Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 26001 — 27000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
26001 784 I2a* Kukk laul keedren, kaadren, kivisilla keldren Ritsikas truubi praos Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 714 (136)
26002 784 I2a* & Kukk laulab keedren, kaadren, kivisilla keldren Ritsik Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (120)
26003 784 I2b & Kukk laulab kiidren, kaadren, kivisilla keldren, maa all möldren Ahjuritsik Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (57)
26004 784 I2c & Kiidren, kaadren, kivisilla keldren, seal nad laulvad, õhtul ja hommikul Prussakad ja ritsikad Trv 1895 J. Sims E 21673 (5)
26005 784 I3a* Kukk laulab kuudres, kaadres, kivisilla keldres Ritsikas müüri sees Vil 1892 H. Pihlap E 727 (97)
26006 784 I3a* Kikas laul kudrõs, kadrõs, kivisilla keldren Hainaritsik Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (15)
26007 784 I3a* & Kukk laulab keedren, käädren, kivisilla keldren Kilk keressas Trv 1877–1917 A. Parts E 1352 (5)
26008 784 I3b & Kukk laulab kuudren, kaadren, kivisilla keskel Pada keeb koldes kivide peal Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (69)
26009 784 I4* & Kukk laulab kuldres, kaldres, kivisilla keldres Kellalöömine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (10)
26010 784 I4* Lind laulab kildren, kaldren, kivisilla keldren Ritsik laulab sõõrikapin Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 182 (61)
26011 784 J1a & Kukk laulab koosis, kaasis, maa all möldris, kivises keldris Kilk Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 70 (42)
26012 784 J1b & Kukk laulab koosis, kaasis, kivi all keldris, moa peal möldris, moa all aukus Kilk Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (65)
26013 784 J1c & Kukk laalab koo sees, kaa sees, aea all aukus, moa all möldris, kivi all keldris Kilk Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 580 (115)
26014 784 J1d & Kukk laulab koo sees, koo sees, kaa sees, kivi all keldris, maa all möldris, kiltsu kambris kinni Kilk Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 460 (36)
26015 784 J2a & Kuusnas, kaasnas, kivi all keldres, maa all möldres Kilk ahjumüüri sees Tln 1926 M. Sengbusch E 57363/4
26016 784 J2b* & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, maa all müldres, tambses, tündres Kilk Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 128 (25)
26017 784 J2b* Kukk laulab kuusmas, kaasmas, maa all mündris, tamses tündris Kilk Pil 1932 K. Leichter ERA II 42, 345 (4)
26018 784 J2c & Kukk laulab kuusnes ja kaasnes, kivises keldres ja maa all möldres, tamses ja tümses Kilk Pst 1895 H. Lensin E 16968 (11)
26019 784 J2d% & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, tinases tündris, kivi all keldres, maa all möldres, udumütsike peas Kilk Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (5) 784J5g 2616
26020 784 J2e & Kukk laulab kuusnas ja kaasnas, kivises keldris, maa all müüris, tampses tünnis Kilk JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 156/7 (162)
26021 784 J2f & Kukk laulis kuusnas, kaasnas, maa all möldres, tamses tündres, lepses poolikus Kilk Pil 1890 J. Bock H III 11, 128 (27)
26022 784 J2g & Kukk laulis kuusnas, kaasnas, maa all möldris, kivi all keldris, vaskes vaadis, tammises tündris Kilk KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
26023 784 J2h & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, kivi all keldris, mua all möldres, vaskne vaagnas, tamses tündris, isi kilk [Kilk] Pil 1894 H. Keller E 10051 (90)
26024 784 J2i & Kukk laulab kuusnas, kuusnas ja kaasnas, kivi all keldres, maa all möldres, umses hoones, tamses tündres Kilk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 372 (138)
26025 784 J2j & Kukk laulab kuusnas, kaasnas, maa all mundris, kivitses keldris, tümbses tündris, umses ankrus Kilk laulab ahjus Äks 1933 P. Lukk E 83272 (2)
26026 784 J3a* Kukk laalab kuugnas ja kaagnas, kivi all keldres ja maa all möldres Kilk KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 404 (39)
26027 784 J3a* Kukk laulab koognas, koognas, kaagnas, kivi all keldris, maa all möldris Kilk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
26028 784 J3a* & Kukk laulab kuugnes, kaagnes, maa all möldris, kivi all keldris Kilk KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (214)
26029 784 J3a* Kukk laulab kuugnas, kaagnas, kivi all keldris, maa all mandris Kilk Pil 1894 A. Jung H I 5, 573 (14)
26030 784 J3a* Kukk laalab kuugnas, kuugnas, kaagnas, mua all mündres, kivi all keldres Kilk ahju vahel Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (13)
26031 784 J3a* Kukk laulab kuugnas, kuugnas ja kaagnas, kivistikus keldres, mäe all möldres Kilk laulab keresil Vil 1894 A. Suurkask E 11943 (12)
26032 784 J3a* & Koognas, kaagnas, viignas, vaagnas, maa all möldris, kivises keldris Kilk Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (49)
26033 784 J3a* Kukk laalab kuugnas ja kaagnas, kivi all keldres ja maa all möldres Kilk KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 368 (34)
26034 784 J3b & Kuugnas, kaagnas, tamses tündres, moa all möldres Sitikas Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 195 (4)
26035 784 J3c* Kukk laulab kuknas, kaknas, maal möldri kivisel keldris, toomse tündris Kilk Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (23)
26036 784 J3c* & Kukk laalab kuugnes, kaagnes, mua all meldres, kivi all keldres, tamses tündres Kilk KJn 1925 A. Kruus E 56310 (23)
26037 784 J3c* Kukk laulab kuugnas, kaagnas, viignas, vaagnas, kivi all keldris, maa all möldris, tamses tündris Kilk Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (94)
26038 784 J3d & Koogmas ja kaagmas, maa all möldres, kivi all keldres, käsikivikambres Kilk KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (22)
26039 784 J3e% & Kukk laalab kuugnas ja kana laalab kaagnas, kivi all keldres ja maa all möldres ja vanause laua all Kilk Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 197 (255) 784K
26040 784 J4a & Kukk laalab kiignas, kuugnas, muna all möldres, kivi all keldres Kilk, riitsik KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 326 (13)
26041 784 J4b & Kiignas, kuugnas, maa sees möldris, kivises keldris, vaskses vaadis, tünamendist tõrres Kilk Plt 1932 A. Zimmermann E 82139 ja 82145 (61)
26042 784 J5a* Kukk laulab keegnas, kaagnas, kivi all keldris, maa all möldris Kilk 1890 E EM 73 (552)
26043 784 J5a* Kukk laulab keegnas, kaagnas, kivi all keldris, maa all möldris Kilk 1913 E EM2 65 (721)
26044 784 J5a* Kukk laalab keegnas, kaagnas, kivi all keldres, maa all möldres Kilk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (46)
26045 784 J5a* Kukk laulab kiignas, kaagnas, kivi all keldris, maa all möldris Kilk ehk ritsik Hel 1893 J. Karu E 3617 (4)
26046 784 J5a* Kukk laulab kiignas, kaagnas, kivi all keldres, maa all möldres Kilk laalab KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (11)
26047 784 J5a* & Kukk laulab kiignes, kaagnes, kivistikus keldres, maa all möldres Kilk Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 778 (13)
26048 784 J5a* Kukk laulab kiignas, kaagnas, kivi all keldris, maa all mandris Kilk Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 465 (70)
26049 784 J5a* Kukk laulab kiignas, kaagnas, kivi all keldris, maa all mandris Kilk Lüg 1963 A. Källo RKM II 161, 170 (2)
26050 784 J5a* Kukk keegnas, kaagnas, kubu on keldris, maa all mandris Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (24)
26051 784 J5a* Kiignas, kaagnas, kivi all keldris, maa all möldris Kilk laulmas KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (18)
26052 784 J5b* Kukk laulab keegnes, kaagnes, kivi all keldres, maa all muldres, tamses tündres, umses hoones Kilk SJn 1889 T. Köstner H II 26, 383 (28)
26053 784 J5b* & Kukk laulab kiignas, kaagnas, mua sees möldres, kivi sees keldres, tamses tündres, umbses hoones Kilk Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (5)
26054 784 J5c & Kikas kiirgab kiignes, kaagnes, kibi all keldres, maa all muldres, kibises kõrtsis Kilk SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (106)
26055 784 J5d & Kukk laalab kiignas, kaagnas, maa all möldres, tamses tündres, kivises keldres Kilk, prussakas Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 407 (2)
26056 784 J5e & Kiigmas ja kaagmas, maa all möldres, kivi all keldres, käsikivikambres Kilk KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 506 (22)
26057 784 J5f & Kukk laolab kiignas, kaagnas, maa all möldris, tamses tündris, kuldses hoones Kilk Pal 1889 H. Maasen H III 8, 517 (11)
26058 784 J5g% & Kiignas, kaagnas, kivi all keldres, maa all möldres, saksa savikasti sies, udumütsike piäs Kilk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (139) 784J2d
26059 784 J6a & Kukk laulab kiegles, kiagles, mua all möldres Kilk Tür 1894 J. Johannson H III 18, 79 (1)
26060 784 J6b* & Kiikles, kaakles, kivi all keldres, maa all möldres Hiir Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 540 (60)
26061 784 J6b* Kiiglas, kuuglas, kivi all keldres ja maa all möldres Kilgid 1965 EMrd II 369
26062 784 J6b* Kiiglas, kuuglas, kivi all keldres ja maa all möldres Kilgid KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 8 (38)
26063 784 J6c & Lind laul kiiglen, kaaglen, maal möldren, kivitsen keldren, savitsen sannan Ritsik Krk 1936 A. Univere KKI MS
26064 784 J7 & Kukk laulab kuudes, kaades, maas möldris, taga kambris, tampses tündris, vaskses vaanas Kilk Kul 1932 O. Loorits ERA II 34, 401 (24)
26065 784 J8a & Kikas kirg kiidren, kaadren, kivitsen keldren, maa all möldren Ritsik San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (152)
26066 784 J8b & Kiitren, kaatren, kivi all keldris, maa all meldris, kukk laulab kõige pääl Ahjuritsik Trv 1889 J. Käger H III 6, 322 (199)
26067 784 J8c & Kukk laalab kuudres, kaadres, kivises keldris, maa sees möldris, tammeses tündres Kilk Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 47 (19)
26068 784 J9a1 & Kiingas, koongas, kivi all keldris, maa all möldris Kilgid KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (33)
26069 784 J9a2 & Kiingas, koongas, kivindik keldres, maanik möldres Prussak seina vahel Saa 1895 J. Avikson E 18037 (4)
26070 784 J9b & Kiingam, kuungam, kivi all keldres, maa all mullas Kimalase pesä Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 710 (61)
26071 784 J10 & Kukk laulab kuldres, maa all mandres ja kivi all keldres Toakilk laulab ahju vahel Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (31)
26072 784 J11a & Kukk laulab tildren, taldren, kivi sehen keldren Ritsik Hls 1942 S. Lätt ERA II 308, 442 (55)
26073 784 J11b & Tildris, tõldris, maa all möldris Müüriritsik, kilk Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (47)
26074 784 J11c & Kukk laulab tildres, tõldres, kivi all keldres, maa all möldres Riitsik ahju müüri sees Vil 1895 H. Niggol H III 25, 350 (37)
26075 784 J11d & Tildres, tõldres, kivi all keldres, maa all möldres Kilk Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 282 (50)
26076 784 J12a & Kukk laulis kiirmas, kaarmas, kivises keldris, raudses tündris, maa all mündris Ratta telg, mis rummu sees kiiksub Pal 1889 L. Arst H III 8, 265 (12)
26077 784 J12b & Kukk laulab kuuris, kaares, maas moldris, tamses tündris, taga aitas tammetündris Kilk Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 579 (103)
26078 784 J12c & Kukk sii laulis kügerissa, kangerissa, maa alla möllerissa, kibi alla kellerissa Kilk SJn 1894 H. Raid H II 49, 613 (45)
26079 784 J12d & Kukk laulab koosus, moosus, maa all möldris, tammes tõrdes, lepses lusikas Kilk Pee 1939 L. Böckler ERA II 250, 550 (28)
