Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 76001 — 77000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
76001 2165 O3a* Teeliba, maasuga, ussaia hannatolk Võn 1897 P. Sika E 30976 (1)
76002 2165 O3a* Tiiliba, maasuga, ussõ hannatölk Ratas, ägel, pini Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (14)
76003 2165 O3b1 & Tiiliba, maasuga, ussaia kuni, liina valge hani Regi, ägli, koer, sool TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (18)
76004 2165 O3b2* & Teeliba, maasuga, ussaia kuni, liina valge pääga hani Regi, ägel, peni, suhkrupää Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (35)
76005 2165 O3b2* Tiiliba, maasuga, ussaia kuni, liina valge pääga hani Regi, äge, koer, sool Puh 1929 P. Ariste ERA II 14, 656 (9)
76006 2165 O3b2* Teeliba, maasuga, ussaia kuni, linna valge peaga hani Regi, äkke, peni, sool Ran 1895 J. Palu E 18774 (34)
76007 2165 O3b2* Tiiliba, maasuga, ussaia kuning, linna valge pääga hani Regi, ägli, koer, sool Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 367 ja 377 (79)
76008 2165 O3b3 & Tiiliba, maasuga, liina valge pääga hani, ussaia kuni Regi, äke, suul, peni Ran 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 128/9 (26)
76009 2165 O3b3 Tiiliba, maasuga, liina valge piägä hani, usseaia kuni Äke, lumi, koer KJn 1890 A. Pihlak E 460 (69)
76010 2165 O3b4 & Ussaia kuni, liina valge pääga hani, maasuga, reeliba Peni, sool, äke, lumi Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (20)
76011 2165 O4 & Liina valge pääga hani, ussaia kuni Suhkrupää, koer Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 803 (80-81)
76012 2165 P1 & Teelibä ja veelibä, maasuga, õuetölp, meresikk, metsakukk ja ranna valge peaga vasikas Regi, laev, koer, äke, kerves ja veevaht LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (15)
76013 2165 P2 & Teeliba, maasuga, veeliba, õuekolk ja tänavanolk Regi, äke, lootsik, koer, siga Rid 1941 E. Poom ERA II 293, 423 (8)
76014 2165 P3a* Teeliba, veeliba, õuetõlk ja maasuga Regi, laev, koer, äkke LNg 1895 J. Prooses E 21361 (4)
76015 2165 P3a* Teeliba, veeliba, õuetelg ja maasuga Regi, laev, koer ja äke Kul 1936 R. Einberg ERA II 86, 668 (6)
76016 2165 P3a* Teeliba, veeliba, õuetelk ja maasuga Regi, ämber, koer ja äkke Rap 1926 A. Hamburg E 72978 ja 72981 (11)
76017 2165 P3a* Teeliba ja veeliba, õuetölk ja maasuga Regi, paat, koer ja äke LNg 1938 E. Ennist ERA II 188, 535 (27)
76018 2165 P3a* Teeliba, veeliba, maasuga, õuetelk Regi, lootsik, äke ja koera hammas Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (80)
76019 2165 P3a* & Teeliba, veeliba, maasuga, õuetelk Regi, ruup, äke, koer Kul 1895 J. Reinson H III 23, 677 (1)
76020 2165 P3a* Veeliba, teeliba, õuetelg, maasuga Paat, regi, koer, äke Kul 1894 J. Reimann H I 5, 156 (4)
76021 2165 P3a* Veeliba, teeliba, õuetelg ja maasuga Laev, saan, koer, äke Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 571 (10)
76022 2165 P3b & Teeliba, veeliba, õuekolk, maasuga Regi, vene, koer, äke Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (127)
76023 2165 P3c & Teeliba, veeliba, maasuga, õuenuga Regi, lootsik, äke ja koera hammas Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (80)
76024 2165 P3d & Veetiba, teeliba, maasuga, õuetilk Laeb, vanker, äke, koer Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (11)
76025 2165 P3e & Teelibu, veelibu, õuvekolk ja maasuga Regi, vene vai lotja, koer ja äkke Jõh 1891 P. Paurmann H II 37, 200 (3)
76026 2165 P3f & Teeleba, veeleba, õuetelg ja maasuga Regi, lootsik või vene ja koer ja äke Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (116)
76027 2165 P4* Maasuga, veeliba, kambrikass, õuetelg Äke, lootsik, võti, koer 1890 E EM 88 (724)
76028 2165 P4* Maasuga, veeliba, kambrikass, õuetelg Äke, lootsik, võti, koer 1913 E EM2 76 (922)
76029 2165 P4* Veeliba, maasuga, kamrekass, õuetelg Paat, äke, ?, Koer Vig 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 66 (18)
76030 2165 P4* & Maasaga, veeliba, kambrekass, õuetelg Äke, uup, võti, koer Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (36)
76031 2165 P5 & Maasuga, vieliba, metsavälk Äkä, laiv ja kirves Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 181 (26)
76032 2165 P6 & Veeliba, maasuga, õuekell Laev, äge, koer Vig 1889 M. Liedenberg H II 17, 463 (10-12)
76033 2165 P7 & Veeliba, õuekell, metskukk Laev, koer, uss Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 25 (6)
76034 2165 P8* Maasuga ja veeliba Äkke ja kurikas Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 441 (121)
76035 2165 P8* & Veeliba, maasuga Laev, äke Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 534 (41-42)
76036 2165 P9 & Veelibu, merehelm Päiväpaiste kirkab mere pääl Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (40)
76037 2165 Q1 & Tiitiba, maasuga, mõtsasikk, kodokukk, talvõ valgõ vasik Adõr, ägil, orrav, pini ja jänes Se 1928 T. Linna S 9127 (38)
76038 2165 Q2 & Tiitiba, maasuga, kodokukk Piitsk, ägül Se 1929 A. Gehrke S 17146 (3)
76039 2165 Q3 & Kodokukk, nurmõnukk Kägo, kuhi Se 1888 E. Aun H II 27, 744 (18)
76040 2165 Q4a1 Kodokukk, nurmõnukk, laanõ valgõ pääga vasik Hainakuhi ja kuha pääl om lumi Se 1930 A. Nurmetu S 20419 (63)
76041 2165 Q4a1 & Kodokukk, nurmõnukk, laanõ valge pääga vasik Pini, kivi, jänes Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 429 (33)
76042 2165 Q4a2* Kodokukk, nurmõnukk, laanõ valgõ vasik Kikas, hakk, jänes Se 1929 V. Savala S 17565 (123)
76043 2165 Q4a2* Nurmõnukk, kodokukk, laanõ valgõ vasik Kuhilik, pini, jänes Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 641 (22)
76044 2165 Q4a2* & Nurmõnukk, kodokukk, laanõ valgõ vasik Kuhilik, pini, jänes Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 246 (75)
76045 2165 Q4a3* & Kodokukk, nurmõnukk, laanõalosõ valgõ vask Kodokukk om kikas, nurmõnukk om nurmkana ja laanõalusõ valgõ vask om jänes Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (9)
76046 2165 Q4a3* Kodokukk, nurmõnukk, laanõalosõ valgõ vask Kodokukk – kikas, nurmõnukk – rüähakk ja laanõalosõ valgõ vask – jänes Se 1941 A. Saar ERA II 296, 294 (13)
76047 2165 Q4b1* & Kodokukk, nurmõnukk, mõtsa valgõ vasik Kikas, rüäkuhi, jänes Se 1933 A. Tammeorg S 57780 (11)
76048 2165 Q4b1* Nurmõnukk, kodokukk, mõtsa valgõ vasik Rüäkuhi, kikas, jänes Se 1933 A. Tammeorg S 66773 (40)
76049 2165 Q4b2 & Kodokukk, nurmõnukk, mõtsa vana valgõ vasik Kikas, hainakuhi, jänes Se 1934 A. Kits S 81842 (3)
76050 2165 Q4c* Kodokukk, nurmenukk, palo valge vask Se 1972 L. Briedis RKM II 290, 438 (14)
76051 2165 Q4c* & Nurmenukk, kodokukk, palo valge vasike Kuhi, pini, jänes Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (35)
76052 2165 Ra1 & Nurmes nukk, vees viht, linnas valge pääga hani Tt 1880 Anonüüm XXX Sak. Kal. (1880) 82 (15)
76053 2165 Ra2 & Nurmes nukk, vees viht, linnas valge hani Lina Trv 1889 J. Käger H III 6, 321 (193)
76054 2165 Ra3 & Nukk nurmeh, vihk viih, liinah valge hani Linapund Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (50)
76055 2165 Rb Nurmes nupp, vees viht, linnas valge peaga hani Lina Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 15 ja 24 (106)
76056 2165 Rb & Nurmen nupp, veen viht, liinan valge päägä hani Lina Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (115)
76057 2165 S1 & Nurmenukk, metsakukk, meresikk, taevatäkk, teeliba, maasuga Naber, teder, vähk, kuu, regi, ader Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 269/70 (5-10)
76058 2165 S2 & Nurmenukk, mõtsakukk, teeliba, maasuga, lävetölk Naber, kuhi, regi, ägel, peni Trv 1895 P. Teckel H III 25, 45 (65)
76059 2165 S3 & Teeliba, maasuga, nurmenukk, metsakukk, meresikk, linna valgepää hani Regi, ägel, trull, hainakuhi, vähk, lumi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 823 (114)
76060 2165 S4a* Teeliba, maasuga, nurmenukk ja metsakukk Regi, ägel, naber ja kuhi Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (88)
76061 2165 S4a* & Teeliba, maasuga, nurmenukk, metsakukk Ader, ägel, naber, kuhi Hel 1926 K. Puusepp E 58429
76062 2165 S4a* Teeliba, maasuga, nurmenukk, metsakukk Regi [v.] trull, ägel, naber, kuhi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (255)
76063 2165 S4a* Teeliba, maasuga, nurmenukk, metsakukk Regi, ägel, naber, kuhi Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (67)
76064 2165 S4a* Teeliba, maasuga, nurmenukk, metsakukk Regi, ägel, naber, kuhi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (173)
76065 2165 S4a* Teeliba, maasoga, nurmenukk, metsakukk Jää, lumi, naber, kuhi Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 334 (28)
76066 2165 S4a* Teeliba, maasuga, nurmenukk, mõtsakukk Regi, ägel, rüähakk või naber, heinakuhi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 28 (158)
76067 2165 S4a* Teeliba, maasuga, nurmenukk ja metsakukk Regi, äke, kala ja kägu Trm 1895 E. J. Õunapuu H II 50, 465 (18)
76068 2165 S4a* Teeliba, maasuga, nurmenukk ja metsakukk Regi, vanker, naber, kuhi Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (7)
76069 2165 S4a* Tiiliba, maasuga, nurmenukk ja mõtsakukk Regi, ägel, naber, kägu Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 540 (77)
76070 2165 S4a* Tiiliba, maasuga, nurmenukk ja mõtsakukk Ägel, ader, kuhi, naber Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 515 (79)
76071 2165 S4a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, nurmenukk Regi, ägel, kägu, ader Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1135 (29)
76072 2165 S4a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, nurmenukk Regi, ägel, kägu, heinakuhi Ote 1895 E. Palm E 20129 (14)
76073 2165 S4a* Tiiliba, maasuga, mõtsakukk, nurmenukk Regi, ägel, kägu, rukkinaber Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (27-30)
76074 2165 S4a* Tiiliba, maasuga, metsakukk ja nurmenukk Lumi, äkke, kägu, rukkikuhi Krk 1889 J. Mägi H III 9, 509 (30)
76075 2165 S4a* & Teeliba, maasuga, mõtsakukk ja nurmenukk Ader, ägel, hainakuhi ja rüäkuhilik Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 704 (47)
76076 2165 S4a* Teeliba, maasuga, metsakukk ja nurmenukk Regi, äke, kuhi, naber Nõo 1897 A. Koger E 30005 (21)
76077 2165 S4a* Nurmenukk, metsakukk, teeliba, maasuga Hakk, kägu, regi, ägel Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 125 (17)
76078 2165 S4a* Nurmenukk, metsakukk, tiiliba, maasuga Ader, kägu, regi, äke VMr 1951 A. Riis EKRK I 2, 357 (7)
76079 2165 S4b* & Teeliba, maasuga, nurmenupp, metsakukk Regi, ägel, naber ja heinakuhi Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (15)
76080 2165 S4b* Teeliba, maasuga, nurmenupp ja metsakukk Regi, äke, viljahunik, kuhi Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (38)
76081 2165 S4b* Tiiliba, maasuga, nurmenukk, metsakupp Regi, ägel, naber, kuhi Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 450 (1)
76082 2165 S4c* Teelibe, maasuga, metsakukk, nurmenukk Rull, äke, heinakuhi Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 79 (472)
76083 2165 S4c* & Teelibe, maaasoga, nurmenukk ja metsakukk Regi, ägel, naber, kuhi Trv 1889 J. Käger H III 6, 307 (24)
76084 2165 S4d & Teeriba, maasuga, nurmenukk, metsakukk Regi [või] trull, ägel, naber, kuhi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (255)
76085 2165 S5 & Teeliba, maasuga, nurmenukk, metsakakk ja laane valge pääge lammas Regi, äke, naber, kuhi, känd Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 546 (52)
76086 2165 S6 & Teelima, nurmesuga, meresikk, metsakukk, linna valgespää hani Lumi, ägli, räim, kägu, sool Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (13-15)
76087 2165 S7 & Teeliba, maasuga, nurmenukk, niidukukk Regi, äke, naber, kuhi Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 707 (35-38)
76088 2165 S8 & Nurmenukk, metsakukk ja meresiga, linna valgepia vasikas Heinakuhi, kägu, silk, sool Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 703 (71)
76089 2165 S9* Mõtsakukk ja nurmenukk Kuhi ja naber Trv 1892 J. Kill H III 14, 230 (54)
76090 2165 S9* & Nurmenukk, metsakukk Rukkihakk ja heinakuhi Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (33)
76091 2165 S9* Nurmenukk ja metsakukk Rukkihakk ja heinakuhi Hls 1939 M. Tauts ERA II 213, 663 (3)
76092 2165 S10* & Metsakukk, nurmenukk, Riia valge peaga hani Kägu, rukkihakk, kirik Tln 1961 A. Kask RKM I 6, 91 (8-10)
76093 2165 S10* Nurmenukk, metsakukk, valge hani lendab üle Viljanaber, heinakuhi, päike paistab pääle Saa 1893 J. A. Kangur E 1637 (4)
76094 2165 S11 & Nurmenukk Naber Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 323 (32)
76095 2165 Z1 & Nurmenukk, metsakukk, sootölar, laane valge vasikas Rukkikuhi, heinakuhi, hunt, jänes TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (8)
76096 2165 Z2 & Küläkükk, nurmenukk, soosukk Rõuk, naber, kuhi Hls 1889 M. Ilus H II 22, 502 (90)
76097 2165 Z3 & Soosukk, nurmenukk, linna valge pääge hani Heinakuhi, rüanaber, sool Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (10-12)
76098 2165 Z3 Soosokk, nurmenukk, linna valge pääga hani Heinakuhi, hakk, sool Hel 1891 J. Lammas E 420 (39)
76099 2165 T1 & Taevatäkk, põllupõkk, nurmenukk, meresikk Müristamine, oder, naber, laev Hel 1891 J. Lammas E 418 (9)
76100 2165 T2 & Nurmenukk, põllupõkk, linna valge pääge hani Röähakk, viljarõuk, sool Hls 1891 J. Riiet H III 13, 592 (180)
76101 2165 U1 & Teeliba, maasuga, õuetelg, merenukk, metsakukk Regi, äke, koer, laev, kägu JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (19-20)
76102 2165 U2a & Tieliba, maasuga, õuetelled, metsakukk, meresikk ja ranna valgepia vasikas Regi, äki, koer, kägu, vähk ja merevaht SJn 1889 T. Köstner H II 26, 400 (216)
76103 2165 U2b & Teeliba, moasuga, metsakukk, meretikk, ranna valgepea vassikas, õuetelg Regi, ägi, kerves, aer, rannavaht, koer Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 862 (22)
76104 2165 U2c & Teeliba, maasuga, merehärg, metsakukk, õuekõlk ja laane valge peaga vasikas Regi, äke, vähk, kägu, koer, jänes Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 862 (12)
76105 2165 U2d & Tiiliba, maasuga, metsakukk, merehärg, ranna valge pääga vasikas, kodutõlk Regi, ägil, kägu, vähi, vaht, koer SJn 1948 A. Ratas RKM II 22, 507 (192-197)
76106 2165 U3a & Teeliba, maasoga, õuetõlk ja metsakukk Ägel Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 430 (131)
76107 2165 U3b & Tiiliba, maasuga, õuehelk, metsakukk Regi, äke, koer, kägu SJn 1958 V. Lõugas RKM II 82, 443 (1)
76108 2165 U3c & Tiiliba, muasuga, metsäkukk ja õvvelukk Lumi, äes, kägo, väräv Kod 1888 J. Liiv H II 27, 889 (84)
76109 2165 U3d & Teeliba ja maasuga, õuekukk ja metsalukk Regi PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (1)
76110 2165 U4a & Teeliba, maasuga, metsakukk, õuehelk, ranna valge peaga vasikas Regi, äke, kägu, koer, merevaht SJn 1893 J. Mein H II 43, 380 (73)
76111 2165 U4b & Teeliba, maasuga, õuetelk, metsakukk, ranna valge peaga vasikas Regi, äki, koer, kägu ja merevaht SJn 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 130 (36)
76112 2165 U4c & Õuetelk, metsakukk, teeliba, maasuga, ranna valge peaga vasikas Koer, teder, regi, ägli, merevaht Kõp 1903 M. Evert H III 30, 520 (40)
76113 2165 U4d & Teeliba, maasuga, mere valge peaga vasikas, õuehõlk, metsakukk Regi, äke, vaht, koer, teder Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (66-70)
