Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Hobusemäng

Helmi Vill Urvaste (1965)

Mängijad on ringis, üks tüdruk ringi keskel hobuseks. Poiss väljaspool ringi on hobuse otsija ja püüab läbi ringi “hobust” kätte saada.

Lät´si ma mõisa mõtsa viirde,
ol´lalii-lel´lalii,
nakas´ hammas halutõmõ,
pan´ni ma pää paiu pääle,
jala jaani niidu pääle.

Kuri miis tul´l kuusistust,
varas miis varikust,
varast mul ärä ää obõsõ,
jät´t mullõ musta ruuna.

Lät´si ma obõst ot´sima.
”Määnes ol´l su obõnõ?”
“Linaleht, laukiots,
õrasilm, kaputjalg.”

Läksin ma mõisametsa äärde,

hakkas hammas valutama,
panin ma pea paju peale,
jalad jaani niidu pääle.

Kuri mees tuli kuusikust,
varas mees võsast,
varastas mul ära hea hobuse,
jättis mulle musta ruuna.

Läksin ma hobust otsima.
“Milline oli su hobune?”
“Linalakk, lauk otsaees,
rõngassilm, valgete “sokkidega”.”

RKM, Mgn. II 1134 b < Võru raj., Antsla kn., Säre k. (Urvaste khk.) – H. Tampere Kirjandusmuuseumi ja Eesti Raadio ekspeditsioonil 1965. a. < Helmi Vill, 61-a.
[LP VII 4; CD3-4].