Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Hella Keem

Hella Keem Kirjandusmuuseumis 1973. a. Foto: E. Kivaste. ERA, Foto 11870.

Kanepi laule on siinses väljaandes esitanud tuntud keeleteadlane, Võru murde uurija Hella Keem (1915–1997). Ta oli pärit Urvaste kihelkonnast Vaabinast, asus 1936. a. õppima Tartu Ülikooli, alustades ühtlasi pikaajalist murdekogumistööd. Hella Keem oli suurepärane koguja, oma keelejuhtidega suutis ta luua eriliselt lähedase ja südamliku suhte. Siinse väljaande ettevalmistamise käigus 1966. a. Eesti Raadio stuudios salvestatud laulud on õpitud Kanepi ja Põlva kihelkonna headelt murde- ja laulutundjatelt. Kooraste vallas Karste külas on Hella Keem 1937. a. kogumisretkel Akadeemilise Emakeele Seltsi stipendiaadina külastanud Miina Lehte (1874–?) ja Ann Ismaeli (1862–1940). Neilt üles kirjutatud materjali seas on ka mõlemad siinses valimikus avaldatud laulude tekstid (palad 64, 66).