Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Liisu Orik

Hendrik Jantson ja Liisu Orik heliplaadistamisel Tallinnas 1937.–1938. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 862.

Liisu Orikult (Eliisabet; Põlde Liisu, 1873–1970) Alu külast on laule salvestatud Riigi Ringhäälingus 1938. a., ka koos Hendrik Jantsoniga, kellega ta pulmades oli vastamisi laulnud. Laule on temalt salvestatud ka hiljem, 1964. ja 1965. a. ekspeditsioonidel, kui laulik oli juba üle 90 aasta vana. Oma suure ja mitmekülgse laulurepertuaari oli Liisu õppinud emalt ja isalt, ent ka paljudelt teistelt vanematelt laulikutelt. Lisaks pulmadele oli ta laulnud ka kirikukooris. Lauliku 1938. ja 1964. aastal esitatud samade regilaulude variandid erinevad üksteisest tunduvalt ja näitavad tema head olukorraga kohamise ja loomisvõimet. Ka viimaste salvestamiste ajal oli Liisu ergas ja rõõmsameelne, tegi mitmeid kodutöid, hoidis lapselapselapsi ja tuletas meelde rohkesti seni kogujatele esitamata regilaule.