26080 784 J12e & Kukk laulab koo sees, koo sees, aa sees, aukus kivi sees, keldris, moa sees, möldris Kilk Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (21)
26081 784 J12f & Kukk loulab kuus, kaas, vees, vaas, timpsus astjas, tampsus tündris, kivises keldris, moa sees moldris Kirikukell Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (3)
26082 784 J12g% & Kukk laulab kirgnes, kargnes, kivi all keldres, maa all möldres, vana naese kördipaas Ritsik Vil 1895 H. Äniline E 18996 (10) 784H4
26083 784 J12h% & Kukk laulab, kiulab, kaulab, kivi all keldris, maa all mõldres, umbses soones, tampses tõrdes Kilk laulab ahju sees Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (15) 784J14d*
26084 784 J13a & Kivi all keldrin, maa all moldrin, veskekoas koti otsas Rott Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (1)
26085 784 J13b% & Kiiksam, kääksam, kivi all keldren, maa all möldren, veskikoan koti otsan Rott, hiir Puh 1889 S. Sepp H II 30, 73 (2) vs: EV 11720 | kk
26086 784 J14a1 & Kukk laul keldren, maa all möldren Ritsik Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 13 (34)
26087 784 J14a2 & Kivi all keldres, maa all möldres Plt 1917 M. Palm E 50382 (6)
26088 784 J14a3 & Kukk laulab keldres, kivi all keldres, maa all mõldres Riitsik Vil 1877–1917 J. Täht E 1386 (133)
26089 784 J14a4 & Kukk lauld kuldren, maa all muldren, kivitsen keldren Kerkukell Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (89)
26090 784 J14b1% & Kukk laulab maa all möldris, kivises keldris, saba lööb taga trilla-tralla Ahuritsik Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (32) 1463
26091 784 J14b2 & Kukk kirg keldrin, maa all möldrin, kivisen keldrin, hand käi taka trilla-tralla Ritsik Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (52)
26092 784 J14c1 & Kivi all keldres, maa all mundres, raudses tündres Kilk Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 543 (6)
26093 784 J14c2 & Miis laulab kivitses keldres, maa all mundres, tammitses tündres Ritsik Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 237 (60)
26094 784 J14c3 & Kukk seal loulas tampsel tõrdes, kivi all keldres ja maa all möldres Kilk Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 210 (9)
26095 784 J14c4 & Umses, tumses, maa all mundres, kivises keldres, raudses tündres Kilk ahju all Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (79)
26096 784 J14d*% & Kukk see laulis umbses soolis, tampsis tõrdes, kivi all keldris, maa all möldris Kilk Hii 1877–1917 Anonüüm 038 TEM 13, 33 (3) 784J12h
26097 784 J14d*% Kivi all keldris, maa all möldris, umbses soojas, tampses tõrdes Kaju Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (30) 784J12h
26098 784 J14d*% Keve all keldres, maa all möldres, ompseks sooleks, tamme tördes Tolopell [sic!] Phl 1889 J. Mey H II 41, 99 (9) 784J12h
26099 784 J14e & Maa all mundris, umbses hoones, kivises keldres, kuldses tündres Kilk Plt 1891 J. Reinthal E 484 (63)
26100 784 J14f & Maa all müldreks, kivi all keldris, kõrtsinaese kambris Kilk Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (92)
26101 784 K% & Kukk laulab kiignas, kaagnas, vana laualosu all Kilk Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 291 (7) 784J3e
26102 784 L% & Kukk laulab kuuksis, kaaksis, umbses hoones, tombis tornis Kilk Ris 1896 J. Niinas E 26296 (5) 784A2f
26103 784 M/ & Kukk laulab koo sees, koo sees, aa sees, aa sihes, augu sihes, kivi sihes, keldri sihes, händ ripub moas Kirikukell Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859/60 (12) 783O
26104 784 N/ & Kikas kirg tõrdun, härg mürrä müürü seen Hõrilit mängitäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (86) 298G
26105 784 O/ & Kiisnas, kaasnas, kivinas keldres, tühenas tündres, liha all, luu peal Vähk SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 75/6 (17) 975M
26106 784 P/ & Kuldris, muldris, kivises keldris, seisab aidas seina peal Püss Trm 1930 A. Ilves A 11278 (5) 781C
26107 784 # 781C
26108 785 A & Kukun küll, aga maha ei kuku ega haiget ei saa Kägu Pal 1897 H. Karro H IV 8, 393 (7)
26109 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1939 LR nr. 5 (1939) 119 (1)
26110 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1968 SSTT 80
26111 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1972 Kuut VI (1972) 106 ja 111 (16)
26112 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1978 Täheke nr. 2 (1978) lk-ta
26113 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1979 Metstak 17 ja 34 (164)
26114 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1981 Karlep-Vihm-Kronberg 10 (8)
26115 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1985 Õunapuu 146 (4)
26116 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku 1990 Randmäe-Sprenk III2 37
26117 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1990 Hennoste 38 (10)
26118 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu 1992 Metstak2 47
26119 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Valimisliit "Isamaa" 1993 Postimees Extra nr. 244 (1993) 5 (2)
26120 785 Ba1* & Kukub, aga maha ei kuku Kägu Rid 1961 H. Sass KKI 27, 457 (10)
26121 785 Ba1* Kukub, aga maha ei kuku Kägu Trt 1988–1989 K. Kommusaar RKM I 21, 241 (2)
26122 785 Ba1* Kukub küll, aga maha ei kuku Kägu Mär 1992 K. Kruusmann RKM, KP 17, 86 (1)
26123 785 Ba2* Kukub ja kukub, aga maha ei kuku Kägu 1938 Lasteleht nr. 10 ja 11 (1938) 155 ja kaas (2)
26124 785 Ba2* Kukub ja kukub, aga maha ei kuku 1987 Hiie-Müürsepp III/II 140
26125 785 Ba2* Kukub ja kukub, aga maha ei kuku Kägu 1989 Mäger XII 23
26126 785 Ba2* & Kukub ja kukub, aga maha ei kuku Kägu Puh 1988 E. Kalmre RKM II 413, 547/8 (38)
26127 785 Ba2* Kukub ja kukub, aga maha ei kuku Kägu Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 22 (31)
26128 785 Ba2* Kukub, kukub, aga maha ei kuku Kägu Nõo 1992 M. Peetsmann RKM, KP 33, 379 (9)
26129 785 Ba2* Kukub, kukub, aga maha ei kuku Kägu TMr 1992 U. Kesa RKM, KP 14, 194 (5)
26130 785 Ba2* Kukub, kukub, aga maha ei kuku Kägu Mär 1992 K. Maina RKM, KP 17, 170 (7)
26131 785 Bb1* & Kukub, aga allepoole ei kuku Kägu Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 166 (25)
26132 785 Bb1* Kukub küll, aga alla ei kuku Kägu Nõo 1992 A. Veenpere RKM, KP 32, 96 (11)
26133 785 Bb2* & Kukub, kukub, aga alla ei kuku Kägu Kuu 1992 J. Vahtras RKM, KP 4, 319 (4)
26134 785 Bb2* Kukub, kukub, aga alla ei kuku Kägu Kei 1992 A. Rosenberg RKM, KP 13, 283 (20)
26135 785 Bb2* Kukub, kukub, aga alla ei kuku Kägu Kei 1992 E. Ritso RKM, KP 13, 313 (13)
26136 785 Bb2* Kukub, kukub, aga alla ei kuku Kägu Nõo 1992 J. Nikiforov RKM, KP 32, 103 (5a)
26137 785 Bb2* Kukub ja kukub, aga alla ei kuku Kägu Kir 1992 A. Põlda RKM, KP 14, 3 (2)
26138 785 Bc* Kukub, aga haiget ei saa Kägu Tln 1938 E. Stamm RKM II 192, 745 (666)
26139 785 Bc* & Kukub, aga haiget ei saa Kägu Lai 1936–1937 H. Timusk RKM II 192, 477 (309)
26140 785 Bc* Kukub, kukub, aga haiget ei saa Kägu Lai 1938 E. Velling RKM II 192, 643 (543)
26141 786 & Kuld kumaa, seemne' seeh elähäs Kerik, rahvas laulva Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (83)
26142 786 # 735
26143 787 & Kulda tävekene tare Tuli ahon Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (82)
26144 788 & Kuldjumal kuuse otsas Tuli küindla otsas Vil 1892 H. Pihlap E 726 (82)
26145 789 a* Kuldkangast kujutakse, hõbelõnga lõigatakse Päiksetõus ja loojaminemine 1890 E EM 73 (558)
26146 789 a* Kuldkangast kujutakse, hõbelõnga lõigatakse Päiksetõus ja loojaminemine 1913 E EM2 65 (727)
26147 789 a* Kuldkangast kujutakse, hõbelõnga lõigatakse Päikesetõus ja veer 1920 Nurmik I 23
26148 789 a* Kuldkangast kootakse, hõbelõnga lõigatakse Päikesetõus ja veer 1992 Metstak2 63 ja 66
26149 789 a* Kuldakangast koetakse, hõbelõnga lõigatakse Päike tõuseb ja veereb Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (185)
26150 789 a* & Kuldakangast koetes, hõbelõnga lõigates Päeva veermine Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 177 (2)
26151 789 a* Kuldakangast koetakse, hõbelõnga lõigatakse Päike Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 52 (20)
26152 789 a* Kuldkangast koetakse, hõbelõnga lõigatakse Vikerkaar Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367/8 ja 381 (26)
26153 789 a* Kuldkangast koetes, hõbelõnga lõigates Päikesepais[te] Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 314 (6)
26154 789 a* Kuldakangast koetse, hõbelõnga lõigatse Päev veereb Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (6)
26155 789 a* Kullakangast koetes ja hõbelõnga lõigates Päikesetõus ja loojaminek Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (29)
26156 789 a* Kuldakangast koetes ja hõbelõnga lõigates Päikesetõus ja loojaminek Trv 1894 J. Kala E 14277 (100)
26157 789 a* Kuldkangast koetas, hõbelangu lõigutas Juusid pöetas Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (77)
26158 789 a* Kuldkangast koetes, hõbelõngu lõegutes Päev lää looja Trv 1894 J. Kuusk E 9951 (28)
26159 789 a* & Kuldakangast koetas ja hõbelõngu lõigatas Päikse loojaminek Trv 1889 J. Käger H III 6, 309 (41)
26160 789 b & Kuldkangast koetas, hõbelõngu loetas Rukkileikus Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (88)
26161 789 c & Kuldakangast koetakse, hõbelõnga lõksutakse Päike tõuseb, veereb Saa 1889 J. Tuul H II 22, 983 (40)
26162 789 d & Kuldkangast koetas, hõbelanga aetas Päevatõus ja minek Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (7)
26163 789 e & Kuldkangast koetaks, hõbelanga veetaks Vihmasadu päiksepaistel Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (21)
26164 789 f & Kuldkangast kueotasse, hõbelõnga leegitasse Päävatõus ja loode SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (15)
26165 789 g & Kuldkangast koetas ja hõbenarmid lõigatas Rükkileikus Hel 1660–1876 A. Wahlberg ERA II 198, 402 (57)
26166 789 # 1959
26167 790 Aa1* Kuldkera keset kopelt Päike 1890 E EM 73 (560)
26168 790 Aa1* Kuldkera keset kopelt Päike 1913 E EM2 65 (729)
26169 790 Aa1* Kuldkera keset kopelt 1903 Pet. HS I 80
26170 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1923 Huvit. II 216 ja 224 (34)
26171 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1935 Huvit. V Lisa 18 (71)
26172 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1941 Käis EV I5/II 82
26173 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1949 Seilental I 117
26174 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1950 Seilental EkLÕ 169
26175 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1952 Bachman-Janno-Rebane-Salun I 164
26176 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (3)
26177 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1960 Bachman-Vilbok I 171
26178 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8 (8)
26179 790 Aa1* Kullast kera keset koplit 1956 Säde nr. 87 (1956) 4 (6)
26180 790 Aa1* Kuldkera keset koplit 1974 Eisen A 107
26181 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1979 Metstak 23 ja 34 (228)
26182 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1992 Metstak2 63 ja 66
26183 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike 1994 Siirak EKTv VII2 58 (7)
26184 790 Aa1* Kuldkera keset karjamaad Kullerkupp, võilill, päike 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 76
26185 790 Aa1* Kuldkera keset koppelt Kirik Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (126)
26186 790 Aa1* & Kuldkera kesset koppelt Päike Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (171)
26187 790 Aa1* Kuldkera keset koplit Päike VJg 1984–1985 S. Vaikvee RKM I 18, 243 (10)
