Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Ridu andmebaasis: 95751, näitan 90001 — 91000
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja / Autor Allikaviit Kontam Vrd
90001 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastel HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 676 (63)
90002 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Passel Kad 1970 M. Hiiemäe RKM II 251, 679 (27)
90003 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastel Tt 1968 J. Palm RKM II 255, 325 (353)
90004 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastel Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 61 (59)
90005 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastlapaelad Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 331 (2)
90006 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastel Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 27 (48)
90007 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Passel Koe 1966 E. Liivar RKM I 8, 207 (15)
90008 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastal Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 145 ja 163 (7)
90009 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Viisk MMg? 1962 K. Kõivumägi, I. Varik EKRK I 40, 164 (13)
90010 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Paslas Rõu 1957 J. Pormeister RKM II 70, 435 ja 436 (11)
90011 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastlad JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 383 (46)
90012 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastel Muh 1959 A. Schmuul KKI 27, 167
90013 2663 A1a2 Üits hiir ja kaits saba Suug Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 40 (17)
90014 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastel Pal? 1992 M. Sepp RKM, KP 29, 105 (11)
90015 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastel Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 453 (13)
90016 2663 A1a2 Üks hiir ja kaks saba Pastal Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 80 (169)
90017 2663 A1a3 & Üks hiir, aga kaks saba taga Pastlad Iis 1976 O. Surva KKI KS
90018 2663 A1a4* Üks hiir, kaks saba taga Pasliking Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 88
90019 2663 A1a4* & Üks hiir, kaks saba taga Sipuking (pastel, passel) Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 49 (45)
90020 2663 A1a4* Üks hiir ja kaks saba taga Pastel Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (15)
90021 2663 A1a4* Üks hiir ja kaks saba taga Pastel Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (83)
90022 2663 A1a5* Hiir kahe sabaga Pastel Ote 1957 E. Teigamägi RKM II 84, 284 (12)
90023 2663 A1a5* & Hiir kahe sabaga Pastal Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 53 (5)
90024 2663 A1a5* Kahe sabaga hiir Pastel VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 378 (9)
90025 2663 A1a6+ Üks hiireke ja kaks saba tesel Pastel Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 606 (110)
90026 2663 A1a6+ Ise hiir, aga kaks saba Pastel Rõn 1932 M. J. Eisen E 8° 10, 66 (247)
90027 2663 A1a6+ & Hiir lähab lakka, kaks saba takka King Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 408 (9)
90028 2663 A1a6+ & Hall hiir, kats saba tagan Suvva Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 791 (3)
90029 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastel Rõu 1893 P. Kanger E 9127 (26)
90030 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Talorahva tsoog Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (6)
90031 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 261 (5)
90032 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (48)
90033 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuvva Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 151 (3)
90034 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastel Urv 1967 M. Saavel RKM II 250, 187 (2)
90035 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuvva Urv 1956 A. Reigo EKRK I 11, 437 (5)
90036 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 139 (4)
90037 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastal, tsuug Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 239 (39)
90038 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuua, pastlad Har 1955 A. Lepp RKM II 79, 316 (39)
90039 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 92 (221)
90040 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastal Urv 1964 A. Kurg KKI KS
90041 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug, pastel, viisk Rõu 1961–1963 K. Kalkun RKM II 173, 131 (18)
90042 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ehk pastel San 1895 J. Kuldsep E 19083 (24)
90043 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (33)
90044 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (9)
90045 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ja tsuvva kabla Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (3)
90046 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug San 1924 E. Päss E 54088 (12)
90047 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastal, tsuug Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (9)
90048 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ja kabla Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (32)
90049 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (124)
90050 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 306 (58)
90051 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuuva San? 1889 P. Roose H II 31, 711 (27)
90052 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastlad Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (98)
90053 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Võn 1889 T. Lätti H II 29, 764 (6)
90054 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuvva vai viisu Võn 1888 J. Jalajas H II 29, 37 (42)
90055 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Soog kate paelaharuga Võn 1889 J. Pint H II 33, 731 (52)
90056 2663 A1b1 Üts hiir, [kaks] handa Tsoog, pastel Plv 1889 G. Pennert H III 11, 542 (64)
90057 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 228 (43)
90058 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 541 (93)
90059 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Kan 1895 J. Tedder H III 26, 371 (80)
90060 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Ütel tsuvval kats harru Se 1901 E. Kaiv H II 64, 701 (1)
90061 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 453 (48)
90062 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (85)
90063 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuvva Kan 1896 J. Ots H II 56, 699 (84)
90064 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 617 (32)
90065 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ehk viis Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (23)
90066 2663 A1b1 & Üts hiir, kats handa Tsuug Har 1890 J. Pähn H II 32, 201 (84)
90067 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (87)
90068 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuvva' Se 1935 J. Orusaar ERA II 117, 259 (18)
90069 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 240 (14)
90070 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 213 (12)
90071 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug, mis jalan kannetas Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 424 (7)
90072 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 641 (18)
90073 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (56)
90074 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastlad Se 1939 M. Ilvik ERA II 267, 272 (101)
90075 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Urv 1940 I. Novek ERA II 271, 341 (39)
90076 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1949 V. Pino RKM II 30, 204 (746)
90077 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1931 N. Sõrmus S 33786 (26)
90078 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1931–1932 N. Sõrmus S 34082 (128)
90079 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Se 1933 N. Oinas S 58647 (46)
90080 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pero Se 1934 N. Oinas S 81954 (10)
90081 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1935 N. Oinas S 103347 (32)
90082 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ja tsuvvakabla Se 1933 N. Oinas S 67366 (14)
90083 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1933 A. Tammeorg S 66769 (18)
90084 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ja tsuvvakabla Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109735 (5)
90085 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1936 A. Tammeorg S 122688 (7)
90086 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug jalah Se 1934 F. Paloots S 81373 (8)
90087 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1935 F. Paloots S 111458 (7)
90088 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastal Se 1938 J. Ilvik ERA II 190, 271 (16)
90089 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ja kabla' Se 1927 E. Põllula S 645 (3)
90090 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1941 A. Saar ERA II 296, 293/4 (7)
90091 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastal Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 45 (14)
90092 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastal Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 57 (95)
90093 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug kapluga Se 1949 S. Lõhmus RKM II 28, 59 (13)
90094 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuvvakõnõ Se 1935 P. Külaniit S 105578 ja 105587 (22)
90095 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastla Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 316 (206)
90096 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1929 I. Sonts S 124434 (22)
90097 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1927 M. Pihlapuu S 1934 (58)
90098 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ja kats tsuvvaharro Se 1932 J. Ojavere S 37539 (132)
90099 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1929 P. Podrätšikov S 13887 ja 13889 (4)
90100 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1930 V. Ruusamägi S 25962/3 (86)
90101 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1929 V. Savala S 17519 (44)
90102 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug Se 1935 D. Karnask S 101882 (43)
90103 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ja kabla' Se 1928 T. Haak S 4341 (49)
90104 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Tsuug ja tsuvva peräh kabla' Se 1934 M. Podrätšikov S 85761 (1)
90105 2663 A1b1 Üts hiir, kaits händä Hls 1965–1967 A. Akerberg RKM II 259, 109 (62)
90106 2663 A1b1 Üts hiir, kaits händä Pastal Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 327 (67)
90107 2663 A1b1 Üts hiir, kaits händä Pastal Krk 1923 A. Johanson E, StK 18, 31 (35)
90108 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Trv 1936 L. Köögardal ERA II 123, 28 (20)
90109 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Hel 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 515 (75)
90110 2663 A1b1 Üits hiir, kaits handa Tsuvvaharu Ote 1889 V. Vaher H II 31, 51 (25)
90111 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (45)
90112 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Trv 1894 A. Rull H III 20, 141 (43)
90113 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (20)
90114 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal, viis Krk 1890 J. Kuusik H II 23, 89 (9)
90115 2663 A1b1 Üits hiir, kaits hända Pastal Trv 1894 K. Tober H III 20, 330 (60)
90116 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Pst 1889 J. Henno H III 16, 37 (2)
90117 2663 A1b1 Üits hiir, kaits handa Tsuug Urv 1890 J. Teder H III 11, 332 (55)
90118 2663 A1b1 Üits hiir, kaits handa Tsoog Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 919 (6)
90119 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Krk 1889 J. Kivisäk H, R 5, 72 (2)
90120 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Pst 1889 J. Ainson H II 25, 918 (8)
90121 2663 A1b1 Üits hiir, kaits hända Pastal Hls 1887 M. Järve H II 22, 64 (40)
90122 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (42)
90123 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 253 (16)
90124 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastla Hls 1891 J. Riiet H III 13, 577 (1)
90125 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 152 (40)
90126 2663 A1b1 Üits hiir, kaits hända Viis, pastal Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 242 (2)
90127 2663 A1b1 Üits hiir, kaits hända Pastal, viisk Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 187 (129)
90128 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Trv 1892 J. Kill H III 14, 236 (123)
90129 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (129)
90130 2663 A1b1 Üits hiir, kaits händä Pastal Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 18 (76)
90131 2663 A1b1 Üks hiir, kats handa Tsuug Se 1938 V. Kivine RKM II 80, 314 (4)
90132 2663 A1b1 Üts hiir, kaks handa Tsuug Har 1958 M. Kokk RKM II 79, 448 (3)
90133 2663 A1b1 Üks hiir, kaits hända Pastal Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (68)
90134 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastlad Se 1932 A. Altin E 81714 (6)
90135 2663 A1b1 Üks hiir, kaks handa Pastel San 1877 J. Hurt SKS, Eisen 419 (25)
90136 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel, viis Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (63)
90137 2663 A1b1 Üks hiir, kaks handa Soog ehk pastal Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (30)
90138 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Krk 1921 E. Hiir E, StK 6, 32 (5)
90139 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 545 (47)
90140 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Trv 1894 J. Sirul H III 21, 461 (16)
90141 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Trv 1894 A. Jakobson H III 22, 564 (18)
90142 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 309 (71)
90143 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal ehk viisk Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (34)
90144 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (3)
90145 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Vil 1891 J. Karus H III 7, 139 (23)
90146 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Trv 1890 J. Tinn H II 25, 744 (2)
90147 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Paeltega pastal Trv 1889 A. Rull H III 16, 351 (19)
90148 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pastal Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 232 (39)
90149 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 17 (2)
90150 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pär? 1889 I. Vakermann ERA II 3, 631 (27)
90151 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Trv 1889 J. Käger H III 6, 318 (152)
90152 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 207 (2)
90153 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Saa 1889 J. Tuul H II 22, 985 (78)
90154 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Khn 1889 A. Lepik H III 5, 230 (36)
90155 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel Pär 1902 J. J. Pulst E 43290 (8)
90156 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Pär 1888 H. Martinson H III 5, 350 (116)
90157 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Hää 1927 S. Soosaar KKI WS
