Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
1.AAM AAMI PÄÄL, VAAT VAADI PÄÄL, ANKRUKESED ÜLEVAL, ORAVASABA OTSEST VÄLLAS? Pilliroog - 4+65+24+7 = 100 (241) var.
Aa1*.Vaat vaadi peal, tünder tündri peal, poolik pooliko peal, oravasaba otsas purjeks (Fass auf Fass, Tonne auf Tonne, halb Fass auf halb Fass, an der Spitze ein Eichhornschwanz zum Seegel)? Ein Stengel vom Schilfrohr
Tt 1732 (A. Thor Helle)
Pöi?, Tt - 2 var.
• Helle 372 (133); Hupel 122; Willmann 176 (123); Lönnrot 161; Neus 390 ja 394 (15); Wied. 294; KAH EKAl 163 ja 164 (127); Sander 70 (3); Ronk nr. 52 (1924) 1263 ja nr. 2 (1925) 47; Muuk-Mihkla III 7; Laug. Vestr. 179 (9)
Aa2.Vaat vaadi pääl, poolik pooliku pääl, tünder tündre pääl, oravasaba otsan, esi pääle purjuks? Rüa õitsmene
Pst 1936 (L. Köögardal)
Ab.Vaat vaadi pääl, tünder tündri pääl ja poolik pooliku pääl ja oravasaba otsas? Pilliroog
Äks 1898 (E. Tomberg)
Ac.Tünder tündri peal, vaat vaadi peal ja poolik pooliku peal ja oravasaba veel kõige peal? Pilliroog
Var 1888 (M. Karotom)
B1.Viit viidi peele, vaat vaadi peele, tünder tündri peele, poolik pooliku peele, oravasaba otsa purjuks? Pilliroog
Kaa 1889 (D. Jakson)
B2.Vaat vaadi peal, tünder tündri peal, poolik pooliku peal, toop toobi peal, oravasaba purjuks peal? Pilliroog
Han 1889 (A. Reimann)
B3.Tünder tündri pääl, pütt püta pääl, poolik pooliku pääl, oravahänd otsas purjuks? Ruoköis
Jäm 1896 (A. Kuldsaar)
B4.Vaat vaadi peal, ankur ankru peal, poolik pooliku peal, ots liputab? Pilliroog
Kse 1889 (K. Karu)
B5a.Vaat all, poolik peal, pooliku peal ankur, ankru peal viht? Viljakõrs peaga
Tor dat-ta (T. Tilk)
B5b.Vaat all, poolik peal, pooliku peal ankur? Vil'lakõrs
Vän 1889 (J. Peterson)
C.Vaat vaadi peal, poolik pooliku peal, oravasaba otsas? Pilliroog
Trm 1896 (S. Sommer)
Vrd. 1843C2b
D.Tünner tünneri pääl, puolik puoligu pääl, oravasaba otsas? Pilliruog
Kuu 1892 (M. Odenberg)
2Kuu - 2 var.
E*.Tünder tündre otsas, poolik pooliku otsas, veerand veerandi otsas, veerandi otsas oravasaba? Pilliroog
Kos 1891 (J. Härg, J. Unternupp)
2Kos - 2 var.
F1.Asti astja pääl, vaat vaadi pääl, tünner tündri pääl, puolik puoligu pääl, vierandik vierandigu pääl, oravasaba otsas? Pilleruog
Kuu 1911 (G. Vilberg, K. Viljak)
F2.Vaet vaadi peal, tünder tündri peal, poolik pooliku peal, veerend veerendi peal, oravisaba otsas lipus? Roog
Pöi 1892 (J. Ilves, J. Keerig)
F3.Vaat vaadi peal, [poolik] pooliku peal, veerand veerandi peal, oravasaba purjuks otsas? Pilliroog
Lai 1897 (H. Asper)
F4.Veerend veerendi peal, puolik puoliki peal, oravasaba otses purjeiks? Ruopill
Muh 1896 (H. Laipmann)
G.Veerand veerandi peal, tünder tündri peal, Koka-Ants oli kõige otsas? Pilliroog
Tõs 1921 (S. Lind)
Ha1*.Aam aami pääl, vaat vaadi pääl, ankruksed üleval, oravasaba otsest vällas? Pilliroog
Vil 1893 (J. Täht)
Sa, Vil, SJn, Tt - 4 var.
