Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 8001 — 9000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
8001 220 A1b2* Hiir läts uustõ, oll kats kullust kaalahn Rõu 1937 J. Gutves ERA II 143, 384 (2)
8002 220 A1b3 & Hiir juusk uuste, kats kuljust kaalah Krõpsminõ, nus'mine Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 218 (7)
8003 220 A1c* Hiir lätt uustõ, kats kellä kaalah Coitus Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 99 (1)
8004 220 A1c* Hiir lätt uustõ, kats kelläkeist kaalah Se 1928 T. Haak S 4346 (70)
8005 220 A1c* & Hiir lätt uusi, kats kella kaalan Too sama ... Räp 1967 H. Heering RKM II 250, 65 (48)
8006 220 A1c* Hiir läks oosi, kaks kella kaelas Nusmine Räp 1928 E. Kunmann A 10654 (6)
8007 220 A1c* Hiir läks uusi, kats kella kaalan Räp 1928 A. Kennig A 10651 (20)
8008 220 A1c* Hiir läts uusi, kats kellä kaalan Nussimine Räp 1928 P. Kliimand A 10653 (14)
8009 220 A1d1 Hiir läheb auku, kaks kuljust kaelas Suguline akt Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 441 (7)
8010 220 A1d1 & Hiir läheb auku, kaks kuljust kaelas Munn Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 49 (5)
8011 220 A1d1 Hiir läheb auku, kaks kullust kaelas Vän 1893 M. Tõnisson E 8873 (11)
8012 220 A1d1 Hiir läheb auku, kaks kullust kaelas Sugutamine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (19)
8013 220 A1d1 Hiir läheb auku, kaks kullust kaelas Meesterahva asi Lai 1897 H. Asper H III 28, 540 (262)
8014 220 A1d1 Hiir läheb auku, kaks kullust kaelas Nikkumine Trm 1942 P. Tammepuu ERA II 305, 501 (89)
8015 220 A1d1 Hiir läheb auku, kaks kullust kaalas Sugu tegemine Vil 1877–1917 J. Evert E 662 (26)
8016 220 A1d1 Hiir lääb auku, kaks kullust kaelas Penis Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 325 (295)
8017 220 A1d1 Hiir lääb auku, kaits kullust kaalan Türä Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 156 (101)
8018 220 A1d2 & Hiir läheb auku, kaks kul'lust taga Coitus Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 38 (10)
8019 220 A2% & Hiir läheb auku, tuut heinu turja pial, kaks kul'lust kaelas Coitus Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 133 (14) 475
8020 220 B & Rott lääb urgu, kaits kul'lust kaalan Ran 1889 H. Raag H II 30, 316 (168)
8021 220 B Rutu [sic!] lähab urgu, kaits kullust kaelas Suguelulik lobimõistatus Nõo 1939 O. Sild ERA II 257, 437 (7)
8022 220 C/ & Hiir läheb auku, jätab kotikud kolu ääre peale Vili läheb kolust alla Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (185) 2474G
8023 220 # 1865 2663A1b6
8024 221 A1a* Hiire tee ümber toa Räisted tilguvad Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 407 (22)
8025 221 A1a* Hiire tee ümber toa Seinapalgi vahe Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 866 (53)
8026 221 A1a* Hiire tee ümber toa Rästad tilguvad Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (14)
8027 221 A1a* Hiire tee ümber toa Rästed tilguvad Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (14)
8028 221 A1a* Hiire tee ümber toa Räistatilked Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (20)
8029 221 A1a* Hiire tee ümber toa Räästatilkade augud Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 287 (173)
8030 221 A1a* Hiire tee ümber toa Räästatilgad Hlj 1932 P. Olliin, E. Pruhl, J. Vendemann ERA II 42, 534 (90)
8031 221 A1a* Hiire tee ümber toa Räästad tilguvad Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (88)
8032 221 A1a* Hiire tee ümber toa Räästavee renn Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 58 (63)
8033 221 A1a* & Hiire tee ümber tua Räästad tilguvad VNg 1892 H. Lohk H II 34, 352 (45)
8034 221 A1a* Hiire tee ümber tua Räästad tilguvad Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 653 (10)
8035 221 A1a* Hiire tee ümber tua Räästatilgutused Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 334 (138)
8036 221 A1a* Hiire tii ümber tua Räästad tilguvad Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (8)
8037 221 A1a* Hiire tii ümmer tua Riasta tilkumene Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (119)
8038 221 A1a* Ümber toa hiire tee Räästa tilkumine Lai 1924 J. Sommer A 4728 (31)
8039 221 A1b Hiire tee käib ümber toa Räästad tilguvad Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 198 (107)
8040 221 A1b Hiire tee käib ümber toa Räästatilked Kad 1972 J. Valdur RKM, Valdur 1, 382 ja 393 (21)
8041 221 A1b & Hiire tie käip ümper tua Katusse räistat tilkuvad Lüg 1948 M. Must KKI WS
8042 221 A1b Hiire tee käib ümber toa Räästa tilkumine Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 356 (33)
8043 221 A1c & Hiire tii läheb ümber tua Räästad tilguvad Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 159 (3)
8044 221 A1d & Hiire tee jookseb ümber toa Vihm sadab Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 405 (3)
8045 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilgad 1883 Kas. Talur. Kal. (1883) 51 (17)
8046 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilgad 1992 Metstak2 70 ja 71
8047 221 A2a Hiire teerada toa taga, roti tallermaa esiku ees Räästatilgad 1890 E EM 40 (178)
8048 221 A2a Hiire teerada toa taga, roti tallermaa esiku ees Räästatilgad 1913 E EM2 37 (221)
8049 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilked Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 66 (19)
8050 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilgad Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (5)
8051 221 A2a Hiire teerada ümber toa Reasta tilkumine Lai 1895 K. Taras H III 21, 365 (4)
8052 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilkete ase Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 335 (15)
8053 221 A2a Hiire teerada ümber toa Reastatilke alune Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (12)
8054 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilgad Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (16)
8055 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilgad Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 14 (7)
8056 221 A2a & Hiire teerada ümber toa Räästad tilguvad Lai 1897 H. Asper H III 28, 519 (5)
8057 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilgad Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (29)
8058 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästad jooksevad VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (53)
8059 221 A2a Hiire teerada ümber toa Rästa tilkumise jäljed Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (69)
8060 221 A2a Hiire teerada ümber toa Rästatilgad Tln 1892 K. Puusemann E 1672 (8)
8061 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilked Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (11)
8062 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästatilked ümber toa Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (16)
8063 221 A2a Hiiri teerada ümber toa Räästatilgad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (66)
8064 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästa tilgutamine Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 370 (14)
8065 221 A2a Hiire teerada ümmer toa Räästad tilkumas Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 546 (25)
8066 221 A2a Hiiri teerada ümmer toa Räästatilgad Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 961 (110)
8067 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästatilgad Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (68)
8068 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästatilke jäljed Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 29 (4)
8069 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästa tilkumine Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 365 (9)
8070 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästatilged Pil 1895 H. Keller E 18365 (25)
8071 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästad tilguvad Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (60)
8072 221 A2a Hiire teerada ümber tua Reastatilgete asemed Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (49)
8073 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästasilke Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 415 (38)
8074 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästad tilguvad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (18)
8075 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästatilgad HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (89)
8076 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästaste tilkumine Hlj 1899 N. Traks E 38464 (2)
8077 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räästatilgad Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 302 (68)
8078 221 A2a Hiire teerada ümber tua Räistäist tilgub lume pääle Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
8079 221 A2a Hiire teerada ümmer tua Räästatilked Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 308 (13)
8080 221 A2a Hiire teerada ümmer tua Räästatilgad Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 34 (75)
8081 221 A2a Hiiri teerada ümber tua Räästatilgad Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (3)
8082 221 A2a Hiire teerada ümbär toa Räustetilgad Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (3)
8083 221 A2a Hiire tierata ümbär tupa Räüstatilkat Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (21)
8084 221 A2a Hiire tierada ümber tua Kui räästad tilguvad Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 575 (62)
8085 221 A2a Hiire tiirada ümber tua Räästad jooksevad Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (7)
8086 221 A2a Hiire teerada ümber toa Räästad Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (46)
8087 221 A2a Hiire tiirada ümber tua Rästätilkme Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (22)
8088 221 A2a Hiirte teerada ümber toa Räestad tilguvad Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 48 ja 76 (16)
8089 221 A2a Hiire teeraad ümber tua Tuaräästas Plt 1891 J. Reinthal E 480 (5)
8090 221 A2b Hiire teerada käib ümber toa Katukselt kukkunud vihmatilkade ase Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (25)
8091 221 A2b Hiire teerada käib ümber toa Kuu 1918–1940 Rumberg E 73805 (8)
8092 221 A2b Hiire teerada käib ümber toa Räästatilgete asemed Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 488 (143)
8093 221 A2b Hiire teerada käib ümber tua Räästad tilguvad Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 193 (63)
8094 221 A2b Hiire teerada käib ümber tua Räästatilgad Plt 1895 M. Luu H II 54, 630 (16)
8095 221 A2b Hiire teerada käib ümber tua Räästatilgad Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 49 (1)
8096 221 A2b Hiire tierada käib ümbär tua Räästatilgad Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (8)
8097 221 A2b Hiire tierada käib ümbär tua Räästatilgad Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 484 (83)
8098 221 A2b & Hiire tierada käüb ümber tua Räüstätilgete viir Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2334 (52)
8099 221 A2c Hiire teerada jookseb ümber toa Räästatilked Kos 1890 J. Härg H IV 1, 828 (1)
8100 221 A2c Hiire teerada jookseb ümber toa Räästatilgad Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (40)
8101 221 A2c Hiire teerada jookseb ümber toa Räästatilgad lume peal Juu 1890 J. Trull H II 38, 845 (50)
8102 221 A2c Hiire teerada jookseb ümber tua Räästa tilkumine Pil 1891 J. Järv H III 14, 662 (21)
8103 221 A2c & Hiire teerada jookseb ümber tua Tilkerida Nis 1888 M. Neumann H III 3, 376 (2)
8104 221 A2c Hiire tiirada jooseb ümber tua Rästatilgad Äks 1889 A. Mauer H II 28, 68 (43)
8105 221 A2d & Hiire teerada lääb ümber toa Räästatilkmede asemed Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (41)
8106 221 A2e* Hiire teerada ümber toa, aga ei ole jälge näha sisse minevat ega välja tulevat Räästatilgad 1890 E EM 40 (177)
8107 221 A2e* Hiire teerada ümber toa, aga ei ole jälge näha sisse minevat ega välja tulevat Räästatilgad 1913 E EM2 37 (220)
8108 221 A2e* & Hiire teerada ümber tua, aga ei ole jälge näha sisse minevat ega välja tulevat Räästatilgad Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (96)
8109 221 A2e* Hiire jälled ümmer tare, ükski ei ole tarest tulnud ega tarre lähnud Katussaräästa tilgad Vil 1889 J. Toss H IV 3, 420 (72)
8110 221 A3a Hiire rada ümber toa Räästatilkade rada 1939 Nugis 286 ja 313 (44)
8111 221 A3a Hiire rada ümmer tua Räästatilgutsed 1965 EMrd II 369
8112 221 A3a Hiire rada ümber toa Purikad Sim 1889 H. Aman H III 2, 802 (14)
8113 221 A3a Hiire rada ümber toa Räästatilked Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 432 (38)
8114 221 A3a Hiire rada ümber tua Räästatilked VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 372 (40)
8115 221 A3a Hiire rada ümber toa Räästad tilguvad Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 467 (6)
8116 221 A3a Hiire rada ümber toa Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (4)
8117 221 A3a Hiire rada ümber toa Samblad on pandud ümber toa Kuu 1918–1940 I. Kaja ERA II 111, 631 (17)
8118 221 A3a Hiire rada ümber toa Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (9)
8119 221 A3a Hiire rada ümber toa Räästad tilguvad Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 296 (55)
8120 221 A3a Hiire rada ümber tua Räästad tilguvad Iis 1888 A. Valter H III 1, 451 (35)
8121 221 A3a Hiire rada ümber tua Räästatilgad Pär 1888 H. Martinson H I 2, 79 (126)
8122 221 A3a Hiire rada ümber tua Räästatilgad Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (22)
8123 221 A3a Hiire rada ümber tua Räästatilgad Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (20)
8124 221 A3a Hiire rada ümber tua Räästa tilkumise rada Trm 1906 M. Sild H II 74, 854 (1)
8125 221 A3a Hiire rada ümber tua Räästatilkmete ase SJn 1889 T. Köstner H II 26, 386 (62)
8126 221 A3a Hiire rada ümber tua Räästatilked talvel Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 27 ja 29 (2)
8127 221 A3a Hiire rada ümmer tua Rästä tilkmise ase Hls 1891 J. Riiet H III 13, 591 (171)
8128 221 A3a Hiire rada ümmer tua Rästa tilgutse KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (62)
8129 221 A3a Hiire rada ümmer tua Räästatilgutsed SJn 1894 H. Raid H II 49, 615 (61)
8130 221 A3a Hiire rada ümmer tua Räästatilgad Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (148)
8131 221 A3a Hiire rada ümmer tua Räästatilgutsed KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 325 (10)
8132 221 A3a Hiire rada ümmer tua Rästä tilgutes KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 356 (55)
8133 221 A3a & Hiire rada ümmer tua Räästätilgutsed KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 8 (44)
8134 221 A3a Hiiri rada ümmer tua Räästas tilgub Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (68)
8135 221 A3a Hiiri rada ümmer tua Räästatilked Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (50)
8136 221 A3a Hiirte rada ümber toa Sammal seinte vahel MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (37)
8137 221 A3a Hiirte rada ümber tua Räästatilad Hls 1889 H. Kase H III 6, 152 (49)
8138 221 A3b Hiire rada jookseb ümber tua Räästad tilguvad SJn 1890 E. Saabas H II 26, 724 (11)
8139 221 A3b & Hiire rada jooseb ümmer tua Räästatilked SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (186)
8140 221 A3c & Hiiri rada käib ümber tua Katuseräästad tilguvad Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 812 (108)
8141 221 A4a% Hiire tee ümber tare Rästatilgad Pst 1895 H. Lensin E 17727 (4) 1863