26188 790 Aa1* Kuldkera keset koplid Päike Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 145 (78)
26189 790 Aa1* Kuldkera keset koppelt Päike Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 457 (23)
26190 790 Aa1* Kuldkera kesk koplit Päike 1920 Nurmik I 23
26191 790 Aa1* Kuldkera kesk koplit 1933 Käis EV I/II nr. 23
26192 790 Aa1* Kuldkera kesk kopelt Päike Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 103 (16)
26193 790 Aa1* Kuldkera kesk koplit Päike Kad 1936 L. Böckler ERA II 131, 168 (238)
26194 790 Aa2 & Kuldkerä kopli keskel Päike Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 123 (80)
26195 790 Ab Kullakera keset kopelt Päikene 1913 E EM2 65 (733)
26196 790 Ab & Kullakera keset koppelt Päikene taevas Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 707 (33)
26197 790 Ab Kullakera keset koppelt Päikene Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (27)
26198 790 Ac & Kuldne kera keset kopelt Päike Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 407 (32)
26199 790 B Kuldmuna keset kopelt Kirik 1890 E EM 74 (564)
26200 790 B Kuldmuna keset kopelt Kirik 1913 E EM2 65 (734)
26201 790 B Kuldmuna keset koppelt Päe, päike Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (50)
26202 790 B & Kuldmuna kesset koppelt Kirik Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (225)
26203 790 B & Kuldmuna kesk kopeld Hainakuhi Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (46)
26204 790 Ca Kuldubin keskelt koppelt Päe taevas Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (72)
26205 790 Ca & Kuldupin keskelt kopelt Päe Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (71)
26206 790 Cb & Kuldõun keselt kopelt Kuu Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (19)
26207 790 Cb Kuldõun keskelt koppelt Päike taevas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (89)
26208 790 D & Kuldkera keskelt topelt Sibul Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 543 (91)
26209 790 # 804 945I2 2371
26210 791 & Kuldkõrend ulatab aknast aknasse Päevapaiste 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 488 (1159)
26211 791 Kuldkõrend ulatab aknast aknasse Päevapaiste 1890 E EM 73 (561)
26212 791 Kuldkõrend ulatab aknast aknasse Päevapaiste 1913 E EM2 65 (730)
26213 792 a & Kuldlaadik laua all Päike taevas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (90)
26214 792 b & Kuldlatik lava all Päike taevas Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (91)
26215 793 a Kuldlüpsik mere peal Päikese tõusmine 1890 E EM 74 (563)
26216 793 a Kuldlüpsik mere pääl Päikese tõusmine 1913 E EM2 65 (732)
26217 793 a & Kuldlüpsik mere peal Päikse tõusmine Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (57)
26218 793 a Kuldlüpsik mere peal Päikene tõuseb Tt 1901 A. Raudkell E 41303 (29)
26219 793 b* & Kuldlüpsik mere ääres Päike Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 223
26220 793 b* Kuldlüpsik mere ääres Päike Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 103
26221 793 b* Kuldne lüpsik mere ääres Vikerkaar Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
26222 793 # 1602 2550
26223 794 & Kuldane kala kuekse kadajase kannu ala Uss Kuu 1891 M. Odenberg E 52801 (6)
26224 795 a & Kuldne kari, hõbedane karjane Tähed ja kuu Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 36 (102)
26225 795 b & Kullane kari, hõpene karjus Kuu ja taevatähe Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 5 (29)
26226 795 # 1995 2385C4b*
26227 796 a & Kulladsõ helme nisujauha seeh Söed tuhas Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 644 (31)
26228 796 b & Kullatsõ võtmõ nisujauhõ seeh Hütse tuhõ seeh Se 1933 N. Oinas S 67366 (8)
26229 797 & Kullane kopakene hõbedat täüs Sibul Se 1897 F. Treijal H I 10, 740 (6)
26230 798 & Kuldsõel, hõbeauka täis Taevas Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (50)
26231 799 a & Kuldtäkk, hõbelakk ja särjesapist saba taga Kukk Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (7)
26232 799 b & Kuldtäkk, hõbelakk, säresapist saba taga Vai 1893 D. Torpan H II 36, 406 (13)
26233 799 # 234 1835 | uk
26234 800 a & Kulduppin, elu sisen Piip Ote 1892 J. Ainson H II 44, 544 (8)
26235 800 b & Kuldupin ja hull sisen Piip San 1893 J. Tammemägi H II 44, 715 (174)
26236 801 Aa1 Hõbeliud ja kuldsed munad Päike taevas 1913 E EM2 39 (263)
26237 801 Aa1 & Hõbeliud ja kuldsed munad Taevas ja tähed KJn 1895 J. Koord E 20367 (12)
26238 801 Aa2 & Kuldmuna hõbelivva pääl Päike Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (4)
26239 801 Ab & Kuldmuna hõbetaldriku pääl Kuu taevas Trv 1940 J. Veskemäe ERA II 270, 248 (6)
26240 801 Ac & Hõbevaagen kuldmune täis Taevas ja tähed Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 358 (86)
26241 801 Ad Kuldmuna veereb hõbepanni sees Päike taevalaotusel 1992 Metstak2 63 ja 66
26242 801 Ad & Kuldmuna viäreb hõbepanni piäl Päike taevalaotusel Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 97 (54)
26243 801 Ba1 Kuldõun hõbevaagna peal Päike 1890 E EM 74 (565)
26244 801 Ba1 Kuldõun hõbevaagna pääl Päike 1913 E EM2 65 (735)
26245 801 Ba1 Kuldõun hõbevaagna peal 1903 Pet. HS I 80
26246 801 Ba1 Kuldõun hõbevaagna pääl Päike Trv 1889 J. ja J. Viira H II 25, 315 (24)
26247 801 Ba1 & Kuldõun hõbevaagna pääl Päike Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (65)
26248 801 Ba1 Kuldõun hõbevaagna pääl Päike Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (21)
26249 801 Ba1 Kuldõun hõbevaagna pääl Kuu KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (38)
26250 801 Ba2 & Kuldubin hõbevaagna pääl Päev Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 189 (132)
26251 801 Bb Hõbeliud ja kuldõun sees Päike taevas 1992 Metstak2 63 ja 66
26252 801 Bb & Hõbeliud ja kuldõun sees Päike taevas KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (1)
26253 801 Bb Hõbeliud ja kuldõõnsus Päike taevas 1890 E EM 43 (214)
26254 801 Bb Hõbeliud ja kuldõõnsus Päike taevas 1913 E EM2 39 (263)
26255 801 Bc & Hõbekauss, kuldõun sees Taevas ja päe Vil 1894 A. Suurkask E 11944 (58)
26256 801 Bd1 & Kuldõun hõbetaldrikus Päev taevas Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (65)
26257 801 Bd2 & Hõbetadrek, kuldõun veereb keskel Pää, taevas Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (792)
26258 801 Ca & Hõbeõun, kuldine liud Kuu, päe Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (23)
26259 801 Cb Vaskvaagen ja hõbeõunad Taevas ja tähed 1890 E EM 176 (1712)
26260 801 Cb Vaskvaagen ja hõbeõunad Taevas ja tähed 1913 E EM2 152 (2218)
26261 801 Cb & Vaskvaagen ja hõbeõunad Taevas ja tähed Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (83)
26262 801 D & Hõbevaanas õuno täis Taevas LNg 1891 G. Ollik H II 26, 228 (17)
26263 801 E% & Kuldkauss, hõbenupp Päiv TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (9) 280
26264 801 # 1994
26265 802 & Kullahunik nurgan, nupp otsan Pühke ja luud Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 178 (23)
26266 803 a & Kummõ kuus, helle petäi, kägo pääl käändles Söögilaud ja joogiannom Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (25)
26267 803 b & Helle hiis, kummõ kuus, kägo pääl käänles Joogitoop lavva pääl Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 520 (1)
26268 803 c & Helle hirs, kummõ petäi, kägo pääl käändas Söögilaud ja joogikann Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 313 (196)
26269 803 # 209 705 1847 1853
26270 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid 1890 E EM 74 (570)
26271 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel 1907 Kmpm. Kõ2 16
26272 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Võikarbid 1913 E EM2 66 (740)
26273 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl 1919 Rull I 22
26274 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kummi all kullatükk 1919 Rull I 34
26275 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Või karbis 1921 Nurmik II 189 (3)
26276 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kummi all kullatükk 1924 Tamman 43
26277 804 Aa1 & Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarp Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 346 (20)
26278 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarp Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (66)
26279 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 200 (65)
26280 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarp Vig 1923 A. Tiitsmaa E 53808
26281 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarp Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 159 (63)
26282 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarp Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 371 (89)
26283 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Vöikarbid Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (9)
26284 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 190 (12)
26285 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (28)
26286 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Või karbis PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (30)
26287 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Või karpides Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (11)
26288 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (26)
26289 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (45)
26290 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Või karbis Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (58)
26291 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 243 (43)
26292 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Või karpis VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (1)
26293 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Või karpis Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (106)
26294 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (27)
26295 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (3)
26296 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid Pil 1890 J. Bock H III 11, 129 (32)
26297 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid Tor 1889 M. Sahl H III 5, 505 (4)
26298 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Võikarbid võiga Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 866 (6)
26299 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Või karbis Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (56)
26300 804 Aa1 Kumm all, kumm peal, kullatükk keskel Või karbis Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (109)
26301 804 Aa1 Kumm all, kumm pial, kullatükk keskel Või karpis Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (28)
26302 804 Aa1 Kumm all, kumm pial, kullatükk keskel Võikarbid Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (46)
26303 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Võikarp Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (33)
26304 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Või karbin TMr 1890 M. Napp H III 16, 443 ja 444 (6)
26305 804 Aa1 & Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Leib ahjus Hls 1889 J. Jung H II 22, 345 (47)
26306 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Võilänik Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (65)
26307 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Või karpis Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (26)
26308 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Võikarp Pst 1889 J. Henno H IV 3, 368 ja 381 (28)
26309 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Võikarp Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 446 (46)
26310 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Või karbis Trt 1927 E. Hantson ARS 1, 693 (6)
