba selga Sukad, kingad pandakse jalga 1913 E EM2 60 (631)
23441 705 A & Hele kukk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1798 (306)
23442 705 B & Hele tamm rikka mehe läve ees Torupill Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 454 (87)
23443 705 C* Hele puu, hele tamm, rikka mehe läve all Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (19)
23444 705 C* & Helle puu, helle tamm, rikka mehe läve iihn Passun Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (93)
23445 705 D1a1 & Hele kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32472 (2)
23446 705 D1a2 & Hele tamm, hele kuusk om rikka mehe läve ees Keel Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 387 (26)
23447 705 D1b & Hele kuusk, hele tamm Rikka mehe lebahalg ja -labidas Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (145)
23448 705 D2 & Hõbe kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiul, pill Phl 1937 E. Steinberg ERA II 147, 387 (1)
23449 705 D3 & Tore kuusk, hele tamm, rikka mehe tua ees Aken HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (79)
23450 705 D3 Tore kuusk, hele tamm, rikka mehe tua ees Aken 1890 E EM 155 (1481)
23451 705 D3 Tore kuusk, hele tamm, rikka mehe tua ees Aken 1913 E EM2 134 (1935)
23452 705 D4 & Hõre kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (20)
23453 705 D5 & Kumer kuusk, hele tamm, rikka mehe laua pääl Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (5)
23454 705 D6 & Hele kuusk, kena tamm, rikka mehe ukse all Sõlg rinnas Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (13)
23455 705 D7a1* Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe lääve all Torupill Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 159 (7)
23456 705 D7a1* Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe lääve all Torupill Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (2)
23457 705 D7a1* & Helle kuus, kolle tamm, rikka mihe läve all Kerkukell Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (68)
23458 705 D7a1* Hele kuusk ja kole tamm, rikka mehe läve all Viiul Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (45b)
23459 705 D7a2 & Helle kuus, kolle tamm, rikka mihe läve iin Peni hand San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (180)
23460 705 D7b & Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe ukseläve all Torupill Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (8)
23461 705 D7c & Kole tamm, hele kuusk helisevad rikka mehe ukseläve all Torupill Kär 1889 T. Jank H II 18, 843 (20)
23462 705 D7d & Hele kuusk ja kole tamm, rikka mehe leivelaud Kirik Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (95)
23463 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all (Ein schallender Gräänbaum, klingender Stamm unter des reichen Mannes Thürschwelle) Eine Sackpfeife Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (35)
23464 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Toropill 1782 Willmann 167 (33)
23465 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Säkkipilli 1851 Lönnrot2 182 (50)
23466 705 D8a1 Kole kuusk, hale tamm, rikka mehe läve all (Eine düstere Fichte, eine helle Eiche unter der Schwelle eines reichen Mannes) Die Sackpfeife 1876 Wied. 270
23467 705 D8a1 Kole kask, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill 1890 E EM 67 (487)
23468 705 D8a1 Kole kask, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill 1913 E EM2 60 (632)
23469 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (33)
23470 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Sõlg Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 540 ja 541 (43)
23471 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill KJn 1870 J. Tiedemann E 152 (206)
23472 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (77)
23473 705 D8a1 & Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 208 (192)
23474 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (16)
23475 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 69 (79)
23476 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (42)
23477 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mihe läve all Sõlg Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 271 (42)
23478 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (20)
23479 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Rõn 1933 K. Jaama E 84002 (13)
23480 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiulimängija Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (49)
23481 705 D8a2 & Kole kuusk ja helle tamm kasvave rikka mehe läve ehen Kirikutorn Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (143)
23482 705 D8a3* Hele tamm, kole kuusk, rikka mehe lääve all Torupill Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (24)
23483 705 D8a3* & Hele tamm, kole kuusk, ise rikka mehe lääve all Torupill Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (68)
23484 705 D8b & Kulle kuusk, helle tamm makas rikka mehe läve all Torupill Kam 1896 J. Ots H II 56, 699 (78)
23485 705 D8c & Kore kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Uss VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (89)
23486 705 D8c Kore kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (112)
23487 705 D8d1 Kõle kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (68)
23488 705 D8d1 & Kõle kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Tunnikell MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 749 (1)
23489 705 D8d1 Kõle kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Aken VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 323 (15)
23490 705 D8d1 Kõle kuusk, hele tamm, rika mehe läve all Viiul Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (30)
23491 705 D8d2 & Kõle kuus, hele tamm, rikka mehe laua all Pudel Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (57)
23492 705 D8e1* Kõre kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (38)
23493 705 D8e1* & Kõre kuusk ja hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Kõp 1897 J. Laarmann E 31323 (3)
23494 705 D8e2 & Kõre kuusk, ere tamm, suure saksa läve all Koera händ Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 322 (18)
23495 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all (Ein heller Hahn, eine düstere Eiche unter eines reichen Mannes Schwelle) Die Sackpfeife 1876 Wied. 264
23496 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill 1890 E EM 39 (167)
23497 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill 1913 E EM2 36 (207)
23498 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (11)
23499 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (269)
