Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
SAATEKS

Akadeemilise väljaande "Eesti mõistatused" (EM) põhiköited I ja II ilmusid aastail 2001 ja 2002 Eesti Keele Sihtasutuse kirjastusel. Kuna need on ammu muutunud bibliofiilseteks haruldusteks ning kuna siinse andmebaasi allikmaterjal ja päringuseadmed rajanevad EM-i käsikirja tootmiseks kasutatud andmetabelitel (vt. lähemalt peamenüü lingis Kasutajale), siis on andmebaasi komponentidena toodud ka põhiosa EM-is leiduvast lisateabest ning tutvustatud aine tüpoloogilist esitusviisi EM-i trükiversioonis.

See osa lisateabest, mis on otseselt vajalik andmebaasi kasutajale, avaneb peamenüü linkidest:

Peamenüü lingist EM: lugemikud avanev EM-spetsiifiline osa koosneb järgmistest komponentidest: