Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 91001 — 92000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
91001 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, tõised kuused kummardavad Õpetaja kantslis Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (29)
91002 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, tõised kuused kummardavad Õpetaja kantslis MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 178 (43)
91003 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, tõised kuused kummardavad Õpetaja on kanslil ja rahvas on muas Trm 1934 A. Aavik T-148, 11
91004 2682 Aa1 [Üks] kuusk kullamäel, tõised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (36)
91005 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, toised kuused kummardavad Kuu ja tähed Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (64)
91006 2682 Aa1 Üks kuusk kultamäella, toiset kuuset kummartavat Kuu ja tähet Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 144 (85)
91007 2682 Aa1 Üks kuus kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantslis Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 199 (7)
91008 2682 Aa1 Üks kuus kullamäel, teised kuused kumardavad Rahvas kirikus Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (3)
91009 2682 Aa1 Üks kuus kullamäel, tõised kuused kumardavad Kuu ja taivatähed Urv 1895 I. Mikkal E 18745 (17)
91010 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja kantslis, rahvas maas Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 43 ja 32 (36)
91011 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (5)
91012 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel ja teised kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus, kogudus palvetab Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (18)
91013 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja jutlusen Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 97 (62)
91014 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 81 (172)
91015 2682 Aa1 Üks kuuses kullamäel, teised kuused kummardavad Päike, kuu ja taevatähed Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (4)
91016 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardavad Õpetaja ja rahvas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (115)
91017 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, tõised kuused kummardavad Preester Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 576 (8)
91018 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, teised kuused kummardavad Preester kantslis Se 1938 V. Kivine RKM II 80, 314 (8)
91019 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, teiset kuuset kummardavad Preestri Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 422 (24)
91020 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, tõse kuuse kummardava Õpetaja kantslis Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 250 (64)
91021 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõised kuused kummardava Aid Ran 1889 A. Tobber H II 30, 300 (16)
91022 2682 Aa1 Üits kuus kullamäel, tõise kuuse kummardava Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (84)
91023 2682 Aa1 Üits kuus kullamäel, tõse kuuse kummardava Õpetaja om kantslin, ütleb seal jutlust ja rahvas kummardab vasta Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 586/7 (18)
91024 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardava Õpetaja Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (6)
91025 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõisõt kuusõt kumardava Õpetaja kantslih Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 650 (32)
91026 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, teise kuuse kumardava Õpetaja kantslen Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (122)
91027 2682 Aa1 Üits kuus kullamäel, tõise kuuse kumardava Opetaja peap kantslin jutust, rahvas kumardap Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (96)
91028 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardave Õpetaja ja rahvas Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (41)
91029 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kummarteve Õpetaja kantslin Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 513 (33)
91030 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kumarteve Kuningas Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (147)
91031 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardeve Õpetaja, kogudus Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 276 (131)
91032 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardeve Kiriguõpetaja ja rahvas Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (3)
91033 2682 Aa1 Üits kuus kullamäel, tõse kuuse kumardese Õpetei kantslen Trv 1894 A. Rull H III 20, 147 (76)
91034 2682 Aa1 Üts kuuss kullamäel, tõised kuused kumardese Juttusel käimine San 1895 J. Kuldsep E 19085 (56)
91035 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõse kuuse kumardese Opetaja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (206)
91036 2682 Aa1 Üks kuus kullamäel, tõse kuuse kummardase Õpetaja Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (58)
91037 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teise kuuse kummardase Õpetaja kantslis Plv 1932 M. Torop E 79975 (6)
91038 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõise kuuse kummardase Keisri Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (24)
91039 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõise kuuse kumardase Õpetaja ja kogudus Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (60)
91040 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõsõ' kuusõ' kummardasõ' Opetaja Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 67 (43)
91041 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teise kuuse kumartõsõ Õpetaja ja kogudus San 1967 H. Kukk RKM II 245, 540 (270)
91042 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, tõsõ kuusõ kummartõsõ Õpetaja kantslis Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 611 (87)
91043 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, tõsõ' kuuse kumardasõ Opetaja kerkuliste siän kerkun Ote 1940 A. Kroon ERA II 290, 209 (20)
91044 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõisõ kuusõ kumardasõ Kuu ja tähe Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1019 (75)
91045 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõise' kuusõ' kumardasõ' Õpõtaja kantslin ja rahvas kirikun Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 291
91046 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõse kuuse' kumardasõ Kuu ja taevatähed Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 431 (33)
91047 2682 Aa1 & Üts kuus kullamäel, tõõsõ' kuusõ kumardasõ Kuningas Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1014 (105)
91048 2682 Aa2 & Üts kuus kullamäe pääl, tõõsõ kuusõ kummardasõ Õpetaja kantslih Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 774 (12)
91049 2682 Aa3 & Üks kuusk kullamäel ja teised kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (68)
91050 2682 Aa3 Üks kuusk kullamäel ja teised kuused kumardavad Kirikupapp kantslis Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 472 (67)
91051 2682 Aa3 Üks kuus kullamäel ja teise kuuse kummardava Kirik, rahvas kirikus ja õpetaja kantslis Elv 1931 E. Voormann E 71402 (12)
91052 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamäel, teised kuused kummardavad Pöial ja sõrmed, kirikuõpetaja ja kogudus Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 460 (39)
91053 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantsli peal ja rahvas kirikus Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 135 (37)
91054 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamääl, teised kuused kummardavad Pastor kirikus Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 89
91055 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamäel, teised kuused kummardavad Kuningas As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 554 (18)
91056 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamäel, teised kuused kumardavad Kirikuõpetaja ja kogudus Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (19)
91057 2682 Aa4 & Üits kuus om kullamäel, teise kuuse kummardase Õpetaja kantslis San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 165 (26)
91058 2682 Aa5* Üks kuus on kullamääl, tõsõ tedä kummardase Õpetaja kantslis Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (22)
91059 2682 Aa5* & Kuus kullamäel, tõised kuused kumardavad Kantslis õpetaja, inimesed Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (18)
91060 2682 Ab & Üks kuusk külamäel, teised kuused kumardavad Päike Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (160)
91061 2682 Ab Üks kuusk külamäel, tõised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 27 (23)
91062 2682 Ac & Üks kuus küllamäel, teised kuused kummardavad Rahva[s] kirikus, õpeta[ja] kanslis Lüg 1971–1972 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 293, 156 (5)
91063 2682 Ad & Üks kuusk küllamaal, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Nõo 1924 I. Piho A 6153 (14)
91064 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kumardavad Õpetaea kantslis ja rahvas kirikus Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 70 (13)
91065 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kumardavad Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 231 (55)
91066 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Õpetaja kantsli peal Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (19)
91067 2682 Ae1 & Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Jeesus ja inimesed Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 576 (72)
91068 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Joosep vendadega VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 14 (40)
91069 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja rahvas HMd 1927 O. Niimann E 74005 (25)
91070 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 327 (48)
91071 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 362 (54)
91072 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Kogudus ja õpetaja Var 1938 V. Heinla A 16489 (6)
91073 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kumardavad Õpetaja on kantsli peal, inimesed on põlvili Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (9)
91074 2682 Ae1 Üits kuusk kullamaal, tõised kuused kumardavad Õpeteje kantslen Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (123)
91075 2682 Ae2* & Kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Õpetaja altaril Vän 1933 M. Hansen E 82375 (7)
91076 2682 Ae2* Üks kuusk kullamaal, teised kõik kummardavad TMr 1932 R. Viidebaum ERA II 54, 268 (318)
91077 2682 Af Üts kuus kullanõ, tõõsõ' kuusõ' kumardasõ' Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 399 (9)
91078 2682 Af Üts kuus kullanõ, tõõsõ kuusõ kumardasõ Popp kerikuh ja rahvas Vas? 1904 J. Sandra H II 70, 524 (2)
91079 2682 Af & Üts kuus kullane, toise kuuse kumardase Päiv ja taivatähe Kan 1896 J. Ots H II 56, 694 (1)
91080 2682 Ag & Üks kuusk kullaväärne, teised kuused kummardavad Tõs 1939 Õ. Kiirats ERA II 210, 249 (3)
91081 2682 Ah & Üts kuus mäe otsahn, tõõsõ kuusõ kumardasõ Opetaja kantslihn, rahvas põlvilõ Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (90)
91082 2682 B & Kullatud kuusk mäe otsas Kirikuhärra kantslis KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (221)
91083 2682 B Kullatud kuusk mäe otsas Kirikuõpetaja kantslis 1890 E EM 74 (567)
91084 2682 B Kullatud kuusk mäe otsas Kirikuõpetaja kantslis 1913 E EM2 66 (737)
91085 2682 C+ Üks puu kullamäel, teised puud kummardavad Kuu, tähed Kuu 1935–1936 I. Piibeman ERA II 172, 479 (26)
91086 2682 C+ Kuus kuud kullamäel, tõse kuuse kummardase Vennad Joosepi juures Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 579 (62)
91087 2682 C+ & Üts mees kullamäel, teise kuusõ kummardasõ Õpetaja Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 176 (2)
91088 2682 # 2683
91089 2683 Aa1 Üks puu kummardab, kõik laas langeb Kirikus isameie paludes 1890 E EM 165 (1590)
91090 2683 Aa1 Üks puu kummardab, kõik laas langeb Kirikus isameie paludes 1913 E EM2 143 (2069)
91091 2683 Aa1 & Üks kuusk kummardab, kõik laas langeb Õpetaja kirikus Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (124)
91092 2683 Aa1 Üks kuusk kummardab, kõik laas langeb Kirikus meieisapalve aeg MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 400 (5)
91093 2683 Aa1 Üks kuusk kumardab, kõik laas langeb Õpetaja ja kogudus Ksi 1889 H. Paap H III 8, 99 (24)
91094 2683 Aa1 Üks kuusk kumardab, kõik laas langeb Kirikus õpetaja langeb põlvili, rahvas ka ühes temaga Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (2)
91095 2683 Aa1 Üks kuusk kumardab, kõik laan langeb Kirik Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (33)
91096 2683 Aa2 & Üks kuusk kumardab, keik sii laan langeb Õpetaja, kogudus Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (9)
91097 2683 Aa2 Üks kuusk kumardab, keik see laan langeb Rahvas kirikus Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (10)
91098 2683 Ab Üks kuus kumardab, kõik laas lameb Kirikuõpetaja teeb kumardust, kõik kogudus lameb põlvili Pär 1911 A. Karu E 47863
91099 2683 Ab Üks kuusk kumardab, kõik laas lameb Hel 1891 J. Lammas E 423 (1590)
91100 2683 Ab Üks kuusk kummardas, kõik laas lames Inimesed kirikus palvel Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (70)
91101 2683 Ab Üks kuus kummardab, kõik laan lameb Õpetaja kirikus Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (282)
91102 2683 Ab & Üits kuusk kumartes, kik laan lames Õpetei luge issämeiet Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 459 (1)
91103 2683 Ab Üits kuusk kumartes, kikk laan lames Kirikun, ku rahvas põlvili Krk 1937 S. Tanning KKI WS
91104 2683 Ab Üits kuusk kumartes, kikk laan lames Kirikun, ku rahvas põlvili Krk 1938 S. Tanning KKI WS
91105 2683 Ac & Suur kuusk kummardab, kõik laas langeb Õpetaja, kogodus KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464/5 (33)
91106 2683 Ad & Kõik laan langeb, üks kuusk kumartab Kirikurahvas ja õpetaja Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (178)
91107 2683 B & Üks kuusk kumardab, teesed langevad Õpetaja loeb palvet Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (84)
91108 2683 Ca1 & Üks kuusk kummardab, kõik nõmm nõksatab Papp kerikus Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (43)
91109 2683 Ca1 Üks kuusk kumardab, kõik nõmm nõksatab Õpetaja Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (11)
91110 2683 Ca2* Üks kuusk kummardab, kõik sie nõmm nõksatab Kirikherra on kuusk ja kogudus on nõmm Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (43)
91111 2683 Ca2* & Kui üks kuusk kummardab, siis kõik see nõmmes nõksatab Kui õpetaja kirikus palvet algab ja ühes kogodusega põlvili heidab Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (10)
91112 2683 Ca3* Üks kuusk kumardab, keik nõmm nõtkutab Kuusk on õpetaja, nõmm – inimesed Vai 1893 J. Sorro H II 36, 424 (35)
91113 2683 Ca3* & Üks kuusk kummardab, kõik see nõmm siis nõtkudab Õppetaja ja rahvas kirikus Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (62)
91114 2683 Ca4 & Kui üks kuusk kummardab, siis kõik see nõmm nõkatab Kirikuõpet[aja] ja kogud[us] Sim 1892 T. Franzdorf E 1515 (31)
91115 2683 Cb & Kuiv kuusk kumardab, kõik see nõmm nõkestab Õpetaja ja kogudus Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (32)