76114 2165 U5 & Teeliba, maasuga, õuekolk, metsakukk, laane valge vasikas, mere punane pullike Regi, äke, koer, kägu, jänes, vähk Lai 1897 H. Asper H III 28, 534 (191)
76115 2165 U5 Teeliba, maasoga, õuekolk, metsakukk, laane valge vasikas, mere punane pullike Regi, adra, koer, kägu, jänes, vähk Lai 1936–1937 E. Vinkel RKM II 192, 481 (316)
76116 2165 U6 & Toarull, õuekoll, teeliba, maasuga Kass, koer, regi, äke Jür 1896 J. Saalverk H II 58, 52 (3)
76117 2165 U7 & Teeliba, maasuga, õuvehelk, ajatelk Regi, äke, koer, siga Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 787 (193)
76118 2165 U8 & Aiahelp, õuetulp, meresikk, metsakukk Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1088 (9-12)
76119 2165 U9% & Merehelm, metsakukk, õueoda, vällatelk Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 886 (43) 2592
76120 2165 U10 & Jõelima, maasuga, metsakukk, õuetelg, ranna valge peaga vasikas Jõevaht Tor 1889 J. Tilk H II 21, 371 (169)
76121 2165 U11a & Teeliba, maasuga, õuetell Regi, äke, koer Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 648 (1)
76122 2165 U11b*% & Teeliba, maasuga, õuetelk Regi, äkel, koer Pst 1895 H. Lensin H I 7, 573 (5) 2313 2592
76123 2165 U11b*% Teeliba, maasuga, õuetelk Regi, äke, koer Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (18) 2313 2592
76124 2165 U11b*% Teeliba ja maasuga, õuetelk Regi, ägli, koer Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 342 (7-9) 2313 2592
76125 2165 U11b*% Teeliba ja maasuga ja õuetelk Regi, äkki, koer Tor 1889 M. Tohv H III 5, 686 (57) 2313 2592
76126 2165 U11c Teeliba, maasuga, õuetelg Regi, äkki, koer SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (6)
76127 2165 U11c Teeliba, maasuga, õuetelg Regi, äke, koer PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (18)
76128 2165 U11c Teeliba, maasuga, õuetelg Ägi Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (58)
76129 2165 U11c & Teeliba, maasuga, õuetelg Regi, äke, koer PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (59)
76130 2165 U11c Teeliba, maasuga, õuetelg Regi, äkke, koer Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (44)
76131 2165 U11c Tieliba, maasuga, õuetelg Regi, äki, koer Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 502 (25)
76132 2165 U11c Teeliga, maasuga, õuetelg Koer Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (23)
76133 2165 U11d & Teeliba, maasuga ja õuetulp Regi, äke, koer Hlj 1895 J. A. Rehberg H II 46, 231 (2)
76134 2165 U11e & Teeliba, maasuga, õuetönn Regi, tee, koer Tor 1889 A. Juurikas H II 21, 704 (1)
76135 2165 U11f & Maasuga, tieliba ja õueoda Äki, regi ja teibas SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (22)
76136 2165 U11g & Teeluda, maasuga ja õuekolk Regi, äke ja koer Vän 1889 M. Jaason H III 5, 452 (7)
76137 2165 U11h & Taliliba, maasuga, õuvetölp Regi, äke ja koer KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 358 (17)
76138 2165 U12 & Meretikk, metsakukk, õuetelk ja ranna valgepia vasikas Näkk, metsis, koer, merevaht Kos 1894 T. Wiedemann E 9514 (2)
76139 2165 U13 & Õuetelg, maasuga Koer, äkke Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (101-102)
76140 2165 U14 & Õueoda, nurmesuga, laane valge vasikas Koer, äke ja lumi Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 419 (23)
76141 2165 U15 & Õueteng Koer Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 155
76142 2165 Va & Tiiliba, maasuga, merehärg, metsakukk ja tarevähk Regi, äke, vaalaskala, kägu, laps Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (7)
76143 2165 Vb & Toavähk, õuetölp, ranna valgepää vasikas, meresikk, metsakukk Laps, koer, merevaht, vähk, kägu Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 689 (1-5)
76144 2165 Vc & Tiiliba, maasuga, õuetölp ja tuavähk Regi, äke, koer ja laps Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (23)
76145 2165 Vd & Tuavähk, õuetölp Laps ja koer Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (78)
76146 2165 Ve & Õuekenks ja koduvähk Koer ja laps Äks 1894 P. Sepp H II 56, 514 (65)
76147 2165 W1 & Õuehilp, tanumatulp, teeliba ja maasuga Koer, väratitulp, regi, äki Vil 1895 H. Äniline E 18996 (7)
76148 2165 W2 & Maasuga, tänavatrull, õueõnn, laane valge pääga vasikas, metsakukk ja merelukk Äke, vanker, koer, jänes, kägu, jää Plt 1891 J. Reinthal E 483 (58)
76149 2165 W3 & Õuetrull, tänavaull, merehärg ja metsakukk Koer, julk, kala, teder Plt 1899 M. Luu E 38345b (11)
76150 2165 W4* Õueull, tänavatrull, laane valge peaga vasikas, metsakukk, merehärg Koer, siga, jänes, kägu, vähk 1890 E EM 115 (1042)
76151 2165 W4* Õueull, tänavatrull, laane valge pääga vasikas, metsakukk, merehärg Koer, siga, jänes, kägu, vähk 1913 E EM2 102 (1382)
76152 2165 W4* Õvveull, tänavatrull, luane valge piaga vasikas, metsakukk ja merehärg Koer, siga, jänes, kägu ja vähk Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (3)
76153 2165 W4* & Õueull, tänavatrull, laane valge piaga vasikas, merehärg, metsakukk Koer, siga, jänes, vähk, kägu Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 102 (7)
76154 2165 W5 & Õueõnn, tänavatrull, metsakukk ja majalukk Koer, siga, teder ja perenaine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 487 (5)
76155 2165 W6 & Tanumitont, ussehunt Värat, koer Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (158)
76156 2165 W6 Tanumitont, õuehunt Värav ja koer 1890 E EM 149 (1416)
76157 2165 W6 Tanumitont, õuehunt Värav ja koer 1913 E EM2 129 (1854)
76158 2165 W6 Tanumitont, ussehuint Koer 1939 Vl 118
76159 2165 W6 Tanumitont, uksehunt 1940 Lasteleht nr. 4 (1940) 80 (3)
76160 2165 W7 & Ussaia kuni, valge liina hani, õueutt, tanumitulp Peni, sool, perenaene, peremees Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 591 (3)
76161 2165 Õa & Teeliba, maasuga, heinanilp, keelekilp, ussetõlk, meresikk, mõtsakukk, mere valge pääge vasik Regi, ägel, vikat, uisk, koer, vähi, kägu, merevatt Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 16 (59)
76162 2165 Õb & Teelibe, maasuga, uksetõlk Lumi, ägel, koer Pst 1889 J. Henno H IV 3, 363 j 379 (7)
76163 2165 Õc & Tiiliba, maasuga, ussetõlk Regi, vanker, koer Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 432 (77)
76164 2165 Äa & Põllutõuk, maasuga, väravaveat, aidauss, kambrikass, teeliba Ader, ägi, koer, võti, perenaene, vanker Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (79-84)
76165 2165 Äb & Teeliba, maasuga, aidauss, põllutõuk, väravavaht Regi, äke, aidavõti, ader, koer Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (47)
76166 2165 Ö/ & Tiiliba, maasuga, pikembät muud puud, madalampa maahaina Tee, maantee Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (15) 1610L
76167 2165 Ü/ & Ööpikk, maakukk, valge väli, kiri kari, tark karja kaitsja (Eine Nachtigall, ein Landhahn, ein weisses Feld, eine bunte Herde, ein kluger Hüter der Herde) Orgel, Küster, Kirche, Gemeine, Prediger Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 283 2385N
76168 2165 Ü/ Ööpikk, maakukk, valge väli, kirju kari, tark karja kaitseja Orel, köster, kirik, kogudus, õpetaja 1890 E EM 114 (1028) 2385N
76169 2165 Ü/ Ööpikk, maakukk, valge väli, kirju kari, tark karja kaitseja Orel, köster, kirik, kogudus, õpetaja 1913 E EM2 101 (1363) 2385N
76170 2165 X/ & Mõtsakukk, järvesikk, uru oinas, laanõ lammas Kägu, haug, vähi, uss Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (86) 1509C
76171 2166 A & Teen kõvaks, teen pehmeks, teen rikkaks, teen vaeseks, mind sallid ja soovid, mind otsid ja ostad, mind kurjaste kardad, mind valjuste varid, ma elatan elu ja soetan surma Tuli Tt 1871 J. Hurt EPost. Lisal. nr. 13 ja 15 (1871) 78 ja 90 (24)
76172 2166 A Teen kõvaks, teen pehmeks, teen rikkaks, teen vaeseks, mind sallid ja soovid, mind otsid ja ostad, mind kurjaste kardad, mind valjuste varid, ma elatan elu ja soetan surma Tuli 1878 Mötleja 32 ja 54 (134)
76173 2166 A Teen kõvaks, teen pehmeks, teen rikkaks, teen vaeseks, mind sallid ja soovid, mind otsid ja ostad, mind kurjaste kardad, mind valjuste varid, ma elatan elu ja soetan surma Tuli 1883 ER Kal. (1883) 87 ja 93 (7)
76174 2166 Ba & Teen kõvaks, teen pehmeks, teen rikkaks, teen vaeseks, mind ostad ja otsid, mind kurjaste kardad, ma elatan elu ja soendan surma Tuli Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 227 (30)
76175 2166 Bb & Teen kõvaks, teen pehmeks, teen rikkaks, teen vaeseks, mind kurjaste kardad, otsid ja ostad, elatan elu ja soetan surma Tuli Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 576 (66)
76176 2166 C & Teen kõvaks, teen pehmeks, teen rikkaks, teen vaeseks, mind otsid ja ostad, mind kurjasti kardad, valjusti valdad Tuli Krk 1939 V. Kuut ERA II 214, 650 (15)
76177 2167 A & Ma panen elavaid surema ja surnuid elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks ja iga mees jääb ometi, mis ta oli Unenägu 1807 Anonüüm XXX Gressel (1807) lk-ta
76178 2167 A Ma panen elavaid surema ja surnuid elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks ja iga mees jääb ometi, mis ta oli Unenägu 1817 Holtz 215 (28)
76179 2167 A Ma panen elavaid surema ja surnuid elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks ja iga mees jääb ometi, mis ta oli Unenäkö 1851 Lönnrot2 186 (83)
76180 2167 A Ma panen elavaid surema ja surnuid elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks ja iga mees jääb ommeti, mis ta oli (Ich mache Lebende sterben und Gestorbene leben, ich mache die Armen reich und die Reichen arm, und Jeder bleibt doch, was er war) Der Traum 1876 Wied. 276
76181 2167 A Ma panen elavaid surema ja surnuid elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks, ka iga mees jääb ommeti, mis ta oli Unenägu 1883 ER Kal. (1883) 90 (21)
76182 2167 A Panen elavad surema ja surnud elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks, kuid ikka iga mees jääb seks, kes ta on 1920 Kmpm. KLr I8 118
76183 2167 A Panen elavad surema ja surnud elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks, kuid ikka iga mees jääb ikka selleks, kes ta on 1924 Kmpm. EL I9 141
76184 2167 A Panen elavad surema, surnud elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks, kuid ikka igaüks jääb selleks, kes ta on Unenägu 1929 Jürisson 89 (4)
76185 2167 A Panen elavad surema ja surnud elama, teen vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks, kuid iga mees jääb ikka selleks, kes ta on 1931 Kmpm. EL II10 239
76186 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1890 E EM 145 (1372)
76187 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1913 E EM2 126 (1793)
76188 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1906 Schneider Elusal. Kal. (1906) 5 ja 32 (2)
76189 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1914 E MM 15 ja 45 (225)
76190 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1920 E MM2 15 ja 48 (228)
76191 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1994 E MM3 12 ja 39 (228)
76192 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1925 Ronk nr. 6 ja 7 (1925) 142 ja 168
76193 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1926 Raud KL III 214 (24)
76194 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks 1927 Ainelo III 124
76195 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1934 Raud VMj 214 (24)
76196 2167 A Suretab, aga ei sureta, teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga ei tee vaeseks Unenägu 1939 Nugis 293 ja 314 (215)
76197 2167 A Teeb rikkaks, aga ei tee rikkaks, teeb vaeseks, aga et tee vaeseks, teeb surnuks, aga ei tee surnuks 1939 Lasteleht nr. 6 ja 13 (1939) 104 ja 217 (1)
76198 2167 B & Teen surnu eläves ja eläve surnuss Unenägu Krk 1937 M. Sarv ERA II 142, 387 (33)
76199 2168 & Teha jõuad, lugeda ei jõua Linakolge SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 466 (12)
76200 2168 # 556
76201 2169 & Teten ikõt, süvven kität Sibul Rõu 1953 H. Ploom KKI, MT 130, 11
76202 2169 # ul
76203 2170 A1a1 Kolm meil, kolm teil, kolm kõigil külal Ahjuroop, luud, lasn 1890 E EM 67 (492)
76204 2170 A1a1 Kolm meil, kolm teil, kolm kõigil külal Ahjuroop, luud, lasn 1913 E EM2 60 (638)
76205 2170 A1a1 & Kolm meil, kolm teil, kolm kõigel külal Roop, leivalabidas ja ahjuluud Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 54 ja 56 (11)
76206 2170 A1a1 Kolm meil, kolm teil, kolm kõigel külal Ahjuluud, roop ja leivalabidas VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (13)
76207 2170 A1a1 Kolm meil, [kolm] teil, [kolm] kõigila külala Ahjuluud, roop ja leivalabidas Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (71)
76208 2170 A1a1 [Kolm] meil, [kolm] teil, [kolm] kõigil külal Ahjuluud, roop ja leivalabidas Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 280 (24)
76209 2170 A1a1 Kolm teile, kolm meile, kolm kõigele külale Ahjuroop, luud ja leivalabidas Rak 1895 M. Tamm E 18874 (9)
76210 2170 A1a2 Meil kolm, teil kolm, kõigil külal kolm Ahjuluud, labidas ja roop Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (115)
76211 2170 A1a2 & Meil kolm, teil kolm, kigel küläl kolm Ahjuroop, ahjuluud, levälapi Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (109)
76212 2170 A1a2 Meil kolm, teil kolm, kõigel külal kolm Ahjuluud, roop, labidad Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (21)
76213 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõigel külal kolm Leivalabidas, roop, luud 1992 Metstak2 28 ja 30
76214 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõige külal kolm Leivalabidas, roop ja luud Kos 1888 A. G. Eriksohn H II 16, 238 (2)
76215 2170 A1a3 & Teil [kolm], meil [kolm], kõigel külal [kolm] Ahjuroop, labidas, luud Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (55)
76216 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõigil külal kolm Ahjuluud, roop ja leivalabidas Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (87)
76217 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõigil külal kolm Ahjuluud, roop ja leivalabidas Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 832 (36)
76218 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõigil külal kolm Luud, labidas, hang Jõe 1888 H. Redlich SKS, Eisen 74 (69)
76219 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõigil külal kolm Ahjuroop, labidas, luud Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 420 (28)
76220 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõigil külal kolm Ahjuluud, labidas, roop Plt 1891 J. Reinthal E 480 (8)
76221 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõigil külal kolm Ahjuluud, labidas ja roop Plt 1894 M. Luu H IV 5, 541 (2)
76222 2170 A1a3 Teil kolm, meil kolm, kõigel külal kolm Ahjuluud, ruup ja labidas Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 112 (66)
76223 2170 A1a4* Meil kolm, teil kolm, üle küla kõigil kolm Ahjuroop, luud ja labidas Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 578 (6)
76224 2170 A1a4* Meil kolm, teil kolm, üle küla kõigil kolm Luud, roop, labidas Tt 1901 A. Raudkell E 41303 (31)
76225 2170 A1a4* & Meil on kolm, teil on kolm, üle küla keigil kolm Roop, luud ja labidas Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 277 (40)
76226 2170 A1a4* Teil kolm, meil kolm, üle küla kõigil kolm Leivalabidas, luud ja roop Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (8)
76227 2170 A1a5 & Meil kolm, teil kolm, tervel külal kolm Ahjuluud, labidas ja roop Trt 1927 F. Suits ARS 1, 700 (13)
