Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Mart Kaasen

Mart Kaasen hiiu kandlega heliplaadistamisel Tallinnas 1936.–1938. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 8086.

Mart Kaasen (hilj. Kasesalu; Mäearu Mart, 1869–1955) oli just Lääne-Eestile iseloomuliku pilli – hiiu kandle – mängija, pulmapillimees. Salvestamise ajal Riigi Ringhäälingus 1936. a. pidas ta oma sünnitalu Lääne-Nigula kihelkonnas Taebla vallas Kirimäe külas. Mart Kaasen oli ümbruskonna hoolikamaid ja jõukamaid talunikke, hea puutööoskusega – valmistas ka hiiu kandleid. Ta oli olnud vallavolikogu liige ja vallavanem. Loomult olevat ta olnud tagasihoidlik, mõtlik ja sõnakehv, aga pillimängus jõuline ja hoogne.