8142 221 A4a% Hiire tee ümber tare Vihma sadamine Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 118 (161) 1863
8143 221 A4a% Hiire tee ümmer tare Rästätilgutse ase Trv 1895 A. Rull H III 20, 249 (5) 1863
8144 221 A4a% Hiire tii ümber tare Tare aluspõhi Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (5) 1863
8145 221 A4a% Hiire tii ümber tare Räästatilgad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 365 ja 380 (12) 1863
8146 221 A4a% & Hiire tii ümbre tare Rästa tsilgusse Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (82) 1863
8147 221 A4b & Hiire tee käib ümber tare Räästad tilguvad KJn 1870 J. Tiedemann E 157 (245)
8148 221 A5a Hiire teerada ümber tare Räästa tilkumine Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (125)
8149 221 A5a Hiire teerada ümber tare Räästatilgutus Trv 1893 J. Kuusk E 771 (27)
8150 221 A5a Hiire teerada ümber tare Rästatilgutuse asemed Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (167)
8151 221 A5a Hiire teerada ümber tare Räästatilgutused Vil 1892 H. Pihlap E 727 (89)
8152 221 A5a Hiire teerada ümber tare Katusest tilgub vett Tt 1932 L. Prost E 81986 (5)
8153 221 A5a Hiire teerada ümbre tare Rästad tilguva TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 410 (74)
8154 221 A5a Hiire teerada ümbre tare Rästa tilgusse Võn 1895 J. Moodis H II 51, 72 (69)
8155 221 A5a Hiire tiirada ümmer tare Rästatilga Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (138)
8156 221 A5a Hiire tiirada ümbre tare Rästa tsilkva Võn 1889 T. Lätti H II 29, 768 (87)
8157 221 A5a & Hiire tiirada ümbre tare Vihma tsilgup rästa külest Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (90)
8158 221 A5a Hiire tiirada ümbre tare Vihmavii jälje ümbre tare San 1967 R. Praakli RKM II 227, 281 (25)
8159 221 A5b% & Hiire teerada jookseb ümber tare Räästatilke ase maa pääl Plt 1895 T. Kukk H II 55, 775 (15) 1793I1c
8160 221 A5b% Hiirte tiirada jookseb ümmer tare Jääpurad räästas Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (110) 1793I1c
8161 221 A5b% Hiirte tiirada jookseb ümmer tare Jääpurad räästas Vln 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (110) 1793I1c
8162 221 A5c & Hiire teerada käib ümber tare Räästa tilkmine Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (16)
8163 221 A5c Hiire teerada käib ümber tare Rästad tilguvad Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (63)
8164 221 A5d* & Hiire teerada lätt ümbre tare Kaarusealune San 1895 J. Kuldsep E 19086 (65)
8165 221 A5d* Ümber tarõ lätt hiire tiirada Katusõkaartõ vihm Rõu 1897 G. Raup H III 28, 718 (75)
8166 221 A6a Hiire rada ümber tare Räästatilgad Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (38)
8167 221 A6a Hiire rada ümber tare Räästad tilguvad Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (17)
8168 221 A6a Hiire rada ümber tare Rästatilgutsed Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216 (36)
8169 221 A6a Hiire rada ümber tare Räästatilgutused Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (121)
8170 221 A6a Hiire rada ümber tare Räästatilkmed Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 332 (14)
8171 221 A6a Hiire rada ümber tare Rästad tilguvad Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 362 (19)
8172 221 A6a Hiire rada ümber tare Räästast veejooksu ase Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (152)
8173 221 A6a Hiire rada ümber tare Räästad tilguvad Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40141 (18)
8174 221 A6a Hiire rada ümber tare Rästad tilguvad Pst 1913 J. Müür E 48014 (24)
8175 221 A6a Hiire rada ümber tare Rästad tilguvad Trv 1913 J. Müür E 48014 (24)
8176 221 A6a & Hiire rada ümmer tare Rästä tilguve Pst 1889 J. Ainson H II 25, 918 (1)
8177 221 A6a Hiire rada ümmer tare Rästatilguts Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 344 (16)
8178 221 A6a Hiire rada ümmer tare Räästad tilguvad Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (12)
8179 221 A6a Hiire rada ümbre tare Rästatilgad Ran 1889 A. Tattar H II 30, 540 (2)
8180 221 A6b & Hiire rada jooseb ümber tare Räästasilge Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 803 (82)
8181 221 A7a & Hiire tie ümmer maja Riastast tilkumene Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (12)
8182 221 A7b & Hiire tee käib ümber maja Räästatilked Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 8 (7)
8183 221 A8a Hiire teerada ümber maja Katuseräästa tilgad lumel või mullal ümber maja 1955 ÜÕÕ 26 (5)
8184 221 A8a & Hiire teerada ümber maja Vihmapiiskadest tekkinud augud Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 453 (15)
8185 221 A8b & Hiire teerada käib ümber maja Räästatilkad Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 97 (4)
8186 221 A9 & Hiire rada ümber maja Räästatilgad Tt 1888 A. J. H III 16, 701 (23)
8187 221 A10 & Hiire rada ümber elu Räestatilgad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23788 (37)
8188 221 A11 & Hiire tee viib mööda saana seena jaart Riastad tilguvad Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 384 (59)
8189 221 A12 & Hiire tierada ümber mää Riastatilked Amb 1889 J. Ney H II 14, 174 (138)
8190 221 A13 Hiire rida ümber toa Jäepurikad VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 539 (14)
8191 221 A13 & Hiire rida ümber toa Räästatilgad SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1740 (19)
8192 221 A13 Hiire rida ümber toa Räästatilgutsed KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (25)
8193 221 A13 Hiire rida ümber tua Räästatilkade jäljed Saa 1892 H. Langholts H III 13, 511 (81)
8194 221 A13 Hiire rida ümber tua Purikad tuaräästas Lai 1904 J. Ermann E 44370 (76)
8195 221 A14+ Hiire [veerida] ümber tua Räästatilad Tt 1877–1917 K. Raudsep ERA II 289, 97 (1)
8196 221 A14+ Hiire terad ümber toa Vihmatilgad Vil 1896 H. Maaten E 25979 (57)
8197 221 A14+ & Hiirte hännad ümber toa Räästatilgad Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 707 (29)
8198 221 A14+ Hiire kari ümbär tua Räistäd tilguvad Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 182 (35)
8199 221 A15 & Hiire jäle ümbre tarõ Kaartõ tsilkmõ Se 1929 I. Sonts S 124432 (6)
8200 221 A15 Hiire jäle ümbre tarõ Kaartõ viitsilga Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (83)
8201 221 A16 & Hiir jookseb ümber tare, helmekord kaelas Purad räästas Vil 1877–1917 J. Täht E 1382 (69)
8202 221 A17 & Hiire juuskva ümbre liina Kaarda tsilgusse San 1888 K. Gross H II 31, 807 (47)
8203 221 B/ & Kuku-muku kummuli, hiire rada ümberringi, seemned sees elavad Maja Kse 1889 M. Reimann H II 17, 847 (4) 735L
8204 221 C1* & Roti teerada ümmer toa Räästatilgad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (179)
8205 221 C1* Roti rada jookseb ümber tua Tua räästaalune Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (66)
8206 221 C2 & Roti tee ümbre tare Rästatsilkme alune Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (20)
8207 221 C3 & Roti tiirada ümbre tare Räästad tilguvad Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (47)
8208 221 C4 & Roti rada ümmer tare Rästa tilguva Hel 1889 J. Keernik H III 6, 96 (53)
8209 221 C5+ Roti rada jookseb ümber maja Räästatilgad Mih 1920 A. Leppik E 50902 (83)
8210 221 C5+ Roti teerada läheb üle katukse Katuksetilgad Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (16)
8211 221 C5+ & Roti tire jooseb ümmer tua Räästatilked SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (186)
8212 221 C5+ & Roti rida ümmer tua Räästatilgad Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (148)
8213 221 D1 & Kassi teerada ümber tarõ Kaartõ tsilkme' Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 265 (16)
8214 221 D2 & Kassi teerada jookseb ümber tua Räästatilgad Pär 1902 J. J. Pulst E 43060 (5)
8215 221 D3* & Kassi rada ümmer tua Rästätilgutes KJn 1877–1917 A. Pihlak E 463 (11)
8216 221 D3* Kassi rida jookseb ümber toa Räästad tilguvad Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 171 (39)
8217 221 E1a Tsia tii ümbre tarõ Kaartõ tsilgusõ Se 1933 N. Oinas S 67367 (24)
8218 221 E1a & Tsia tii ümbre tarõ Kaartõ vesi Se 1932 V. Ruusamägi S 40378 (28)
8219 221 E1b & Tsiakar'a tii ümbre tarõ Kaartõ tsilgusõ' Se 1927 J. Orusaar S 2361 (53)
8220 221 E2* Tsia teerada ümbre tare Katuserästa tsilguva Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 814 (20)
8221 221 E2* Tsia tiirada ümbre tare Kaarde, rästa tsilgusse Ote 1895 E. Palm E 20132 (74)
8222 221 E2* Tsia tiirada ümbre tarõ Samblõ saina vahel Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (95)
8223 221 E2* Tsia tiirada ümbre tarõ Vihma tsilgus kaartõst maaha, sis nuu jäle' Se 1932 V. Ruusamägi S 49439 (4)
8224 221 E2* & Tsia tiirada ümbre tarõ Kaartõ tsilkmõ' Se 1928 T. Linna S 9124 (3)
8225 221 E2* Tsia tiirada ümbre tarõ Kaartõst juusk vesi sis maaha Se 1935 P. Külaniit S 113861 ja 113866 (2)
8226 221 E2* Tsia tiirada ümbre tarõ Vesi langeb räästast maha Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 273 (32)
8227 221 E2* Tsia tiirada ümbre tarõ Kaardõ vesi juusk maha Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (107)
8228 221 E2* Tsia tiiraakene ümbre tarõ Kaartõ tselgusõ' Se 1927 M. Pihlapuu S 1939 (103)
8229 221 E2* Ümbre tare tsia tiirada Kaarde tsilkme Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (18)
8230 221 E2* Ümber tare tsia tiirada Kaarte tsilguse Se 1927 E. Põllula S 562 (8)
8231 221 E3 & Tsia tee ümber toa Kaartõ tsilgusõ Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 321 (7)
8232 221 E4* Sia teerada ümber toa Räästatilked Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (58)
8233 221 E4* & Sea teerada jookseb ümber tua Tua reastas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 164 (33)
8234 221 E4* Sigade teerada keib ümber tua Räästatilgad Saa 1894 M. Tults E 11171 (44)
8235 221 E5 & Sigade rada ümber toa Räästatilgad Ris 1896 J. Niinas E 26298 (22)
8236 221 E6 & Tsia tiirada ümbre tii Kaarte jooskva Kan 1888 J. Väggi H III 11, 488 (111)
8237 221 E7 & Tsia rasv ümbre tarõ Tarõrästä tsilgusõ Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 407 (17)
8238 221 F & Orava tee käib ümber toa Räästatilked Vig 1895 M. Väli H III 18, 767 (10)
8239 221 G & Kuke teerada jookseb ümber toa Reastatilke rada Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (27)
8240 221 H & Kana tee ümbre maja Kaarde tsilgusse Ote 1892 J. Ainson H II 44, 548 (59)
8241 221 Ia & Linnu tee ümber tua Räästad tilguvad VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 68 (64)
8242 221 Ib & Tsirgu tee ümbre tare Jääpurikad Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (21)
8243 221 J & Mis tee on ümber tua See, mis räestatilkmed sünnitavad Koe 1889 R. Rapin H IV 1, 300 (6)
8244 221 Ka% & Jõgi jookseb ümber toa Reasta rend Kos 1891 J. Härg, J. Unternupp H II 40, 892 (28) 439 2496b
8245 221 Ka% Jõgi jookseb ümber toa Räästas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (34) 439 2496b
8246 221 Kb & Ümbre tarõ oja Kaartõ tsilgusõ Se 1930 A. Põhi S 22341 (38)
8247 221 L+ & Raudrõngas ümmer tua Rästätilgutes KJn 1877–1917 A. Pihlak E 463 (10)
8248 221 L+ Tina ümber tua Jäätis räästas VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (19)
8249 221 L+ Hõbe ümber tua Purikad talvel Jür 1897 J. Saalverk E 33380 (16)
8250 221 L+ & Hõbepits ümber toa Jääpurikad räästas Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 78 (22)
8251 221 M+ Ümbre tarõ kündle Se 1933 N. Oinas S 66547 (26)
8252 221 M+ Sada külmakügeriku toa ümber tolgendavad Rästatilgad Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (41)
8253 221 M+ & Mõõga mõlemispool tare Räästatilad Pst 1889 J. Henno H IV 3, 370 ja 381 (12)
8254 221 M+ Suu [sic!] rada ümmer tua Rästätilgutes KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (27)
8255 221 # 1310
8256 222 a & Hiire uus, põdra magaus Pütt Se 1888 E. Aun H II 27, 749 (61)
8257 222 b & Hiire uus ja põdra magahus Pudel Se 1929–1930 E. Põllula S 17896 (87)
8258 222 # 1784
8259 223 & Hiirepesa levalõime otsa siis Naisterahva asi Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 3 (13)
8260 223 Hiirepesa levalõime otsa siis Kõhu alumine osa Hää 1933 A. Martinson E 82398 (2)
8261 224 A & Hilbat-hilbat teenistusse, teenistusest tedremetsa, tedremetsast majorisse, majorist matsi kiriku, matsi kirikust kellatorni, kellatornist luugnasse, luugnast nakkajalga, nakkajalast kaabumetsa, kaabumetsast välja vurr-tum Söömine Plt 1891 J. Reinthal E 486 (34)
8262 224 B & Hilbat-hilbat teenistusse, teenistusest tedremetsa, tedremetsast majorisse, majorist läks matsi kiriku, matsi kirikust kellatorni, kellatornist alla vurtstun Inimese toitmine Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (72)
8263 224 Ca & Hilbat-hilbat teenistusse, teenistusest tedremärki, tedremärgist damajori, damajorista matsi kiriku, matsi kirikust kellatorni, kellatornist luubna, luubnast nahkajalga, nahkajalast joonusele, joonuselta kaabumetsa, kaabumetsast voorimetsa, voorimetsast vordou Inimese söögi käik Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 166 (115)
8264 224 Cb & Hilbat-hilbat teenistusse, teenistusest tedremärki, tedremärgist majuristi, majuristist kellatorni, kellatornist matsi kiriku, matsi kirikust luunahka, luunahast nakajalga, nakajalast joonusele, joonuselt kaabumetsa, kaabumetsast voorimetsa, voorimetsast vurr-tuu Söömine Plt 1899 M. Luu E 38346 (31)
8265 224 D & Nilbat-nilbat teenistusse, teenistus läks tedremärki, tedremärgist läks maori, maorist läks kellatorni, kellatornist läks luugna, luugnast läks kaabumetsa, kaabumetsast oorimetsa, oorimetsast pordon Seedimine Plt 1917 M. Palm E 50381
8266 224 E & Hilbat-hilbat teenistusse, teenistusest tedremärki, tedremärgist joonusele, joonuselt läks majorisse, majorist matsi kiriku, matsi kirikust kellatorni, kellatornist nahknuia, voorimetsa vurduu Seedimine Trt 1927 K. Pormeister E 59831 (156)
8267 224 F & Hilbat-halbat teenistusse tedremäele, tedremäelt läks kaabumetsa, kaabumetsast kellatorni, kellatornist välja vurdi Inimene sööb Plt 1932 A. Zimmermann E 82140 ja 82145 (73)
8268 224 G & Elpsak-elpsak eesikusse, eesikust läheb keelikusse, keelikust läheb kellatorni, kellatornist läheb krveih minema Söömise käik Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 455 (23)
8269 225 & Hilbib ja hälbib, enne surma valmis ei saa Ristikhein Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (19)
8270 226 & Hilbutega, hilpa-halpa ja lihva-lahva Hobene hilbutega, inimene hilpa-halpa, regi lihva-lahva Kan 1888 J. Väggi H III 11, 487 (103)
8271 227 & Hilp ees, tallukas taga, lippi-lappi lipperdis Hernehirmutis 1888 C. M. Redlich SKS, Eisen 5 (68)
8272 227 Hilp ees, talukas taga, lipi-lapi liperdis Hernehirmutis 1890 E EM 40 (182)
8273 227 Hilp ees, talukas taga, lipi-lapi liperdis Hernehirmutis 1913 E EM2 37 (225)
8274 227 Hilp ees, talukas taga, lipi-lapi liperdis Hernehirmutis 1921 Nurmik II 42 (16)
8275 227 # kk
8276 228 Himupuu, hambavaga Piip 1890 E EM 40 (174)
8277 228 Himupuu, hambavagu Piip 1913 E EM2 37 (215)
8278 228 Himupuu, hambavag'a Piip Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 431 (122)
8279 228 & Himmupuu, hambavag'a Piip Har 1890 J. Pähn H II 32, 201 (85)
8280 228 Himupuu, hambavag'a Kiil Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (112)
8281 229 A1a1* Hingeline all, hinneline peal, hinnetu vahel (Belebtes unten, Belebtes oben, Lebloses dazwischen) Pferd, Reiter und Sattel 1876 Wied. 265
8282 229 A1a1* Hingeline all, hingeline pääl, hingeta vahel Hobune, sadul ja ratsamees 1890 E EM 40 (183)
