Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Laula!

Liisu Orik Tõstamaa (1965)

Laula, laula, suukene,
liigu, linnu keelekene,
mõlgu, marja meelekene,
ilutse, südämekene!
Küll sa siis saad vait olla,
kui saad alla musta mulla,
valge lauade vahele,
kena kirstu keske'elle!

RKM, Mgn. II 1099 b < Pärnu raj., Tõstamaa kn., Alu k. (Tõstamaa khk.) – H. ja E. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1965. a. < Liisu Orik, 93-a.
[LP V a 1; CD2-1]. Rüütel 1986, 182 (nr. 12).