76228 2170 A1a6* & Meil kolm, teil kolm, egäl külal kolm Ahjuluud, roop, levälapi Trv 1894 A. Rull H III 20, 137 (16)
76229 2170 A1a6* Teil kolm, meil kolm, igal küläl kolm Leivalabidas, luud, roop Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (3)
76230 2170 A1a6* Teid kolm, meid kolm, igas külas kolm Liud, roop, labidas Hls 1893 J. Stamm H III 13, 732 (57)
76231 2170 A1b* Meil kolm, teil kolm, igas külas ise kolm Pada Ris 1892 V. J. Rosenwaldt H II 40, 909 (14)
76232 2170 A1b* & Meil kolm, teil kolm, külal ka kolm Ahjuroop, luud ja labidas MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 698 (110)
76233 2170 A1b* Kolm on meil, kolm on teil, kolm on üle küla Roop, leivalabidas ja luud Lai 1897 H. Asper H III 28, 535 (194)
76234 2170 A2a1 & Meil kolm, teil kolm, igas peres kolm Ahjuluud, roop ja leivalabidas Jõh 1892 T. Wiedemann H III 12, 92 (10)
76235 2170 A2a1 Meil kolm, teil kolm, igas peres kolm Ahjuluud, roop, labidas JMd? 1937 Anonüüm 054 ERA II 172, 348 (17)
76236 2170 A2a1 Meil kolm, teil kolm, igas peres kolm Ahjuluud, roop, labidas JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 339 (25)
76237 2170 A2a2* Teil kolm, meil kolm, igas peres kolm Ahjuroop, luud ja leivalasn PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 711 (25)
76238 2170 A2a2* Teil kolm, meil kolm, igas peres kolm Ahjuluud, labidas, roop Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 240 (5)
76239 2170 A2a2* Teil kolm, meil kolm, egas peres kolm Ahjulabidas, luud, roop Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (36)
76240 2170 A2a2* & Teil kolm, meil kolm, igas peres kolm Ahjuroop, luud ja lasn HJn 1888 H. Tiidermann SKS, Eisen 88 (26)
76241 2170 A2a2* Teil kolm, meil kolm, igas peres kolm Ahjuroop, luud ja labidas Kos 1890 J. Härg H IV 1, 828 (10)
76242 2170 A2a2* Teil kolm, meil kolm, neid igas peres kolm Roop, ahjuluud ja labidas Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (65)
76243 2170 A2b* Meil kolm, teil kolm, igas peres ikke kolm Leivalabidas, luud ja roop Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (91)
76244 2170 A2b* Meil kolm, teil kolm, igas peres ikka kolm Luud, labidas, roop Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (60)
76245 2170 A2b* & Teil on kolm, meil on kolm, igas peres ise kolm Ahjuroop, labidas ja luud Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 54 (38)
76246 2170 A3a1* Teil kolm, meil kolm, igal talul kolm Ahjuluud, labidas, roop KJn 1870 J. Tiedemann E 146 (155)
76247 2170 A3a1* Teil kolm, meil kolm, igäl talul kolm Leivälaud, labid, ruup KJn 1890 A. Pihlak E 458 (47)
76248 2170 A3a1* Teil kolm, meil kolm, igal talul kolm Ahjuroop, luud, leivalabid TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 478 (7)
76249 2170 A3a1* & Teil kolm, meil kolm, igal talul kolm Ahjuhark, luud ja roop Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (42)
76250 2170 A3a1* Teil kolm, meil kolm, egan talun kolm Ahjuluud, -ruup ja levalapi Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (61)
76251 2170 A3a1* Teil on kolm, meil on kolm, egal talul kolm Leivalapju, ahjuluud ja roop Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 819 (70)
76252 2170 A3a2* Teil kolm, meil kolm,egal talul ikki kolm Ahjuroop ja hark Puh 1889 J. Loskit H II 30, 52 (42)
76253 2170 A3a2* & Teil kolm, meil kolm, igas talus isi kolm Ahjuluud, roop ja leivalabidas Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (88)
76254 2170 A3b* & Meil kolm, teil kolm, kõigil talul kolm Luud, labidas, ahjuroop Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (26)
76255 2170 A3b* Teil kolm, meil kolm, igas talus ka kolm Luud, roop, labidas Äks 1889 A. Mauer H II 28, 69 (52)
76256 2170 A3b* Meil kolm, teil kolm, kolm igal talul Ahjuroop, luud ja leivalabidas Rõn 1933 K. Jaama E 84002 (3)
76257 2170 A3b* Kolm teil, kolm meil, kolm igal talul Roop, leivalapi, ahjuluud Pst 1889 J. Henno H IV 3, 366 ja 380 (10)
76258 2170 A4 & Meil om kolm, Koigal kolm, egal kuhal kolm Leivalapi, ahjuroop ja leivaküna Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 272 (56)
76259 2170 A5 & Kolm meile ja kolm teile, kolm igaühele Ahjuroop, luud ja lasn Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 155 (93)
76260 2170 B & Meil üks, teil üks, igal perel üks Ahjuroop Juu 1888 J. Oras H III 3, 487 (21)
76261 2170 C/ & Üks must meil, kaks musta teil ja kaks musta kõigel külal Ahjuroop, luud ja labidas Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (69) 1140B
76262 2170 # 1140 1141 1190
76263 2171 a & Teine poolt haljas ja teine poolt haljas, Puu-Peeter keskpaigas Aken Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 860 (16)
76264 2171 b & Teine poolt haljas, teine poolt haljas, Puu-Peeter keskel Ake Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (91)
76265 2172 & Teine rida mehi teinepool mäge, varras ninasõõrmetest läbi Katuse harimalgad Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (5)
76266 2172 # 503Ü6+
76267 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher ja ühtlase poegevad mõlemad ([Zwei] Kühe, eine trächtig, die andere güst, und setzen doch alle beyde zugleich) Gersten und Roggen, der zugleich reif wird Tt 1732 A. Thor Helle Helle 363 (24)
76268 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher ja ühtlaise poegevad mõlemad (Zwey Kühe, die eine trächtig, die andre güst, und kalben beide zugleich) Das Roggen- und das Gerstenfeld 1818 Hupel2 170
76269 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher ja ühtlaise poegevad mõlemad Rukkid ja odrad, kui küpsed on 1782 Willmann 166 (23)
76270 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher ja ühtlaise poegevad mõlemad Ruis- ja ohrapelto 1844 Lönnrot 152
76271 2173 Aa1* Kaks lehma, tõine tiine, tõine aher, ühtlase poegevad mõlemad Rugis- ning odrapõld 1869 Ahlqvist 72
76272 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher ja ühtlasi poegevad mõlemad (Zwei Kühe, eine trächtig, die andere gelt, und beide kalben zugleich) Roggen- und Gerstenfeld 1876 Wied. 267
76273 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher, ühtlasi poegivad mõlemad Rukki- ja odrapõld 1890 E EM 53 (331)
76274 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher, ühtlasi poegivad mõlemad Rukki- ja odrapõld 1913 E EM2 48 (418)
76275 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher ja ühtlasi poegivad mõlemad Rukis ja oder, mis ühes valmib 1898 KAH EKAl 160 ja 163 (23)
76276 2173 Aa1* & Kaits lehmä, tõine tiinä, tõine aher, ühtlasi poegevad mõlemad Rügä ja kesu Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (16)
76277 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher, ühtlasi poegivad Rukki- ja odrapõld Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (73)
76278 2173 Aa1* Kaks lehma, teine tiine, teine aher, ühtlasi poegivad Odra ja ruki Lai 1897 H. Asper H III 28, 532/3 (169)
76279 2173 Aa1* & Kaks lehma, üks tiine ja teine aher ja ühtlasi poegivad Sui- ja talverukis Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (23)
76280 2173 Aa2 & Kaks lehma, tõine tiine, tõine aher, ühteaegu pooginevad Otra ja rukkis Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 869 (82)
76281 2173 Aa3 & Kaks lehma, üks aher, teine tiine, aga ligistikku poegivad Rukid ja odrad Hlj 1895 A. Raid H III 23, 103 (6)
76282 2173 Aa4 & Kaks lehma, teine aher, teine tiine, seltsis poegevad Rukis ja odr Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 738 (67)
76283 2173 Aa5* & Aher lehm ja tiine lehm, ühtlasi poigevad mõlemad Tali- ja suivili Tor 1889 M. Sahl H III 5, 507 (30)
76284 2173 Aa5* Tiine lehm ja aher lehm üttelesi poegelese Rukki ja oder Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (259)
76285 2173 Aa6 & Teine tiine, teine aher lehm, ühtlasi poegivad mõlemad Rukis ja oder HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 79 (64)
76286 2173 Aa7 & Teine aher lehm, teine tulnd lehm, ühtlasi poegivad mõlemad Talirukis ja oder LNg 1937 E. Ennist ERA II 159, 659 (28)
76287 2173 Ab & Kaks lehma, teine tiine, teine aher, seltsis kandvad Sui- ja talivili Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (24)
76288 2173 Ac* Aher lehm ja tiine lehm, tuleb ühtlase piima Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (4)
76289 2173 Ac* & Teine aher lehm, teine tiine lehm, ühel ajal tulevad piima Oder, rukis Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 197 (104)
76290 2173 Ad* & Aher ja tiine lehm, hakkavad ühekorraga lüpsma Odrad ja rukkid Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (127)
76291 2173 Ad* Kaks lehma, üks tiine, teine aher, mõlemad saavad korraga lüpsma Talirukis ja suvirukis Rõn 1933 K. Jaama E 84002 (11)
76292 2173 B & Hobu tiine, teine aher ja ühtlase kannavad Rukkioras, oder Tt 1839 Anonüüm XXX Gressel (1839) lk-ta
76293 2173 B Hobune tiine, teine aher ja ühtlasi kannavad (Ein Pferd trächtig, das andere gelt, und zugleich gebären sie) Roggen und Gerste 1876 Wied. 283
76294 2173 B Hobune tiine, teine aher ja ühtlasi kannavad mõlemad Rukkid ja odrad 1890 E EM 42 (201)
76295 2173 B Hobune tiine, teine aher ja ühtlasi kannavad mõlemad Rukkid ja odrad 1913 E EM2 38 (245)
76296 2173 Ca* & Teine tiine, teine aher, ühes poegivad mõlemad Rukid, odrad KJn 1870 J. Tiedemann E 150 (191)
76297 2173 Ca* Teine tiine, teine aher, ühteviisi poegivad mõlemad Rukki ja kesv Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (30)
76298 2173 Ca* Teine tiine, teine aher, ühtlaisi poegivad Rukki- ja tõuväli Pal 1889 M. Uus H II 27, 427 (54)
76299 2173 Cb & Tõine tiine, tõine aher, pojad toovad ühekorraga mõlemad Rukis, tõug Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (10)
76300 2173 Cc Tiine ja aher, ühtlasi poegivad Rukkid ja odrad 1913 E EM2 132 (1896)
76301 2173 Cc & Tiin ja aer, ühtlasi poegevad Rukis ja ohr Kuu 1894 J. Abreldal E 6543 (8)
76302 2173 D & Üks tiine, teine aher, kolmas karata Oras, kesa, ohrapõld Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 283 (69)
76303 2173 D Üks tiine, teine aher, kolmas karata Oras, kesa, ohrapõld HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 693 (21)
76304 2173 E & Kaits lehma nüssava, kolmas om aher Kaits viljanurme om vilja all, kolmas – kesanurm om aher Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 813 (5)
76305 2173 F/ & Esa pikk ja ema lai, ütelisi poigeva mõlemba Rüga ja kesi Ote 1895 C. Lipping H II 56, 807 (151) 366Ö
76306 2173 # 2324 2607
76307 2174 A1a1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia Lumesadu 1890 E EM 151 (1433)
76308 2174 A1a1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia Lumesadu 1913 E EM2 131 (1875)
76309 2174 A1a1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia Lumesadu 1929 Jürisson 208 (14)
76310 2174 A1a1 & Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia Lumi Pld 1925–1926 L. Gering E 72972 (28)
76311 2174 A1a2 & Teises ilmas raiutakse, laastud kukuvad seie Lund sadab Lai 1897 H. Asper H III 28, 529 (131)
76312 2174 A1a3 & Teises ilmas raiutakse, laast kargab seie Välk, müristamine Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 535 (38)
76313 2174 A1b1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia ilma 1905 Kmpm. KLr 40
76314 2174 A1b1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia ilma 1910 Kmpm. KLr I4 54 (2)
76315 2174 A1b1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia ilma 1924 Kmpm. EL I9 68
76316 2174 A1b1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia ilma Lumesadu 1911 Freymann 238
76317 2174 A1b1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia ilma Lumesadu Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (13)
76318 2174 A1b1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia ilma Lumesadu Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (61)
76319 2174 A1b1 & Teises ilmas raiutakse, lastud langevad siia ilma Müristamine Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 124 (6)
76320 2174 A1b1 & Teises ilmas rajutakse, laastud langevad seia ilma Lumesadu KJn 1870 J. Tiedemann E 137 (87)
76321 2174 A1b1 Teises maailmas raiutakse, laastud langevad siia maailma 1931 Kmpm. EL II10 91
76322 2174 A1b1 Teises maailmas raiutakse, laastud langevad siia maailma 1945 Seilental II 66
76323 2174 A1b2 Teises ilmas raiutakse, laastud kukuvad siia ilma (In der anderen Welt wird gehauen, die Späne fallen in diese Welt) Das Schneien 1876 Wied. 288
76324 2174 A1b2 & Teises ilmas raiutase, laastad kukuvad siia ilma Lumi sadab Tt 1660–1876 Anonüüm 004 H, R 5, 123 (114)
76325 2174 A1b2 Tõises ilmas raiutakse, laastud kukuvad siia ilma Rahe sadab Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (65)
76326 2174 A1c1 & Teises ilmas raiutakse, laastud langevad siia maale Lumesadu TMr 1930 E. Schmidt E 71296 (22)
76327 2174 A1c2 & Teises elmas raiotakse, laastud kukuvad seia moale Lumi saab Juu? 1891 M. Antje H III 3, 334 (60)
76328 2174 A1c3 Tõises ilmas raiutakse, laastud kargavad siia maale Lumesadu Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (31)
76329 2174 A1c3 Tõesen ilman raiutes, laastu kargave siiä maale Lumesadu Trv 1892 J. Kill H III 14, 235 (113)
76330 2174 A1c3 & Tõisen ilman raiutes, laastu kargave siia maale Lumi, rahe, vihm Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 193 (31)
76331 2174 A1d1 Teises ilmas raiutakse, laastud langevad meie maale Lumesadu Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (10)
76332 2174 A1d1 & Teises ilmas raiutakse, laastud langevad meie maale Lumesadu Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 365 (132)
76333 2174 A1d2 & Teises ilmas raiutakse, lastud kukkuvad meie maale Lumesadu Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 579 (5)
76334 2174 A1e & Teises ilmas raiutakse, laastud langevad meile Lumesadu Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 109 (27)
76335 2174 A2a1 & Teises ilmas raiutakse puid, siia kargavad laastud Lund sadab Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (61)
76336 2174 A2a1 Teises ilmas raiutakse puud, siia kargava laastu Välk Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 499 (2)
76337 2174 A2a1 Tõisen ilman raiutas puid, siia kargave laastu Välgilöömine Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (23)
76338 2174 A2a1 & Teseh ilmah raotas puid, siia' kargase lastu' Piksemüristamine ja välgolöömine Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (9)
76339 2174 A2a2 Teises ilmas raiutas puid, siia käiva laastud Välki heidab Ran 1895 J. Palu E 18773a (17)
76340 2174 A2a2 & Tõõsõh ilmah raotas puid, siia kääva laastu Lummõ satas Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (47)
76341 2174 A2a3* & Tõisel ilmal raiutes puid, siia sadave laastu Lumesadu Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (67)
76342 2174 A2a3* Teises ilmas lõhutakse puid ja siia lendavad laastud Müristamine Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 113 (18)
76343 2174 A2b1 Teises ilmas raiutakse puid, siia ilma kargavad laastud Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 21 (1885) 111 (33)
76344 2174 A2b1 Teises ilmas raiutakse puid, siia ilma kargavad laastud Lumet sadab Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 295 (133)
76345 2174 A2b1 & Tõisen ilman raiutas puid, siiä ilma kargava laastu Lumesadamine Trv 1890 A. Rull H II 25, 432 (38)