91116 2683 Cc & Pikk kuusk kummardab, kõik see nõmm nõksutab Õpetaja ja rahvas kirikus Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 152 (4)
91117 2683 # 2682 2769
91118 2684 a & Üks kuusk, tuhat oksa Samblamätas Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 197 ja 199 (81)
91119 2684 a Üks kuusk, tuhat oksa Samblamätas 1890 E EM 164 (1581)
91120 2684 a Üks kuusk, tuhat oksa Samblamätas 1913 E EM2 142 (2056)
91121 2684 a Üks kuusk, tuhat oksa 1931 Kmpm. EL II10 92
91122 2684 b & Üks kuusk, sada oksa Inimese pea Tor 1889 C. Tults H II 21, 816 (180)
91123 2684 # 2719
91124 2685 & Üks kõrend, linaluid kangeste täis Hambad 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (152)
91125 2685 Üks kõrend, linaluid täis Hambad 1890 E EM 164 (1578)
91126 2685 Üks kõrend, linaluid täis Hambad 1913 E EM2 142 (2053)
91127 2686 & Üks lamp lätt esi palama Päiv 1904 O. Jõgeva E 44407b (20)
91128 2686 Üks lamp läheb ise põlema Päike 1913 E EM2 142 (2057)
91129 2687 A & Lind lendab üle toa, igaühe suu maitseb Kaljakapp Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 152 (19)
91130 2687 A Lind lendab üle toa, igaühe suu maitseb Kalja-, taarikapp 1890 E EM 84 (689)
91131 2687 A Lind lendab üle toa, igaühe suu maitseb Kalja-, taarikapp 1913 E EM2 74 (882)
91132 2687 Ba* Üks leht lembrist, kõik pere katsuvad Joomakann 1913 E EM2 142 (2051)
91133 2687 Ba* Üks leht lembri otsas, kõik pere katsuvad Kannukaan 1913 E EM2 142 (2058)
91134 2687 Ba* Üks leht lembrist, kõik pere katsuvad Joomakruus Jäm 1896 A. Kuldsaar E 23787 (26)
91135 2687 Ba* Üks leht lembris, kõik pere katsuvad Toarikapp Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 862 (25)
91136 2687 Ba* & Üks leht lembris, kõik pere katsuvad Taarikapp Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (38)
91137 2687 Ba* Üks leht lembri otsas, kõik pere katsuvad Kannukaan Pöi 1902 J. Prooses E 42383 (1)
91138 2687 Ba* Üks leht lämbri peal, terve pere katsuvad Joogikruus laua peal Vll 1995 K. Tamm EFA I 7, 29 (27)
91139 2687 Bb & Üks leht lembris, kõik pere maitsvad Taarikann Pöi 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 380 (13)
91140 2687 Bc & Üks leht lemmes, kõik pere katsvad Taarikann Sa 1660–1892 M. Klauren H IV 4, 129 (6)
91141 2687 Ca Üks leht lendab, kõik pere katsub Kaljaasten VMr 1890 A. Elken H II 11, 526 (163)
91142 2687 Ca & Üks leht lendab, kõik pere katsub Kaljakapp VMr 1889 K. Roost H II 11, 639 (22)
91143 2687 Cb & Üks leht lennab ja kõik käed katsuvad Õllekapp Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (54)
91144 2687 Cb Üks leht lendab, kõik käed katsuvad Õllekapp 1992 Metstak2 26 ja 27
91145 2687 Cb Üks leht lendab, kõik käed katsuvad Õllekapp 1991 VJr 39 ja 40 (18)
91146 2687 D+ & Üks leht ümmargune, kõik pere katsub Taarikann Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (21)
91147 2687 D+ Üks puu ja üks leht, pailu inimesi käivad kallal Kapp VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (24)
91148 2687 # 702
91149 2688 & Üks linn, linane vall, kümme soldanit, kaks pealikut Inimene SJn 1889 T. Köstner H II 26, 381 (4)
91150 2688 # 2649 2722L1*
91151 2689 & Üks läheb, neli vedavad, viies istub, kahekesi vaatavad Hobune, vanker ja mees 1911 H. Karro E 50794 (65)
91152 2689 Üks läheb, neli veavad, viies istub, kahekesi vaatavad Hobune, vanker ja mees 1913 E EM2 145 (2104)
91153 2689 Üks läheb, neli veab, viies istub, kahekesi vaatavad Hobune, vanker ja mees 1939 Nugis 295 ja 315 (243)
91154 2689 # 718
91155 2690 & Üks maailm, kaks päikest Silmad 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 128 (120)
91156 2690 Üks maailm, kaks päikest Pea ja silmad 1890 E EM 164 (1582)
91157 2690 Üks maailm, kaks päikest Pea ja silmad 1913 E EM2 142 (2059)
91158 2690 Üks maailm, kaks päikest Nägu, silmad 1920 Nurmik I 78
91159 2690 Üks taevas, kaks päikest Nägu ja silmad 1935 Huvit. V Lisa 17 (9)
91160 2691 & Üks madu, kaks saba Vüü Kod 1888 J. Kook H III 9, 345 (15)
91161 2691 # 2663 2674
91162 2692 Aa1 Üks maja, sada elanikku Kurk 1968 SSTT 113
91163 2692 Aa1 Üks maja, sada elanikku Kurk 1970 Säde nr. 58 ja 68 (1970) 7 ja 8 (2)
91164 2692 Aa1 Üks maja, sada elanikku [Kurk] 1974 Eisen A 81
91165 2692 Aa1 Üks maja, sada elanikku Kurk 1979 Metstak 20 ja 35 (206)
91166 2692 Aa1 Üks maja, sada elanikku 1987 Hiie-Müürsepp III/I 25
91167 2692 Aa1 Üks maja, sada elanikku Kurk 1992 Metstak2 55 ja 56
91168 2692 Aa1 Üks maja, sada elanikku Sipelgapesa TMr 1992 H. Kevend RKM, KP 30, 701 (4)
91169 2692 Aa1 & Üks maja, sada elanikku Kurk Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (16)
91170 2692 Aa2* Üks maja, sada elanikku sees Kurk Nõo 1992 D. Fortuna RKM, KP 32, 316 (7)
91171 2692 Aa2* & Üks maja, sada elanikku sees Kurk San 1982 A. Väljaots RKM II 363, 441 (7)
91172 2692 Aa2* Üks maja ja [sada] elanikku sees Kurk Tln 1994 M. Vinkel EFA II 8, 17 (7)
91173 2692 Ab & Üks maja, sada meest Hernes Nõo 1992 I. Vals RKM, KP 33, 137 (8)
91174 2692 Ac+ & Üks maja, tuhat elanikku Sipelgapesa HMd 1918–1940 S. Aamisepp E 73874 (29)
91175 2692 Ac+ Väike maja, aga palju rahvast mahub sisse Televiisor Muh 1968 A. Esko, I. Linna, M. Luuk, A. Rõõm EKRK I 65, 269 (3)
91176 2692 Ba & Üks saun, sada inimest sees Kurk Nrv 1992 H. Erilaid RKM, KP 1, 644 (53)
91177 2692 Bb & Sada meest ühes saunas Kurk Vil 1989 A. Tamm RKM II 426, 624 (2)
91178 2692 Ca*/ Üks maja, sada elanikku, uksi-aknaid pole Nõo 1992 M. Valts RKM, KP 32, 256 (5) 2157Ga*
91179 2692 Ca*/ & [Üks] maja, [sada] elanikku, uksed-aknad puuduvad Kurk Nõo 1992 E. Matsman RKM, KP 32, 335 (17) 2157Ga*
91180 2692 Cb*/ Ei ust ega akent pole ees, sada elanikku sees Kurk Trt 1992 I.-M. Šegedina RKM, KP 35, 9 (11) 2157Gb*
91181 2692 Cb*/ & Ühtegi ust ega akend, sada elanikku sees Kurk TMr 1992 K. Muuli RKM, KP 30, 631 (1) 2157Gb*
91182 2692 Cc/ & Majal pole ust ega akent ees, aga sees on sada meest Hernes; kurk; kõrvits Iis 1992 E. Kase RKM, KP 7, 278 (8) 2157Gc
91183 2692 # 2671 2730
91184 2693 Aa & Üks mees seisab neljal jalal Laud Kod 1937 E. Luigla ERA II 156, 104 (7)
91185 2693 Ab% & Üks mees, neli jalga all Vanker Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 105 (30) 2083
91186 2693 Ac & Mees nurgas, neli jalga all Leivaküna Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (118)
91187 2693 B & Meil om säne paabakane, neli jalga, nelä jala otsah kõõ sais Laud Kra 1903 O. Kallas KMr 124 (11)
91188 2693 C% & Üits neitsi, neli jalga Säng Trv 1892 J. Kill H III 14, 236 (122) 2757
91189 2693 C% Üks neitsit, neli jalga Saepukk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25552 (64) 2757
91190 2693 # 520 1157 2213 2695
91191 2694 A & Üks mees, mitu naist Kukk Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 31 (283)
91192 2694 B/ & Kuningas on kroon peas, mitme naisega abielus Kukk KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 37 (60) 820B
91193 2694 # 2696
91194 2695 & Üks mees, viis jalga Käsi Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 105 (119)
91195 2695 # 2693
91196 2696 & [Üks] mees, [üheksa] pead Lina otsas kuprad Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 360 (72)
91197 2696 # 2694 2698
91198 2697 & Üks meri, kolm saart Kolm suurt püha aastas Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (39)
91199 2697 Üks meri, kolm saart Kolm suurt püha aastas 1890 E EM 164 (1584)
91200 2697 Üks meri, kolm saart Kolm suurt püha aastas 1913 E EM2 142 (2061)
91201 2697 Üks meri, kolm saart 1932 Kmpm. EL III10 113
91202 2698 a Üheksa silma ühel mehel Pajakook 1890 E EM 161 (1551)
91203 2698 a Üheksa silma ühel mehel Pajakook 1913 E EM2 140 (2018)
91204 2698 a Üheksa silma ühel mehel Pajakook 1908 Tander 32
91205 2698 a & [Üheksa] silma ühel mehel Pajakook Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 481 (777)
91206 2698 b & Üks mies, üheksä silmä Pajakook Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (26)
91207 2698 # 2316 2696
91208 2699 & Üks munn olli ümärgune, teene munn olli latergune, kolmas munn koguni pikk Tapuväät KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464 (26)
91209 2699 # mstl
91210 2700 & Üks neitsi maailma ehitaja, me kõik lakume ta taguotsa Nõel Ote 1922 J. Niklus A 1777 (13)
91211 2700 # 1372 1651Gc1*
91212 2701 Aa & Üks kaunis, ilus naesoke, see sai jo enne mehele, kui oli aasta vana, ja suri enne sündimist, kas tunned seda naesokest, siis ütle, kes ta oli Ma tunnen seda naesokest, kes saanud enne mehele, kui oli aasta vana, see oli ema Eevake, kes langes pato sisse, kui sõi sest keeldud puust 1864 G. F. Lorenzsonn PPost. nr. 31 ja 33 (1864) 248 ja 264
91213 2701 Ab & Kas tunned seda naisukest, kes suri enne sündimist, sai enne aastat mehele, kui tunned seda naisukest, siis ütle, kes ta oli 1886 Anonüüm XXX Saarl. Lisa nr. 3 (1886) lk-ta
91214 2701 Ba & See ilus, kaunis naisuke, ta sai enne mehele,kui oli aasta vana, ja suri enne sündimist, kas tunned seda naisukest Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 359 (19)
91215 2701 Bb & Üks väga ilus lapsuke sai enne aastad mehele, ta suri enne sündimist, kas tunned seda naesukest Eva Ans 1890 M. Kipak E 399 (1)
91216 2701 Bc & Üks kaunis, ilus naisuke sai enne aastad mehele ja suri enne sündimist, kes tunneb seda naisukest Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (15)
91217 2701 C & Üks noor ja ilus neitsi sai enne aastat mehele, ta suri enne sündimist, siis ütle, kes ta oli Eeva Hää 1970 E. Maasik RKM II 277, 263 (1)
91218 2701 D1a1* & Üks noor ja ilus neitsike sai enne aestat mehele ja suri ilma sündmatta Eeva Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
91219 2701 D1a1* Üks noor ja ilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri sündimata Eeva Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 536 (7)
91220 2701 D1a1* Üts noor ja illus neitsike sai inne aastat mehele ja suri enne sündümist Eeva Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 266 (20)
91221 2701 D1a1* Üks noor ja ilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist VJg 1935 E. Luuk ERA II 83, 469 (6)
91222 2701 D1a1* Üks noor ja ilus neitsike sai enne aastad mehele ja enne sündimist suri Eva Tt 1877–1917 Anonüüm 020 H, R 1, 354 (6)
91223 2701 D1a2 & Üts noor ja ilus neitsiken sai enne aastad mehele ja kooli enne sündimist Eva Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (102)
91224 2701 D1a3 & Üks noor ja ilus neitsike läks enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 18 (142)
91225 2701 D1a4* Noor ja ilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Hernehäitse Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (91)
91226 2701 D1a4* & Noor ja ilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 150 (10)
91227 2701 D1a4* Noor ja ilus neitsi sai mehele enne aastat, suri enne sündimist Eeva Vil 1895 H. Nigul H III 25, 348 (25)
91228 2701 D1b & Üks noor ja kena tütarlaps sai ennem aastad mehele ja sündimata suri Eeva Kul 1937 V. Eenveer ERA II 139, 553 (43)
91229 2701 D1b Üks noor ja kena tütarlaps sai enne aastad mehele ja sündimata suri Eeva Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 224 (147)
91230 2701 D1c & Üts illos ja nuur tütrik läts inne aestaiga mihele ja kuuli ilma sündümätä Eeva paradiisiaian Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (68)
91231 2701 D2a Üks noor ja kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva 1913 E EM2 143 (2065)
91232 2701 D2a Üks noor ja kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva 1914 E MM 16 ja 45 (259)
91233 2701 D2a Üks noor ja kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva 1920 E MM2 17 ja 48 (262)
91234 2701 D2a Üks noor ja kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva 1994 E MM3 14 ja 40 (262)
91235 2701 D2a Üks noor ja kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva 1926 Raud KL III 213 (29)
91236 2701 D2a Üks noor ja kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva 1934 Raud VMJ 214 (29)
91237 2701 D2a & Üks noor ja kena neitsike sai enne aastad mehele ja suri enne sündimist Eva Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (52)
91238 2701 D2a Üks noor ja kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Trt 1930 O. Jaaniado ERA II 31, 168 (5)
91239 2701 D2b1* Üks noor ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Har 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi EKRK I 30, 142 (1)
91240 2701 D2b1* Üks noor ja ilus tütarlaps sai enne aastad mehele ja suri enne sündimest Eeva paradiisis Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
91241 2701 D2b1* Üits noor ja ilus tütärlaits sai enne aastat mihele ja surre enne sündimist Eeva Trv 1894 A. Rull H III 20, 135 (5)
91242 2701 D2b1* & Üits noor ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (50)
91243 2701 D2b1* Üks nuur ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja surri enne sündimest Eeva Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 476 (51)
91244 2701 D2b1* Üks noor ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja suri ilma sündmata Eva Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (116)
91245 2701 D2b2 & Üks noor ja ilus tütarlaps sai enne ristmist mehele ja suri sündimata Eeva Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 188 (2)
91246 2701 D2b3 & Noor ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Vln 1968 H. Linde RKM II 259, 289 (2)
91247 2701 D3* Imeilus neitsi, enne aastat sai mehele ja sündimata sori Esimene inimene Eeva Emm 1937 L. Õunapuu ERA II 147, 591 (19)
91248 2701 D3* & Imeilus neitsikene, enne aastat sai mehele ja enne sündimist suri Eva Krj 1938 L. Böckler ERA II 131, 364 (116)
91249 2701 D3* Üks imeilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Aadam ja Eeva Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 525 (37)
91250 2701 D4a & Üks ilus, kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri sündimata Eeva Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 247 (16)
91251 2701 D4b & Üks kena, ilus neitsike sai juba enne mehele, kui oli aasta vana, ja suri enne sündimist Esimene naisterahvas, Eeva SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1739 (11)
91252 2701 D4c & Üits illus, kenä neiuke sai enne aastat mihele ja surri ilma sündimada Eeva Rõn 1940 L. Pedajas ERA II 284, 700 (678)
91253 2701 D5 & Üks kaunis, ilus latseken sai enne aastat mehele ja kooli enne sündimist Eva Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (99)
91254 2701 D6 & Üts kallis, illus neitsikene läts inne aastat mehele ja kuul inne sündümist Eeva Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (66)
91255 2701 D7a & Üks neitsike ja nooruke sai enne aastat mehele ja sündimata suri Aadam ja Eeva, Eeva loodi, ei sündinud Rap 1974 M. Hiiemäe RKM II 319, 365/6 (47)
91256 2701 D7b & Neiu nooruke sai enne aastet mehele ja surri enne sündümist Eeva Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (143)
91257 2701 D7c & Nooruke naisuke läheb enne aastat mehele ja sureb enne sündimist Eva Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (7)
91258 2701 D7d & Üks nooruke ja tütarlaps, kes sai ju enne mehele, kui es ole aasta vana ja surri enne sündimist viil pääleki ta ärä Eeva Krk 1960 S. Lätt RKM II 94, 187 (6)
91259 2701 D8 & Üks väga ilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 42 (164)
91260 2701 D9a* & Üks kena neitsike sai enne aastat mehele ja sündimata suri Eeva Kul 1934 J. Nurme ERA II 86, 433 (328)
91261 2701 D9a* Üks väga kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva ei ole sündinudki Pst 1940 J. A. Reepärg ERA II 272, 313 (24)
91262 2701 D9b & Kord oli kena naesuke, kes suri enne sündimist, ta enne veel sai mehele, kui põlnud aastat vana Eeva, esimene naine Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (11)