26311 804 Aa1 Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskel Võipütt Trt 1927 K. Pormeister E 59842 (244)
26312 804 Aa1 Komm all, komm peal, kullatükk keskel Võikarbid Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3741 (21)
26313 804 Aa2 & Kumm all ja kumm peal, kullatükk keskel Võikarp Rid 1937 E. Ennist ERA II 159, 640 (60)
26314 804 Aa3* Kumm all ja kumm peal, kullatükk keskpaigas Võikarp 1992 Metstak2 26 ja 27
26315 804 Aa3* Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskpaigan Või karbis Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 707 (31)
26316 804 Aa3* Kumm all, kumm pääl, kullatükk kespaigah Võid anoma siseh Se 1930 N. Sõrmus S 28611 (96)
26317 804 Aa3* & Kumm all ja kumm peal, kullatükk keskpaikas Võikarp Aud 1896 Anonüüm 012 H II 55, 16 (11)
26318 804 Aa3* Kumm all ja kumm peal, kullatükk keskpaikas Võikarbid 1895 J. Kukrus E 16840 (2)
26319 804 Aa4 & Kummil kumm peal, kullatükk keskel Võipütt Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 813 (124)
26320 804 Aa5* Kumm all, kumm pääl, kullatükk keskkohal Karbid ja või sees Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 16 ja 53 (62)
26321 804 Aa5* & Kumm all, kumm peal, keskkohas kullatükk Või karpis Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (25)
26322 804 Aa6 & Kumm all, kumm pääl, kummi keskel kullatükk Võikarp Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (194)
26323 804 Aa7* Kumm all, kumm peal, kummi vahel kulltükk (Ein Gewölbe unten, ein Gewölbe oben, zwischen den Gewölben ein Goldstück) Die Butterschachtel 1876 Wied. 272
26324 804 Aa7* Kumm all, kumm peal, kummi vahel kullatükk Võikarp 1905 Kmpm. KLr 361
26325 804 Aa7* Kumm all, kumm peal, kummi vahel kullatükk Võikarp 1916 Kmpm. KLr II6 350
26326 804 Aa7* Kumm all, kumm pääl, kummi vahel kullatükk Võikarbid Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (89)
26327 804 Aa7* & Kumm all, kumm pääl, kummi vahel kullatükike Keel Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (32)
26328 804 Aa7* Kumm all, kumm pääl, kummi vahel kuldtükk Vaksin (karbis) võid Rõu 1896 A. Perli H II 60, 217 (99)
26329 804 Aa8 & Kullatükk kahe kummi vahel Või karbis KJn 1870 J. Tiedemann E 161 (282)
26330 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarp SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (4)
26331 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Või karpis SJn 1896 M. Käär H III 28, 364 (5)
26332 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarbid Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (126)
26333 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarp Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 505 (58)
26334 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Või karpis Vän 1896 E. Tetsmann H III 24, 21 (2)
26335 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarbid Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 207 (182)
26336 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Muna Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 511 (3)
26337 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarp Tt 1901 A. Raudkell E 41303 (27)
26338 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Või napa sees Pär 1911 A. Karu E 47863
26339 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarp Tln 1926 M. Sengbusch E 57367
26340 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarp SJn 1892 H. Karell E 1609 (29)
26341 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarbid SJn 1877–1917 T. Köstner EÜS IV 1803 (5)
26342 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Või karpis Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (148)
26343 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Või karpis Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (21)
26344 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarp võiga Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 398 (7)
26345 804 Ab1 Kumm all, kumm peal, kullatera keskel Võikarp Vän 1889 J. Tammann H II 20, 675 (54)
26346 804 Ab1 Kumm all, kumm pial, kullatera keskel Võikarp SJn 1894 H. Raid H II 49, 618 (86)
26347 804 Ab1 Kumm all, kumm pääl, kullatera keskel Või karpis Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (93)
26348 804 Ab1 Kumm all, kumm pääl, kullatera keskel Võikarbid Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 139 (11)
26349 804 Ab1 & Kumm all, kumm pääl, kullatera keskel Päiv Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (20)
26350 804 Ab1 Kumm all, kumm pääl, kullatera keskel Päike Vil 1895 H. Äniline E 18996 (14)
26351 804 Ab2 & Kumm all, kumm pääl, kullaterä kespaigan Võikarp Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (7)
26352 804 Ac1 Kumm all, kumm peal, kuldkera keskel Või karbis Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (65)
26353 804 Ac1 Kumm all, kumm pial, kuldkere keskel Võikarp Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (16)
26354 804 Ac1 Kumm all, kumm peal, kullakera keskel Võikarbid Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (46)
26355 804 Ac1 Kumm all, kumm pääl, kullakera keskel Võikarp Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (197)
26356 804 Ac1 & Kumm all, kumm peal, kullakera keskel Võikarbid Lai 1904 J. Ermann E 44373 (106)
26357 804 Ac2 & Kumm peal, kumm all, kuldkera keskel Võikarbid Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (68)
26358 804 Ad1 & Kumm all, kumm peal, kuldmuna keskel Või karpis Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (74)
26359 804 Ad1 Kumm all, kumm peal, kuldmuna keskel Võikarp Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (10)
26360 804 Ad1 Kumm all, kumm pääl, kuldmuna keskel Või karbis Kõp 1903 M. Evert H III 30, 520 (46)
26361 804 Ad1 Kumm all, kumm peal, kullamuna keskel Võikarbid PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 496 (6)
26362 804 Ad2 & Kumm all ja kumm peal, keskel kullamunakene Võikarbid Plt 1895 M. Luu H II 49, 915 (4)
26363 804 Ae1 Kumm all, kumm peal, kullapisar keskel Võikarbis Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (29)
26364 804 Ae1 & Kumm all, kumm pääl, kullapisar keskel Võikarbid Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 472 (66)
26365 804 Ae1 Kumm all, kumm pääl, kullapisar keskel Võikarp Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 341 (4)
26366 804 Ae2* Kumm all, kumm pääl, kummi keskel kuldpisär Või karpis Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 47 (21)
26367 804 Ae2* & All kummike, pääl kummike, kullapisarake vahel Silm Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (229)
26368 804 Af & Kumm all, kumm pääl, kummi all om kullapisu Võinapp Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (55)
26369 804 Ag* & Kumm all, kumm peal, kullatilk keskel Võikarbid Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 577 (84)
26370 804 Ag* Kumm all ja kumm peal, kullatilk keskel Võikarbid PJg 1891 M. Reimann H II 41, 979 (3)
26371 804 Ag* Kumm all ja kumm peal, kullatilk keskel Võikarp PJg 1894 M. Reimann E 13023 (19)
26372 804 Ah & Kumm all, kumm peal, kullerkupp keskel Võikarp PJg 1891 M. Reimann H II 41, 980 (7)
26373 804 Ah Kumm all, kumm piäl, kullerkupp keskel Võikarp KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731/2 (118)
26374 804 Ai & Kumm all, kumm pääl, kalliskivi keskel Silm Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 64 (13)
26375 804 Ba1 Lagi all, lagi peal, kullatükk keskel Võikarp Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 284 (26)
26376 804 Ba1 Lagi all, lagi peal, kullatükk keskel Võikarbid Plt 1917 M. Palm E 50382 (12)
26377 804 Ba1 Lagi all, lagi peal, kullatükk keskel Või pütis Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 172 (52)
26378 804 Ba1 Lagi all, lagi peal, kullatükk keskel Võikarp Saa 1889 J. Tammann H II 23, 704 ja 705 (51)
26379 804 Ba1 Lagi all, lagi peal, kullatükk keskel Võikarbid Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (7)
26380 804 Ba1 Lagi all, lagi peal, kullatükk keskel Võikarbid Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 106 (36)
26381 804 Ba1 & Lagi all, lagi peal, kullatükk keskel Võikarp Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (58)
26382 804 Ba1 Lagi all, lagi pääl, kullatükk keskel Võikarp Plt 1936 L. Köögardal ERA II 123, 408 (5)
26383 804 Ba1 Lagi all, lagi pääl, kullatükk keskel Võikarp Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (19)
26384 804 Ba2* Lagi all ja lagi peal, kullatükk keskel Võikarp Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (23)
26385 804 Ba2* Lagi all, lagi peal, kullatükk keskpaigas Võikarbid Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40137 (9)
26386 804 Ba2* & Lagi all, lagi pääl, lae vahel kullatükk Või karpis Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (111)
26387 804 Bb* & Lagi all, lagi peal, kullatera keskkohal Võikarp SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 434 (7)
26388 804 Bb* Lagi peal, lagi all, kullatera keskel Või karpis Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (88)
26389 804 Bc* Lagi all, lagi pääl, kuldkera keskel Võikarbid 1890 E EM 79 (620)
26390 804 Bc* Lagi all, lagi pääl, kuldkera keskel Võikarbid 1913 E EM2 69 (799)
26391 804 Bc* Lagi all, lagi peal, kuldkera keskel Või karbis Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 473 (452)
26392 804 Bc* Lagi all, lagi peal, kuldkera keskel Võikarp Vil 1889 H. Niggol H II 26, 150 (24)
26393 804 Bc* Lagi all, lagi piäl, kuldkerä keskel Või karbis KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 353 (2)
26394 804 Bc* Lagi all, lagi pääl, kullakera keskel Võikarp Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 539 (61)
26395 804 Bc* & Lagi all, lagi pääl, kullakera keskel Võikarp Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (42)
26396 804 Bc* Lagi all, lagi pääl, kullakerä keskel Võikarp Võn 1950 L. Sööt RKM II 30, 340 ja 356 (50)
26397 804 Bc* Lagi all, lagi pääl, keskkohal kullakera Muna Hel 1891 J. Lammas E 418 (12)
26398 804 Bd* Lagi all, lagi peal, kuldkeer keskel Võikarp Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (127)
26399 804 Bd* Lagi all, lagi pääl, kuldkeeri keskel Võikarp Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 532 (35)
26400 804 Bd* & Lagi all, lagi pääl, kuldkeeri keskel Võikarp Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (27)
26401 804 Bd* Lagi all, lagi pääl, kuldkeeri keskel Võikarp Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (34)
26402 804 Bd* Lagi all, lagi pääl, kuldkeeri keskel Võikarp Trv 1893 J. Kuusk E 771 (41)
26403 804 Bd* Lagi all, lagi pääl, kuldkiirme keskel Või (karbis) Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 543 (37)
26404 804 Be & Lagi all, lagi pääl, kullapisar keskel Võikarp Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (57)
26405 804 Bf & Lagi all, lagi pääl, kullerkupp keskel Võikarp KJn 1870 J. Tiedemann E 151 (196)
26406 804 Bf Lagi all, lagi piäl, kullerkupp keskel Või karbis KJn 1925 A. Kruus E 56313 (38)
26407 804 Bf Lagi all, lagi pääl, kullerkupp keskel Võikarp Trv 1894 K. Tober H III 20, 313 (34)
26408 804 Bg & Lagi all, lagi peal ja kuldnupp keskel Võikarp Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (16)
26409 804 Bh & Lagi all, lagi peal, tinatükk keske'ela Võikarbid Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 266 (5)
26410 804 Ca* Puu all, puu peal, kullatükk keskel Võikarbid 1890 E EM 129 (1199)
26411 804 Ca* Puu all, puu peal, kullatükk keskel Võikarbid 1913 E EM2 113 (1573)
26412 804 Ca* & Puu all, puu pääl, kullatükk keskel Või karpis Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (15)
