Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Loomine

Liisu Orik Tõstamaa (1965)

Kelle õuese õunapuu?
Meie õuese õunapuu.
Metu oksa õunapuul?
Kolm olid oksa õunapuul.
Metu õita oksale?
Kolm olid õita oksale.
Metu õuna õiele?
Üks oli õuna õiele.

Sai neede õunad valmis saanud,
tuli tuul ja tõstis torma,
raputase õunad meresse.
Merest tõusis üles kirju lindu,
lendas meie õuest läbi,
meie alla koppeli.

Meie koplis kolmi põesast:
üks oli põesas õbepõesas,
teene põesas vaskepõesas,
kolmas kullakeeruline.

Lind akkas pesa pesitama,
puuraagu korjama.
Sai see pesa valmis saanud,
akkase mune munema;
sai need munad munetud,
akkas poegi auduma;
sai need pojad audunud,
akkase neida kasvatama,
kasvatama, kangutama;
sai neede pojad kasvatud,
akkas neida pillama.
Ühe pani päevaks peale ilma,
teise pani kuuks taevudes,
kolmanda kiviks põllu peale.

RKM, Mgn. II 1097 c < Pärnu raj., Tõstamaa kn., Alu k. (Tõstamaa khk.) – H. ja E. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1965. a. < Liisu Orik, 93-a.
[LP VI 1; CD2-23].