90158 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (135)
90159 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel (veisenahast jalavari) Han 1889 A. Reimann H II 17, 557 (12)
90160 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastal Mih 1920 A. Leppik E 50900 (68)
90161 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (78)
90162 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 222 (57)
90163 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
90164 2663 A1b1 & Üks hiir, [kaks] hända Pätakas Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (17)
90165 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (50)
90166 2663 A1b1 Üks hiir, kaks handa Pastal Pal 1891–1892 H. Maasen E 52287 (17)
90167 2663 A1b1 Üks hiir, kaks hända Pastel Saa? 1988 E. Leppik RKM II 425, 22 (20)
90168 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks handa Pastal Elv 1931 E. Voormann E 71401 (5)
90169 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks hända Pastel Aud 1896 Anonüüm 012 H II 55, 15 (2)
90170 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks handa Pastal Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (29)
90171 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks handa Pastal Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (58)
90172 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks hända Pastal Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (100)
90173 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks hända Pastal Saa 1895 P. Ramberg E 18971 ja 18974 (53)
90174 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks hända Vana pastel ja kaks nööri või paela järel Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (36)
90175 2663 A1b2 & Üks hiir ja kaks hända Pätt Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 591 (6)
90176 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks hända Pastal Mih 1929 H. Tampere ERA II 16, 128 (17)
90177 2663 A1b2 Üks hiir ja kaks hända Pastel Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
90178 2663 A1b2 Üts hiir ja kaits hända Pastlad Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 524 (6)
90179 2663 A1b2 Üts hiir ja kats handa Pastal Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 473 (3)
90180 2663 A1b2 Üts hiir ja kats händä Tsuug Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (38)
90181 2663 A1b2 Üts hiir ja kats handa Pastlad Räp 1937 D. Lepson ERA II 156, 388 (333)
90182 2663 A1b2 Üts hiir ja kaits händä Pastal Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 127 (38)
90183 2663 A1b2 Üits hiir ja kaits händä Pastal Pst 1927 J. Jaako A 9438 (13)
90184 2663 A1b2 Üits hiir ja kaits hända Pastal Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 669 (5)
90185 2663 A1b2 Üits hiir ja kaits handa Tsuvva Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (72)
90186 2663 A1b3 Üks hiir, kaks hända taga (Eine Maus und zwei Schwänze hinten) Ein Bauerschuh 1876 Wied. 291
90187 2663 A1b3 & Üks hiir, kaks hända taga Passel, mis Muhus paegal kistakse Muh 1872 O. T. K. H I 4, 550 (6)
90188 2663 A1b4 & Üts hiir, kats handa perseh Tsuug ja tsuvvaharo Se 1930 A. Nurmetu S 20410 (21)
90189 2663 A1b5* & Üts hiirekene, kats hannakõist Tsuvva (pastlad) Rõu 1896 G. Raup H III 28, 689 (3)
90190 2663 A1b5* Üks hiireke, kaks hännakest Pastal Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (113)
90191 2663 A1b5* Üts hiir, kaits hännakest Pastal kaplega Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (17)
90192 2663 A1b6+% Hiirel kats handa Tsuug Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 521 (2) 220
90193 2663 A1b6+% & Hiir lääb nurka, kaks handa perses Pastal Kõp 1895 J. Laarmann E 20340 (9) 220
90194 2663 A1b6+% Üts hiir, kats asja Tsuug, täl kablad jo peräh Se 1935 A. Kits S 100020 (53) 220
90195 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastel paeltega Kär 1897 A. Väli ERA II 294, 368 (137)
90196 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastal Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 247 ja 249 (4)
90197 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastel, viisk Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (45)
90198 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastal Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (76)
90199 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastal Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 30 (45)
90200 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastel Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 272 (48)
90201 2663 A2a1 [Üks] rott, kaks saba Pastel Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 572 (16)
90202 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastlad Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (23)
90203 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastal Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 241 (9)
90204 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastal San 1929 L. Kuusik E 64010 (24)
90205 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastal Saa 1896 J. A. Kangur E 25124 (31)
90206 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastel paeladega Kaa 1946 E. Virveste RKM II 3, 352 (26)
90207 2663 A2a1 & Üks rott, kaks saba Pastal Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 81 (10)
90208 2663 A2a1 Üks rott, kaks saba Pastal Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 36
90209 2663 A2a1 Üts rott, kats saba Pastel Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 189 (11)
90210 2663 A2a1 Üts rott, kats saba Suug Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (57)
90211 2663 A2a1 Üts rott, kats saba Suug Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (20)
90212 2663 A2a2* & Üks rott ja kaks saba Pastel paelaga Kul 1937 L. Reetamm ERA II 147, 280 (14)
90213 2663 A2a2* Üks rott ja kaks saba Tõs 1939 Õ. Kiirats ERA II 210, 250 (8)
90214 2663 A2a2* Üks rott, kaks saba tagant Pastel kahe paelaga Trt 1930 A. Pfeiffer E 66297 (13)
90215 2663 A2a3* & Nahkrott, kaks saba taga Vanuk (pastal) Hii 1891 G. Tikerpuu E 712 (5)
90216 2663 A2a3* Nahane rott, kats handa takan Pastlanöörid Ote 1889 G. Wulff H II 31, 642 (122)
90217 2663 A2b1* Üks rott, kaks hända Pastal Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (26)
90218 2663 A2b1* Üks rott, kaks hända Pastal Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (35)
90219 2663 A2b1* Üks rott, kats handa Tsuug, pastal Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 149 (84)
90220 2663 A2b1* Üits rott, kaits handa Tsuug Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 356 (24)
90221 2663 A2b1* Üts rott, kats handa Tsuug ehk viis Võn 1894 J. Suits H II 51, 96 (44)
90222 2663 A2b1* & Üts rott, kats handa Tsuug Võn 1895 J. Moodis H II 51, 53 (4)
90223 2663 A2b1* Üts rott, kaits handa Tsuug Rõu 1889 G. Raup H III 11, 78 (3)
90224 2663 A2b1* Üits rott, kaits handa Tsoog Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (112)
90225 2663 A2b1* Üts rott, kaits handa Suvva Puh 1889 D. Arak H II 30, 142 (2)
90226 2663 A2b1* Üts rott, kats handa Suug, pastal Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (18)
90227 2663 A2b1* Üts rott, kats handa Tsuug Ran 1889 A. Tattar H II 30, 543 (53)
90228 2663 A2b1* Üits rott, kaits handa Suug Ran 1889 H. Raag H II 30, 307 ja 314 (127)
90229 2663 A2b1* Üts rott, kats handa Pastal, soog Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (7)
90230 2663 A2b1* Üts rott, kats handa Tsuug Kan 1888 J. Väggi H III 11, 484 (64)
90231 2663 A2b1* Üits rott, kaits hända Tsuug, pastal Tt 1896 A. Suurkask H I 7, 347 (8)
90232 2663 A2b1* Üits rott, kaits händä Pastal Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
90233 2663 A2b1* Üts rott, kaits handa Pastla Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 562 (12)
90234 2663 A2b1* Üts rott, kats handa Pastel Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 107 (9)
90235 2663 A2b1* Üks rott ja kaks hända Kingapaelad Tõs 1894 J. Jagoschmidt H III 19, 192 (22)
90236 2663 A2b1* Üts rott ja kats handa Tsuug Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (30)
90237 2663 A2b2 & Üts rott, kats handa perseh Tsuvva Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 252 (101)
90238 2663 A3a & Üks siil ja kaks saba Pastel Plt 1942 P. Alvre ERA II 302, 29 (2)
90239 2663 A3b Üts siil, kats handa Tsuug ja tsuvvakabla Se 1934 N. Oinas S 70628 (49)
90240 2663 A3b & Üts siil, kats hända Tsuug Urv 1890 A. Koort H III 11, 438 (45)
90241 2663 A4a & Üts kass, kats handa Pastlad Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 435 (5)
90242 2663 A4b & Kass kate hannaga Uhvat Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (40)
90243 2663 A5+ Üts tsiga, kats handa Tsuug (pastel) Rõu 1985 L. Aaresild RKM II 394, 277 (15)
90244 2663 A5+ & Jänesel kats handa Tsuug Kan 1892 J. Väggi H II 45, 72 (3)
90245 2663 A5+ Üits hani, kaits saba Pastla kaits haru Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 96 (57)
90246 2663 B1a & Üks hiir, kaks saba, pastal, paelad taga [Pastal, paelad taga] Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372 (29)
90247 2663 B1b & Üks rott, kaks saba, pastel, paelad taga [Pastel, paelad taga] Tõs 1942 T. Saar ERA II 303, 168 (1)
90248 2663 B2* & Üks hiir ja kaks saba, meno pastlil paelad taga [Pastlil paelad taga] Mar 1941 L. Püss KKI WS
90249 2663 B2* Ühel hiirel, kaks saba, minul pastel, paelad taga [Minul pastel, paelad taga] Jõh 1988 E. Valter RKM II 415, 42 (3)
90250 2663 B3 & Üks hiir, kaks saba, pastalsuug ja paelad taga [Pastalsuug ja paelad taga] Trt 1925 E. Rammi A 7387 (5)
90251 2663 B4 & Üks hiir ja kaks saba, virsupastal, paelad taga [Virsupastal, paelad taga] Iis 1976 O. Surva KKI KS
90252 2663 B5 & Üks hiir, kaks saba, pastal, viisk ja paelad taga [Pastal, viisk ja paelad taga] Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 292 (10)
90253 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] 1936 Mölder 11
90254 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pal 1922 O. Möllerson A 248 (5)
90255 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pal 1922 L. Kals A 235 (19)
90256 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pal 1922 S. Jürjental A 307 (16)
90257 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] MMg 1922 M. Aunama A 305 (13)
90258 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Lai 1922 I. Jürgenson A 324 (12)
90259 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Koe 1922 K. Moorast A 3095 (6)
90260 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Koe 1922 L. Joonaks A 3085 (24)
90261 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 142 (134)
90262 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga Pastel KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
90263 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pee 1972–1973 E. Raitmaa RKM II 306, 622 (9)
90264 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 95 (32)
90265 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Sim 1978 A. Korb RKM II 331, 183 (5)
90266 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Rkv 1973 E. Tuisk RKM II 297, 637 (733)
90267 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Äks 1983 A. Korb RKM II 368, 194 (28)
90268 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga Pastel Ann 1956 A. Kagovere RKM II 50, 135 (55)
90269 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Kod 1955 O. Niinemägi RKM II 48, 372 (14)
90270 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Trm 1934 H. Oja ERA II 72, 659 (10)
90271 2663 B6a* & Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Ksi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 634 (84)
90272 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Tür 1936 H. Neumann ERA II 122, 359 (13)
90273 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Ksi 1933 A. Lübek E 84418 (9)
90274 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pld 1926 V. Janberg E 73857 (3)
90275 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Hlj 1934 I. Webermann ERA II 70, 471 (20)
90276 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga Pastel Koe 1938 L. Priks ERA II 183, 733 (2)
90277 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 107 (14)
90278 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga Pastel HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 90 (9)
90279 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja pael taga [Pastelking ja pael taga] Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (1)
90280 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Tln 1935 L. Kütt A 15545 (33)
90281 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 436 (58)
90282 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 12 (33)
90283 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Jõh 1991 T. Roll RKM II 444, 35 (8)
90284 2663 B6a* Üks hiir ja kaks sapa, pastelking ja paelat taka [Pastelking ja paelat taka] 1995 EMrd V 73 (13)
90285 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga Pastelking ja paelad taga JMd 1992 E. Adder RKM II 454, 138 (2)
90286 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pal 1922 A. Kask A 308 (8)
90287 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pal 1922 T. Salu A 315 (9)
90288 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Jür 1980 E. Leek RKM II 346, 33 (12c)
90289 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 451 (1)
90290 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja pael taga Pastel Nis 1968 O. Remsujev, R. Saukas, R. Treial EKRK I 63, 551 (5)
90291 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Kos 1966 J. Palm RKM II 216, 98 (29)
90292 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pai 1926 R. Viidebaum E 59247 (41)
90293 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] Sim 1964 M. Sepping, M. Vaarmann EKRK I 50, 436 (6)
90294 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] MMg 1983 M. Hiiemäe RKM II 367, 117/8 (39)
90295 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 127 (68)
90296 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] Lai 1926 O. Vilde E 48653 (14)
90297 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 725 (6)
90298 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Rak 1934 E. Jõesaar ERA II 70, 413 (21)
90299 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (132)
90300 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] VMr 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 264 (28)
90301 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 362 (40)
90302 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paalat taga [Pastelking ja paalat taga] Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 336 (23)
90303 2663 B6a* Üks hiir ja kaks sapa, pastelking ja paelat taka [Pastelking ja paelat taka] Jõe 1950 E. Tael KKI, MT 89, 24 (7)
90304 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pee 1952 V. Taim KKI, MT 120, 64
90305 2663 B6a* Üks hiir ja [kaks] saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Hlj 1986 M. Margus, K. Ribenis, T. Tael EKRK I 85, 55/7
90306 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Jõh 1957 L. Raudsep KKI 26, 162 (24)
90307 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga Pastlad Iis 1956 L. Raudsep KKI 22, 222 (5)
90308 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] Puh 1988 M. Hiiemäe RKM II 414, 431/2 (70)
90309 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 103 (18)
90310 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 288 (56)