76346 2174 A2b1 & Tõises ilmas raiutasse puid, siie ilma kargavad laastud Välgulüümine MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 691 (34)
76347 2174 A2b1 Tõises ilmas raotakse puid, siiä ilma kargavad lastud Lund sadab San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 419 (24)
76348 2174 A2b2 Teises ilmas raiutakse puid, laastud kargavad siia ilma Lume sadab Hls 1894 J. Riiet H III 19, 837 (72)
76349 2174 A2b2 Tõises ilmas raiutakse puid, laastud kargavad siia ilma Lund sadab Trv 1894 K. Tober H III 20, 325 (3)
76350 2174 A2b2 & Tõisen ilman raiutas puid, laastu kargave siia ilma Lume sadab Trv 1890 J. Tinn H II 25, 747 (89)
76351 2174 A2b2 Tõisen ilman raiutas puid, lastu kargava siia ilma Lumme sadab Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (21)
76352 2174 A2b3* & Tõisen ilman raiutas puid, siia ilma langeve laastu Lumet sadab Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (96)
76353 2174 A2b3* Tõsen ilman raotasse puid, laastu langeva siia ilma Äike Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 217/8 (25)
76354 2174 A2c* Teises ilmas raiutakse puid, laastud lähvad teise ilma Rahe JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 360 (24)
76355 2174 A2c* & Teisen ilman raotakse puid ja teise ilma langevad laastud Lumi Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 14 (20)
76356 2174 A2d1* Tõisen ilman raiutse puid, laasta kargave siia maale Lumesadu Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (161)
76357 2174 A2d1* & Tõises ilmas raiutakse puid, laastu kargave siia maale Välk Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (21)
76358 2174 A2d1* & Tõisen ilman raiutas puid, siia maale kargava laastu Lume sadab Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 851 (18)
76359 2174 A2d2* & Tõisen ilman raiuts puid, siia maale käüve lastu Lumesadamine Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 520 (112)
76360 2174 A2d2* Tõisen ilman raiutse puid, laastud kävve siiä maale Pikken Hls 1889 M. Ilus H II 22, 501 (77)
76361 2174 A2d3* & Tõises ilmas raiutaks puid, laastud langevad siia maale Lumi Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (68)
76362 2174 A2d3* Tõsen ilman lahutakse puid, lastu lendasõ siiä maalõ Äike San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73 (4)
76363 2174 A2e1* Teises ilmas raiutakse puid, laastud kargavad meie maale Lumesadu JMd? 1937 Anonüüm 054 ERA II 172, 348 (13)
76364 2174 A2e1* & Teises ilmas raiutakse puid, aga laastud kargavad meie maale Lumesadamine Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 471 (65)
76365 2174 A2e2* Teises ilmas raiutakse puid, meie maale langevad laastud Vihm ja lumi Jõh 1935 Anonüüm 044 ERA II 118, 276 (52)
76366 2174 A2e2* Teises ilmas raiutakse puid, laastud langevad meie maale Lumesadu Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 40 (9)
76367 2174 A2e2* & Teises ilmas raiutakse puid, laastud langevad meie maale Lumesadu Ote 1930 A. Aavik E 66025 (38)
76368 2174 A2e2* Teises ilmas raiutakse puud maha, laastud langevad meie maale Lumi Vig 1928 M. Ester A 10257 (6)
76369 2174 A2e3* & Teises ilmas raiutakse puid, laastud lendavad meie maale Lumi Trt 1934 K. Kirss E 85928 (40)
76370 2174 A2e3* Teises ilmas raiutakse puid, aga laastud lendavad meie maale Lumesadu Rap 1926 A. Hamburg E 72979 ja 72981 (29)
76371 2174 A2f & Teises ilmas raiutakse puid, laastud kukuvad meile Välk JMd? 1937 A. Kalme ERA II 172, 339 (23)
76372 2174 A2g & Tõisen ilman raiutas puid, lastu kargave laiali Lumesadu Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (31)
76373 2174 A3 & Tõsen ilman ragutakse tamme ja siia karkse lastu Välk Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 34 (30)
76374 2174 A4 & Teismaailmas raiutakse, laastud tulevad meie maale Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 418 (39)
76375 2174 A5 & Teises maailmas raiutakse puid, laastud lendavad meile Pikne Plv 1978 M. Adel RKM II 333, 421
76376 2174 B1 & Seoh ilmah raotas, tuuhu ilma karglõs lastu Jummal mürstas Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 116111 (1)
76377 2174 B2 & S'ooh ilmah raotas puid, tuuhu ilma karglõs lastu Mürstas ja pälki pill Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 368 (42)
76378 2174 B3 & S'oo ilma raotas tammõ, tuuhu ilma tsilgusõ lastu' Pälki pill Se 1933 N. Oinas S 58566 (10)
76379 2174 C1 & Seal ilmas raiutasse, laastud kukuvad siia maal Lume sadab Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 159 (7)
76380 2174 C2a & Sääl ilman raotas puid, siia ilma kargas last Lumesadu San 1924 E. Päss E 54088 (8)
76381 2174 C2b & Sääl ilman raotes puid, siiä ilma lendäse lastu Lumesadu Hel 1925 E. Päss E 56008 (48)
76382 2174 C2c & Sääl ilman raotas puid, siia ilma tuleva lastu Lumesadu Ote 1892 J. Ainson H II 44, 543 (6)
76383 2174 D1a* Tuuh ilmah raotas, s'ooho ilma lastu karglõsõ Pälki pill Se 1929 V. Ruusamägi ERA II 10, 446 (33)
76384 2174 D1a* & Tuuh ilmah raotas, s'ooho ilma kargasõ laastu Lummõ satas Se 1935 A. Jänessoo S 105261 (13)
76385 2174 D1b & Tuuh ilmah raotas, s'ooho ilma tsilgusõ lastu Pälki pill Se 1935 A. Põhi S 116157 (21)
76386 2174 D1c & Tuuh ilmah rago, s'oohõ ilma pillusõ' lastu' Müristas, lüü välku ja vihma satas Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 471 (41)
76387 2174 D1d* Tuuh ilmah raotas, s'ooho ilma satasõ laastu' Lumõsado Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (7)
76388 2174 D1d* & Tuuh ilmah raotas, lastu satasõ s'ooho ilma Lund sajab Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 275 (46)
76389 2174 D1d* Tuuh ilmah raotas, siiä satasõ' lastu' Lumesadu Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (15)
76390 2174 D2a* & Tuohn ilmahn puid raotas, suohn ilmahn lastu' kargase' Vanaesä, pälk Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (194)
76391 2174 D2a* Tuuh ilmah raotas puid, siia ilma kargasõ lastu Lummõ satas Se 1929 I. Sonts S 124438 (59)
76392 2174 D2b* & Tuuh ilmah raotas puid, s'oohtõ ilma satasõ lastu Lummõ satas Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (28)
76393 2174 D2b* Tuuh ilmah raotas puid, s'oohtõ ilma satasõ lastu' Lummõ satas Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (62)
76394 2174 D2b* Tuuh ilmah raotas puid, siiä satasõ lastu Lummõ satas Se 1929 V. Savala S 17514 (6)
76395 2174 D3 & Tuuh ilmah lasta raotas, siiä ilma lastu satasõ Lumi Se 1937 N. Ress ERA II 163, 44/5 (23)
76396 2174 D4a1 & Tuuh ilmah raotas tammõ, s'ooho ilma tsilgusõ lastu Pälki pill Se 1932 A. Tammeorg S 35486 (10)
76397 2174 D4a1 Tuuh ilmah raotas tammõ, s'ooho ilma tsilgusõ lastu Pälki pill Se 1935 N. Oinas S 103037 (24)
76398 2174 D4a2 & Tuuh ilmah raotas tammi, s'ooho ilma tsiugõlõsõ lastu Lummõ satas Se 1934 F. Paloots S 76504 (11)
76399 2174 D4a3 & Tuuh ilmah tammõ raotas, s'ooho ilma lastu karglõs Jummal müristäs Se 1929 P. Podrätšikov S 13888/9 (17)
76400 2174 D4a4 & Tuuh ilmah raotas tammõ, a s'ooho ilma tulõva lastu' Lummõ satas Se 1929 A. Gehrke S 17146 (2)
76401 2174 D4b1 & Tuuh ilmah raotas tamme, seole maale tuleva lastu Lumme satas Se 1972 K. Salve RKM II 290, 672 (12)
76402 2174 D4b2 & Tuuh ilmah raotas tammõ, siiä' karglõsõ' lastu' Pälke pill Se 1927 J. Orusaar S 2360 (49)
76403 2174 E1 & Kui ühes ilmas raiutie, siis tõise laastud kargavad Lund sadamaie Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 648 (48)
76404 2174 E2 & Ühes ilmas lõhutakse puid, teise ilma kargavad laastud Lumesadu Krl 1930 L. Uibopuu E 64703 (1)
76405 2174 F & Tõsõ ilma veereh raodas puid, seo ilma tsilgusõ' lastu' Lummõ satas Se 1931–1933 H. Tampere ERA II 56, 427 (23)
76406 2174 G & Üteh ilma veereh raotas tammõ, tõistõ veerde lindasõ laastu' Pikne ja välk Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 384 (23)
76407 2174 G Ühe ilma ääres taiutakse tamme, laastud langevad teise ilma äärde Pikne ja välk 1907 Leoke Vv Tähtr. lk-ta (16)
76408 2174 H1 & Tuul maal raotas, s'oolõ maalõ lastu' kargasõ' Lummõ satas Se 1934 M. Podrätšikov S 85763 (13)
76409 2174 H2a* & Tuul maal puid raotas, s'uule maale lastu karglese' Lumi satas Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (195)
76410 2174 H2a* Tuul maal rautas puid, siin maal kargas last Äike Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 405 (304)
76411 2174 H2b & Tuuh maal puid raotas, s'oohõ ilma tsilgusõ lastu Pälki pill Se 1933 N. Oinas S 68131 (37)
76412 2174 H3a & Tuul maal tammõ raotas, seolõ maalõ lastu tsilgusõ Rahategemine Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 411 (80)
76413 2174 H3a Tuol maal tammõ raotas, s'oolõ maalõ lastu tsilgusõ Rahategemine 1890 E EM 159 (1524)
76414 2174 H3a Tuol maal tammõ raotas, s'oolõ maalõ lastu tsilgusõ Rahategemine 1913 E EM2 137 (1983)
76415 2174 H3b* Tuul maal tammõ raotas, s'oolõ maalõ lastu kargasõ Sadab lund Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 321 (21)
76416 2174 H3b* Tuul maal tammõ raotas, s'oolõ maalõ lastu kargas Pikse müristab Se 1938 J. Võsu RKM II 80, 316 (13)
76417 2174 H3b* & Tuul maal raotas tammõ, s'oolõ maalõ karglõs lastu' Pälki pill Se 1927 M. Pihlapuu S 1938 (92)
76418 2174 H3b* Tuul maal raotas tamme, s'oolõ maalõ kargasõ' lastu' Lumõ satas Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (9)
76419 2174 H3b* Tuul maal raotas tammõ, s'oolõ maalõ kargasõ' lastu' Lummõ satas Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 642 (27)
76420 2174 H3c* Tuul maal tammõ raotas, s'oolõ maalõ laastu tulõva Kirjad Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 208 (63)
76421 2174 H3c* & Tuul maal tammõ raotas, s'oolõ maalõ lastu tulõva' Kir'a' Se 1956 V. Pino RKM II 51, 392/3 (4)
76422 2174 H3c* Tuul maal tammõ raotas, lastu tulõva s'oolõ maalõ Se 1956 V. Pino RKM II 51, 475 (21)
76423 2174 H3c* & Tuul maal raotas tamme, s'oolõ maalõ tuleva lastu Lumme satas Vas 1895 J. Tint H III 26, 467 (84)
76424 2174 I1a Seal maal raotes puid, siia kargase lastu Lumesadu Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 230 (8)
76425 2174 I1a Sääl maal raiutakse puid, siia kargava lastu Lumekibemed ehk lund sadab Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (39)
76426 2174 I1a & Sääl maal raotas puid, siiä kargava lastu Välk Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (8)
76427 2174 I1a & Sääl maal raotas puid, siiä kargasõ laastu Lumõ satas Rõu 1894 A. Assor H II 51, 405 (20)
76428 2174 I1b* Sääl maal raotas puid, siia maale kargava lastu Lumme satas Urv 1890 J. Teder H III 11, 330 (35)
76429 2174 I1b* Sääl maal raotes puid, siia maale kargase lastu Lumme satas San 1895 J. Kuldsep E 19085 (49)
76430 2174 I1b* & Sääl maal raotes puid, siiä maale kargase lastu Müristemine, räüss (rahe) Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (98)
76431 2174 I1b* Seal mail raiutakse puid, siia maale kargase laastu Piksevihm San 1988 A. Korb RKM II 414, 96 (58)
76432 2174 I1b* Sääl maal raotas puid, siia maale kargas laast Välku lüvväs Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 389 (7)
76433 2174 I1b* & Sääl maal raiutakse puid, laastu kargave siia maale Lund sadab Pst 1889 J. Henno H IV 3, 375 ja 383 (16)
76434 2174 I1c & Sääl maal raotas puid, siiä maale satase laastu Lund sajab San 1932 S. Vellner E 81928 (11)
76435 2174 I1d & Sääl maal raiutakse puid, laastud langevad seie maale Lumi sadab Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (102)
76436 2174 I2a & Seal maal raiutakse tamme, siia kargavad laastud Lumesadu TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (29)
76437 2174 I2b & Sääl maal raodas tamme, siia maale kukus last Välk Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 443 (35)
76438 2174 I2c & Siin maal raotas, sinna maale jooksva laastu Kirjasaatmine Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (118)
76439 2174 J1 & Siin maal lahutas puid, lastu lendäse tõsele maale Müristas ja välku lüü Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 240 (46)
76440 2174 J2 & Siin maal lahutas puid, sinna maale lendas laast Äike Urv 1967 M. Saavel RKM II 250, 188 (7)
76441 2174 K & Ühel maal raiutakse puid, teisele maale kargavad laastud Rässasadu Vru 1925 J. Kont A 8066 (23)
76442 2174 L1a & Muial maal raotas, siiä maalõ kargas last Pikne Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (35)
76443 2174 L1b & Muul maal raotas, s'oolõ maalõ lastu' tsiugõlõsõ' Pikse ja välk Se 1928 T. Haak S 4335 (23)
76444 2174 L2a1 Mujal maal raotas puid, siia kargas laastu' Lumesadu Rõu 1928 R. Viidebaum E 62644 (7)
76445 2174 L2a1 & Muial maal raotas puid, siia kargas last Lumme satas Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (16)
76446 2174 L2a2 Muul maal raiutas puid, siia tuleva lastu Raha tulõ Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 220 (19)
76447 2174 L2a2 & Muial maal raotas puid, siiä tulõva lastu Raha Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 234 (22)
76448 2174 L2b1* Mujal maal raiutakse puid, laastud kargavad siia maale Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 90 (8)
76449 2174 L2b1* & Mujal maal raiutas puid, lastu kargave siia maale Lume satas Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 117 (16)
76450 2174 L2b1* Muial maal raotas puid, lastu' kargasõ siiä maale Kiri Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 146/7 (62)
76451 2174 L2b1* Muil mail puid raoti, s'oolõ maale lastu' kargli Se 1928 E. Põllula S 5465 (1)
76452 2174 L2b1* & Muul maal raodass puid, seele maalõ karglõsõ lastu' Sõda, laastud olevat kirjad Har 1944 S. Tanning KKI WS
76453 2174 L2b1* Muial maal raiuts puid, lastu kargas siia maale Välku lööb Krk 1889 J. Kuusik H III 5, 862 (8)
76454 2174 L2b1* Mujal maal rautes puid, siia maale kargas last Välk Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (97)
76455 2174 L2b1* Muul maal rautas puid, siia maale kargas last Välk Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (43)
76456 2174 L2b1* Muial maal raotas puid, siiä maalõ kargas laast Pikne käü Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 381 (11)
76457 2174 L2b2 Mujal maal raotes puid, lastu tuleve siiä maale Virmaline San 1925 E. Päss E 56007 (33)
76458 2174 L2b2 & Muial maal raotas puid, lastu tulõva seolõ maalõ Raha tetas Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (15)
76459 2174 L2b3 & Muial maal raotas puid, siia maale satasse lastu Lumme satas Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (103)
76460 2174 L2b4 & Muil maal puid raotas, lastu' siiä' maalõ langõsõ' Pikõne Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 348 (14)
76461 2174 L2b5 & Muial maal raiuts puid, laastu lendäve siia maale Müristeb, lööb välku Krk 1956–1957 A. Toompalu RKM II 66, 573 (63)
76462 2174 L2c Mujal maal raiutakse puid, laastud lendavad meie maale Lumesadu 1955 ÜÕÕ 26 (3)
76463 2174 L2c & Muial maal raiutas puid, meie maal langevad lastud Lumesadu San 1967 S. Lätt RKM II 226, 108 (41)
76464 2174 L2d & Muil mail raiutakse puid, meie juure langevad laastud Lund sajab Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 56 (59)
76465 2174 L3a & Muul maal raotas tamme, siia tuleva lastu Lumesadamine Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (19)
76466 2174 L2b* Muial maal raiuts tamme, laastu kargav siiä maale Ku väl'ku lööb Hls 1891 J. Riiet H III 13, 588 (135)
76467 2174 L2b* Muial maal raiutas tamme, laastud kargavad siia maale Rahe Hls 1889 H. Kase H III 6, 149 (5)