• Mötleja 3 ja 51 (3); E EM 168 (1627); E EM 25 (1); E EM2 146 (2116); E EM2 25 (1); E MM 5 ja 42 (1); E MM2 5 ja 45 (1); Raud KL III 213 (1); Kmpm. EL III10 80; Raud VMj 213 ja 214 (1); Lasteleht nr. 6 ja 13 (1939) 104 ja 217 (3); E MM3 3 ja 36 (1)
Ha2*.Aam aami pääl, vaat vaadi pääl, ankrukesed üleven, oravesaba otsan? Pütsik
Krk 1936 (M. Sarv)
Sim v. VMr, Pee, Krk, Võn - 4 var.
Hb.Aam aami peal, vaat vaadi peal, ankrud üleval otsas, oravas tuleb pealt välja? Pilliroog
Tor 1888 (T. Tilk)
Hc.Aam aami peal, vaat vaadi peal, ankrukesed veel peal ja oravasaba ülevelt otsast väljas? Pilliroog
Tor 1889 (C. Tults)
Hd.Aam aami peal, vaat vaadi peal, ankru seest ülevalt otsast oravasaba väljas? Pilliroog
Tor 1889 (J. Tilk)
He*.Aam aami peal, vaat vaadi peal, ankur ankru peal, oravasaba otses? Pilliroog
Pil 1888/9 (T. Kiimann)
Kuu, Vil, Pil - 3 var.
Tõn. LLr 31 (12)
Ia.Tündre peal tünder, vaadi peal vaat, ankru peal ankur, ankru otsas oravasaba? Pilliroog
JJn 1888 (P. A. Pitka)
Ib.Tünder tündri peal, vaat vaadi peal, ankur ankru peal, oravasaba mastiks otsas? Konnaosi
HJn 1888 (N. Jegorov)
J*.Aam aami peal, vaat vaadi peal, oravasaba otsas? Pilliroog
Mär 1948 (V. Kukk)
Mär, Han, Pil, Trt - 4 var.
Kmpm. Kõ 17; Kmpm. KLr 357; Kmpm. KLr II7 335; ÜÕÕ 41 (7); Kuut VI (1960) 189 (2); Pioneer nr. 4 (1962) 32 (10); Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (3)
K1a1.Vaat vaadi peal, tünder tündri peal, oravasaba purjuks otsas? Timothein
Pai 1926 (R. Viidebaum)
Kmpm. EKl I2 141
K1a2*.Vaat vaadi pääl, tünder tündre pääl, oravesaba otsas? Roog
Trv 1890 (J. Tinn)
PJg, Hls, Hel, Trv, Kod - 5 var.
K1b.Tünder tündri peal, vaat vaadi peal, oravasaba otsa purjuks? Roog
Tõs 1890 (M. Kirikall)
K1c.Tünder tündre peal, vaat vaadi peal, oravasaba otsa puuriks? Pilliroog
Pär dat-ta (J. Martinson)
2Pär, Saa? - 3 var.
K1d.Vaat vaadi pääl, tünder tündre pääl, latikkala otsas? Rukis, vaadid ja tündred on sõlmevahed
Pst 1888 (J. Jaakson)
K2.Vaat vaadi pääl, tünn tünni pääl, oravasaba otsan? Pilliroog
Nõo 1875 (J. Kerg)
La*.Vaat vaadi pääl, ankur ankru pääl, oravesaba otsan? Pilliroog
Hel 1889 (G. Habicht)
Kuu, 2Hel - 3 var.