26413 804 Ca* Puu all, puu pääl, kullatükk vahel Võikarp Hää 1955 M. Mäesalu RKM II 42, 155 (26)
26414 804 Cb & Puu all, puu peal, kullatera keskel Võikarp Hää 1889 E. Martinson H III 5, 716 (2)
26415 804 Cb Puu all, puu pääl, kullatera keskel Võikarbid Hää 1889 E. Grant H II 23, 599 (23)
26416 804 Cb Puu all, puu pääl, kullatera keskel Või karpis Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 37 (112)
26417 804 Cc Puu all, puu piäl, kuldkerä keskel Võikarbid KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (117)
26418 804 Cc & Puu all, puu pääl, kuldkerä keskel Võivakne Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 552 (194)
26419 804 Cd & Puu all ja puu pääl, kuldkeeri keskel Karp Trv 1889 J. Käger H III 6, 306 (16)
26420 804 Ce & Puu all, puu pääl, kullatsõõr kesken Või anumas Rõu 1895 P. Kanger E 15780 (19)
26421 804 Cf & Puu all, puu peal, kullatilk keskel Võirasi Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 189 (10)
26422 804 Cg & Puu all, puu pääl, hõbekeeri keskel Võikarp Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 294 (126)
26423 804 Cg Puu all, puu pääl, hõbekeeri keskel Võikarbid 1890 E EM 129 (1199)
26424 804 Cg Puu all, puu pääl, hõbekeeri keskel Võikarbid 1913 E EM2 113 (1573)
26425 804 Da & Kaan all, kaan peal, kullatükk keskel Või karbi sees Aud 1895 R. Niemann E 19150 (22)
26426 804 Db & Kaan all, kaan peal, kullapisar keskel Võikarp Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 369 (65)
26427 804 Db Kaan all, kaan peal, kullapisar keskel Võikarp Hls 1890 E. Kitzberg E 407 (7)
26428 804 Db Kaan all, kaan pääl, kullapisar keskel Või karbis Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (33)
26429 804 Dc & Kaas all, kaas piäl, kullerkupp keskel Võikarbid KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464 (32)
26430 804 E* All karp, peal karp, kullatükk keskel Või karpis Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 569 (15)
26431 804 E* & Karp all, karp peal, kullaterake keskel Silm Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (43)
26432 804 E* Karp all, karp peal ja kuldmuna keskel Võikarp Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 241 (92)
26433 804 F+ Kuur all, kuur pääl, kullatilk keskel Võirasi (karp) Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (41)
26434 804 F+ & Laut all, laut pääl, kullasäde keskel Karp Vil 1896 H. Maaten E 25976 (31)
26435 804 F+ & Sild all, sild pääl, kullatükk vahel Karp Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (46)
26436 804 F+ Ait all, ait peal, kullatilk keskel Võikarbid Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 164 (113)
26437 804 F+ Keeri all, keeri pääl, kuldkeeri keskel Võikarp Vil 1892 H. Pihlap E 727 (93)
26438 804 # 12G+ 790
26439 805 & Kummi nahk üle tare Toss, aur Urv 1890 J. Teder H III 11, 345 (166)
26440 805 # 2784
26441 806 & Kummist tuleb, lääb lüüsi Nina tatige Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 9 (13)
26442 807 & Kummit lagi, kummit põrand ja keeled, sada sülda siledat, jupikaupa juntlikast Langakera Urv 1889 J. Janson H II 32, 406 (87)
26443 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts 1984 Muhel VN 34 ja tagakaas (2)
26444 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Kübar, müts 1992 Metstak2 12 ja 14
26445 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts 1960 LS 420
26446 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts 1990 Hennoste 38 (4)
26447 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts, kübar 1890 E EM 71 (535)
26448 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts, kübar 1913 E EM2 63 (700)
26449 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts, kübar 1914 E MM 10 ja 43 (114)
26450 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts, kübar 1920 E MM2 10 ja 46 (116)
26451 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts, kübar 1994 E MM3 8 ja 38 (116)
26452 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi 1923 Plmp. LõK2 40
26453 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts 1939 Nugis 289 ja 313 (109)
26454 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts 1941 Käis EV I5/II 28
26455 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts 1994 Siirak EKTv VII2 58 (1)
26456 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Kübar, müts 1979 Metstak 9 ja 32 (32)
26457 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi 1994 Müürsepp-Viisimaa 79
26458 808 A1a Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Müts, kübar Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (880)
26459 808 A1a & Kui kummuli, siis täis, kui püsti, siis tühi Kübar Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 58 (2)
26460 808 A1b & Kui püsti, sis tühi, kui kummale, sis täis Kaabu Võn 1950 H. Suits RKM II 30, 387 ja 402 (75)
26461 808 A2 & Kummuli täis, aga püsti tühi Kübar Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 203 (44)
26462 808 B1a1 Kui kummuli, siis täis, kui selili, siis tühi Müts Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (68)
26463 808 B1a1 Kui kummuli, siis täis, kui selili, siis tühi Müts Tor 1939 E. Tilk ERA II 211, 733 (3)
26464 808 B1a1 Kui kummuli, siis täis, kui selili, siis tühi Müts Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 524 (34)
26465 808 B1a1 Kui kummuli, siis täis, kui seljali, siis tühi Müts Kad 1890 F. Krass H III 2, 653 (2)
26466 808 B1a1 Kui kummuli, siis täis, kui seljali, siis tühi Müts Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 493 (29)
26467 808 B1a1 & Kui kummuli, siis täis, kui seliti, siis tühi Müts SJn 1893 J. Mein H II 43, 386 (203)
26468 808 B1a1 Kui kumali, siis täis, kui selili, siis tühi Müts Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 709 (48)
26469 808 B1a1 Kui kummali, siis täis, kui seliti, siis tühi Müts Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 542 (83)
26470 808 B1a1 Ku kummali, sõs täüs, ku sällüli, sõs tühi Küpär Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (47)
26471 808 B1a2% & Kui kumuli käänad, siis on täis, kui seliti käänad, siis on tühi Kübar Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (67) 2560A2a
26472 808 B1b* Kui seliti, siis tühi, kui kummuli, siis täis Kübar 1903 E EM2 64 (707)
26473 808 B1b* Kui seliti, siis tühi, kui kummuli, siis täis Kübar 1914 E MM 10 ja 43 (117)
26474 808 B1b* Kui seliti, siis tühi, kui kummuli, siis täis Kübar 1920 E MM2 10 ja 47 (119)
26475 808 B1b* Kui seliti, siis tühi, kui kummuli, siis täis Kübar 1994 E MM3 8 ja 38 (119)
26476 808 B1b* & Kui selili, siis tühi, kui kumuli, siis täis Kübar Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (35)
26477 808 B1b* Kui selili, siis tühi, kui kummuli, siis täis Müts Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (28)
26478 808 B1b* Kui selili, siis tühi, kui kumali, siis täis Kübar Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (92)
26479 808 B1b* Kui seliti, sis om tühi, kui kumali, sis täüs Müts Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (6)
26480 808 B2 Kummuli täis, selili tühi Müts 1923 Huvit. II 216 ja 224 (22)
26481 808 B2 Kummuli täis, selili tühi Müts Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 33 (78)
26482 808 B2 Kummuli täis, selili tühi Müts Ote 1955–1956 Õ. Kundver RKM II 84, 107 (2)
26483 808 B2 Kumuli täis, seliti tühi Kübar Saa 1889 J. Tuul H II 22, 981 (3)
26484 808 B2 Kumoli täis, selili tühi Kübar Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 381 (25)
26485 808 B2 Kummali täis, sällile tühi Kübar Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (52)
26486 808 B2 & Kummali täis, sälüli tühi Küpar Urv 1890 J. Teder H III 11, 336 (88)
26487 808 C1a Kui kummuli, siis täis, kui perseli, siis tühi Müts Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 376 (52)
26488 808 C1a & Kui kummuli, sis täis, kui persili, sis tühi Küpär Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 556 (231)
26489 808 C1a Kui kummali, sis täis, kui persili, sis tühi Kübar Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (6)
26490 808 C1b & Perseli, siis tühi, kummuli, siis täis Müts Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 731 (63)
26491 808 C2a1 & Kummuli täis, perseli tühi Müts Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (107)
26492 808 C2a1 Kummuli täis, persili tühi Kübar Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (43)
26493 808 C2a1 Kumuli täis, perseli tühi Kübar Trv 1894 J. Vaine E 14177 (9)
26494 808 C2a1 Kumuli täis, persili tühi Kübar Trv 1894 K. Tober H III 20, 327 (21)
26495 808 C2a1 Kumali täis, perseli tühi Müts Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 81 (4)
26496 808 C2a1 Kumali täis, perseli tühi Kübär Trv 1892 J. Kill H III 14, 226 (17)
26497 808 C2a1 Kumali täis, perseli tühi Kübar Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 300 (203)
26498 808 C2a1 Kumali täis, perseli tühi Kübär Trv 1890 A. Rull H II 25, 433 (50)
26499 808 C2a1 Kumali täis, perseli tühi Kübär Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (24)
26500 808 C2a1 Kumali täis, perseli tühi Kübar Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 191 (7)
26501 808 C2a1 Kumali täis, perseli tühi Müts Vil 1892 H. Pihlap E 725 (40)
26502 808 C2a1 Kumali täis, persili tühi Kübar TMr 1889 M. Napp H III 16, 423 ja 425 (49)
26503 808 C2a1 Kumali täüs, perseli tühi Kübär Pst 1895 J. Ainson H II 51, 578 (16)
26504 808 C2a1 Kumali täüs, perseli tühi Kübar Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 270 (21)
26505 808 C2a1 Kummali täis, persile tühi Müts Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (26)
26506 808 C2a1 Kummali täis, persili tühi Küpar Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (39)
26507 808 C2a1 Kummali täis, persili tühi Küpär Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (18)
26508 808 C2a1 Kummali täis, persili tühi Küpär Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (13)
26509 808 C2a1 Kummali täis, perseli tühi Küpar Ote 1889 V. Vaher H II 31, 54 (89)
26510 808 C2a1 Kummali täüs, persili tühi Küpar Kan 1895 J. Tedder H III 26, 369 (56)
26511 808 C2a1 Kummalõ täus, persile tühi Küpär Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (8)
26512 808 C2a2 Kumali täis ja perseli tühi Kübar Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (76)
26513 808 C2a2 Kumali täis ja perseli tühi Kübar Trv 1894 J. Sirul H III 21, 433 (5)
26514 808 C2a2 Kumali täis ja perseli tühi Kübär Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (51)
26515 808 C2a2 Kumali täüs ja persili tühi Kübar Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (41)
26516 808 C2a2 Kummali täüs ja persili tühi Küpar Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 822 (102)
26517 808 C2a2 & Kumalõ täus ja persile tühi Küpar Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1131 (13)
26518 808 C2b Perseli tühi, kummuli täis Kübar Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (10)
26519 808 C2b Perseli tühi, kumuli täis Kübar Hel 1889 J. Keernik H III 6, 103 (77)
26520 808 C2b & Persile tühi, kumuli täus Mehe pääs küpär Võn 1889 J. Pint H II 33, 729 (32)
26521 808 C2b Perseli tühi, kumuli täis Müts Trv 1877–1917 J. Kuusk E 771 (26)
26522 808 C2b Perseli tühi, kumali täis Kübär Trv 1894 A. Rull H III 20, 151 (110)
26523 808 C2b Persile tühi, kummali täis Kübar TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (10)
26524 808 C2b Kummuli täis, istes tühi Kübar 1890 E EM 74 (572)
26525 808 C2b Kummuli täis, istes tühi Kübar 1913 E EM2 66 (743)
26526 808 D1a Kui kummale, siis täüs, kui perile, siis tühi Kübär Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (29)
