Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Käsikivi

Anne Vabarna ja koor, Setu (1936)

“Kivijauhminõ”

Mängijad seisavad sõõris, parema käega hoiavad sõõri keskele pandud kepist kinni ja imiteerivad lauldes käsikiviga jahvatamist.

Jauha-ks, jauha nu, kivikene,
jauha, jauha, kivikene, kivikene,
kiso(-ks), kivi(- no -)poolõkõnõ!
Jauha(-ks), sõsar, (sa) laula, sõsar,
küll ma(-ks) massa (nu) jauhupalga,
kivi(-ks -)poolõ (nu) kiskumise!
Anna(-ks) lehmä (ma) jauhõmasta,
kir´o(-ks) lehmä (ma) kiskõmasta.
Jauha(-ks), sõsar, (nu) laula, sõsar!
Pereh tahtsõ(-ks meil) peen´okõista,
sulasõ küll sorõhõta,
sulasõ meil sorõhõta, sorõhõta,
näütsiku meil nägüsätä.
Jauha(-ks), jauha (jal), kivikõnõ!

Jahvata, jahvata, kivikene,

kisu, kivipoolekene!
Jahvata, õde, laula, õde,
küll ma maksan jahvatamispalga,
kivipoole kiskumise!
Annan lehma ma jahvatamise eest,
kirju lehma kiskumise eest.
Jahvata, õde, laula, õde!
Pere tahab meil peenikest,
sulased sõredat,

näitsikud nägusat.
Jahvata, jahvata, kivikene!

ERA, Pl. 26 A1 < Setu, Järvesuu v., Tonja k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1936. a. < Anne Vabarna (eeslaulja), 58-a., ja koor.
[LP VII 2; CD3-2].