Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Sõõru, lehmakene!

Helmi Ots Kaarma (1960)

Lehmalüpsja laul. Siis lehm annab paremini piima.

Sööru, sööru, sörgajalga,
anna piima, angussarve!
Mul on pere piima tahtmas,
vööraspere vöida tahtmas:
mehed tulevad metsast koju,
poisid puida raiumast,
lapsed laastu noppimast,
tüdrukud tulevad töölt koju.

RKM, Mgn. II 333 e < Kingissepa raj., Kuressaare kn., Muratsi k. (Kaarma khk.) – H. ja E. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1960. a. < Helmi Ots, 62-a.
[LP I c 1; CD1-12].