76468 2174 L2b* & Tamme raiuts muial maal, lastu kargas siiä maale Lume satas Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 57 (25)
76469 2174 L2b* Muial maal raotas tammõ, siia maalõ kargas last Raamat Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (81)
76470 2174 M1a & Võõral maal raotas, siiä maale kargase lastu Lumesadu Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 701 (9)
76471 2174 M1b & Võeral maal raiutakse, laastud kukuvad seie maale Lumesadu Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 237 (7)
76472 2174 M2a1* Võõral maal tahotsõdas puid, siiä kargasõ lastu Lummõ satas Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 799 (76)
76473 2174 M2a1* & Võõral maal raiutas puid, siia kargavad lastud Kirjad Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (50)
76474 2174 M2a1* Võeral maal raiutakse puid, seie kargab laast Vikerkaar Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (60)
76475 2174 M2a2 & Võõral maal raotas puid, siia käiva laastu Pikne Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 635 (47)
76476 2174 M2a3 & Võõral maal puid raotase, lastu siia langese Lumme satas Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (32)
76477 2174 M2a3 Võeral maal raiutakse puid, siia langvad laastud Kirjad 1890 E EM 181 (1767)
76478 2174 M2a3 Võeral maal raiutakse puid, siia langvad laastud Kirjad 1913 E EM2 156 (2289)
76479 2174 M2a4 & Võõral maal raotas puid, laastu lendava siia Räüsäsadu (rahe) Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (29)
76480 2174 M2a4 Võõral maal raotas puid, lastu lendse siia Lumesadu Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (68)
76481 2174 M2b1* Võeral maal raiutakse puid, laastud kargavad seie maale Lumesadu Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (42)
76482 2174 M2b1* Võõral maal raiutse puid, laastu kargave siiä maale Rahe Pst 1889 A. Luts H III 6, 930 (8)
76483 2174 M2b1* Võõral maal raotas puid, lastu kargava siia maale Lumesadu Ote 1888 H. Nugin H I 2, 547 (59)
76484 2174 M2b1* Võõrel maal raiuts puid, lastu kargas siiä maale Müristemine Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 327 (75)
76485 2174 M2b1* Võõral maal raotas puid, lastu' kargasõ siiä maalõ Lummõ satas Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 123
76486 2174 M2b1* Võõral maal raotas puid, lastu' kargasõ siia maalõ Välk Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (11)
76487 2174 M2b1* Võõral maal raotas puid, siiä maalõ kargasõ lastu Lume sadab Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (16)
76488 2174 M2b1* & Võõral maal raotas puid, siiä maalõ kargasõ laastu Lumõsadu Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (8)
76489 2174 M2b1* Võõral maal raotas puid, siia maale kargase lastu Pikne Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 9 (64)
76490 2174 M2b1* Puu raiuta võeral maal, aga laastud kargavad seie maale Rahategemine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (157)
76491 2174 M2b1* Puud raiud võeral maal, laast kargab siia maal Kiri Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (17)
76492 2174 M2b1* & Võõral maal raotas puid, siia maalõ kargas last Välk Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (27)
76493 2174 M2b2* & Võõral maal raiutakse puid, laastud käivad seie maal Välko pillub Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 360 (316)
76494 2174 M2b2* Võõral maal raotas puid, lastu käeva siia maale Välk Puh 1889 J. Loskit H II 30, 51 (28)
76495 2174 M2b2* Võõral maal raotas puid, lastu käüva siia maale Lume satas Kan 1888 J. Väggi H III 11, 487 (99)
76496 2174 M2b2* Võõral maal raotas puid ja siiä maale käivä lastu Pikne Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (27)
76497 2174 M2b3* Võõral maal raiutas puid, laastu sadave siiä maale Rahe Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 255 (53)
76498 2174 M2b3* & Võõral maal raotes puid, siiä maale satasse lastu Lumesadamine San 1888 K. Gross H II 31, 806 (31)
76499 2174 M2b3* Võõral maal raotas puid, siiä maalõ satasõ lastu Lumõsado Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (57)
76500 2174 M2b4* Võõral maal raiutakse puid, laastud langevad siia maale Lumesadu Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 605 (54)
76501 2174 M2b4* & Võõral maal raiutakse puid, siia maale langeva lastu Lume sadab TMr 1890 J. Mägi H II 29, 444 (8)
76502 2174 M2b4* Võõral maal raiutakse puid, siia maale langevad laastud Pikne Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (33)
76503 2174 M2c & Võõral maal raotas puud, umalõ maalõ kargasõ laastu Välk Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1012 (63)
76504 2174 M2d1 & Puud raiud võeral maal, laast kargab meie maal Kiri Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (17)
76505 2174 M2d2 & Võõral maal raiutse puud, laastud käivad meie maale Välk Vil 1893 J. Täht H III 14, 404 (41)
76506 2174 M2d3 & Võõral maal raiutakse puid, laastud lendavad meie maale Äikesevihm Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 200 (20)
76507 2174 M2e & Võõral maal raotas puid, lastu käivä üle mere Lumesadu Rõn 1890 P. Grünfeldt H II 30, 941 (16)
76508 2174 M3 & Võõral maal raiutakse tamme, siia maale karglevad laastud Välgulöömine Se 1932 M. Lillemägi E 81659 (2)
76509 2174 N1 & Venemaal raiutakse, laastud lendavad meite maale Raha Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (2)
76510 2174 N2* Vinnemaal raotas puid, siiä lindasõ' laastu' Lumõsado Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (42)
76511 2174 N2* & Vennemaal raotas puid, lastu tuleva siia maale Lumme satas Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (120)
76512 2174 N3 & Vinnemaal raotas tammõ, s'oolõ maalõ laastu' kargasõ' Pälk (välk) Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 120 (54)
76513 2174 O+ Saksamaal raotas puid ja Vennemaalõ kargas last Lumõsadu Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
76514 2174 O+ & Saksamaal raotas puid ja Eestimaalõ kargas last Lumõsadu Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 283
76515 2174 O+ Inglismaal raiutakse puid, laastud langevad meie maale Lumesadu Ote 1930 A. Aavik E 66024 (37)
76516 2174 O+ Mii maal raotas puid, a lastu' lindasõ' võõralõ maalõ Piksemüristamine Se 1929 T. Kõivastik S 16161 (2)
76517 2174 Pa & Tartu liinan raotas puid, lastu kargasõ meie poole Lumme satas Võn 1909 J. Moodis EKnS 13, 38 (15)
76518 2174 Pb & Tartoh tammõ rajotas, lastu siia kargasõ Raamatutrükkimine Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 800 (87)
76519 2174 Pc & Tartus raiutakse tamme, laastud kukuvad siia maale Lumesadu PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 326 (1)
76520 2174 Q+ Ütel puul järve raotas puid, lastu' tõõsele puule kargase' Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 54 (65)
76521 2174 Q+ Muial puul raotõs puid, siia kargas last Välk Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 357
76522 2174 Q+ & Säälpool raodas puid, siiapoole tuleva lastu Lumme satas Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 415 (105)
76523 2174 Q+ Mujal raiutakse puid, laastud lendavad meie maale 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 134
76524 2174 Q+ & Mees raiub puud, laastud käivad siia maale Lumesadu Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (40)
76525 2174 R & Moskvas raiutakse, laastud lendavad meie maale Kiri Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (86)
76526 2174 Sa & Mies raiub sääl maal ja laastud lendavad seia maale Lumesadu Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 705 (32)
76527 2174 Sb* & Seal maal raiutakse, laastud kargavad siia maale Lumesadu Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 16 (46)
76528 2174 Sb* Sääl maal raiutasse, siia kargavad laastud Lumi sadab Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (13)
76529 2174 Sc & Siäl mual raiutasse, siie käävad luastud Välku lüüb Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (32)
76530 2174 Š & Mees raiub võõral maal, laastud kargavad meie maal Lund sadab Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 185 (18)
76531 2174 Z1 & Riiamaal raiutakse, siia laastud langevad Lumekibemed Vai 1889 H. Masing H II 7, 89 (195)
76532 2174 Z2a Soomemaal raiutakse puid, laastud kargavad siia Lumesadu 1890 E EM 142 (1343)
76533 2174 Z2a Soomemaal raiutakse puid, laastud kargavad siia Lumesadu 1913 E EM2 124 (1756)
76534 2174 Z2a Soomemaal raiutakse puid, laastud kargavad siia Lumesadu 1979 Metstak 24 ja 35 (250)
76535 2174 Z2a Soomemaal raiutakse puid, laastud langevad siia Lumesadu 1939 Nugis 293 ja 314 (208)
76536 2174 Z2a & Soomemaal raiutakse puid, laastud kargavad siia Lund sadab KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 49 (187)
76537 2174 Z2b Soomemaal raiutakse, meie maale langevad laastud 1903 Pet. HS I 79
76538 2174 Z2b & Soomemaal raotas puid, lastu tuleva siia maal Lumme satas Võn 1877–1917 J. Kihu ERM 59, 20 (14)
76539 2174 Ž1a & Mees raiub Hiiumaal, lastud tulevad seia Rahet saab Plt 1878 K. Moks H, R 7, 144 ja 165 (47)
76540 2174 Ž1b1 & Mees raiub Hiiumaal, laast kukub seia maale Rahe Tt 1868 G. C. Nörmann Nörmann 36 ja 56 (83)
76541 2174 Ž1b2 & Mees raiub Hiiumaal, lastud käivad siia maale Lund sadab Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204
76542 2174 Ž1b3 & Mees raiub Hiiumaal, laastud langvad siia maale Merelained Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (60)
76543 2174 Ž1b4 & Mees raiub Hiiomaal, laastud lendavad siia maale Lumesadu Tor 1889 M. Sahl H III 5, 505 (10)
76544 2174 Ž1c1 Mees raiub Hiiumaal, laastud meie maal Välk, sadu 1890 E EM 92 (777)
76545 2174 Ž1c1 Mees raiub Hiiumaal, laastud meie maal Välk, sadu 1913 E EM2 79 (984)
76546 2174 Ž1c1 Mees raiub Hiiumaal, laastud meie maal Müristamine, välk 1914 E MM 12 ja 44 (153)
76547 2174 Ž1c1 Mees raiub Hiiumaal, laastud meie maal Müristamine, välk 1920 E MM2 12 ja 47 (155)
76548 2174 Ž1c1 Mees raiub Hiiumaal, laastud meie maal Müristamine, välk 1994 E MM3 9 ja 38 (155)
76549 2174 Ž1c1 Mees raiub Hiiumaal, laastud lendavad meie maale Äike ja vihm 1968 Ordlik EKÕ (1968) 15 (3)
76550 2174 Ž1c1 Mees raiub Hiiumaal, laastu lendvad meie maal Välk ja mür[istamine] Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (64)
76551 2174 Ž1c1 & Mees raiub Hiiumaal puid, laastud lendavad meie maale Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 122 (28)
76552 2174 Ž1c2 & Mees raiub Hiiumaal, laastud lendavad meie maale Lumesadu Jäm 1906 H. Usin H III 31, 597 (34)
76553 2174 Ž1c3 Mees raiub Hiiumaal, laastud langevad meie maal Sadu 1992 Metstak2 64 ja 66
76554 2174 Ž1c3 Mees raiub Hiiumaal, laastud langevad meie maal Sadu Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 176 (70)
76555 2174 Ž1c3 Mees raiub Hiiumaal, laastud langevad meie maale Lund sadab Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 217 (55)
76556 2174 Ž1c3 & Mees raiub Hiiumaal, loastud langevad meie moale Välk, köueke Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 509 (55)
76557 2174 Ž1c3 Mies raiub Hiiumaal, lastud langevad meie maale Müristab ja sajab vihma Kuu 1964 E. Lindström Vilbaste 1, 207
76558 2174 Ž1c4 & Mees raiub Hiiumaal, laastud kukvad meie maale Rahesadu Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 798 ja 810 (14)
76559 2174 Ž1c5 & Mees raiub Hiiumaal, laastud kargavad meie maale Välk Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 270 (12)
76560 2174 Ž1d1 & Mees raiub Hiiumaal, laastud langvad Läänemaale Rahe ja lumi Han 1889 A. Reimann H II 17, 560 (74)
76561 2174 Ž1d2 & Mees raiub Hiiumaal, laastud lendavad Läänemaale Lumi LNg 1895 J. Prooses E 21361 (10)
76562 2174 Ž2 & Vanamees raiub Hiiumaal, laastud langevad meie maal Lume- ehk rahesadu Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 33 ja 55 (142)
76563 2174 Ž2 Vanamees raiub Hiiumaal, laastud langevad meie maal Lumi, rahe 1890 E EM 173 (1684)
76564 2174 Ž2 Vanamees raiub Hiiumaal, laastud langevad meie maal Lumi, rahe 1913 E EM2 150 (2185)
76565 2174 Ž2 Vanamees raiub Hiiumaal, laastud lendavad meie maale Lumesadu 1938 Käis EV I4/I 32 (2)
76566 2174 Ž2 Vanamees raiub Hiiumaal, laastud lendavad meie maale Lumesadu 1940 Käis EV I5/I 39 (2)
76567 2174 Ž3a & Hiiumaal raiutakse, laastud tulevad siia Lumi Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 245 (69)
76568 2174 Ž3a Hiiumaal raiutse, laastud tulevad siie Lund sajab Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 110 (27)
76569 2174 Ž3b & Hiiumaal raiutakse, laastud lendvad siia Lumesadu Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 503 (191)
76570 2174 Ž3c & Hiiomaal raotas, lastu kukusõ siiä Müristäs Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (77)
76571 2174 Ž3d & Hiiumaal raiutakse, laastud kargavad seie maale Rahe VMr 1888 J. Puurmann H III 16, 108 (3)
76572 2174 Ž3e & Hiiumaal raotas, lastu käivä siiä maale Lume satab Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (25)
76573 2174 Ž3f & Hiiumaal taotakse, laastud langevad meie maale Lumesadu Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 456 (17)
76574 2174 Ž3g & Hiiumaal raiutasse, laastud tulevad saare otse Lumesadu Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 171 (4)
76575 2174 Ž4a1 & Hiiumaal raiutakse puid, laastud lendavad siia maale Lumesadu Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 116 (143)
76576 2174 Ž4a2 & Hiiumaal raiutakse puid, lastud kargavad seie maale Pitkne Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (46)
76577 2174 Ž4a3 & Hiiu metsan raotas puid, laastu käävä siia maale Lumesadu Võn 1895 J. Moodis H II 51, 72 (60)
76578 2174 Ž4b1 & Hiiumaal raiutakse puid, meie maale kukuvad laastud Lumesadu Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 53 (21)
76579 2174 Ž4b1 Puid raiutakse Hiiomaal, laastud kukuvad meie maale Lund sadab Pal 1888 H. Maasen H II 27, 227 (6)
76580 2174 Ž4b2 & Puid raiuts Hiiumaal, lastu kargas meie maale Välgutab Krk 1889 J. Kunimägi H II 23, 302 (8)
76581 2174 Ž4b3 & Puid raiuta Hiiumaal, laastud langevad meie maale Vihmasadu Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 176 (39)
76582 2174 Ž4b4 & Hiiumaal raiutakse puid, laastud satuvad meie maale Lumesadu Sa 1932 E. Rossner E 81993 (25)
76583 2174 Ž5a & Hiiumaal tautse tamme, laastud kukuvad siia maale Müristamine ja rahesadu KJn 1895 J. Koord E 20367 (11)
76584 2174 Ž5b & Hiiumaalt raiutakse laastu ja laastud lendavad seia Kirjad JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (25)
76585 2174 T1a Mees raiub Muhumaal, laastud kargavad seia maale Lumesadu Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (100)
76586 2174 T1a & Mees raiub Muhumaal, laastud kargvad seie maale Välk Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (18)
76587 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, laastud meie maal Müristamine, välk 1914 E MM 12 ja 44 (153)
76588 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, laastud meie maal Müristamine, välk 1920 E MM2 12 ja 47 (155)
76589 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, laastud meie maal Müristamine, välk 1994 E MM3 9 ja 38 (155)
76590 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, laastud meie maal Välk, sadu 1890 E EM 92 (777)