8283 229 A1a1* Hingeline all, hingeline pääl, hingeta vahel Hobune, sadul ja ratsamees 1913 E EM2 37 (226)
8284 229 A1a1* Hingeline all, hingeline peal, hingetu vahel Hobune, mees ja sadul Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 239 (23)
8285 229 A1a1* Hingeline all, hingeline peal, hingetu vahel Mees, sadul, hobune Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 699 (12)
8286 229 A1a1* Hingeline all, hingeline peal, hingeta vahel Hobu, mees, sadul Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (20)
8287 229 A1a1* & Hingeline all, hingeline peal, hingeta vahel Hobune, ratsamees, sadul VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (23)
8288 229 A1a1* Hingeline all, hingeline pääl, hingetu vahel Ratsasõit Hls 1893 J. Stamm H III 13, 729 (7)
8289 229 A1a1* Hingeline all, hingeline pääl, hingetu vahel Satul Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 388 (33)
8290 229 A1a1* Hingeline all, hingeline pääl, hingetu vahel Mees, sadul ja hobu KJn 1870 J. Tiedemann E 141 (115)
8291 229 A1a1* Hingeline all, hingeline pääl, hingeta vahel Ratsasõitja Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 288 (88)
8292 229 A1a1* Hingeline all ja hingeline peal, hingetu vahel Mees hobuse selgas PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (5)
8293 229 A1a1* Hingeline all ja hingeline pääl ja hingetu vahel Ratsasõitja Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (74)
8294 229 A1a2* & Hingeline all, hingeline peal, hingetu vahepeal Mees ratsa Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (8)
8295 229 A1a2* Hingeline all, hingeline pial, hingetu vahepial Hobune, sadul ja mees Pal 1889 M. Uus H II 27, 425 (28)
8296 229 A1a2* Hengeline all, hengeline pääl, hengetä vahepääl Satul Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 396 (18)
8297 229 A1a2* Hingeline all, hingeline peal, ilma hingeta vahekohas Ratsamees sadulas Pil 1894 H. Keller E 9632 (17)
8298 229 A1a3 Hingeline all, hingeline peal, hingeta kahe vahel Sadul Vig 1895 M. Väli H III 18, 769 (27)
8299 229 A1a3 & Hingeline all, hingeline pääl, hingetu kahe vahel Ratsasõitja, sadul vahel Kär 1890 T. Jank H II 18, 858 (25)
8300 229 A1b* Hingeline all, hingeline peal, hingetu keskel Hobune, mees, sadul 1992 Metstak2 40 ja 43
8301 229 A1b* Hingeline all, hingeline peal, hingetu keskel Hobune, mees, sadul Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 72 (42)
8302 229 A1b* Hingeline all, hingeline peal, hingetu keskel Ratsasõitja Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (33)
8303 229 A1b* Hingeline all, hingeline pääl, hingetu keskel Ratsasõit sadulaga Hlj 1891 V. Klaas H II 9, 592 (8)
8304 229 A1b* Hingeline all, hingeline peal, hingeta keskel Ratsaline, sadul Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (99)
8305 229 A1b* Hingeline all, hingeline pääl, hingetu keskel Ratsasõit, sadul Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (21)
8306 229 A1b* Hingeline all, hingeline pääl, hingetu keskel Hobune, mees, sadul Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (230)
8307 229 A1b* Hingeline all, hingeline pääl, hingeta keskel Ratsasõitja Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (48)
8308 229 A1b* & Hingeline all, hingeline peal ja hingetu keskel Inimene sadulas Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 417 (85)
8309 229 A1b* Hingeline all, hingeline pääl, ilma hingeta keskel Hobune, inimene, sadul Kõp 1903 M. Evert H III 30, 518 (17)
8310 229 A1b* Hengeline all, hengeline pääl, ilma hengeta keskel Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (50)
8311 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peäl (Etwas beseeltes unten, das keine Seele hat, zwischen, das eine Seele hat, oben) Ein Pferd mit Sattel und Reuter Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (14)
8312 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peäl (Unten beseelt, darzwischen unbeseelt, oben beseelt) Ein Pferd mit Sattel und Reuter 1780 Hupel 119
8313 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peäl Hobune, sõitja ja sadul 1782 Willmann 165 (13)
8314 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peäl Ratsu, ratsastaja ja satula 1844 Lönnrot 150
8315 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peäl Hobune sadulaga ja rüütlega 1868 Nörmann 34 ja 54 (36)
8316 229 A1c1* Hingeline all, hinnetu vahel, hinneline peal Ratsahobune, sadul ja ratsamees 1869 Ahlqvist 71
8317 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peäl 1869 Körber VRMK 40 (3)
8318 229 A1c1* Hingeline all, hinnetu vahel, hinneline peal (Belebtes unten, Belebtes oben, Lebloses dazwischen) Pferd, Reiter und Sattel 1876 Wied. 265
8319 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peal Ratsasõitja 1889 Tõn. Tln. Tähtr. (1889) 58 ja 60 (2)
8320 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline pääl Hobune, sadul, ratsamees 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (13)
8321 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peal Ratsu, sadul, ratsanik 1973 Kal. (1973) 128 (2)
8322 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peal Sadul (ratsasõitja) VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 377 (120)
8323 229 A1c1* Hingelene all, hingetu vahel, hingelene peal Hobone, sadul, inime Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (17)
8324 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peal Ratsasõitja Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (160)
8325 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peal Hobune, sadul, mees Hls 1889 A. M. H I 2, 132 (2)
8326 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline päel Ratsasõitja Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 162 (43)
8327 229 A1c1* Hengeline all, hengetu vahel, hengeline pääl Hobene, sadul, inimene Hls 1891 J. Riiet H III 13, 582 (66)
8328 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline pääl Ratsa sõites HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (5)
8329 229 A1c1* Hingeline all, hengetu vahel, hengeline pääl Ratsasõitja Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 243 (21)
8330 229 A1c1* & Hengeline all, hengetu vahel, hengeline pääl Hobene, satul, inime Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (33)
8331 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel, hingeline peel Hobu, sadul ja inimene Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (1)
8332 229 A1c1* Hingeline all, hingetu vahel ja hingeline pial Hobune, sadul ja mies Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (73)
8333 229 A1c1* Hingeline all, hingeta vahel, hingeline peal JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (40)
8334 229 A1c2 & All hingeline, vahel ilma hingeta, pääl jälle hingeline Hobone, sadul ja ratsamees Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (39)
8335 229 A2a1* Hingega all, hingega peal, hinnetu vahel (Belebtes unten, Belebtes oben, Lebloses dazwischen) Pferd, Reiter und Sattel 1876 Wied. 265
8336 229 A2a1* Hingega all, hingega pääl, hingetu vahel Hobu, mees, sadul: ratsamees Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (17)
8337 229 A2a1* & Hingega all, hingega pääl ja hingetu vahepääl Hobone, inimene ja sadul Vai 1893 J. Sorro H II 36, 427 (54)
8338 229 A2a2 & Hingega all, hingega peal, hingeti kahe hinge vahel Mees hobuse sel'las, sadul vahel Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 254 (43)
8339 229 A2a3 & Hingega pääl, hingega all, hingeta vahel Mees, hobene, sadul Vil 1893 J. Evert E 1421 (11)
8340 229 A2b* & All hengege, pääl hengege, keskpaigan ilma hengete Hobene, mees, sadul Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (29)
8341 229 A2b* Hengeg all, hengeg pääl, ilma henget keskpaigan Sadul, mees ja hobune Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 28 (4)
8342 229 A2b* Hingega pääl, hingega all ja hingeta keskel Hobune, inimene ja sadul Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (95)
8343 229 A2c & Hengege all, hengetu vahel, hengege pääl Hobune, sadul ja mees Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (120)
8344 229 A2c Hingega all, hingeta vahel, hingega peal Hobu, sadul, sõitja Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (186)
8345 229 A2d* & Hingega peal, hingetu vahel, hingega all Ratsasõit Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (173)
8346 229 A2d* Hingega peal, hingeta vahel, aga hingega all Mees hobuse sadulas Tõs 1892 G. Anniko H III 13, 48 (11)
8347 229 A3a* Hing all, hing pääl, ilma hingeta vahepääl Ratsamees 1913 E EM2 37 (218)
8348 229 A3a* Hing all, hing pääl, ilma hingeta vahepääl Ratsanik 1939 Nugis 286 ja 313 (43)
8349 229 A3a* Hing all, hing peal, ilma hingeta vahepeal Ratsamees Trv 1895 J. Sams E 18070 (15)
8350 229 A3a* & Heng all, heng pääl, hengetu vahepääl Hobene, inimene, sadul Pst 1895 J. Ainson H II 51, 579 (21)
8351 229 A3b & Hing all, hing piäl, keskel ilma hingetä Miis hobese selläs KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (10)
8352 229 B & Hengeline all, hengeline pääl, eluta vahel Miis hobese sällän Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (24)
8353 229 C & Pealt hingeline ja alt hingeline Ratsanik SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (103)
8354 229 D & Tossuline all, tossuline pääl, kodu vaihõl Mees hobuse seljas Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (40)
8355 229 D Tossuline all, hingeline pääl, hingeta vahel Hobune, sadul ja ratsamees 1890 E EM 155 (1483)
8356 229 D Tossuline all, hingeline pääl, hingeta vahel Hobune, sadul ja ratsamees 1913 E EM2 134 (1937)
8357 229 Ea & All eluge, pääl eluge, kestpaigast elute Miis istus hobese sellän, sadul perse all Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 724 (20)
8358 229 Eb & Elav all, elav peal, eluta keskel Mees hobuse seljas sadulas Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 162 (6)
8359 229 Ec & All elab, peal elab, keskel surnud Hobu, inimene, sadul Mih 1894 A. Kappak H III 18, 804/5 (10)
8360 229 F1 Lihane all, lihane peal ja puine keskel (Fleischernes unten, Fleischernes oben und Hölzernes in der Mitte) Pferd, Reiter und Sattel 1876 Wied. 275
8361 229 F1 Lihane all, lihane pääl, puine keskel Ratsahobu, inimene, sadul 1890 E EM 82 (661)
8362 229 F1 Lihane all, lihane pääl, puine keskel Ratsahobune, inimene, sadul 1913 E EM2 72 (848)
8363 229 F1 & Lihane all, lihane pääl ja puine keskel Hobune, inimene, sadul Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 438 (26)
8364 229 F1 Lihane all, lihane pääl ja puine keskel Sadul, hobu ja inime Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 126 (94)
8365 229 F2a & Liha all, liha pääl, puu kesken Mees sõidab hobuse seljas Rõu 1893 P. Kanger E 9128 (37)
8366 229 F2a Liha all, liha peal, puu keskel Hobune, ratsanik ja sadul Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (58)
8367 229 F2b & Liha all, liha pääl, puu vahel Hobune, sadul, sõitja Vil 1895 H. Niggol H III 25, 347 (18)
8368 229 G/ & Liha all, liha pääl, väädsega ei saa lõigata, panni pääle ei saa ka panda Veike rinnalaps emal käe peal Räp 1905 V. Songi H III 31, 377 (1) 1897X
8369 230 a & Hingetu kukk laulab päevas mitu kord Seinakell VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (8)
8370 230 b & Eluta kukk laulab mitu korda päevas Kell VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 39 (12)
8371 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1890 E EM 32 (80) 878
8372 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1913 E EM2 30 (96) 878
8373 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1914 E MM 6 ja 42 (28) 878
8374 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1916 Songi2 34 878
8375 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1920 E MM2 6 ja 45 (28) 878
8376 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1994 E MM3 4 ja 36 (28) 878
8377 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad 1920 Kmpm. KLr I8 5 878
8378 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad 1924 Kmpm. EL I9 5 878
8379 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1929 Jürisson 190 (2) 878
8380 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1933 Meigas LLL 19 (1) 878
8381 230 c% Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell 1934 Meigas LKA 22 878
8382 230 c% Elutu kukk laulab ööd ja päevad 1958 Pioneer nr. 6 (1958) 32 (2) 878
8383 230 c% & Eluta kukk laulab ööd ja päevad Kell Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 130 (288) 878
8384 230 c% Elolda kukk laul üül kui päivä Sainakell Se 1929–1930 E. Põllula S 17889 (10) 878
8385 230 c% Eloldu kukk laul üüd ja pääva kokku Kell Har 1934 K. Meho ERA II 82, 503 (21) 878
8386 231 & Hirjukese, harjukese lääva alla kivist silda mööda Vesi juusk Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (15)
8387 232 & Hirm hindäl kaalah Püss Se 1888 H. Prants H II 3, 450 (78)
8388 233 A1a & Puujumal läheb veejumalale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (91)
8389 233 A1a Puujumal läheb veejumalale kosju, pika piibu ja laia kaabuga Kaevust v[õetakse] vett Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (22)
8390 233 A1b & Puujumal lää veejumalel külla, pikk piip suhun ja lai kabi all Kooguge lättest veevõtmine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (140)
8391 233 A1c & Puujumal tuleb veejumalat kumardama, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev Rak 1902 A. K. Kivi E 42337 (2)
8392 233 A1d1 & Puujumal lää viijumalel käümä, pikä varrege piip suhun Kaevust võets vett Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 89 (7)
8393 233 A1d2 & Puujumal läheb veejumalale käima, pikk piip suus, lai kabi all Kaivuvaldas Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (12)
8394 233 A1d3 & Puujumal läheb veejumalale käima, saba taga, pikk piip suus Kaivuvaldas Tt 1877–1917 M. Undi E 495 (11)
8395 233 A1e1 & Puujumal läheb veejumalale kosja Veepang läheb kaosse Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 345 (11)
8396 233 A1e1 Puujumal läheb veejumalale kosja Kaevust ämbriga veevõtmine Khk 1946 H. Tarkin RKM II 2, 334 (27)
8397 233 A1e2 & Puujumal läks veejumalale külla Kaev Hel 1928 E. J. Kase E 61786
8398 233 A1e3 & Puujumal lää viijumalel käüme Läte Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 515 (72)
8399 233 A2a1* Puujumal läheb maajumalalle kosja, pikka piibuga, laia kaabuga Kaev Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 47 ja 76 (5)
8400 233 A2a1* Puujumal lähäb maajumalale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Õlbete ja pangedega vett tooma SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (104)
8401 233 A2a1* & Puujumal läheb maajumalale kosja, pika piibuga ja laia laabuga Vinnaga kaev Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 533 (24)
8402 233 A2a2* & Puujumal läheb maajumalale kosja, suure pika piibuga, suure laia kaabuga Vett võetakse Trt 1927 K. Pormeister E 59816 (28)
8403 233 A2a2* Puujumal läeb maajumalale kosja, suure pika piibuga, valge laia kapaga Kui kaevust vett võetakse Var 1938 L. Roos A 16506 (28)
8404 233 A2a3* & Puujumal lääb maajumalalle kosju, pika piibuvarrega ja laia kaabuga Vinnaga kaev Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 606 (111)
8405 233 A2a3* Puujumal läheb maajumalale kosja, pika piibuvarrega ja laia kapaga Kajust võetakse vett kooguga Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 197 (35)