91263 2701 D10 & Linapääga neitsike suri enne sündimist ja abiellus enne aastat Eva San 1930 H. Toom E 64769 (9)
91264 2701 D11 & Üks neitsike sai enne aastat mehele ja suri sündimata Eva Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (5)
91265 2701 Ea Noor ja ilus neitsike sai enne aastat mehele Eeva 1890 E EM 112 (1007)
91266 2701 Ea Noor ja ilus neitsike sai enne aastat mehele Eeva 1913 E EM2 99 (1338)
91267 2701 Ea Noor ja ilus neitsikene sai enne aastat mehele Eeva 1905 Schneider Elusal. Kal. (1905) 7 ja 42 (3)
91268 2701 Ea & Noor ja ilus neitsike saab enne aastat mehele Viljapuuõis Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 383 (36)
91269 2701 Eb* & Noor ja kena neitsike saab enne aastat mehele Eeva Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 99 (98)
91270 2701 Eb* Üks noor ja kena neitsike, see sai enne mehele, kui oli aasta vana Eva Vig 1895 M. Aitsam H III 23, 735 (3)
91271 2701 F* & Sures enne sündimist ja enne aastat sai mehele Adam, Eeva Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 301 (216)
91272 2701 F* Suri enne sündimist, sai enne aastat mehele Eeva Pär 1939 M. Metsa ERA II 212, 126 (1)
91273 2701 F* Suri enne sündimest ja sai mehele enne, kui aasta vana Eeva Hää 1939 J. Silling ERA II 212, 603 (5)
91274 2701 G1 & Üts nuur ja illos tütärlats sai inne aastad mehele, kui ta viil es olõ sündünü Eeva Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (1)
91275 2701 G2 & Üks ilus, kaunis naesuke, ta kasvis kui üks õieke ja sai siis enne mehele, kui polnud alles aastane Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 250 (147)
91276 2701 H & Kaunis, ilus neiuke, ta läks vara mehele, suri ennem sündimist ja elas aasta vanaks Rukkioras Aud 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (142)
91277 2701 I & Kes sündis ilma sündimata ja sai mehele enne kui aasta vana Eeva, esimene inimene Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 80 (68)
91278 2701 J+ Üks kaunis, ilus naesuke, ei olnud aastat vanagi, sai enne aastat mehele Eeva Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (6)
91279 2701 J+ Üks kallis naisuke sai enne mehele, kui ristiti, ja suri enne, kui ta sündis veel Esimese inimese Aadama naine Eeva Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (42)
91280 2701 J+ Üks ilus, kena neiuke on saanud ilmasse, sai enne aastat mehele ja suri sündimata Aadami abikaasa JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (14)
91281 2701 J+ & Üks noor ja kena neitsike, ta sai küll noorelt mehele, ei olnud aasta vanagi, ja surri enne sündimist Eeva KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (24)
91282 2701 J+ Üks ilus neitsi sai väga kohe mehele ja suri ära, ilma et oleks ilmale sündind Eva Rap 1941 E. Poom ERA II 293, 423 (7)
91283 2701 J+ & Üts nuur ja illus tütarlats, ei polnud poolõ-aastanõ, sai enne sündmist mehele ja suri ilma sündimädä Eeva Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 137 (41)
91284 2701 # 1033
91285 2702 & Üks nuga, kaks tuppe Lehm pistab keelt ühe ja teise ninasõõrmesse Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (41)
91286 2703 & Üks oigab all ja teised hõiskavad pial Kiviaed 1892 T. Wiedemann E 9105 (2)
91287 2703 Üks oigab all, teised hõiskavad pääl Kiviaed 1913 E EM2 141 (2039)
91288 2704 & Üks oinas, kaks kotti Nahkkasukas kahe ripptaskuga Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 40 ja 31 (20)
91289 2705 Üks on pikka piiramata, teine laia lausumata, kolmas põlvista on kõver Mets, taevas, jõgi 1890 E EM 164 (1587)
91290 2705 Üks on pikka piiramata, teine laia lausumata, kolmas põlvista on kõver Mets, taevas, jõgi 1913 E EM2 143 (2066)
91291 2705 Üks on pikka piiramata, teine laia lausumata, kolmas põlvista on kõver Mets, taevas, jõgi 1939 Nugis 294 ja 315 (236)
91292 2705 & Üks on pikk ja piiramata, teine lai ja noolemata, kolmas kaljusta kõvera Jõgi, meri, oja Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 277 (37)
91293 2706 & [Üks] ots põleb, teine mädaneb, keskkoht kuivab Piip 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 122 (45)
91294 2706 Üks ots põleb, teine ots mädaneb, keskkoht kuivab Piip 1890 E EM 165 (1589)
91295 2706 Üks ots põleb, teine ots mädaneb, keskkoht kuivab Piip 1913 E EM2 143 (2068)
91296 2706 Üks ots põleb, teine ots mädaneb, keskkoht kuivab Piip 1914 E MM 17 ja 45 (260)
91297 2706 Üks ots põleb, teine ots mädaneb, keskkoht kuivab Piip 1920 E MM2 17 ja 48 (263)
91298 2706 Üks ots põleb, teine ots mädaneb, keskkoht kuivab Piip 1994 E MM3 14 ja 40 (263)
91299 2706 # 1554
91300 2707 A & Üks part haudub kahte muna M...n Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 877 (61)
91301 2707 B & Üks kikas kahe muna pääl, havvub ööd ja päeva Häbedus Võn 1896 P. Rootslane E 24295 (6)
91302 2707 # 1791
91303 2708 & Üks passel, sada lappi Kapsas VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 379 (12)
91304 2708 # 2762A6
91305 2709 & Üks peab ja kaks veab Künnimees härgadega VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (4)
91306 2709 # 1222B2
91307 2710 & Üks pesa, mitusada muna Sõrmkübar LNg 1895 J. Prooses E 21362 (40)
91308 2711 & Üks pesa, viis muna Käsi Amb 1889 J. Ney H II 14, 174 (123)
91309 2711 # 1359Fa
91310 2712 & Üks pisuke mees, kange ning suurema koorma kannab kui ta isi on, käib kummuliste koorma all, aga karu neelab teda hoopis pesaga ära (ein kleiner kerl trägt eine schwehre und grössere last als er selber ist, geht auf dem bauch unterm fuder, aber der bäär verschlingt ihn mit samt dem neste) Eine Ameise Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (116)
91311 2712 Üks pisuke mees, kange ning suurema koorma kannab kui ta isi on, käib kummuliste koorma all, aga karu neelab teda hoopis pesaga ära (Ein kleiner Kerl trägt eine schwere und grössere Last als er selber ist, geht auf dem Bauch unter dem Fuder, aber der Bär verschlingt ihn mit dem Nest) Die Ameise 1780 Hupel 121
91312 2712 Üks pisuke mees, kange ning suurema koorma kannab kui ta ise on, käib kummuliste koorma all, aga karu neelab teda hoopis pesaga ära Sipelgas 1782 Willmann 174 (106)
91313 2712 Üks pisuke mees, kange ning suurema koorma kannab kui ta ise on, käib kummuliste koorma all, aga karu neelab teda hoopis pesaga ära Muurahainen 1844 Lönnrot 163
91314 2712 Üks pisukene mees, kange ning suurema koorma kannab kui ta ise on, aga karu neelab teda hoopis pesaga ära Sipelgas 1868 Nörmann 36 ja 56 (73)
91315 2712 Üks pisukene mees, kange ja kannab suuremat koormat kui ta ise on, käib kummuliste koorma all, aga karu neelab teda hoopis pesaga ära (Ein kleiner Mann, stark, und trägt ein Fuder grösser als er selbst ist, geht gebücht unter dem Fuder, aber der Bär verschlingt ihn sammt seinem Neste) Die Ameise 1876 Wied. 291
91316 2712 Üks pisukene mees, kange ja kannab suuremat koormat kui ta ise on, käib kummuliste koorma all, aga karu neelab teda hoopis pesaga ära Sipelgas 1884 ER Kal. (1884) 94 ja 97 (14)
91317 2712 Üks pisuke mees, kange ning suurema koorma kannab kui ta ise on, käib kummuli koorma all, aga karu neelab teda hoopis ära Sipelgas 1898 KAH EKAl 162 ja 164 (110)
91318 2712 Väike mees kannab kummuli käies suurema koorma kui ise on, aga karu neelab ta kõige koormaga ära Sipelgas 1890 E EM 176 (1719)
91319 2712 Väike mees kannab kummuli käies suurema koorma kui ise on, aga karu neelab ta kõige koormaga ära Sipelgas 1913 E EM2 152 (2228)
91320 2712 Väike mees kannab kummuli käies suurema koorma kui ise on, aga karu neelab ta kõige koormaga ära Tigu 1914 E MM 17 ja 46 (276)
91321 2712 Väike mees kannab kummuli käies suurema koorma kui ise on, aga karu neelab ta kõige koormaga ära Tigu 1920 E MM2 18 ja 49 (279)
91322 2712 Väike mees kannab kummuli käies suurema koorma kui ise on, aga karu neelab ta kõige koormaga ära Tigu 1994 E MM3 14 ja 40 (279)
91323 2712 Pisuke mees, aga kannab suurema koorma kui ise on Sipelgas 1912 Jürjens 30
91324 2713 A1a1 & Punane vars, mille otsas pragu, sinna mulku käib, kus must ja hapu magu Sulepea ja tindipott San 1940 I. Novek ERA II 305, 553 (219)
91325 2713 A1a2 & Punane pulk, otsa sehen pragu, ta tihti sinna auku käib, kus must ja hapu magu Sulega kirjutamine tindiga Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 29 (164)
91326 2713 A1a3% & Punane pulk, must auk, ta otsa sees on ragu, ta tihti sinna sisse käib, kus must ja mõrru magu Sulg, sulepea ja tint Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 421 (10) 1283
91327 2713 A1b1* See punane pulk nii imelik, tal otsa sees on pragu, ta tihti sinna auku läeb, kus must ja hapu magu Sulepää Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (25)
91328 2713 A1b1* & See punane pulk nii imelik, tal otsa sees on pragu, ta tihti sinna auku käib, kus must ja hapu magu Sulepea Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (2)
91329 2713 A1b1* Üks punane pulk nii imelik, kel otsas oli pragu, sinna sisse tihti käib, üks sant ja hapu magu Pliiats Aud 1964 R. Praakli RKM II 176, 104 (25)
91330 2713 A1b2* See punane pulk, mis imet teeb, tal otsas must ja ragu, ja aga kus ta sisse käib, sääl must ja hapu magu Sulepea Hls 1946 E. Laugaste KKI 2, 197 (1)
91331 2713 A1b2* & See punane pulk, mis imet teeb, kel otsa sees on pragu, ta tihti sinna auku käib, kus must ja hapu magu Tindipott Krk 1961 A. Vari RKM II 134, 475 (3)
91332 2713 A1b3 & Üks imeline punane pulk, tal otsas on pragu, mis sinna sisse tihti käib, kus must ja hapu magus [sic!] Tint, sulg ja sulepea Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 252 (142)
91333 2713 A1c1* & Üks pulk on väga imelik, tal otsas oli pragu, see auk, kus teda pisteti, on must ja hapu magu Sule vars, sulg ja tindipott VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (55)
91334 2713 A1c1* Üts pulk, mes olli imelik ja otsa seen oll pragõ, üts mulk, kos sisse kasteti, oll must ja hapu magu Tindiklaas Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (19)
91335 2713 A1c1* Üks imelik pulgake, tal otsas väike pragu, ta tihti sinna auku läeb, kus must ja hapu magu Sulg, sulepea ja tindipott Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87/8 (18)
91336 2713 A1c2 & Üks pulk, mis väga imelik, tal otsas oli pragu, kui teda sisse kasteti, siis oli hapu magu Sulg VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (225)
91337 2713 A1c3 & Üks pulk on tehtud imelik, tal otsa sees on pragu, ta tihti sinna sisse käib, kus must ja hapu magu Sulepea ja tindipott Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 260 (26)
91338 2713 A1c4 & Imelik pulk, kel otsas on pragu, kastetas sisse, kel hapu magu Sulg ja tint Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 171 (3)
91339 2713 A1c5 & Üts pulk, see olli imelik, kos tedä sisse kastõdi, oll must ja hapu magu Sulg ja tint Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 417 (4)
91340 2713 A1c6* & Küll see asi om imelik, kel otsa sehen ragu, ta tihti sinna sisse käib, kus must ja hapu magu Terasulg Krk 1926 A. Johanson E 58314 (2)
91341 2713 A1c6* Mees väga imelik, tal otsas oli pragu, kui sisse pisteti, oli must ja hapu magus Kirj[utus]sulg VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (21)
91342 2713 A1d* & Üks pulk, mis üsna imelik ja ühest otsast kumerik ja teises otsas pragu, saab sinna auku pistetud, mis must ja hapu magu Sulepea Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 293 (3)
91343 2713 A1d* Üks pulk, mis väga imelik ja igapidi kumerik ja otsas on tal pragu, siis sinna sisse pistetaks ja ühte auku kastetaks, mis must ja hapu magu Kirjasulg Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 122 (34)
91344 2713 A1d* Üks pulk, mis oli imelik ja igast kandist kumerik, tal otsa ees on pragu ja tihti kastetakse, kus must ning hapu magu Sulepää Hlj 1934 R. Kull ERA II 70, 510 (9)
91345 2713 A1e1* & Üks pulk, mis väga imelik ja teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu, saab sinna sisse topitud, kus must ja hapu magu Sulepea, sulg, tindipott Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372 (36)
91346 2713 A1e1* Üks pulk, mis väga imelik, ta ühest otsast ümarik ja teises otsas pragu, ta sinna sisse kastetaks, kus must ja hapu magu Tint, sulg ja sulepea Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 304 (5)
91347 2713 A1e1* Üks pulk, mis väga imelik ja ühest otsast ümarik, teises otsas pragu, saab sinna auku topitud, mis must ja hapu magu Sulepea, sulg, tindipott Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 88
91348 2713 A1e1* Üts pulk, mis imelik ja otsast ümarik, tal teises otsas pragu, must mulk ta jaos hoiõtas, kos tedä sisse pistetäs, tad maitstõh hapu magu Sulepea, sulg, tindipott ja tint Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (11)
91349 2713 A1e1* See pulk, mis oli imelik ja otsast oli ümarik ja otsan oli pragu, kus teda sisse kastetas, oll must ja hapu magu Sulepää, sulg, tindipott Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (5)
91350 2713 A1e1* Üks pulk, mis oli ümmarik ja igatpidi imelik, tal otsas oli pragu, mis tihti sisse pisteti, mil must ja hapu magu Sulepää, sulg ja tint Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (87)
91351 2713 A1e1* Üks pulk, mis oli ümarik ja otsast oli imelik, tal otsas oli pragu, mis poti sisse kastetakse, on must ja hapu magu Hel 1926 K. Puusepp E 58445
91352 2713 A1e1* See pulk, mis olli imelik ja esi olli ümarik, ta otsan oli pragu, kos teda sisse kasteti, sel must ja hapu magu Võn 1897 P. Sika E 31009 (4)
91353 2713 A1e2* Sii pulk, mis olli imelik ja kõigu üle ümärik, otsa sehen pragu ning must ja hapu magu Sulg Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (64)
91354 2713 A1e2* Üits pulk, mis olle imelik, ta esi olle ümarik, otsan olle pragu, must ja hapu magu Sulepää Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (209)
91355 2713 A1e2* & Üks pulk, mis oli ümarik ja igapidi imelik, tal otsas oli pragu, ise must ja hapu magu Sulepea Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 139 (23)
91356 2713 A1e2* & Imelik pulk, üks ots ümmärgunõ, teiss otsas pagu, paoss kasvab must ja hapu magu Piip Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (32)
91357 2713 A1e3* Üks asi, mis om imelik ja ise väga ümarik, tal tihti sisse pistetaks ja ruttu välja võetaks, tal otsa ees on pragu ja must ning hapu magu Tindipott Lai 1952 Anonüüm 075 RKM II 174, 199 (1)
91358 2713 A1e3* & Ta ise oli imelik ja igapidi ümarik, tal otsas oli pragu, kus tihti sisse kasteti, ta paks ja hapu magu Leivasõtkumise anum Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 405 (15)
91359 2713 A1f1* & Üts pulk, mis olli ümärik, täl otsan olli pragu, koes teda sisse kastõdas, sääl olli must ja hapu magu Sulg Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (147)
91360 2713 A1f1* Üts pulk, mis olli ümarik, tal otsas oli pragu, tal tihti sisse kasteti, sel must ja hapu magu Tindiklaas Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (11)
91361 2713 A1f2* & Üts pulk, mis om jo ümärik, täl otsa iin om pragu, siis auk, kos sisse kastetes, om must ja hapu magu Kirjutusesulg Nõo 1926 E. Päss E 56955 (6)
91362 2713 A1f2* Üks pulk, mis oli ümarik, sel oli otsas pragu, sai musta auku kastetud, sel oli hapu magu Sulepea VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 178 (7)
91363 2713 A1f2* Üks pulk, mes olli ümarik ja selle otsas prigu, ja mulk, kus sisse pisteti, oli must ja hapu magu Sulepää, sulg ja tindipott Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (21)
91364 2713 A1f3* & Üts pulk, see olli ümarik ja otsa siis olli pragu, ta tihti sinna sisse käis, kos must ja hapu magu Sulepää Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 542 (32)