23500 705 E & Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Toropill Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (38)
23501 705 F & Hele kell, kole kell, rikka mehe läve all Laudpõrand Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 194 (42)
23502 705 Ga & Kumme kuus, helle pettäi, rikka mehe riihe all, targa mehe tare all Vehmrekell Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (10)
23503 705 Ga Kummõ kuus, helle petäi, rikka mehe rehe all, targa mehe tarõ all Kerigukellä Se 1933 A. Tammeorg S 66769 (22)
23504 705 Ga Kummõ kuus, helle petäi, rikka mehe rehe all, targa mehe tarõ all Kerigukellä hääl Se 1927 E. Põllula S 645 (6)
23505 705 Gb & Helle pettäi, kummõ kuus, rikka mehe läve all Pini Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (1)
23506 705 H & Helle puu, kume puu, rikka mihe lavva pääl Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (292)
23507 705 I* & Kuju tamm, hele tamm, rikka mehe tare läve iin Püss San 1920 V. Gross ERM 158, 2 (27)
23508 705 I* Kuju tamm, hele tamm, rikka mehe tare lävel Püss San 1927 A. Gross RKM II 225, 674 (36)
23509 705 J & Hele mänd, tore kuusk ja rikka mehe läve all Torupill Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (13)
23510 705 K & Hele kukk, jäme härg, rikka mehe läve all Klaver Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (15)
23511 705 L+ & Hele-hele, kole-kole, rikka mehe väravas Kirik Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (87)
23512 705 L+ Ile tamm, ole tamm, rika mehe läve all Trepp Puh 1890 P. Kalk H III 10, 59 (34)
23513 705 L+ Heledäm on kare kuusk rikka mehe läve all Härmoonik KJn 1890 A. Pihlak E 459 (53)
23514 705 L+ Hele kuu, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (2)
23515 705 M/ & Hele kuusk, kole tamm riksub-raksub rikka mehe toa taga Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (19) 1847H
23516 705 # 209 210 803 832Oa 1847 1853 1976 1993
23517 706 & Kolm auku toppis ning kirjä pael all Kihnu särk (käisteta) Khn 1948 S. Lätt RKM I 1, 464 (2)
23518 707 a & Kaks kõrva, kolm jalga, ise kiriseb ja kägiseb, aga paigast ei lähe Vokk Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 270/1 (32)
23519 707 b & Kolm jalga, kaks kõrva, mitte ühtegi silma, seistes jookseb ja teeb müra Vokk 1933 M. Pärn ERA II 58, 625 (3)
23520 707 c & Kolm jalga ja kaks kõrva, üks pea ja ühtegi silma, isi liigub ja teeb kära, iial ei saa paigast ära Vokk Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 351 (1)
23521 707 # 878 1703
23522 708 A & Kolm kolmest jakatud Äki SJn 1890 E. Saabas H II 26, 725 (19)
23523 708 B & Üks konn kolmest jakatud Äki SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 465 (3)
23524 708 C/ & Lennab kui lind, tõngub kui siga, möirab kui härg, kõrgem kut härg, madalam kut härg, ise kolmest kokku jätkatud Sitikas Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 161 (29) 958Ü
23525 708 # vs: EV 11206
23526 709 & Kolm lümbakut vedavad ühte pimedad ja pime külvab valge põllu pääle Kirjutamine Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (75)
23527 709 # 1628
23528 710 a Kolm santi ühe kübara all Kolmejalgne penk 1913 E EM2 60 (640)
23529 710 a Kolm santi ühe kübara all Kolmejalgne pink Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40113 (91)
23530 710 a & Kolm santi ühe kübara all Iste Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (139)
23531 710 b & Kolm kuningast ühe kübara all Iste Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (31)
23532 710 c & Kolm vana meest ühe kübara all Iste jalad Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (9)
23533 710 d Kolm miest ühe kübärä all Kihnu istõ Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 464 (3)
23534 710 d & Kolm miest ühe kübärä all Iste Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (30)
23535 710 d Kolm meest ühe kübara all Kolme jalaga pink Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (80)
23536 710 d Kolm meest ühe kübara all Iste Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 270 (42)
23537 710 d Kolm meest ühe kübara all Puuiste Kse 1889 K. Karu H II 17, 911 ja 916 (40)
23538 710 e Kolm meest ühe mütsi all Iste Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 191 (11)
23539 710 e & Kolm meest ühe mütsi all Kolmejalgne iste Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 269 (16)
23540 710 e Kolm meest ühü mütsi all Iste (järg) Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (15)
23541 710 e Kolm meest ühe mütsi all Istme jalad Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (131)
23542 710 f% & Kolm lätlast ühe kaabu all Iste SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 77 (23) 1931Ac1
23543 710 # 508 1369Ab 1446
23544 711 & Kolm risti kolgatal Päärätt Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (91)
23545 711 Kolm risti Kolgatal Naiste pearätik Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 332 (21)
23546 712 a & Kolm ruusi mere pääl Kolm suurt pühä Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (18)
23547 712 b & Kolm ilusat lilli mere pääl Kolm suurt pühiaiga Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (27)
23548 712 # 2372Ac
23549 713 A & Kolm saksa käivad ühte mõisa kokku Ahjuroop, luud ja labidas MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (71)
23550 713 B% & Kolm isandad käivad ühes linnas kohut, üks ei näe üht, teine teist Ahjuroop, luud ja labidas VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (77) 533A3a4 2255
23551 713 B% Kolm saksa käivad linnas kohut, üks ei näe ühte, teine teist Ahjuroop, luud, lasn 1890 E EM 67 (493) 533A3a4 2255
23552 713 B% Kolm saksa käivad linnas kohut, üks ei näe ühte, teine teist Ahjuroop, luud, lasn 1913 E EM2 60 (639) 533A3a4 2255
23553 713 C & Kolm kuningat tulevad üheskoos tuppa, ühel on lai piht, tõisel pikk pard, kolmandamal kõver nina Leivalabidas, luud, roop VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (16)
23554 714 & Kolme kanti kaabukene Tatrikutera Kan 1888 G. Veski H III 11, 518 (77)
23555 714 # 715 719
23556 715 A & Kolme kanti kuninga ait Tatter Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (76)
23557 715 B% & Kuniga majakene, kolmenurgeline, päält must kui hüdsi, siist valge kui lumi Tatretera Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (72) 1322
23558 715 # 714 719
23559 716 Aa & Üks emmis, kolm külge Tatar Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (86)
23560 716 Ab1 & Üks orikas, kolm külge Tatratera Plt 1889 J. Lillak H I 2, 313 (7)
23561 716 Ab2 & Orikas magab [kol]me külje pääl Tatratera Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (11)
23562 716 Ac1 & Must orik, kolm külge Katus Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (40)