8406 233 A2a4 & Puujumal lääp maajumalale kosja, pikk piip suun ja lai jalg all Kaev TMr 1890 J. Mägi H II 29, 444 (13)
8407 233 A2a5 & Puujumal läheb maajumalale kosja, suure pika kapaga, suure laia nokiga Pang läheb kaevu Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (51)
8408 233 A2b1* Puujumal läheb maajumalale võersi, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevuvinn, kouk ja ämber Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 32 ja 34 (26)
8409 233 A2b1* Puujumal läheb maajumalalle võeraks, pika piibuga, laia kaabaga [sic!] Kaevuvinn võtab kaevust vett Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 357 (50)
8410 233 A2b1* & Puujumal lääb maajumalale võeraks, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevust veevõtmine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 199 (121)
8411 233 A2b1* Puujumal läheb maajumalalle võeraks, pikka piibuga ja laia kaabuga Ämbriga veevõtmine kaevust Hlj 1888 J. Kuus H II 9, 640 (1)
8412 233 A2b1* Puujumal tuleb maajumalalle võersi, pika piibuga ja laia kaabuga Vinnaga kaevust vievõtmine Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (1)
8413 233 A2b2 & Puujumal läheb maajumalale võõrsi, pitk piip hambas, kaabukübar peas Vinnaga kaev Nrv 1905 M. Russmann H III 31, 529 (4)
8414 233 A2c* & Puujumal läheb maajumalat kummardama, pika piibuga ja laia kabjaga Kaevust veevõtmine Ris 1925 M. Soosaar E, StK 29, 67 (2)
8415 233 A2c* Puujumal kummardab maajumalat, pika peene piibuga, laia labakübaraga Kaev ja kaevukook Ksi 1922 I. Schlossmann E 53230 (1)
8416 233 A2d1* Puujumal lää maajumalale käüma, pikk piip suhun, lai kabi otsan Läte Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 30 (32)
8417 233 A2d1* Puujumal lätt maajumalale käima, pikk piip suun, laga kabi all Kaevuvaldas Vlg 1903 J. Undritz H II 68, 645 (7)
8418 233 A2d1* & Puujumal lääb maajumalal käümä, pikk piip suhun, lai kapp kähen Lättest kistas vett Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (53)
8419 233 A2d1* Puujumal tuleb maajumalale käima, pikk piip suus, lai kabi otsas Lättetulp valtaga, piip – kook pangiga Hls 1896 H. Reissar E 23822 (2)
8420 233 A2d2 Puujumal läheb maajumalale külla, pikk piip suus, pudikapp käes 1934 Ajusp. Mag. nr. 4 (1934) lk-ta
8421 233 A2d2 & Puujumal lääb maajumalel käimä, pikk piip suhun, pudikapake käe otsan Läte Hls 1887 M. Järve H II 22, 62 (7)
8422 233 A2e* & Puujumal läheb maajumala käest tuld saama, suure pika piibuga, kahe laia kaanega Kooguga kaost vett võtta Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (21)
8423 233 A2e* Puujumal kumardab maajumalad, suure pika piibuga, kahe laia kaanega Kooguga kaost vett võtta Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (21)
8424 233 A2f1 & Puujumal läheb maajumalale kosja Kaevukook Var 1888 M. Karotom H III 4, 589 (26)
8425 233 A2f2 & Puujummal lääb maajumalale külaliseks Kaevukook (ling) lääb kaevu Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (42)
8426 233 A2f3* & Puujummal lätt maajummalele käimä Kaeost viitoomine Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 890 (27)
8427 233 A2f3* Puujumal lää maajumalale käimä Lättepang vett tuues Krk 1926 A. Johanson E 58314 (4)
8428 233 A2f4 & Puujumal läheb maajumalat kumardama Kaev ja kook Hää 1921 A. Ammon E, StK 7, 97 (2)
8429 233 A3a* Maajumal läheb veejumalale kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevukook ja veeämber Mär 1920–1922 O. Ojasson ERA II 42, 634/5 (51)
8430 233 A3a* Maajumal läheb veejumalale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Vinnakaev Hlj 1982 E. Kaljuvee RKM II 360, 84
8431 233 A3a* & Maajumal lääb viijumalal kosju, laia kaabuga, pika piibuga Vinnaga kaev Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 540/1 (64)
8432 233 A3b* & Maajumal läheb veejumalale küllä, pikk piip suus, lai kabi otsan Kaev kooguga Trv 1940 J. Veskemäe ERA II 270, 249 (8)
8433 233 A3b* Maajumal läheb veejumalale külla, pikk piip suus, lai kabi all Kooguga kaev Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (2)
8434 233 A3b* Maajumal läeb veejumalale külla, pika piibuga ja laia laabuga Kooguga kaevust veevõtmine Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 552 (62)
8435 233 A3c & Maajumal lähab veejumalal võõraks, pikk saba ja lai nokk Kaev Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (34)
8436 233 A3d & Maa- ja veejumal lähevad kokku, suure pika piibuga, suure laia kapaga Kaevukook Kse 1889 K. Karu H II 17, 911 ja 916 (42)
8437 233 A4 & Maajumal lähab soojumalale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaeuvinn, kook, pang ja kaeuvesi SJn 1889 T. Köstner H II 26, 390 (112)
8438 233 A4 Maajumal lähäb soojumalale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Ämbriga vett võttes Hls 1894 J. Sõggel H III 19, 483 (23)
8439 233 A5a1* Taevajumal käib maajumalale kosjul, pikk piibuga ja laia kaabuga Kaevukook ja pang Trv 1889 J. Käger H III 6, 308 (34)
8440 233 A5a1* & Maajumal läks taevajumalale kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevust võetakse vett Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (62)
8441 233 A5a1* Taevajumal läheb maajumala juure kosja, suure pika piibuga ja laia kaanega Kaev ja panged Aud 1895 R. Niemann E 19150 (12)
8442 233 A5a1* Taevajumal lähäb maajumalal kos'sul, pika piibuga, laia laasiga Kaevokook Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363/4 ja 379 (10)
8443 233 A5a2 & Taevane jumal lähäb maajumalale kos'su, pika puiega, laia käppadega Pang lähäb kaevu Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 316 (177)
8444 233 A5b1* Taevajumal lääb maajumalel käümä, pikk piip suhun, lai kapp kähen Vinnage lättest võetse vett Pst? 1914–1915 J. Ilus EÜS XII 1189 (6)
8445 233 A5b1* & Taevajumal tuleb maajumalal käüma, pikk piip suhun, lai kapp kähen Lättevinn, kook Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (49)
8446 233 A5b1* Taevajumal tuleb maajumalale käima, pikk piip suus, lai kabi otsas Kaev Hls 1923 O. Uusberg A 1735 (5)
8447 233 A5b2 & Taevajumal lääb maajumalale käima, pitka varrega piip suus Kaevupang Hls 1889 E. Kitzberg H III 5, 829 (16)
8448 233 A5b2 Taevajumal läheb maajumalale käima, pika varrega piip suus Kaevupang Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 368 (51)
8449 233 A5c & Taevajumal läheb maajumalale võõraks, pika varrega piip suus, laia äärega kübar peas Vinnaga kaevust veevõtmine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 265 (4)
8450 233 A5d & Taevajumal lääb maajumale kos'sule Vee vinnamine kaevust Hls 1889 M. Laarman H I 2, 125 ja 126 (10)
8451 233 A6 & Maajumal lähäb kivijumalale kõsse, oma pika piibuga ja laia kaabuga Kaiv Jõh 1939 E. Mets ERA II 268, 275 (6)
8452 233 A7 & Luujumal lähäb puujumalale kosja, suure pika piibuga, kahe laia kopaga Inimene, vett tooma Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (13)
8453 233 B1a Puukuningas läheb veekuningale võõraks, pika piibuga, laia kaabuga Pangega võetakse kaevust vett 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (35)
8454 233 B1a Puukuningas läheb veekuningale võõraks, pika piibuga, laia kaabuga Pangega võetakse kaevust vett 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (35)
8455 233 B1a Puukuningas läheb veekuningale võõraks, pika piibu, laia kaabuga Puupangega võetakse kaevust vett 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (15)
8456 233 B1a & Puukuningas läheb veekuningale võõraks, pika piibuga, laia kaabuga Veeämber läheb kaevu Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 159 (64)
8457 233 B1a Puukuningas läheb viekuningale vieraks, pika piibuga, laia kaabuga Ämber veevõtmisel Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 345 (81)
8458 233 B1b & Puukuningas läheb veekuningale külla Puune pang läheb kaevu Urv 1941–1994 S. Joa RKM, AK 883, 13 (9)
8459 233 B2a & Puukuningas lääb maakuningale käima, oma pika piibuga ja suure laia paunaga Kaevovinn Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 355 (205)
8460 233 B2b & Puukunigas lää maakunigale käimä Kaeo Trv 1894 A. Rull H III 20, 148 (87)
8461 233 B3a & Maakuningas läheb veekuningale kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevust vee väljavõtmine Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (31)
8462 233 B3b+ & Maakuningas läheb merekuningale kosja, suure pika piibuga ja suure laia laevaga Kaevukook Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (16)
8463 233 B3b+ Maakuningas läheb merekuningale külasse Kajukook Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 430 (10)
8464 233 B4a1* Maakuningas läheb sookuningalle kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (76)
8465 233 B4a1* & Maakuningas lääb sookuningale kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev Saa 1892 J. Tiitus H II 42, 210 (66)
8466 233 B4a1* Maakuningas läheb sookuningale kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (79)
8467 233 B4a1* Maakuningas läheb sookuningat kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev, vinn, kook ja pang Plt 1894 M. Luu H IV 5, 490 (15)
8468 233 B4a1* Maakuningas lääb sookuningale kos'sul, pika peebuga ja laia kaabuga Vett võetakse kaevust Saa 1895 P. Ramberg E 18970 ja 18974 (17)
8469 233 B4a1* Maakuningas läheb sookuningale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kooguga kaev SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 445 (15)
8470 233 B4a1* Meie maakunigas lätt soomaa kunigale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (25)
8471 233 B4a2* & Maakuningas tuleb sookuningale kosju, suure pika piibuga ja madala laia kaabuga Kaevust võetakse vett Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (25)
8472 233 B4a2* Maakuningas läks sookuningale kosja, suure pika piibu ja laia kaabuga Kaev Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 234 (7)
8473 233 B4a3 & Maakuningas läheb sookuningale kosja, pika piibuvarrega, laia kahaga Kaevust võetakse vett Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (41)
8474 233 B4a4% & Maakuningas läheb sookuningale kosja, pika piibu ja laia kaabega, tuleb välja, väristab pead Kajo SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (57) 768
8475 233 B4a5* & Sookuningas läheb maakuningale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Vinnaga kaev Plt 1950 H. Pärkma KKI 13, 95 (3)
8476 233 B4a5* Sookuningas lähäb maakuningale kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevutulp, vinn, kook Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (4)
8477 233 B4a5* Sookuningas lääb maakuningale kosjule, pika piibuga ja laia laabuga Vett kistas kaevust välja Puh 1889 S. Sepp H II 30, 76 (30)
8478 233 B4a5* Sookuninga poolt tuleb, läheb maakuninga poole kosja, suure pika piibuga, madala laia kaabuga Vinnaga ehk kooguga kaev Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 390 (4)
8479 233 B4b* Maakuningas läheb sookuningale külla, pika piibuga, laia kaabuga Kaevuvinn Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 54 (39)
8480 233 B4b* Maakuningas läheb sookuningale külla, pika piibuga ja laia kaabuga Linguga kaev Ote 1930 E. Schmidt E 71299 (42)
8481 233 B4b* & Maakuningas läks sookuningal külaliseks, pika piibu ja laia laabuga Vinnaga kaju Kõp 1897 J. Laarmann E 31323 (6)
8482 233 B4b* Sookuningas läheb maakuningale külla, pika piibu ja laia kaabuga Kooguga kaevust võetakse vett, pikk piip on see kook ja lai kaabu on pang Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 671 (8)
8483 233 B4c* Maakuningas läheb sookuningale võersile, pika piibu ja laia kaabega [sic!] Vinn, kaev SJn 1889 H. Mikkor H II 26, 563 (19)
8484 233 B4c* & Maakuningas läheb sookuningale võersiks, pika piibu ja laia kaabuga Veevõtmine Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (28)
8485 233 B4c* Maakuningas läheb sookuningalle võõraks, suure pika piibuga ja laia kaabuga Kaevukook VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (14)
8486 233 B4d1* Maakuningas tuleb sookuningale käima, suure pika piibuga ja madala laia kaabuga Kaevust võetakse vett Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 261 (25)
8487 233 B4d1* & Maakuningas läheb sookuningale käima, suure pika piibuga, madala laia kaabuga Kaev Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 158 (56)
8488 233 B4d2 & Maakuningas lähäb sookuningale käima, suure pika piibuga, laia kõrge kaabuga Pang, kaev, kook Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 708 (33)
8489 233 B4d3 & Maakunigas lääb sookunigale käümä, pika varrega piip suhun, lai kapp külen Ku lättest vett võets Hls 1891 J. Riiet H III 13, 592 (182)
8490 233 B4d4 & Maakuninges läts suukuningele käimä, lag'a kipp kähen Kaiv Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (224)
8491 233 B4e & Maakuningas läheb sookuningat vaatama, pikka piibuga ja kaapkübaraga Kaevukouk ja ämber Iis 1888 A. Valter H III 1, 430 (17)
8492 233 B4f Maakuningas läheb sookuningale kosja Hel 1891 J. Lammas E 421 (33)
8493 233 B4f & Maakuningas läheb sookuningast kosja Pang lääb kaevu Pil 1894 H. Keller E 10052 (98)
8494 233 B5a* Arukuningas läheb sookuningale kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev ja kaevukook 1890 E EM 28 (33)
8495 233 B5a* Arukuningas läheb sookuningale kosja Kaev ja vinn 1913 E EM2 27 (42)
8496 233 B5a* Arukuningas lähäb sookuningale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaevukook, kaev ja pang SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (46)
8497 233 B5a* & Arukuningas tuleb sookuningale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaevust veevõtmine Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (79)
8498 233 B5b & Sookuningas läks arukuningale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev Plt 1891 J. Reinthal E 484 (62)
8499 233 B6a*% Taevakuningas tuleb maakuningale kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook ja kaev 1890 E EM 148 (1400) 2129V
8500 233 B6a*% Taevakuningas tuleb maakuningale kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook ja kaev 1913 E EM2 128 (1831) 2129V
8501 233 B6a*% Taevakuningas tuleb maakuningale kosja, pika piibuga, laia kapaga Kaevust võetakse kooguga vett Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (87) 2129V
8502 233 B6a*% & Taevakuningas lähäb maakuningale kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev kooguga Vig 1894 J. Getreu H II 47, 208 (18) 2129V
8503 233 B6b* & Taevakuningas läheb maakuningale kosja, pika piibuga ja laia laabuga Veevõtmine kaevust Vil 1895 H. Niggol H III 25, 345 (3)
8504 233 B6b* Taevakuningas tuleb maakuningale kosja, pika piibuga ja laia laabuga Kaevuvinn KJn 1870 J. Tiedemann E 131 (36)
8505 233 B7a & Ilmakuningas läheb maakuningale kosja, pika piibuga ja laia kahvaga Kaevust võetakse vett Pst 1890 J. Leppik E 430 (18)
8506 233 B7b & Ilmakuningas lähäp maakuningale külalises Vett võetakse kaevust Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 671 (17)
8507 233 B8 & Suukuningas lääb laanekuningalle kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kajovinn ja vesi KJn 1898 C. Sööt H II 66, 722 (16)
8508 233 B9 & Metsakuningas tuleb sookuningale võersiks, pitka piibuga ja laia kaabuga Kaev Pil 1887 S. Käär SKS, Eisen 368 (78)
8509 233 B10 & Põhjakuningas läheb Rootsi kuningale laia kaabuga kosja Vinnaga kaev Kad 1899 J. Dania E 39396 (12)
8510 233 B11 & Soome kuningas tuleb moakuningalle kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 463 (3)
8511 233 B12 & Säksä kuningas lätt maakuningallõ kosjullõ Vett võetas kaost Kan 1895 G. Loodus H I 7, 608 (43)