90311 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 243 (41)
90312 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] Äks 1992 M. Hiiemäe RKM II 450, 47 (44)
90313 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] VNg 1994 A. Korb RKM II 464, 153 (19)
90314 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Trm 1991 A. Korb RKM II 446, 267 (36)
90315 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (19)
90316 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 671 (9)
90317 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastel, king ja paelad taga [Pastel, king ja paelad taga] VNg 1994 K. Ribenis RKM II 464, 511 (13)
90318 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 353 (46)
90319 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba taga, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] VMr 1922 K. Lindret A 3022 (7)
90320 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastel ehk king, mil paelad taga [Pastel ehk king, mil paelad taga] JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 66 (15)
90321 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking, paelad taga Pastlaking Trm 1896 J. Soodla E 22604 ja 22606 (23)
90322 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking ja saba taga Pastel Pal 1922 E. Pärtelpoeg A 254 (19)
90323 2663 B6a* Hiirel kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Lai 1992 A. Korb RKM II 451, 529 (50)
90324 2663 B6a* & Üks hiir, kaks saba, paskelking ja paelad taga Viisk Trm 1966 H. Alver, H. Kulo, T. Roosmaa, A. Rõõm EKRK I 60, 298 (6)
90325 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, paskelking ja paelad taga [Paskelking ja paelad taga] Trm 1922 A. Kiik A 1909 (11)
90326 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (47)
90327 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Hlj 1964 I. Sarv RKM II 405, 264 (5)
90328 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Rkv 1922 L. Omer A 925 (4)
90329 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Trm 1922 H. Vaas A 1916 (6)
90330 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Hlj 1923 S. Tobro A 3466 (2)
90331 2663 B6a* Üks hiir kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Hlj 1924 S. Leichter A 5164 (6)
90332 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Paselking ja paelad taga] Trm 1930 A. Kask A 11259 (3)
90333 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Trm 1930 L. Ollisaar A 11253 (15)
90334 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
90335 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõh 1988 E. Mets RKM II 408, 201 (403)
90336 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Lüg 1973 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 296, 483
90337 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõh 1935 Anonüüm 048 ERA II 118, 388 (80)
90338 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (66)
90339 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Rak 1934 E. Kala ERA II 70, 353 (9)
90340 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga Passel JMd? 1937 Anonüüm 054 ERA II 172, 347 (2)
90341 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 335 (27)
90342 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 180 (13)
90343 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 38 (15)
90344 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba passelking ja paelad taga [Passelking ja paalat taga] Kod 1942 S. Tanning ES, MT 294, 45 (9)
90345 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (108)
90346 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõh 1922 O. Välja A 1102 (6)
90347 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Amb 1922 V. Laasimer A 683 (2)
90348 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõh 1964 M. Nahkur KKI KS
90349 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Kod 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 75 (46)
90350 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 862 (5)
90351 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Trm 1906 M. Sild H II 74, 854 (2)
90352 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Iis 1889 E. Ellert H III 1, 554 (48)
90353 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Iis 1937 A. Hallik ERA II 166, 243 (29)
90354 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Jõh 1935 Anonüüm 047 ERA II 118, 379 (73)
90355 2663 B6a* Üks hiir ja [kaks] saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] Trm 1937 M. Särg ERA II 135, 431 (5)
90356 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passel, king ja paelad taga [Passel, king ja paelad taga] Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (34)
90357 2663 B6a* & Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paalad taga [Passelking ja paalad taga] Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 97 (53)
90358 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, passelking ja paelad taga [Passelking ja paelad taga] VMr 1939 M. Ross ERA II 199, 239 (72)
90359 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, passelking ning paelad taga [Passelking ning paelad taga] Lüg 1925 A. Tomson A 7894 (4)
90360 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] TMr 1941 S. Solon ERA II 295, 411 (69)
90361 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga Pastal Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 437 (60)
90362 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (11)
90363 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] TMr 1932 H. Koppel E 81978 (2)
90364 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paalad taga [Pastalking ja paalad taga] Kod 1926–1927 O. Lindpere E 48655 (5)
90365 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga Pastal Tln 1968 S. Kiislar RKM II 257, 18 (11)
90366 2663 B6a* & Üks hiir, [kaks] saba, pastalking ja paelad taga Pastal MMg 1983 M. Kõiva RKM II 369, 402 (14)
90367 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] JMd 1925 M. Vau A 7702 (7)
90368 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Tür 1923 V. Laprik A 3869 (3)
90369 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga Pastal Trt 1922 E. Reiman A 34 (7)
90370 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Pal 1922 O. Jõgi A 233 (19)
90371 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Trt 1922 M. Müür A 64 (1)
90372 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Trm 1922 L. Lodo A 19 (9)
90373 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Tln 1992 T. Schütz RKM, KP 9, 190 (11)
90374 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastalking ja paelad taga Pastlad Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 364 (54)
90375 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastalking ja paelad taga Pastal Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 350 (201)
90376 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 73 (162)
90377 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Rkv 1934 L. Veske ERA II 70, 491 (52)
90378 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 669 (8)
90379 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Trt 1930 M. Sika E 66460 (36)
90380 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Pal 1930 M. Jürgenson E 70358 (59)
90381 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastalking ja paelad taga [Pastalking ja paelad taga] Trt 1927 A. Annuk ARS 1, 917 (3)
90382 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastelking, paelad taga [Pastelking, paelad taga] Pal 1908 H. Karro EKnS 48 I, 47 (27)
90383 2663 B6a* & Üks hiir, kaks saba, pastlaking ja paelad taga [Pastlaking ja paelad taga] Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 88
90384 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastlaking ja paelad taga [Pastlaking ja paelad taga] Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (123)
90385 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastlaking ja paelad taga [Pastlaking ja paelad taga] Kad 1974 R. Aule KKI 65, 12 (18)
90386 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastlaking ja paelad taga [Pastlaking ja paelad taga] Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 241 (59)
90387 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastlaking ja paelad taga [Pastlaking ja paelad taga] Kad 1971 J. Valdur RKM, Valdur 1, 183 ja 183a (56)
90388 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastlaking ja paelad taga [Pastlaking ja paelad taga] Kuu 1939 E. Sommer ERA II 222, 650 (1)
90389 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, paslaking ja paelad taga [Paslaking ja paelad taga] Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4278 (17)
90390 2663 B6a* Üks hiir, kaks sapa, pastlakingal paulat taka [Pastlakingal paulat taka] Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (16)
90391 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastliking ja paelad taga [Pastliking ja paelad taga] Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87 (6)
90392 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pasliking ja paulad taga [Pasliking ja paulad taga] Kuu 1974–1976 M. Must KKI, MT 380, 9 (15)
90393 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastliking ja paelad taga [Pastliking ja paelad taga] Kuu 1977 R. Kravtsov RKM II 332, 375
90394 2663 B6a* & Üks hiir ja kaks saba, pasliking ja paelad taga [Pasliking ja paelad taga] Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (66)
90395 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pasliking ja paelad taga [Pasliking ja paelad taga] Kad 1896 J. Sõster H III 23, 163 (48)
90396 2663 B6a* Üks hiir, kaks saba, pastliking ja paelad taga [Pastliking ja paelad taga] Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 481 (57)
90397 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pasliking ja paelad taga Pastel Jõh 1936 H. Reitsnik KKI MS
90398 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastliking ja paelad taga [Pastliking ja paelad taga] Nrv 1896 J. Sirdnak E 27848 (12)
90399 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastliking ja paelad taga [Pastliking ja paelad taga] Kuu 1964 E. Ploompuu Vilbaste 1, 89
90400 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastliking ja paelad taga [Pastliking ja paelad taga] Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 89
90401 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastlikingad ja paelad taga [Pastlikingad ja paelad taga] Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 193 (64)
90402 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pasliking, paelad taga [Pasliking, paelad taga] Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (17)
90403 2663 B6a* Üks hiir ja kaks saba, pastlikingal paelad taga [Pastlikingal paelad taga] VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 373 (48)
90404 2663 B6b* Üks rott ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Ha 1949 E. Kriitmäe RKM II 34, 461 (1)
90405 2663 B6b* Üks rott ja kaks saba, pastelking ja paelad taga [Pastelking ja paelad taga] Kei 1939 E. Kriitmäe ERA II 273, 245 (16)
90406 2663 B6b* & Üks rott, kaks saba, pastelking ja paelad taga Pastel Trt 1963 A. Vigla RKM II 163, 143 (5)
90407 2663 B7 & Üks hiir ja kaks saba, sipuking ja paelad taga Sipuking ja paelad taga Kuu 1964 P. Paavel Vilbaste 1, 89
90408 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga Pastal As 1995 A. Korb EFA II 2, 64 (21)
90409 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga [Vana pastel, paelad taga] As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 368 (73)
90410 2663 B8a* Üks hiir, [kaks] saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 329 (35)
90411 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Mus 1978 M. Akopjan, E. Tamm KKI 68, 635 (7)
90412 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Var 1938 A. Pärnpuu A 16497 (6)
90413 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paalad taga [Vana pastal, paalad taga] Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 547/8
90414 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga Pastal SJn 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 77 (21)
90415 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga Pastel Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
90416 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga Pastel Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 74 (440)
90417 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga Pastlad As 1973 R. Ottesson RKM II 305, 485 (7d)
90418 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Tor 1985 L. Rohtla RKM II 385, 406 (5)
90419 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga [Vana pastel, paelad taga] Muh 1927 T. Kaljo E 60662 (15)
90420 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga [Vana pastel, paelad taga] Kei 1934 S. Kokamägi ERA II 71, 565 (23)
90421 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga Pastal Prn 1933 E. Likman ERA II 69, 466 (3)
90422 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga Pastal Prn 1933 K. Ivask ERA II 69, 496 (3)
90423 2663 B8a* & Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paalad taga [Vana pastal, paalad taga] Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 543 (74)
90424 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga [Vana pastel, paelad taga] HMd 1927 A. Viilas E 74021 (11)
90425 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paalad taga [Vana pastel, paalad taga] Pld 1927 F. Evald E 74039 (4)
90426 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paalad taga [Vana pastal, paalad taga] Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 532 (12)
90427 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga [Vana pastel, paelad taga] Pld 1927 A. Grep E 74063 (14)
90428 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 331 (6)
90429 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga Pastal Prn 1933 A. Akkermann ERA II 69, 454 (3)
90430 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga Pastal Prn 1933 K. Akkermann ERA II 69, 359 (10)
90431 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 422 (3)
90432 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 232 (28)
90433 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 339 (20)
90434 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga [Vana pastel, paelad taga] Muh 1951 A. Tuim RKM II 36, 241 (1)
90435 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, paelad taga [Vana pastel, paelad taga] HMd 1926 H. Palmkron E 73850 (4)
90436 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel, pael taga [Vana pastel, pael taga] Pld 1926 A. Väravataga E 73858a (18)
90437 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastlel paelad taga [Vana pastlel paelad taga] As 1975 R. Ottesson RKM II 318, 220/1 (8)
90438 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel, paelad taga [Vana pastel, paelad taga] Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 311 (8)
90439 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 60 (45)
90440 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel, pailad taga [Vana pastel, pailad taga] Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 417 (67)
90441 2663 B8a* & Üks hiir ja kaks saba, vana passel, paelad taga [Vana passel, paelad taga] Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 359 (21)
90442 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga Vana pastel, paelad taga Vor 1947 N. Jaaniste RKM II 13, 444 (63)
