Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kristjan Joakit

Kristjan Joakit ja Otto Hiiop heliplaadistamisel Tallinnas 1937. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 770.

Urvaste kihelkonna viiuldaja Kristjan Joakit (1863–1942) elas Antsla alevis ja oli sündinud Vana-Antsla vallas. Esimese viiuli oli Kristjan teinud endale karjapoisina, veel oskas ta mängida karjapasunat ja sikusarve. Kristjan oli põllumees, alevisse elama asudes oli ta hakanud tegema kingsepatööd. 1937. a. Riigi Ringhäälingu salvestamisel on ta koos mänginud teise Urvaste kihelkonna viiuldaja Otto Hiiopiga.