23563 716 Ac2 & Kolme küllega must oorikas Tatar Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (11)
23564 716 B & Kolme küüraga must ork Tatrikutera Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (52)
23565 716 Ca1 & Kolme kõhriga must or'k Tatriguterä San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (156)
23566 716 Ca1 Kolmõ kõhriga must orik Tatrikuterä Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (54)
23567 716 Ca1 Kolme kõhrige must orik Tatrikuterä San 1888 K. Gross H II 31, 807 (56)
23568 716 Ca1 Kolme kõhriga must ork Tatratera San? 1889 P. Roose H II 31, 709 (1)
23569 716 Ca1 Kolme kõ[h]riga must or'k Tatriguterä San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 302 (357)
23570 716 Ca2 & Must or'k kolme kõhriga Tatrikuterä Ote 1895 E. Palm E 20130 (28)
23571 716 Ca2 Must ork, kolme kõhriga Tatratera 1913 E EM2 94 (1248)
23572 716 Cb Kolme kõhriga orik Suur nõel 1890 E EM 67 (489)
23573 716 Cb Kolme kõhriga orik Suur nõel 1913 E EM2 60 (635)
23574 716 Cb & Kolme kõhriga orik Suur nõel Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (46)
23575 716 Cb Kolme kõhrige orik Kandiline nõgel San 1895 J. Kuldsep E 19086 (64)
23576 716 Cb & Kolme kõhrige orik Tater Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 563 (307)
23577 716 Cb Kolme kõhriga orik Tatrikutera Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (23)
23578 716 D% & Üts orik katõ kõhriga Tatrik Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 445 (45) 546
23579 716 E & Siga säitsme kõhriga Vikekaar Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 28 (245)
23580 716 Fa Kolme kandiga orik Suur nõel 1890 E EM 67 (489)
23581 716 Fa Kolme kandiga orik Suur nõel 1913 E EM2 60 (635)
23582 716 Fa & Kolme kandiga orik Suur nõel Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (46)
23583 716 Fb Karu kolmekandiline Suur nõel Plt 1891 J. Reinthal E 477 (41)
23584 716 Fb & Karu kolme kandiline Vokk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (54)
23585 716 G & Kolme seljaga oorik Tatrik Kan 1888 G. Veski H III 11, 514 (14)
23586 716 H% & Must orik kolme sälgroodsuga Tatrigutera Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (109) 2678
23587 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus (Ein dreibeiniger Teufel mit eisernen Zähnen im Munde) Der Spinnrocken 1876 Wied. 270
23588 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk 1934 Loorits VrP 26 (60)
23589 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 26 (60)
23590 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (25)
23591 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (4)
23592 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
23593 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokile lüht Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (37)
23594 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vai 1893 J. Sorro H II 36, 422 (9)
23595 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vai 1893 A. Feldbach E 4469 (9)
23596 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (10)
23597 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (34)
23598 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (95)
23599 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
23600 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõh 1992 E. Kuldma RKM, KP 7, 566 (2)
23601 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Iis 1956 Ü. Tedre KKI 21, 352 (5)
23602 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 225 (14)
23603 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Hlj 1888 M. Falk SKS, Eisen 20 ja 22 (18)
23604 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (2)
23605 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 197 (105)
23606 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (17)
23607 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kad 1896 J. Sõster EÜS VII 396 (2)
23608 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kad 1926 S. Noor E 57650
23609 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Rkv 1934 E. Siirak ERA II 70, 527 (5)
23610 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 592 (363)
23611 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (55)
23612 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 14 (8)
23613 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 185 (8)
23614 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 467 (8)
23615 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 524 (37)
23616 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1929 V. Metsamärt ES, MT 71, 18 (2)
23617 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (15)
23618 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 106 (1)
23619 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1950 V. Murumaa, Ü. Tedre KKI 12, 245 (19)
23620 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 449 (43)
23621 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (13)
23622 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk VMr 1889 K. Roost H II 11, 669 (8)
23623 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk VMr 1890 J. Reise H II 11, 826 (11)
23624 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk VMr 1890 J. Palm H II 11, 855 ja H, Mapp 27 (29)
23625 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 12 (26)
23626 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 190 (9)
23627 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (4)
23628 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Amb 1889 M. Neumann H III 4, 258 (8)
23629 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Amb 1965 M. Proodel RKM II 195, 423 (47)
23630 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 267 (25)
23631 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 379 (26)
23632 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (44)
23633 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pee 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 70 (3)
23634 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pai 1926 R. Viidebaum E 59244 ja 59249 (12)
23635 717 A1a1 Kolmejalgne k[ura]t, raudhambad suus Vokk Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 359 (16)
23636 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Ketramise vokk Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 460 (1)
23637 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk 1930 L. Birnbaum E 64936 (14)
23638 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1935 I. Piibeman ERA II 110, 219 (44)
23639 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1935 V. Kruusval ERA II 110, 537 (9)