90443 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 207 (25)
90444 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 147 (66)
90445 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 328/9 (65)
90446 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Kse 1938 V. Eenveer ERA II 251, 349 (2)
90447 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Mus 1978 E. Tamm KKI KS
90448 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Var 1938 H. Tolli A 16508 (11)
90449 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 73 (36)
90450 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Rid 1966–1967 I. Allik KKI 44, 315 (20)
90451 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana pastal ja paelad taga [Vana pastal ja paelad taga] Var 1938 L. Tänav A 16509 (12)
90452 2663 B8a* Üks hiir ja kaks saba, vana passel ja paelad taga [Vana passel ja paelad taga] Tln 1923 H. Undo A 2617 (4)
90453 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastlal paelad taga Pastal As 1969 R. Ottesson RKM II 271, 136 (7)
90454 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, on vanal pastlal paelad taga [Vanal pastlal paelad taga] Vän 1936 E. Tammsoo ERA II 140, 211 (228)
90455 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastlal paelad taga [Vana pastlal paelad taga] Tor 1939 I. Simmo ERA II 214, 712 ja 714 (20)
90456 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal paeltega [Vana pastal paeltega] Prn 1933 J. Jürvetsan ERA II 69, 309 (7)
90457 2663 B8a* Üks hiir, kaks saba, vana pastal, paelad taga, kaks hiirt, üks saba, vanad pastlad, pael taga [Vana pastal, paelad taga] Tor 1925 E. Radik A 7744 (27)
90458 2663 B8b* Üks rott, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (19)
90459 2663 B8b* Üks rott, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 438 (5)
90460 2663 B8b* Üks rott, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Tõs 1952 U. Kolk EKRK I 7, 455 (9)
90461 2663 B8b* Üks rott, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Prn 1933 H. Talts ERA II 69, 372 (9)
90462 2663 B8b* Üks rott, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 66 (33)
90463 2663 B8b* & Üks rott ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga [Vana pastel ja paelad taga] Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 306 (19)
90464 2663 B8b* Üks rott ja kaks saba, vana pastel ja paelad taga Pastel Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 285 (32)
90465 2663 B8c+ Üks seeti, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] SJn 1923 A. Elbrecht A 3514 (4)
90466 2663 B8c+ & Üks hani, kaks saba, vana pastal, paelad taga [Vana pastal, paelad taga] SJn 1969 T. Jaanus, K. Jüriado EKRK I 66, 465 (42)
90467 2663 B9 & Üks hiir, [kaks] saba, vana vatuk, pailad taga [Vana vatuk, pailad taga] Khk 1959–1961 A. Tulk KKI KS
90468 2663 B10 & Üks hiir, kaks saba, vanad viisud, paelad taga [Vanad viisud, paelad taga] Vlg 1930 L. Uibopuu E 64721 (64)
90469 2663 B11a* Üks hiir, kaks saba, ise pastal, paelad taga Pastel Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 186 (76)
90470 2663 B11a* Nahkhiir, kaks saba, ise pastel, paelad taga Pastel Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 264 (120)
90471 2663 B11a* Üks hiir, kaks saba, ise pastel, paelad taga [Ise pastel, paelad taga] Tln 1992 M. Pitk RKM, KP 10, 270 (6)
90472 2663 B11a* Üks hiir ja kaks saba, ise pastel, paelad taga Pastel Krj 1938 K. Lepp ERA II 187, 220 (7)
90473 2663 B11a* Üks hiir ja kaks saba, ise pastel ja paelad taga Pastel Pöi 1952 H. Koel RKM II 38, 446 (9)
90474 2663 B11a* Üks hiir ja kaks saba, ise pastel ja paelad taga Pastel Pöi 1953 S. Rattur RKM II 41, 592 (36)
90475 2663 B11a* Üks hiir ja kaks saba, ise pastel ja pailad taga [Ise pastel ja pailad taga] Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 328 (9)
90476 2663 B11a* Üks hiir ja kaks saba, ise pastel ja paelad taga [Ise pastel ja paelad taga] Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 179 (85)
90477 2663 B11a* Üks hiir, kaks saba, ise pastel ja paelad taga Pätt Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 527 (4)
90478 2663 B11a* & Üks hiir, kaks saba, ise pastel ja pailad taga [Ise pastel ja pailad taga] Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 328 (9)
90479 2663 B11a* Üks hiir ja kaks saba, ise kut pastel ja paelad taga Pastel Mus 1949 A. Hameri, Ü. Tedre KKI 10, 202 (11)
90480 2663 B11b & Üks rott ja kaks saba, ise pastel, paelad taga [Ise pastel, paelad taga] Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 206 (1)
90481 2663 B12* Üks hiir, kaks saba, ise pätt ja paelad taga [Ise pätt ja paelad taga] Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 437 (51)
90482 2663 B12* & Üks hiir, kaks saba, ise pätt ja paelad taga Päti mõistatus Pöi 1947 A. Toomessalu ERM, Varia III, 2041
90483 2663 B12* Üks hiir ja kaks saba, ise pätt ja paelad taga Pätt kahe paelaga Jäm 1932 A. Kuldsaar E 81288 (1)
90484 2663 B12* Üks hiir ja kaks saba, ise pätakas [Ise pätakas] Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 862 (24)
90485 2663 B13+ Üks hiir, kaks saba, king ja pastal aida taga [King ja pastal aida taga] Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 372 (17)
90486 2663 B13+ Üks hiir, kaks saba, kingelpast ja paelad taga Pastal Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (11)
90487 2663 # 528 2357 2674 2691
90488 2664 Aa & Üks rott, kümme silma Saabas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 441 (8)
90489 2664 Ab & Üks hiir, kümme silma Saabas Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 441 (8)
90490 2664 B & Üks hiir ja sada silma, ta tahab minna laia ilma Uus pastel Muh 1936 L. Uusküla ERA II 139, 73 (38)
90491 2665 & Üks hunt, kaks pead Tua aampalgid Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 243 (67)
90492 2665 Üks hunt, kaks pead Tua aampalgid 1890 E EM 163 (1569)
90493 2665 Üks hunt, kaks pääd Tua aampalgid 1913 E EM2 141 (2040)
90494 2666 & Üks härg ja kolm sarve Kolmeharaline hark, hang Plt 1892–1896 M. Luu H II 54, 828 (2)
90495 2666 Üks härg, kolm sarve Hang 1979 Metstak 22 ja 35 (214)
90496 2666 Üks härg, kolm sarve Hang 1992 Metstak2 59 ja 61
90497 2666 # 2725
90498 2667 A & Üks härg ja kuus sarve Kangaspuu riidepakk Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 536 (44)
90499 2667 B & Kits künka otsas, kuus sarve peas Kirik 1892 J. Weltmann E 4512 (6)
90500 2667 B Kits künka otsas, kuus sarve pääs Kirik 1913 E EM2 58 (610)
90501 2667 # 2725
90502 2668 Aa & Üks härg, kaks labaluud Regi KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 875 (39)
90503 2668 Ab & Üts härg, [kolm] labaluud Regi Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (42)
90504 2668 Ac & Üks härg ja kaheksa labaluud Regi SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1744 (92)
90505 2668 B & Üks karu, kahessa labaluud Rohoaed KJn 1890 A. Pihlak E 460 (64)
90506 2668 C & Üks kass, kaheksa labaluud Regi KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 57 (67)
90507 2668 # 2397 2678
90508 2669 A & Üks sikk, sada sarve Äkke As 1963 J. Olev RKM II 172, 248 (101)
90509 2669 A Üts sikk, sada sarvõ Vokk Se 1927 M. Pihlapuu S 1937 (84)
90510 2669 A Üts sikk, sada sarvõ Vokk Se 1929 M. Pihlapuu S 18098 (8)
90511 2669 B & Üks härg, sada sarve Äke Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 251 (152)
90512 2669 B Üks härg, sada sarve Peahari Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 782 (98)
90513 2669 # 2725
90514 2670 A1a* Üks impab, teine timpab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõug 1890 E EM 163 (1570)
90515 2670 A1a* Üks impab, teine timpab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõug 1913 E EM2 141 (2041)
90516 2670 A1a* & Üks impab, teine timpab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõng Vokk VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (220)
90517 2670 A1a* Üks hüppab, teine tippab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõug Vokk VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (26)
90518 2670 A1a* Üks hüppab, teine tippab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõug Vokk VMr 1926 A. Köök A 8591 (4)
90519 2670 A1a* Üks impab, teine timpab, kolmas koguni kõver, neljas nätsi [sic!] nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes seediauk, kaheksas karvalõug Vokk Trv 1895 J. Sims E 21676 (25)
90520 2670 A1a* & Üks timpab, teine timpab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kokutsipulk, seitsmes siidiauk, kaheksas karvanäss Vokk Pal 1930 M. Jürgenson E 70348 (15)
90521 2670 A1a* & Üks imp-amp, teine timp-tamp, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvane lõng Trt 1930 E. Kippasto E 71287 (16)
90522 2670 A1a* & Üks on ööpadi, teine kööpadi, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõng Vokk Trt 1930 A. Pfeiffer E 66289 (1)
90523 2670 A1a* Esimene ippab, teine tippab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõug Vokk Pal 1922 A. Reinhold A 300 (11)
90524 2670 A1b & Üks hippab, teine tippab, kolmas koguni kõver, nelja[s] neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõug, üheksas öölamp Vokk VMr 1922 H. Riisberg A 2961 (14)
90525 2670 A1c & Üks impab, teine limpab, kolmas kõver, neljas neitsi nina, viies vigurivänt, kuues kogutsipulk, seitsmes sätiauk, kaheksas karvalauk, üheksas üdiauk Vokk Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 89
90526 2670 A2a & Üks tegi imp-timp, teine tegi timp-timp, kolmas oli koguni kõver, neljas neitsi nisa, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk Vokk Iis 1956 R. Viidalepp KKI 22, 545 (2)
90527 2670 A2b & Üits impab, tõine timpab ja kolmas om koguni kõver, nelläs om karvalõug, viies om neeliku nisa, kuues om kogudusepulk ja säitsmes om seedi sitaauk Vokk Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 280 (9)
90528 2670 A2c* & Üks on üüpa, teine küüpa, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nisa, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas kärvalõug Vokk Trv 1946 G. Kaljuvee RKM II 12, 509 (10)
90529 2670 A2c* Üts impas, tõine timpas, kolmas koguniste kõvver, nellas neitsi nisa, viies vigurivänt, kuvves kogudusepulk, säitsmes sätiauk, katses karvalõug Vokk San 1967 R. Praakli RKM II 227, 281/2 (26)
90530 2670 A2c* & Üits ilpas, tõine tilpas, kolmas kogundi pime, nel'las neitsi nisa, viies vigurivänt, kuues koodipulk, seitsmes seediauk, kahessamas karvaluu Vokk Trv 1936 S. Tanning KKI MS
90531 2670 A3* Esimene hüppab, teine tippab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi vatsa, viies vigurikägu, kuues kogudusepulka, seitsmes setiauku, kaheksas karvalaukku Vokk Trm 1966 J. Sildvee KKI, KT 226, 89 (188)
90532 2670 A3* & Esimene ippab, teine tippab, kolmas koguni kõver, neljas neitsi vatsk, viies vigurikägu, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauku ja kaheksas karvalauku Vokk Trm 1939 P. Tammepuu ERA II 274, 392 (73)
90533 2670 A3* & Üks oli üpa, teine tüpa, kolmas koguni kõverik, neljas neitsi vatsa, viies viurikäng, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk, kaheksas karvalõng Vokk JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 249 (17)
90534 2670 A3* Esimene ippas, teine tippas, kolmas koguni kõver, neljas neitsi vatsa, viies vigurikägu, kuues kogudusepulk, seitsmes sutiauk, kaheksas karvalõug Vokk Kad 1930 O. Paalberg ERA II 32, 113 (12)
90535 2670 A4 & Üks teeb timp, teine teeb tamp, kolmas koguni kõver, neljas neitsi auk, viies vigurikonks, kuues kogudusepulk, seitsmes sekiauk, kaheksas karvalõug Vokk Plt 1932 A. Zimmermann E 82140 ja 82145 (74)
90536 2670 A5* & Esimene kinta, teine känta, kolmas koguni kõver, neljas neitsi vasar, viies vigurikäuks, kuues kogudusepulk, seitsmes setiauk ja kaheksas karvalõug Voki Pil 1890 J. Bock H III 11, 126 (1)
90537 2670 A5* & Üks on hilpa, teine halpa, kolmas koguni kõvera, neljas neitsi vasar, viies vigurivänt, kuues kaardusepulk, seitsmes säbuauk Vokk Urv 1958 Anonüüm 070 RKM II 72, 171 (1)
90538 2670 A5* Üts oll ülpä, teene älpä, kolmas kogoni kõvver, nel'as neitsi vassar, viies vigurivänt, kuvves kogudosepulk, säitsmes säbumulk Vokk Vas 1983 R. Puustusmaa KKI KS
90539 2670 B* & Üks oli üütu, teine oli tüütu, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nägadus, viies oli viltu väänepuu, kuues kogudusepulk, seitsmes on sibiauk, kaheksas on karvalõug Vokk Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 157 (45)
90540 2670 B* Üks oli üütu, [teine] tüütu, [kolmas] kogu kõver, [neljas] neitsi nägedus, [viies] viidukääne, [kuues] kogudusepulk, [seitsmes] sibiauk, [kaheksas] karvalõug Vokk Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 190 (14)
90541 2670 B* & Esimene hüütud, teine tüütud, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nagadus, viies viidukiäned, kuues kogudusepalk, seitsmes sigiduseauk, kaheksas karvalõug Vokk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 12 (27)
90542 2670 B* Üks oli üütu, tõine tüütu, kolmas koguni kõver, neljas neitsi naga, viies viltu käänatud, kuues kogudusepulk, seitsmes sibiauk, kaheksas karvalõuk Vokk Noa 1926 L. Berg E 57149/50
90543 2670 B* & Üks on üütu, teine on tüütu, kolmas on koguni kõver, neljas on neitsi nagar, viies on viltukäänder, kuues on kogudusepulk, seitsmes on mustuseauk, kaheksas on karvalõug Vokk VJg 1939 H. Leitaru ERA II 217, 714 (9)
90544 2670 B* Üks on hölpi, teine tölpi, kolmas koguni kõver, neljas neitsi vasar, viies on vitu käepuu, kuues koogutsepulk, seitsmes sibiauk, kaheksas karvalõug Vokk JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1798 (307)
90545 2670 B* Üks oli hüito, teine tüito, kolmas koguni kõver, neljas neitsi nagatus, viies kogudusepulk, kuues seaduseork Vokk Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 523 (1)
90546 2670 C1* Üks oli üürapuu, [teine] oli tüürapuu, [kolmas] koguni kõver, [neljas] neitsi auk, [viies] viiburi auku, [kuues] kusimuse pulk, [seitsmes] sõbraauku, [kaheksas] karvaparda, [üheksas] putseluss Vokk Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 189 (6)
90547 2670 C1* Üks on üürapuu, teine on tüürapuu, kolmas on koguni kõver, neljas on neitsi auk, viies viiburi pulk, kuues kusimisepulk, seitsmes on sõbraauk, kaheksas karvapard, üheksas putsaluu Vokk Sim 1950 V. Murumaa, Ü. Tedre KKI 12, 244 (18)
90548 2670 C1* & Üks on üürapuu, kaks on küürapuu, kolm on koguni kõver, neli on neitsi auk, viis on viiburiauk, kuus on kusimisepulk, seitse on sõbraauk, kaheksa on karvanutsakas Vokk As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 328 (71)
90549 2670 C1* & Üks üürapuu, teine tüürapuu, kolmas koguni kõvera, neljas neitsi auk, viies viibriauk, kuues kusimuseauk, seitsmes sõbraauk, kaheksas karvatort, üheksas kuruputsuluss Vokk Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 184 (5)
90550 2670 C1* Üks on üirapuu, teine on küirapuu, kolmas koguni kõver, neljas neitsi naba, viies on viiburiauk, kuues kusimiseauk, seitsmes sõbraauk, kaheksas kanapart, üheksas on putsaluss Vokk Trm 1926 B. Sööt E 56855 (1)
90551 2670 C1* Üks oli suur luuk, teine küiraluu, kolmas koguni kõver, neljas neitsi naba, viies viiburiauk, kuues kusimuseauk, seitsmes sebraauk ja kaheksas karvapats Vokk Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 254 (5)
90552 2670 C1* & Üks oli üirapuu, teine oli küirapuu, kolmas oli koguni kõver, neljas oli neitsi naba, viies oli vibuauk, kuues oli kusuriauk, seitsmes oli sõbraauk, kaheksas oli karvapard, üheksas oli putsulus Vokk Lai 1904 J. Ermann E 44372 (97)