91365 2713 A1f3* Üts mulk, mis olli ümärik, tal otsa seen oll pragu, ku sinnä sisse kasteti, olli must ja hapu magu Tindipott Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 373/4 (7)
91366 2713 A1f3* See pulk, mis üsna ümargune, tal allpool otses pragu, ta tihti senna sisse lääb, kus must ja hapu magu Sulepää Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 64 (21)
91367 2713 A1f4 & Üits pulk, mis üsna ümarik, tal otsa sees om pragu, kui teda sisse kastedas, om must ja hapu magu Sulepää Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (74)
91368 2713 A1f5* Üks ümargune ümerik ja otsas on tal pragu, see auk, kus teda kastetakse, on must ja hapu magu Sulepea, sulg ja tindipott VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (7a)
91369 2713 A1f5* & Ühest otsast ümarik, teises otsas pragu, saab sinna sisse topitud, mis must ja hapu magu Sulg ja tint Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 490 (189)
91370 2713 A1f6 & Teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu, ta näpu vahel võetakse ja sinna sisse kastetse, kus must ja hapu segu Sulg Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 381 (36)
91371 2713 A1g1* & Sii pulk on pikk ja ümarik ja otsas on tal pragu, ta senna sisse pistetaks, kus must ja hapu magu Sulepää ja tindipott Hää 1964 M. Mäesalu RKM II 180, 14/5 (4)
91372 2713 A1g1* Üts pulk oll pikk ja ümärik, tel otsan väike pragu, kos tä sisse pisteti, oll must ja hapu magu Sulepea ja tint Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 119 (63)
91373 2713 A1g1* Pikk ja ümmargune pulk, ragu otsa sehen, ja sinna sisse pistetakse, mis must ja hapu magu Terassulg, tint ja sulepää Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (1)
91374 2713 A1g2 & Üks pulk, mis pikk ja ümarik, tal ühes otsas pragu, ta mitmes mustas aukus käind ja tunnud hapu magu Sulepea Nis 1990 E. Tampere RKM II 434, 584/5 (21)
91375 2713 A1h* & See pulk on pikk ja peenike, tal otsas on küll pragu, ta tihti sinna auku käib, kus must ja hapu magu Kirjutussulg sulepääga Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 472/3 (117)
91376 2713 A1h* Pulk oli pikk ja peenike, selle otsas pragu, kus ta sisse pisteti, see oli hapu magu Sulepea ja tindipott Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 203 (41)
91377 2713 A1i+ Üks pulk, mis tark ja punane, tal otsas väike pragu, ja sinna sisse kastetakse, kus vahest vähe hapu Tint, sulepää ja sulg Vän 1939 A. Tammai ERA II 211, 48 (3)
91378 2713 A1i+ See pikk ja piluline pulk, tal otsa sees on pragu, ta tihti sinna sisse käib, kus must ja hapu magu Sulepea, sulg ja tint Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 76 (6)
91379 2713 A1i+ & Üks pulk on must ja imelik, tal teises ots on pragu, sie auk, kus sisse tema käib, on must ja hapu magu Sulevarss ja tint, sulel on varss ots, tindil on hapu magu Sim 1947 H. Joonuks RKM II 349, 379 (3)
91380 2713 A1i+ Üits pulk, mes tsiiruviirulik, täl otsan olli pragu, tä sinna sisse kasteti, mes must ja hapu magu Sulg Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 233 (2)
91381 2713 A1i+ & See pulk, mis om nii ilus, tal tõsen otsan pragu, kos tedä sisse pandas, om must ja hapu magu Sulg Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (54)
91382 2713 A1i+ & Kas tunned väikest pulgakest, kel otsa sees on pragu, see musta auku torgatas, kus halb ja hapu magu Sulepea Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 158 (7)
91383 2713 A1i+ & Üteh otsah pulk ja tõõsõh otsah pragu, kui pistä' sisse ja maidsa, siss om hapu magu Sulg, sulepää, tint Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566/7 (26)
91384 2713 A1i+ Üks ühe jalaga poisike, kel otsa sees on pragu, ta tihti sinna auku käis, mis must ja hapu magu Sulepea Tt 1936 A. Haav ERA II 132, 217 (7)
91385 2713 A2a & Imelik pulgakene, teises otsas pragu, sinna sisse pannakse, mustjas, hapu, magus, ühele toob kurvastust, teisel toob rõõmustust Sulepea ühes sulega Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 365 (128)
91386 2713 A2b1 & Üks pulk, mis õli ümarik ja igapidi imelik, tal õtsas veike pragu, tad sinna sisse kastetaks, milla hapu, mõru magu, mõnele toob rõõmu, mõnele kurvastust Sulepea Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 82 (175)
91387 2713 A2b2* Üks pulk, see oli imelik ja teisest otsast ümerik ja otsas oli pragu, mis tihti sisse kasteti, oli must ja hapu magu, mõnel toob ta rõõmustust, mõnel mitu kurvastust Sulepea Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 83/4 (2)
91388 2713 A2b2* Üks pulk, mes üsnä imelik ja toisest otsast ümarik ja toises otsas pragu, saab sinne sisse pistetud, kus must ja hapu magu, see toisele toob riemustust ja toisele toob kurvastust Sulega kirjutamine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (46)
91389 2713 A2b2* Üks pulk, mis oli ümarik ja igapidi imelik, tal otsas olli pragu, ta tihti sisse kasteti, tal must ja hapu magu, mõnikord toob rõõmu ja mõnikord toob silmavett Sulepia KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 426/7 (49)
91390 2713 A2b2* & Üks pulk, mis imeümarik ja igapidi imelik, tal otsas väikene pragu, tal must ja hapu magu, tihti sisse kastetaks, mõnele toob rõõmu, mõnele silmavett Sulepea sulega Ksi 1978 H. Kull RKM II 344, 359 (81)
91391 2713 A2b2* Üks pulk, mis oli imelik ja igapidi ümarik, tal otsas oli pragu, mis tihti sisse kastetakse, kel must ja hapu magu, mis mitmele toob kurvastust ja mitmele suurt rõõmu Sulepea, sulega kastetakse tindi sisse ja kirjutakse Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (24)
91392 2713 A2b2* & Üks asi nii imelik, takkaotsast ümmargune, eesotsas pragu, sinna sisse kastetse, kus must ja hapu magu, mõnele teeb kurvastust, aga mõnele ka rõõmustust Sulepea Aud 1931 H. Tampere ERA II 39, 156 (48)
91393 2713 A2b2* Üks pulk, mis oli imelik, ta oli üsna ümarik, tal otsas väike praoke, ta pistab sisse sakkesti, mis must ja hapu magus, mõnel toob kurbtust, mõnel rõõmu Sulepää, sulg, tint, kiri Saa 1939 L. Toodu ERA II 213, 290 (9)
91394 2713 A2b3 & Üks pulk see olli ümarik ja otsast olli imelik ja otsas olli pragu, kus teda sisse kasteti, sel olli hapu magu, ta mõnele toob rõõmustust ja mõnele toob silmavett Sulepea, sulg, tint, kiri Ran 1895 J. Palu E 18774 (36)
91395 2713 A2b4* Pulk, mis väga imelik ja teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu, saab sinna sisse topitud, mis must ja meru magu, sie teisele tuob kurvastust ja teisele tuob rõõmu Sulg, mes tindiga kirjuta, sulg ja sulepää Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 48 (2)
91396 2713 A2b4* & Üks pulk, mis väga imelik ja teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu, ta sinna sisse topitaks, mis must ja mõru magu, ta toisele tuob kurvastust ja toisele tuob rõõmustust Sulg ja tint Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 298 (47)
91397 2713 A2b5* Üks pulk, mis oli ümarik ja igapidi imelik, ta otsas väike pragu, ta vahest sisse kasteti ja jälle välja võeti, ta must ja hapu magu, ta mõnele toob kurvastust ja mõnele toob rõõmustust Tint ja sulepea Pal 1930 M. Jürgenson E 70353 (39)
91398 2713 A2b5* Üts pulk, mes oli imelik ja otsast oli ümarik ja otsa sisen pragu, kastetas sisse, kon must ja hapu magu, võetas välja, toob mõnele kurbust, mõnele rõõmu Sulepää ja kirja kirjutamine Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (15)
91399 2713 A2b5* & Üks pulk, mis oli ümarik ja igapidi imelik, tal otsas oli pragu, teda tihti sisse kasteti ja jälle välja võeti, tal must ja hapu magu, mõnel toob ta kurvastust ja mõnel rõõmustust Kirjutus Pal 1922 E. Koll A 238 (10)
91400 2713 A2b5* Üks pulk, mis on nii imelik ja igapidi ümarik, ta otsa sees oli pragu, mis oli hapu magu, ta tihti sisse kasteti ja välja võeti, ta mõnele toob rõõmu, mõnele kurbtust Kirjutamine Trm 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 229 (29)
91401 2713 A2b6* Üks pulk, mis nõnda imelik, ta ühest otsast ümarik, tal teises otsas pragu, saab senna auku pistetud, kus must ja hapu magu, ta mõnele toob rõõmustust ja mõnele toob kurvastust Kirjutussulg, tindipott Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 442/3 (15)
91402 2713 A2b6* & Üks pulk, mis üsna imelik ja igapidi ümarik, tal otsas oli pragu, teda augu sisse kastetaks, kus must ja hapu magu, ühel toob ta silmavett ja kurvastust, teisele ta teeb suurt rõõmu Sulepea ja tindipott Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 256/7 (24)
91403 2713 A2b6* Üks pulk, mis nõnda imelik ja ühest otsast ümarik ja teises otsas pragu, ta ühele toob kurvastust ja teisele toob rõõmustust, saab sinna auku pistetud, kus must ja hapu magu Sulg, sulevars ja tindiklaas Tln 1937 J. Grünthal ERA II 167, 477 (8)
91404 2713 A2b7* & Üts pulk, mes olli ümärik ja otsast olli imelik ja otsan olli pragu, mes musta sisse kastetas, mes must ja hapu magu, ta mõnele teeb silmävett ja mõnele teeb rõõmu Hanisulg ja tint Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (33)
91405 2713 A2b7* Üts pulk, mes olli imelik, ta esi olli ümarik, täl otsan olli pragu ja kastab musta haput, ta mõnele tuub kurvastust ja mõnele rõõmu Kirjutaja sulg Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (11)
91406 2713 A2b7* Üks pulk, mis oli imelik, ta oli üsna ümarik, tal otsa sees oli pragu, ta tindi sisse kastetakse, tal hapu, mõru magu, küll mõnel toob ta kurvastust, küll mõnel toob ka rõõmustust Sulepea, sulg Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (3)
91407 2713 A2b8* & Üks pulk, mis oli imelik ja otsast oli ümarik, otsas oli pragu, must ja hapu magu, mõnele teeb rõõmu ja mõnele silmavett Sulepea Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37 (50)
91408 2713 A2b8* Üks pulk, mis oli ümarik ja ise oli imelik, tal otsas oli pragu ja must ja hapu magu, ta mõnele teeb rõõmu ning mõnele toob silmavett Sulepää KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 50 (263)
91409 2713 A2b8* See pulk, mis oli imelik ja igatpidi ümarik, tal otsas väike pragu, kus mustjas hapu magu, ta mõnele toob rõõmustust ja mõnele toob kurvastust Sulepea Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (15)
91410 2713 A2c1* Üks pulk see oli ümmarik, tal otsas oli üks pragu, ta sisse kasteti, tal must ja hapu magu, ta mõnele toob kurvastust ja mõnele toob rõõmustust Tindipott Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 604 (19)
91411 2713 A2c1* & Üks pulk, mis üsna ümarik ja teises otsas pragu, saab sinna kohta pistetud, kus must ja hapu magu, mõnele toob kurvastust ja mõnel jälle rõõmustust Sulepea Tür 1967 Ü. Tedre KKI 45, 38 (27)
91412 2713 A2c1* Pulk, mes oli ümarik, tal otsas oli pragu, ta tihti sisse kastetas, kos must ja hapu magu, ta toob teil tihti kurvastust ja vahel kurbdust, silmavett Sulg Nõo 1934 O. Sild ERA II 101, 257 (21)
91413 2713 A2c1* Pulk oli ümmargune, otsas oli pragu, mis tihti sisse kastetaks, kust välja paistab must ja hapu, mõnele toob ta rõõmu ja kurbdust Tint, sulepea, kiri Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 163 (51)
91414 2713 A2c1* Pealtpoolt otst oli tal ümmarik ja allpool otsas pragu, ta sinna otsa pistetaks, kus must ja hapu magu, ta ühel toob kurvastust ja teisel rõõmustust Tindipott, sulepea ja sulg Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 429 (4)
91415 2713 A2c2 & Sii pulk, mis olli ümärik ja otsan olli pragu, kui sinna sisse kasteti, kus must ja hapu magu, ja mitmale tuub kurvastust ja mitmale tuub rõõmustust, halleluuja, kapsad suuja Ran 1954 I. Reiman KKI, MT 152, 1
91416 2713 A2c3* Üks pulk, mis oli ümarik, tal otsas oli pragu, mis must ja hapu magu, tal korraks sisse torgati ja jälle välja võeti, ta ühele toob rõõmustust ja teisele toob kurvastust Sulepea, tint Sim 1927 M. Kasikov E 61491
91417 2713 A2c3* & Üks pulk, mis üsna ümarik, tal otsas pragu ja hapu magu, tihti sisse pistetakse ja välja tõmmatakse, ühele toob ta õnnetust ja teisele kurvastust Sulepea, sulg ja tindipott Tür 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 556/7 (31)
91418 2713 A2c3* See pulk, mis ümarik ja otsas väike pragu ja mustjas, hapu magu, ta tihti sisse kastetakse ja jälle välja võetakse, ta mitmele toob kurvastust ja mitmele toob rõõmustust Sulepea Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (251)
91419 2713 A2d1 & Üks pulk, mis pikk ja ümarik ja teises otsas pragu, saab musta auku pistetud, suus viha, kibe magu, ühele toob kurvastust, teisele toob rõõmustust Sulg, sulepea ja tindipott Rak 1964 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 186, 153 (4)
91420 2713 A2d2 & Üks pulk, mis ümarik ja pikk ja teis otsas pragu, ja senna sisse pannakse, mis must, magus ja hapu, ühele toob kurvastust ja teisele toob rõõmustust Sulepea, sulg, tint ja kiri Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 536 (50)
91421 2713 A2e & Üks pulk, mis sile, ümarik, ja otsas on tal prigu, ta tihti sisse kastetaks, mis must ja hapu magu, mõnel toob ta rõõmustust, mõnel kurbtust, silmavett Lõhe sules, sulg ja tint TMr 1923 R. Jõgi-Soom A 4171 (11)
91422 2713 A2f & Üks pulk, mis sile, ümarik ja igat moodu imelik ja otsas on tal pragu, see tihti sisse pistetaks, kel must ja hapu magu, sest mõnel toob ta rõõmustust ja mõnel kurbtust, silmavett Sulg, kellega kõik rõõmu ja kurbtuse kirjad kirjutakse Pal 1889 L. Arst H III 8, 227 (3)
91423 2713 A2g+ Üks pulk, mis oli laberik ja teises otsas pragu, mis tihti sisse kastetaks, on halb ja hapu magu, mõnele toob kurbust, mõnele rõõmu Sulepää Trt 1928 A. Saat E 62812 (2)
91424 2713 A2g+ Üks pulk on kena, imelik ja otsast on tal pragu, see vedelikku kastetaks, see on ka vähe mõru, küll mitmel toob ta rõemustust, küll mitmel toob ta kurvastust Kirjutusesulg Nrv 1905 M. Russmann H III 31, 529 (6)
91425 2713 A2g+ Üks pulk, mis ilus ümarik, tal otsal oli pragu, pragu on hapu magu, aga mõnele kurbdust, aga mõnele rõõmu Sulepea: tint on hapu magu, mõnele pulmasõnumid, mõnele matusesõnad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 58/9 (3)
91426 2713 A2g+ & Üks pulk on üle ilmamaa, mis kuulus igal pool, ta tihti sisse torgitakse, tal sees on vängel magu ja otsas veike pragu, mõnele toob rõemustust ja mõnel kurba viletsust Sulepea ja sulg JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 127 (1)
91427 2713 A2g+ & Ütest otsast vaiv, tõõsõst otsast jämme, kohe sisse kastõtas, sääl om hapu makõ, mõnõlõ tege kurba miilt, mõnõlõ hüvvä miilt Sulõpää, tint ja kiri Se 1936 M. Vabarna S 121937 (63)
91428 2713 B1a* & Üks pulk on tehtud imelik ja ots tal pisut lõhkine, tal auk on must ja harimata ja tihti sisse kastetakse Kirjutusesulg Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (55)
91429 2713 B1a* Üks pulk on tehtud imelik, tal ots on pisut lõhki, tal auk on must ja harimata, tend tihti sisse kastetakse Kirjutusesulg ja tindipott Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (102)
91430 2713 B1b1* [Üks] must auk, mis harimata, ja sagest sisse kastetakse, [üks] pulk, mis tehtud ümarik ja ots on temal imelik ning pragu otsa sees Tindiklaas ja sulepää Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 266 (39)
91431 2713 B1b1* Üks pulk, mis tehtud ümarik ja teine ots tal imelik ja ragu otsa sees, üks auk, mis ilma harimata ja sinna sisse topitakse järgesti Sulepea SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 71 (2)
91432 2713 B1b1* & Üts pulgake, mis ümärik ja otsast tehtud imelik ja pragu otsa sehen, must auk, mis harimata, kus järjest sisse kastetes Sulepää ja tindilaas Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 530 (19)