8512 233 B13 & Võeras kuningas tuleb meie kuningale kosja, pikk piip suus, lai kaap käes Kaev Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (59)
8513 233 C1 & Maamees läheb meremeest kosja, suure pitka piibuga ja kahe laia kaabuga Kaev Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 111 ja 115 (86)
8514 233 C1 Maamees läheb meremehele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev ja kaevukook 1890 E EM 87 (717)
8515 233 C1 Maamees läheb meremehele kosja pika piibuga Kaevukook 1913 E EM2 76 (915)
8516 233 C1 Maamees läheb meremehele pika piibuga kosja Kaevukook 1939 Nugis 290 ja 313 (129)
8517 233 C2a & Maamees läheb soomehele kosja, pika piibu ja laia laabuga Kaevust veevõtmine Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 83 (90)
8518 233 C2b & Soomees läheb maamehele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Koogukaev Tor 1963 P. Kippar RKM II 156, 597 (73)
8519 233 C3+ Maamees läheb rannamehele kosja suure pika piibuga Kaev ja kaevukouk Kuu 1935 E. Kruusval ERA II 111, 685 (15)
8520 233 C3+ & Määmees lääb moameest kosja, pika piibu ja valge koabuga Kaevuvinn, kook, ämmer ja kaev Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 378 (1667)
8521 233 D1*% Kilmuline läts kalmulisele kostile, pikä piibaga ja laia kaabuga Kaivost vee kiskmine Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 402 (44) 871
8522 233 D1*% & Kilmulane läheb kalmulasele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Vinnaga kaev VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (57) 871
8523 233 D2 & Kilboline lähäb kalbolisele kosti õma pitkä piiboga Kaevu mõistatus Kod 1940 S. Tanning KKI WS
8524 233 D3a1* Ilmuline läheb kalmulisele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook ja kaev 1890 E EM 45 (242)
8525 233 D3a1* Ilmuline läheb kalmulisele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook ja kaev 1913 E EM2 41 (302)
8526 233 D3a1* & Ilmuline lähäb kalmulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevukook, kaev, pang KJn 1870 J. Tiedemann E 148 (172)
8527 233 D3a1* Ilmaline läheb kalmukat kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev, kook, pang Plt 1894 M. Luu H IV 5, 544 (32)
8528 233 D3a1* Ilmaline läheb kalmulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevukook ja pang Kod 1932 A. Kull ERA II 41, 419 (3)
8529 233 D3a1* Ilmuline lätt kalmulist kosjule, pikä piibuga ja laia kaabuga Inemine, kajo, kaalpuu konks, pang Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (97)
8530 233 D3a1* Ilmoline lätt kalmolisele kosja, pikä piiboga, laja kaabuga Kaevust kistas vett Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 579/80 (68)
8531 233 D3a1* Ilmuline liäb kalmulisele kosja, pitka piibuga, laia kuabuga Kaevulink Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (32)
8532 233 D3a1* Ilmulinõ lätt kalmulist kosjulõ, pikä piibuga, laja kaoga Se 1927 Linnasaar S 1475 (17)
8533 233 D3a1* Ilmulinõ läts kalmulisõlõ kosjulõ, pikä piibuga, laaja kaoga Vett tuvvas Se 1928 T. Linna S 9127 (41)
8534 233 D3a1* Ilmaline läheb kalmulisele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 117 (6)
8535 233 D3a2 & Ilmuline lätt kalmulist kosjule, pikä piibuga ja laia kübärägä Kaivule minek Se 1896 F. Treijal H I 10, 572 (2)
8536 233 D3a3 & Ilmuline lätt kalmulisele kosjulõ, pikk piip suuh, lagja kaap pääh Vii perrä mineja Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 811 (31)
8537 233 D3a4 & Ilm läheb kalmule kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 190 (11)
8538 233 D3b* & Ilmaline lätt kalmulist kaema, pikä piibuga ja laja kaoga Paariga minnakse vee järele Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 57 (103)
8539 233 D3b* Ilmulinõ lätt kalmulist kaema, pika piibuga, laaja kaabuga Inemine lätt vii perrä, kannipuu säläh, pangi otsah Se 1933 A. Tammeorg S 57834 (80)
8540 233 D3b* Ilmulinõ lätt kalmulist kaema, pikä piibuga, laaja kaasõga Kannipuuga tuvvas vett Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 94 (242)
8541 233 D3b* Ilmulinõ lätt kalmulist kaema, pika piibuga, laaja kaasõga Vii perrä mindäs kannipuuga Se 1933 N. Oinas S 68026 (6)
8542 233 D3b* Ilmuline lätt alla kalmulist kaema, pikä piibuga, laja kaoga Vett tuuakse paariga Se 1935 A. Kits S 100012 (16)
8543 233 D3b* Ilmulinõ lätt kalmulist kaema, pikä piiboga ja katõ laja kaoga Inimene läheb vee järele; kannipuu ja pangid Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 162 (4)
8544 233 D3c1* Ilmuline lähab kalmulisele kosti, pika piibu ja laia kuabuga Kaevukook Kod 1887 J. Härms, M. Koik H II 4, 632 (107a)
8545 233 D3c1* & Ilmaline lätt kalmulisele kos'tma, pikä piibuga, laja kaabuga Kaiv Se 1930 N. Sõrmus S 28606 (52)
8546 233 D3c1* Ilmoline lätt kalmolisele kostile, pikä piiboga, laja kaabuga Kaevust kistas vett Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 579/80 (68)
8547 233 D3c2* Ilmalinõ käü kalmulitsõ poolõ kos'tma, pikk piip suuh, lag'a kaap pääh Eläjä Se 1927 M. Pihlapuu S 1943 (141)
8548 233 D3c2* Ilmuline lätt kalmulisele kos'tma, pikk piip suuh, lag'a kaap peah Kaivost kistas vett valtaga Se 1929–1930 E. Põllula S 17891 (38)
8549 233 D3c2* Ilmuline lätt kalmulisele kos'tma, pikk piip suuh, lag'a kaap pääh Kaivost kistas vett, tserbak ajas kaivo Se 1929 I. Sonts S 124439 (65)
8550 233 D3c2* & Ilmaline lätt kalmulisele kos'tma, pikk piip suuh, lag'a kaap pääh Kaivovaldas lätt pangiga kaivo Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 308 (17)
8551 233 D3c2* Ilmuline lätt kalmulisele kostu, pikk piip ja laga kaap Pang lähäp kaivu Plv 1889 G. Pennert H III 11, 543 (75a)
8552 233 D3c3 & Ilmuline lätt kalmulisele kos'tma, suur nui käeh, lag'a kaap pääh Vii kiskmine, valtaga kaiv Se 1937 J. Mägiste KKI WS
8553 233 D3d & Ilmuline lätt kalmulisele vii perrä, pikä piiboga, laia kaoga Veetoomine kannuga Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 411 (83)
8554 233 D3e & Ilmulinõ lätt kalmulisõlõ vasta, pikä piibuga, laja kaaboga Naane lätt vii perrä Se 1928 T. Haak S 4337/8 (36)
8555 233 D3f & Ilmuline lätt kalmulisele puhtile, pikk piip suuh, kaapküpär pääh Katusega kaiv Plv 1893 J. Tobre H II 45, 195 (25)
8556 233 D4 & Hirmuline läheb kalmulist kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevust veevõtmine Trm 1895 S. Sommer H II 56, 149 (99)
8557 233 D5a1* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevust veetoomine 1992 Metstak2 31
8558 233 D5a1* Hirmuline lähab armuliselle kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevust vinnatakse vett Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (26)
8559 233 D5a1* Hirmulene läheb armulesele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 146 (7)
8560 233 D5a1* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibuga, laia koabuga Kaev Pal 1922 E. Orav A 250 (22)
8561 233 D5a1* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (5)
8562 233 D5a1* Hirmuline lätt armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaalpuiega minnakse vett tooma Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (5)
8563 233 D5a1* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Inimene, hobune, päitsed ja taosed Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (97)
8564 233 D5a1* Hirmuline lääb armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Inimene lääb kaevust vett tooma Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 642 (10)
8565 233 D5a1* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev Ksi 1889 T. Kiipus H II 27, 718 (1)
8566 233 D5a1* Hirmuline läks armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kooguga kaev Saa 1933 J. Seeman E 85457 (18)
8567 233 D5a1* Hirmuline läks armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevust veevõtmine Pär 1939 M. Metsa ERA II 212, 126 (4)
8568 233 D5a1* Hirmulene lääb armulisele kosja, pikä piibuga ja laia kaabuga Kooguga kaev KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 327 (61)
8569 233 D5a1* Hirmulene lääb armulisele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev KJn 1925 A. Kruus E 56312 (33)
8570 233 D5a1* Hirmuline lääb armulisele kos'sa, pika piibuga ja laia kaabuga Kook ja pang Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 997 (2)
8571 233 D5a1* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaeokook ja kaev Tor 1889 C. Tults H II 21, 818 (239)
8572 233 D5a1* & Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (121)
8573 233 D5a1* Hirmulaine lähab armulaisele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Vinnaga kaev Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (12)
8574 233 D5a1* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev Tor 1889 M. Tohv H III 5, 685 (45)
8575 233 D5a1* Hirmuline lähäb armulisele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev KJn 1890 A. Pihlak E 450 (53)
8576 233 D5a1* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Maakaev Trt 1922 J. Liiman A 17 (11)
8577 233 D5a1* Hirmuline lääb armulisele kos'sule, pikä piibu ja laia kaabuga Kaevu juures käimine Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (9)
8578 233 D5a1* Hirmuline lätt armulisele kos'sule, pikä piibuga ja laja laabuga Vii otsmine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 371 (40)
8579 233 D5a2* & Hirmuline läheb armulisele kosja, suure pika piibuga ja suure laia kaabuga Kaev Vän 1957 A. Schmuul, M. Tiitsmaa EKRK I 15, 121 (5)
8580 233 D5a2* Hirmuline läheb armulisele kosja, suure pika piibuga, suure laia kaabuga Kaev Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 222 (121)
8581 233 D5a3* Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibuga, laia valge kaabuga Kaev Pal 1891 H. Maasen E 52813 (5)
8582 233 D5a3* & Hirmuline läheb armulisele kosja, kahe pika piibuga ja ühe laia kaabuga Tüdrek läheb vett tooma Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (13)
8583 233 D5a4* Hirmuline läheb armulist kosja, pika piibuga, laia kaabuga Veepanged Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (55)
8584 233 D5a4* Hirmuline läheb armulist kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaust veevõtmine Pil 1894 H. Keller E 10040 (24)
8585 233 D5a4* Hirmuline läheb armulist kosima, pitka piibuga ja laia kaabuga Kaevust vett võt[ma] Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 372 (139)
8586 233 D5a4* Hirmuline lähäb armulist kosja, pitka piibu ja laia laabuga Pang lähäb kajusse Saa 1894 M. Tults E 11182 (126)
8587 233 D5a4* Hirmuline lääb armulist kosja, oma pika piibuga, laelaia kaabiga Inime, kaev, kaevukook ja pang Ksi 1889 H. Paap H III 8, 98 (2)
8588 233 D5a4* & Hirmulene läheb armulest kosja, pika piibu ja valge kaabuga Kaev Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (98)
8589 233 D5a5* Hirmulik läheb armulikule kosja, pika piibuga, laia kaabuga Veetooja kaelkookude ja pangedega kaevule 1890 E EM 41 (184)
8590 233 D5a5* Hirmulik läheb armulikule kosja, pika piibuga, laia kaabuga Veetooja kaelkookude ja pangedega kaevule 1913 E EM2 37 (227)
8591 233 D5a5* Hirmulik lähäb armulikul kosja, suure pika piibuga ja laia kaabuga Kooguga veevõtmine kaevust Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (63)
8592 233 D5a5* Hirmulik läheb armuliku juure kos'sa, pika piibuga ja laia kaabuga Tor 1926 K. Mihkla KKI WS
8593 233 D5a5* & Hirmulik läheb armulikku kosja, suure pika piibuga, kahe laia kaabuga Veetooja kaelkoogu ja pangedega Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 181 (71)
8594 233 D5a6* Hirmuke läheb armukesele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaju Vil 1960 Ü. Puusep, K. Uibo EKRK I 34, 201/2 (9)
8595 233 D5a6* & Hirmuke lääb armuksele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev Ksi 1933 A. Lübek E 84417 (1)
8596 233 D5a6* Hirmuke läheb armuksele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 57 (100)
8597 233 D5a6* Hirmuke lähäb armukest kosima, pika piibuga, laia kaabuga Kaev VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 69 (74)
8598 233 D5a7 & Hirm läheb armule kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Linamasin VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 286 (32)
8599 233 D5a8* Hirmust lääb armust kosjama, pitka piibuga, laia paabuga Kajukook Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306 (7)
8600 233 D5a8* & Hirmus läheb armuselle kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaost vett võtma Khn 1889 A. Lepik H III 5, 229 (29)
8601 233 D5a8* Hirmus oli mend armasa kosi, oma pikke piibuga ja laia kaabuga 1995 EMrd V 186 (85)
8602 233 D5a8* Hirmus oli mend armasa kosi, oma pikke piibuga ja laia kaabuga Kuu 1923 L. Pärt ES, MT 5, 1
8603 233 D5a9 & Hirmuke lääb armuksel kos'sole, pika puiega, laia käppadega Veetoomine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (82)
8604 233 D5a10 & Hirmuline läheb armulisele kosja, pika piibuga, laia kaabuga ja verise vemmaldega Tüdruk, vesi, kaelkoogud, pang, käed Äks 1893 P. Sepp H II 43, 843 (17)
8605 233 D5a11 & Hirmuline läheb armulisele kosja, oma pika piibuga, oma valge kaabuga, läheb ära ja kõliseb Kaevust võetasse vett Pal 1888 E. Uus H II 27, 511 (9)
8606 233 D5a12* Armuline lähab hirmulisele kosja, oma pika piibu ja laia kaabuga Kajost mindas vett tooma Ran 1889 H. Raag H II 30, 301 ja 313 (4)
8607 233 D5a12* & Armus lääb hirmusel kosja, pika peebuga ja laia kaabuga Kaevult tuuakse vett õlpade ja pangedega Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 342 (6)
8608 233 D5a12* Armuline läheb hirmulist kosja, pika piibu ja laia kaabu[ga] Mees läheb vett tooma Tor 1889 M. Sahl H III 5, 509 (53)
8609 233 D5b1* Hirmuline läheb armulisele kosti, pika piibuga, laia kaabuga Inimene läheb kaevult vett tooma Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 665 (2)
8610 233 D5b1* & Hirmuline lähäb armulisele kostile, pika piibuga, laia kaabuga Veetoomine TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (38)
8611 233 D5b1* Hirmuline lähab armulisele kostile, pika piibuga ja laia kaabuga Vett võetas kaevust Kod 1896 K. Ader H I 10, 138 (7)
8612 233 D5b1* Hirmuline läks armulisele kosti, pika piibu ja laia kaabuga Kaevust vee väljavõtmine Kod 1926–1927 O. Lindpere E 48655 (1)
8613 233 D5b2* & Hirmuline läheb armulisele kosti, pika piibuga ja valge kaabuga Kaevust veevõtmine Pal 1888 M. Uus H II 27, 333 (29)
8614 233 D5b2* Hermuline läheb armulisele kosti, pika piibega ja laia kaarega Heinaniitmine Pal 1909 H. Karro EKnS 48VI, 2 (17)
8615 233 D5c & Hirmuline lähäb armulisele lavvale, suure pikä piibuga, suure laia laabuga Viitooja Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 727 (17)
8616 233 D5d & Hirmus läks armusele külla, pika piibuga, laia kaabuga Kaevupang koogu otsas Plt 1950 M. Jäger KKI 13, 354 (5)
8617 233 D5e & Armuline läheb hirmulisele võeraks, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (83)
8618 233 D6 & Kirmuline lätt karmulist kaema, pika piibuga, l[aja? ] kaoga Vee perra mindäs Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (76)
8619 233 D7a & Ilm läheb armukesele kosja, pika piibuga, laia laabuga Kaelkoogud Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 283 (72)
8620 233 D7b & Armuline lätt ilmulist kaema, oma pika piibuga ja oma laia laabuga Kaost tuvvas vett Urv 1890 J. Teder H III 11, 346 (168)
8621 233 D8a1* & Ilmuline lätt almulisele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Vett mindas tooma Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (74)
8622 233 D8a1* Ilmuline läheb almulisele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Vee vinnamine kaevust Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (17)
