Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kiigel kartlik

Miina Lambot ja Anna Paalberg Kuusalu (1938)

Oh minu kulla kiigutajad,
obejased oilutajad*,
ärge kurjast kiigutage
ega valjust vaagutage*!
Ma olen kuri kukkumassa,
mari olen maha langemassa.
Võeras mies on kiige pialla,
võeras laps on alla laua,
sie tuob kivid kiige alla,
lahutab paed lagejad*.

Mul pole venda kiige pialla,
vennalast ei alla laua,
kes tuoks patjad kiige alla,
lahutaks linad lagejad.
Kui mina kukun, kes mind maksab,
kui mina kukun, kuldapriesi*,
kui mina langen, laiapaatri*?

* oilutajad – hõljutajad

* vaagutage – kõigutage

* lagejad – laiad

* kuldapriesi – kuldprees[iline]

* laiapaatri – lai[a] kee[ga ehitud]

ERA, Pl. 82 B2 < Kuusalu khk., Kolga v., Tapurla k. – H. Tampere, A. Pulst H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Miina Lambot, 70-a.
[LP II b 3; CD1-24]. Mirov, Rüütel, Tormis 1977, 27–28 (nr. 3).