91433 2713 B1b1* Üks pulk, mis väga imelik, ta on ju väga ümarik, ta otsa sees on pragu, must auk, mis end ei puhasta, saab sagedasti kastetud Sulepää, sulg, tint ja pott Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 46 (1)
91434 2713 B1b2 & Ümmargune pulk, imelik ots, läheb harimata auku Tindiklaas, kuhu sulepea sulega läheb Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (32)
91435 2713 B1c* Üits jäme pulk, mis ümärik ja otsast tettü imelik ja ragu otsa seen, üits must auk, mis harimata, kus sagest sisse kastetse Sulepea ja tint Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 7 (5)
91436 2713 B1c* & See jäme pulk, mis ümarik ja ots tal tehtud imelik ja pragu otsa sees, ka üks must auk, mis harimata, kus sagest sisse kastetakse Sulg ja tindipott KJn 1870 J. Tiedemann E 162 (287)
91437 2713 B1c* Ies jäme pulk, mis ümarik ja ots tal tettu imelik, must auk, mis harimata, sääl saab sagest sisse kastetud Sulg ja tindipott Trv 1896 J. Kala E 25693 (3)
91438 2713 B1d* See kõva pulk, mis ümarik ja otsast tehtud imelik ja otsa sees tal pragu, see must auk, mis harimata, kuhu teda sagedaste saab sisse pistetud Sulg, sulepea ja tindipott Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (73)
91439 2713 B1d* & Üks kõva pulk, mis ümarik ja ots tal tehtud imelik ja ragu otsa siis, must auk, mis alles harimata, saab sinna sisse pistetud Kirjutsesulg Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 119 (110)
91440 2713 B1d* See kõva pulk, mis ümarik ja ots tal tettu imelik ja otsa sehen ragu ja must mulk, mis harimata, ta sinna sisse kastetas Sulepää Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (6)
91441 2713 B1e1 & Punane pulk, mis imelik, otsast tehtud ümerik, veike täkes otsa sees, must auk, mis harimatta, senna sisse pistetakse Tindipott ja sulevars Kos 1894 T. Wiedemann E 9535
91442 2713 B1e2 & Üks ümargune punane pulk ja ots tal imelik, üks must ja harimata auk, sinna sisse sipsitakse Sulepää ja tindipott Hls 1894 J. Riiet H III 19, 834 (41)
91443 2713 B1f & See sile pulk, mis ümarik ja ots on tehtud imelik ja otsa sees on pragu, see must mulk, mis harimata, saab sagest sinna sisse susatud Tindipott Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 192 (35)
91444 2713 B1g & See imepulk, mes ümmarik ja ots om tettu agarik ja otsa seen om pragu, see murimulk, mis väega must ja sisest harimada, kos sagest sisse pistedas ja jälle välja võetaks Sulepea ja tindipott Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (9)
91445 2713 B1h & See murimulk, mis väega must ja sisest harimata, see imepulk, mis ümarik ja ots om tettu agarik ja otsa sees om pragu, sagest sisse pistetas ja jälki välja võetas Tindipott Plv 1889 G. Pennert H III 11, 544 (79)
91446 2713 B1i & Must ja harimata pott, sisse püstab sile pulk Tindiklaas Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (37)
91447 2713 B1j+ See must mulk, mis pool haritud, ja see ilus ümarik pulk, otsast ragu, mis imelik, saab sinna sisse kastetud Tindipott, sulepää Pst 1889 J. Henno H IV 3, 374 ja 382 (2)
91448 2713 B1j+ See punane pulk, mis on tehtud kenaste ja pragu otsa sees, see must mulk, mis on harimata, sinna sisse sagedaste kastetakse Sulepea, tindiklaas Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (5)
91449 2713 B1j+ & Pikk piterkune pulk, pragu otsas, käib musta ja koristamata auku Sulepää Trt 1930 P. Ariste ERA II 23, 115 (1)
91450 2713 B1j+ Kelle auk on must ja harimata, kus tihti sisse kastetakse Tinditops Tor 1889 J. Tilk H II 21, 372 (3)
91451 2713 B1j+ & Sii on üks kõva pulgake ja otses on tal ragu, sii auk on must ja ropane, kus sagest sisse sorgitse Sulepää, tindipott Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 540 (61)
91452 2713 B2a* Üks pulk, mis üsna ümarik ja otsast tehtud imelik, üks auk, mis ei saa puhastud, saab sagest sisse kastetud, teeb mõnele ka rõõmu ja mitmetele kurbdust Sulepea ja tindiklaas Pst 1877–1917 J. Koovit ERA, AK 42, 80
91453 2713 B2a* Üks pulk, mis ümarik, ta ots on imelik, otsas pragu, üks must auk, mis iialgi ei saa puhastud, võib kõiksugu kunstükka välja teha, saab nutta ja naerda Sulepea ja tindipott Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 809 ja 814 (193)
91454 2713 B2a* & Üks pulk, mis üsna ümarik ja otsast on ta imelik, tal otsa sees on praoke, must auk, mis ei saa puhastud, saab sagest sisse kastetud, mõnel teeb kurbtust, mõnel rõõmu Sulg SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (34)
91455 2713 B2b & Üks pulk, mis üsna ümarik ja otsast õige teravik, ees otsas sees tal ragu, üks auk, mis must ja ümarik, ei teda keegi puhasta, ta lige ühtelugu, tal sagest sisse kastetaks ja pead sealjuures vaevetaks, teeb mõnele ka rõõmu ja mitmele kurbtust Sulepea ja tindiklaas Pst 1877–1917 J. Koovit ERA AK 42, 80
91456 2713 B3* & Tööriist mul vaksapikkune, sest pikkusest tal küll, töö juures köva olgu ta, sest pehmet ei saa tarvita, ta ühte ouku pistetaks, mis väga puhas polegid, ühte röömustab, teist kurvastab Kirja kirjutamine sulepeaga Jäm 1977 H. Tomingas KKI 68, 37 (32)
91457 2713 B3* Tööriist mul vaksapikkune, sest pikkust tal on küll, töö juures köva olgu ta, pehmet ei saa tarvita, ta ühte auku pistetakse, mis väga puhas polegi, ühte röömustab, teist kurvastab Sulepeaga kirja kirjutamine Jäm 1977 P. Raidmaa KKI 68, 341 (6)
91458 2713 B3* Tööriist mul vaksapikkune, sest pikkust tal on küll, töö juures köva olgu ta, pehmet ei saa tarvita, ta ühte oukku pistetakse, mis väga puhas polegi, ühte röömustab, teist kurvastab Kirja kirjutamine sulepeaga Jäm 1977 A. Kauksi KKI 68, 295 (5)
91459 2713 C1a1* Üts pulk, mis olli ümarik ja teisest otsast imelik, tal teisen otsan prigu om, must mulk see tarvis hoietas, kui teda sisse pistetas Sulg sulepääga ja tint Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (42)
91460 2713 C1a1* & Üks pulk, mis nõnda imelik ja tõisest otsast ümarik, tal otsa sees on pragu, must mulk ta tarvis hoitakse, kos teda sisse pistetaks Tindipott Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 186 (126)
91461 2713 C1a2 & Üts pulk oll tettu ümarik, tä ots oll hirmus imelik, tä otsan olli pragu, ku musta mulku kasteti ja must mulk kuivas jäi, tä es massa midägi Sulepää, sulg, tindiputel Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 218 (4)
91462 2713 C1a3 & Üts pulk oll tettu ümarik, ta olli otsast imelik, kui musta mulku kastõti ja välla võeti, sääl otsan oll üts pragu Rõu 1888 A. Jennes ERM 80, 12 (31)
91463 2713 C1a4 & Pulk olli tett ümärike, otsa olli pant imelik, käub tihti musta täpi sisse Kirjutsisulg Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (34)
91464 2713 C1a5 & Pulk, mis ise imelik ja igatpidi ümarik, see tihti sisse pisteti ja jälle välja võeti Sulepea Ote 1930 A. Aavik E 66030 (51)
91465 2713 C1a6 & See kena pulk, mis ümarik, ja ots, mis tettut imelik, om sisse pistä jumelik, too pulk saa sakest kastetus Sulg Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (2)
91466 2713 C1b1*% & Punane pulgake käib tihti mustas augus Sulepää tindipottis Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (35) 1283
91467 2713 C1b1*% Punane pulk käib tihti musta auku Tindipott ja sulepää Jõh 1935 Anonüüm 052 ERA II 118, 416 (49) 1283
91468 2713 C1b1*% Pisike punane pulgake käib mustas augus Sulepea Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (250) 1283
91469 2713 C1b2 & Punane pulk, otsa sehen ragu, lää musta auku Sulg ja tindipott Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 29 (168)
91470 2713 C1c+ Üks pulk, mis ilus ümarik, tal otsas on üks pragu, must mulk, kus sisse teda kastetakse, saab viimati ka puhtaks ehk kuivaks Tindipott ja kirjutusenõud Trm 1896 J. Soodla E 26678 (6)
91471 2713 C1c+ Punane pulk, mis imelik, otsa sees pragu, harilik must auk, saab sagedaste surgatud Sulg ja tindipott Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (14)
91472 2713 C1c+ & Väike sinine pulgake, tal otsas väike pragu, ta tihti sisse kastetakse ja välja jälle tõmmetakse Sulepää Jõh 1935 Anonüüm 048 ERA II 118, 387 (52)
91473 2713 C2a1* & Üks pulk, mis on imelik ja teisest otsast ümarik ja otsa sees on pragu, must mulk see jaoks hoietakse ja sinna sisse kastetakse, mõnele teeb rõõmu, mõnele kurbtust Sulg, tindipott, kiri Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 25 (12)
91474 2713 C2a1* Üks pulk, mis oli imelik ja tagast otsast tümerik ja otsas oli pragu, üks must mulk, mis oli hoietav, kus sisse teda kasteti, mõnele teeb nuttu, mõnele rõõmu ja mõnele mitte midagi Kirjutamine Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 472 (63)
91475 2713 C2a1* Üks pulk oli imelik, teine ots oli ümarik, teises otsas pragu, musta auku näidati, sinna sisse kasteti, ühed aga rõõmustavad, teised jälle kurvastavad Tindipott ja sulg Mus 1949 E. Hiob KKI 10, 477 (19)
91476 2713 C2a2+ & Üks pulk, mis ise ümarik ja igatpidi imelik ja otsas lõhe, ta tihti sisse pistetaks ja jälle välja võetaks, valget vastu hõõrutaks, mõnele toob rõõmustust ja mõnele kurvastust Kirja kirjutamine sulega Trt 1972 S. Saar RKM II 294, 396 (8)
91477 2713 C2a2+ Üks pulk, mis väga imelik ja ühest otsast ümarik ja otsas on tal pragu, ta musta sisse kastetakse ja seal välja võetasse, ta mõnele toob rõõmu, mõnele kurvastust Sulepea Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 448, 318 (7)
91478 2713 C2a2+ Üks asi oli imelik ja teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu ja tihti sisse pisteti ja kähku välja võeti, ühele toob kurvastust ja teisele toob rõõmustust Tindipott ja sulepea Krj 1995 M. Hiiemäe EFA II 4, 438 (2)
91479 2713 C2a2+ Ilmas oli imelik, igapidi ümarik, otsas oli pragu, tihti sisse kasteti, jälle välja võeti, mõnele tõi rõõmustust, mõnele tõi kurvastust Pal 1922 M. Linnomägi A 313 (24)
91480 2713 C2b* & Üks imeline pulk, tal otsa sees on pragu, ta musta mulku tsusatas ja valge peale tõmmatas, toob mõnele kurbtust, mõnele rõõmu Sulg, tindipott Võn 1967 A. Poltan KKI 46, 508 (9)
91481 2713 C2b* Üks pulk on väga imelik, tal otsas pragu, mis tihti sisse kasteti, mõnele toob ta rõõmu, mõnele kurvastust Sulg Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (7)
91482 2713 C2c% & Must mulk, punane pulk, must sisse pistetas, mõnele kuulutab rõõmu, mõnele silmavett Tindipott, sulg, kiri TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (113) 1283
91483 2713 C2d & Üks punane pulk ja teisest otsast õnarik, teda õrnalt käes hoitakse ja augu sisse kastetaks, teeb mitmele kurbtust ja mitmele rõõmu VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (7)
91484 2713 C3 & Musta auku sorgatas, valge peale pantakse, mõnele saadab rõõmu, mõnele saadab silmavett Kirja kirjutamine Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 58 (105)
91485 2713 D1a1 Imeline kena pulk, otsa sees on mulk Kirikukell 1913 E EM2 42 (309)
91486 2713 D1a1 & Imeline kena pulk, otsa seen on mulk Kerikukell Pal 1896 H. Maasen E 26552
91487 2713 D1a2 & Imelik pulgakõ, otsan om täl pragu Penis Ote 1889 G. Wulff H II 31, 640 (83)
91488 2713 D1b & Pulk, mis tettü ümarik, olle üsna imelik ja otsa seen oll pragu Sulepea Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 129 (104)
91489 2713 D2a & Üts pulk, mes väega imelik ja otsast om ta ümarik ning otsa sehen pragu, see teeb paljudele rõõmu ning paljudele kurbtust Kirjutussulg ja pää Puh 1888 J. Loskit H III 10, 66 (9)
91490 2713 D2b & Üts pulk, mis olli ümarik, tal otsas olli pragu, teeb mõnele kurbtust, mõnele rõõmu Sulg, sulepää Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (51)
91491 2713 D2c & Üks pulk, mis ilus, ümarik, tal otsas on ka nibu, ta tihti meile rõõmu teeb, ta sagedasti vett silma aab, ehk küll ta ise süüta on Sulepea KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 348 ja 369 (137)
91492 2713 D2d* & Üks pulk, mis sile, ümarik ja otsas väike pragu nagu imetegu, ühele toob rõõmustust, teisele toob kurvastust Sulg ja sulepea JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 396 (2)
91493 2713 D2d* See pulk, mis sile, ümarik, ta töö on väga imelik, tal otsas väike pragu, mis on kui imetegu, ta mõnele toob kurvastust ja mõnele teeb ta rõõmu Sulg ja sulepea Koe 1967 E. Liivar RKM I 9, 186 (114)
91494 2713 D2e & Üks pulk, see oli unerik ja tema töö oli imelik, tal otsas oli inerik, ta mitmele toob kurvastust ja mitmele toob rõõmustust Sulepea Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 5 (2)
91495 2713 E+ Auk, mis hästi hoietakse, pulk, mis sisse pistetakse, otsas väike pragu Tindipott, sulevars, sulg Mär 1920–1922 O. Ojasson ERA II 42, 635 (57)
91496 2713 E+ & See asi on imelik, mis otsast ümarik, tal otsas pragu, mis on ta töö ja tegu, kord sinna pisteti ja jälle välja tõmmati, see auk on ümberringi must ja pole näinud pesemist Sulepea ja tindipott Han 1980–1989 E. Tamme RKM, KP 21, 319 (4)
91497 2713 F/ & Piklik, ümarik, allotsas pragu, sees hapukas, must magu, kirjatundjatega ja kohtumõistjatega istub tema lauas ja kõik otsus tuleb tema käest Kirjutussulg Krj 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 530 (18) 1175B
91498 2714 a & Üks puu, viis haru Jalg Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 128 (119)
91499 2714 a Üks puu, viis haru Jalg 1890 E EM 165 (1591)
91500 2714 a Üks puu, viis haru Jalg 1913 E EM2 143 (2070)
91501 2714 a Üks puu, viis haru 1939 RpS nr. 6 (1939) 189
91502 2714 a Üks puu, viis haru Käsi ja viis sõrme 1955 ÜÕÕ 134 (12)
91503 2714 a Üks puu, viis haru Käsi 1959 Säde nr. 76 (1959) 4
91504 2714 a Üks puu, viis haru 1976 Hellerma IV-V 22
91505 2714 a Üks puu, viis haru Käsi ja sõrmed 1979 Metstak 8 ja 32 (20)
91506 2714 a Üks puu, viis haru Käsi 1984 Muhel VN 8 ja tagakaas (1)
91507 2714 a Üks puu, viis haru Käsi ja viis sõrme 1989 Hiie-Müürsepp IV/I 78 ja 80 (9)
91508 2714 a Üks puu, viis haru Käsi ja sõrmed, jalg ja varbad 1992 Metstak2 11
91509 2714 a Üks puu, viis haru 1994 Müürsepp-Viisimaa 67
91510 2714 b & Üks hark, viis haart Jalg Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 741 (32)
91511 2714 # 2716 2733C1d1
91512 2715 & Üks põrsas ja seitsekümmend silma selja pial Kuusepuu käbi 1892 T. Wiedemann E 3783 (15)
91513 2715 Üks põrsas ja seitsekümmend silma selja peal Kuusekäbi 1979 Metstak 19 ja 34 (189)
91514 2715 Üks põrsas ja seitsekümmend silma selja peal Käbi 1992 Metstak2 54
91515 2715 # 2644
91516 2716 & Üks reha ja viis pulka Käsi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 741 (31)
91517 2716 Üks reha, viis pulka Käsi 1913 E EM2 143 (2074)
91518 2716 # 2714
91519 2717 A1a & Üks rohelise riietega mees saadab sulle palju tervisid, ütleb, et ta peale selle pole sind näind, kui ta viimist korda su reite vahel käis Saunaviht Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 513 (16)
91520 2717 A1b & Rohelise riietega mees soatis sulle pailu tervist, siis ta ei ole mitte sinuga koos, kui ta sinu reite vahele läks Viht VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 464 (11)
91521 2717 A2 & Üks rohelises riides mehikene saatis palju tervikseid, pärast põle näind, kui jalge vahelt läbi käind Viht Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 55 (7)
91522 2717 A3 & Veikene nuormees rohelises riietes saadab sulle palju palavaid tervitusi, viimast kord nägi ta sind siis, kui ta su reite vahel oli Viht As 1993 A. Korb RKM II 459, 273 (157)
91523 2717 A4a & Üks rohelise riietega isand saatis sulle palju tervisid, et ta pole sind enam sestmaalt näind, kui ta su reite vahel käis Vihtlemine Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 466 (22)
91524 2717 A4b & Üks rohelise riietega isand saatis teile palju terviseid, et tema sestsaadik pole teiega kokku saanud, kui teil mööda reisi käis Vihtlemine Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 86 (16)