26527 808 D1a Kui kummale, sis täüs, kui perilde, sis tühi Küpar Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 5 (27)
26528 808 D1a & Ku' kummalõ, siis täus, ku perilte, siis tühi Küpär Se 1888 E. Aun H II 27, 743 (11)
26529 808 D1b* Ku kummalõ om, siss om täüs, perilde, siss tühi Müts Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 646 (65)
26530 808 D1b* & Kummalõ, sis täus, perilte, sis tühi Küpär pääh Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (50)
26531 808 D2a* Kummuli täis, perilde tühi Maja Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 172 (10)
26532 808 D2a* Kummalte täüs, perilde tühi Küpär Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (16)
26533 808 D2a* & Kummalõ täüs, perilde tühi Küpär Rõu 1897 G. Raup H III 28, 720 (95)
26534 808 D2a* Kummalõ täüs, perilde tühi Küpär Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 232 (10)
26535 808 D2a* Kummalõ täüs, perilde tühi Küpär Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 246 (76)
26536 808 D2a* Kummaldõ ommõ täüs, a' perilde ommõ tühi Müts Se 1935 A. Kits S 100019 (46)
26537 808 D2b Perilde tühi, kummuli täis Kübar 1913 E EM2 105 (1444)
26538 808 D2b & Perilde tühi, kummaldõ täüs Kübar Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (10)
26539 808 D2b Perilte tühi, kummale täüs Küpar Se 1901 E. Kaiv H II 64, 701 (4)
26540 808 D2b Perilde tühi, kummali täüs Kübar Urv 1964 A. Kurg KKI KS
26541 808 D3a & Kui kauss keerä perilde, sis om tühi, kui käänä kummale, sis om täüs Se 1949 R. Viidalepp KKI 16, 147 (6)
26542 808 D3b & Kauss perilde tühi, kummulde täus Küpar pään Kan 1888 G. Veski H III 11, 519 (85)
26543 808 D4 & Kopakene perilde tühi, kummalde täus Küpär Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (96)
26544 808 E1a* & Kui kummuli, siis täis, kui põhjuli, siis tühi Müts Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 140 (154)
26545 808 E1a* Kui kummuli, siis täis, kui põhjuli, siis tühi Müts VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (81)
26546 808 E1a* Kui kumuli, siis täis, kui põhja pääl, siis tühi Müts Hls 1897 M. Polikarpus E 29853 (1)
26547 808 E1b & Kui põhuli, siis tühi, kui kummuli, siis täis Müts Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (44)
26548 808 E1b Kui põhuli, siis tühi, kui kummuli, siis täis Müts Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (12)
26549 808 E2a & Kummuli täis, põhjuli tühi Mehe müts Vän 1889 M. Jaason H III 5, 452 (4)
26550 808 E2a Kummuli täis, põhjuli tühi Müts KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (112)
26551 808 E2b & Põhjuli tühi, kummuli täis Müts VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (115)
26552 808 F & Kui kummuli, siis täis, kui teisipidi, siis tühi Müts: kui peas, siis täis, kui mitte, siis tühi Har 1895 J. Reimann H I 7, 156 (28)
26553 808 G & Õkva tühi, kummali täis Kübar Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (87)
26554 808 H+ & Kui kummuli, siis täis, kui ilusti, siis tühi Kübar Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 370 (107)
26555 808 H+ Kummuli täis, varna otsas ripub tühi Müts Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (2)
26556 808 H+ Kummuli täis Kübar Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (33)
26557 808 Ia & Kui selili, siis tühi, kui kõhuli, siis täis Müts SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (71)
26558 808 Ib & Kui selili, siis tühi, kui maoli, siis täis Müts Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (40)
26559 808 J & Kui alatsi on, siis täis, kui ületsi on, siis tühi Müts, kübar Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 211 (133)
26560 808 J Kui alaspidi, siis täis, kui ülespidi, siis tühi Müts 1970 Säde nr. 45 ja 56 (1970) 8
26561 808 K & Ku üleval, siis täis, ku mahan, siis tühi Kübär Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 190 (145)
26562 808 L/ & Pääval täis kummuli, ööse püsti ja tühi Müts, kübar Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 732 (1) 1804K
26563 808 # 753
26564 809 A & Kundsin mäe otsan, musta nööbi kaala all Tuum marju täus Har 1889 J. Pähn H II 32, 197 (30)
26565 809 B & Kuningas mäe otsan, musta nöpsi pilgusõ Tuum ja marja Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 363 (11)
26566 809 # 115 566O1a* 566T+
26567 810 & Kunigas istup krooni sisen, kivine särk sällän Pähem Nõo 1891 P. A. Speek H II 31, 475 (4)
26568 810 # 1693
26569 811 & Kunigas peränulgah, ravvadsõ hamba' suuh Pilak Se 1936 M. Vabarna S 121973 (103)
26570 812 & Kuningalõ säetäs ajastal üts kõrd asõnd Heinakuhjalõ tetäs pessä Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (8)
26571 813 A1a1 & Kuningas istub kulla sees Neerud KJn 1870 J. Tiedemann E 138 (95)
26572 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Rahu rasva sees Vil 1893 J. Täht H III 20, 384 (76)
26573 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Neerud SJn 1893 J. Mein H II 43, 384 (159)
26574 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Rahu rasva sees Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (77)
26575 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Neer rasva sees Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (9)
26576 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Rahu rasva sees Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 307 (30)
26577 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Neerud rasva sees Hel 1891 J. Lammas E 418 (18)
26578 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Rahu Trv 1877–1917 A. Parts E 1351 (1)
26579 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Süda rasva sees Vil 1893 J. Evert E 1421 (8)
26580 813 A1a1 & Kuningas istub kulla sees Rahu rasvas Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (38)
26581 813 A1a1 Kuningas istub kulla sees Neerud Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (40)
26582 813 A1a1 Kunigas istub kulla siis Neerud rasva siis Pst 1894 J. Reevits H I 7, 473 (42)
26583 813 A1a1 Kuningas istub kulla siis Neer rasva siis Hls 1936 L. Takk ERA II 124, 154 (108)
26584 813 A1a1 & Kuningas istub kulla sehen Süda TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 409 (58)
26585 813 A1a1 Kuningas istub kulla sehen Rahu Pst 1889 A. Luts H III 6, 932 (27)
26586 813 A1a1 Kuninges istus kulla sehen Neerud rasvas Krk 1938 S. Tanning KKI WS
26587 813 A1a1 Kuningas istup kulla sisen Rahu rasva sisen Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 901 (10)
26588 813 A1a1 Kuningas istus kulla sisen Rahu rasva sisen Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (14)
26589 813 A1a1 Kuningas istus kulla sisen Looma rahu Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 702 (21)
26590 813 A1a2 & Kuningas istub oma kulla sees Neerud rasva sees Saa 1889 J. Tammann H II 23, 704 ja 705 (47)
26591 813 A1a2 Kuningas istub oma kulla sees Süda rasva sees Vil 1895 J. Täht E 16077 (8)
26592 813 A1b & Kuningas istub kulla sees, õnn hõbelivva sees Elaja süda Ran 1877–1917 H. Raag E 467 (24)
26593 813 A1c & Kuningas istub kulla sihen ja vägi tapleb linna all Pada kiib tulel Pst 1895 J. Reevits H I 7, 473 (46)
26594 813 A2a Kuningas magab kulla sees Rahu rasva sees San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 542
26595 813 A2a Kuningas magab kulla sees Neerud rasva sees Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (104)
26596 813 A2a Kuningas magab kulla sees Neer ehk rahu rasva sees Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (12)
26597 813 A2a & Kuning magab kulla sihes Rahu KJn 1890 A. Pihlak E 456 (18)
26598 813 A2a Kuningas magab kulla sees Looma rahu rasva sees Pär 1911 A. Karu E 47864
26599 813 A2a Kuningas magab kulla sees Söed koldes tuha all Tor 1889 M. Tilk E 494 (21)
26600 813 A2a Kuningas makas kulla sehen Rahu rasva sehen Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 25 (21)
26601 813 A2a & Kuningas makkas kulla sisen Tuli tuha sisen Ote 1895 C. Lipping H II 56, 805 (129)
26602 813 A2a & Kuningas maka kulla siseh Pada Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 796 (48)
26603 813 A2a Kuningas maka kulla seeh Tuli tuha seeh Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 235 (9)
26604 813 A2a Kunigas maka kulla siseh Tuli tuhkhavvah Se 1930 A. Nurmetu S 20408 (5)
26605 813 A2b & Kunigas uma kulla seeh maka Tulitsõ hütse tuhkõ seeh Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (64)
26606 813 A3 & Kuningas kooles kulla seen Tuli lõpes tuha sisen ära Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (45)
26607 813 A4a Kuningas kulla sees Rahu rasva sees Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 245 (39)
26608 813 A4a Kuningas kulla sees Neerud rasva sees Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 75 (451)
26609 813 A4a Kunigas kulla sees Rahud loomadel sees Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 296 (150)
26610 813 A4a Kuningas kulla siis Rahu rasva siis Trv 1890 J. Tinn H II 25, 745 (30)
26611 813 A4a Kunigas kulla sehen Rahu rasva sehen Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (66)
26612 813 A4a Kunigas kulla sehen Rahu rasva sehen Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (111)
26613 813 A4a Kunigas kulla sehen Rahu rasvan Trv 1892 J. Kill H III 14, 227 (20)
26614 813 A4a Kuningas kulla seen Rahu rasva seen Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 824 (130)
26615 813 A4a & Kuningas kulla siden Eläjä rahud Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (21)
26616 813 A4a Kuningas kulla sisen Rahu rasva sisen Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (52)
26617 813 A4a Kuningas kulla sisehn Rahu rasva sisehn Rõu 1896 A. Perli H II 60, 214 (58)
26618 813 A4a & Kuningas kulla siseh Tuli palas Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 638 (33)
26619 813 A4b & Kuningas oma kulla sees Küünal Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 333 (9)
26620 813 B Kuldsepp makkas oma kulla seen Rahu rasva seen Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (85)
26621 813 B & Kuldsepp maka oma kulla seen Rahu rasva seen Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (62)
26622 813 C & Härra istub kulla sees Küünal Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 518 (4)
26623 813 D & Isand istub kulla sees Küünal Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (10)
26624 813 E% Vanamees vahib põlvili kulla sees Pott ahjus süte sees 1890 E EM 174 (1687) 2422
26625 813 E% Vanamees vahib põlvini kulla sees Pott ahjus süte sees 1913 E EM2 150 (2189) 2422
26626 813 E% Vanamees vahib põlveni kulla sees 1902 Kmpm. KH 46 2422
26627 813 E% & Vanamees vahib põlvini kulla sees Pott ahjus süte sees Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 375 (183) 2422
26628 813 # 574 814 2247 | vs: EV 9523
26629 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees (Rex insidet suo stercori) Ein Licht Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (44)
26630 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal 1782 Willmann 167 (41)
26631 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees (Der König sitzt in seinem Kothe) Ein Talglicht Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 116 (18)
26632 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Kynttilä 1844 Lönnrot 153
26633 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal 1869 Ahlqvist 72
26634 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees (Ein König sitzt in seinem Koth) Ein Licht 1876 Wied. 272
26635 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal 1898 KAH EKAl 161 ja 163 (41)
26636 814 A1a1 Kuningas istup (od. astub?) oma sita sees Das Licht Räp 1823–1841 J. F. Heller KM EKLA, F. 169, M. 36: 1, l. 104p.
