Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Väravamäng

Helene Kukk Sangaste (1962)

Mängijaid on kaks paari, seisavad vastastikku. Esimene paar, kes seisab käsikäes, küsib esimese värsiga. Teine vastab ja laseb seejärel esimese paari endi vahelt läbi minna oma kohale tagasi. Järgnevad küsimused teiselt paarilt ja vastused esimeselt paarilt. Esimene paar lõpetab värssidega 7–8. Viimase värsi ajal läheb teine paar välja vaatama.

Mis ti, sandi, saisatele,
juuli kuldse väräja?
Mi saisame väräjin.
Värre katski.
Millege ti parandõti?
Siige, kullagõ, vereve niidige.
Kost sa, sit´t, sii sait?
Veli eilä Riiast tõi,
ku ei usu, tulõk kae!

Mis te, sandid, seisate?

Me seisame väravas.
Värav katki.
Millega te parandate?
Siidiga, kullaga, punase niidiga.
Kust sa, sitt, siidi said?
Vend eile Riiast tõi,
kui ei usu, tule vaata!

RKM, Mgn. II 802 g < Tallinn < Sangaste khk. – H. Kokamägi, I. Rüütel Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1962. a. < Helene Kukk, 68-a.
[LP VII 10; CD3-10].