91525 2717 B1 & Rohelise riburiietega saksa poiss tuleb ja ütleb: tere, tere, mineva lauba õhtul käisin su reite vahel, tuleva lauba õhtul tulen jälle tagasi Viht, vihtlemine JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (17)
91526 2717 B2 & Üks rohiline kriburiietega mampsel saatis sulle palju terviksid, kes enne sind pole tunnud, kui läbi reite käis Viht HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 694 (32)
91527 2717 B3 & Rohilise riburiietega emand saatas pal'lu terviksi, viimaks ei ole nähnd, kui ta su reite vahel käind Viht (sauna-) Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (16)
91528 2717 B4 & Tere siitpoolt, tere sealtpoolt, tere vana vader kapist, ma pole peale seda sind näinud, kui ma kahe nädala eest so käes olin ja kui mul rohelised kribukrabulised riided selgas olid Vihtlemine Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 280 (34)
91529 2717 C & Üks rohelise kleidiga preili, kes hiljuti on teie reite vahel käinud ja palub varstigi tagasi tulla Saunaviht Lai 1937 F. Eichenbaum ERA II 149, 177 (64)
91530 2717 # 587Da 1423 1856 2324A1
91531 2718 & Üks rähn ja sada nukka Saag 1896 A. Kuldsaar E 24809 (96)
91532 2718 Üks rähn, sada nokka Saag 1913 E EM2 143 (2073)
91533 2718 # 2660C
91534 2719 A1 & Üits saar, sada haru, egal harul esi pesa Hernes Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 80 (5)
91535 2719 A1 Üits saar, sada haru, egan harun esi pesa Lääts Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (59)
91536 2719 A2a* & Üks saar, sada haru, iga harus pesa, iga pesas kaks muna Lääts Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (176)
91537 2719 A2a* Üks saar, sada haru, igas harus pesa, igas pesas kaks muna Trv 1895 J. Sams E 18070 (5)
91538 2719 A2a* Üks saar, sada haru, igan harun pesa, igan pesan seitse muna Lääts Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (149)
91539 2719 A2b1 Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igas pesas kaks muna Lääts 1890 E EM 165 (1594)
91540 2719 A2b1 Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igas pesas kaks muna Lääts 1913 E EM2 143 (2075)
91541 2719 A2b1 Üits saar, sada haru, egän harun esi pesä, egän pesän kaits muna Lääts 1970 EMrd III 237
91542 2719 A2b1 Üits saar, sada haru, egän harun esi pesä, egän pesän kaits muna Lääts Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 15 (19)
91543 2719 A2b1 & Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igas pesas kaks muna Lääts Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (126)
91544 2719 A2b1 Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igas pesas kaks muna Lääts Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 327 (16)
91545 2719 A2b1 Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igas pesas kaks muna Lääts KJn 1870 J. Tiedemann E 133 (49)
91546 2719 A2b1 Üits saar, sada haru, egan harun esi pesä, egän pesän kaits muna Lääts kasvab Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 185 (93)
91547 2719 A2b1 Üks saar, sada haru, igas harus ise pesa, igas pesas kaks muna Lääts Trt 1927 K. Pormeister E 59828 (128)
91548 2719 A2b1 Üks saar, sada haru, egas harus esi pesa, egas pesas kaks muna Läätsed Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (69)
91549 2719 A2b1 Üts saar, sada haru, egan harun esi pesä, egan pesän [kats] muna Lääts Pst 1895 J. Ainson H II 51, 577 (4)
91550 2719 A2b1 Üits saar, sada haru, egan harun esi pesä, egan pesän kaits muna Lääts Trv 1892 J. Kill H III 14, 236 (124)
91551 2719 A2b1 Üits saar, sada haru, egän harun esi pesä, egän pesän kaits muna Lääts Krk 1926 A. Johanson E 58314 (1)
91552 2719 A2b1 Üits saar, sada haru, egän harun esi pesa, egän pesan kaits muna Lääts Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (4)
91553 2719 A2b2 Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igas pesas ise muna Lääts Pst 1885 J. Leppik Kündja nr. 18 ja 19 (1885) 100 ja 103 (17)
91554 2719 A2b2 & Üks saar, sada haru, igas harus ise pesa, igas pesas ise muna Tatar Pst? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 216/7 (43)
91555 2719 A2b2 Üts saar, sada haru, egän harun esi pesä, egän pesän esi muna Lääts Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (18)
91556 2719 A2b2 Üts saar, sada haru, egan harun esi pesa, egan pesan esi muna Lina kasvab Pst 1889 J. Henno H III 16, 41 (64)
91557 2719 A2b3*% Üits saar, sada haru, egal harul esi pesa, egal pesal esi muna, egal munal esi nimi Aaste Krk 1889 J. Kivisäk E 51947 (18) 1936D 2452
91558 2719 A2b3*% & Üits saar, sada haru, egäl harul esi pesä, egäl pesäl esi muna, egäl munal esi nimi Aaste Krk 1889 J. Kivisäk H III 5, 919 (5) 1936D 2452
91559 2719 A2b3*% Üits saar, sada haru, egal harul esi pesa, egal pesal esi muna, egal munal esi nimi Aasta Krk 1889 J. Kunimägi H II 23, 302 (7) 1936D 2452
91560 2719 A2b3*% Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igal pesal ise muna, igal munal ise nimi Aasta, kuud, nädalad, päevad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (4) 1936D 2452
91561 2719 A2b3*% Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igal pesal ise muna, igal munal ise kiri Aasta, kuud, nädalad, päevad Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (4) 1936D 2452
91562 2719 A2b4* & Üits saar, sada haru, egan harun esi pesa, egan pesan kaits muna, muna laia laterguse Lääts Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 195 (48)
91563 2719 A2b4* & [Üks] saar, [sada] haru, igal harul ise pesa, igal pesal ise muna, igal munal ise muneja Lääts Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (2)
91564 2719 A2b4* Üks saar, sada haru, igal harul ise pesa, igas pesas seitse muna Aastaajad, herne Pst 1892 J. Leppik E 359 (127)
91565 2719 A2c* Üts saar, sada haru, egan harun üts pesa, egan pesan üts muna Lääts TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (43)
91566 2719 A2c* & Üks saar, sada haru, igas harus üks pesa, igas pesas kaks muna Lääts Hel 1893 J. Karu E 2922 (22)
91567 2719 A2d* Üks saar, sada haru, igas harus kaks pesa, igas pesas kaks muna Läätsed 1992 Metstak2 60 ja 61
91568 2719 A2d* Üks saar, sada haru, igas harus kaks pesa, igas pesas kaks muna Lääts Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (65)
91569 2719 A2d* Üks saar, sada haru, igas harus kaks pesa, igas pesas kaks muna Lääts Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 540 ja 541 (37)
91570 2719 A2d* Üts saar, sada haru, egan harun kats pesa, egan pesan kats muna Lääts Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (67)
91571 2719 A2d* & Üits saar, sada haru, egal harul kaits pesä, egän pesän kaits muna Lääts Krk 1889 J. Kuusik H II 23, 24 (2)
91572 2719 A2d* Üts saar, sada harro, egan haron kats pessa, egan pesan kats munna Lääts Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 403 (52)
91573 2719 A2d* Üks saar, sada haru, iga haru pääl kaits pesa, igan pesan kaits muna Lääts Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (70)
91574 2719 A2e & Üits saar, sada haru, egal harul seitse oksa, egal oksal seitse pesa, egan pesan seitse muna, egal ütel esi nimi Maailma rahvat Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18/9 (80)
91575 2719 A2f* & Üks saar, sada haru, igas harus sada pesa, igas pesas kaks muna Läätse kaunas on ikka kaks seemnetera Vil 1943 J. Kala ERA II 305, 247
91576 2719 A2g*% Üks saar, sada haru, igas harus linnupesa, igas pesas kaks muna Läätsepuu Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (76) 1039K2
91577 2719 A2g*% & Üts saar ja sada harro, egan haron om tsirgupesä, egan pesän om kats munna Lääts Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 121 1039K2
91578 2719 A2g*% & Üits saar, sada haru, egan harun kullipesä, egan pesän kaits muna Lääts Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (103) 1039K2
91579 2719 A2g*% & Üts saar, sada hargu, egan harun kullipesa, egan pesan [kats] muna Lääts Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (38) 1039K2
91580 2719 A2g*% Üits saar, sada haru, egan harun linnupesa, egan pesan esi muna, egal munal esi nimi Üks aasta, kuud ja päevad nimedega Nõo 1939 O. Sild ERA II 257, 435 (1) 1039K2
91581 2719 A3a & Üits saar, sada ossa, egan ossan üits pesa, egan pesan kaits munna Lääts Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (16)
91582 2719 A3b & Üits saar, sada ossa, egä ossa pääl pesä, egän pesän seitse muna, seitsmendel kuldtäps pääl Nädälipäevä Trv 1894 A. Rull H III 20, 148 (83)
91583 2719 A4 Üks saar, sada haru, igal harul kaks hälli, igal hällil kaks last Lääts Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (74)
91584 2719 A4 & Üks saar, sada haru, igas harus kaks hälli, igas hällis kaks last Lääts Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (271)
91585 2719 B & Üks sarap, sada haru, igas harus ise pesa, igas pesas kaks muna Läätse kasvab MMg 1889 A. Vuks H II 28, 886 (9)
91586 2719 C1a* & Üts haav, sada harro, egah haroh pesä, egah pesäh kats munna Lääts Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 279 (54)
91587 2719 C1a* Üts haav, sada haru, egah haruh üts pesa, egah pesah kats muna Lääts Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 393 (52)
91588 2719 C1b* & Üts haav, sada harro, egah haroh haragapesä, egah pesäh kats munna Lääts Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (93)
91589 2719 C1b* Üts haav, sada harro, õgah haroh haragupesä, õgah pesäh kats munna Läätsä Se 1933 A. Tammeorg S 57780 (5)
91590 2719 C1b* & Üts haab, sada harro, ega haroh haukapesä, egäh pesäh kats munna Lääts Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 467
91591 2719 C1b* & Üts haav, sada harro, õgah haroh varõsõpesä, õgah pesäh kats munna Tõbi, näit[eks] lastel om herne' (rõuged) Se 1927 J. Orusaar S 2359 (34)
91592 2719 C2 & Üts haav, sada ossa, egah ossah kats pesä, egah pesäh kats munna Lääts Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (59)
91593 2719 C3a* Üits haab, ütessa haru, egan harun esi pesä, egän pesän kaits muna Lääts Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 254 (39)
91594 2719 C3a* Üts haav, ütessä harro, õgah haroh kats pessä, õgah pesäh kats munna Läätsä, põlluvili Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 647 (78)
91595 2719 C3a* & Üts haab, [üheksa] harro, egan haron [kaks] pessa, egan pesan [kaks] munna Lääts Plv 1890 J. Tobre H III 11, 625 (4)
91596 2719 C3b & Üts haav, ütesä harro, õgah haroh pesä, õgah pesäh muna, õgah munah poig Läätsä Se 1930 A. Nurmetu S 20415 (43)
91597 2719 C4 & Üts haav, ütesä ossa, õgah ossah pesä, õgah pesäh kats munna Läätsä' Se 1937 M. Reinola ERA II 174, 153 (5)
91598 2719 D1 & Üits tamm, sada haru, egas harus üits haukapesa, egas pesas kaits muna Lääts Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 839 (33)
91599 2719 D1 & Üts tamm, sada harro, egah haroh haragapesä, egah pesäh kats munna Lääts Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (39)
91600 2719 D1 & Üts tamm, tammõl sada harro, õgah haroh varõsõpesa, õga pesah kats munna Hiireherne' Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 471 (45)
91601 2719 D1 Üks tamm, sada haru, igas harus linnupesa, igas pesas kaks muna Läätsed Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (96)
91602 2719 D2 & Üks tamm, sada oksa, igal oksal kaks pesa, igas pesas kaks muna Läätsed Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (121)
91603 2719 D3a & Üts tamm, ütesa haru, egah haroh kats pessä, egah pesäh kats munna Lääts Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410
91604 2719 D3a Üks tamm, üheksa haru, igas harus kaks pesa, igas pesas kaks muna Läätsid 1890 E EM 166 (1607)
91605 2719 D3a Üks tamm, üheksa haru, igas harus kaks pesa, igas pesas kaks muna Läätsid 1913 E EM2 144 (2089)
91606 2719 D3a Üks tamm, üheksa haru, igas harus kaks pesa, igas pesas kaks muna Läätsed Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 217 (103)
91607 2719 D3b Üts tamm, ütesä harro, õgah haroh pesä, õgah pesäh kats munna Läätse' Se 1928 T. Haak S 4334 (22)
91608 2719 D3b & Üts tamm, ütesa harro, egan haron mitu pessa, egan pesan kats munna Lääts Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (12)
91609 2719 D4 & Veike viieharuline tamm, iga haru otsas üks pesa, igas pesas viis muna Lina (?) Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (296)
91610 2719 E & Pikk kuus, kuusõl kümme ossa, egä ossa pääl tsirgupesä, egäh pesäh kolm munna Tatrik Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (12)
91611 2719 F Üts puu, sada harro, õgah haroh haragapesä, õgah pesäh kats munna Läätsä' Se 1929 A. Gehrke S 17313 (83)
91612 2719 F & Üts puu, sada harro, egän haron esi pesä, egän pesän sada munna Läätsä Kan 1896 G. Loodus H I 10, 182 (29)
91613 2719 F Üks puu, seetse haru, igas harus seetse pesa, igas pesas seetse muna Hernes SJn 1894 H. Raid H II 49, 612 (28)
91614 2719 F & Üks puu, sada hangu Herne Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (7)
91615 2719 G & Niin, niin, saar, saar, igas saares sada pesa, igas pesas neli muna Läätsed Vai 1893 J. Sorro H II 36, 426 (50)
91616 2719 Ha & Taaruke tare läve een, taarukesel sada hargu, egan harun esi pesa, egan pesan kaits muna Lääts Puh 1889 S. Sepp H II 30, 74 (9)
91617 2719 Hb% & Taarakas tare lävel, sada hargu taarakal Teerada harudega Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (11) 1878B36
91618 2719 # 2148 2684 2727
91619 2720 A & [Kakssada] silma, [kakssada] jalga, [sada] naba, üksainus saba Leivasaba sõja ajal Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 37 (3)
91620 2720 B1a & [Viiskümmend] pead, [sada] jalga, üks saba Leivasaba Khk 1955–1959 Anonüüm 101 RKM, Lümanda 101 (11)
91621 2720 B1b & [Sada] pääd, [kakssada] jalga, [üks] saba Leivasaba, s.t. järjekord poe ukse taga sõja ajal Tt 1964 S. Karu RKM II 188, 37 (2)
91622 2720 B2 & Sada pääd, kakssada jalga, tahab magusat Saba poe ukse taga suhkrumüügi ootel Vru 1956 A. Piir RKM II 71, 102 (607)
91623 2720 Ca & [Sada] jalga, [viiskümmend] naba, [üks] saba Suhkrusaba Pärnus Hää 1950 M. Mäesalu RKM II 33, 55 (32)
91624 2720 Cb & Üks saba, sada naba ja kakssada jalga [Sada] inimest suhkrusabas Prn 1970 E. Maasik RKM II 277, 265 (1)
91625 2720 Cc & [Tuhat] jalga, [viissada] naba, [üks] saba Suhkrusaba Tallinnas Hää 1950 M. Mäesalu RKM II 33, 55 (32)
91626 2720 D & Sada jalga, viiskümmend vittu ja üks saba Suhkrusaba Võn 1951 L. Vään RKM II 30, 536 (19)
91627 2720 E & Üts saba, sada pääd Leivasabas Räp 1956 S. Karopun KKI KS
91628 2720 # 516
91629 2721 & Üks saks ja sada nõela Siil PJg 1893 M. Reimann H II 47, 636 (31)
91630 2721 # 1878B30 2645F 2671B 2722 2762B1a2*
91631 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Hel 1879 J. Liiv Liiv LMt 44 (83)
91632 2722 A1a1 Üks saun, sada akent 1885 Kündja nr. 21 (1885) 111 (28)
91633 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ran 1886 P. Nõgges OM nr. 6 (1886) 204
91634 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1890 E EM 165 (1598)
91635 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1913 E EM2 143 (2079)
91636 2722 A1a1 Üks saun, sada akent 1896 Univer-Laurits III 16
91637 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1902 Rätsep Koduk. 66 (4)
91638 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tt 1906 Anonüüm XXX Lasteleht nr. 8 ja 10 (1906) 128 ja 160 (2)
91639 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1907 Leoke Vv Tähtr. lk-ta (17)
91640 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel 1913 Laste prillid I 24 (5)
91641 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Riit puid 1934 Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (41)