90553 2670 C1* & Üks on üüraluu, teine küüraluu, kolmas koguni kõver, neljas neeburiauk, viies viiburauk, kuues kusimuseauk, seitsmes sebraauk, kaheksas karvalarts Vokk Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 419 (54)
90554 2670 C1* Üks on üünarpuu, teine tüünarpuu, kolmas koguni kõver, neljas nika-naka, viies viltulõug, kuues kusiauk, seitsmes sevavits ja kaheksas karvalauk Vokiga ketramine Trm 1991 A. Tuisk RKM II 446, 427/8 (25)
90555 2670 C2* Üks üiropuu, teene türopuu, kolmas koguni-käguni, nellas nikinäkiline, viies vitivääniline, kuues oli kusimuspulk, seitsmes oli sebitseraud, kahessas oo karvakoonal Kolmejalgne kits – voki; 1 – vokikruu, 3 – -lüht, 7 – -vänt ja kahessas oo koonal Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 371 (143)
90556 2670 C2* & Üks üiropuu, teine küiropuu, kolmas koguni kõver, nel'las nikinäkiline, viies vikikääruline, kuues kusimuspulk, seitsmes sebimisauk, kaheksas karvalõng, ühessast ma ei tea, kümnes ütle isi Voki Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 372 (145)
90557 2670 C3* Üks üiripuu, teene tüiripuu, kolmas kogoni kõver, nelläs neitsi kärnilene, viies viduauk, kuuves kusipulk, seitsmes sivajalg, kahessas karvaauk, ühessas üiripuu, kümnes küiripuu ja üksteistkümnes siva ja kaksteistkümnes ta isi Vokk 1965 EMrd II 368
90558 2670 C3* & Üks üiripuu, teene tüiripuu, kolmas kogoni kõver, nelläs neitsi kärnilene, viies viduauk, kuues kusipulk, seitsmes sivajalg, kahessas karvaauk, ühessas üiripuu, kümnes küiripuu ja üksteistkümnes siva ja kaksteistkümnes ta isi Vokk KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 4 (4)
90559 2670 C3* Üks üiripuu, teine tüiripuu, kolmas koguni kõver, nellas neitsi kärniline, viies vidriauk ja kuues kusipulk, seitsmes sivajalg ja kahessas karvaauk, üessas üiripuu ja kümnes küiripuu, üheteistkümnes siva ja kaksteistkümnes ta isi Vokk: siva – vänt, koguni kõver – ratas, sivajalg – vända vars KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 425/6 (41)
90560 2670 C3* & Üks oli üüra, teine küüra, kolmas koguni kõver, neljas neitsi kärniline, viies vidriauk, kuues kusmipulk, seitsmes sipejalg, kaheksas karvanass, üheksas hüppaja, kümnes kargaja, ühesteistkümnes tema ise Vokk eL 1922 R. Paulmeister A 341 (20)
90561 2670 C3* Üks üüripuu, teine tüüripuu, kolmas koguni kõver, neljas neitsi kärniline, viies vidrikine, kuues kusipulk, seitsmes sibajalg, kaheksas karvaork, üheksas üürupuu, kümnes küürupuu, üheteistkümnes sina, kaheteistkümnes mina ise Vokk KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 348 ja 369 (136)
90562 2670 C3* & Üks on üüru, teine küüru, kolmas koguni kõver, neljas neitsi kääliline, viies vidriauk, kuues kusimusepulk, seitsmes sipajalg, kaheksas karvaauk, üheksas üürupuu, kümnes küürupuu, üksteistkümnes leetsipulk ja kaksteistkümnes ta ise Vokk Lai 1992 M. Janneste RKM II 452, 330 (9)
90563 2670 D1* & Üks hüüpab, teine küüpab, kolmas koguni kõverik, neljas neiu viderik, viies veidi väänirauda, kuues kukipulk, seitsmes seebiauku, kaheksas karvalauda, üheksas ümber augu tadiradirall Vokk Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 557 (121)
90564 2670 D1* Üits ööpäd, tõne kööpäd, kolmas koguni kõverik, nellas neiu videlik, viies vidi-vääniraud, kuvves kusipulk, seitsmes siibiauk, katsmes om karvalaud, ütsmes ümmer augu tadiradirall Okk: oki post, käsipuu, lõng peenike, kost oki lõng alla lastas – lühiraud, oki ruuv, kos eli ja rasva pääle pannas, kootslilaud, ratas Hls 1930 S. Tanning KKI WS
90565 2670 D1* & Üks oli püüpadi, teine küüpadi, kolmas koguni kõverik, neljas neiu vederik, viies viini-vääni raud, kuues kuulaud, seitsmes seebiauk, kaeksas karvalaud, öeksas ümber augu tatiratirall Vokk Hls 1923 O. Uusberg A 1735 (4)
90566 2670 D1* Üks ööpab, teine kööpab, kolmas koguni kõverik, neljas neiu videvik, viies vesiraud, kuues saba, seitsmes seebiauk, kaheksas karvalaud, üheksas ümberringi taderiderall Vokk Hls 1961 L. Pärna RKM II 123, 277 (19)
90567 2670 D2a* & Üks ööpa, teine kööpa, kolmas kõberraud, neljas neiu vedelik, viies vesipulk, kuues kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karulõng, üheksas ümmer augu rõngas, kümnes kõhuotsa pulk, ühesteistkümme taderiderall Vokk Juu 1914 R. Kõhelik, E. Viidakas EÜS XI 747 (320a)
90568 2670 D2a* & Üks oli öökpuu, teine oli nöökpuu, kolmas oli kõverikku, neljas neiu vedelikku, viies visipulk, kuues kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karulauk, üheksas ümmer augu rõngas, kümnes kõhuotsa pulk, üksteistkümnes tataratarall Vokk Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 204/5 (34)
90569 2670 D2b* & Üks oli ööpa, teine kööpa, kolmas koguni kõver raud, neljas neiu viderik, viies vesipulk, kuues kusipulk, seitsmes sabiauk, kaheksmas karulõng, üheksmas ümber augu rõngas, kümnes kõhuotsa mold, üksteistmes talderalderall Vokk Emm 1938 E. Ennist ERA II 188, 403/4 (20)
90570 2670 D2b* Üks oli ööpa, teine kääpa, kolmas kõberraud, neljas neiu vedelik, viies visipulk, kuues kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karulõng, üheksas ümmargune rõngas, kümnes küll saab, [üheteistkümnes] taderaterall Vokk Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 321 (7)
90571 2670 D2b* & Üks üüpu, teine küüpu, kolmas koguni kõver raud, neljas neitsi viderik, viies vintriauk, kuues kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karvalõug, üheksas ümber augu võru, kümnes kõhuotsa mold, üheteistkümnes talderilderalderalt Vokk Kär 1952 A. Tuim RKM II 38, 266 (7)
90572 2670 D2b* Esimene ööpa, teine kööpa, kolmas koguni kõverik, neljas neiu vedelik, viies nuputill, kuues kusipulk, seitsmes sudiauk, kaheksas karulõng, üheksas on ümber augu võrr, kümnes kõhuotsa moll, üksteist taaderiiderall Vokk SJn 1937 G. Bakhoff ERA II 169, 526 (1)
90573 2670 D2b* Üits oli üüpä, tõine oli küüpä, kolmas kõvver kooguraud, nellas neiu viidevik, kuues kusiauk, säitsmes seebipulk, katsas karvatuust, ütsäs tidiradiralla, kümnes kõtu otsan mull Vokk As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 75 (3)
90574 2670 D2b* Üts om üüpa, tõine kööpa, kolmas koguni kõvera, neljas neiu vedelik, viies vääniraud, kuues kusipulk, seitsmes seediauk, katsemas karulõug, ütsemas ümber augu rõngas, kümnes kõtuotsa mold, ütstõiskus tataratarall Vokk; üts om üüpa jne. – voki jala, neiu vedelik – neiu pand tatti kuutslile pääle, seediauk – lang siit sisse, karulõug – värtlihamba, ümber augu rõngas – kus värten sees püsib, kõtuotsa mold – keskkotus, tataratarall – voki suur ratas San 1988 A. Korb RKM II 414, 98 (63)
90575 2670 D3* & Üks on üöki, teine nüöki, kolmas kõver kooguraud, neljas neitsi viderik, viies vääniraud, kuues kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karvalõug, üöksas ümber augu võru ja kümnes kohuotsa mold ja üheteiskümnes tateraterall [Üöki =] inimene, [nüöki =] takude koonal, [kooguraud =] vandiravvad, [neitsi viderik =] pilu, kuhu vokiratta telg käib, [vääniraud =] kõver raud ratta telje küljes, [kusipulk =] ratta telg, [seebiauk =] kuhu värtna telg käib, määritakse kah, [kohuotsa mold =] aisad, kus ratas vahel käib, [tateraterall =] ratas Muh 1947 U. Mägi KKI 1, 525/6 (301)
90576 2670 D3* Üks oli üök ja teine nüök, kolmas kõver kooguraud, neljas neitsi viderik, viies vääniraud, kuies kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karvalõuk, üheksas ümber augu võru, kümnes kõhuotsa mold, üheteismes tataratarall Okk Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 428 (12)
90577 2670 D3* Üks oli öök, teine nöök, kolmas kõver kooguraud, neljas oli neitsi viderik, viies vääniraud ja kuies kusipulk, seitsmes seebiauk ja kaheksas karvalõuk, üheksas ümber augu võru, kümnes kõhuotsa mold ja ühesteistmes tataratarall Vokk Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 343 (3)
90578 2670 D3* & Üks oli köök, teine nöök, kolmas kõver kooguraud, neljas neitsi viderik, viies vääniraud, kuues kusipulk, kaheksas karvarõuk, üheksas ümber augu võru, kümnes kõhuotsa mold, üheteistkümnes tataratarall Vokk, vokil pidi [üksteist] osa olema Lih 1968 K. Salve KKI 48, 247/8 (16)
90579 2670 D4*% & Üks oli tööka, teine nööka, kolmas koguniste köver raud, neljas neitsi videlik, viies vitu vääniraud, kuuves kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karvaauk, üheksas ümber augu röngas ja kümnes köhuotsa mold Okk Jäm 1977 E. Veri KKI 68, 11 (6) 1182
90580 2670 D4*% Esiteks leeba, tõiseks lääba, kolmandaks koguni kõver raud, neljandaks neitsi viderik, viiendaks v[it]u vääniraud, kuuendaks kusipulk, seitsmendaks seebiauk, kaheksandaks karulõuk, üheksandaks ümber auk, kümnendaks kõhuotsa kuna Okk Ans 1891 F. Peters H II 41, 384 (19) 1182
90581 2670 D4*% & Üks oli ööpa, teine kööpa, kolmas koguni kõver raud, neljas neitsi nigelik, viies viltu vääniraud, kuues oli kuusepulk, seitsmes oli seebiline, kaheksas karvaline, üheksas ümber otsa moll, kümnes taaderaaderull Vokk Kaa 1959 O. Kõiva RKM II 87, 221 (2) 1182
90582 2670 D4*% Üks oli ööpa, teine kööpa, kolmas koguni kover raudu, neljas neiu viderik, viies v[i]tu väenerauda, kuues kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksmas karulauk, üheksas ümber augu rõngas, kümnes kõhuotsa mull, ühesteismes taderiderall Vokk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 28186 (2) 1182
90583 2670 D4*% Üks oli ööpa, tõine oli kööpa, kolmas oli koguja kõver raud, neljas oli neiu viderik, viies oli v[it]u vääniraud, kuues oli kusemise pulk, seitsmes see oli seebiauk, kaheksas see oli karvanaga, üheksas ümber augu rõngas, kümnes kõhuotsa moll Okk Ans 1891 F. Peters H II 41, 383 (4) 1182
90584 2670 D4*% & Üks on ööpa, teine kööpa, kolmas kooguga kõver raud, neljas neiu viderik, viies viltu väänisraud, kuies kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksmas karulõng, üheksmas ümber augu rõngas, kümnes kõhuotsa moll, ühesteismes taderiderall Vokk Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 524 (1) 1182
90585 2670 D4*% Üks oli hüüpe, teine küüpe, kolmas koguni kõverik, neljas neitsi verelik, viies vildak väänerauda, kuues kuusepuu, seitsmes seeliauk, kaheksas karulauk, üheksas ümber augu ümarik, kümnes kõtuotsa mold, üheteistkümnes tidiridirall Vokk Vän 1937 K. A. Rõõmussaar ERA II 170, 130/1 (15) 1182
90586 2670 D4*% Üks üöpa, teine oli küöpa, kolmas koopa, neljandeks neiu viderik, viiendeks vitu veeniraud, kuuendeks kusipulk, seitsmendeks seebiauk, kaheksandaks karvalömu, üheksandaks ümber augu röngas, kümnendaks kõhuotsa küna Vokk Khk 1937 L. Köögardal ERA II 164, 355/6 (4) 1182
90587 2670 D4*% Üks oli ööpa, teine kööpa, kolmas koguni kõver raud, neljas neiu viderik, viies vitrill, kuies kusipulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karulõug, üheksas ümber augu rõngas, kümnes oli kõhuotsa moll, üheteiskümnes on taaderiderall Okk Pöi 1961 O. Kõiva RKM II 103, 88 (1) 1182
90588 2670 D4*% & Üks oli ööpa, teine kööpa, kolmas koguni kõver raud, neljas oli neiu viderikku, viies oli vitu vääniraud, kuues oli kusipulk, seitsmes oli seterraud, kaheksmas oli karulöng, üheksmas oli ümber augu röngas, kümnes oli küüstepael, ühesteistmes oli üllinupp, kahesteistmes oli tadiridirall Vokk Krj 1939–1940 O. Jõgi ERA II 277, 103 (21) 1182
90589 2670 D4*% Üks on kook, teine nook, kolmas koogiraud, neljas neitsi viderik, viies vitu käänikaigas, kuues kusipulk, seitsmes karulõng, kaheksas kõhuotsa küna, üheksas ümber augu ümarik Vokk Krj 1938 K. Lepp ERA II 168, 184 (83) 1182
90590 2670 D5* & Üks oli ööpi, teine kööpi, kolmas kõver koogurauda, neljas neiu nisanoppi, viies viltu väänirauda, kuues kusemisepulka, seitsmes seebiauku, kaheksmas karvapatakas, üheksas ümber augu rõngas, kümnes kõhuotsa moll, ühesteismes taaderiiderall Vokk Pöi 1946 N. Vesik RKM II 5, 120 (6)
90591 2670 D5* & Üks oli kööku, teine nööku, kolmas kõver kooguraud, neljas neiu nisanupp, viies viltu vääniraud, kuues kusemisepulk, seitsmes on seebiauk, kaheksas karumätas, üheksas ümber augu rull, kümmes taderiderall Vokk Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154/5 (13)
90592 2670 D5* Üks oli ööpi, teine kööpi, kolmas kõhuotsa nööpi, neljas neitsi nisanoppi, viies viltu väänerauda, kuues kusemisepulk, seitsmes seebiauk, kaheksas karupätakas, üheksas ümberkäima võll, kümnes taderaderall Vokk Krj 1995 M. Hiiemäe EFA II 4, 479 (17)
90593 2670 D6 & Üks üürine, tõine tüürine, kolmas kokutamisepulk, neljas neitsinui, viies viiu vääniraud, kuues kusemisepulk, seitsmes seljasooneraud, kaheksas vana kasuk, üheksas ümber augu rõngas, kümnes käiaalune mold Okk Ans 1891 F. Peters H II 41, 421 (4)
90594 2670 D7 & Üks ütütull, teine tõstak[ell? ], kolmas kogudesenui, neljas neiuoda, viies v[itu] väeneraud, kuues k[use]misepulk, seitsmes s[ita]augu sooneraud, kaheksmas karvalauk, üheksmas ümber augu rõngas, kümnes küsimisepulk Vokk Jäm 1896 A. Kuldsaar E 28186 (3)
90595 2670 D7 Üks ütu tull, teine tõita kell, kolmas koguduse nui, neljas neiu oda, viies v[it]u väeneraud, kuues kusemise pulk, seitsmes s[it]aaugu sooneraud, kaheksmas karvalauk, üheksmas ümber augu rõngas, kümnes küsimise pulk Vokk Jäm 1929 A. Kuldsaar E 64063 (30)
90596 2670 E1* & Üks oli ippu, teine lippu, kolmas ipulipuke, neljas neitsi nägerus, viies vinta-vänta roud, kuues kudumispulk, seitsmes segamiseauk, kaheksas karvalauk Vokk Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 144 (41)
90597 2670 E1* Üks on ippi, teine tippi, kolmas ipitipiline, nellas neitsi kägarus, viies vinta-vänta raud, kuues kusipõisepulk, seitsmes segamiseauk ja kaheksmas karvalauk Voki Käi 1938 E. Ennist ERA II 189, 453 (103)
90598 2670 E1* & Esimene ipu, teine tipu, kolmas tipunipunää, neljas neitsi nägaras, viies vinta-vänta raud, kuues küsimusepulk, seitsmes segamini auk, kaheksmas karvalauk Vokk Mus 1946 V. Heinmets RKM II 2, 538 (11)
90599 2670 E1* & Üks on ipu, teine tipu, kolmas iputipuline, neljas neitsi nägeris, viies vinta-vänta raud, kuues küsimesepulk, seitsmes segamiseauk, kaheksas kanalauk, üheksas üruauk, kümnes külapoiste auk Vokk Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 125 (5)
90600 2670 E1* Üks oli ipu, teine tipu, kolmas iputipune, neljas neitsi nägurus, viies vinta-vänta roud, kuues küsimuse pulk, seitsmes segamese ouk, kaheksmas karvaloud Vokk Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
90601 2670 E1* & Üks oli ipu, teine tipu, kolmas iputipuline, neljas neitsi nägäräs, viies vinta-vänta rauda, kuues küsimisepulka, seitsmes segamiseauku, kaheksas karvalaud Vokk Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 271 (37)
90602 2670 E1* Üks oli ipu, teine tipu, kolmas iputipuline, nellas neitsi sägaras, viies vinta-vänta raud, kuues küsimise pulk, seitsmes segamiseauk, kaheksas karvalaud Oki koonlalauaga Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 169/70 (3)
90603 2670 E1* Üks oli ipu, teine tipu, kolmas iputipuline, neljas neitsi sägaras, viies vinta-vänta rauda, kuues küsimise pulka, seitsmes segamiseauku, kaheksas karvalaud Voki Prn 1933 J. Jürvetsan ERA II 69, 309 (9)
90604 2670 E1* Üks on ipu, teine tipu, kolmas iputipuline, nellas neitsi kägaras, viies vindavändaline, kuues küsimisepulk, seitsmes segamiseauk, kaheksas karvalaud Oki koonlalauaga Hää 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 169/70 (3)
90605 2670 E1* Üks oli ipu, teine nipu, kolmas nipu-napu, neljas nigaras-nägaras neitsikene, viies vinta-vänta rauda, kuues küsimisepulk, seitsmes segamiseauk, kaheksas karvalõuk Vokk Urv 1966 M. Patte RKM II 250, 177
90606 2670 E1* Üks oli ipu, teine lipu, kolmas ipulipuline, neljas nägal neitsike, viies vinta-vänta raud, kuues oli segamiseauk, seitsmes karvalauk, kaheksas ... Vokk Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 260 (16)