8623 233 D8a1* Ilmuline läheb almulist kosja, pika piibuga, laia laabuga Kaev, ilmuline – maapealne, almuline – maaalune, laabuga – ämbriga, pangega Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 868 (14)
8624 233 D8a1* Ilmuline läheb almulist kosja, pitka piibu ja laja kaabuga Vee kaevust väljavõtmine Sim 1892 T. Franzdorf E 1514 (24)
8625 233 D8a2* & Ilmus lääb almuselle kosja, pika piibuga ja laja kaabuga Kaevokook lääb ämbriga kaevu Tt 1877–1917 Anonüüm 010 H I 8, 607 (9)
8626 233 D8a2* Ilmus läheb almusele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaevust v[õetakse] vett Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (22)
8627 233 D8a2* Ilmus tuleb almust kosja, suure pika piibuga, suure laia kaabuga Kaev ja kaevukook Kos 1892 T. Wiedemann E 8986 (70)
8628 233 D8a3 & Ilmuke läheb almukesele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kooguga kaevust vett võtmas VMr 1890 J. Reise H II 11, 827 (29)
8629 233 D8a4* Ilmus läheb almusele kosja, suure pika piibuga, suure laia kaabuga ja vaskise vilega Lükkepakk, kellega talvel kaevust vett tuuakse Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 244 (32)
8630 233 D8a4* & Ilmus lähteb almusse kosi, pikke piibuga, laia kaabuga, vaskise vilega Kaevukouk Kuu 1903 J. Mikiver E 43938 (75)
8631 233 D8b & Ilmus läheb almusele kostile, pika piibuga ja laia kaabuga Kooguga kaev Ta 1913 J. Müür E 48439 (9)
8632 233 D9 & Ilmaline läheb altmaalisele kosja, pika piibu, laia kaabu ja verise vemblega Linguga kaev MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 752 (22)
8633 233 D10a* & Hilpus lääb halpusele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kajupang ja kook Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1014 (31)
8634 233 D10a* Hilpus läheb halpuselle kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 18 (25)
8635 233 D10a* Hilbuline läheb halbulist kosja, pika piibuga ja laia laabuga Kaevust vee väljavõtmine Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 740 (19)
8636 233 D10b & Ilbus läheb albusele kosja, toob halli naise Kaju, kui vett võõtakse Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 619 (5)
8637 233 D11a* & Tillukõ lätt tallukõsõlõ kos'tele, pikä piibuga, laja kaabuga Kaiv Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 794 (12)
8638 233 D11a* Tillukene läits tallukesele kostile, pika piibuga ja laja kaabuga Valtaga kaiv Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 75 (11)
8639 233 D11b & Tillukene läks tallukesele võõrsiks, pika piibuga ja laia kaabuga Valtaga kaevust vettvõtmine Räp 1905 V. Songi H III 31, 423 (1)
8640 233 D12 & Hiline lääb talist kos'sa, talisel on koabu pias ja piip suus Mees lääb kaolt vett tooma Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 924 (907)
8641 233 E1a & Himuline lätt armulisele kosja, pikä piibuga ja laja kaabuga Veetoomine Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 647 (26)
8642 233 E1b & Himuline läheb armulist katsma, pika piibuga ja laia laabuga Kaev Lai 1902 K. A. Simmer E 43770 ja 43771 (13)
8643 233 E1c & Himuline läheb armulisele kosti, pika piibu ja laia kaabuga Kaev Lai 1889 A. Sommer H III 9, 67 (9)
8644 233 E2a & Imulane lääb amulasele kosse, pitka piibuga ja suure kaabuga Kaiv, kouk ja ämber Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 186 (27)
8645 233 E2b & Iimuke läks aamukest kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Inimene läks kaevule vett tooma, kaelkoogu otsas rippuvate pangidega Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1287 (1)
8646 233 E3+ & Ulpus läheb alpusele kosja, suure pika piibuga ja laia kaabuga Kaev Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 440 (1)
8647 233 E3+ & Tilder viib tolderile juua, pika piibu ja laia kaabuga Käia pääle pannakse vett Kõp 1903 M. Evert H III 30, 519 (24)
8648 233 E3+ Tiidevere läheb taadeverele kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevupang ja -kook Plt 1917 M. Palm E 50384
8649 233 E3+ Kiibulene lähäb kiibulesele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook ja pang Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (78)
8650 233 F1a1 & Indu läheb Andule kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaevust võetakse vett VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (37)
8651 233 F1a1 Indu läheb Andule kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev ja kaevukook 1890 E EM 46 (248)
8652 233 F1a1 Indu läheb Andule kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev ja kaevukook 1913 E EM2 42 (310)
8653 233 F1a2* Intu läks Antule kosja, pika piibuvarrega, kahe laia kaabuga Kaelkoogu ja ämbritega veetoomine Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 556 (96)
8654 233 F1a2* & Intu läks Antule kosja, pika piibu ja laia koabuga Kaevuvinn, kaev, ämber Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 739 (70)
8655 233 F1a3* & Ints läks Antsu kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Vinnaga kaev Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 78
8656 233 F1a3* Hints läks Hantsu kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevust veevõtmine vinnaga Kuu 1909 A. Ploompuu E 46419 (45)
8657 233 F1a3* Hints lähäb Hanssu kosja, pika piibuga, laia kaabuga Vinnaga kaev Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (37)
8658 233 F1a4* & Hint läheb Andile kosja, pika piibuga, laia kaabuga Vinnaga kaevust veevõtmine Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (15)
8659 233 F1a4* Int läheb Ändile kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 104 (10)
8660 233 F1a4* Ind läheb Anile kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook Lai 1932 U. Kask ERA II 253, 279 (47)
8661 233 F1a4* Int läheb Anti kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kooguga kaev HJn 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 231 (21)
8662 233 F1a4* Int läks Anti kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevust veetoomine Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 353 (1)
8663 233 F1a4* Int läks Anti kosja, pitka piibuga ja laia kaabuga Villkapp Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (88)
8664 233 F1a5* & Hinn läheb Annu kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevuvinn Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (12)
8665 233 F1a5* Hinnu läheb Annule kosja, pika piibuga, laia lakaga ja kummardab aga korra Kaev Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (6)
8666 233 F1a6* & Hints läks Antsu kosja, pika piibuga, laia kaabuga, üle pea torni Vinnaga kaev Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 401 (28)
8667 233 F1a6* Int lääb Antsu kosja, pika piibuga, laia kaabuga, üle pea torni Kaevukook ja ämber HJn 1890 H. Tiidermann H II 15, 810 (17)
8668 233 F1b1* Hint lääb Handule kosti, pika piibuga, laia kaabuga Pal 1889 H. Maasen H III 8, 452 (6)
8669 233 F1b1* & Hint lähäb Hantile kosti, pitka piibuga, laia kaabuga Pang läheb kaevu MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 571 (9)
8670 233 F1b1* Int läheb Antile kosti, pika piibu ja laia kaabuga Kooguga kaev Pal 1930 M. Jürgenson E 70353/4 (40)
8671 233 F1b1* Hint läheb Häntule kosti, pika piibuga, laia kaabuga Kaev Lai 1897 H. Asper H III 28, 528 (119)
8672 233 F1b1* Int lääb Andule kosti, pika piibuga ja laia kaabuga Kaevust võetakse vett MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (22)
8673 233 F1b1* Ind läheb Ändule kosti, pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook pangega Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 53 (19)
8674 233 F1b2 & Hint läheb Händule kosti, pitka piibuga, laia kaabuga, saab ligi, siis kääpab Vee väljavõtmine kaevust Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22606 (13)
8675 233 F2* & Iidu läheb Aadud kosja, suure pitka piibuga ja suure laia kaabuga Vinnaga kaev Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 338 (66)
8676 233 F2* Aado läheb Iiduda kos'sa, pitka piibuga, suure laja kaabuga Veetooja Nrv 1906 M. Russmann H III 31, 560 (3)
8677 233 F3a & Hiibu läheb Haabule kosja Kaiv Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (47)
8678 233 F3b* & Iibuke läheb Aabukest kosja, pika piibuga, laia kaabuga, tagasi tulles toob kosjaviina Kaevust kougu ja ämbriga veevõtmine Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 164 (3)
8679 233 F3b* Iibuke läheb Aabukest kosja, pika piibuga, laia kaabuga, tagasi tulles toob algmist kaasa Veevõtmine Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 164 (4)
8680 233 F4a* Piip lähäb Paabule kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaevust võetas vett Äks 1889 A. Mauer H II 28, 70 (70)
8681 233 F4a* & Peep läheb Paabule kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (93)
8682 233 F4b & Piip läts Paabule kostile, pikä piibuga, laja kaabuga Kaevost kistas vett Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 627 (24)
8683 233 F4c & Piip lätt Paabule küllä, pikk piip suun Kaeost viivõtmine Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (112)
8684 233 F4d & Piip lätt Paabu poole kos'tma, kiika-kaaka Loogusõ' Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206 (3)
8685 233 F5a & Piibel läheb Paabelile kosja, oma pikka piibuga ja laia kaabuga Vinnaga kaiv Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 179 (6)
8686 233 F5b & Piilan läheb Paalanile kosja, pika varre ja piibuga ja suure laia kaabuga Kaevuvinn läheb kaevu ämbriga Trm 1991 A. Tuisk RKM II 446, 427 (23)
8687 233 F6 & Kulle läheb Källele kosja, pika piibuga, laia kaatsaga, kõige vägevama väega Kaev Han 1889 A. Reimann H III 4, 604 (17)
8688 233 G1* & Vaene lähäb rikkale kosja, pika piibuga, laia kaabuga Vinnaga kaev Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (16)
8689 233 G1* Rikas läheb vaest kosja, pika piibuga ja laia kaabuga Kaev Plt 1894 M. Luu H IV 5, 491 (24)
8690 233 G2+% & Tütar läheb emale külasse, pika piibuga, laia laabuga Vinnaga kaevust vett väljatõmbamine Pal 1877–1917 H. Maasen E 53706 (5) 2325
8691 233 G2+% & Taevataadi poeg läheb maataadi tütrele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Vinnaga kaev Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 315 (12) 2325
8692 233 G2+% Maakülaline läheb sookülalisele külla Rulliga kaev Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (14) 2325
8693 233 G2+% & Lihalik lähäb vaimulikku kõsja, pikka piibuga ja laia kaabuga Inimene lähäb kaevust vett tuama, kaevukongu ja ämbriga Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 740 (1) 2325
8694 233 G2+% & Iidlane lähäb aablasele kosja, pika piibuga, laia kaabuga Kaev Trm 1937 A. Hallik ERA II 166, 242 (19) 2325
8695 233 G2+% Must läheb valgele kosja Kaev Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 173 (36) 2325
8696 233 G2+% Mäemölder läheb soosoldmele kosja, pika piibu ja laia kaabuga Kaev JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (66) 2325
8697 233 G2+% Pika piibuga ja laia kaabuga, ülemine läheb alumisele kosti Kook on pika piibuga ja pang on laia kaabuga, lükatakse alla – ülemine läheb alumisele kosti Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 368 (76) 2325
8698 233 G2+% Päält ilmalik läheb alt ülemisele kosja, pika piibuga, laia laabuga Kaevuvinn Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (145) 2325
8699 233 G2+% & Tullar läheb villarid kosja, pitka piibuga, laja kaabuga Kaevust vett võtma Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (29) 2325
8700 233 G2+% Vint läheb väntale kosja, suure piibu, laia ka[abuga] Kaevust veevõtmine Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 467 (14) 2325
8701 233 H1a1 & Mees läheb kosja, pika piibu ja laia kaaboga Kaevovinn Tor 1889 J. Tilk H II 21, 364 (57)
8702 233 H1a2 & Miis lätt naist kosjalõ, pikä piibu ja laja kaabuga, alt maa toassa Kaevust viivõtmine Räp 1891 S. Keerd H II 32, 929 (6)
8703 233 H1b1 & Pika piibu mees, laia kaabu mees, läheb maa alt pruuti tooma Kaevuvinn Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 884 (11)
8704 233 H1b2 & Laia kaabuga mees käis altrahval kosjas Kaevust toodi vett Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (39)
8705 233 H1c Maamees läheb pika laia kahaga ja suure pitsiga Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 430 (11)
8706 233 H2 & Puune poiss läks alla peresse kosja Kaevuvinn Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 147 (70)
8707 233 H3* & Pisike Hans läheb kosja, pitka piibuga ja laia kaabuga Veevõtmine HJn 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 172 (76)
8708 233 H3* Pisi Hans läheb kosja, pitka piibuga ja laia kaabuga Veevõtmine HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 77 (1)
8709 233 H4+ Suur Jummal sais maa pääl, pikk piip suun, lai kabi nina all Om kaiv talomehe ussaian Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (2)
8710 233 H4+ & Sõeakuningas lääb kosja, pitka piibuga ja laia kaabuga Kaevust vee votmine Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 303 (1)
8711 233 H4+ & Maaisandad, maaemandad tulevad meid teretama, suure pika piibuga, laia laterguse kaabuga Kaev Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 141 (157)
8712 233 Ia* Pika piibuga, laia kaabuga, lähäb algmisele kosja Tt 1881 Anonüüm XXX Kas. Talur. Kal. (1881) 40 (13)
8713 233 Ia* Pika piibuga, laia kaabuga, lähäb algmisele kosja Kaevust võetas vett Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 795 (27)
8714 233 Ia* Pika piibuga ja laia kaabuga, lätt algmisele kosja Kaevuvalda Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (34)
8715 233 Ia* & Pika piibuga ja laia kaabuga, läheb algmisele kosja Kaev, vinnaga Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 35 (29)
8716 233 Ia* Pika piibuga, laia kaabuga, läheb algumisele kosja Kaevust veevõtmine Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 527 (2)
8717 233 Ia* Pika piibuga, laia kaabuga, lähäb alumisele kosja Kaevukook ämbriga Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 201 (3)
8718 233 Ib1* Pika piibuga ja laia kaabuga, läheb maa alla kosja Kaevuämber Sim 1928 R. Viidebaum ERA II 12, 283 (117)
8719 233 Ib1* & Pika piibuga, laia kaabuga, läheb maa alla kosja Veeämber Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 53 (36)
8720 233 Ib1* Pika piibuga, laia kaabuga, läheb maa alla kos'sa Vievõtmine kaevust Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 140/1 (46)
8721 233 Ib1* Pika piibuga, laia kaabuga, läheb maa alla kosja Kaev Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 110 (31)
8722 233 Ib2 & Suure pikka piibuga, suure laia kaabuga, läheb maale kosja Kaevust vett võtma Hlj 1895 M. S. H III 23, 152 (3)
8723 233 Ic1 & Pikä piibuga, laia kaabuga lähäb allilmalistele kosja Kaevuling Nõo 1893 V. Grünstamm H II 44, 168 (12)
8724 233 Ic2 & Pika piibuga, laia laabuga, tuleb ülevalt toast, läheb alla tuppa kosja Kaevust veevõtmine Kos 1890 J. Härg H IV 1, 829 (20)
8725 233 Ic3 & Pika piibuga, laia kaabuga, läheb alla külasse kosja, toob halli kleidiga pruudi Ämber, vesi Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (14)
8726 233 Id & Pika piibuga, laia kaabuga, läheb kuningatüttart kosja Vinnaga kaev Hlj 1890 V. Klaas H III 2, 561 (2)
8727 233 Id Pika piibuga, laia kaabuga, läheb kuningatütart kosja Kaevust võetaks vett Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 185 (17)
8728 233 Id Pika piibuga, laia kaabuga, läheb kuningatütrele kosja Vän 1925 A. Milvek E 55635a
8729 233 Id Pika piibuga, laia kaabuga, läheb kuningtütrele kosja Vinnaga kaev Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (45)
