Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kokku, koorekene!

Liisa Kümmel Tori (1961)

Millal siis seda? – Ikke isa tegi võid ja laulis ja siss meie, lapsed, ootasime seal võileiba ja kuulasime juures siss.

[Kokku, kokku,] kooreke,
midadi-mädadi, männake*!
Kibadi-kobadi kokku mingu,
midadi-mädadi mättad tulgu,
taevast tulgu, sisse mingu,
ümmer männa mitsa-matsa,
leiva peale litsa-latsa,
ah, ah, ah, ah!
Lastel lõbus tantsu lüia,
võid ja pehmet leiba süia,
ah, ah, ah, ah!

* männake – võimänd, oksakodarikuga puust kooresegamise riist

RKM, Mgn. II 520 j < Pärnu raj., Tori kn., Ore k. (Tori khk.) – H. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1961. a. < Liisa Kümmel, 73-a.
[LP I c 2; CD1-13].