Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Ema haual

Marie Sepp Kolga-Jaani (1937)

Oh me kaksi vaestalasta,
sa isata, ma emata,
lähme jaanipäe kiriku
murerät´ik mulle vööle,
teine pühib teise silmi,
teine teise piäd silitab.

Sa lääd isa aua piale,
ma lään ema aua piale:
“Tõuse üles, memmekene,
tõuse mo piad sugema!”

“Ei või tõusta, tütär noori,
muru kasvab mulla piale,
arueinä aua piale,
sinililled silma piale,
kullerkupud kulmu piale.”

“Oh mu ella memmekene,
ma teen sirbist vikatikse,
niidan muru mulla pialta,
arueina aua pialta,
sinililled silma pialta,
kullerkupud kulmu pialta.
Tõuse siis, mu memmekene,
tõuse tütärt õpetama!”

“Oh mu tütar til´lukene,
õhk sind õrnalt õpetagu,
taevas tarka meelta andku,
sest kes seda enne näinud,
et on koolijas kodosse,
külmajalga kelderisse.”

ERA, Pl. 44 B1 < Kolga-Jaani khk., Soosaare v. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1937. a. < Marie Sepp, 74-a.
[LP VI 3; CD2-25]. Viidang 1997, 10.