8730 233 Ie & Pika piibuga, laia kaabuga, lääb maakuningale kosja Kaev Vil 1894 H. Jaanson E 9187 (23)
8731 233 If & Pika piibuga, laia laabuga, läheb teise peresse kosja Kaevust vett võt[ma] Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 90 (11)
8732 233 Ig & Pika piibuga, laia kaabuga, läheb oma sugulast kosima Kaevuvinn Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (4)
8733 233 Ih & Pika piibuga, laia kaabuga, läheb külamehele kosja Kaev Iis 1931 L. Uustalu E 76532 (16)
8734 233 Ii% & Timpidest-tompidest tehtud, läks alla tuppa kosja Veeämber läks kaevust vett tooma Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 382 (91) 233Le*
8735 233 Ij% & Hilpudest-halpudest kogu pandud, läheb alaspidi korsna Raand läheb kaju Emm 1889 J. B. Mäns H II 16, 522 (10) 233Le* 1009Q
8736 233 Ja & Pika piiboga, laia kaaboga Kaevukook Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 129 (137)
8737 233 Ja Pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook 1890 E EM 121 (1102)
8738 233 Ja Pika piibuga, laia kaabuga Kaevukook 1913 E EM2 106 (1457)
8739 233 Jb & Pikk piip suun, lai laber otsan Läte Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 515 (73)
8740 233 Jc & Pikk piip ja lag'a kaas Kaiv Ote 1889 G. Seen H III 9, 848 (6)
8741 233 K1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb ja täielt tuleb (Der hölzerne Gott geht zum Wassergott auf die Freite, leer geht er und voll kommt er) Das Wasserschöpfen aus dem Brunnen 1876 Wied. 285 2318B1*
8742 233 K1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb, täielt tuleb Panged, ämbred, raandad 1890 E EM 129 (1201) 2318B1*
8743 233 K1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb, täielt tuleb Panged, ämbred, raandad 1913 E EM2 113 (1575) 2318B1*
8744 233 K1*/ & Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb ja täielt tuleb Vett tõmmame kaevust Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 438 (27) 2318B1*
8745 233 K1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb, täielt tuleb Pang Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 118 (11) 2318B1*
8746 233 K1*/ Puujumal läheb veejumalale kosja, tühjalt läheb, täielt tuleb Veevõtmine kaevust Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 468/9 (38) 2318B1*
8747 233 K2a*/ & Sookuningas läheb maakuningal kosju, pika piibuga, laia kaabuga, tühjalt läheb, täielt tuleb Kaev Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 227 (2) 2318B2a*
8748 233 K2a*/ Suukuningas läks maakuningale kosja, pika piibuga ja laia kaabuga, tühjalt lähäb ja täielt tuleb Kaev Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 433 (13) 2318B2a*
8749 233 K2b/ & Ilmakuningas lääb maakuningale kosju, pika piibuga ja laia kaabuga, tühjalt lähäb, aga täielt tuleb Vett võetakse kaeokooguga, pangiga kaeost Vil 1889 J. Toss H IV 3, 420 (74) 2318B2b
8750 233 K3*/ & Int läheb Anti kosja, pika piibuga, laia kaabuga, tühjalt läheb, täielt tuleb Veetoomine Hlj 1929 E. Tiitsen ERA II 183, 320 (15) 2318B3*
8751 233 K3*/ Hind lähäb Andi kosja, pika piibuga, tühjäl lähäb, täielt tuleb Kaevust vett tuua Jõe 1878 F. Matson H I 4, 119 (15) 2318B3*
8752 233 K4/ & Suure piibuga, laia laabuga, kurg läks kaarnale kosjale, tühjalt läks, täielt tuli Kaevust veevõtmine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (26) 2318B4
8753 233 K5/ & Pika piibuga ja laia kaabuga, läheb vesiselle kosti, tühjalt läheb, täielt tuleb Kaevust veevõtmine Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 444 (26) 2318B5
8754 233 La*/ Pikk putk ja vask vile, hilpus läheb halbusele kosja Kaev 1890 E EM 121 (1109) 1975Ba*
8755 233 La*/ Pikk putk ja vask vile, hilpus läheb halbusele kosja Kaev 1913 E EM2 107 (1465) 1975Ba*
8756 233 La*/ Pitke putke, vaskevile, hilpus läheb halbusele kosja Kaju Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (11) 1975Ba*
8757 233 La*/ & Pitk putk, vaskvile, ilbus läheb albusele kosja Kaju Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (35) 1975Ba*
8758 233 La*/ Pitk putk ning vaskvile, hilbus läheb halbusele kosja Kaev Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (9) 1975Ba*
8759 233 Lb/ & Pitk putk, vaskvile, läheb üle Ilbuküla Albukülase kosja Kaju Ans 1946 L. Truuvert RKM II 5, 165 (1) 1975Bb
8760 233 Lc/ & Pitkne, putkne, vaskne vile, läheb ülevelt alavele kosja Kao Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (60a) 1975Bc
8761 233 Ld/ & Sile puu, vile puu, läheb ülalt alla kosja Pöi 1897 J. Prooses E 32648 (9) 1975Bd
8762 233 Le*/% & Hilpidest ja halpidest kokku pandud, läheb kosja, pitka putku, vaskest vile Kajukook ja vibu Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 306/7 (13) 1975Be* 233Ii 233Ij
8763 233 Le*/% Hilpudest-halpudest kokku pandud, läheb kosja ja pitku putku, vaskes vile Veeämber Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 148 (14) 1975Be* 233Ii 233Ij
8764 233 Ma/ & Mees pika piibuga, laia kaabuga, vahib merepõhja Kooguga kaev Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 405 (19) 2443Qa
8765 233 Mb/ & Ilmuline liäb almulisele kosti, pitkä piibuga, laia kaabuga, loeb taevatähti ja kua meresõmerid Kaevokuuk Kod 1888 J. Liiv H II 27, 888 (56) 2443Qb
8766 233 N/ & Külakoer kükitab, pikk piip suus, lai kabi otsas, loeb taevatähti ja vahib merepõhja Kaev Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 451 (12) 892E 2443R
8767 233 O1/ & Taivajummal lätt maajumalale kostile, kui sisse lätt, sis raputap, kui vällä tulõ, sis tilgutap Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (110) 768E1
8768 233 O2a/ & Pika piibuga ja laia kaabuga, läheb sisse ja väriseb, tuleb välja ja tilgub Kaevukook ja pang, mis sisse aetes väriseb ja välja tulles tilgub Pal 1889 L. Arst H III 8, 229 (13) 768E2a
8769 233 O2b/ & Suur pikk miis, pika piiboga, laia kaaboga, sisse lätt, lõngutas, vällä tule, pilgutas Kaavost kistas vett Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 745 (1) 768E2b
8770 233 P/ & Hilise ree pial, talise tee pial, koabu pias ja piip suus Kaevuvinn ja kook Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 914 (902) 324Y
8771 233 # 692 2128A4
8772 234 Aa & Sääl sõidab, jookseb raudne täkk, kel suitsuaurust uhke lakk Rong Ote 1955–1956 B. Ommuk RKM II 84, 323 (17)
8773 234 Ab & Hirnub, kargab raudne täkk, kel suitsust, aurust uhke lakk Vedur Khk 1955–1959 I. Roost RKM, Lümanda 125 (1)
8774 234 Ab Hirnub, kargab raudne täkk, kel suitsust, aurust uhke lakk Vedur Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 61 (39)
8775 234 Ac & Siin hirnub, karjub raudne täkk ja suitsust tema lakk Äks 1933 P. Lukk E 83273 (28)
8776 234 Ba & Raudne täkk ja aurust, suitsust valge lakk Raudne hobu, raudteevedur Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 32 ja 43 (34)
8777 234 Bb & Raudne täkk, valge lakk Aurukatel Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 580 (290)
8778 234 Bc & Raudne täkk, suetsust lakk Aurumasin SJn 1894 H. Raid H II 49, 612 (30)
8779 234 Bd & Suitsust tukk, aurust lakk Rongivedur Rid 1961 R. Säinas KKI 27, 414 (20)
8780 234 C/ & Suitsust tukk ja aurust lakk, ise hirnub kaugel maal, hääl kostab meie maal Rong Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 512 (104) 242N
8781 234 # 799 1835 | ul
8782 235 & Hirv istub, saba liigub Maja ja uks 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 460 (222)
8783 235 Hirv istub, saba liigub Maja ja uks 1890 E EM 41 (185)
8784 235 Hirv istub, saba liigub Maja ja uks 1913 E EM2 37 (228)
8785 236 Aa1 Hobune jooseb, ohjad seisvad (Pferd lauft, Jagelinien bleiben stehen) Ein fliessender Bach Tt 1732 A. Thor Helle Helle 363 (16)
8786 236 Aa1 Hobune jooseb, ohjad seisvad Oja 1782 Willmann 165 (15)
8787 236 Aa1 Hobune jooseb, ohjad seisvad Oja 1808 Gressel (1808) lk-ta (2)
8788 236 Aa1 Hobune jooseb, ohjad seisvad Oja 1817 Holtz 213 (16)
8789 236 Aa1 Hobune jooseb, ohjad seisvad Ein Bach 1818 Hupel2 170
8790 236 Aa1 Hobune jooseb, ohjad seisvad Koski, virta eli joki rantoinensa – vene joella ja joenrannat – rukki 1844 Lönnrot 150
8791 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisvad Jõgi 1869 Ahlqvist 71
8792 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad (Ein Pferd läuft, die Zügel stehen) Ein Bach 1876 Wied. 282
8793 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Jõgi 1890 E EM 41 (189)
8794 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Jooksev oja 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (15)
8795 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad 1905 Kmpm. Kõ 70
8796 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad 1910 Rätsep EEH II 15
8797 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad 1910 Kmpm. KLr I4 62 (100)
8798 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Jõgi 1913 E EM2 38 (233)
8799 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad 1920 Kmpm. KLr I8 106
8800 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad 1932 Kmpm. EL III10 68
8801 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Jõgi 1939 Nugis 286 ja 313 (48)
8802 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad 1962 Remmel VI 26 (5)
8803 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Vokk 1995 Eas I 195 (285)
8804 236 Aa1 Hobene joosep, ohja saisva Oja Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (18)
8805 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Jõgi Trt 1927 K. Pormeister E 59828 (127)
8806 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Ojakaldad Lai 1897 H. Asper H III 28, 537 (214)
8807 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Oja Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (52)
8808 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Jõgi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 40 (25)
8809 236 Aa1 Hobune juokseb, ohjad seisavad Jõevesi ja jõekaldad Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 482 (62)
8810 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Jõgi ja kaldad Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (12)
8811 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Oja Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (13)
8812 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Oja HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (24)
8813 236 Aa1 Hobune jooseb, ohja saisava Jõgi Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 415 (329)
8814 236 Aa1 Hobene jooseb, ohjad seisväd Jõgi, kaldad Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (3)
8815 236 Aa1 & Hobene joosk, ohja saisva Jõgi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (28)
8816 236 Aa1 Hoppõn juusk, oha' saisva Oja juusk Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (49)
8817 236 Aa1 Hobune jookseb, ohjad seisavad Voki kedramine As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (9)
8818 236 Aa1 Hobene joosk, ohja saisva Jõgi Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (34)
8819 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad 1905 Kmpm. KLr 55
8820 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Jõgi 1955 ÜÕÕ 94 (5)
8821 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Jõgi 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (2)
8822 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Oeake KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (217)
8823 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Vesi ojas Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 272 (43)
8824 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Jõgi Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 342
8825 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Oja Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (10)
8826 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Mus 1889 T. Palk H II 18, 728 (2)
8827 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Jõgi Kuu 1935 E. Kruusvall ERA II 110, 543 (4)
8828 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Jõgi, kaldad Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (64)
8829 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Jõgi Tor 1889 M. Tohv H III 5, 688 (77)
8830 236 Aa2 Hobu jooseb, ohad seisväd Jõgi ja kaldad Vig 1894 J. Getreu H II 47, 209 (21)
8831 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Jõgi Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 154 (56)
8832 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Jõgi Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 126 (64)
8833 236 Aa2 Hobu jooseb, ohjad seisvad Jõgi oma kallastega Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 713 (4)
8834 236 Aa2 Hobu jooseb, ohjad seisavad Jõgi ja kaldad KJn 1898 C. Sööt H II 66, 732 (131)
8835 236 Aa2 Hobu jooseb, ohjad seisvad Oja Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 781 (80)
8836 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Jõgi ja kaldad Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (17)
8837 236 Aa2 & Hobu jooseb, ohjad seisavad Jõgi Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (13)
8838 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Jõgi ja jõekaldad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (96)
8839 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Jõgi Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (56)
8840 236 Aa2 Hobu joosk, ohja saisva Jõgi 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (43)
8841 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Jõgi Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (200)
8842 236 Aa2 Hobu jookseb, ohja seisave Oja Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 380 (10)
8843 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisvad Oja Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (23)
8844 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Jõgi Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (17)
8845 236 Aa2 Hobu jooseb, ohad seesavad Oea Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (3)
8846 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Jõgi, kaldad Äks 1893 P. Sepp H II 43, 842 (7)
8847 236 Aa2 Hobu jookseb, ohjad seisavad Oja jookseb Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (26)
8848 236 Aa3 Hobune jookseb ja ohjad seisavad Jõgi ja kaldad Vän 1889 J. Tiss H III 5, 475 (5)
8849 236 Aa3 & Hoben joosk ja ohja seisave Jõgi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18 (73)
8850 236 Aa3 Hobu jookseb ja ohjad seisavad Jõgi Pär 1964 L. Briedis RKM II 176, 254 (28)
8851 236 Aa4 & Hopõn juusk, uh'a' saisva' paigah Oja Se 1927 M. Pihlapuu S 1929 (10)
8852 236 Ab* Ohjad seisvad, hobune jookseb Jõgi Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 167 (10)
8853 236 Ab* & Ohad seisvad ja hobu jookseb Vesi jookseb ja kallas seisab Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (26)
8854 236 Ac & Hobune jookseb, ohjad ei jookse Jõgi, kallas MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 397 (42)
8855 236 Ac Hobune jookseb, ohjad ei jookse Jõgi jookseb, kaldad ei jookse MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (6)
8856 236 Ad1 & Hopõn sõit, oh'a' saisva' Lats hal'lün Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (23)
8857 236 Ad1 Hobune sõidab, ohjad seisvad Pilved Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 268 (59)
8858 236 Ad1 Hobune sõidab, uhjad seisvad Jõgi San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 418 (17)
8859 236 Ad1 Hobune sõit, uha saisva Jõgi Kan 1896 G. Loodus H I 10, 183 (61)