76591 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, laastud meie maal Välk, sadu 1913 E EM2 79 (984)
76592 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, laastud langevad meie maale Pikne 1930 Huvit. II3 113 ja 248 (6)
76593 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, mürin kuulda meie maal 1965 Täheke nr. 6 (1965) 16 (1)
76594 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, mürin kuulda meie maal Äikeseilm 1968 SSTT 121
76595 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, mürin kuulda meie maal Äike 1979 Metstak 23 ja 35 (237)
76596 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, mürin kuulda meie maal 1987 Hiie-Müürsepp III/I 12
76597 2174 T1b Mees raiub Muhumaal, mürin kuulda meie maal Välk 1992 Metstak2 64 ja 66
76598 2174 T1b & Mees raiub Muhumaal, laastud paistvad meie maale Välk Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 214 (46)
76599 2174 T2a & Muhumaal raiutakse, laastud langevad meie maale Pikne Var 1938 A. Karotom A 16491 (8)
76600 2174 T2b & Muhumaal puid raiutakse, laastud langvad meie maale Vihm; rahe Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 258 (21)
76601 2174 U1a & Mees raiub Saaremaal, laastud lendavad siia maale Lumi Mär? 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (24)
76602 2174 U1b & Mees raiub Saaremaal, laastud kukuvad siia maale Lumesadu Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 139 (34)
76603 2174 U1c & Saks raiub Saaremaal, laastud kukuvad suure maale Lumesadu Var 1938 L. Roos A 16506 (35)
76604 2174 U2a & Saaremaal raiutakse, laastud langevad meie maale Lumesadu Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 322 (14)
76605 2174 U2b & Saaremaal rajutase, laastud tulevad meie maale Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 185 (12)
76606 2174 V+ Mees raiub Sõrvemaal, laast kukub siia maale Välk ja pikne Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 310 (40)
76607 2174 V+ & Mees raiub Läänemaal, laastud põrkavad siia maale Lumesadu Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (72)
76608 2174 V+ Kuuramaal kuuske raiutase, laastud kukuvad siia Lumesadu Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (15)
76609 2174 Wa & Mees raiub muial maal, laastu kargav siiä maal Välk Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (38)
76610 2174 Wb & Miis raiub muial maal, laastud langvad siiä maale Välk Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 750 (38)
76611 2174 Õ1a & Mees raiub kaugel maal puid, laastud kargavad siia maale Rahe Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 371 (91)
76612 2174 Õ1b Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Välk, rahe 1890 E EM 93 (789)
76613 2174 Õ1b Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Välk, rahe 1913 E EM2 80 (999)
76614 2174 Õ1b & Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Raha Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (22)
76615 2174 Õ1b Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Raha Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (22)
76616 2174 Õ2a & Kaugel maa raiutakse, laastud langevad siia maale Lumesadu Jõh 1888 N. Otto SKS, Eisen 10 (23)
76617 2174 Õ2b & Kaugel maal raiutakse puid, lastud käivad seie maale Rahesadu, lumi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 347 (55)
76618 2174 Õ2b & Kaugõl maal raodas puid, s'oolõ maalõ tulõva lastut Lumõ satas Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 654 (70)
76619 2174 Õ2b & Kaugel raiutakse puid, laastud langevad meie maale Lumesadu Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 401 (29)
76620 2174 Ä1 & Tõsõl maal raotas puid, siia satassõ lastu Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (110)
76621 2174 Ä2a & Tesel maal raotas puid, siia maale kargas last Pikne Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 177 (73)
76622 2174 Ä2b & Teisel maal raiub puid, laastud kukuvad siia maale Lumi Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 159 (70)
76623 2174 Ä3a & Tõõsõl maal lahotas puid, lastu käüva me maalõ Lumesadu Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
76624 2174 Ä3b & Teisel maal raiutakse puid, laastud lendavad meie maale Lumesadu Kuu 1935 E. Silberberg ERA II 111, 467 (33)
76625 2174 Ä3b Teisel maal raiutakse puid, laastud lendavad meie maale Rahe Mar 1961 H. Maasing KKI 27, 453 (5)
76626 2174 Ä3c & Teisel maal raiutakse puid, laastud langevad meie maale Lumesadu Ta 1932 L. Zirk E 81965 (11)
76627 2174 Ö1a & Mees raiub mere taga, laastud langevad meie maale Lumesadu KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (95)
76628 2174 Ö1b & Mees raiub üle mere metsas, laastud tulevad siia Lumesadu Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 159 (117)
76629 2174 Ö2a & Mere taga raotasõ, lastu' lindasõ' mii maalõ Lumesadu Plv 1966 E. ja H. Tampere RKM II 208, 236/7 (46)
76630 2174 Ö2b & Teinepool merd raiutakse puid, laastud langevad meie maale Kuu 1918–1940 Rumberg E 73805 (5)
76631 2174 Ö2c & Üle mere raiutakse tamme, laastud kukuvad siia maale Lumesadu Tor 1889 M. Tilk E 494 (23)
76632 2174 Ü1 & Mees raiub metsas, laastud kukuvad siia maale Lund sajab Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (101)
76633 2174 Ü2* & Taivahn raotase, lastu siia kargase Pälk Lut 1894 O. Kallas LMr 131 (173)
76634 2174 Ü2* Taevas taotakse, siia maale kukuvad Lumesadu 1913 E EM2 128 (1832)
76635 2174 Ü2* Taevas tautakse, siia maale kukuvad Lumesadu Trm 1896 J. Soodla E 22605 ja 22606 (45)
76636 2174 Ü2* & Taevas tamme raiutakse, meie maale sadavad laastud Lumesadu Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (80)
76637 2174 X1* Teises ilmas hööveldakse, laastud langevad meie maale Lumesadu Jõh 1967 E. Kaljurand RKM II 234, 141 (52)
76638 2174 X1* & Mere taga hööveltaks laudu, laastud lendavad meie maale Lumesadu KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 37 (63)
76639 2174 X2* & Tõises ilmas ehitakse hoonet, siia käivad laastud Lund sadab Trv 1889 J. Käger H III 6, 307 (29)
76640 2174 X2* & Teises ilmas tehakse tuba, laastud kargavad seie maale Lume- ehk rahesadu Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (9)
76641 2174 X2* Hiiumaal tehakse tuba, laastud langevad meie maal Lumesadu Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 494 (34)
76642 2174 X3+ & Võõral maal raotas tammõ, a s'oolõ maalõ pilva' helgi' vasta Pälki hiit Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 277 (79)
76643 2174 X3+ & Siin maal haava raotas, sinna lehe libisese Kiri Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (9)
76644 2174 Y1a/ & Mees raiub Hiiumaal, hääl kuuldaks siia maale Müristmine Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (20) 242Q1a
76645 2174 Y1b/ & Hiiumaal raiutse puid, hääl kuuleb meie maale Müristamene Saa 1966 R. Viidalepp KKI 39, 726 (12) 242Q1b
76646 2174 Y2/ & Vanamees taob kaugel maal, mürin kostab meie maal Pikne Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (44) 242Q2
76647 2174 # 2177 2240 2555
76648 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag 1905 Kmpm. Kõ 60 (4)
76649 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab 1920 Kmpm. KLr I8 51
76650 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag 1921 Kmpm. A6 58 (4)
76651 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab 1924 Kmpm. EL I9 78
76652 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab 1931 Kmpm. EL II10 141
76653 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag 1945 Taev-Mihkla 51
76654 2175 Aa1 & Teist närib, ise kisendab Saag Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 409 (43)
76655 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (59)
76656 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 181 (76)
76657 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 42 ja 32 (27)
76658 2175 Aa1 Tõist närip, esi kisendap Saag Plv 1949 J. Sulengo RKM II 22, 116 (3)
76659 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 120 (697)
76660 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Puur, oherdi VMr 1965 M. Priimets RKM II 204, 128 (33)
76661 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag Ran 1978–1979 V. Soo RKM II 345, 415 (16)
76662 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 148 (13)
76663 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag Sim 1957–1960 H. Joonuks RKM II 349, 364 (102)
76664 2175 Aa1 Teist närib, ise kisendab Saag Mus 1978 L. Reinert KKI 68, 779 (7)
76665 2175 Aa1 Tõist näri, esi kisendas Sae Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 109 (13f)
76666 2175 Aa2* & Teist närib ja ise kisendab Saag Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (10)
76667 2175 Aa2* Teist närib ja isi kisendab Saag Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (38)
76668 2175 Aa2* Närib teist ja ise kisendab Saag Amb 1965 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (2)
76669 2175 Aa2* Teist närib, aga ise kisendab Saag Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 169 (2)
76670 2175 Aa2* Teist närib, aga ise kisendab Saag Trt 1963 A. Vigla RKM II 163, 143 (7)
76671 2175 Aa2* Teist närib, aga ise kisendab Saag Ote 1955–1956 H. Samuel RKM II 84, 165 (65)
76672 2175 Aa2* Teist närib, ise kisab Uherdi Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (6)
76673 2175 Aa2* Eiss kisõndas, eiss näri Saega puid lõigatas Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 472 (50)
76674 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag 1957 Mihkla-Tedre 56
76675 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag 1968 Mihkla-Tedre EK9 19
76676 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub 1964 Pioneer nr. 2 (1964) 22
76677 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag 1967 Säde nr. 104 (1967) ja 9 (1968) 8 (5)
76678 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag 1979 Metstak 12 ja 33 (87)
76679 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub 1994 Müürsepp-Viisimaa 39
76680 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub 1986 Laagus-Õunapuu 168
76681 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag 1990 Hennoste 38 (6)
76682 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag 1992 Metstak2 28 ja 30
76683 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag Mär 1992 K. Suislep RKM, KP 18, 232 (3)
76684 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag Noa 1931 S. Barud ERA I 3, 621 (5g)
76685 2175 Ab1 Teist närib, ise karjub Saag Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (32)
76686 2175 Ab1 & Teist närib, ise karjub Oherd Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 462
76687 2175 Ab2* Teist närib ja ise karjub Saag Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 429 (19)
76688 2175 Ab2* & Teist närib ja isi karjub Saag Käi 1948 V. Kukk KKI 9, 309 (214)
76689 2175 Ab2* Teist närib, aga ise karjub Saag Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 595 (23)
76690 2175 Ab2* Närib teist, ise karjub Saag Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 270 (21)
76691 2175 Ac* Tõist näri, esi rüük Saega puulõikamine Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 392 (377)
76692 2175 Ac* Teist närib, ise röögib Saag Elv 1976 S. Arras RKM II 324, 206 (14)
76693 2175 Ac* & Esi rüük, tõist näri Puulõikamine, saag Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 111 (24)
76694 2175 Ad* Teist närib, ise vingub Saag lõikab puid Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 456 (29)
76695 2175 Ad* & Teist närib, ise vingub Saag Ote 1957 T. Landra RKM II 84, 377 (25)
76696 2175 Ad* Teist närib, aga ise vingub Saag Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 274 (12)
76697 2175 Ba Teist sööb, ise kisendab Saag Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 498 (319)
76698 2175 Ba & Teist süüb, isi kisendab Puur SJn 1948 A. Ratas RKM II 22, 507 (190)
76699 2175 Bb1 Teist sööb, ise karjub 1957 Janno-Salun III 114
76700 2175 Bb1 Teist sööb, ise karjub Kaebupunn 1985 Säde nr. 80 (1985) 4
76701 2175 Bb1 Teist sööb, ise karjub Saag Noa 1931 A. Toomann ERA I 3, 625 (5b)
76702 2175 Bb1 Teist sööb, ise karjub Puusaagimine JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 329 (69)
76703 2175 Bb1 Teist sööb, ise karjub Saag San 1963 O. Esta RKM II 169, 347 (65)
76704 2175 Bb1 & Teist sööb, ise karjub Saag Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 270 (5)
76705 2175 Bb2* Teist sööb, aga ise karjub 1959 Säde nr. 70 (1959) 4 (2)
76706 2175 Bb2* Teist sööb ja ise karjub Saag 1955 Pioneer nr. 7 (1955) 24 (6)
76707 2175 Bb2* & Sööb teist ja ise karjub Höövel, kui hööveldad Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 271 (35)
76708 2175 Bb2* Teist sööb ja isi karjub Saagimene Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 81 (13)
76709 2175 Bc & Tõist sööp, esi röögip Saagimine Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 22 (112)
76710 2175 Bd & Eis tõist sööse ja tänitäs ka' Saag lõikas puud Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 319 (155)
76711 2175 Be & Teist sööb, ise mürab Saag Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 52 (18)
76712 2175 Ca & Isi karjub ja teist hamustab Saag Mih 1894 A. Kappak H III 18, 814 (2)
76713 2175 Cb & Ise hammustab ja karjub Saag Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 197 (70)
76714 2175 D* Teist pure, esi rüük Saag Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 173 (53)
76715 2175 D* & Tõisi ta pureb, aga ise röögib Saag Rõn 1889 C. Berg H II 30, 717 (86)
76716 2175 E & Teist kisub, ise karjub Tuul Khk 1955–1959 Anonüüm 099 RKM, Lümanda 17 (4)
76717 2175 F & Teist lõhub, ise vingub Saag Ta 1932 L. Zirk E 81965 (17)
76718 2176 & Tõisel saab teha, omal ei saa Surnukirstu Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (271)
76719 2176 Teisele teeb, enesele ei tee Puusärk 1890 E EM 150 (1431)
76720 2176 Teisele teeb, enesele ei tee Puusärk 1913 E EM2 130 (1873)
76721 2176 Teisele teeb, enesele ei tee 1902 Kmpm. KH 43
76722 2176 # 851
76723 2177 A1a & Tõisen ilman mõstas rõõvit, siia ilma käüve pisare Vihmasadu Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 520 (111)
76724 2177 A1b & Teises ilmas mõstakse rõõvid, aga pisarad tulevad meie maale Vihm Trv 1889 A. Rull H III 16, 352 (37)
76725 2177 A1c & Teises ilmas pestakse riideid, pisarad kargavad siia Vihma sadab Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (62)
76726 2177 A1d & Teises ilmas pestakse pesu, pisarad käivad meie maale Vihm Trv 1895 J. Sams E 18072 (52)
76727 2177 A2 & Võõral maal mõstakse rõõvid, pisarad käivad seie maal Vihma satab Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 360 (317)
76728 2177 B & Tuul maal iketas, siia tule silmävesi Vihma satas Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 207 (18)
76729 2177 C & Petserin pestäs last, veretsilga tuleva siiä maale Vihma satas Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (150)
76730 2177 # 2174
76731 2178 a & Tõisi kutsub sisse, ise lähab välja Kirikukell Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (11)
76732 2178 b & Palju kutsub teisi sisse, ise jääb ometi välja Kirikukellad Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
76733 2179 & Tõnõ tege häält, esi kullõs päält Viiul Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (19)
76734 2180 A1 Vihma sadab, kuhja luuakse Kükitamine Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (55)
