Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Päike, tule välja!

Greete Jents Karksi (1961)

Päeväke, tule vällä,
anna lihapätsi!
Päeväl anna pätsi leibä,
päeväpoisil poole pätsi,
karbitävve kanepit,
sõglatävve sõrmusit*.

No kunas te niimoodi lugesite? – No siss ikke, ku päivä-s ole, kui me nüüd karjan ollim, noh. Tahtsim, et päe vällä tules – s-näeme, kui kõrgen päe um juba, et ka kari saab kodo aia*. Siss sedasi laulsim iki.

* karbitäie kanepit, sõelatäie sõrmuseid

* kas karja saab koju ajada

RKM, Mgn. II 585 d < Abja raj., Nuia al. (Karksi khk.) – S. Lätt Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1961. a. < Greete Jents, 77-a.
[LP I a 6; CD1-6]. Vissel 1990, 8–9 (nr. 2).