8860 236 Ad1 Hobene sõit, ohja saisva Jõgi Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 36 (25)
8861 236 Ad1 Hopõn sõit, ohja saisva Egi juusk, perve saisva Har 1890 J. Pähn H II 32, 202 (94)
8862 236 Ad1 Hopen sõit, ohja saisava Jõgi ja jõeperve Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (9)
8863 236 Ad1 Hopõn sõit, ohja saisva Egi Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (86)
8864 236 Ad1 Hopõn sõit, uhja saisva Jõgi juusk Rõu 1897 G. Raup H III 28, 720 (91)
8865 236 Ad1 Hopõn sõit, ohja saisva Egi Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 271 (55)
8866 236 Ad1 Hopõn sõit, uha' saisva' Latsõhäll Vas 1975 H. Keem KKI, TS
8867 236 Ad2 & Hobu sõidab, ohjad seisavad Jõgi Hää 1889 E. Grant H II 23, 603 (88)
8868 236 Ad2 Hobu sõidap, ohja seisava Oja ja jõgi joosep Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 814 (18)
8869 236 Ad2 Hobu sõidab, ohjad seisavad Jõgi (kaldad seisavad) MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 574 (35)
8870 236 Ad2 Hobu sõidab, ohjad seisavad Jõgi jookseb Vän 1898 E. Tetsmann H II 66, 487 (4)
8871 236 Ad2 Hobu sõidab, ohjad seisavad Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (6)
8872 236 Ad2 Hobu sõit, ohja saisava Oja Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 901 (1)
8873 236 B1a Hobu jooseb, aisad seisvad Jõgi Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (2)
8874 236 B1a Hobune jooseb, aisad seisvad Vesi joosep kraavis, kaldad seisvad Phl 1938 P. Palmeos ES, MT 237, 5
8875 236 B1a Hobu jooseb, aisad seisvad Jõgi Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (68)
8876 236 B1a & Hobu jookseb, aisad seisvad Jõgi Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 143 (31)
8877 236 B1a Hobu jookseb, aisad seisvad Jõgi Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 383 (99)
8878 236 B1a Hobu jookseb, aisad seisava Jõgi Võn 1895 P. Rootslane E 21263 (49)
8879 236 B1a Hobune jookseb, aisad seisavad Jõgi Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 85 (41)
8880 236 B1b Hobõnõ juusk, vehmre' saisva Jõgi Se 1968–1969 K. Tarend EKRK I 67, 459 (78)
8881 236 B1b Hobene juusk, vehmre saisva Jõgi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 544 (121)
8882 236 B1b Hobene joosk, vehmre saisva Jõgi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 16 (125)
8883 236 B1b & Hobõnõ joosõp, vehmre saisva Jõgi juusk, perve saisva Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (28)
8884 236 B1b Hobene juusk, vehmre saisva Jõgi Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (153)
8885 236 B1b Hobune jooseb, vehmri saisva Jõgi Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 840 (54)
8886 236 B1c Hobu sõit, vembre' saisva' Jõgi Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 16 (16)
8887 236 B1c Hopõn sõit, vehmre' saisva' Jõgi Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 154 (9)
8888 236 B1c Hopen sõit, vehmre' saisva' Uja, õgi Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica III 768
8889 236 B1c Hopõn sõit, vehmre' saisva' Pius Se 1930 V. Ruusamägi S 25955/6 (38)
8890 236 B1c & Hopõn sõit, vehmre saisva' Uja Se 1929 V. Savala S 17516 (22)
8891 236 B1c Hopõn sõit, vehmre' saisva' Oja Se 1935 D. Karnask S 101880 (24)
8892 236 B1c Hopõn sõit, vehmre' saisva' Ujaperve' Se 1929 A. Gehrke S 17313 (88)
8893 236 B1c Hopõn sõit, vehmre' saisva' Oja juusk Se 1930 A. Põhi S 22341 (37)
8894 236 B1c Hobõnõ sõit, vehmre' saisva' Oja juusk ja perve saisva Se 1930 A. Nurmetu S 20412 (29)
8895 236 B1c Hopõn sõit, vehmre' saisva' Oja juusk, perve saisva Se 1934 N. Oinas S 83213 (39)
8896 236 B1c Hopõn sõit, vehmre' saisva' Se 1933 N. Oinas S 58592 (54)
8897 236 B1c Hobõnõ sõit, vehembre saisva' Jõgi Se 1930 N. Sõrmus S 28609 (77)
8898 236 B1c Hobu sõit, vehmre saisva Jõgi juusk Kan 1888 J. Väggi H III 11, 488 (112)
8899 236 B1c Hobene sõit, vehmri saisva Jõgi Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (122)
8900 236 B1c Hobõnõ sõit, vehmre' saisva' Pius juusk, vehmre' saisva' Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 234 (1)
8901 236 B1d & Hobõnõ lätt, vehembre saisva Jõgi Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 797 (58)
8902 236 B2a* & Hopõn juusk üüd kui päivä, vehmre ei liigu kunagi Jõgi Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1015 (122)
8903 236 B2a* Hobene sõidap ööd ja päiva, vehmre ei liigu paigast ialgi Jõgi Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (20)
8904 236 B2b & Hopen juusk alasi, vehmre ei liigu kunagi Jõgi Urv 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 574 (413)
8905 236 B2c & Hobõnõ juusk, vehmre saisva', kunage saa-ai kodo õi peräle Jõgi juusk Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 319 (149)
8906 236 Ca & Hobene sais, ohja juuskva Jõgi San 1888 K. Gross H II 31, 809 (84)
8907 236 Cb & Hobene sais, vehmre liigusse Perve, jõgi Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (11)
8908 236 D & Vars jookseb, valjad seisavad Tuli (?) Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (309)
8909 236 # 244 245 1494
8910 237 & Hobene lätt ohjuge taevale Suits Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 566 (330)
8911 237 # 427W
8912 238 & Hobene veda koorma, ei liigu kohegi Inemine istus tooli pääl Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (31)
8913 239 A1a1 & Hobesele ei saa muidu päitsid pähä, kui istu sälgä Ahjuluud Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (38)
8914 239 A1a2 & Muido saa-ai hobõsõllõ päitset päähä panda', ku piät sälgä istma Aholuuda köüdetäs Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (9)
8915 239 A1a2 Muidu ei saa päitseid pähe, kui istu selga 1939 RpS nr. 6 (1939) 190
8916 239 A1a3 & Hobene ei lase muido päitsit pähä ajada, kui istu sälgä Ahjoluuda köidetas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 490 (131)
8917 239 A1b & Inne saa-ai päitsid päähä panda, koni istu sälgä Aholuuda köüdetäs Se 1934 N. Oinas S 83211 (33)
8918 239 A1c1* Inne saa-ai hobõsõlõ päitsit päähä, ku' istu' sälgä Aholuud Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 124 (106)
8919 239 A1c1* & Inne saa-ai hobõsõlõ päitsit päähä panda, ku istu sälga Aholuuda köüdetäs Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 370 ja 372 (2)
8920 239 A1c1* Inne saa-ai hobesile päitsid päha panda, kui istu sälga Aholuuda köüdetäs Vas 1895 J. Tint H III 26, 465 (54)
8921 239 A1c2 & Inne saa-ai hobõsõlõ päitsid pähhä aia, ku' istu sälgä Aholuuda köüdetas Se 1929 P. Podrätšikov S 13888 ja 13889 (15)
8922 239 A2* & Inne ei saa päitset pähe õga suitset suuhtõ, ku piät sälgä istma Ahjuluua köitmine Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (52)
8923 239 A2* Inne saa-ai suitsit suuhtõ panda, päitsit päähä panda, ku sälgä istu' Aholuud, ku vanast aholuuda köüdeti Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 277 (76)
8924 239 A3a & Mees ei saa muidu hoost rakke, kui lääb selga Ahjuluua otsapanemine Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 206 (173)
8925 239 A3b & Inne saa-ai' hobõst ette panda, ko sälga ei istu Aholuuda ei saa' inne kinni köütä, kui katsi-ratsi kõlla pääle ei lää' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 284 (111)
8926 239 B1* Inne mindäs sälgä, peräh pandas päitsit päähä Aholuuda köütminõ Se 1935 P. Külaniit S 105583/4 ja 105590 (45)
8927 239 B1* Inne istut hobõsõlõ sälga, sis ajat päitse päähä Aholuuda köüdetäs Se 1929 I. Sonts S 124444 (105)
8928 239 B1* & Inne istutas sälga ja peran aias päitse pähä Aholuvva köütmine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 374 (112)
8929 239 B1* & Inne istutas hobõsõlõ sälgä, peräh pandasõ päitse päähä Aholuvva tegemine Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (21)
8930 239 B2a & Mies issob enne hobese selgä, siis paneb valjaid pähä Ahjuluuda köidetakse õtsa Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (22)
8931 239 B2b & Naane istus katsiratsikalla säläh ja aase hobõsõllõ päitset päähä Naane köüt aholuuda nuia otsa, eis om katsiratsikella nuia säläh Se 1929 N. Nurmetu S 9993 (26)
8932 239 C & Täkk käib nädalas korra toas, kellele naisterahvas valjad pähä paneb Leivaahju luud Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 7 (3)
8933 239 C Täkk käib nädalis korra tuas, naene paneb valjad pähä Leivaahju luud 1890 E EM 149 (1420)
8934 239 C Täkk käib nädalis korra tuas, naene paneb valjad pähä Leivaahju luud 1913 E EM2 130 (1860)
8935 240 & Hobu aab umbratsa, aga ise-p astu mitte sammugid eetsi Okk Muh 1940 J. Arike KKI WS
8936 241 Aa% & Mullu suri must härg, õletort jäi persse Kelder VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (85) 1284A2a*
8937 241 Ab & Must härg, õletupp p[ersse]s Karduliauk, -kuhi VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 16 (51)
8938 241 Ba & Hobu aia taga, õletuust persen Kartohvlikoop Võn 1896 P. Rootslane E 28391 (1)
8939 241 Bb & Hoposõ ussaian, olõtuusti persen Maja ja majadõ kahruperse Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (34)
8940 241 # 1506 2404
8941 242 A & Hobu hirnub Hiiumaal Äike Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 469 (40)
8942 242 A Hobo hernob Hiiomaal Kõu Mar 1941 L. Püss KKI WS
8943 242 B1 & Hobo hirnub Hiiomual, saba taga Saksamual Müristamine, välk Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (11)
8944 242 B2 & Hobu hirnub Hiiumaal, tee tolmab toisel maal Piksemürin VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (9)
8945 242 B3 & Hobu hirnub Hiiumaala, varssa karjub kaugel maala Müristamine VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 16 (50)
8946 242 C1a & Hobu hirnub Hiiumaal ja kuulub üle maailma Äike VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 135 (8)
8947 242 C1b1 & Hobu hirnub Hiiumaal, kuulus ära meie maale Pikken müristab Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (57)
8948 242 C1b2 & Hobu hirnub Hiiumaal, meie maale kuulda Müristamine Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 34 (14)
8949 242 C1c1 & Hobu hirnub Hiiumaal, siia maale kuulda Tt 1883 Anonüüm XXX Ol. Lisa nr. 42 (1883) lk-ta
8950 242 C1c1 Hobu hirnub Hiiumaal, siia maale kuulda Piksemürin Trt 1927 F. Suits ARS 1, 699 (10)
8951 242 C1c1 Hobu hirnub Hiiumaal, siia maale kuulda Äike Ote 1986 O. Jääger RKM II 398, 600 (5)
8952 242 C1c1 Hobu hirnub Hiiumaal, siia maale kuulda Kõu Hel 1926 K. Puusepp E 58446
8953 242 C1c2 Hobune hirnub Hiiumaal, siia maale on kuulda Müristamine Trt 1922 A. Lätte A 21 (11)
8954 242 C1c2 & Hopen hirnus Hiiumaal, siia maalõ om kuulda Pikse Har 1934 K. Meho ERA II 82, 501 (5)
8955 242 C1c3 & Hobune hirnub Hiiumaal, siia maale kuuldakse Müristamine Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (33)
8956 242 C1c4 & Hobu hirnub Hiiumaal, siia maale kuulukse Müristamine MMg 1887 K. Pedak SKS, Eisen 394 (28)
8957 242 C1c4 Hobu hirnub Hiiumaal, seie maale kuulukse Müristamine Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (41)
8958 242 C1c4 Hobu hirnub Hiiomual, seie maale kuulukse Müristamine TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (30)
8959 242 C1c4 Hobo hernob Hiiomaal, siie maale kuulukse Mar 1937 H. Hagar ES, MT 209, 4
8960 242 C1c4 Hobo hernob Hiiumaal, seie maale kuulusse Müristamene Mar 1945 A. Univere KKI WS
8961 242 C1c5 & Hobu hirnub Hiiumaal, siia maale kuuldaks ära Müristam[ine] Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (38)
8962 242 C1c6 & Hobu hirnub Hiiumaal, siia maale kuulus ära Müristamine TMr 1926 L. Berg E 57147
8963 242 C1c7 & Hobu hirnub Hiiumaal, siia maale kuulukse ära Müristamine KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (31)
8964 242 C1c8 & Hobene hirnub Hiiumaal, ära kuulus siia maale Müristamine Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (30)
8965 242 C1d1* Hobu hirnub Hiiumaal, siia kuulda Trt 1922 B. Pettai A 29 (5)
8966 242 C1d1* & Hobune hirnub Hiiumaal, siia ikka kuulda Müristab Kod 1923 H. Vilde A 2153 (70)
8967 242 C1d1* Hobu hirnub Hiiumaal, siia om kuulda Müristamine TMr 1942 E. Siil RKM II 29, 78 (15)
8968 242 C1d1* & Hobu hirnub Hiiumaal, aga siiagi on kuulda Müristamine Ote 1955–1956 I. Nagelman RKM II 84, 401 (13)
8969 242 C1d2* Hobu hirnub Hiiumaal, siia kuuldakse ära Müristamine Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 457 (24)
8970 242 C1d2* & Hobu hirnub Hiiomaal, siia kuulukse ära Müristab Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (64)
8971 242 C1d2* Hobene hirn Hiiumaal, siia kuuldus ära Mürin Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (55)
8972 242 C1d2* & Hobo hirnub Hiiumaal, siia kuulusse kua Müristämene KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (105)
8973 242 C1d3 & Hobõnõ hirn Hiiumaal, siiä kuules Pikne Se 1937 N. Ress ERA II 163, 273 (6)
8974 242 C1e & Hobu hirnub Hiiumaal, meile kuuldakse ära Müristamine Mus 1931 V. Lind ERA II 34, 249 (10)
8975 242 C2a & Hobu hirnub Hiiumaal, aga kostab meie maale Müristamine JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (31)
8976 242 C2b & Hobu hirnub Hiiumaal, siiski kostab siia maal Müristamine Ksi 1889 T. Kiipus H II 27, 718 (2)
8977 242 C2c & Hobu hirnub Hiiumaal, meile kostub ära Pikken, äike Trm 1992 M. Rosin RKM, KP 29, 124 (5)
8978 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine 1957 Mihkla-Tedre 57
8979 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Äike 1979 Metstak 23 ja 34 (236)
8980 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Äike 1992 Metstak2 63 ja 66
8981 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Äike 1990 Hennoste 38 (13)
8982 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine Amb 1965 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (13)
8983 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine JMd 1992 E. Adder RKM II 454, 139 (4)
8984 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Pikne, müristamine Tln 1964 M. Roop RKM II 185, 162 (10)
8985 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 200 (22)
8986 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine Jäm 1977 S. Vesper KKI 68, 203 (7)
8987 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Kõu Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 619 (49)
8988 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 241 (89)
8989 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Vil 1928 H. Tõnson ERA II 11, 291 (8)
8990 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 246 (6)
8991 242 C3a1* & Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (12)
8992 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (11)
8993 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (5)
8994 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, heal kuulda meie maal Piknemürin San 1971 L. Voormann RKM II 287, 170 (52)
8995 242 C3a1* Hobu hirnub Hiiumaal, heäl kuulda meie maal Pikse mürin Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
8996 242 C3a1* Hobune hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maal Müristamine Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 447 (80)
8997 242 C3a1* Hopõn hirn Hiiumaal, hääl kuulda mii maal Pikse mürin Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 607 (27)
8998 242 C3a1* & Hobu hirnub Hiiumaal, häält kuulda meie maal Müristamine Pal 1930 M. Jürgenson E 70358 (58)
8999 242 C3a2 Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maale Müristamine 1968 Mihkla-Tedre EK9 21
9000 242 C3a2 Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuulda meie maale Müristamine, see on kaugel, aga meile kostab Iis 1955 L. Raudsep KKI 20, 70 (14)