Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Liina Kaskmann

Liina Kaskmann heliplaadistamisel Tallinnas 1937.–1938. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 784.

Rikkaliku regilaulutraditsiooniga Virumaa laulikutest on II maailmasõja eelsetelt helisalvestustelt tuntuim Liina Kaskmann (Kangru Liina, 1873–1944) Haljala kihelkonnast, mereäärsest Rutja külast. Tallinnas Riigi Ringhäälingus salvestati temalt 1937. a. reportaažplaatidele 34 regilaulu. Sel ajal oli Liina Kaskmann Kangru talu perenaine. Laule esitas ta August Pulsti kirjelduse järgi “sügavtõsiselt ja kindlalt”. Salvestamise ajal täidetud ankeedis on Liina oma lemmiklauluks nimetanud vaeslapselaulu ja küsimusele: “Kus esines laulik oma lauludega?” on ta vastanud: “Kodus.” Liina Kaskmann esitas traditsioonilisi Haljala laule, ent oli loonud ka ise kolm regilaulumotiividel põhinevat jutustavat laulu. Lauliku meenutuste järgi oli laulude loomine nõudnud tugevat hingelist kaasaelamist ja olnud väga raske.