Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Allikaviidete selgitus

Iga laulu ja pilliloo lõpus on allikaviide, kust leiab järgmised andmed:

  • originaalsalvestuse asukohaviide Eesti Rahvaluule Arhiivis (ERA, Fon. – vaharullide kogu; ERA, Pl. – reportaažplaatide kogu; RKM, Mgn. II – magnetofoni monolindistuste kogu; ER – koopiad Eesti Raadio fonoteegist);
  • märgi "<" järel esitaja elukoht;
  • märgi "–" järel koguja nimi, kogumispaik ja kogumisaeg;
  • märgi "<" järel esitaja nimi ja vanus või sünniaasta;
  • klambrites jämedas kirjas loo number antoloogia 1970. a. esmaväljaande ja 2003. a. CD-väljaande süsteemis;
  • viide publitseeritud noodistusele (kui see on olemas).