23640 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1935 H. Haksalu ERA II 112, 470 (3)
23641 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 300 (58)
23642 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 246 (5)
23643 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 487 (140)
23644 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372 (35)
23645 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 575 (59)
23646 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 128 (4)
23647 717 A1a1 & Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (7)
23648 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 319 (15)
23649 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (1)
23650 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 282 (61)
23651 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (8)
23652 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 87 (7)
23653 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jür 1877–1917 J. Pihlakas E 953 (1)
23654 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 59 (8)
23655 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Jür 1896 A. Suurkask E 25496 (12)
23656 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (18)
23657 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (40)
23658 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (24)
23659 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kos 1930 S. Veske E 64969 (139)
23660 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kos 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 677 (11)
23661 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 103 ja 115 (9)
23662 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Naiste haik (vokk) Rap 1889 M. Lemmerkänd H II 16, 487 (12)
23663 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (10)
23664 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (61)
23665 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Hag 1934 H. Mesikäpp ERA II 69, 577 (32)
23666 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (10)
23667 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (2)
23668 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Ris 1896 J. Niinas E 26297 (7)
23669 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Mär 1938 S. Luts ERA II 147, 695 (47)
23670 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 279 (7)
23671 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vig 1895 M. Väli H III 18, 776 (99)
23672 717 A1a1 [Kolme]jalgne kurat, raudhambad suus Voki Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (112)
23673 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (11)
23674 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 267 (28)
23675 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Han 1968 S. Lätt RKM II 254, 71 (39)
23676 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 8 (3)
23677 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Kse 1889 K. Karu H II 17, 915 (89)
23678 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 199 (16)
23679 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Lih 1968 K. Salve KKI 48, 353 (36)
23680 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 445 (67)
23681 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Hps 1923 V. Lao E 53570 (51)
23682 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk LNg 1895 J. Prooses E 21361 (1)
23683 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (74)
23684 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 384 (42)
23685 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 187 (116)
23686 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 790 (17)
23687 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 121 (5)
23688 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 679 (9)
23689 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (28)
23690 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 176 (48)
23691 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (99)
23692 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Pöi 1965 A. Toomessalu KKI KS
23693 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (22)
23694 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 459 (33)
23695 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 249 (138)
23696 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 811 (35)
23697 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 220 (2)
23698 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (102)
23699 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 234 (6)
23700 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vän 1922 L. Kontus A 1528 (16)
23701 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vän 1933 M. Hansen E 82375/6 (10)
23702 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Võn 1933 S. Rungi E 82679 (6)
23703 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 250 (3)
23704 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 211 (48)
23705 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki, oki Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 195 ja 199 (20)
23706 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (15)
23707 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Oki Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (13)
23708 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 705 (19)
23709 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Hää 1889 E. Grant H II 23, 597 (3)
23710 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Oki Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 27 (9)
23711 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 195 (56)
23712 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (2)
23713 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 440 (2)
23714 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 377 (56)
23715 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (88)
23716 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (13)
23717 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vil 1891 J. Karus H III 7, 143 (74)
23718 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (21)
23719 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vil 1896 H. Maaten E 25973 (14)
23720 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 539 (60)
23721 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Okk Kõp 1903 M. Evert H III 30, 521 (52)
23722 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (2)
23723 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Voki, oki SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (70)
23724 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Äki SJn 1890 E. Saabas H II 26, 727 (38)
23725 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk SJn 1936 L. Takk ERA II 124, 407 (14)
23726 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 564 (13)
23727 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (5)
23728 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk KJn 1870 J. Tiedemann E 143 (131)
23729 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 703 (6)
23730 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 671 (16)
23731 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Vl 1932 A. Zimmermann E 82140 ja 82145 (64)
23732 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (41)
23733 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 633 (76)
23734 717 A1a1 Kolmejalgne k[ura]t, raudhambad suus Vokk Lai 1895 K. Taras H III 26, 79 ja 82 (118)
23735 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (75)
23736 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Lai 1898 J. Ermann E 37940 (6)
23737 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pal 1888 M. Uus H II 27, 334 (51)
23738 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (35)
23739 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pal 1889 E. Uus H III 8, 334 (7)
23740 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pal 1909 H. Karro E 46483 (21)
23741 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (1)
23742 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (27)
23743 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Trm 1895 M. Reisenpuk H I 7, 598 (2)
23744 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (8)
23745 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 243 (27)
23746 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa, A. Rõõm EKRK I 60, 249 (29)
23747 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (9)
23748 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (60)
23749 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk MMg 1889 H. Ostrat H II 28, 478 (23)
23750 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (40)
23751 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (35)
23752 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 696 (7)
23753 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Trt 1927 K. Pormeister E 59837 (203)
23754 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Trt 1934 K. Kirss E 85928 (38)
23755 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (7)
23756 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Urv 1959 M. Saar RKM II 72, 226 (4)
23757 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Har 1934 L. Adamson ERA II 82, 185 (9)
23758 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhambad suus Vokk Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 224 (4)
23759 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 138 (140)
23760 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Kedramise vokk Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (57)
23761 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Tür 1894 J. Johannson H III 18, 82 (43)
23762 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 124 (4)
23763 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 102 (20)
23764 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (56)
23765 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Kos 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 106 (43)
23766 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 498 (7)
23767 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Kei 1939–1940 E. Kriitmäe ERA II 273, 242 (1)
23768 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (58)
23769 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (46)
23770 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Vig 1894 J. Getreu H II 47, 207 (7)
23771 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 284 (29)
23772 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (11)
23773 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Kse 1968 S. Lätt RKM II 254, 105 (39)
23774 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Kir 1967–1968 M. Tuul RKM II 253, 195 (8)
23775 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Voki LNg 1956–1966 E. Põld RKM II 321, 245
23776 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 432 (52)
23777 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Krj 1959 S. Lätt RKM II 86, 415 (40)
23778 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Okk Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 114 (2)
23779 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Voki Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (87)
23780 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Voki Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 524 (27)
23781 717 A1a1 & Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Oki Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (35)
23782 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 75 (15)
23783 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Voki Prn 1901 A. Gärtner E 41623 (20)
23784 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (15)
23785 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 81 (74)
23786 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Oki SJn 1894 H. Raid H II 49, 618 (85)
23787 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1740 (14)
23788 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (69)
23789 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Plt 1878 K. Moks H, R 7, 157 ja 169 (215)
23790 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 102 (3)
23791 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhammad suus Vokk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (88)
23792 717 A1a1 Kolmejalgane kurat, raudhambad suus Vokk Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 59 (83)
23793 717 A1a1 Kolmejalgane kurat, raudhambad suus Vokk Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (28)
23794 717 A1a1 Kolmejalgane kurat, raudhambad suus Vokk Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (58)
23795 717 A1a1 & Kolmejalgane kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 717 (31)
23796 717 A1a1 Kolmejalgane kurat, raudhambad suus Vokk Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
23797 717 A1a1 Kolmejalkane kurat, rauthampat suus Vokk Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 139 (27)
23798 717 A1a1 Kolmejalgane kurat, raudhambad suus Vokk Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (26)
23799 717 A1a1 Kolmejalgine korat, raudhamba suhun Vokk Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (31)