26637 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal põleb Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (104)
26638 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Rahu Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 435 (18)
26639 814 A1a1 Kuningas istub oma s[ita] sees Tuli lees Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (25)
26640 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal põleb Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (6)
26641 814 A1a1 Kuningas istub oma s[it]a sees Küinal HJn 1895 J. Tannenthal H III 23, 343 (15)
26642 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (18)
26643 814 A1a1 Kunigas istub oma sita sees Küünal Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (15)
26644 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (50)
26645 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Pär 1888 H. Martinson H III 5, 347 (69)
26646 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1051 (2)
26647 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (6)
26648 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (4)
26649 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (35)
26650 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (19)
26651 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Hls 1889 H. Kase H III 6, 152 (43)
26652 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (26)
26653 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (24)
26654 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal põleb Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (19)
26655 814 A1a1 Kuningas istub oma s[i]ta sees Küünal Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 829 (13)
26656 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Juu 1890 J. Trull H II 38, 842 (21)
26657 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (82)
26658 814 A1a1 Kuningas istub oma s[ita] sees Küünal põleb Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (27)
26659 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (13)
26660 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küenal Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (32)
26661 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (90)
26662 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (30)
26663 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal põleb Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (19)
26664 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 791 (39)
26665 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal lühtris Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 817 (31)
26666 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (71)
26667 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal MMg 1888 A. Artis H II 28, 355a (95)
26668 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Sa 1660–1876 Anonüüm 009 H I 7, 310 (42)
26669 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (23)
26670 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 144 (2)
26671 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (9)
26672 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (54)
26673 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal KJn 1870 J. Tiedemann E 138 (94)
26674 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (15)
26675 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal rasva sees Vil 1877–1917 J. Täht E 1387 (144)
26676 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Vil 1895 J. Täht E 16077 (6)
26677 814 A1a1 Kuningas istub oma s[it]a sees Küünal Nõo 1897 A. Koger E 30003 (5)
26678 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (53)
26679 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal ja rasv Trt 1927 K. Pormeister E 59842 (247)
26680 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Hel 1928 E. J. Kase E 61786
26681 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 115 (31)
26682 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (53)
26683 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (156)
26684 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küinal Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (107)
26685 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 221 (152)
26686 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (37)
26687 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 245 (89)
26688 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal lühtres SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (92)
26689 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 732 (84)
26690 814 A1a1 & Kuningas istub oma sita sees Küünal Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 163 (3)
26691 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (42)
26692 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (90)
26693 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 250 (50)
26694 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal lühtris Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 232 (41)
26695 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 100 (52)
26696 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Pai 1926 R. Viidebaum E 59247 ja 59249 (36)
26697 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sees Küünal Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
26698 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sies Küünal Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (14)
26699 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sies Tuli põleb küündla otsas Hlj 1891 V. Klaas H II 9, 592 (11)
26700 814 A1a1 Kunigas istub oma sita siis Küündlataht Pst 1894 J. Reevits H I 7, 473 (41)
26701 814 A1a1 Kuningas istub oma sita siis Küünal Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 541 (82)
26702 814 A1a1 Kuningas istub oma sita siis Küinal Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 106 (2)
26703 814 A1a1 Kuningas istub oma sita siis Küinal Hää 1960 M. Mäesalu RKM II 101, 585 (36)
26704 814 A1a1 Kuningas istub oma sita siis Küinal põleb, rasu maha sulanu Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 678 (106)
26705 814 A1a1 Kuningas istub oma sita siis Küinal Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 32 (60)
26706 814 A1a1 Kuningas istub oma sita sehes Rasvaküünal Plt 1878 K. Moks H, R 7, 146 ja 166 (85)
26707 814 A1a1 Kunigas istub oma sita sehen Küünäl Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (63)
26708 814 A1a1 Kuningas istup oma sita sisen Küünal Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 902 (11)
26709 814 A1a1 Kuningas istus oma sita sisen Küünal palas San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (30)
26710 814 A1a1 Kuningas istus oma sita sisen Küünal Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 11 (75)
26711 814 A1a1 Kuningas istus oma sita seen Rasvalamp 1895 J. Schmidt H I 8, 594 (13)
26712 814 A1a1 & Kuningas istus uma sita seehn Küünäl Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1011 (41)
26713 814 A1a2 Kuningas istub isi oma sita sees Küinal Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (162)
26714 814 A1a2 & Kuningas istub ise oma sita sees Küinlataht Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 529 (2)
26715 814 A1a2 Kuningas istub ise oma sita sees Küünlatuli Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 555 (88)
26716 814 A1a3 & Kuningas istub sita sies Küinal Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (66)
26717 814 A1a3 Kuningas istub si[t]a sees Küünal Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (24)
26718 814 A1a4 & Kunigas istub sita peal Küünal Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 311 (61)
26719 814 A1a5 & Kuningas istub sitahuniku sehen Küünäl Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (110)
26720 814 A1a6 & Suur kuningas istub oma sita sees Küinal SJn 1889 T. Köstner H II 26, 399 (201)
26721 814 A1a7 & Kunigas istus oma poja sita sisen Tuli tuha pääl Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 38 (59)
26722 814 A1a8% & Kuningas istub sita sees, kuldkroon peas Küinal põleb LNg 1895 J. Prooses E 21361 (8) 820
26723 814 A1b1 Kuningas magab oma sita sees Tulesöed lees Kad 1896 J. Sõster H III 23, 161 (25)
26724 814 A1b1 Kuningas magab oma sita sees Tuli tuha sees Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 269 (13)
26725 814 A1b1 Kuningas magab oma sita sees Tuli tuha sees Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 207 (185)
26726 814 A1b1 Kuningas magab oma sita sees Tuli tuha sees San 1929 L. Kuusik E 64012 (41)
26727 814 A1b1 Kuningas makas oma sita sisen Tuli San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (8)
26728 814 A1b1 & Kuningas maka oma sita sisen Tuli Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (27)
26729 814 A1b1 Kuningas maka uma sita sisen Tuli tuhkhauan Har 1889 J. Pähn H II 32, 196 (19)
26730 814 A1b1 Kuningas maka uma sita sisen Tulõasõ Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (9)
26731 814 A1b1 Kuningas maka uma sita siseh Tuli tuhkhavvah Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (3)
26732 814 A1b1 Kunigas makas oma sita sihen Küünäl Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (69)
26733 814 A1b1 Kuningas makab oma sita seen Tuli tuha seen Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (61)
26734 814 A1b1 Kuningas maka oma sita seen Tulekiben tuha seen Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 38 (338)
26735 814 A1b1 Kuningas maka oma sita seen Tuli tuhkhavvan Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1179 (4)
26736 814 A1b1 Kuningas maka oma sita seen Küünal Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 181 (11)
26737 814 A1b1 Kuningas maka oma sita seeh Tuli tuha seeh Se 1953 U. Mägi RKM II 44, 521 (3)
26738 814 A1b1 Kuningas maka uma sita seeh Tuline süsi Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (83)
26739 814 A1b1 Kuningas maka uma sita seeh Tuli tuhah Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (64)
26740 814 A1b1 Kuningas maka uma sita seeh Hüdsi tuha seeh Se 1928 T. Haak S 4342 (54)
26741 814 A1b2 & Kunigas uma sita seeh maka Hüdse' tuha seeh Se 1927 M. Pihlapuu S 1939 (97)
26742 814 A1b2 Kuningas uma sita seeh maka Tuli tuhkhavvah Se 1934 F. Paloots S 81377 (35)
26743 814 A1b2 Kunigas uma sita seeh maka Tuli tuha seeh Se 1933 A. Tammeorg S 57834 (81)
26744 814 A1b2 Kunigas uma sita seeh maka Tuli Se 1934 N. Oinas S 83209 (18)
26745 814 A1b3 Kunigas maka sita seeh Tuli, ku tuha seeh Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 227 (30)
26746 814 A1b3 & Kuningas makas sita seen Tuli tuha sees Kan 1924 A. V. Kõrv E 55025 (15)
26747 814 A1b4 & Kuningas maka uma tettü sita seeh Tuli tuha seeh Se 1934 A. Kits S 92764 (12)
26748 814 A1b5 & Kuningas maka uma sita pääl Hüdse ahon Plv 1893 J. Tobre H II 45, 195 (20)
26749 814 A1b6 & Kuninges makas oma sita all Tuli tuha all Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 546 (142)
26750 814 A1c & Kuningas oma sita sees Küünal Kei 1890 H. Morell H I 2, 701 (33)
26751 814 A1c Kuningas oma sita sees Küünal Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (8)
26752 814 A1c Kuningas oma sita sees Küinal SJn 1890 M. Kielas H II 26, 506 (27)
26753 814 A2 Kuningas istub oma roja sees Küünal 1890 E EM 75 (578)
26754 814 A2 Kuningas istub oma roja sees Küünal 1913 E EM2 66 (750)
26755 814 A2 & Kuningas istub oma rooja sees Tuli tuha sees Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (30)
26756 814 A2 Kuningas istub oma rooja sees Küünal Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (80)
26757 814 A2 Kuningas istub oma rooja sees Küinal oma rasva sees kinni, kui ta põleb Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 788 (9)
26758 814 A2 Kuningas istub oma rooja sees Küinal Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (23)
26759 814 A2 Kuningas kükitab oma roja sees Küünal 1890 E EM 75 (578)
26760 814 A2 Kuningas kükitab oma roja sees Küünal 1913 E EM2 66 (750)
26761 814 A3a & Kuningas istub oma pasa sees Küünal MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (117)
26762 814 A3a Kuningas istub oma pasa sees Küinal Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (14)
26763 814 A3b & Kuningas maka uma pasa seeh Tuli tuhkhavvah Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 811 (33)
26764 814 A4 & Kuningas istub klaasist saanis oma sita sees Latornis küünal 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (157)
26765 814 A4 Kuningas klaasist saanis pasa sees Küünal 1890 E EM 75 (576)
26766 814 A4 Kuningas klaasist saanis pasa sees Küünal 1913 E EM2 66 (748)
26767 814 A5a & Kuningas kükitab oma sõnniku sees Küinal Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (12)
26768 814 A5b & Kuningas maka oma sõnniku seen Tungõl tuha sehen Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 174 (48)
26769 814 A5c & Kuningas kaelast saadik kuuma sõnniku sees Küünal TMr 1889 J. Mägi H III 9, 509 (24)
26770 814 A6a & Kuningas istub oma asja sees Küünlataht Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (8)
26771 814 A6b & Kuningas makkas oma asja seen Tuli tuha seen Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (83)
26772 814 A7 & Kuningas istub oma söögi sees Küünal põleb Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (104)
26773 814 A8 & Kuningas istub oma musta sees Küinal Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 138 (5)
26774 814 A9 & Kuningas istus uma tuha seen Küünäl Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 420 (24)
26775 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küünal 1890 E EM 47 (267)
26776 814 B1a1 Isand istub oma s[it]a sees Küünal 1913 E EM2 44 (340)
26777 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küinal Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (41)
26778 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küünal põleb Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (110)
26779 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küünal Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (20)
26780 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küünal Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (6)
26781 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küünal Vai 1889 H. Masing H II 7, 80 (31)
26782 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küünlajunn VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (138)
26783 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küünal Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (14)
26784 814 B1a1 Isand istub oma sita sees Küünal Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 146 (79)
26785 814 B1a1 Esand istub oma sita sehen Küünäl Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (93)
26786 814 B1a1 & Esänd istus oma sita sisen Küünäl Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (36)
26787 814 B1a2 Isand istub isi oma sita sees Rasvaküinal Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 6 ja 51 (15)
26788 814 B1a2 Esand istub esi oma sita sehen Küünal Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (98)
26789 814 B1a2 Isand istub esi oma sita sehen Küünal Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 244 (28)
26790 814 B1a2 Isand istub isi oma sita siis Küünal Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 405 (17)
26791 814 B1a2 Isand istub isi oma sita sees Küinal Ann 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 187 (16)
26792 814 B1a2 Isand istub ise oma sita sees Küinal Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (44)
26793 814 B1a2 & Isand istub ise oma sita sees Küinal Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (82)
26794 814 B1a2 Isand istub ise oma sita sees Põlev küünal Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (9)
26795 814 B1a2 Isand istub ise oma sita sees Küünal Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (120)
26796 814 B1b* Isänd istub esi endä sita sehen Küünal Trv 1890 A. Rull H III 16, 362 (11)
26797 814 B1b* & Isand istub enese sita sees Küünal põleb Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (9)
26798 814 B2 & Isand istub enda rooja sees Küünal oma rasva sees Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (96)
26799 814 B3 & Isand istub oma ropa sees Küinal Pär 1902 J. J. Pulst E 43569 (12)
26800 814 B4 & Isand istub oma väe sees Küünal Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (196)
26801 814 Ca1 & Saks istub oma sita sihes Küenäl KJn 1890 A. Pihlak E 459 (55)
26802 814 Ca1 Saks istub oma sita sees Küünal Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 14 (2)
26803 814 Ca2 & Säks istus sita seen Tsiamold Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (39)
26804 814 Ca3 & Saks istub oma sita sees nii kaua, kui ta sureb Küünal TMr 1890 H. Uus H II 29, 601 (8)
26805 814 Cb1 & Saks maka oma sita sisen Tuli tuhan Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (158)