90607 2670 E1* Üks oli hilpa, teine halpa, kolmas lipa-lapa laud, neljas vinta-vänta raud, viies küsimusepulk, kuues segamisiauk, seitsmes karvalauk Vokk Emm 1937 H. Kiibus ERA II 147, 582 (3)
90608 2670 E2* & Üks oli nippu, teine näppu, kolmas kuntrukotike, neljas neitsike nägaras, viies vinter-vänta rauda, kuues kusimisepulk, seitsmes segamiseauk, kaheksas karulaud Vokk Tõs 1979 E. Maasik RKM II 342, 348 (5)
90609 2670 E2* Üks oli nipi, teene napi, kolmas kuntarikotike, neljäs sie oli neitsi nugaras, viies vintä-väntä, kuues sie oli kusemiseauko, seitsmes sie oli segämisepulka, kaheksas sie oli karunõ laud Okk Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 509/10 (25)
90610 2670 E2* & Üks oli ipi, teene tipi, kolmas koogikeeruline, nel'las neitsi nagaras, viies vinkavõnkaline, kuues kusimiseauk, seitsmes sebadusepulk, kahessamas karvalõug Vokk Aud 1964 S. Lätt RKM II 176, 417 (30)
90611 2670 E2* Üks oli ipi, teine api, kolmas koogikääraline, nellas neitsi sagaras, viies viiuli-vändaki, kuues kusimisepulk, seitsmes segamisepulk, kaheksamat karvalaud Voki 1895 J. Kukrus E 16840 (12)
90612 2670 E2* & Üks oli ipi, tõine tipi, kolmas kukivikilene, neljas neitsi nägaras, viies vintu-võntu raud, kuues kusimusepulk, seitsmes sebaduseauk, kaheksamas karvalõug Voki Aud 1889 J. Popp H I 2, 46 (1)
90613 2670 E2* Üks oli ippi, teine tippi, kolmas kipi-käpiline, neljas neitsid nägaraline, viies vinta-vänta rauda, kuues kusimiseauk, seitsmes sebadusepulk, kaheksas karvalõug Voki Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (70)
90614 2670 E2* & Üks oli ipu, teine tipu, kolmas kirbikärbiline, neljas neitsike nägara, viies vinda-vanda raud, kuues püsimusepulk, seitsmes sebikuseauk, kaheksas karvalõna Voki pöiad, kodarad jne., vokipink, voki kruvid, kurk, koonal Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 401/3 (5)
90615 2670 E2* Üks on ipi, teine täpi, kolmas kondiline, neljas neitsi näsaras, viies vilta vändaraud, kuues küsimisauk, seitsmes sebimispulk, kaheksas karvalaud Vokk Aud 1935 M. Ild A 15202 (20)
90616 2670 F+ Esimene impab, teine timpab, kolmas päris kõver, neljas nuku nina, viies viiravänt, kuues kootuse pulk, seitsmes sekiauk, kaheksas karvalõug Krk 1891 E. Kitzberg H III 13, 747 (5)
90617 2670 F+ & Üks on üppi, teine appi, kolmas koppi, nel'las nippi, viies vigurivänt, kuues kogudusepulk, seitsmes sätiauk, kaheksas karvalõug Vokk Kan 1962 R. Praakli RKM II 158, 273/4 (12)
90618 2670 F+ Üits ülpi, tõine tõlpi, kolmas koguni kõvver, nellas neitsi vassar, viies kääniraud, kuvves tibuauk Vokk Ote 1889 J. Kivisaar H III 10, 395 (7)
90619 2670 F+ & Üks olli tipa, tõine sõpa, kolmas koguni kõver, neljas neitsi, viies vigaläsvänk, kuues kolgapulk, seitsmes semmuauk, kaheksas kõrvalõng Vokiga ketramine Ta 1913 J. Müür E 48017 (42)
90620 2670 F+ Üks on üppu, teine tüppu, kolmas on koguni kõver, neljas neitsi kähara, viies on viltu käu, kuues on kogudusepulk, seitsmes on sekiauk, kaheksas on karvaluuk Vokk Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 127 (2)
90621 2670 F+ & Üks öötsu, teine töötsu, kolmas koguni kõveras, neljas neitsi väsaras, viies vitu vänderdaja, kuues kusimusepulk, seitsmes sibiauk, kaheksas karvalõug Esimene ja teine – voki postid, kolmas – käsipuu, mille külges koonal seisab, neljas – voki süda, viies – kepsuraud, kuues – voki aisapulk, seitsmes – vokiaisa määrdeauk, kaheksas – vokikoonal Mär? 1956 E. Poom RKM I 2, 246
90622 2670 F+ Üks intu, teine antu, kolmas koguni kõver, neljas neitsi vasar, viies nabakääru, kuues kogutsipulk, seitsmes siuhuauk, kaheksas karvalõug, üheksas üsna kõver Vokk VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 73 (106)
90623 2670 F+ Üks üppi, teine täppi, kolmas koguni kõver, neljas neitsi käärilaud, viies vigurivänt, kuues kusiauk, seitsmes sebiauk Vokk: üppi on voki ülemine ots, lühisammad ja lühid, täppi on tagumine voki pool, ratas ja aisad, koguni kõver on ratta vänt, neitsi käärilaud on värten, vigurivänt kõlgut, kusiauk voki kurk ja sebiauk aisa sees, kus ratta võll sees käib Jür 1976–1979 E. Leek KKI KS
90624 2670 F+ Üks küünarpuu, teine küünarpuu, kolmas koguni kõverik, neljas vinkavänkaline, viies viltu käärapuu, kuues kusiauk, seitsmes seavits, kaheksas karvalõug, üheksas ümber känto Vokk VJg 1935 E. Luuk ERA II 83, 469 (1)
90625 2670 F+ & Üks on üüraluu, teine küüraluu, kolmas koguni kõver, neljas neitsi naba, viies vigurivänt, kuues nabaauk, seitsmes ninaauk, [kaheksas] karvatutt Vokk Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 427 (19)
90626 2670 F+ & Üks oli üürakas, teine oli küürakas, kolmas oli koguni kõver, neljas oli neitsi, viies oli vidriauk, kuues oli kusepulk, seitsmes oli seedimiseauk, kaheksas oli karvatomp Vokk Lai 1926 H. Nigul E 57614a
90627 2670 F+ Esimene üitu, teine tüitu, kolmas koguni kõvera, neljas neitsi vasara, viies vitupulk, kuues kogudusepulk, seitsmes sibiauk, kaheksas karvalõug, üheksas üürakas, kümnes küirakas ja üksteistkümnes lutsu puts Vokk Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 400 (17)
90628 2670 F+ Üks oli üpi, teine tüpi, kolmas koguni kõvera, neljas neitsita näsara, viies viki-võõrme pulka, kuues kusimupulk, seitsmes sepiauk, kaheksas karvalõug, üheksas ürjapuu, kümnes kürjapuu, üheteistkümnes lutsu munn Kos 1930 T. Wiedemann ERA II 31, 326/7 (56)
90629 2670 F+ & Üks üürakas, teine küürakas, kolmas koguni kõver, nelja neitsi nipp, viie vidriauk, kuue kusipurk, seitsme sebriperse, kaheksa karvatort Vokk Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 813 (440)
90630 2670 F+ Üks oli üipu, teine küipu, kolmas koguni kõver, neljas neitsi vasar, viies väineraud, kuues kusimus, seitsmes sebimus, kaheksas karvanuust, üheksas üirakas, kümnes küirakas Vokk JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 371/2 (7)
90631 2670 F+ & Üks oli nööku, teine nääku, kolmas koguni kõvera, neljas nöögunääguline, viies vidri, kuues kudri, seitsmes sehri, kaheksas kahri, üheksas üürapuu, kümnes küürapuu, üksteistkümnes viristesauk, kaksteistkümnes karualune Vokk Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 142 (162)
90632 2670 F+ & Üks üüpu, teine tüüpu, kolmas koguni kõveras, neljas neitsi vidaras, viies viti vääneraud, kuues kusimusepulk, seitsmes sedimisepulk, kaheksas karvalõug, üheksas uenarpuu, kümnes küenarpuu, üheteistkümnes tutulutulurts Vokk Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 573 (8)
90633 2670 F+ Üks ürnakas, teine türnakas, kolmas kabutamise riist, neljas neitsi vassar, viies vessi vääniraud, kuues kusemisepulk, seitsmes selja sooneraud, kaheksas karu laskmine, üheksas iiru-tiiru, kümmes küla homikuke Lugeja säädigu kokku ja vaatku, kas ei tule vokk sest välja Krj 1887 V. Mägi H, Jõgever 3, 82
90634 2670 F+ & Üks oli ülpu, teine tölpu, kolmas koguni kõvera, neljas neitsi vasara, viies vitu väänirauda, kuues kusetseauku, seitsmes sebatseauku, kaheksas karvavana, üheksas ümmargune, kümnes küürakas, üheteistkümnes lutsuputs Vokk Mih 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 158/9 (6)
90635 2670 F+ & Üks oli jütti, teine jätti, kolmas koguni kõver, neljas neiu vasalem, viies vitulauk, kuues kusimusepulk, seitsmes seeriauk Vokk Hii 1891 G. Tikerpuu E 712/3 (7)
90636 2670 G & Üks oli hüipu, teine küipu, kolmas koguni kõvera, neljas nehistisauku, viies vihistisauku, kuues kusim[unni] pulka, seitsmes seljasooniline, kaheks[as] karvanassi, üheksas hüllim[unni], kümnes kolmande koguja Vokk Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 57 (31)
90637 2670 G Üks oli hüüpu, teine küüpu, kolmas koguni kõvera, neljas nehistisauku, viies vihistisauku, kuues ku– auku, seitsmes selja sooniline, kaheksas karvanassi, üheksas hülli m–, kümnes kolmande koguja Vokk 1890 E EM 164 (1586)
90638 2670 G Üks oli hüüpu, teine küüpu, kolmas koguni kõvera, neljas nehistisauku, viies vihistisauku, kuues ku– auku, seitsmes selja sooniline, kaheksas karvanassi, üheksas hülli m–, kümnes kolmande koguja Vokk 1913 E EM2 142 (2063)
90639 2670 H/ Üks oli üürapuu, teine küürapuu, kolmas üsna kõverik, neljas neitsi auk, viies viiburiauk, kuues kusimisepulk, seitsmes sõbra auk, kaheksas karvapard ja mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokiga ketrad, vanamutt on seal voki taga 1995 Eas I 31 (41) 1793T
90640 2670 H/ & Üks oli üürapuu, teine küürapuu, kolmas üsna kõverik, neljas neitsi auk, viies viiburiauk, kuues kusimisepulk, seitsmes sõbraauk, kaheksas karvapard ja mida rohkem hobu jookseb, seda rohkem kubu tõuseb Vokiga ketrad, vanamutt on seal voki taga As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 275/6 (143) 1793T
90641 2670 # 2272 | ll
90642 2671 A1 Üks isa, sada poega Kuhi ja saod, kuhilas ja parmad 1890 E EM 163 (1571)
90643 2671 A1 Üks isa, sada poega 1907 Pet. ELA 45
90644 2671 A1 Üks isa, sada poega Kuhi ja saod, kuhilas ja parmad 1913 E EM2 141 (2042)
90645 2671 A1 Üks isa, sada poega 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
90646 2671 A1 & [Üks] isa, sada poega Heinasaod Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 482 (785)
90647 2671 A1 Üks isa, sada poega Heinakuhi ja saod HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (15)
90648 2671 A1 Üts esä, sada poiga Uibos Se 1934 F. Paloots S 81379 (48)
90649 2671 A2a & Kümme tütart ümbre ema Heinakuhi ja saadud Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (34)
90650 2671 A2b Üks ema, sada tütart 1939 RpS nr. 6 (1939) 188
90651 2671 A2b & Üks ema, sada tütart, igal tütrel ise liinik Õunapuu Hls 1894 J. Riiet H III 19, 832 (27)
90652 2671 A3a & Üks emä, mittukümmend poiga Kurk; tomat Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
90653 2671 A3b & Üks ema, sada ja tuhat poega Marjapuu Pha? 1660–1876 Anonüüm 007 H I 4, 556 (54)
90654 2671 A3c & Ütel imäl tuhat poiga, süvva ei küsü kunagi Kirges Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 227 (39)
90655 2671 A4a & Üks ema, üheksa last Kartohvel Tõs 1895 O. Schantz E 15473 (9)
90656 2671 A4a Üks ema, üheksa last Kartohvel 1913 E EM2 141 (2033)
90657 2671 A4a Üks ema, üheksa last Kartul 1979 Metstak 20 ja 35 (202)
90658 2671 A4a Üks ema, üheksa last Kartul 1991 VJr 39 ja 40 (20)
90659 2671 A4a Üks ema, üheksa last Kartul 1992 Metstak2 55 ja 56
90660 2671 A4b & Üks ema, sada last Viljapia Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 141 (51)
90661 2671 B% & Üks saks, sada last Saag SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 572 (62) 2721 2722Q
90662 2671 C% & Vana Sassil sada poiga Kanep Pst 1895 J. Ainson H II 51, 580 (32) 2410 2645
90663 2671 # 492 2672 2692 2754
90664 2672 A & Üks isa, seitse poega, igal pojal ise nägu Nädalapäävad Amb 1889 J. Ney H II 14, 174 (121)
90665 2672 Ba & Üks isa, seitse poega Nädal Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 354 (22)
90666 2672 Ba Üks isa, seitse poega Nädal 1992 Metstak2 72
90667 2672 Bb & Ühel emal seitse last Nädal seitsme päevaga Hls 1898 J. Sõggel H III 27, 827 (8)
90668 2672 Bb Ühel emal seitse last Nädal 1979 Metstak 27 ja 35 (262)
90669 2672 Bb Ühel emal seitse last Nädal 1991 VJr 39 ja 40 (16)
90670 2672 Bb Ühel emal seitse last Nädal 1992 Metstak2 72
90671 2672 Bb Ühel emal seitse last 1994 Müürsepp-Viisimaa 64
90672 2672 # 2671
90673 2673 a & Üks kala ja [viis] hända Käsi Aud 1893 J. Sauga H II 41, 878 (10)
90674 2673 b & Üks latik, viis saba Käsi Trv 1877–1917 A. Parts E 1356 (52)
90675 2673 c & Üks viires, viis hända Käsi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24578 (52)
90676 2673 d & Üks kass, viis saba Inimese käsi Hää 1938 M. Mäesalu ERA II 202, 149 (134)
90677 2673 # 2674
90678 2674 & Üks kala, kaks hända Põll Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (111)
90679 2674 Üks kala, kaks hända Põll 1890 E EM 163 (1572)
90680 2674 Üks kala, kaks hända Põll 1913 E EM2 141 (2044)
90681 2674 Üks kala, kaks saba Põll 1979 Metstak 9 ja 32 (27)
90682 2674 Üks kala, kaks saba Põll 1992 Metstak2 12 ja 14
90683 2674 # 2663 2673 2691
90684 2675 & Üks karu ja mõlemis otsas kaks sarve Endine elumaja, kus risti puud ungades olid Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (113)
90685 2675 Üks karu, kaks sarve Maja ja ungad 1890 E EM 163 (1574)
90686 2675 Üks karu, kaks sarve Maja ja ungad 1913 E EM2 141 (2046)
90687 2675 # 157
90688 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 113 (654)
90689 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuba Lai 1904 J. Ermann E 44373 (109)
90690 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tualuugid Kuu 1891 M. Odenberg E 52803 (22)
90691 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 138 (17)
90692 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (12)
90693 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (66)
90694 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja Kos 1896 T. Wiedemann H II 57, 197 (0)
90695 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Katus olvidega Äks 1895 J. J. Millert H III 21, 378 (4)
90696 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Toaungad Kos 1890 J. Härg H IV 1, 828 (3)
90697 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Katukseunkad Jür 1890 K. Põldmäe H IV 1, 736 (38)
90698 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Talutuba kahe olviauguga Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 42 (103)
90699 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Kahe olviga talutuba Sim 1889 H. Aman H III 2, 800 (4)
90700 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuaolvid Trm 1895 S. Raud, S. Sommer H II 56, 189 (8)
90701 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja ungastega Amb 1888 V. Kullerkupp SKS, Eisen 57 (22)
90702 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Toaungad Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 190 (157)
90703 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuaungad Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (110)
90704 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuba ja ungad Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 246 (93)
90705 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Katuse-, tuaungad Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 218 (114)
90706 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuba ja toaungad VMr 1890 J. Reise H II 11, 825 (3)
90707 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Ahi, tema suu ja keris Muh 1898 K. Raud H II 65, 132 (7)
90708 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuaungad (olvid) Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (17)
90709 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuaolvid Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 110 (42)
90710 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Ühu tual kaks unka Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (21)
90711 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Talumaja Vig 1895 M. Väli H III 18, 767 (5)
90712 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuba Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 181 (3)
90713 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuba Tor 1889 J. Tilk H II 21, 366 (90)
90714 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Olviaugud VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 376 (102)
90715 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Majaungad Vig 1894 T. Pulst H III 18, 546 (63)
90716 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Elumaja Vig 1894 G. Aasberg H III 18, 713 (9)
90717 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja, ungad Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 259 (45)
