Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Pauline Vapper

Pauline Vapper 1975. a. Foto: O. Kiis. ERA, Foto 11167.

Pauline Vapper (Kõue Liina, 1904–2004) esindab Muhu saare laulupärimust. Pauline Vapperi elukohaks on pärast abiellumist olnud Suuremõisa küla, ta on sünnitanud seitse last, olnud taluperenaine ja kolhoosiajal elatanud end kangakudumisega. Liina on laulnud kooris ja õpetanud rahvatantsurühmale vanu muhu tantse. Oma õpetajaks on ta pidanud isa Madis Saarikut, kes oli suur laulu- ja tantsumees. Liinalt salvestatud kümnest regilaulust kuuluvadki mitmed traditsioonilisse meesterepertuaari. Tänu heale mälule ja tähelepanuvõimele teab Liina rohkesti lõppriimilisi laule, tantse, mänge ja vanemat kombestikku. Tema kuulsusele pärimusetundjana panid aluse Eesti Raadio salvestused 1958. a., hiljem on Liinat korduvalt salvestatud ja 1975. a. filmiti tema eestvõtmisel esitatud laulumänge.