23800 717 A1a1 Kolmejalune kurat, raudhambad suus Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (11)
23801 717 A1a1 Kolmjalgne kurat, raudhambad suus Jalgut Mus 1979 A. S., K. S. KKI KS
23802 717 A1a1 Kolmejalgne korat, raudhammad suus Oki Vän 1889 J. Peterson H II 20, 597 (3)
23803 717 A1a1 & Kolmejalgne kurat, raudhamba suun Vokk Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (21)
23804 717 A1a1 Kolmejalgne kurat, raudhamba suhun Vokk Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (118)
23805 717 A1a1 Kolmõjalaline kurat, raudhamba suun Vokk Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (18)
23806 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk 1995 EMrd V 188 (86)
23807 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 466 (25)
23808 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Sim 1978 A. Korb RKM II 331, 283 (43)
23809 717 A1a2 & Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Voki VMr 1891 C. Mastberg H II 11, 924 (2)
23810 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokilüht JJn 1923 P. Havik EKnSe 39 (3)
23811 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Pee 1939 L. Böckler ERA II 250, 550 (31)
23812 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 99 (37)
23813 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Kuu 1891 J. Ploompuu, H. Rebane H II 15, 162 (12)
23814 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Kuu 1935 M. Heinakroon ERA II 112, 155 (195)
23815 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Tln 1926 M. Sengbusch E 57365
23816 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 388 (18)
23817 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 472 (13)
23818 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Voki Var 1938 L. Kruus A 16493 (11)
23819 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Okk Mar 1938 E. Põldre KKI WS
23820 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (5)
23821 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 233 (32)
23822 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Oki Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (81)
23823 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 11 (1)
23824 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk Äks 1980 A. Korb RKM II 348, 237 (1)
23825 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhambad suus Vokk As 1993 A. Korb RKM II 459, 273 (156)
23826 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhammad suus Vokk Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (124)
23827 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhammad suus Okk Ris 1889 J. ja T. Asper H II 16, 706 (14)
23828 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhammad suus Voki Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (14)
23829 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhammad suus Voki – kolm jalga, raudhammad – lühi haagid ehk hammad Krj 1940 V. Eenveer ERA II 291, 207 (55)
23830 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhammad suus Voki Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 355 (47)
23831 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhammad suus Voki Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 604 (151)
23832 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhammad suus Oki Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (48)
23833 717 A1a2 & Kolmejalgne kurat ja roudhammad suus Rei 1939 E. Ennist ERA II 254, 382 (7)
23834 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja roudhammad suus Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 212 (28)
23835 717 A1a2 Kolmejalgane kurat ja raudhambad suus Vokk Kuu 1923 L. Pärt ES, MT 5, 3
23836 717 A1a2 Kolmejalgane kurat ja raudhambad suus Vokk Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 241 (33)
23837 717 A1a2 Kolmejalgane kurat ja raudhambad suus Vokk Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (29)
23838 717 A1a2 Kolmejalgne kurat ja raudhamba' suun Vokk Kam 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 219 (22)
23839 717 A1a3 & Kolmejalgne kurat, kaks rida raudhambaid suus Vokk Iis 1888 A. Valter H III 1, 450 (15)
23840 717 A1a4 & Kolmejalgne kurat, raudhambaid suu täis Vokk Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (18)
23841 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhammad suus Vokk 1890 E EM 67 (488)
23842 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk 1913 E EM2 60 (634)
23843 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk 1923 Huvit. II 216 ja 224 (19)
23844 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus 1924 Tamman 24
23845 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus 1938 Käis EV I4/I 3
23846 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk Iis 1955 H. Kihno, L. Raudsep KKI 20, 70 (12)
23847 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 85
23848 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk VJg 1936 L. Böckler ERA II 131, 80 (68)
23849 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (21)
23850 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Voki Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 522 (13)
23851 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk Han 1936 L. Uusküla ERA II 139, 71 (27)
23852 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Okk Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 415 (41)
23853 717 A1b1 & Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Okk Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (53)
23854 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (8)
23855 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi EKRK I 61, 482 (33)
23856 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus Vokk Rõu 1977 A. Korb, I. Rettau RKM II 329, 365 (36)
23857 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhammad suus Voki Phl 1938 E. Ennist ERA II 189, 295 (170)
23858 717 A1b1 & Kolmejalgne kurivaim, roudhammad suus Voki Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 235 (11)
23859 717 A1b1 Kolmejalgane kurivaim, raudhambad suus Vokk Kuu 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (27)
23860 717 A1b1 Kolmejalgne kurivaim, raudhamba suhun Okk Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (28)
23861 717 A1b1 Kolmõjalgnõ kurivaim, raudhambad suun Vokk Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (26)
23862 717 A1b2 & Kolmejalgne kurivaim ja raudhammad suus Voki Rap 1930 J. Uustalu E 70659 (16)
23863 717 A1c Kolmejalgne sarvik, raudhammad suus Voki 1892 Tõn. LPr 10 (2)
23864 717 A1c Kolmejalgne sarvik, raudhambad suus Vokk JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 369 (10)