76735 2180 A1 Vihma sadab, kuhja luuaks Keha tühjendamine Rõu 1895 J. Gutves E 45858
76736 2180 A1 & Vihma satas, kuhja luvvas Sitmine Rõu 1936 J. Gutves ERA II 143, 384 (4)
76737 2180 A2* Ees sadab vihma ja taga tehakse kuhja Nrv 1939 E. Männioks ERA II 268, 38 (79)
76738 2180 A2* & Ees sajab vihma, taga teeb kuhja Pissimine ja kakamine Pde 1988 S. Kesküla RKM II 418, 21
76739 2180 A2* Takah luvvas kuhja, iih satas vihma Inimene kükili asjatallitusel Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 440 (38)
76740 2180 A3* Eesõues sajab vihma, tagaõues tehtakse kuhja Sital käimine Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 208 (90)
76741 2180 A3* Eesõues sajab vihma, tagaõues tehakse kuhja Sittumine Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 179 (64)
76742 2180 A3* & Eesõues sajab vihma, tagaõues tehakse kuhja Püksieri Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 185 (106)
76743 2180 A3* Eesõues sajab vihma, tagaõues tehakse kuhja Püksieri Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 414 (253)
76744 2180 A3* Tagaõues tehtaks kuhja, iisõues sadab vihma Pissib ja kakib korraga Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 11 (68)
76745 2180 A3* Siseõues sajab vihma, tagaõues tehakse kuhja Inimene oma loomulikke vajadusi rahuldamas Mus 1978 U. Kruusamäe, L. Kull, T. Vackermann KKI 68, 737 (1)
76746 2180 A4 & Toa ees sajab vihma, toa taga tehakse kuhja Inime loomulikkude asjade õiendamisel Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 63 (89)
76747 2180 A5 & Elu ees sajab vihma, elu taga luuakse kuhja Inimene toimetab loomulikke vajadusi Kaa 1947 E. Reinart RKM II 5, 573 (15)
76748 2180 A6 & Ukse ees sajab vihma, toa taga tehakse kuhja Äkamine Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 117 (682)
76749 2180 A7 & Ütel pool majal sate vihma, teisel pool maja loodi kuhja Ütel pool maja pissud, teisel pool teed mustust Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 506/7 (7)
76750 2180 A8a1* Ütel pool mäke satas vihma, tõisel pool mäke luvvas kuhja Inimese asjaajamine Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 6 (37)
76751 2180 A8a1* Ütel puul mäke satas vihma, tõõsel puul mäke luvvas kuhja Loodud sunni täütmine Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (2)
76752 2180 A8a1* & Ühel pool mäke satas vihma, teisel pool luvvas kuhje Väljaheited Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 625 (9)
76753 2180 A8a1* Üteh poolõh mäke satas vihma, tõõsõh poolõh luvvas kuhja Uma as'a toimõtaminõ Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 53 (58)
76754 2180 A8a1* Üteh poolõh mäke satas vihma, tõõsõh poolõh mäke luvvas kuhja Väljaheite toimetus Se 1934 M. Peramets S 78515 (63)
76755 2180 A8a2* & Tõsel pool mäke satas vihma, tõsel pool mäke luvvas kuhja Inemine "kükitäs" Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 711 (126)
76756 2180 A8a2* Tõsõl puul mäke satas vihma, tõsõl puul mäke luvvas kuhja Kusõmine ja sitmine Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 144 (37)
76757 2180 A8a2* Tõisel pool mäge sadab vihma, tõisel pool luuakse kuhja Inimene oma asjal Vil 1894 G. Karu H II 49, 357 (38)
76758 2180 A8a2* Tõsel puul mäge sajab vihma, tõsel puul luuakse kuhja Mustuse heit endast Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (6)
76759 2180 A8a2* Tõsõl puul mäke satas vihma, tõsõl puul luuas kuhja Alumine ots Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 211 (24)
76760 2180 A8a2* Tõsõl puul mäke satas vihma, tõsõl puul luvvas kuhja Väl'länkäük San 1940 I. Novek ERA II 305, 543 (158)
76761 2180 A8b1* Ütel puul mäke luvvas kuhja, tõisõl puul mäke satas vihma Kusimine ja sitmine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 370 (22)
76762 2180 A8b1* Ühel pool mäge luuakse kuhja, teisel pool mäge sadab vihma Vil 1897 A. Suurkask H I 9, 37 (26)
76763 2180 A8b1* Ütel puul mäke luvvas kuhja, tõõsõl puul mäke satas vihma Inemene aase ummi asjo Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (25)
76764 2180 A8b1* & Ütel puul mäke luvvas kuhja, tõsõl puul mäke satas vihma Sitt ja kusi Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 142 (6)
76765 2180 A8b1* Ütel puul mäke tetas kuhja, tõisel puul mäke satas vihma Inimene tualetin As 1996 A. Korb EFA I 17, 92 (28)
76766 2180 A8b2* Tõisel puul mäke luvvas kuhja, tõisel puul mäke satap vihma Situtas Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (64)
76767 2180 A8b2* & Tõsõl pool mäke luvvas kuhja, tõsõl pool satas vihma Sittumine ja kusemine Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (37)
76768 2180 A8b2* Teisel pool mäge luuakse kuhja, teisel pool sadab vihma Sittumine Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (43)
76769 2180 A8b2* Tõsõl puul mäke luvvas kuhja, tõsõl puul satas vihma Sittumine-kusemine Kan 1924 A. V. Kõrv E 54992 (45)
76770 2180 A8b2* Tõsel puul mäke luvvas kuhja, tõsel puul satas vihma Inimese loomulik väljapuhastus Ote 1895 E. Palm E 20132 (75)
76771 2180 A8b2* Tõsõl puul mäke luvvas kuhja ja tõsõl puul satas vihma Sittutas ja kustas Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (28)
76772 2180 B & Tõspuul mäke satas vihma, tõspuul mäke luvvas kuhja, kuhja kotal müristes Miis püksel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 547 (152)
76773 2180 C* Ees tares sajab vihma, taga tare müristab Kusemine ja peerulaskmine Hel 1928 E. J. Kase E 61785
76774 2180 C* & Taga tare müristab, ehen tare sadab vihma Püksikõrral käimine Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (6)
76775 2180 C* Taga taren müristab ja een taren sadab vihma See on rumal mõistatus Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 95 (5:2)
76776 2180 D* & Ees tare sadab vihma, taga tare laseb laksu Vee- ja pussulaskmine Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 324 (280)
76777 2180 D* Iis tare sadab vihma ja taga tare laseb laksu Perse Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 240 (83)
76778 2180 E & Siinpuul mäke satas vihma, tõsel puul mäke raotas puid Müristamine Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (17)
76779 2180 F/ & Ukse ees sajab vihma, toa taga võetakse loogu Kusemine SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 332 (6) 2252D
76780 2180 # 2252
76781 2181 A & Ta joob, aga ei saa kunagi täis Maa Rõn 1889 C. Berg H II 30, 715 (59)
76782 2181 B & Kes joob, joob, aga joonuks ei saa Maa PJg 1989 A. Kritt RKM II 424, 291 (9)
76783 2182 & Ta lipip ja lapip, siski üits silm pähän Nõgel Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 105 (5)
76784 2183 a & Kõik armastavad teda ja ükski temata ei või elada ja siiski kardavad teda kõik Tuluke 1807 Anonüüm XXX Gressel (1807) lk-ta
76785 2183 a Keik armastavad teda ja ükski ilma temata ei või elada ja siiski kardavad teda keik Tuluke 1817 Holtz 215 (31)
76786 2183 a Keik armastavad teda ja ükski ilma temata ei või elada ja siiski kardavad teda keik Tuli, valkia 1851 Lönnrot2 181 (41)
76787 2183 a Kõik armastavad teda ja ükski ilma temata ei või elada ja siiski kardavad teda kõik (Alle lieben es und ohne dasselbe kann Keiner leben und dennoch fürchten es Alle) Das Feuer 1876 Wied. 270
76788 2183 a Kõik armastavad teda ja ükski ilma temata ei või elada ja siiski kardavad teda kõik Tuli 1888 ER Kal. (1888) 100 ja 103 (10)
76789 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1890 E EM 68 (508)
76790 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1913 E EM2 61 (660)
76791 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1914 E MM 10 ja 43 (107)
76792 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1920 E MM2 10 ja 46 (109)
76793 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1994 E MM3 7 ja 37 (109)
76794 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1916 Songi2 35
76795 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda 1927 Ainelo III 50
76796 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1929 Jürisson 190 (5)
76797 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1939 Nugis 289 ja 313 (103)
76798 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1972 Belskaja-Aleksejeva VI 127 (17)
76799 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1990 Belskaja-Aleksejeva VII4 120 ja 173 (17)
76800 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda Tuli 1992 Metstak2 23 ja 25
76801 2183 a Kõik armastavad teda, kõik tunnevad teda, kõik kardavad teda Tuli 1995 Mihkel nr. 6 (1995) 54 (5)
76802 2183 b & Tedä tarvitava kõik, tedä armastava kõik, tedä kardava kõik Tuli Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 6 (34)
76803 2184 & Teumehed tehti teivastest, aeti kokku harkidest Aed Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 105 ja 115 (25)
76804 2184 Töömehed tehti teivastest, aeti kokku harkidest Aed 1890 E EM 151 (1437)
76805 2184 Töömehed tehti teivastest, aeti kokku harkidest Aed 1913 E EM2 131 (1880)
76806 2184 Töömehed tehti teivastest, aeti kokku harkidest Tara 1979 Metstak 11 ja 32 (62)
76807 2184 Töömehed tehti teivastest, aeti kokku harkidest Aed 1992 Metstak2 20 ja 22
76808 2185 & Teräv õts, kotid lõhub ja mua sisse lähäb Hiir Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 345 (102)
76809 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale talule Tee 1890 E EM 151 (1438)
76810 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale talule Tee 1913 E EM2 131 (1882)
76811 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale talule Tee 1921 Nurmik II 13 (15)
76812 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale talule 1922 Kmpm. EL II8 39
76813 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale talule Tee 1939 Nugis 294 ja 314 (225)
76814 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale perele Tee 1955 ÜÕÕ 94 (6)
76815 2186 A1a1 Tere teile, tere meile, tere igale perele Tee 1956 Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (18)
76816 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale perele 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (2)
76817 2186 A1a1 & Tere meile, tere teile, tere igale talule Jäljed Kuu 1957 H. Kokamägi RKM II 68, 575 (61)
76818 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale talule Tee Ris 1892 J. Holts E 1843 (8)
76819 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere igale talule Teerajad Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 492 (4)
76820 2186 A1a1 Tere meile, tere teele, tere egale talule Tee Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 456 (96)
76821 2186 A1a1 Tere meele, tere teele, tere igale talule Tii lätt igale talule Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 108 (13b)
76822 2186 A1a1 Tere meile, tere teile, tere egale talule Tee Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (23)
76823 2186 A1a2 Tere teile, tere meile, tere igale talule Teerada 1992 Metstak2 37 ja 38
76824 2186 A1a2 Tere teile, tere meile, tere igalõ talulõ Külätanomõ Se 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 266 (8)
76825 2186 A1a2 Tere teile, tere meile, tere igale talule Tee Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 333 (31)
76826 2186 A1a2 Tere teil, tere meil, tere egäl talul Roop, ahjuluud, labi Pst? 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 220 (13)
76827 2186 A1a2 Tere teele, tere meele, tere igalõ talolõ Tiiraa' Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (4)
76828 2186 A1a2 Tere teele, tere meele, tere egalõ talolõ Tiiraa' läävä egalõ talolõ Se 1936 M. Vabarna S 121936 (54)
76829 2186 A1a2 & Tere teele, tere meele, tere egalõ talolõ Tiirada Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 307 (7)
76830 2186 A1a2 Tere' teele, tere' meele, tere' egalõ talolõ Tiiraa' läävä' ega talo poolo' Se 1949 V. Pino RKM II 30, 208/9 (773)
76831 2186 A1a2 Tere teele, tere meele, tere õgalõ talolõ Tiirada Se 1929 I. Sonts S 124436/7 (42)
76832 2186 A1a2 Tere teele, tere meele, tere õgalõ talolõ Õgalõ talolõ lätt tiirada Se 1929 P. Toomeorg S 12481/2 (9)
76833 2186 A1a2 Tere teele, tere meele, tere õgalõ talolõ Jalgtii Se 1930 J. Ojavere S 19783 (11)
76834 2186 A1a2 Tere' teele, tere' meele, tere' õgalõ talolõ Tiiharo' läävä tallo mano Se 1930 M. Pihlapuu S 21668 (7)
76835 2186 A1a2 Tere teele, tere meele, tere õgalõ talolõ Jalgtii Se 1932 A. Nurmetu S 49047 (12)
76836 2186 A1a2 Tere teele, tere meele, tere õgalõ talolõ Tii Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 648 (80)
76837 2186 A1a3* Tere' teile ja tere' meile ja õgalõ talolõ Tiiharo' läävä' õgalõ poolõ Se 1929 A. Gehrke S 17309 (54)
76838 2186 A1a3* & Tere teele, tere meele, tere, tere tõõsõ talolõ Tiirada Se 1929 T. Kõivastik S 16163 (20)
76839 2186 A1b1 & Tere tii poolõ, tere mii poolõ, tere õgalõ talolõ Teerada Se 1985 M. Parksepp KKI KS
76840 2186 A1b1 Tere tii poolõ, tere mii poolõ, tere õgalõ talolõ Tii' Se 1939 A. Reinola ERA II 209, 551 (2)
76841 2186 A1b2 & Tere, tere mii poolõ, tere, tere, tii poolõ, tere õgalõ talolõ Tii Se 1977 P. Hagu EKRK I 77, 288 (10)
76842 2186 A1c Tere' sinnä', tere' tännä', tere' egäle talolõ Tiirada Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
76843 2186 A1c & Tereh sinnä', tereh tännä', tereh õgalõ talolõ Tiirada Se 1928 T. Haak S 4334 (21)
76844 2186 A1c Tere sinnä', tere tännä', tere õgalõ talolõ Teerada Se 1934 M. Peramets S 78514 (41)
76845 2186 A1c Tere sinnä, tere tännä, tere õgalõ talolõ Jalgrada igasse talusse Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 275 (48)
76846 2186 A2a Tere teile, tere meile, tere igaleütele Teerajad igale poole Se 1932 L. Johanson E 81696 (3)
76847 2186 A2a & Tere teele, tere meele, tere õgalõütele Tiiharo' Se 1929 V. Savala S 17521 (54)
76848 2186 A2a Tere teele, tere meele, tere õgalõütele Tii Se 1935 T. Uiboaed S 99948 (32)
76849 2186 A2a Tere teele, tere meele, tere õgalõütele Tii Se 1935 A. Jänessoo S 105427 (2)
76850 2186 A2a Tere teele, tere meele, tere õgalõütele Tiiraja' Se 1989 Ü. Talo RKM I 27, 133 (2)
76851 2186 A2b & Tere sullõ, tere mullõ, tere egalõütele Tiirada Se 1888 H. Prants H II 3, 448 (54)
76852 2186 Ba & Tirk teile, tirk meile, tirk igale talole Taluteed Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (15)
76853 2186 Bb & Türk sinnä', türk tännä', türk egalõ talolõ Tii Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 463 (73)
76854 2186 C1a1 Rebo teile, rebo meile, rebo egalõ talolõ Tiiraakõsõ Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 810 (25)
76855 2186 C1a1 & Rebo teele, rebo meele, rebo egale talole Tee Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (15)
76856 2186 C1a1 Rebo teele, rebo meele, rebo õgalõ talolõ Tiiraakõis õga moro pääle Se 1932 V. Ruusamägi S 49440 (11)
76857 2186 C1a2 & Teile rebo, meile rebo, egäle talolõ esi rebo Tiirada Kan 1888 J. Väggi H III 11, 486 (93)
76858 2186 C1a3 & Rebo meile, rebo teile, rebo igale talole Tee Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (92)
76859 2186 C1a3 Rebo meile, rebo teile, rebo igale talule Teed Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 909 (2)
76860 2186 C1a3 Repo meile, repo teile, repo egale talule Teerada Se 1901 E. Kaiv H II 64, 703 (15)
76861 2186 C1a3 Rebo meile, rebo teile, rebo ekä tallo Tii Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (132)