91642 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Riit puid 1934 Loorits VrP 25 ja 26 (41)
91643 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1935 LR nr. 5 (1935) 120 (3)
91644 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1938 Parijõgi-Reial-Vaigla VI 164 (18)
91645 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1939 Nugis 295 ja 315 (237)
91646 2722 A1a1 Üks saun, sada akent 1946 Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta
91647 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1949 Pioneer nr. 8 ja 9 (1949) lk-ta (2)
91648 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Riit 1953 Meie aasta (1953) lk-ta (32)
91649 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1954 Pioneer nr. 5 ja 7 (1954) 31 (2)
91650 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1955 ÜÕÕ 95 (10)
91651 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1960 Säde nr. 68 (1960) 4
91652 2722 A1a1 Üks saun, sada akent 1962 Pioneer nr. 4 (1962) 32 (3)
91653 2722 A1a1 Üks saun, sada akent 1965 Säde nr. 103 (1965) 8 (4)
91654 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1965 Säde nr. 26 ja 48 (1965) 8 (13)
91655 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1968 Leht 8 (5)
91656 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1970 Eisen EKTv 9 (8)
91657 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1975 Juhani-Tammoja 13 (5)
91658 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1979 Metstak 11 ja 32 (63)
91659 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1987 Leht VIII2 54 ja 56 (2)
91660 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1992 Metstak2 22
91661 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1992 Nahkur 46/7 (1)
91662 2722 A1a1 Üks saun, sada akent 1994 Müürsepp-Viisimaa 58
91663 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1996 EMrd IV 228 (123)
91664 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit 1996 EMrd IV 308 (194)
91665 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Haguriit Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (11)
91666 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puusüld KJn 1870 J. Tiedemann E 131 (31)
91667 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 804 ja 812 (110)
91668 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (23)
91669 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (21)
91670 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Haopinu VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (6)
91671 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (26)
91672 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vän 1889 J. Tammann H II 20, 693 (174)
91673 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (44)
91674 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (17)
91675 2722 A1a1 & Üks saun, sada akent Puuriit Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (31)
91676 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (100)
91677 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (134)
91678 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit MMg 1888 A. Artis H II 28, 355a (93)
91679 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trm 1889 H. Mann H I 2, 379 (11)
91680 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (1)
91681 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (51)
91682 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (16)
91683 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 654 (27)
91684 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupino Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (66)
91685 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (2)
91686 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Juu 1890 J. Trull H II 38, 841 (6)
91687 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 755 (89)
91688 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (17)
91689 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (12)
91690 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (57)
91691 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trv 1894 K. Tober H III 20, 329 (40)
91692 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Pil 1891 J. Järv H III 14, 629 (17)
91693 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (94)
91694 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Haopinu Pai 1892 A. Hanson H, Gr. Qu. 208 (2)
91695 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (148)
91696 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar Tõs 1894 A. Niemann H III 18, 858 (9)
91697 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel (ka sõrmkübar) Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (57)
91698 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 117 (120)
91699 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 248 (114)
91700 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vil 1889 H. Niggol H II 26, 153 (67)
91701 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1889 M. Sahl H III 5, 506 (12)
91702 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pär 1888 H. Martinson H III 5, 349 (111)
91703 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Märss Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (59)
91704 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tt 1888 A. J. H III 16, 700 (5)
91705 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ta 1889 J. Kuusik H II 33, 563 (1)
91706 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (10)
91707 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit SJn 1894 H. Raid H II 49, 611 (20)
91708 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 347 (29)
91709 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 215 (29)
91710 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (122)
91711 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (51)
91712 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (13)
91713 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 292 (114)
91714 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 355 (33)
91715 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (85)
91716 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (14)
91717 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 534 (160)
91718 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pil 1895 J. Kuldkepp H IV 7, 229 (6)
91719 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu ehk puuriit Tõs 1893 J. Öövel E 5177 (2)
91720 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pil 1894 H. Keller E 9631 (12)
91721 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trm 1896 J. Soodla E 25879 (12)
91722 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Lai 1898 J. Ermann E 37940 (3)
91723 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (16)
91724 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vän 1925 J. Kree E 55627
91725 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vän 1925 V. Neidlich E 55629
91726 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Vän 1925 A. Milvek E 55635a
91727 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (8)
91728 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hel 1926 K. Puusepp E 58441
91729 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hel 1928 K. Lillimägi E 61857
91730 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trt 1930 L. Uibopuu E 64712 (37)
91731 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kos 1930 S. Veske E 64972 (181)
91732 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pal 1930 M. Jürgenson E 70352 (33)
91733 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Kei 1925 R. Soom E 72962 (20)
91734 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel Pld 1925–1926 L. Gering E 72971 (13)
91735 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Sa 1932 E. Rossner E 81992 (10)
91736 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1933 A. Jantson E 82504 (4)
91737 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vän 1933 S. Rungi E 82679 (4)
91738 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trt 1933 R. Lepik E 83958 (2)
91739 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Krk 1933 H. Puidet E 84427 (9)
91740 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Saa 1933 J. Seeman E 85455 (1)
91741 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 156 (70)
91742 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 293 (11)
91743 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel Rap 1921 L. Pärt E, StK 11, 3 (34)
91744 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 90 (8)
91745 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel, puuriit Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 100 (63)
91746 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 97 (2)
91747 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel, sari Äks 1926 P. Berg E, StK 34, 52 (44)
91748 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 107 (45)
91749 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 73 (17)
91750 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pst 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1501 (217)
91751 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trt 1922 A. Ode A 26 (14)
91752 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Saun Trt 1922 L. Kärner A 16 (6)
91753 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kod 1923 M. Poolakese A 2144 (22)
91754 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kod 1923 H. Vilde A 2153 (73)
91755 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Nõo 1924 I. Piho A 6153 (17)
91756 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Var 1938 A. Karotom A 16798 (20)
91757 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trt 1927 A. Zettermann ARS 1, 717 (17)
91758 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (8)
91759 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (9)
91760 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 15 (2)
91761 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 727 (13)
91762 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 128 (20)
91763 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 469 (44)
91764 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõelapõhi Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 242 (22)
91765 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 399 (9)
91766 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Korv Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 632 (10)
91767 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puusüld KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 715 (55)
91768 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 763
91769 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 409 (42)
91770 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Prn 1933 A. Johanson ERA II 69, 477 (13)
91771 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Prn 1933 A. Meejärv ERA II 69, 384 (19)
91772 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (22)
91773 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 337 (44)
91774 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 436 (109)
91775 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (267)
91776 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puusüld Pst 1887 J. Kunder ERA II 116, 321 (7)
91777 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 236 (51)
91778 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 365 (127)
91779 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kõp 1992 T. Lond RKM, KP 23, 21 (20)
91780 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 3 (11)
91781 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 255 (45)
91782 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vän 1936 E. Tammsoo ERA II 140, 211 (219)
91783 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kir 1937 A. Kiindok ERA II 147, 634 (13)
91784 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 371 (5)
91785 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel JMd? 1938 Õ. Kuuskla ERA II 172, 383 (3)
91786 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (15)
91787 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 322 (16)
91788 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sari JMd? 1938 J. Lunts ERA II 183, 528 (106)
91789 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 181 (63)
91790 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (97)
91791 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Halupinu Krj 1938 A. Toomessalu ERA II 187, 381 (21)
91792 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puusüld Rap 1938 E. Poom ERA II 200, 376 (16)
91793 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (10)
91794 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tõs 1939 S. Mardi ERA II 210, 267 (13)
91795 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit PJg 1939 L. Ojaäär ERA II 210, 708 (2)
91796 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 447 (1)
91797 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 371 (1)
91798 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 714 (23)
91799 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 577 (19)
91800 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 450 (8)
91801 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 494 (32)
91802 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 253 (2)
91803 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 121 (264)
91804 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 485 (93)
91805 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (35)
91806 2722 A1a1 & Üks saun, sada akent Sõelapõhi Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 175 (45)
91807 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 257 (77)
91808 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Khk 1955–1959 Anonüüm 101 RKM, Lümanda 101 (12)
91809 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 58 (14)
91810 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Halupinu Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 67 (22)
91811 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 148 (97)
91812 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõel Muh 1954 I. Sarv, E. Veskisaar EKRK I 6, 94
91813 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit ja sukk, sukasilmad Ann 1955 A. Kagovere RKM II 43, 55 (108)
91814 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 241 (45)
91815 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ote 1956 A. Dorch RKM II 84, 15 ja 22 (7)
91816 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ote 1957 E. Kase RKM II 84, 281 (26)
91817 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar või puuriit Ote 1956–1957 Õ. Kundver RKM II 84, 115 (6)
91818 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 38 (29)
91819 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar, puuriit Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 212 (1)
91820 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ote 1957 E. Uibo RKM II 84, 433 (5)
91821 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ote 1957 I. Tops RKM II 84, 430 (12)
91822 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 405 (5)
91823 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hls 1893 M. Kuum E 1375 (10)
91824 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 93 (25)
91825 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 37 (62)
91826 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 466 (80)