23865 717 A1c & Kolmejalgne sarvik, raudhambad suus Voki Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3736 (12)
23866 717 A1c Kolmejalgne sarvik, raudhambad suus Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 201 (73)
23867 717 A1c Kolmejalgne sarvik, raudhambad suus Vokk Hls 1905 H. Sulsenberg H II 74, 371 (1)
23868 717 A1c Kolmejalgne sarvik, raudhambad suus Voki Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 214 (17)
23869 717 A1c Kolmejalgne sarvik, raudhambad suus Vokk Plt 1899 M. Luu E 38345b (14)
23870 717 A1c Kolmejalgne sarvik, raudhamba suus Vokk Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (42)
23871 717 A1d Kolmejalgne vanakurat, raudhambad suus Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 5, 154 (2)
23872 717 A1d & Kolmejalgne vanakurat, raudhamba suun Vokk Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (85)
23873 717 A1e1 & Kolmejalgne tont, raudhambad suus Vokk Koe 1958 E. Kaskema RKM II 83, 223 (6)
23874 717 A1e2 & Kolmejalgne tont ja raudhambad suus Vokk As 1993 A. Korb RKM II 459, 154 (13)
23875 717 A1f & Kolmejalgne kuri, raudhambad suus Vokk Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (18)
23876 717 A1g & Kolmejalgne pagan, raudhambad suus Vokk VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 152 (3)
23877 717 A1h & Kolmejalgne vanajätis ja raudhambad suus Vokk Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 357 (2)
23878 717 A1i & Kolmejalgne kurat Vokk Trm 1906 M. Sild H II 74, 856 (19)
23879 717 A1i Kolmejalgane kurat Voki jalat Lüg 1931 M. Toomse KKI WS
23880 717 A1j+% Kolmejalgne kurat, raudhambad suus, neelab ussi alla Vokk JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 609 (23) 717C5 1011
23881 717 A1j+% & Kolmejalgne kurat, raudhambad suus, ise sööb soolikaid Vokk Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (28) 717C5 1011
23882 717 A1j+% Kolmejalgne kurivaim, raudhambad suus, ise tantsib ringi kui rumal Vokk Noa 1931 R. Almann ERA I 3, 619 (5a) 717C5 1011
23883 717 A2a1 & Kolme jalaga kurat, raudhambad suus Vokk Nrv 1905 M. Russmann H III 31, 529 (5)
23884 717 A2a1 Kolme jalaga kurat raudhambad suus Vokk Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (81)
23885 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 140 (44)
23886 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhambad suus Vokk Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 110 (36)
23887 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhambad suus Vokk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (122)
23888 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhambad suus Veski Pal 1891–1892 H. Maasen E 52101 (9)
23889 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhambad suus Vokk Pil 1993 J. Oras RKM II 455, 175/6 (29)
23890 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhambad suus Vokk MMg? 1962 K. Kõivumägi, I. Varik EKRK I 40, 164 (15)
23891 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhambad suus Vokk TMr 1930 E. Schmidt E 71299 (41)
23892 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhammad suus Vokk Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (836)
23893 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhammad suus Voki Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 534 (36)
23894 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhammad suus Vokk Vil 1877–1917 J. Täht E 1382 (77)
23895 717 A2a1 & Kolme jalgudega kurat, raudhambad suus Vokk Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 52
23896 717 A2a1 Kolmõ jalaga kurat, raudhamba suus Vokk Se 1930 N. Sõrmus S 28602 (25)
23897 717 A2a1 Kolme jalaga korat, raudhamba suhun Okk Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (12)
23898 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhambad suun Vokk Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (15)
23899 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Võn 1889 J. Pint H II 33, 731 (53)
23900 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 616 (3)
23901 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Rõn 1888 H. Urb H II 30, 747 (15)
23902 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (17)
23903 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 373 (2)
23904 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (9)
23905 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (106)
23906 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk San 1967 H. Kukk RKM II 245, 541 (285)
23907 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Vlg 1889 E. Kornel H III 10, 657 (42)
23908 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (115)
23909 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (27)
23910 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 546 (139)
23911 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suun Vokk Rõu 1957 O. Niinemägi RKM II 63, 154 (6)
23912 717 A2a1 Kolme jalaga korat, raudhamba suun Vokk Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 849 (9)
23913 717 A2a1 Kolmõ jalaga kurat, raudhamba suun Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (39)
23914 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suuhn Langaratas (vokk) Har 1955 A. Lepp RKM II 79, 316 (40)
23915 717 A2a1 & Kolmõ jalaga kurat, raudhamba suuhn Vokk Har 1889 J. Pähn H II 32, 203 (121)
23916 717 A2a1 Kolme jalaga kurat, raudhamba suuh Vokk Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 151 (4)
23917 717 A2a2 & Kolmõ jalaga kurat, ravvast hamba' suuh Vokk Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 273 (2)
23918 717 A2a3 Kolme jalaga kurat, ravvatse hamba suuh Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 470 (15)
23919 717 A2a3 & Kolme jalaga kurat, ravvadse hamba' suuh Vokk Se 1927 E. Põllula S 2693 (23)
23920 717 A2a4 & Üts kolme jalaga kurat ja ravvadsõ' hamba' suuh Vokk Se 1929 A. Gehrke S 17304 (10)
23921 717 A2a5 & Kolme jalaga kurat, raudhambad Vokk Trm 1894 S. Sommer H II 50, 540 (7)
23922 717 A2b1 Kolme jalaga kurivaim, raudhambad suus Vokk Ote 1955–1956 Õ. Kundver RKM II 84, 108 (11)
23923 717 A2b1 & Kolmõ jalaga kurivaim, raudhambad suus Vokk Se 1936 P. Toomemägi ERA II 144, 126 (36)
23924 717 A2b1 Kolmõ jalaga kurivaim, raudhamba suuh Se 1938 N. Lume ERA II 175, 514 (16)
23925 717 A2b2 & Kolmõ jalaga' kurivaim, raudhamba' ommava' suuh Vokk Se 1932 J. Ojavere S 37537 (122)
23926 717 A2c1 & Kolmõ jalaga' vanakurat, ravvadsõ' hamba' suuh Vokk Se 1927 M. Pihlapuu S 2896 (1)
23927 717 A2c2 & Kolmõ jalaga vanakuri, raudhamba suuh Vokk Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (34)
23928 717 A2d Kolme jalaga sarvik, raudhambad suus Vokk Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (77)