26806 814 Cb1 Säks maka uma sita seeh Hüdse tuhõ seeh Se 1935 N. Oinas S 114455 (67)
26807 814 Cb2 & Säks uma sita seeh maka Hüdse tuhkõ seeh Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109905 (49)
26808 814 Cb2 Säks uma sita seeh maka Se 1933 N. Oinas S 58647 (48)
26809 814 D & Mõisnik maka uma sita sisen Tuli Rõu 1895 P. Kanger E 15780 (17)
26810 814 E & Esa istub oma sita sisen Küünal Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (54)
26811 814 F & Kuldne mees istub oma sita sees Küünal põleb Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 361 (81)
26812 814 G & Papp maka uma sita seeh Tuli tuhkhavvah Se 1934 N. Oinas S 72894 (13)
26813 814 # 813
26814 815 a & Kuningas koas, must lapp perses Uba Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 47 (39)
26815 815 b & Kuningas keldres, must täpp perses Uba SJn 1895 H. Mikkor H III 21, 183 (1)
26816 815 c & Kuningas keldres, must täpp pääs Uba Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 556 (108)
26817 815 # 836d 1696 2035 2339
26818 816 & Kuningas korgen, munni' persen Seinakell Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (44)
26819 816 # 1675 2310
26820 817 & Kuningas kõndimas, käskjalad ees kargamas Tuul enne kõuekest 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (878)
26821 817 Kuningas kõndimas, käskjalad ees kargamas Tuul enne müristamist 1890 E EM 75 (577)
26822 817 Kuningas kõndimas, käskjalad ees kargamas Tuul enne müristamist 1913 E EM2 66 (749)
26823 817 Kuningas kõndimas, käskjalad ees karjumas Tuul enne äikest 1934 Romaan nr. 10 ja 12 (1934) lk-ta (6)
26824 818 & Kuningas sureb, alamad hõiskavad Talve kaob, linnud laulavad 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (881)
26825 818 Kuningas sureb, alamad hõiskavad Linnud kevadel lumesulamise ajal 1890 E EM 75 (581)
26826 818 Kuningas sureb, alamad hõiskavad Linnud kevadel lumesulamise ajal 1913 E EM2 66 (753)
26827 819 Aa & Kunigas tulõ tarrõ, võtt kulla läve alt Kikas tulõ tarrõ, võtt tera läve alt Se 1929 I. Sonts S 124434 (25)
26828 819 Aa Kuningas tulõ tarrõ, võtt kulla läve alt Kikas tulõ tarrõ Se 1932 N. Sõrmus S 41506 (6)
26829 819 Aa Kunigas tulõ tarrõ, võtt kulda läve alt Se 1927 Linnasaar S 1476 (26)
26830 819 Ab* Kuningas tule tarre, löüd kulla läve alt Kikas Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 182 (76)
26831 819 Ab* Kuningas tulõ tarrõ, löüd kulla läve alt Kukk leiab viljatera Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (5)
26832 819 Ab* & Kuningas tulõ tarrõ, löüd kulla läve alt Kikas tulõ, löüd terä maast Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 275 (2)
26833 819 Ab* Kunigas tul tarrõ, löüse kulla läve alt Kikas tulõ tarrõ Se 1928 T. Linna S 9126 (28)
26834 819 Ab* Kunigas tul tarrõ, löüse kulla läve alt Kikas tul tarrõ, võtt kaaraterä läve alt Se 1930 A. Nurmetu S 20407/8 (4)
26835 819 Ab* Kunigas tul tarrõ, löüsi kulla läve all Kikas, terä Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 426 (17)
26836 819 Ab* Kuningas tul tarre, löüse kulla läve alt Kikas tul tarre, löüse kesvätera läve alt või kaaratera Se 1959 S. Lätt, A. Strutzkin RKM, Mgn. II 322b
26837 819 Ab* Kuningas tull tarrõ, löüse kulla läve alt Kikas löüse terä Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (41)
26838 819 Ab* Kuningas tule tarre ja löüd kulla läve alt Kana tulõ tarrõ Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 17 (22)
26839 819 Ac & Kuningas lätt tarre, löüd kulla läve alt Kikas löüd terä Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 578 (58)
26840 819 Ad & Kuningas karas tarre, löüs kulla läve alt Kikas löüs terakese Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 460 (113)
26841 819 Ae & Kuningas tulep tarre, löüd kullatüki läve alt Kukk nokib maast Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (68)
26842 819 Af & Kunigas tulõ tarrõ, löüd kulla lavva alt Kikas Se 1927 M. Pihlapuu S 1931 (25)
26843 819 Ba Kuningas tuleb tuppa, leiab kullatüki lävelt Kukk 1890 E EM 75 (582)
26844 819 Ba Kuningas tuleb tuppa, leiab kullatüki lävelt Kukk 1913 E EM2 66 (754)
26845 819 Ba & Kuningas tuleb tuppa, leiab kullatera läve alt Kukk Võn 1896 P. Rootslane E 24270 (6)
26846 819 Bb & Kuningas tuleb tuppa, leiab kullatera ukse alt Kukk Võn 1897 P. Rootslane E 31650 (8)
26847 819 C & Kuningas tule sisse, kullaterä läve all Kukk, odraterad Plv 1889 G. Pennert H III 11, 539 (28)
26848 819 # 2224
26849 820 A Kuningas õues, kuldkroon pääs Kukk 1913 E EM2 157 (2297)
26850 820 A Kuningas õues, kuldkroon pääs Kukk Saa 1909 J. Sõggel E 46993 (8)
26851 820 A & Kuningas õues, kuldkroon pääs Kukk Äks 1933 I. Pääsukene E 83853 (2)
26852 820 B/ & Kuningas on kroon peas, mitme naisega abielus Kukk KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 37 (60) 2694B
26853 820 # 814A1a8 | kküs | tmng
26854 821 A1a1 Kure kael üle mere (Der Kranichs Hals über dem Meere) Der Griff am Kessel Sa 1814 J. W. L. v. Luce Beitr. III (1814) 114 (8)
26855 821 A1a1 Kure kael üle mere Padan sanka, kattilan panka 1844 Lönnrot 153
26856 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang 1869 Ahlqvist 72
26857 821 A1a1 Kure kael üle mere (Eines Kranichs Hals über dem Meere) Der Henkel des Kessels 1876 Wied. 272
26858 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa ehk katla sang 1879 Liiv LMt 44 (79)
26859 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang 1890 E EM 76 (586)
26860 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang 1913 E EM2 67 (758)
26861 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (34)
26862 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (34)
26863 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (15)
26864 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang 1939 Nugis 289 ja 313 (112)
26865 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (40)
26866 821 A1a1 Kure kaal üle mere Paa vang 1970 EMrd III 236
26867 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang 1992 Metstak2 26 ja 27
26868 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea sang KJn 1870 J. Tiedemann E 129 (17)
26869 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (105)
26870 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Sa 1660–1876 Anonüüm 006 EKS 8° 1, 349 (11)
26871 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea sang Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 53 (23)
26872 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (54)
26873 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 77 (24)
26874 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea sang Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (7)
26875 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Rak 1892? J. Lilienbach E 1712 (15)
26876 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang VMr 1889 J. Puurmann H II 33, 249 (5)
26877 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (10)
26878 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (15)
26879 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea sang Mih 1894 A. Kappak H III 18, 814 (1)
26880 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (69)
26881 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang Hls 1889 H. Kase H III 6, 151 (37)
26882 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Pst 1890 L. Vihvelin H III 6, 768 (8)
26883 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (29)
26884 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada, sang üle pada Pal 1897 H. Karro H IV 8, 341 (68)
26885 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (31)
26886 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 527 (60)
26887 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (48)
26888 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Jür 1888 M. Petroff H I 1, 349 (61)
26889 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (12)
26890 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 196 (97)
26891 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (46)
26892 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 183 (107)
26893 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (16)
26894 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Aud 1893 J. Sauga H II 41, 878 (8)
26895 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tõs 1893 J. Öövel H II 41, 787 (2)
26896 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 557 (59)
26897 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 57 (92)
26898 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Vig 1891 M. Lemmerkänd H II 40, 1071 (11)
26899 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea sang Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 202 (18)
26900 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (235)
26901 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 15 (12)
26902 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang Trv 1894 K. Tober H III 20, 325 (6)
26903 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (65)
26904 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 4232 (13)
26905 821 A1a1 Kure kael üle mere Vikekaar Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (3)
26906 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Pal 1888 E. Uus H II 27, 511 (11)
26907 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 109 (32)
26908 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 810 (26)
26909 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (13)
26910 821 A1a1 Kure kael üle mere Katele sang Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 580 (6)
26911 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (37)
26912 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (10)
26913 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (37)
26914 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Juu? 1891 M. Antje H III 3, 329 (13)
26915 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 579 (18)
26916 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (36)
26917 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 31 (23)
26918 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 737 (54)
26919 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea peal sang PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (26)
26920 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang Pst 1889 J. Henno H IV 3, 367 ja 380 (15)
26921 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 417 (3)
26922 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Juu 1890 J. Trull H II 38, 847 (70)
26923 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Pil 1894 T. Saks H I 5, 565 (13)
26924 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 117 (43)
26925 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (38)
26926 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (62)
26927 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Kse 1889 K. Karu H II 17, 911 ja 916 (33)
26928 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang üle paja VMr 1890 J. Palm H II 11, 853 (4)
26929 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (68)
26930 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (60)
26931 821 A1a1 Kure kael üle mere Vikerkaar Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (45)
26932 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 357 (2)
26933 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja vang Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (15)
26934 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja vang Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (78)
26935 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 295 (134)
26936 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (30)
26937 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (12)
26938 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 226 (24)
26939 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (28)
26940 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea sang PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (43)
26941 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (3)
26942 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (78)
26943 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (37)
26944 821 A1a1 Kure kael üle mere Vikerkaar Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (66)
26945 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja vang Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (85)
26946 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (41)
26947 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 92 (37)
26948 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea sang HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (24)
26949 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (93)
26950 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1877–1917 T. Juurikas E 388 (25)
26951 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Plt 1877–1917 J. Reinthal E 924a (7)
26952 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (8)
26953 821 A1a1 Kure kael üle mere Paea vang Trt 1895 A. Rühka E 18054 (12)
26954 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada Trv 1895 J. Sams E 18070 (3)
26955 821 A1a1 Kure kael üle mere Hls 1895 M. Mõrd E 18182 (10)
26956 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Pil 1895 H. Keller E 18365 (26)
26957 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja vang Ran 1895 J. Palu E 18775 (47)
26958 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (44)
26959 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Kõp 1895 J. Laarmann E 20340 (6)
26960 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (7)
26961 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Vig 1896 J. Hinderov E 26088 (8)
26962 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (2)
26963 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada sang Tt 1901 A. Raudkell E 41303 (30)
26964 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Lai 1904 J. Ermann E 44368 (58)
26965 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Plt 1917 M. Palm E 50382 (2)
26966 821 A1a1 Kure kael üle mere Kanne pajal Mih 1920 A. Leppik E 50894 (22)
26967 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa sang Pal 1891–1892 H. Maasen E 52288 (33)
26968 821 A1a1 Kure kael üle mere Vän 1925 A. Milvek E 55635a
26969 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Jäm 1925 T. Kaljo E 56243 (18)
26970 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tor 1926 V. Erm E 56895 (13)
26971 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Trt 1927 K. Pormeister E 59836 (196)
26972 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla vang San 1930 H. Toom E 64768 (3)
26973 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja vang Kos 1930 S. Veske E 64970 (153)
26974 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (26)
26975 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja vang Tt 1932 E. Glass E 81095 (7)
26976 821 A1a1 Kure kael üle mere Sangaga pada Tõs 1934 F. Lõpp E 86076 (13)
26977 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (24)
26978 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (6)
26979 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1739 (4)
26980 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Var 1938 H. Saareleht A 16500 (8)
26981 821 A1a1 Kure kael üle mere Paa vang San 1929 E. Voormann ERA I 2, 661 (8)
26982 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 30
26983 821 A1a1 Kure kael üle mere Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (34)
26984 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (96)
26985 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 357 (5)
26986 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Jaa 1921 V. Jõgever ERA II 10, 320 (6)
26987 821 A1a1 & Kure kael üle mere Paja sang Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 469 (41)
26988 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Han 1929 H. Tampere ERA II 16, 267 (25)
26989 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 765
26990 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (15)
26991 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Pee 1930 M. Lauk ERA II 32, 288 (4)
26992 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 415 (82)
26993 821 A1a1 Kure kael üle mere Vikekaar Kaa 1931 O. Loorits ERA II 34, 139 (5)
26994 821 A1a1 Kure kael üle mere Katla sang Pöi 1933 J. Riim ERA II 58, 567/9 (12)
26995 821 A1a1 Kurõ kael üle mere Paja sang Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 197 (13)
26996 821 A1a1 Kure kael üle mere Pada Har 1934 A. Pluks ERA II 82, 493 (4)
26997 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (31)
26998 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 280 (10)
26999 821 A1a1 Kure kael üle mere Paja sang Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 176 (12)
27000 821 A1a1 Kure kael üle mere Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 534 (40)