90718 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja- ja katuseunkad Kos 1892 T. Wiedemann E 8985 (66)
90719 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja katus TMr 1890 M. Napp H III 16, 444 (14)
90720 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja kahe ulviauguga Hlj 1891 V. Klaas H II 9, 592 (10)
90721 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tua katuseungad Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (60)
90722 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Toaulvid Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 443 (11)
90723 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maea-ungad Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (13)
90724 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Katus ja olvid Lai 1897 H. Asper H III 28, 520 (15)
90725 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuaungad Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 648 (3)
90726 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Katukseungad HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (72)
90727 2676 A1a1 & Üks karu, kaks perset Katus olviaukudega Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 187 (24)
90728 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Katusse olviaugud Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (64)
90729 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Katukseulvid Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 281 (39)
90730 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja katus Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (53)
90731 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja katus Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 161 (32)
90732 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja kahe otsaga Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 265 (6)
90733 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja kahe ulviauguga Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 302 (69)
90734 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Maja Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 271 (38)
90735 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Toaungad Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 160 (85)
90736 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Tuba Juu? 1891 M. Antje H III 3, 335 (67)
90737 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Toaungad Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (16)
90738 2676 A1a1 Üks karu, kaks perset Padja Sim 1893 T. Franzdorf E 1046 (7)
90739 2676 A1a1 Üks karu, kaks p[e]rset Maja olvidega Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 9 (10)
90740 2676 A1a1 Üks karu, kaks p[er]set Tuaolvid Pal 1890 H. Maasen E 437 (20)
90741 2676 A1a1 Üks karu, kaks per[se]t Tuaungad Plt 1894 M. Luu H IV 5, 545 (40)
90742 2676 A1a1 Üks karu, kaks p[erse]t Katukseungad ehk ulviaugud Hlj 1895 A. Raid H III 23, 104 (24)
90743 2676 A1a1 Üks karu, kaks p[erse]t Katus Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 144 (80)
90744 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Katuseolvid Kuu 1909 A. Ploompuu E 46417 (32)
90745 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Katus Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (6)
90746 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Talutuba VMr 1877–1917 J. Landsmann E 756 (68)
90747 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Katukseungad Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 111 ja 117 (90)
90748 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset VMr 1889 M. Kampmann H II 11, 375 (11)
90749 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 288 (179)
90750 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Tuaungad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 899 (831)
90751 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Tuaungad Tor 1889 M. Tohv H III 5, 689 (100)
90752 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Tua katuseungad Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (15)
90753 2676 A1a2 & Üks karu ja kaks perset Katusse olviaugud Jõh 1890 N. Otto H II 7, 849 (28)
90754 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Katus Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (39)
90755 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Heinaküün Mär? 1938 E. Poom ERA II 148, 539 (9)
90756 2676 A1a2 Üks karu ja kaks perset Talumaja ungastega Kos 1934 L. Kukas ERA II 85, 473 (21)
90757 2676 A1a2 Üks karu ja kaks p[er]set Pütik Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (98)
90758 2676 A1a2 Üks karu ja kaks p[erse]t Tuaolvid Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (122)
90759 2676 A1a3 & Üks karu, aga kaks perset Toa katus ja olv Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 106 (129)
90760 2676 A1b & Ühe karul kaks perset Tuaungad Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (73)
90761 2676 A1c Karu kahe persiga Katuseungad PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 179 (67a)
90762 2676 A1c & Karu kahe persegä Maja katus Kod 1888 J. Liiv H II 27, 912 (4)
90763 2676 A2 & Üks karu, kaks persenäkka Maja katuseungad Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (78)
90764 2676 A3a1% Üks karu, kaks tossuauku Talutuba kahe ungaga Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 10 ja 52 (37) 2643l
90765 2676 A3a1% Üks karu, kaks tossuauku Maja ja ungad 1890 E EM 163 (1574) 2643l
90766 2676 A3a1% Üks karu, kaks tossuauku Maja ja ungad 1913 E EM2 141 (2046) 2643l
90767 2676 A3a1% Üks karu, kaks tossuauku Katus Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 676 (1) 2643l
90768 2676 A3a1% & Üks karu, kaks tossuauku Katuseungad Hps 1923 V. Lao E 53568 (12) 2643l
90769 2676 A3a1% & Üks karu, kaks tossuauku Maja Hls 1896 H. Reissar E 23823 (14) 2643l
90770 2676 A3a1% Üks karu, kaks tossuauku Tuaungad Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (52) 2643l
90771 2676 A3a1% Üks karu, kaks tossuauku Kahe korstnaga maja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 318 (198) 2643l
90772 2676 A3a1% Üks karu, kaks tossuauku Tuba Tür 1894 J. Johannson H III 18, 80 (20) 2643l
90773 2676 A3a1% Üks karu, kaks tossuauku Rehetuba JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (46) 2643l
90774 2676 A3a2 & Üks karu ja kaks tossuauku Suitsusaun Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 553 (74)
90775 2676 A3a2 Üks karu ja kaks tossuauku Tuba Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 143 ja 148 (20)
90776 2676 A3a2 Üks karu ja kaks tossuauku Olviaugud Iis 1889 E. Ellert H III 1, 551 (4)
90777 2676 A3a2 Üks karu ja kaks tossuauku Maja Kse 1889 M. Reimann H II 17, 847 (3)
90778 2676 A3a2 Üks karu ja kaks tossuauku Maja SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1742 (54)
90779 2676 A3b* Üks karu, kaks tossumulku Maja Sim 1960 H. Joonuks RKM II 349, 374 (208)
90780 2676 A3b* & Üks karu ja kaks tossumulku Rehetuba Kos 1930 S. Veske E 64970 (152)
90781 2676 A3c & Karu magab, kaks tossu taga Toal kaks unga Kul 1895 J. Reinson H III 23, 678 (11)
90782 2676 A4* & Üks karu, kaks tussuauku Tuaungad Tor 1889 C. Tults H II 21, 815 (169)
90783 2676 A4* Üks karu, kaks tussuauku Nina LNg 1895 J. Prooses E 21362 (41)
90784 2676 A4* Üks karu ja [kaks] tussuauku Suitsutuba Kad 1897 A. K. Kivi E 33928 (1)
90785 2676 A5 & Üts kahr, kats pussumulku Uss ja otspaea Võn 1889 T. Lätti H II 29, 773 (195)
90786 2676 A6a1 Üks karu, kaks sitaauku Tuba KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 26 (19a)
90787 2676 A6a1 & Üks karu, kaks sitaauku Katus VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (58)
90788 2676 A6a1 Üks karu, kaks sitaauku Tare Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (11)
90789 2676 A6a1 Üks karu, kaks sitaauku Tuaungad Pil 1891 J. Järv H III 14, 627 (5)
90790 2676 A6a1 Üks karu, kaks sitaauku Rehetuba VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 98 (9)
90791 2676 A6a1 Üks karu, kaks sitaauku Tuaungad Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1495 (35)
90792 2676 A6a1 Üks karu, kaks s[ita]auku Saun Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 377 (10)
90793 2676 A6a1 Üks karu, kaks s[ita]auku Saun ja olviaugud Kad 1898 A. K. Kivi E 37233 (3)
90794 2676 A6a2 Üks karu ja kaks sitaauku Ungastega elumaja KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 327 (60)
90795 2676 A6a2 Üks karu ja kaks sitaauku Elumaja Kse 1889 F. Põld H II 17, 899 (6)
90796 2676 A6a2 & Üks karu ja kaks sitaauku Tuba Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (52)
90797 2676 A6b & Karu situb kahe sitaauguga Suits tuleb kahest olvust Trm 1895 S. Sommer H II 50, 588 (15)
90798 2676 A7 & Üks karu, kaks auku Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 242 (35)
90799 2676 A8 & Üks karu, kaks tagumist Katus olviaukudega Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (14)
90800 2676 B1% Üks siga, kaks pe[rse]t Katuseolvid Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (14) 2724 2765
90801 2676 B1% & Üits tsiga, kaits perst Maja Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (17) 2724 2765
90802 2676 B2a & Üks siga, kaks sitaauku Katuseolvid MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 753 (28)
90803 2676 B2a Üks siga, kaks sitaauku Tuaungad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 164 (32)
90804 2676 B2a Üks siga, kaks sitaauku Tuaungad Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (16)
90805 2676 B2a Üks siga, kaks sitaauku Olviaugud VMr 1889 K. Roost H II 11, 670 (42)
90806 2676 B2a Üks siga, kaks sitaauku Katus ja volviaugud VNg 1889 S. Talo H III 1, 756 (10)
90807 2676 B2a Üks siga, kaks sitaauku Ungastega tuba Plt 1891 J. Reinthal E 486 (36)
90808 2676 B2b & Üks siga ja kaks sitaauku Majaunkad Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 707 (1)
90809 2676 C Üks orikas, kaks pe[rse]t Maja ja ungad 1890 E EM 165 (1588)
90810 2676 C Üks orikas, kaks pe[rse]t Maja ja ungad 1913 E EM2 143 (2067)
90811 2676 C & Üks orikas, kaks perset Maja ja olviaugud Rak 1892? J. Lilienbach E 1714 (36)
90812 2676 C Üks ork, kaks perset Tareolvid või -ungad Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 363 (42)
90813 2676 C Üks orikas, kaks perset Kattus VNg 1892 H. Lohk H II 34, 348 (17)
90814 2676 C Üks orik, kaks perset Toakatus MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 403 (64)
90815 2676 C Üts orik, kats perset Katus TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 408 (41)
90816 2676 Da & Üks kana, kaks perset Katuseungad Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 530 (113)
90817 2676 Db & Üks kana, neli perset Tuba ja toanurgad Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
90818 2676 E1 & Üks hunt, kaks sitaauku Maja kahe ungaga HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (14)
90819 2676 E2 & Üks hunt, kaks tagumist otsa Vanad õlekatustega hooned kahe olviauguga Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 269 (8)
90820 2676 F+ & Üks loom, kaks tossuauku Vanad eesti tare karupersed harja all Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 299 (195)
90821 2676 F+ & Üks hani, kaks tossuauku Katus ja olviaugud Sim 1893 T. Franzdorf E 8788 (61)
90822 2676 F+ Üks kaan, kaks perset Majakatus Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (66)
90823 2677 A1 & Üks must mul on, kõhu peal ma kannan, noort meest ma ei karda ja vana ma ei häbene Muhv Tln 1889 G. G. H III 3, 302 (2)
90824 2677 A2 & Üks must mul on, kõhu ees ma kannan, mehed, ärge kartke, see teid ei torka Muhv JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 612 (62)
90825 2677 A3 & Sile ja must, kõhu peale sean, külapoiss, külapoiss, ära sa karda Muhv VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 9 (25)
90826 2677 B1a & Üks karune minul on ja kõhu peal mina kannan, noored mehed, ärge kartke, minu karune ei tule teie kallale Muhv Tür 1926 A. Palm E 57564 (4)
90827 2677 B1b & Karvane mul on ja kõhu peal ma kannan, noored mehed, ärge kartke, ega mo karune ei hammusta Muhve Vig 1889 T. Jeerik H II 20, 314 (2)
90828 2677 B1c & Mul on üks karu, seda mina oma kõhu peal kannan, oh poisid, ärge kartke, ega see teie kallale ei tule Muhv Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (23)
90829 2677 B1d & Karvane ma olen, kõhu pääl mind kannad, poisid, ärge kartke, ega see teid torka Naisterahva käemuhv Amb 1896 G. Klemmer H II 54, 139 (7)
90830 2677 B2 & Karvast kantakse kõhu peal, hirmus on küll, rahvas, ärge kartke Muhv Lai 1897 H. Asper H III 28, 535 (198)
90831 2677 B3a & Karvane mul on, kõhu peal teda kannan Muhv JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 557 (2)
90832 2677 B3b & Karvane ma olen ja kõhu peal mind kantakse Muhv Plt 1878 K. Moks H, R 7, 150 ja 167 (152)
90833 2677 Ca & Mina kandan karvanassi, sina kannad karvanassi, ära karda karvanassi, karvanass ei hammusta Kindad VNg 1892 H. Lohk H II 34, 355 (65)
90834 2677 Cb & Karvanässi kandsid sa, karvanässi kandsin ma, noored mehed, ärge kartke, karvanäss ei hammusta Kindad paned kätte Lüg 1971 M. Kaasik RKM II 282, 406/7 (54)
90835 2677 D/ & Seest sile ja punane, pealt must ja karvane, kõhu ees ma kannan, poisid, ärge kartke, ega ta ei torka Muhv Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 137 (12) 1921E
90836 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Voki Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 9 ja 51 (31)
90837 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk Iis 1888 A. Valter H III 1, 449 (14)
90838 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk Iis 1920–1921 P. Amer KKI 22, 224 (12)
90839 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (105)
90840 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (79)
90841 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 192 (42)
90842 2678 A1a1 & Üks kits, kaks selgroogu Vokk Pil 1894 T. Saks H I 5, 568 (3)
90843 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Voki Pil 1894 H. Keller E 10049 (76)
90844 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Voki Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 485 (94)
90845 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk Plt 1894 M. Luu H IV 5, 545 (39)
90846 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk Plt 1917 M. Palm E 50384
90847 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk, kaks nööri Plt 1964 A. Tamm KKI, MT 297, 102 (2)
90848 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk Ksi 1889 T. Kiipus H II 27, 718 (8)
90849 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (34)
90850 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroogu Vokk Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40114 (111)
90851 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroogu Vokk Vil 1892 H. Pihlap E 727 (107)
90852 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroogu Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 205 (112)
90853 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroogu Voki SJn 1889 T. Köstner H II 26, 391 (114)
90854 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroogu Vokk Pil 1920 E. Valdmann ERM 63, 58939/40 (4)
90855 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroogu Vokk Trt 1927 K. Pormeister E 59837 (202)
90856 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroogu Vokk Tt 1877–1917 Anonüüm 008 H I 4, 784 (58)
90857 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroogu Vokk Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (281)
