Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kadrilaul

Liisu Orik Tõstamaa (1938)

Laulavad maskeeritud sanditajad kadripäeva eelõhtul:

Laske kadrid sisse tulla,
katri, katri,
kadri küined külmetavad,
kadri varvad valutavad.
Kadrid tulnud kaugelt maalta,
üle soo, üle ravade*,
üle viie vikerkaari,
üle kolme koeduotsa*,
ümmer kuu see kõvera,
ümmere päeva ümmarguse.
Kuu sääle mängis kudrustega*,
eha õbeel´mestega,
päe sääle mängis pärreldega*.

Laske kadrid sisse tulla!
Kadri ei taha tallekesta,
kadri tahab tallevillukesta,
nurub linanuustikesta,
palub pastlapaelakesta,
tahab takutordikesta.

Laske kadrid sisse tulla!
Peretütar, neitsikene,
talutütar, taimekene,
tõuske üles voodidesta,
paremasta patjudesta!
Tõsta tassa tekiäärta,
astu pis´si parandale*,
suitsust mine läbi sorinal ja
vingust läbi virinal ja
kolmel sammul kolde ette,
viiel varval varna alla,
võta peergu varna pialta,
kui põle peergu varna pial,
võta aga algu õrre pialt,
kui põle algu õrre pial,
võta pinda parre küljest,
kui põle pinda parre külges,
võta tohtu tualaest,
kui põle tohtu tualaes,
võta sammalt seina vahelt,
kui põle sammalt seina vahel,
süita sõrmed põlema,
tuli peab tuas olema!

Laske kadrid sisse tulla!
Kadri toob õue õueõnne,
perepojal pruudiõnne,
peretütrel peiuõnne,
silla piale siaõnne,
lambalauta lambaõnne,
talli alli täku õnne,
tarase toobe lehmaõnne.
Kellel tant´svad kadrid tuas,
sinna tõusvad tõmmud ärjad,
lehmad matsakad, madalad,
lambade kuurus* villaga ja
siad pikad siuakad* ja.

Kadri isa Iiumaalta,
kadri pojad Poolamaalta,
kadri isi kaugelt maalta.

* ravade – rabade

* koedu – koidu

* kudrustega – helmestega

* pärreldega – pärlitega

* pis´si parandale – tasakesi põrandale

* kuurus – keerdus, krussis

* siuakad – sihvakad

ERA, Pl. 103 A2 < Tõstamaa khk., Tõstamaa v., Alu k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Liisu Orik, 65-a.
[LP II a 2; CD1-17].