23929 717 A2d & Kolmõ jalaga sarvik, raudhamba suun Vokk Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (92)
23930 717 A2d Kolmõ jalaga sarvik, raudhamba suun Vokk Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (16)
23931 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus (Ein Teufel mit drei Beinen, eiserne Zähne im Munde) Der Spinnrocken 1876 Wied. 272
23932 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus 1968 Vääri EKÕ 145
23933 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 12 (36)
23934 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 77 (21)
23935 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (50)
23936 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Jür 1888 M. Petroff H I 1, 347 (23)
23937 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Ans 1891 F. Peters H II 41, 421 (6)
23938 717 A3a1 & Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 332 (14)
23939 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Vil 1892 H. Pihlap E 727 (106)
23940 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (120)
23941 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Oki Saa 1892 H. Langholts H III 13, 505 (28)
23942 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 405 (23)
23943 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (32)
23944 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Hls 1894 J. Riiet H III 19, 837 (76)
23945 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (106)
23946 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Hel 1928 E. J. Kase E 61784
23947 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 296 (148)
23948 717 A3a1 Korat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 194 (41)
23949 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (81)
23950 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Pst 1926 V. Mihailov A 8906 (3)
23951 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 140 (36)
23952 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (107)
23953 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Pal 1922 M. Linnomägi A 313 (20)
23954 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (20)
23955 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (136)
23956 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 83 (42)
23957 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (38)
23958 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Trt 1927 M. Jürgenson ARS 1, 865 (4)
23959 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (9)
23960 717 A3a1 Kurat [kolme] jalaga, raudhambad suus Vokk Võn 1960 L. Järvemäe, K. Kõivumägi EKRK I 29, 145 (15a)
23961 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 416 (58)
23962 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Nõo 1940 O. Sild ERA II 274, 565 (2)
23963 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Nõo 1992 E. Matsman RKM, KP 32, 334 (13)
23964 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Puh 1929 P. Ariste ERA II 14, 655 (4)
23965 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Puh 1931? Anonüüm 030 E 71839 (25)
23966 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Puh 1932 Veeber E 81924 (4)
23967 717 A3a1 Kurat [kolme] jalaga, raudhambad suus Vokk Ran 1895 J. Palu E 18774 (24)
23968 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Rõn 1922 A. Eichfeld A 88 (12)
23969 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 454 (40)
23970 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 406 (18)
23971 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 601 (13)
23972 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 380 (255)
23973 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Rõu 1932 E. Mihkelson E 81942 (1)
23974 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Plv 1939 J. Kelt ERA I 6, 453 (20)
23975 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (12)
23976 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 48 (4)
23977 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Trt 1922 R. Adamson A 47 (18)
23978 717 A3a1 Kurat [kolme] jalaga, raudhambad suus Vokk As 1993 A. Korb RKM II 459, 59 (49)
23979 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhammad suus Vokipool Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 334 (22)
23980 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhammad suus Vokk Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (42)
23981 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suus Vokk Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (27)
23982 717 A3a1 Kurat kõlme jalaga, raudhambad suus Vokk Trm 1896 S. Sommer H II 59, 713 (22)
23983 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suus Vokk Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (4)
23984 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suus Vokk Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (43)
23985 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suus Vokk Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 610 (6)
23986 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suus Vokk Trt 1930 P. Ariste ERA II 23, 207 (3)
23987 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suus Vokk Võn 1949 J. Sulengo RKM II 22, 12 (7)
23988 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suus Nõo 1895 J. Leitu E 19002 (5)
23989 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suun Vokk Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (6)
23990 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suun Vokk Ran 1889 A. Tobber H II 30, 241 (5)
23991 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suun Vokk Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (33)
23992 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhambad suhun Vokk Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 546 (37)
23993 717 A3a1 & Kurat kolme jalaga, raudhamba suhun Vokk Trv 1889 J. Käger H III 6, 309 (48)
23994 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suhun Okk Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (46)
23995 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suhun Vokk Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (37)
23996 717 A3a1 Kurat kolme jalaga, raudhamba suhun Vokk Trv 1896 J. Tõllasson E 28609 (14)
23997 717 A3a1 Korat kolme jalaga, raudhamba suhun Vokk Tln 1961 A. Kask RKM I 6, 91 (15)
23998 717 A3a1 Korat kolme jalaga, raudhamba suhun Okk Trv 1892 J. Kill H III 14, 226 (16)
23999 717 A3a1 Korat kolme jalaga, raudhamba suhun Okk Trv 1893 J. Kuusk E 770
24000 717 A3a1 Korat kolme jalaga, raudhamba suhun Okk Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 565 (30)