91827 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 406 (4)
91828 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 81 (11)
91829 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tor 1963 S. Lätt RKM II 158, 354 (10)
91830 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar Pee 1965 L. Briedis RKM II 196, 305 (38)
91831 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Iis 1969 E. Maasik RKM II 277, 157 (5)
91832 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
91833 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 191 (36)
91834 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit As 1970 R. Ottesson RKM II 272, 225 ja 226 (4)
91835 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 507 (2a)
91836 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Krk 1974 A. Vari RKM II 311, 121 (10)
91837 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 390 (7)
91838 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Elv 1976 R. Pöör RKM II 324, 208
91839 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu Sim? 1960–1969 H. Joonuks RKM II 349, 448 (39)
91840 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit San 1981 T. Keis RKM II 357, 51 (25)
91841 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hel 1954 H. Sillaste KKI 19, 395 (3)
91842 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Rid 1961 T. Piiper KKI 27, 416 (41)
91843 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (7)
91844 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Saa 1966 R. Viidalepp KKI 39, 725 (10)
91845 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 375 (9)
91846 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Mus 1978 I. Kivistik KKI 68, 560 (12)
91847 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
91848 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 44 (5)
91849 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 14 (82)
91850 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 455 (11)
91851 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kõp 1964 T. Toomsalu EKRK I 54, 139 (80)
91852 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 229 (5)
91853 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 300 (15)
91854 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (9)
91855 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puupinu JJn 1888 J. Piber H III 1, 172 (11)
91856 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Sõrmkübar Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (19)
91857 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 195 (15)
91858 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (15)
91859 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 473 (41)
91860 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Veiksem puuriit SJn 1890 M. Kielas H II 26, 509 (65)
91861 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Hls 1893 O. Sapas E 3358 (23)
91862 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (3)
91863 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (11)
91864 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit TMr 1926 L. Berg E 57146
91865 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit Trt 1922 M. Jaagu A 94 (9)
91866 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Sõel Sa 1888 V. Mägi EKS 4° 5, 61 (1)
91867 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Sõel Vai 1893 D. Torpan H II 36, 407 (36)
91868 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1011 (2)
91869 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 572 (12)
91870 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (12)
91871 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Hää 1889 E. Martinson H III 5, 720 (9)
91872 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (2)
91873 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Vil 1877–1917 J. Täht E 1380 (33)
91874 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (54)
91875 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Kam 1888 J. Voites SKS, Eisen 408 (21)
91876 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (29)
91877 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Vil 1892 H. Pihlap E 724 (23)
91878 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Kod 1926–1927 O. Lindpere E 48655 (3)
91879 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puupinu Lai 1926 H. Nigul E 57614a
91880 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Trt 1933 V. Külaots E 83960 (1)
91881 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Ran 1922 L. Ots A 110 (16)
91882 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puusüld Nõo 1924 E. Matto A 6151 (49)
91883 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 632 (35a)
91884 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 465 (21)
91885 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puupinu Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (31)
91886 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 153 (17)
91887 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Sari JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 369 (3)
91888 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 218 (42)
91889 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 258 (6)
91890 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 131 (48)
91891 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Lüg 1963 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 162, 248 (7)
91892 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Kam? 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 204 (121)
91893 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Tt 1954 U. Talvis KKI 28, 183 (2)
91894 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Pst 1969 H. Niinemägi, H. Rajalo, V. Vidil EKRK I 68, 204 (26)
91895 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puupinu Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 260 (52)
91896 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puusüld Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 166 (112)
91897 2722 A1a1 Üks saun, sada akend Puuriit Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (3)
91898 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (70)
91899 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Pst 1888 M. Juurik H IV 3, 331 (4)
91900 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 274 (10)
91901 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 52 (73)
91902 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (25)
91903 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Hauriit Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (9)
91904 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (22)
91905 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 330 (69)
91906 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Sõrmkübar Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 17 (57)
91907 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Vil 1896 H. Maaten E 25972 (5)
91908 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Plv 1929 Musto E 64484 (40)
91909 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 545 (107)
91910 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 606 (112)
91911 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 351 (1)
91912 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Nõo 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 302 (70)
91913 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 231 (11)
91914 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit San 1967 H. Kukk RKM II 245, 539 (262)
91915 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (23)
91916 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Vil 1960 A. Rõõm EKRK I 34, 434 (14)
91917 2722 A1a1 Üks saun, sada akand Puuriit Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (273)
91918 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 306 (17)
91919 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Vil 1894 H. Jaanson E 9187 (19)
91920 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Puuriit Ran 1895 J. Palu E 18773a (12)
91921 2722 A1a1 Üks saun, sada akant Pöi 1897 J. Prooses E 32649 (22)
91922 2722 A1a1 Üks saun, sada akand Puuriit Trt 1889 A. Puusep H III 9, 587 (6)
91923 2722 A1a1 Üks saun, sada akand Sari Trv 1905 A. Anderson E 45335 (24)
91924 2722 A1a1 Üks saun, sada akand Puuriit Pär 1911 A. Karu E 47865
91925 2722 A1a1 Üks saun, sada akand Puuriit Puh 1922 H. Lampmann A 102 (5)
91926 2722 A1a1 Üks saun, sada akand Puuriit Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 205 (12)
91927 2722 A1a1 Üks saun, sada akand Puuriit Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (34)
91928 2722 A1a1 Üks saun, sada akand Nõo 1895 J. Leitu E 19002 (12)
91929 2722 A1a1 Üks saun, sada aket Puuriit Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (44)
91930 2722 A1a1 Üks saun, sada aket Puuriit Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 191 (34)
91931 2722 A1a1 Üks saun, sada aket Puuriit Tõs 1939 L. Juhkam ERA II 210, 188 (13)
91932 2722 A1a1 Üks saun, sada aket Puuriit Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (25)
91933 2722 A1a1 Üks saun, sada aknat Sõrmkübar Iis 1888 A. Valter H III 1, 430 (13)
91934 2722 A1a1 Üks saun, sada aknat Puuriit Iis 1926 A. Ruuben E 59585
91935 2722 A1a1 Üks saun, sada aknat Puuriit ehk pino Iis 1889 J. Pikkat H III 1, 534 (13)
91936 2722 A1a1 Üks saun, sada aknad Sõel As 1963 J. Olev RKM II 172, 247 (95)
91937 2722 A1a1 Üks saun, sada akna Puuriit, puuvirn Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (109)
91938 2722 A1a1 Üks saun, sada akna Puuriit Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (46)
91939 2722 A1a1 Üks saun, sada akna Sõrmkübar Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 405 (6)
91940 2722 A1a1 Üks saun, sada akna Sõrmkübar Lüg 1936 M. Tarum ERA II 125, 387 (77)
91941 2722 A1a1 Üks saun, sada akent Puuriit SJn 1877–1917 J. Landsmann E 756 (75)
91942 2722 A1a1 Üks sann, sada akent Puuriit Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 189 (148)
91943 2722 A1a1 Üks sann, sada akent Puuriit Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (25)
91944 2722 A1a1 & Üks sann, sada akend Ägel Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (147)
91945 2722 A1a1 Üks sann, sada akent Puuriit Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 231 (17)
91946 2722 A1a1 Üks sann, sada akend Puuriit Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 11 (35)
91947 2722 A1a1 Üks sann, sada akend Puuriit Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 151 ja 168 (42)
91948 2722 A1a1 Üks sann, sada akend Puusüld Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (14)
91949 2722 A1a1 Üks sann, sada akant Puuriit Kam 1889 A. S. H, R 1, 310 (31)
91950 2722 A1a1 Üks sann, sada akant Puuriit Krk 1960 V. Jürken RKM II 96, 120 (58)
91951 2722 A1a1 Üits sann, sada akand Puuriit 1970 EMrd III 237
91952 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit, süld Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (47)
91953 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Krk 1889 J. Kivisäk H II 23, 162 (2)
91954 2722 A1a1 Üits saun, sada akend Puuriit Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 261 (17)
91955 2722 A1a1 Üits saun, sada akent Puuriit Hls 1891 J. Riiet H III 13, 579 (21)
91956 2722 A1a1 Üits saun, sada akent Puuriit San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 166 (33)
91957 2722 A1a1 Üits saun, sada akent Puuriit Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 342
91958 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 679 (60)
91959 2722 A1a1 Üits sann, sada akant Puuriit Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 796 (36)
91960 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Trv 1894 J. Sikk H II 49, 111 ja 115 (6)
91961 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (41)
91962 2722 A1a1 Üits sann, sada akand Puuriit Trv 1890 A. Rull H II 25, 439 (146)
91963 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 326 (66)
91964 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Sõgel Krk 1896 J. Hünerson H II 55, 173 (12)
91965 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Hls 1889 M. Ilus H II 22, 499 (11)
91966 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Pst 1889 J. Ainson H II 25, 921 (36)
91967 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Pst 1889 A. Luts H III 6, 929 (3)
91968 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Krk 1888 J. Kuusik H III 5, 862 (7)
91969 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Pst 1921 O. Loorits E, StK 10, 157 (7)
91970 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 517 (91)
91971 2722 A1a1 Üits sann, sada akent Puuriit Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 19 (81)
91972 2722 A1a1 Üits sann, sada akend Sõrmkübar Trv 1895 P. Teckel H III 25, 40 (7)
91973 2722 A1a1 Üits sann, sada akend Puusüld Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (130)
91974 2722 A1a1 Üits sann, sada akend Puuriit Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 453 (36)
91975 2722 A1a1 Üits sann, sada akend Puusüld Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (49)
91976 2722 A1a1 Üits sann, sada akend Puuriit Hel 1889 J. Keernik H III 6, 95 (51)
91977 2722 A1a1 Üits sann, sada akant Puuriit Ote 1888 V. Vaher H III 10, 343 (8)
91978 2722 A1a1 Üits sann, sada akant Sannakeres Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (48)
91979 2722 A1a1 Üits sann, sada akant Puuriit San 1929 E. Voormann ERA I 2, 663 (27)
91980 2722 A1a1 Üits sann, sada akant Puuriit Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 241 (31)
91981 2722 A1a1 Üits sann, sada akand Puuriit Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 525 (6)
91982 2722 A1a1 Üits sann, sada akand Puuriit Puh 1889 D. Arak H II 30, 114 (66)
91983 2722 A1a1 Üits sann, sada akand Puuriit Ote 1957 H. Lüütsepp RKM II 84, 97 (5)
91984 2722 A1a1 Üits sann, sada akand Puuriit Nõo 1957 H. Keem KKI, MT 183, 14 (12)
91985 2722 A1a1 Üits sann, sada akand Puuriit Ote 1888 H. Nugin H I 2, 545 (3)
91986 2722 A1a1 Üits sann, sada akand Puuriit Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (128)
91987 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit San 1925 E. Päss E 56006 (30)
91988 2722 A1a1 Üts saun, sada akend Puuriit Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (55)
91989 2722 A1a1 Üts saun, sada akand Puuriit Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (24)
91990 2722 A1a1 Üts saun, sada aknat Korv Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (90)
91991 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Hel 1889 G. Habicht H II 25, 229 (183)
91992 2722 A1a1 Üts sann, sada akend Puuriit Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (101)
91993 2722 A1a1 Üts sann, sada akant Puuriit TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (84)
91994 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Rõn 1889 A. Rahi H II 30, 904 (41)
91995 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puuriit Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (15)
91996 2722 A1a1 Üts sann, sada akand Puusüld Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (64)
91997 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Hls 1887 M. Järve H II 22, 63 (27)
91998 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (10)
91999 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (10)
92000 2722 A1a1 Üts sann, sada akent Puuriit San 1895 J. Kuldsep E 19082 (7)