90858 2678 A1a1 & Üks kits, kaks sel'laroogu Vokk KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (20)
90859 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgruugu Oki Hää 1938 M. Mäesalu ERA II 185, 182 (50)
90860 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgruugu Okk ja okipuul Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 541 (77)
90861 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgruugu Vokk Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (89)
90862 2678 A1a1 Üks kits, kaks sellaruugu Äke SJn 1894 H. Raid H II 49, 615 (59)
90863 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgrood Vokiratas Tür 1888 M. Tults H II 13, 575 (49)
90864 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroodu Vokk 1890 E EM 163 (1576)
90865 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroodu Vokk 1913 E EM2 141 (2049)
90866 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgroodu Vokk VMr 1890 A. Elken H II 11, 521 (44)
90867 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroodu Vokk Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (33)
90868 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaruudu Vokk MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 697 (91)
90869 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljaroodu Vokk Tt 1901 A. Raudkell E 41289 (15)
90870 2678 A1a1 Üits kits, kaits sälgrootsu Vokk Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 709 (107)
90871 2678 A1a1 Üks kits, kaks selgrootso Vokk, kaks selgrootso on nöör Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (1)
90872 2678 A1a1 Üts kits, kats sälgrootso Vokk Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 397 (1)
90873 2678 A1a1 Üts kits, kats sälgruudsu Vokk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 767 (76)
90874 2678 A1a1 Üts kits, kats sälgruudsu Vokk Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (21)
90875 2678 A1a1 Üts kits, kats sälgruudsu Rattas (vokk) Har 1889 J. Pähn H II 32, 202 (101)
90876 2678 A1a1 & Üts kits, kats sälgruudso Vokk Räp 1891 S. Keerd H II 32, 929 (8)
90877 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljarootsu Vokk Vai 1889 H. Masing H II 7, 91 (231)
90878 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljarootsu Vokk Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (170)
90879 2678 A1a1 Üks kits, kaks seljarootsu Vokk Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (60)
90880 2678 A1a1 Üks kits, kaks sellarootsu Vokk KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 402 (27)
90881 2678 A1a1 Üks kits, kaks sellarootsu Vokk Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (108)
90882 2678 A1a1 Üks kits, kaks sel'larootsa Vokk KJn 1898 C. Sööt H II 66, 724 (29)
90883 2678 A1a2 Üks kits ja kaks selgroogu Vokk 1992 Metstak2 17 ja 19
90884 2678 A1a2 Üks kits ja kaks selgroogu Vokk Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 467 (9)
90885 2678 A1a2 Üks kits ja kaks selgroogu Vokk Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 507 (2)
90886 2678 A1a2 Üks kits ja kaks selgroogu Vokk Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 458 (45)
90887 2678 A1a2 Üks kits ja kaks selgroogu Vokk Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 361 (27)
90888 2678 A1a2 Üks kits ja kaks selgroogi Voki Pil 1931 R. Viidebaum ERA II 36, 343 (3)
90889 2678 A1a2 Üks kits ja kaks selgrooga Vokk Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (81)
90890 2678 A1a2 Üks kits ja kaks selgaroogu Vokk KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (42)
90891 2678 A1a2 & Üks kits ja kaks seljaroogu Voki Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 137 (5)
90892 2678 A1a2 Üks kits ja kaks sellaroogu Vokk Plt 1889 J. Raavel H I 2, 210 (1)
90893 2678 A1a2 & Üks kits ja kaks selgroodu Vokk Hlj 1889 J. N. H II 9, 364 (8)
90894 2678 A1a2 Üks kits ja kaks sel'larootsu Vokk Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 104 (5)
90895 2678 A1a2 Üks kits ja kaks sellaruutsu Vokk KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 368 (30)
90896 2678 A1a2 & Üks kits ja kaks selläruutsu Vokk KJn 1936 G. Must ES, MT 171, 6 (18)
90897 2678 A1a2 Üks kits ja kaks sel'läruutsu Vokk 1965 EMrd II 368
90898 2678 A1a2 Üks kits ja kaks seljaroodu Vokk Trm 1895 S. Sommer H II 56, 147 (81)
90899 2678 A1b & Kitsel kats sälgrootsu Vokk Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (44)
90900 2678 A1c1 & Kits kahe selgrooga Vokk Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 447 (85)
90901 2678 A1c2 & Üks kits kahe seljarooga Voki Pär 1888 H. Martinson H III 5, 350 (119)
90902 2678 A2 Üks kits, kaks selgluud Vokk 1890 E EM 163 (1576)
90903 2678 A2 Üks kits, kaks selgluud Vokk 1913 E EM2 141 (2049)
90904 2678 A2 & Üks kits, kaks selläluud Vokk KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (25)
90905 2678 A2 Üits kits, kaits sälläluud Vokk Puh 1889 D. Arak H II 30, 109 (12)
90906 2678 A3 & Üks kits, kaks küüra Vokk Plt 1891 J. Reinthal E 478 (49)
90907 2678 A4 & Üks kits ja kaks keelt Vokk Tür 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 124 (3)
90908 2678 B Üks sikk, kaks selgroogu Vokk Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (23)
90909 2678 B & Üits sikk, kaits sälgrootsu Vokk Ote 1892 J. Ainson H II 44, 552 (105)
90910 2678 B Üts sikk, kats sälgrootsu Tatrikutera Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (5)
90911 2678 C & Üks hiir, kaks selgrood Vokiratas Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (145)
90912 2678 # 716H 838 1692 2397 2646 2668
90913 2679 a & Üks kott, kolm suud Püksid Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (198)
90914 2679 a Üks kott, kolm suud Püksid SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (56)
90915 2679 b & Üks kott ja kolm suud Püksid Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (14)
90916 2680 & Üks kull, kuus jalga Kahe poolega sängid Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (70)
90917 2680 Üks kull, kuus jalga Kahe poolega säng 1890 E EM 164 (1580)
90918 2680 Üks kull, kuus jalga Kahe poolega säng 1913 E EM2 142 (2055)
90919 2680 # 516 2759
90920 2681 a & Üks kullane võti käänab kõik vallale Päiv Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (25)
90921 2681 b & Üks kuldvõti pöörap kõik ukset lahti Päike paistap igast august sisse Räp 1895 R. Kirotof E 18314 ja 18315 (9)
90922 2681 # vs: EV 4514
90923 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Tt 1888 C. R. Jakobson CRJ KLr I7 132 (7)
90924 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, kõik kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus 1890 E EM 164 (1579)
90925 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, kõik kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus 1913 E EM2 142 (2054)
90926 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad 1926 Ainelo II-III 73
90927 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad 1937 Lasteleht nr. 5 (1937) 103 (2)
90928 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Tuul Rak 1905 K. Holm H II 74, 316 (71)
90929 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kuningas Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 534 (168)
90930 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirik ja õpetaja Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (26)
90931 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kir[iku]õpetaja kantslis SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (59)
90932 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikus PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (3)
90933 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (6)
90934 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantslis SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (105)
90935 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (8)
90936 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantsles Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (7)
90937 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja kantslis Mih 1920 A. Leppik E 50896 (36)
90938 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kuu Ksi 1922 I. Schlossmann E 53230 (6)
90939 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantslis Trt 1927 K. Pormeister E 59833 (166)
90940 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Äks 1930 A. Palu E 71269 (2)
90941 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja kogudus Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (17)
90942 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja Tt 1932 L. Prost E 81986 (9)
90943 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja ja kirikulised Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 40 (4)
90944 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (5)
90945 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikulised Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (271)
90946 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikhärra ja kogudus Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (123)
90947 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kogudus, õpetaja Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (53)
90948 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja kantslis ja kogudus Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 543 (90)
90949 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 533 (25)
90950 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 332 (11)
90951 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kuu ja tähed Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (122)
90952 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Rahvas kirikus Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 256 (65)
90953 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikherra HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (13)
90954 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja kogudus Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 523 (12)
90955 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (27)
90956 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirik ja kirikuõpetaja Jür 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (25)
90957 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 237 (66)
90958 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 558 (127)
90959 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirik ja rahvas Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (9)
90960 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Pastor ja kogudus Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (16)
90961 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 202 (39)
90962 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikhärra Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (6)
90963 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirkuõpetaja kantslis, rahvas palvetab Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 74 (443)
90964 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Mär? 1959 E. Poom RKM II 90, 65 (f1)
90965 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kirikus Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 460 (44)
90966 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantslis Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (261)
90967 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Han 1968 S. Lätt RKM II 254, 72 (42)
90968 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Rõu 1961 E. Aaspalu RKM II 135, 545 (3)
90969 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kir 1970 M. Tuul RKM II 248, 408 (68)
90970 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikus Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 59 (25)
90971 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirik Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 292 (38)
90972 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kogudus ja õpetaja Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 147 (42)
90973 2682 Aa1 & Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja kantslis Rei 1967 E. Küttim KKI KS
90974 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja kogudus JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 377 (17)
90975 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Rahvas kirikus Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 437 (19)
90976 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Õpetaja kirikus Noa 1927 P. Ariste E 60415
90977 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Päev ja tähed Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (101)
90978 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 604 (149)
90979 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja rahvas Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 146 (80)
90980 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Inimesed kirikus: kirikhärra oo üksik kuusk kullamää otsas, täl hia elu, teised inimesed kummardavad täda Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
90981 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja rahvas Lai 1897 H. Asper H III 28, 540 (258)
90982 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Üks kuusk kullamäel on kirikuõpetaja, teised kuused on kogudus Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18975 (110)
90983 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Trv 1895 J. Sams E 18072 (49)
90984 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Vil 1895 J. Sims E 21676 (30)
90985 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis ja kogudus Saa 1909 J. Sõggel E 46993 (1)
90986 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja rahvas Lai 1904 J. Ermann E 44366 (27)
90987 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja kogudus Sim 1927 M. Kasikov E 61489
90988 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Kirikuõpetaja Trt 1934 K. Kirss E 85926 (11)
90989 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja kogudus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (20)
90990 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslil HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 90 (12)
90991 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis, rahvas palvetab Trt 1922 L. Katal A 97 (13)
90992 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kirikus Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 221 (14)
90993 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja rahvas kirikus Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (102)
90994 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Kirikuõpetaja ja rahvas Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 146 (77)
90995 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kumardavad Trm 1930 A. Kask A 11259 (4)
90996 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumerdavad Õpetaja kantslis Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (24)
90997 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardav[ad] Õpetaja Plt 1917 M. Palm E 50384
90998 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teesed kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja kogudus Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 427 (97)
90999 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teesed kuusõd kummardavad Preester ja rahvas kirikus Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 523 (15)
91000 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, tõised kuused kummardavad Õpetaja kanslis Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (10)