Lb.Vaat all, ankrud peal, oravasaba otsast väljas? Pilliroog
Trm 1889 (H. Mann)
M.Aam aami pääl, tünder tündri pääl, oravasaba otsas? Torupillimäng
Vil 1891 (J. Karus)
N.Aam aami peal, ankur ankru peal, oravasaba otsas? Pilliroog
VJg 1936 (L. Böckler)
Oa.Vaat vaadi pääl, oravahand otsan? Pilliroog
Rõu enne 1907 (J. Raudsepp)
Ob.Vaat all, vaat peal, oravasaba otsas? Pilliroog
MMg 1889 (K. E. Martinson)
Pa.Pütt pütü otsah, oravahand takah? Ruukõnõ, pilliroog
Se 1931 (N. Sõrmus)
Pb.Pütt pütü otsan, vitt saa-ai kunagi siseen? Os'a'
Lut 1894 (O. Kallas)
• LMr 131 (158)
Qa*.Pütt pütü pääl, vaat vaadi pääl, oravahand otsah? Ruukõnõ
Se 1929 (V. Savala)
Trv, Rõn, Rõu, Räp, 14Se - 18 var.
Ol. Lisa nr. 12 (1888) 192 (14)
Qb.Vaat vaadi peal, pütt püti peal, oravahänd otsas? Pilliroog
Hls 1889 (J. Meomuttel)
Hls, Plv - 2 var.
R1.Karp karbi pääl, vaat vaadi pääl, pütt pütü pääl, hiiresitt kõige otsan? Konnaosja (Wasser Schachtelhalm Equisetum)
Har 1888 (anon)
E EM 55 (355); E EM2 50 (455)
R2a.Pütt pütu pääl, vaat vaadi pääl, hiiresitt otsa pääl? Pilliroog
Urv 1890 (A. Koort)
R2b.Pütt pütü otsan, vaat vaadi otsan, hiiresitt otsan? Osi
San 1925 (E. Päss)
R2c.Vaat vaadi pääl, pütt püti pääl, hiiresitt otsan? Luga
Urv 1890 (J. Teder)
R3.Püts püti otsan, hiiresitt kõrre otsan? Hiireosi
Hel 1889 (G. Habicht)
S.Pütt püti peal, tünder tündre peal, oravehand otsa peal? Pilliroog
Tt 1889? (anon)
Z.Pütt püti pääl, ankur ankru pääl, oravahand otsan? Pilliroog
Puh 1889 (D. Arak)
T.Pütt püta pääl, kaas kaase pääl, oravasaba otsas? Pilliroog
Vll 1890 (M. Kolm)
U1.Vaat vaadi pääl, tünnur tündri pääl, pohjus pohjukese pääl ja oravasaba otsas? Pilliruok
Kuu 1907 (H. Schulzenberg)
U2.Vaat vaadi pääl, tünn tünni pääl, matt mati pääl, pütt püti pääl ja õravasaba veel õtsas? Kanep
Jõh 1964 (V. Rünne)
U3.Tinn tinni pääl, tann tanni pääl, oravasaba purjuks ots? Pilliroog
Vil dat-ta (J. Täht)
U4.Vaat vaadi pääl, ankur ankru pääl, lass lassi pääl, oraots vällän? Pilliruug
Krk 1893 (J. Hünerson)
V1.Vaat vaadi pääl, tünder tündre pääl, poolik pooliku pääl, rebasesaba lipuks otsas? Pilliroog
Tt dat-ta (M. Undi)
Säde nr. 84 (1957) 4
V2.Vaat vaadi peal, ankur ankru peal ja rebasesaba otsas purikas [sic!] ? Pilliroog
Plt 1894 (M. Luu)
V3.Tünder tündri peel, vaet vaadi peel, rebasesaba purjeks peel? Pilliroog
Khk 1937 (L. Köögardal)
W1.Pütt püti pääl, vaat vaadi pääl, kassihänd topuses? Pilliroog
Hls 1936 (L. Takk)
W2.Jakk jaku pääl, tomp tombi pääl, kassihänd kige pääl? Pilliroog
Hls 1891 (J. Riiet)
Vrd.1632