76862 2186 C1b & Rebo sul, rebo mul, rebo egal talol Teerada Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 84 (1)
76863 2186 C1c1* Rebo sinnä, rebo tännä, rebo igalõ talolõ Kaotii Se 1927 M. Pihlapuu S 1940 (110)
76864 2186 C1c1* Rebo sinna, rebo tänna, rebo igalõ talolõ Tee Se 1938 A. Suvi RKM II 80, 318 (21)
76865 2186 C1c1* & Rebo sinnä, rebo tännä, rebo õgale talole Tee Se 1928 E. Põllula S 5465 (5)
76866 2186 C1c1* Rebo sinnä, rebo tännä, rebo õgale talole Tii Se 1927 E. Põllula S 2691 (1)
76867 2186 C1c1* Rebo sinnä, rebo tännä, rebo õgalõ talolõ Tee Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 265 (15)
76868 2186 C1c1* Rebo sinnä, rebo tännä, rebo õgalõ talolõ Külä tiiraa Se 1930 A. Põhi S 24831 (19)
76869 2186 C1c1* Rebo sinnä, rebo tänne, rebo igale talole Teed Se 1941 G. Ränk ERA I 6, 808 (14)
76870 2186 C1c1* Reebo sinnä, reebo tännä, reebo õga talo poolõ Tii vai tiirada Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 119 (35)
76871 2186 C1c1* Rebo siiä, rebo taha ja rebo egäle talolõ Teerada Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 164 (11)
76872 2186 C1c2 & Rebo sinna, rebo siiä, rebo õgalõ talolõ Tiiraa' Se 1934 N. Oinas S 70625 (30)
76873 2186 C1c2 Rõbo sinnä', räbo siiä', räbo õgalõ talolõ Tii Se 1927 J. Orusaar S 2359 (38)
76874 2186 C2 & Rebu meile, rebu teile, rebu egal majale Teeraa Plv 1889 G. Pennert H III 11, 537 (4)
76875 2186 C3 & Rebu meile, rebu teile, rebu kõigele külale Teeradad Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 450 (123)
76876 2186 C4 & Räbo ütte, räbo tõstõ, räbo käü kõiki paiko Teerada Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (70)
76877 2186 C4 Räbu ühte, räbu teise, räbu käib kõiki paiku Teerada 1890 E EM 134 (1248)
76878 2186 C4 Räbu ühte, räbu teise, räbu käib kõiki paiku Teerada 1913 E EM2 116 (1630)
76879 2186 D* Teele lebo, meele lebo, lebo õgalõ talolõ Tiirada Se 1930 V. Ruusamägi S 26000 (11)
76880 2186 D* & Teele lätt ka' lebo, meele tulõ ka' lebo, lebo lätt egalõ talolõ Tii lätt eka tallo Se 1934 A. Kits S 92767 (26)
76881 2186 E & Moor'a meele, moor'a teele, moor'a egalõ talolõ Tii, jalgrada Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 281 (73)
76882 2186 F1* Rida teile, rida meile, rida iga talule Tiirada Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 33 (28)
76883 2186 F1* & Rida meile, rida teile, rida egalõ talulõ Tii Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (59)
76884 2186 F2* Rida teile, rida meile, rida kõigele külale Tee 1913 E EM2 116 (1634)
76885 2186 F2* Rida teile, rida meile, rida kõigile külale Tee, kus pial käiakse Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (11)
76886 2186 F2* & Rida meile, rida teile, rida kõigile külale Teerada Äks 1893 P. Sepp H II 43, 847 (83)
76887 2186 Ga & Reku sinna, reku tänna, reku tõisele talule Tee Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (23)
76888 2186 Ga Rekku sinna, rekku tänna, rekku tõisi talule Teerada Puh 1913 Koni E 48252 (16)
76889 2186 Gb & Reku meile, reku teile, reku teise talusse Tiiraad Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 106 (25)
76890 2186 Gc & Reikul sinna, reikul tänna, reikul teisele talule Teerada Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (18)
76891 2186 H & Tiku meile, tiku teile, tiku teisele talule Teeradad MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (5)
76892 2186 I & Tipu meile, tipu teile, tipu teisele talule, tipu kõigile külale Teerada MMg 1888 G. Tenter H II 28, 402 (14)
76893 2186 I Tipu meile, tipu teile, tipu teisele talule, tipu kõigile külale Teerada MMg 1889 H. Ostrat H I 2, 457 (4)
76894 2186 J & Tiiru mulle, tiiru sulle, tiiru tõisele talule Teerada Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (31)
76895 2186 J Tiiru mulle, tiiru sulle, tiiru teisele talule Teerada 1890 E EM 152 (1451)
76896 2186 J Tiiru mulle, tiiru sulle, tiiru teisele talule Teerada 1913 E EM2 132 (1897)
76897 2186 K* Riba meile, riba teile, riba kõigele külale Teerada 1890 E EM 134 (1250)
76898 2186 K* Riba meile, riba teile, riba kõigele külale Teerada 1913 E EM2 116 (1632)
76899 2186 K* Riba meile, riba teile, riba kõigele külale Teerada 1900 Lasteleht jõuluks (1900) 15 (3)
76900 2186 K* Riba meile, riba teile, riba kõigile külale Teerada 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 17 ja 42 (17)
76901 2186 K* Riba meile, riba teile, riba kõigele külale 1925 Puus. KH II5 100
76902 2186 K* Riba meile, riba teile, riba kõigele külale Teerada Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 373 (154)
76903 2186 K* & Riba meile ja riba teile, riba kõigile külale Teeradad MMg 1888 A. Artis H II 28, 354 (50)
76904 2186 K* Riba teile, riba meile, riba kõige külale Teerajad Äks 1933 P. Lukk E 83272 (7)
76905 2186 L & Liba teile, liba meile, liba kõigele külale Tee Kod 1895 K. Ostra E 19168 (1)
76906 2186 M & Köisi meil, köisi teil, köisi kõige linnale Teed Pal 1891 H. Maasen E 52813 (1)
76907 2186 N & Tibu meile, tibu teile, tibu igasse peresse Teed Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (56)
76908 2186 N Tibu meile, tibu teile, tibu igale peresse Tee 1890 E EM 151 (1439)
76909 2186 N Tibu meile, tibu teile, tibu igale perele Tee 1913 E EM2 131 (1883)
76910 2186 O+ & Käip sinna, käip tänna, käip tõesili talule Teerada Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (79)
76911 2186 O+ Tännä-sinnä, tännä-siiä, tännä õgalõ talolõ Se 1933 N. Oinas S 58591 (46)
76912 2186 # 1610E4a7
76913 2187 & Tibu jookseb mööda teed, tibu tiivad lohakille Heinakoorm Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 814 (443)
76914 2187 # 181A12
76915 2188 A & Kiga-käga käib, tõrvased jalad all Äge Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 56 (22)
76916 2188 Ba1 & Tibu käib teeda kauda, tibu jalad tõrvatud Laev Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 114 (3)
76917 2188 Ba2 & Tibu keib teed kaudu, tibu jalad tõrvased Rattad Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (85)
76918 2188 Ba2 Tibu käib tee kaudu, tibu jalad tõrvased Limased rattad Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (29)
76919 2188 Bb1 & Tibu jookseb teeda kaudu, tibu jalad tõrvased Laev meres ujub HMd 1895 A. Melsas H III 18, 259 (4)
76920 2188 Bb1 Tibu jooseb teed kauda, tibu jalad tõrvased Laev läheb üle mere Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859 (11)
76921 2188 Bb2 & Tibu jookseb teeda mööda, tibu jalad tõrvased Rattad Pöi 1902 J. Prooses E 42385 (23)
76922 2188 C & Tigu lennab teesid kauta, tõrvast jalad all Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 177 (24)
76923 2188 D & Tanda istub tanda pääl, tanda vats on varssa täis, tanda jalad tõrvatud Tõld Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 128 (7)
76924 2188 # 1971C1a1* 2230
76925 2189 A1a1 & Tihane tiisub lihase linna all Kell lehma kaelas Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 228 (57)
76926 2189 A1a2 Tihane tiitab lihase linna all Kell elaja kaelas Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 343 (57)
76927 2189 A1a2 Tihane tiitab lihase linna all Kell lehma kaelas Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (35)
76928 2189 A1a2 & Tihane tiitab lihase linna all Kell veikse kaelas Tor 1877–1917 T. Juurikas E 389 (39)
76929 2189 A1a3 & Tihane teetab lihase linna all Veisekell Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 248 (40)
76930 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Kell veise ehk hobuse kaelas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 31 ja 54 (130)
76931 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Lehmakell 1890 E EM 151 (1443)
76932 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all 1903 Pet. HS I 35 (13)
76933 2189 A1a4 Tihane titsub lihase linna all Lehmakell 1913 E EM2 131 (1888)
76934 2189 A1a4 Tihane titsub lihase linna all Kell lehma kaelas 1921 Nurmik I 38
76935 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Kuljus lehma kaelas SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (226)
76936 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Kell lehma kaelas Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 124 (18)
76937 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Loomal kell kaelas Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (38)
76938 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Lehmakell Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (72)
76939 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Kell lamma kaelas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 525 (38)
76940 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Lehmakell SJn 1891 J. Köstner H II 26, 554 (11)
76941 2189 A1a4 & Tihane tiitsub lihase linna all Kul'lus looma kaelas Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 420 (23)
76942 2189 A1a4 Tihane tiitsub lihase linna all Lehmal kell kaelas Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 960 (82)
76943 2189 A1a5 & Tihane titsutab lihase linna all Hobusekell kaelas Lai 1897 H. Asper H III 28, 531 (147)
76944 2189 A1a6 & Tihane tiutsub lihase lina all Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (35)
76945 2189 A1a7 & Tiane tiuksub lihase linna all Kelluke lehma kaelas Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 713 (88)
76946 2189 A1a8 & Tihane tiiksub lihase linna all Veisekell Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (34)
76947 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Lehmakell Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (11)
76948 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Loomal kell kaelas Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (42)
76949 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Kell lehma kaelas Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 107 (15)
76950 2189 A1a9 & Tihane tiksub lihase linna all Lehmakell Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 209 (9)
76951 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Kell looma kaelas Saa 1894 M. Tults E 11182 (123)
76952 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Keel [sic!] Mih 1920 A. Leppik E 50895 (30)
76953 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Lehmakell Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 125 (12)
76954 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Lehmal kell kaelas Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 231 (17)
76955 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Süda Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 579 (284)
76956 2189 A1a9 Tihane tiksub lihase linna all Kell lehma kaelas Vän 1925 A. Kontus E 55609 (3)
76957 2189 A1a10 & Tihane tiksutab lihase linna all Lehmakell Pär 1877–1917 J. Martinson E 1477 (30)
76958 2189 A1a11 Tihane tikutab lihase linna all Kell hobuse kaelas 1992 Metstak2 40 ja 43
76959 2189 A1a11 & Tihane tikutab lihase linna all Kell hobuse kaelas Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (64)
76960 2189 A1a11 Tihane tikutab lihase linna all Hobusekell kaelas Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 283 (20)
76961 2189 A1a11 Tihane tikutab lihase linna all Kell lehma kaelas Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (53)
76962 2189 A1a12 & Tihane tiliseb lihase linna all Lehma kaelas kell Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 185 (13)
76963 2189 A1a13 & Tihane tillutab lihase linna all Kell elaja kaelas Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (3)
76964 2189 A1a14 & Tihane siitsub lihase linna all Looma kaelakell Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 98 (1)
76965 2189 A1b & Tihane liigub lihase linna all Kell looma kaelas Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (76)
76966 2189 A1c & Tinane tihane tiksub lihase lina all Kell lehma kaelas Pal 1890 H. Maasen E 52815 (5)
76967 2189 A2 Tihane tiksub lihase liua all Lehmakell 1930 L. Birnbaum E 64936 (10)
76968 2189 A2 & Tihane tiksub lihaliua all Kell hobuse kaelas Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (38)
76969 2189 A3 & Tihane tiksub lihase lõua all Lehmakell Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 120 (24)
76970 2189 A4 & Tihane tiliseb lihase rinna all Lehmakell Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 254 (30)
76971 2189 A5 & Tihane laalab lihase silla all Lehmakell Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 344 (7)
76972 2189 A5 Tihane tiksub lihase silla all Kell lehma kaelas 1955 ÜÕÕ 98 (10)
76973 2189 A6a & Tihane tiidsub lihase välja all Peeratamine Pst 1894 J. Reevits H I 7, 472 (26)
76974 2189 A6b & Tihane tiksub lihäse vällä all Südä KJn 1898 C. Sööt H II 66, 730 (100)
76975 2189 A7* Tihane tiitsub lihase mäe all Lehmakell Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (53)
76976 2189 A7* & Tihane tihkub lihase mäe all Kell looma kaelas Ris 1892 J. Holts E 1846 (43)
76977 2189 B & Tiksutaja tiksutab lihase linna all Kell lehma kaelas Pai 1930 E. Trautman E 64571 (2)
76978 2189 C & Lind laulab lihase linna all Kell looma kaelas Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 162 (158)
76979 2189 # 782 1872 2190
76980 2190 a & Tihane tiksub raudse linna all Kell loomal kaelas Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 128 (19)
76981 2190 b & Tihane tilsub raudse linna all Lehmäkell KJn 1898 C. Sööt H II 66, 721 (1)
76982 2190 # 1872 2189
76983 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Raha kaelas 1890 E EM 151 (1444)
76984 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Raha kaelas 1913 E EM2 131 (1889)
76985 2191 Aa1 Tihane tuttipidi kaelas Kaelaraha kaelas 1992 Metstak2 15 ja 16
76986 2191 Aa1 & Tihane tuttipidi taevas Kaelaraha KJn 1870 J. Tiedemann E 130 (24)
76987 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Tunnikell Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 73 (123)
76988 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Raha kaelas Kos 1898 T. Wiedemann E 58742 (1)
76989 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Raha kaelas SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (112)
76990 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Raha kaelas Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (6)
76991 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Raha kaelas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 533 (158)
76992 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Raha kaelas SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (20)
76993 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Raha kaelas SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (94)
76994 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Kaelaraha Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 241 (41)
76995 2191 Aa1 Tihane tuttipidi taevas Koelaaha kaelas Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 349 (44)
76996 2191 Aa1 Tihane tutipidi taevas Kaelaraha Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 780 (70)
76997 2191 Aa1 & Tihane tuttipidi taevas Kell lehma kaelas Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (90)
76998 2191 Aa1 & Tigane tuttipidi taivan Pähen Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 531 (139)
76999 2191 Aa1 Tigan tuttupitti taivan Ametiraha kaalas Urv 1890 J. Teder H III 11, 340 (121)
77000 2191 Aa1 & Tigane tuttupiti taivan Päiv Nõo? 1891 P. A. Speek H II 31, 475 (7)